Notarieël Archief 1830-1839

Notarieel Archief 1830-1839

U vindt hier, te beginnen in 1830, vele akten die betrekking hebben op Erps onroerend goed en meestal gaan ze over Erpse mensen etc. Ik heb deze geplaatst op volgorde van datum. Staat er Erp voor het aktenummer, dan is die akte opgemaakt door de Erpse notaris . Staat er voor het aktenummer bv. Veghel, dan is dit een akte opgemaakt door de Veghelse notaris.  Akten, waar Gemert voor staat, zijn opgemaakt door de Gemertse notaris . Zo ook met Uden, door de Udense notaris.   Vanzelfsprekend zijn de laatste drie te vinden in het resp. Veghelse, Gemertse en Udense notarieel archief.

In deze 10 jaar worden ongeveer 181 huizen genoemd. Sommige huizen echter wel 2 of meer keer. Aanvullende gegevens staan cursief afgedrukt. Staat er een huis op een perceel, dan is dat perceelsnummer onderstreept. In bijna alle gevallen verwijs ik naar de situatie in 1832. Als er in 2010, op dezelfde of ongeveer dezelfde plek nog een huis is, vermeld ik het huidige adres.                    Van een flink aantal akten zijn in de Erpse heemkamer kopieën van het origineel aanwezig.  In die gevallen heb ik aktenummer en datum vetgedrukt en onderstreept. 
In totaal heb ik in deze periode 625 akten doorgenomen.    Zie ook de ordners in de Erpse heemkamer, een voor elke sektie, apart, daar is dikwijls meer te vinden over het betreffende huis. .

Mijn excuus, ondanks grote zorgvuldigheid, voor eventuele fouten in de aanvullende gegevens.

Oktober 2011, Martien van Berlo.

1830.

Erp. Akte 1, Op 4-1-1830, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt takkebossenvoor 162.40 gulden.

Erp. Akte 7, Op 21-1-1830, Verkoop. Aron Bloemendaal, koopman te Dinther, verkoopt bedden en dekens, voor 9.30 gulden.

Eerp. Akte 9, Op 22-1-1830, Testament voor Peter v.d. Aa, op de Veluwe, (X  Erp 1824 ),  Joh’a v.d. Nieuwenhuyzen. Universeel erfgenaam is zijn vrouw Joh’a v.d. Nieuwenhuyzen.

Erp. Akte 10, Op 23-1-1830, Verkoop. Peter Kappel, koopman te Eindhoven, verkoopt vlas en stoffen, voor 60.30 gulden.

Erp. Akte 12, Op 25-1-1830, Verkoop. Hendrik de Jong, lid stedelijk bestuur ’s Bosch, verkoopt hout, voor 144.80 gulden.

Erp. Akte 13, Op 28-1-1830, Verkoop. Peter Hanegraaf, klompenmaker, en Helena Hanegraaf, ( X Erp 25-3-1814 ), Lambert v.d. Crommenakker, boer, verkopen aan Willem Leenders, boer, bouwland op de Heesakker, 35 roei, e.s. Philippus Deckers,  a.s. Peter v. Hoof  e.e. de Heesbeemden,  a.e. Mathijs Ketelaars. Verkoop voor 80 gulden.

Erp. Akte 14, Op 28-1-1830, Verkoop. Hendricus en Lambertus v. Dooren, boereknegten te Veghel, Hendrik v. Dooren, boereknecht te Boekel, Willemina v. Dooren, zonder beroep te Erp, allen kinderen van wijlen Mathijs v. Dooren, X Hendrina v. Lieshout, spinster, te Erp, verkopen aan Joh’s Lucas Koolen, boer te Erp, huisje enz, aan de Morsehoef, ( In 1832,  B 436, 437, afgebroken in 1901,  Verder B 438, 439, en 441 ),  Voor 400 gulden. Kopie van deze akte is hier aanwezig. Zie ook Akte 117, in 1829.

Erp. Akte 16, Op 5-2-1830, Deling tussen de kinderen van Antonie v.d. Acker, ( X Erp 15-7-1780 ), met Elisabeth Schepers.  1. Joh’s v.d. Acker.  2. Dirk v.d. Acker, beiden boer  op Boerdonk.  3. Willem v.d. Acker, boer te Beek en Donk.  4. Margaretha v.d. Acker, ( X Erp 17-2-1821 ), met Paulus v. d. Putten, boer op Boerdonk.    Lot 1, toebedeeld aan Joh’s v.d. Acker, bld en wld, 35 roei, in de Broekboomsekamp, e.s. verkrijger, a.s. Piet v.d. Rijdt. Lot 2, aan Dirk, Willem en Margaretha, v.d. Acker,  X , Paulus v.d.Putten, wld, den broekboom, 66 roei, ook nog bld, aan den broekboomse dijk, 60 roei, verder wld aan de rijze steegd,  66 roei, verder bouw en weiland, ‘ de huisplaats ‘, 66 roei, e.s. de weg,  a.s. Joh’s Tielemans,  e.e. de weg,  a.e. kinderen Hendrik Schepers. Verder nog grond aan het Lieshoutseind en bouwland, ‘’ de Apekont’, en hooiland in de Weye, ( G 117 ).  Aangekomen van hun ouders : Antonie v.d. Acker en Elisabeth Scheepers.Hij was vader van allen, en moeder van  Dirk, Willem en Margaretha v.d. Acker.

Erp. Akte 18, Op 11-2-1830, Verkoop. Cornelis Coolen, boer  te Erp,  Adriaan Qweens boer te Beek en Donk,  Peter Rooyakkers, boer te Aalst, als voogd over Antonius, zoon van wijlen Huybert Qweens, X Catharina Kuypers, verkopen roerende goederen, voor 182.54 gulden.

Erp. Akte 19, Op 12-2-1830, Inventaris bij Antony Wilberts, boer te Erp, als vader en voogd over zijn zoon Joh’s , verwekt bij Joh’a Leenders. Geen onroerend goed.

Erp. Akte 20, Op 13-2-1830, Huwelijkse voorwaarden. Marten v. Lankveld, boer en Wedn. met 6 kinderen uit zijn vorige huwelijk, thans bruidegom van Catharina v. Esch.

Erp. Akte 32, Op 27-2-1830, Verkoop. Joh’a v.d. Nieuwenhuyzen, Wed. van Peter v.d. Aa,    ( zie ook akte 9, in 1830 ), verkoopt aan Joh’s v.d. Crommenacker, boer te Boekel, een onverdeeld ¼ in bouwland en weiland, op de Veluwe, e.s. Hymon Kuypers, a.s. gem. weg. voor 40 gulden.

Erp. Akte 35, Op 9-3-1830, Verkoop. Dirk, Joh’s, Cornelis en Maria Verbakel, boeren te Erp, verder Joost Verbakel, boereknecht te Uden, en Adriaan Verbakel, boer te Beek en Donk, verkopen aan Gerit Verbakel, boer te Boerdonk, bouwland op Boerdonk, genaamt ‘ het nieuw veld ‘ , ( H 169 ), voor 70 gulden.

Erp.Akte 36, Op 9-3-1830, Verkoop, dezelfde verkopers, aan Leendert v. Lieshout, boer te Beek en Donk, bouwland op Boerdonk, ( H 59 ), voor 70 gulden.

Erp. Akte 37, Op 10-3-1830, Verkoop. Joh’s Antonie Leenders, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 109.35 gulden.

Erp. Akte 41, Op 18-3-1830, Deling tussen de kinderen van Antonie v.d. Acker, ( X Erp 15-7-1780 ), en Elisabeth Scheepers.  1. Dirk v.d. Acker, boer op Boerdonk.  2. Willem v.d. Acker, boer te Beek en Donk.  3. Margaretha v.d. Acker, ( X Erp 17-2-1821 ), met Paulus v.d. Putten,  e.s. boer op Boerdonk.  Lot 1, toebedeeld aan Dirk v.d. Acker, huis enz. op Boerdonk, ( In 1832, G 77, 78, afgebroken,  stond aan de huidig Tolentijnstraat,  Verder G  79 en 80 ), Verder losse percelen, G 165, 304, 313, H 77 en 78 .   Lot 2, toebedeeld aan Margaretha v.d. Acker, X Paulus v.d. Putten, , een huis enz. op Boerdonk, ( In 1832, G 82 en 83, Stond aan de huidige Tolentijnstraat ), Verder vele losse percelen.  Paulus v.d. Putten was in 1821, al Wedn. van Margaretha Goorts, ( X Erp 31-12-1814 ).  Lot 3, toebedeeld aan Willem v.d. Acker, boer te Beek en Donk, geen onroerend op Boerdonk.  Kopie is hier aanwezig.

Erp. Akte 42, Op 19-3-1830, Verkoop. Willem Gerit v. Stiphout, boer te Erp, verkoopt aan Jan Biemans, boer te Erp, bouwland in de Laren, genaamd  ‘ den hazenmortel’, ( In 1832, I   214 ), voor 50 gulden.

Erp. Akte 43, Op 19-3-1830, Verhuur. Elisabeth v.d. Heyden, Wed. Peter v. Hoof, zonder beroep te Erp, verhuurt aan Theodora Maria en Ardina v. Hoof, resp. naaister en dagloonster, een huis bestaande uit 2 woningen en 2 tuinen, aan de Wasaa, en grond op de Morsehoef, voor 4 jaar, voor 25 gulden per jaar, 6 roei, e.s. en beide einden de kinderen Jacobus v. Hoof, a.s de weg. ( In 1832, D 306 en 307 , Nu in 2011, hier schildersbedrijf v.d. Boogaart, Wasaa 1 en 3. ).

Erp. Akte 44, Op 23-3-1830, Hypotheek van 150 gulden. Peter v. Hoof, boer te Erp, leent geld van Maria Joh’s Klis, dienstmeid te Erp. Borg : huis, tuin enz. aan de Wasaa, verder 1/3 in boerderij, aan de Wasaa,  met bouw en weiland aan de Vaan. 2 bunder, ( In 1832, D 305, Nu in 2011, hier de woonboerderij, Wasaa 5 en 7 ). Kopie is hier aanwezig.

Erp. Akte 45, Op 26-3-1830, Verhuur. Jacobus Andreas v. Orthen, grondeigenaar te Maaren, verhuurt bouw en weiland, aan het Looyeind op de Heesakker, ook o.a. bld. De muysberg, voor 22 gulden, per jaar.

Erp. Akte 46, Op 30-3-1830, Verkoop. Gerit Lauwrens Schepers, dagloner te Erp, verkoopt roerend goed, voor 83.70 gulden.

Erp. Akte 47, Op 3-4-1830, Testament voor Dirk Peter Joorissen, zonder beroep te Erp. Universeel erfgenaam is zijn zus Helena, vrouw van Joh’s Willem v. Boekel, te Erp.

Erp. Akte 48 en 56, Op 16-4 en 30-4-1830, Openbare verkoop, door Lucas Janssen, dagloner te Schijndel, Hendrina Janssen, spinster te St Oedenrode, Maria Janssen, spinster te Esch,  Joh’a Janssen, X Adriaan Smulders, wolspinner te Haaren, verkopen de nalatenschap van wijlen hun ouders,  Peter Lucas  Janssen, bijgenaamd Teunisse,  en Catharina v. d. Ven.  Koop1, bld, wld, 85 roei, ( K 532, 533 ),  Koop 2, bld, wld, 57 roei, ( K 534 ), Koop 3, bld, wld, 78 roei, ( K 535 ),   koop 4,  bouw en weiland op Keldonk, ( Huisplaats ), 42 roei, e.s. de steegd  a.s. koop 3,  e.e. Gerit Beekmans,  a.e. koop  2.  Alles samen verkocht voor 940 gulden, aan  Joh’s v.d.Nieuwenhuyzen.

Erp. Akte 52, Op 24-4-1830, Verkoop voor 80 gulden. Peter v. Deursen, linnenwever te Erp, en zijn vrouw Antonetta v. Dijk, spinster, verkopen aan Joh’s v. Schijndel, te Erp, huis en tuin aan het Oud veld,e.s. Mathijs Ketelaars,  a.s. de weg. ( In 1832, B 195 en 196, nu in 2011, hier ongeveer huis, Oudveld 15 en 17 ).

Erp. Akte 59, Op 8-5-1830, Testament voor Antonie Heesakkers, dagloner te Erp aan de Wasaa, Universeel erfgenaam is zijn vrouw Petronella Hendriks. ( X Erp 28-9-1828 ), Antonie Heesakkers was eerder getrouwd, X Erp 13-11-1790, met Anna Maria  Smulders.

Erp. Akte 60, Op 8-5-1830, Testament voor Petronella Hendriks te Erp, Universeel erfgenaam haar man Antonie Heesakkers.

Erp. Akte 68, Op 3-6-1830, Verkoop. Jacobus v. Lieshout, boer te Erp, verkoopt aan Theodora Maria v. Hoof en Ardina v. Hoof, dagloonsters te Erp, bouwland aan de kerk, ( In 1832, M 240 ), 3 roei, voor 30 gulden.

Veghel, Akte 35, Op 18-5-1830, Verkoop. Maria de Jong, Wed. Antonie Hofman te Veghel, verkoopt aan Hendrik Aart v.d. Berg, boer te Erp, de ½ in een huisje aan den Boerdonksen Dijk, I 501, groot 80 roei, e.s. de koper,  a.s. Willem v. Deurzen. Verkocht voor 75 gulden.   Zie ook Erp. akte 38, in 1836. Het gaat hier om het huisje Boerdonkse dijk, nu hier ongeveer de woonboerderij, Boerdonkse Dijk 4 en 6.

Erp. Akte 70, Op 7-6-1830, Verkoop. Adam v.d. Heyden, boer op Boerdonk, Maria v.d. Heyden, X  Dirk v. Boven, te Veghel, Theodora v.d. Heyden, X Hendrik Crooymans, boer te Gemert,  verkopen aan Jan v. Duynhoven, op Boerdonk, heigrond op Boerdonk, over de vaart ( Zuid-Willemsvaart ), voor 120 gulden. ( In 1832, H 146 en 147 ).

Erp. Akte 71, Op 7-6-1830, Deling tussen de kinderen van Jan Willem v.d. Heyden, X Catharina v. Velthoven.  1. Adam v.d. Heyden, boer op Boerdonk.  2. Maria v.d. Heyden, X Dirk v. Boven, boer te Veghel.  3. Theodora v.d. Heyden, X Hendrik Crooymans, boer te Gemert. Lot 1, aan Adam v.d. Heyden op Boerdonk, : Boere bakhuis en aangelegen bouw en weiland op Boerdonk, 25 roei, e.s. Antonie v.d. Biggelaar, a.s. 2 en 3e lot,  e.e. Adam v.d. Heyden, a.e. Hendrik v.d. Berg.  nog meer grond.

Erp. Akte 72, Op 11-6-1830, Verkoop. Antonie v.d. Biggelaar, boer op Boerdonk, verkoopt aan Hendrik Aart v.d. Bergh, boer te Erp, bouwland in de Laren, 17 roei, ‘ den hogen dries’,  voor 60 gulden.

Erp. Akte 73, Op 16-6-1830, Verkoop. Willem Gerit Klaassen, boer te Erp, en Petronella v. Stiphout, met haar man Gerardus v.d. Wijst, wever te Uden, verkopen aan Albert v.d. Wijst, boer op het Oud veld, heiland aan de Morsehoef, voor 54 gulden, ( In 1832, B 331 ).

Erp. Akte 74, Op 17-6-1830, Verkoop. Maria v.d. Heyden, X  Dirk v. Boven, boer te Veghel, en Theodora Maria v.d. Heyden,  X Hendrik Crooymans, boer te Gemert, verkopen aan Jan v. Duynhoven, boer op Boerdonk, bouw, wei en heiland op Boerdonk, ( In 1832, H 24 en 25 ), voor 110 gulden.

Erp. Akte 75 en 83, Op 17-6 en 1-7-1830, Openbare verkoop door in vorige akte genoemde verkopers, verkoop van bouw, wei en hooiland op Boerdonk, ( In 1832, o.a. G 105, aan Adam vd. Heyden ), verder bld,  ( H 60 ), aan Leendert v. Lieshout.  Aangekomen bij de deling, akte 71, in 1830.

Erp. Akte 76, Op 19-6-1830, Verkoop. Hendrik de Jong, lid stedelijk bestuur te ’s Bosch, verkoopt gras, voor 245.50 gulden.

Erp. Akte 78, Op 23-6-1830, Verkoop. Hendrik de Jong, lid stedelijk bestuur te ’s Bosch, verkoopt gras, voor 177. 45 gulden.

Erp. Akte 79, Op 23-6-1830, Verkoop. Fredericus v. Looveren, katoenspinner te Helmond, verkoopt aan Matheus, Willem, Martinus en Petronella v.d. Biggelaar, bierbrouwers, en Joh’a v.d. Biggelaar, boerin, allen  te Erp, verder Lucas v.d. Biggelaar, boer te Dinther, Adriaan v.d. Biggelaar, koopman te Grave, Joh’s v.d. Biggelaar, herbergier te ’s Bosch, Antonius v.d. Biggelaar, priester te St. Michielsgestel, Catharina v.d. Biggelaar, dienstmeid te Eindhoven, Joh’a Maria v.d. Biggelaar, boerin te Berlicum, schuldvordering van 300 gulden, ten laste van Arnoldus v. Dijk, koperslager te Helmond.

Erp. Akte 80, Op 24-6-1830, Verkoop. Andries v. Gemert, smid,  Peter v.d. Hurk, boer, Gerit Peeters, Petronella Peeters, allen boer, Maria v.d. Berg, vrouw van Joh’s v. Wanrooy, arb. te Erp, Johanna Maria Peeters, boerin te Gemert, Jan en Martinus v.d. Berg, boereknechten te Uden, verkopen aan Joh’s Joris Biemans, boer in de Laren, bouw en weiland, in de Laren, genaamt ‘ den Bultkamp ‘, 35 roei, ( In 1832,  I   408 ), voor 85 gulden.

Erp. Akte 81, Op 25-6-1830, Verkoop. Martinus v. Lieshout, te Veghel, Gerit v. Lieshout, te Nistelrode, Allegonda v. Lieshout, vrouw van Peter v.d. Zanden, te Boekel, Maria v. Lieshout, X Hendrik v.d. Ven, te Veghel, Petronella v. Lieshout, X Gerit v. Reibroek, te Veghel, verkopen aan Hendrik Hendrik Tielemans, den jonge, boer te Erp bouw en weiland aan de Bolst, voor 400 gulden. ( In 1832,  B 256 ).

Erp. Akte 88, Op 20-7-1830, Verkoop. Joh’a v.d. Putten, vrouw van Peter Hendrik Geerts, boer  te Boekel, verkopen aan Anna v.d. Putten, boeremeid te Erp, ¼ deel in huisje tuin en aangelag, op Heuvelberg, 60 roei, e.s. Adam v. Schijndel  a.s. Paulus v. Hoof. Voor 20 gulden. ( In 1832, F 45, Nu in 2011, boerderij, Heuvelberg 20 ).

Erp. Akte 89, Op 21-7-1830, Verkoop. Joh’s v. Sinten, boer te Erp, verkoopt veldvruchten, voor 21.10 gulden.

Erp. Akte 96, Op 6-8-1830, Verkoop. Joh’s v. Sinten, en zijn vrouw Jennemie Kandelaars, boer te Erp, verkopen aan Martinus Goossens, dagloner te Uden, een huisje en aangelag, aan den Boerdonksen Dijk, I  531 of  533, voor 150 gulden,   66 roei, e.s. Wed. Willem Vermeulen, a.s. weg e.e. weg a.e. heide van de gemeente. Zie ook akte 33, in 1831.

Erp. Akte 97, Op 11-8-1830, Verkoop. Jacobus Andreas v. Orthen, grondeigenaar te Maaren, verkoopt gras te velde, voor 44.75 gulden.

Erp. Akte 101, Op 2-9-1830, Testament voor Jan v. Ieperen, zonder beroep te Erp, Legaat aan Joh’a v.d. Linden, zijn nicht, boeremeid te Veghel, 200 gulden. vruchtgebruik van al zijn goederen aan zijn vrouw, Johanna Aarts. Verder de ½ aan bloedverwanten van Zijn kant, en de ½ aan de verwanten van zijn vrouw. Kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 102 en 103,  Op 3-9-1830, Testamenten  voor Jan Jacobus v.d. Biggelaar, zonder beroep, en zijn vrouw, Anna Maria v. Velthoven, te Erp. Aan elkaar.

Erp. Akte 107, Op 30-9-1830, Verkoop. Hendrik Oppers, en zijn vrouw Joh’a v.d. Biggelaar, boer in het Hurkske, verkopen aan Antonie en Theodorus Kuypers, kleermakers te Erp, ¼ deel in hooiland in de Bulte, 25 roei, voor  15 gulden.

Erp. Akte 108, Op 8-10-1830, Verkoop. Joh’s Jan Vermeulen,koopman te Dinther, verkoopt paard en runderen voor 192 gulden.

Erp. Akte 111, Op 13-10-1830, Verkoop. Joost Vogels, en zijn vrouw Jennemaria v.d. Bosch, boeren te Stiphout, Lambert v. Ham, X  Hendrina v.d. Bosch, boer te Uden, Hendrik Versteegden, X Margaretha Raaymakers, boer op Boerdonk,  Hendrik v. Bragt, X Hendrina Raaymakers, boer op Boerdonk, verkopen aan Hendrik Maas, boer te Erp, bouwland op Boerdonk, in de Hoef, 25 are, en een perceel van 12 are, voor 100 gulden.

Erp. Akte 112, Op 13-10-1830, Verkoop. Joost Vogels, X Jennemaria v.d. Bosch, boer te Stiphout, en Lambert v. Ham, X Hendrina v.d. Bosch, te Uden verkopen aan Hendrik Versteegden en Hendrik v. Bragt, de ½ van bouw en weiland, op Boerdonk, genaamt ‘ de nieuwe kamp ‘, 66 roei, e.s. Egidius Boerdonk,  a.s. Wed. Joh’s Biemans. voor 75 gulden.

Erp. Akte 113, Op 1-10-1830, Verhuur. Cornelis Deckers, boereknecht te Erp, Joh’s Deckers, boereknecht te Erp, Antonie Cobusse, boer te Boekel, Peter Biemans en Cornelis Rooyakkers, boeren te Erp, De laatste 2 als voogd en als toeziend voogd, over Jan, zoon van wijlen Antony Deckers, en Joh’a Maria Biemans, verhuren voor 4 jaar, voor 92 gulden per jaar, een huis stal, schuur tuin en aangelag baan het Oud Veld, 1.17 ha, verder bouw en weiland op de Morse hoef. ( In 1832, B  ).

Erp. Akte 114, Op 15-10-1830, Hypotheek van 400 gulden. Aart Francis de Wit, X Adriana v.d. Rijt, boer te Uden, lenen geld, Borg : bld, wld, 55 roei, ‘ prinseveldje ‘, ( L 367, 370 ).

Erp. Akte 115, Op 16-10-1830, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 460 gulden.

Erp, Akte 116, Op 18-10-1830, Aanbesteding. Jan v.d. Wijngaard, timmerman te Erp gaat in Boekel een nieuwe kerk bouwen voor 13000 gulden.

Erp. Akte 118, Op 20-10-1830,Verklaring. Joh’s Casparus Rietman, ongehuwd, ontvanger der directe belastingen en accijnsen van Erp en Boekel, wonend te Erp, verklaart onverminderd en in zijn geheel latend het legaal verband, het  Gouvernement der Nederlanden op des comparants goederen ten bedrage van 1000 gulden.

Erp. Akte 124, Verklaring. Joh’s Casparus Rietman, ongehuwd, ontvanger der directe belastingen, van Erp en Boekel, wonend te Erp, verklaart onverminders en in zijn geheel latend het legaal verband, het Gouvernement der Nederlanden op des comparants goederen ten bedrage van 100 gulden.

Erp. Akte 129, Op 16-11-1830, Verkoop.Hendrik Nicolaas v.d. Velden, boer te Erp, verkoopt roerende goederen voor 100.55 gulden.

Erp. Akte 132, Op 3-12-1830, Verkoop. Peter Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paard voor 66 gulden.

Erp. Akte 133 en 136, Op 7-12 en 21-12-1830, Openbare verkoop. Hendrik Jacobus v. Haandel, en Joh’a v. Haandel, vrouw van Philippus Deckers,boeren te Erp, verkopen : huis, schop, tuin en aangelag, in het Hurkske, ( In 1832, I   200 en 201, nu hier huis op Hurkske 26 ), verder nog losse percelen. Deze verkoop werd opgehouden. Zie ook Akte 20, in 1819, en Akte 39, in 1831.

Erp. Akte 135, Op 20-12-1830, Verkoop. Hendrina v. Berlo, Wed. Bartel v. Venrooy, en Antonie en Willem v. Venrooy, te Heesch, verkopen een huisje, met bld, wld, aan het Looyeind, e.s. Wed. Dirk Bouw,  a.s. kinderen Jan Francis Hendriks,  e.e. Cornelis v. Haandel,  a.e. Wed. Joh’s v.d. Ven. Verkocht aan Francis Hendriks, dagloner te Erp, op het Looyeind. ( In 1832, D 99 en 100, afgebroken  ).

Erp. Akte 138, Op 23-12-1830, Verklaring. Joh’s Casparus Rietman, ongehuwd,  ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Erp en Boekel, wonend te Erp, verklaart onverminderd en in zijn geheel latend het legaal verband , het Gouvernement der Nederlanden op des cmparants goederen ten bedrage van 1100 gulden.

1831.                                                                                                                                                     Erp. Akte 1, Op 7-1-1831, Verkoop. Hendrik v. Boxmeer, boer te Erp, verkoopt roerend goed voor 163.75 gulden.

Erp. Akte 2, Op 12-1-1831, Verkoop. Willem v.d. Tillaart, boer te Erp, verkoopt roerend goed voor 320.60 gulden

Erp. Akte 3, Op 13-1-1831, Verkoop.  Antonie v.Roosmalen, boer te Erp, verkoopt roerende goederen voor 326.30 gulden.

Erp. Akte 4, Op 14-1-1831, Verkoop.  Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt takkebossen voor 165.20 gulden.  

Erp. Akte 5, Op 27-1-1831, Verkoop. Matheus v.d. Biggelaar te Erp, verkoopt hout op stam, voor 315.70 gulden.

Erp. Akte 7, Op 9-2-1831, Verkoop. Jan v. Berlo en Hendrik v.Lankveld verkopen : takkebossen en rogge voor 31.42 ½  gulden.

Erp. Akte 10 en 11, Op 16-2-1831, Testamenten voor Johannes v. Nuenen, bijgenaamd v.d. Elsen, boer op Boerdonk, en zijn vrouw Catharina Looymans. Aan elkaar.

Erp. Akte 12, Op 17-2-1831, Verkoop. Hendrik v. Kol, boer op het Looyeind, verkoopt aan Willem v.d. Elsen boer te Erp, huis met aangelag op het Looyeind, 2 ha groot. e.s. heide  a.s. weg  e.e. Wed. Willem v. Dinther  a.e. Wed. Joh’s v.d. Elsen. ( In 1832, D 447, afgebroken, stond ongeveer achter Looyeind 27 ). Verkocht voor 150 gulden.

Erp. Akte 15, Op 25-2-1831,  Verkoop. Jan v.d. Wijngaard, timmerman te Erp, verkoopt timmer en brandhout voor 230.45 gulden.

Erp. Akte 17, Op 28-2-1831, Verkoop.  Petrus Nieuwenhuyzen touwslager te Waalwijk, verkoopt hout  op stam, voor 76.75 gulden.

Erp. Akte 18, Op 1-3-1832, Verkoop. Jan v.d. Biggelaar, boer te Erp, verkoopt roerend goed voor 245.40 gulden.

Erp. Akte 19, Op 1-3-1831, Verkoop. Antonie v. Roosmalen en zijn vrouw, Maria v.d. Rijdt, boeren te Erp, verkopen aan Antonie Marten v.d. Bergh, koopman te Erp, de ½ in perceel hooiland op Hongerdonk, ( In 1832, E 387, 1.15 ha  ).voor 80 gulden.

Erp. Akte 21, Op 4-3-1831, Hypotheek van 200 gulden. Antonie v.d. Biggelaar, en zijn vrouw Geertruida Beckers, boer lenen geld van Maria Geertruida Corstens, Wed. Joh’s de Hezelaar, zonder beroep te Gemert. Borg : huis, tuin en aan gelag op Boerdonk, 1 bunder, e.s, Adam v.d. Heyden  a.s. Wed. Gerit Schepers. ( In 1832, G  89, 90 afgebroken, stond aan de huidige Lekerweg, Verder G 99 ). Verder nog losse percelen, o.a. bouw en weiland in de Laren.

Erp. Akte 28, Op 29-3-1831, Verkoop. Joh’s Kremers, smid, als vader en voogd over Pieter Johan, Joh’s Cornelis, Cornelis Johan, Wilhelmina Maria, Antonie, Barbara Johanna, en Cornelia, kinderen van wijlen Pieter Johan v. Mourick, en wijlen Maria Berkenbosch, in bijwezen van Francis Tijsse, bakker te Erp, als toeziende voogd, verkopen roerende goederen voor 475.95 gulden.

Erp. Akte 29, Op  30-3-1831 Testament voor Gerardus Francis v.d. Oever, boer te Erp, Legaat aan Johanna, dochter van broer Jan v.d. Oever, boer te Erp. perceel hooiland te Beek en Donk. Legaat aan broer Jan v.d. Oever, bouwland te Lieshout, nabij de Zuid Willems vaart.

Erp. Akte 30, Op 5-4-1831, Deling tussen de kinderen van Joh’s v. Stiphout, X Antonetta v. Lankveld.  1. Gerardus v. Stiphout, boer.  2. Martinus v. Stiphout, smidsknecht.  3. Hendrina v. Stiphout, boern. 4. Catharina v. Stiphout, boerin, allen te Erp. Lot 1,2 en 3 samen,  toe-bedeeld aan Gerardus, Hendrina en Catharina v. Stiphout, een huis, schop, tuin en aangelag  an de Brug, 50 roei, e.s. Wed. v.d. Werk a.s ook Wed. v.d. Werk en Goort Ketelaars. ( In 1832, M 61 , nu hier huis Hezelstraat 28 ). Lot 4, aan Martinus v. Stiphout, bld en wld.  op het Looyeind, e.s. Joh’s v.d. Reijdt,  a.s. Wed. Dirk Bouw.  ( In 1832,  D 57 en 60 ).

Erp. Akte 32, Op 7-4-1831, Verkoop. Lambert v. Lieshout, boer te Erp, verkoopt hout op stam, voor 84.40 gulden.

Erp. Akte 33, Op 9-4-1831, Verkoop. Martinus Goossens, dagloner te Uden, verkoopt aan Joh’s v. Sinten, boer op de Boerdonkse dijk, een huisje aan den Boerdonksen dijk, I  531 of 533, groot 30 roei, e.s. Wed. Jan Willem Vermeulen,  a.s. verkoper.  ( In 1832,  ), Voor 70 gulden. Zie ook akte 96, in 1830.

Erp. Akte 34, Op 9-4-1831, Martinus Goossens, dagloner te Uden, verkoopt aan Hendrik v. Sinten, boer op de Boerdonksen dijk, perceel bouw en weiland aan den Boerdonksen dijk, 30 roei, e.s. steegje,  a.s. Hendrik  v. Sinten.  voor 50 gulden.

Erp. Akte 36, Op 25-4-1831, Hypotheek van 100 gulden. Peter v. Velthoven, boer in den Hoek, leent geld van Willem v. Stiphout, boer te Veghel,  Borg : huis, en aangelag in den Hoek, 1.20 ha. ( In 1832,  E 338  ,  is afgebroken in 1894 ).

Erp. Akte 37, Op 7-5-1831, Verkoop. Anna Maria v.d. Heyden, Wed. Lambert Kuypers, boerin op Boerdonk, verkoopt aan Peter Francis Tijssen bakker te Erp, bouw en weiland op Boerdonk, e.s. Jan v. Lankveld,  a.s. Joh’s Tielemans.  voor 50 gulden. ( In 1832,  H  80,  81 en 83 ).

