Notarieël Archief 1890-1899

Notarieel Archief 1880-1889.

U vindt hier, te beginnen in 1880, vele akten die betrekking hebben op Erps onroerend goed en meestal gaan ze over Erpse mensen etc. Ik heb deze geplaatst op volgorde van datum. Staat er Erp voor het aktenummer, dan is die akte opgemaakt door de Erpse notaris Copllee. Staat er voor het aktenummer bv. Veghel, dan is dit een akte opgemaakt door de Veghelse notaris Vaalman. Akten, waar Gemert voor staat, zijn opgemaakt door de Gemertse notaris v. Kemenade. Zo ook met Uden, door notaris v. Breda. Vanzelfsprekend zijn de laatste drie te vinden in het resp. Veghelse, Gemertse en Udense notarieel archief.

In deze 10 jaar worden ongeveer 265  huizen genoemd. Sommige huizen echter wel 2 of meer keer. Aanvullende gegevens staan cursief afgedrukt. Staat er een huis op een perceel, dan is dat perceelsnummer onderstreept. In bijna alle gevallen verwijs ik naar de situatie in 1832. Als er in 2010, op dezelfde of ongeveer dezelfde plek nog een huis is, vermeld ik het huidige adres. Van een flink aantal akten zijn in de Erpse heemkamer kopieën van het origineel aanwezig.  In  die gevallen is het akte nummer en de datum, onderstreept en vetgedrukt. In totall heb ik in deze periode 485 akte doorgenomen.

In een paar gevallen, heb ik een huis niet thuis kunnen brengen. Als ik hiervoor later alsnog de oplossing vind, dan voeg ik die toe, achteraan , achter het jaar 1889. ( in deze map).

Mijn excuus, ondanks grote zorgvuldigheid, voor eventuele fouten in o. a. de aanvullende gegevens.

Martien van Berlo, 2010.

1880.

 Erp, Akte 4, op 7-1-1880. Testament voor Hendrica v. Velthoven, X Erp 1879, huisvrouw van Joh’s v.d. Akker, te Erp. Alles aan haar man.

Veghel. Akte 5, op 7-1-1880. Deling tussen de erven Joh’s v.Erp, X Anna Maria v.d.  Broek, te Veghel. o.a. aan Ant’s v. Dooren, X Elisabeth v. Erp, weiland aan de Veghelse dijk, L 9 en 10, en L 529, groot 45.20 are.

Erp, Akte 6, op 9-1-1880. Verkoop door Matheus v. Roosmalen boer te Erp, aan Antonie v. Stiphout, boer te Erp. Huis met bouwland, hei en wei, sectie C 310, 311, ( In 1832 hier alles nog heide,  nu in 2011, huis op Berkensteeg 9 ),  verder C 242,  D 238, 239,  te samen 1.6860 ha, voor 1400 gulden.

Veghel, Akte 6, op 14-1-1880, Verkoop van diverse losse percelen, o.a. bouwland, in den Hoek, het kempke,  E 264 en 265, verder E 301,  F  87 en 88, verder wat hooiland.

Erp, Akte 13, op 22-1-1880. Testament voor Johanna Maria Bekkers, arbeidster, huisvrouw van  Arnoldus Vermeulen, arbeider te Erp. Alles aan haar man.

Erp, Akte 14, op 23-10-1880. Verhuur boerderij, Joh’s v. Haandel, grondeigenaar te Erp, aan Antonie Jansen, boer te Erp. Boerderij te Erp, in de Rijt,  ( Kraanmeer ?? ) voor 120 gulden per jaar, voor 6 jaar. 

Erp, Akte 15, op 26-1-1880, Verkoop door Joh’s, Adriaan, Anna, Willem, Welten allen te Erp, verder Antonie Welten, dienstknecht te Veghel, Godefridus Welten, boer te Veghel, en Arnoldus Welten, te Beek en Donk,   aan Petronella Welten, te Erp, 7/8 deel in onverdeelde goederen, o.a. E 585, 589, F 340, 409, 410, 411,  K 716. Samen 1.4310 ha. Verkopers zijn eigenaar geworden door + broer Lambertus Welten.

Erp, Akte 18, op 27-1-1880. Testament voor Joh’s  v. Haandel,  grondeigenaar te Erp, ¼  aan neef Hendrik v. Haandel, koopman, te Erp.  ¼ aan nicht Maria v. Haandel, te Deurne, boerin.  ¼ aan Andries Kuypers, X Geertruida v. Haandel, te Erp.  ¼ aan Joh’s Lambertus Muselaars en Antonetta Muselaars, kinderen van  Franciscus Muselaars.

Erp, Akte 24, op 5-2-1880, Inventaris, voor:  A.  1. Gerardus v. Lieshout, boer te Boekel, als voogd over zijn  onm. kinderen: Francijna, Antonie en Joh’s , verwekt bij Joh’a Egelmeers. 2. Martinus v. Lieshout, te Erp, voor zichzelf, en ook voor: . Peter v. Lankveld, boer te Sambeek, Wedn. van Anna Maria v. Lieshout, als vader en voogd over zijn onm. kinderen, Geertruida en Antonie v. Lankveld.    B. Joh’s v. Lieshout, arb. te Erp, en Hendricus v. Lieshout, boer te Erp.                                               C. uit eigen hoofde: Maria, Wilhelmina, Antonetta, Antonie, Arnoldus en Franciscus v. Lieshout, allen te Erp. De onder A. genoemden zijn geboren uit : Joh’s v. Lieshout, X Erp 1821, Francijna v. Santvoort, De onder B en C, genoemden zijn geboren uit, Joh’s v. Lieshout, X Anna v.d. Berg. Er werd hier alleen roerend goed genoemd. Zie ook akte 45, in 1846, en akte 114 en 116, in 1845, verder akte 28, in 1843.

Erp, Akte 32 en 38, Op 11-2 en 18-1880, Openbare verkoop. Martinus Antonie Biemans, boer op den Boerdonksen dijk verkoopt huis, aan den Boerdonksen dijk, I  522, 523, Nu in 2012, hier huis, Boerdonksen dijk 22, Verder I  524, 877, samen groot 75.60 are,  Verder de losse percelen : I  892, 893, en G  9 en 498. Alles werd opgehouden. Zie ook akte 41, in 1880.

Erp, Akte 31 en 37, Op 11-2 en 18-2-1880, Openbare verkoop, door  den algemenen armen te Boekel, o.a. te Erp,  de percelen: C 98 en 99, groot 2.05 ha, verkocht aan Joh’s Jan Bouw, voor 320 gulden.

Gemert, Akte 50, Op 14-2-1880, Hypotheek van 100 gulden. Jan Ophey, boer te Erp, leent geld van Adriaan Delisse, te Erp. Borg : huis in het Hurkske,  F 380, In 1832, hier alles nog heide, Nu in 2012, hier huis, Meerbosweg 17, Verder  F 473,

Erp, Akte 41, Op 20-2-1880, Verkoop. Martinus Antonie Biemans, boer op den Boerdonksen dijk, verkoopt grond, aan Jan Swinkels, boer en anderen, de percelen : G 9 en 498, 474, 500, 386, en onverdeeld deel van E 392. Zie ook de akten: 32 en 38, in 1880.

Erp, Akte 42, Op 20-2-1880, Verkoop. 1. Adriaan v.d. Berg, te Erp.   2. Hendricus v.d. Berg, te Boxtel.  3. Gerardus v.d. Burgt, X Joh’a v.d. Berg, te Boekel.  4. Lambertus v.d. Aa, X Catharina v.d. Berg, te Eerde. 5. Peternel v. Duynhoven, Wed. Joh’s v.d. Berg, en haar onm. dochter, Hendrica.  6. Joh’a v.d. Berg.  Koop 1, Huisje, en tuin, aan den Boerdonksen dijk,  I  532, 533, Nu in 2012, hier huis, Boerdonksen dijk 28,   Verder I  534. Verkocht aan Adriaan v.d. Berg, voor 720 gulden. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 46, Op 27-2-1880, Hypotheek van 700 gulden. Gerardus v.d. Velden, boer in de Laren,      ( nu Teuwseler ), leent geld van Jan en Lambertus v. Santvoort, te Veghel, Borg : huis op den Dieperskant, I  887, In 1832, perceel I  724, in 1882 afgebrand, en nooit herbouwd, stond aan huidige groenstrook, ( voorheen zandweg ),   tussen de huizen, Teuwseler 5 en Dieperskant 20. Verder I   886, 723, 599, 722.

Erp, Akte 48 en 56, Op 28-2 en 5-3-1880, Openbare verkoop voor Petronella Leurs, Wed Peter Goorts, aan o.a. Francis Smits , te Gemert en anderen onr. goed te Erp.

Erp, Akte 49, Op 28-2-1880, Verkoop voor 100 gulden. Willem Huybers, X Erp 1871, Adriana Vossenberg,  aan Adriaan v. Lankveld, bakker te Erp, bouwland,  M 333, groot 16.60 are.

Erp, Akte 50, Op 28-2-1880, Hypotheek van 300 gulden. Joh’a v.d. Eynden,  Wed. Joh’s v. Sinten, leent geld van Lambert Lamers, koopman te ’s Bosch. Borg: huis, op Boerdonk,  G 535, 506, 507, In 1832, hier alles nog heide, nu hier ongeveer huis,  Boerdonkse Dijk 17, Verder G 736, 737 en 738.

Erp, Akte 52 en 59, Op 2-3 en 10-3-1880, Openbare verkoop, in resp. de herberg van Antonie v. Lieshout en de herberg van Lambertus v. Lith., beiden op Keldonk.  Door fam. Peters: A. 1. Dirk Peters. 2. Joh’s Peters, X Erp 1874, Wedn. Bartelina Peters, voor zich, en als voogd over zijn onm. kinderen: Martha en Theodora. 3. Jacobus Bouw, X Erp 1869,  Wedn. Theodora Maria Peters, en 3 onm. kinderen.  B. Jacobus Gruyters, Lambertus Smits, Theodora Gruyters, allen boer te Erp, Verder Willem Smits, X Erp 1868, Wouterina Gruyters, te Gemert. Peter Jansen, X Antonetta Gruyters, te Gemert. De verkopers onder A. zijn deze goederen aangekomen de ½ gezamenlijk, en de andere ½  door + Helena Peters, febr. j.l. Verkocht door de fam. Peters: Koop 1: Huis op Keldonk, K 443, Nu in 2012, hier huis, Kampweg 9, Verder K 444, en deel van K 445, Verkocht aan Martinus v. Berlo, voor 1428 gulden. Deze boerderij is meteen daarna verhuurd aan Jan v. Santvoort, vervolgens aan Antonie v. Dooren, uit Boekel.  Martinus v. Berlo, kocht deze boerderij voor zichzelf en een deel van de percelen : K 445 en 449, voor Antonie v.d. Bosch, te Boekel. Het drieske voor het huis, K 553, groot 19.30 are,  werd verkocht voor 120 gulden, aan Joh’s  Bartel v.d. Heuvel. Verder nog 2 losse percelen, o.a. K 322, H 186, Zie ook akte 86, in 1847. Voor verkopers onder B genoemd.        Koop 7.Ontgonnen grond , H 448, en heide, H 713, verkocht aan Joh’s Peters. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 55, Op 5-3-1880, Verkoop voor 350 gulden. Willem Huybers, X Erp 1871, Adriana Vossenberg, te Beek en Donk, aan Joh’s Baptist, Lodewijk Maria v. Erp, geneesheer te Erp. bouwland en weiland L 392 en 393 groot 43.80 are.

Erp, Akte 58 en 65, Op 9-3 en 16-3-1880, Openbare verkoop in de herberg van Joh’s Jacobus Meyers, te Erp. Verkopers zijn: Marten v. Lieshout, metselaar te Erp en Gerardus v. Lieshout, Wedn. Joh’a Egelmeers te Boekel, hebben onm. kinderen.  Zij verkopen: een huis op Heuvelberg, F 247, groot 2.30 are. Gebouwd op perceel F 32, Nu in 2012, hier huis, Heuvelberg 9, Verder F 246, bouwland, groot 27.10 are, samen verkocht aan Willem Welten voor 700 gulden. Verder verkocht: de percelen : F 55, 56 en 61, aan Martinus v. Gerwen, voor 1063 gulden, Verder de percelen : deel van F 244, aan Peternel v.d. Putten, Wed. Joh’s v.d. Laar.          Zie verder aanwezige kopie.

Erp, Akte 74, Op 2-4-1880, Verkoop voor 250 gulden. Antonie Marten v.d. Aa, X Erp 1864, Ardina Biemans, aan Hendrik Willem v. Wanrooy, bouwland, op Heuvelberg, F 31.

Erp, Akte 75, Op 3-4-1880, Verkoop voor 1750 gulden. Joh’s v.d. Elsen, aan Lambert en Willem v.d. Elsen, en Joh’s v. Strijp, allen te Erp. ontgonnen grond, A 435 en L 486, en aan Joh’s v. Strijp, de percelen : A 251, 320, 324, samen 2.0350 ha. Voor 1250 gulden.

Gemert, Akte 107, Op 5-4-1880, Verkoop voor 114 gulden. Peter Meulensteen, boereknecht te Erp, aan Martinus Hendriks, boer te Erp, heide,  A 484, groot 78.60 are, aangekomen op 4-12-1877.

Erp, Akte 76, Op 6-4-1880, Hypotheek van 600 gulden. Hendrik Hermanus v.d. Berg, X Antonia v.d. Berg, op de Kraanmeer, lenen geld van de Veghelse Spaarbank vereniging te Veghel, Borg, Huis op de Kraanmeer, A 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Nu in 2012, hier boerderij op Kraanmeer 10, Verder A 26, samen 3 ha.

Erp, Akte 78, Op 7-4-1880, Testament voor Elisabeth Hanenberg, huisvrouw van Jan Verbruggen. Alles aan broers en zussen Hanenberg, te Boekel, dit alles van haar deel.  Zie ook akte 82 en 83, in 1879.

Erp, Akte 80, Op 10-4-1880, Verkoop voor 700 gulden. Joh’a v.d. Boogaard, aan Adriaan v.d. Boogaard, hooiland,  K 243, en weiland, H 196.

Erp, Akte 81, Op 10-4-1880, Verkoop voor 300 gulden, Antonie v.d. Boogaard, aan Adriaan v.d. Boogaard, bouwland en weiland, K 571.

Erp, Akte 60, Op 12-4-1880, Verkoop voor 150 gulden. Joh’s Geert v.d. Biggelaar, arb. te Erp, aan Antonie v.d. Tillaart, boereknecht te Veghel. Wei te Erp, A 451 en 452, groot 54.40 are.

Erp, Akte 63 en 70, Op 15-4 en 22-4-1880, Openbare verkoop in de herberg van Joseph Kerkhof. Verkopers: 1. Dirk Beekmans, 2. Adriaan v.d. Berg, X Erp 1872, Maria Beekmans.  3. Gerardus v.d. Craanmeer, X Willemijna Beekmans.  4. Peternel v.d. Nieuwenhuyzen, X Erp 1866, Wed. van Antonie Beekmans. Zij verkopen: koop 1, huis op Keldonk, K 541,  afgebroken in 1896, stond aan de huidige Kampweg, Verder K 542, 539, samen 74 are. Verkocht aan Willem Joh’s v.d. Nieuwenhuyzen, X Erp 1872, Lamberdina Bouwen. Koop 2, de percelen : K 560, 561, 562, 563, verkocht aan Maria Anna v. Schijndel, Wed. Willem v. Berlo, voor 640 gulden. Koop 3, onverdeeld 1/7 in de percelen I  432, 433, 434, 635, 636, 637, verkocht aan Hendricus Scheepers, voor 120 gulden.

Erp, Akte 85 en 86, Op 29-4-1880, Herroepen testamenten voor Antonie Koolen, en zijn vrouw, Wilhelmina v. Kreyl, aan nicht, Maria v. Creyl, dienstmeid te Erp, en aan Maria v. Kreyl.

Erp, Akte 87, Op 30-4-1880, Hypotheek van 1300 gulden. Hendricus Schepers, te Erp, leent geld van Joh’s Cornelis de Greef te Veghel. Borg : Huis in den Hoek, E 58, 591, 599, 591,  Gebouwd op de percelen E 272 en 273, Nu in 2012, hier huis, Hoek 16, Verder E 512,  F 446.

Erp, Akte 88, Op 30-4-1880, Hypotheek van 450 gulden. Andries Joh’s Bevers, strodekker te Erp, leent geld van Maria v. Hoof, dienstmeid te Erp. Borg : Huis aan de huidige Boekelse weg, D 748, 749,  groot 40.90 are, gebouwd op perceel, D 457, afgebroken in 1907, stond achter, Boekelse weg 3.

Erp, Akte 89, Op 6-5-1880, Testament voor Joh’a Verbruggen, X Erp 1878, huisvrouw van Joh’s Biemans, Aan haar man.

Erp, Akte 91, Op 14-5-1880, Verkoop voor 200 gulden. Gerard Dreessen, te Erp, aan Martinus Meulensteen, heide en bouwland, aan de Bolst, A 398, 399, In 1832 hier nog heide, nu in 2012, hier het huis, Bolst 13, ( v. Grinsven ), eigenaar geworden op 4-12-1877, van de gemeente gekocht, op verkoopdag, heide percelen, perceel no 106, huisje en heide, groot 64.40 are, voor 51, gulden verkocht aan Gerard Dreessen. ( het huisje dat op dit perceel staat, is nu in 1880 afgebroken). Zie ook akte 27, in 1881.

Erp, Akte 93, Op 26-5-1880, Deling tussen de kinderen van Peter Verbakel, X Erp 1836, Christina Timmers. Deelgenoten: 1. Hendricus Verbakel. 2. Martinus Verbakel. 3. Gerardus Verbakel.  4. Joh’s Verbakel. Allen boer te Erp.    Lot 1, aan Hendricus Verbakel, 1/5 deel oostwaarts van perceel H 488. Lot 2, aan Martinus Verbakel, huis op Keldonk, K 477, 478, Nu in 2012, hier huis, Kampweg 24, Verder K 479, 480, 481, 573, 574, 2/5 westwaarts van H 488, de ½ oostwaarts van H 326, onverdeeld 1/3 in K 47. Lot 3, aan Gerardus Verbakel, bouw en weiland, H 201, 204, Lot 4, aan Joh’s Verbakel, de ½ in H 526.  Kopie aanwezig.

Gemert, Akte 150, Op 31-5-1880, Ruil. Wilbert Kerkhof, senior, geeft af, aan 1. Wilbert Kerkhof, junior, 2. Hendricus Kerkhof,  3. Antonie Delisse, X Elisabeth Kerkhof, huis in het Hool, K 2, 3, 6, 126, 176, 670, 671, In in 1832 hier al een huis, toen K 177, nu in 2012, hier huis, Sweenslag 18, Verder K 672, 673, samen 2.1138 ha,   De laatstgenoemden, kinderen van Wilbert Kerkhof, senior, staan af aan Wilbert Kerkhof, senior, Huis in den Hoek, E 195, 196, 201, 20, 280, 281, 328, 3422, 343, nu in 2012, hier ongeveer boerderij, Kempkesweg 9, Verder E 344, 103, 135,  K 81.  Samen 4.9354 ha.

Erp, Akte 99, Op 10-6-1880, Verklaring. Door Adriaan v.d. Berg  en  Franciscus Muselaars te Erp, over de vraag wie de erfgenamen zijn van Christiaan Cornelis Rietman. + Erp.  Deze akte zit niet in het archief.

Gemert, Akte 173 en 174, Op 19-6-1880, Testamenten voor Joh’s Lambertus v.d. Rijdt, X Erp 1879, Joh’a Maria Goorts. Aan elkaar.

Erp, Akte 104, Op 24-6-1880, Verkoop voor 1000 gulden. Hendrik v.d. Loo, aan Joh’s Brugmans, op Zijtaart, grond in de Lijnse kampen,  K 156.

Erp, Akte 106, Op 29-6-1880, Hypotheek van 200 gulden. Martinus Antonie Biemas, boer op de Boerdonksen dijk, leent geld van Adriaan Lucas Delisse. Borg: Huis enz, aan den Boerdonksen Dijk, I 522, 523, Nu in 2012, hier huis, Boerdonksen dijk 22, Verder I  524, 877.

Erp, Akte 107 en 108, Op 2-7-1880, Testamenten voor Jan Verbakel, X Wilhelmina Bouw. Aan elkaar.

Gemert, Akte 195, Op 5-7-1880, Deling tussen 1. Wilbert Kerkhof, senior, X Erp 1831, Lamberdina Tielemans. 2. Wilbert Kerkhof, junior. 3. Hendricus Kerkhof.  4. Antonie Delisse, X Elisaeth Kerkhof. Toebedeeld  aan Wilbert Kerkhof, senior, de percelen: E 481, 202.  Toebedeeld aan  Antonie Delisse, enz.   Huis enz, op Keldonk, in het Hool, K 2, 3, 6, 126, 127, 176, 670, 671, In 1832, hier al een huis, toen op K 177, Nu in 2012, hier huis, Sweenslag 18, Verder K 672, 673, Toebedeeld aan Hendricus Kerkhof, Huis enz. in den Hoek, E 194, 688, 204, 205, 413, 195, 196, 201, 20, 280, 281. 328, 342, 343, nu in 2012, hier huis, Kempkesweg 9, Verder E 344, 103, 135. Toebedeeld aan Wilbert Kerkhof, junior, de percelen:  H 412, 590, K 78, 174, 6, 31, deel van weg, tegen K 174 aan.

Gemert, Akte 196, Op 5-7-1880, Testament voor Wilbert Kerkhof, ( senior ), geb. Erp, 4-10-1803, + Erp 8-1-1892, X Erp 1831, Lamberdina Tielemans, geb. Erp, 2-10-1804, + Erp 21-6-1879. Aan Wilbert Kerkhof, ( junior ), geb. Erp 14-10-1838, + Erp 6-12-1909, X Erp 5-6-1871, Petronella Goorts, geb. Erp, 15-7-1845, + Erp 1-1-1907. hooiland, K 7. Aan Hendrik Kerkhof, de percelen: E 481, 202. Aan Ant. Delisse, hooiland, perceel K 1.

Erp, Akte 121, Op 20-7-1880, Verpachting van de tienden van Erp, voor

Erp, Akte 127, Op 29-7-1880, Inventaris op verzoek van Joh’s Schepers, X Maria v. Duynhoven, + Erp 4-12-1876, als vader en voogd over zijn 3 onm. kinderen: Antonie, Leonardus en Gerardus Schepers.   Huis enz, op de Bolst, A 205, 143, 297,  B 563, gebouwd op perceel B 60, afgebroken in 1883, Verder B 564, 565, 59, 92, 629, 86, 502, 416, 535, 536, 631, aangekomen op openbare verkoop op 22 en 29- 10-1872. Zie ook akte 133 en 137, in 1880.

Erp, Akte 128, Op 29-7-1880, Openbare verkoop in de herberg van Joseph Kerkhof. Door Joh’s v. Sinten, arb. en Jan v. Wanrooy, X Erp 1863, Cornelia v. Sinten, allen te Erp. Koop 1. Huis aan de Boerdonksen Dijk, G 506, 507, In 1832, hier nog heide, Nu in 2012, hier huis, Boerdonksen Dijk 17, Verder G 736, 737, 738, Verkocht aan Adriaus v. Eck, te Erp,    Koop 2,  ontgonnen grond, G 535. Zie ook akte 161, in 1880.

Erp, Akte 129, Op 30-7-1880, Inventaris op verzoek van Joh’a Antonie v. Geffen, Wed. Adriaan v.d. Berg, + Erp 17-5-1878, er zijn onm. kinderen: Joh’s Hendricus v.d. Berg. Er is nog onvedeeld onr. goed, 1/8 part daarin.

Erp, Akte 132, Op 5-8-1880, Testament voor Gerardina Adriana Maria, v. Hardevelt, te Erp, Aan mijn nicht en petekind: Gerardina Adriana Maria v.d. Kruyf, en nog anderen te Maastricht.

Erp, Akte 133 en 137, Op 10-8 en 17-8-1880, Openbare verkoop door Joh’s Schepers, en zijn onm. kinderen, met name : Antonie, Leonardus en Gerardus, geboren uit Maria v. Duynhoven.  aan Lambertus Verbruggen,  te Erp. Voor 3990 gulden. Koop 1, Huis op de Bolst, B 563,  In 1832, hier huis, toen op B , Verder B 564, 565, 59, Zie ook akte 127, in 1880. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 134 en 135, Op 17-8-1880, Testamenten voor Antonie Verbakel, en  X Erp 1865, Peternel v. Bragt. Aan elkaar.

Erp, Akte 138, Op 19-8-1880, Verkoop voor 600 gulden. Joh’a v. Berlo, X Erp 1844, Wed. Leonardus Donkers, aan Adrianus Donkers, hun zoon. De onverdeelde ½ in huis aan de Kerkstraat,  M 457, 458, 459, samen 14.78 are, In 1832, hier al een huis, toen op M 30, en 31. Nu in 2012, hier huizen, Kerkstraat 20 en 22.  Zie ook akte 5, in 1881.

Erp, Akte 139 en 141, Op 24-8 en 31-8-1880, Openbare verkoop. Hendricus v. Santvoort, mede namens, Geertruida v. Santvoort, die onder curatele is gesteld, Verder namens, Maria v. Santvoort, Verder namens, Christiaan, Hendricus, Catharina, Martinus en Willem Welten, X Erp 1858,  Adriana  Coolen. Koop 1. Huis , M 284, In 1832, hier al een huis, toen op M 54 en 55, Nu in 2012, hier huis, Hezelstraat 14, Verder M 53 samen groot 15.70 are. 2 kamers, keuken en stal, schop, en tuin, scheidende op de brandmuur, aan de zuidzijde,   Koop 2. Een kamer, en keuken, en kelder, belend noordwaarts aan koop 1, M 57. Koop 3, 2 kamers, en keuken, met kelder, schop, en tuin M 526, en deel van M 57 zuidwaarts, 13 are, Koop  2 en 3 samen. Alles werd opgehouden. Koop 4, weiland, K 646, op Keldonk, wel verkocht voor 1170 gulden.

Erp, Akte 142 en 144, Op 1-9 en 10-9-1880, Openbare verkoop ten herberge van Antonie de Groot, op Boerdonk.   Hendricus Tielemans op Boerdonk, aan Hendrik Kerkhof en anderen op Boerdonk. Koop 1, Huis op Boerdonk, G 204, 205, afgebroken in 1883, Verder G 732, 733, samen 81.94 are, voor 5200 gulden verkocht aan Hendrik Kerkhof. Stond aan de Geluckweg.

Veghel, Akte 86, Op 30-8-1880, Deling tussen 1. Petronella v.d. Akker, X Erp 1869, Wed, Peter v.d. Tillaer, en haar onm. kinderen: Martinus, Ardina, Gerardus, en Christianus v.d. Tillaer. 2. Gerardus v.d. Aa, X Joh’a Maria v.d. Velden. 3. Margaretha v.d. Velden.  4. Barbara v.d. Velden, Wed. Dirk v.d. Steen, en hun onm. kinderen : Hendricus en Wilhelmina v.d. Steen. 5.  Hendricus v. Hoof, Wedn. Geertruida v.d. Velden,  en hun onm. kinderen: Petrus, Wilhelmina, Joh’a, en Egidius v. Hoof . 6. A. Joh’s v.d. Steen, Wedn. Joh’a v.d. Velden. B. Martinus v.d. Steen.  C. Jan v.d. Steen. D. Hendricus v. Asseldonk, X Wilhelmina v.d. Steen. 7. Lambertus v.d. Tillaart, toeziend voogd. Zij delen de goederen van hun ouders : Peter v.d. Tillaart, X Erp, Ardina v.d. Velden.    Toebedeeld aan 1. Petronella v. Akker, Wed. Peter v.d.Tillaar,   Huis in den Hoek, E 177, Nu in 2012, hier ongeveer boerderij, Hoek 9, Verder E 178, 179, 180, 183, 640, 653. Verder E 119, 221, 414, 415, F 101. Toebedeeld aan 2.Gerardus v. Aa, enz, roerende goed en contant geld. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 151, Op 30-9-1880, Inventaris op verzoek van Adriaan v.d. Berg, X Erp 1872, Maria Beekmans, +, Huis aan de Boerdonkse dijk, I 532, 533, Nu in 2012, hier huis, Boerdonksen dijk 28, Verder I 534, samen groot 1.0340 ha.

Erp, Akte 152, Op 1-10-1880, Hypotheek van 200 gulden. Theodorus Schellings op Keldonk, leent geld van de gemeente Erp, Borg : huis bij sluis 5,  H  436, 437, groot 66 are, In 1832, hier alles nog heide, in onze tijd huis aan de kanaaldijk, afgebroken in 19..  , laatste bewoner was Andre v.d. Heuvel.

Erp, Akte 155, Op 11-10-1880, Hypotheek van 400 gulden. Petronella v.d. Putten, Wed. van Jan v.d. Laar, en Peter en Elisabeth v.d. Crommenakker, allen boer, lenen geld van Elisabeth Philippina v.d Ven, te Erp. Borg: perceel F 244, en de onverdeelde ½ in perceel, F  287, 288, In 1832, perceel F 45, nu in 2012, hier ongeveer boerderij, Heuvelberg 20, Verder F 470, en E 540.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 157, Op 15-10-1880, Testament voor Jacoba v. Dooren, X Erp 1878, Frans v.d. Heyden. Aan haar man.

Erp, Akte 158 en 162, Op 16-10 en 23-10-1880, Openbare verkoop krachtens volmacht, beide keren in de herberg van Lambert Lammers, op Boerdonk. Verkoper: Antonie v.d. Putten , aan Antonie v.d. Tillaart,  voor 1140 gulden.  Huis op Boerdonk, G 574, 605, samen 18.60 are. In 1832, hier nog grond van de gemeente Erp, Nu in 2012, hier het wooncomplex, “ den Hospes “, Gebouwd rond 1866, de Kapelstraat is toen ook ontstaan. ‘ den Hospes” had als eigenaar en bewoner, Antonie de Groot,  deze  had geld geleend van Antonie v.d. Putten, maar voldeed niet aan zijn verplichtingen, hij weigerde dit zelfs pertinent, het kwam tot een gedwongen verkoop van dit huis en herberg ‘ den Hospes “. Zie ook akte 116, in 1868. Deze grond was gekocht van de gemeente Erp, op de verkoopdag op 5-6-1866, van heide percelen en andere percelen, perceel no 18, voor 30 gulden aan Joh’s v.d. Reijdt,  Zie verder ook akte 171, in 1874. Zie verder kopie van akte 158 en 162, in 1880.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 159, Op 18-10-1880, Deling tussen de kinderen van Jan Bouw, X Hendrina v.d. Berg. Deelgenoten:  1. Joh’s Bouw.  2. Gerardus Bouw.  3. Hendrik Wilbert Kerkhof, X Erp 1866, Antonetta Bouw.  Lot 1, aan Joh’s  Bouw, Huis, op het Looyeind,  D 123, 50, 51, 54, 86, 87, 88, 115, 116, Nu in 2012, hier huis, Groothees 18, Verder D 122, 919,   Lot 2. Aan Hendrik Wilbert Kerkhof, X Antonetta  Bouw, Huis op de Kraanmeer, A 8, 18, Nu in 2012, hier boerderij Kraanmeer 3 en 3a, Verder A 19, 20, 21.  Lot 3. Aan Gerardus Bouw, Huis op de Kraanmeer, C 47, Nu in 2012, hier boerderij, Kraanmeer 15, Verder C 226. Kopie aanwezig.

Gemert, Akte 293, Op 18-10-1880, Hypotheek van 800 gulden. Adriaan v.d. Berg, X Maria Beekmans +. Leent geld van Joh’s Willem Maas, boer te Gemert. Borg: Huis aan de Boerdonksen dijk, I  532, 533 en 534, Nu in2012, hier huis Boerdonksen Dijk 28. Verder H 495.  Zie ook akte 151, in 1880.

Erp, Akte 171, Op 13-11-1880, Verkoop voor 110 gulden. Joh’s Louis Janssens en Helena Raaymakers, te Veghel, aan Joh’s v. Oss, te Erp, bouwland op Epeldonk, M 334.

Erp, Akte 175, Op 20-11-1880, Hypotheek van 2500 gulden. Antonie v. Oorschot, boer in het Hurkske, leent geld van Maria v. Santvoort. Borg: Huis in het Hurkske, F 177, afgebroken, nu in 2012, hier deel bedrijventerrein Molenakker. Verder F 178, 179, 180, 181, 868. Verder huis I  181, 868, 1003, 1004, 969, 673.

Erp, Akte 176, Op 25-11-1880, Openbare verkoop. Verkopers : A Geertruida Swinkels, X Erp 1867, Wed. Hendrik v.d. Hurk, te Erp, verder B. Joh’a Manders, Wed. Lucas Coolen,  C. Peter v.d. Sanden, X Huiberdina Welten, te Bakel, Francis v. Stiphout, X Joh’a Welten, te Beek en Donk,  Peter de Greef, X Geertruida Welten, te Veghel, Joseph de Greef, X Maria Welten te Gemert. Koop 1. Door verkoper A. Huis op Keldonk, H 434, 435,  In 1832, hier alles nog heide, nu in 2012, hier huis, Trentweg 17, Verder H 536, samen groot 1.1680 ha.  Verkocht aan Martinus Lankers, voor 860 gulden.  Koop 2, door verkoper B. Huis, I  806,  807, samen groot 15.40 are Gebouwd op perceel I  402, afgebroken in 1918, stond tussen Dieperskant 11 en 20, Verkocht voor 254 gulden, aan Anna Maria v. Haandel, X Erp 1841, Adriaan v. Deursen,  Koop 3, door verkoper C, weiland I 695, groot 14 are, verkocht aan Lambertus Coolen, voor 134 gulden. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 177, Op 26-11-1880, Openbare verkoop ten herberge van Joh’s v.d. Bosch, Verkoop door Martinus v. Roosmalen aan  Willem Theodorus Klaassen, te Veghel, weiland, D 521 en 522, verder perceel D 817, perceel D 816. Samen voor 960 gulden.

Erp, Akte 181, Op 30-11-1880, Hypotheek van 212 gulden.  Peter Saezen, arb. op Keldonk, leent geld van Martinus v.d. Crommenakker, Borg : Huis op H 397, 398, 399, 400, samen 89 are, In 1832, hier alles nog heide, Nu in 2012, hier huis, Trentweg 15. Zie ook akte 97, in 1878.

Erp, Akte 184, Op 4-12-1880, Verkoop voor 240 gulden. Joh’s v.d. Broek, boer, X Erp 1877, Joh’a Maria Coolen, te Beek en Donk. Verkoopt aan Joh’a v. Lieshout, ontgonnen grond, H 426, groot 72.20 are, Joh’a v. Lieshout, trouwde in 1881, met Arnoldus Bijvelds,  In 1832, hier alles nog heide, nu in 2012, huis Trentweg 19 en 21.

Erp, Akte 190, Op 11-12-1880, Verkoop voor 160 gulden.  Hendricus v.d. Heyden, aan Hendricus v. Schayk, ontgonnen grond, G 774, groot 2.6880 ha.

Erp, Akte 191, Op 11-12-1880, Verkoop voor 240 gulden. Hendricus Tielemans, op Boerdonk, aan R. K. Kerk op Boerdonk, heide, H 134 en 135, groot samen 28.20 are.

Erp, Akte 192 en 196, Op 14-12 en 21-12-1880, Openbare verkoop in de herberg van Antonie Verhuyzen. Martinus Joh’s v.d. Velden, verkoopt Koop 1, Huis op het Looyeind, C 129, 130, 162, 163,  samen groot 2.0954 ha, In 1832 hier al een huis, toen op C 128, Nu in 2012, hier huis, Boekelse weg 3. Verder koop 2. Bouw en weiland op het Looyeind, D 482, 483 en 484, samen 1.7890 ha.     Koop 1 en 2,  verkocht aan Antonie Lambert Verbruggen, samen  voor 3900 gulden.   Kopie aanwezig.

Erp, Akte 193, Op 17-12-1880, Testament voor Ardina Goorts, Niet aanwezig in archief.

Erp, Akte 194, Op 20-12-1880, Hypotheek van 300 gulden. Adriaan v.d. Berg,  X  Erp 1872, Maria Beekmans +. Leent geld van Dirk Beekmans, de onverdeelde ½ van huis aan de Boerdonkse dijk, I 532, 533, Nu in 2012, hier huis, Boerdonkse dijk 28, Verder I 534.      Adriaan v.d. Berg, hertrouwde te Erp in 1880, met Allegonda Saris.

Erp, Akte 195, Op 21-12-1880, Verkoop voor 60 gulden. Peter Bouw,  aan  Willem Tielemans, en Geertrui v. Lankveld, 3/12 in hooiland.    

1881.

Erp, Akte 5, Op  14-1-1881,  Verkoop voor 300 gulden.   Geertrui Donkers, te Erp, aan Adrianus Donkers, te Erp, ¼ in onverdeeld goed, Huizen,aan de Kerkstraat,  M 457, 458, In 1832 hier al een huis, toen M 30, 31, Nu in 2012, hier huizen, Kerkstraat 20 en 22. Verder M 459, samen groot 14.78 are, aangekomen van ouders: Leonardus Donkers,  X Erp 1844,  Joh’a v. Berlo.      

Erp, Akte 6, Op 17-1-1881, Openbare verkoop. Verkopers: Martinus de Groot, boereknecht, en Maria v. Boven, Wed. Arnoldus de Groot,  Aan Martinus en Joh’a Bouw, Huisje op de Morsehoef, B 599, 445, 633, 634, samen groot 78.30 are, Verkocht voor 750 gulden.  Kopie aanwezig.      

Erp, Akte 11, Op 30-1-1881, Verkoop voor 800 gulden. Joh’s de Groot, koopman , aan Abraham de Groot, schipper te Driel, 3 percelen weiland, bij sluis, H 247, 248 en 249, samen 1.8040 ha. 

Erp, Akte 25, Op 28-2-1881, Openbare verkoop. Willem Theodorus Klaassen te Veghel , aan Evert Paulussen, boer op het Looyeind, bouw en weiland op het Looyeind, D 522, 523, 817, 816, samen groot 1.2820 ha, voor 745 gulden.

Erp, Akte 27, Op 1-3-1881, Hypotheek van 800 gulden. Martinus Meulensteen, boer op de Bolst, leent geld van Mathijs Christiaan Fleskens, te Dinther, Borg : Huis op de Bolst,  A 361, 483, 398, 399,  B 708, 709, gebouwd op perceel B 549, nu in 2012, hier huis, Bolst 15, Verder B 535, 536.   Zie ook akte 91, in 1880.

Veghel, Akte 25, Op 4-3-1881, Verkoop. Frans v. Lankveld en anderen, verkopen o.a.perceel hooiland K 48, voor 730 gulden, aan Martinus Aart v.d. Berg.

Erp, Akte 29 en 37, Op 7-3 en 21-3-1881,Openbare verkoop Verkopers: Frans v.d. Heyden, X Erp 1878,  Jacoba v. Dooren, en Joh’s v. Dooren, verkoop van:  Koop 1, Huis, M 558, 559, gebouwd op perceel M 3, later hier de boerderij van v.d. Steen aan het Schansoord, afgebroken in , Nu in 2012, hier de huizen Schansoord,  Verkocht Antonie Lathouders, klompenmaker te St. Oedenrode.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 31, Op 11-3-1881, Verkoop voor 110 gulden. Antonie Joh’s v.d. Berg, aan Hendricus Crooymans, boer te Erp, bouwland, L 115.

Erp, Akte 33, Op 12-3-1881, Testament voor Josina Biemans, Erp 1879, huisvrouw van Antonie v.d. Bosch. Aan haar man, en een gelijk deel aan mijn broer, Gerardus Biemans, Alle andere erfgenamen uitgesloten.

Erp,  Akte 43, Op 28-3-1881, Verkoop voor 1800 gulden. Hendrina v. Schijndel, aan Hendricus en Maria v. Santvoort, Huis, aan de brug, M 66, Nu in 2012, hier huis, Brugstraat 18, Verder M 67, 70, samen groot  31.94 are.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 44, Op 28-3-1881, Verkoop voor 300 gulden. Hendrina v. Schijndel, aan Pieter v. Grinsven, molenaar te Erp, bouwland F 413, groot 20.50 are. ( ten behoeve molen de Bie ) .

Erp, Akte 48, Op 5-4-1881, Hypotheek van 500 gulden. Martinus Lankers, boer op Keldonk, leent geld van Joh’s Cornelis de Greef te Veghel, Borg : Huis, H 434, 435, In 1832, hier alles nog heide, nu in 2012, hier huis, Trentweg 17, Verder H 456, samen groot 1.1680 ha.

Erp, Akte 53, Op 19-4-1881, Openbare verkoop in de herberg van Adriaan Verhuyzen. Verkopers: Antonie Willems, X Erp 1879, Maria v.d. Burgt, en anderen, verkopen huis, in den Hoek, E 531, 532, samen groot 76.20 are,  In 1832, hier alles nog heide, nu in 2012, hier huis, Hoek 27. Verkoop aan Hendrik Geenen, arb. voor 300 gulden.  Kopie aanwezig.  

Erp, Akte 59, Op 22-4-1881, Deling tussen de erfgenamen van Christiaan en Maria Bouw, broer en zus, beiden + 1879. Erfgenamen zijn volgens testamenten op 4-4-1872, : 1. Hendricus v. Santvoort. 2. Maria v. Santvoort. 3. Adriaan Coolen. 4. Christiaan Coolen. 5. Hendricus Coolen. 6. Catharina Coolen. 7. Martinus Coolen. 8. Willem Welten, X Joh’a Maria Coolen, 4/11, aan de kinderen Martinus v. Santvoort, X Erp 1836, Joh’a Maria Bouw, en 7/11 aan de kinderen van Joh’s Antonie Coolen, X Erp 1825, Hendrina Bouw, ( zie hierboven ), 2 huizen, M 284, In 1832, hier al een huis, toen M 54 en 55, in 1833 verenigd, Nu in 2012, hier huis, Hezelstraat 14, Verder M 525, 526, 53, 57, samen groot 2.50 are,  Verder perceel I  351. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 63, Op 29-4-1881, Deling tussen de kinderen van Willem v.d. Biggelaar, + Erp 16-12-1867, X Erp 1829,  Anna Maria Kerkhof, + Erp 19-1-1875,   Hun kinderen: 1. Joh’s, bierbrouwer, 2. Adriaan, bierbrouwer, 3. Petronella, en Helena Maria v.d. Biggelaar, samen huis aan de brug, M 405, 406, In 1832, hier al een huis, toen M 184, Nu in 2012, hier dehuizen Brugstraat 1,3, en 5. Verder  M 407, 182, samen groot 72 are. Toebedeeld aan Anna Adriana v. d. Biggelaar, huis op Keldonk,  K  32, 57, 75, 233, 318, 319, 321, 368, 447, 551, 553, 699, 577, 578, 717, 583, 587, 588, 773, 774,  In 1832 hier al een huis, toen K 591, afgebroken ten behoeve verbreding van het kruispunt bij de Keldonkse brug, laatste bewoner Graard Timmers, Verder K 590, 592.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 66, Op 9-5-1881, Hypotheek van 700 gulden. Hendrik v. Haandel, leent geld van Antonie v. Kessel, te Boekel, Borg: Huis op den Dijk, L 390, gebouwd op perceel L 106, nu in 2012, hier huis Empeldonk 12, Verder L 391, 32, 33, 34, 35, 92, 98, 166, 564. B 274,  M 77. Zie ook akte 98 en 103, in 1882.   Zie ook akte 98 en 103, in 1882.

Erp, Akte  68, Op 16-5-1881, Hypotheek van 800 gulden. Evert Poulussen, boer op het Looyeind, leent geld van Lambertus Vermeulen te Veghel. Borg : Huis op het Looyeind,  D 107, 108, afgebroken rond 1932, stond ongeveer tegenover Looyeind 24, Verder  D 522, 523, 816, 817.   Kopie aanwezig.

Erp, Akte 69, Op 17-5-1881, Hypotheek van 800 gulden. Gerard Dreessen, boer op de Bolst, leent geld van Josina en Christina Agatha Manders te Veghel, Borg : Huis op de Bolst, A 493, 494, In 1832, her nog heide, Nu in 2012, hier huis, Bolst 13. Verder A 207.

Erp, Akte 71, Op 27-5-1881, Hypotheek van 700 gulden. Antonie v. Oorschot, boer, leent geld van Hendricus Crooymans. Borg : hooiland in den Hoek, E 117, 642, 643.     

Erp, Akte 74, Op 7-6-1881, Testament voor Jan Willem v. Wanrooy, Aan mijn zuster Antonetta Dirks, X Erp 1845, Wed. Cornelis v. Wanrooy, en aan mijn nicht, Joh’a v. Wanrooy.

Erp, Akte 81, Op 27-6-1881, Verhuur huis voor 6 jaar. Gerard v. Melis, te Gemert, aan Theodorus Hanegraaf, vrachtrijder te Erp, Huis aan de Kerkstraat, voor 70 gulden per jaar.

Erp, Akte 82 en 88, Op 27-6 en 11-7-1881, Openbare verkoop ten herberge Lambert Lambers, op Boerdonk. Leendert v.d. