Notarieël Archief 1910-1919

Notarieel Archief 1910-1919

U vindt hier, te beginnen in 1910, vele akten die betrekking hebben op Erps onroerend goed en meestal gaan ze over Erpse mensen etc. Ik heb deze geplaatst op volgorde van datum. Staat er Erp voor het aktenummer, dan is die akte opgemaakt door de Erpse notaris Copllee. Staat er voor het aktenummer bv. Veghel, dan is dit een akte opgemaakt door de Veghelse notaris Vaalman. Akten, waar Gemert voor staat, zijn opgemaakt door de Gemertse notaris v. Kemenade. Zo ook met Uden, door notaris v. Breda. Vanzelfsprekend zijn de laatste drie te vinden in het resp. Veghelse, Gemertse en Udense notarieel archief.

In deze 10 jaar worden ongeveer 196  huizen genoemd. Sommige huizen echter wel  2 of meer keer. Aanvullende gegevens staan cursief afgedrukt. Staat er een huis op een perceel, dan is dat perceelsnummer onderstreept. In bijna alle gevallen verwijs ik naar de situatie in 1832. Als er nu  in 2010, op dezelfde of ongeveer dezelfde plek nog een huis is, vermeld ik het huidige adres. In totaal heb ik van deze periode, 486 akten doorgenomen.      Van een flink aantal akten zijn in de Erpse heemkamer kopieën van het origineel aanwezig. In die gevallen heb ik dat vermeld en zijn aktenummer en datum onderstreept.

Mijn excuus, ondanks grote zorgvuldigheid, voor eventuele fouten in de aanvullende gegevens.

Martien van Berlo, 2010.

 

1910.        

Veghel. Akte  2, Op 12-1-1910, Deling  tussen Elisabeth v. Rixtel, Wed. Jan Verbakel, op Boerdonk,  en anderen, Toebedeeld aan Elisabeth v. Rixtel op Boerdonk, Huis te Boerdonk, G 857, 749, 894, 895, 750,  samen 2. 1691 ha. Wordt geschat op 1350 gulden  Van deze schatting is een kopie aanwezig.Gebouwd, rond 1855, op heide ontginning. Nu in 2010, hier huis Coxse baan 5.

Veghel. Akte 5, Op 18-1-1910, Testament voor Hubertus Hendricus Fransen, molenaar te Erp, aan zijn vrouw Joh’a Tielemans. Kopie vaanwezig.

Veghel. Akte 6, Op 18-1-1910, Testament voor Johanna Tielemans, aan haar man Hubertus Hendricus Fransen, molenaar te Erp. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte  7, Op 18-1-1910, en Veghel.  Akte 14, op 25-1-1910, Openbare verkoop ten herberge van Hendricus Hendriks, en op 25-1  ten herberge van Antoon v. Dijk, op Heuvelberg. Verkopers zijn : Petrus Rooyakkers, boer en herbergier te Boerdonk, Koop 1 : Huis op Boerdonk, G 1022, groot 35.30 are. Koop 2 : bouwland aan den Boerdonksen dijk, G 1073, groot 84.50 are.           Verkocht aan Joh’s Heesakkers, voor 950 gulden. Het huis op G 1022, werd gebouwd na 1832.  In 1832, hier perceel G 257.  Nu in 2010, hier huis aan den Boerdonksen dijk 35. Zie ook volgende akte. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 8, op 19-1-1910, Verkoop inboedel van Petrus Rooyakkers, te Boerdonk, voor 374.95 gulden. Petrus Rooyakkers, en zijn vrouw, Cornelia v. Heeswijk, met hun kleine zoontje Everardus  zijn  op 26-10-1910 geemigreerd naar  Little Chutte in Amerika.

Veghel. Akte 15, Op 28 en 31-1-1910, Verkoop inboedel van Willem Peters, voor 451.65 gulden.

Veghel. Akte 18, Op 1-2-1910, Inventaris bij Jan v.d. Elsen, in het sterfhuis van Godefridus v.d. Boogaard.  ( het huidige Schansoord 11 ). Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 20, Op 4-2-1910, Verkoop inboedel van Godefridus v.d. Boogaard, voor 346. 50 gulden.

Veghel. Akte 31 en 32, Op 23-2-1910, Testamenten voor Joh’s Wilbers, boer op de Morsehoef. en zijn vrouw, Francina Tielemans. Aan elkaar.

Veghel. Akte 34, Op 24-2-1910, Deling tussen Hendricus v. Dooren op de Bolst. De goederen van Gerardus v. Dooren, X Geertrui Goorts.  Kopie van een deel van deze akte is aanwezig. Huis op de Bolst, B 628.  ( zie ook Erp. akte 140,  in 1891 ), verder  B 313, 308, 306, 307, 277,  L 640,  A 578, 89 are, ‘ de huisplaats van Smits. Toebedeeld aan Hendricus v. Dooren.  Zie ook akte  191,  in 1909.  In 1832, hier al een huis op B 314.  Nu in 2010, hier woonboerderij, Bosstraat 2, 4, en 6.

Veghel. Akte 45, Op 18-3-1910, Huurcontract, Joh’s Smits en Martinus Kerkhof, aan Hein v. Veghel te Erp, Boerderij te Erp, op het Looyeind, voor 231 gulden per jaar. Kopie aanwezig.

Gemert. Akte 58. Op 18-3-1910. Hypotheek van 225 gulden. Adrianus v.d. Tillaart te Erp, leent geld van Jacobus Hendriks, smid te Erp, Borg : bouwland en weiland, D 188, 253, 1102.

Veghel. Akte 48 en 49, Op 22-3-1910, Testamenten voor Gerardus ( Willem, zoon ), Tielemans en Maria Rooyakkers. Aan elkaar.

Veghel. Akte 57 en 58, Op 28-3-1910, Testamenten voor Petrus ( Lambertus, zoon ) Verbruggen en Hendrika v. Lankveld, in de Stinkhoek, Aan elkaar.

Veghel. Akte 65 en 66, Op 7-4-1910, Testamenten voor Henricus v.d. Burgt, boer in de Vogelenzang, en Martha Ketelaars. Aan elkaar.

Veghel. Akte 68, 69 en 70, Op -4-1910, Testamenten voor Martinus , Lambertus en Huiberdina Tielemans ( Willem, zoons en dochter) op Heuvelberg.

Veghel. Akte 71, Op 13-4-1910, Verkoop inboedel te Keldonk, door  Adrianus Welten, pastoor te Somereneind, in Keldonk , Oude straat.   Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 60, Op 30-3-1910 , en Akte 72, op 13-4-1910, Verkoop huis te Keldonk, door Adrianus Welten, pastoor te Someren-eind, en enige zoon van  Welten en Sophia v. Berlo. Het gaat hier om het huis op K 954, met den dries voor het huis, verder   397, 398, 399, 400,  Verkocht aan  Martinus v.d. Elsen ( Matheus, zoon ), voor 2070 gulden. Dit huis was er in 1832 al, toen  K 403, Afgebroken.  Nu in 2010, hier een nieuw  huis,  Hackerom 2.  Koop 7, bouwland , hooiland , weiland, ‘ Lemmeshof “ ,  K 383, groot 1. 1970 ha, K 384, 385, 641, 869, 870, groot tesamen 2. 5980  ha.   Verkocht aan  Martinus v. Berlo, ( Martinus, zoon ) op Keldonk, voor 3040 gulden. Op perceel K 383, nu in 2010, het huis ( sinds 1936 ), nu van Martien v. Berlo, Antoniusstraat 31.  Zie ook akte 175,  in 1910.  Kopie aanwezig.

Gemert. Akte 85. Op 12-5-1910, Testament voor Peter v.d. Rijdt, boer op Boerdonk, X Joh’a Maria Goorts. Herroeping van een eerder testament. Zij krijgt het vruchtgebruik.

Veghel. Akte 86, Op 4-5-1910, Testament voor Wilhelmina Verbakel, naaister op Boerdonk. Had alleen roerend goed.

Veghel. Akte 91, Op 19-5-1910, en Akte  op 2-6-1910.   Openbare verkoop  ten herberge van mej. De Hezelaar. En op 2-6-1910  de herberg van Lambertus v. Lith, op Keldonk.  Verkopers zijn : Joh’s v. Eerd, X Antonia v.d. Velden,  te Veghel, op Zondveld.   Huis op  Keldonk,  K 516, “de pannehoef “, K 517, 518, 519, 520, 521, 522, groot te samen 1. 3720 ha. Deze verkoop werd opgehouden. Joris Biemans had wel 2930 gulden geboden. Men vond het niet genoeg en daarom werd alles opgehouden.  In 1832, was deze boerderij er al met dezelfde kadaster nummers. In of kort na 1911 is deze boerderij afgebroken.  Zie ook akte 123, in 1885, en akte 74,  in 1911. Het perceel waar eens deze boerderij stond, werd nog tot aan de ruilverkaveling toe,  rond 1980, ‘de pannehoef ‘, genoemd.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte  95 en 96, Op 30-5-1910, Testamenten voor  Wilbert Kerkhof, ( Wilbert, zoon ) en X Anna Maria Biemans, in de Laren,  Aan elkaar. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 101, Op 3-6-1910, Deling  tussen de kinderen van Wilbert Kerkhof, X Petronella Goorts.           1. Wilbert Kerkhof, junior,  2. Gerardus v.d. Ven, X Petronella Kerkhof.  3. Antonie v.d. Elsen, X  Joh’a Maria Kerkhof. 4. Joh’s Kerkhof. 5. Petronella Kerkhof, de oudste.Wed. van Willem Delisse, en hun kinderen. 6. Christiaan Kerkhof, X Maria Kerkhof. 7. Theodorus v. Asseldonk, X Lamberdina Kerkhof.                   Onroerende goederen :  een huis met schuur, schop, bakhuis, erf en tuin, en verder aangelag,  op Keldonk in het Hool,  ( In 1832 was de weg hier heel breed, deze boerderij is op een deel van deze brede weg gebouwd.  Nu in 2010, hier woonboerderij op Sweenslag 14 ), K 775, groot 21.20 are, verder K 78, 174, 81, 79, 76,  H 590, 412,  K 6, 7, Verder nog percelen op Zijtaart. Kopie van een deel  ( alleen de schatting ), van deze akte is aanwezig.

Veghel. Akte 105, op 9-6-1910, en Veghel. Akte 113, op 23-6-1910, Openbare verkoop ten koffiehuize van mej, de Hezelaar te Erp, en op 23-6   in de herberg van Hendricus Richters.  Verkopers : 1. Willem v. Wanrooy, boer op Heuvelberg,  2. Martinus v. Wanrooy, boer op Heuvelberg. 3. Lambertus Ophey, X Theodora Maria v. Wanrooy te Veghel, 4. Willem Schepers, X Geertuida v. Wanrooy, te Veghel op den Biezen, 5. Christiaan v. Lankveld , X Hendrika v. Wanrooy, te Erp. 6. Antonie Verbruggen, X Wilhelmina v. Wanrooy, te Erp.                      Het te verkopen goed : Koop 1 : een Huis op Heuvelberg,  E 813 en 814, groot 1. 5844 ha. Verkocht aan Martinus v. Gerwen, voor 3806 gulden,  Verder werden er nog vele losse percelen verkocht.  Het genoemde huis op Heuvelberg was er al  in 1832,toen E 305. Nu in 2010, hier de woonboerderij Heuvelberg 15 en 17. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 108, Op 16-6-1910, Verkoop door Leendert v. Lankveld, aan Martinus v.d. Akker. Weiland op de Morsehoef, B 567, groot 32.10 are.

Veghel. Akte 110 en 111, Op 18-6-1910,Testamenten voor Christiaan Kerkhof, (Peter, zoon ), op den Dijk,  en X Maria Kerkhof. Aan elkaar.

Veghel. Akte 135, Op 3-7-1910, Deling tussen 1. Joh’s v.d. Krommenakker, fabrieksarbeider te Erp,  2. Antonius de Leest, X Joh’a Maria v.d. Krommenakker te Beek en Donk, 3. Antonius Leonardus v. Haaren, timmerman te Eindhoven,  X Adriana v.d. Krommenakker.  Zij waren kinderen van Martinus v.d. Krommenakker, X Petronella v. Boxtel.  Zij was eerder Wed. van Joh’s Hubertus v. Haaren.     Aan Joh’s v.d. Krommenakker werd toebedeeld, een huis in het Hurkske, F 404 en 405, groot 96.80 are, en bouwland, F 453, groot 71.50 are.  Zie ook volgende akte 137,  in 1910. Boven genoemd is gebouwd, waar het in 1832, alles nog heide was, Nu in 2010, hier huis aan de Meerbosweg 21.

Gemert. Akte 127, Op 6-7-1910. Verkoop door Elisabeth v. Rixtel, Wed. Jan Verbakel op Boerdonk. Zij was eerder Wed. van Cornelis Maas. Verkocht voor 2240 gulden aan Willem en Maria v.d. Akker op Boerdonk. Huis op Boerdonk, G 857, 749, 894, 895, 750.  In 1832, was alles hier nog heide. Nu in 2010, hier huis op Coxse baan 5.

Gemert. Akte 128. Op 16-7-1910. Testament voor Elisabeth v. Rixtel, Wed. Jan Verbakel, eerder Wed. van Cornelis Maas.  Aan nicht Geertruida Maas, dochter van Antoon Maas 900 gulden, aan de kerk op Boerdonk, 200 gulden, verdere erfgenamen zijn Joh’a, Maria, Antonie, Hendrina, Francina en Hendrik Maas, kinderen van Antoon Maas. Broer van Cornelis Maas.

Veghel. Akte 137, Op 3-8-1910, Verkoop door  Joh’s v.d. Krommenakker, fabrieksarbeider te Erp, verkoopt aan Martinus Ophey, boer in het Hurkske, bouwland in het Hurkske, F 453, voor 375 gulden.

Veghel. Akte 144, Op 12-8-1910, Deling tussen  Joh’s Crooymans, X Wilhelmina v.d. Steen,  en Hendricus v.d. Steen, X Geertruida Crooymans. Zie aanwezige kopie van deze akte.  Te verdelen : A.  Huis in de Laren, I  56, 08, 110, 741, 1212, 975, 1222, ( In 1832, hier al een huis, toen I  239. Dit huis is al lang geleden afgebroken, Het stond tussen de huizen, de Laren 1 en 7 ). Verder I  1225, 841, 205 en 1081, G 159, 305, 306, 625, 635, 432, 637, H 94 en 97, samen groot 10.6470  ha,  verder nog grond in Lieshout en Beek en Donk.  B. Huis op Boerdonk, G 1081, ( In 1832, hier al een huis, toen G 167. Dit huis is al lang geleden afgebroken. Het stond schuin tegenover Veerstraat 40. Nu hier huis op Veerstraat 35 ). Verder G 39, 632, 124, 125, 892, 923, 679, I  115, 740, H 117, 1032, 1033, 1036, 779, 771, 772. Verder nog grond te Beek en Donk.  C. Bouwland A 89, 90, 159, 196, B 615, 3, 4, 302, 305, 327,233, 255, D 673,  L 350,  641,  Verder huis op de Bolst, B 869, voortgekomen uit de oude nummers, B 274, 258,  803en 711. ( In 1832, hier perceel B 275. Nu in 2010, hier boerderij. Veghelse dijk 8 ), verder   D. weiland op de Bolst, A 238, deel in D 240,   E. weiland A 109, B 285,  I  1217,  E. een huis, aan de brug, Verder,  M 97 en 638, groot 11.81 are,  dit huis aangekomen 27-7-1888. ( In 1832, hier al een huis op M 47, nu in 2010, hier een huis Hezelstraat 10 ),    F. bouwland,  I  222, 223, 903, 1082, K 395, H 769, 770,  De totale waarde van al deze goederen is 33700 gulden.  Ieder dus 17203 gulden.  Hendricus v.d. Steen krijgt toebedeeld : al de hiervoor genoemde goederen, behalve  het huis aan de brug, en bouwland op Boerdonk  G 679,  Deelgenoot Joh’s Crooymans verkrijgt  het huis aan de brug, M 97 en 638.  Bouwland  te Boerdonk, G 679. Kopie aanwezig.

Gemert. Akte 16, Op 19-9-1910. Testament voor Martinus Tielemans, den oudste,  te Erp. Aan de kinderen van broers en zussen.

Veghel. Akte. 171, Op 23-9-1910, Inventaris bij Martinus Verbakel, X  Lamberdina v. Boxtel. Huis te Uden, op C 1074, en grond te Erp, F 321 en 458.

Veghel. Akte  172, Op 23-9-1910, Verkoop voor 700 gulden, door Lamberdina Koolen, aan Hendricus Koolen, ( Petrus, zoon ), bouwland en weiland, I  684, 878, 879, groot 71.20 are. op den Dieperskant.

Veghel. Akte 173. Op 23-9-1910, Verkoop door Bernardina Maria v.d. Bosch, aan Jan v. Duynhoven, ( Arnoldus, zoon ), weiland aan de Veghelse dijk, A 157.

Veghel. Akte 175. Op 6-10-1910, Hypotheek , Martinus en Matheus v.d. Elsen op Keldonk,  lenen geld van Ant’s v.d. Oever, X Maria Joh’a Bouw, te  Boekel. Borg : huis op Keldonk,  I  30, 31, 32, 1005, 1006, 73, 5, 26, 55, 37,  K 314, 399, 400, 410, 492, 714, 807, 808, 952, 953.  Dit huis was er in 1832 al, als I  35, Nu in 2010, hier de woonboerderij  op Hoek Antoniusstraat / Hackerom.

Veghel. Akte 193, Op 11-11-1910, Verkoop inboedel van Willem v. Wanrooy op Heuvelberg.

Veghel. Akte 223 en 224. Op 19-12-1910, Testamenten voor Theodorus v.d. Tillaart en Christina Biemans, aan elkaar.

1911.

Veghel. Akte 23, Op 30-1-1911, Hypotheek van 500 gulden.   Hubertus Rooyakkers, mandenmaker, te Erp, leent geld van Henrica Geertruida Koenen te Veghel. Borg : Huis te Erp, I  154, 1040, 1039, groot 22.08 are. In 1832, hier al een huis op I 152, Nu in 2010, hier een huis op Hoogstraat 26 en 28.    

Veghel. Akte 33. Op 9-2-1911, Huwelijkstoestemming Martinus v.d. Donk X Antonia Kuypers, geven dochter Anna Maria, toestemming om te trouwen met Franciscus Brouwers te Deurne. Deze akte is niet aanwezig in het archief.

Veghel. Akte 47, Op 23-2-1911, Deling tussen Lambertus, Theodorus en Willem de Louw. Boeren in de  Laren,  kinderen van Joh’s de Louw en Maria Timmers. Aan Willem de Louw werd toebedeeld : Huis, ( afkomstig van Steenbakkers ), stal, schuur, erf en tuin en aangelag in de Laren,  I  1224, 1220, 1223, 1249, 166, 836, 774, 775, 613, 776, 777, 1304, ( tegenover Joosten ), G 473,  H 780, deel van H 914 en 915, Verder grond te Lieshout.  Aan Theodorus de Louw, Huis, bakhuis, schuur, stal, erf en tuin, ( afkomstig van ouders ) I  1249, 251, 254, 1228, 1215, 1216, 1129, 1130, 619, 620, 586, 587, 602, 603, 578, 579, 580,  H 779, 780,  Verder nog grond in Lieshout. In 1832, hier al een huis, op I 248. Nu in 2010, hier boerderij, De Laren 9.   Deelgenoot  Lambertus de Louw,  krijgt geld . Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 53. Op 3-3-1911, Inventaris bij Lambertus v.d. Krommenakker, timmerman, Wedn. Hendrina v. Roosmalen.  Huis op E 857, groot 38.40 are. In 1832, hier de eeuwenoude Erpse standaardmolen op perceel E 36. Nu in 2010, hier huizen op de Molentiend  31, 33 en 35. Genoemde standaardmolen is in 1850, ofwel afgebrand of afgebroken.

Veghel, Akte 54, Op 3-3-1911, Verkoop van inboedel in de Laren, bij Lambertus, Theodorus en Willem de Louw. Zie ook akte Veghel 47,  in 1911.

Veghel. Akte 72, Op 23-3-1911, en Akte 81, op 30-3-1911.  Openbare verkoop van onr. goed  ( huis ), te Erp. Cillekens X v. Nijnatten,  In 1832, hier perceel M 12. Nu in 2010, hier huis op Schansoord 60.  M 676, 53.23 are. Aan Henricus Joh’s Hubertus Cillekens te Roermond.

Veghel. Akte 74, op 28-3-1911, en Akte 80, op 4-4-1911, Openbare verkoop van onr. goed te Keldonk,  Verkopers : Antonia v.d. Velden, X Joh’s v Eerd, te Zondveld,  Verkoop van boerderij op Keldonk, K 516 enz, Verkocht aan Hendricus Klaassen ( Peter, zoon ),  voor 2590 gulden. Het gaat hier om de z.g. Pannenhoef . In of kort na 1911 afgebroken. Zie ook akte 123,  in 1885, en akte 91, in 1910.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 77. Op 29-3-1911, Hypotheek van 1000 gulden, Antonius Verhuyzen, bakker en winkelier te Erp, leent geld van Petronella v.d. Linden, Wed. van Hendricus Vogels te Veghel. Borg : huis enz. te Erp, M 690, groot 9.79 are. In 1832, hier huis op M 22.  Nu in 2010, Kerkstraat 8.

Veghel. Akte 97, Op 28-4-1911. Verkoop inboedel van Martinus v.d. Warenburg, X Henrica v. Roosmalen,  verkocht voor 117.15 gulden.

Veghel. Akte 110,  Op 18-5-1911, Deling tussen Henricus Hubertus Fransen, molenaar, en Joh’s Tielemans op Boerdonk.  Aan Joh’s Tielemans toebedeeld : Huis op Boerdonk, G 42, 837, 403, 568, 836, 464, 232, 280, H 43, 53, 54, 601, 152, 1028, 602, 1023.  In 1832, was dit huis er al, toen als G 353.  Nu in 2010, hier de boerderij, Pastoor v. Schijndelstraat 33 .

Veghel. Akte 120, Op 31-5-1911, Verkoop inboedel van Leendert v. Lankveld op de Morsehoef. Verkocht voor 148.65 gulden.

Veghel. Akte 167, Op 3-7-1911, Verkoop door  Joh’s vd. Bosch, te Erp, aan Willem v.d. Donk, te Veghel, noordelijk deel van heide aan de Grimbaay, op de Kraanmeer, A 141.

Veghel. Akte 212, Op 5-10-1911, Testament voor Elisabeth v. Rixtel, op Boerdonk.

Veghel. Akte 213, Op 7-10-1911, Testament voor Joh’s ook wel Jan Gevers op het Looyeind.