Erp. Akte 39, Op 18-5-1831, Deling tussen de kinderen van Jacobus v. Haandel, X  Hendrina v. Lankveld.  1. Hendrik Jacobus v. Haandel.  2.  Joh’a v. Haandel,  X Philippus Deckers.   Lot 1, toebedeeld aan Hendrik Jacobus v. Haandel,    Huis, schop en aangelag  op het Looyeind, 1 bunder, e.s. Wed. Dirk  Bouw,  a.s. Jan Ansems.  ( In 1832, D 116,  Nu in 2011, hier huis, Groothees 18 ).  Ook nog losse percelen.       Lot 2, toebedeeld aan Phillippus Deckers, X Joh’a v. Haandel,    Huis, schop en aangelag in het Hurkske, 75 roei,  e.s. Wed. Peter Goorts  a.s. kinderen Gerit Brugmans ( In 1832, I  201, Nu in 2011, hier huis, Hurske 26 )   Verder nog een aantal losse percelen.  Kopie is hier aanwezig. Zie ook akte 20 in 1819, en akte 133 en 136, in 1830, en akte 39, in 1839.

Erp. Akte 40, Op 18-5-1831, Hypotheek van 1000 gulden. Joh’a v. Haandel, X  Philippus Deckers, lenen  geld van  Lambert Manders, molenaar te Cuyk,   Philippus Deckers, blijft borg  met huis in het Hurkske.   Zie vorige akte. Verder blijft borg : Hendrik Jacobus v. Haandel, met huis op het Looyeind.  Zie vorige akte.

Erp. Akte 41, Op 20-5-1831, Verkoop. Hendrik Jasper Tielemans, Cornelis Tielemans, en Joh’s Tielemans, boeren te Boekel, Peter Tielemans, dienstknecht en Joh’s v. Stralen, koopman beiden te Uden, verkopen aan Arnoldus Jan Dirks, boer op den Dijk, wei en heiland, nabij de Vogelenzang, genaamt ‘ het hoog luizent ‘. Voor 100 gulden. ( In 1832, L 219,   groot  50 roei ).

Erp. Akte 42, Op 27-5-1831, Verkoop. Willemina Timmers, X Lambert Looymans, en Joh’a Maria Timmers, allen boer te Veghel, verkopen aan Antonie, Catharina en Antonetta Kerkhof, boeren te Erp, bouw en weiland, in de Laarse kampen voor 150 gulden. ( In 1832,  I  497 en 499 ).

Erp. Akte 43, Op 10-6-1831, Hypotheek van 300 gulden. Joh’s Lucas Coolen, boer te Erp,  leent geld van Peter Verhoisen, practiserend advocaat te Helmond, Borg : Huis aan de Morsehoeve, 90 roei, ( In 1832, B 447, afgebroken ). Verdere borgen : Hendrik Hendrik Tielemans en Joh’s Casparus Rietman met losse percelen.

Erp. Akte 44,   Op  15-6-1831, Testament voor Wilhelmina v. Haandel, vrouw van Jan v. Dommelen, boerin te Erp, Legateert aan haar kinderen Leonardus, Hendrik, Francina en Maria v. Dommelen, voor de getrouwe zorgen, dat deel van haar goederen,  wat is aangekocht van wijlen Jan Swenters, en Elisabeth v.d. Biggelaar, bij koop op 3-7-1817,  bestaande in een huis en aangelag te Erp.

Erp. Akte 45, Op 20-6-1831, Deling tussen de kinderen van Jacobus v. Hoof, X Hendrica Kemps.  1. Peter v. Hoof, boer.  2. Arnoldus v. Hoof, boereknecht, beiden te Erp.  3. Geertruida v. Hoof,  X Andreas Slits,  boer te Gemert.   Toebedeeld aan Peter en Arnoldus, huis, schop, hof en aangelag aan de Wasaa, 1.66 ha,  ( In 1832, D 305, nu in 2012, hier huizen, Wasaa 5 en 7 ),   Kopie  aanwezig.  Aan Geertrui v. Hoof, X Andries Smits te Gemert, geld, 1600 gulden.

Erp. Akte  46, Op 23-6-1832, Verkoop. Hendrik de Jong, lid stedelijk bestuur te ’s Bosch, verkoopt gras voor 205.50 gulden.

Erp. Akte 47, Op 4-7-1831, Verkoop. Hendrik de Jong, lid stedelijk bestuur te ’s Bosch, verkoopt gras vor 105.25 gulden.

Erp. Akte 50, Op 18-7-1831, Verkoop. Cornelis v. Haandel, metselaar te Erp, als voogd over Pieter Johan, Joh’s Cornelis, Cornelis Johan, Wilhelmina Maria, Antonie, Barbara Johanna en Cornelia,  kinderen van wijlen Pieter Johan v. Mourick, en wijlen Maria Berkenbosch, in bij wezen van Johan Andries Lungen, schatter bij het kadaster te Aarle- Rixtel, verkopen veldvruchten voor  5750  gulden.

Erp. Akte 51, Op 18-7-1831, Verkoop. Jan v.d. Biggelaar, boer te Erp, verkoopt veldvruchtn voor 211.25 gulden.

Erp. Akte 52, Op 20-7-1831, Verkoop. Jacobus Andreas v. Orthen, grondeigenaar te Maren, verkoopt gras te velde voor 70.25 gulden.

Erp. Akte 54, Op 28-7-1831, Verkoop. Aart de Wit, en zijn vrouw Adriana v.d. Rijdt,  boer te Uden, verkoopt aan Marten v. Lankveld , boer te Erp, bouw en weiland aan den dijk, ( Prince-veld ), 55 roei,  voor 150 gulden.

Erp. Akte 55, Op 2-8-1831, Testament voor Johanna Vervoort, boeremeid te Erp. aan haar zus Adriana Vervoort, boeremeid te Erp, haar spinnewiel en haar bed.

Erp. Akte 57, Op 10-8-1831, Verkoop.  Joh’s v. Melis, koopman, Joh’a v. Melis, spinster, Hendrik v. Sinten, boer, Arnoldus v. Sinten, boer, allen te Erp. verder Joh’a v. Sinten, spinster, te Uden, Anna Maria v. Sinten, dienstmeid te Gemert, verkopen roerend goed voor 72.85 gulden.

Erp. Akte 58, Op 29-9-1831, Testament voor Theodora Maria v. Hoof, naaister in de Kerkstraat, Universeel erfgenaam is de bij haar inwonende  zus Ardina v. Hoof.

Erp. Akte 59, Op 29-9-1831, Testament voor Ardina v. Hoof, Universeel erfgenaam is de bij haar inwonende zus Theodora Maria v. Hoof.

Erp. Akte 60. Op 1-10-1831, Hypotheek van 800 gulden. Peter v. Hoof, boer op de Wasaa, leent geld van Andries Slits, boer te Gemert, Borg : huis enz, op de Wasaa, 1.66 ha, ( In 1832, D 305, nu hier huizen op de Wasaa 5 en 7  ), Kopie  aanwezig.

Erp. Akte 62, Op 7-10-1831, Verkoop. Maria v.d. Rijdt, en haar man, Antonie v. Roosmalen, boer te Erp,   op Rijkerbeek. Verkopen aan Arnoldus Dirks, boer op den Dijk, bouwland op Erlicum,  genaamt ‘ den hamer ‘, voor 50 gulden. ( In 1832, L 198 ).

Erp. Akte 64, Op 13-10-1831, Hypotheek van 200 gulden. Cornelis Koolen en Leendert Koolen, boeren te Erp, lenen geld van Poulus v. Hoof, boer te Beek en Donk , als voogd over  Joh’a Maria, dochter van wijlen Antonie Ansems, en medewijlen, Maria v. Schijndel, Borg : bouw en weiland op den Dieperskant, verder 1/3 in huis aan den Dieperskant, 1.30 ha, e.s. kinderen Antonie v. Erp  a.s. Gerard v. Berlo.

Erp. Akte 65 en 70, Op 15-10 en 28-10-1831, Openbare verkoop. Leonardus Fleskens, koperslager te Helmond, als gelaste van Antonie Heesakkers, arbeider, wonend  op de Wasaa, ingevolge proces-verbaal voor vrederechter te Gemert, 15-3-1831, verkoopt huis, stal tuin en aangelag  aan de wasaa, 40 roei,  ( In 1832, M 208, 209 en 210, nu hier huis op Wasaa ),  Het huis werd gekocht door Joh’s Cornelis  Donkers, schoenmaker te Erp, voor 350 gulden, voor Francis Tijssen, koopman te Erp, Aangehecht akte van de vrederechter te Gemert.

Erp. Akte 66, Op 17-10-1831, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden voor 289 gulden.

Erp. Akte 67, Op 21-10-1831, Verkoop. Joh’s Vermeulen, koopman te Dinther, verkoopt enig vee voor 77.50 gulden.

Erp. Akte 68, Op 28-10-1831, Deling tussen de kinderen van Marten Timmers, en Joh’a Maria v. Berlo.  1. Willem Timmers.  2. Joh’s  Timmers.  3. Wilhelmina Timmers, X Joh’s Beekmans.  4. Joh’a Timmers, X Joh’s Bekkers.  5. Christina Timmers.  6. Jan v. Berlo, als voogd over Sophia Timmers, allen boeren te Erp.   Toebedeeld aan  Joh’s Timmers, huis, schop, tuin en aangelag op Keldonk,  ( in de huidige Oudestraat ), verder nog een aantal losse percelen.   ( In 1832, huis op K 278 en 279 ,  nu hier woonboerderij, op Oudestraat 9 ). Zie ook akte 8, in 1832, ruiling.   Kopie is aanwezig.

Erp. Akte 71, Op 29-10-1831, Verkoop. Josina v.d. Biggelaar, en haar man Peter v.d. Hurk, boeren in de Laren, verkopen aan Adam v.d. Biggelaar, huis, schop, tuin en aangelag in de Laren, ( In 1832, I  233, 234, afgebroken, stond tussen de Laren 1 en 7, Verder I  235, 236, 237 ), voor 350 gulden.

Erp. Akte 72, Op 3-11-1831, Verkoop. Hendrik Oppers, en zijn vrouw, Joh’a v.d. Biggelaar, boeren in het Hurkske, verkopen aan Willem v. Stiphout, boer te Veghel, hooiland te Erp in den Hoek, ‘’Beelenbeemd ‘, voor 115 gulden.

Erp. Akte 77, Op 15-11-1831, Testament voor Elisabeth v.d. Sanden, boerin te Erp, Univereel erfgenaam is Willem Verbakel, haar man.

Erp, Akte 78, Op 18-11-1831, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond verkoopt paarden voor 122 gulden.

Er. Akte 83, Op 7-12-1831, Verkoop. Joh’s, Dirk, Ardina en Joh’a Beekmans, boeren te Erp, verkopen roerende goederen voor 209.10 gulden.

Erp. Akte 84, Op 13-12-1831, Verkoop. Adriaan Kuypers, boer te Erp, verkoopt roerende goederen voor 284.15 gulden.

Erp. Akte 85, Op 13-12-1831, Testament voor Maria v.d. Akker, Wed. Joh’s Biemans, boerin op Boerdonk, Verklaart 3 in leven zijnde kinderen te hebben bij wijlen Joh’s Biemans, en de getrouwe zorgen van Joh’a Maria Biemans, getrouwd met Willem Crooymans, wil belonen met een legaat het betreft : 1 paard, 2 koeien, 1 kalf en rogge.

Erp. Akte  86, Op 14-12-1831, Verkoop. Joh’s v.d. Elsen, boer te Erp, verkoopt roerende goederen voor 174.25 gulden.

Erp. Akte 87, Op 15-12-1831, Verkoop. Adam v.d. Biggelaar, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 329.15 gulden.

Erp. Akte 88 en 89 , Op 17-12-1831, Testamenten  voor Jan Ansems, boer op het Looyeind, en zijn vrouw  Joh’a Maria v. Berg. Aan elkaar. ( X Erp )

Erp. Akte 90, Op 20-12-1831, Verkoop. Caspar, Antonie, Antonetta, en Johaana Brugmans, en Willem Timmers, allen boeren te Erp, verkopen roerende goederen voor 358.35 gulden.

Erp. Akte 91, Op 21-12-1831, Verkoop. Joh’s Koolen, Martinus Welten, boeren te Erp, en Hendrik v.d. Zanden, koopman te Veghel, verkopen  Wed. Hendrik Bouw, boerin verkoopt roerende goederen voor 153.35 gulden.

Erp. Akte 92, Op 21-12-1831, Verkoop. Maria v. Berlo, Wed. Hendrik Bouw, boerin, verkoopt roerende goederen voor 153.35 gulden.

Erp. Akte 93, Op 22-12-1831, Verkoop. Leendert v. Dommelen, te Beek en Donk, Peter, Elisabeth en Maria v. Dommelen, te Erp, allen boer, verkopen roerende goederen voor 404.85 gulden.

Erp. Akte 94, Op 29-12-1831, Verkoop. Willem,  Joh’s,  Christina Timmers,  Joh’s Beekmans,  en Joh’s Beckers allen boer te Erp, verkopen roerende goederen voor 233.65 gulden.

Erp. Akte 95, Op 29-12-1831, Verkoop. Joh’s, Hendrik, en Joh’a Kemps, boeren te Erp, verkopen roerende goederen voor 142.75 gulden.

Gemert. Akte 183, Op  31-12-1831, Openbare verkoop. Joh’s Tielemans te Erp, verkoopt goederen voor 429.90 gulden.

1832.                                                                                                                 Erp. Akte 1, Op 10-1-1832, Verkoop. Godefridus Jacbus v.d. Ven, koopman te ’ s Bosch, verkoopt bomen en takkebossen, vo or 281.40 gulden.

Erp. Akte 2, Op 10-1-1832, Verkoop. Theodorus Verbakel, en zijn vrouw, ( X Erp 30-9-1810 ), Catharina Schepers, boeren te Erp, verkopen aan Adriaan v.d. Tillaart, boer te Erp, huis en tuin en aangelag, op de Schilt, ( In 1832, M 157, 158 en 159,  stond op hoek Hesselereind  en Pentelstraat  ). Verkocht voor 250 gulden.  Kopie  aanwezig.  Aangekomen bij koop 1815.

Erp. Akte 3, Op 11-1-1832, Verkoop. Joh’s Smits, boer te Erp, verkoopt landbouwgereedschappen,vee en  huisraad voor 190.60 gulden.

Erp. Akte 5, Op 17-1-1832, Verkoop. Anna Maria v.d. Tillaar, Wed. Dirk Verboort, boerin te Erp, verkoopt  roerende  goederen voor 243.30 gulden.

Erp. Akte 6, Op 26-1-1832, Verkoop. Dirk v.d. Acker, Gijsbert v.d. Aa, Jan v.d. Velden, Cornelis v.d. Biggelaar, boeren te Erp, en Peter v. Schipstal, boer te Gemert, verkopen te Erp, Beek en Donk en Lieshout, hout op stam, voor 1310 gulden.

Erp. Akte 7, Op 2-2-1832, Deling tussen de kinderen van Gerard Beekmans, X Erp 21-8-1791, Maria Joh’s Donkers. 1. Joh’s Beekmans, boer.  2. Dirk Beekmans, strodekker.  3. Ardina Beekmans, spinster, X Antonie v.d. Elsen, wolspinner, en Joh’a Beekmans, zonder beroep, allen te Erp. Lot 1, toebedeeld aan Dirk Beekmans, strodekker,  een  huis, tuin en aangelag, op Keldonk, 17 roei, e.s. gem. weg,  a.s. deelgenoten,  e.e. weg,  a.e. kinderen Joh’s Jan Beekmans.  ( In 1832, K  541, afgebroken in 1897  ),  Lot 2, aan Ardina Beekmans, spinster, X  Erp 1829, Antonie v.d. Elsen, weiland, 8 roei, e.s. lot 3,  a.s. weg,  e.e. weg,  a.e. lot 1, ( In 1832, K 539 ). Lot 3, aan Johanna Beekmans, bld en wld, 17 roei, e.s. lot 2,  a.s. lot 4,  e.e. lot 1,  a.e. kinderen Joh’s Jan  Beekmans,  ( In 1832,  K 538, nu in 2011, huis, Kampweg 22 ), Lot 4,  aan Joh’s Beekmans, grond, 17 roei, e.s. lot 3,  a.s. Joh’s v.d. Nieuwenhuyzen,  e.e. lot 1,  a.e. Joh’s Jan Beekmans.

Erp. Akte 8, Op 4-2-1832, Ruiling. Joh’s Timmers, boer op Keldonk, ruilt een huis, schop, tuin en aangelag op Keldonk, met 8 losse percelen, ( In 1832,  K  278 en 279, nu hier woonboerderij, Oude straat 9 ) met zijn broer Willem Timmers, ook boer op Keldonk,  tegen bouw en weiland op Keldonk. ( K 315, 313, 255 en 250 ). Zie ook akte 68, in 1831.

Erp. Akte 10. Op 7-2-1832, Verkoop. Joh’s Koolen, Martinus Welten, boeren op Keldonk, en Hendrik v.d. Zanden, boer te Veghel, verkopen : hooi, stro en rogge, voor 35.20 gulden.

Erp. Akte  12, Op 11-2-1832, Testament ten huize van en voor Peter Ambrosius Maas, boer te Erp, in de Laren. ( Boerdonkse Dijk ), Universeel erfgenaam is Joh’s Brugmans, boer bij hem inwonend.

Erp. Akte 13. Op 17-2-1832, Deling tussen de kinderen en kleinkinderen  van Jan Willem Goorts, X  Emerantia Biemans, op Boerdonk.   1. Joh’a Maria Goorts, X Cornelis v.d. Biggelaar.  2. Wilhelmina Goorts, X Jan v.d. Velden.  3. Dirk v.d. Acker, als vader en voogd over zijn kinderen, Willem en Ardina, verwekt bij wijlen Elisabeth Goorts.  4. Gijsbert v.d. Aa, als vader en voogd over Willem, Joh’a en Elisabeth, verwekt bij Geertrui Goorts. Allen boeren te Erp. 5. Peter v. Schipstal, boer te Gemert, als vader en voogd over Willem, Andries en Arnoldus, verwekt bij Anna Maria Goorts.    Lot 1, toebedeeld aan  Willem, en Ardina, onm. kinderen van Dirk v.d. Acker, X Elisabeth Goorts , een huis, schop, bakhuis, hof en aangelag op Boerdonk,  ( In 1832,  G 182, 183, 184,  185 ), ( nu in 2011, huis op Pastoor v. Schijndelstraat 20 ),  Verder losse percelen : G 240 t/m 244, H 129, G 130, H 23,  Lot 2, toebedeeld aan Willem, Joh’a, Elisabeth, onm. kinderen van Gijsbert v.d. Aa, X Geertrui Goorts , een huis, schuur, schop, tuin en aangelag op Boerdonk,   In 1832,  G 167 t/m 169, ( Afgebroken, stond tegenover Veerstraat 40), verder nog losse percelen.  Lot 3, toebedeeld aan Joh’a Maria Goorts, Cornelis v.d. Biggelaar, een aantal losse percelen : G 316, 317, 224, 123, 116, H 23 en M 86. Lot 4, toebedeeld aan : Willem, Arnoldus Andries, onm. kinderen van Peter v. Schipstal, X Aana Maria Goorts te Gemert, 3 losse percelen te Erp, 4  te  Beek en Donk en 1 te   Lieshout. Lot 5, toebedeeld aan Wilhelmina Goorts, X Jan v.d. Velden, 2 percelen te Erp, 3 in Beek en Donk, en 1 in Lieshout.   Kopie  is hier aanwezig. Ieder lot was geschat op 1200 gulden.

Erp. Akte 15, Op 21-2-1832, Verkoop. Leendert v. Dommelen, boer te Beek en Donk, en Peter,Elisabeth en Maria v. Dommelen,   verkopen  roerende goederen voor 232.65 gulden.

Erp. Akte 18, Op 23-2-1832, Verkoop. Helena v.d. Berg, Wed. van Paulus Kerkhof, boerin op Keldonk, verkoopt huisraad, en landbouwgereedschappen, voor 682 gulden.

Erp. Akte 21, Op 27-2-1832, Verkoop. Leendert Brouwers, boer  te Erp, en Peter v.d. Laar, boer te Lieshout, verkopen roerende goederen voor 413.10 gulden.

Erp. Akte 22, Op 28-2-1832, Verkoop. Adriaan Kuypers, boer te Erp, verkoopt hoi, stro en vee voor 194.50 gulden.

Erp. Akte 24 en 29, Op 5-3 en 12-3-1832, Openbare verkoop. Joost Verbakel, boereknecht te Uden, Joh’s, Cornelis en Gerit Verbakel, boeren te Erp, Adriaan Verbakel, boer te Beek en Donk, en Maria Verbakel, spinster te Erp,   (  kinderen van Dirk Joh’s Verbakel, X 1 Erp 14-2-1793, met Joh’a Peter Biemans, X 2, met Anna Egelmeers ).  verkopen bouw en weiland op Boerdonk, ( o.a. G 247 t/m 251, huis hierop is dan gesloopt, Koper : Dirk v.d. Acker, nog meer losse percelen, o.a. G  118,  samen voor 1092.00 gulden. Zie ook akte 30 en 31, in 1832.

Erp. Akte  25, Op 7-3-1832, Verkoop.  Adam v.d. Biggelaar, boer te Erp, verkoopt roerend goed voor   272.03  gulden.

Erp. Akte 26, Op 7-3-1832, Testament  voor  Joh’a  Maria v.d. Laar, boerin op den Dijk,  geb. te Erp op 11-7-1770,  ( X Erp in 1815 ),  Wed. Antonie Arnoldus Kuypers, geb. te Erp op 10-8-1784, overl. , in 1850.  Legaat aan neef  Marten Vermeulen, bij haar inwonend, 200 gulden,  verder aan haar man en aan Willem v.d. Laar, haar broer, hun leven lang het vruchtgebruik, ( van huis op den Dijk, in 1832,  L 318  , is afgebroken ten behoeve aanleg verharde weg Vogelenzang ), Erfgenamen van den blooten eigendom neef Marten Vermeulen, zoon van zus Antonetta v.d. Laar,  +, en  neef Antonie v.d. Biggelaar, zoon van zus Hendrina  v.d. Laar, +.

Erp. Akte 27, Op 8-3-1832, Verkoop. Willem v.d. Berg, boer te Erp, verkoopt roerende goederen voor 46.25 gulden.

Erp. Akte 30, Op 12-3-1832, Verkoop. Joost Verbakel, boereknecht te Uden, Joh’s, en Gerit Verbakel, boeren te Erp, Adriaan Verbakel, boer te Beek en Donk, en Maria Verbakel, spnster te Erp, verkopen aan Cornelis Verbakel, hun broer, boer op Boerdonk, 5/6 in bouw, wei en heideland op Boerdonk, G 250, 259, H 40, 41.  voor 60 gulden. terwijl het belast is met een kapitaal van 116 gulden. Zie ook Akte 24 en 29, in 1832, en akte 31, ook in 1832.

Erp. Akte 31, Op 12-3-1832, Verkoop. Door dezelfden als in akte 24 en 29, in 1832,  aan  Peter Rooyakkers, en Hendrik Swinkels, herbergiers te Beek en Donk, heide op Boerdonk, oor 34 gulden.  Zie ook akte 102, in 1832.

Erp. Akte 33, Op 15-3-1832, Verkoop. Arnoldus Antonie Smits, zonder beroep te Erp, verkoopt aan Peter Hanegraaf, klompenmaker te Erp, bouwland aan de Schutsboom. M 195, Voor 70 gulden.

Erp. Akte 36, Op 5-4-1832, Verkoop. Wiilem Crooymans, boer op Boerdonk, en Joh’s v.d. Sande, boer te Boekel, en Antonie Donkers, boer te Gemert, verkopen roerend goed voor 300.25 gulden.

Erp. Akte 37, Op 11-4-1832, Verkoop. Joh’s Smits, boer te Erp, verkoopt roerend goed voor 51.35 gulden.

Erp. Akte 38, Op 12-4-1832,  Verkoop. Jacomina v. Hoof, spinster te Lieshout, Agnes v. Hoof, spinster te Erp, Peter v. Hoof, en Arnoldus v. Hoof, boeren te Erp, verkopen aan Joh’a v. Hoof,  boerin, en Margaretha v. Hoof, naaister, beiden  te Uden, Marten v. Hoof, strodekker, te Erp,  Theodora Maria v. Hoof, naaister, en Ardina v. Hoof, dagloonster beiden te Erp,  1/28 deel in huis en tuin aan de Wasaa, e.s. Peter en Arnoldus v. Hoof, a.s. de weg. en bouw en weiland te Erp, aan de Morsehoef, 1.66 ha.  voor 12.50 gulden. Zie ook Akte 86, in 1832.

Erp, Akte 39, Op 19-4-1832, Verkoop. Maria v. Berlo, Wed. Hendrik Bouw boerin te Erp verkoopt vee, hooi, stroo, en landbouw en timmergereedschap en huisraad, voor 20.50 gulden.

Erp. Akte 40 en 41, Op 29-4-1832, Testamenten voor Hendricus v. Dooren, boer , en Ardina v.d. Berg, zijn vrouw, te Erp, aan elkaar.

Erp. Akte 47, Op 19-5-1832, Testament voor Antonie v. Lieshout, boer, in den Hoek, wil de getrouwe zorgen van zijn enige dochter Antonetta belonen, en legateert 200 gulden.

Erp. Akte 49, Op 22-5-1832, Testament voor Joh’a Hurkmans, boerin te Erp, universeel erfgenaam is Antonie Wilbers, haar man.

Veghel. Akte 56, Op 30-5-1832, Hypotheek van 250 gulden. Marte v. Kleef, boer op den Dieperskant leent geld van de Diakonie van den armen te Veghel, Borg : Huis op den Dieperskant, ( In 1832,  I  314 , stond in zij tuin van boerderij, Dieperskant 3 ),  no 219, 1.70 ha, e.s. Antonie v. Erp, a.s. Hendrik v.d. Velden  e.e. de straat,  a.e. volgend perceel is weiland,  10 roei, e.s. kinderen Antonie v. Schijndel,  a.s. den Roostloop,  e.e. vorig perceel,  a.e. Joh’s v. Lankveld.

Erp. Akte 50, Op 22-5-1832, Verkoop. Martinus v. Santvoort, boer te Erp, als voogd over  Christina,  Joh’s,  Joh’a,  Maria, Jan, Anna Maria,  en Joh’a, kinderen van wijlen Lucas v. Berlo en Anna Maria v. Santvoort, in bijwezen van Peter v. Berlo, boer te Erp, als toeziende voogd verkopen roerende goederen voor 560.05 gulden.

Erp. Akte  52, Op 24-5-1832, Verkoop. Hendrik v. Sinten, boer te Erp, verkoopt timmerhout en stro, voor 48.70 gulden.

Erp. Akte 54, Op 16-6-1832, Verkoop. Peter Francis Tijssen, koopman te Erp, verkoopt timmerhout en stro, voor 282.55 gulden.

Erp. Akte 58, Op 28-6-1832. Hendrik de Jong, lid van het stedelijk bestuur te ’s Bosch, verkoopt gras te velde, voor 222.50 gulden.

Erp. Akte 60, Op 4-7-1832, Verkoop. Hendrik de Jong, lid van het stedelijk bestuur te ’s Bosch, verkoopt gras te velde, voor 134.75 gulden.

Erp. Akte 61, Op 5-7-1832, Verkoop. Joh’s Smits, boer te Erp, verkoopt vruchten te velde voor 173.30 gulden.

Erp. Akte 65, Op 11-7-1832, Verkoop. Jacobus Andreas v. Orthen, grondeigenaar te Maaren, verkoopt gras, voor 74.50 gulden.

Erp, Akte 68, Op 16-7-1832, Verkoop. Adam v.d. Biggelaar, boer te Erp, verkoopt veldvruchten, voor 228.25 gulden.

Erp. Akte 69, Op 16-7-1832, Verkoop. Anna Maria v.d. Tillaar, Wed. Dirk Verboort, boerin te Erp, verkoopt vruchten te velde, voor 115.75 gulden.

Erp. Akte 71, Op 18-7-1832, Verkoop. Martinus v. Santvoort, boer te Erp, verkoopt veldvruchten voor 198.25 gulden.

Erp. Akte 72, Op 18-7-1832, Verkoop. Helena v.d. Berg, Wed. Poulus Kerkhof, boerin op Keldonk, verkoopt vruchten te velde voor 17.25 gulden.

Erp. Akte 75, Op 21-7-1832, Verkoop. Adriaan Kuypers, boer op Keldonk, verkooptvruchten te velde, voor 180.25 gulden.

Erp. Akte 76. Op 23-7-1832, Verkoop. Leendert, Petrus, Elisabeth en Maria v. Dommelen, boeren te Erp, verkopen vruchten te velde, voor 151, 25 gulden.

Erp. Akte 77, Op 23-7-1832, Verkoop. Leendert Brouwers, en Peter v.d. Laar, boeren te Lieshout, verkopen, vruchten te velde, voor 119 gulden.

Erp. Akte 84, Op 3-8-1832, Verkoop. Adriana Kok, Wed. Jan v.d. Wijngaart, winkelierster te Erp, verkoopt een paard, een kar en enig hout, voor 221, 95 gulden.

Erp. Akte 85, Op 3-8-1832, Verkoop. Casparus v. Lankveld, boereknecht, en Barbara v. Lankveld, zonder beroep, beiden  te Erp, verkopen aan Peter Delisse, boer op den Dijk, 2/3 deel in hooiland in het Luizent, L 225, hen aangekomen van hun vader Willem v. Lankveld , overleden op 26-3-1832 te Erp. Verkocht voor 130 gulden.

Erp. Akte 86, Op 3-8-1832, Deling tussen  Marten v. Hoof, strodekker, Theodora Maria v. Hoof, naaister, Ardina v. Hoof, naaister, alle 3 te Erp, Joh’a v. Hoof, vrouw van Gerrit v.d. Kallen, boer te Uden, en Margaretha v. Hoof, vrouw van Lambertus de Bie, kleermaker te Uden, en Joh’a, X Gerrit v.d. Kallen, boer te Uden.  willen de nalatenschap van hun ouders verdelen. Hun ouders waren : Peter v. Hoof, X Elisabeth v.d. Heyden, Lot 1, aan Ardina v. Hoof, De ½ in huis aan de Wasaa,  4 roei, e.s. de weg,  a.s. lot 2,  e.e. lot 2,  a.e. kind. Jacobus v. Hoof. en bouw en weiland en bos aan de Morsehoef. Lot 2, aan Marten v. Hoof, de andere 1/2 van bovengenoemd huis. Lot 3, aan Theodora Maria v. Hoof, 50 roei grond aan de Morsehoeve. Lot 4, aan Margaretha v. Hoof, grond aan de Morsehoeve, 66 roei, Lot 5, aan Joh’a v. Hoof, grond aan de Morsehoeve, 55 roei. De loten 3,4 en 5 zijn aan elkaar gelegen.  Zie ook akte 38, in 1832. 

Erp. Akte 89 en 90, Op 16-8-1832, Testamenten  voor Efrahim Goudsmidt, slagter te Erp, en zijn vrouw Belia Keyzers, koopvrouw, te Erp, met uitzondering van zijn boeken, , die hij nalaat aan zijn zus Elisabeth Goudsmidt,  te Eindhoven.

Erp. Akte 94, Op 21-8-1832, Verkoop. Joh’a Maria v.d. Broek, vrouw van Hendrik v.d. Wijst, boer te Volkel, verkopen 3/8 deel in hooiland, 40 roei,  in Erp, op Erlicum, genaamd ‘ het hoekje ‘, aan Joh’s en Gijsbert Leenders, boeren op het Looyeind, aangekomen van hun vader Lambert v.d. Broek, ongeveer 2 jaar geleden overleden te Boekel,  Verkocht voor 85 gulden.

