Notarieël Archief 1870-1879

Notarieel Archief 1870-1879

U vindt hier, te beginnen in 1870, vele akten die betrekking hebben op Erps onroerend goed en meestal gaan ze over Erpse mensen etc. Ik heb deze geplaatst op volgorde van datum. Staat er Erp voor het aktenummer, dan is die akte opgemaakt door de Erpse notaris Copllee. Staat er voor het aktenummer bv. Veghel, dan is dit een akte opgemaakt door de Veghelse notaris. Akten, waar Gemert voor staat, zijn opgemaakt door de Gemertse notaris. Zo ook met Uden. Vanzelfsprekend zijn de laatste drie te vinden in het resp. Veghelse, Gemertse en Udense notarieel archief.

In deze 10 jaar worden ongeveer  214  huizen genoemd. Sommige huizen echter wel 2 of meer keer. Staat er een huis op een perceel, dan is dat perceelsnummer onderstreept. Aanvullende gegevens staan cursief afgedrukt. In bijna alle gevallen verwijs ik naar de situatie in 1832. Als er in 2012, op dezelfde of ongeveer dezelfde plek nog een huis is, vermeld ik het huidige adres.
Van een flink aantal akten zijn in de Erpse heemkamer kopieën van het origineel aanwezig. In die gevallen heb ik akte nummer en datum onderstreept en vetgedrukt.
In totaal heb ik in deze periode  458  akten doorgenomen.

Mijn excuus, ondanks grote zorgvuldigheid, voor eventuele fouten in de aanvullende gegevens.

Martien van Berlo, april 2012.

1870.                                                                                                                      Erp, Akte 1, Op  3-1-1870,  Hypotheek van 800 gulden. Antonie Hanegraaf, venter te Erp, leent geld van Joh’a Dekkers, dienstmeid, Borg : Huis enz. in de Kerkstraat,  M 305, 306,  In 1832 hier huis op M 40, Nu in 2012, hier huis Kerkstraat 48 en 50, Verder M 378,  samen groot 0.1395 ha.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 2  en 3, Op 3-1-1870, Testamenten voor  Willem v.d. Tillaart, + Erp 3-4-1870,  X Helena v.d. Broek,  Aan elkaar, daarna aan wederzijdse familie. Willem was een zoon van Willem v.d. Tillaart, X Erp 1783,  Joh’a der Kinderen,  Helena was geboren te Veghel op  10-12-1803. Zie ook akte 13, in 1870.

Erp, Akte 8, Op 7-1-1870, Te niet doen van alle vorige testamenten, door Maria Magdalena Rietman, huisvrouw van Gerard v. Steenis, te Veghel.

Erp, Akte 13, Op 20-1-1870, Verkoop voor 8200 gulden. Willem v.d. Tillaar, en zijn vrouw, Helena v.d. Broek,  ( deze hadden geen kinderen ), verkopen aan Martinus v.d. Donk, boereknecht, te Erp, huis, stal, schuur, klein huisje, schop, erf, tuin en aangelag,  op den Dijk, M 109, 110, 111, 112, 438,  In 1832 hier huizen op M 112 en 113, Nu in 2012, hier huis Voordijk 17, Verder L 6,  88, 89, 159, 436,  K 327,  I  359  Het huis is men aangekomen bij openb. verkoop op 21-6-1853. Verder aangekomen de percelen L 402, 418, 444, 448, 490, bij deling te Veghel, op 4-12-1865.    Verder mogen de verkopers levenslang blijven wonen in het kleine huisje, met gebruik van den ½ tuin.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 14 en 15, Op 21-1-1870, Testamenten voor Godefridus Willem v. Wanrooy,  boer, en zijn vrouw, Elisabeth v.d. Elsen, Aan elkaar. Zij was geboren te Uden. + Erp 29-4-1882.

Erp, Akte 28, Op 24-2-1870, Verhuur van bouwland en weiland, door Antonie v. Asseldonk,  aan Bartel v.d. Heuvel, perceel K 555. en aan Hendricus Verbakel,  K 448.

Erp, Akte 38, Op 3-3-1870, Deling tussen de kinderen van Willem Crooymans, X Erp 1821, en Joh’a Maria Biemans, op Boerdonk.  Deelgenoten:  1. Jan v. Engeland, X Erp 1850, Petronella Crooymans, + Erp 14-4-1860, en hun kinderen: Peter, Joh’s, Joh’a, Joh’a Maria,  2. Hendricus Crooymans, Boer, X Joh’a Delisse, + Erp 15-2-1858, en hun kinderen: Geertruida en Joh’s.  Toebedeeld aan Jan v. Engeland enz, Huis enz. op Boerdonk,  G 170,  Nu in 2012, hier huis Kapelstraat 8 in Boerdonk, Verder G 171, 172, 173, verder G  139, 159, 276, 278.

Erp. Akte 39, Op 4-3-1870, Verkoop voor 20 gulden. Leonardus v. Schijndel, bakker, verkoopt aan Petrus v. Grinsven, molenaar te Erp, een strookje van 1 roede bouwland van  een  perceel F 302, aan de noordzijde, nodig voor een rijweg.

Erp, Akte 41, Op 7-3-1870, Verkoop voor 60 gulden. Peter Claasse, boer, aan Hendricus Scheepers, boer en klompenmaker, de ½ in ontgonnen grond, H 429, groot in het geheel 80 are, Aangekomen bij koop te Erp, op 14-8-1868.

Erp, Akte 45, Op 12-3-1870, Verhuur. Joh’s Beekmans, zonder beroep, aan Antonie Beekmans, strodekker, bouwland en weiland, voor 25 gulden per jaar, perceel K 559.

Erp, Akte 46 en 47, Op 14-3-1870, Testamenten voor Adriaan Gerit v.d. Wijngaart, en zijn vrouw, X Erp 1831,  Maria Caris, Aan elkaar. daarna aan de kinderen van wijlen Adriaan Verhuyzen, en Hendrica Rijkers.  Adriaan overleed te Erp 30-12-1875,  Zij op + 8-12-1879 ook te Erp.

Erp, Akte 48, Op 15-3-1870, Verkoop voor 100 gulden. Jan v. Engeland, boer op Boerdonk, aan Hendrik Crooymans, boer, de ½ in heide noordwaarts, G 525, 1.ha 0250. Aangekomen van de gemeente op 3-5-1864.

Erp, Akte 51 en 57, Op 16-3 en 28-3-1870, Openbare verkoop door 1. Martinus Bekkers, X Theodora Bouw,  2. Joseph Bouw, schaapsherder te Hedel,  3. Joh’a Bouw, vroeger Wed. Arnoldus v. Lieshout, nu getrouwd met Joh’s v. Berlo, te Boekel. Verkoop van weiland, C 65 en 66, groot 2 ha. 22 are.  Hendrik v.d. Bergh is door deze percelen geweegd. Verkocht aan Peternel Schepers, Wed. Joh’s v.d. Bergh, voor 960 gulden.

Erp, Akte 56, Op 25-3-1870, Testament voor Francis Lucius, te Erp, zager,  aan zijn vrouw, Hendrina Lambert Bekkers. Francis is 4 x getrouwd geweest, X 1  ? X 2 Erp 1830, X 3 Erp 1854, X 4, Erp 1869.

Erp, Akte 59, Op 1-4-1870, Verklaring. Adriaan v.d. Berg, en Hendrik v.d. Warenburg, veldwachter te Erp, over wie erfgenaam is van Joh’s Kemps.

Erp, Akte 60, Op 2-4-1870, Testament voor Ida Verbakel, X Erp 1841, Wed. Arnoldus v. Hoof,  Hij was eerder wedn. van Helena v. Doorn.  Alles aan mijne neef,  Martinus Peter Verbakel, te Erp.

Erp, Akte 64, Op 6-4-1870, Verkoop voor 200 gulden, Jan Smits te Erp, aan M. v. Berlo, bouwland, D 369.

Erp, Akte 71, Op 18-4-1870, Hypotheek van 300 gulden. Peter Joh’s Beekmans, boer, leent geld van Peter Verkampen te Boekel, boer. Borg: huis, enz.   I  838, 839,  In 1832,  perceel I 649,  Nu in 2012, hier woonboerderij, Sluisweg 25, Verder I 764,  verder weiland H 527, groot 66 are.

Erp, Akte 72, Op 18-4-1870, Verkoop voor 115 gulden. Peter v.d. Tillaar, Lourens zoon,  aan Lamberdina v.d. Velden en haar broers en zussen.  1/14 deel in bouwland, F 141, en weiland, E 321,  324 en 325.

Erp, Akte 77, Op 21-4-1870, Verkoop voor 1100 gulden. Joh’s v. Lieshout, aan Adriaan v. Lieshout, beiden te Erp, enige percelen: hakhout C 104, hooiland L 200, onverdeeld ¼ in hooiland, L 196. Eigenaar geworden bij deling op 5-4-1867.

Erp, Akte 78, Op 22-4-1870, Testament voor Adriaan Joseph Kerkhof, geb. te Veghel in 1802, zoon van Joseph Kerkhof, X Elisabeth v.d. Ven, grondeigenaar te Veghel. Aan de kinderen van Joh’s v. Santvoort, X Erp 1834, Lamberdina Kerkhof, met name: Benedictus, Josephus , Elisabeth en Maria v. Santvoort.  Verder aan de kinderen van Jan Biemans, X Erp 1832, Maria Kerkhof, en hun kinderen: Martinus, Lambertus, Petrus, Joh’s, Josina, Geertruida, Elisabeth en Hendrica Biemans, Verder aan de kinderen van Joh’s v.d. Tillaart, X  Anna Verhoeven, en hun kinderen: Martinus, Anna Maria, Joh’a  en  Jennemaria, allen te Veghel.

Erp, Akte 80, Op 2-5-1870, Testament voor Margaretha Catharina v.d. Werk, X Erp 1827, Wed, Jan Willem v.d. Ven, Aan mijn dochter Elisabeth Phillipina v.d. Ven, het vruchtgebruik van 1/3 van de hele nalatenschap, zowel roerend als onroerend goed.

Gemert, Akte 133 en 136, Op 7-5-1870,  Testamenten voor Martinus v.d. Rijdt en Petronella Fredriks te Erp.

Erp, Akte 88 en 89, Op 24-5-1870, Testamenten voor Antonie Jansen, X Erp 1866, en zijn vrouw, Jennemaria v. Haandel. Aan elkaar.

Erp, Akte 105, Op 24-6-1870, Verkoop voor 90 gulden. Leendert Schepers, boer op Boerdonk, aan Arnoldus v. Deursen arb. op Boerdonk. Ontgonnen grond, G 552, groot 78 are 70 ca. werd later G 712, aangekomen van de gemeente in 1866, op de verkoopdag no 100, heide groot 78 are en 70 ca, voor 90 gulden verkocht.

Erp, Akte 106, Op24-6-1870, Verkoop voor … Mathijs v.d. Elsen, boer, te Erp, aan de        R.K. Kerk op Boerdonk, een onverdeeld ¼ in weiland op Boerdonk,  in de gem. Beek en Donk.

Erp, Akte 108, Op 29-6-1870, Verkoop voor 60 gulden. Godefridus v. Stiphout, boer te Erp aan Joh’a Maria Gruyters, huisvr. van Leendert v.d. Eynden, verkoop van ontgonnen grond, en het daarop staande huisje, G 503,  504, groot samen  37 roei en 20 ellen, en een deel oostwaarts van G 502, In 1832, was alles hier nog heide, dit huisje is al lang geleden afgebroken, het stond schuin achter het huidige huis, Boerdonkse Dijk 17, in het veld. Deze ontginningsgrond werd door de gemeente verkocht op 6-11-1850.

Erp, Akte 109, Op 30-6-1870, Verkoop voor 300 gulden. Hendricus Tielemans, boer op Boerdonk, aan de R. K. Kerk op Boerdonk, bouwland op Boerdonk, H 140, groot 77.40 are.

Erp, Akte 111, Op 30-6-1870, Testament voor Hendrina v. Bragt, Wed. Peter Kandelaars, ( X Erp 1850 ), op Boerdonk. Aan Hendricus Verbakel, boer op Boerdonk.  Hendrina v. Bragt overleed op 21-7-1870.

Erp, Akte 112, Op 30-6-1870, Verkoop voor 200 gulden. Joh’s v.d. Reydt, boer te Erp, aan Arnoldus v. Deursen, arb. X Erp 1867, Anna Maria v.d. Heyden, op Boerdonk, verkoop van een perceel ontgonnen grond, op Boerdonk, G 615, groot 0.6910 ha, en huisje op G 616, groot 5 are 50, samen 74 are 60. Later hierop huis, Coxse baan ( zie kaart wordt huisperceel G 708.  In 1832 hier alles nog heide, Nu in 2012, hier boerderij, Coxse baan 15, aangekomen van de gemeente op 5-6-1866.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 116 en 124, Op 12-7 en 19-7-1870, Openbare verkoop. Hendricus Gruyters, boer te Erp verkoopt onr. goed aan den Boekelse dijk, o.a. aangekomen van zijn ouders:  Francis Gruyters X Erp 1821, en Joh’a Bekkers. ( testamenten op 3-2-1868 ).  Enigste koop , Huis, tuin, bouwland, weiland, aan de Boekelse dijk, D 499, 500, In 1832, ook D 500, afgebroken rond 1878, stond aan de Boekelse weg. verder D 501, 502, 503, 504, samen 2.0690 ha,  alles werd opgehouden. Zie ook akte 130, in 1870.

Erp, Akte 123,  Op 19-7-1870, Testament voor Hendrina v. Stiphout, boerin te Erp. + Erp 28-7-1870. Aan mijne zuster Catharina v. Stiphout, het vruchtgebruik, de onr. goederen aan de kinderen van mijn broer, Martinus, met name: Joh’s, Antonie, Hendricus, Gerardus, Adrianus en Willemijna v. Stiphout.

Erp, Akte 130, Op 26-7-1870, Verkoop voor 2200 gulden. Hendrik Gruyters, te Erp, aan Petronella Leurs, Wed. Peter Goorts, boerin,  huis, aan den Boekelsen Dijk, D 499,  500, afgebroken in 1878, Verder D 501, 502, 503, 504, samen 2.0694 ha,  Zie ook Akte Erp 116 en 124, in 1870, Aangekomen van ouders: Francis Gruyters, X Erp 1821, Joh’a Bekkers. ( Tes-tament op 3-2-1868 ).  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 133, Op 1-8-1870, Deling van de nalatenschap van Hendrik v.d. Kraanmeer,  X Erp 1792, Maria v.d. Heuvel. Deelgenoten:  1. Jan,  2. Antonetta, 3. Gerardus,  en  4. Maria, Toebedeeld aan Antonetta, huis op de Morsehoef, B 98, 99,  Nu in 2012, hier ongeveer huis op Morsehoef 18, Verder B 102, 103, samen 0.2930 ha.  Toebedeeld aan Jan, bouwland, B 128 en 146. Toebedeeld aan Gerardus en Maria samen, de percelen B 332, 333, 334, 335, 336,  en D 3. Zie ook akte 14 in 1855, en 35, in 1873,  Zie ook 18-1-1855.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 134, Op 5-8-1870, Verkoop voor 40 gulden. Adriaan v.d. Wijngaard aan Joseph Kerkhof, heide in het Hurkske, F 402, groot 97 are 30. Aangekomen van de gemeente op 3-5-1864.

Erp, Akte 135, Op 12-8-1870, Verkoop voor 40 gulden. Jan Ebben te Erp, aan Hendrik Scheepers, ontgonnen grond in den Hoek, E 599, groot  74 are 70. Aangekomen van de gemeente op 4-9-1868.

Erp, Akte 139, Op 19-8-1870, Hypotheek  van 1000 gulden. Anna Maria v. Stratum, Wed. Lambertus v. Berlo, verder Jan v. Berlo, Joh’a v. Berlo, Sophia v. Berlo, en Petronella v. Berkel,  lenen geld aan haar zoon en hun broer, Lambertus ook wel Albertus v. Berlo, Borg : onverdeeld in K 53, 46, 311 Verder I  7,  en H 501, groot 1.7760 ha, met een daarop gebouwd huis,  In 1832 hier alles nog heide, ontgonnen in 1868, Nu in 2012, hier woonboerderij, Hool 42 en 44,  Albertus v. Berlo, was getrouwd op X Erp 1867 met Maria Catharina v.d. Nieuwenhuyzen.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 140, Op 22-8-1870, Verklaring over wie erfgenaam is van Petrus Joh’s  Boudier.

Erp, Akte 141, Op 3-9-1870, Testament voor Wilhelmina v. Doorn, Wed. Adriaan Verboort, zonder beroep te Erp, Aan beide broers Adriaan en Matheus v. Doorn beiden boer te Veghel.

Erp, Akte 144, Op 1-10-1870, Copie Collatoine voor Petronella Christiana Boudier te Erp, naar ene volmacht op Frederik Lodewijk Christiaan Wilhelm Boudier, en Petronella Christiaan Boudier te Erp,

Erp, Akte 146, Op 12-10-1870, Verkoop voor 60 gulden. Jan Marten v. Wanrooy, arb. te Veghel, aan Antonie Kuypers te Erp, ontgonnen grond, C 254, groot 55 roei en 80b ellen.

Erp, Akte 150, Op 17-10-1870,  Inventaris op verzoek van Willem,  Lambertus, Jan, Martinus v.d. Reijdt, en Jan Kerkhof, X 1863, Maria v.d. Reijdt + Erp 19-4-1866 Verder Joh’a v.d. Reijdt, zuster te Oirschot, en Joh’a Maria v.d. Reijdt, zuster te Deurne. Hun ouders waren : Matheus v.d,. Reijdt, + Erp 14-4-1444, en X Erp 1820, Joh’a Maria v.d. Tillaar, + Erp 9-5-1868. En hun broer, Antonie v.d. Reijdt, + Erp 20-4-1870.  Er werd hier alleen roerend goed vermeld, voor in totaal 8076 gulden. Zie ook akte, 172, in 1870.

Erp, Akte 151, Opn 20-10-1870, Testament voor Elisabeth Slits, Wed. Adriaan v.d. Sanden, te Erp, Alles aan Thomas Slits.

Erp, Akte 154, Op 25-10-1870, Cessie van een hypotheek van 2100 gulden, van Elisabeth Slits, Wed. Adriaan v.d. Sanden, aan Thomas Slits te Gemert.

Erp, Akte 159 en 160, Op 11-11-1870, Testamenten voor Lambert Joh’s v.d. Tillaart en zijn zus, Hendrina v.d. Tillaart, beide te Erp. Aan elkaar.

Erp, Akte 161, Op 12-11-1870, Verkoop voor 200 gulden. Jacobus Bouw, aan Hendrina v.d. Berg, Wed. Nicolaas Bouw, bouwland,  A 122.

Erp, Akte 166, Op 26-11-1870, Testament voor Christina v. Berlo, X Erp 1847, Wed. Hendricus Verbruggen, Eerst moet haar jongste kind Joh’a Maria, 23 jaar zijn, dan kan er pas worden gedeeld.

Erp, Akte 168, Op 28-11-1870, Verkoop voor 1400 gulden. Helena Dekkers, Wed. Theodorus v.d. Broek, boerin te Erp, aan Adriaan en Joh’a Delisse, beiden arbeidsters, te Erp, 4/5 deel van huis enz, in den Hoek, E 528, 529, 530,  In 1832, perceel E 251, nu in 2012, hier huis, Hoek 21, Verder  E 449, 410,  Aangekomen bij koop op 19-12-1864. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 169, Op 2-12-1870, Verkoop voor 700 gulden. Martinus Bekkers, aan Martinus Hurkmans, beiden boer te Erp, huis enz, I  926, 927, groot 80.20 are In 1832, perceel,  I  172, afgebroken in. Stond vlakbij en aan dezelfde kant van de weg als Hurkske 6, aangekomen bij koop op 19-9-1863.

Erp, Akte 171, Op 19-12-1870, Deling tussen de kinderen en kleinkinderen van wijlen Adriaan v.d. Tillaart, + Erp 22-3-1851 en X Erp 1822, Ardina Schepers. + Erp 18-3-1867.  Deelgenoten:  1. Joh’s v.d. Tillaart, te Erp.  2. Adrianus v.d. Tillaart.  3. Maria Gijsberta v.d. Tillaart,  4. Adriaan v.d. Berg, X Theodora Maria v.d. Tillaart. 5. Joh’s v.d. Tillaart als voogd over de 2 onm. kinderen van Willem v. Grinsven, + Erp 6-1-1866, en Allegonda v.d. Tillaart, + Erp 22-1-1863. En ook nog de onm. Joh’a Maria v.d. Tillaart  + Erp 7-10-1869. Toebedeeld aan Maria Gijsberta v.d. Tillaart, Huis, enz.  M 155, 158, 159, 161, 285, In 1832, hier een huis, M 157, stond op hoek, Pentelstraat en Hesselereind. Toebedeeld aan Joh’s v.d. Tillaart , Huis enz, op M 491, In 1832, hier huis op M 20, Nu in 2012, hier het Chinees restaurant , Kerkstraat 2, Verder M 492, en M 277.  Toebedeeld aan Adriaan v.d. Berg enz.  Huis aan de Kerkstraat, M 294, In 1832, hier huis aan de Kerkstraat op M 22,  Nu in 2012, hier huis, Kerkstraat 8. Verder M 295 en 296, L 94, 117 en 120.   Aan de kinderen v. Grinsven, de percelen: M 270 en 271, D 203 en 204, 332, en  L 429. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 172, Op 19-12-1870, Deling tussen de kinderen en kleinkinderen van Matheus v.d. Reijdt, en ( X Erp 1820 ), Joh’a Maria v.d. Tillaart,  Deel genoten :  1. Willem v.d. Reijdt .  2. Lambertus v.d. Reijdt.  3. Jan v.d. Reijdt.  4. Martinus v.d. Reijdt.  5. Joh’s Kerkhof, als vader en voogd over de onm. kinderen van Matheus Kerkhof , X Maria v.d.Reijdt, + Erp 19-4-1866.  6. Joh’a v.d. Reijdt, zuster te Deurne.  7. Joh’a Maria v.d. Reijdt, zuster te Oirschot.  Toebedeeld aan Willem, Huis enz, op het Oud veld, M 148,  Nu in 2012 hier huizen, Hesselereind  8  en 10,  Verder M 149, 150, 151, 152, 153, Verder D 376 en 377.   Toebedeeld aan Jan, Huis, enz, M  168, 170, 171, Nu in 2012, hier huis op de Wasaa 8, Verder M 172, 340, A 231, D 361, L 38, 165. Aan Lambertus v.d. Reijdt, de percelen:  M 138 en 139, B 479, 480, 481, 236,  L 428.  Aan Martinus v.d. Reijdt, de percelen: A 114, B 252, 253, 257, 561, L 47, 48, 49,  en M 80.  Aan de kinderen Kerkhof enz. de percelen: A 194, B 244, D 236, 323, 372. Aan de 2 zusters, geld.  Zie ook akte 150, in 1870. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 173 en 176, Op 20-12 en 27-12-1870, Openbare verkoop. door Joh’s Jacobus Mayer, bakker,  Hij verkoopt o.a. weiland, A 226 verder weiland,  A 282, en ontgonnen grond, A 332.  Samen voor 1270 gulden.

Erp, Akte 177, Op 28-12-1870, Verhuur, door de gemeente Erp, aan Martinus Antonie Biemans,  bouw en weiland, H 401, groot 73 are, voor 13 gulden per jaar.

1871.                                                                                                                                                      Veghel, Akte 7, Op 12-1-1871, Verkoop. Jan Biemans, te Veghel, X Erp 1832, Maria Kerkhof, en  onm. kind Hendrika, verder Lambertus, Petrus, Joh’s, Geertruida en Elisabeth Biemans, Joh’s Hurkmans, X Josina Biemans. Allen te Veghel. Aan Joh’s v.d. Biggelaar, Huis en grond op Keldonk, K 180, 181, 182, 183, Nu in 2012, hier woonboerderij op Sweenslag 16,  Verder K 184, 186,  verder aan Martinus Biemans, grond, in den Lijnsen del, de kamp, K 71, 72, 73,  en H 345. Verder aan Joh’a v.d. Rijt, Wed. Hendrik v. Berlo, in de Lijnse kampen, de percelen, K 84, 85, 92 en 93.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 10, Op 20-1-1871, Deling tussen de kinderen van Antonie Tielemans, X Erp 1830, Elisabeth v. Berlo.  Deelgenoten:  1. Martinus, geb. 1833.   2. Joh’s Nicolaas Bouw, X Sophia Tielemans.  3. Willem Tielemans.   4. Marten Tielemans, geb, in 1838, X Erp 1871, met Hendrina v.d. Elsen,  5. Peter Kerkhof, X Erp 1870, Joh’a Maria Tielemans.  6. Hendrik Tielemans.  Toebedeeld aan Martinus, geb 1833, een boerderij in den Hoek,  E 316, 326, 427, 428, In 1832, perceel  E 315, Nu in 2012, hier huis. Kempkesweg 3, Verder E 429, 302, 412, 570, samen 3.3830 ha.  Toebedeeld aan Marten Tielemans grond, Aan Peter Kerkhof enz, de percelen E 318, 319, 49, 50, 229, 231, 566,  F 70,  77, 78,  en deel van E 317.  Aan Hendrik Tielemans, C 34 en 471.  Aan Joh’s Bouw enz. geld.  Aan Willem Tielemans geld, Zie verder de aanwezige kopie.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 12, Op 24-1-1871,  Deling tussen 1. Martinus, Antonie zoon, v.d. Bosch,   2. a. Antonie v.d. Bosch, boer en koopman te Boekel,  b. Martinus v.d. Bosch, de jongste, te Erp. c. Francijna v.d. Bosch, X Erp 1867,  Willem Tielemans,  Hun vader is Joh’s v.d. Bosch,  X Erp 1826, met Antonetta v. Dinken, 3. Martinus v.d. Bosch, Joh’s zoon, de oudste, boer te Boekel. Zij allen hebben verdeeld: A. een aantal percelen grond, B. Huis en bijgebouwen, K 218, 219,  nu in 2012, hier melkveebedrijf, Oudestraat 3, Verder K 220, 221, 222, 223, 228, 235, 237, 239,  samen 3.86 ha, C. de onverdeelde ½ in K 242 en 249.  D.  Boerderij op den Dieperskant, K 450, 465, 466, 467,  Nu in 2012, hier ongeveer de woonboerderij, Kampweg 17 en 19. Verder K 468, 469, 474, 438 en H 188.  Toebedeeld aan Martinus v.d. Bosch, Antonie zoon, bouwland, K 291, 399,  Aan comparant 2 a, Antonie v.d. Bosch, de boerderij onder   D vermeld.  Aan Martinus v.d. Bosch, Joh’s zoon. Losse percelen ( zie kopie ). Aan Francijna v.d. Bosch,  X Willem Tielemans, de boerderij in de Oudestraat.  Aan Martinus v.d. Bosch, Joh’s zoon de jongste, geld en losse percelen. Men is deze goederen aangekomen bij erfenis , en bij koop, te Erp 17-6-1861, Veghel, 10-4-1856, en notaris v. Kemenade, Beek en Donk,  op 29-3-1859, Erp, 12-6-1863 en 4-12-1863. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 13, Op 24-1-1871, Deling tussen Antonetta v. Dinken, Wed. Joh’s v.d. Bosch, en haar kinderen. 1. Antonie v.d. Bosch, boer en koopman te Boekel.   2. Martinus v.d. Bosch, boer te Boekel, de oudste.  3. Antonetta v.d. Bosch, X Jacobus v.d. Wetering.  4. Martinus v.d. Bosch, de jongste te Erp.  5. Francijna v.d. Bosch, X Erp 1867, Willem Tielemans te Erp.  Toebedeeld aan Antonie, te Boekel, de percelen: K 358,  I  640, 641, 642, K 611, 612, K 709, hei, K 701, hei, 2/7 deel in I  632, 633, 634, 635, 636, 637,   Aan Francijna, de percelen: weiland H 307, onverdeeld  ¼ deel in K 242 en 250, weiland K 238, de onverdeelde ½ in H 312.  Aan Martinus, de jongste, ontginningsgrond, H 341, en contant geld, 1100 gulden. Aan Antonetta, X v.d. Wetering, contant geld, 2000 gulden. Aan Martinus, de oudste, contant geld 2000 gulden.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 14, Op 28-1-1871 Testament voor Maria Gruyters, Wed. Cornelis Verbakel, Aan zoon Antonie, bij vooruitbetaling 300 gulden, aan de overige kinderen de rest.