Veghel. Akte 215, Op 10-10-1911, en Akte 219, Op 17-10-1911, Openbare verkoop  door Lambertus Verbruggen te Someren,  aan Joh’s Verbruggen, ( Lambertus, zoon ), te Erp. Diverse percelen grond, totaal voor 2009 gulden.

Veghel. Akte  239, Op 14, 15, 16 en 17-11-1911, Verkoop roerend goed door Joh’s Tielemans, op Boerdonk. En anderen.

Veghel. Akte 240, Op 14-11-1911, Verkoop door Justina Goorts X Joh’s Verputten op Boerdonk, aan Jan v. Asseldonk in den Hoek. 1/3 in den ‘belbeemd ‘ in den Hoek  E 140.  Voor 300 gulden

Gemert. Akte 210, Op 7-12-1911. Hypotheek van 600 gulden. Theodorus v.d. Burgt, X Petronella Hendrica v. Melis te Erp, leent geld van Petronella Verschuren, Wed. Arnoldus v.d. Ven te Aarle-Rixtel.

Veghel. Akte 261, Op 10-12-1911, Testament voor Willem v.d. Rijdt op de Schild, Aan de pastoor, 200 gulden. Aan dienstmeid Theodora Maria Koolen 2500 gulden, en alle onroerend goed.

Veghel. Akte 278, Op 30-12-1911, Inventaris ten verzoeke van Martinus v. Wanrooy op Heuvelberg.  Wedn. Wilhelmina v. Heeswijk.

1912.

Gemert. Akte 6 en 7. Op 5-1-1912. Testamenten voor Arnoldus Martinus v.d. Berg, X Gerarda Anna v. Lieshout. Aan elkaar.

Veghel. Akte 17. Op 24-1-1912, Verkoop door  Martinus v.d. Berg en Joh’a v.d. Boogaard, Wedn. Martinus v. Lieshout beide te Erp. Afkomstig uit erfenis van Arnoldus v.d. Berg X Ardina v. Roosmalen, ook Lambertus en Willem v. Lieshout, beide timmerman, Martinus Rovers, op Zijtaart, X Lamberdina v. Lieshout, Willem Bevers te Uden, X Maria v. Lieshout. Verkopen aan Johan Peter Bogaerts, aanstaande pastoor te Keldonk,  van de op te richten parochie, te Keldonk, weiland, K 352, groot 15.30 are, voor 200 gulden, en een strook grond, het westelijk deel van K 937, is afgepaald, voor 100 gulden langs perceel K 353. Het gaat hier om grond, die nodig was, voor de bouw van kerk, pastorie enz. op Keldonk. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte  18, Op 25-1-1912, Testament voor Martinus Welten en Joh’a v.d. Tillaart, op Keldonk. Aan pastoor Boogaerts, 1000 gulden.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte  23. Op 1-2-1912, Deling tussen Joh’s v. Dijk, en Antonetta Emons, Wed. Adrianus v. Zon, te Erp.

Veghel. Akte 58, Op 29-3-1912. Deling tussen 1. Joh’s v. Deurzen, X Antonia v. Sleeuwen.  2. Allegonda v. Sleeuwen, dienstbode te Lieshout.  3. Franciscus v. Sleeuwen, dienstknecht  te Gemert. 4. Nicolaas v. Sleeuwen, dienstknecht te Gemert. 5. Hubertus v.d. Burgt, boer te Boekel, op de Berkhoek, X  Hendrika v. Sleeuwen. Zie ook deling te Gemert op 16-2-1910. Zij willen gaan delen onr. goed te Boerdonk,  een huis aan de Coxsebaan, G 556, 1070, 715, 753, 754, F 319, 600,  Al dit onroerend goed werd toebedeeld aan Antonia v. Sleeuwen, X Joh’s v. Deurzen. In 1832, was alles hier nog heide, Nu in 2010, hier de boerderij, Coxse baan 23 .  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 72, Op 26-4-1912, Deling tussen 1. Hendricus Hogenhuyzen.  2. Lucia, ook wel Josina, 3. Joh’s, en 4.  Maria v.d. Hogenhuyzen. Kinderen van Hendricus v.d. Hogenhuyzen, + Erp 13-10-1873, en Petronella Peters, + Erp 14-1-1907, Deze Petronella Peters is nadat zij Wed. was geworden, hertrouwd met Martinus Joh’s Biemans, + Erp 4-10-1898.  Aan Hendricus v.d. Hogenhuyzen,  toebedeeld : Huis, ( het oude huis ), I  195, 196, 197, 198, 199, ( dit huis was er in 1832 al, toen met dezelfde kadaster nrs.  Nu in 2010, hier het huis Hurkske 24 ), 203,  F 232, 423, 138  ( het Meerbosch ),455 ( de schaapshut “, 387, 448, 454.                                                   Aan Lucia enz. v.d. Hogenhuyzen werd toeedeeld: Huis op I  201, 200, 490. Zie ook Akte 153, in 1912.  Dit huis was er in 1832 al, toen al met dezelfde kadaster nrs. Nu in 2010, hier woonboerderij, Hurkske 26.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 87 en 88,  Op 14-5-1912.  Testamenten voor Hendricus v.d. Hogenhuyzen en Lamberta v.d. Hurk,  aan elkaar.

Veghel. Akte 90, Op 23-5-1912, Ruiling tussen Joh’s Verbruggen ( Lambertus, zoon ), op de Bolst, deze geeft af  weiland, A 226, en Peter Ketelaars op de Bolst, deze geeft af  B 503 en 504.

Veghel. Akte 96, Op 1-6-1912, Verkoop door  Pastoor v. Schijndel, op Boerdonk, met het kerkbestuur,  aan Petrus v. Sleeuwen, ( Nicolaas, zoon ), Huis op de Coxse baan, G 1019 en 1020, groot 77.80 are. Voor 460 gulden. Aangekomen 3-7-1905, notaris v. Kemenade, Gemert.  In 1832, was alles hier nog heide, Nu in 2010, hier de woonboerderij, Coxse baan 17. Zie ook Gemert akte 100 op 20-6-1912.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 97, Op 1-6-1912, Verkoop door Lourentius v. Kilsdonk, te Schaesberg, aan Francisca v. Riet, Wed. Hendricus v. Dijk,  Huis bestaande uit 2 woningen, M 767 en 768, groot 5.79 are.  Voor 800 gulden. In 1832, hier perceel M 12. Nu in 2010, hier de huizen Hertog Janplein 4 en of  5.

Gemert. Akte 100. Op 10-6-1912. Verkoop door Antonetta Verbakel, Wed. Hubertus v.d. Boom, Cornelis v.d. Boom en Willem v.d. Boom, boeren  te Gemert,  aan Peter v. Sleeuwen te Boerdonk, bouwland te Boerdonk, G 714, groot 81.20 are.

Gemert. Akte 20-6-1912, Hypotheek van 800 gulden. Peter v. Sleeuwen, boer te Boerdonk, leent geld van Henricus Joh’s Corstens te Gemert. Borg : Huis te Boerdonk, G 1019, 1020,701, 713, 714, samen 3. 2430 ha. In 1832, hier alles nog heide. Nu in 2010, hier woonboerderij op de Coxse baan 17.

Veghel. Akte 108, Op 22-6-1912, Inventaris bij Antonius Egidius Heykants, bouwkundige,  Wedn. van Wilhelmina Bernardina Maria v.d. Wijngaard, + Erp 2-4-1912. Hun onmondige kinderen zijn : Adrianus Joh’s Willem Josef  Heykants, en Arnoud Leo Antonius Josef Heykants.  Boerderij op Keldonk, aan het kanaal, K 905, 588, 587, 717, 32, 75, 828, 583, 577, 699, 578, 318, 319, 321, 368, 965, 967, H 577, 695, 411, I  17,  de ½ in hooiland, K 326, Deze boerderij is verhuurd aan Joh’s Rijkers, In 1832, was deze boerderij er al, toen als K 591.  Deze boerderij is in sept. 1944 afgebrand door oorlogsgeweld. Weer herbouwd, en later afgebroken ten behoeve van verbreding van het kruispunt bij de Keldonkse brug, met de kanaaldijk.

Gemert. Akte 106, Op 25-6-1912, Testament voor Lourentius, ook wel Frans genoemd, Smits op Cox. Herroeping testament. Nu aan neven en nichten Pennings.

Veghel. Akte 112 en 113, Op 28-6-1912, Testamenten voor Phillipina Maria Zwart, en Jacoba Joh’a Zwart,  Alles aan elkaar. ( 2 zussen, samenwonend ).

Veghel. Akte  145, op 9-8-1912, en Akte 147, op 16-8-1912, Openbare verkoop door Martinus Hanegraaf, als voogd over  Petrus, Henrica Adriana en Francisca Hanegraaf,  te Erp, Verkocht aan Joh’s Francis Hubertus Verheyen, molenaar te Veghel. Onr. goed te Erp, voor 650 gulden.

Veghel. Akte 146, Op 10-8-1912, Inventaris op verzoek van Hein v. Veghel, boer op het Looyeind, Wedn. van Joh’a Raaymakers, + Erp 29-5-1912. Hebben 2 onm. kinderen : Ant’s en Adr’s.

Gemert. Akte 119. Op 15-8-1912, Boedelbeschrijving ten verzoeke van Bernardus Egbertus Bosma.

Gemert. Akte 122. Op 17-8-1912. Testament voor Gerardus v. Schijndel, pastoor te Boerdonk, Herroeping testament. Nu alles aan Theodorus v. Amelsfoort, pastoor te Erp.

Gemert. Akte 123. Op 17-8-1912, Verkoop door de parochie Boerdonk, aan Bernardus Egbertus Bosma, timmerman op Boerdonk, huizen op Boerdonk, G 1087 en 1088, groot 63.10 are. Voor 1250 gulden. In 1832, stond hier al een huis, G 83. Nu in 2010, hier de huizen Tolentijnstraat  3 en 5.

Gemert, Akte 126, Op 22-8-1912, Hypotheek van 500 gulden. Bernardus Egbertus Bosma . op Boerdonk, leent geld van Martinus Verschuren, te Aarle-Rixtel.

Veghel. Akte 153, Op 28-8-1912, Inventaris op verzoek van Hendricus v.d. Hogenhuyzen, boer in het Hurkske, Wedn. van Lamberta v.d. Hurk, + Erp 2-6-1912. Hun bezit : huis in het Hurkske,     I  201, 200, 490, F 232, 455, 578, 454.  Zie ook akte 72,  in 1912.

Uden.  Akte 84, Op 29-8-1912. Verkoop doorMaria de Bresser, Wed. Antonie Smits, boeren te Erp, verkoopt aan : 1. Jan Smits. 2. Maria Smits, beiden boer te Erp. De onverdeelde ½ in huis, op C 305, 327, 328, groot samen 60.10 are. Voor 150 gulden.  In 1832, hier  alles nog heide, in 1855 door de gemeente verkocht voor 75 gulden, en vervolgens ontgonnen.  Al lang geleden afgebroken, stond een heel eind achter Looyeind 9.  Kopie aanwezig.  

Gemert. Akte 152, Op 16-9-1912. Hypotheek van 200 gulden. Antonius de Leest, te Erp, arbeider, leent geld van Josephine Arnolda Lucia v.d. Akker, mutsenmaakster  te Gemert. Borg : huis te Gemert, A 908.

Veghel. Akte 181, Op 1-10-1912, Verkoop door Willem de Groot te Erp, aan Joh’s v.d. Krommenakker te Erp, bouwland in het Hurkske, F 602,  groot 43.90 are. Voor 135 gulden.

Veghel. Akte 200, Op 30-10-1912, Openbare verkoop door Antonius v.d. Burgt te Boekel, ook wel Frans v.d. Burgt. En Petronella v.d. Burgt, Joh’a Lankers, Hendrik Lankers en Maria Lankers, religieuse te Veghel.   Verkocht aan Hendricus ( peter,zoon ) Klaassen. Huis op den Dieperskant, I 806 en 807, ( verkregen van Maria v.d. Burgt, ( Marie Fuuts ), + Erp okt 1912. Aangekomen op 27-3-1890, notaris v. Kemenade, Gemert ). Marie Fuuts ( v.d. Burgt ), had hier een winkeltje. In 1832, hier perceel I  402.  Dit huisje is al kort na deze verkoop afgebroken. Stond op den Dieperskant vlakbij, Dieperskant 11.

Veghel. Akte 201, Op 30-10-1912, Verkoop door Hendricus v.d. Burgt, boer op den Dijk, aan Martinus Hurkmans, boer op Duyfhuis in Uden. Huis op den Dijk, L 440 en 441,  groot 87.10 are, voor 1200 gulden.  Aangekomen bij onderhandse akte op 6-11-1901.  In 1832, hier perceel L 237. Dit huis was gebouwd na 1832, op ontginningsgrond, en weer lang geleden afgebroken. Stond in de Vogelenzang.

Gemert. Akte 188. Op 6-11-1912. Verkoop door Joseph Gerard v. Steenes, koopman te Delft, aan Antoon Verbruggen te Erp. Dennebosch op C 219, groot 1.3020 ha.

Veghel. Akte 218, Op 20-11-1912, Verkoop door Adrianus Welten, pastoor te Somereneind. Aan de R.K. Kerk te Keldonk, bouwland en weiland, K 351, 353 en 695, groot 1. 0050 ha. Voor 1700 gulden.  Met deze aankoop en die uit akte 17,  in 1912, was het bouwperceel voor de nieuwe Keldonkse kerk, pastorie enz compleet. Adrianus Welten was een Keldonkenaar van geboorte.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 219,  Op 20-11-1912, Acte van bewaargeving door Adrianus Welten, pastoor te Somereneind. ( verzegeld stuk, testament ).

Gemert. Akte 189. Op 3-12-1912. Testament voor Hendricus v. Berlo, X Antonet Donkers, op Heuvelberg.

Veghel. Akte 240, Op 16-12-1912, Testament voor Maria v.d. Weydeven,  Wed. van Matheus v.d. Ven. Zij hadden geen kinderen. 75 gulden voor missen in  de Erpse kerk, en verder alles aan de zonen Jan en Martinus v.d. Ven, en aan de 3 kinderen van v.d. Weydeven +,  Huis in de straat, er werden geen kadaster nrs vermeld.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte  236. Op 12-12-1912, en akte 244, op 19-12-1912. Openbare verkoop door Joh’s v. Grinsven te Esch, aan Adrianus v.d. Tillaart te Erp. Grond in de Pentel, M 269, 546, B 297.

1913.

Veghel. Akte 3. Op 2-1-1913. Testament voor Willem Peters te Erp, in het liefdehuis. Aan neef en nicht,  Joh’s en Lucia v.d. Hogenhuyzen gezamenlijk. Het levenslang vruchtgebruik aan zuster Hendrika Peters.                                                                                                        

Gemert. Akte 5. Op 3-1-1913, Verhuur onroerend goed te Erp. Hendricus v. Duynhoven, boer te Erp, ( en Helena Maria Rovers, Wed. Joh’s  Hendricus v. Duynhoven te Gemert, Hendrina v. Duynhoven te Gemert, Albertus v. Duynhoven, ordebroeder te Breda, Petronella v. Duynhoven, religieuze te Valkenswaard, Elisabeth v. Duynhoven, religieuze te Oirschot. ). aan Joh’s Theodorus v.d. Wijst te Gemert, X Joh’a v. Duynhoven. Boerderij te Gemert, Verreheide.

Veghel. Akte 40, Op 13-2-1913. Deling kinderen Martinus v. Berlo, + Erp 3-1-912, X Joh’a Linders, + Erp 22-6-1887,  1. Martinus v. Berlo, 2. Gijsbertus v. Berlo, 3. Jan v. Berlo, 4. Martinus v. Duynhoven, X Catharina v. Berlo,  5. Joh’s v. Berlo, Wedn. Van Allegonda Pittens, en hun 3 kinderen : Wilhelmina Joh’a, Joh’a Martina, en Sophia Martina,                     Lot 1, aan Martinus v. Berlo, huis op het Looyeind, D 1126,  ( In 1832, was dit huis er al, toen als D 21, Nu in 2010, hier huis, Looyeind 9.                                                                        Verder D 432, 433, 835, 885, 829, 827,  C 96, 82, 325 en 326, ( Rietmansbos ), 337, ( bos ), C 470. In huur bij v. Duynhoven.  Lot 2, aan Gijsbertus v. Berlo, Huis op Keldonk, K 963, ( Dit huis was er in 1832 al, toen als K 443, Nu in 2010, hier huis, Kampweg 9.                                                             verder K 307, H 184, 190, 993, 438, 439,  ¼ in bos C 168, K 326, 985, 984, 1006,  470, de ½ van L 178, de ½ van L 182, dit huis was in huur bij Verbakel.                                                                          Lot 3. Aan  Jan v. Berlo,  Huis op Keldonk, K 442,  ( In 1832, was dit huis er al, toen ook al als K 442, Nu in 2010, hier huis Kampweg 7 ), verder K  960, 570, 325, deel van K 985 en 984, 1006, 557, 558, 767, 360, 83, I  44, H 407, ¼ in bos C 168, Dit huis was in huur bij v. Santvoort.              Lot 4, aan Martinus v. Duynhoven enz, Huis op het Looyeind, D 1022, 1028, 35, D 1120, ( In 1832, hier perceel D 388,nu in 2010, hier, huis, Looyeind 8 en / of  6 ), verder B 402, 784, 785, 786, ( in de Pals ), C 323, 282, 120, 56, 469,  de ½ in L 178 en  182,  In  huur bij v. Helvoort .  Lot 5, aan Joh’s v. Berlo, Wedn. enz, Huis op het Looyeind, D 1124,  ( In 1832 was dit huis er al, toen als D 393. Nu in 2010, hier het huis Looyeind 14 ). Verder D  674, 675, 369, 370, 371, 39, 42, 37, 419, 423, 724, B 857, Zie ook akte 215, in 1914.      Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 58, Op 3-3-1913, en Akte 66, Op 10-3-1913, Openbare verkoop ten koffiehuize van Hendricus Martinus Jansen op Boerdonk, en op 10-3  in de herberg van Ant. v.d. Tillaart ( den hospes ). Verkopers :  Cornelis v.d. Elsen, X Joh’a v.d. Heyden, op Boerdonk, en Petrus v.d. Broek, X Joh’a v.d. Heyden op Boerdonk,  Koop 1 : Huis op Boerdonk, G 641, groot 84.40 are, ( In 1832, was alles hier nog heide, Nu in 2010, hier woonboerderij op de Coxsebaan 11 ,  verder G 705, groot 84.40 are, Koop 2 : bouwland, G 704, groot 82.30 are. Samen verkocht aan Hendricus v. Mierlo. Aangekomen op 18-10-1873. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 59 en 60, Op 4-3-1913, Testamenten voor Petrus  en Jan Delisse,                                 ( Lucas,zonen), in de Vogelenzang.  Aan elkaar. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 61, Op 4-3-1913, en Akte 67, Op 11-3-1913, Openbare verkoop  ten koffiehuize van mej. De Hezelaar, en op 11-3, ten koffiehuize van Theodorus v.d. Burgt . Verkopers: Anna Hanegraaf, Wed. Joh’s v.d. Hurk, Verkocht werd een huis in de straat,       M 720,  voor 420 gulden aan Cornelis Ant’s Hanegraaf. Aangekomen op 18-1-1851, ( notaris Wooldringh te Erp ). In 1832, hier al een huis, op M 40. Nu in 2010, hier een huis, Kerkstraat  48 en 50.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 75, Op 17-3-1913, Testament voor Petrus v.d Broek, c.s.  thans zonder beroep, vroeger boer. Aan de kinderen van zus Antonetta v.d. Broek, X Geert v. Stiphout en hun kinderen : Petrus en Maria v. Stiphout.

Veghel. Akte 89, Op 10-4-1913, Aktewijziging statuten Onderlinge brandschade verzekering. Kopie hiervan is aanwezig.  Het betreft hier een Erpse brandverzekering. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 87, Op 4-4-1913, en Akte 92, Op 11-4-1913, Openbare verkoop ten koffiehuize van Joseph Kerkhof, Verkopers : Hubertus Rooyakkers, mandenmaker te Erp, aan Antonius v.d. Krommenakker. Huis te Erp, I  154, 1040, 1039, groot 22.08 are. In 1832, hier al een huis, toen  I  152.   Nu in 2010, hier een huis aan de Hoogstraat 26 en 28.  Zie ook akte 175,  in 1913.  Kopie aanwezig.                       

Veghel. Akte 101, Op 22-4-1913, Verkoop door Joh’a v.d. Boogaard, Wed. Antonius v. Lieshout te Erp ,  aan Martinus Rovers te Veghel. Bouwland te Erp, K 153, en huis te Veghel.

Uden. Akte 13. Op 16-4-1913, Inventaris bij Petronella Robbers, Wed. Antonius Verhuyzen, + Erp 21-2-1913. Huis te Erp. M 690, groot 9.79  are, ( In 1832, hier al een huis toen M 22, nu in 2010, hier huis, Kerkstraat 8  ), verder weiland, L 34 en 35, ook nog de ½ in E 400. En C 516.   Kopie aanwezig.

Gemert. Akte 58 en 59. Op  21-4-1913 Testamenten voor Hendricus v. Berlo,  X Antonet Donkers, op Heuvelberg. Hadden geen kinderen. Aan elkaar. Zie ook Veghel. Akte  125 en 126.  In 1913.

Veghel. Akte 103, op 22-4-1913, en Akte 110, op 29-4-1913, Openbare verkoop ten koffiehuize van Lambertus v. Lith, te Keldonk, en op 29-4, ten koffiehuize van Hendricus v. Grinsven, te Keldonk, ( nu in 2010, de Roost 2 ), Verkopers : 1.  Frans v.d. Aa, X  Joh’a Peters in den Hoek.  2. Antonius v.d. Nieuwenhuyzen te Zijtaart, Jan v.d. Nieuwenhuyzen te Boekel, en Joh’s v.d. Nieuwenhuyzen, ordebroeder te Eindhoven. 3  Antonie  v.d. Tillaart, en zijn broers en zussen te Veghel, 4. Geertruida Welten, Wed. Willem v.d. Asdonk,   Koop 3, massa van koop 1 en 2 : huis K 955, groot 1. 4052 ha.  Koper werd : Joh’s Lankers, voor 2600 gulden. Zie ook akte 228,  in 1913. En zie ook Not. Arch. Erp 12, Akte 25, in 1925.  In 1832, was hier al een huis, toen K 387. Nu in 2010, hier de dubbele woonboerderij van Theo en Jan  v. Wanrooy, Antoniusstraat 35 en 37. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 104 en 105, Op 22-4-1913, Testamenten voor Joh’s en Francisca, ( kinderen Adriaan) v. Lankveld in de straat.

Veghel. Akte 120. Op 6-5-1913, Verkoop inboedel van Frans Kerkhof.