Erp. Akte 95, Op 21-8-1832, Verkoop. Anna Verbakel, Wed. Gerrit v.d. Berg, Thomas Smits, Leendert Linders, en Lamberdina v.d. Berg, boeren te Erp, verkopen :  roerend goed voor 664.30 gulden.

Erp. Akte 98, Op 27-8-1832, Testament voor Wilhelmina v.d. Aa, zonder beroep te Erp, + Erp 22-10-1833.  Universeel erfgenaam is haar ½  zus Maria v.d. Aa, vrouw van Johannes de Louw, herbergier. Zie ook akte 138, in 1849.

Erp. Akte 100, Op 28-8-1832, Verkoop. Arnoldus v. Sinten, boer op den Boerdonksen Dijk, Joh’a v. Sinten, vrouw van Martinus Goossens, arbeider te Uden, Anna Maria v. Sinten, zonder beroep te Uden, Joh’s v. Melis, dagloner te Erp, en Joh’a v. Melis, boeremeid te Erp, verkopen aan Hendrik v. Sinten, dagloner op de Boerdonksen djk,  19/24 ste deel in bouw en weiland aan de Boerdonksen dijk, 33 roei, e.s. koper, a.s. wed, Willem Vermeulen. aangekomen van hun ouders : Joh’s v. Sinten, X Jennemaria Kandelaars. Verkoop voor 40 gulden.

Erp. Akte 101, Op 28-8-1832, Hypotheek van 100 gulden. Hendrik v. Sinten, en zijn vrouw Cornelia v. Schayk, boeren op de Boerdonksen dijk, lenen geld van Hendrik Aart v.d. Bergh, boer op den Boerdonksen dijk, Borg : huisje, met bouw en weiland aan de Boerdonksen dijk. ( In 1832,  I  531,  afgebroken, stond tussen de huizen Boerdonksen Dijk 26 en 28 ),  1 bunder,   e.s. Arnoldus v. Sinten,  a.s. Jan v.d. Horst.

Erp. Akte  102, Op 29-8-1832, Ruiling. Peter Rooyakkers, en Hendrik Swinkels, herbergiers te Beek en Donk, ruilen heide op Boerdonk, met Jan v. Duynhoven, boer op Boerdonk, tegen hooiland te Beek en Donk, en bld en wld, op Boerdonk. ( Apekont  ), over de vaart.

Erp. Akte 105, Op  5-9-1832, Testament voor Aart Hogaars, boer te Erp, Legateert genot van alles aan  zijn vrouw Petronella Deckers.   Erfgenamen zijn : neef en nichten, Antonie, Antonetta en Catharina Kerkhof. Alle 3 bij hem inwonend.

Erp. Akte 109, Op 19-9-1832, Testament voor Jan Schellings, schutter bij de Ned. Brabantse Schutterij te Gorinchem, thans met verlof te Dinther. Aan Bernardina Terhorst, zonder beroep, ten huize van Jacobus v, Reusel.

Erp. Akte 111, Op 5-10-1832, Deling tussen : Petronella Jonkers, vrouw van Goort v. Rixtel, boer op den Dieperskant, Adriana Jonkers, Wed. Martinus v. Liempt boerin te Schijndel, willen de nalatenschap van hun ouders, Huybert Jonkers, X Erp , Anna Kweens     delen.    Lot 1, aan Adriana Jonkers, Wed. Martinus v. Liempt te Schijndel,  een huis, schop, tuin en aangelag op Keldonk, K 375, 376, 377, Nu in 2012, hier ‘ de stalling’Antoniusstraat 19 en 21,  Verder K 378, verder bouw en weiland , K 426, genaamd ‘ de schans ‘, verder bouw en wld, K 320,  genaamd ‘ het blijkveld’, nog meer losse percelen. o.a. K 314. Lot 2, aan Petronella Jonkers, X Goort v. Rixtel, grond op den Dieperskant, o.a.‘Broerekamp‘, 66 roei, en weiland in de Roost. 17 roei. Kopie  aanwezig. Bovengenoemd huis is in 1833 verkocht aan Joh’s Verbakel, X Sophia Timmers, notaris v. Beverwijk, te Schijndel.

Erp. Akte 112 en 113, Op 17-10-1832, Testamenten  voor  Hendrik v.d. Ven, en zijn vrouw , Maria v. Schijndel.( X Erp 16-5-1802 ),   Aan elkaar. Zie ook akte 134, in 1832.

Erp. Akte  115, Op 24-10-1832, Verkoop. Anna Scheepers, boerin te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 397.40 gulden.

Erp. Akte 116  en 119, Op 25-10 en 8-11-1832, Openbare verkoop. Leendert Brouwers, boer te Beek en Donk, Cornelis Brouwers, dagloner te Lieshout, Joh’a Maria Brouwers, vrouw van Gerit v.d. Biggelaar, boer te Beek en Donk, Maria Brouwers, vrouw van Gerit Verbakel, boer te Beek en Donk, Wilhelmina Brouwers, vrouw van Peter v. Stiphout, boer te Lieshout, Antonetta Brouwers, vrouw van Peter Dekkers, wever te Lieshout, en Joh’a Brouwers, boeremeid te Lieshout, verkopen huis, tuin en aangelag op Boerdonk, G 270, en hooiland te Beek en Donk. Verkoop van het huis werd opgehouden, de losse percelen werden verkocht voor 1359 gulden.

Erp. Akte 120. Op 9-11-1832, Hypotheek van 200 gulden. Goort v. Rixtel, en zijn vrouw, Petronella Jonkers, boer op Keldonk, lenen geld van Peter v. Brussel, logement houder te Helmond   Borg : bouw en weiland op den Dieperskant, 36 roei, e.s. Wed. Nicolaas v.d. Velden, a.s. de weg.

Erp. Akte 122, Op 13-11-1832, Testament voor Joh’s Smits, zonder beroep te Erp, Maakt bij vooruitmaking aan zijn zoon Marten Smits, bij hem inwonend, het vruchtgebruik van een boerderij op Boerdonk, in gebruik bij Willem Smits, met landerijen te Erp, Beek en Donk en Lieshout.

Erp. Akte 128, Op 23-11-1832, Deling tussen : Antonetta v. Lieshout, boerin te Erp, Wed. Hendrik v. Lieshout, zonder beroep, te Erp, als moeder en voogd over Johanna, Johanna Maria, en Ardina, bij wijlen Hendrik v. Lieshout, Zij willen delen de nalatenschap van Antonie v. Lieshout, X Maria Scheepers. Lot 1, aan Maria Ophey, Wed. Hendrik v. Lieshout, een huis, tuin en aangelag in den Hoek, 26 roei, e.s. Christiaan v. Stiphout,  a.s. Antonie Kuypers en anderen, verder nog losse percelen.  Lot 2, aan Antonetta v. Lieshout, turfschuurtje, en bergplaats voor karren, staande op het 1e lot, Moeten geruimd worden voor 1 juni a.s. Verkrijgt ook nog losse percelen. ( Zie map, sektie E )

Erp. Akte 130, Op 28-11-1832, Verkoop. Antonetta v. Lieshout, boerin te Erp, en Maria Ophey, Wed. Hendrik v. Lieshout, zonder beroep, enz, als in akte 128. Verkopen roerende goederen, voor 266.90 gulden.

Erp. Akte 131, Op 29-11-1832, Verkoop. Adriaan Vermeulen, boer te Beek en Donk, als voogd over Hendrik en Joh’a, kinderen van wijlen Leendert v. Dommelen,  verkoopt, roerend goed, voor 620.15 gulden.

Erp. Akte 134, Op 4-12-1832, Hypotheek van 300 gulden. Maria Casper v. Schijndel, ( X Erp 16-5-1802 ), Wed. Hendrik  Theodorus v.d. Ven, leent geld van Peter Francis Tijssens, koopman te Erp,     Borg : huis, schuurtje, en tuin aan de Kerkstraat. 25 roei, e.s. Wed,. Hendrik v.d. Elzen,  a.s.  Wed. Cornelis  Rietman, en de gemeente.

Erp. Akte 136, Op 6-12-1832, Verkoop. Hendrika v. Stiphout,Wed. Marten v. Rixtel, in den Hoek, verkoopt  roerende goederen voor 138.90 gulden.

Erp. Akte 138, Op 12-12-1832, Verkoop. Theodorus Verbakel, Adriaan v.d. Tillaar, Joh’a Scheepers, Wed. Joh’s v. Deursen en Anna Scheepers, verkopen hout op stam, voor 455.25 gulden.

Gemert. Akte 264, Op  12-12-1832, Deling tussen de kinderen van Joh’s Biemans en Maria v.d. Acker.  1. Jennemaria Biemans, X Willem Peter Crooymans, te Boerdonk.  2. Joh’a Janse Biemans, X Joh’s v.d. Sanden te Boekel, 3. Margo Janse Biemans,  X Antonie Donkers, te Gemert,   Lot 1, aan Jennemaria Biemans, X Willem Peter Crooymans, op Boerdonk, huis, schop, bakhuis,   enz, op Boerdonk,  ( in 1832,  G 170, Nu in 2011, huis, Kapelstraat 8 ) . Joh’a Maria en Margo krijgen ieder 1900 gulden.

Erp. Akte 139, Op  13-12-1832,  Verkoop. Hendrik Tielemans, boer in den Hoek, verkoopt roerende goederen voor 476.35 gulden.

1833.                                                                                                        Erp. Akte 1, Op 3-1-1833, Verkoop. Willem v. Lieshout, boer te Erp, verkoopt roerende goederen voor 271.35 gulden.

Erp. Akte 2, Op 8-1-1833, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d, Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt hout, voor 294 gulden.

Erp. Akte 3, Op 8-1-1833, Hypotheek van 150 gulden. Willem v. Stiphout, boer te Erp, leent geld van Pieter Frederik v. Woelderen, notaris te Veghel, Borg :  bouwland in de Laren, en in den Teewseler, en nog meer losse percelen.

Erp. Akte 4, Op 10-1-1833, Verkoop. Joh’a v. Velthoven, Wed. Marten v.d. Bergh, op Keldonk,verkoopt roerende goederen voor 242,75 gulden.

Erp. Akte 5, Op 10-1-1833, Verkoop. Joh’s v.d. Elsen, boer te Erp, verkoopt roerende goederen voor 69.85 gulden.

Erp. Akte 6. Op 12-1-1833, Verhuur. Adam v.d. Biggelaar, boer te Erp, verhuurt aan Martinus v. Lieshout, boer te Erp, een boerderij in het Hurkske, met ook nog een aantal losse percelen, voor 5 jaar, voor 130 gulden per jaar.  (  In 1832,   I  190,  Nu in 2011, hier huis, Hurkske 20 en 22  ).

Erp. Akte 14, Op 1-2-1833, Hypotheek van 1500 gulden.Willem Crooymans, X Johanna Maria Biemans, boer op Boerdonk, leent geld van Joh’s v.d. Broek, broodbakker te Gemert,  Borg blijft : Adriaan Crooymans, boer op Boerdonk, met boerderij op Boerdonk, verder 1/3 in huis in den Hoek.

Erp. Akte 18, Op 12-2-1833, Verkoop. Thomas Smits, Leendert Leenders, en Lamberdina v.d. Berg, boeren te Erp, verkopen hout op stam, voor 296.50 gulden.

Erp. Akte 20, Op 14-2-1833, Verkoop. Adriaan Vermeulen, boer te Beek en Donk, als voogd over Hendrik en Johanna, kinderen van wijlen Leendert v. Dommelen, verkoopt roerend goed voor 270.70 gulden.

Erp. Akte 21, Op 19-2-1833, Verkoop. Antonetta v. Lieshout, boerin te Erp, en Maria Ophey, Wed. Hendrik v. Lieshout, zonder beroep, als moeder en voogd over Joh’a, Joh’a Maria, en Ardina, kinderen van wijlen Hendrik v. Lieshout, verkopen roerende goederen voor 547.12 ½ gulden.

Erp. Akte 23, Op 21-2-1833, Verkoop. Hendrika v. Stiphout, Wed. Marten v. Rixtel, boerin in den Hoek, verkoopt roerende goederen voor 228.95 gulden.

Erp. Akte 24, Op 26-2-1833, Verkoop. Matheus v.d. Biggelaar, particulier te Gemert, Lucas v.d. Biggelaar, boer te Dinther, Adriaan v.d. Biggelaar, brouwer te Grave, Willem en Martinus v.d. Biggelaar, brouwers te Erp, Joh’s v.d. Biggelaar, koopman te ’s Bosch, Antonius v.d. Biggelaar, priester te Haaren, Catharina v.d. Biggelaar, dienstmeid te Eindhoven, Joh’a Maria v.d. Biggelaar, boerin en Petronella v.d. Biggelaar, zonder beroep , beiden te Erp, verkopen roerende goederen, voor 817.30 gulden.

Erp. Akte 25, Op 26-2-1833, Verhuur. Maria v. Schijndel, Wed. Hendrik v.d. Ven, te Erp, verhuurt aan Willem v.d. Pas, oliemolenaar te Berlicum, huis, stal, en tuin aan de Kerkstraat, voor 2 jaar, voor 50 gulden per jaar.

Erp. Akte 27, Op 28-2-1833, Verkoop. Martinus v.d. Biggelaar, brouwer te Erp, verkoopt hout op stam, voor 315.55 gulden.

Erp. Akte 30, Op 13-3-1833, Verkoop. Hendrik Tielemans, boer te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 164.95 gulden.

Erp. Akte 31, Op 14-3-1833, Verkoop. Willem v. Lieshout, boer te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 245.10 gulden.

Erp. Akte 32, Op 20-3-1833, Verkoop. Anna Scheepers, boerin te vErp, verkoopt roerende goederen, voor 318.15 gulden.

Erp. Akte 33. Op 21-3-1833, Hendrik Oppers, en zijn vrouw Joh’a  v.d. Biggelaar boeren in het Hurkske, verkopen aan Anna Maria Peter v.d. Heyden, boerin te Erp, een boerderij , met een daarbij staand klein huisje, tuin en aangelag in het Hurkske, ( In 1832, F 94 en 95 ),Nu in 2011, hier ongeveer huis, Hurkske 7,  verder nog losse percelen, samen voor 850 gulden. Aangekomen bij deling op 18-12-1821. Kopie is hier aanwezig.

Erp. Akte 36, Op 2-4-1833, Verkoop. Joh’s v.d. Elsen, boer te Erp, verkoopt roerend goed voor 188.91 ½ gulden.

Erp. Akte 37, Op 3-4-1833, Verkoop. Anna Verbakel, Wed. Gerit v.d. Berg, boerin te Erp, verkoopt, hooi, rogge, stro, spurrie, aardappelen en haver, voor  60.50 gulden.

Erp. Akte 38, Op 5-4-1833, Verkoop. Antonie v. Lankveld, boer te Boekel, verkoopt aan Geertrui Schepers, Wed. Adriaan Kerkhof te Erp, hooiland, in de Roost, voor 100 gulden.

Erp. Akte 39, Op 10-4-1833, Testament voor Wilhelmina Gijsbers, vrouw van Francis Asselbergs, ( X Erp 14-5-1803 ), kooplieden te Erp, Universele erfgenamen zijn : de kinderen van Jacobus Hendriks, smid te Erp, en haar nicht Anna Maria Gijsbers. ( X Erp 26-4- 1823 ).

Erp. Akte 40, Op 15-4-1833, Verkoop. Tobias Witteveen, koopman en schipper zonder vaste woonplaats, en wonend op zijn schip, verkoopt zakken as, voor 38 gulden.

Erp. Akte 42, Op 18-4-1833, Verkoop. Ardina v. Hoof, naaister te Erp, verkoopt aan Joh’s v. Melis, koopman te Erp, huisje en tuin aan de Wasaa, voor 120 gulden. ( In 1832, D 306 ).   Zie ook  Gemert. Akte  62, in 1838.

Erp. Akte 46, Op 6-5-1833, Hypotheek van 200 gulden. Antonie Joh’s Smits, boer te Erp, leent geld van Jacobus v. Melis, herbergier en kleermaker te Erp,  Borg :  huis, bakhuis, en aangelag op Boerdonk, ( In 1832,  G 214, Nu in 2011, hier huis, Pastoor v. Schijndelstraat 4 of 6 ).

Erp. Akte 47, Op 6-5-1833, Verkoop. Geertrui v. Schijndel, vrouw van Paulus v. Hoof, boer te Beek en Donk, verkoopt aan Hendrik  Hendrik Tielemans, boer in den Hoek, huis, schop en aangelag in den Hoek, ( In 1832,   E 348, Nu in 2011, Boterweg 32 ). Verder nog losse percelen. Kopie is aanwezig.

Erp. Akte 48, Op 10-5-1833, Verkoop. Joh’s v. Schijndel, zonder beroep, Barbara v. Lankveld, spinster, Martinus v. Schijndel, boer, Hendrina v. Schijndel, boerin, Geertrui v. Lieshout, Wed. Hendrik v. Schijndel, boerin te Erp, verkopen roerend goed, voor 135.20 gulden.

Erp. Akte 49, Op 3-6-1833, Hypotheek van 1000 gulden. Adriana Kok, Wed. Jan v.d. Wijngaard, koopvrouw en herbergierster te Erp, leent geld van Arnoldus de Groot, en zonen, kooplui in hout, te Dordrecht.  Borg : huis, keuken, stal, tuin, in de Kerkstraat, ( In 1832, perceel M 205, kort na 1832, hierop een huis gebouwd, M 287,  en hooiland aan de Brug.

Erp. Akte 52, Op 13-6-1833, Testament voor Adam v.d. Biggelaar, boer te Erp. Legateert aan bij hem inwonende kleindochter Elisabeth v.d. Heyden, een huis, met bijgebouwen, ( In 1832,  I  190, Nu in 2011, hier huis, Hurkske 20 en 22  ),  thans door hem en de Wed. Marten v.Lieshout, in gebruik , tuin en aangrenzend bouw en weiland, in het Hurkske, verder nog losse percelen,   Aan kleindochter Anna Maria v.d. Heyden, bij hem inwonend, bouw en weiland, in het Hurkske, en nog meer losse percelen,  Aan kleindochter Jacoba, wonende bij haar vader, Antonie Delisse, boer te Erp, een hui, met aangelag in de Laren, ( In 1832, I 266, Nu in 2011, hier ongeveer huis, de Laren 10 ), met ook nog losse percelen, Aan kleindochter Joh’a Delisse wonend bij haar vader Antonie Delisse, boer te Erp, en huis, met aangelag in de Laren, ( In 1832, I  234, afgebroken, stond tussen de huizen, de laren 1 en 7,  ), met ook nog losse percelen,  Aan kleindochter Petronella Delisse, diverse losse percelen. Kopie  aanwezig.

Erp, Akte 54, Op 18-6-1833, Verkoop. Adrianus v. Riemsdijk, grondeigenaar te Maastricht, verkoopt gras, voor 342.25 gulden.

Erp. Akte 55, Op 18-6-1833, Verkoop. Martinus v.d. Biggelaar, bierbrouwer te Grave, en Antonetta v. Lieshout, boeremeid te Erp, verkopen te velde staand gras, voor 65 gulden.

Erp. Akte 57, Op 20-6-1833, Verkoop. Hendrik de Jong, lid stedelijk bestuur te ’s Bosch, verkoopt gras te velde, voor 177.75 gulden.

Erp. Akte 61, Op 2-7-1833, Verkoop. Maria Leytens, dochter van wijlen Antonie Leytens, en wijlen Anna Maria Driessen, zonder beroep te Dinther, veroopt aan Geertrui Schepers, Wed. Adriaan Kerkhof, koopvrouw  te Erp,  een huis, turfschuurtje, en tuin in de Kerkstraat, ( In 1832, M 27, nu in 2011, hier huis, Kerkstraat 16 en 18 ), voor 325 gulden.

Erp. Akte 66, Op 8-7-1833, Verkoop. Jacobus Andreas v. Orthen, grondeigenaar te Maren, verkoopt gras te velde, voor 80 gulden.

Erp. Akte 67, Op 9-7-1833, Verkoop. Hendrka v. Stiphout, Wed. Marten v. Rixtel, in den Hoek,  zonder beroep, verkoopt veldvruchten , voor 207.50 gulden.

Erp. Akte 68, Op 9-7-1833, Verkoop. Antonetta v. Lieshout, boeremeid te Erp, en Maria Ophey, Wed. Hendrik v. Lieshout, boerin te Erp, als moeder en voogdesse over Joh’a, Joh’a Maria, en Ardina,  in bijwezen van Jan v. Lieshout, boer te Erp, verkopen te velde staande gewassen, voor 180 gulden.

Erp. Akte 69, Op 11-7-1833, Verkoop. Willem v. Lieshout, boer te Erp, verkoopt veldvruchtn voor 173.25 gulden.

Erp. Akte 73, Op 13-7-1833, Adriaan Vermeulen, boer te Beek en Donk, als voogd over Hendricus en Joh’a, kinderen van wijlen Leendert v. Dommelen, verkoopt veldvruchten voor 178.50 gulden.

Erp. Akte 75, Op 13-7-1833, Verkoop. Anna Schepers, zonder beroep te Erp, verkoopt vruchten te velde, voor 284.25 gulden.

Erp. Akte 76, Op 24-7-1833, Adriana Kok, Wed. Jan v.d. Wijngaard, winkelierster en herbergierster te Erp, verkoopt aan Adrianus de Bruyn, 2e luitenant bij het 2e bataillon der 1e afdeling Zuid Hollandse schutterij, thans gekantonneert te Asten, en wonend te Dordrecht, roerende goederen, waaronder winkelgereedschappen, voor 250 gulden.

Erp. Akte 78, Op 6-8-1833, Testament  voor Wilhelmina Gijsbers, vrouw van Francis Asselbergs, koopvrouw te Erp, herroept haar testament, van 10-4-1833.

Erp. Akte 79, Op 22-8-1833, Joh’s v.d. Rijdt, boer te Erp, verkoopt roerende goederen voor 857.60 gulden.

Erp. Akte 81, Op 28-8-1833, Verkoop. Adrianus Riemsdijk, grondeigenaar te Maastricht, verkoopt gras te velde, voor 88.50 gulden.

Erp. Akte 82 en 82, Op 31-8-1833, Testamenten  voor Willem v.d. Pas, zonder beroep, en zijn vrouw, Joh’a Maria v.d. Biggelaar,  Aan elkaar.

Erp. Akte 84, Op 7-9-1833, Verhuur.  Jan Biemans, boer te Boerdonk, verhuurt aan Antonie Verbruggen, boer te Aarle-Rixtel, een boerderij te Boerdonk, met ook nog losse percelen,voor 4 jaar, voor 220 gulden per jaar.

Erp. Akte 85, Op 20-9-1833, Verkoop. Catharina v.d. Leest, Wed. Adriaan Habraken, spinster te Veghel, Anna Maria Habraken, boerendienstmeid te St. Michielsgestel, Adriana Habraken, boerin te Berlicum, Catharina Habraken, dienstmeid te Veghel, Joh’s Habraken, schutter bij 1e bataillon 3e afdeling schutterij van Noord- Brabant, in garnizoen te Nijmegen, en  Antonetta el, verkopen aan  Dirk  Joh’s Beekmans, boer op Keldonk, bouw en weiland op den Dieperskant,  ( In 1832,  K   482 t/m 485,  voor 200  gulden.

Erp. Akte 86, Op 20-9-1833, Verkoop. Antonie Willem v.d. Biggelaar, boer op Boerdonk, verkoopt aan Jan Arnoldus Biemans, boer te Erp, bouw en weiland in de Laren, genaamt ‘ vaarsenakker ‘, ( In 1832,  I  455 ),  hem aangekomen bij deling op 18-12-1821, voor 300 gulden.

Erp. Akte 87, Op 21-9-1833, Verkoop. Jan Smits, boer  Antonie Smits, zonder beroep, Hendrik Smits, zonder beroep, allen te Erp, verkopen aan Jacobus Hendriks, smid, te Erp, 1/12 deel in weiland in de Roost, hen aangekomen van vader Joh’s Smits, voor 40 gulden.

Erp. Akte 88, Op 21-9-1833, Verkoop. Dezelfde verkopers, verkopen aan Jan Donkers, oliemolenaarsknecht,  Leendert Donkers, schoenmaker, en Joh’a Donkers, zonder beroep, allen te Erp, 1/6 deel in weiland in de Roost, voor 40, Aangekomen van vader Joh’s Smits.

Erp. Akte 89, Op 11-10-1833, Verkoop. Martinus v. Stiphout, smid te Erp, en schutter bij de Noord-Brabantse schutterij, thans te Erp , verkoopt aan Cornelis Joseph v.d. Biggelaar, boer op het Looyeind, weiland aan het Looyeind,  hem aangekomen bij deling op 5-4-1831, voor 350 gulden.

Erp. Akte 90, Op 24-10-1833, Verkoop. Adam v. Schijndel, boer te Erp, verkoopt aan Antonetta v. Roosmalen, Wed. Dirk Peters, boerin te Erp, huis, erf en aangelag op Heuvelberg, ( In 1832, F 38 nu in 2011, hier de huizen, Heuvelberg 12, 14 en 16, ), nog een huisje aldaar, ( In 1832, F 47 ),  en bouwland, ( In 1832,  F 156 ), in het Hurkske, voor 800 gulden. Kopie is hier aanwezig.

Erp. Akte 91, Op 24-10-1833, Verhuur. Willem v.d. Laar, boer te Erp, verhuurt aan Petrus Goorts, boer te Erp, een huis, tuin en weiland, aan den Dijk,  ( In 1832, L 318 )afgebroken ten behoeve aanleg verharde weg, Vogelenzang. ,  verder weiland aldaar, genaamd ‘ witte kamp ‘, en bouw en  weiland in de ‘ vogelenzang’. Voor 5 jaar, voor 30 gulden per jaar.

Erp. Akte 92, Op 2-11-1833, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 479 gulden.

Erp. Akte 93, Op 6-11-1833, Testament voor Joh’s  Adriaan v.d. Rijt, boer te Erp, ( was getrouwd  met Antonia Antonie Schepers ),   Legaat aan zoon Matheus v.d. Rijt, boer te Erp, huis, stal, schuur schaapskooi, schop, bakhuis en aangelag, op het Oude Veld, ( In 1832, M 148, Nu in 2011, hier huizen, Hesselereind 8 en 10 ), verder nog een aantal losse percelen, dit op voorwaarde dat deze aan zijn zus, Joh’a Maria v. d. Rijt, ( X Erp 18-2-1798 ), met  Petrus v.d. Berg,  uitkeert 1060.50 gulden, en aan zijn broer Petrus v.d. Rijt, 207 gulden.  Legaat aan voornoemde Joh’a Maria v.d. Rijt, bouw en weiland, aan de Morsehoef, en de ½ in boerderij, turfschuur, tuin en aangelag, aan de Morsehoef, ( In 1832, B 105, Nu in 2011, huis, Morsehoef 6,  ), op voorwaarde dat zij aan haar broer Petrus v.d. Rijt, uitkeert 823.50 gulden,  aan zus Catharina, ( X 21-6-1812 ), met  Hendrik v.d. Oever, 521 gulden. Legaat aan dochter Adriana v.d. Rijt, (  X  Erp 4-5-1806 ), met Peter v. Berlo, de ½ in huis, schop, bakhuis, tuin en aangelag, aan het Looyeind, ( In 1832, D 58, afgebroken ), met ook nog losse percelen. Legaat aan zoon Cornelis v.d. Rijt, 654 gulden. Legaat aan dochter Joh’a v.d. Rijt, ( X Erp 10-2-1814 ), met  Hendrik v. Berlo, boer op Keldonk, hooiland aan de Rijbeemd, hooiland te Beek en Donk, en contanten, Legaat aan Catharina v.d. Rijt, X Hendrik v.d. Oever, kontanten. Legaat aan zoon Petrus v.d. Rijt, kontanten, Legaat aan dochter Johanna Maria v.d. Rijt, kontanten.

Erp. Akte 94, Op 6-11-1833, Testament voor Antonetta Scheepers, vrouw van Joh’s v.d. Rijt, zie de inhoud van akte 93.

Erp. Akte 95, Op 9-11-1833, Hypotheek van 350.50 gulden. Antonie v.d. Biggelaar, en zijn vrouw Geertruida Bekkers, boeren op Boerdonk, lenen geld van Antonie v. Hemert, koopman en herbergier op Boerdonk,  Borg: huis, tuin en aangelag op Boerdonk, ( In 1832, G 90, afgebroken ).

Erp. Akte 96, Op 9-11-1833, Antonie v.d. Biggelaar, en zijn vrouw Geertruida Bekkers, op Boerdonk, verkopen aan Antonie v. Hemert, koopman en herbergier op Boerdonk, hooiland in de Laren, genaamd ‘ de Roost’, voor 60 gulden. Aangekomen bij deling op 18-12-1821.

Erp. Akte 98, Op 29-11-1833, Verkoop. Peter Versteegden, boer te Veghel, verkoopt aan Joh’s Joris Biemans, boer te Erp, bouw en weiland in de Laren, genaamd ‘ de kamp ‘, en bouwland in de ‘ Kivit ‘. Voor 200 gulden.

Erp. Akte 101, Op 6-12-1833, Verkoop. Jan v. Iperen, zonder beroep op Keldonk, verkoopt aan Lambert v.d. Boogaard, boer op Keldonk, hooiland in het Keldonks veld, genaamd ‘ de mortel’,bouwland ‘ de streep’, en weiland bij het ‘ zwart ven’. ( In 1832, K 571 ), voor 255 gulden.

,Erp. Akte 102, Op 6-12-1833, Jan v. Ieperen zonder beroep, op Keldonk, verkoopt aan Jan v. Berlo, boer op Keldonk, bouwland op het Keldonks veld,  genaamd ‘ den hogenakker ‘, voor 70 gulden.

Erp. Akte 103, Op 6-12-1833, Verkoop. Jan v. Iperen, zonder beroep op Keldonk, verkoopt aan Antonie Brugmans, boer op Keldonk,  bouwland aan de Keldonkse weg, en bouw en weiland genaamd ‘ de morgen ‘, ( In 1832,  K 624 t/m 629 ),  voor 200 gulden. Kopie van deze akte is hier aanwezig. Op deze grond hebben de bewoners van de Keldonkse Oude Straat, het recht om te bleken. Hier is de straatnaam Bleekweide uit voortgekomen.

Erp. Akte 104, Op 6-12-1833, Verkoop. Jan v. Iperen, zonder beroep op Keldonk, verkoopt aan Gerard v. Berlo, boer op Keldonk, bouwland in het Keldonks veld, ‘ de voor akker’, ( In 1832, K 333 ), voor 50 gulden.

Erp. Akte 108, Op 19-12-1833, Verkoop. Antonie Kuypers en Willem v.d. Laar, boeren op den Dijk, verkopen roerende goederen voor 253.65 gulden.

Erp. Akte 109, Op 20-12-1833, Verkoop. Maria v.d. Velden, Wed, Gerit Schepers, boerin te Erp, verkoopt roerende goederen voor 145.45 gulden.

Erp. Akte 110,  Op 28-12-1833, Hypotheek van 300 gulden. Joh’s Verbakel,  en zijn vrouw Sophia Timmers, boer op Keldonk, lenen geld van Lambert Manders, korenmolenaar te Cuyk, Borgen : Joh’s, boer, en Dirk Gerit  Beekmans, strodekker, beiden op Keldonk, met een huis enz, op Keldonk , en nog een huis op Keldonk. ( In 1832, resp. K  377,  538, 541, Verbakel, en Joh’s en Dirk Gerit Beekmans ). Zie ordner sektie K.

1834.                                                                                                                       Erp. Akte  8, Op 29-1-1834, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Boch verkoopt takkebossen en ander hout, voor 177.10 gulden.