Erp, Akte 20 en 21, Op 2-2-1871, Testamenten voor Joh’s v.d. Putten, en zijn vrouw, X Erp 1866, Maria v. Lieshout. Aan elkaar.

Erp, Akte 23 en 25, Op 4-2 en 11-2-1871, Openbare verkoop in herberg van Lambertus v. Lith op Keldonk. Verkopers: a. Joh’s Bekkers,  b 1. Joh’s Willem Bekkers,  b 2. Jan Bekkers, te Veghel. b 3. Peterus Bekkers, te Veghel.  b 4. Hendrina Bekkers, te Veghel.  b 5. Joh’a Maria Bekkers, te Veghel.  b 6. Hendricus Bekkers, arb. te Helmond. b 7. Hubertus Rooyakkers, X Anna Maria Bekkers, te Beek en Donk. Verkopen een perceel grond K 559, groot 98 aren voor 1340 gulden. Aangekomen bij erfenis. Verkocht aan Benedictus v. Berlo.

Erp, Akte 24 en 27, Op 10-2 en 17-2-1871, Openbare verkoop. Door Antonie Vesters, boer te Erp, Hij verkoopt : koop 1, een huis, enz, aan de Boekelse weg, C 129, 130, 162, 163,  In 1832, hier een huis op C 128,  Nu in 2012, hier huis op Boekelse weg 3, Verder de losse percelen: D 482, 483, 484, C 235, 275, alles samen verkocht aan Martinus Joh’s v.d. Velden, te Veghel, voor 4700 gulden. Aangekomen bij deling op 9-2-1869.  Zie ook akte 120, in 1882. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 38, Op 4-3-1871, Verkoop voor 100 gulden. Martinus Antonie Biemans, te Erp, aan Antonie v.d. Aa, perceel bouwland,  I  103,  Aangekomen bij deling op 3-5-1864.

Erp, Akte  44, Op 9-3-1871,  Verkoop voor 67 gulden. Het armbestuur te Erp, aan Adriaan Rovers, bouwland,  I  526, 527, groot 6 are.

Erp, Akte 45, Op 11-3-1871, Testament herroepen door Antonie Brugmans X Erp 1832, Elisabeth v.d. Tillaart,  op Keldonk, ( + Erp 3-5-1871 ). De ½ aan de kinderen van Jan v.d. Elsen, X Erp 1823, Maria v.d. Tillaart, met name: Lambertus, Antonie, Joh’s, Willem, Matheus, Geertruida, en Elisabeth, en aan de kinderen van Arnoldus v.d. Tillaart,  met name : Arnoldus, Joh’s, Martinus, Jan, Lamberdina, Joh’a, Elisabeth, en Geertruida, en de kinderen van Joh’s Ketelaars, X Lamberdina v.d. Tillaart, De andere ½ aan de kinderen van Antonie v.d. Tillaart, X Erp 1832, Joh’a Brugmans, met name: Joh’s,  Joh’a Maria, en Joh’a.  En aan het kind van zuster Maria Brugmans, X Willem Timmers. Zie ook de akten 82 en 100, in 1871.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 50, Op 22-3-1871, Verkoop voor 260 gulden. Marten Bouw, arb. te Erp, aan Jonker de Kuyper, te ‘s Bosch, ontgonnen grond, op de Bolst, A 332, groot 66 are 20.

Erp, Akte 51, Op 26-3-1871, Verkoop voor 140 gulden. Peter v.d. Berg, arb. te Erp, aan Gijsbertus v. Woerkom, smid te Erp, huisje met bouwland,  M 222,   Verder M 223, groot samen 11 are 53. Zie kaart 1832.  Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 57, Op 31-3-1871, Inventaris op verzoek van Jan Bekkers, X Erp 1865,  Elisabeth v.d. Heuvel, hebben een kind, Bartholomeus Bekkers, Verkoop van weiland,  B 199 en 200.

Erp, Akte 58, Op 3-4-1871, Testament voor Antonie v.d. Berg,  boer te Erp. ( + Erp 29-6-1878 ). In gelijke delen aan neven en nichten. De ½ aan  1. Joh’s Lucas v.d. Biggelaar, 2. Jan Lucas v.d. Biggelaar.  3. Adriana Lucas v.d. Biggelaar, X Hendrik v. Reibroek te Veghel.  4. Jan Joh’s v.d. Berg.  5. Maria v.d. Berg, X Wed. Gerardus v.d. Elsen, te Boekel.  6. Adriaan Joh’s v.d. Berg.  7. Antonie Joh’s v.d. Berg.  8. Hendrik Joh’s v.d. Berg.  9. Hendrik v. Haandel. De andere ½ aan 1. Antonie Pennings, te Boekel.  2. Joh’a Pennings, X Cornelis Dirks, te Erp. 3. Willem Verbruggen.  4. Joseph Verbruggen.  5. Wilhelmina Verbruggen.  6. Maria Verbruggen, allen te Mierlo. Kinderen van Marten Verbruggen, X Helena v.d. Berg.

Erp, Akte 60, Op 7-4-1871, Testament voor  Antonetta v. Stiphout, ( + Erp 10-5-1871 ), huisvrouw van X Erp 1870, Martinus Meulensteen,  Alles aan haar man.

Erp, Akte 67, Op 13-4-1871,  Publieke verkoop op Boerdonk. Jan v. Melis, te Lieshout, X  Erp 1871, Hendrina v.d. Heyden,  aan Antonie Wagemans op Bemmer, te Beek en Donk, de ½ in bouwland,  H 24, voor 366 gulden.

Erp, Akte 68, Op 14-4-1871, Verkoop voor  500 gulden. Marten v. Haandel, aan Marten v.d. Aa, weiland, op het Looyeind,   D 213 en 214, Aangekomen bij deling op 23-4-1852.

Erp, Akte 69, Op 14-4-1871, Testament voor Marten v. Haandel, Aan zuster Joh’a v. Haandel, X Erp 1847, Martinus v.d. Aa.

Erp, Akte 71, Op 15-4-1871, Testament herroepen door Marten v.Haandel.

Erp, Akte 72, Op 15-4-1871, Verkoop voor 3650 gulden. Lambert en Hendrina v.d. Tillaart, aan Joh’s Martinus v.d. Tillaart, Een boerderij op de Bolst,  B 278, 280, 282, is afgebroken, stond aan de huidige  Bosstraat, (zuid/oost zijde) Verder B 283, 284, 559, 254, en A 151. Aangekomen bij openb. verkoop notaris v. Beverwijk te Schijndel op  10-12-1858.

Gemert, Akte 98 en 99, Op 1-5-1871, Testamenten voor Willem v.d. Aa, X Erp 1862, en zijn vrouw, Anna Maria v. Gerwen te Erp, Aan elkaar.

Erp, Akte 82, Op 16-5-1871, Verkoop voor  5175 gulden. Antonie Brugmans, op Keldonk, Verkoopt aan Jan v.d. Elsen, o.a. huis aan de Oude straat, K 336, 337, 338, 339, Nu in 2012 hier huis op Oude straat 17a, Verder K 340, 622, 623, samen 1.7908 ha,  Verder verkocht  losse percelen:  K 290, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 257, de ½ in K 320. Aangekomen bij deling op 16-1-1860. Te aanvaarden: weiland en hakhout ½ maart 1872, het huis, met pinksteren 1872, het bouwland oogst stoppelbloot. Antonie Brugmans overleed te Keldonk,  21-5-1871,  Zie ook akte 45, in 1871, testament.  Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 83, Op 16-5-1871, Verkoop voor 1375 gulden. Antonie Brugmans op Keldonk, aan Gerardus Timmers, op Keldonk, bouw en weiland, K 619, 620, 621,  samen 95 are 90, Verder K 575, 576, samen 59 are 90. 

Veghel, Akte 102, Op 1-6-1871, Deling kinderen Adriaan Verboort, en X Wilhelmina v. Doorn, te Erp, Geen onroerend goed in Erp.

Erp, Akte 92 en 98, Op 6-6-en 13-6-1871, Openbare verkoop.  Martinus v.d. Aa, X Erp 1847, Joh’a v. Haandel,  Lambert Welten, X Antonia v. Haandel,  Pieter Wils, bakker, X Joh’a v. Haamdel, Gerardus v. Haandel, bakkersknecht  te Tilburg, verder Jan, Joh’a en Cornelis v. Kessel te Boekel,  zij allen verkopen  o. a.  :   koop 1, Huis, M 481, 482, samen groot 42 are 90 . In 1832, hier perceel M 154, aan de huidige Pentelstraat,  gebouwd  rond 1869, Nu in 2012, hier huis op Pentelstraat 14.  Verkocht voor 1700 gulden, Aan Adrianus v.d. Tillaart, verder losse percelen, o.a. L 168 en M 87, verkocht aan Joh’s Antonie Coolen voor 731gulden. Verder perceel L 420, aan Gerardus Bouw, voor 1030 gulden. Perceel A 238 aan J. v.d. Steen voor 425, gulden.

Erp, Akte 93 en 99, Op 6-6 en 13-6-1871,  Openbare verkoop. Jacobus en Cornelis v. Melis, kleermakers te Erp, Lambertus v. Kilsdonk, X Joh’a v. Melis, Joh’a Otten, Wed. Martinus v. Melis te Gemert, Antonie Constant, kleermaker, X Antonetta v. Melis,  te Gemert, Martinus v. Melsvoort, kleermaker te Veghel, X Antonetta Lathouders, vroeger Wed. van Gerardus v.Melis,  Aangekomen als erfenis van hun vader.  Zij allen verkopen:  Koop 1. Huis, M 367, 368, 369 en 370, groot samen 17 are 82. In 1832, hier al een huis op M 35, Nu in 2012, hier huis. Kerkstraat 36 en 38. Voor 770 gulden aan Jacobus v. Melis.  Koop 2,  bouwland, M 276, voor 740 gulden  aan Gerardus v.d. Aa.  Koop 3. Bouwland, L 176,  op  Empeldonk.

Erp, Akte 95, Op 9-6-1871, Verkoop voor 200 gulden, Jacobus , Joh’s en Joh’a Biemans , aan Hendricus v. Bragt, bouwland en huiske in het Hurkske,  I  797, 798, groot 65 are, gebouwd in 1837, op perceel  I  569, Nu in 2012, hier huis, Teeuwseler 9.

Gemert, Akte 125, Op 14-6-1871, Verkoop voor 1800 gulden, verkopers: 1, Hendrik v.d. Berg, 2, Lucas v. Engeland,  verkopen aan Josina Hanegraaf, winkelierster, een huis, M 391, 392, 393, samen groot 4 roei en 20 ellen. In 1832, hier perceel M 240, Later woonde hier de fam Barten, slager. Stond in het kleine Kerkstraatje achter het vroeger parochiehuis, laatste bewoner was Gerard Barten, afgebroken in  nu in 2012, hier een grasveldje.  Aangekomen op 23-3-1867.

Erp, Akte 100, Op 23-6-1871, Verkoop inboedel van Antonie Brugmans op  Keldonk, voor 601.55 gulden.   Zie ook akte  45,82 en 83, in 1871.  Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 103, Op 23-6- 1871, Deling tussen de kinderen van Joh’s v. Santvoort,  X Erp 1834, Lamberdina Kerkhof. Deelgenoten:  1. Benedictus v. Santvoort.  2. Joseph v. Santvoort.  3. Maria v. Santvoort.  4. Elisabeth v. Santvoort.  Toebedeeld aan Joseph v. Santvoort, Huis, enz, in het Hurkske, F 157, 158, Nu in 2012, hier boerderij, Franse weg 15, Verder F 68 en 69, verder ontgonnen grond, F 326,  verder bouwland F 174, bouwland E 37, en 122. En deel westwaarts in E 321. Aan Elisabeth v. Santvoort, bouwland, ‘ meerbosch’, F 121, verder hakhout,  I 72, Verder Huis in het Hurkske, I  180, Nu in 2012, hier ongeveer huis, Hurkske 8, Verder I  177, 178, 179,  181 en 868,  Aan Benedictus v. Santvoort, de percelen :  F 86, 161, 162, 163,  280, deel van I  170, deel van I  53.  Maria v. Santvoort kreeg geld. Zie verder aanwezige  kopie.

Gemert, Akte 127, Op 24-6-1871,  Hypotheek van 800 gulden. Josina Hanegraaf, leent geld van Antonie Bex te Gemert, Borg: Huis, zie akte Gemert 125 in 1871.

Gemert. Akte 130, Op 26-6-1871,  Hypotheek van 100 gulden. Helena v.d. Vondervoort, Wed. Hendrik Kemps, te Erp, leent geld van Joh’s Hendrik Buissink te Gemert, Borg: huis op Heuvelberg,  E 524, 525, Nu in 2012 hier huis, Heuvelberg 21.  Verder E 577 en 578, samen groot 2.9130 ha.

Erp, Akte 104, Op 25-6-1871, Hypotheek van 336.50 gulden.  Ten laste van Martinus v. Roosmalen, arb, 62 gulden, met heide, C 241, groot 77 are 50.  Matheus v, Roosmalen, arb. 33 gulden, met heide C 242, groot, 72 are 80.  Willem Antonie v.d. Biggelaar, arb. 37 gulden, met huisje G 600 en 601, groot 62 are 50, In 1832, hier alles nog heide, gebouwd op perceel G  562.   Gerard v.d. Burgt, arb. 25 gulden, met heide, H 469, 474, groot, 1.4240 ha. Anna Maria Peters, Wed. Dirk Beekmans, 25 gulden,  met heide, H 534, groot 67 are.  Laurens Lankers, arb. 23 gulden, met heide H 533, groot  64 are. Hendrik v.d. Sanden, arb. 24 gulden, met heide H 494, groot 64 are 80. Mathijs v.d. Crommenacker, arb.25 gulden, met heide , H 532, groot 64.50 are. Jan v. Wanrooy, arb. 51.50 gulden, met erf en heide,  G 602 en 603, groot 1.0730 ha. Martinus v.d. Elsen, arb. 27.50 gulden,  met huisje F 404 en 405, groot 96.80 ha. ( in 1832 hier nog heide, gebouwd rond 1870, Nu in 2012, het huis, op Meerbosweg 21 ),  Allen leenden van de gemeente Erp.

Erp, Akte 111, Op 29-6-1871, Verkoop voor 75 gulden. de fam. Jan Arnoldus Biemans, aan Hendricus v. Bragt, 6/7 deel in huis , I  797,  groot 2 are 10, In 1832 , hier perceel  I  569, gebouwd rond 1842,  Nu in 2012, hier huis, Teuwseler 9.  Verder  heide, H 470,  groot  75.30 are.

Erp, Akte 118, Op 10-7-1871, Verkoop voor 100 gulden. Thomas Slits te Gemert, aan Hendrik v. Haandel, weiland, I  813, groot 6.20 are, de kinderen van Martinus Kuypers zijn geweegd over dit perceel. Aangekomen van wijlen Adriaan v.d. Sanden, X Elisabeth Slits.

Erp, Akte 122, Op 14-7-1871, Verkoop voor 13 gulden. Joh’s Vogels, boereknecht,  aan  de gemeente Erp, deel van bouwland,  3 are van B 97, aan westzijde, ter verbreding der weg ter plaatse.

Erp, Akte 130 en 136, Op 20-7 en 27-7-1871, Openbare verkoop. Door A. Lambertus v.d. Elsen, Joh’s v.d. Elsen,  Matheus v.d. Elsen, Willem v.d. Elsen, Elisabeth v.d. Elsen. Antonie v.d. Elsen, te Uden, Joh’s v. Strijp, X Erp 1867, Geertrui v.d. Elsen. B. Lambertus v.d. Hurk, gemachtigd door Antonie v.d. Hurk, te Helden, Limburg. Verkoping van een aantal losse percelen, A.  o.a. H 297, groot 1.0160 ha,  H  350, groot 65 are. H 308, groot 97.50 are,  de ½ in L 202, 203,  B.  o.a. onverdeeld 1/7 in weiland, onverdeeld 1/7 in in weiland, I 632, 633, 634, 635, 636, 637, voor Wilhelmina v. Lieshout, voor 390 gulden.

Erp, Akte 140 en 143, Op 10-8 en 24-8-1871, Openbare verkoop. voor vrouwe Nelida M. C. Schumann, Wed. Petrus Joh’s Boudier, heer Frederik Christiaan Lodewijk Wilhelm  Boudier , gepensioneerd kapitein, te Wijchen. mej. Petronella Christina Boudier, vrouwe Sophia Maria Martha Boudier, Wed. Hr. Pieter Dorus Liesmek, te Erp,  mej. Jacoba Julia Lidia, Boudier, te  Noordwijk, Heer Franciscus Adrianus Godefridus, Boudier, onderwijzer te Pandelang, Oost Indie, eigenaar geworden door huwelijk met met wijlen haar echtgenoot, overige verkopers, zijn eigenaar geworden door erfenis van hun vader: Petrus Joh’s Boudier, Akte van Koop te Erp op 27 en 28- 9-1855. Te Zevenbergen en Erp.  Verkoop van huis, te Erp, M 425, 426, 427, In 1832, hier huis op M 264, Nu in  2012, hier huis Schansoord 23, Verder M  431, 487, tesamen 40. 94 are. genaamd ‘de schans ‘, verkocht aan Joh’a Catharina v. Riet, echtgenote van notaris Antonie Meyer, voor 2010 gulden. Koop 2, bouwland, M 274, in de Pentel, aan Arnoldus v. Lieshout, voor 200 gulden.

Erp, Akte 141, Op 15-8-1871, Verkoop voor 200 gulden. Jan v. Engeland, te Erp,  aan Cornelis Schepers, te Boekel, ontgonnen grond aan de Coxse baan,  G 547, werd later G 642 en 643, nog later G 706 en 1150.  Afgebroken in … , stond vlakbij huis, Coxse baan 13.

Erp, Akte 148, Op 4-9-1871, Verkoop voor … Victor Ferdinand, August Henri de Kuyper, burgemeester van Erp, Aan Hendrik Peter v. Lankveld, deel van onr. goed. A 120, en nog meer. Allemaal stukjes weg. Wegen werden toen versmald.

Erp, Akte 153, Op 28-9-1871, Verkoop voor 600 gulden. Antonie Wouter v.d. Bergh, aan Maria v.d. Rijt, Wed. Joh’s v.d,. Bergh. Bouwland, B 177, 179.

Erp, Akte 156, Op 9-10-1871, Hypotheek van 400 gulden. Arnoldus v. Deursen, boer op Boerdonk, leent geld van den armen te Erp. Borg : G 552, 615 en 616,  zijnde een huis, met erf en bouwland,  in 1832, hier nog heide, nu in 2012 hier boerderij, aan de Coxse baan 15. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 159, Op 13-10-1871, Verkoop voor 60 gulden. Peter Claassen, aan Wilhelmina v. Lieshout, zonder beroep te Erp, ontgonnen grond, H 606. Aangekomen bij koop op 14-8-1868.

Erp, Akte 162, Op 21-10-1871, Testament voor Francijna v. Dommelen Wed. X Erp 1843, Marten Hurkmans,  Aan mijn knecht Joh’s Willem Smits, 800 gulden.

Erp, Akte 166 en 167, Op 3-11-1871, Testamenten voor Antonie v.d. Berg, en zijn vrouw, X Erp 1857,  Elisabeth v.d. Biggelaar, Wed. Joh’s v. Erp, Aan Antonie v.d. Berg, het vrucht gebruik levenslang. ( testament van 2-9- 1869 herroepen ).

Erp, Akte 175, Op 18-11-1871, Verkoop voor 420 gulden. Joh’s Vogels, boereknecht te Erp, bouwland aan de Bolst, B 97, aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders.

Erp, Akte 179, Op 24-11-1871, Verhuur van onr. goed. Den armen van Erp, aan O.a. Piet Martinus v. Schijndel en anderen,  Het armbestuur: Egidius Boerdonk, Joh’s v.d. Tillaart, Hendrik v.d. Biggelaar, allen boeren te Erp. Verhuur ten herberge van Adriaan Verhuyzen te Erp. Allemaal losse percelen grond.

1872.                                                                                                                                                       Erp, Akte 12, Op 20-1-1872, Verkoop voor 260 gulden. Joh’s Vogels, boereknecht te Erp, aan Adriaan Raaymakers, boer op de Bolst, een onverdeeld  ¼ in weiland E 226.

Erp, Akte 15, Op 23-1-1872,  Deling van de nalatenschap van Cornelis v. Haandel, X Erp 24-8-1794, met Joh’a v. Stiphout.  Deelgenoten:  1. Martinus v.d. Aa, X Erp 1847, Joh’a v. Haandel.  2. Lambertus Welten, X Erp 1856, Antonia v. Haandel.  3. Pieter Wils, X Erp 1858, Joh’a v. Haandel. 4. En Gerardus v. Haandel, bakkersknecht te Tilburg. ( volmacht te Tilburg op 8-6-1878.  Verder 5.  Jan, Cornelis en en Joh’a v. Kessel, te Boekel. Verder werden ook verdeeld de bezittingen van hun broer, Marten v. Haandel, + Erp . Verdeeld werden: bouwland op de Rooyakker,  L 101 en 106, aan Lambert Welten. Aan de anderen geld.

Erp, Akte 20, Op 29-1-1872, Testament voor Lucas Klaassen. Aan broer Adriaan Klaassen.

Erp, Akte 21, Op 30-1-1872, Testament voor  Jasper Brugmans, ook wel Casper, ( X Erp  1828, met Joh’a Maria Gerits ).  Aan dienstmeid Francina v.d. Kerkhof, 2500 gulden. Aan nef Gerardus Peter Verbakel, 200  gulden.  Zie ook akte 32 in 1872.

Erp, Akte 26, Op 2-2-1872, Inventaris bij Lambert Willems, boer in den Hoek, X Erp 1851, Antonia v. Velthoven, hebben onr. goed in den Hoek, Niet nader omschreven.

Erp, Akte 28, Op 5-2-1872, Verkoop voor 40 gulden. Peter Ophey, aan Martinus Ophey, ontgonnen grond, de ½ zuidwaarts, van perceel F 381, in het geheel groot 1.4030 ha.

Erp, Akte 31, Op 10-2-1872, Verkoop voor 100 gulden. Antonie Joh’s, Lambert, Hendrina v.d. Tillaart allen boer te Erp, en Joh’s Schepers, X Maria Joh’a v.d. Tillaart, ook te Erp, verkopen aan Maria v.d. Biggelaar, X Erp 1821, Lucas Delisse, boerin op den Dijk, bouwland, in de Vogelenzang, L 357, groot 15.10 are.

Erp, Akte 32, Op 11-2-1872, Testament voor Casper Brugmans, ( Zie ook akte 21, in 1872 ), nu ongeveer hetzelfde, maar dan vrij van successie.

Erp, Akte 33, Op 13-2-1872, Verkoop samen voor 350 gulden. Joh’s Geert v.d. Biggelaar, boer te Erp, aan Marte Geert v.d. Biggelaar, ook boer te Erp, een perceel ontgonnen grond,   A 201, groot 83.50 are, hierop is een huisje ( hutje ), gebouwd, in 1877, enkele jaren later weer afgebroken.  Verder een perceel heide, A 229, groot 54.40 are. 

Erp, Akte 42, Op 26-2-1872, Verkoop voor 140 gulden. Willem v.d. Nieuwenhuizen, boer op Keldonk, aan Francis v.d. Berg,  een perceel heide, G 561, groot 58.90 are.