Veghel. Akte 125 en 126, Op 8-5-1913, Testamenten voor Hendricus ( Geert zoon ) v.Berlo, en zijn vrouw Antonetta Donkers op Heuvelberg. Hadden geen kinderen, alles aan elkaar en aan wederzijdse familie. Zie ook Gemert. Akte 58 en 59 , in 1913.

Veghel. Akte 138 en 139, Op 23-5-1913, Testamenten voor Gerardus v.d. Ven, en zijn vrouw, Petronella Kerkhof, in het Hool te Keldonk. Zie ook Not. Archief Erp 12, akte 222,  in 1918.

Veghel. Akte 144. Op 29-5-1913, Openbare verkoop door Joh’a Catharina Schel, Wed. Hendricus v. Hout, te Erp, Huis te Erp, E 517, 638, groot 16.60 are. In 1832, hier perceel E 38. Nu in 2010, hier huis op Molentiend 39. Aan Hubertus Manders, boer, voor 410 gulden.

Veghel. Akte 168, Op 4-7-1913, Verkoop door Francisca v. Lankveld te Erp, aan Joh’s Josephus Hubertus  Sevriens te Erp, bouwland in het Lijnt, H 991, 79.50 are.

Veghel. Akte 175, Op 13-7-1913, Hypotheek van 500 gulden. Antonius v.d. Krommenacker, timmerman, leent geld van Henrica Geertruida Koenen te Veghel. Borg : huis op  I 151, 1040, 1039, groot 22.08 are.  Zie ook akte 87,  in 1913.

Veghel. Akte 176. Op 13-7-1913.  Hypotheek. Antonius v.d. Krommenacker, timmerman, leent geld van Joh’s Gilsing. Zie akte 175 hierboven.

Veghel. Akte 182, Op 19-7-1913, Hypotheek van 950 gulden. Joh’s v. Sinten op Boerdonk, leent geld van Hendricus Joh’s Corstens te Gemert. Borg : huis op Boerdonk, G 1001, 1002,   ( In 1832, hier alles nog heide. Dit huis werd gebouwd op ontginningsgrond rond 1884. Nu in 2010 hier ( aan insteekweg )  Boerdonkse  dijk 23.) Verder G 1003, 1018, 1055, 1056, 1079.

Veghel. Akte 190, Op 25-7-1913, Hypotheek van 250 gulden. Christiaan v. Schijndel, te Boerdonk, leent geld van Antonia v. Schijndel. Geen borg.

Veghel. Akte 196. Op 5-8-1913, Inventaris bij Antonius v.d. Burgt, boer te Erp, voogd over de onmondige  kinderen  Henricus Welten X Maria v.d. Brand ( Joh’a Maria en Willem Welten), bouwland en weiland, I  828, 944,  K 398, 772.

Veghel. Akte 201. Op 14-8-1913. Hypotheek van 600 gulden.  Henricus Bouwmans, klompenmaker, X Joh’a Maria v. Lieshout te Erp, leent geld van Lourens v.d. Akker, te Boekel, Borg : huizen, met schuur, D 1166,  ( In 1832, hier huis op  D 306.  Nu in 2010, hier huis op Wasaa  1 en 3.), Verder D 1167, groot 7.68 are. 

Veghel. Akte 204. Op 22-8-1913, Verkoop roerend goed. Door Peter Saezen, in de straat,  voor 23.40 gulden.

Veghel. Akte 219, Op 17-9-1913, Testament voor Cornelia Lankers te Boerdonk, aan Joh’s v.d. Zanden,  bij mij inwonend, het recht om in mijn huis te blijven wonen, het onroerend goed aan mijn broers, Joh’s en Willem Lankers.

Veghel. Akte 228. Op 30-9-1913, Hypotheek van 760 gulden. Joh’s Lankers te Keldonk, boer, leent geld van Joh’a Gerarda v. Lieshout te Veghel. Borg : Huis met schuur en stal enz. Op Keldonk, K 955 en I  1031, Zie ook akte 103 en 110,  in 1913. Zie ook  Not. Arch. Akte 25,  in 1925. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 234. Op 14-10-1913, en Akte 243, Op 21-10-1913, Openbare verkoop van grond te Veghel en Erp, door Bernardina Maria v.d. Bosch, Wed. de Hezelaar te Erp, weiland bij sluis 5, H 242.

Veghel. Akte 242. Op 21-10-1913. Testament voor Catharina Coolen, te Erp in de straat. De ½ aan Martina Welten, X Antonius v.d. Burgt, de andere ½ aan de fam. Coolen.

Uden. Akte 135. Op 21-10-1913. Verkoop door Joh’s v.d. Reijdt te Erp, aan v.d. Aa te Boekel, bouwland te Erp, D 727, voor 700 gulden.

Uden. Akte 136. Op 21-10-1913. Deling tussen Allegonda Wellens, Wed. van Andries Bevers, en Joh’s Joseph de Groot , X Maria Bevers, te Erp. Onroerend goed te Erp voor 4000 gulden. Toebedeeld aan Joh’s Josephus de Groot,  Huis op D 1112, groot 44.20 are. ( In 1832, was alles hier nog heide. Nu in 2010, hier woonboerderij, Boekelse weg 12.),  Verder D 945, 859,858, 1160, 1076,  C 459, 276, 241, 252, 1074, D 977.  Kopie aawezig.

Veghel. Akte 248, Op 27-10-1913, Inventaris bij Christiaan v.d. Hogenhof, Wedn. van Jacoba Smits, + Erp 1-8-1913. Hun kinderen waren : Antonius, Maria, Theodora, en Anna Maria, ¼ uit de nalatenschap van Antonius Smits, vader van Jacoba Smits. + Gemert 1902.

Veghel. Akte 254. Op 4-11-1913. Verhuur door Petronella Fredriks, Wed. Martinus v.d. Rijdt. Aan Cornelis Schepers. Huis op B 695, 696, ( In 1832, hier perceel B 256. Nu in 2010, hier de huizen Veghelse Dijk 2 en 4  ), Verder B 47, 252, 253,  L 47, 48, 49,  voor 6 jaar. 120 gulden per jaar. 

Gemert. Akte 200. Op 7-11-1913. Hypotheek van 150 gulden. Bernardus Egbertus Bosma, te Boerdonk, leent geld van Martinus Verschuren te Aarle-Rixtel.

Gemert. Akte 228, 230 en 231, Op 4-12-1913. Testamenten voor Hendricus, Elisabeth en Anna Maria Versteegden te Erp. Aan elkaar.

Veghel. Akte 281. Op 5-12-1913. Verkoop door Antonius Donkers, boer te Erp, X Joh’a v.d. Elsen, aan Petrus Smits, op de Kraanmeer. Heide op Goordonk, A 535, groot 74.80 are. Voor 250 gulden.

Veghel. Akte 286, 287 en 288, Op 13-12-1913, Testamenten voor Antonius ,Adrianus en Joh’a Rooyakkers op den Dieperskant, Aan elkaar.

Veghel. Akte 295, Op 23-12-1913, en Akte 299, Op 30-12-1913.  Openbare verkoop ten herberge van Theodorus v.d. Burgt, te Erp in de straat. En op 30-12 ten herberge van Jean Sevriens te Erp. Verkopers : 1. Cornelis Antonius Hanegraaf, koopman te Erp. 2.  Marinus Steegs, fabrieksarbeider, X Maria Hanegraaf te Beek en Donk. 3. Joh’s v. Zeeland, koopman te Gemert, Wedn,  X van Hendrika Hanegraaf,  4. Antonius Hanegraaf, schoenmaker te Erp. Verkocht werd : Koop 1 :  een huis met schuurtjes, erf, tuin enz, M 719, groot 5.40 are, ( In 1832, was dit huis er al, toen als M 40, Nu in 2010, hier een huis , Kerkstraat 48  ) Verder M 718, gedeeltelijk. Groot in het geheel 85 centiare, behalve een klein afgepaald deel op de  noord-oostelijke hoek, ( dit werd gevoegd bij Koop 2.) Koop 2. Bouwland,  M 812, enz. Koper werd : Cornelis Antonius Hanegraaf, een der verkopers,  voor 1100 gulden. Kopie aanwezig.

                                                                                                                                                    Uden. Akte 200 en 201, Op 23-12-1913. Verkoop van bomen te Erp en verhuur van heidegrond te Erp.

1914.

Uden. Akte 207, op 5-1-1914. Toewijzing door de gemeente, 305 gulden per jaar.

Veghel. Akte 2, Op 7-8 en 9-1-1914, Verkoop inboedel van de bovengenoemden in akte 295 en 299,  in 1913.

 Uden. Akte 221, Op 21-01-1914. Verkoop door Cornelis v.d. Aa,  te Erp. Aan Lambertus v.d. Aa te Boekel, Weiland te Erp, D 595, 622, 623, 624, 625, 751 en 1173.

Veghel. Akte 12. Op 23-1-1914, Huurcontract tussen Anna Maria Schayk, Wed. Cornelis v. Mierlo. Op den Dieperskant, ( Trentweg ) aan Joh’s Koolen, boerderij op den Dieperskant , (Nu Trentweg 22 ). Voor 180 gulden per jaar, In 1832, hier alles nog heide. Nu in 2010, hier de boerderij, Trentweg 22.   Kopie aanwezig.

Veghel. Akte  26. Op 3-2-1914, Testament voor Joh’a Swinters, Wed. Gerardus Delisse, in de straat. Aan de pastoor 500 gulden. En aan Antonius Delisse,( zoon van zwager, Joh’s Delisse),  huis, M 734, groot 11.30 are, thans bij mij in gebruik. In 1832, hier huis op M 51. Nu in 2010, hier huis, Hezelstraat 12.

Gemert. Akte 28. Op 3-2-1914, Hypotheek van 3500 gulden. Henricus Gruyters, zoon van Joh’s Gruyters, leent geld van Martinus en Clara v.d. Wijngaard te Erp. Borg : boerderij te Gemert.

Veghel. Akte 27. Op 5-2-1914. Verkoop door Joh’a v.d. Broek, Wed. Hendricus Gruyters, c.s. te Erp. Aan Hendricus Crooymans te Erp, weiland, de ventiere, C 497, groot 85.50 are. Aangekomen bij deling op 17-8-1901, ( notaris Copllee ).

Veghel. Akte 28, Op 5-2-1914, en Akte 36, Op 12-2-1914, Openbare verkoop ten koffie huize van Lambertus v. Lieshout te Keldonk, Nu hier de huizen Antoniusstraat 3 en 5. Verkopers : 1. Lambertus v. Lieshout, koffiehuishouder. 2. Willem v. Lieshout, timmerman, te Keldonk. Arnoldus v.d. Broek, X Antonia v. Lieshout, te Erp. 4. Willem Bevers, X Maria v. Lieshout, boer te Uden.  Koop 1. Huis op Keldonk, K 937, groot 54.34 are. Behalve het westelijke afgepaalde deel , langs perceel K 353, ( verkocht op  24-1- 1912 ), De verdere kopen, zijn allemaal losse percelen. De eerste koop werd verkocht aan Hendricus v. Zutphen, boer te Keldonk in het Hool, voor 2001 gulden. Hij verklaard deze koop gedaan te hebben voor het R.K. Kerkbestuur te Keldonk.  In 1832, hier ongeveer al een huis, toen op K 354, stond een eind verder van de huidige Antoniusstraat af, Dit oude huis is kort na 1832 afge-broken en herbouwd korter bij de weg. Dit huis heeft er nog vele jaren gestaan en werd steeds verhuurd, tenslotte in 1961 afgebroken. Nu in 2010, hier de huizen Antoniusstraat 3 en 5.  Kopie aanwezig.

Uden. Akte 235, Op 7-2-1914, Testament voor Elisabeth Lucassen, Wed. Antoon Bekkers te Erp.

Veghel, Akte 43. Op 20-2-1914, Verkoop door Hendricus v. Wanrooy, c.s. en Peter v. Wanrooy,  Maria Bouw.  Aan Gerit Willem v. Stiphout,  bouwland, F 456, groot 82.20 are, voor 225 gulden.

Veghel. Akte 49, Op 3-3-1914, Verkoop roerend goed.   Door AnnaMaria v. Schayk, Wed. Cornelis v. Mierlo, en Hendricus v. Mierlo, Joh’s Coolen, X Catharina v. Mierlo, Cornelis v. Mierlo, te Veghel, Gerardus v. Mierlo, te Boekel, Joh’s Verhoeven, te Bakel,  Joh’s Klomp te Mierlo.

Veghel. Akte 52, Op 6-3-1914, Ruil van onroerend goed. Wilbertus v. Lankveld,  geeft af, de onverd. ½ van weiland, A 585 groot 85.70 are, en Petrus v. Lankveld en Petrus Verbruggen,  Deze geven af : hooiland, B 866, groot 50 are.

Veghel. Akte 61, Op 21-3-1914, Hypotheek van 350 gulden. Joh’s v.d. Bosch, koffiehuishouder en boer te Erp, leent geld van Maria Gerarda Hendrica Koenen te Veghel, Borg : Bouwland L 156, groot 62.60 are.

Gemert. Akte 30, Op 25-3-1914, Testament voor Maria Jacoba v.d. Hagen, Wed. Eugenius v. Haaren, te Erp.

Veghel. Akte 67. Op 27-3-1914, Verkoop door Hendricus Tielemans, senior,  te Keldonk,      ( ook voor zijn eerwaarde zusters, Catharina en Wilhelmina beide te Uden,  bij de Birgittinessen. Aan Godefridus Kerkhof,  koopman, te Keldonk, Weiland,(oostelijk deel van K 998 en 861,  ) Hierop heeft Kerkhof  hij kort hierna en huis met winkel en cafe gebouwd. Bouwvergunning op 13-3-1914.  In 1832, hier perceel K 631. Nu in 2010 staat dit alles er nog steeds, Nu  Morgenstraat,  58 en 60.

Veghel. Akte  68, Op  27-3-1914. Deling tussen : 1. Willem v.d. Aa, Wedn. van Maria v. Wanrooy,  2. Peter de Groot, arbeider te Beek en Donk, X Petronella v.d. Aa, 3. Franciscus v.d. Aa, voor zichzelf en voor Hendricus v.d. Aa, , ordebroeder te Buttler, Minnesota in Amerika. 4. Martinus v.d, Rijt, X Antonia v.d. Aa, te Keldonk, Hun ouders waren : Willem v.d. Aa, X Maria v. Wanrooy, + Erp 24-2-1913. Het huis op I 545, 546, 964, 965, ( In 1832 was dit huis er al, toen als I  516. Nu in 2010, hier de woonboerderij, Boerdonkse dijk 12 ), Verder  G 764, 1060, 693, H 757, 758,  het levenslange vruchtgebruik werd toebedeeld aan de vader Willem v.d. Aa. De genoemde onr. goederen werden toebedeeld aan Martinus v.d. Rijt en Antonia v.d. Aa.  Kopie aanwezig.

                                                                                                                                                    Veghel. Akte 69. Op 27-3-1914, en Akte 75, Op 3-4-1914, Openbare verkoop ten koffiehuize van Cornelis v. Oorschot. Verkopers : Joh’s Welten c.s. op het Oude veld  en zijn grote familie  verkopen aan Martinus Tielemans ( Willem, zoon ), Huis te Erp in de straat, M 572, 742, en deel van 753,  Martinus Tielemans verklaard dit huis te hebben gekocht voor Joh’s en Jan Wilbers. In 1832, hier perceel M 2. Hier stond lang de boerderij van v.d. Steen, schuin tegenover het huidig cafe  ‘ het Schansoord, Deze is afgebroken ten behoeve woningbouw aan het Schansoord. Nu in 2010, hier de huizen, Schans oord  … Voor 2760 gulden. Kopie aanwezig.

Uden. Akte 279,  Op 1-4-1914. Verkoop door Hubertus Adriaans, aan Arnoldus Wassenberg te Boekel, Onr. goed te Boekel en Erp. Te Erp o.a. perceel hooiland, D 273.

Veghel, Akte 71. Op 1-4-1914, Hypotheek. Willem Donkers, te Boekel, leent geld van Joh´a Maria en Willem Gerardus Welten, te Erp.  Borg:  Onr. goed te Boekel.

Veghel. Akte  74. Op 2-4-1914, Verkoop door Cornelis Antonius Hanegraaf, koopman te Erp, aan Antonius Hanegraaf, schoenmaker te Erp, Huis, M 720, groot 4.90 are, voor 400 gulden. Aangekomen op openbare verkoop op 1-3-1913. Zie ook akte 77,  in 1914. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 77. Op 9-4-1914, Hypotheek van 300 gulden, Antonius Hanegraaf, schoenmaker, leent geld van Jean Joseph Sevriens te Erp, Borg : Huis, M 720 , groot 4.90 are. Zie akte 74,  in 1914.  In 1832, hier, huis op M 40. Nu in 2010, hier huis op Kerkstraat 48.

Veghel. Akte 78. Op 9-4-1914. Hypotheek van 500 gulden. Cornelis Antonius Hanegraaf, koopman en winkelier, leent geld van Joh’a Maria en Willem Gerardus Welten te Erp. Borg : huis op M 717, 718 en 719. Samen 24.15 are.  Kopie aanwezig.

Uden, Akte 317, Op 5-5-1914,  Verkoop door Joh´a  v.d. Velden, en Antoon v.d. Tillaar, aan Christiaan en Martinus v.d. Tillaer te Erp,  Huis te Erp, K 411, 489, 412, 914, 958, 971, 973, 46, 982, I  803, 804, 15, 16, 343, 734, 1230, 1277, 1278, 342, 30, H  199, 1154, 1155, 985, 986, M 251.  In 1832 was dit huis er al, toen K 414. Nu in 2010, hier de restanten van de afgebrande woonboerderij, op de Sluisweg 6.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 78. Op 9-4-1914, Hypotheek van 500 gulden. Antonius Hanegraaf, schoenmaker te Erp, leent geld van Joh’a Maria en Willem Gerardus Welten. Borg : Huis M 717, 718, 719, samen groot 24.15 are.   Kopie aanwezig.

Veghel, Akte 100, Op 14-5-1914, Inventaris bij Gerarda Kusters, Wed. Joh´s Tielemans,  te Boerdonk, Huis te Boerdonk, G 42, 837, 403, 568, 836, 464, 232, 280, H 43, 53, 51, 54, 601, 152, 1028, 602, 1023.  In 1832, hier al een huis op G 353 . Nu in 2010, hier boerderij op Pastoor v. Schijndelstraat 33.

Veghel. Akte 91, Op 27-4-1914, Huurcontract. Tussen Hubertus Hendricus Fransen, molenaar, en Nicolaas de Bije, molenaar, onr. goed,  te Erp. Molen en huis.  280 gulden per jaar.

Veghel. Akte 97. Op 7-5-1914, en Akte 101. Op 14-5-1914, Openbare verkoop ten koffiehuize van Hendricus Jansen te Boerdonk, Verkopers : fam. Goorts, ( zeer grote familie,zie daarom aanwezige kopie ) , Koop 1. Huis op Boerdonk, G 964, 576, 513, 514, 515,  samen 19.49 are. Verder een stuk van perceel G 512 en 583.   Koop 2. Bouwland, langs den 1e koop, G 92,  groot 16.90 are ,  Koop 1 en 2 werden verkocht aan Antonius , Petrus, Marinus, Joh’s, en Joh’a v.d. Tillaart voor 3019 gulden. In 1832, was dit huis er al, toen G 88. Nu in 2010, hier boerderij op Lekerweg 1.

Veghel. Akte 109. Op 2-6-1914, Testament voor Catharina Koolen, Aan  1.Martina  Welten, X Antonius v.d. Burgt 1/5, 2. Christina Welten,  X Jan v.d. Boom 1/5, 3. Maria Welten en achterneef Gerardus Welten, 1/5, 4. Antonius Koolen, zoon van Martinus Koolen 1/5,  5. Franciscus Koolen 1/5 .

Uden. Akte 343. Op 2-6-1914. Verhuur door Joh’s v. Berlo, Wedn van Alegonda  Pittens, aan Lambertus Langenhuyzen te Uden.   Boerderij te Uden op  Kooldert.  Voor 6 jaar. Voor 215 gulden per jaar. Joh’s v. Berlo is als Wedn. terug gegaan naar Erp.

Veghel. Akte 110, Op 4-6-1914, Testament voor Lucas Koolen in het Lijnt.  Joh’s Koolen wordt bewindvoerder over het onm. kind Ardina v. Exel, dochtertje van Aloisius v. Exel, X Antonia Koolen.

Veghel. Akte 111. Op 4-6-1914, Testament voor Josina  Boerdonk.    Aan mijn achterneef Hendricus v. Haandel, Gerardus zoon, te Erp.     

Veghel. Akte 112. Op 4-6-1914, Verkoop door Antonius Egidius Heykants, bouwkundige te Erp, Wedn. van Wilhelmina Bernardina Maria v.d. Wijngaard,  aan Joh’s Kerkhof.  Weiland, K 577, en 699, groot 5.62 are.  Hierop is Johannes Kerkhof  kort hierna gaan bouwen. Stond te Keldonk aan de kanaaldijk. Rond 1970 afgebroken voor wegverbreding. Hier is de bekende cafe van Joh’s Wilbert Kerkhof, en later Jan Kuypers lang gevestigd geweest.

Veghel. Akte 136, Op 7-7-1914, en Akte 147, Op 21-7-1914, Openbare verkoop in koffiehuis Jan de Leest op Zondveld, verkocht werd onr. goed te Veghel en Erp.  Te Erp, K 162, 158 en 160, alle 3  in de Lijnse kampen.

Veghel. Akte 140, Op 11-7-1914, Testament voor  Egidius v. Berkel, organist in Erp, aan 1. nicht de eerw. Zuster dochter van broer Adrianus thans overste te Lichtenvoorde.150 gulden. 2. De kinderen van neef Willem v.d. Akker, zoon van zwager Joh’s v. Akker.  3. Aan nicht Antonia v.d. Akker. En nog aan diverse meer.

Veghel. Akte 158 en 159, Op 17-8-1914, Testamenten voor Adrianus v. Berlo, X Antonia Schellings, Hadden geen kinderen.  Aan kerk en familie.

Veghel. Akte 167, Op 24-9-1914, Testament voor Adriana v. Gerwen, te Boerdonk, boerin,  aan neef Franciscus v.d. Bosch, bij mij inwonend.