Erp. Akte 9, Op 30-1-1834, Verkoop. Cornelis  v. Haandel, metselaar, Joh’s v. Haandel, boer, beiden te Erp, Hendrik v. Haandel, timmerman te Deurne, en Antonie v.d. Berg, koopman te Erp, verkopen roerende goederen voor 266.55 gulden.

Erp. Akte 14, Op 3-2-1834, Verkoop. Margaretha v. Hoof, en haar man Lambert de Bie, kleermaker te Uden, verkopen aan Cornelis Kuypers, klompenmaker te Erp, bouwland en hakhout aan de Morsehoeve, B 339 en 340, haar aangekomen bij deling op 3-8-1832, voor 50 gulden.

Erp. Akte 18, Op 10-2-1834, Deling tussen de kinderen van  Joh’s  Hendrik v. Roosmalen,  X  Erp 28-11-1780,   Maria Lambert Joannis Smits.  1. Antonie v. Roosmalen,   2. Lamberdina v. Roosmalen, X Erp 1811, met Willem v.d. Boogaard, 3. Hendrina v. Roosmalen,  X Erp 1826, met Antonie Biemans,  4. Ardina v. Roosmalen, X Erp 1831, met Aart v.d. Berg,  5. Joh’a v. Roosmalen, X Erp 1827, met Marten v. Berlo,  allen boer te Erp en Keldonk.                                         Lot 1, aan Joh’a dochter, X Marten v. Berlo,   huis, half  bakhuis, tuin, en aangelag  op Keldonk, K 439, 440, 441,  442, nu in 2011, hier huis, Kampweg 7,  verder de losse percelen : K 475, 470, 572, 317 en 326.   Lot 2 aan Lamberdina, dochter, X  Willem v.d. Boogaard,  Huis, schop, half  bakhuis, tuin en aangelag op Keldonk,  K 372, nu in 2011, huis, Antoniusstraat 15, Verder K 373, 374 en 440, Verder de losse percelen : K 564, 329, 446, en I  1.  Lot 3, aan Antonie, zoon, de losse percelen : K 330, 351, 352, 329, 473.  Lot 4, aan Ardina, dochter, de losse percelen : K 446, 324,  H 8, K 549.  Lot 5, aan Hendrina, dochter,   de losse percelen : K 552, deel van 549,  I  122,  E 392,  Aangekomen het huis in het 1e lot, door deling in 1797.  Het huis in Lot 2, door akte notaris v.d. Werk, op 11-2-1824.     Kopie  aanwezig.

Erp. Akte 19, Op 12-2-1834. Verhuur. Maria v. Berlo, X Erp   Wed. Hendrik Bouw, verhuurt aan Willem Jan Bekkers, boer op Keldonk, een huis, schop, tuin en aangelag, op Keldonk, aan de Aschstraat, ( In 1832, I  339,  ), voor 3 jaar, voor 60 gulden per jaar. Nu in 2011, hier ongeveer, huis op de Roost 2.

Erp. Akte 20, Op 12-2-1834, Verkoop. Godefridus Hurkmans,  boer te Erp, verkoopt bomen voor 302.80 gulden.

Erp. Akte 25, Op 1-3-1834, Verkoop. Joh’s v.d. Rijt, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 333.90 gulden.

Erp. Akte 26, Op 3-3-1834, Deling tussen de kinderen van Adriaan v.d. Biggelaar, bierbrouwer, en oud-burgemeester van Erp,  X Erp  28-6-1778,  met  Anna der Kinderen.  1. Matheus v.d. Biggelaar, particulier te Gemert.   2. Lucas v.d. Biggelaar, boer te Dinther.  3. Willem v.d. Biggelaar, brouwer te Erp.    4. Adriaan v.d. Biggelaar, brouwer en koopman te Grave.     5. Martinus v.d. Biggelaar, brouwer te Grave.   6. Joh’s v.d. Biggelaar, koopman te ’s Bosch.   7. Antonius v.d. Biggelaar, kapelaan te Haren.  8. Catharina v.d. Biggelaar, particuliere te Eindhoven.  9. Joh’a Maria v.d. Biggelaar,  en haar man, Willem v.d. Pas, zonder beroep te Erp.  10. Joh’a v.d. Biggelaar, en haar man Hendrik Geert v. Haandel, grondeigenaar te Erp. 11. Petronella v.d. Biggelaar, particuliere te Erp.     Lot 1, aan  Willem, zoon, Huis, schuur, brouwerij, tuin en aangelag aan de Brug,  M 181, 182, 183 en 184, Nu in 2011, hier de huizen, Brugstraat 1,3,5, verder de losse percelen :  I  128,  E 257, 258 en 259, bouwland, heide en bos, aan de Gemertse Dijk,    Lot 2, aan  Lucas, zoon, hooiland ‘ den rondenbeemd, D 220, 280 en 281,  en 2000 gulden uit den boedel. Lot 3, aan Matheus, zoon, 3000 gulden.  Lot 4, aan Adriaan, zoon, bouwland aan de Schutboom, M 196. En 2920 gulden uit den boedel.  Lot 5, aan Martinus, zoon,  bouwland in den Hoek, E 297, naast het kwikven, en 2000 gulden uit den boedel.  Lot  6, aan Joh’s zoon, weiland aan den Dijk, L 296, 297 en 298, en 2700 gulden uit den boedel.  Lot 7, aan Antonius, zoon, 1/8  in hooiland, K 308, en 1/8 in Smitsbeemd, I  21, en 2700 gulden uit den boedel.  Lot 8, aan Catharina, dochter, weiland aan de Veghelse dijk, L 5, en 2700 gulden uit den boedel.  Lot  9, aan Joh’a Maria, dochter, bouwland, ‘ den hamacker ‘, M 98, de ½ in hooiland, in de Roost, I 358, en 2425 gulden uit den boedel.   Lot 10, aan Joh’a dochter, bouwland, ‘ het rouwveld ‘, B 214, de ½ in hooiland in de Roost, I 358, en 2480  gulden uit den boedel.  Lot 11, aan Petronella, dochter, bouwland, ‘ den dieweg, D 39, en 2600 uit den boedel.    Kopie is hier aanwezig.  Zie ook Akte  114, in 1840, en akte 96, in 1841.

Erp. Akte 28, Op 6-3-1834, Deling tussen de kinderen van Dirk Antonie Schepers, X Erp 20-1-1782, met  Allegonda Tielemans.  1. Joh’a Schepers, ( X Erp 28-10-1806 ) , Wed. Joh’s v. Deurzen.  2. Catharina Schepers,  ( X Erp 30-9-1810 ),  Theodorus Verbakel.  3. Ardina Schepers, (  X  Erp 1822 ), met Adriaan v.d. Tillaar.  4. Anna Schepers,  allen te Erp.   Lot 1, aan  dochter  Joh’aSchepers, X Erp Joh’s v. Deursen,   Huis, schop, tuin en aangelag in de Vogelenzang, ( In 1832,  L 208, Nu in 2011, Vogelenzang 5 ),     Lot 2, aan dochter Catharina Schepers, X Erp  Theodorus Verbakel,  een huis, in de Vogelenzang, L 358, 359, 360,  361,  afgebroken , stond aan de Vogelenzang,  Lot 3, aan Ardina Schepers, X Erp Adriaan v.d. Tillaar,  een huis met 2 tuinen, aan de Kerkstraat, M 20, Nu in 2011, hier het Chinees Retaurant, Kerkstraat 2, Verder M  21, 126,  Lot 4 aan dochter Anna Schepers,  een huis en tuin, aan de Kerkstraat, M  22 Nu in 2011, huis, Kerkstraat 8, Verder M 23, en een stukje van M 21 en 126.  Allen verkregen ook nog een aantal losse percelen.  Kopie  hier aanwezig.  

Erp. Akte 30, Op 8-3-1834, Verkoop. Antonie Kuypers, boer op den Dijk, verkoopt roend goed, voor 289.90 gulden.

Erp. Akte 36, Op 19-3-1834, Deling tussen de kinderen van Joh’s Smits, X Hendrina v. Rixtel.  1. Jan Smits, boer.   2. Antonie Smits, boer.  3. Marten Smits, zonder beroep, allen te Erp.  4. Hendrik Smits, schaapsherder, te Beek en Donk.  Lot 1, aan  Jan , zoon,  Huis, erf, tuin en aangelag op het Looyeind, ( In 1832,  D  402, Nu in 2011, hier huis, Looyeind 18, Verder een deel van D 401 en 403 ).   verder Lot 2 aan zoon Hendricus, losse percelen.    Lot 3, aan  zoon  Antonie , huis bakhuis, en aangelag op Boerdonk,  ( In 1832,  G 214, Nu in 2011, hier huis, Pastoor v. Schijndelstraat 4 of 6, Verder G 216, 217 en 218,   ), Lot 4, aan zoon Marten  deel van tuin en weiland, op het Looyeind, D 401 en 403, Kopie  aanwezig.

Erp, Akte 37, Op 26-3-1834, Verkoop. Arnoldus Pennings, boereknecht te Uden, Theodorus Pennings, zonder beroep te Boekel, Cornelis Pennings, dienstknecht te Boekel, en Lambert v. Lieshout, timmerman te Erp, verkopen aan Joh’s en Gijsbert Leenders, boeren op het Looyeind, hooiland op Erlicum, hen aangekomen bij koop.  ( notaris Schey, te Uden op 29-1-1822 ). Verkoop voor 70 gulden.

Erp. Akte 38, Op 27-3-1834,  Verkoop. Maria Schepers, vrouw van Joh’s v. Deurzen, boeren te Erp, in de Vogelenzang,  verkopen aan Leonardus, Francina, en Joh’a Schepers, boeren te Erp, en Theodorus Schepers, boereknecht te Beek en Donk, een huis, erf, tuin en aangelag op Boerdonk,   ( In 1832, G 353 Nu in 2011, hier boerderij, Pastoor v. Schijndelstraat  33 ), aangekomen van hun ouders :  Hendrik Joost Schepers ( X Erp 22-2-1789 ), en Maria Smits. Verkoop voor 400 gulden.

Erp. Akte 40, Op 3-4-1834, Hypotheek van 300 gulden. Arnoldus v. Hoof, bakker te Erp, leent geld van Maria Geertruida Corstens, Wed. Joh’s de Hezelaar, te Gemert.  Borg : huis, schop, tuin en aangelag  aan de Wasaa, ( In 1832, M 171, Nu in 2011, huis, Wasaa 8,   ), verder nog losse percelen.

Erp. Akte 41, Op 3-4-1834, Verkoop. Geertrui Donkers, Wed. Jan v.d. Putten, te Uden, verkoopt aan Joh’s en Gijsbert Leenders, boeren op het Looyeind, bouwland op de Heesakker, genaamd ‘muisberg ‘, Haar aangekomen van haar ouders,  Verkoop voor 150 gulden.

Erp. Akte 42, Op 3-4-1834, Verkoop. Dezelfde verkopers, aan Lambert Verbruggen, boer op het Oude veld, weiland in de Pals, voor 40 gulden.

Erp. Akte 44, Op 12-4-1834, Verkoop.  Theodora Kuypers,  spinster te Erp, verkoopt aan Cornelis Kuypers, klompenmaker, te Erp, een huis schuurtje, bouw en weiland  aan de Morsehoef, ( In 1832, B 131, Nu in 2011, hier huis, Morsehoef 11 ),  en bouw en weiland in de pals, voor 320 gulden.

Erp. Akte  46, Op 28-4-1834, Verkoop. Peter Timmers, flankeur bi de 5e afdeling infanterie , thans hier met verlof, en Theodora Maria Timmers, naaister te Erp, verkopen aan Jan v.d. Burgt, dagloner te Keldonk, een huisje, erf en bouwland op den Dieperskant,  In 1832, K 487, afgebroken in 1907. Voor 40 gulden.

Erp. Akte 48, Op 1-5-1834, Verkoop. Joh’s v.d. Meer, boer te Uden, verkoopt partij turf, voor 116.15 gulden.

Erp. Akte 49, Op 3-5-1834, Hypotheek van 400 gulden. Antonie v.d. Biggelaar en zijn vrouw Geertrui  Bekkers, lenen geld van Peter Verhoisen, advocaat te Helmond, Borg : huis, schop, hof en aangelag op Boerdonk, ( In 1832, G 90, afgebroken, stond aan de huidige Lekerweg ), verder nog losse percelen.

Erp. Akte 51, Op 10-5-1834, Verkoop. Allegonda v.d. Ven, spinster te Veghel, en Leendert Rooyakkers, wever te Woensel, verkopen roerende goederen, voor 95.50 gulden.

Erp. Akte 53, Op 27-5-1834, Verkoop. Jan v. Iperen, zonder beroep te Keldonk, verkoopt afbraak van een huis, ( In 1832, K 371, stond aan de huidige Antoniusstraat, tegenover het klooster ), voor 145.15 gulden.

Erp. Akte 55, Op 12-6-1834, Verkoop. Hendrik de Jong, lid stadsbestuur te “ s Bosch, verkoopt gras voor 225 gulden.

Erp. Akte 56, Op 13-6-1834, Testament  voor  Jan v. Iperen, zonder beroep te Erp, Universeel erfgename is : Joh’a v.d. Linden, zonder beroep, bij hem inwonend.

Erp. Akte 57, Op 17-6-1834, Verkoop. Hendrik de Jong, lid stadsbestuur te ’s Bosch, verkoopt gras, voor 118.50 gulden.

Erp. Akte 59, Op 20-6-1834, Verkoop. Anna Maria v. Velthoven, Wed. Jan v.d. Biggelaar, naaister te Erp, verkoopt aan Anna Verbakel, Wed. Gerit v.d. Berg, te Erp, een huisje, erf en aangelag, aan de kerkpad, ( In 1832, M 222, afgebroken, stond aan de huidige Cruygenstraat  ), voor 100 gulden.

Erp. Akte 61, Op 27- 6-1834, Testament voor Lambert Verbruggen, boer op het Oude Veld,   ( nu in 2011, Hesselereind ), Maakt vooruit aan zijn kinderen, Hendrina, Joh’s, Peter, Willem, Lambert , Hendrik, en Joh’a, ieder 50 gulden, Verder wil hij dat zijn kinderen niets verdelen, voor zijn jongste kind Johanna 21 jaar is.

Erp. Akte 62, Op 2-7-1834, Jacobus Andreas v. Orthen, grondeigenaar te Maren, verkoopt gras voor 103.25 gulden.

Erp. Akte 68, Op 9-7-1834, Verkoop. Francis Tijssen, bakker te Erp, verkoopt te velde staand vlas, voor 125 gulden.

Erp. Akte 69, Op 10-7-1834, Verkoop. Joh’a v. Hoof en haar man Gerit v.d. Kallen, boer te Uden, verkopen aan Joh’s Koolen, boer te Erp, bouw en weiland, en hakhout, aan de Morsehoeve, voor 80 gulden. Aangekomen bij deling op 3-8-1832.

Erp. Akte 71, Op 11-7-834, Verkoop. Maria v.d. Velden, Wed. Gerit Schepers, boerin te Erp, te velde staande vruchten, voor 97 gulden.

Erp. Akte 72, Op 16-7-1834, Verkoop. Joh’s v.d. Rijt, boer te Erp, verkoopt veldvruchten, voor 710.25 gulden.

Erp. Akte 73 en 75, Op 16-7 en 23-7-1834, Openbare verkoop. Joh’s v. Schijndel, particulier, Barbara v. Lankvelt, boeremeid, voor zich en als gelaste van haar broer, Casper v. 0lankvelt, thans schutter bij de Noord- Brabantse Schutterij in garnizoen te Brielle,  Martinus v. Schijndel, boer, Hendrina v, Schijndel, boerin, en Geertrui v. Lieshout, Wed. Hendrik v. Schijndel, boerin, als moeder en voogd over Anna Maria en Catharina,  alln te Erp, verkopen : een huis, schuurtje, en tuin aan de Kerkstraat, ( In 1832, M 10 Nu in 2011, huis, Schansoord 58  ), en bouwland op de Molenakker, hen aangekomen bij successe in 1833, van Maria v. Schijndel. Het huis werd verkocht aan Willem v.d. Berg, koopman te Erp, voor 1350 gulden. die het kocht voor Gerardus Hedriks, smidsknecht te Veghel, Aangehecht akte van de rechtbank van eerste  aanleg te Eindhoven, en akte 47 van 30-4-1834, voor not. V.d. Werk, bevattende volmacht van Caspar v. Lankvelt.

Erp. Akte 76, Op 13-8-1834, Testament voor Theodora v. Boekel, boerin op Keldonk, Legaat aan broer Jan v. Boekel, en aan zus Maria v. Boekel, perceel bouw en weiland,  genaamd ‘ het duifveldje ‘, ( In 1832, K 425 ), alsmede vruchtgebruik van alles aan hen. Erfgenaam is Joh’a v. Boekel, minderjarige dochter van  zus Maria v. Boekel.

Erp. Akte 81, Op 20-9-1834, Testament voor Elisabeth v.d. Tillaar, vrouw van Antonie Brugmans, in de Oudestraat op Keldonk, boer op  Keldonk, Vruchtgebruik van percelen gekocht van Jan v. Iperen,  Aan haar man, en tot erfgenaam van het roerend goed.

Erp. Akte 82, Op 24-9-1834, Verkoop. Josephus Franciscus de Kuyper, particulier te Veghel. Verkoop van hout, voor 194.50 gulden.

Erp. Akte 86,  Op  3-10-1834, Verkoop. Elisabeth Ouwers, Wed. Goort Ketelaars, koopvrouw te Erp, verkoopt aan Hendrik Crooymans, timmerman te Erp, een huis, erf en tuin aan de brug, ( In 1832, M 63 , nu in 2011, hier de huizen, Brugstraat 10,12 en 14 ), Haar aangekomen 27-8-1821, van haar man . Voor 800 gulden.

Erp. Akte 87, Op 10-10-1834, Verkoop. Joh’s Vermeulen, koopman te Dinther, verkoopt 2 paarden, voor 83 gulden.

Erp. Akte 88, Op 10-10-1834, Verkoop. Marten Smits, zonder beroep, verkoopt aan Antonie Smits, boer te Erp, bouw en weiland op Boerdonk, genaamd ‘ het heufke ‘, aangekomen bij deling op 19-3-1834, not. v.d. Werk , Voor  120 gulden.

Erp. Akte 89, Op 10-10-1834, Hypotheek van 250 gulden. Antonie Smits, boer te Erp, leent geld van Anna Maria v. Velthoven, Wed. Jan v.d. Biggelaar, naaister te Erp, Borg : huis, schop, en aangelag op Boerdonk, ( In 1832, G 214, Nu in 2011, hier huis, Pastoor v. Schijndelstraat 4 of 6 ), verder nog losse percelen.

Erp. Akte 90, Op 16-10-1834, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 493 gulden.

Erp. Akte 93, Op 28-10-1834, Verkoop. Adriana v. Hees, Huiberdina v. Hees, en Joh’a Meulensteen, naaisters te Erp, verkopen aan Leonardus Fleskens, koperslager te Helmond, een tuin aan de Heesstraat,  deel van M   200 t/m 203,  aangekomen van hun ouders, Cornelis Molensteen en Maria Verbosch, Wed. Jacobus v. Hees. Voor 40 gulden.

Erp. Akte 95, Op 31-10-1834, Testament voor Judocus Fasseel, kleermaker te Erp, universeel erfgenaam is zijn vrouw Antonetta v.d. Bosch.

Erp. Akte 99, Op 12-11-1834, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paard en koe, voor 111 gulden.

Erp, Akte 101, Op 20-11-1834, Verkoop.  Maria Pepers, Wed. Hendrik v. Wanrooy, spinster, Joh’s v. Wanrooy, dagloner, beiden te Erp, Willemina v. Wanrooy, en haar man Joh’s Kremers, arb. te Veghel, Catharina v. Wanrooy, dienstmeid te Erp, Ardina v. Wanrooy, spinster te Erp, Joh’a v. Wanrooy, dienstmeid te Erp, verkopen aan Jan v. Wanrooy, X Petronella Swinkels, arbeider, huis, erf, tuin en aangelag, ( In 1832,  I  519 , Nu in 2011, hier huis, Boerdonkse Dijk 18), en heiland,  aan  de Boerdonksen dijk, voor 100 gulden.

Erp. Akte 103, Op 1-12-1834, Hypotheek van 100 gulden. Theodorus Verbakel, en zijn vrouw Catharina Schepers, boeren te Erp, lenen geld van Willem v. Stiphout, boer te Veghel. Borg : huis, erf en aangelag in de Vogelenzang, ( In 1832  L 361, afgebroken ).

Erp. Akte 108, Op 15-12-1834, Verkoop. Peter, Joh’s, Gerit en  Adriaan v. Lankvelt,  Peter v. Hoof, en Adriaan Kerkhof, verkopen roerende goederen, voor 241.50 gulden.

Erp. Akte 109, Op 15-12-1834, Verkoop. Anna Maria v. Hogenhuyzen, Wed. Wilbert Kerkhof, boerin op Keldonk, verkoopt roerende goederen, voor 209.20 gulden.

Erp. Akte 110, Op 15-12-1834,  Verkoop. Antonie v.d. Biggelaar, boer, verkoopt aan Jacobus v. Melis, kleermaker te Erp, ¼ deel in hooiland in de Laren, genaamd ‘ de Roost ‘, aangekomen bij deling , not. v.d. Werk, 18-12-1821, Verkoop voor 20 gulden.

Erp. Akte 114, Op 20-12-1834, Verkoop.  Jan v. Erp, boer te Erp, Arnoldus v. Erp, boer te Uden, Maria v. Erp en haar man Peter Burgers, boer te Veghel, verkopen aan Casper Brugmans, boer te Keldonk, huis, schop, bakhuis, erf en aangelag op den Dieperskant, ( In 1832,  I  309, Nu in 2011, hier boerderij, Dieperskant 11 ), verder nog losse percelen,  Aangekomen van hun ouders : Antonie v. Erp en Antonetta v.d. Hurk, ( X Erp 16-9-1787 ).belast met een hypotheek van 250 gulden. Verkocht voor 650 gulden.

Erp. Akte 116, Op 24-12-1834, Verkoop. Andries v. Gemert, smid te Erp, verkoopt aan Jan Francis v. Gulick, grondeigenaar te Ravenstein,  huis, schuurtje, erf, tuin en aangelag aan de brug, ( In 1832, E 30, na 1832, werd hierop een huis gebuwd, E 403, Nu in 2011, Molentiend 15 en 19 ), Aangekomen van zijn oom Antonie v.d. Hurk, voor 7 jaar overleden. Verkoop voor 300 gulden.

Erp. Akte 117, Op 27-12-1834, Verkoop. Antonie Smits, boer te Erp, verkoopt aan Joh’s Boerdonk, molenaar te Erp, hooiland in de Roost, voor 20 gulden.

1835.                                                                                                       Erp. Akte  4, 3-1-1835,   Hypotheek van 200 gulden, Peter Symon v.d. Biggelaar,  dagloner te  Gemert, leent geld van Antonia Werts, spinster te Gemert, Borg : huis, schuurtje, erf, tuin en aangelag, ( In 1832,  ook akte 82, in 1835.

Erp. Akte 5, Op 7-1-1835, Verkoop. Gerit Jan Welten, boer op Keldonk, verkoopt roerende goederen,  voor 651.30 gulden.

Erp. Akte 6, Op 7-1-1835, Verkoop. Martinus v. Santvoort, boer te Erp, als voogd over Christina, Joh’s, Joh’a Maria, Anna Maria, en Joh’a,  kinderen van wijlen Lucas v. Berlo en Anna Maria v. Santvoort, verkopen hout op stam, voor 103.25 gulden.

Erp. Akte 7, Op 8-1-1835, Verkoop. Elisabeth v. Lieshout, Wed. Jacobus v. Hoof, boerin te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 69.85 gulden.

Erp. Akte 8, Op 8-1-1835, Verkoop. Lambert v. Lieshout, boer te Erp, verkoopt hout op stam, voor 154.50 gulden.

Erp. Akte 10, Op 14-1-1835, Verkoop. Godefridus Jacobus v. Lieshout, koopman te ’s Bosch, verkoopt brandhout voor 150.80 gulden.

Erp. Akte 11, Op 23-1-1835, Testament voor Gerardus Hendriks, smidsknecht te Veghel, X Erp 1-3-1835,  universeel erfgenaam is Lamberdina Welten, meerderjarige jonge dochter te Keldonk.  

Erp. Akte 12, Op 26-1-1835, Hypotheek van 1000 gulden. Joh’s Versteegden, boer te Boerdonk, leent geld van Jan v. Emst, rentenier te Boekel,  Borgen : Jan v. Berlo, en Johanna Maria Kerkhof, Wed. Dirk Versteegden, boer te Boerdonk, met boerderij , schop, en aangelag op Hengstheuvel, te Uden, verder huis, schop, tuin en aangelag op Keldonk,( In 1832, K 348, Nu in 2011, hier de huizen, Oude straat 23 en 25) Verder bouwland op Boerdonk.

Erp. Akte 13, Op 28-1-1835, Verkoop. Lambert v. Lieshout, boer te Erp, verkoopt hout en bomen, voor 79.85 gulden.

Erp. Akte 14, Op 28-1-1835, Verkoop. Adrianus v. Riemsdijk, grondeigenaar te Maastricht, verkoopt hout op stam, voor 118.25 gulden.

Erp. Akte 16, Op 29-1-1835, Verkoop. Hendrik de Jong, rentenier te ’s Bosch, verkoopt hout op stam, voor 112.85 gulden.

Erp. Akte 17, Op 3-2-1835, Hypotheek van 600 gulden. Gerardus Hendriks, smidsknecht te Veghel, leent geld van den H. Geestarmen, te Gemert. Borg : Huis te Erp in de Kerkstraat,    M 19, Nu in 2011, , hier het nieuwbouw gedeelte gemeente huis, nu accountants kantoor Biemans.  e.s. kinderen Gerit Schepers, a.s. Marte v.d. Heuvel.

Erp, Akte 18, Op 4-2-1835, Hypotheek van 250 gulden. Peter Hanegraaf, klompenmaker te Erp, en zijn vrouw, Theodora v.d. Burgt, lenen geld van den H. Geestarmen te Gemert,  Borgen : Hendrik Gerit v. Haandel, boer, en Willem v.d. Pas, particulier beiden te Erp, met huis, tuin en aangelag, aan de Heesstraat, ( In 1832, M 40,  Nu in 2011 hier huis, Kerkstraat 48 en 50,  ), verder boerderij, tuin en aangelag op den Dijk, ( In 1832, M 115, Nu in 2011, hier boerderij, Vlaandershof 3,  ),  v.d. Pas, met  bouwland aan de schutsboom, genaamd ‘ Hamacker’.

Erp. Akte 21, Op 19-2-1835, Verkoop. Anna Maria v. Hogenhuyzen, Wed. Wilbert Kerkhof, op Keldonk, verkoopt roerende goederen, voor 333.60 gulden.

Erp. Akte 24, Op 23-2-1835, Verkoop. Antonie v.d. Biggelaar, boer, verkoopt aan Jacobus v. Melis, kleermaker te Erp, ¼ deel in hooiland, in de Laren, I  330, genaamd ‘de Roost ‘, aangekomen bij deling op 18-12-1821. Verkoop voor 18 gulden.

Erp. Akte 27, Op 26-2-1835, Verkoop. Joh’s Goorts, Margaretha Goorts, Willem Delisse, Gerardus Peters, boeren te Erp, Arnoldus v. Oyen, boer te Boekel, Antonie v.d. Boogaart, boer te Uden, Aart v.d. Boogaart, boer  te Uden , als voogd over Willem, zoon van wijlen Hndrik Wassenberg en wijlen Catharina v,. Dijk, verkopen hout op stam, voor 937.25 gulden.

Erp. Akte 29, Op  2-3-1835, Verkoop. Gerit Jan Welten, boer te Keldonk, verkoopt roerende goederen, voor 321.99 gulden.

Erp. Akte 32, Op 11-3-1835, Verkoop. Jan v. Berlo, Peter, Joh’s, en Gerit v. Lankvelt, Peter v. Hoof, en Adriaan Kerkhof, boeren te Erp en Adriaan v. Lankveld, bakkersknecht te Veghel, verkopen roerende goederen , voor 559. 85 gulden.

Erp. Akte 34, Op 18-3-1835, Verkoop. Anna Maria v.d. Aa, vrouw van Antonie v.d. Berg, boer te Berlicum, verkoopt aan Lucas Delisse, boer te Erp op den dijk,  bouw en weiland,  L 330 en 354, groot resp. 12 roei 90 ellen, en 64 roei, en 50 ellen,  aan den Dijk, bij het ven,  haar aangekomen van vader vader Gerit v.d. Aa, te Berlicum,  voor ca 30 jaar,  voor 400 gulden.

Erp. Akte 35, Op 18-3-1835, Verkoop. Joh’s v.d. Aa, boer, Hendrik Kuypers, kleermaker,  Martinus Kuypers, kleermaker, en Lamberdina Kuypers, naaister, allen te Erp, Verkopen aan Joh’s de Louw, X  Maria v.d. Aa, broodbakker en timmerman te Erp, 7/32 ste deel in huis, erf, tuin, en bouwland, aan de Rijbeemd, ( In 1832, F 177,  Nu in 2011, hier bedrijventerrein Molenakker,Verder  F 178  ), Hen aangekomen van vader en grootvader Leendert v.d. Aa, overleden te Erp in 1822. Verkocht voor 60 gulden. Zie ook Veghel, akte 138 , op 30-8-1849. Op 25-1-1859 weer verkocht.

Erp. Akte 36, Op 26-3-1835, Verkoop. Ardina Beekmans, vrouw van Antonie v.d. Elzen, wolspinner op Keldonk, verkoopt aan Dirk Gerit Beekmans, strodekker op Keldonk, bouw en weiland op Keldonk, ( In 1832,  K  539, deel ), Aangekomen bij deling op 2-2-1832.

Erp. Akte 41, Op 10-4-1835, Verkoop. Antonetta v.d. Bosch, Wed. Judocus Fasseel, zonder beroep,  Erp, verkoopt roerende goederen, voor 78.15 gulden.

 Erp. Akte 43, Op 11-5-1835, Joh’s Boerdonk, koren en oliemolenaar te Erp, verklaart toe te stemmen in royement der inschrijving ten kantore  der hypotheken te Eindhoven, ten laste van Josina Schrijvers, Wed. Joh’s v.d. Heyden te Schijndel  van  14-4-1826.

Erp. Akte 45, Op 30-5-1835, Verkoop. Peter v. Hoof, boer, en Arnoldus v. Hoof, bakker, beiden te Erp, verkopen aan Cornelis Arnoldus v. Haandel, boer te Erp, weiland aan de Morsehoef,  B 467 en 468, aangekomen deling op 20-6-1831, Verkoop voor 200 gulden.

Erp. Akte 47, Op 5-6-1835, Verkoop. Elisabeth Ouwers, Wed. Goort Ketelaars, te Er, verkoopt roerend goed, voor 49.75 gulden.

Erp. Akte 48, Op 15-6-1835, Deling tussen Willem v. Santvoort, Martinus v. Santvoort, Joh’s v. Santvoort, Maria en Gordina v. Santvoort, allen boer te Erp. Bovendien genoemde Martinus v. Santvoort, als voogd over Joh’s, Jan, Christina, Anna Maria, en Joh’a, kinderen van wijlen Lucas v. Berlo, en wijlen Anna Maria v. Santvoort,  delen de nalatenschap van hun ouders, Benedictus v. Santvoort en Geertrui Goorts.     Lot 1,  aan Willem, zoon,    Huis, en bijbehorende gebuwen, tuin en aangelag aan den Dieperskant, ( In 1832, K 416, 417 en 418  ), verder nog losse percelen.  Meer over deze deling zie klad notities over 1835.  Deze boerderij is afgebroken in 19..   .   Stond net voorbij Sluisweg  6.

Erp. Akte 49, Op 16-6-1835, Verkoop. Theodorus de Groot, metselaar te Boekel, verkoopt partij turf, voor 126.10 gulden.

Erp. Akte 52, Op 19-6-1835, Hypotheek van 150 gulden. Joh’s Jan v.d. Velden, boer te Erp, leent geld van Elisabeth Ouwers, Wed. Goort Ketelaars, te Erp, Medeborgen : Jan v.d. Hurk, en Jan Hendrik v.d. Velden, boeren te Erp, met huis, en aangelag in de Laren, 1.30 bunder, en bouwland en weiland, in de Laren, I  ( ‘den Bellaart ‘).  Verder weiland op Keldonk.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 53, Op 23-6-1835, Verkoop. Josephus Franciscus de Kuyper, particulier te Veghel, verkoopt gras, voor 107 gulden.

Erp. Akte  54 en 55, Op 23 en 26-6-1835, Verkoop. Hendrik de Jong, lid stadsbestuur te ’s Boch, verkoopt gras voor 243.75 en voor 138.50 gulden.

Veghel. Akte 37, Op 25-6-1835, Verkoop. Allegonda v.d. Vijfeycken, Wed. Steven Oppers, te Beek en Donk, en Willem Oppers, smidsknecht te Schijndel, verkopen aan Wilbert Oppers, boer op Zijtaart, weiland in de Lijnse kampen, K 158 en 160 aangekomen bij koop op 2-9-1816, notaris de Kuyper te Veghel. Verkoop voor 230 gulden.

Erp. Akte 56, Op 26-6-1835, Verkoop. Anna Maria Claassen, vrouw van Willem v. Hout, boer te Boekel, verkopen aan Martinus v. d. Kraanmeer, boer te Erp, bouwland aan de Morsehoef,  B 101, aangekomen deling op 7-3-1821, Verkoop voor 140 gulden.

Erp. Akte 57, Op 27-6-1835, Hypotheek van 100 gulden. Marten v. Dommelen, boer te Erp, leent geld van Elisabeth Ouwers, Wed, Goort Ketelaars, te Erp, Borg : Jan v. Dommelen, boer te Erp, met ¼ deel in weiland op Boerdonk, en  ¼ deel in huis, tuin en aangelag, in het Hurkske.

Erp. Akte 58, Op 27-6-135, Hypotheek van 300 gulden. Joh’s Ansems, boer te Erp, en zijn vrouw, Anna Maria Koolen en Leendert Koolen, boeren op den Dieperskant,  lenen  geld van Elisabeth Ouwers, Wed. Goort Ketelaars, te Erp, Borg : huisje, en aangelag aan den Dieperskant. ( In 1832,  I 693,  afgebroken ).

Erp. Akte 59, Op 2-7-1835, Verkoop. Elisabeth v. Lieshout, Wed. Jacobus v. Hoof, zonder beroep te Erp, verkoopt te velde staande gras en rogge, voor 131 gulden.

Erp. Akte 62, Op 7-7-1835, Jacobus Adreas v. Orthen, grondeigenaar te Maren, verkoopt gtas, voor 82 gulden.

Erp. Akte 64, Op 15-7-1835, Verkoop. Francis Tijssen, bakker te Erp, verkoopt vlas en rogge, voor 232.50  gulden.

Erp. Akte 65, Op 15-7-1835, Hypotheek van 100 gulden. Marten v. Kleef, en zijn vrouw Maria Teunisse, lenen geld van Elisabeh Ouwers, Wed. Goort Ketelaars, te Erp, Medeborgen zijn : Joh’s Willem v. Boekel en Gerit Dirk Verbakel, boeren op den Dieperskant, met huis, tuin en aangelag, op den Dieperskant, ( In 1832,  I  314 , afgebroken, stond in de zij tuin van boederij,  Dieperskant 3 )   , verder bouw en weiland op den Dieperskant, hooiland in de Roost, bouw en weiland op Keldonk. En bouw en weiland op Boerdonk.

Erp. Akte 70, Op 21-7-1835, Verkoop. Gerit Welten, Peter, Joh’s, en Gerit v. Lankvelt, Peter v. Hoof, en Adriaan Kerkhof, allen boer te Erp, en Adriaan v. Lankveld, bakkersknecht te Veghel, verkopen, te velde staande gewassen, voor 669.50 gulden.

Erp. Akte 73, Op 25-7-1835, Testament voor Peter Francis Tijssen bakker te Erp, De gebrekkige lichaamsgesteldheid van zijn zoon Lambertus, in aanmerking nemend, legateert het vruchtgebruik van bouwland in de Hoolstraat  en bouw en weiland op Boerdonk.

Erp. Akte 74, Op 27-7-1835, Testament. Peter Francis Tijssen, bakker te Erp, herroept het testament van 2 dagen geleden. Heeft een lichamelijk gebrekkige zoon, Lambertus, aan hem het vruchtgebruik van 2 percelen land in de Hoolstraat.

Erp. Akte 75, Op 5-8-1835, Verkoop. Peter v. Hoof,  boer te Erp, op de Wasaa, verkoopt aan Arnoldus v. Hoof, bakker te Erp, de ½ in huis en aangelag op de Wasaa, M 170, 171, Nu in 2011, hier huis, Wasaa 8, Verder M 172, aangekomen bij koop op 7-10-1828, Verkoop voor 280 gulden.

Erp. Akt 79, Op 15-8-1835, Deling tussen Peter v. Hoof, boer te Erp, op de Wasaa, en Arnoldus v. Hoof, broodbakker te Erp, willen onroerend goed delen.    Lot 1,   aan Peter v. Hoof, Huis op de Wasaa, genaamd ‘ het Hof’, ( In 1832,  D 300, 301, 302, 303, 304, 305 , Nu in 2011, hier de woonboerderij, Wasaa 5 en 7 ) , samen 1 bunder 68 roei en 40 ellen ), met tuin, bouw en weiland aan de Wasaa.  Verder Lot 2, aan Arnoldus v. Hoof,  huis, met erf en aangelag, aan de Wasaa, ( In 1832,  M 168, 170, 171 Nu in 2011, hier huis, Wasaa 8, Verder M 172 ),  en nog diverse losse percelen, o.a.  weiland aan den Kraanmeersen Dijk, beide loten gerekend voor 2500 gulden per lot. Aangekomen bij deling op  20-6-1831.

Veghel, Akte 55, Op 19-8-1835, Huwelijksconsent door Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, ten behoeve zoon Adrianus te Zevenbergen. Deze akte is niet aanwezig in het archief.

Erp. Akte 80, Op 20-8-1835, Verkoop. Arnoldus v. Hoof, broodbakker te Erp, verkoopt aan Willem v.d. Biggelaar,  bierbrouwer, te Erp, aan de brug, deel van bouw en weiland, nabij de Heesakker, genaamd ‘ de Vaan “, D 310,  aangekomen bij deling op 15-8-1835.  Verkocht voor 760 gulden.

Erp. Akte 81, Op 20-8-1835, Deling tussen Martinus Raaymakers, strodekker, en Adrana Raaymakers, vrouw van Joh’s Vossenberg, dagloner te Erp, willen onroerend goed delen.    Lot 1, aan Martinus, zuidelijk deel huis nabij de schutsboom te Erp, M 46, ( afgebroken ) scheidende op de brandmuur, de kelder hoort geheel bij dit deel, verder zuidelijk en westelijk deel tuin, M 45,  verder   bouwland op Empeldonk,  Hen aangekomen van hun ouders : Joh’s Raaymakers en Adriana Smits.  Lot 2, aan Adriana Raaymakers, X Joh’s Vossenberg, het noordelijk deel van het huis M 46, ( afgebroken ) scheidende op de brandmuur, en deel van tuin, M 45. Aangekomen uit nalatenschap van hun ouders.  

Erp. Akte 82, Op 25-8-1835, Verkoop. Peter Simon v.d. Biggelaar, boer te Erp, in het Hurkske, verkoopt aan Joh’s v. Santvoort, boer te Erp, bouw en weiland op de Molenakker, bouw en weiland op Heuvelberg, weiland in het Hurkske aan de ‘meerbos’, huis, schuurtje, en aangelag in het Hurkske, ( In 1832, F 157 en 158 , Nu in 2011, hier huis, Franse weg 15 ),  Nog meer losse percelen, o.a. F 68, 69, 121, 174, 162 en 163,  Verder I  170, en ¼ in C 96,  Verkocht voor 1200 gulden. Aangekomen van zijn vader Simon v.d. Biggelaar. Kopie aanwezig.  Zie ook akte 4 in 1835.

Veghel. Akte 56 en 59, Op 27-8 en 10-9-1835, Openbare verkoop. Verkoper : Jhr. De Jong, te Beek en Donk, o.a. 12 e koop : mastbosch op de Kraanmeer, bij het Melvert, A 99, verkocht aan Willem v.d. Velden, boer te Erp, voor 170 gulden.

Erp. Akte 85, Op 7-9-1835, Verkoop. Martinus, Jan , Joh’s, en Joh’a v.d. Biggelaar, boeren te Uden, Hendrik v.d. Biggelaar, brouwer te ’s Bosch, Joh’s v.d. Biggelaar, boer te Boekel, Hendrina v.d. Biggelaar, spinster te Gemert, Maria v.d. Biggelaar, boerin te St. Oedenrode, , Antonie v.d. Biggelaar, dagloner te Erp, Gerardus v.d. Biggelaar, boer te Beek en Donk, Joh’a v.d. Biggelaar, spinster te Erp, spinster te Erp, Antonetta v.d. Biggelaar, boerenmeid te Beek en Donk, Maria v.d. Biggelaar, boerenmeid te Erp, en Peter v.d. Biggelaar, boer te Erp, verkopen aan Hendrik Aart v.d. Bergh, boer op de Boerdonkse Dijk, bouw en weiland in het Hurkske, F 193,  Aangekomen bij successie van hun oom Jan v.d. Biggelaar, op 7-6-1835. Verkoop voor 180 gulden.

Erp. Akte 86, Op 7-9-1835, Verkoop. Dezelfde verkopers als in akte 85, verkopen aan Jacobus Hendriks, smid te Erp, aan de Brug, bouwland op de Molenakker, E 35, voor 12 gulden.

Erp. Akte 87, Op 12-9-1835, Verkoop. Judocus en Willem Kanters, boeren te Veghel, verkopen aan Gerit v.d. Biggelaar, boer te Erp, huisje, erf en bouwland op het Oude Veld, ( In 1832, B  207, Nu in 2011, hier ongeveer huis Oudveld 6, Verder B  208  ), 18 roei groot,  voor 150 gulden, aangekomen van hun ouders. Kopie aanwezig. Stond aan het huidige Oude Veld.

Erp. Akte 89, Op 8-10-1835, Verkoop. Joh’s v. Velthoven, ( X Erp 5-2-1820 ), en zijn vrouw Geertrui v.d. Elzen, boer te Erp, verkopen aan Joh’s Vogels, klompenmaker te AarleRixtel, huis, tuin en aangelag in den Hoek, ( In 1832, E 337 en 338, afgebroken in 1894 ), 23 roei en 60 ellen, ongeveer 20 jaar geleden van hun ouders aangekomen. Verkoop voor 300 gulden. Kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 90, Op 10-10-1835, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 315 gulden.

Erp. Akte  91, Op 16-10-1835, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman teHelmond, verkoopt paarden, voor 347 gulden.

Erp. Akte 92, Op 20-10-1835, Huurcontract. Maria Schey, Wed. Joh’s Boerdonk, molenaresse te Erp, verhuurt aan Peter v.d. Wijst, te Uden, boer en herbergier, boerderij en herberg, ‘de rode leeuw ‘te Uden in de straat.

Erp. Akte 93 en 95, Op 21-10 en 28-10-1835, Openbare verkoop. Jacoba Jurriens, en haar man Arnoldus Smits, boer te Uden, Joh’a Jurriens, vrouw van Joh’s v.d. Elzen, boer te Gemert, Wilhelmina Jurriens, en haar man Lambert v. Boxmeer, boer te Veghel, Antonetta Jurriens, ongehuwde boerin te Erp, Maria Jurriens, ongehuwde boerin e Erp, Anna Maria Hanegraaf, vrouw van Marten Welten, boer op Heuvelberg, verkopen onroerend goed, verkregen bij successie van Jan Welt Jurriens, X  Hendrina v. Roosmalen,  welke laatste tevens de moeder van genoemde Anna Maria Hanegraaf. Uit haar eerder X, met wijlen Jacobus Hanegraaf. Verkocht werd een huis, stal, schuur, schop, tuin en aangelag op Heuvelberg, ( In 1832, F 24, Nu in 2011, hier huis, Rauwven 2 ), verder nog losse percelen, verkocht aan Marten Welten enz, voor 2410.83 gulden. Kopie  is aanwezig.

Erp. Akte 93 en 95, Op 21-10 en 28-10-1835, Openbare verkoop. Door 1. Jacobus Jurriens, en Arnoldus Smits te Uden,  2. Joh’a Jurriens, X Erp 1831,met  Joh’s v.d. Elzen te Gemert. 3. Wilhelmina Jurriens en Lambert v. Boxmeer, te Veghel. 4. Antonetta Jurriens, te Erp, en Maria Jurriens te Erp, 5. Anna Maria Hanegraaf, X Erp 17-9-1809, Marten Welten, boer te Erp. Aangekomen van hun ouders : Jan Welt Jurriens en Hendrina v. Dommelen.  Koop 1 : huis, tuin en aangelag op Heuvelberg, F 22, 23, 24, ( zie vorige akte ),Verder  F  25, en 26, e.s. Marten Welten, a.s. Marte v. Roosmalen. Verkocht aan Marten Welten enz.  Koop 2, Huis enz. op Heuvelberg, F 34, 35 en 36, Koop 3, de percelen : F 83 en 84. Koop 4: mastbosch, F 63, en deel in hooiland, E 203.  Kopie  is hier aanwezig.

Gemert. Akte 69, Op 9-11-1835, Hypotheek van 475 gulden. Hendrik Hendrik v.d. Berg, op Boerdonk, leent geld van Hendrik Corsten, koopman te Gemert, borg : stenen huis op Boerdonk, met schuur, hof en aangelag.

Erp. Akte 105, Op 28-11-1835, Verklaring.  Peter Francis Tijssen, bakker en koopman te Erp, benoems als voogd over Petrus, Lambertus en Maria, kinderen van Cornelia Nooyen, Willem v. Lieshout, particulier te Erp.

Erp. Akte 106, Op 1-12-1835,  Verkoop. Arnoldus Smits,  te Uden, Joh’s v.d. Elzen te Gemert, Lambert v. Boxmeer, te Veghel, Antonetta en Maria Jurriens te Erp, en Marten Welten, boer te Erp, verkopen roerende goederen, voor 286.65 gulden.

Erp. Akte 108, Op 3-12-1835, Verhuur. Hendrik v. Boxmeer, Jan v.d. Velden en Willem v.d. Tillaar, ammeesters , boeren te Erp, verhuren bouw en weiland en hooiland en heide,  te Erp, voor 6 jaar. O.a. perceel,  D 577 en 578, op de Veluwe, ‘ de oude huisplaats “, verder ook perceeltje op de Bolst, waarop een huisje heeft gestaan, 6 roei, e.s. en e.e. de weg, a.s. Adriaan Tielemans. Verder o.a.  de percelen : D 576, 650, 662 en 663,  nog meer percelen genoemd.

Erp. Akte 110, Op 16-12-1835, Verkoop. Josephus Franciscus de Kuyper, particulier te Veghel, verkoopt hout op stam, voor 184.76 gulden.

Erp. Akte 113, Op 22-12-1835, Verkoop. Peter Simon v.d. Biggelaar, boer te Erp, verkoopt roerend goed voor 100.80 gulden.

Erp. Akte 116, Op 30-12-1835, Verkoop. Joh’s Goorts, Margaretha Goorts, Willem Delisse, Gerardus Peters, boeren te Erp, Arnoldus v. Oyen, boer te Boekel,  Antonie v.d. Boogaart, boer te Uden, Aart v.d. Boogaart, boer te Uden, als voogd over Willem, zoon van wijlen Hendrik Wassenberg, en wijlen Catharina v. Dijk. Verkopen roerende goederen, voor 528.35 gulden

Helmond. Akte  ..  Op .. 1835. Verkoop  voor notaris J. H. v.d. Ven, te Helmond. Verkopers : Maria v. Dommelen, X Willem Klomp, wever te Aarle-Rixtel, en Joh’a v. Dommelen, X Willem Douvens, wever te Aarle Rixtel,  Aan hun zwager en zuster, Gerardus Peter v.d. Elzen, X Hendrina v. Dommelen, te Keldonk, 2/4 in huis met aangelag op den Dieperskant,  I   670, 671,  afgebroken in 1897, Verder I  672, 673, 674, en 675. Dit huis werd afgebroken in 1871. Het  stond aan een door de ruilverkaveling verdwenen zandweg, tussen de huidige huizen, Sluisweg 25 en Sluisweg 13 en 15.  

1836.

 Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt hout, voor 115.05 gulden.

Erp. Akte 2, Op 15-1-1836, Verkoop. Willem v. Deurzen, boer te Erp, verkoopt aan Matheus v.d. Biggelaar, particulier te Gemert, een hypothecaire schuldvordering van 1000 gulden, die hij heeft op Joh’a Maria Schepers, Wed. Joh’s Willem v. Deurzen, boerin te Erp. blijkens een contract voor notaris Hendrikus Markwartus Freher, te Heeze.

Erp. Akte 3, Op 22-1-1836, Deling tussen de kinderen van Hendrik v. Lankveld,  X  Erp  29-1-1797, met Francina v. Berlo.  1. Joh’s v. Lankveld.   2. Peter v. Lankveld.  3. Gerardus v. Lankveld.  4. Maria v. Lankveld, X  Peter v. Hoof.  5. Christina v. Lankveld, X Adriaan Kerkhof. Allen boer te Erp, en 6. Adriaan v. Lankveld, bakker te Veghel.                                           Lot 1, aan Christina v. Lankveld, X Adriaan Kerkhof,  boer,  huis, schuur, schop, bakhuis, en aangelag  op Keldonk, K 209,  afgebroken in 1887 en herbouwd korter aan de huidige Morgenstraat 7,  verder K 207, 208, 210, 211, 212, 213, 226,  Verder heide in de Lijnse kampen, K 100, en nog diverse percelen meer, o.a. K 48, 132, 133, 134, 135, ‘Stoffelskamp ‘, H 14,   Lot 2, aan Adriaan v. Lankveld, bakker, te Veghel,  huis met schuur enz. in de Kerkstraat, M 41, Nu in 2011, hier huis, Kerkstraat 52, Verder M 42, 43,  Verder, perceel B 50,  De andere deelgenoten krijgen allemaal losse percelen land, o.a. aan  Joh’s  v. Lankveld, K 32, ‘ den kwadenakker ‘, aan Gerardus v. Lankveld,  K 23, 35, 39, 43.  Kopie aanwezig. 

Erp. Akte 4, Op 23-1-1836, Verkoop. Peter v. Velthoven, boer te Erp, in den Hoek, verkoopt aan Gerit Doedee Equarda, dagloner in den Hoek, weiland in den Hoek,  E 171,  16 roei en 60 ellen. voor 80 gulden, hem aangekomen voor ca. 15 jaar van zijn vader Goort v. Velthoven, zie ook Akte 153, in 1846.    

Erp. Akte 7, Op 27-1-1836, Verkoop. Peter Hanegraaf, klompenmaker te Erp, ( X Erp 5-2-1820 ), en zijn vrouw Theodora v.d. Burgt, verkopen aan Elisabeth Ouwers, Wed. Goort Ketelaars, een deel van zijn huis, tuin en erf, M 40, en 3 roeden van de tuin  M 39, in de Heesstraat.  Zijnde een kamer aan de zuidzijde, met schuurtje en erf, Aangekomen bij koop op 3-3-1820, Verkocht voor 150 gulden. Het gaat om het deel langs Adriaan v. Lankveld,  Alles werd hier daarna  afgebroken en herbouwd.  Zie ook akte 17 en 24, in 1820.

Erp. Akte  9, Op 30-1-1836, Verkoop. Margaretha Raaymakers, X Erp 23-1-1819, met  Hendrik Versteegden, boer te Uden, verkopen aan Hendrik v. Bragt, X Erp 1-7-1827, met Hendrina Raaymakers,  boer te Erp, de ½ in  huis,  schuur, tuin en aangelag, op Boerdonk,  G 59, 60, 61, afgebroken, stond aan de huidig Tolentijnstraat, Verder G 62. e.s. Hendrik v. Dommelen,  a.s. juffr. Douven.  Aangekomen van haar vader Joh’s Raaymakers, + Erp 10-9-1834. ( X Petronella Schepers ) Verkoop voor 500 gulden. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 10, Op 1-2-1836, Verkoop. Hendrik Aart v.d. Bergh, boer te Erp, verkoopt aan Gerit Doedee Equarda, dagloner in den Hoek, bouw en weiland in den Hoek, E 355 en 356. Groot 40 roei en 10 ellen,  Aan beide zijden: de Wed. Marte v. Rixtel.  Verkocht voor 150 gulden.  Hem aangekomen bij koop op 2-7-1823.

Erp. Akte 12, Op 3-2-1836, Verkoop. Maria v. Lankveld, X  Peter v. Hoof, boer te Erp, verkoopt aan Antonetta Bekkers, Wed. Marten Zweyers, boerin op den Dieperskant, hooi op Keldonk,  K 43, ‘ den achtersten beemd ‘, voor 500 gulden. Aangekomen bij deling op 22-1-1836.

Erp. Akte 13, Op 5-2-1836, Hypotheek van 85 gulden.  Jan v. Boekel, boer te Erp, leent geld van Josephus Francscus de Kuyper, lid provinciale staten van Noord Brabant, te  Veghel,  Borg : bouw en weiland op Keldonk,  K 425,  genaamd ‘ het duifveldje “, 17 roei.

Erp. Akte 14, Op 10-2-1836, Verkoop. Lambert v. Lieshout, boer te Erp, en Aart v. d. Aa, dagloner,  verkopen  hout op stam, voor 30 gulden.

Erp. Akte 15, Op 10-2-1836,  Hypotheek van 200 gulden. Marten v. Stiphout, boer te Erp, als voogd over Petrus, Lambertus en Maria, kinderen van Peter Francis Tijssen, en Cornelia Nooyen,  leent geld van Willem v. Lieshout, particulier te Erp. metals  borg :  1/3 in bouwland aan de Bolst, 2 bunder, ‘ Jan v. Beekveld veld ‘.  Verder 1/3 in huis met bouwland en weiland, 1 bunder aan de Bolst, e.s. de weg  a.s. volgend perceel. 1/3 in bouw en weiland aan de Bolst, 50 roei,  e.s. kinderen v. Stiphout,  a.s. Wed. Marten Claassen.

Erp. Akte 16, Op 11-2-1836, Hypotheek van 800 gulden.  Hendrik v. Bragt, en zijn vrouw Hendrina Raaymakers, lenen geld van Joh’s v.d. Broek, bakker te Gemert. Borg : met een huis enz op Boerdonk, G 59, 60, 61, afgebroken, stond aan de Tolentijnstraat. Verder G 62,  Verder G 279, 292, 330, 331, 307,  (  zie ook akte 9, in 1836 ).   Borg blijft ook,  Peter v.d. Rijt, boer op Boerdonk,  met losse percelen.

Erp. Akte 17, Op 15-2-1836, Verkoop. Joh’s, en Margaretha Goorts,  Willem  Delisse,  Gerardus Peters, allen boer te Erp, Arnoldus v. Oyen, boer te Boekel, Antonie v.d. Boogaart, boer te Uden als voogd over Willem, zoon van wijlen Hendrik Wassenberg en wijlen Catharina v Dijk,  verkoop van roerende goederen, voor 430.10 gulden.

Erp. Akte 21, Op 24-2-1836, Verkoop. Arnoldus Smits, te Uden, Joh’s v.d. Elsen te Gemert, Lambert v. Boxmeer, te Veghel, Antonetta en Maria Jurriens beiden te Erp, en Marten Welten, boer  te Erp, verkopen roerende goederen, voor 369.26 gulden.

Erp. Akte 22, Op 25-2-1836, Verkoop. Jan Bakermans, koopman te Aarle-Rixtel, verkoopt varkens voor 116.50 gulden.

Erp. Akte 25, Op 29-2-1836, Hypotheek van 200 gulden. Gerit Lourens v. Stiphout, boer te Erp, leent geld van Willem v. Stiphout, boer te Veghel, Borg : 1/3 in huis en aangelag op de Bolst,  B 57, afgebroken in 1886.

Akte 25 is de laatste akte van notaris Joh’s Hermanus v.d. Werk in Erp.  Deze notaris v.d. Werk is daarna vertrokken naar het West Brabantse Zevenbergen.  Zijn opvolger in Erp was Conradus Wooldring, die zijn werk als notaris begon op 10-8-1836,  In de tussenliggende tijd had Erp geen notaris. Wel zijn er enkele notaris akten, waarvan ik geen akte nummer heb, en niet weet welke notaris deze akten gemaakt heeft.  

Akte,  – 2-1836,  Verkoop. Antonie Jan v. Doorn, dagloner te Erp, en echtgenote Antonia v. Hout te Dinther,  Wilhelmina v. Doorn, X Erp in 1825, Arnoldus v.d. Aa, dagloner te Erp, ( ( deze Wilhelmina was een dochter van Joh’s Willem v. Doorn, X Erp 20-5-1795, met Maria Antonis v. Lieshout ). Verkoop aan Martinus Jan v. Doorn,  hun broer,  boer te Erp,  2/3 in timmermanswoning, net getimmerd, en bouwland en weiland samen ongeveer 40 roei, verder nog losse percelen.  

….Akte  ..  , op 5-3-1836.   Hypotheek van .. gulden.  Dingena v. Dijk, Arnoldus v.d. Hurk, lenen geld, Borg : huis en hof aan de Rijbeemd, I  135, nu in 2012, hier huis, Hoogstraat 18 en 20. Groot ongeveer 8 roei,  Verder: Jan v.d. Hurk, met boerderij, 1.17 ha op den Dieperskant,    I 307, nu in 2012, hier woonboerderij, Dieperskant 7 en 9.  Joh’s Jan v.d. Velden, met grond ongeveer 1 ha in de Laren,  Wilbert v. Dinken, boer op den Dieperskant, met bouwland en weiland 1.66 ha, aan den Dieperkant.

… Akte .., op 16-3-1836, Afstand van togt. Joh’s Lucas Jan Teunis, Wedn. van Petronella Rooyakkers, aan Maria Teunis hun enige dochter, X Marten v. Cleef, huis met 1.70 ha aan den Dieperskant,   I  314,  afgebroken, stond in zij tuin boerderij, Dieperskant 3 . verder bouw en weiland tegenover het huis, 17 roei, verder wei,  I 382, hooiland  I  354, verder bouw en weiland 1.33 ha, K 514.

.. Akte ..  Op 18-3-1836, Hypotheek van .. gulden. Huybert Kweens, leent geld, Borg : Huis, hof en aangelag op den Dieperskant , I  703,  afgebroken. 1.5 ha, verder nog losse percelen.

Gemert.  Akte 113.  Op 24-3-1836, Openbare verkoop roerend goed door Adriaan Gerit v.d. Wijngaard, timmerman, te Erp, voor 68.50 gulden.

Veghel. Akte 50, Op 12-4-1836, Hypotheek van 200 gulden. Joh’s de Louw, X Maria v.d. Aa, bakker en herbergier, te Erp, leent geld van Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk,  Borg : huis aan de Rijbeemd, 31 roei en 50 ellen, F 177 afgebroken, stond aan de huidige Hoogstraat. Verder  I   178,  noord: Jan Heykants , zuid:  Lambert Manders,   oost :  Hr Riemsdijk,  west : straat.  Nog een huis aan de Rijbeemd, 22 roei en 8 ellen,  I  152, Nu in 2012, hier de huizen Hoogstraat 26 en 28. Verder I  153 en 154, noord : Jan Heykants,  zuid : Jan v. Dommelen.

… Akte … Op 14-4-1836. Hypotheek van … gulden. Gerit Arnoldus Schepers, boer te Erp leent geld, Borg : Huis schop enz, op Boerdonk,  verder nog enkele losse percelen.

Gemert. Akte 124, Op 20-4-1836, Openbare verkoop. Joh’a Maria v.d. Berg, Wed. Joh’s Ansems, op het Looyeind, verkoopt roerend goed voor 413.75 gulden.

Gemert. Akte 125, Op 23-4-1836, Openbare verkoop. Joh’a Maria v.d. Berg, Wed. Joh’s Ansems op het Looyeind, verkoopt aan Cornelis v.d. Biggelaar, boer op het Looyeind, Huis stal, schuur enz. op het Looyeind, D 119, Nu in 2012, hier huis, Groothees 16,  Verder D 120, 121, samen 41 roei en 80 ellen, e.s. Hendrik Jacobus v. Haandel,  a.s. gem. weg. Verkocht voor 1500 gulden.

Veghel. Akte 59, Op 28-4-1836, Verkoop. Elisabeth Ouwers, Wed. Goort Ketelaars, te Erp, verkoopt aan Hendrik Gerit v.d. Steen, boer te Erp, weiland in het Melvert,  A 89, aangekomen bij testament voor notaris v.d. Werk, op 1-4-1826.

… Akte … Op 5-5-1836, Verkoop. Joh’s v.d. Biggelaar, boer te Boekel, Joh’s v.d. Crommenakker, X Hendrina v.d. Biggelaar  te Gemert, Jasper v.d. Dungen, X Maria v.d. Biggelaar, te St. Oedenrode. Verkopen aan Lambert Verbruggen, boer te Erp, hooiland, 66 roei,  C 62, in het Goor.


Gemert. Akte 128, Op 6-5-1836, Verkoop. Joh’a  Joost v. Deurzen, verkoopt aan Hendrik Aart v.d. Werk,  huisje, G 12 en 13, afgebroken in 1837. aan den Boerdonksen dijk, verkocht voor 100 gulden.

… Akte ..  Op 12-5-1836, Hypotheek van  … gulden. Lambert v.d. Crommenakker, X Erp 25-3-1814,  met Helena Hanegraaf, te Erp lenen geld. Borg : de ½ in huis, erf en aangelag  aan de Wasaa, 40 roei, M 171, Nu in 2012, hier ongeveer huis, Wasaa 8, verder bouwland aan de kerkpad, 33 roei, en hooiland aan de sluisbunder, 1.65 ha.

Veghel. Akte 62, Op 13-5-1836, Verkoop voor 400 gulden. Gerit Peter v. Stiphout, boer te Erp, op den Boerdonksen dijk, verkoopt aan Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, huis 0aan den Boerdonksen Dijk, met schuurtje, erf en tuin, I  508, 509, 510, 511, 512, 513, Nu in 2012, hier huis, Boerdonksen Dijk 8 en 10, Verder I  514, e.s. kinderen Hendrik v.d. Ven,  a.s. Hendrik Aart v.d. Berg, beide einden de  gemeente. Verder   I  547, 548, 553, en 554. Aangekomen bij koop van Wed. Aart v. Lieshout, voor 25 jaar.

Gemert. Akte 132, Op 16-5-1836, Testament voor Elisabeth Ouwers, winkelierster te Erp, Wed. van Goort Ketelaars.

Gemert. Akte 135, Op 25-5-1836, Verkoop. Joh’s  Antonie Dekkers, boereknecht,  Jan Antonie Dekkers, boereknecht te Erp, Anna Antonie Dekkers, X Antonie Lourens Manders, boer te Boekel, verkopen aan Martinus Joh’s Bouw, boer te Erp, Huis tuin, en aangelag, B 185, 186, afgebroken rond 1960, ten behoeve aanleg verharde weg naar Uden. Verder B 187, 155 en 156, op de Morsehoef, Verkoop voor 1200 gulden. Aangekomen uit erfenis ouders : Antonie Dekkers, X Maria Joh’s Biemans.

Gemert. Akte 139, Op 10-6-1836, Verkoop. Door de fam. Mickers, te Gemert, uit de nalatenschap van pastoor Joh’s Mickers, te Erp, een perceel hooiland,  I  54,  aan de R.K. Kerk, te Erp.

Gemert. Akte 140, Op 12-6-1836, Testament voor Peter v. Hoof, boer te Erp op de Wasaa, aan zijn vrouw, Maria Hendrik v. Lankveld, Zij is zijn universele erfgenaam.

 Gemert. Akte 142, Op 18-6-1836, Testament voor Arnoldus v. Hoof, broodbakker te Erp, aan zijn vrouw Magdalena v. Dooren. Er zit 300 gulden hypotheek op.

Gemert. Akte 143, Op 20-6-1836, Testament voor Peternel Willem v.d. Aa, boerin te Erp, aan haar man Leendert v.d. Nieuwenhuyzen, boer op Keldonk.

Veghel. Akte 66, Op 23-6-1836, Verkoop voor 300 gulden. Hendricus Joh’s Smits, boer te Erp, verkoopt aan Gijsbert Antonie Leenders, boer op het Looyeind, bouwland, weiland, genaamd ‘ de huisplaats  ‘, D 383, 97 roei en 80 ellen.

Gemert. Akte 147, Op 28-6-1836, Verkoop. Door Hendrik Kemps, boerenarb. Te Gemert, Joh’a Kemps, X Wed. Joh’s Adriaans,  en Lamberdina Kemps, te Veghel, verkopen aan Joh’s Kemps, hun broer, te Keldonk, Huis, stal, hof en aangelag op Keldonk, K 579, 580, 582, Nu in 2012, hier het brugwachtershuis, Hool 5, Verder 584, 585 en 586,  Verder de percelen K 56, K 154, 234, 240, 504, 505 en 506.  Verkregen van hun ouders : Antonie Kemps, X Anna Maria v.d. Bosch.

… Akte .. Op 30-6-1836. Verkoop. Hendrik de Jong, rentmeester te ’s Bosch. Verkoopt aan Willem Leenders, bouwland en weiland, ongeveer 1 ha, aan den Dijk,  M 122, 117, 120 en 121

Gemert. Akte 157, Op 19-7-1836, Verkoop door Pieter,  Martinus v.d. Biggelaar, Helena v.d. Biggelaar, X Wed. Joh’s Schepers,  Joh’a Maria v.d. Biggelaar, X Gerard Claassen, Geertrui v.d. Biggelaar, X Martinus Vogels, te Lieshout, alle anderen te Erp, Verkopen aan hun boer Lucas v.d. Biggelaar, op Keldonk, 5/6 in huis schuur, bakhuis, tuin en aangelag op Keldonk, K 195, 196, 197, 198, Nu in 2012, hier woonboerderij, Sweenslag  8 en 10, .Verder K 199, 189, 190, 191,  Verder de percelen K 65, 25 en 26, 4 en 5, 8 en 9, 11, 12,13, 14, Allen zijn kinderen van : Martinus v.d. Biggelaar, X Erp Christina Kerkhof.

Gemert. Akte 169, Op 8-8-1836, Hypotheek van 1000 gulden. Lucas v.d. Biggelaar ( vorige akte ), leent geld van Hendrik v. Mierlo, te Gemert, Borg,  bovengenoemd huis enz. vorige akte.

De nieuwe Erpse notaris, Conradus Wooldringh  maakt zijn eerste akte op 10-8-1836.  Inventaris no. 1529. Notariaat van notaris Conradus Wooldringh, te Erp.  Wooldringh was de opvolger van notaris v.d. Werk, deze was vertrokken  naar Zevenbergen.

Erp. Akte 1. Op 10-8-1836, Testament  voor Willem v. Santvoort, boer te Erp, geb. te Erp op 31-7-1795.   + Erp 30-7-1872. Universeel erfgenaam:  zijn zussen Maria en Gordina v. Santvoort, beiden boerinnen te Erp. Weduwnaar van X Erp 9-8-1834, Anna Maria Ketelaars, geb. 16-4-1800, + Erp 11-7-1835.

Erp. Akte 2, Op 10-8-1836, Testament voor Maria v. Santvoort, boerin te Erp. + Erp, Dieperskant  25-4-1845.  Universeel erfgenamen : haar broer Willem, boer  en haar zus, Gordina v Santvoort, boerin te Erp.

Erp. Akte 3, Op 10-8-1836, Testament voor Gordina v. Santvoort, boerin te Erp. +  Erp, Kerkstraat 1-2-1864.  Universeel erfgenaam : haar broer Willem v. Santvoort, boer en haar zus Maria v. Santvoort, boerin te Erp.

Erp. Akte 4. Op 11-8-1836, Verkoop. Joh’a v. Boekel, X Erp 18-2-1798,  vrouw van Marten v. Wanrooy, boer te Erp, verkoopt aan Marten v. Berlo, boer op Keldonk, bouwland op Keldonk,  K 353,  voor  80 gulden, Aangekomen van haar ouders Joh’s v. Boekel en Jenneke Vermeulen. Op dit perceel staat thans de Keldonkse kerk.

Erp. Akte 7, Op 5-9-1836, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, boerin te Erp, verkoopt roerende goederen voor 100.75 gulden.

Erp. Akte 8, Op 7-9-1836, Verkoop. Joh’a Verhallen, Wed. Peter v.d. Elsen, boerin op Keldonk op den Dieperskant, verkoopt roerende goederen, voor 54.10 gulden.

Erp. Akte 9, Op 7-9-1836, Verhuur. Joh’a Verhallen, Wed. Peter v.d. Elsen, boerin op den Dieperskant, verhuurt bouw en weiland op den Dieperskant,   I  698, 701 en 702,  genaamt ‘de huisplaats ‘, voor 29 gulden, aan Antonie Gerit Welten.

Erp. Akte 11, Op 14-9-1836, Hypotheek van 150 gulden. Peter Hanegraaf, klompenmaker te Erp, leent geld van Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk,  Borg : huis, tuin en bouwland in de Heesstraat, nabij de kerk.

Erp. Akte 12, Op 14-9-1836, Verkoop. Jan Francis v. Gulick, grondeigenaar te Ravenstein, verkoopt aan Theodorus  Krijnen, timmerman te Erp, een huis, schuurtje en tuin en bouwland, M 49, 50 en 96,  voor 315 gulden.  Nu in 2011, hier huis, Hezelstraat 10.  Aangekomen bij verkoop van Andries v. Gemert, op 24-12-1834.   Zie ook  Akte 17 in 1842,  en Akte  82 en 83, in 1846.

Erp. Akte 13, Op 14-9-1836, Verkoop. Allegonda v.d. Weyenberg, boerenmeid te Gemert, verkoopt aan Francis Hendriks, boer te Erp, 1/3 deel in huis, en aangelag op het Looyeind, D 96, 97, 98, 99 en 100, afgebroken, voor 60 gulden. Haar aangekomen van haar grootouders, Jan Francis Willems ( Hendriks ), X Erp 1-5-1796, met Josina v. Berlo. Jan Francis Willem ( Hendriks ) was eerder getrouwd geweest, X 13-11-1774, met Cathalijn Lourens v.d. Luytelaar,  deze Cathalijn was toen al ( X Erp 2-6-1771 ), Wed. van Adriaan v.d. Ven, Deze hadden een kind Joh’s v.d. Ven, geboren te Erp op 27-6-1772.  Jan Francis Willems ( Hendriks ) had 10 kinderen van Cathalijn , Uit het huwelijk met Josina v. Berlo kwamen geen kinderen voort. Jan Francis Willems ( Hendriks ),  overleed op het Looyeind op 23-10-1830,   toen 90 jaar oud.

Erp. Akte 14, Op 20-9-1836, Verkoop. Adriana v. Hees, Huiberdina v. Hees, en Joh’a Meulensteen,  allen  naaisters te Erp, verkopen aan Geertruida Scheepers, Wed. Adriaan Kerkhof, koopvrouw te Erp, in de straat, bouwland op den Rooyakker, M 100.  Hen aangekomen bij successie van ouders Cornelis Molensteen en Maria Verbosch,  Wed. Jacobus v. Hees.

Erp. Akte 15, Op 29-9-1836, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 460 gulden.

Erp. Akte 16 en 23, Op 30-9 en 14-10-1836, Openbare verkoop. Theodora Maria Tielemans, vrouw,  X Erp 1829, van Joh’s Koolen, Adriana Tielemans, vrouw  X Erp 1822, van Willem Rooyakkers, Catharina Tielemans, vrouw X Erp 1828, van Gijsbert Linders, allen boer te Erp, en Catharina Tielemans, X Erp 1823, Wed. Martinus v. Lieshout boerin te Erp, allen kinderen van Joh’s Adriaan Tielemans, X Erp 23-2-1784, met Maria Cornelis Donkers.   verkopen een huis, schuur, schop, hof en aangelag op Boerdonk, G 74, 75 en 76, afgebroken, stond aan de huidige Tolentijnstraat. Verder nog losse percelen.
Het huis is verkocht aan Joh’s v.d. Acker boer, voor 430 gulden. 

Erp. 17, Op 1-10-1836, Testament voor Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, Legateert aan haar 2 dochters, Hendrika Elisabeth en Joh’a Caspardina, v.d. Werk, ieder 1300 gulden, en aan haar zoon Willem Cornelis v.d. Werk, het pellen en linnendeel wat ook de gehuwde kinderen hebben ontvangen. Erfgenamen zijn al haar kinderen.

Erp. Akte 19 en 20, Op 10-10-1836, Testamenten voor Martinus v.d. Heuvel, broodbakker te Erp en Maria Elisabeth Schippers, zijn vrouw, Alles aan elkaar.

Erp. Akte 21, Op 12-10-1836, Verklaring. Peter v.d. Rijt, boer op Boerdonk, verklaart de 4e koop zijnde een perceel bouw en weiland op Boerdonk, uit verkoop van 30-9-1836, alsnog voor 390 gulden te kopen.

Erp. Akte 22, Op 14-10-1836, Verkoop. Leendert Jan v. Dommelen, boer te Boerdonk, verkoopt aan Jan Arnoldus Biemans, boer op Boerdonk,  bouwland op Boerdonk,  voor 175 gulden, Hem aangekomen bij successie van zijn ouders, Geert v. Dommelen en Helena Vermeulen.

Erp. Akte 24, Op 15-10-1836, Verklaring. Cornelis Biemans, boer te Erp, verklaart dat hij gisteren op de publieke veilng  1/5 deel in hooiland op Hongerdonk, toegewezen heeft gekregen, voor 83 gulden, en dat hij dat mede heeft gekocht voor Adriaan Tielemans, Adriaan v.d. Tillaar en Joh’s v.d. Aa, allen boer te Erp.

Erp. Akte 25, Op 15-10-1836, Verkoop. Peter Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 471 gulden.

Erp. Akte 26, Op 17-10-1836, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 205 gulden.

Erp. Akte 27, Op 20-10-1836, Hypotheek van 550 gulden. Antonie Marten v. Roosmalen. Boer op Reijkerbeek, leent geld van Peter v. Oorschot, bakker te Helmond, Borg : bouwland op het Looyeind, verder huis, schuur, schop, tuin en aangelag op Reijkerbeek,  D 246, Nu in 2012, hier huis, Rijkerbeek 4,verder nog diverse losse percelen. Ook borg zijn  Phillipus Dekkers , met huis op het Looyeind,  en huis in het Hurkske,  en Hendrik Jacobus v. Haandel, boer op het Looyeind, met huis enz, op het Looyeind.

Erp. Akte 28, Op 21-10-1836, Deling tussen de erfgenamen van Peter Lambert v.d. Heyden, X Geertrui v.d. Biggelaar, en van Hendrina Delisse. Deelgenoten zijn : Anna Maria v.d. Heyden , X Joh’s v.d. Heuvel, te Erp.  Elisabeth v.d. Heyden, boerin te Erp, Antonie Delisse, boer te Erp, voor zichzelf en voor als vader en voogd over Petronella, Jacoba, en Joh’a Delisse, bij wijlen Geertrui v.d. Biggelaar, eerder Wed. van Peter Lambert v.d. Heyden,  Verdeeld worden diverse losse percelen, allemaal in de sektie I , o.a. I   61, 294, en 358.

Erp. Akte 30, Op 24-10-1836, Verkoop. Jacobus v. Lieshout, boer te Erp, verkoopt aan Helena  v.d. Biggelaar, Wed. Joh’s Schepers, boerin, bouwland in de Kerkstraat, M 241, Aangekomen van Peter Gerit v. Schijndel, arbeiders en diens vrouw, Joh’a v. Lieshout, bij verkoop op 20-4-1816. Verkocht voor 50 gulden. Op dit perceel later huis, M 338, en 339,  op 17-9-1851, en M 416, en 417, in 1862.

Erp. Akte 31, Op 25-10-1836, Verkoop.  Wilhelmina Timmers, vrouw van Lambert Looymans, en Joh’a Maria Timmers, verkopen aan Antonetta Bekkers, Wed. Marten Zweyers, boerin op den Dieperskant, ¼ deel in hooiland,   I  86, aan de bergen, Aangekomen bij successie van hun vader Arnoldus Timmers,  Verkocht voor 60 gulden.

Erp. Akte 37, Op 9-11-1836, Verkoop. Joh’a Rutgera Hiebendaal, Wed. Cornelis Rietman, boerin tew Erp,  verkoopt hout op stam, voor 178.70 gulden.     

Erp. Akte 38, Op 10-11-1836, Verkoop. Anna Maria Dekkers, vrouw van Hendrik Bijsterveld, wever te Gerwen, Hendrik Dekkers, boereknecht te Beek en Donk, Cornelis Dekkers, boereknecht te Veghel, en Anna Maria Dekkers, boeremeid te Beek en Donk verkopen aan Hendrik Aart v.d. Bergh, boer te Erp, de ½ in huisje tuin en aangelag aan den Boerdonksen Dijk,  I   501. Nu in 2012, hier ongeveer de woonboerderij, Boerdonksen Dijk 4 en 6, Hen aangekomen  voor vele jaren van hun grootvader Hendrik de Jonge, Verkoop voor 75 gulden. Kopie  aanwezig.

Erp. Akte 39, Op 15-11-1836, Deling tussen Joh’s Hymon Hoogaars, burgemeester van Erp, en Jan Arnoldus Biemans, en Aart Hoogaars,  delen de nalatenschap van wijlen Maria Hoogaars, Het gaat om bouwland in het Hurkske, F 170, en weiland in de Laarse kampen,   I  498. Aangekomen van hun zuster  wijlen Maria Hoogaars.

Erp. Akte 41, Op 17-11-1836, Verkoop. Joh’a Maria Wassenberg, vrouw van Arnoldus v. Oyen, boer te Boekel, Maria Wassenberg, vrouw van Antonie v.d. Boogaard, boer te Volkel, verkopen aan Joh’s Goorts, Joh’a Maria Goorts, vrouw van  Willem Delisse, Margaretha Goorts, en Maria Goorts, vrouw van Geert Peters, allen boer te Erp, 1/3 deel in huis, schuur, bakhuis, hof en aangelag, op  het Looyeind,  D 389, 390, nu in 2012, hier huis, Looyeind 10 en 12, Verder D 391, 392,   , Verder  1/3 deel in diverse losse percelen, o.a.  D 11, 16, 30, 386, 656, E 150, alles samen voor 1100 gulden. Verder nog vele percelen meer, zie hiervoor kladnotities not. Arch. Erp 1836.

Erp. Akte 46,  Op 9-12-1836, Verkoop. Anna Rietman, Wed.  Bastiaan v.d. Werk, boerin te Erp, verkoopt hout op stam, voor 260.85 gulden.

Erp. Akte 47, Op 10-12-1836, Verkoop. Peter Biemans, boerin te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 239.75 gulden.

Erp. Akte 48, Op 12-12-1836, Verkoop. Anna Maria v.d. Heyden, boerin en vrouw van Joh’s v.d. Heuvel, te Erp, Elisabeth v.d. Heyden, boerin, verkopen aan Antonie Delisse, boer in de Laren, de achterste ½ van hooiland in de Roost, I  61,  hen aangekomen van hun ouders,  Peter Lambert v.d. Heyden, en Geertrui v.d. Biggelaar. En wijlen hun halfzus Hendrina Delisse, bij deling op 21-10-1836, Verkocht voor 8 gulden.

Erp. Akte 49, Op 13-12-1836, Verkoop. Antonie v.d. Biggelaar, boer op Boerdonk, verkoopt aan Peter v. Bragt, boer op Boerdonk, bouwland op Boerdonk,  H 127, aangekomen bij verkoop van Arnoldus Gerit Beckers, boer, X Petronella Hurks, op 21-11-1826, verkoop voor 100 gulden.

Erp. Akte 50, Op 14-12-1836, Verkoop. Lucas v.d. Biggelaar, Peter v.d. Biggelaar, Martinus v.d. Biggelaar, Gerardus Claassen, Helena v.d. Biggelaar, allen boer te Erp, en Martinus Vogels, boer te Lieshout,  verkopen roerende goederen, voor 515.60 gulden.

Erp. Akte 51, Op  14-12-1836, Verkoop. Dezelfde verkopers, verkopen hout op stam, voor 443.60 gulden,

Erp. Akte 55, Op 30-12-1836, Verkoop. Maria v. Lankveld, Wed. Peter v. Hoof, boerin te Erp, verkoopt roerende goederen en hout op stam, voor 394.25 gulden.

1837.                                                                                                          Erp. Akte 58, Op 5-1-1837, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, boerin te Erp, verkoopt hout op stam, voor 272.10 gulden.

Erp. Akte 60, Op 10-1-1837, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt takkebossen en hout, voor 147.60 gulden.

Erp. Akte 61, Op 11-1-1837, Verpachting. Cornelis v.d. Rijt, koopman te ’s Bosch, verhuurt voor 5 jaar, weiland te Erp, voor 56.50 gulden per jaar.  Aan Wilhelmina Bouw, Wed. Willem v.d. Elzen, op de Kraanmeer. Weiland  op het Looyeind, in de sluisbeemden, genaamt ‘ den nieuwenbeemd ‘, 1 bunder 28 roei, e.s. de Aa  a.s. Willem Ketelaars, voor 35.50 gulden per jaar.   Aan Thomas Smits verhuurt, voor 21 gulden, weiland in het Aarsen, genaamt ‘ Beeringsbeemd ‘’, 40 roei.

Veghel. Akte 11, Op 13-2-1837, Deling tussen de kinderen van Lambert v.d. Tillaart, + 1802, X Joh’a Maria Welten, + 1836,  Aan Marte v.d. Tillaart te Erp, hooiveld op Hongerdonk, E 392, en de ‘ Voorste morgen op de Bolst,  B 296,   Aan Elisabeth v.d. Tillaart, X Antonie Geert Brugmans, de ½ in hooiland aan den Dijk, L 202 en 203.  Aan Anna Maria v.d. Tillaart, X Jan v.d. Elsen,  ¼ in hooiland te Veghel. Verder land aan den Dijk te  Erp. Aan Lamberdina v.d. Tillaart, X Joh’s Peter Ketelaars, de ½ van hooiland, L 202 en 203.  Aan Aart v.d. Tillaart, te Veghel, huis te Veghel, op het Ham, D 866, t/m 869. Verder  grond te Erp, aan den Dijk, L 278 en 279.


Erp. Akte 62, Op 21-1-1837, Hypotheek van 100 gulden. Aart v.d. Aa, arbeider te Erp, Martinus v.d. Aa, arbeider te Dinther, Maria v.d Aa, vrouw van Francis Hendriks, arbeider te Erp,  Catharina v.d. Aa, dienstmeid te Veghel,  Allegonda v.d. Aa, vrouw van Jacobus Vermeulen, arbeider te Erp, lenen geld van Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, Borg : huis, tuin, en erf bouwland en heide aan de Bolst.

Erp. Akte  63, Op 21-1-1837, Verkoop. Antonie v.d. Velden,  Nicolaas v.d. Velden,  Hendrik v.d. Velden, Gordina v.d. Velden, Wed. Peter v. Lieshout, Maria v.d. Velden, Wed. Gerit Gerit Schepers, Willem Bekkers en Gerardus v.d. Elsen, boeren te Erp, Willem Douvens, kleermaker, en Willem Klomp, wever, beiden te Aarle Rixtel, Petrus v. Dommelen, dagloner te Aarle -Rixtel,  als voogd over Joh’s, zoon van wijlen Jan v. Dommelen X Anna Maria v.d.
Velden, verkopen roerende goederen voor 790.02 ½ gulden.

Erp. Akte 65, Op 27-1-1837, Verkoop. Dezelfde verkopers, verkopen roerende goederen, voor 214.40 gulden.

Erp. Akte 66, Op 30-1-1837, Verkoop. Jan Rooyakkers, boer te Erp, verkoopt aan Adriaan Willem v. Deurzen,  X Erp 29-4-1837, boer te Erp,  huis, erf en aangelag, op den Dieperskant  I   643, 644, 645,    voor 100 gulden.   Aangekomen bij verkoop van Aalbert Jonkers Gerit en Geertrui Jonkers, op  25-3-1822,  akte 67.  Dit huis is gebouwd na 1822, en voor 1832, afgebroken rond  1921. Het stond aan de huidige Trentweg, links in de bocht voorbij de boerderij,   Trentweg  5.    Jan Rooyakkers, was getrouwd, X Erp 16-2-1822, met Adriana Tielemans.   

Erp. Akte 67, Op 31-1-1837, Verkoop. Willem Rooyakkers, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 397.40 gulden.

Erp. Akte 68, Op 7-2-1837, Verkoop. Peter Biemans, boer te Erp. verkoopt roerende goederen, voor 172.05 gulden

Erp. Akte 69, Op 10-2-1837, Deling tussen de kinderen van Hendrik Wassenberg, ( X Erp 18-2-1806 ), met  Catharina v. Dijk.  1. Joh’a Wassenberg, vrouw van Arnoldus v. Oyen boer te Boekel.  2. Maria Wassenberg, vrouw van Antonie v.d. Boogaart te Volkel.  3. Aart v.d. Boogaart, boer te Volkel, als voogd over Willem Wassenberg, zonder beroep te Boekel, zoon van wijlen Hendrik Wassenberg en Catharina v. Dijk.  Lot 1 aan Willem Wassenberg,                         ( geboren te Boekel op 6-10-1821, getrouwd te Uden op 28-1-1843, met Johanna v. Duynhoven ) . nog onm. te Boekel,  Huis tuin, erf en aangelag op het Looyeind,  D 405, 406 en 407.   Nu in 2012, hier huis, Looyeind 20.                               Lot  2,   aan Arnoldus v. Oyen,  te Boekel,  huis te Boekel,  B 11, en 12.   Lot 3, aan Antonie v.d. Boogaard, te Volkel, de schuur, tuin en weiland te Boekel, B  9, 10 en 11.

Erp. Akte 70, Op 10-2-1837, Deling tussen de erfgenamen van  Hendrika Welten, ( akte van kindschap op 24-9-1824, notaris v.d. Werk ). Deelgenoten :   1. Antonie v.d. Velden.  2. Nicolaas v.d. Velden.  3. Hendrik v.d. Velden.  4. Gordina v.d. Velden, Wed. Peter v. Lieshout.  5. Maria v.d. Velden, Wed. Gerit Gerit Schepers.  6. Joh’a Maria v.d. Velden, vrouw van Willem Bekkers.  7. Hendricus v.d. Velden,  8, Christaan v.d. Velden,  9.  Joh’a v. Dommelen, vrouw van Willem Douvens, kleermaker te Aarle Rixtel.  8. Hendrina v. Dommelen, vrouw van Gerardus v.d. Elsen, boer te Erp.  9. Maria v. Dommelen, vrouw van Willem Klomp, wever te Aarle-Rixtel. 10. Peter v. Dommelen, arbeider te Aarle- Rixtel, als voogd over Joh’s, zoon van Jan v. Dommelen, X Anna Maria v.d. Velden.                                               Lot 1, aan  Christiaan v.d. Velden,  , Huis, schuur, schop, tuin en aangelag aan den Dieperskant,   K   411, 412, 413, 414,  Nu in 2012, hier huisplaats aan de sluisweg, Dit huis is een paar geleden afgebrand. Verder K   415, Verder de losse pecelen :   I   18, 36,  64, 86, 91, 333, 335, 647, K 104, 105, 106, 436, 462, 489, 609 en 610, 611 en 612.   De andere deelgenoten verkrijgen, ( zie kopie ).    Kopie is hier aanwezig.

Erp. Akte 71, Op 11-2-1837, Verkoop. Joh’s v. Velthoven, boer in den Hoek, verkoopt aan Willem Hurkmans, boereknecht te Erp, hooiland in den Hoek, genaamd ‘den beerbeemd ‘, E 205, aangekomen van ouders : Goort v. Velthoven, X Antonetta Hogenhuyzen.Verkoop voor 90 gulden.

Erp. Akte 72, Op 11-2-1837, Verkoop. Willem v. Stiphout, boer te Veghel, verkoopt aan Hendrik Geert v. Haandel, boer op den Dijk, weiland in de Vogelenzang, L 371, Aangekomen van Albertus Timmers, en Huiberdina Pepers, boeren te Erp, bij verkoop op 8-10-1819.  Verkoop voor 200 gulden.

Erp. Akte 73, Op 11-2-1837, Hypotheek van 500 gulden. Joh’s v.d. Hogenhuizen, boer te Erp, leent geld van Willem v. Stiphout, boer te Veghel,  Borg : huis, schuur, tuin en aangelag op het Oude Veld.  D 346, 347, 348, afgebroken, stond aan het Hesselereind. Verder  heiland  op de Morsehoef.

Erp. Akte 74, Op 14-2-1837, Verkoop. Martinus Bouw, boer te Erp, verkoopt hout op stam, voor 40.15 gulden.

Erp. Akte 75, Op 17-2-1837, Verkoop. Goort v. Bragt, boer te Beek en Donk, en Peter Dekkers, wever te Lieshout, verkopen aan Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, boerin te Erp, bouwland aan den Boerdonksen Dijk, I   552, voor 20 gulden,   aangekomen van halfbroer Joh’s v. Bragt.

Erp. Akte 77, Op 20-2-1837, Verkoop. Francis Lucius, timmerman op Keldonk, Cornelis Lucius, timmerman te ’s Bosch, Antonetta Lucius, vrouw van Martinus Saesen, kramer,  en Martinus Lucius, boer te Erp, ( kinderen van Willem Francis Lucius, ook wel genaamd Timmers, + Erp 29-3-1831,  X Erp  18-2-1798, met Wilhelmina Antonie v.d. Leest  ),   verkopen aan Peter Geert Verbakel, boer te Erp, een huis, schuur, tuin en bouwland op den Dieperskant,  K 477, 478,  Nu in 2011,  Kampweg 24. Verder K 479, 480, 481, groot samen 61.70 aren,  voor 220 gulden. Aangekomen van ouders : Willem Lucius en Wilhelmina v. d.  Leest. ( dochter van Antonie Adrianus v.d. Leest, X Erp 17-5-1767,  Catharina Antonius  v. Gemert, zij woonden hier eerder ! ). Lucius werd eerder ook wel Timmers genoemd.  Kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 78, Op 20-2-1837, Ruiling. Joh’a Maria Goorts, vrouw van Cornelis v.d. Biggelaar, boer op het Looyeind, ruilt met Hendrik Geert v. Haandel, boer op den Dijk, bouwland op Empeldonk, M 86, aan v. Haandel, aangekomen van ouders Jan Willem Goorts en Emerantia Biemans,  tegen bouwland op kleinheesch,   D 176, 195, 196, aan v.d. Biggelaar,  aangekomen van ouders Gerit v. Haandel, en Antonetta v. Nuenen.

Erp. Akte 79, Op 22-2-1837, Verkoop. Lucas v.d. Biggelaar, Petrus v.d. Biggelaar, Martinus v.d. Biggelaar, Gerardus Claassen, en Helena.d. Biggelaar, allen boer te Erp, verkopen roerende goederen, voor 527.65 gulden.

Erp. Akte 80, Op 23-2-1837, Verkoop. Maria v. Lankveld, Wed. Peter v. Hoof, boerin te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 360.27 gulden.

Erp. Akte 82, Op 1-3-1837, Verkoop. Jan Roeffen, boer te Uden, verkoopt aan Peter Joh’s v.d. Berg, boer op het Looyeind,  de ½ in  hooiland in het Goor, C 97, voor 80 gulden. Aangekomen van ouders Hendrik Roeffen en Maria v. Boxtel.

Erp. Akte 83, Op 3-3-1837, Verkoop. Joh’s Gerit Schepers, boer te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 71.55 gulden

Erp. Akte 87, Op 17-3-1837, Verkoop.  Helena Kweens, vrouw van Peter Joh’s Beekmans, boer  op Keldonk, en Joh’s Kweens, boer te Erp, verkopen aan Willem Marten Timmers, boer op Keldonk, bouw en weiland op Keldonk, K 613 en 614, “ in  de Keldonkse morgen ‘, aangekomen van hun vader Jan Kweens, voor 100 gulden.  

Erp. Akte 88, Op 23-3-1837, Verkoop. Lambert Kerkhof, boer te Heeswijk, Joh’s Kerkhof, boer te Dinther, Jan Kerkhof, arbeider te Veghel, Maria Kerkhof, boerin te Erp, Hendrik v. Dooren, boer te Erp,   verkopen aan Antonie Kerkhof, Antonetta Kerkhof,  Catharina Kerkhof, allen boer te Erp, 11/28 deel van bouwland, aan de bergen, I  107, op de Beeke, I  167,   in de Laren, I  218, 260, 463 en 623.  aangekomen van hun tante Petronella Dekkers,  + Erp 1835, Verkoop voor 120 gulden.  Het andere deel behoort al aan verkrijgers.

Erp. Akte 89, Op 23-3-1837, Verkoop. Lambert Kerkhof, boer te Heeswijk, Joh’s Kerkhof, boer te Dinther, Jan Kerkhof, arbeider te Veghel, Maria Kerkhof, Antonie Kerkhof , Antonetta en Catharina Kerkhof, allen boer te Erp, verkopen aan Hendrik v. Dooren, boer te Erp, ¾ deel van hooiland, op Keldonk, I 306,  aangekomen van tante Petronella Dekkers, Testament op 5-9-1832.  Verkocht voor 90 gulden.

Erp. Akte 91, Op 3-4-1837, Verkoop. Jan Bakermans, koopman te Aarle- Rixtel, verkoopt varkens, voor 144.50 gulden.

Veghel. Akte 24, Op 3-4-1837, Testament voor Judith v.d. Werk, Wed. Willem Neomagis te Erp, aan oudste dochter Wilhelmina, het huis aan de Kerkstraat, met washuis, schuur, tuin en erf, M 264, Zij moet dit verrekenen met de andere 4 kinderen.

Erp. Akte 99, Op 3-5-1837, Testament voor Adam Joh’s v.d. Biggelaar, ( X Erp 14-11-1784, met Anna Maria Gerardus Joh’s Goorts ),  boer te Erp, in de Laren, Een korenpacht wordt verdeeld onder zijn 5 kleinkinderen.  Legaat aan de bij hem inwonende kleindochter  Elisabeth v.d. Heyden,  huis, en bijhorende gebouwen, thans in gebruik bij den testateur, en de Wed. Marten v. Lieshout, tuin, en aangelag op het Hurkske,  I  190,  ( Nu in 2011, Hurkske 20 en 22 ),   , hooiland op den Dieperskant, hooiland in Heurkensbeemd,  Legaat aan Anna Maria v.d. Heyden, kleindochter, X Joh’s v.d. Heuvel, boer in het Hurkske,  bouw en weiland in het Hurkske, hooiland in den Hoek, en aan den Dieperskant, Legaat aan kleindochter Jacoba Delisse, wonende bij haar vader Antonie Delisse, in de Laren, huis, tuin, bouw en weiland in de Laren,  I  266, ( Nu in 2011, de Laren 8 ), hooiland in de Bulten, en op Keldonk. Legaat aan kleindochter Joh’a Delisse, eveneens bij haar vader wonende, een huis, enz. in de Laren,  I  234, afgebroken in 19..    ,   hooiland in de Laren en in de Rouwbergen. Legaat aan kleindochter  Petronella Delisse, ook wonend bij haar vader, bouw en weiland, in de Laren, hooiland op Keldonk, en in de Bulten, Gelijkelijke verdeling van de roerende goederen.