Erp, Akte 44, Op 27-2-1872, Verkoop inboedel Antonie Brugmans, op Keldonk, voor in totaal  354.70 gulden.  Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 50, Op 2-3-1872, Verkoop voor 600 gulden. Joh’s Vogels, te Erp, aan Adriaan Raaymakers, boer op  de Bolst, bouwland op de Rooyakker, L 107,  verkregen van ouiders.

Erp, Akte 67 en 68, Op 4-4-1872, Testamenten voor Christiaan Bouw, verwer, 4/11 aan zus Hendrina Bouw, X Antonie Coolen en kinderen, ook 4/11 aan zus Joh’a Maria Bouw, X Benedictus v. Santvoort en kinderen. En testament van zijn zus Joh’a Maia Bouw, ook 2 x 4/11 zoals boven.

Erp, Akte 78, Op 7-5-1872, Deling kinderen Hendrik v. Asseldonk, X Erp 1811, Joh’a Maria v.d. Meer.  Deelgenoten: 1. Joh’s v. Asseldonk.  2. Antonie v. Asseldonk.  3. Willem v. Asseldonk.  4. Jan v. Asseldonk, allen boer te Erp. 5. Martinus v. Asseldonk, boer te Veghel. 6. Joh’s Biemans,  X Erp 1839, Maria v. Asseldonk, boer te Boekel.  7. Joh’s v. Lankveld, + Erp 4-1-1865, X Erp 1851, Anna Maria v. Asseldonk, + Erp 23-12-1858. Hebben kinderen. Toebedeeld aan Joh’s v. Asseldonk,  huis, in den Hoek, E 130, 131, 132,  Nu in 2012, op dit perceel boerderij, Hoek 7, Verder E 133, 134,  samen 2.83 ha, Verder de losse percelen: E 151, 152, 123, 378, 379, 380, I   900,  F 215, ( deel Rouwven ).                                              Toebedeeld aan Jan v. Asseldonk, huis, E 521, 522, In 1832, perceel E 249, samen 67.10 are, Nu in 2012, hier huis, Hoek 17 en 19, Verder E 294, 295, 296, 297, 235, 236, 237, 238, 239, 263, 452, 423.  Toebedeeld aan Martinus v. Asseldonk, huis te Veghel, op het Ham, D 948, 949, 950, 951, 1305, 1306, 1307.  Toebedeeld aan Antonie v. Asseldonk, D 1026, in Veghel,  verder D 383, 395, ook in Veghel.  Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 80, Op 9-5-1872, Verkoop voor 100 gulden. Anna Maria Peters, Wed. Dirk Beekmans,  op Keldonk, aan Gerardus Beekmans, heide op Keldonk, H 534, groot 57 are.

Erp, Akte 81, Op 14-5-1872, Verkoop voor 120 gulden. Joh’s Vogels, boereknecht te Erp, aan Martinus Meulensteen boer op het Oude veld, de onverdeelde ½ in hooiland, L 177. Aangekomen bij koop 9-12-1867.

Erp, Akte 82, Op 14-5-1872, Verkoop voor 500 gulden. Joh,s Vogels, boereknecht, te Erp, aan Adriaan Raaymakers, boer op de Bolst, bouwland, aan den Achtersten Dijk, L 193, 194, 195, en de onverdeelde ½ van L 196.

Erp, Akte 106, Op 29-6-1872, Testament voor Ardina v.d. Akker. Aan broer Jan v.d. Akker, en levenslang het vruchtgebruik van al mijn goederen.

Gemert, Akte 196 en 197, Op 15-7-1872, Testamenten voor Antonius v. Oorschot, boer, en zijn vrouw, X Erp 1872, Elisabeth van Santvoort, aan elkaar.

Erp, Akte 123, Op 16-7-1872, Testament voor Allegonda Qweens, X Erp 1865, huisvrouw van Willem v. d. Biggelaar, Aan haar man.

Gemert, Akte 196, Op 19-7-1872,  Huwelijkstoestemming door Hendrik Ketelaars, te Boerdonk,  Niet aanwezig in archief.

Gemert, Akte 197, Op 20-7-1872, Vernieuwing titel, Antoon Bekkers, enigst kind van Jan Bekkers, Er stond eerst steeds Jan Bekkers, Nu dus voortaan Antoon Bekkers.

Veghel, Akte 129 en 132 , Op 30-7 en 6-8-1872, Openbare verkoop in de herberg van Antonie v. Lieshout, op Keldonk,  voor 1. Joh’s Verbakel, boer, 2. Petronella Verbakel, boerin , verkopen een huis, annex stal, schuur, op den Dieperskant,  I  790, groot 2.30 aren, en bouw en weiland, I  791, groot 47.20 are, In 1832, perceel I 394,  Nu in 2012, hier de woonboerderij, Dieperskant 6, Verder bouw en weiland, I  390 en 391, groot 34 aren en 36.20 aren, verder bouw en weiland, I  879, groot 46.40 aren. Verkocht aan Peter Cornelis Coolen, ten behoeve van zijn moeder Antonetta  Qweens, Wed. Cornelis Coolen,  voor 2175 gulden. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 137, Op 15-8-1872, Verkoop voor 400 gulden. Arnoldus Sleegers, boer te Erp, aan Antonie Verbruggen, en zijn minderjarige broers en zussen, weiland, B 369, en een deel zuidwaarts van B 367 en 368.

Erp, Akte 138, Op 17-8-1872, Verkoop voor 65 gulden. Benedictus, Joseph, en Maria  v. Santvoort, en Antonie v. Oorschot, X Erp 1872, Elisabeth v. Santvoort, aan Antonie Verbruggen, en zijn minderjarige broers en zussen,  2/9 deel van weiland, C 96.

Erp, Akte 142 en 143, Op 23-10-1872, Testamenten voor Benedictus v. Santvoort,  X waar ?  en zijn vrouw Anna Maria v.d. Elsen.

Erp, Akte 155 en 157, Op 22-10 en 29-10-1872, Openbare verkoop in de herberg van de Wed. Adriaan Verhuyzen.  Verkopers:  Adriaan en Gerardus Claassen, beiden te Erp, Antonie v.d. Heuvel, kleermaker, X Anna Claassen, te Boekel, Antonie v.d. Boom, boer, X Maria Claassen te Vinkel, bij Heesch,  Joh’s v.d. Ven, slager te Veghel, X Erp 1846, Elisabeth Claassen,  verkopen:  koop 1, huis, op het Oudveld,  B 563, In 1832, perceel B 60, afgebroken, in 1883,  Verder B 564, 565, 59, groot 75.80 are, De andere kopen o.a. heide aan de baggerkuil, A 297, ( Adriaan v. Lieshout heeft hier levenslang eene vlasroot ),  Tenslotte de massa verkocht aan Joh’s Schepers, te Lieshout, voor 5540 gulden.

Erp, Akte 163, Op 29-10-1872, Verkoop voor 40 en 200 gulden. Antonie Leenders, en zijn vrouw, Ardina Leurs, vroeger Wed. Gerardus v. Lankveld. Aan Gerardus v.d. Aa,  en  Mathijs v.d. Elsen, een perceel Moeras I  368, en hooiland in den Hoek,  E 386, groot 70 are.

Erp, Akte 164, Op 7-12-1872, Verkoop voor 162.50 gulden. Lucas, Martinus, Willem, Ardina, Petronella Teunis, en Jacobus v.d. Aa, X Hendrina Teunis,  wever te Gemert.  Aan Cornelis v. Mierlo, arb. ontgonnen grond, H 529, groot 67.20 are, was eerder H 492, werd later H 615 en 616, In 1832, hier alles nog heide,  nu in 2012 hier de boerderij, Trentweg 22.  Lucas Teunis is 2 keer getrouwd geweest,  X Erp 1840, Wilhelmina Peters, X 2 Erp 1875, Wilhelmina Biemans. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 166, Op 13-12-1872, Verkoop voor 500 gulden. Adriaan Joh’s v. Lieshout, aan Gerardus Bouw, bouwland en weiland, B 551.

Erp, Akte 167, Op 15-12-1872, Testament voor Willem v.d. Biggelaar, boer, + Erp 3-4-1873. Aan zijn huisvrouw , X Erp 1865, Alegonda Qweens.

Erp, Akte 172, Op 27-12-1872, Openbare verkoop door o.a. Joh’s v.d. Tillaart, en anderen. Op 27-12-1872 de inzet van deze openbare verkoop. De definitieve verkoop pas op 3-1-1873, Zie voor deze akte,  dus in akte 4, in 1873.

Erp, Akte 173, Op 29-12-1872, Testament voor Hendrika Biemans, huisvrouw, X Erp 1866, Hubertus Rooyakkers, aan haar man.

1873.                                                                                                                                                                  Erp, Akte 4, Op 3-1-1873,  Openbare verkoop ( De inzet heeft al plaatsgevonden op 27-12-1872, Akte 172 ), Verkoop door A. Joh’s v.d. Tillaar, voor zichzelf en als gemachtigde voor 1. Martinus v. Lieshout, metselaar te Erp, 2. Geert Bouw, X Joh’a v.d. Tillaart,  3. Jan v.d. Tillaar,  4. Antonie v.d. Tillaar, 5. Wilhelmina v.d. Tillaar, allen boer te Erp, 6, Martinus Geert v.d. Biggelaar, als voogd over de onm. kinderen van Antonie v.d. Tillaar, X Maria v.d. Biggelaar. 7. Lamberdina v.d. Tillaar, 8. Hendrina v.d. Tillaar, 9. Joh’s Schepers, Wedn. Maria v.d. Tillaar,   B. Adriaan Versteegden, Wedn. Antonetta Brugmans,  Aangekomen van vader: Antonius v.d. Tillaar,  Verkocht worden een aantal losse percelen grond, o.a. B 522, 523, 524,  A 110,  F 368,  L 253.

Erp, Akte 8, Op 11-1-1873, Hypotheek van 2000 gulden. Antonie Willem v.d. Biggelaar, en Geertrui Bekkers, lenen geld van Adrianus Antonie Reynen, pastoor op Boerdonk,  Borg: Huis enz. op Boerdonk, G 300, 301, 357, 578, In 1832, perceel G 356, afgebroken rond 1875.   Verder G 579, 452,  en H 598. In 1875 werd dit huis verkocht aan buurman Peter Dekkers. ( Akte 129 en 137, in 1875 ).

Erp, Akte 9, Op 15-1-1873, Verkoop voor 200 gulden. Lambert Joh’s v.d. Tillaar, aan Joh’s Antonie v.d. Tillaar, bouwland, D 531.

Erp, Akte 10, Op 17-1-1873, Verkoop voor 40 gulden. Joh’s Verbakel, aan Theodorus v. Reibroek en anderen te Veghel, bouwland, afgepaald deel van ongeveer 16 aren, van  L 493 oostwaarts, tegen L 261 aan, groot in het geheel 40.20 aren.

Erp, Akte 12 en 15, Op 21-1 en 28-1-1873, Openbare verkoop. De gemeente Erp, aan Hendricus Coolen en anderen, heidegrond. In totaal 19 kopen.  Koop 1, voorpoting zijnde weg, I  781 en deel I  826.aan Hendricus Coolen, voor 15 gulden. Koop 2. deel weg, 5 are  50, tegen I  440, aan Gerardus Delisse, voor 7 gulden, ten behoeve  Joh’s en Willem Delisse.              Koop 3. deel weg, 15 are 20, tegen I  492, aan Jacobus Biemans  voor 31 gulden.  Koop 4, deel weg 9 are 60, tegen I  491, aan Egidius Boerdonk voor 18 gulden, De andere kopen betreffen allemaal stukken heide, die ontgonnen kunnen worden, Zie verder in ordner, met aantekeningen. De totale verkoop bracht op 1991 gulden.

Erp, Akte 16, Op 31-1-1873, Verkoop voor 50 gulden. Jan v.d. Craanmeer, arb. te Erp,  aan Jan, Leendert, Martinus, Geertruida, Joh’a, en Antonia  v. Lankveld, bouwland,  B 128,

Erp, Akte 21, Op 3-2-1873, Verkoop voor 40 gulden. Mathijs v.d. Elsen, aan Geertrui Tielemans, X Geert v. Berlo, heide F 328, groot 73.60 are, aangekomen bij openbare  verkoop door de gemeente op 5-6-1866.

Erp, Akte 24, Op 6-2-1873, Verkoop voor 115 gulden. Leendert v.d. Aa, boer op Boerdonk, aan Gerardus v.d. Elsen, ( Antonie zoon ), heide, G 570, groot 77.80 are. Aangekomen van de gemeente op 5-6-1866. Zie ook akte 47, in 1887.

Erp, Akte 25, Op 6-2-1873, Verkoop voor 55 gulden. Gerardus, Antonie zoon, v.d. Elsen, aan Joh’s Willem Rooyakkers, heide in de Laarse heide, bij Boerdonk, H 536, groot 1.11 ha, Aangekomen van de gemeente op 12-8-1868.

Erp, Akte 26 en 27, Op 11-2-1873, Testamenten voor Lucas Coolen, en zijn vrouw, Joh’a Manders, Aan elkaar. Woonden op den Dieperskant.

Gemert, Akte 47, Op 13-2-1873, Hypotheek van 700 gulden. Hendrik v.d. Heyden, boer op Boerdonk, leent geld van Petronella v. Dijk, Wed. Jan Verstappen te Aarle-Rixtel, Borg : Huis op Boerdonk, G 446, 443, 444, In 1832, hier alles nog heide. werd wat later G 640 en 641, stond aan de Coxse baan, Nu in 2012, hier huis, Coxse baan 11. Verder G537 en 546.

 Erp, Akte 29, Op 14-2-1873, Inventaris op Boerdonk, Cornelis Verbakel, + Erp 29-6-1848, X Maria Gruyters,  + Erp 23-1-1873.  ( Testament op 28-1-1871).  Zie verder akte 38 en 44, in 1873.

Erp, Akte 31, Op 15-2-1873, Verkoop voor 110 gulden. Dirk Joh’s, zoon Peters, aan Jan Joh’s v. Wanrooy, heide aan de Looyeinse heide, C 270, groot 68.50 aren. Aangekomen op 11-12-1868, van de gemeente Erp.

Erp, Akte 35, Op 28-2-1873, Verkoop voor  Antonetta v.d. Kraanmeer, aan Gerardus v.d. Kraanmeer, en Lambertus Hendriks, X Erp, Maria v.d. Kraanmeer, huis op de Morse hoef, B  98, 99,  Nu in 2012, hier ongeveer, boerderij, Morse hoef 18. Verder B 102, 103,  Zie ook akte 133, in 1870.

Erp, Akte 38 en 44, Op 3-3 en 10-3-1873,  Openbare verkoop in de herberg van Lambert Lambers op Boerdonk. Verkopers:  A.  1. Lambertus Meulendijks, boer te Helmond, X Theodora Verbakel,  2. Joh’s v. Leuken, winkelier te Gerwen, Wedn. van Geertruida Verbakel, Hebben een kind: Christiaan Cornelis v. Leuken.  3. Hendricus v. Leuken, herbergier te Aarle-Rixtel, toeziende voogd over de bovengenoemde minderjarige. 4. Joh’a Verhallen, Wed. Wouter Verbakel, hebben een kind  Maria. 5. Martinus Verbakel, boer te Erp, toeziende voogd over bovengenoemde Maria Verbakel. 6. Cornelis Verbakel, arb. te Gemert.  7. Arnoldus Schepers, boer te Beek en Donk, X Peternella Verbakel.   8.  Theodora Versteegden, dienstmeid te Erp. 9. Maria Versteegden, dienstmeid te Erp.   B. 1. Piet Mikkers, boer te Gemert, voogd over  de kinderen van Arnoldus Mikkers, X Maria Verbakel, met name: Cornelis en Ida Mikkers. 2. Antonie Verbakel, boer te Erp, voor zich zelf en als toeziende voogd over de minderjarigen Mikkers. Zij allen verkopen: de goederen op Boerdonk,  aangekomen van hun ouders: Cornelis Verbakel, en Maria Gruyters, op Boerdonk. Verkocht werd : een huis en schop enz.  op Boerdonk, G 359, 360, 361, gebouwd rond 1834, op perceel G 259, ( in 1832 ), Nu in 2012, hier het huis, Boerdonkse Dijk 33,  Verder G 258, samen 1.90 ha.  verder bouwland, H 41,  Verkocht aan Martinus Kanters, op Boerdonk, hij heeft deze koop  gedaan voor Geertruida v.d. Aa, Wed. Wed. Martinus Kanters, voor 2060 gulden.  Verder verkocht aan Jan Versteegden, bouwland, H 171. Verkocht aan Adriaan v. Deursen, arb. op Boerdonk, bouwland, H 108. Verkocht aan Antonie Verbakel, boer op Boerdonk, bouwland, H 600. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 41, Op 7-3-1873, Hypotheek van 500 gulden. Lucas, Marinus, Willem, ( X Erp 1870, met Joh’a v. Mierlo ), Ardina, Petronella Teunisse,  en Hendrica Teunisse, X Jacobus v.d. Aa, wever te Gemert, Borg, Huis, enz. H 422, 423, 580, 595, 596, 496, samen 3.0290 ha, In 1832, hier nog heide, gebouwd kort voor 1850, Nu in 2012, hier huis, Trentweg 8 en 10.

Erp, Akte 42, Op 8-3-1873,  Herroepen van testament voor LeendertWillem Leenders, boer,  ( X Erp 1832, Joh’a v.d. Berg. Aan mijn zoon Martinus Leenders.

Gemert, Akte 72, Op 10-3-1873, Deling kinderen Jan Hendrik v. Wanrooy, X Erp 1832, Petronella Swinkels.  Deelgenoten:  1. Hendricus,  2. Petrus,  3. Petronella,  4. Willem v.d. Aa, X Erp 1869, Maria v. Wanrooy.  Toebedeeld aan Maria, X Willem v.d. Aa, Huis aan den Boerdonksen dijk, I 545, 546, 964, 965, H 266,  Toebedeeld aan Hendricus, Petrus en Petronella v. Wanrooy,  G 619, 20, 21, 22, 377, 384, 480, 16, 387, 424,  I  519, Nu in 2012, hier huis, Boerdonkse dijk 18,  Verder I  520, 521, 542,  De ½ van  H 467.

Erp, Akte 51, Op 24-3-1873, Verkoop voor 300 gulden. Martinus v.d. Elsen, arb. te Erp, aan Joh’s, Gerardus, Antonie, en Maria v. Leuken, allen arb. te Boekel, Het vruchtgebruik blijft levenslang aan  Hendricus , v. Leuken, en zijn vrouw, Cornelia Dirks. Ook beiden arbeiders. Een huis, en heide, F 404, 405, groot 96.80 aren, In 1832, hier alles nog heide, gebouwd rond 1870, Nu in 2012, hier huis, Meerbosweg 21. Zie ook akte 111, in 1890, verder akte 155, in 1891, verder akte 10, in 1893, en verder Veghel Akte 135, in 1910.   

Erp, Akte 54, Op 31-3-1873, Verkoop voor 110 gulden. Jan Joh’s v. Wanrooy, aan Martinus v.d. Elsen, arb. heide in de Looyeindse heide, C 270, groot 68.50 aren, aangekomen van de gemeente Erp op 15-2-1873.

Erp, Akte 59, Op 10-4-1873,  Deling tussen de kinderen van Antonie v. Roosmalen,  X Erp 1822, Maria v.d. Reijdt.  Deelgenoten:  1. Martinus v. Roosmalen. 2. Matheus v. Roosmalen.  3. Hendrik v. Roosmalen. 4. Hubertus v. Roosmalen.  5. Martinus v. Lankveld, X Adriana v. Roosmalen. Allen boer te Erp.  Toebedeeld aan Martinus v. Lankveld, enz.  Huis op het Looyeind, D 192, 193, 194, 244, 245, 246, Nu in 2012, hier de boerderij, Rijkerbeek 4, Verder D 473, 476, 481, en de onverdeelde ½ in weiland D 240, verder de onverdeelde ½ in C 214.  Toebedeeld aan Hubertus v. Roosmalen, huis op het Looyeind,  D 156, 157, 158, 514, 495, 858, 859, 860, 861, in 1832, hier alles nog heide, gebouwd in 1872, nu in 2012, hier huis, Boekelse weg 12, Verder D 530.  Toebedeeld aan Martinus v. Roosmalen, bouwland, weiland en heide, D 521, 522, 533, 816 en 817. en roerend goed.  Toebedeeld aan Hendrik v. Roosmalen, roerend goed en geld.  Toebedeeld aan Matheus v. Roosmalen, bouw en weiland D 238, en 239, en de onverdeelde ½ van C 212.   Zie ook akte 137, in 1876. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 60 en 66, Op 15-4 en 24-4-1873,  Openbare verkoop. door Maria Magdalena Rietman, Wed. Gerard v. Steenis, te Veghel. Alles opgehouden. Bouw en weiland te Veghel.

Erp, Akte 63, Op 18-4-1873, Verkoop voor 1900 gulden. Joh’s Schepers, boer te Bakel, aan Franciscus v. Lankveld, boer te  Erp bouw en weiland in den Hoek, E 422, groot 1.1316 ha, 189, F 414, 90 en heide, E 613. Aangekomen bij deling op 30-11-1867.

Erp, Akte 64, Op 23-4-1873, Testament voor Maria Antonie v. Hoof. Zuster in het gesticht te Erp, alles aan mijn moeder: Christina v.d. Laar, Wed. Hendricus v. Hoof, te Lierop.

Erp, Akte 65 en 71, Op 23-4 en 30-4-1873, Openbare verkoop. Willem v.d. Heyden, boer te Erp, Koop 1, grond waar het huis op staat, L 309, afgebroken in 1894. Verder L 425, 426, samen 50.24 are, De opstand blijft eigendom van de verkopers, deze blijft  levenslang, in  een afgepaald deel wonen. Voor 840 gulden verkocht aan Martinus v.d. Donk,  Koop 2, weiland aan den Dijk, L 419, groot 76.30, are, verkocht aan Gerardus Bouw, voor 780 gul den.  Hij kocht dit perceel ½ voor zichzelf, oostwaarts en de andere ½ westwaarts voor Adrianus v. Haandel.

Erp, Akte 67, Op 24-4-1873, Verkoop voor 100 gulden. Joh’s v. Hoof, te Veghel, aan Antonie Verbakel, arb. op Boerdonk,  een uitgerooid dennebosch, H 46, groot 51.80 are.

Gemert, Akte 139 en 141, Op 15-5 en 21-5-1873, Openbare verkoop in de herberg van Adrianus Boerdonk, te Beek en Donk,  Verkoper: Geertrui v. Thiel, Wed. Adriaan v.d. Akker op Boerdonk, Verkocht werd: Boerderij op Boerdonk, G 78, Nu in 2012, hier de huizen, Tolentijnstraat 3 en 5, Verder G 79, 80, 81, samen 63.10 are, Verder losse percelen : G 304, 309, 313, 431, en H 173.  Alles verkocht aan Joh’s v.d. Rijdt, boer op Boerdonk, voor 5196 gulden.

Erp, Akte 77, Op 26-5-1873, Ruil tussen Adriaan v.d. Berg, en de armen te Erp, v.d. Berg staat af, L 398, en verkrijgt bouwland, M 106 van den armen.

Erp, Akte 78, Op 26-5-1873, Ruil tussen Lambertus en Peternel Hendriks, en de armen, te Erp.  de beide Hendriks staat af, D 798, groot 8.80 are, en verkrijgt van den armen, deel van D 797. groot 6 are.

Erp, Akte 83, Op 1-6-1873, Testament voor Hendricus v.d. Berg, boer te Erp, aan zijn moeder: Maria v.d. Rijdt.

Erp, Akte 87, Op 18-6-1873, Verkoop voor 1500 gulden. Joh’s Jacobus Mayer, bakker, aan Hendrik v.d. Biggelaar, boer, huis enz, M 483, 484, groot samen 8.70 are, in 1832, hier een huis, op  M 14, nu in 2012, hier huis, Hertog Jan plein.  ( langs tandarts, der Kinderen ), Aangekomen bij koop op 18-5-1867.

Erp, Akte 92 en 93, Op 30-6 en 7-7-1873, Openbare verkoop in de herberg van Adriaan Verhuyzen.   Verkoper:  Voor Arnoldus Vermeulen, voor zich, en als gemachtigde voor Arnoldus, Lambertus, Peternel Hendriks, allen boer te Erp, Verder voor Leendert Hendriks, arb. te Erp, Martinus Coolen, arb. X Hendrika Hendriks, te Erp, Willem Ooms,X Gertruida Hendriks, wever te Schijndel,  Arnoldus v.  Hoof, X Hendrina Hendriks, arb. te Veghel, Hendrik v. Mierlo, te Veghel, X Maria v. Hout, dochter. Verkocht werd: een huisje met stal, op de Bolst, A 62, 63, 64, 65,  afgebroken in 1882. samen groot 73.54 are, Verkocht aan Joh’s Ketelaars, voor 882 gulden.

Veghel, Akte 129, Op 30-7-1873, Openbare verkoop in de herberg van Antonie v. Lieshout op Keldonk, door Joh’s en Petronella Verbakel, op den Dieperskant, Koop 1, Huis, I 790, groot 2.30  are, en I 791, groot 47.20 are, In 1832, perceel I 394, gebouwd 1834, nu in 2012, hier huis, Dieperskant 6.  verder de perceel,  I  879,  Alles werd verkocht aan Peter Cornelis Coolen, ten behoeve moeder, Antonetta Qweens, Wed. Cornelis Coolen. op den Dieperskant voor 2175 gulden. Aangekomen op 9-4-1869.

Erp, Akte 97 en 98, Op 11-8-1873, Testamenten voor Hendrik v.d. Hurk, en zijn vrouw, Geertruida Poulus Swinkels. Aan elkaar.

Erp, Akte 112, Op 11-8-1873, Verhuur boerderij in het Hurkske, voor 10 jaar, voor 250 gulden per jaar, Mathijs v.d. Elsen, aan Antonie Rovers, te Veghel.