Veghel. Akte 171, Op 1-10-1914, Deling tussen 1. Martinus Goorts  2. Jan v. Asseldonk, X Geertruida Goorts in den Hoek, 3. Joh’a Maria Goorts, op Boerdonk, Wed. Peter v.d. Rijt.  4. Hendricus v. Zuthpen, hoofd der school in Boerdonk, toeziend voogd.     Hun ouders waren : Petrus Goorts, + Boerdonk  4-2-1914, X Wilhelmina Verbakel, + Boerdonk   9-3-1898. Toebedeeld aan Martinus Goorts, huis op Boerdonk, G 1015, 1090, samen groot 1. 0774 ha. Dit huis was er in 1832 al, toen G 214. Nu in 2010, hier boerderij, Pastoor v. Schijndelstraat 6 .  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 181, Op 19-10-1914, Deling tussen Gerardus Ketelaars, en Bernardus v. Genugten boer te St. Oedenrode, X Lamberdina Ketelaars,  Hun ouders waren : Peter Ketelaars, + Erp 17-1-1914,  X Maria Goorts, + Erp in  1895. Ook werden gedeeld de goederen van Maria Ketelaars, + Erp 19-2-1914.   Toebedeeld aan Gerardus Ketelaars,  huis op de Bolst, B 224, 602, 759, 873, ( in 1832, hier boerderij, op B 225. Nu in 2010, hier boerderij, op Voorbolst 5 ). Verder B 975,  samen 1.8440 ha, verder Bouwland en weiland, B 328, 800, 801,  samen 26.30 are. Aan v. Genugten werd toebedeeld, Huis op de Bolst, B 220, 219, 658, samen 1. 3518 ha. In 1832, hier boerderij, op B 220. Nu in 2010, hier huis op Voorbolst 3.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 192, Op 17-11-1914. Verkoop inboedel  op Heuvelberg, van Hendricus Kuypers als voogd over Klasina Maria Sophia Bouw,  en  Joh’s Antonius  Bouw.

Veghel. Akte 194. Op 19-11-1914, Huurcontract, tussen  Joh’s v.d. Elsen,  boereknecht te Uden, Antonia v.d. Elsen, dienstmeid te Uden, Egidius Theodorus v.d. Elsen, boereknecht te Erp, en Martinus en Hendricus v.d. Elsen, nog onmondig.  Verhuurd aan Hendrika v.d. Bosch, Wed. Adrianus v. Stiphout, boerderij op de Kraanmeer, C 35, 408, 79, 449, A 381, 382, 485, 486, 217, 584, 428.   In 1832, hier alles nog heide, Nu in 2010, hier huis op Kraanmeer 20.

Veghel. Akte 206 en 207, Op 5-12-1914, Testamenten voor Josina v.d. Boom, in het Hurkske, en Hendrik Nolle, aan elkaar.

Veghel. Akte 215, Op 23-12-1914, Inventaris op het Looyeind, bij Martinus v. Duynhoven, X Catharina v. Berlo, + Erp 10-6-1914, Huis op het Looyeind, D 1120, 1022, 1028, 325, C 392, 505, 511, 439, 323, 282, 120, 56, 469, 528, 531, B 402, 784, 785, 786,  De ½ van L 182 en 178, ( beemden ).  Zie ook akte  40, in 1913.   In 1832, hier perceel D 388, Nu in 2010, hier huis op Looyeind 8 of 6.

1915.

Veghel. Akte 8, Op 22-1-1915, Hypotheek van 600 gulden. Joh’s v.d. Weijdeven, slagter en winkelier, leent geld van de onderlinge Brand verzekering  op Keldonk.  Onr. goed te Schijndel.

Veghel. Akte 11.  Op 25-1-1914, Deling tussen  1. Martinus Vereyken, X Francina Jonkers, 2. Maria Jonkers, dienstbode te Veghel, 3. Marinus Dapperen, boer te Boekel, X Cornelia Jonkers.  Hun ouders waren : Joh’s Jonkers en Antonetta Hurks. Aan Martinus Vereyken werd toebedeeld, een huis , H 831, 832, 1016, 1082, 827, samen 2.2310 ha.  In 1832, hier alles nog heide. Nu in 2010, hier huis op Trentweg 41.  

Veghel. Akte 13. Op 1-2-1915, Verkoop door Helena v.d. Biggelaar,  te Erp aan Hendricus v. Doorn te Erp, hooiland, L 650, 651, groot samen 77 are.

Veghel. Akte 21. Op 9-2-1915, Verkoop van inboedel  op Heuvelberg, door Hendr’’s Kuypers als voogd over Klasina Sophia en Joh’s Antonius Bouw.

Uden. Akte 510, Op 13-2-1915. Verkoop door Joh’s v. Lith, timmerman, aan Francis Brouwers, winkelier, beide te Erp. Huis, schuur en erf,  te Erp, op M 811, groot 1.94 are, en deel van M 810, het N.W. deel. Aangekomen te Veghel 26-11-1908.  Kopie hiervan aanwezig. In 1832, hier de huizen, M 32 en 33. Nu in 2010, hier huis met winkel op Kerkstraat 28.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 25, Op 16-2-1915, Testament voor Antonie v.d. Bosch, vroeger boer, nu zonder beroep, te Veghel. A. 1/3 aan zus Hendrica v.d. Bosch, Wed. Adrianus v. Stiphout. 1/3 aan zus Catharina v.d. Bosch, X Hendrik v. Wanrooy, 1/3 aan Hendricus v.d. Bosch te Boekel.  B. de kinderen van zus, ( behuwd ) Maria Biemans, X Jan Ketelaars te Veghel.

Veghel.  Akte 29.  Op 23-2-1915, Verkoop roerend goed door Lucas Koolen, Wedn. Geertrui Bekkers,  in het Lijnt. Kopie aanwezig.

Uden. Akte  528.  Op 5-3-1915. Verkoop door  1. Petronella v.d. Heuvel te Keldonk,  2. Antonius Meulensteen te Keldonk. Huis en grond te Keldonk, o.a. K 703, 556, 377, 378, 566, 567, 568, 743, 1022, M 191, 350, F 527,  samen 4. 2612 ha.  voor 6400 gulden.  In 1832 was dit huis er al. toen ook  al K 377.  Nu in 2010, hier ‘ de Stalling’ aan de Antoniusstraat Kopie aanwezig.

Uden. Akte 529. Op 5-3-1915.Testament voor Antonius Meulensteen, boer te Keldonk, Alles aan mijn tante  Petronella v.d. Heuvel, te Keldonk.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 33. Op 5-3-1915, Verkoop roerend goed  door Helena v.d. Biggelaar, en anderen te Erp.

Veghel. Akte 34. Op 10-3-1915, Testament voor Martinus Tielemans op Heuvelberg.  Aan kinderen  van broer Martinus Tielemans, X Hendrica v.d. Elsen.

Veghel. Akte 36. op 18-3-1915, Testament voor Anna Hanegraaf, Wed. Joh’s v.d, Hurk, aan neef  Joh’s Muselaars.

Veghel. Akte 71, op 6-5-1915, Verkoop door  Gerardus Adrianus Ketelaars te Orthen. Aan Hendricus v. Dooren, boer op de Bolst. Bouwland en weiland, aan den Veghelsen dijk, B 296, groot 47 are.

Veghel. Akte 74. op 14-5-1915, Verkoop van inboedel, voor Willem Munstrers, voor 76.10 gulden.

Veghel. Akte 81 en 82, op 26-5-1915, Testamenten voor Jan v. Lieshout, metselaar in de straat, X Ardina v.d. Tillaart.

Veghel. Akte 83, op 26-5-1915, en Akte 87, Op 2-6-1915, Openbare verkoop  de fam. Tielemans, ( grote familie ) , Kopie van deze akte akte is aanwezig. Huis enz in de straat, M 455, 456, groot 8.17 are. Verkocht aan Joh’s v.d. Weydeven, slagter en winkelier.  Voor 1480 gulden. In 1832, hier al een huis, op M 63. Nu in 2010, hier huis op Brugstraat 10, 12 en 14. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 86, op 1-6-1915, en Akte 97, op 15-6-1915,  Ten koffiehuize van mej. De Hezelaar, Verkopers : A. 1. Wilhelmus v. Haandel, werkman, 2. Hendricus v. Haandel, boer,  3. Theodorus v. Haandel, boer, 4. Gerarda v. Haandel, 5. Geertruida v. Haandel, dienstbode te Erp, en Maria v. Haandel, dienstbode te Nuenen.    B. 1. Petronella Kerkhof,Wed. van Lucas Willem Delisse in de Vogelenzang, en haar kinderen : Joh’a, Martina, Wilhelmina en Petrus Delisse,  2.Willem v.d. Donk,is voogd over deze kinderen.  Verkocht werd :  Koop 1. een huis, met schuur en stal,erf, tuin en aangelag op den Dijk, L  502, 503,  504, 505, 54, Koop 3 massa van kopen 1 en 2, verkocht aan Martinus Claassen in den Hoek voor 4500 gulden. Hij verklaard deze koop gedaan te hebben ten behoeve van zijn docht Johanna Claassen. Aangekomen bij deling op 4-3-1858, ( notaris Wooldringh ). In 1832, hier perceel L 55. Nu in 2010, hier boerderij, Voordijk 10. Een flink aantal losse percelen werd aan diverse anderen verkocht.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 91, op 8-6-1915, en Akte 107, op 22-6-1915, Openbare verkoop op verzoek van Antonius v.d. Donk, te  Erp en anderen.  Verkocht werden een aantal losse percelen te Veghel en Erp. Te Erp : L 6, 481, 482, 540, 541, 193, 194, 195, K 327, I 1092,  L 436, D 820. Verkocht aan o.a. Joh’a Verhoeven, Wed. Lambertus v.d. Steen, te Veghel, en diverse anderen.

Veghel. Akte 93, op 10-6-1915, Verkoop door Martinus v.d. Bosch,( Martinus, zoon ), te Erp, aan Adrianus ( petrus, zoon ) Biemans te Erp. Een los perceel H  970, 48.60 are, voor 282 gulden.

Veghel. Akte 94, op 12-6-1915, Testament voor Helena v.d. Bosch, in het liefde huis te Erp, aan zus Hendrica v.d. Bosch, Wed. Adrianus v. Stiphout en aan Hendricus v.d. Bosch, te Bakel.

Veghel. Akte 96, op 15-6-1915, Verkoop door Antonius Vissers te Erp, aan Joh’s v.d. Weydeven te Erp.  Een aandeel in een huis, M 455 , 456. Zie ook akte 189,  in 1915.

Veghel. Akte 98, op 15-6-1915, en akte 108, op 22-6-1915, Openbare verkoop ten koffiehuize van mej. De Hezelaar. Onr. goed te Erp en Beek en Donk. Op verzoek van Willem Peters, ½, en Joh’s Welten, ½. Beide te Erp. Een aantal losse percelen.

Veghel. Akte 99, op 15-6-1915, Verkoop door Leonardus v. Berlo, aan Christiaan v. Berlo. een dennebosch, op het Looyeind, ( Rietmans bosch, D 832, groot 44.40 are.

Veghel. Akte 100, op 16-6-1915, Inventaris op verzoek van Antonius Vissers , boer in den Hoek. Wedn. van Joh’a Kerkhof en hun onmondige kinderen : Petrus, Joh’s, Mechelina Maria, Martinus, Hendrikus, en Josephus Joh’s.  Onr. goed : een huis in den Hoek, E  626, 319, 49, 50, 624, 625, 112, 113, 723, 228, 614,  F 341, 464, 70, 77, 78, 534,  I  868, 875, 876, 877,  G 1068,  samen groot 11. 23 ha. In 1832,  perceel E 102 en 103.    Nu in 2010, hier de woonboerderij Hoek 1 en 3.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 104, op 18-6-1915, en akte 111, op 24-6-1915, Openbare verkoop ten koffiehuize van Lambertus v. Lith, op Keldonk, en op 24-6,  ten koffiehuize van Godefridus Kerkhof, op Keldonk.      Verkoper : Joh’s Schepers op den Dieperskant.   Verkocht werd : Koop 1. een huis op Keldonk, H 814, 815, groot 2. 4330 ha.   Koop 2. Weiland, H 1066, groot 40.90 are. Koop 3, massa van de kopen 1 en 2,  Koop  4. Weiland in den teeuwselaar, H 741, groot 37.80 are.  Koop 5. Massa van de kopen 1, 2, en 4.  Deze 5e koop werd verkocht aan Hendricus Klaassen, ( Petrus, zoon ), voor 2855 gulden. Hij verklaard deze koop gedaan te hebben voor 1. Joh’a,  2. Josina, 3. Petrus,  4. Antonius. Allen kinderen van Cornelis Klaassen.  In 1832, hier alles nog heide.  Nu in 2010, hier een boerderij, Trentweg 27. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 105, op 21 en 25-6-1915, Openbare verkoop van de inboedel van Joh’s Schepers. Zie vorige akte.

Veghel. Akte 113, op 30-6-1915, Hypotheek . Martinus Klaassen in den Hoek,  leent geld van Julianus Hendricus Antonius Buissink, te Gennip, Borg : Bouwland en Weiland, E 56, 353, 139, 138, 124, 760.

Veghel. Akte 115, op 5-6-7 en 8-7-1915, Verkoop veldvruchten , o.a. door pastoor Johan Peter Bogaerts op Keldonk.

Veghel. Akte 119, op 10-7-1915, Inventaris op verzoek van Anna Maria Manders, Wed. Theodorus Peters, op Keldonk,  Huis in het Hool, H  1166, 416, 666, 699, 458, 448, 684, 685, K 332, 110 en 152.  In 1832, hier alles nog heide. Nu in 2010, hier boerderij, Hool 30.

Veghel. Akte 120, op 13-14 en 15-7-1915, Verkoop inboedel van Hendricus Kuypers en anderen te Erp.

Veghel. Akte 126, op 20-7-1915, en Akte 138, op 3-8-1915, Openbare verkoop in koffiehuis Willem Verbruggen te . Verkoper : Petrus Coppens te Veghel.  Verkocht aan : Petrus Coppens, te Veghel, Hendricus v.d. Zanden en Joh’s Ketelaars. Huis te Veghel en o.a. ook grond te Erp.

Gemert. Akte 95 en 96, Op 20-7-1915, Testamenten voor Joh’s v. Stiphout, boer te Erp, en zijn vrouw, Joh’a Maria Pennings .

Veghel. Akte 133, op 29-7-1915, Deling tussen Petrus, Adrianus, Martinus v. Heeswijk, te Veghel, en Martinus v. Wanrooy, X   v. Heeswijk te Erp. Huis te Maria-heide, en los perceel te Erp.

Veghel. Akte 139, op 4-8-1915, Testament voor Jan v.d. Laarschot te Handel-Gemert, R.K. Priester en Rector te Handel.   Deze v.d. Laarschot was geboren in Veghel, en was een zoon van Peter v.d. Laarschot en Adriana v. Lankveld. Hij was rector te Handel van 1883 t/m 1916. Hij overleed te Handel op 78 jarige leeftijd. Kopie aanwezig.

Uden. Akte 653. Op 11-8-1915. Verkoop door Joh’s Heesakkers, te Boerdonk, aan Martinus Kanters, te Boerdonk. Weiland te Boerdonk, G 1109 en 1111, groot 1.2020 ha. Voor 700 gulden.

Veghel. Akte 165, op 27-8-1915, Inventaris  op verzoek van Antonius Donkers, boer op den Dijk,  X Joh’a v.d. Elsen. Huis te Erp op den Dijk. M 6, 7, 787,  L 51, 506, 39, 28, 29, 30, 486, 175, 109,  D 658,  L 25, 26, 27, 392, 393, 177, 96.  In 1832, hier ongeveer al een huis op M 119. Afgebroken, stond waar men nu van de Voordijk, de   .. ingaat.

Veghel. Akte 166, op 27-8-1915, Hypotheek. Amalia Barbara v.Lieshout, winkelierster te Erp, Wed. Joh’s Brouwers. Leent geld van Antonius Donkers, boer op den Dijk. Borg : huis op M  803, groot 7.40 are. In 1832, hier huis op M 14.  Nu in 2010, hier huis op het Hertog Jan plein 4 en 5.

Veghel. Akte  174, op 16-9-1915, Hypotheek. Martinus Vereyken te Erp, Boerdonkse dijk, ( nu Trentweg .leent geld van Petrus, Antonius, Joh´a, en Petronella Hanenberg te Boekel. Borg was een huis op H 831, 832, 1016, 1082, 827.  Zie ook akte 11, in 1915.

Veghel. Akte 189, op 8-10-1915, Hypotheek. Joh’s v.d. Weydeven, slagter en winkelier, leent geld van de Onderlinge brandverzekering op Keldonk. Borg : Huis, M 454, 455. Groot 8.17 are.  Zie ook akte 96,  in 1915.  In 1832, hier huis op M 63. Nu in 2010, hier huis op Brugstraat 10, 12 en 14.

Veghel. Akte 197, op 29-10-1915, Verkoop door Josina Boerdonk, aan Martinus Hurkmans, te Erp, grond bij de Hamse hoef, L 285, 286, 287.

Veghel. Akte 223, op 7 en 9-12-1915, Verkoop inboedel op verzoek van Hendricus v. Haandel te Erp.

Veghel. Akte 230, op 17-12-1915, en Akte 234, op 28-12-1915, Openbare verkoop van percelen grond te Veghel, aan de C.H.V. te Woensel, voor 3643 gulden.

Veghel.  Akte 235,  op  28-12-1915,  en  Akte 9,  op  11-1-1916, Openbare verkoop ten koffiehuize van Hendricus Jansen, op Boerdonk, Verkopers : 1. Thomas Moors,  X Wouterina Verbakel, te Mierlo, 2. Hendricus en Maria Verbakel te Boerdonk, 3.Antonius Verbakel, (Martinus, zoon ), op Boerdonk, 4. Jacoba Verbakel, op Boerdonk, Verkocht werd : een huis op Boerdonk, G 888, 889, groot 1.3360 . Zie voor meer informatie, ook notarieel archief  12, Akte 9, op 11-1-1916.  Nu in 2010, hier de boerderij, Akkerweg 5. Kopie aanwezig.

 1916.

Veghel.  Akte 4 en 12. Op 4-1 en 18-1-1916. Openbare verkoop goederen te Veghel en  Erp voor  Theodorus Verberk, losse percelen, o.a. A 354,   326, ( Erps broek ),  513, 512, 511, 582, 81, 82. Aan diverse kopers, o.a. Hendrik Hendriks, alles samen voor   9930 gulden.

Veghel.   Akte 6 en 18. Op 7-1 en 21-1-1916. Openbare verkoop voor Anna Maria Manders, Wed. Theodorus Peters. ( woonden in het Hool ), O.a.  K 332,  154, ( Smitsveld ) Verder  H 699, 1166, 458.    Koper : o.a. Willem v. Lankveld,  c.s.   samen voor 1806 gulden.

Veghel.  Akte 7. Op  7-1-1916. Testament van Hubertus Kweens,  ( X Erp 1883 ), Maria v. Lieshout. Deze akte niet aanwezig. Woonden in Keldonk, aan het huidige Kuilven.

Veghel.  Akte 9. Op 11-1-1916. Openbare verkoop van onroerend goed te Erp, ten koffiehuize van Hendricus Jansen te Boerdonk.  Verkopers : 1. Thomas Moors, X Wouterina Verbakel  te Mierlo.  2. Hendricus en Maria Verbakel op Boerdonk.  3. Antonius Verbakel, ( Martinus, zoon ), op Boerdonk.  4. Jacoba Verbakel op Boerdonk.  Verkocht werd,  een huis op Boerdonk,  G888, en G 889, groot samen 1. 3360 ha,  Verkocht de 5e koop ( massa van de kopen 1 t/m 4 ), aan Joh’s v. Lieshout, timmerman en metselaar te Erp, voor 2580 gulden. Hij verklaard deze koop gedaan te hebben voor  Ant’s v.d. Tillaart, te Boerdonk.  Zie ook Notarieel archief Erp 11, akte 235, op 28-12-1915.   In 1832, was alles hier nog heide, ontgonnen en gebouwd rond 1878, afgebroken in 1927, weer herbouwd in 1938, Nu in 2010, hier boerderij, Akkerweg 5.  Kopie aanwezig.

Veghel.  Akte 22. Op 26-1-1916. Openbare verkoop onroerend goed te Erp.  Joh’s v. Wanrooy. Huis te Veghel, en weiland A 480 te Erp.  Koper: Hendricus v. Deurzen. Voor 738 gulden.

Veghel.  Akte 23. Op 27-1-1916, Verkoop door Jonkheer de Kuyper  aan Hendricus v. Dooren   1150 gulden.  Bouwland en weiland, B 303 en 304.

Veghel.  Akte 29. Op 5-2-1916. Verkoop door Gerardus v. Schijndel, pastoor te Boerdonk,  en Mathijs v.d. Horst, boer te Boerdonk, Aan de R.K. Kerk te Boerdonk,  resp. 500 en 1400 gulden.  Bouwland,  G 308, groot   49 are 60 ca, en G 1100, 81 are 50 ca.  Aangekocht onderhands op  4-3-1905.

Veghel.  Akte 30. Op 5-2-1916. Verkoop onroerend goed te Boerdonk door  Hendricus Marianus Janssen, bakker en koffiehuishouder  te Boerdonk aan Mathijs v.d. Horst.      Bouwland en weiland G 999, 973, 345, samen 1, 2596 ha. Voor 1600 gulden.

Veghel.  Akte 38. Op 15 en 18-2-1916. Openbare verkoop van inboedel voor Helena Maria v.d. Biggelaar ( X Erp,  Heykants )  aan o.a. Martinus v.d. Tillaart te Veghel. O.a. hout op stam op Pepersveldje in het Bolstbroek,  en allerlei huisraad, gereedschap enz.

Veghel.  Akte 55. Op 2-3-1916. Verkoop door Petrus v. Asseldonk te Veghel, aan Johan Bernard Alfred Volker,  koopman  te Veghel. Onroerend goed te Erp. 300 gulden. In het Melvert A 97.

Veghel. Akte 61. Op 9-3-1916. Verkoop door Joh’s v.d. Hurk te Veghel aan Marinus v. Dinther en Joh’s v.d. Crommenacker te Erp. Onroerend goed te Erp 160 gulden. Hei in het Lijnt, H 700, 90 are.

Veghel.  Akte 78. Op 18-3-1916. Testament voor Petrus v.d. Heuvel,  ( X Erp 1873 ), te Keldonk. Deze akte niet aanwezig.

Veghel. Akte 79.  Op 18-3-1916. Testament voor Hendrika v.d. Biggelaar, vrouw van Petrus v.d. Heuvel.  Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 80, Op 18-3-1916, Testament voor Martinus Ophey  ( X Erp 1882 ), te Erp.  Ook niet aanwezig. Woonden in het Hurkske, nu Meerbosweg.

