Hanneke

OPEN LUCHTSPEL HANNEKE 1963   publicatiedatum  4-5-2013
In september 1963 werd in de kom van Erp ter gelegenheid van 150 jaar Koninkrijk  het openluchtspel ‘Hanneke’ opgevoerd. betrokken.
Ongeveer 600 Erpenaren, jong en oud waren erbij 
Het was vooral een schouwspel. Het script werd geschreven door Th. van Westing en de regie was in handen van Miep Diepman.  en 
 In 2013 heeft Erthepe tijdens een filmavond en
tentoonstelling over ‘Hanneke en de Franse tijd’ aandacht besteed aan het schouwspel en zoveel mogelijk documenten over dat spel verzameld.  
nr. uiterlijke vorm soort document auteur titel/inhoud datum trefwoord plaatsing
             
1. Algemeen  
1.1 stuk brief H. Capetti oproep propaganda-bijeenkomst op 7 mei 1962 3-5-1962 voorbereiding  
1.2 stuk folder Th. Van Westing folder historisch openluchtspel Bely Vehr te Beusichem aug-63 Bely Vehr  
1.3 stuk brief F. Reichardt inlichtingen over verzorging lichttechniek 31-8-1963 voorbereiding  
1.4 stuk mededeling onbekend mededelingen voor medewerkers onbekend organisatie  
1.5 stuk mededeling gemeente Erp verkeersmaatregelen  2-9-1963 organisatie  
1.6 stuk overzicht onbekend data vergaderingen ter voorbereiding  mei-aug 1963 voorbereiding  
1.7 stuk boek onbekend programmaboekje Historisch Openluchtspel Hanneke 6-9 sept. 1963 onbekend uitvoering  
1.8 stuk plaat onbekend drukplaat openluchtspel Hanneke onbekend drukplaat  
1.9 map envelop onbekend set enveloppen openluchtspel Hanneke onbekend envelop  
1.10 stuk convocatie J. Deben uitnodiging commissies voor algemene vergadering op 13-08-1963 onbekend voorbereiding  
1.11 stuk overzicht onbekend overzicht programma-verkoop 6-9 sept.1963 onbekend organisatie  
1.12 stuk kaart onbekend set van drie toegangskaarten voor openluchtspel Hanneke onbekend uitvoering  
1.13 stuk polis NCB-verzekeringen polis W.A.-verzekering comite ter herdenking 150 jaar onafhankelijkheid 5-9-1963 voorbereiding  
1.14 stuk artikel De Tijd-Maasbode Bely Vehr’ op feest in Beusichem 1963 voorbereiding  
1.15 stuk artikel onbekend Beusichem gaat massa-openluchtspel opvoeren 14-8-1963 voorbereiding  
1.16 stuk mededeling Comite openluchtspel konvokatie voor bij Nationaal openluchtspel Hanneke 27-8-1963 voorbereiding origineel
               
               
               
nr. uiterlijke vorm soort document auteur titel/inhoud datum trefwoord plaatsing
               
2. Script  
2.1 katern script Th. van Westing Hanneke, ‘n openluchtspel geschreven bij gelegenheid der herdenking ‘150 jaar koninkrijk’ voor de gemeenschap Erp jun-63 script  
2.2 katern script Th. van Westing Hanneke, ‘n openluchtspel geschreven bij gelegenheid der herdenking ‘150 jaar koninkrijk’ voor de gemeenschap Erp jun-63 kopie script  
2.3 stuk plattegrond onbekend plattegrond scenes – tribunes 1963 origineel  
2.4 stuk overzicht onbekend overzicht van senes waarin Juliette moest optreden 1963 scenebeschrijving origineel
2.5 stuk overzicht onbekend overzicht van senes waarin \Gerry Fransen moest optreden 1963 scenebeschrijving origineel
2.6 stuk uitnodiging Comite openluchtspel uitnodiging repetitie Hanneke 2 september 1963 29-8-1963 uitnodiging origineel
2.7 stuk schema onbekend schema rol Leendert van den Akker 1963 scenebeschrijving origineel
2.8 stuk script W. Strijbosch deel uitgewerkte tekst rol Leendert van den Akker (in dialect) 1963 scenebeschrijving origineel
               