Erp, Akte 113, Op 14-8-1873, Deling tussen de kinderen van Marte v.d. Aa,  X Erp 1823, Elisabeth Welten. Deelgenoten:  1. Willem v.d. Aa. 2. Antonie v.d. Aa. 3. Joris Biemans, X Erp 1864, Geertruida v.d. Aa. En hun kinderen: met name: Lambertus Maria, Maria Catharina Biemans, Toebedeeld aan Joris Biemans enz, Een huis enz, op den Dieperskant, I  320, 321, 322, Is enkele jaren geleden afgebroken, een heel grote lindeboom markeert nu in 2012, nog steeds de plek waar dit huis stond, Verder I 364, samen groot 1.1232 ha. Weiland, H 252, groot 63.50 are, en hooi, wei en bouwland, K 245, 451 en 455. En 1/3 deel van H 522, en de ½ noordwaarts van H 367. Toebedeeld aan Willem v.d. Aa, de percelen, H  5, 6, 371, 253, 202, K 508, 527, 531, heide te Veghel, en 1/3 in H 522.  Toebedeeld aan Antonie v.d. Aa, de percelen: I  6 en 681, 564, H 254, K 645, en de onverdeelde ½ in hooiland in E 392, 1/3 in H 522, de ½ zuidwaarts, H 367. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 114, Op 19-8-1873, Ruil tussen Adriaan, wethouder te Erp,  en Peternel v.d. Berg, winkelierster, en de gemeente Erp. Staan af aan de gemeente Erp, 2 percelen, M 105 en 106, samen groot 17.01 are, De gemeente Erp staat af, perceel M 104, groot 14.40 are.

Erp, Akte 116, Op 30-8-1873, Verkoop voor 150 gulden. Catharina v. Schijndel, aan Arnoldus v. Lieshout, de onverdeelde ½ van B 608, groot 24.60 are, Aangekomen van haar ouders.

Veghel, Akte 139, Op 31-8-1873, Verkoop voor 1100 gulden. Antonie v.d. Berg, aan Leendert, en Antonie Smits, te Beek en Donk, huis,  I  331, 507, 518, 543, 555, 560, 759, In 1832 hier ongeveer een huis, toen op I 501, Nu in 2012, hier ongeveer de woonboerderij, Boerdonkse Dijk 4 en 6, Verder I  760, 827, 947, en 948. Verder G 458, 388, 389,  I  336, 956, 504, H 466, K 392, de ½  van K 393.  Zie ook  Erp, Akte 38, in 1836.

Gemert, Akte 241en 242, Op 15-9-1873, Testamenten voor Jan Huybers, boer op Keldonk, ( in de huidige Morgenstraat ),  en zijn vrouw, Maria v.d. Nieuwenhuyzen, Aan elkaar.

Erp, Akte  118 en 119, , Op 10-11-12-september  en 19-9-1873,  Openbare verkoop door de gemeente Erp, verkoopt broekgronden. In totaal 33 kopen. Voor in totaal 214 gulden.

Erp, Akte 121 en 123, Op 23-9 en 30-9-1873, Openbare verkoop in de herberg van Joseph Kerkhof. Verkopers: Joh’s en Hendricus Doede Eguarda, boeren te Erp verkopen een woonhuisje met schuur, tuin, E 552, In 1832, hier al een huis, toen E 166,  In 1894 afgebroken, Verder E 553, 554, 407, 563, 484, samen groot 13.80 aren, Verder ontgonnen grond, in den Hoek, E 606, groot 70.80 aren. Allebei verkocht aan  Theodorus v. Gerwen, boer te Erp voor 705 gulden. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 122, Op 28-9-1873, Hypotheek van 600 gulden. Matheus v. Roosmalen, leent geld van Joh’s Kerkhof, Borg : de percelen : D 238 en 239, en C 212, in 1832 hier alles nog heide, Nu in 2012, hier huis Berkensteeg 9.

Erp, Akte 124, Op 3-10-1873, Verkoop voor 55 gulden. Lourens Lankers, arb. op den Dieperskant, aan Antonie Marten v.d. Aa, bouw en weiland, op den Dieperskant, I  682, groot 10.80 are.

Erp, Akte 125, Op 4-10-1873, Verkoop voor 290 gulden. Lourens Lankers, arb. op den Dieperskant, aan Petrus v.d. Heuvel, tuin en bouwland, met daarop een af te breken huisje, ( voor pinksteren 1874),  I  690, 693, afgebroken in 1874. Verder  I  694, groot 25.88 are.

Erp, Akte 127, Op 18-10-1873, Verkoop voor 275 gulden. Hendrik v.d. Heyden, aan Cornelis v.d. Elsen, beiden op Boerdonk, ontgonnen grond in de Hurkskese heide, G 546, groot 84.40 are. ( wordt G 705 ), Aangekomen van de gemeente Erp op 5-6-1866. .

Erp, Akte 128, Op 21-10-1873, Inventaris op verzoek van Carel Antonie v. Poppel, te Erp en anderen. De nalatenschap van Dyphna v. Poppel, + Antwerpen 29-8-1873.  Carel was geboren te Budel op 27-101822, getrouwd met Clementine Lammers, geb. te Gulpen op 27-4-1825, Zij waren op  20-4-1871 uit Someren gekomen, en zijn in 1884 terug gegaan naar Someren. Totale inventaris ter waarde van 174.60 gulden, Hij was sluiswachter op sluis 5.

Erp, Akte 132, Op 1-11-1873, Hypotheek van 350 gulden. Martinus Antonie Biemans, leent geld van Jan v.d. Aa, te Boekel. Borg : Huis aan den Boerdonksen dijk, I 601, 522, 523, Nu in 20012. Hier huis, Boerdonkse dijk 22, Verder I  524, 877, 892, 893, G 474 en 9.

Erp, Akte 137, Op 17-11-1873, Verkoop voor 170 gulden. Antonie, Martinus, en Joh’s  v.d. Elsen,  aan Gerardus v.d. Elsen, 5/6 deel in ontgonnen grond , met daarop een huisje, G 487, in 1832 alles hier nog heide, gebouwd rond 1870, nu in 2012, hier huis, Boerdonkse Dijk 17. verder  G 603, 614, samen 88.90 are, Aangekomen bij koop op 2-2-1869. Moeder is Ardina Beekmans.

Erp, Akte 144, Op 9-12-1873, Openbare verkoop door Joh’a Manders, Wed. Lucas Coolen,  Koop1, huisje op den Dieperskant, I  806, 807, groot 15.40 are, in 1832, hier perceel,  I  402, gebouwd rond  1844, afgebroken in 1918.  Werd opgehouden. Koop 2, bouw en weiland I  658, aan Petrus v.d. Heuvel, voor 724 gulden. Koop 3. Perceel I  298, aan Piet Claassen, voor 111 gulden. Koop 4, perceel  I  695, ook opgehouden.  Koop 5. Perceel I  843, aan Joh’a Maria Coolen, voor 39 gulden.

Erp, Akte 154, Op 30-12-1873, Testament voor  Hendrika v.d. Biggelaar, X Erp 1873, huisvr. Petrus v.d. Heuvel. Aan haar man.

1874.                                                                                                                                                                     Erp, Akte 1, Op 2-1-1874, Verkoop voor 400 gulden. Cornelis Gruyters, arb.  aan Petronella Leurs, Wed. Peter Goorts, boerin,  Huis op de Veluwe D 708, 709, In 1832 hier perceel,  D 598, en 600, gebouwd in 1842,  afgebroken al rond 1890 , stond kort bij het huidige huis, Veluwe 18, vanaf daar richting grens met Boekel.  Verder D 734 en 599.  Aangekomen bij openbare verkoop op 1-10-1852.

Veghel, Akte 1, Op 2-1-1874, Hypotheek van 200 gulden. Joh’s Verberne, op Boerdonk, leent geld van Lucas v. Duynhoven, op Boerdonk, Borg: bouwland op Boerdonk, G 395,  groot  68.40 are. Op dit perceel werd een huis gebouwd in 1878,  nu in 2012, hier huis, Akkerweg 5.

Erp, Akte 3, Op 5-1-1874, Verkoop voor 100 gulden. Peter Claassen, aan Lambertus Claassen, heide in het Lijnt, H 351, groot 65 are.

Erp, Akte 4, Op 8-1-1874, Verkoop inboedel van Caspar Brugmans, + Erp 24-8-1873,  door Gerardus Timmers, Verkocht voor 152.50 gulden.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 5, Op 8-1-1874, Verhuur door Willem v.d. Aa,  aan Joris Biemans en anderen, Bouw en weiland, H 202, K 508, 527, 531, I  63.

Erp, Akte 10, Op 15-1-1874, Verkoop voor 180 gulden. Carel Joh’s Rietman en anderen te Veghel, Hendrik Peter v. Lankveld, een dennebosch, in de Pals, B 352, 353, 356, 358, 359, groot 1.1680 ha.

Erp, Akte 12, Op 17-1-1874, Verkoop voor 20 gulden. Adriaan v. Deursen, arb. op Boerdonk, aan Jan v. Dommelen, te Beek en Donk, bouwland op Boerdonk, H 108, groot 4.35 are, aangekomen bij openbare verkoop op 10-3-1873.

Erp, Akte 14, Op 17-1-1874, Testament voor Willemina v. Otterdijk, geb. te Nederweert 25-4-1805, + Erp 3-3-1874. zonder beroep op Boerdonk, huisvr. van Hendrik Ketelaars, geb. te Veghel 9-11-1811. onderwijzer op Boerdonk, Alles aan haar man.

Erp, Akte 15, Op 20-1-1874, Hypotheek van 650 gulden. Gerardus Heuvelmans,  leent geld van Antonetta v.d. Vorstenbosch, Wed. Willem v.d. Heyden.

Erp, Akte 19, Op 22-1-1874, Verkoop voor 500 gulden. Joh’s  en Hendrik Doedee Eguarda boren te Erp, aan Lambertus en Huiberdina v.d. Tillaar,  boer,  bouwland in den Hoek, E 406, groot 55.10 are.

Erp, Akte 21, Op 31-1-1874, Verkoop voor 2550 gulden. Jennemaria  Donkers, boerin op het Oudveld, aan Antonie en Joh’s v. Denken, boeren,  huis op het Oudveld,  B 72, 93, 209, afgebroken in …,  Verder B 210, 573, 543, 544, 545, D 380, samen 2.3290 ha. Kopie aanwezig.

Veghel ? Akte 29, Op 31-1-1874, Deling tussen Antonie en Dirk Peters. ( Zonen van Joh’s Dirk Peters, X Adriana Meesenberg ). Aan Antonie toebedeeld huis enz, op het Looyeind, D 208, 209, 478, 705, 704, 480, 717, 247, 248, Nu in 2012, hier huis, Rijkerbeek 2, Verder D 249, 250, 243, 515, 190 en 191, 529.  Aan Dirk Peters, ‘de lange velden’,  Niet compleet!!

Erp, Akte 28, Op 6-2-1874, Openbare verhuur. de voogden van de onm. kinderen van Willem v. Grinsven, X Erp 1857,  Allegonda v.d. Tillaart, verhuren enkele losse percelen in totaal voor 162.50 gulden.

Veghel ?? Akte 41, Op 19-2-1874, Verkoop voor 1270 gulden. Gerard en Andreas v. Scheepstal, te Erp, aan Theodorus v.d. Linden, garenbleker te Gemert, bouwland. E 397, groot 1.40 ha, Aangekomen bij koop op 7-8-1872,   Wat later is door v.d. Linden, hierop een huis gebouwd, Nu hier ongeveer huis Gemertse dijk  19  .

Erp, Akte 44, Op 28-2-1874, Verkoop voor 400 gulden. Joh’a Maria v. Schijndel, naaister, en  Anna Maria v. Schijndel, X Erp 1842, Wed. Willem v. Berlo,  aan Arnoldus Bouw, X Erp 1857, Wedn. Maria v. Schijndel,  2/3 in huisje, B 195, 196, groot 7.82 are,  Nu in 2012, hier huis op Oudveld 15 en 17. Aangekomen van hun ouders : Joh’s v. Schijndel, X  Joh’a v.d. Boogaard.

Erp, Akte 48 en 54, Op 10-3 en 17-3-1874, Openbare verkoop door Leendert Willem Leenders, Martinus Leenders, voor zich zelf en als voogd over Geertruida,  kind van Jan Kuypers, Peter Antonie Kuypers, toeziend voogd, Hendrina Leenders, Wed. Christiaan v. Lankveld, voor zich en als voogd over haar kinderen: Peter en Hendrina.  Er werden losse percelen verkocht. Alles werd opgehouden.

Erp, Akte 49, Op 12-3-1874, Hypotheek van 160 gulden. Gerardus v.d. Elsen, boer  op Boerdonk, leent geld van Ida Gilsing, huisvr.  van  Leonardus Fleskens, Borg : grond aan de Boerdonkse dijk,  I 487, 613, 614,  groot 88.90 are.

Erp, Akte 50, Op 12-3-1874,  Herroeping testament voor  Joh’a Maria v. Lankveld, Wed. Willem Bekkers.

Erp, Akte 51, Op 13-3-1874, Verkoop voor 290 gulden. Petrus v.d. Heuvel, boer op den Dieperskant, aan Joh’a Maria Coolen, X Erp 1832, huisvr. Antonie Welten,  een huisplaats, met huis en bouwland, op den Dieperskant, I   690, 693, afgebroken in 1874,  Verder I  694, groot 25.88 are, aangekomen bij koop op 4-10-1873.

Erp, Akte 52, Op 15-3-1874, Hypotheek van 600 gulden. Joh’a  Kerkhof, Wed. Antonie v. Boxtel, te Erp, onr. goed te Erp, C 197,  A 312,  242, 243,  In 1832, nog heide, nu in 2012, hier ongeveer huis Kraanmeer 1, Verder A 244, samen 68.20 are.

Erp, Akte 57, Op 20-3-1874, Herroeping testament voor Jennemaria Donkers,  Aan Antonie en Joh’s v. Denken, boeren te Erp.

Gemert, Akte 82 en 83, Op 26-3-1874, Testamenten voor Andries Wagemans, en Anna Fredriks te Beek en Donk. Aan elkaar.

Erp, Akte 63, Op 30-3-1874, Testament voor Maria v. Gemert, te Erp, aan mijn broer, Willem v. Gemert, smid te Erp.

Erp, Akte 67, Op 2-4-1874, Testament voor Petronella v. Mierlo, huisvr. van Joh’s Rooyakkers, Aan haar man.

Veghel, Akte 52, Op 8-4-1874, Deling kinderen Lucas Verbakel, + Veghel 17-12-1874,  en Geertrui Hurkmans te Veghel,  Hadden een huis en  goederen en een groot gezin te Veghel. Allen met naam hier genoemd, zie aantekeningen. Lucas Verbakel was op 7-9-1797 in Erp geboren,  als zoon van Gerard Lucas Verbakel, X Erp 22-2-1789, met Helena Gerit Jonkers, Bijna al zijn familie woonde in Erp, en is daar ook gebleven. Ook gingen er van zijn Erpse broers, verscheidene nazaten naar Amerika rond 1850.

Erp, Akte 75, Op 27-4-1874, Testament voor Joh’s v.d. Berg, op de Kraanmeer, + Erp 5-10-1878, Aan Hendrina v.d. Berg, Wed. Nicolaas Bouw.

Erp, Akte 78 en 79, Op 1-5-1874, Testamenten voor Peter v. Wanrooy, boer, en Antonie v. Wanrooy ook te Erp.  Aan broer, Hendrik v. Wanrooy, en zijn vrouw, Catharina v.d. Broek.

Erp, Akte 80, Op 2-5-1874, Testament voor Adriaan Versteegden rentenier te Erp. Aan Theodorus v. Denken, klompenmaker te Erp.

Erp, Akte 97, Op 2-6-1874, Deling tussen Jan en Antonie v.d. Putten, resp. boer te Erp, en boereknecht op Boerdonk. Deze goederen aangekomen, voor het grootste deel  op 16-4-1852, te Beek en Donk, ( notaris Cornelis v. Kemenade te Beek en Donk ). Verder aangekomen  van hun zussen, Wilhelmina en Theodora,  + Erp resp. 1864 en 1868.  De vruchtgebruiker was: Martinus v.d. Berg, + Erp febr. 1874 .  Hun ouders waren: Joh’s v.d. Putten, X Margaretha v. Duynhoven.  Ieder der deelgenoten  in deze goederen voor de ½ gerechtigd. Toebedeeld  aan Jan v.d. Putten,  D 767, 440, 442, 443, 444, afgebroken in 1901, Verder D 445, 446, 768, 814, 815, 77, 78, 882,  en C 207,  Aan Antonie v.d. Putten toebedeeld : 2 koeien, een aardkar, een ploeg, en andere gereedschappen, en geld.

Veghel, Akte 97, Op 2-6-1874, Deling tussen de kinderen van Theodorus Martinus v. Berkel, en Dorothea v.d. Loop te Veghel. Toebedeeld aan Theodorus v. Berkel, zoon, broekgronden te Erp, A 388, 389 en 390.  Aangekomen van de gemeente Erp,  op 12-8-1868.

Gemert, Akte 143, Op 4-6-1874, Hypotheek van 2500 gulden. Martinus Tielemans, boer op Heuvelberg, leent geld van Hendrik Tielemans, ook boer te Erp. Borg : Huis op Heuvelberg, E 316, 326, 427, 428,  gebouwd rond 1849, ( In 1832 ), op  perceel E 315,   Nu in 2012, hier huis, Kempkesweg 3. Verder E 429, 302, 412, 570, 627, 628, F 91, 273, 422.

Gemert, Akte 144 en 145, Op 4-6-1874, Testamenten voor Martinus en Hendrik Tielemans, broers.

Gemert, Akte 146, Op 6-6-1874, Huwelijkse voorwaarden voor Geertrui v. Thiel, X Erp 10-7-1874, met Joh’s  Bressers, te Beek en Donk, Geertrui v. Thiel was eerder getrouwd te Beek en Donk in 1863, met Adriaan v.d. Akker, geb. op Boerdonk, 17-9-1819, + Erp 20-5-1872. Zij woonden op Boerdonk, aan de huidige Tolentijnstraat. 

Gemert, Akte 147, Op 6-6-1874, Testament voor Geertrui v. Thiel,   Zie vorige akte.

Erp, Akte 105, Op 19-6-1874, Verkoop voor  …. gulden.   Bernardina Terhorst, X Erp 1849, Wed. Jan Schellings, aan Mathijs v.d. Crommenacker, X Erp 1865, Wilhelma Schellings, dochter Jan Schellings. de onverdeelde ½ in huisje aan het kanaal op Keldonk, H 369, 370, In 1832, hier nog heide, gebouwd in 1857, afgebroken in 1937,  en ¼ deel in H 419, in het geheel groot 1.1830 ha. Stond aan het kanaal ten zuiden van sluis 5, richting Beek en Donk.

Gemert, Akte 155 en 156, Op 20-6-1874, Testamenten voor Antonie v. Berlo, X Erp 1866, en zijn vrouw, Lamberdina v. Gerwen, op Keldonk, Aan elkaar. Zij woonden op Keldonk  in het Hool, nu hier woonboerderij,  Hool 11.

Erp, Akte 110, Op 3-7-1874, Verkoop voor 100 gulden. Bernardina Terhorst, Wed. Jan Schellings, aan Mathijs v.d. Crommenacker, roerende goederen, o.a. koe, kalf en een geit, etc.

Erp, Akte 112, Op 7-7-1874, Verkoop voor 500 gulden. Lambert Joh’s v.d. Tillaart, aan Joh’s Antonie v.d. Tillaar, ontgonnen grond, L 480, in het Dijksbroek.

Erp, Akte 115, Op 11-7-1874, Deling van de goederen uit de nalatenschap van Caspar Brugmans, X Erp 1828, Joh’a Maria Gerits. De ½ aan Gerardus Timmers, de andere ½ aan o.a. Martinus v. Lieshout, X Maria v.d. Tillaar, Gerardus Bouw, X Joh’a v.d. Tillaar en Joh’a Antonie v.d. Tillaar.  Gerardus Timmers verkrijgt al het onroerend goed : o.a. Huis op den Dieperskant, enz. I  308, Nu in 2012 hier de  woonboerderij, Dieperskant 7 en 9, Verder I  309, 310, 311, 397, 398, 399, 935, samen 2.5520 ha. De fam. v.d. Tillaar verkrijgen geld en weiland te Beek en Donk. Zie ook akte in 1879, verhuur van deze boerderij. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 127, Op 23-7-1874, Inventaris op verzoek van Willem Tielemans, als voogd over de onm. kinderen van Joh’s Kerkhof, X Maria v.d. Reijdt.  Er is aan geld, 6178 gulden, en geen onroerend goed.

Erp, Akte 130, Op 28-7-1874, Testament voor Goordina Peels, X Erp 1846, huisvr. van Gerardus Heuvelmans, alles aan haar man.

Erp, Akte 138, Op 17-8-1874, Testament voor Sebastiaan v. Berkel, leerlooier en koopman te Erp, Aan zus Maria v. Berkel.

Gemert, Akte 188, Op 14-9-1874, Verkoop voor 300 gulden. Jan v.d. Broek, boer te Veghel, aan Hendrik Gruyters, arb. te Erp, een stuk heide, heeft daarop een huisje gebouwd met eigen bouwstoffen, Op C 302, 303, groot 69.10 aren. Nu in 2012, hier huis, Boterhurken 20.  Aangekomen op 24-2-1874.

Gemert, Akte 195, Op 21-9-1874, Hypotheek van 300 gulden. Hendrik Gruyters, leent geld van Maria v.d. Vrande, te Beek en Donk, Borg : De percelen C 302 en 303, uit de vorige akte.

Gemert, Akte 210, Op 15-10-1874, Verkoop voor 285 gulden. Dirk v.d. Boogaard, X Erp 1840, Maria v. Haandel, kuiper te Beek en Donk, aan Petronella Welten,  Huis op Heuvelberg, F 27, Nu in 2012, hier huis, Rouwven 1. Verder F 28, samen groot 17.88 aren.

Erp, Akte 153, Op 22-10-1874,  Deling fam. v.d. Aa, te Boekel,  Aan Antonie v.d. Aa, boer te Erp, Huis op de Veluwe, D 622, 570, 571, 572, 579, 580, Nu in 2012, hier huis, Veluwe 7, Verder D 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 577,  578, 505, 625, 624, 623, 702, 787,  Toebedeeld aan Lambertus v.d. Aa, huis te Boekel, op de Aa. Zie verder de aanwezige kopie.

Erp, Akte 154, Op 23-10-1874, Verkoop voor 870 gulden. Antonie en Joh’a v.d. Boogaard, te Erp, aan Lambertus v.d. Hurk, boer, bouw en weiland, K 298, 229, en 231.

Erp, Akte 155, Op 23-10-1874, Verkoop voor 900 gulden. Antonie en Joh’a v.d. Boogaard te Erp, aan Adriaan Welten, bouw en weiland, in het Lijnt, H 104, 105, 106, 103, 107, 108, samen groot 1.0040 ha.

Gemert, Akte 216, Op 26-10-1874, Verkoop voor 100 gulden. Gerardus v. Scheepstal, te Erp, aan Jan Huybers te Gemert, bouwland te Erp, G 551, groot 79.50 aren.

Erp, Akte 158, Op 5-11-1874, Hypotheek van 104.37 gulden. Joh’s Verberne, koopman en boer op Boerdonk, leent geld van Wilhelmus Antonius v. Schijndel, koopman te Gemert, Borg : huis enz, op Boerdonk, G 574, In 1832, deze grond nog van de gemeente.  Later hier “den Hospes’, Verder G 575,  verder H 160, 161, 162.

Erp, Akte 160, Op 6-11-1874, Verhuur huisje voor 3 jaar, voor 32 gulden per jaar, Antonie v. Lieshout, arb. te Erp, als voogd over onm. kind Hendrina Martens, en gemachtigde voor Antonie Martens, smid te Delft, en Gerardus Heuvelmans, arb. te Erp  aan Lambertus v. Dijk,  Huisje  L 396, 397, groot 6.40 are, In 1832, hier perceel L  90, Nu in 2012, hier huis, Melkerstraat , op hoek tegenover het kerkhof.  Zie ook akte 41, in 1878.

Erp, Akte 163, Op 19-11-1874, Hypotheek van 400 gulden. Peter Claasse, boer op den Dieperskant, leent geld van Antonie Theodorus v.d. Boomen, te Boekel. Borg: huis op den Dieperskant, I  928, 929, 930, In 1832, hier al een huis, toen op  I  307, Nu in 2012, hier boerderij, Dieperskant 11, Verder  I    931,  H 318, 429, 430.

Erp, Akte 164, Op 21-11-1874, Hypotheek van 600 gulden. Matheus v. Roosmalen, boer op het Looyeind,  leent geld van Martinus Kerkhof, Borg: o.a. Huis,  C 242, 310, 311, In 1832, hier nog heide, gebouwd rond 1872, Nu in 2012, hier huis, Berkensteeg  9. Verder  D 238, 239.

Erp, Akte 165, Op 23-11-1874, Deling kinderen Lucas v.d. Biggelaar, X Erp 1819, Hendrina v.d. Bergh. Deelgenoten:  1. Joh’s v.d. Biggelaar, X Erp 1867,Wilhelmina v.d. Weydeven.  2. Jan v.d. Biggelaar, X Erp 1875,  Joh’a Maria v.d. Aa.  3. Hendrik v. Rijbroek, X Adriana v.d. Biggelaar.  Toebedeeld aan Jan en Joh’s v.d. Biggelaar, huizen op Keldonk,  K 198, Nu in 2012, hier de woonboerderij, Sweenslag  8 en 10, Verder K 199, 197, 195, 196, 188, 190, 191, 25, 26, 8, 9, 4, 11, 12, 13, 14, 5,  H 462.   Zie ook akte 1, in 1875, en akte 72, in 1892.