Veghel.  Akte 81. Op 18-3-1916. Testament voor Maria v. Leuken, vrouw van Martinus Ophey,   Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 86. Op 27-3-1916. Inventaris bij Catharina v. Lankveld, koffiehuishoudster,     ( X Erp 1903 ), Wed. Joh’s v.d. Elsen,  + Erp 1-1-1916, Zij hebben onmondige kinderen Martinus, Adrianus Hendricus, Maria, Hendrik, en Johanna Maria. Joh’s v.d. Elzen was eerder getrouwd geweest in Erp in 1867, met Anna Maria v. Lankveld,  Bezittingen :  Huis, A 8, 492, ( was in 1832, huis op A 18, nu in 2010, hier boerderij Kraanmeer 3 en 3a. ), verder A  4, 5, 119, 496,  631, 632, 215, 219,  B 11, 12, 34, 35, 421, 74, 75, 76, 77. Verder tijdens 2e huwelijk,  aangekocht Huis op B 606, ( was in 1832, bouwland B 241 ), 34,10 are, en weiland A 79 en 80. Zie ook akte 84  in 1917. ( Het gaat hierom huis op  Schansoord 11,  In schansoord 11 was lang een cafe gevestigd. ). ( Zie ook akte 84, in 1917 ).

Veghel. Akte 87. Op 30-3-1916, Verkoop van onroerend goed te Veghel en Erp door Willem v.d. Ven te Veghel aan Joh’s v.d. Hurk te Veghel. Perceel K 148.

Veghel.  Akte 90. Op 6-4-1916, Deling Petronella v.d. Heuvel, ( X Erp 1874 ),   Wed. Hendricus v. Dinther, Erp 17-2-1901, Verder : Marinus, zoon, en Maria, dochter, X Joh’s  v.d. Krommenakker,  Huis te Keldonk,  in het Lijnt,   staande ten name Judocus Timmers, doch eigendom van de fam. v. Dinther. H 1202, 83 are,  Het vruchtgebruik blijft aan de Wed. Hendricus v. Dinther. Het onroerend goed aan de 2 kinderen v. Dinther, ieder de helft. Dit huis gebouwd op ontginnigsgrond van 1868, is gebouwd rond 1878. Voor 1868  hier nog heide. Het gaat hier om het huis nu Hool 38  , nu in 2010, hier de   fam. v.d. Hurk.

Veghel.  Akte 115 en 121, Op 2-5 en 16-5-1916. Openbare verkoop onroerend goed te Erp, voor Hendricus  Joh’s Verbruggen,  op den Dieperskant,  en Antonius Verbruggen, op de Bolst,  te Erp .    Koop 1,  Huis op I  1264, ( eerder in 1832, op deze plek  huis I  645, gesloopt in 1928, een oude lindeboom in de wegberm van de Trentweg, (in de bocht voorbij huis no 5, die vroeger voor dit huis stond,  geeft nu in 2010 nog de plek aan waar dit huis stond ). Koop 2, Bouwland, schuur en schop op I  1258,  Koop 3, kopen 1 en 2 samen, voor   gulden, aan  Petrus v.d. Heuvel.   Koop 4,  H 855, aan Arnoldus Bijvelds, Koop 5, H 989, over het kanaal, aan Frans Kerkhof 634 gulden,  Koop 6, 7 en 8,  H 959 en 958 en hei H 959, aan Antonius Koolen voor 300 gulden. Koop 9, alles tesamen.  Koop 10,  in de Roost, I 369, aan Hendricus v. Grinsven, bakker en herbergier, Koop 11, beemd,  I  2, aan Hendricus Petrus Koolen voor 288 gulden.    Diverse kopers, alles samen voor 3510 gulden.

Veghel.  Akte 119.  Op 10-5-1916. Inventaris bij Adrianus Verbruggen,  + Erp 15-6-1915,  te Erp. Was getrouwd met Cornelia v. Dijk. Hadden 3 kinderen : Gerardus, Willem en Joh’s. Bezitten 1/7 deel in de onverdeelde boedel van Geertui Linders , ( X Erp 1879 ),  Wed. Antonius Verbruggen.

Gemert. Akte 73. Op 16-5-1916, Verkoop door Everard Philip Scheidius te Arnhem, aan Hendricus Hubertus Franssen, molenaar te Erp. Weiland, D 268 en 269, groot 11.20 are.

Veghel.  Akte 127 en 133. Op 23-5 en 30-5-1916. Openbare verkoop voor Maria v. Engeland, thans zonder beroep te Beek en Donk. en Joh’s, Petrus en Geert Verbakel te Beek en Donk.  Diverse losse percelen op Boerdonk,   Koper : Petrus Meulensteen te Erp. 4246 gulden.

Veghel.  Akte 130 en 131. Op 26-5-1916. Testamenten voor Hendricus v. Berlo, en zijn vrouw Antonetta Donkers.  Deze akten niet aanwezig

Veghel.  Akte 152.  Op 15-6-1916, Deling Martinus v.d. Heyden , boer en Hendrina Vlemmings te Boerdonk. Verder : Petrus Reynders,  werkman,  X Antonia v.d. Heyden, Nicolaas de Groot, metselaar, X Wilhelmina v.d. Heyden, Johannes Jacobus v.d. Heyden, Allen te Boerdonk, De laatste gemachtigde voor Johanna v.d. Heyden, religieuze te Nieuwkuik. Het huis op G 823, ( in 1832, hier alles nog heide van de gemeente op ontginningsgrond gebouwd, aan zijweg van de Coxse dijk, nu Meerbosweg 55 ), verder G 862, 829, 860, 861,   aan Petrus Reynders. Aan Nicolaas de Groot, de inboedel. Aan Jan Jacobus , geld ook aan Johanna , geld.

Veghel.  Akte 158,  Op 22-6-1916. Verkoop door Leendert v. Lankveld  te Erp,  aan Benedictus Beks te Keldonk. Onroerend goed te Erp, bouwland in de Laren , I  1083, 18, 60 are. voor  150 gld.

Gemert. Akte 95. Op 23-6-1916. Hypotheek van 700 gulden. Martinus v.d. Elsen, boer te Erp, leent geld van Petronella Maria en Engelina Cath. Feiten, te Gemert.  Deze akte is niet aanwezig in het archief.

Veghel.  Akte 167. Op 7-7-1916. Testament voor Petrus Vogels te Erp. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 168,  Op 7-7-1916. Testament voor Catharina v.d. Burgt. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 171. Op 15-7-1916. Inventaris bij Antoon Bouw, zoon Gerit  te Erp. Was getrouwd met Maria v.d. Wijst, + Erp 9-3-1916. Onr. goed, o.a. Huizen op A 130, 138, 139,  B  823, ( in 1832, huis op B 196, nu in 2010, Oudveld 15 en 17 ) 552, 659, 142, 143, 551, 824, ( dit huis op de plek waar in 1832, huis B 186 stond, afgebroken rond 1970 ). Verder B 653,   D  338, 336, 834,  verder deel van heide A 619, ( gekocht op 10-12-1915 ).  

Veghel.  Akte 172. Op 15-7-1916. Testament voor Joh’s Gilsing te Erp. Deze akte niet aanwezig. 

Veghel.  Akte 173. Op 15-7-1916. Testament voor Joh’a Maria de Rooy. Ook niet aanwezig.

Uden. Akte 1018. Op 24-7-1916. Hypotheek  van … gulden. Jan Fleskens, verwer te Erp, leent geld van Adrianus v.d. Aa, boer te Erp. Borg : Huizen te Erp, op M 744, 745 en 216. Groot samen 26.50 are. Dit huis heb ik niet thuis kunnen brengen.

Veghel.  Akte 180,  Op 26-7-1916, Onroerend goed te Boekel en Erp, totaal voor  23850 gulden. O.a. aan Adrianus Goorts. Huis met grond te Boekel,  en  heide,  te Erp op C 230.  0,8080 ha.

Veghel.  Akte 186 en 196. Op 28-7 en 11-8-1916. Openbare verkoop ( op bevel rechtbank ), ten koffiehuize van Hendricus Hendriks aan de Rijbeemd, voor Geertrui en Adriana v. Roosmalen, winkeliersters  te Veghel. Koop 1 : Huis op de Morsehoef,  A 212, en 529,      Koop 2 : Huis op de Morsehoef, op A 527 en 528, Koop 3 : de eerste 2 kopen samen aan Godefridus Hendriks te Veghel voor 1050 gulden,  ten behoeve van zijn vader Martinus Hendriks, ( X  Joh’a Kusters )  Martinus heeft al ¼ deel hierin. ( in 1832 hier alles nog heide, toen Paltsche hei genoemd, toen aan de Morsehoef.  Nu in 2010,  hier huis, Kraanmeer  28, nu de fam. Hendriks ).

Veghel.  Akte 187 en 197.  Op 28-7 en 11-8-1916. Openbare verkoop voor Geertrui en Adriana v. Roosmalen, winkeliersters  te Veghel.    Perceel A 140,   Koper : Wilbertus v. Lankveld te Erp. 360 gulden.

Veghel. Akte 188.  Op 29-7-1916. Inventaris op Boerdonk bij Hendricus v. Zuthpen,( X Erp ),  Johanna Maria v.d. Rijt, zij  + Boerdonk 24-12-1915,  Hij was  hoofdonderwijzer te Boerdonk. Huis en grond op Boerdonk,  G 332, 333, 304, 920, 1011 ( in 1832, perceel G 299,  nu in 2010, boerderij op  Akkerweg 7,  fam v.d. Wijst ), verder G 524, 855, 856, 847,  H 268, 26, 27, 28, 91, 121, 1052.

Uden. Akte 1045. Op 18-8-1916. Deling in fam. Martinus v. Berlo,  X Wilhelmina v.Boxmeer. te Boekel. 1. Joh’s, zoon.  2. Gerardus, zoon, beiden te Boekel. Later te Erp. Verdeeld werden huizen te Boekel. Martinus v. Berlo was Erpenaar van geboorte. Voorouders van heel wat Erpse v. Berlo’s.

Veghel.  Akte 214 en 218. Op 5-9 en 12-9-1916. Openbare verkoop ten koffiehuize van Lourens Maas, voor Lourens Maas, kuiper en koffiehuishouder. Verkoop ten zijnen huize ( stond op hoek Molentiend / Boterweg. ) 2 percelen : F 418 en 414.   Koper: Gerardus Pennings en Christ v. Lankveld. 328 gulden.

Veghel.  Akte 219.  Op 14-9-1916. Testament voor Peter Goorts op het Looyeind. Deze akte niet aanwezig.

Uden. Akte 1072. Op 15-9-1916. Hypotheek van 500 gulden.  de Wed. Catharina v. Lankveld, Wed. Jan v.d. Elzen, herbergierster en boerin, te Erp. leent geld van de Boerenleen bank te Erp. Borg : Bouwland aan de Groenstraat ( Kerisakker straat ), op M 572. En westelijk deel van M 439 en 494. 

Gemert. Akte 61, Op 20-9-1916. Hypotheek van 2300 gulden. Joh’s Manders, te Erp, leent geld van Antonius v. Erp. Deze akte is niet aanwezig in het archief.

Veghel.  Akte 223.  Op 22-9-1916. Testament voor Elisabeth Martijn,  ( X  Erp 1878), Cornelis Schonings te Erp.  Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 232. Op 5-10-1916. Hypotheek.  Hendricus Beekmans, boer op de Kraanmeer, heeft geleend van Hendricus, Maria en Martinus Bouw. Huis te Volkel is onderpand.

Uden. Akte 1100. Op 19-10-1916. Deling door de kinderen van Theodorus Koolen, X Joh’a v.d. Heyden.   1. Gerardus Schepers, X Theodora Maria Koolen, te Boerdonk.  2. Joh’s v. Dinther, X Anna Maria Koolen. 3. Antonius Koolen.toeziend voogd overAdrianus Koolen, Aan Joh’s v. Dinther, enz. huis te Erp, op C 478, ( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010 hier de woonboerderij, Berkensteeg 6 en 8 ), Verder C 277, 237, D 1075, en zuidelijk deel van C 272.

Veghel.  Akte 244 en 254. Op 24-10 en 7-11-1916. Openbare verkoop onroerend goed te Erp voor Hendricus Kuypers en Frans Brouwers, curators over Jan Kuypers, krankzinnige te huize Padua te Boekel.  Koop 5 ( massa ) : Huis op D 590,  ( was in 1832 al huis op D 590 , nu in 2010, Veluwe 16 ), verder D 923, 591 en 730, deel van D 589, deel van de weg achter de schuur D 781, Verder perceel met weg D 636, 637, 638, Den hogen dries D 639, er is een recht van overpad over D 730 en 781.  Koper : Joh’s Martinus v.d. Elsen, Antonie zoon te Volkel. 5060 gulden.                 Koop  6 : Heesterveld D 594 en oost. Deel van D 589,   Koop 7 : bld en wld in de Aabroeken D 653 . Kopen 6 en 7 aan Lambertus v.d. Aa te Boekel.  Verder  D 630, 627 en 628, 641.

Veghel.  Akte 247. Op 27-10-1916. Deling Petrus v. Lankveld en Peter Verbruggen beide te Erp in de Stinkhoek.    Beide kinderen van Christ v. Lankveld ,  ( X Erp 1858 ) , en Hendrina Leenders.                         Aan Petrus Verbruggen X Hendica v. Lankveld.  Huis op D 1169, ( in 1832, hier  huis op  D 151 ) , zuidelijk deel van D 153, verder deel van D 848 en 691.    Aan Petrus v. Lankveld : Huis op D 1168,  ( In 1832, hier huis op D 151 ), afgepaald, oost deel van G 948.( bouwland voor het huis langs de klinkerweg,) Verder bouwland,  “ de Zijtaart “D 333, weiland “ Loddersven “ D 69.  De bovengenoemde huizen stonden op Rijkerbeek, ongeveer op de plek,  waar nu in 2010, het  huis Rijkerbeek 3 staat.

Veghel.  Akte 253.  Op 7-11-1916. Hypotheek. Hendricus Joosten, arbeider. Woonde  in de Laren, ( nu de Roost )  leent geld van Hendricus Tielemans op Keldonk. Borg : Huis op  I   1296 en 1297. (  in 1832, perceel I   74,  gebouwd rond 1900, nu in 2010, op dit huis de fam Jan Koolen, de Roost 29 ).

Veghel.  Akte 266.  Op 17-11-1916. Verhuur door Petronella v.d. Heuvel, Wed. Hendricus v. Dinther, aan Marinus v. Dinther. 115 gulden per jaar. Huis in het Lijnt H 1233, 939, 652, 1202, 700.  In 1832, hier alles nog heide. Nu in 2010 op dit huis de fam v.d. Hurk,  Hool 38. Zie ook akte  90  in 1916.

Veghel.  Akte 282. Op 4-12-1916. Deling tussen Benedictus,  Johannes en Petrus Johannes Beks op Keldonk. Zonen van Martinus Beks, + Erp 1-10-1915 en ( X Erp 1879 ), Hendrina v. Berlo, + 19-7-1888.                                                                                                                     Aan  Johannes Beks : Huis op K 947, gebouwd rond 1844, ( nu in 2010, huis van  o.a. fam. Frans Kuypers / Verbruggen, en de fam.  Jansen / Kuypers,  Kuilven 30 en 32, zie ook akte 16 in 1918, en akte 96  in 1922  ). Verder K 997, den tip bij het huis, Verder de kamp, K 564, 565 en 559, samen 2, 90  ha,  Verder K 327, ( het helleke ), Verder K 302 en 303, 491, Verder I 1270, 1271, 1272, 1273 en 1305, Verder H 189 ( de vossenberg ).                                              Aan Benedictus Beks : Huis  op K 959, ( in 1832, hier huis op perceel K 433 ) , 2, 37 ha, weiland voor het huis (den tip ) K 862 en 863, verder nog vele percelen meer genoemd. Dit huis stond achter het huidige huis van Wim Heesakkers, Kampweg 5,  deze oude boerderij is in 1918 afgebrand, behalve het bakhuis, hierin woonde vanaf mei 1940. Cornelis Slits ).    Aan Petrus Johannes Beks : Huis op den Dijk, L 662 ( in 1832, perceel L 108 ), en 107, ( Dit huis is gebouwd na 1832,  is afgebroken, Nu op deze plek, het huis van de fam Sondag, Empeldonk 12.  Verder de vonderbeemden L 183 667 en 181. Zie ook akte 97 in 1922.

Veghel.  Akte 293.  Op 19-12-1916, Testament Petrus Claassen c.s. op den Dijk. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 295.  Op 22-12-1916. Deling kinderen 1. Gerardus Timmers en Johanna Fredriks en te Keldonk.  Verder:  2. Gerardus v.d. Acker, X Wilhelmina Timmers, dochter,  3. Martinus Timmers, Wedn. Maria v.d. Elzen,  4. Joh’s Kerkhof, X Joh’a Timmers, Dochter van Martinus,  5. Maria Timmers, ook dochter Martinus Timmers.                                                 Aan Gerardus v.d. Acker : Huis op Keldonk , K 783 en 784, ( in 1832, huis op perceel K 279, nu in 2010 op dezelfde plek het huis Oude straat 9 ),  275, 851, Verder K 575,  K 313, 315, en nog vele percelen meer genoemd.          Aan Martinus Timmers : Huis op den Dieperskant, I 1185 en 1186, ( in 1832, op deze plek huis op perceel I  308, nu in 2010, hier de woonboerderij van de fam. v. Lankveld, Dieperskant 5, 7, en 9  ). Verder  I  935 ( den tip ) voor het huis, Verder nog vele losse percelen.

Veghel.  Akte 296, Op 22-12-1916. Verkoop door Gerardus v.d. Acker,  te Keldonk, aan Joh’s v.d. Acker ,Theodorus zoon,   perceel I 194,  in het Hurkske, voor  425,70 gulden.

Veghel.  Akte 301,  Op 28-12-1916. Verkoop door Martinus Goorts, Weduwnaar Maria v.d. Biggelaar, en Martinus Kanters, Martinus zoon .  Aan Lambertus en Martinus Rooyakkers te Keldonk.  600 en 520 gulden.  Bouwland, H 10,  en weiland  H 9, beiden 54.40 groot.

1917.

Uden. Akte 1165. Op 4-1-1917. Inventaris bij Allegonda Verwegen, boerin te Erp, X Adrianus v.d. Pol. Hebben onm. kinderen. Verder lasthebster van 1. Ardina Josephine v.d. Pol, dienstmeid te “s Bosch.2. Joh’a v.d. Pol, te Erp. 3. Gerarda Maria v.d. Pol, te Erp, kinderen van Martinus v.d. Pol, + Vught 19-7-1916, en X Joh’a Maria Verwegen, + Erp 29-10- 1916. Hadden geen onroerend goed.

Uden. Akte 1172, Op 11-1-1917, Deling v. Berlo. Boekelse tak. Onr. goed te Boekel.

Veghel.  Akte  15.  Op 17-1-1917, Hypotheek. Maria Jacoba v.d. Hagen, winkelierster te Erp, Wed. Eugenius v. Haaren. Leent geld 800 gulden van Willem Joh’s  Philibertus v. Oppenraay te Oisterwijk. Borg : bouwland,  M 178 en 408.

Veghel.  Akte 35. Op 12-2-1917, Verkoop door  Hendricus Verbruggen aan Joh’s v. Berlo, Christ zoon.  Onroerend goed te Erp, bouwland ‘ het hofke,  D 358, 31. 70 are. Voor  400 gulden.

Veghel.  Akte 47. Op 23-2-1917. Hypotheek. Leonardus , ook wel  Lambertus, v. Berlo ( X  Erp ), Hendrica v. Stiphout, Weiland en bouwland C 310 en 242 en D 656.  Leent geld van Martinus v. Kessel te Boekel.

Gemert. Akte 46. Op  16-3-1917, Verhuur door Martinus v.d. Elsen, te Erp, aan Lambertus Beekmans, te Erp, Huis te Erp, voor 145 gulden per jaar.

Veghel.  Akte 48 en 55. Op 23-2 en 9-3-1917. Openbare verkoop voor Adrianus v. Lankveld, arb. ( X  Erp 1916 ), Geertruida v. Haandel, te Erp, en Maria v. Haandel, dienstbode te Nuenen,  Weiland aan de nellendijk C 254, bld,  Looyeindse akkers D 9878 en 977, verder wld en hooyland ( de knezel ) D 252, 254 en 904.    Koper : Martinus Willem Goorts. 480 gulden.

Veghel.  Akte 50. Op 1-3-1917. Verkoop door Bernardus Hendricus Lunter te Veghel, lasthebber voor Abraham de Groot, koopman te Driel, aan Godefridus Kerkhof te Keldonk. Onroerend goed te Erp. Weiland,  H 247, 248 en 249, groot 1.8040 ha.    Voor 1200 gulden.

Veghel.  Akte 51.  Op 1-3-1917. Testament voor Joh’a Schoonings, Wed. Adrianus ook wel Antonius v. Gemert. Deze akte niet aanwezig.

Uden. Akte 1254. Op 16-3-1917. Verkoop voor Hendricus v. Grinsven, bakker te Keldonk, hij was failliet gegaan. Uitspraak rechtbank, ’s Bosch 6-9-1916, Koop 1 huis op Keldonk,  op I  1301, ( In 1832, hier nog openbare weg, op hoek huidige Sluisweg / de roost, nu in 2010, hier huis de Roost 2 ), verkocht aan Franciscus Martinus Koolen, te Keldonk, voor 1200 gulden. Ook nog losse percelen, o.a. I  369.

Uden. Akte 1255. Op 16-3-1917, Verkoop door Joh’s Frans v.d. Berg, te Erp. aan Petrus Adrianus v.d. Tillaart, Antonius  zoon, te Boerdonk, weiland en bouwland op G 1062, 1063, 1059, samen groot 1. 8790 ha.  Voor 1000 gulden.  

Veghel.  Akte 62. Op 19-3-1917. Deling tussen   1. Ardina Biemans, ( X Erp 1864 ),  Wed. Antonius v.d. Aa, te Erp,  2. Arnoldus Manders, boer, X Elisabeth v.d. Aa, Gerardus v.d. Aa,  Martinus v.d. Elsen , boer, X Petronella v.d. Aa,   Aan Arnoldus Manders enz,  Huis op den Dieperskant,  I  291, 292, ( in 1832, was het al huis op I  292,  dit huis is afgebroken, vlakbij deze plek, nu in 2010,  het huis van Piet Manders, Dieperskant  17.), Verder I  293, 1019, 848, en 103.

Veghel.  Akte 63.  Op 19-3-1917. Testament voor Joh’s Kerkhof, Wilbert zoon,( X Erp1916), op Keldonk. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 64.  Op 19-3-1917. Testament voor Johanna Timmers, vrouw van Joh’s Wilbert Kerkhof,  Ook niet aanwezig.  Woonden beide te Keldonk, later  ( rond 1937 )met hun kinderen  naar Eindhoven verhuisd.

Veghel.  Akte. 80.  Op 13-4-1917. Inventaris bij Johannes v.d. Akker,  ( X Erp 1895 ) , Joh’a Maria Raaymakers, + Erp te Erp.  Hebben geen onroerend goed. Woonden op de Voorbolst.