Erp. Akte 101, Op 12-5-1837, Verkoop. Joh’a Beekmans, en haar man, Jan v.d. Burgt, boer op Keldonk, Catharina Beekmans, Wed. Arie de Kort, zonder beroep te Dinther, Peter Beekmans, boer op Keldonk, verkopen aan Dirk Joh’s Beekmans, boer op Keldonk, ¾  deel in huis erf, en aangelag, op Keldonk, K  536, 537 en 538,    Aangekomen van hun ouders : Joh’s Willem Beekmans, X Erp 7-10-1794, en Geertruida v.d. Kraanmeer. Verkocht voor 120 gld.  Kopie aanwezig.  Nu in 2011 op deze plek het huis van de fam. Engelen, Kampweg22.

Erp. Akte 102, Op 12-5-1837, Verkoop. Joh’a Beekmans, X Erp 29-4-1837, vrouw van Adriaan v. Deurzen, boer op Keldonk, verkoopt aan Dirk Gerit Beekmans, strodekker op Keldonk, bouwland op Keldonk,  K 539, Aangekomen van ouders Gerard Beekmans en Maria Donkers. Verkocht voor 80 gulden.

Gemert. Akte 231, Op 17-5-1837, Hypotheek van 500 gulden. Jan Bekkers, op de Morsehoef, leent geld van zijn broers en zussen, Borg :  huis op de Morsehoef,  B 164, Nu in 2011, hier huis, Morsehoef 17.

Erp. Akte 107 en 108,  Op 27-5-1837, Testamenten voor Hendrik Crooymans, X Joh’a Maria Richters. Het vruchtgebruik aan haar man. Verder zijn erfgenaam de broers en zussen van beiden.

Erp. Akte 109, Op 5-6-1837, Verkoop. Lambert Manders, molenaar te Cuyk, verkoopt aan  Joh’ Heymon Hoogaars, burgemeester van Erp, bouwland in den Hoek, E 102, voor 280 gulden, Aangekomen van zijn ouders : Jan Manders en Maria v.d. Boom.

Erp. Akte 113, Op 8-6-1837, Verpachting.  Petrus Hanegraaf, klompenmaker te Erp, verpacht Efrahim Goudsmits, koopman te Erp, huisje schuur, en hof in de Kerkstraat, M  40, Nu in 2011, hier huis, Kerkstraat 48 en 50, voor 4 jaar, voor 25 gulden per jaar.

Erp. Akte 114, Op 8-6-1837, Verkoop. Joh’a v. Dommelen, vrouw van Willem Douvens, kleermaker te Aarle-Rixtel,   Hendrina v. Dommelen, vrouw van Gerardus v.d. Elzen, boer te Erp, Maria v. Dommelen, en haar man Willem Klomp, wever te Aarle- Rixtel, verkopen aan JenneMaria v. Gerwen, Wed. Jan Kweens, boerin op Keldonk, ¾ deel in bouw en weiland op den Dieperskant, K 461, voor 200 gulden. Aangekomen van hun ouders  Jan v. Dommelen en Anna Maria v.d. Velden.

Erp. Akte 115, Op 9-6-1837, Hypotheek van 400 gulden.  Jennemaria v. Gerwen, Wed. Jan Kweens, boerin op Keldonk, en Joh’s Beekmans, boer op Keldonk, en Joh’s Kweens, boer,  lenen geld van Maria Geertruida Corstens, Wed. Joh’s de Hezelaar, te Gemert.   Borg: bouw en weiland op Keldonk, huis, en aangelag op den Dieperskant, en bouw en weiland op Keldonk.

Erp. Akte 119, Op 22-6-1837, Deling van de nalatenschap van Joh’s v. Boxtel, overleden te Thorn, op 28-5-1826,  Deelgenoten zijn : Anna Catharina Sophia Eveillard des Bois, jonge dochter, geassisteert door haar moeder Maria Joh’a Dirkers, rentenierster, Wed. in eerste huwelijk van Jacobus Antonius Franciscus Eveilard des Bois, en in tweede huwelijk van Joh’s v. Boxtel, wonende te Thorn, ten eenre, en Christina Judith v. Boxtel, vrouw van Jacob Bidot, kooplieden te Vessem, Verdeeld werden o.a. goederen te Babilonienbroek, en in Baardwijk, Wessem en Veghel. Toebedeeld aan mej. Anna Catharina Sophia Eveilaard des Bois,  te Thorn,  In Erp o.a. hooiland op Keldonk, bouwland op de Rooyakker, bouw en weiland aan den Dijk, de Langveldse hoef, met huis, schuur, bakhuis, hof en aangelag. L 266, Nu in 2011, hier de Hamse hoeve, Ham 5 en 7, Verder L 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 en 276. Samen 3 bunder 50 roei  en 88 ellen,  Dit lot is gewaardeerd op 2400 gulden. Verder goederen te Veghel, Besoyen, Baardwijk, Babylonienbroek en Bakel, en goederen in de provincie Limburg.  

Erp. Akte 120, Op 22-6-1837, Volmacht.  Anna Catharina Sophia Eveilard des Bois, te Thorn, verklaart te machtigen : Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, om namens haar onroerende goederen te verkopen.

Erp. Akte 122, Op 28-6-1837, Verkoop. Hendrik de Jong, lid stadsbestuur, te ’s Bosch, verkoopt gras, voor 551.50 gulden.

Erp. Akte 123, Op 29-6-1837, Verkoop. Lambert v. Lieshout, boereknecht , Jan v. Lieshout, boer, beiden  te Erp, en Antonie v. Lieshout, timmermansknecht te Zeeland,  verkopen aan Dielis Biemans, boer op de Veluwe,  weiland op de Veluwe, D 554, 555, 556, 557,  genaamt ‘de nieuwe morgen ‘, voor 240 gulden. Aangekomen van Joh’s Antonie v. Lieshout, en Adriana v.d. Tillaar.

Erp. Akte 127, Op 13-7-1837, Verkoop. Maria v. Lankveld, Wed. Peter v. Hoof, particuliere te Erp, verkoopt te velde staande gewassen, voor 261.50 gulden.

Erp. Akte 131, Op 18-7-1837, Verpachting.  Lucas v.d. Biggelaar, boer in het Hurkske, verpacht  veldvruchten, voor 204.50 gulden.

Erp. Akte 132, Op 19-7-1837, Verpachting. Joh’s Gerrit Scheepers, boer te Erp, verpacht  veldvruchten, voor 244.50 gulden.

Erp. Akte 133, Op 20-7-1837, Verpachting, Willem Rooyakkers, boer te Erp, verpacht veldvruchten, voor 204.75 gulden.

Erp. Akte 135, Op 21-7-1837, Verpachting. Petrus v.d. Biggelaar, boer te Erp, verpacht veldvruchten, voor 393.50 gulden.

Erp. Akte 136, Op 22-7-1837, Verpachting. Peter Biemans, boer te Erp, verpacht te velde staande gewassen, voor 189.50 gulden.

Erp. Akte 139, Op 27-7-1837,  Verpachting. De fam. v.d. Velden, verpacht te velde staande gewassen, voor 256.20 gulden.

Erp. Akte  140, Op 28-7-1837, Testament voor Adriaan Kuypers, zonder beroep te Erp, Universeel erfgenaam : zijn neef Antonie Hermanus Kuypers, boer te Erp, Legateert het vruchtgebruik aan zijn vrouw Theodora Maria v. Roosmalen.

Erp. Akte 141, Op 28-7-1837, Testament voor Theodora Maria v. Roosmalen, vrouw van Adriaan Kuypers, zonder beroep te Erp. Legateert het vruchtgebruik van alles aan haar man. Universeel erfgenaam : voor ¼ deel aan haar zus Antonetta v. Roosmalen, Wed. Theodorus Peters, te Erp, voor ¼ aan de 3 kinderen van wijlen haar zus Maria v. Roosmalen, en Hendrik Tielemans, ( Haar 3 kinderen : Hendrik, Antonie en Lamberdina ), voor ¼ deel aan de 6 kinderen van wijlen haar zus Hendrika,  wijlen Jacobus Hanegraaf en en mede wijlen Jan Welt Jurriens, Met name: Anna Maria Hanegraaf, en Jacoba, Johanna, Wilhelmina, Maria en Antonetta Jurriens,  Voor ¼ deel aan de 3 kinderen van wijlen haar broer : Martinus v. Roosmelen en Hendrina v. Stiphout, Met name : Antonie,  Joh’a Maria en Maria v. Roosmalen.

Erp. Akte 142, Op 29-7-1837, Verkoop. Peter Hanegraaf, klompenm aker te Erp, verkoopt aan Adriaan Geert v.d. Wijngaart, timmerman te Erp, 1/3 deel in bouwland, aan de schutsboom,  M 298, voor 20 gulden, Aangekomen bij verkoop van Arnoldus Antonie Smits, op 15-3-1832.

Erp. Akte 143. Op 31-7-1837, Verkoop. Joh’a Bevers, vrouw van Joh’s Jansen, Anna Maria Bevers, vrouw van Arnoldus v. Oort, Mathijs v. Kessel, Antonie v. Kessel, Theodorus v. Kessel,en Arnoldus v. Kessel, allen boeren te Boekel, verkopen aan Willem v.d. Biggelaar, boer te Erp, de ½ in weiland te Erp, in de lage Gooren, C 118,  voor 170 gulden. Hen aangekomen van ouders en grootouders, Joh’s Bevers, en Anna Maria v. Ooyen.

Erp. Akte 145, Op 2-8-1837, Verkoop. Peter v.d. Burgt, boer te Boekel, verkoopt bultturf, voor 92.95 gulden.

Erp. Akte 146, Op 3-8-1837, Verkoop. Joh’a v. Dommelen, vrouw van Willem Douvens, kleermaker, Maria v. Dommelem, vrouw van Willem Klomp, wever, beide te Aarle- Rixtel, verkopen aan Lambert v.d. Boogaart, boer op Keldonk, de ½ in bouw en weiland op Keldonk, K 104, 105 en 106, voor 100 gulden. Hen aangekomen van hun grootouders bij deling op 13-2-1837

Erp. Akte 147, Op 3-8-1837, Verkoop. Hendrik Rietman, burgemeester te Gemert, verkoopt aan Hartog Klein, koopman te Erp, Huis, erf en tuin aan de Brug, M 188 en 189, ( Nu in 2011, den Uil 7 ), M 188 en 189, voor 250 gulden, Hem aangekomen van zijn ouders : Joh’s Rietman en Anna Wilhelmina de Gelder.

Erp. Akte 149 en 150, Op 7-8-1837,  Testamenten voor Hartog Klein,  koopman,  X Erp 30-7-1821, en zijn vrouw Marianne Gerson Goudsmits. Alles  aan  elkaar. Hartog Klein overleed te Erp op 9-3-1854,

Erp. Akte 152 en 154, Op 9-8 en 16-8-1837, Openbare verkoop. Martinus Smits, zonder beroep te Erp, verkoopt bouwland op Boerdonk, H 64, voor 280 gulden. Hem aangekomen van ouders Joh’s Smits en Hendrina v. Rixtel,  bij deling  Akte 36, in 1834.  Koper werd : Hendrik Maas, boer.

Erp. Akte 153, Op 16-8-1837, Verkoop. Joh’s v.d. Akker, boer, verkoopt afbraakhout, voor 23.10 gulden.

Erp. Akte 155, Op 30-8-1837, Verkoop. Jan v. Erp, boer te Erp, Arnoldus v. Erp, boer te  Uden, Maria v. Erp, vrouw van Peter Burgers, boer te Vehel, verkopen aan Joh’s de Louw, herbergier, te Erp, ¼ in bouwland in de Bulten,  I  59, voor 20 gulden, hen aangekomen van ouders : Antonie v. Erp en Antonetta v.d. Hurk.

Erp. Akte 156, Op 31-8-1837, Verkoop. Joh’s Tonijs, boer te Uden, verkoopt aan Egidius Boerdonk, molenaar te Erp, hooiland in de ‘Hooge Gooren ‘ , C 49, voor 40 gulden. Hem aangekomen van zijn ouders : Peter Jan Tonijs en Theodora Verkuylen.

Erp. Akte 157, Op 1-9-1837, Hypotheek van 200 gulden, Joh’s Jan v.d. Velden, boer te Erp, leent geld van Jan Francis Aalders, oud-notaris te Gemert,  Borg : bouw en weiland op den Dieperskant, bouwland in de Laren, en hooiland op Keldonk.

Erp. Akte 158, Op 1-9-1837, Hypotheek van 1500 gulden. Lucas v.d. Biggelaar, boer te Keldonk in het Hool, leent geld van Jan Francis Aalders, oud-notaris te Gemert. Borg : Huis, stal, schuur, bakhuis, hof en aangelag op Keldonk,  ( In 1832, K 198 ), nu hier dubbele woonboerderij op Sweenslag 8 en 10 .

Erp. Akte 159, Op 7-9-1837, Verpachting. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, boerin te Erp, verpacht te velde staande gewassen, voor 78 gulden.

Erp. Akte 160, Op 7-9-1837, Verkoop. Joh’a v.d. Tillaar, Wed. Cornelis v.d. Ven, boerin te Erp, verkoopt houtop stam voor 34.60 gulden.

Erp. Akte 165, Op 13-9-1837, Verkoop. Joh’s Francis v.d. Elsen, boer te Boekel, verkoopt aan Peter Joh’s v.d. Berg, boer op het Looyeind, ¼ deel in hooiland, in het Goor, C 98 en 99, voor 80 gulden, Hem aangekomen van zijn ouders : Francis Jan v.d. Elsen en Anna Maria v.d. Zanden.

Erp. Akte 166, Op 13-9-1837, Verkoop. Arnoldus Arts, en zijn vrouw Anna Rooyakkers, timmerman te Veghel, verkoopt aan Hendrien, Joh’s, Petrus , Willem , Lambertus, Hendricus, en Joh’a Verbruggen, allen boer te Erp. en Joh’a Maria Verbruggen, vrouw van Antonie v.d. Laar, boer te Uden. Bouwland en weiland aan het Looyeind, D 326, 341, 342 en 354.  voor  350 gulden,  Hen aangekomen van haar ouders : Gerard Rooyakkers en Ida Deckers.

Erp. Akte 170, Op 29-9-1837, Verkoop. Hendrik Swinkels, boereknecht te Boekel, verkoopt roerend goed, voor 81.30 gulden.

Erp. Akte 171, Op 29-9-1837, Verkoop. Peter Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt een aantal paarden, voor 806 gulden.

Erp. Akte 172, Op 29-9-1837, Verkoop. Elisabeth v.d. Craanmeer, jonge dochter, spinster te Erp, verkoopt aan Petronella v.d. Akker, boerin te Erp, huis, erf en aangelag in de Kerkstraat,  In 1832,  M  224, 225 en 226 , ( nu in 2011, Cruijgenstraat 8 ),  voor 260 gulden.  Haar aangekomen van haar vader Adriaan v.d. Craanmeer. Elisabeth v.d. Craanmeer overleed te Erp, 24-12-1845.

Erp. Akte 177, Op 17-10-1837, Verkoop. Peter Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt een aantal paarden, voor 238 gulden.

Erp. Akte 179 en 183, Op 27-10 en 6-11-1837, Openbare verkoop. Peter Johan v.Mourik, sergeant-majoorbij de 8e afdeling infanterie in garnizoen te Groningen, Joh’’s Cornelis v. Mourik, smidsknecht te Erp, Cornelis v. Mourik, schoenmaker te ’s Bosch, Cornelis Gerardus v. Hogerlinden, particulier te Erp, als gelaste van Elisabeth Petronella Verschoor, vrouw van Gerrit v. Andel, koopman van granen, te ’s Bosch, Abelia Goverdina Verschoor, vrouw van Aart Janse Vos, herbergier te Veen, Joh’s Koolhaas Verschoor, kandidaat-notaris te  Waalwijk, Antonia Anna Maria v. Someren, vrouw van Arnoldus Duyser, koopman in granen, te Veen, Cornelis v. Haandel, tabakssnijder te Erp, als adminestraterende voogd over de 4 kinderen van wijlen Pieter Johan v. Mourik en wijlen Maria Berkenbosch, met name : Wilhelmina Maria, Antonie, Joh’a Barbara en Cornelia v. Mourik. In bijwezen van Johan Andries Lungen, particulier te Aarle-Rixtel, als toeziende voogd, Nicolaas v.d. Ven, boer te Veghel, als gelaste van Joh’s Kremers, hoefsmid bij de 1e afdeling kurassiers, in kantonnement te Oosterhout, handelende als vader en voogd over zoon Willem, bij wijlen  Maria Berkenbosch, in bijwezen van Johan Cornelis v. Mourik, smidsknecht te Erp, als toeziende voogd verkopen een huis , stal, schuur, schop, tuin en aangelag aan de Wasaa, In 1832, M 206, 207, afgebroken ten behoeve aanleg Paus Joh’s laan, Verder M  204, 176, 177 , ( afgebroken ten behoeve aanleg Paus Joh’s laan ), en bouwland in het Hurkske, F 166,   Hen aangekomen van ouders en grootouders : Pieter Johan v. Mourik en Maria Berkenbosch. Het huis werd opgehouden, Bijgevoegd enkele volmachten en akte van rechtbankvan eerste aanleg te Eindhoven.

Erp. Akte 184, Op 6-11-1837, Verkoop. Sophia Timmers en haar man Joh’s Verbakel, boer te Keldonk, verkopen aan Hendrik v. Berlo, boer op Keldonk, bouw en weiland te Keldonk,K  28,  Voor 290  gulden. Hen aangekomen van ouders : Marten Timmers en Johanna Maria v. Berlo. Bij deling op 28-10-1831.

Erp. Akte 184, Op 10-11-1837, Verpachting. Petrus Tijssen, bakker te Erp, Lambertus Tijssen, kleermaker te Veghel, Willem v. Lieshout, particulier en Hendrik v. Boxmeer, beiden boer te Erp. als voogd en toeziende voogd over de minderjarige dochter van wijlen Peter Francis Tijssen en wijlen Cornelia Nooyen, verpachten voor 6 jaar, huis, hof aan de Kerkstraat, M 244,  7 roei en 38 ellen, afgebroken ten behoeve van aanleg Hertog Jan plein, stond tegenover het raadhuis,  verder  bouwland aan de Schild, genaamd ‘ kreugestraat ‘,voor 202.25 gulden per jaar.

Erp. Akte 188, Op 15-11-1837, Verkoop.  Peter Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt enige paarden voor 335 gulden.

Erp. Akte 192, Op 30-11-1837, Verkoop. Joh’a Maria Timmers vrouw van Johannes Bekkers, boer op Keldonk, verkoopt aan Antonie Scheepers, boer te Erp, bouwland op Keldonk, in de Lijnse kampen  K 138,  voor 130 gulden. Aangekomen van ouders : Marten Timmers en Joh’a Maria v. Berlo.

Erp. Akte 198, Op 13-12-1837, Verkoop. Hendrik Rietman,  burgemeester van Gemert , verkoopt hout op stam , voor 172.35 gulden.

Erp. Akte 202, Op 19-12-1837. Verkoop. Antonie v.d. Berg, boer op Keldonk, verkoopt roerend goed, voor 325.80 gulden.

Erp. Akte 203, Op 19-12-1837, Verkoop. Jan Kuypers, boer te Gemert, verkoopt aan Antonie Brugmans, boer op Keldonk, ¼ in de “Galgenbeemd “,  K 308, voor 120 gulden. Aangekomen van aangehuwde ouders : Leendert v. Dinther en Anna Maria Willems.

Erp. Akte 206, Op 22-12-1837, Verkoop. Willem v. Deurzen, boer op Keldonk, verkoopt roerende goed, voor 290.50 gulden.

Erp. Akte 210, Op 29-12-1837, Verkoop. Gerit, Peter, Hendricus, Joh’s, Hendrik en Ida Verbakel, boeren te Erp, en Lucas Verbakel, boer te Veghel, en Jan v.d. Veerdonk, arbeider te Dinther, verkopen  roerende goederen, voor 407.35 gulden.

 Erp. Akte 211, Op 30-12-1837, Testament voor Joh’a Maria v.d. Berg, Wed. Jan Ansems, zonder beroep te Erp, Universeel erfgenaam is Willem Ketelaars, boer te Erp. 

1838.                                                                                                                      Erp. Akte 1, Op 3-1-1838,Verkoop.Antonetta v. Roosmalen,  Wed. Theodorus  Peters,  boerin, verkoopt  roerende goederen, voor 240.45 gulden.

Erp. Akte 3, Op 9-1-1838, Verkoop.  Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt hout, voor 287.10 gulden.

Erp. Akte 5, Op 11-1-1838, Verkoop.  Peter v.d. Hurk, boer te Erp, verkoopt  roerend goed, voor 187.45 gulden.

Erp. Akte 6, Op  16-1-1838, Verkoop. Josephus Franciscus de Kuyper, particulier te Veghel, verkoopt hout, voor 56.25 gulden.

Erp. Akte 7, Op 16-1-1838, Verkoop, roerende goederen voor 138.70 gulden.

Erp, Akte 10, Op 25-1-1838, Verkoop. Joh’s v. Stiphout, boereknecht  te Beek en Donk, en Antonie v. Stiphout,  boereknecht  te Veghel, (  kinderen van Huybert v. Stiphout, X 1810, Wilhelmina v.d. Velden, Deze Wilhelmina v.d. Velden is te Erp op 9-12-1815,  hertrouwd met Gerardus Dirk Verbakel ),   verkopen aan deze Gerit Dirk Verbakel, boer te Erp, de ½ in huis,  In 1832, K 452, 453,  nu in 2011, woonboerderij,  Sluisweg 12 en 14 ),  schuurtje, tuin, bouw en weiland, aan den Dieperskant, Verder K 454,  en verder  I  719 en 720, weiland in de Laren, verder ook nog I  324 en 325, voor 400  gulden. Kopie  aanwezig. Vader  Huybert v. Stiphout overleed te Boekel in  1814.

 Erp. Akte 11,  Op 25-1-1838,   Hypotheek van 600  gulden,  Gerit Dirk Verbakel,  boer op den Dieperskant leent geld van Anna Sophia Linck, Wed. Jan Schoutensmeedster  te  Schiedam. Borg : huis enz aan den Dieperskant.   Zie vorige akte.

Erp. Akte 12,  Op 30-1-1838, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, verkoopt hout, voor 344.10 gulden.

Erp. Akte 13, Op 1-2-1838, Verkoop. Joh’s Hendrik Docters v. Leeuwen, rijksingenieur, te Gorinchem, verkoopt hout op stam voor 121.25 gulden.

Erp. Akte 14, Op 3-2-1838, Verkoop. Hendrina Rooyakkers, vrouw van Joh’s Dirk Verbakel, boerin te Erp, verkoopt aan Hendrien, Peter,  Joh’s,  Willem,  Lambertus,  Hendricus  en  Joh’a Verbruggen, allen boer te Erp,en Joh’a Maria Verbruggen, vrouw van Antonie v.d. Laar,  boer te Uden, weiland aan de Morsehoef, B 431 en 432,  haar aangekomen van haar ouders, Gerrit Rooyakkers en Ida Dekkers, Verkocht voor 100 gulden.

Erp. Akte 15, Op 3-2-1838, Verkoop. Joh’s Dirk Verbakel, boer te Erp op de Morsehoef, verkoopt aan Peter  v. Erp, boer op de Morsehoef,  bouwland aan de Morsehoef, B 148,  Aangekomen bij koop van de kinderen  Joh’s Koppens  en Elisabeth Verhees, op  6-1-1817, Verkoop voor 50  gulden.

Erp. Akte 16, Op 3-2-1838, Verkoop. Joh’s Dirk Verbakel,  boer op de Morsehoef, verkoopt aan Martinus Bouw, boer te Erp, bouwland aan de Morsehoef, B 144, aangekomen bij koop van de kinderen van Joh’s Koppens en Elisabeth Verhees,  op 6-1-1817. Verkoop voor 50 gulden.

Erp. Akte 17, Op 3-2-1838, Verkoop. Joh’s Dirk Verbakel, boer op de Morsehoef, verkoopt aan Joh’s Koolen,  boer,  weiland aan de Morsehoeve, B 460, Aangekomen bij koop van de kinderen van  Joh’s Koppens  en  Elisabeth Verhees, op 6-1-1817, Verkoop voor 40 gulden.

Erp.  Akte 20, Op 9-2-1838, Verkoop. Joh’s  v. Oyen, Willem v. Oyen, Louwrens v. Oyen, Arnoldus v. Oyen, en Adriaan v. Oyen, allen boer te Boekel, verkopen aan Cornelis v.d. Biggelaar, boer  op het Looyend, hooiland in de Hoge Gooren, C 52,  Aangekomen van ouders Joh’s v. Oyen, en Theodora v. Hout, verkocht voor 60 gulden.

Erp. Akte 21, Op 12-2-1838, Inventaris. Antonie Smits, boer te Boerdonk, als vader en voogd over zijn 5 jarige dochter Hendrica, geboren uit Ida v.d. Burgt,  +Erp 2-3-1835,  laat een inventaris opmaken. Geen onroerend goed.

Erp. Akte 23, Op 15-2-1838, Verkoop.  Cornelis v.d. Biggelaar,  Ida v.d. Biggelaar, vrouw van Jan v. Erp, Maria v.d. Biggelaar, vrouw van Lucas Delisse, Jan v. Dommelen, Leonardus v. Dommelen,  Hendricus v. Dommelen,  Francina  v. Dommelen,  Maria v. Dommelen, vrouw van Willem Smits, allen boeren te Erp, verkopen aan Willem v.d. Biggelaar, brouwer te Erp, bouwland in het Hurkske,   I  156, genaamt ‘ het doornebosje ‘,    Hen aangekomen van ouders Joseph v.d. Biggelaar en Wilhelmina v. Haandel, en ¼ deel  bij koop van wijlen Jan Swenters en Elisabeth v.d. Biggelaar, op 3-7-1817, verkoop voor 200 gulden.

Erp. Akte 24, Op 15-2-1838, Verkoop. Dezelfde verkopers, verkopen aan Hendrik Aart v.d. Berg, boer in het Hurkske, bouwland in het Hurkske, ‘ den ouden kamp, I  195.  Van dezelfden aangekomen als in vorige akte  . Verkocht voor 80 gulden.

Erp. Akte 25, Op 16-2-1838, Verkoop. Antonie v.d. Berg, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 214.10   gulden.

Erp. Akte 26, Op 17-2-1838, Inventaris, bij Leonardus v.d. Nieuwenhuizen, boer te Erp in de Laren, Wedn. van Petronella v.d. Aa, + Erp 26-6-1836, was getrouwd op,  X Erp 13-10-1833,   thans in ondertrouw , X Erp 17-2-1838, met Petronella Slaats, zonder beroep, te Erp, Wed. Marcelis v.. Berlo, + Gemert 17-11-1836, als vader en voogd over zijn 3 jarige zoon, Willem,  laat een inventaris opmaken. Bouwland op den Dieperskant, ‘ den Dieperskantse morgen “, groot 98 roei.

Erp. Akte 30, Op 21-2-1838, Verkoop. Willem v. Deursen, boer op Keldonk, verkoopt roerend goed, voor 322.09  gulden.

Erp. Akte 33, Op 26-2-1838, Verkoop. Antonetta v. Roosmalen, Wed. Theodorus Peters, boerin op Heuvelberg, verkoopt roerende goederen, voor 284.75 gulden.

Erp. Akte 34. Op 27-2-1838, Verkoop. Mathijs Ketelaars boer op het Oude veld, verkoopt hout op stam, voor 97.70  gulden.

Erp. Akte 35, Op 28-2-1838, Verkoop. Jennemaria Ansems, Wed. X Erp 19-2-1797, Peter v.d. Berg, boerin, en Joh’a Maria v.d. Berg, Wed. X Erp 18-1-1801,  Jan Ansems, beiden te Erp, verkopen aan Jan Jan Bekkers, boer te Erp, een huis, schuurtje, tuin en verder aangelag aan den Dieperskant  ( In 1832  K 407, 408, 409, 410  ), afgebroken in 1887, ( Stond aan het begin van de huidig Sluisweg, komende uit de Antoniusstraat ), verder bouwland op Keldonk, K 492, 496 en 497, 500, en 501, Verder I  26, 391, 677, hooiland in de Laren,  Hen aangekomen van hun ouders : Joh’s Ansems en Wilhelma Joh’s v.d. Velden.   Verkoop voor 800 gulden. Kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 36, Op 28-2-1838, Hypotheek van 600 gulden.  Joh’s Jan Bekkers, boer , en zijn vrouw Jennemaria Timmers, boer op Keldonk, lenen geld van Joh’s v. Kraay en Francisca v. Kraay, beiden zonder beroep  te Helmond, Borg : Huis enz, op Keldonk,  Zie vorige akte.

Erp. Akte  44, Op 15-3-1838, Verkoop. Gerrit, Peter, Hendricus, Joh’s  en  Ida Verbakel, boeren te Erp, en Lucas Verbakel, boer te Veghel, en Jan v.d. Veerdonk, te Dinther, Verkopen  roerende goederen, voor  176.80  gulden.

Erp. Akte 45, Op 15-3-1838, Hendrik Verbakel, boer te Erp, verkoopt hooi en stro voor  76 gulden.

Erp. Akte 53, Op 23-3-1838, Verhuur. Petrus Tijssen, bakker, verpacht aan Arnoldus v. Hoof, bakker te Erp, een huis en hof , aan de Kerkstraat, M 244,  kleermaker.  Stond op het huidige Hertog Jan plein, tegenover het huidige  raadhuis.   voor 6 jaar, voor 120 gulden per jaar.

Erp. Akte 54, Op 4-4-1838, Verkoop. Petrus Tijssen, bakker, Lambertus Tijssen, kleermaker, beiden te Erp, Willem v. Lieshout, particulier,  te Erp, en Hendrik v. Boxmeer, boer te Erp, resp, als voogd en als toeziende voogd over Maria, dochter van wijlen Peter Francis Tijssen, en wijlen Cornelia Nooyen,  verkoop van roerende goederen, voor 841.09  gulden.

Erp. Akte 59, Op 17-4-1838, Hypotheek van 200 gulden. Jasper v. Lankveld, boer te Rijkevoort, en Barbara v. Lankveld, boerin te Heeswijk, lenen geld van Jacobus v. Melis, kleermaker te Erp. Borg : huis en tuin in de Kerkstraat te Erp. M 238. Nu in 2011, hier het Hertog Jan plein, stond schuin tegenover het raadhuis.

Erp. Akte 63, Op 26-4-1838, Verkoop. Willem v.d. Hurk, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 125 gulden.

Erp. Akte 64, Op 26-4-1838, Verkoop. Antonie Willem v.d. Biggelaar, boer op Boerdonk, verkoopt aan Petrus v. Schijndel, boereknecht te Erp, bouwland en huisje in de Laren, I 468 en 469, afgebroken in 1905, voor 70 gulden. Hem aangekomen van zijn ouders, Willem v.d. Biggelaar en Hendrina v.d. Heyden.

Erp. Akte 67, Op 30-4-1838, Verkoop. Theodora Lucius, naaister te Erp, verkoopt roerend goed, voor 71.39  gulden.

Erp. Akte  73, Op 1-5-1838, Huwelijksconsent Thomas Dreesse X Anna Maria v. Stiphout voor zoon Hendricus  Dreesse  te Lith.

Uden. Akte 61, Op 4-5-1839, Hypotheek van 550 gulden. Peter Joost Hanegraaf, winkelier en klompenmaker, leent geld van Arnold v.d. Heuvel, te Uden, Waarborg : Huis in de Kerkstraat, M 40, ( Nu in 2011, Kerkstraat  48 en 50 ), en bouwland aan de schutboom.

Erp. Akte 74, Op 16-5-1838, Verkoop. Joh’a Maria v.d. Wijst, Wed. Aart Verbruggen, te Uden, verkoopt aan Egidius Boerdonk, molenaar te Erp, 1/3 deel in hooiland in de Hoge Gooren, C 49, voor 20 gulden,  hen aangekomen bij erfenis van ouders : Francis v.d. Wijst en Jacomijna v. Lieshout.

Erp. Akte  75, Op 18-5-1838, Verkoop. Joh’s v.d. Logt, boer te Veghel, Ardina Roeffen, vrouw van Martinus v.d. Pol, te Uden, en Adriaan Tielemans, zonder beroep te Erp, verkopen  aan Egidius Boerdonk, molenaar te Erp, hooiland in de Hoge Gooren, C 48, voor 60 gulden, Hn aangekomen de eerste van Elisabeth v. Heeswijk, en Anna Maria v. Heeswijk, bij gift, de tweede bij erfenis van oom Hubertus Roeffen, en de laatste bij erfenis van ouders, Adriaan Tielemans en Wilhelmina Delisse.

Erp. Akte 77, Op 19-5-1838, Hypotheek van 200 gulden. Gerardus v. Lieshout en Joh’s v. Lieshout, boeren te Erp, lenen geld van Peter v. Schijndel, boereknecht te Erp. Borg : bouw en weiland  in den Hoek.

Erp. Akte 79, Op 8-6-1838, Verkoop. Peter v.d. Burgt, boer te Boekel, en Gijsbert Leenders, boer op het Looyeind, verkopen een partij turf, voor  197.05  gulden.

Veghel. Akte 58, Op 13-6-1838, Lambert Joh’s Donkers, te Veghel verkoopt aan Dirk Adriaan v.d. Heuvel, te Veghel, grond in Veghel aan de Hezelaar, A 600 t/m 604.

Erp. Akte 80, Op 19-6-1838, Deling tussen Hendrik Rietman, burgemeester te Gemert, als gelaste van Adrianus v. Riemsdijk, grondeigenaar te Maastricht, Joh’s Joris Biemans, boer in de Laren, Francis Sterken, boer te Lieshout, Adam v.d. Biggelaar, boer in het Hurkske, en Joh’a Maria Kerkhof. Wed. Dirk Versteegden, op Boerdonk, bezitten onverdeeld weiland in de Laren, I  98, Zij gaan dit weiland delen.

Erp. Akte 81, Op 27-6-1838, Verpachting. Hendrik de Jong, lid  stadsbestuur  te ’s Bosch, verpacht gras voor 245.75 gulden.

Erp. Akte 82, Op 3-7-1838, Verpachting. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, verpacht te velde stand gras, voor 45.75 gulden.

Gemert. Akte 62, Op 6-7-1838, Verkoop. Joh’s v. Melis, koopman te Erp, verkoopt aan Antonie v.d. Akker, wever te Erp, tuin, erf, enz aan de Wasaa,  D 681, 682, 683.  ( was in 1832, D 306 ). Aangekomen koopakte v.d. Werk, 18-4-1833.   Nu in 2011, hier huis,  Wasaa 1 en 3.  Verkocht voor 120 gulden. Zie ook akte 120 en 121, in 1846.

Erp. Akte 83, Verpachting. Hendrik de Jong, lid stadsbestuur te ’s Bosch, verpacht gras voor 186.75 gulden.

Erp. Akte 89, Op 13-7-1838, Verpachting. Adam v.d. Heyden, boer op Boerdonk, verpacht gras, voor 94.25 gulden.

Erp. Akte 90, Op 14-7-1838, Verkoop. Joh’s v. Lieshout, Lambertus v. Lieshout, Jan v. Lieshout, Hendrina v. Lieshout, Helena v. Lieshout, vrouw van Wilbert v. Asseldonk, en Hendrina v. Lieshout, vrouw van Martinus Verputten, allen boer te Veghel, verkopen aan Willem v.d. Velden,  boer op den Dijk, bouwland aan den Dijk, genaamd “Erlicum “, L 121, 122.  voor 170 gulden, Hen aangekomen van ouders : Antonie v. Lieshout en Elisabeth Vogels.

Erp. Akte 93, Op 19-7-1838, Verpachting. Antonie v.d. Berg, boer op Keldonk, verpacht veldvruchten, voor 212 gulden.

Erp. Akte 96, Op 21-7-1838, Verpachting. Willem v.d. Hurk, boer te Erp, verpacht veldvruchten, voor 172.50 gulden.

Erp. Akte 97, Op 23-7-1838, Verpachting. Willem v. Deurzen, Adriaan v. Deurzen, Hendrik Aart v.d. Berg, Joh’a Maria Schepers, Wed. Joh’s v. Deurzen, allen boeren te Erp, verpachten veldvruchten, voor 263.50  gulden.

Erp. Akte 98, Op 24-7-1838, Verpachting. Gerrit, Peter, Hendricus, Joh’s, Hendrik en Ida Verbakel, allen boer te Erp, en Lucas Verbakel, boer te Veghel, en Jan v.d. Veerdonk, te Dinther, verpachten,  te velde staande vruchten, voor 228.25 gulden.

Erp. Akte 107, Op 8-8-1838, Inventaris. Jacobus Hendriks, smid te Erp, X Erp 1823, Wedn. Anna Maria Gijsbers, thans ( X Erp 11-8- 1838 ) in ondertrouw met Petronella v. Berkel, zonder beroep te Erp, als vader en voogd over Cornelis Martinus, en Joh’a Maria hun kinderen, in bijwezen van Gerardus Hendriks, smid te Erp, als toeziend voogd. Zij laten een inventaris opmaken. Huis, erf, tuin en aangelag,  I 129, 130 en 131, groot 51 roei  60 ellen,     ( Nu in 2011, hier ‘ Het Tramstation, Molentiend 12 ). verder bouwland,   I  141, 13 roei, en 1/12 deel in in de Roost,  I 328. 87 roei.  Kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 109, Op 10-9-1838, Verpachting. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, boerin te Erp, verpacht te velde staand nagras of eimet, voor 30-50 gulden.

Erp. Akte 110, Op 15-9-1838, Verkoop. Wilhelmus Augustinus Hendricus Postulaart, zonder beroep te ‘osch, verkoopt aan Willem v.d. Pas, zonder beroep te Erp, een jaarlijkse roggepacht, gelegen in het arrondissement Eindhoven,  thans vergolden wordende door vrouwe Elisabeth Maria Theresia v. Hooff, Wed. Jacobus de Kuyper, te Veghel. De verkoper is dit aangekomen bij deling van zijn moeder Wilhelmina v. Dungen, in leven vrouw van  Reinier Augustinus Postulaart, broodbakker  te ’s Bosch, die het op zijn beurt had verkregen van Maria Joh’a Clara, v. Houtum, Wed, Santvoort, bij verkoop op 28-10-1835, voor notaris Arts te ’s Bosch. Verkoop bedrag is 600 gulden.

Erp. Akte 111, Op 1-10-1838, Testament voor Aart v.d. Laarschot, zonder beroep op den Dieperskant,  + Erp 15-5-1843,  ( opgemaakt ten huize van Joh’a Verhallen, Wed. Peter v.d. Elsen, op den Dieperskant ). Hij was een zoon van Lambert v.d. Laarschot en Francina Smits.  Universele erfgenamen : zijn neven en nichten,  Jan v.d. Velden, Lambertus v.d. Laarschot,  Francina v.d. Laarschot,  Martinus v.d. Laarschot,  Gerardus v.d. Laarschot, en Margo v.d. Laarschot, allen boer te Erp, allen voor gelijke delen,

 Erp. Akte 112, Op 2-10-1838, Verkoop. Peter Kuypers, koopman in paarden, te Helmond, verkoopt paarden, voor 324 gulden.

Erp. Akte 113, Op 2-10-1838, Testament opgemaakt ten huize van Bernardus Gilsing te Erp. Voor  Jacobus v. Reusel, voerman, teugelaar,  te Keldonk,  Erfgenaam is Adriaan Gerit v.d. Wijngaard, timmerman te Erp. Jacobus v. Reusel was geboren in Gent,  Belgie,  Niet werd vermeld van wie hij een zoon was. Hij overleed op 58 jarige leeftijd  op 22-9-1845, op den Dieperskant,  bij sluis 5,  ( In 1832, H 19, afgebroken in .. ), waar hij woonde.

Erp. Akte 116, Op 12-10-1838, Verkoop. Peter Kuypers, koopman in paarden te Helmond, verkoopt paarden, voor 340.15 gulden.

Erp. Akte 122, Op 30-11-1838, Consent voor uitverkoop van onr.goed, van Joh’a Brugmans, Wed. Joh’s v.d. Laarschot.

Erp. Akte 124, Op 11-12-1838, Verkoop. Gijsberdina v.d. Crommert, Wed. Hendrik v.d. Nieuwenhuyzen, op Keldonk, verkoopt roerende goederen, voor 187.85 gulden.

Erp. Akte 125, Op 12-12-1838, Verkoop. Cornelis v.d. Biggelaar, boer te Erp,  op het Looyeind, en Lucia x. Rixtel, Wed. Joh’s Hogenhuyzen, boerin te Erp, verkopen roerende goederen, voor 340.60 gulden.

Uden, Akte 180, Op 15-12-1838, Deling kinderen Adam v.d. Meer, X Erp met   Maria Welten.  1. Joh’a Maria v.d. Meer, X Erp 1812, met Hendrik v. Asseldonk,  2. Geertruida v.d. Meer, X Joh’s Jan v.d. Ven, te Veghel,  3. Joh’s v.d. Meer, te Uden,  ieder lot 2010 gulden. Boerderij in den Hoek, E 132, ( afgebrand in 1938, herbouwd meer in de richting van Erp ).  aan Hendrik v. Asseldonk .

Erp. Akte 127, Op  18-12-1838, Verkoop. Willem Crooymans, Adriaan Crooymans, Hendrik Crooymans, Joh’s Crooymans, Petronella Crooymans en Leendert v. Dommelen, boeren te Erp, en Boerdonk, Hendrik Crooymans, timmerman te Erp, en Adriana v. Heesch, naaister ook te Erp, verkopen roerende goederen, voor 319.25 gulden.

Erp. Akte 128, Op 19-12-1838, Verkoop.Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, zonder beroep te Erp, en Joh’s Hendricus Docters v. Leeuwen, rijksingenieur, te Gorinchem, verkopen hout , voor  291. 85 gulden.

Erp.  Akte 130, Op 21-12-1838, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, verkoopt hout op stam, voor 173.50  gulden.

1839.                                                                                                                                                  Erp. Akte 1, Op 9-1-1839, Verkoop.  Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt hout op stam  en takkebossen,  voor 155.60  gulden.

Erp. Akte 2, Op 9-1-1839, Verpachting. Anna Scheepers, zonder beroep te Erp, verpacht  bouw, wei en hooiland, te Keldonk, ‘ het Helleke ‘ 12 roei 60 ellen, e.s. mej. Evellard des Bois  a.s. Wed. Poulus Kerkhof,  voor 6 jaar, voor 76.25 gulden per jaar, aan Nicolaas v.d. Velden, te Keldonk.   Er worden nog 8 percelen meer genoemd.

Erp. Akte  8, Op 30-1-1839, Deling tussen de kinderen van Joh’s Bouw en Joh’a Goort v.Santvoort.  1. Martinus, X Erp 1814, met Hendrica v. Lieshout.  2. Nicolaas, X Erp 1828, met Hendrica v.d. Berg.  3. Jan, X Erp 1832, Hendrina v.d. Berg.  4. Hendrina Bouw, X Erp 1823, met Peter v. Lankveld.             Toebedeeld  aan Jan, zoon,   Huis, A 18,  schop, A 19, tuin, A 20, erf, tuin, A 21, ( Nu in 2011, Kraanmeer  3 en 3 a ), en aangelag op de Kraanmeer, in 1832.                 Toebedeeld aan Nicolaas, zoon, huis, op de Kraanmeer,  A 116.  Nu in 2011, hier woonboerderij op Kraanmeer 11.               Toebedeeld aan Peter v. Lankveld X Hendrina Bouw, huis op de Kraanmeer, C 47,  (Nu in 2011, woonboerderij op Kraanmeer 15).   Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 10, Op 4-2-1839, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, verkoopt hout voor 139.60 gulden.

Gemert. Akte 11, Op 5-2-1839,  Hypotheek van 500 gulden. Lucas v.d. Biggelaar, boer, leent geld van Jan Francis Aelders, rentenier te Gemert, Borg : Huis enz, op Keldonk,  K 198.   Nu in 2011, hier woonboerderij, Sweenslag 8 en 10.

Erp. Akte 11, Op 5-2-1839, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt hout voor 379.60  gulden.

Erp. Akte 12 en 13, Op 6-2-1839, Testamenten  voor  Joh’s Koolen, boer, ( X Erp 1829 )  en Theodora Maria Tielemans, echtelieden te Erp. Aan elkaar.

Erp. Akte 16, Op 12-2-1839, Hypotheek van 250 gulden. Antonie Marten v. Roosmalen, boer te Erp, op het Looyeind, leent geld van Abraham de Munck, schrijver en victualie meester bij ’s Rijks Zeemacht, te Veghel. Borg : huis, schop en aangelag op het Looyeind, D 246, Nu in 2011, hier boerderij op Rijkerbeek  4.  Ook borg blijft : Hendrica v. Stiphout, Wed. Marten v. Roosmalen, thans Wed. van Marten v. Rixtel, met bouw en weiland in den Hoek.

Erp. Akte 17, Op 142-1839, Verkoop. Gijsberdina v.d. Crommert, Wed. Hendrik v.d. Nieuwenhuyzen,  boerin op Keldonk, en Hendrik Aart v.d. Berg, boer, verkopen roerende goederen, voor 161.02 ½ gulden.

Erp. Akte 18, Op 21-2-1839, Verkoop. Willem,  Adriaan,  Hendrik,  Joh’s, en Petronella Crooymans, en Leendert v. Dommelen, allen boer, en Hendrik Crooymans, timmerman, en Adriana v. Heesch, naaister, allen te Erp, verkopen roerende goederen voor 311.21 gulden.

Erp. Akte  20, Op 23-2-1839, Verkoop. Hendricus Joh’s Smits, boer te Erp, verkoopt aan Gijsbertus Linders, boer op het Looyeind, weiland, D 675, genaamt ‘ Bekkersbeemd ‘ aan het Looyend, Aangekomen van ouders : Joh’s Smits en Hendrina v. Rixtel, bij deling op 19-3-1834.  Voor 100 gulden.

Erp. Akte  25, Op 5-3-1839, Verkoop. Joh’s Casparus Rietman, ontvanger der belastingen, te Erp, verkoopt hout op stam, voor 26.20 gulden.

Erp. Akte 26 en 28, Op 11 en 18-3-1839, Openbare verkoop ten herberge van Joh’s de Louw. Verkopers zijn : Joh’a Brugmans, Wed. Joh’s v.d. Laarschot, boerin op Keldonk, als moeder en voogdesse over Margaretha Margo v.d. Laarschot, en als gelaste van haar zoon Gerardus v.d. Laarschot, soldaat bij het 4e compagnie 1e batailon der 14e afdeling infanterie in garnizoen te Maastricht, Lambertus v.d. Laarschot, arbeider te Veghel, Francina v.d. Laarschot, diensmeid te Erp, Martinus v.d. Laarschot, arb. te Erp, voor zich, en als toeziende voogd over voornoemde minderjarige,  verkopen huisje erf, tuin en aangelag op den Dieperskant, K 494, ( reeds heel lang geleden afgebroken, kort  na 1839, zie map sektie K  ),  en voorste ½ van K  493,  hen aangekomen van wijlen Joh’s v.d. Laarschot. Het huis is toen verkocht aan Dirk Joh’s Beekmans, boer op Keldonk, voor 383 gulden.   Bijgevoegd is een volmacht en akte van de arrondisimentsrechtbank te ’s Bosch. Verkoper heeft geen bewijzen hiervan, waren al verloren geraakt,

Erp. Akte 29, Op 20-3-1839, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, te Erp, verkoopt hooi, voor 155 gulden.

Erp, Akte 39, Op 20-4-1839, Verkoop.  Joh’a v. Haandel,  X  Erp 28-1-1815,  vrouw van Philippus Deckers, boer op het Looyend, verkopen aan Joh’s Peter Biemans, boer te Erp, een huisje , I 201, schuur, erf en aangelag, I   188, 200,  in het Hurkske.  Nu in 2011, hier de woonboerderij, Hurkske 26.   Hen aangekomen van hun ouders Jacobus v. Haandel, ( X Erp 1815 ) met  Hendrina v. Lankveld, bij deling op 18-5-1831.  Verkocht voor 800 gulden.   Zie ook akte 20, in 1819, en akte 133/136, in 1830.

Erp. Akte 44, Op 7-5-1839, Verkoop. Michael v.d. Ven, klompenmaker te Erp, verkoopt roerend goed voor 107.35 gulden.

Erp. Akte 45, Op 8-5-1839, Verkoop. Francina Schepers, vrouw van Andries Maas, boer te Beek en Donk, verkopen aan Joh’a Smits, Wed. Andries v. Gemert, zonder beroep, te Erp, bouwland, E 402,  in de Molenakker,  Aangekomen van ouders : Dirk Schepers, X Anna Maria v. Zantvoort. Verkoop voor 15 gulden.

Erp. Akte 47, Op 15-5-1839, Deling tussen de kinderen van Willem  Joh’s v.d. Tillaar, X Erp 29-6-1783, Joh’a der Kinderen.  1. Maria v.d. Tillaar, X Erp 1818, vrouw van Hendrik v. Boxmeer,   2. Willem v.d. Tillaar,  3. Adriaan v.d. Tillaar, allen boer te Erp, 4. Lammert v.d. Tillaar, boer te Veghel,  5. Jennemariav.d. Tillaar,  X Erp 1820, vrouw van Matheus v.d. Rijt. 6. Joh’a Maria v.d. Tillaar, vrouw van Hendrik Tielemans,  7. Joh’s v.d. Tillaar, kapellaan te Helvoirt ( later lang pastoor  te Bergeyk), Lambertus v.d. Tillaar, boer te Erp.   Toebedeeld   aan Lambert v.d. Tillaar,   een huis, schuur, erf, en aangelag, op de Morsehoef,  B 282, 283 en B 284, ( afgebroken stond aan de huidige Bosstraat ).  Toebedeeld aan Hendrik Tielemans, enz, huis, L 61, op den Dijk, L 59 bakhuis, weiland, L 59, tuin, L 60. Deze boerderij is afgebroken  in 19..,   ten behoeven  woningbouw.  Nu in 2011, hier de huizen  Prinsenveld 2 en 4.  

Veghel. Akte 183, Op 21-5-1839, Hypotheek van 200 gulden. Jasper en Barbara v. Lankveld, resp. boer te Heeswijk, en arbeidster, te Schijndel, lenen geld van Jacobus v. Melis, kleermaker te Erp, Borg : Huis in de Kerkstraat, M 238 en  M  239, groot 9 roei en 44 ellen, e.s. de kinderen Francis Tijssen,  a.s. gem. Erp,  Nu in 2011, hier het Hertog Jan plein, Stond tegenover de nieuwbouw van het Erpse gemeente huis, ( Accountants kantoor  Biemans ).

Erp. Akte 49, Op 6-6-1839. Verkoop. Joh’a v.d. Aa, en haar man Wouter  Rooyakkers, boer te Beek en Donk, verkopen aan Aart Welten, boer op Keldonk, bouw en weiland, K 608,  op Keldonk, Hen aangekomen van haar ouders : Willem v. d. Aa, X Anna Maria v.d. Nieuwehof,  Verkoop voor 200 gulden.

Erp. Akte 50, Op 6-6-1839, Verkoop. Dezelfde verkopers, verkopen aan Hendrik v. Berlo, boer op Keldonk, de ½, zuidzijde, van bouwland, K 288, ‘ de crommenakker ‘,  op Keldonk, Hen aangekomen van hun ouders Willem v.d. Aa, X Anna Maria v.d. Nieuwenhof. Verkoop voor 60 gulden.

Erp. Akte 51, Op 21-6-1839, Verpachting. Hendrik de Jong, lid van het stadsbestuur te ’s Bosch, verpacht gras te velde voor 417 gulden.

Erp. Akte 53, Op 27-6-1839, Verpachting. Hendrik de Jong, lid stadsbestuur te ’ s Bosch, verpacht gras te velde, voor 257.50 gulden.

Erp. Akte 54, Op 8-7-1839, Verpachting. Adam v.d. Heyden, boer op Boerdonk, verpacht gras en vlas  te velde, voor 25 gulden.

Erp. Akte 56, Op 13-7-1839,  Inventaris. Hendrik v. Sinten, boer te Erp, op den Boerdonksen dijk,  als voogd over de kinderen van wijlen Arnoldus v. Sinten,  met name Maria, Hendrien en Joh’s , bij wijlen Francina v. Marees, ( X Erp 1813 ),  in bijwezen van Leendert v.d. Eynden, timmerman op den Boerdonksen dijk, als toeziende voogd.  Huis aan den Boerdonkse Dijk, I  532, 533 en 534, samen groot 1 bunder 3 roei en 40 ellen, e.s. Hendrik v. Sinten, a.s. gemeente Erp. Nu in 2011, hier huis, Boerdonkse dijk 28 .

Erp. Akte  59, Op 23-7-1839, Verkoop. Hendrik v. Sinten, boer op den Boerdonksen Dijk, en Leendert v.d. Eynden, timmerman, op den Boerdonksen  Dijk, beide als voogd over de onm.  kinderen ( zie vorige akte ), verkopen roerende goederen en veldvruchten, voor 109.90 gulden.

Erp. Akte 60, Op 23-7-1839, Verpachting in de huisinge ter plaatse aan  de Boerdonkse Dijk.  De voogden uit de vorige akte verpachten, een huis, tuin en aangelag, op den Boerdonksen Dijk, I  532, 533 en 534, samen groot 1 ha, 3 roei en 40 ellen. aan   Voor 3 jaar, en jaarlijks 26 gulden verhuurd aan Antonie Gerit v. Stiphout. Zie vorige akte.

Erp. Akte 61 en 66, Op 23-7 en 30-7-1839, Openbare verkoop ten herberge Antonie v.d. Berg. Verkopers :  Maria v. Lieshout, en haar man Aart v.d. Tillaar, boer te Veghel,  Hendrina v. Lieshout, en haar man Martinus Bouw, boer te Erp, Allegonda v. Lieshout, en haar man Martinus v. Dooren, boer te Erp, Goverdina v.d. Velden, Wed. Peter v. Lieshout, boerin op Keldonk, als moeder en voogd over haar onm. kinderen, Hendrina, Arnoldus, Joh’a, Josephus en en Antonie v. Lieshout. Verder Petronella v. Lieshout, en haar man Joh’s Koolen, boer op Keldonk. Bovenstaanden waren kinderen van  Jacobus v. Lieshout en X 1  Erp 27-8-1786, Geertrui Aart v. Haandel,  Jacobus v. Lieshout is later te Erp  op 10-4-1819, hertrouwd met V Petronella v.d. Akker,  Wed. Jacobus v. Lieshout, X 2 Erp op 10-4-1819, boerin te Erp, als moeder en voogd over over haar  onm. kinderen : Joh’s,  Jacoba en  Allegonda, v. Lieshout,  Verkopen een huis in de Kerkstraat, M 280,  4 roei en 39 ellen, ( Nu in 2011, hier het begin van de Pentelstraat, het oude pand van v. Haandel ). met schuur, met een deel van M 281 en M 279, voor 435 gulden, aan Lambertus  v. Kilsdonk, rademaker te Erp.    een deel van de tuin en de schop, M 281,  7 roei en 60 ellen werd verkocht aan Goverdina v.d. Velden, Wed. Peter v. Lieshout, voor 126 gulden. Verder een deel van het aangelag, bouw en weiland, M 279, 53 roei en 30 ellen , aan Joh’s v.d. Aa, voor 325 gulden. Aangehecht is een akte van de Arrondisiments rechtbank te ’s Bosch. Aangekomen voor ¾ deel van de ouders, en ¼ deel door koop op 3-6-1791.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig. Zie ook Erp. Akte 93, in 1839.

Erp. Akte 65, Op  6-7-1839, Verklaring. Maria Schey, Wed. Joh’s Boerdonk, molenaar te Erp, Petrus Boerdonk, molenaar te Neerbosch, Anna Geertruida Boerdonk, zonder beroep, Maria Gijsberta Boerdonk, en haar man Martinus Schippers, heel en vroedmeester te Erp, Egidius Boerdonk, molenaar en Josina Boerdonk, zonder beroep, beiden te Erp. verklaren toe te stemmen in het royement van hypotheek ten laste van Joh’s v.d. Laarschot, en zijn vrouw, Joh’a Brugmans, boer op Keldonk, krachtens schuldbekentenis van 11-11-1824, voor notaris v.d. Werk.   

Veghel. Akte 201, Op 26-7-1839, Hypotheek van 200 gulden. Lambertus Tijssen, bakker te Erp, leent geld van Jacobus v. Melis, kleermaker te Erp, , Borg : Huis in de Kerkstraat, M 243, 244, groot 7 roei en 38 ellen. Verder de percelen : M 211, 1/3 in M 288 en 289, en in D 362 en 363.   Nu in 2011, Hier het Hertog Jan plein. Stond tegenover het Raadhuis.

Erp. Akte 67, Op 26-8-1839, Verkoop. Ludovicus Henricus Franciscus v. Schevichaven, particulier te ’s Bosch, verkoopt partij ongereept vlas, voor 39.50 gulden.

Veghel. Akte 210 en 214, Op 2 en 9-9-1839, Openbare verkoop.door de erfgenamen van Jacobus Leyten, + Diest, Testament te Leuven op 8-9-1771. de fam. v. Orthen, te Maren Oosterhout, en ’s Bosch. Verkocht werden allemaal losse percelen te Erp. o.a. D 111, 133, 189, genaamd ‘ het paaltje ‘, verder D 191, 367, L 96, 97, 197.

Veghel. Akte 216, Op 10-9-1839, Verkoop, dezelfde verkopers, aan Cornelis v. Haandel, perceel D 324, groot 1.66.90 ha .

Veghel. Akte 217, Op 10-9-1839, Verkoop, dezelfde verkopers, aan Willem v.d. Velden, perceel L 335  en  343,  op Lankveld,   groot 0.6200 ha.

Veghel. Akte 218, Op 10-9-1839, Verkoop door dezelfde verkopers, aan Peter Jan Delisse, perceel,    L 142. 

Erp. Akte 73, Op 26-9-1839, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 378 gulden.

 Erp. Akte 74, Op 30-9-1839, Verkoop. Peter Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 513 gulden.

Erp. Akte 75, Op 11-10-1839, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden voor 358 gulden.

Erp. Akte 76, Op 12-10-1839, Testament voor Maria Aarts, zonder beroep te Erp, Benoemt tot erfgenaam : haar nicht Maria Ophey, Wed. Hendrik v. Lieshout, boerin te Erp.

Erp. Akte 77, Op 12-10-1839, Verkoop. Peter Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden voor 266 gulden.

Erp. Akte 79, Op 16-10-1839, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 120 gulden.

Veghel. Akte 225, Op 18-10-1839, Verkoop. Adriana Jonkers, X Martinus v. Liempt te Schijndel, aan Joh’s  Gerit v.d Biggelaar, te Veghel, en Wilbert Wilbert Kerkhof te Erp, weiland op den Dieperskant, in de Roost, I  365, groot 4 roei en 30 ellen, Aangekomen v.d. Werk ,op 5-10-1832. Verkocht voor 10 gulden.

Erp. Akte 80, Op 21-10-1839, Verkoop. Jasper v. Lankveld, boer te Heeswijk, verkoopt aan Jacobus v. Melis, kleermaker, te Erp, de ½ van een huis en tuin in de Kerkstraat, M 238 en 239, groot in het geheel 9 roei en 44 ellen, De ½  hem aangekomen van van wijlen zijn ouders : Willem v. Lankveld , X Antonetta v. Schijndel. Verkoop voor 220 gulden. Afgebroken in 19..   Stond waar nu het huidige Hertog Jan plein is , ongeveer schuin tegenover het huidige Raadhuis. Zie ook Veghel , Akte 183, op 21-5-1839.

Erp. Akte 81, Op 22-10-1839, Verkoop. Peter Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt een paard, voor  66 gulden.

Erp. Akte 82, Op 22-10-1839, Verkoop. Theodorus Crijnen, timmerman te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 198.31 gulden.

Veghel. Akte 229, Op 12-11-1839, Verkoop. Helena Maria Leenders, Wed. Francis Rovers, te Gemert, verkoopt aan Jan Lourens v. Hoof te Veghel, weiland, houtwasch, aan den Dijk, L 289 en 290.  Aangekomen van moeder  Maria v.d. Tillaart.

Uden. Akte 178, Op 18-11-1839, Verkoop. Barbara v. Lankveld, jonge dochter te Schijndel, verkoopt de ½ in huis aan de Kerkstraat, M 238 en 239,  aan Jacobus v. Melis, kleermaker te Erp. Aangekomen van ouders : Willem v. Lankveld, X Antonet v. Schijndel, Verkoop voor 221.50 gulden.  Zie ook Erp. Akte 80, in  1839, en Veghel akte 183, mei 1839.   

Erp. Akte 88, Op 5-12-1839, Verkoop. Theodorus Pennings, boer te Boekel, verkoopt aan Antonie v.d. Berg, smid te Erp, bouwland nabij de molen in het Hurkske, F 8. Hem aangekomen bij onderhandse verkoop van wijlen Leendert Leurs, voor 20 gulden.

Erp. Akte 93, Op 12-12-1839, Hypotheek van 600 gulden. Lambertus v. Kilsdonk, rademaker te Erp, leent geld van Jacobus Hendriks, smid te Erp. Waarborg : huis, erf, tuin en aangelag aan de Kerkstraat. M 280, afgebroken, stond waar nu de Pentelstraat begint, het oude pand van v. Haandel,  Zie ook akte 61 en 66, in 1839.

Erp. Akte 94, Op 12-12-1839, Verkoop. Adriana Kok, Wed. Jan v.d. Wijngaard, winkelierster te Erp, als gelaste van Willem Stieboldt, wachtmeester bij het kors marechaussees gestationeerd te Tilburg, verkoopt aan Willem v.d. Biggelaar, bierbrouwer te Erp, De ½ in weiland aan de Brug en Rijbeemd ,  I   126, 127, en 139, Voor 284.50  gulden.  Aangekomen bij openbare verkoop op16 en 30-6-1826. Notaris v.d. Werk.

Veghel, Akte 397, Op 15-12-1839, Verkoop. De fam. v.d. Landen, te Veghel verkoopt, uit de  nalatenschap van Hendrik v.d. Landen, X V.d. Boogaard, X 2,  Elisabeth v.d. Groenendaal.  Koop 6 : hooi in de Vossebeemd, K 358, 43 are 90 , aan Dhr. Rijksen , veearts te Veghel, voor 333 gulden  Koop 7,  K 360, 53 are 30, aan Ant’s v. Eerd te Veghel, voor 470 gulden,  Koop 8,  K  357, 53 are 40, aan Delis Jan Pepers, voor 480 gulden.  Koop 9,  K 359, 55 are 80, aan Martinus J. v. Berlo, voor 568 gulden.   Koop 9, de Galgenbeemd, K 308, groot 1.5680 ha, aan Antonie Brugmans, voor 340 gulden.

Erp, Akte 95, Op 21-12-1839, Hypotheek van 200 gulden. Gerrit Doedee Equarda, boer te Erp in den Hoek, leent geld van Hendricus Martinus v. Asseldonk, boer te Erp, Waarborg : bouw en weiland in den Hoek.

Erp. Akte 96, Op 23-12-1839, Verkoop. Joh’s v.d. Heuvel, boer te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 301.45 gulden. 

 

Tot zover het notarieel archief over de jaren 1830  t/m  1839.