Erp, Akte 171, Op 4-12-1874, Verkoop voor 1000 gulden. Joh’s Verberne, koopman en boer op Boerdonk, aan Antonius de Groot, metselaar te Beek en Donk, Huis op Boerdonk, G 574,  In 1832 was deze grond nog van de gemeente Erp, hierop in 1866,  een huis gebouwd, Nu in 2012, hier ‘ den Hospes ‘, Verder G 605, samen groot ongeveer 18 aren.  Aangekomen bij koop 11-7-1868.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 175, Op 17-12-1874, Inventaris op verzoek van Hendrica Linders, X Erp 1858, Wed. Christiaan v. Lankveld, Het onroerend goed zit nog in de onverdeelde boedel. Voor Joh’a v.d. Berg, X Erp 1831, huisvr. Leendert Leenders.

1875.                                                                                                                                              Erp, Akte  1, Op 2-1-1875, Deling tussen Joh’s en Jan v.d. Biggelaar, Lot 1, aan Joh’s v.d. Biggelaar, X 1867, Wilhelmina v.d. Weideven,  Huis op Keldonk, K 180, 181, 182, Nu in 2012, hier woonboerderij, Sweenslag 16,   Verder K 183, 184, 185, 186, 65, en een afgepaald deel van K 4, Verder H 589, deel van K 11, en 12, en deel van K 5. Lot 2, aan Jan v.d. Biggelaar, X Erp, 1875, Joh’a Maria v.d. Aa,  Huis op Keldonk, K 8, 9, 13, 14, 25, 26, 188, 189, 190, 191, 195, 196, 197, 198,   Nu in 2012, hier de woonboerderij, Sweenslag  8 en 10. Verder K 199.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 2 en 3, Op 4-1-1875, Testamenten voor Francijna Busschieters, X Hendricus v. Melis te Erp.

Gemert, Akte 8, Op 7-1-1875, Hypotheek van 1500 gulden. Martinus v. Lankveld, en Hubertus v. Roosmalen, beiden boer te Erp, lenen geld van Hendricus Crooymans, boer te Bakel, Borg: huis op het Looyeind,  D 156, 157, 158, 514, 495, 858, 859, 860, 861, 530, 192, 193, 194, 244, 246,  Nu in 2012, hier huis, Rijkerbeek 4. Verder D 473, 476, 481, 245, 240, C 308, 309.

Erp, Akte 5, Op 8-1-1875, Deling tussen de kinderen en kindskinderen van Antonie Delisse, X Erp 1828,  Helena Biemans.  Deelgenoten:  1. Adrianus v. Haandel, boer, voogd over de onm. Geertruida, en Hendricus,  verwekt uit Jacoba Delisse, + Erp 10-6-1856,  X Gerardus v. Haandel,  + Erp 8-3-1865.     Verder                                                                                                 2.Hendricus Crooymans, X Erp , Joh’a Delisse, boer, voogd over Geertruida en Joh’s Crooymans,  ( Antonie Delisse is 2 x getrouwd geweest, eerst met Geertruida v.d. Biggelaar, + Erp 8-8-1826, Uit dit eerste huwelijk zijn geboren: Pieternel, Jacoba en Joh’a.                                3. Gerardus Delisse.   4.Willem Delisse.                                                                                                                                                                                                                                                              5. Joh’s Delisse, X Erp Joh’a Kerkhof, + Erp 16-3-1874, en zijn onm. zoon, Antonie Delisse,  Toebedeeld aanJoh’s Delisse, Wedn. Joh’a Kerkhof, en hun onm. zoon Antonie,  huis in de Laren, I  277, 278, 279, onbewoonbaar verklaard in 1914, werd nog lang als schuur gebruikt, een nieuwe boerderij werd aan de andere kant van de weg gebouwd, Verder I  280,                                                                                                         Toebedeeld aan  Gerardus, Willem en Joh’s Delisse, huis op den Dijk, L 123, 133, 16, 69, 70, Nu in 2012, hier woonboerderij, Achterdijk 11 , Verder L 71, 76, 85, 124, 127, 138, 140, 315, 316, 142, 434, 554,  I  424, 425, 427.  Beide huizen waren afkomstig van Antonie Delisse. Aangekomen bij erfenis ouders: Peter Delisse, X Jacoba Luycken. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 7 en 16, Op 12-1 en 19-1-1875, Openbare verkoop door Lucas Teunisse, vader, en Willem, Martinus, Ardina, Teunisse, en Joh’s Gerit Verbakel, Peternel Teunisse, allen boer te Erp,  en Jacobus v.d Aa, X Hendrina Teunisse wever te Gemert.   Koop 1. huis op den Dieperskant, H 422, 496, In 1832, nog heide, Nu in 2012, hier huis Trentweg 8 en 10, Verder
H 595, 596, samen 1.4320 ha, verkocht aan Peter Cornelis Coolen, Deze kocht het voor Joh’s v. Berlo, te Boekel,  voor 2493 gulden.   Koop 2,  perceel,  H 423, verkocht aan Lucas Teunisse, voor 54 gulden. Koop 3. Perceel H 530, ontgonnen hei, aan Martinus Lucas Teunisse. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 12, Op 18-1-1875, Deling tussen de kinderen van Martinus v. Santvoort, X Erp 1836, Joh’a  Bouw. Deelgenoten:  1. Geertruida v. Santvoort.  2. Hendricus v. Santvoort.  3. Maria v. Santvoort. 4. Benedictus v. Santvoort. Toebedeeld aan de 3 eerste deelgenoten: Huis, op den Dieperskant, K  416, 417, 418.  Afgebroken in 1931. Benedictus verkrijgt roerende goederen.

Erp, Akte 13, Op 18-1-1875, Hypotheek van 1000 gulden. Gerardus v. Gerwen, leent geld van Adriaan v.d. Berg, wethouder der gemeente Erp, Geen borg genoemd.

Erp, Akte 14, Op 19-1-1875, Verkoop voor 250 gulden. Lucas v. Duynhoven, op Boerdonk, aan Arnoldus v. Deursen, herbergier op Boerdonk, Borg ; heide G 548.

Erp, Akte 18, Op 21-1-1875, Verkoop voor 300 gulden. Benedictus v. Santvoort aan Hendricus, Maria en Geertruida v. Santvoort, 1/11 deel in huis, in de Kerkstraat, M 53, 284, In 1832, hier al een huis, toen op M 54, nu in 2012, hier huis, Hezelstraat 14, groot samen 15.70 are, 1/11 deel in K 646, I 351,  2/33 deel in huis, M 56, nu in 2012, hier huis, Hezelstraat 14, Verder M  57, samen groot 13.80 are, Aangekomen uit nalatenschap van Christiaan Bouw, Testament op 4-4-1872.

Erp, Akte 19, Op 22-1-1875, Testament voor Joh’s Dekkers, Aan Catharina v. Stiphout, het vruchtgebruik, en aan kind van mijn broer, Martinus v. Stiphout.

Erp, Akte 29, Op 30-1-1875, Verhuur boerderij in de Laren. Voor 220 gulden per jaar, Lambertus de Louw, verhuurder, aan Hendricus Smits, boer te Gemert, Is thans al bij huurder in gebruik. Het gaat hier om de boerderij, de Laren 9.

Erp, Akte 34 en 35, Op 5-2-1875, Testamenten voor  Lambert Welten, X Erp 1856, en zijn vrouw, Antonetta v. Haandel, A aan elkaar, en daarna aan B. kinderen Joseph v. Kessel, te Boekel, en Joh’a v. Haandel, X Pieter Wils, en aan Gerardus v. Haandel, verder aan Joh’a v. Haandel, X Martinus v.d. Aa, onr. goed, A 106, D 804, 805. C. aan broers en zussen, mijn aandeel in E 585, 589, F 340, 409, 410, 411, K 716.

Erp, Akte 41, Op 13-2-1875, Hypotheek van 1000 gulden. Martinus Antonie Biemans, leent geld van Joh’s Dominicus, Antonius Buissink te Gemert. ( dokter ), Borg: I  601, 522, 523,  Nu in 2012, hier huis, Boerdonkse dijk 22, Verder I  524, 877, 892, 893, G 9, 498, 474, 500, 528, 534.

Erp, Akte 47, Op 18-2-1875,  Herroeping testament voor  Lamberdina Jan v.d. Velden. Geen nieuw testament.

Erp, Akte 48 en 49, Op 18-2-1875, Benoeming bewindvoerder door Hendrik v. Dooren, + Erp 10-1-1890, over kleindochter Joh’a v. Dooren, X Erp 1867, Arnoldus v. Duynhoven. Ook zo door Honoria v.d. Berg, over dezelfde kleindochter.

Erp, Akte 51, Op 20-2-1875, Deling tussen de kinderen van Gerardus v.d. Tillaar, X Erp 1840, Anna v. Stiphout, Deelgenoten:  1. Lambertus v.d. Tillaar, 2. Huiberdina v.d. Tillaar,  Toebedeeld aan Lambertus, huis enz in den Hoek, E 187, 576, 262, 450, 514, 274, 275, 368, 369, Nu in 2012,staan de overblijfselen van deze boerderij nog steeds duidelijk zichtbaar, vlakbij huis, Hoek 11. Verder E 370.  Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 59, Op 26-2-1875, Hypotheek van … . Joh’s Verberne, op Boerdonk, leent geld van Willem Antonie v. Schijndel, te Gemert, Borg:  perceel G 395, H 160, 161, 162.

Erp, Akte 61, Op 28-2-1875, Verkoop voor  … . Peter v. Stiphout, aan Gerardus v. Stiphout,1/10 deel in E 538,  G 533, 559, 609, 610, In 1832, hier nog heide, nu in 2012, hier huis, Boerdonkse dijk 13. Verder H 402, 403.

Erp, Akte 62, Op 28-2-1875, Testament voor  Jan v. Rixtel, te Erp. ( X Erp 1874 ), Aan zijn vrouw Willemijn v. Hout.

Erp, Akte 67, Op 5-3-1875, Verkoop voor 340 gulden. Joh’s v.d. Tillaart, te Uden, aan Joh’s Ketelaars, boer te Erp, bouwland,  B 605.

Erp, Akte 68, Op 8-3-1875, Verkoop voor 135 gulden. Martinus Antonie Biemans, boer op de Boerdonksen Dijk, aan Hendricus Coolen, boer op den Dieperskant,  bouwland, I 601.

Erp, Akte 73, Op 11-3-1875, Verkoop voor 550 gulden. Joh’s Wilbers, aan Martinus v. Deursen, huisje op het Looyeind,  C 156, In 1832, hier nog heide, nu in 2012, hier huis, Boterhurken 12, Verder C 225, groot 1.0440 ha. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 76 en 77, Op 24-3-1875, Testamenten voor  Hendricus Antonie v.d. Velden, zijn vrouw, Joh’a Wouter Oppers, Aan elkaar.

Erp, Akte 79, Op 2-4-1875, Testament voor Joh’a Kerkhof, Wed. Antonie v. Boxtel te Erp, Aan broer Theodorus Kerkhof.

Erp, Akte 86, Op 14-4-1875, Testament voor Jan Joh’s Smits,  X Erp 1823,   Mechtildus v. Berlo, Aan Mechildus het vruchtgebruik , en aan zoon, Joh’s Smits te Veghel.

Gemert, Akte 113, Op 14-4-1875, Remplacant voor Lambertus v.d. Hurk, voor zoon Joh’s. door Antonius v. Wanrooy, dagloner te Erp, voor 670 gulden.

Erp, Akte 87, Op 17-4-1875, Verkoop voor 305 gulden. Antonie v. Stiphout, aan Gerardus v. Stiphout, perceel H  401, ( Trentse morgen).

Erp, Akte 89 en 94, Op 21-4 en 28-4-1875,  Openbare verkoop door Catharina v. Stiphout, spinster, Hendrik v. Stiphout, timmermansknecht en Hendricus v. Stiphout, dienstknecht  allen te Erp, verkopen: koop 1, Huisje, M 330, In 1832 hier al een huis, toen op M 221, stond aan de Cruijgenstraat,  Verder M  365, 366, groot samen 5.98 are, verkocht aan  Hendricus v. Stiphout voor 380 gulden.   Koop 2, bouwland in de Pentel, M 272, aan Joh’s v.d. Tillaart, voor 210 gulden, ½ tenbehoeve Maria v.d. Biggelaar, Wed. Lucas Delisse, en de andere ½ voor Joh’s en Adriana v. Grinsven, onm. kinderen van Willem v. Grinsven, X Allegonda v.d. Tillaart.  Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 99, Op 8-5-1875, Hypotheek van 1000 gulden. Peter Claassen, leent geld van Lambertus Claassen, Borg: Huis op den Dieperskant, I 299, 400, 407, 300, 928, 930, In 1832 hier al een huis, toen I 307, Nu in 2012, hier boerderij, Dieperskant 11, Verder I  931, 298, H 430, 318.

Erp, Akte 97 en 108, Op 7-5 en 14-5-1875, Openbare verkoop door Josephus Cornelis Elisa Docters v. Leeuwen te Erp. verkoopt,  Koop 1. Huis op de Bolst, B 289, 291, 292, 558, samen 1.5908 ha. In 1832, hier al een huis, B 290, afgebroken rond 1960, De kopen 1 t/m 12 aangekomen bij schenking op 3-7-1862, Verkocht aan Martinus v.d. Steen, voor 

Gemert, Akte 137, Op 18-5-1875, Hypotheek van 550 gulden. Anna Maria Peters,  leent geld van Wilhelmina Kanters, te Beek en Donk, Borg: huis enz. H 534, I 875,  K 482, 483, 484, 485, 536, 537, 538,  Nu in 2012, hier huis, Kampweg 22. Verder K 644, 510, 682,

Erp, Akte 98, Op 7-5-1875, Verhuur boerderij. Voor 350 gulden per jaar. Voor 8 jaar. Willem Tielemans, als voogd over Martinus Kerkhof, onm. zoon Joh’s Kerkhof, X Maria v.d. Rijdt, verhuurd aan Hendricus v. Berlo, boer, boerderij in den Hoek, 2 percelen bouwland, zijnde 4 stukken in den binnen plak, de huurder moet het huis zelf bewonen, de huur eindigt in 1882 en 1883. Er moet betaald worden contant in de hand, ten woonhuize van de verhuurder ( Willem Tielemans) met Kerstmis, de eerste keer in 1876. Het gaat hier om boerderij, Hoek 4.

Veghel, Akte 69 en 76, Op 10-6 en 17-6-1875, Openbare verkoop door Martinus en Lamberdina v.d. Steen te Veghel, Koop 11 is bouwland in de Lijnse kampen, K 163. Groot 37.50 are.

Erp, Akte 116 en 123, Op 28-6 en 5-7-1875, Openbare verkoop door de gemeente Erp, aan de R.K. Kerk, onderwijzerswoning M 412, groot 4.30 are.

Erp, Akte 117, Op 28-6-1875, Hypotheek van 200 gulden. Joh’s Verberne, op Boerdonk, leent geld van Lambertus Peters, te Asten, Borg: de percelen: G 395, H 160, 161 en 162.

Erp, Akte 121 en 122, Op 3-7-1875, Testamenten voor Joh Kweens, X Erp 1841, en zijn vrouw, Wilhelmina Mulders. Aan elkaar.

Erp, Akte 124, Op 5-7-1875, Verkoop in cafe Verhuyzen, afbraakmateriaal school, voor 410 gulden. school nog dit jaar af te breken.

Erp, Akte 125 en 133, Op 6-7 en 14-7-1875, Openbare verkoop, door Theodorus v.d. Brand, X Hendrika v. Haandel. Koop 1. Bouwland te Erp, D 65 en 66, Koop 2. De ½ van D 68, koop3. De ½ van D 68. Verkocht aan Antonie Klaassen, voor 1700 gulden.

Erp, Akte 129, en 137, Op 9-7 en 16-7-1875, Openbare verkoop in de herberg van Lambert Lambers, door de kinderen van Antonie Willem v.d. Biggelaar.  1. Pieter v.d. Biggelaar, te Lieshout.   2. Ardina v.d. Biggelaar, te Erp, 3. Piet v.d. Putten, X Alegonda Kweens, eereder Wed. Willem Jan  v.d. Biggelaar. hebben een onm. zoon, Willem v.d. Biggelaar.   4. Piet v. Moorsel, X Maria v.d. Burgt, te Gemert, zij was eerst Wed. Hendricus  v.d. Biggelaar. 5. Hubertus Donkers, wever, X Wilhelmina v.d. Biggelaar,  6. Mathijs Smiggels, te Helmond, X Helena v.d. Biggelaar. Koop 1.  Huis op Boerdonk, G 578, gebouwd rond 1869 op perceel G 356, afgebroken kort na 1875. Stond ongeveer op hoek, pastoor v. Schijndelstraat en Akkerweg. Verder G 579, 357, groot 61.60 are,. Koop 2. Perceel G 301,.   Koop 3, de percelen: G 300, 452, Massa van Koop 1,2 en 3,  deze kopen verkocht aan Peter Dekkers,  voor 2620 gulden. Koop 4, perceel, H 598, groot 68.20 are, verkocht aan Pieter v.d. Biggelaar, boer te Lieshout, voor 560 gulden.

Erp, Akte 136, Op 16-7-1875, Verkoop voor 150 gulden. Stephanus Aloysius, Leonardus de Bruyn, te Helmond, aan Jan de Bresser, boer op Boerdonk, percee G 671, groot 19.10 are.

Erp, Akte 141, Op 20-7-1875, Testament voor Helena v.d. Burgt, huisvr. van Martinus v.d. Steen, alles aan haar man.

Erp, Akte 151, Op 5-8-1875, Testament voor Lucas v. Duynhoven, op Boerdonk. Aan neef Antonie v.d. Putten,  het vruchtgebruik.

Erp, Akte 154, Op 7-8-1875, Testament voor Lucas v. Duynhoven, op Boerdonk, aan neef Antonie v.d. Putten, het vruchtgebruik. En verder alles aan de R.K. Kerk op Boerdonk. Onder de last om te betalen voor verzorging van broer Joh’s v. Duynhoven, onder curatele gesteld.  Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 157, Op 14-8-1875, Hypotheek van 1000 gulden. Antonie de Groot, op Boerdonk, leent geld van Antonie v.d. Putten op Boerdonk, Huis op Boerdonk,  G 574, In 1832 hier nog grond van de gemeente, gebouwd in 1866,  Nu in 2012,  hier ‘ den Hospes’. Verder perceel G 605, samen 18.60 are. Kopie is aanwezig.

Veghel, Akte 100, Op 9-9-1875, Deling tussen de kinderen Theodorus v. Dooren, + Veghel 1873, X Veghel, Hendrina Versteegden, + Veghel 1857. Toebedeeld aan Theodorus Verbeek, X Elisabeth v. Dooren, te Veghel , de percelen: op de Kraanmeer, A 336, 354, en 442.

Erp, Akte 163, Op !4-9-1875, Inventaris op verzoek van Antonie vd. Putten, boer op Boerdonk. Als vruchtgebruiker van Lucas v. Duynhoven. Huis op Boerdonk, G 113, 127, 141, 178, 179, nu in 2012, hier ongeveer huis, Pastoor v. Schijndelstraat 26. Verder G 181, 263, 264, 265, 281, 282, 302, 303, 334, 335, 413, 442, 140, 495, 153, 604, 655, H 87,  96,  90.

Erp, Akte 164 en 167, Op 16-9 en 23-9-1875, Openbare verkoop in herberg, Antonie Verhuyzen.  Door Egidius v. Berkel, te Erp,  Lambertus v. Lieshout, te Aarle-Rixtel, en Theodora v. Lieshout, te Erp. Zij verkopen een huis enz. M 319, gebouwd op perceel M 134,  ( in 1832 ), Verder M  409, groot 19.10 are, voor 1110 gulden aan Antonie v. Asseldonk.  Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 168, Op 24-9-1875, Verkoop voor 150 gulden. Hendricus v. Dinther, aan Judocus Timmers, ontgonnen grond,  in het Lijnt, H 651.

Erp, Akte 175, Op 8-10-1875, Testament voor Maria Magdalena Rietman, Wed. Gerard v. Steenis te Veghel. Roerende goederen.

Erp, Akte 177, Op 28-10-1875, Verkoop voor 65 gulden. Joh’s Schepers, te Erp, aan Arnoldus en Geert Martinus Bouw. bouwland, D 831.

Erp, Akte 173, Op 30-10-1875, Deling van de nalatenschap van Leendert Koolen, + Erp 1872, X Erp 1830, Joh’a v.d. Velden. Deelgenoten :  1. Lucas Koolen.  2. Nicolaas Koolen, X Erp 1873, Joh’a Maria v. Berlo.  3. Anna Maria Koolen. 4. Maria Koolen, X Erp 1875, Hubertus Rooyakkers.  Toebedeeld  aan Nicolaas Koolen, huis op den Dieperskant,  I  Nu in 2012 hier ongeveer huis, Sluisweg 19, Dit huis ( gedeeltelijk nog aanwezig als schuur ),werd in 1885 vernieuwd.

Veghel, Akte 124 en 136, Op 3-11 en 14-11-1875, Openbare verkoop. Door Adrianus Kerhof, als gemachtigde voor: 1, Hendricus Kerkhof.  2. Josephus Kerkhof.  3. Peter Kerkhof.  4. Joh’s Kerkhof.  5. Franciscus Kerkhof.  6. Jan Kerkhof.  7. Antonia Kerkhof.  8. Geertruida Kerkhof, zuster te Deurne. Er werd verkocht:  Koop 1. Huis op Keldonk, K 207, 208, 209, afgebroken in 1885, herbouwd korter aan de straat, Nu in 2012, hier huis, Morgenstraat 7. Verder K 210, 211, 212, 213, 651, 684, verder de ½ zuidzijde van K 698, in het geheel 8.10 are. In gemeenschap met Hendrik v. Berlo. Verder de percelen: K 16,17, 48, H 299, K 451, H 14, 303, 349, 354, 666, 100, K 132, 133, 134, 135, I 896.  Alles werd opgehouden.

Erp, Akte 179, Op 30-10-1875, Deling kinderen Hendrik Tielemans, X Erp 1831, Joh’a Maria v.d. Tillaart. Deelgenoten:  1. Willem Tielemans, voor zich zelf, en als gemachtigde van Elisabeth Tielemans, religieuze te Deurne.  2. Maria Tielemans.  3. Joh’s Tielemans.  4. Peter Bouw, X Hendrina Tielemans.  5. Gerardus v.d. Ven, X Hendrica Tielemans, allen te Erp. Toebedeeld aan Willem en Maria  Tielemans,  huis enz. op den Dijk, L 56, 57, 58, 59, 60, 61,  Nu in 2012, hier de huizen, Prinsenveld 2 en 4. Verder L 516.  Kopie aanwezig.

516, Gemert, Akte 260, Op 30-10-1875, Inventaris te Gemert, door Jan Rooyakkers, te Keldonk, voogd over Andries en Wilhelmina Rooyakkers, Goederen te Gemert.

Gemert, Akte 264, Op 6-11-1875, Verhuur boerderij, door Jan Rooyakkers op Keldonk, van boerderij te Gemert, aan Peter v. Ploesterdonk.

Erp, Akte 187, Op 4-12-1875, Verkoop voor 410 gulden. Joh’a Maria v. Roosmalen, en Adriaan Crooymans,  aan Peter v.d. Tillaar, bouwland, E 182.

Erp, Akte 188, Op 7-12-1875, Deling kinderen Joh’s Verbruggen, X Erp 1836, Lamberdina v.d. Berg. Deelgenoten:  1. Lambertus Verbruggen,  2. Joh’s Verbruggen.  3. Jan Verbruggen.  4. Piet Kerkhof, X Erp 1873, Ardina Verbruggen. Toebedeeld aan Joh’s Verbruggen, huis op het Looyeind,  D 111, 113, Nu in 2012, hier huis, Looyeind 24. Verder  D114, 132, 697, 341, 342, 849.  Toebedeeld aan Peter Kerkhof, enz. de percelen:  D 55, 70, 71, 72, 73, 74, 738, 894.  De rest is inboedel.

Erp, Akte 191, Op 9-12-1875, Hypotheek van 280 gulden. Lucas Teunisse, boer op den Dieperskant,  leent geld van Joh’a Maria v. Nouhuys, te Veghel. Borg: weiland, H 423.

1876.                                                                                                                                                    Erp, Akte 5, Op 7-1-1876, Verkoop voor 115 gulden. Godefridus Welten, geb. te Erp,  aan Geert Peters, boer te Erp, bouwland,  E 365, groot 10.80 are.

Erp, Akte 14, Op 19-1-1876, Inventaris op verzoek van Joh’a Goorts, Wed. Martinus v.d. Bosch, te Boekel, hebben 2 onm. kinderen: Godefridus en Antonie Martinus v.d. Bosch.  thans X Willem v.d. Boogaard, te Boekel, Huis te Boekel, heeft ook 1/7 in de boedel op Boerdonk,  Ouders waren: Godefridus Goorts, X Erp 1832, Maria Kerkhof, op Boerdonk.

Erp, Akte 15, Op 19-1-1876, Inventaris op verzoek van Wilhelmina v. Hout, Was eerst Wed. van Joseph v.d. Horst, hebben 2 kinderen: Catharina en Joh’s v.d. Horst, W. v. Hout, thans X  Jan v. Rixtel, op Boerdonk. Huis op Boerdonk,  I 949, 950, 967, 968, In 1832, hier al een huis, toen op I 529, nu in 2012, hier huis, Boerdonkse Dijk 26. VerderG 597, 531, 560. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 25, Op 5-2-1876, Inventaris op verzoek van Catharina v. Stiphout, winkelierster, Wed. van Joh’s Dekkers. Huis aan de brug, M 61, Nu in 2012, hier huis, Hezelstraat 28, Verder M 62, 72, 73, 137, Verder de percelen: B 73, 79, 118, 574,  D 374,  E 16, 24, 72,  F 154,  L 13, 14, 15, 399, en 1/8 in C 81. Zie ook akte 58, in 1876. Kopie is aanwezig.

Gemert, Akte 31, Op 14-2-1875, Verkoop voor 600  gulden. Joh’s v. Zeeland, te Bakel, aan Nicolaas v. Sleeuwen, te Boerdonk, bouw en weiland op Boerdonk,  G 557, groot 1.5270 ha.

Gemert, Akte 32, Op 14-2-1875, Hypotheek van 600 gulden. Nicolaas v. Sleeuwen, boer op Boerdonk, leent geld van Peter Verstappen te Aarle- Rixtel, Borg: het perceel uit de vorige akte.

Erp, Akte 28, Op 16-2-1876,  Deling tussen de kinderen Marte Dirk Peters, X Erp 1831, Maria Schepers, op Keldonk. Deelgenoten:  1. Dirk Peters,  2. Helena Peters,  3. Jacobus Bouw, boer op Keldonk, X Theodora Maria Peters.  4. Joh’s Peters, boer te Beek en Donk.  Toebedeeld aan Dirk en Helena, Huis op Keldonk,  K 443, Nu in 2012, hier huis, Kampweg 9, Verder K 444, 449, 322.  Toebedeeld aan Jacobus Bouw enz, de percelen: I 4,  K 471, 523. Toebedeeld aan Joh’s Peters, te Beek en Donk, weiland, H 185, groot 83.60 are. Verder nog geld.  Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 31, Op 19-2-1876, Herroeping testament door  Margaretha v.d. Velden. Geen nieuw testament.

Erp, Akte 33, Op 22-2-1876, Inventaris op verzoek van Joh’s Jonkers, X Erp 1861, Wedn. Francijna v., Berlo, hebben 3 onm. kinderen: Maria, Martinus en Adrianus Jonkers, Huis, aan het Geregt,  H 498 en 499, groot 46.40 aren In 1832, hier alles nog heide, nu in 2012, hier huis, Trentweg 41.

Veghel, Akte 37, Op 22-2-1876, Verkoop voor 1400 gulden. Adrianus Kerkhof, dienstknecht te Veghel, en ook o.a. Antonia Kerkhof,  Geertrui Kerkhof, religieuze te Deurne, verder ook de andere broers en zussen. Verkoop van  o.a. de percelen : H 354, groot 1.6870 ha, en H 666, groot 87.80 are. Zie ook akte 126, in 1875.

Erp, Akte 36, Op 25-2-1875, Verkoop voor 975 gulden. Joh’s Tielemans, boer op Boerdonk, aan Joh’s Wilbers, voor 600 gulden, de percelen,   B 405, 406, 407, aan Gerardus v.d. Kraanmeer, bouwen weiland,  B 121.

Erp, Akte 42, Op 7-3-1876, Verkoop voor 220 gulden. Maria Anna Schepers, zonder beroep te Erp, aan Hendricus Schepers, boer, Huisje enz. A 463, 677, 678, 681, samen 23.40 are. In 1832, hier al een huis, toen op B 461, afgebroken in 1891. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 52, Op 31-3-1876, Verkoop voor 170 gulden. Gerardus v.d. Ven, boer, X Hendrika Tielemans, te Veghel, aan Antonie en Joh’s v. Denken,  bouwland,  B 85, Aangekomen bij deling te Erp op 30-10-1875.

Erp, Akte 57, Op 9-4-1876, Ruil van onroerend goed. Joh’s Peters, boer te Beek en donk geeft af, H 185, aan Antonie Lambert v. Lieshout, timmerman.  A. v. Lieshout geeft af, K 110.

Erp, Akte 58, Op 11-4-1876,  Inventaris op verzoek van Catharina v. Stiphout, ( vruchtgebruikster ) Wed. Joh’s Dekkers. Huis aan de brug, M 61, Nu in 2012, hier huis, Hezelstraat 28. Verder M 62, 72, 73, 137, Verder de percelen : B 73, 79, 118, 574,  D 374, E 16, 24, 72, F 154, L 13, 14, 15, 399, C 81.  Zie ook akte 25, in 1876.

Gemert, Akte 96, Op 13-4-1876, Verkoop erfrecht. Door Hendrik v.d. Velden, schaapsherder te Erp en Hendrik Beets, X Joh’a v.d. Velden  klompenmaker, te Gemert. Antonie Martens, wever, X Margo v.d. Velden, te Gemert.  Aan Wilhelmina Schiller,  Wed. Willem v.d. Velden, te Aarle- Rixtel en Beek en Donk, verkoopt de hele nalatenschap voor 180 gulden.

Erp, Akte 59, Op 15-4-1876, Verkoop voor 200 gulden. Peter v. Stiphout, X Anna v. Vlerken, boer, aan Joh’s Geert Verbakel, ontgonnen grond, H 617, 618, groot 67.70 are. Hierop wat later gebouwd huis, afgebroken in 1907, stond tussen Trentweg 22, en het kanaal aan dezelfde kant van de zandweg. In 1866, verkoop door de gemeete Erp, van te ontginnen heidegronden, perceel no 161, groot 67.70 are voor 99 gulden aan Peter v. Stiphout.

Erp, Akte 63, Op 4-5-1876, Hypotheek van 1000 gulden. Peter Brugmans, boer in het Lijnt, leent geld van Matheus Kerkhof, zoon Joh’s Kerkhof, X Maria v.d,. Rijdt. Borg: enkele losse percelen: H 658, 659, 660,  K 132, 133, 134, 135. Samen 2.8360 ha.

Erp, Akte 74, Op 25-5-1876, Deling tussen de kinderen  van Antonie v.d. Tillaart, X Erp 1832, Joh’a Brugmans.  Deelgenoten:   1. Joh’s v.d. Tillaart.  2. Geert Bouw, X  Joh’a Maria v.d. Tillaart.  3. Marte v. Lieshout, metselaar, X  Joh’a Maria v.d. Tillaart.  Lot 1,  aan Marte v. Lieshout, enz. Huis in het Hurkske, F 120, 122, Nu in 2012, hier boerderij  Hurkske 25. Verder F 123, 124, 125, 142, 113,  G 4 en 5, de ½ in E 464.  Lot 2, aan Joh’s , zoon, inboedel.  Lot 3, aan Geert Bouw, enz. geld. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 81 en 83, Op 20-6 en 27-6-1876, Openbare verkoop in de herberg van Joseph Kerkhof. Verkopers: 1. Helena v.d. Vondervoort, Wed. Hendrik Kemps.  2. Godefridus Welten, te Veghel.  3. Anna Maria Welten, te Erp.  Verkoop voor Helena v.d. Vondervoort enz. Koop 1, Huis enz. op Heuvelberg, E 524, 525, groot samen 64 are,  gebouwd op perceel E 271, Nu in 2012, hier huis, Heuvelberg 21.  Koop 2, wei en bouwland, E 510, 66 are, Koop 3.  Ontgonnen grond, E 577 en 578,  Verkocht de massa van de kopen 1, 2, en 3, aan Martinus v. Gerwen, voor 840 gulden.  Verkoop voor Godefridus Welten, bouwland , E 84, en F 63, 389, 293.  Verkoop voor Anna Maria Welten, weiland op Cox, G 607. Kopie is aanwezig.

Veghel, Akte 97, Op 24-6-1876, Deling tussen de kinderen van Adriaan Kerkhof, X Erp 1832,  Christina v. Lankveld.  Deelgenoten:  1. Adrianus Kerkhof.  2. Hendricus Kerkhof.  3. Joseph Kerkhof.  4. Petrus Kerkhof.  5. Joh’s Kerkhof.  6. Franciscus Kerkhof.  7. Jan Kerkhof.  8. Antonia Kerkhof.  9. Geertrui Kerkhof, religieuze te Deurne. De anderen allen te Erp.                       Lot 1.  Aan Franciscus, Jan  en Antonia Kerkhof, huis, enz op Keldonk, K 207, 208, 209, afgebroken in 1885,  herbouw in 1885, korter aan de straat, nu in 2012, hier huis, Morgenstraat 7,  Verder K 210, 211, 212, 213, 651, 684,  H 451, 14, 303, 349. En de ½ aan zuidzijde van K 698, in het geheel 8.10 are, overige ½ gaat naar Hendrik v. Berlo.  Toebedeeld aan Adrianus Kerkhof, bouwland en dennebosch, I 896, groot 73 are,  Aan Joseph Kerkhof,  weiland in het Geregt, H 299, groot 97.90 are.  Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 89, Op 3-7-1876, Deling der nalatenschap van Maria  Zweyers. Toebedeeld aan Joh’a Zweyers, Wed. Cornelis Biemans, de percelen:  I  416, 417, de ½ , westwaarts van I   Be  de percelen: 849, in het geheel groot 1.8420 ha. En de ½ in K 662, 663 hooiland, groot samen, 1.20 ha. Toebedeeld aan Martinus Welten, en zijn onm. kind, Adrianus, Wedn. van Sophia v. Berlo.  De percelen:  I  420, de ½ oostwaarts, in I  849, .met daarop gebouwd bakhuisje, en belast met overweg langs de loop, Verder K 381, H 285.

Erp. Akte  92 en 93, Op 1-7-1876, Testamenten voor  Gerardus v.d. Aa, X Erp 1871,  en zijn vrouw, Joh’a Maria v.d. Velden.  Aan elkaar.

Erp, Akte  99, Op 20-7-1876, Acte van depot. Door Gerrit Verbakel, boer op Keldonk, voor Willem Verbakel, te Greenbay, Wisconsin, Amerika.

Erp, Akte 101, Op 22-7-1876, Verkoop voor 560 gulden. Godefridus Welten, boer te Veghel, aan Willem Welten, boer te Erp, weiland en dennebosch,  F 63, 389, 293, voor 260 gulden. En aan Joh’s Welten, bouwland,  E 584, groot 25.10 are.

Gemert, Akte 195 en 196, Op 2-8-1876, Testamenten voor Gerardus Swinkels, stucadoor, X Francisca Petronella Maria Rooyakkers.  Aan elkaar.

Erp, Akte 104, Op 3-8-1876, Openbare verhuring voor in totaal 83 gulden. Voor Martinus Welten, als vader en voogd over …  Aan Antonius v.d. Aa, perceel  I  416. Aan Frans Kerkhof, de ½ westwaarts, van I 489, verder hooiland, H 189, 190, groot 1.8420 ha.

Erp, Akte 106, Op 19-8-1876, Deling tussen de kinderen Cornelis Coolen, X 1825,  Antonetta Qweens. Deelgenoten:  1. Peter Coolen.  2. Lamberus Coolen.  3. Antonie Coolen.  4. Catharina Coolen.  5. Lamberdina Coolen.  6. Maria Coolen.  Toebedeeld aan Lambertus Coolen, Huis,  op den Dieperskant, I  696, 697, 699, 700, 703, afgebroken in 1917, Verder I  704,  775,  613, 777, 775.  samen 1.5462 ha.  Aan Antonie Coolen, huis op den Dieperskant,  I  790, gebouwd op perceel  I  394, Nu in 2012, hier woonboerderij, Dieperskant 6, Verder een deel oostwaarts van I  791, groot 47.20 are. Scheidende op de brandmuur, verder de kamer met erf, groot 2.30 are, en bouwland, oostwaarts, ( afgepaald ), van I 791, in het geheel groot 47.20 are.  Aan Catherina en Maria Coolen, de kamer van het huis, I  790, groot 2.30 are. Aan westzijde, met ongeveer 1 are grond aan westzijde, van perceel I  791.   De anderen verkrijgen geld.   Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 110, Op 29-8-1876, Inventaris op verzoek van Hendricus Peter v. Lankveld, boer op de Kraanmeer. X Joh’a v. Asseldonk +, hebben onm.kinderen: Hendrica, Willem, Helena, Petrus, Anna Maria, en Christiaan.  Huis op de Kraanmeer,  A 174, 379, 384, 385, 387, 409, 386, In 1832, hier nog heide, nu in 2012, hier huis, Kraanmeer 25, Verder A 220, B 352, 353, 356, 358, 359, D 866, en deel van A 45. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 108, Op 25-8-1876, Verkoop voor 300 gulden. Joh’s, Adriaan, Petronella, en Anna Welten, allen boer te Erp, aan Antonie Welten, boer te Veghel,  4/5 deel in ontgonnen grond op Cox,  G 607, groot 50 are.

Erp, Akte 112, Op 5-9-1876, Verkoop voor 370 gulden. Jan Smits, boer, aan Martinus v. Berlo, boer,  bouw en weiland,  D 337, groot 12.40 are, en D 674, groot 32.10 are.

Erp, Akte 117 en 120, Op 22-9 en 29-9-1876, Openbare verkoop in de herberg van Peter v.d. Bosch. Verkopers: 1. Peter Kanters, X Erp, 1864, Hendrica Kuypers.  2. Martinus v. Deursen,  X Lamberdina Kuypers.  3. Theodora Kuypers,  4. Godefrida Kuypers, X Erp 1864, Joh’s Brouwers, deze Joh’s Brouwers is al sinds jaren afwezig.  Zij allen verkopen: Koop 1. Huis, op de Morsehoef,  B 130, 131, Nu in 2012, hier huis, Morsehoef 11, Verder een deel van tuin, B 149, noordwaarts.  Koop 2.  Deel van tuin, B 149, zuidwaarts, De massa van de kopen 1 en 2 verkocht aan Arnoldus Martinus Bouw, boer, voor 2700 gulden.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 119 en 121, Op 26-9 en 3-10-1876. Openbare verkoop resp. in de herberg van Antonie v. Lieshout, en de herberg van Lambertus v. Lith,  beide op Keldonk. Verkoop door: 1. Gerardus Verbakel, boer op Keldonk, voor zichzelf en als toeziende voogd over Petronella Verbakel, geboren uit : wijlen, Joh’s Verbakel, X Sophia Timmers, en gemachtigde voor Willem Verbakel, boer te Greenbay, Wisconsin, in Amerika, ( kopie van deze machtiging is aangehecht aan deze akte ). 2. Martinus Verbakel.  3. Helena Verbakel.  4. Gerardus Timmers, boer op Keldonk, als voogd over de bovengenoemde minderjarige. Verkocht werd : Koop 1.  huis op Keldonk, met stal, schuur, erf en bouwland op Keldonk, K 375, 376, 377, nu in 2012, hier ‘ de stalling’ huisno 21, en het huis, huisno 19, beide in de Antoniusstraat, op Keldonk, Verder K 378, samen groot 57.54 are, verkocht aan  Bartel v.d. Heuvel, boer op Keldonk, voor 1155 gulden.   Koop 2, perceel weiland op Keldonk, K 426, groot 21.80 are, verkocht aan Benedictus v. Berlo, voor 495 gulden. Verder nog een paar kopen meer van losse percelen, ( zie kopie )  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 127 en 130, Op 25-10 en 3-11-1876, Openbare verkoop in de herberg van Adriaan Verhuyzen. Verkoper: Het armbestuur te Erp, ( Hendricus v.d. Biggelaar, Egidius Boerdonk, en Adriaan v. Lieshout,  Verkoop van Huisje, met tuin en bouwland,  I  154, 750, 751, In 1832, hier al een huis, toen op I  152, Nu in 2012, hier de huizen, Hoogstraat 26 en 28, Verder  I  752, samen groot 22.08 aren, Verkocht aan Hubertus Rooyakkers, Mandenmaker, voor 250 gulden.   

Erp, Akte 129, Op 1-11-1876,  Verkoop voor 200 gulden. Verkopers: Antonet v. Berkel, Wed. Antonie v. Stiphout, te Erp, een 1/10 deel in onverdeeld bezit, grond, E 538, 533, 559, 609, 610,  H 402, 403. Verkocht aan Gerardus v. Stiphout.

Erp, Akte 132, Op 8-11-1876, Hypotheek van 250 gulden. Joh’a Maria Gruyters, huisvrouw van Leendert v.d. Eynden, op Boerdonk, leent geld van Lambert Lammers, herbergier op Boerdonk. Borg: Huisje, G 503, 504, In 1832, hier alles nog heide, afgebroken in 1886, Verder  G 621, samen 53 are.

Erp, Akte 137, Op 11-12-1876, Verkoop voor 750 gulden. Hubertus v. Roosmalen, boer op het Looyeind, aan Jan Bevers, boer, Huisje op het Looyeind,  D 858, 859, 860, 861, In 1832, hier nog heide, nu in 2012, hier het huis, Boekelse weg 12, samen 1.1960 ha, Aangekomen bij deling op 10-4-1873. Zie ook akte 59, in 1873, en akte 131, in 1882.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 139, Op 12-12-1876, Openbare verkoop  van roerend goed. Door Peter Kanters, X Erp 1864,  Hendrica Kuypers, Martinus v. Deursen, X Lamberdina Kuypers, Theodora Kuypers, en Godefrida Kuypers.

Erp, Akte 141, Op 17-12-1876, Testament voor Joh’s Geert v. Berlo, opden Dijk, en zijn vrouw, Joh’a Joh’s v. Lankveld, Aan elkaar.

Erp, Akte 146, Op 28-12-1876 en 4-1-1877, Openbare verkoop. Zie verder akte 3, in 1877.

1877.                                                                                                                                                             Erp, Akte 3, Op 4-1-1877, De prov. verkoop was op 28-12-1876. Nu de finale verkoop. Piet v.d. Putten, X Allegonda Kweens, vroeger,  Wed. van Willem v.d. Biggelaar. Zij hadden een  zoon, Willem v.d. Biggelaar, nu nog onmondig. Verkoop van een huis, aan de Boerdonkse dijk,  G 600,  601, samen 62.50 aren, In 1832, hier alles nog heide, afgebroken in 1878.   Verkocht aan Francis v.d. Berg, voor 545 gulden. Zie ook akte Gemert 128, in 1877  ??. Kopie is aanwezig.

Gemert, Akte 9 en 10, Op 8-1-1877, Testamenten voor Gerardus v. Velthoven, boer, en zijn vrouw, Joh’a Maria v.d. Zanden. Aan elkaar. Hun kinderen: Maria, Hendrika, Arnoldus en Joh’s.

Erp, Akte 7, Op 10-1-1877, Verkoop voor 600 gulden. Antonie v.d. Heuvel, kleermaker te Boekel,  aan Arnoldus Versteegden, te Boekel, ontgonnen grond, C 315, groot 1.04 ha. Aangekomen op 19-9-1873.

Erp, Akte 8, Op 10-1-1877, Verkoop voor 100 gulden. Lambert v.d. Krommenakker, boer te Boekel, aan Joh’s v. Asseldonk, boer te Erp,  perceel D 642, groot 642, en aan Antonie v.d. Aa, D 751.

Erp, Akte 10, Op 13-1-1877, Verkoop voor Adrianus,  Joh’s, Petronella,  Adriana,   en Maria Helena   v.d. Biggelaar,  bierbrouwers te Erp, aan de gemeente Erp, een afgepaald deel van H 239, Nodig om een weg aan te leggen ( het eerst stuk van het huidige Lijnt ), Verder door Jan Joh’s Bouw, deel van  H 240, 6 are, ( ook voor deze weg). Verder door Martinus v. Berlo, boer, bouwland, K 475, door Antonie Schepers, deel van K 139, en 741, Nodig voor aanleg weg op Zondveld/ Hool. Dit alles verkocht aan de gemeente, samen, voor 477.30 gulden.

Gemert, Akte 20, Op 16-1-1877, Verkoop voor 350 gulden. Cornelis v.d. Elsen, boer te Gemert, aan Nicolaas v. Sleeuwen, boer op Boerdonk, heide , op Boerdonk, ( Coxse baan ), F 319, groot 86.90 are.

 Erp, Akte 13, Op 16-1-1877, Hypotheek  van 200 gulden. Joh’s Martinus Bouw, boer te Erp, leent geld van de gemeente, Borg: bouw land en weiland, A 325, groot 60 are,

Erp, Akte 14, Op 17-1-1877, Verkoop voor 70 gulden. Jan, Smits, X Erp 1823,  Wedn. Mechtildus v. Berlo, te Erp,  Martinus  Smits,  Norbertus Daniels, X Joh’a Maria Smits,  Joh’s Smits, en Peter Boudewijns, X Hendrika Smits, de laatste 2,  te Veghel,  aan Maria Peter de Bresser, huisvr. Antonie  Smits,  arb. te Erp ,  een onverdeeld  9/10  deel in huis en erf, C 304, 305, samen groot  60 are. In 1832, hier alles nog heide, nu in 2012, hier huis, Kraanmeer 22a. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 16 en 26, Op 19-1 en 26-1-1877, Openbare verkoop  in de herberg van Lambert Lambers, op Boerdonk, Verkoop van huis, schuur, stal, erf enz, op Boerdonk, G  395, groot 68.40 are, In 1832, hier nog heide, herbouw in1924,  Nu in 2012, hier huis. Akkerweg 5. Verder de percelen :  H 160, 161 en 162,     alles werd opgehouden.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 40 en 41, Op 9-2-1877, Testamenten voor Gijsbertus v. Woerkom,  X Erp 1865, en zijn vrouw, Maria Verbruggen te Erp, Aan elkaar , daarna aan kinderen van mijn beide zussen, Wilhelmina v. Woerkom, X Cornelis Verkerk te Veghel en Joh’a v. Woerkom, X Jan de Jonge, te Terheyden.

Erp, Akte 42, Op 9-2-1877, Verkoop voor 770 gulden. Jacobus v. Melis, kleermaker te Erp, aan Hendricus v. Melis, boer te Erop, huis aan de Kerkstraat, M 367, 368, In 1832, hier huis op M 35, nu in 2012, hier ongeveer supermarkt, Jan Linder, Kerkstraat. Verder M 369, 370, samen 17.82 are,  Aangekomen  op openbare verkoop op 13-6-1871. Kopie aanwezig.

Erp, akte 46, Op 16-2-1877, Verkoop voor 200 gulden. Martinus Antonius Biemans, boer,  aan Jan v. Asseldonk, boer in den Hoek, de onverdeelde ½ in hooiland, E 153, groot in het geheel 40.60 are, Aangekomen bij deling op 3-5-1864.

Gemert, Akte 59 en 60, Op 26-2-1877, Testamenten voor Joh’s Swinkels, boer, te Erp, en zijn vrouw, Hendrika Smits, Aan elkaar.

Erp, Akte 52, Op 2-3-1877, Verkoop voor 50 gulden. Gerardus Hendriks, smid te Erp, aan de gemeente Erp, deel van perceel M 542, ( 70 ca ) en van  M 544,( 30 ca ). Beiden zuidwaarts.

Erp, Akte 55, Op 9-3-1877, Verkoop voor 400 gulden.  Wilhelmina Mulders, X Erp 1841, Wed. Joh’s Kweens, Jan Kweens, zager te Gemert, Joh’a Kweens te Erp,  en Gerardus Kweens, boereknecht te Stiphout, aan Antonie Kweens, X Erp 1877, Theodora Kuypers, boer, 8/10 deel in huis, bouwland en voorpoting K 654, 655, en 710, groot 35.10 are. Gebouwd rond ,1845 op perceel K 616, ( 1832 ),  Nu in 2012, hier huis, Kuilven 30 en 32. 

Erp, Akte 56, Op 9-3-1877, Ruil van grond. Tussen de gemeente Erp, en de R. K. Kerk, te Erp, de kerk staat af: deel, van 15 ca, westwaarts, van M 539, en deel van 80 ca, westwaarts, van M 541, de gemeente staat af: deel oostwaarts, van 30 ca, van M 541.

Erp, Akte 65, Op 3-4-1877, Hypotheek van 700 gulden. Martinus Molensteen, boer te Erp, leent geld van Adrianus Fleskens, bakkersknecht, te Dinther, Borg: Huis op de Bolst, B 55, 56, 58, 595, ( was in 1832, huis op B 57, afgebroken in 1886, stond op hoek Oudveld met de Bolst. Verder A 361.

Erp, Akte 66, Op 3-4-1877, Verkoop voor 250 gulden. Jan v.d. Kraanmeer,  boer, aan Lambertus Hendriks, zijn zwager, bouwland B 146, 156, samen 30.90 are.

Erp, Akte 71, Op 17-4-1877, Openbare verkoop van gezonken schip in de Zuid-Willemsvaart. En natte kalk etc. voor 119.90 gulden. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 72, Op 17-4-1877, Verkoop voor 750 gulden. Maria v.d. Krommenakker, en haaren man, Antonie v.d. Berg, aan Marten v.d. Krommenakker, klompenmaker allen te Erp. den blooten eigendom van huis, met erf, tuin enz, M 456, 455, In 1832, hier al een huis, toen op M 63, Nu in 2012, hier huizen, Brugstraat 10, 12 en 14, Verder de percelen :  E 23, 506. Verkoper houdt levenslang het vruchtgebruik  Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 75, Op 20-4-1877, Testament voor Maria Hendrika v.d. Bosch, aan vader: Peter v.d. Bosch, koopman te Erp.

Erp, Akte 77, Op 28-4-1877, Verkoop voor 500 gulden. Joh’a Maria Caris, Wed. Adriaan v.d. Wijngaard, zonder beroep te Erp, aan Antonie, bakker, en Josepha Verhuyzen allen te Erp. den blooten eigendom van huisje, schop, erf, tuin en bouwland , M 232, 444, 499, 500, 501, in 1832, hier al een huis, toen op M 229, werd daarna, M 443, afgebroken in 1896. Verkoopster houdt levenslang het vruchtgebruik. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 85, Op 19-5-1877, Hypotheek van 900 gulden. Andreas, Geertruida, Catharina en Lamberdina Kuypers, allen boer te Erp, lenen geld van de gemeente Erp. Borg: Huis enz, aan de Kerkstraat, M 510, 511, In 1832 hier al een huis, toen op M 32 en 33, Nu in 2012, hier huizen, Kerkstraat, Verder M 362, 34, en L 95.

Erp, Akte 87, Op 24-5-1877, Verkoop voor 450 gulden. Martinus, ( zoon van Lucas ) Teunisse, te Erp, aan Joh’s Beekmans, boer, ontgonnen grond,  H 530, groot 1.1770 ha, Aangekomen op openbare verkoop op 19-1-1875.

Erp, Akte 89, Op 27-5-1877, Verkoop voor 1100 gulden. Lucas Teunisse, X Wilhelmina Beekmans, vroeger Wed. van Peter Welten,  aan Geerling v. Rixtel, boer,  koop 1, weiland H 423, groot 52 are, aangekomen op openbare verkoop op 19-1-1875. Koop 2. Een onverdeeld 5/9 deel in huis, enz. H 480, 481, groot 54.70 are, In 1832, hier alles nog heide, Nu in 2012, hier huis, Trentweg 14, voor 500 gulden. Koop  3, 5/9 deel in bouwland, I  920 en 921, groot 35.50 are.

Gemert, Akte 153, Op 4-6-1877, Testament voor Joh’s, zoon van Jan v.d. Berg, X Petronella v. Duynhoven. Aan hun kinderen.

Erp, Akte 94, Op 8-6-1877, Deling tussen de kinderen van Hendrik v.d. Velden, geb. te Erp op 11-2-1798, X Erp 1829, Maria Kerkhof, geb. te Erp op 18-1-1801, Deelgenoten:  1. Joh’s.  2. Hendricus.  3. Jan.  Ieder 1/3 deel. Toebedeeld aan Joh’s, Huis enz. in de Laren, I  281, nu in 2012, hier woonboerderij, de Laren 7, Verder I  282, 283, 284, 285, 263, samen 2.6850 ha,  verder de percelen:  I  145, 582, 583, 584, 585, 774, 776, 333, 962,  de ½ van G 476, en deel van I  460.  Toebedeeld aan Hendricus, huis, schuur bakhuis,  I  977, 978, groot 76.78 are, In 1832, hier al een huis, toen op I  243, nu in 2012, hier huis, de Laren 7.  Verder I  430, deel oostwaarts van I 460, verder I  227, 18, 836, 264, 372, 373, K 67, 309, F 336, de ½ oostwaarts, van G 476, H 38,  de onverdeelde ½ van E 393.  Toebedeeld aan Jan, roerend goed en geld. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 95, Op 9-6-1877, Verkoop voor 380 gulden. 1. Joh’s Marinus Broers, X Anna C. v.d. Ven, gemachtigd door Pieter Arnold Broers, te Borculo, rijksontvanger X Albertina Bastiaan v.d. Ven.  2. Elisabeth Phillippina v.d. Ven, te Erp, verkopen aan Joseph Kerkhof, heide en moeras, F  41, groot 2.2680 ha, Aangekomen uit erfenis van hun moeder: Margaretha Catharina v.d. Werk.

Erp, Akte 106, Op 26-6-1877, Deling tussen de kinderen en kleinkinderen van Godefridus Goorts, + Erp 1861, X Maria Kerkhof, + Erp 25-1-1875. Deelgenoten:  1. Antonius Goorts.  2. Petrus Goorts. 3. Lambert Verbruggen, X Joh’a Maria Goorts, 4.  Joh’s v.d. Putten, X Justina Goorts, allen boer op Boerdonk.  5.  Petrus Ketelaars, X Maria Goorts, boer te Erp.  6.  Joh’s v. Dooren, X Geertrui Goorts, boer te Erp.  7. Willem v.d. Boogaard, X Joh’a Goorts, boer te Boekel. Zij was eerder Wed. van Martinus v.d. Bosch, zij hadden 2 kinderen: Godefridus en Antonius v.d. Bosch. Toebedeeld aan Petrus Goorts, huis enz. op Boerdonk, G 214, Nu in 2012, huis aan Pastoor v. Schijndelstraat 4 en / of  6.   Verder G  735, en een deel westwaarts van G 541, Verder : G 215, 406, 283, 284, 285, 286, 411, 412,  H 25, 123, 332, 130, 136, 142, deel van G 653, ¼ in C 17, de ½ van D 73. Toebedeeld aan Lambertus Verbruggen, X Erp 1876, Joh’a  Maria Goorts, Huis enz. op Boerdonk, G 540, 211, 539, en deel van G 541, Verder nog losse percelen  Kopie is aanwezig.

Veghel, Akte 63, Op 14-7-1877, Deling Roelof v.d. Leemputten, X Theodora Vogels, boeren te Veghel, Toebedeeld aan Joh’a v.d. Leemputten, o.a. de percelen : L 281 en 282, groot samen 99.90 aren.

Erp, Akte 123 en 129, Op 7 en 14-8-1877, Openbare verkoop in de herberg van Adriaan Verhuyzen. Verkopers: Martinus, kleermaker, Gerardus en Hendricus v. Melis, beiden boer, allen te Erp. Koop 1. Huis, en schuur enz. M 462, In 1832, hier al een huis, toen op M 238, stond aan het huidige Hertog Jan Plein, Verder M 489, samen 5.94 are, Koop 2, perceel, L 400, groot 42 are, Alles werd opgehouden.

Erp, Akte 125, Op 11-7-1877, Verkoop voor 170 gulden. Verkoop door 1. Antonie Ebben, arb. te Erp,  2. Adrianus v. Boxtel, X Maria Ebben, arb. te Veghel, verkopen aan Willem Delisse, huisje enz, in den Hoek, E 504, 504, afgebroken in 1886, stond iets voor Hoek 27, komende vanuit den ‘ouden Hoek.  Samen groot 67.50 are.

Erp, Akte 126, Op 13-8-1877, Hypotheek van 1800 gulden. Joh’s Schepers, boer te Erp, leent geld van Antonie v.d. Heuvel, kleermaker te Boekel,  Borg: Huis enz. op het Oudveld,  B 92, 535, 563, gebouwd op perceel B 60, afgebroken in 1883. Verder B 60564, 565, 59, 416, 502, 86, 536, 629, 631,  A 143, 205, 297, samen 6.3810 ha.

Erp, Akte 128, Op 14-8-1877, Openbare verkoop door: 1. Dirk v. Denken, klompenmaker  te Erp, gemachtigd door . Leendert v. Denken, klompenmaker, en Antonie v. Denken, boer, allen te Erp, Aan Hendricus Schepers, 1/7 in onverdeeld de percelen: I 632, 633, 634, 635, 636, samen 1.6740 ha. Verkoop voor 165 gulden. Allen erfgenamen van : Adriaan v. Denken, te Veghel.  

Erp, Akte 131, Op 21-8-1877, Verkoop voor 868.08 gulden. Martinus v. Lankveld, en de verder fam. v. Lankveld, aan de gemeente Erp, ten behoeve wegenaanleg, Allemaal op Reijkerbeek, deel van D 473, 192, 193, 194, 147, 148, 159, 160, 165, 172, 177, 178, 155, 170, 156, 157, 158, 164, 897, 208, 166, 173, 174, 179, 180, 210, 195, 196, 197, 200, 201, 202, 198, 199, 204, 203, 206, 207, 898.

Erp, Akte 134 en 135, Op 11-9-1877, Testamenten voor Peter Cornelis Coolen, X Erp 1869, en zijn vrouw, Catharina v. Lieshout. Aan elkaar, daarna aan kinderen van broer Arnoldus v. Lieshout en aan kinderen van zuster Joh’a,  X  Antonie v.d. Heuvel.

Erp, Akte 140, Op 15-8-1877, Verklaring door Adriaan v.d. Berg, en Hendrik v.d. Biggelaar, over wie erfgenaam is van Petrus v.d. Bosch, te Erp, Deze akte is niet aanwezig in archief.

Erp, Akte 143, Op 26-8-1877, Deling tussen de kinderen van Joh’s Welten,  X Erp 1833,  Francijn v.d. Hurk.   Deelgenoten:  1. Martinus. 2. Elisabeth. 3. Antonius Welten, 4. Willem v.d. Asdonk, X Geertrui Welten. 5. Antonie Peters, X Maria Welten, allen boer te Erp.  6. Peter v.d. Ven, X Joh’a Welten, arb. te Gemert.   Toebedeeld aan  Martinus Welten,  X 9-2-1885, Joh’a v.d. Tillaart, geb. te Veghel op 21-8-1843, Huis enz, op Keldonk,  K 387, Nu in 2012, hier de woonboerderij, Antoniusstraat 35 en 37, Verder K 388, 389, samen 1.2972 ha. Verder de losse percelen:  H 12, 207, 507, I 41, 164, 1, deel van I   45 en 46,   Toebedeeld aan v.d. Asdonk, de percelen:  H 3,  313,  I   49, 66 en 67. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 147, Op 27-8-1877, Deling tussen 1. Lamberdina Tielemans, X Wilbert Kerkhof.  2. Peter en Antonie Vogels.  3. Geertruida Tielemans, Wed. Gerardus v. Berlo. 4.  Antonie v.d. Berg, X Joh’a v. Dommelen. Verdeeld werd een weiland,  E 384, groot 1.7490 ha. ¼ noordwaarts, belend aan den Bakelsen beemd, aan Antonie v.d. Berg, enz. . ¼ aan Peter en Antonie Vogels.  Aangekomen uit erfenis van Hendrik Tielemans X Elisabeth Claassen.

Erp, Akte 155, Op 13-10-1877, Verkoop voor 30 gulden. 1. Joh’s v.d. Biggelaar. 2. Joh’s v. Berkel, X Wilhelmina v.d. Biggelaar.  3. Gerardus v.d. Biggelaar, allen te Veghel. Aan Wilbert Kerkhof, de onverdeelde ½ in weiland, I  365, in het geheel groot 9.30 aren.

Erp, Akte 158, Op 2-11-1877, Testament voor Peter Ophey, arb. te Erp, aan zijn vrouw, Joh’a Peters.

Gemert, Akte 310, Op 3-11-1877, Verkoop voor 1000 gulden. Gerrit Beekmans te Erp,  en Adriaan Beekmans, te Volkel, aan Hendrik Gerit Verbakel, X Erp 1860, Joh’a Beekmans, op Keldonk, Huis enz op Keldonk, K 482, 483, 484, 485, 536, 537, 538, Nu in 2012, hier huis, Kampweg 22, Verder K  644, 510, 874, 682,  en  I  1011.  

Gemert, Akte 315, Op 6-11-1877, Hypotheek van …  .  Hendrik Gerit Verbakel, X Erp 1860, Wedn. Joh’a Beekmans, leent geld van Lambert v.d. Aa, te Beek en Donk. Borg: de percelen: H 427,  I  874, en 1011.

Erp, Akte 163 169, Op 22-11-1877, Verkoop voor 230 gulden. 1. Jan Raaymakers te Veghel.  2. Willem v.d. Rijt.  3. Joh’a Maria v.d. Rijt.  4. Hendrikus v. Doorn.  5. Joh’s v.d. Rijt.  6. Maria v.d. Rijt, Wed. Joh’s v.d. Berg, allen boer te Erp. Een mastbosch, L  428, groot 58 are.

Erp, Akte 164 en 169, Op 26-27 en 28-11-1877, Openbare verkoop door de gemeente Erp, van veel losse percelen, heide en broekgronden. In totaal voor 18070.50 gulden. Aan veel verschillende kopers.

Erp, Akte 167, Op 28-11-1877, Verhuur in de herberg van Adriaan Verhuyzen, door den algemenen armen , aan diverse huurders, een aantal losse percelen. In totaal voor 259 gulden.

Erp, Akte 170 en 177, Op 6-12 en 13-12-1877, Openbare verkoop in de herberg van Joh’s v.d. Tillaart, door 1. Joh’a Maria v. Haandel, X Erp 1841, Wed. Adriaan v. Deursen, als moeder  en voogdesse over haar onm. kinderen: Anna Maria en Elisabeth v. Deursen.  2. Antonie v. Deursen, arb. te Uden.  3. Hendrik v. Deursen, boer te Uden.  4. Hendrik Weydeven, X Hendrika v. Deursen, te Uden. 5, Roelof Rijkers, X Joh’a v. Deursen, te Veghel.  Zij allen verkopen:  Koop 1,  Huis enz. In de Vogelenzang, L 544, 545, 546, op ontginningsgrond, afgebroken in 1891. Verder  Koop 2, perceel L 210. Koop 3, perceel L 221, De massa van koop 1, 2, en 3 verkocht aan Joh’s v. Berlo, X Erp 1876,  Joh’a v. Lankveld, en Maria en Geertruida v. Lankveld. voor 2200 gulden.

Erp, Akte 178, Op 18-12-1877, Deling van de nalatenschap van Jacobus v. Melis, X Petronella v. Asten. Deelgenoten:  1. Martinus v. Melis, kleermaker.  2. Hendricus v. Melis, boer.  3. Gerardus v. Melis, boer, allen te Erp, Toebedeeld aan Gerardus v. Melis, Huis enz, aan de Kerkstraat, M 462, In 1832, hier een huis, toen M 238, Nu in 2012, hier het Hertog Janplein, Verder M 489, samen 5.94 are, Verder weiland, A 395, 396, 397, samen 89 are. Toebedeeld aan Hendricus v. Melis, de percelen:  L 410, M 275, A 453, 454, 207,  Toebedeeld aan Martinus v. Melis, de ½ in perceel   I  330.

Erp, Akte 184, Op 31-12-1877, Ruil tussen:  Joh’s Tielemans, en Martinus v.d. Rijt. Tielemans, krijgt perceel B 257, v.d. Rijt krijgt van Tielemans, perceel  B 256.

Erp, Akte 185, Op 31-12-1877, Hypotheek van 1200 gulden. Gerardus v. Melis, leent geld van Jan v. Santvoort te Veghel. Borg: huis enz.  Zie akte 178, in 1877.

1878.                                                                                                                                                        Erp, Akte 2, Op 7-1-1878, Verkoop voor 70 gulden. Lambertus v. Lieshout, boer, en Francis Scheepers, beiden te Veghel, aan Maria v.d. Biggelaar, X  Erp 1821, Wed. Lucas Delissen. Bouwland en heide, A 455, 456.

Erp, Akte 14 en 15, Op 31-1-1878, Testamenten voor Joh’s Gruyters, X Erp 1876, en zijn vrouw, Joh’a Peters, Aan elkaar, vervolgens aan de wederzijdse familie.

Er, Akte 16 en 17, Op 1-2-1878, Testamenten voor Hendrikus v. Bragt, X Erp 1871, Godefrida v. Velthoven. Aan elkaar.

Erp, Akte 26 en 27, Op 8-2-1878, Testamenten voor Antonie Kweens, X Erp 1877, Theodora Kuypers, op Keldonk.  Aan elkaar.

Erp, Akte 34, Op 22-2-1878, Verkoop voor 350 gulden. Jan v. Lankveld, boer, aan Joh’s Geert v. Berlo, ontgonnen grond, A 439, groot 74.30 are voor 150 gulden. En aan Geertruida v. Lankveld, ontgonnen grond, F 439, groot 2. 1420 ha, voor 200 gulden.

Erp, Akte 35, Op 22-2-1878, Inventaris op verzoek van Joh’s Biemans, X, Wedn. van Maria Gijsberta v.d. Tillaar,+ Erp 1873.  Hebben een onm. zoon, Adrianus Josephus Biemans.  Huis op de Schild, M 155, 158, 159, 161, 285, In 1832 hier al een huis, toen op M 157, stond op hoek, Pentelstraat / Hesselereind,  Verder B 399,  D 298, 869,  A 400, 401. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 36 en 43, Op 22-2 en 28-2-1878, Openbare verkoop op Boerdonk, Verkopers: 1. Joh’s Verberne, op Boerdonk.  2. Lambert v.d. Eynden, timmerman, op Boerdonk.  3. Gemachtigd door : 1. Francijn v.d. Eynden, 2. Antonie v.d Wijst, X Petronella v.d. Eynden, te Boekel, 3. Arnoldus v.d. Eynden, te Gemert.  4. Antonius v.d. Eynden, te Beek en Donk. 5. Antonius v. Cuyk, X Maria v.d. Eynden, te Schijndel. Zij allen verkopen aan Martinus Wouter Verbakel, voor 930 gulden, een huis op Boerdonk, G 747, 748, groot 68.40 are, In 1832, hier heide, werd vervolgens perceel G 395. Nu in 2012, hier boerderij, Akkerweg 5. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 41, Op 27-2-1878, Verkoop voor 600 gulden. Antonie v. Lieshout, boer, gemachtigd door  1. Antonie Martens, smidsknecht te Delft. 2. Hendrica Martens, zonder beroep, te Venlo, verkopen aan de gemeente Erp, ( namens deze Adriaan v.d. Berg, wethouder ), Huisje en bouwland,  L 396, 397, gebouwd rond 1841, op perceel L  90, ( in 1832 ), nu in 2012, hier huis, Melkerstraat, op hoek tegenover het kerkhof, groot 6.40 are. Zie ook akte 160, in 1874.

Erp, Akte 47, Op 8-3-1878, Verkoop voor 800 gulden. Verkopers:  1. Joh’s Marinus Broers, gepensioneerd kapitein en luitenant, X Erp 1862, Anna Christina v.d. Ven en Pieter Arnoldus Broers, X Erp 1862, Albertina Bastiana v.d. Ven, rijksontvanger te Borculo. 2.  Mej. Elisabeth Phillipina v.d. Ven, te Erp. Aan Godefridus v. Stiphout, boer en Martinus Smits, te Beek en Donk, woonhuisje, enz. aan den Boerdonksen Dijk,  I  881,  882,  In 1832, hier een huis, toen op I  513, Nu in 2012, hier de huizen, Boerdonksen Dijk 8 en 10. Verder I  509, 510, 547, 548, 553, 554, 552, Verder de ½ oostwaarts, van uitgerooid mastbosch, I 909, 910, 911 en 912, De andere ½ westwaarts van deze percelen aan Martinus Smits.

Erp, Akte 49, Op 12-3-1878, Deling tussen:  1. Joh’s Antonie Koolen, X Erp 1825, Wedn. Hendrina Bouw en zijn kinderen:  2. Martinus Koolen.  3. Hendricus Koolen.  4. Adriaan Koolen.  5. Christiaan Koolen.  6. Catharina Koolen.  7. Willem Welten,  X Erp 1858, Joh’a Maria Koolen. Toebedeeld aan 1. Joh’s Antonie Koolen, enz. Huis  enz. M 284, In 1832, hier al een huis, toen op M 54. Nu in 2012, hier huis, Hezelstraat 14, Verder M  283, 160, samen 1.2470 ha, Aangekomen bij koop op 22-12-1876. Toebedeeld aan Martinus Koolen, huis op Keldonk,  I  29, 338, 339,  Nu in 2012, hier ongeveer, huis, de Roost 2,  Verder I  340, 341, 355,  K 397.  Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 51, Op 20-3-1878, Verhuur. De voogden over de onm. kinderen van Arnoldus Bouw, X Erp 1857, Maria v. Schijndel, met name : Martinus en Joh’s.  Huis op de Morsehoef, B 131, Nu in 2012, hier huis, Morsehoef 11, Verder B 32, 149, 338, 475, 663, 667, 339, 434, 435, 140,  L 145. Verhuurd aan Wouter v. Hoof, te Veghel voor 127 gulden.  voor 6 jaar.  Zie ook akte 117 en 120, in 1876.

Erp, Akte 59, Op 29-3-1878, Verkoop voor 300 gulden. Hendricus v.d. Heyden, boer, aan Martinus v.d. Heyden, boer, een huisje en ontgonnen grond,  op Boerdonk, G 743, 744, samen 93.10 are, In 1832, hier nog heide, Nu in 2012, hier huis. Meerbosweg  55.

Erp, Akte 64, Op 4-4-1878, Hypotheek van 500 gulden. Hendricus v. Melis, boer, leent geld van Hendricus Phillipus v.d. Bergh, te Veghel, Borg : huis enz,  M 367, 368, In 1832, hier een huis, M 35, Nu in 2012, hier huis, Kerkstraat, Verder M  369, 370, samen groot 17.82 roei.

Erp, Akte 66, Op 19-4-1878, Verkoop voor 550 gulden. Den armen van Erp, aan de gemeente Erp, bouwland, L 298, groot 6.70 are.

Erp, Akte 68, Op 26-4-1878, Hypotheek van 300 gulden. Martinus v.d. Heyden, boer op Boerdonk, leent geld van Maria Swinkels, te Erp. Borg: huis enz,    Zie akte 59, in 1878.

Erp, Akte 69, Op 3-5-1878, Deling tussen de kinderen en behuwd kinderen van wijlen, Joh’s v. Lankveld,  X Erp 1851, Maria v. Asseldonk. Deelgenoten:  1. Joh’s v. Berlo, X Erp 1876, Joh’a v. Lankveld.  2. Joh’s Slits,  X Erp 1878, Maria v. Lankveld.  3. Geertruida v. Lankveld. Toebedeeld aan Joh’s v Berlo, enz. Huis aan de Vogelenzang, L 544, 545, 546, was gebouwd op ontginningsgrond, afgebroken in 1891, Verder L  210, 221,  samen 1.69 ha. Toebedeeld aan Geertruida v. Lankveld, Huis, op den Dijk, L 77, 78, 79, Nu in 2012, hier huis, Achterdijk 7, Verder L  80, 81, 111, 125, 126, 139, 141, 163, 421, 337, 288, 96, 68, Toebedeeld aan Slits enz. bouwland, E 155, 156, 157. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 70, Op 3-5-1878, Verkoop voor 3700 gulden. Verkopers:  1. Maria Hogaars, X Erp 1837, Hendrik Kerkhof. 2. Hendrina Hogaars. Toebedeeld aan Piet Kerkhof, ( zoon van Hendrik ), bouwland, E 101, 102, 112, 113, samen 3.31 ha. Aangekomen van de ouders :  Joh’s Hymon Hogaars, X Catharina Biemans. En broer en zus, Martinus en Joh’a Hoogaars.

Erp, Akte 71, Op 3-5-1878, Deling tussen: Maria Hoogaars, en haren man: Hendrikus Kerkhof, en Hendrina Hoogaars. De nalatenschappen van hun ouders, en van hun broer en zus, ( Zie akte 70, in 1878 ), Lot 1, aan Maria Hoogaars, enz, Kerkhof, huis in den Hoek E 64, 77, afgebroken in 1911, herbouwd meer richting Erp, nu woonboerderij Boterweg 37, Verder E 78, 184, 228, 246, Verder huis op Boerdonk, G 118, 194, 195, 196, afgebroken, stond aan de huidige Geluckweg, Verder G 197, 198, 199, 407, 225, 230, 231, 237, 238, 239, 129, H 72, 85, 115, 120, 132, 336. Verder huis aan de Brug, I  132, Nu in 2012, hier huis, Hoogstraat 12. Verder I 133, 166, 204, 216, K 297, 299, L 158. Toebedeeld aan Hendrina Hogaars, roerend goed.   Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 74, Op 10-5-1878, Verkoop voor 1270 gulden. 1.  Joh’s Smits te Veghel, 2. Peter Boudewijns, X Hendrina Smits. 3. Antonie Smits.  4. Martinus Smits.  5. Norbertus Daniels, X Erp 1859, Joh’a Maria Smits. Verkoop  aan Antonie Adriaan v.d. Berg, en anderen. Verkocht werd:  1. D 742, groot 5.49 are, en een deel zuidwaarts van D 685, en 687, in het geheel groot 62.92 are,  2. Verkocht aan Antonie Klaassen, voor 470 gulden  een huisplaats,  D 686, groot 3.90 are, ( Dit huis was al gesloopt door verkopers ).In 1832, hier al een huis, toen op D 402, dit werd gesplitst en herbouwd in 1837, later in 1846  afgebrand, door brandstichting.  Adriaan v.d. Biggelaar  werd hiervoor veroordeeld met de doodstraf, later omgezet in levenslang, omdat de doodstraf in Nederland intussen was afgeschaft. Hij overleed in de gevangenis in Leeuwarden in 1860,  In nu in 2012, hier een huis, Looyeind 18.

Erp, Akte 77, Op 10-5-1878, Openbare verkoop van roerend goed, Leonardus v.d. Zanden, te Soerendonk, ten sterfhuize van Peter v.d. Zanden, pastoor te Erp. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 78, Op 21-5-1878, Verkoop voor 148.05 gulden. Antonie v.d. Bosch,  koopman te Boekel, en anderen aan de gemeente Erp, deel zuidwaarts, van bouwland, K 474, en deel van C 143.

Erp, Akte 81 en 86, Op 4-6 en 11-6-1878, Openbare verkoop. Joh’s Lambertus v.d. Bosch, te Erp, en Hendricus v. Melis, boer te Erp, verkopen: Koop 1, aan Geertrui v.d. Biggelaar, X Erp 1836,  Wed, Antonie Kuypers, weiland, C 72,  Koop 2, aan Joh’s Geert v. Berlo, weiland, L 515,  Koop 3 en 4, bouwland, A 417, en schaarbos, A 254, aan Hendrik Peter v. Lankveld .

Gemert, Akte 210, Op 6-7-1878, Deling tussen 1. Piet Kerkhof, X Erp 1873, Ardina Verbruggen, 2. Joh’s Verbruggen. 3. Jan Verbruggen.  4. Joh’a Maria Goorts, X Erp 1875, Wed. Lambertus Verbruggen. Zij delen de nalatenschap van Lambertus Verbruggen, + Erp 13-1-1878.  ( deling op 26-6-1877 ) Toebedeeld aan .. Huis op Boerdonk, G 260, 261, 262, 211, 461, 233, 755, 756, 760, 761, In 1832, hier al een huis, toen op G 212, Nu in 2012, hier huis, Pastoor v. Schijndelstraat 10, Verder  H 55, 56, 113, 178.  

Erp, Akte 82, 83 en 84, Op 7-6-1878, Testamenten voor Catharina, Adriaan en Christiaan Koolen. Aan elkaar.

Erp, Akte 96, Op 20-6-1878, Hypotheek van 370 gulden. Joh’s Piet Beekmans, boer op Keldonk, leent geld van Adriaan Hendrik v.d. Berg. Borg :  ontginningsgrond H 530.

Erp. Akte 97, Op 20-6-1878, Hypotheek van 200 gulden. Peter Saezen, arb. op Keldonk, leent geld van Martinus v.d. Krommenakker, klompenmaker. Borg: Huisje en hei en ( Nu in 2012, hier huis, fam. v. Dommelen, Trentweg 15 ),  bouwland,  H 397, In 1832, hier alles nog heide, afgebroken in 1922, en weer  herbouwd.  Verder heide,  H 398, 399, 400, samen groot 89 are. Peter Saezen is 3 keer getrouwd geweest,  X 1, Erp 1835,   X 2 Erp 1851,  X Erp 1869. Zie ook heideverkoop in 1877, no 103, huisje en bouwland, H 397, 398, 399, 400, verkocht aan Peter Saezen, voor  52 gulden. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 98, Op 24-6-1878, Verkoop voor 110 gulden. Maria v. Sinten, Wed. Antonie Ebben, aan Hendrik Willem Delisse, heide, E 662.

Erp, Akte 100, Op 28-6-1878, Verklaring door Adriaan v.d. Berg, en Francis Muselaars, over wie erfgenaam is van Peter v.d. Sanden, pastoor te Erp, Niet aanwezig in archief.

Erp, Akte 109, Op 12-7-1878, Verkoop door de Heer Victor Ferdinand August Henri de Kuyper, burgemeester te Erp, van de tienden van Erp, over den oogst van dit jaar, Voor 6617 gulden.

Erp, Akte 115, Op 20-7-1878, Verkoop voor 420 gulden. Maria Martens, Wed. Antonie v. Lieshout, te Erp, aan Adriaan v. Lankveld, weiland,  L 401, groot 45 are.

Erp, Akte 120 en 124, Op 1-8 en 8-8-1878, Openbare verkoop. Peter v.d. Zanden, X Erp 1878, Ardina Welten, voor zichzelf en als gemachtigde van 1. Joh’a Welten. 2. Geertruida Welten. 3. Maria Welten.   Koop 1.  Huis enz, op den Dieperskant,  I  887, gebouwd op perceel,  I  725,( 1832 ), afgebrand in 1882, en niet meer opgebouwd, Verder I  886, 723, 599, 600, 722, verkocht aan Joh’s Martinus v. Gerwen, voor 4080 gulden.  Koop 2. Perceel I 898, aan Hendricus v.d. Velden. Koop 3.  De percelen I  843, 885, 1015, 683, 689, 690.  Zie ook akte 202, in 1878.

Erp, Akte 132, Op 2-9-1878, Verkoop voor 250 gulden. Peter v.d. Berg, arb. X Erp 1869, Hendrina Schepers, aan de R. K. Kerk, huisje, met schop en erf,  M 415, gebouwd in 1838 op perceel  M  241, Verder M  418, groot 3.80 are.

Erp, Akte 134, Op 5-9-1878, Ruil. onr. goed te Veghel Dinther en Erp. tussen Jan Verbeek , Wedn. Maria Anna Vissers, te Veghel, en Arnoldus Vissers, te Veghel en anderen, Bouwland te Erp,  B 12, 13, 355, en A 327.

Erp, Akte 136, Op 5-9-1878, Deling tussen de kinderen en kleinkinderen van Martinus Ophey, X Erp 1826, Maria Helena Kuypers.  Deelgenoten:  1. Hendricus Ophey, Geertrui Pennings, te Veghel. 2. Jan v. Tilburg, X Lamberdina Ophey, vroeger Wed. van Joh’s v. Kleef, 3. Martinus Ophey.  4. Jan Ophey.  5. Peter Ophey.  6. Joh’s Ophey.  7.  Maria Ophey, allen te Erp. 8. Willem Smits, X Joh’a Ophey. Toebedeeld aan Martinus, Joh’s en Maria Ophey, huis in het Hurkske, F 238, 239, groot samen 96.30 are, In 1832, hier alles nog heide, Nu in 2012, hier huis, Meerbosweg 7. Zie ook akte 169, in 1878. Verder toebedeeld aan Jan Ophey, huis in het Hurkske, F 380, groot 2.10 are, In 1832, hier nog heide, Nu in 2012, hier huis, Meerbosweg  17.( In 1904  herbouwd ). Kopie is aanwezig.

Veghel, Akte 146 en 148, Op 11-9 en 18-9-1878, Openbare verkoop. door: 1. Joris Biemans.2. Petrus Biemans, ( Pietje Neelen ). 3. Josina Biemans. 4. Antonie Biemans.  5. Lambertus Biemans.  6. Gerardus Biemans, allen te Erp,  7. Jan Ketelaars, X Maria Biemans, te Veghel.  8. Antonie v.d. Aa, X Ardina Biemans, te Erp. Allen kinderen van Cornelis Biemans, + Erp 23-4-1874, en X Erp 1828, Joh’a Zweyers, + Erp 10-10-1877. Huis in de Laren, I 782, 783, In 1832, hier perceel  I  374, Nu in 2012, hier huis, de Laren 4,  Verder I 784, 823, 1018, 418, 426, bouwland in Teuwseler, H 680, 681, 682, 683, samen 1.2960 ha, verder 2 woningen aan de Rijbeemd, I  997, 998, 999. In 1832, perceel I  148, Nu in 2012, hier huis op Rijbeemd 5 en 7. Verder bouwland, ‘de huisplaats ‘, I  811, groot 64.90 are, Verder dennebosch, H 392, groot 34.10 are,  Verder bouwland, I  106, 736, en nog vele percelen meer.  Alles werd opgehouden.

Erp, Akte 143 en 150, Op 24-9 en 1-10-1878, Openbare verkoop. door Peter Cornelis Coolen, Joh’a Bouw, vroeger X Erp 1857, Wed. Arnoldus v. Lieshout, later Wed. Joh’s v. Berlo. Verkoop van huis, H 422, 496, In 1832, hier nog heide, Nu in 2012, hier huis, Trentweg 8 en 10, Verder H 595, 596, alles samen groot 1.43 ha. Verkocht aan Hendricus Peter Verbakel, voor 2094 gulden.  Kopie is aanwezig.

Veghel, Akte 147 en 159, Op 22-9 en 10-10-1878, Openbare verkoop in de herberg van Lambertus v. Ham, op Zijtaart. Verkoop door : 1. Martinus Biemans.  2. Lambertus Biemans.  3. Petrus Biemas.  4. Antonius v. Melsvoort, X Geertruida Biemans. 5. Joh’s Rovers, X Elisabet Biemans.  6. Gerardus v. Doorn, X Hendrina Biemans. 7. Joh’s Hurkmans, Wedn. Josina Biemans. Allen kinderen van Jan Biemans, + Veghel 2-2-1878, X Erp 1832, Maria Kerkhof, + Veghel 7-10-1868. Verkocht werd huis te Veghel, in de Hostie, E 512 t/m 519, Verder in Erp, de percelen: I 14, de ½ in K  661, de ½ in L 190, 1/8 in I  941 en 942.

Erp, Akte 154, Op 11-10-1878, Testament voor  Joh’a Maria v. Asseldonk, huisvrouw van Piet Ketelaars, aan haar man.

Erp, Akte 155, Op 11-10-1878,Verhuur. Hendricus v. Haandel, aan Martinus en Cornelis v. Melis, bouwland, M 387, en M 196.

Erp, Akte 156, Op 15-10-1878, Verhuur boerderij. Antonie v. Asseldonk, te Erp, aan Martinus v.d. Meerakker, te St. Oedenrode, boerderij op Keldonk in het Hool, bij de Keldonkse brug, groot 7 ha, voor 245 gulden per jaar. Voor 10 jaar. Het gaat hier om de boerderij, Nu in 2012, hier huizen, Hool 7-9 en 11.

Erp, Akte 157, Op 15-10-1878, Verhuur. Antonetta v.d. Bosch, X Erp 1833, Wed. Martinus v.d. Bosch, boerin op Keldonk , verhuurd  aan Hendricus v.d. Bosch, een boerderij op Keldonk, groot 8 ha.  ( I  35  enz, Nu in 2012, hier woonboerderij, Antoniusstraat 43 en Hackerom 1 ), voor  9 jaren, voor 270 gulden.  Kopie is aanwezig.

Veghel, Akte 159, Op 19-10-1878, Openbare verkoop door de fam. Biemans, op Zijtaart, verkocht werden: de percelen: K 81, aan Wilbert Kerkhof . Perceel K 71, 72 en 73, aan Martinus Welten, voor 1070 gulden. De ½ in perceel,  K 661, in het geheel groot 1.34 ha, ‘de meerbeemden , aan Joseph v. Santvoort en Antoon v. Oorschot, X Elisabeth v. Santvoort,   alle andere percelen werden opgehouden.

Gemert, Akte 297, Op 26-10-1878, Verkoop voor 1400 gulden. Antonie v. Stiphout, boer, en Joh’s v.d. Nieuwenhuyzen, X Anna Maria v. Stiphout, op Zijtaart, en Petrus v. Hout, X Wilhelmina v. Stiphout, te Lieshout.  aan Gerardus v. Stiphout, boer, deel in huis, E 538, G 533, 559, 609, 610, In 1832, hier nog heide, nu in 2012, hier huis, Boerdonksen Dijk 13.  Verder  H 402, 403, Aangekomen bij koop 28-2-1875.

Erp, Akte 169, Op 2-11-1878, Hypotheek van 1300 gulden, Martinus, Joh’s en Maria Ophey, lenen geld van Antonie de Groot te St. Oedenrode. Borg : huis in het Hurkske, F 238, 239, In 1832, hier nog heide, Nu in 2012, hier huis, Meerbosweg 7. Zie ook akte 136, in 1878.

Erp, Akte 173, Op 14-11-1878, Deling tussen de kinderen van Martinus v. Dooren,  X Erp 1825, Allegonda v. Lieshout.  Deelgenoten:  1. Joh’s v. Dooren.  2. Frans v.d. Heyden, X Jacoba v. Dooren, allen te Erp. Toebedeeld aan Joh’ s v. Dooren : Huis op de Bolst, B 261, 262, 263, afgebroken in 1890,  Verder B 264, 485, 486, 487, M 83, B 488, de ½ van B 520, de ½ van M 2, De ½ van M 419, De ½ van A 193. Toebedeeld aan Frans v.d. Heyden enz, de percelen:  M 84, L 465, de ½ van L 464, verder nog meer losse percelen. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 177, Op 26-11-1878, Hypotheek van 500 gulden. Josina Hanegraaf, winkelierster, lent geld van Willem Antonius v. Schijndel, te Gemert, Borg: Huis  M 391. 509, eerder hier huis M 392, 393, samen 4.20 are. Nog eerder hier perceel M 240.

Erp, Akte 181, Op 29-11-1878, Verkoop voor 650 gulden. Martinus v, Lieshout,  aan Jan v. Lieshout, de percelen: l 532, 533, samen 26.70 are. Aangekomen bij koop op 16-7-1866.

Erp, Akte 182, Op 29-11-1878, Verhuur door Hendricus v. Santvoort, en Willem v.d. Aa, aan Cornelis v. Ravenstein, boer te Lith. Boerderij, 8 ha,  op den Dieperskant, voor 326 gulden per jaar. Het ging hier om huis, in 1832, op K 418, afgebroken in 1931.

Veghel, Akte 184, Op 5-12-1878, Openbare verkoop in de herberg van Dielis v. Lith, op Zijtaart, De fam. Biemans op Zijtaart, verkoopt  o.a. de percelen : weiland, H 345, in het Lijnsbroek, aan Petrus Biemans, boer op Zijtaart, voor 800 gulden.  Verder de ½ perceel hooiland, L 190, aan Joh’s Rovers te Veghel, voor 315 gulden.

Erp, Akte 188, Op 11-12-1878, Hypotheek van 800 gulden. Frans v.d. Heyden, boer te Erp, leent geld van Gijsbertus en Joh’s v. Hasselt, boeren te Dinther, enkele percelen grond,  zie akte 173 in 1878.

Erp, Akte 191 en 198, Op 13-12 en 20-12-1878, Openbare verkoop in de herberg van Joh’s v.d. Tillaart, Verkoop door : Jan v. Lieshout, Koop 1,  Huis op de Kraanmeer, C 47, Nu in 2012, hier huis, Kraanmeer 15, Verder C 226, samen 1.5032 ha, Verder de percelen:  C 54, 55, 16, 17, 18, 19, 38, 39, B 365, 366,  488. Verkocht aan Hendrik Wilbert Kerkhof voor  6400 gulden. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 196, Op 18-12-1878, Deling tussen de kinderen van Hendricus Verbruggen, X Erp 1847, Christina v. Berlo.  Deelgenoten:  1.Antonius Verbruggen.  2. Lambertus Verbruggen.  3. Joh’s Biemans, X Joh’a Verbruggen.  4. Antonie Willem Verbruggen, allen te Erp, Verder: Joh’a Mara Verbruggen, religieuze te Waalwijk, en  Maria Verbruggen, religieuze te Deurne. Toebedeeld aan Antonie Verbruggen, huis op het Oudveld, M 144, 145, 146, Nu in 2012, hier de huizen, Hesselereind  4 en 6, Verder M 147, Verder: D 328, A 350, B 370, 371. 381, C 96, onverdeeld in A 262. Toebedeeld aan Lambertus Verbruggen, de percelen: B 676, 590, 591. Toebedeeld aan Joh’s Biemans, enz, de percelen: A 164, B 161, D 345, de ½ in A 170, De ½ in C 119. De andere deelgenoten krijgen geld. Kopie is aanwezig.

Veghel, Akte 190, Op 28-12-1878, Deling  in de fam Biemans. Toebedeeld aan Petrus, Antonie en Lambertus Biemans, huis in de Laren, I  782, 783, gebouwd na 1832, op perceel I 374, Nu in 2012, hier huis, de Laren 4, Verder I  784, 823, 1018, 418, 426, 106, H 680, 681, 682, 683, 146, 431,  Toebedeeld aan Josina Biemans, huis aan de Rijbeemd, I  997, 998, Gebouwd na 1832 op perceel I  148, Nu in 2012, hier de huizen, Rijbeemd 5 en 7. Verder I  999. Samen 7.60 are, Verder I 736, 142, H 577, 477, 285, 286, 391, 392,  Toebedeeld aan Gerardus Biemans, de percelen: de ½ in I  .. Toebedeeld aan Antonie Biemans bouwland ‘ de huisplaats ‘, I  811, verder I 420.  Toebedeeld aan Joris Biemans, de percelen : I 850. K 381, Toebedeeld aan Jan Ketelaars, roerend goed, Antonius v.d. Aa, enz verkrijgt perceel  I  337. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 202, Op 31-12-1878, Verkoop voor 1300 gulden. Joh’s Martinus v. Gerwen, te St. Oedenrode, in de Eerde, aan Gerardus v.d. Velden, boer in de Laren, Huis op den Dieperskant, I 887, gebouwd na 1832, op perceel I  724, dit huis is afgebrand op 6-12-1878, Verder  I  886, 723, 599, 722, samen groot 1.53 ha,  Is nooit herbouwd. Zie ook akte 120 en 124, in 1877.

1879.                                                                                                                                                        Erp, Akte 2 en 3, Op 2-1-1879, Testamenten voor Leendert v.d. Aa, boer op Boerdonk, X Erp 1854,  Adriana Hendricus Maas, Aan elkaar, daarna aan wederzijdse familie.

Erp, Akte 4, Op 10-1-1879, Testament voor Anna Joh’a v. Alphen, Wed. Jan Begeman, te Erp, aan mijn kinderen: Anna, Adriana, Jeanette, Catharina, Sara en Maria Begeman.

Erp, Akte 7, Op 17-1-1879, Testament voor Piet Ketelaars, Aan zijn vrouw, Joh’a Maria v. Asseldonk.

Erp, Akte 9 en 16, Op 17-1 en 31-1-1879, Openbare verkoop door Martinus v.d. Aa, X Erp 1847, Joh’a v. Haandel, gemachtigde voor 1. Gerardus v. Haandel, bakker te Tilburg. 2. Peter Wils, X Joh’a v. Haandel te Erp.  3 en 4. Jan en Joh’a v. Kessel, te Boekel. 5. Joh’s Welten.  6. Petronella Welten. 7. Anna Welten. 8. Willem Welten.  9. Adriaan Welten, allen te Erp, Zij allen verkopen:  Koop 1. Huis, D 805, groot 3.60 are. Gebouwd op perceel D 324, (1832) afgebroken,stond aan het huidige Hesselereind.  Verder D 804, groot 1 ha westwaarts, In het geheel groot 1.63 ha. Verkocht aan Lambertus v.d. Rijt, voor 2830 gulden. Koop 2, deel van D 804, oostwaarts, aan Joh’s Biemans, voor …aangekomen bij testament op 6-2-1875.  Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 33 en 34, Op 1-3-1879, Testamenten voor Willem Smits, molenaarsknecht, X Erp en zijn vrouw, Francijna v. Berlo, aan elkaar.

Erp, Akte 40, Op 6-3-1879, Verkoop voor 1500 gulden. Martinus Meulensteen aan Joh’s Ketelaars, Huis op de Oudveld, B 55, 56 58, 595, In 1832 hier al een huis, toen  B 57, afgebroken in 1886, samen groot 1.2130 ha.  Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 41 en 42, Op 7-3-1879, Testamenten voor Antonie Rooyakkers, X Erp1862, en zijn vrouw, Adriana v. d. Ven. Aan elkaar.

Veghel, Akte 47, Op 21-3-1879, Inventaris op verzoek van Elisabeth v.d Biggelaar, eerder Wed. van Joh’s v. Erp, later Wed. Antonie v.d. Berg, + Erp 1878. Huis, op het Looyeind,  M 38, 179, 192, 527, 528, 529, L 157, F 269, D 41, 434, 435, 881, 81, 119, Nu in 2012, hier huis, Groothees 16, Verder D 120, 121, 418, 424, 737, 189, C 188, 252, 257, 112, 113, 258.

Erp. Akte 55 en 57, Op 8-4 en 15-4-1879, Openbare verkoop in de herberg van Joseph Kerkhof. Verkoop uit de nalatenschap van Marten Hurkmans, X Erp 1843, Francijna v. Dommelen, 1. Maria v. Dommelen, Wed. Willem Smits, te St.Oedenrode. 2. Antonie Joh’s v.d. Berg, X Joh’a v. Dommelen.  3. a. Lambertus v. Dommelen, b. Martinus v. Dommelen, beiden te Maashees, c. Arnoldus Elbers, X Wilhelmina v. Dommelen, te St. Anthonis.  4. Maria v.d. Biggelaar, Wed.  Lucas Delisse, te Erp.  5. a. Arnoldus Hurkmans, b. Ardina Verbruggen, Wed. Hendricus v. Dooren, te Gemert, c. Reinier Hurkmans. 6. a. Joh’s Sanders, te Veghel. Zij allen verkopen:  Koop 1. Huis, I   926, 927, groot 8.20 are,  gebouwd na 1832, op perceel I  402, afgebroken, stond vlakbij Hurkske 6,  Verkocht aan Antonie v. Wanrooy voor 590 gulden . Koop 2.  De percelen: I  602, 603.  Kopie is aanwezig.

Gemert, Akte 92, Op 21-4-1879, Hypotheek van 1000 gulden. Peter v.d. Tillaar, boer in den Hoek, leent geld van Thomas v. Hoek, boer te Aarle-Rixtel. Borg: bouw en weiland, E 155, 156, 157, 182.

Erp, Akte 82 en 83, Op 23-4-1879, Testamenten voor Jan Verbruggen, en zijn vrouw, Elisabeth Hanenberg. Aan elkaar.

Erp, Akte 88, Op 27-4-1879, Verkoop voor 40 gulden. Lambertus Kweens, aan Antonie Kweens, 1/10 in huis op Keldonk, K 654, 655, gebouwd na 1832, op perceel,  K 616, Nu in 2012, hier woonboerderij, Kuilven 30 en 32. Verder K 710, samen groot 35.10 are. Aangekomen van zijn vader.

Erp, Akte 95, Op 12-7-1879, Testament voor Maria v.d. Rijt, Wed.  Joh’s v.d Berg, Aan zoon, Jan v.d. Berg. Huis,  B 113, 114, 115, 660, 661, gebouwd op perceel B 173, Nu in 2012, hier boerderij, Morsehoef 19, Verder B 662, 175, 176, 385, 389, 390, 392, 394, 425, 585, samen 6.3827 ha, Aan zoon, Antonie v.d. Berg, Huis op de Morsehoef, B 104, 105, Nu in 2012, hier boerderij Morsehoef 16, Verder B 106, 483, 484, Zie ook akte 117, in 1879.

Erp, Akte 104, Op 24-7-1879, De burgemeester van Erp, verkoopt de tiend rechten over dit jaar voor 6693 gulden.

Erp, Akte 109 en 110, Op 29-7 en 5-8-1879, Openbare verkoop voor Willem v. Schipstal, en Jan Rooyakers, als erfgenamen van Gerardus v. Schipstal, + Erp 17-12-1878, nagelaten aan Andries v. Schijndel, deze + 20-12-1878. Verkocht aan Franciscus Smits, boer te Gemert, Huis op Koks,  E 669, 670, samen groot 1.4060 ha,  gebouwd na 1832, op perceel E 399, Nu in 2012, hier huis, Gemertse weg 19.  Aangekomen bij koop op 19-2-1874. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 113, Op 15-8-1879, Verkoop voor 300 gulden. Willem Huybers, arb. te Beek en Donk, aan Willebrordus Wilbers, te Erp, huisje en tuin, M 310, 311, groot 1.96 are, In 1832, hier huis op M 46, afgebroken, stond waar nu kunstwerk, een trekpaard, Hezelstraat) staat. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 126, Op 18-9-1879. Huwelijksconsent. Willem v. Lieshout te Erp, aan zoon Lambertus v. Lieshout, te Maastricht.

Erp, Akte 129, Op 7-10-1879, Verkoop voor 300 gulden. Jacobus Donkers, te Boekel, aan Antonie en Joh’s v. Denken, te Erp, perceel B 546, 547.

Erp, Akte 131, Op 10-10-1879, Testament voor Hendrina v. Schijndel, enig erfgenaam is Adriaan v.d. Berg, boer en wethouder te Erp.

Erp, Akte 134, Op 7-11-1879, Deling tussen de kinderen van Jan v.d. Elsen, X Erp 1823, Anna Maria v.d. Tillaart. Beide + te Erp, en behuwd zus Elisabeth v.d. Elsen.  Deelgenoten:  1. Lambertus v.d. Elsen.  2, Willem v.d. Elsen.  3. Matheus v.d. Elsen.  4. Joh’s v.d. Elsen.  5. Joh’s v. Strijp, X Geertrui v.d. Elsen,  Allen te Erp. 6. Antonius v.d. Elsen, boer te Uden. Toebedeeld aan Lambertus v.d. Elsen, huis op den Dijk, M 7, 117, 118, 119, Nu in 2012, hier woonboerderij, Morsenburg 1, Verder M  120, 121, 122, samen 1.9898 ha. Verder de percelen: L 51, 506, 39, 28, 29, 30, 175, D 658, 659, B 606.  Toebedeeld aan Joh’s v. strijp enz, Huis op de Bolst, A 56, 57, 58, 59, Nu in 2012, hier huis Melvert 13, Verder de percelen  A 60, 61, 471,  B 51, 52, 53, 54, 71, 74, 514, 515, 516, 517, 518 519. Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 135, Op 8-11-1879, Testament voor Maria Martens, X Erp 1852, Wed. Antonie v. Lieshout, Aan mijn neef: Antonie Martens, smid te Delft.

Erp, Akte 140 en 144, Op 18-11 en 25-11-1879, Openbare verkoop in de herberg van Antonie Hendriks, door Gerardus, Hendricus, Willemijna, Antonius, Adrianus, Joh’s v. Stiphout, Lourens, Antonie en Joh’s  Manders te Boekel, Arnoldus Manders, te Noord Amerika, Lamberdina v. Boxtel, te Boekel.  Aangekomen van Joh’s Dekkers, X Catharina v. Stiphout, beide + te Erp. Koop 1, huis, bij de brug, M 61, Nu in 2012, hier huis, Hezelstraat  28, Verder M 62, 538, groot samen 63.94 are, Verkocht aan : Gerardus, Hendricus, en Willemijna v. Stiphout, voor 8528 gulden.  Kopie is aanwezig.

Erp, Akte 146 en 149,  Op 26-11 en 3-12-1879, Openbare verkoop ten herberge van Matheus v. Roosmalen, Verkoop door  Matheus v. Roosmalen, te Erp, en Joh’s v.d. Heyden, te Bakel, Koop 1, huis, op het Looyeind, C 310, 311, In 1832, hier nog heide, Nu in 2012, hier huis, Berkensteeg 9, Verder C 242, Opgehouden door Matheus v. Roosmalen. Verder verkocht aan Andries Joh’s Bevers, strodekker Erp, huisje op het Looyeind, D 748, 749,  gebouwd op perceel D 456, afgebroken in 1906. Groot samen 40.90 are.

Erp, Akte 147, Op 28-11-1879, Verhuur, Joh’s v.d. Tillaart, en Egidius Boerdonk. Als voogden over Aan Joh’s v.d. Tillaart voor 123 gulden. perceel grond.

Gemert, Akte 134, Op 12-12-1879, Inventaris  op verzoek van Petronella v.d. Akker, Wed. Peter v.d. Tillaar in den Hoek, Huis in den Hoek, E 119, 264, 265, 177, Nu in 2012 hier ongeveer boerderij, Hoek 9, Verder E  178, 179,  180,  183, 301, 221, 414, 415, 640, 653, F 87, 88, 101, ¼ in hooiland, E 224, de ½ in hooiland, E 400, 3/16 in G 35 en 36.  

Erp, Akte 160, Op 22-12-1879, Huurcontract tussen Gerardus Timmers, boer op Keldonk, en Joh’s Lambertus v.d. Hurk, geb. Erp, 21-8-1809,  boerderij op den Dieperskant, voor 217 gulden per jaar, Het gaat hier om de Boerderij, nu in 2012, hier boerderij, Dieperskant 7 en 9. Zie ook Akte 115, in 1874. Zie ook verkoop in 1834.

Erp, Akte 161, Op 30-12-1879, Hypotheek van 750 gulden. Piet Beekmans, boer op Keldonk, leent geld van Adriaan Hendrik v.d. Berg,  Borg: de percelen I  838, 839,  samen groot 81.20 are. Gebouwd op perceel I  649. Nu in 2012, hier huis op Sluisweg 25.

Tot zover de periode 1870 / 1879.