               
               
nr. uiterlijke vorm soort document auteur titel/inhoud datum trefwoord plaatsing
               
3. Krantenknipsels  
3.1 stuk artikel Helmonds Dagblad Grootse manifestatie van Erpse gemeenschap in openlucht 28-8-1963 krantenknipsel  
3.2 stuk artikel onbekend Erp aan de vooravond van openluchtspel ‘Hanneke’ 5-9-1963 krantenknipsel  
3.3 stuk artikel Brabants Dagblad-Oost Brabant Ruim 600 Erpenaren acteren in openluchtspel ‘Hanneke’ 28-8-1963 krantenknipsel  
3.4 stuk artikel Brabants Dagblad-Oost Brabant Hanneke’ te Erp tijdens weekend bijna uitverkocht 9-9-1963 krantenknipsel  
3.5 stuk artikel Brabants Dagblad-Oost Brabant Openluchtspel ‘Hanneke’ te Erp grandioos schouwspel 7-9-1963 krantenknipsel  
3.6 stuk artikel De Tijd-Maasbode Erp viert koninkrijksfeest met openluchtspel ‘Hanneke’ 9-9-1963 krantenknipsel  
3.7 stuk artikel Brabants Dagblad-Oost Brabant Rond 4500 mensen zagen openluchtspel in Erp 10-9-1963 krantenknipsel  
3.8 stuk artikel Helmondse Courant Openluchtspel in Erp: een kostelijke historie 7-9-1963 krantenknipsel  
3.9 stuk artikel …Klokketoren Kinderen spelen in openluchtspel onbekend krantenknipsel  
3.10 stuk artikel onbekend Te charmant voor regen 6-9-1963 krantenknipsel  
3.11 stuk artikel Brabants Dagblad-Oost Brabant Erpse gemeenschap nu al in de sfeer van Hanneke 26-7-1963 krantenknipsel  
3.12 stuk artikel onbekend Eerste  prijs bij Brabantse dag te Heeze 3-9-1963 krantenknipsel  
3.13 stuk artikel onbekend Historisch openluchtspel Hanneke te Erp onbekend krantenknipsel  
3.14 stuk artikel onbekend Hanneke wacht u te Erp onbekend krantenknipsel  
3.15 stuk artikel onbekend Dinsdag worden in Erp de rollen verdeeld 18-5-1963 krantenknipsel  
3.16 stuk artikel onbekend Brabantse Dag trok 30.000 kijkers 2-9-1963 krantenknipsel  
3.17 stuk artikel onbekend Plan voor groots opgezet openluchtspel in Erp 3-5-1963 krantenknipsel  
3.18 stuk artikel onbekend Premiere van Hanneke te Erp op 6 september 19-7-1963 krantenknipsel  
3.19 stuk artikel onbekend Hanneke geeft een tijdsbeeld 28-8-1963 krantenknipsel  
3.20 stuk artikel onbekend Viering van 150 jaar koninkrijk 08-08-1063 krantenknipsel  
3.21 stuk artikel onbekend In september nationaal openluchtspel in Erp 14-5-1963 krantenknipsel  
3.22 stuk advertentie onbekend Kleine advertentie met poster met prijzen onbekend advertentie  
               
               
               
nr. uiterlijke vorm soort document auteur titel/inhoud datum trefwoord plaatsing
               
4. Verspreiding affiches  
4.1 stuk affiche onbekend affiche van openluchtspel Hanneke `963 affiche  
4.2 stuk brief Comite openluchtspel brief aan besturen van verenigingen over folder van het spel 1-7-1963 brief verenigingen  
4.3 map overzicht onbekend verspreiding folders/affiches in regio en kosten daarvan 1963 rekeningen folders affiches  
               
               
               
nr. uiterlijke vorm soort document auteur titel/inhoud datum trefwoord plaatsing
               
5. Brabantse dag te Heeze 1963  
5.1 stuk formulier Stichting Brabantse Dag kopie inschrijfformulier: het requireren van mensen, paarden en wagens door Franse cavalleristen te Erp 1963 Brabantse Dag inschrijfformulier  
5.2 stuk formulier Stichting Brabantse Dag kopie inschrijfformulier: bruiloftstoet met gasten, buidsmeisjes en – jonkers en muziek 1963 Brabantse Dag inschrijfformulier  
5.3 stuk formulier Stichting Brabantse Dag kopie inschrijfformulier: een oude coach met reizigers 1963 Brabantse Dag inschrijfformulier  
5.4 omslag overzicht onbekend deelnemers groepen historische optocht Brabantse Dag, tafereel 1,2 en 3 1963 Brabantse Dag deelnemers  
5.5 stuk reglement onbekend optochtreglement Brabantse Dag te Heeze 1963 Brabantse Dag reglement  
5.6 stuk brief M.C.M.Aerts instructie aan deelnemers historische optocht 30-8-1963 Brabantse Dag instructie  
5.7 stuk rekening De Wit rekening drie bussen naar Brabantse Dag te Heeze op 01-09-1963 4-9-1963 Brabantse Dag busvervoer  
5.8 stuk rekening Harmonie OBK declaratie openluchtspel Hanneke 13-12-1963 Brabantse Dag OBK  
5.9 omslag rapport Stichting Brabantse Dag afschrift juryrapport 11-2-1964 Brabantse Dag jury  
5.10 stuk artikel onbekend Heeze – eerste prijs Erp 3-9-1963 Brabantse Dag prijs  
5.11 stuk brief Comite openluchtspel brief aan Stichtingsbestuur Brabantse Dag over vergoeding consumpties 3-9-1963 Brabantse Dag vergoeding   
5.12 stuk uitnodiging Comite openluchtspel uitnodiging tot deelname aan de Brabantse dag te Heeze 21-8-1963 Brabantse Dag uitnodiging  
               
               
               
nr. uiterlijke vorm soort document auteur titel/inhoud datum trefwoord plaatsing
               
6. Garantieverklaringen  
6.1 omslag garantieverklaring onbekend garantieverklaringen van bedrijven en particulieren 1963 garantieverklaring origineel
6.2 stuk afschriften onbekend stortingen garantieverklaringen 1963 garantieverklaring origineel
6.3 stuk brief Comite openluchtspel brief met beroep op garantieverklaringen wegens tekort 7-2-1964 garantieverklaring origineel
               
               
               
nr. uiterlijke vorm soort document auteur titel/inhoud datum trefwoord plaatsing
               
7. Financien  
7.1 stuk begroting J. van Maasakkers begroting en financiele verantwoording van penningm. J. van Maasakkers 1963 begroting origineel
7.2 stuk overzicht onbekend stukken m.b.t. kaartverkoop openluchtspel 1963 kaartverkoop origineel
7.3 boek kasboek onbekend kasboek (inkomsten en uitgaven) historisch openluchtspel Hanneke 1963 kasboek origineel
7.4.1 omslag rekeningen onbekend map met rekeningen van Hanneke 1963 rekeningen origineel
7.4.2 omslag rekeningen onbekend map met rekeningen van Hanneke 1963 rekeningen origineel
7.4.3 omslag rekeningen onbekend map met rekeningen van Hanneke 1963 rekeningen origineel
7.4.4 omslag rekeningen onbekend map met rekeningen van Hanneke 1963 rekeningen origineel
7.4.5 omslag rekeningen onbekend map met rekeningen van Hanneke 1963 rekeningen origineel
7.4.6 omslag rekeningen onbekend map met rekeningen van Hanneke 1963 rekeningen origineel
7.4.7 omslag rekeningen onbekend map met rekeningen van Hanneke 1963 rekeningen origineel
7.4.8 omslag rekeningen onbekend map met rekeningen van Hanneke 1963 rekeningen origineel
               
               
               
nr. uiterlijke vorm soort document auteur titel/inhoud datum trefwoord plaatsing
               
8 Overig  
8.1 stuk foto onbekend foto’s openluchtspel Hanneke 1963 foto origineel
8.2 stuk foto onbekend voorbeeld van kleding voor Juliette 1963 foto kleding origineel
8.3 stuk enveloppe onbekend blanco enveloppen Comite openluchtspel Hanneke 1963 enveloppe origineel
8.4 stuk foto Jan van Eerd fotoalbum met foto’s van Jan van Eerd (Veghel) – foto1t/m9 en 11t/m21 1963 foto origineel
8.5 stuk snelhechter   draaiboek en gegevens tentoonstelling 2013 2013 tentoonstelling origineel