Veghel.  Akte 83 en 88. Op 17-4 en 24-4-1917,  Openbare verkoop ten koffiehuize van Jan v.d. Rijt, voor Gerardus Ketelaars, Petrus zoon te Erp. Huis D 999  ( in 1832, perceel D 324, op de Schild.  Verder D 1025,  1, 1500  ha,  Aan Gerardus Schepers,  te Boerdonk, voor 4700 gulden.  Dit huis stond rechts van de straat, ongeveer waar nu de Schildstraat eindigt en het Hesselereind begint. Afgebroken in 19…

Gemert. Akte 68, Op 18 en 25-4-1917, Verkoop door Cornelis v.d. Vossenberg, te Gemert,  aan Frans Smits, te Gemert, onr. goed voor 6605 gulden.

Veghel.  Akte 84.  Op 19-4-1917.  Deling  Catharina v. Lankveld, Wed. Joh’s v.d. Elsen te Erp. Zie ook akte 86  in 1916. Aan de kinderen uit het eerste huwelijk : Huis A 8, 492, ( in 1832, huis op A 18, nu in 2010, hier woonboerderij op Kraanmeer 3 en 3 a), Verder A 4, 5, 119, 496, 631, 632, 219, 265, B 374, 380, 412,  C 11, 12, 34, 35, 421, 74, 75, 76, 77,      Aan Catharina v. Lankveld, enz, Huis op B 606 ,( in 1832, perceel B 241, nu Schansoord 11 ), A 79, 80,  M 572.  Zie ook akte 86,  in 1916.

Veghel.  Akte  87.  Op 24-4-1917. Verkoop door Gerardus Ketelaars , Petrus zoon te Erp.  Aan Hendricus v. Dooren en Antony Huybers, onr. goed  te  Erp. D 864, en op Boerdonk, G 936, 939, 1.98 are,  300 en 5 gulden.

Veghel.  Akte 90.  Op 26-4-1917. Deling tussen Joh’s Kerkhof, Wedn van Hendrica v.d.Boogaard, Godefridus Kerkhof, koopman en herbergier,  Maria Kerkhof  X Joseph Mighels te Gemert,   Jan Kerkhof,   Adriana Kerkhof,  X Petrus v. Lierop,   Geertruida Kerkhof, Christina Kerkhof,   Hendricus Kerkhof,  allen te Erp.    Aan Godefridus Kerkhof,  weiland,  H 207 en 208.

Uden, Akte 1300. Op 28-4-1917, Verkoop met deling. Ter ene zijde : Hendricus Marianus Jansen, bakker te Boerdonk,  verkoopt aan Maria Bouw, te Boerdonk,  huis met bakkerij enz. te Boerdonk, op G 669, 782, 781, ( In 1832, hier perceel G 66, Nu in 2010, hier ’t Mirakel, Kapelstraat 1 ), Verder G 975, samen groot 41-70 are, voor 2600 gulden. Aangekomen op 13-12-1904, te Erp. Heeft een schuld aan : Hendricus Lambers, timmerman. Van 1500 gulden. 

Veghel.  Akte 94.  Op 4-5-1917, Testament voor  Gerardus Tielemans, Willem zoon te Erp. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 95.  Op 4-5-1917. Testament voor Maria v. Lankveld.  Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 97.  Op 7-5-1917, Testament voor Anna Maria v. Schayk,  Wed. Cornelis v. Mierlo, op den Dieperskant.  Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 107 en 128.  Op 22-5 en 5-6-1917.  Openbare verkoop ten koffiehuize van Antonius v.d. Tillaart, te Boerdonk,  voor Martinus Bouw , ( X Antonia Bevers ) Koop 1 : Huis op Boerdonk, G 575, 727, 1095, ( in 1832, huis op G 166,  nu in 2010, hier huis Veerstraat 40.  ), verder G  162, 163,  Koper : Hendricus v. Asseldonk, voor  1029 gulden, huurder is Jan v. Dommelen.Verder verkoop van G 142, 149, 126, 383, 74,  B 51 ( den rijpad) Finale verkoop was ten huize van Maria v.d. Kerkhof, koffiehuishoudster  bij het veerpont.

Veghel.  Akte 113.  Op 26-5-1917, Verkoop door Hendrik v. Berlo,  aan Joh’s en Jan Wilbers te Erp. Onr. goed te Erp bouwland in de Pals,  B 372.

Veghel.  Akte 114.  Op 26-5-1917, Verkoop door Joh’s Wilbers, ( X Erp 1894, Francina Tielemans, ) en Jan Wilbers aan Gerardus Tielemans, Willem, zoon,  onr. goed  te Erp,  Huis,  M 753,  ( in 1832, perceel M 2, dit huis is afgebroken in 19..  , Nu in 2010, Schansoord, ongeveer ter hoogte van huis no 40 ),   groot 32.90 are, aangekomen, notaris Vaalman op 3-4-1914.

Veghel.  Akte 118.  Op 30-5-1917, Hypotheek. 300 gulden.  Gerardus Smits, slager en rietdekker,  te Erp, leent geld van Antonius Donkers op den dijk. Borg : Huis op D 1170,   groot  38.90 are. ( in 1832, huis op D 99, nu in 2010 hier op deze plek  geen huis meer, herbouwd korter aan de weg. ( zijweg, van de huidige Boterhurken ).

Veghel.  Akte 122.  Op 31-5-1917,  Deling tussen Hendricus Tielemans X  Erp 1915, Maria v.d. Heuvel, + Erp 1916, dochter van  Petrus v.d. Heuvel, X  Hendrica v.d. Biggelaar, Broers en zussen van Maria  v.d. Heuvel waren : Hendricus, Maria Lamberta, Martinus, Leonardus, Adrianus , Antonius, boer te Meerveldhoven, en Joh’s ook wel Josephus te Nuenen. 1/8 in de goederen van Willem Tielemans X Cath. Kerkhof. Huis K 532, 33, 52, 234, 233, 232, 235, 237, 258, 259, 16, 17, 661, 248, 603, 599, 726, 727,  (  in 1832, perceel K 604 nu in 2010, hier boerderij, Morgenstraat 10 ), VerderK 289, 250, 238.

Veghel.  Akte 126 en 136.  Op 4-6 en 11-6-1917. Openbare verkoop ten koffiehuize van Joh’s Verhoeven aan de kanaaldijk, voor Martinus Vervoort. Huis op de Dieperskant,  H 833,  In 1832, op deze plek nog heide van de gemeente, nu in 2010, hier het huis Trentweg 8 en 10.   verder  H 834, 835,  1. 4510 ha, Verder I  1257, Koop 8 massa aan  Martinus v. Wanrooy te Erp.  Aangekomen : F.V. 17-3-1894, Coplee,  en testament Maria Schepers + Erp 2-4-1917, Notaris Westelaken te Son.   Zie ook akte 228,  in 1917.

Veghel.  Akte 132.  Op 9-6-1917. Testament voor Martinus v.d. Reydt te Erp. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 140 en 144.  Op 15-6-1917 en 22-6-1917, Openbare verkoop voor Antonius Gerardus v. Hoof, boer   te Gemert. Bouwland,  B 604, 30 are, opgehouden ?, en M 276, groot 31 are  aan Arnoldus Martinus v.d. Berg, voor 3010 gulden.

Veghel.  Akte 143 en 152.  Op 19-6 en 3-7-1917. Openbare verkoop voor Petrus Biemans, Lambertus Biemans, Lambertus v.d. Heuvel X Maria Biemans, Gerardus Biemans, Joh’a Biemans, Hendricus Biemans, Wilhelmina Biemans, Theodora Biemans, Antonius Biemans, Martinus Biemans.  Koop 11,  massa, huis op I  320, 321, 322. Aan Gerardus Biemans voor  8120   gulden.   Deze erg oude boerderij stond aan de huidige Sluisweg / Dieperskant. Een heel grote oude lindeboom, die destijds voor dit huis staat er nu in 2010 nog steeds.  Deze boerderij stond vlakbij Dieperskant 3, en is gesloopt rond 1925.              

Veghel.  Akte 147.  Op 28-6-1917. Testament voor Martinus Vervoort. Deze akte niet aanwezig.

Uden. Akte 1358 en 1371, Op 14-6 en 28-6- 1917. Openbare verkoop in herberg Jan v.d. Rijt, te Erp. Verkoper :  1. Antonius v.d. Tillaart. 2. Joh’a v.d. Tillaart, beide op de Bolst. Verkoop uit de nalatenschap van Antonius v.d. Tillaart, X Hendrika Bekkers. Hebben 2 kinderen, hierboven genoemd.  Koop 1 : Huis op de Bolst, op B 282, ( In 1832, hier al een huis, toen ook al B 282,  dit huis werd afgebroken rond 1970, Laatste bewoner was : Wim de Wild ), Verder  B 678, 677, 280, 278, 559, samen 1.0530  ha. Koop 2 : bouwland, B 284. Nog een heel stel kopen meer. Koop 9, massa van de koopen 1 t/m 8, verkocht aan Egidius v.d. Steen voor 7370 gulden. Hij kocht mede voor Bernardus en Henricus v. d. Steen.

Veghel.  Akte 157 en 163.  Op 6-7 en 13-7-1917. Openbare verkoop ten koffiehuize van Johannes ( Hanneske ) Verhoeven aan het kanaal te Keldonk. voor Cornelis v. Mierlo te Veghel, Zondveld, Gerardus v. Mierlo te Volkel,  Joh’s Verhoeven X  Joh’a v. Mierlo te Bakel, Hendricus v. Mierlo, Joh’s Coolen X Catharina v. Mierlo, te Keldonk, Joh’s Klomp X Maria v. Mierlo te Mierlo-Hout.  Allen verkopers van huis op den Dieperskant ( Dit huis nu in 2010 Trentweg 22, bewoners  nu kleinzonen van Christ Rijkers), H 1205, ( in 1832, hier nog heide van de gemeente ), verder H 1201, 867,  ( aangekomen Coplee 16-1-1906 en 19-5-1906.  Koper : Christ Rijkers te Veghel op het Ven. Voor  5970 gulden. Zie ook akte 43 in 1922.

Uden. Akte 1377 en 1380, Op 11-7 en 18-7-1917, Openbare verkoop in herberg. Adrianus v. Lith, op Keldonk. Verkopers : 1. Martinus Kerkhof, 2. Adrianus Kerkhof, 3. Maria Kerkhof.  Kinderen van : Hendrikus Kerkhof, X Maria v.d. Bosch. Koop 1 : huis op den Dieperskant,   K 956, groot 1.5633  ha. ( In 1832, hier al een huis, toen K 418, afgebroken in 1931 ),  Verder losse percelen o.a. I  1104, 326, 327, K 972, 504, 505, 506, 198, Koop 6, Massa van alle voorgaande kopen :  verkocht aan Antonius Peter v.d. Tillaart, ( de buurman ), Hij kocht dit voor Adrianus en Maria Kerkhof, ( 2 van de  3 verkopers) voor 9160 gulden.  Adrianus en Maria Kerkhof hebben voor de afbraak een kleiner nieuw huis gebouwd hier vlakbij,  nu in 2010, huis Sluisweg 8.

Veghel.  Akte 165.  Op 17-7-1917, Verkoop door Willebrordus Willem Wilbers, koopman te Erp, Huis te Erp, M 380 en 736, ( in 1832, perceel M 297, aangekomen not.Coplee  9-10-1901.  Aan Maria Jacoba v.d. Hagen, Wed. Eugenius v. Haaren,  te Erp.   Voor  3500 gulden. Gesloopt in 1922.

Veghel.  Akte 167.  Op 21-7-1917. Testament voor Hendricus v. Zuthpen te Boerdonk. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 178.  Op 30-7-1917. Openbare verkoop ten koffiehuize van Hendricus Richters voor Johannes v. Leuken, Petrus v.d. Burgt X Hendrica v. Leuken te Lieshout, Martinus v.d. Sanden X Catharina v. Leuken, Willem Hendriks X Maria v. Leuken te Milheeze, Martinus v. Leuken,   Verkocht aan Martinus v.d. Zanden te Erp. Onr. goed te Erp Koop 3 massa huis te Erp in het Hurkske F 489, 490, ( in 1832, alles deze omgeving nog heide van de gemeente), 62.90 are,   voor 910 gulden. (Nu in 2010, Meerbosweg 19,  aan dood lopend zijweggetje ).

Uden. Akte 1394. Op 6-8-1917.Hypotheek van 1500 gulden. Martinus v.d. Rijt, boer, leent geld van de Boerenleenbank te Erp. Borg : Huis op G 1060, 1103,   I   545, 546, 964, 965, ( In 1832, hier al een huis, toen  op I  516,  nu in 2010, hier huis op Boerdonkse dijk 12 ).

Veghel.  Akte 195 en 196. Op 17-8-1917. Testamenten voor Petrus Joh’s v. Lierop.) X Erp 1916, en Adriana Kerkhof .  Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 213. Op 4-9-1917. Testament voor Cornelis Vermeulen. Ook  niet aanwezig.

Veghel.  Akte 214 en 219.  Op 4-9 en 11-9-1917, Openbare verkoop voor  Petrus Verbakel, Joh’s Verbakel, Willem Verbakel, Josina Verbakel, allen te Erp. Koop 1 : bouwland,  weiland  K 855, 575,  en koop 2 : K 252 en H  629.  Koper: Antonius Tielemans, te Erp. 7054 gulden.

Veghel.  Akte 228.  Op 21-9-1917. Hypotheek. Martinus v. Wanrooy, boer te Keldonk, Dieperskant,   leent geld van …  Borg :  Huis  met stal    H 833, ( in 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier huis op Trentweg 8 en 10 ), Verder  H  834, 835, 860, 795, 794.    Zie ook akte, 126-136, in 1917.

Veghel.  Akte 238.  Op 4-10-1917. Verkoop door Martinus v.d. Elsen, boer te Keldonk, aan Martinus en Adrianus v. Lith. Onr. goed te Erp.  375 gulden. Strookje grond achter Perceel K 1016, resp. groot 5 are en 20 are. Dit strookje was bedoeld als vergroting van de achtertuinen,  ( nu in 2010 ) achter de huizen, Antoniusstraat  26 t/m 40.

Veghel.  Akte 239.  Op 4-10-1917. Martinus en Adrianus v. Lith,  aan Martinus v.d. Elsen op Keldonk.   Onr. goed te Erp,  Keldonk.  375 gulden,  perceel I  7, groot 24 are.

Veghel.  Akte 244. Op 11-10-1917. Verkoop door Willem Verbakel.  Aan Christ Rijkers te Keldonk. Onr. goed , Perceel H  840,  67 are, en deel van H 808, 33 are,  Voor  1100 gulden.

Veghel.  Akte 249.  Op 15-10-1917. Verkoop door Maria v. Asseldonk, aan Hendricus v. Asseldonk. Onr goed te Erp, Huis met stal, op D 668, 726, 993, ( in 1832, hier huis D 565,  afgebroken in 1920 . Zie ook akte 236/251 in 1918, verder D 994, 642, 1145, 1149,  1150,      ( in 1832, perceel D 559, afgebroken in   .. ),  verder D 1151,  C 477. Aangekomen bij deling op 16-11-1899. Voor  6000 gulden. Beide huizen stonden op de huidige Veluwe, kort bij het huidige Veluwe 8.

Veghel.  Akte 268.  Op 3-11-1917, Hypotheek. Christ Rijkers te Veghel op Mariaheide,  leent geld van de fam Corstens te Gemert. Borg : Huis op H 1205, ( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier boerderij op Trentweg 22 ), Verder H 1201, 867, 873, 849, 958, 1158, 1168.    Zie ook akte 157 / 163.

Veghel.  Akte 274.  Op 8-11-1917. Testament voor Benedictus Beks.  X Erp 1917, Joh´a Maria v. Wanrooy, Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 275.  Op 8-11-1917. Testament voor Johanna Maria v. Wanrooy, zijn vrouw.  Ook  niet aanwezig.  Woonden te Keldonk op de Kampweg.

Veghel.  Akte 276. Op 8-11-1917. Hypoheek. Martinus v.d. Zanden te Erp, in het Hurkske, leent geld van Frans Biemans 1000 gulden. Borg : Huis op F 489 en 490.( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier huis op Meerbosweg 19 ).  Zie akte 178,  in 1917.

Veghel.  Akte 291.  Op 22-11-1917, Verkoop door Martinus v. Berlo,  aan Joh’s Broks. Onr. goed te Erp, perceel H 459, 70.20 are, voor 120 gulden.

Veghel.  Akte 304.  Op 6-12-1917, Verhuur door Lourens v. Gerwen, boer te Erp,  aan Gerardus Pepers te Veghel. 310 gulden per jaar. Boerderij in den Hoek  E  803, ( in 1832, huis op E 161,  het gaat hier om de oude boerderij, waar nu in 2010, de fam. de Win woont, Hoek 13 ),   verder E 789.

Uden. Akte 1510. Op 13-12-1917. Verhuur door den armen te Erp, diverse losse percelen , aan diverse huurders.

Veghel.  Akte 309 en 323.  Op 14-12 en 21-12-1917. Openbare verkoop ten koffiehuize van Antonius Klerks,  voor Helena Maria v.d. Biggelaar  Koop 1 : Huis M 707, ( in 1832, huis op  M 187, nu in 2010, huis Den Uil 5 ), 4.60 are, met deel van M 756.   Koper :  de Coop. Zuivelfabriek St. Joseph te Erp.  Onr. goed te Erp, 2430 gulden en koop 2 : schaarbosch  op Heuvelberg. E 258 en 259. Voor   376 gulden aan Jan v. Asseldonk.    Aangekomen op 27-6-1901.

Veghel.  Akte 310. Op 18-12-1917, Verkoop van roerend goed van  Lambertus Biemans in de Laren.

Veghel.  Akte. 311.  Op 18-12-1917. Verkoop door Joh’s v. Berlo, aan Frans Kerkhof. Onr. goed te Erp.  Weiland,  H 449, 67 are, voor 500 gulden. 

Veghel.  Akte 315. Op 20-12-1917. Verkoop door Adrianus Jonkers, boer in het Hurkske, aan Hendricus v. Dinken. Te Erp. Onr. goed te Erp, Huis F 238, 239, ( in 1832, hier nog heide van de gemeente, ontginning dus, nu in 2010, huis op  Meerbosweg 7  ),verder F  472, 580, 606, 607, 98, 530. Voor   2800 gulden.

Veghel.  Akte 317.  Op 21-12-1917. Verkoop door Francisca v. Lankveld,   aan Joh’s Josephus Hubertus Sevriens, bierbrouwer en koffiehuishouder,  Onr. goed, Huis in het dorp, M 814, ( in 1832, huis op perceel M 41,nu in 2010, hier huis op Kerkstraat 50 ), verder M 592, groot 22.01 are, voor 2500 gulden.     Zie ook akte 327  in 1917.

Veghel.  Akte 318.  Op 21-12-1917. Verkoop door Francisca v. Lankveld, aan Joh’s Josephus Hubertus Sevriens, bierbrouwer en koffiehuishouder, Onr. goed,  bouwland,  M 89, 333, 55.50 are,  voor 700 gulden.

Veghel.  Akte 320.  Op 21-12-1917. Verkoop door Francisca v. Lankveld,  aan Adrianus v.d. Tillaart. Onr. goed,  weiland aan de Veghelse dijk ,  A 110,   500 gulden.

Veghel.  Akte 322.  Op 22-12-1917. Verkoop door  Petrus v.d. Heuvel, boer te Keldonk, aan Hendricus Joosten te Keldonk.  Onr. goed, bouwland en weiland, I  116,  735. Voor  500 gulden.

Veghel.  Akte 327.  Op 28-12-1917.  Verhuur door  Francisca v. Lankveld te Erp, aan Adrianus Egbertus v. Eenbergen, bakker, voor  200 gulden per jaar. Huis met stal en bakkerij, M 814,    ( in 1832, huis op  perceel M 41 ), verder M  592,  met uitzondering van 2 woonvertrekken voor haarzelf.           Zie ook akte 317.

Veghel.  Akte 328.  Op 28-12-1917.  Verkoop door Wilhelmina v.d. Donk, boerin, aan Franciscus Brouwers, winkelier, X Gerarda v.d. Donk,   te Erp,  onr. goed te Erp,  huizen op M 671, 672, 677, ( in 1832, klein huisje op perceel M 112 ),   678, 679, ( in 1832, hier huis op perceel M 113 ),  L 88,  89, 159, 418, 402, 310, 424, 313, 448, 609, 622, 624, 490, 32, 33, 160, 623, voor 9000 gulden. Nu in 2010, op deze plek het huis van de fam Derks, Voordijk 17.

1918.

Veghel.  Akte 3.  Op 5-1-1918. Verkoop door Franciscus Jenniskens, boer  te Vierlingsbeek, X Erp 1917, Maria Egidius v. Asseldonk,  aan Gerardus Ketelaars, boer op de Bolst  te Erp, onr. goed te Erp, bld. wld aan de Veghelse dijk  A 103,  aangekomen op 21-10-1913.  

Veghel.  Akte 7.  Op 10-1-1918. Verkoop door Martinus Timmers, te Keldonk,aan Joh’s Kerkhof, Wilberts zoon. te Keldonk, Onr. goed te Erp, perceel K 576, 27 are. Aangekomen bij deling op 22-12-1916.

Veghel.  Akte 9.  Op 14-1-1918. Hypotheek. Antonius Joh’s v. Haandel, bakker,  leent geld van de Hanzebank te ’s Bosch.  Borg : Huis met bakkerij  M 789, ( in 1832, hier ongeveer  huis op perceel M 280 ) groot 7. 25 are. Afgebroken rond 1970, bij aanleg van het Hertog Jan Plein. Stond ongeveer waar nu de Pentelstraat begint.

Veghel.  Akte 10.  Op 14-1-1918.  Verkoop door Antoon v. Dijk te Erp,  aan Petrus Bouwmans, boer,  in de Langstraat te Zeeland. Huis met schuurtje op Heuvelberg, F 569, ( in 1832, perceel F 18,  groot 19.70 are, afgebroken in 19..  ,  stond aan de huidige Molentiend, ongeveer tegenover het transformater huisje, links van de weg naar Gemert.   Zie ook akte 154,  in 1918.

Veghel.  Akte 13.  Op 22-1-1918. Deling tussen Christ v. Denken, Petrus v. Denken, Adrianus v. Denken, Hendricus v. Denken, Willem v. Denken, Francisca v. Denken, allen te Erp, kinderen van Joh’s v. Denken, + Erp 1897, en Anna Tielemans, + Erp 1900.  Aan Petrus, Willem en Francisca v. Denken, Huis B  93, 543, 544, 545, 85, 546, 547, 92, 851, 158, 43, 686, 699, 685, ( in 1832, perceel B 47, gebouwd in 1877, nu in 2010, huis op hoek Bolst en Oude Veld ), verder D 1021,  A 143.

Uden. Akte 1536. Op 23-1-1918. Verkoop door Jan Fleskens, verwer te Erp, aan Theodorus v. Amelsfoort, pastoor te Erp, bouwland en weiland, M 216, groot 21.20 are, voor 2195 gld.

Veghel.  Akte 16. Op 24-1-1918. Verhuur door Joh’s Beks, te Keldonk,  aan Joh’s Coolen, Boerderij op Keldonk,  ( Nu in 2010, Kuilven 30 en 32 ), met 9 ½ ha grond,  375 gulden per jaar, nu in gebruik bij Jan v. Berkel. Huur per jaar 375 gulden , Het huis met Pinksteren te aanvaarden.  Joh’s Coolen koopt enkele jaren later deze boerderij van de Wed. van Joh’s Beks te Lieshout. Zie akte 282  in 1916,  en ook akte 96  in 1922.  Kopie aanwezig.    

Veghel.  Akte 21. Op 31-1-1918. Verkoop door Joh’s v.d. Hurk,  aan Frans Vervoort te Veghel op Zondveld, hooiland K 640.

Veghel.  Akte 27.  Op 9-2-1918.  Hypotheek. 700 gulden. Hendricus Joosten, boer  te Keldonk, leent geld van Petrus v.d. Heuvel, boer  te Keldonk. Borg : Huis op I  1296, 1297, 369, 116,  735.     Nu in 2010, dit huis, De Roost 29,  fam Jan Coolen.

Veghel. Akte 31.  Op 14-2-1918. Verkoop door Christ v. Denken,boer te Erp, aan Martinus Manders, boer te Keldonk,  Dieperskant,  deel van perceel I   1159, noordelijke helft, aan zijde I 1160, 635, 634.

Veghel. Akte 38.  Op 22-2-1918. Deling bij  1. Petrus Verbakel, voor zichzelf en voor zijn zuster Josina,  2. Joh’s Verbakel,  3. Willem Verbakel,  Martinus Verbakel,  kinderen van Gerardus Petrus Verbakel, + Erp 14-3-1910, X  Erp 1880, Joh’a Maria Meulendijks, + Erp 26-7-1911.  Aan Willem Verbakel,   Huis op den Dieperskant , K 895 en 894, ( in 1832, huis op K 478, nu in 2010, het huis Kampweg  24 ), verder K 766, 983, 507,  H 861, aangekomen, verkoop op 11-4-1902.

Gemert. Akte  68 en 69.  Op 22-2-1918. Testament voor Joh’a Kerkhof, en haar man, Cornelis v.d. Boom.  Niet aanwezig in het archief. 

Veghel.  Akte 41.  Op 23-2-1918. Testament voor Leonardus v. Lankveld op de Morsehoef. Deze akte niet aanwezig.

Uden. Akte 1578. Op 27-2-1918. Verkoop door Franciscus Martinus Koolen, te Keldonk,  aan zijn broer  Antonius Martinus Koolen, Huis op Keldonk, op I  1301, groot 2.50 are,  ( In 1832, hier nog openbare weg, vlak bij huis  I  339, nu in 2010, hier huis, de Roost 2 ).

Gemert. Akte 76. Op 4-3-1918, Verhuur door Joh’s Rovers op Boerdonk, aan Jan Mighels, te Lieshout, Huis met 6. 70 ha grond. Voor 165 gulden per jaar. Thans in huur bij Joh’s Brugmans.

Veghel.   Akte 49.  Op 7-3-1918. Hypotheek. Martinus Manders, boer op den Dieperskant,  leent geld van Johanna, Petrus Josina  Claassen. Borg : I  1159  ??.

Uden. Akte 1591. Op  8-3-1918. Verkoop door       1. Theodorus Egidius v.d. Steen, 2. Joh’a Maria v.d. Steen, 3. Joh’s Crooymans, voogd over Henri, Lambertus en Bernardus v.d. Steen. Allen te Erp. Aan Hendricus v. Doorn, boer te Erp. bouwland B 305, groot 25.30 are, voor 324 gulden.

Veghel.  Akte 63.  Op 15-3-1918. Verkoop door Willem v.d. Donk te Veghel, aan Theodorus Arts, metselaar, X Joh’a Gilsing,  te Erp, 1/3 van perceel M 164,  aan zijde M 165, 166, en 2/3 van perceel M 164, aan zijde M 776. ( kort hierna huis met schuur gebouwd op dit perceel, hier aan de huidige Cruygenstraat 19,  was jarenlang de winkel en het aannemings bedrijf van de fam. Arts gevestigd.

Uden. Akte 1600, Op 16-3-1918, Verhuur van percelen, A 604, 573, en 576, en deel van 619.

Veghel.  Akte 77.  Op 29-3-1918. Testament voor Bernardus Benedictus Maria v.   te Erp.  X Maria Sophia…Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 85.  Op 5-4-1918. Verkoop door  Willem Verbakel,  boer te  Keldonk,   aan Petrus v.d. Heuvel,  boer te  Keldonk,  perceel bouwland,  I  874, 1011,  1157.

Veghel.  Akte 87.  Op 5-4-1918. Hypotheek. Theodorus Arts, metselaar te Erp, leent geld van Martinus v.d. Heyden te Veghel. Borg : Percelen M 164,   Zie akte 63.

Uden. Akte 1623 . Op 10-4-1918. Verkoop door Antonius Gerardus v. Hoof, te Erp, aan Antonius v.d. Tillaar. Bouwland, B 604, groot 30.60 are,  voor 500 gulden.

Veghel.  Akte 103.  Op 19-4-1918. Testament voor Arnoldus v.d. Broek. Deze akte niet aanwezig.

Gemert. Akte 156 en 157. Op 2-5-1918, Testamenten voor Matheus v.d. Rijt, en zijn vrouw, Huberdina Crooymans, te Erp.  Deze akten zijn niet aanwezig in het archief.

Uden. Akte 1652 en 1673. 16-5 en 17-5-1918. Openbare verkoop in herberg Ant. v.d. Tillaart, verkoop door A. 1. Theodorus Egidius v.d. Steen. 2. Joh’a Maria v.d. Steen, 4. Henri Lambertus v.d. Steen, theologant te Haaren. B. 1. Joh’s v.d. Berg. 2. Gerardus v.d. Berg. 3. Martinus v.d. Berg. 4. Antonius v.d. Berg. 5. Hendricus Crooymans, X Geertrui Linders. 6. Gerardus Antonius Ketelaars, te Orthen. 7. Antonius Verbruggen, en nog veel meer Verbruggen, te Erp. Koop 1 : huis op Boerdonk, G 1081, ( In 1832, hier al een huis, toen      G 170, nu in 2010, hier huis op Kapelstraat 8 ), Het huis werd verkocht aan Mathijs v.d. Horst, voor 1130 gulden. Verder een aantal losse percelen.

Veghel.  Akte. 148  Op 23-5-1918. Verkoop ten koffiehuize van Henricus Hendriks aan de Rijbeemd, door Willem Teunissen, Weduwnaar van Johanna v. Mierlo, boer op den Boerdonksen dijk,  thans X Maria v. Stiphout, boer aan den Boerdonksen Dijk,  aan Johanna Teunisse, Lamberdina, Catharina, en Willem Teunissen. Huis met stal aan de Boerdonksen Dijk,  op  I  1016 en 1017,  ( in 1832, perceel I 539, toen nog heide, nu in 2010, huis op Trentweg 50 en 52 ),  verder  H 884, 885, 824, 825, 886.

 Veghel.  Akte 154.  Op 31-5-1918. Openbare verkoop door Petrus Bouwmans, boer  te Erp,  Huis in het Hurkske, F 569, 19.70 are, ( In 1832, hier perceel F 272, afgebroken, stond op einde van bedrijventerrein ‘ molenakker ‘, waar Heuvelberg begint ), Aan Hendricus Scheffers   te Uden . voor 2100 gulden.  Zie ook akte 10  in 1918.

Veghel. Akte 155. Op 31-5-1918. Verkoop door Adrianus Kerkhof,  aan Petrus v. Lierop, koopman,  deel van het huis, bij de Aabrug ( in 1832, huis op perceel M 61, nu in 1832, Hezelstraat 28 .

Uden. Akte 1682. Op 3-6-1918. Verhuur. Hendricus v. Doorn, boer te Erp, aan Hendricus de Wild. Boer te Erp. Boerderij op de Bolst, met 9  ha grond, voor 6 jaar. Voor 420 gulden per jaar.

Veghel.  Akte 156.  Op 4-6-1918. Inventaris bij Antonius Bekkers X Theodora Maria v. Dommelen in den Hoek.  Hebben 2 kinderen : Joh’s en Willem. Huis in den Hoek, E 874,  600,  887, ( in 1832, hier alles nog heide van de gemeente, nu in 2010, op deze plek het huis van Willy Bekkers, Hoek 27 ),  verder E 506,  544,  F 598.

Veghel.  Akte 157.  Op 6-6-1918. Testament voor Martina Welten, Wed. Antonius v.d. Burgt. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 163 en 164.   Op 10-6-1918. Testamenten voor Joh’s v. Dommelen op Boerdonk, en zijn vrouw, Joh’a Maria Bouw. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte  172.  Op 14-6-1918. Testament voor Joh’s Hubertus v. Dommelen. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 179.  Op 21-6-1918. Verhuur door Johan Peter Bogaerts, pastoor te Keldonk,  aan Joh’s Beks en Martinus Vervoort te Keldonk. Huis bij de Keldonkse kerk, het ene deel aan de kant van de kerk, aan Johannes Beks, voor 80 gulden per jaar, Het andere deel aan Martinus Vervoort voor 40 gulden per jaar. Dit huis is afgebroken in 1961.  Thans hier het huis Antoniusstraat 5.

Veghel.  Akte 183.  Op 1-7-1918. Deling tussen   1.   Joh’s v.d. Reydt  X  Joh’a  Christina Maria de Hezelaar, cafehouder, te Erp,  2. De Heer Chr. Lamb. De Greef  X  Hendrica Petronella Maria  de Hezelaar,   3. Joseph Peters  X  Anna Maria Bern. De Hezelaar te Berlicum,  N. Br.,  Kinderen van Adrianus Hubertus de Hezelaar,  + Erp 10-11-1895,  X Erp 1873, Bernardina Maria v.d. Bosch, + Erp 22-4-1917.  Wegens vonnis van de rechtbank. Geen onroerend goed genoemd.

Veghel.  Akte 198.  Op 18-7-1918. Testament voor Martinus Timmers te Keldonk. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 201.  Op 19-7-1918. Testament voor Maria Jacoba v.d. Hagen, Wed. Eugenius v. Haaren.  Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 202.  Op 22-7-1918. Verkoop door Gerardus Willem v. Schijndel, pastoor te Boerdonk, en  Henricus v. Asseldonk, secretaris kerkbestuur op Boerdonk , aan Cornelis v. Sinten, boer op Boerdonk,  Huis op Boerdonk, G 832, 833, ( in 1832, hier alles nog heide van de gemeente, ontginning dus,  nu in 2010, Coxse baan 3 ),  verder G  898, 899, 859,   aangekomen op 24-5-1907 ( notaris Sasse te Helmond. ). Gekocht voor 2350 gulden. Zie ook akte 205.

Uden. Akte 1731. Op 25-7-1918.Deling tussen 1. Antonius Schepers, Wedn. Maria v.d. Kraanmeer, voogd over zijn onm. kinderen : Anna Maria, en Gerarda Schepers.  2. Lambertus v.d. Kraanmeer. 3. Leonardus Schepers, te Erp. 4. Gerardus Schepers, te Erp. Aan de onm. kinderen : Huis op A 501, ( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier huis op Bolst 21 ), Verder A 500, groot 1. 0730 ha.  aan de onm. kinderen.

Veghel.  Akte  205.  Op 27-7-1918. Hypotheek. Cornelis v. Sinten, leent geld van Arnoldus Joh’s Corstens te Gemert. Voor in vorige akte  genoemd huis.

Uden. Akte 1748. Op 12-8-1918. Verkoop door Joh’s Verheyen te Volkel, aan Petrus Bouwmans te Erp, in den Hoek, perceel hei in Uden.

Veghel.  Akte 222.  Op 19-8-1918. Inventaris bij Gerardus v.d. Ven X Erp 1910, Petronella Kerkhof, + Erp 30-5-1918,  in het Hool te Keldonk. Hebben een dochter  Wilhelmina, Huis , K 775, ( in 1832, eigendom van de gemeente Erp, nu in 2010, huis op Sweenslag 14 ), verder K 78, 174, 81, 79, 76, 6, 7.

Veghel.  Akte 236 en 251.  Op 3-9 en 17-9-1918. Openbare verkoop ten koffiehuize   Jan v.d. Rijt. voor Agidius v. Asseldonk te Vierlingsbeek,  aan Hendricus v. Asseldonk.   Huis op D 1142.  ( in 1832, hier huis op perceel D 565,)  afgebroken rond 1920.   Zie ook akte 249  in 1917.

Veghel.  Akte 244.  Op 12-9-1918. Verkoop door Maria v. Stiphout, Wed. Petrus Jacobus Biemans.  Aan Joh’s v.d. Crommenacker, ook wel Krommenakker, bld. en wld, in het Hurkske F 480, 481, 95 are.

Veghel.  Akte. 254.  Op 19-9-1918. Testament voor Gerardus v. Haandel. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 257.  Op 20-9-1918. Hypotheek. Joh’s v.d. Crommenacker, leent geld van Antonius Donkers op den Dijk. Borg : Huis F 404, 405, ( in 1832, alles hier nog heide van de gemeente, ontginning dus, nu in 2010,  hier huis Meerbosweg 19 ), verder F 602, 481, 480, E 667,

Veghel.  Akte 269.  Op 3-10-1918. Inventaris bij Agnes Jochijms, koopvrouw, Wed. Cornelis Kruissen. Hebben onmondige kinderen : Joh’a Maria, Jacobus, Maria, Antonius, Theodora, Anna.  Huis met molen, M 730, groot 24.78 are,  ( in 1832, percelen M 167 en 168, nu in 2010, mengvoerderbedrijf de Heus, voorheen Sondag, aan de huidige Cruygenstraat. Is verkocht aan de gemeente, verdwijnt over enkele jaren.

Veghel.  Akte 270.  Op 5-10-1918. Testament voor Petrus v. Denken in den Hoek. Deze akte niet aanwezig. 

Veghel.  Akte 271. Op 5-10-1918. Testament voor Willem v. Denken in den Hoek. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte. 272.  Op 5-10-1918. Testament voor Francisca v. Denken in den Hoek. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 273.  Op 6-10-1918. Testament voor Adrianus Dobbelsteen , in het dorp. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 276.  Op 10-10-1918. Testament voor Joh´s Welten, Leonardus zoon. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 277.  Op 10-10-1918, Testament voor Anna Welten. Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 279.  Op 13-10-1918. Testament voor Sander v.d. Heyden, X Erp 1881, Helena Verbakel.. Ook niet aanwezig.

Veghel. Akte  280.  Op 13-10-1918. Testament voor Helena Verbakel, vrouw van Sander v.d. Heyden. Ook niet aanwezig.

Veghel. Akte 298.  Op 29-10-1918. Hypotheek. 400 gulden. Hendricus v. Mierlo, boer te Boerdonk, leent geld van  Lambert ook wel Hubertus Kweens. In de Laren. Borg : percelen  I  1024, 1025, ( in 1832, perceel I  569, nu in 2010, huis op Teeuwselaar 9  ), verder   I  553, 552,   H 788,  965, 786, 1178.

Veghel.  Akte 312.  Op 12-11-1918. Openbare verkoop voor Johanna Theodora Verstegen, religieuze te Veghel,  aan de fam. v.d. Elsen  te Boekel.  Ook onr. goed te Erp, weiland te Erp, C 315, 316.

Gemert. Akte 383. Op 13-11-1918,  Deling door o.a. Hendrik v. Duynhoven, te Erp, Toebedeeld aan Joh’s Theodorus v.d. Wijst, X  Joh’a v. Duynhoven, huis te Gemert.

Uden. Akte 1861. Op 17-11-1918, Verkoop door juffr. Josina Geertrui Boerdonk, te Erp, aan de gemeente Erp. Heide, F 583, groot 1.0870 ha. voor 450 gulden.

Veghel.  Akte 321.  Op 25-11-1918. Deling tussen Willem en Maria v.d. Acker op Boerdonk, kinderen van Antonius v.d. Akker, + Erp 4-1-1903,  X  Erp 1883,  Anna Maria Kerkhof,  + Erp 20-6-1905.         Aan Willem, zoon, Huis op Boerdonk, G 1041, ( in 1832, hier huis op G 184, nu in 2010, huis op Pastoor v. Schijndelstraat 20,  in Boerdonk ),  )  74.50 are,  verder bld  bij de  huisplaats  G 1026, Verder nog meer percelen grond.                                                Aan Maria v.d. Akker, schuur op Boerdonk, G 932, afgepaald oostelijk deel , ( deze schuur is afgebroken in 19..  ), verder  huis op Boerdonk, G 749, 894, 895, 750, ( in 1832, hier alles nog heide van de gemeente, nu in 2010 hier huis aan de Coxse baan 3 ), verder G 857.

Veghel.  Akte 326.  Op 3-12-1918. Deling tussen   1. Petronella v.d. Acker. Wed. Peter v.d. Tillaart. 2. Martinus v.d. Tillaar, 3. Antonius v.d. Tillaar,  4.  Gerardus v.d. Tillaar,  5. Christ v.d. Tillaar,  6. Leonardus v.d. Heyden X Ardina v.d. Tillaar te Beek en Donk.                    Aan Antonius, zoon, Huis  E 840, ( in 1832, huis op E 177, sloop rond 1938, stond in den Hoek, even voorbij de boerderij Hoek 9 ), Verder E 799, 640, 740, 183. Verder E 119,  880, 881, 762, 693, 659, 660,  ( 182, 155, 156,) ( bij het oude huis )  181, 150, 512,                    Aan Gerardus v.d. Tillaar, Huis E 865, ( Nu in 2010, hier de woonboerderij van Jos v.d. Tillaar, Hoek 16 ),Verder  E 277, 264, 265, 599,  F 441, 101,  E 221.

Veghel.  Akte 333.  Op 6-12-1918. Verhuur door  1. Maria Bouw, Wed. Peter v. Wanrooy,  2. Benedictus Beks X Joh’a Maria v. Wanrooy,  3, Hendricus v. Wanrooy,   Huis aan den Boerdonksen dijk, aan Joh’s Brugmans. Nu in 2010, op deze plek de woonboerderij van de fam. Gerard v. Berlo-Rovers,   Boerdonksen dijk 18 ).

Veghel.  Akte 336.  Op 9-12-1918, Testament voor Joh´a Kusters, X Erp  1876,  Martinus Hendriks. Deze akte niet aanwezig. Woonden op de Kraanmeer. Nu in 2010, Kraanmeer 28.

Uden. Akte 1881 en  1907. Op 9-12 en 23-12-1918. Openbare verkoop in resp. cafe Lourens Maas, en cafe Joseph Kerkhof. Verkoop door A. 1. Geertrui v.d. Berg, Wed. Gerardus Welten, te Gemert. 2. Joh’ss Welten. 3. Hubertus Coppens, molenaar te Volkel, X Joh’a Welten. 4. Adrianus Welten. 5. Petronella Welten. 6. Adriana Welten, religieuze te ’s Bosch. 7. Antoon v.d. Hoogen, kuiper te Volkel, X Lamberta Welten. 8. Nicolaas de Bije, molenaar te Erp, XJoh’a Maria Welten. 9. Martina Welten, te Gemert. B. Anna Maria Biemans, Wed. Joh’s Klaassen, te Boekel, nog meer Klaassen te Boekel. Koop 1 : Huis op de Kraanmeer, op C 45, ( In 1832, hier al een huis, toen ook al C 45 , Nu in 2010, hier huis op Kraanmeer 9 ), Verder C 44, 43, 42, 41, 40, samen 60.70 are, Ook nog een aantal losse percelen, Koop 7, massa van alle voorgaande kopen aan : Wilbertus v. Lankveld, voor 5400 gulden.

Uden. Akte 1882. Op 9-12-1918. Verkoop door Mathijs v.d. Horst, op Boerdonk, aan Martinus Kanters, op Boerdonk. Perceel bouwland, G 811, groot 36.60 are, voor 329 gulden.

Veghel.  Akte 338.  Op 12-12-1918. Testament Martinus Hendriks. Ook  niet aanwezig.

Veghel.  Akte 345.  Op 19-12-1918. Deling Antonius v. Gerwen. De nalatenschap van Theodorus v. Gerwen, + Erp 20-10-1886,  X Erp ,Wilhelmina Peters, + Erp 14-11-1916.  Deelgenoten : Antonius, Hendrica, Lourentius, Martinus, krankzinnige te huize Padua in Boekel.    Aan Lourentius  v. Gerwen, huis in den Hoek, E 803, ( nu in 2010, het huis van de fam. de Win, Hoek 13 ), Verder   E 789, 798, 154, 252, 441, 765.                                                   Aan Antonius en Hendrica  v. Gerwen,  huis op Heuvelberg,  E 813, 814,  samen 1. 5800 ha. in 1832,hier perceel E 303 ,nu in 2010, op deze plek de woonboerderij,  Heuvelberg 15 en 17.

Uden. Akte 1904. Op 23-12-1918, Verkoop door de gemeente Erp, aan diverse kopers. Diverse percelen heide.

Uden. Akte 1905. Op 23-12-1918. Hypotheek van 2000 gulden. Martinus v. Wanrooy, boer te Keldonk, leent geld van de Boerenleenbank, te Erp. Borg: percelen, I 927, 1106,  F 500, 595.

Veghel.  Akte 252.  Op 27-12-1918. Verkoop door Joh´s Lucas Coolen, boer te Keldonk,  aan Christ Rijkers, boer  te Keldonk,  heide,  H 1246, 1. 2090 ha,

1919.

Uden. Akte 199. Op 3-1-1919, Deling tussen de kideren van Antonius v.d. Tillaart en Elisabeth v.d. Heuvel.  Deelgenoten : 1. Marinus. 2. Antonius. 3. Petrus. 4. Joh’s. allen te Boerdonk. Aan Marinus, Huis op Boerdonk, G 991, ( In 1832, hier nog gemeentegrond, nu in 2010, hier herbouw van den Hospes, had voorheen als  adres : Kapelstraat 2), Verder G 922, 161, 399, 848, 849, 135, 133, 134, 115, H 62, 63.  Aan Antonius, Huis op Boerdonk, G 515, ( In 1832, hier al een huis, toen op G 88, nu in 2010, hier boerderij, Lekerweg 1 ), Verder G 513, 514, 576, 964, 512, 503, 92, 402, 874, 329, 977, 328, 978, 1027, 119, 120.   Aan Petrus. Percelen G 398, 1057.  Aan Joh’s, geld.

Veghel.  Akte 14.  Op 16-1-1919. Testament herroepen door Peter Claassen , vroeger op de Morsehoef nu op den Dijk. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 15. Op 16-1-1919. Openbare verkoop door Bern. Martinus v.d. Tillaart te Veghel.   Huis te Veghel op het Ham,  grond te Erp, o.a. L 492,  A 101, 102, L 37.

 Veghel. Akte 16.  Op 17-1-1919. Verkoop door Maria v. Stiphout, X Erp 1870, Wed. Petrus Jacobus Biemans, aan  Hendricus v.d. Heuvel, enz.  weiland bij sluis 5, H 203, groot 99.50 are

Veghel.  Akte 19.  Op  18-1-1919. Inventaris bij Joh’s v. Berlo, X Erp Lamberdina Kerkhof, overl. te Erp 28-10-1918,  in den Hoek. Hebben 5 kinderen, 1. Joh´a, 2. Hendricus, 3. Wilhelmina, 4. 5. Antonia.  Hebben huis in den Hoek, E 194, 688, 204, 205, 195, 196, 201, 280, 281, 328, 343, ( in 1832, al huis, toen ook al  E 343, nu in 2010, huis op bijna dezelfde plek, aan de Kempkesweg 9  ), Verder  E 135, 413, 716, 717, 481, 202, 808, 206, 207,  samen 6 ha, 7014. 

Uden. Akte 1936, Op 18-1-1919. Verkoop door de gemeente Erp, aan pastoor  v. Amelsfoort, te Erp, Perceel M 386, 30 are, begraafplaats te Erp.  voor 250 gulden.

Veghel.  Akte 22.  Op 23-1-1919. Verhuur door Hendricus v. Asseldonk, aan Leonardus Schepers,  boerderij op de Veluwe, 9  ha, 60 voor 6 jaar, 300 gulden per jaar.  Ofwel  D 1142 of  D 1150, allebei al lang verdwenen. Beide boerderijen stonden kort bij het huis nu in 2010 Veluwe 8 ,   ( aan dezelfde kant van de weg ).

Veghel.  Akte 24.  Op  23-1-1919. Testament voor Elisabeth v. Rixtel,  te Veghel, eerst Wed. van Cornelis Maas, later van Joh’s Verbakel op Boerdonk.   Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 34.  Op 30-1-1919. Verhuur door Hendricus Bouw en zijn zus Maria, als lasthebber van vader  Martinus Bouw,   aan Adrianus Tiebosch.  Boerderij op de Morsehoef, 4 ha, 50. Voor 6 jaar, 200 gulden per jaar.

Veghel.  Akte 52.  Op 17-2-1919. Testament voor Adrianus Kerkhof, Hendrik zoon, op den Dieperskant. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 53. Op 17-2-1919. Testament voor Maria Kerkhof, zus van de vorige genoemde. Ook niet aanwezig.

Uden. Akte 1986. Op 20-2-1919, Verhuur diverse percelen weiland, door de gemeente Erp, Aan divese huurders.

Veghel.  Akte 58.  Op 24-2-1919. Verhuur door Antonius v.d. Tillaart, boer,  aan Jan v. Alphen, boer ter Boekel op de Peelse huis,  boerderij in den Hoek, het oude huis, ( in 1832, huis op  E 177 ) voor 6 jaar, 360 gulden per jaar. Afgebroken rond 1938.

Veghel.  Akte 60. Op 24-2-1919. Inventaris bij Maria Kerkhof, X Erp 1907,  Wed. Antonius v.d. Elzen. Hebben 7 kinderen, 1. Joh´a,  2. Petronella,  3. Willebrordus,  4. Anna Maria,  5. Martinus,  6. Willem Antonius,  7. Johanna.  Hebben een huis in de Oude straat,  K 336, 337, 338, 853, 256, 257, 290, 291, 995, 999, 950, 1010, 339, ( in 1832, al huis op K 339 ), verder  H 297, 507, 634. Afgebroken in 19   , ( Nu hier de huizen, Oudestraat 17 en 17a ).

Veghel.  Akte 62.  Op 24-2-1919. Testament voor Lambertus Biemans in de Laren. Niet aanwezig.

Veghel.  Akte 72.  Op 6-3-1919. Inventaris bij Adrianus v.d. Elzen, X Wilhelmina Schuurmans, overl. 10-12-1818,  Hadden geen onr. goed.   Woonden op de huidige Trentweg te Keldonk.  Adrianus v.d. Elsen had een schaapskudde, was dus schaapsherder. Nu in 2010, dit huis Trentweg 14.

Veghel.  Akte 77.  Op 10-3-1919. Testament voor Anna Maria Helena Wilbers, in de straat. Niet aanwezig.

Gemert. Akte 96. Op 10-3-1919, Hypotheek van 3500 gulden. Adrianus v.d. Tillaart te Erp, leent geld van Joh’Francis Rooyakkers, te Gemert, Borg : Huis te Erp, op M 775, met nog enkele losse percelen. Nu in 2010,staat dit huis er nog. Pentelstraat 14. Zie ook, akte 138 en 151, in 1924.  En akte 50,  in 1924.

Gemert. Akte 97. Op 10-3-1919,  Hypotheek van 1200 gulden. Jacobus Hendriks, smid te Erp, leent geld van Joh’s Francis Rooyakkers, te Gemert, Borg : hetzelfde huis, als in vorige akte.

Veghel.  Akte  88. Op 20-3-1919. Verkoop door Gerardus v.d. Acker, aan Hendricus Hogenhuyzen, bld en wld in het Hurkske, I 202, en F 546.

Veghel. Akte 108 en 115.  Op 2-4 en 9-4-1919. Openbare Verkoop door Lambertus Biemans, Gerardus Biemans te Uden, Hendr. Biemans, Theodora Biemans, Johanna Biemans, Wilhelmina Biemans, Antonius Biemans, Martinus Biemans, en nog meer personen.                        Aan Lambertus Biemans, medeverkoper, Koop 1. Huis in de Laren, I  782, 783, ( in 1832, perceel  I 374 ), verder I  784,  Koop 8, massa van de kopen 1  t-m 7, aan Lambertus Biemans, mede verkoper, voor 5740 gulden.   Nu in 2010, huis,  de  Laren 4 ).

Veghel. Akte 110. Op 3-4-1919. Testament voor Jan v. Dommelen op Boerdonk. Deze akte niet aanwezig.

Veghel. Akte 138.  Op 8-4-1919. Huwelijkse voorwaarden tussen Lambertus v.d. Akker, geb. te Heesch 1863, Weduwnaar van Geerdina v.d. Ven, en Anna Maria Manders, Wed. van X Erp 1881, Theodorus Peters, in het Hool. Huis in het Hool, H 416, 684, 685, ( in 1832, alles hier nog heide van de gemeente, ontgonnen rond 1868,  Nu in 2010, dit huis Hool 30, Ketelaars ), verder K 110, H 666, 699.

Uden. Akte 2062. Op 9-4-1919. Verkoop door gemeente Erp, aan diverse kopers, Divrse loose percelen grond.

Veghel. Akte 143. Op 15-5-1919. Deling tussen Benedictus Beks en de Heer Lunter, te Veghel, was  gemachtigd  door Joh´s Beks te Lieshout, Deense hoek. Om de nalatenschap van Petrus Joh´s Beks, overl. 21-10-1917, te verdelen. Toebedeeld aan Benedictus Beks, Huis op den Dijk, L 662,  ( in 1832, perceel L 108 ) Verder L 107, Verder de vonderbeemd, L 183, 667, 181, 151,  M 83 en 84. Dit huis stond op plek waar nu in 2010 een nieuw huis van fam Sondag staat, Empeldonk 12.

Veghel. Akte 157.  Op 27-5-1919, Testament voor Helena v.d. Bosch. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 172.  Op 5-6-1919. Verkoop door Jan Delisse, aan Adrianus en Hendricus v.d. Asdonk.   Huis in het Hurkske, I  1250, 2  ha, 7712 , ( In 1832, hier al een huis, toen I  186, nu in 2010, hier huis, Hurkske 18 ), voor 7000 gulden.

Veghel. Akte 173 en 180.  Op 5-6 en 12-6-1919. Openbare verkoop door Francisca Donkers, X Erp 1869, Wed. Joh’s Kuypers, en Martinus Claassen X Erp Antonia Kuypers, in den Hoek.        Aan Jan Crooymans. Bld en wld, aan den Boekelse weg, C 458, 367, 380, 379, 378.

Uden. Akte 2175. Op 18-6-1919, Verkoop door Christiaan v. Berlo, aan Willem Willems, te Uden, weiland op Goordonk, A 413, groot 74.50 are. Voor 700 gulden.

Veghel. Akte 200.  Op 16-7-1919. Verkoop met hypotheek. Joh’a Swinters, Wed. Joh’s v. Lith, op Zijtaart,  hun kinderen waren, Lourens, Gerardus en Lamberdina Josina. Verkoop aan Peter v. Lierop. Huis te Erp, M 734,  groot 11 are, 80, ( in 1832, hier huis op M 51 , nu in 2010, hier huis in de Hezelstraat 12  ), voor 400 gulden. Aangekomen bij deling op 13-2-1919. Zie ook akte 325  in 1919.  Zie ook akte 91  in 1920.

Gemert. Akte 269, Op 18-7-1919. Verkoop door Antonius Koolen, Martinus zoon. aan Theodorus Vogels te Beek en Donk, bouwland en heide, H 144 en 145.

Gemert.Akte 276. Op 24-7-1919, Verkoop door de R.K.Kerk te Boerdonk,  aan Theodorus Vogels te Beek en Donk, bouwland en dennebosch, H 140.

Veghel.  Akte 207.  Op 24-7-1919. Ruil onr. goed, tussen Hendricus v. Dooren en Antonius Verbruggen. H. v. Dooren geeft af enkele percelen grond,  A 388, 389 en 390, en hij krijgt van A. Verbruggen, enkel percelen grond, A 575,  620, 621,  622.

Veghel.  Akte 210.  Op 29-7-1919. Testament voor Catharina Coolen, in de straat. Zie ook akte 228. Deze akte niet aanwezig.

Veghel.  Akte 211 en 223. Op 29-7 en 5-8-1919. Openbare verkoop door Ant’s v.d. Tillaart, aan Bernardus v.d. Bergh.  Percelen bouwland op de Dieperskant, en in de Laren.

Gemert. Akte 309, Op 30- ..-1919, Verkoop door Martinus Goorts, Peter, zoon,  aan Theodorus Vogels te Beek en Donk, bouwland en hakhout,  H 142 en 377.

Veghel.  Akte 214.  Op 31-7-1919. Testament voor Willem Peters te Erp. Deze akte niet aanwezig.

Veghel. Akte 217. Op 4-8-1919. Testament voor Joh’s v.d. Crommenakker,  X Erp  1916, Maria v. Dinther.  Ook niet aanwezig.

Veghel. Akte 218, Op 4-8-1919. Testament voor Maria v. Dinther.  Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 220 en 221.  Op 5-8-1919. Testamenten voor Lourens Bierens. X  en Maria Adriana v. Eerdt.  Ook niet aanwezig.

Veghel.  Akte 224.  Op 5-8-1919. Verkoop door Bernardus v.d. Bergh, aan Peter Rooyakkers, weiland, K 309, groot 14 are 40.

Veghel. Akte 225.  Op 5-8-1919. Verkoop door Hendrik v. Berlo, vroeger boer, nu zonder beroep, aan Godefridus Kerkhof,  koopman en herbergier, te  Keldonk, grond in het Geregt,  H 447.

Veghel. Akte 228.  Op 8-8-1919. Testament voor  Catharina Coolen   Zie ook akte 210. Deze akte niet aanwezig.

Veghel. Akte 229.  Op 14-8-1919.  Verhuur door  Joh’s Theodorus v. Acker, aan Peter v. Duynhoven.  Boerderij in de Laren voor 4 jaar. Huur 450 gulden per jaar.

Veghel. Akte 238.  Op 28-8-1919. Verhuur door Hendricus v.d. Elzen, boer op de Kraanmeer, aan Adrianus v. Stiphout, boer,op de Kraanmeer. Boerderij op de Kraanmeer, en Veluwe, C 35, 408, 79, 449, A 381, 382, 485, 486, ( in 1832, hier alles nog heide, stond dus op ontginningsgrond, nu in 2010, hier het huis Kraanmeer  28 ),  verder A  217, 584, 426,   voor 270 gulden per jaar.

Veghel.  Akte 239.  Op 4-9-1919. Verkoop door Lambertus ook wel Hubertus Kweens, aan Joh’s Jan Kweens. Perceel hei, den heikamp, H 877, 83 are, 50. Aangekomen bij verkoping op 17-7-1919.

Veghel.  Akte 240.  Op 4-9-1919. Deling Leonardus Tijssen, arbeider,  eerst X Erp 1889, Antonia Ebben, Hun kinderen waren : 1. Ardina Tijssen X Jan v. Hek,  arb. te  Gemert, 2. Maria Tijssen, dienstbode te Erp. Leonardus Tijssen is 2 x getrouwd geweest,  X 2  met  Maria v. Dooren. Huis in den Hoek, aan Maria Tijssen, E 835, groot 56.10 are. ( in 1832, hier alles nog hei van de gemeente, nu in 2010, huis, Hoekse hei 11.  In 1867 gebouwd. Zie ook akte 331  in 1920.

Veghel. Akte 245 en 249.  Op 12-9 en 19-9-1919. Openbare verkoop door Hendricus v.d. Bosch, en nog vele verkopers meer,  Koop 1 : Huis te Keldonk, I  997, 998,  999. (in 1832, hier perceel I  148,  nu in 2010, autobedrijf Pepers, Rijbeemd 7 ), Koop 2 : bouwland, ‘ de strijbraak’, I 142, Koop 3 massa van kopen 1 en 2, aan : aan Joh’s Antonius v. d. Berg., voor 1680 gulden.

Uden. Akte 2306. Op 29-9-1919, Openbare verkoop in herberg Joseph Kerkhof, door  1.Joh’a Maas, Wed. Joseph Kerkhof. 2. Frans Jacobus Kerkhof, herbergier te Erp, 3. Joseph Swagemakers, X Adriana Kerkhof, tee Amsterdam. 4. Cornelis v.d. Boom, X Joh’a Kerkhof, herbergier op Cox, te Gemert. 5. Geertrui Kerkhof, te Erp. 6. Christiaan Kerkhof, slager te Helmond. 7. Joh’s Martinus Kerkhof, bakker te Eindhoven. 8. Antoon Kerkhof, slager te Oss. 9. Gerardus Roefs, X Anna Kerkhof, bakker te Oss.  10. Theodora v.d. Kranenbroek, diestbode te Helmond.  Verkoop losse percelen : F 294, 295, 296, 353, 352, 351, 167, 488, 401, E 580, Verkocht aan diverse kopers.

Veghel. Akte 273.  Op 11-11-1919. Verkoop door Adrianus v. Berlo, Geert zoon,  aan Joh’s v.d. Aa, Antonius zoon.  Huis in den Hoek, E 811, ( in 1832, huis op perceel E 348, nu in 2010, hier de woonboerderij  van de fam. v. Lith, Boterweg 32 ), verder E  289, 290, 291, 292, 293, 67, 475, 654, 724, 863, 287, 288, F 242. Aangekomen bij koop, notaris Westelaken te Son op 17-6-1910.

Veghel.  Akte 282.  Op 24-10-1919. Verhuur door Antonius Steenbakkers, vroeger bierbrouwer, nu koopman,  aan Alphons Albertus Maria v. Son  te Broekhuizen, bierbrouwer. De bierbrouwerij, I  1280,  het woonhuis niet inbegrepen, kelders ( gedeeltelijk ) onder het huis wel. ( In 1832, hier perceel I  128 en 129,  Nu in 2010, huis op Molentiend 2 en 4 ).

Veghel. Akte 287. Op 27-10-1919. Inventaris bij Willem v. Asseldonk, X Erp Wilhelmina Delissen, in het Hool, ( nu Sweenslag ) Zij hadden 2 dochters, : Wilhelmina en Elisabeth. Hun bezit : ¼ onverdeeld, Huis in het Hool ( Sweenslag )  K 1, 2, 3, 126, 127, 671, ( in 1832, huis op K 177, nu in 2010, huis Sweenslag 18 ), verder K  672, 673, 938,  Verder  1/12  in huis op den dijk, L 323, 324, 136, 176, 250, 311, 312, 317, 320, 327, 328, 329, 331, 333, 542, 599, 199, 201, 210, 636, ( in 1832, huis op  L 318, afgebroken rond 1970, stond waar men nu vanaf de Achterdijk, de Vogelenzang opgaat ), verder  A 131, 152,  B 697,  G 671.

Veghel. Akte 288.  Op 28-10-1919. Verkoop door Adrianus v.d. Elsen, boer,  aan Hendricus v.d. Heuvel, boer, bouwland,   I  1259.

Veghel. Akte 289.  Op 28-10-1919. Verkoop door Hendricus Koolen,boer,  aan Adrianus v.d. Elsen, boer, bouwland, H 847.

Veghel. Akte 291.  Op 30-10-1919. Openbare verkoop door Antonetta v.d. Broek, Wed. Gerit Ant. v. Stiphout. Koop 1 : Huis aan den Boerdonksen dijk, G 609 en 610, ( in 1832, hier nog heide van de gemeente ), groot 1.2420 ha.  Koop  11  massa van de kopen 1 t/m 10, aan Antonius v.d. Besselaar, boer te Eerde,  Kempkes. Hij kocht het voor Cornelis Brugmans te Zijtaart, Doornhoek,  voor 8550 gulden. Nu op deze plek, een nieuw huis, Boerdonksen Dijk 13.  Zie ook akte 298.  

Veghel.  Akte 292.  Op 30-10-1919. Verhuur door Arnoldus v.d. Bosch, molenaar  te Boekel, aan Adrianus v. Boerdonk,  boer, een boerderij te Keldonk, op den Dieperskant, groot 9 ha. ( In 1832, huis op K 467, nu in 2010,  aan zijweg van de Kampweg, ook Kampweg 17 en 19  ).

Veghel. Akte 293.  Op 30-10-1919. Verkoop door Joh’s Habraken, X Maria v.d. Bosch, als lasthebber van de fam. v.d. Bosch, ( haar broers en zussen ),  Huis op Keldonk,  o.a. K 829, 769, ( in 1832, perceel K 59 en 60 , nu in 2010, woonboerderij, Hool  19 en 21),  verder K 768, 63, 64, 67, 77, 154, 66, 155,  H 1194, 1195, 1196, 508, 972 alles samen voor 10200 gulden.aan Adrianus Biemans, Petrus zoon.

Veghel. Akte 298. Op 4-11-1919. Openbare verkoop door Petrus v. Stiphout  aan Cornelis Brugmans op Zijtaart. Zie  akte 291.

Veghel.  Akte 317.  Op 29-11-1919. Inventaris bij Lambertus v.d. Elsen,  gemeente arbeider,  X Erp 1917, Geerdina Catharina v. Dijk,  Huis te Erp, I  154, 1039, ( in 1832, huis op I 152, nu in 2010, huis, Hoogstraat 26 ) verder I  1040,  groot samen 22 are.  Geerdina was eerder getrouwd met Ant’s v.d. Krommenakker.

Uden. Akte 2380, Op 1-12-1919. Deling tussen : 1. Adrianus Donkers, timmerman te Erp, X Maria v. Lankveld, en zijn kinderen : 2. Joh’s Donkers, brievengaarder, te Erp, 3. Gerardus Donkers, huisschilder te Erp. 4. Antonius Donkers, timmerman te Erp. 5. Martinus Donkers, timmerman te Erp.  Toebedeeld aan Gerardus Donkers, huis M 696, 65 centiare, en westelijk deel van huis met tuin enz, M 695, 13.65 are. Aan Antonius en Martinus, huis op M 696,  ( In 1832, hier al een huis, toen M 30, Nu in 2010, hier de huizen Kerkstraat 20 en 22 ).

Uden. Akte 2382. Op 1-12-1919. Hypotheek van 1600 gulden Petronella Robben, Wed. Antonius Verhuyzen, te Erp, winkelierster, leent geld van Antonius v. Lieshout, boer te Uden. Borg : huizen te Uden, op  M 1778 en 1779,   groot 7.20 are.

Veghel.  Akte 325.  Op 5-12-1919. Verkoop door Bernardus Lunter te Veghel, gemachtigde door Hendricus v. Haandel te Aarle- Rixtel,  aan Maria Hendriks te Erp.  Huis te Erp, M 603, ( in 1832, hier huis M 51, nu in 2010, hier huis aan de Hezelstraat 12 ), verder M 802,  groot samen 28.70 are.  Zie ook akte 200  in 1919, akte 200,  in 1919, en akte 91,  in 1920. Oorspronkelijk stond er in 1832 op deze plek een huis M  51, wat later werd dit huis gesplitst in 2 huizen, na 1925 werd er weer samengevoegd tot een  huis, nu Hezelstraat 12.

Veghel.  Akte 326 en 335.  Op 5-12 en 12-12-1919. Openbare Verkoop door Joh’a Maria v. Asseldonk, zonder beroep,  en Martinus v.d. Elsen,  aan Antonius Kerkhof, Frans zoon. Losse percelen grond, o.a. K 204, 1007, 683, 902, 904, 48.

Veghel. Akte 331.  Op 10-12-1919. Verkoop inboedel Maria Catharina  v.d. Nieuwenhuyzen,  X Erp 1867, Wed. Albertus v. Berlo. Woonden in het Lijnt. Nu in 2010,  Hool 42 en 44.

Veghel. Akte 332. Op 10-12-1919, Verhuur door dezelfde Maria Catharina v.d. Nieuwenhuyzen, Wed. Albertus v. Berlo,  aan Frans v. Berlo.  Boerderij in het Hool te Keldonk.  Met 5 ha grond voor 6 jaar,  huur 180 gulden per jaar. ( in 1832, hier nog heide van de gemeente, ontgonnen in 1868, huis gebouwd in 1870.  Nu in 2010, woonboerderij van Peepers, Hool  42 en 44.)

Veghel.  Akte 344.  Op 18-12-1919. Verkoop door Willem de Groot te Erp, werkman, Weduwnaar van Maria Ophey, aan Cornelis Ophey, klompenmaker. Huis op F 577, ( in 1832, hier nog heide,  gebouwd op F 311, eerder F 289 nu in 2010, huis op Meerbosweg 17) ,   groot 56.80 are, voor 1800 gulden.

Veghel.  Akte 357.  Op 23-12-1919. Verkoop door Martinus Goorts, boer te Erp,aan Gerardus v.d. Berg.  Bouwland, D 1000, 1001.

Einde  notaris  archief  1910-1919.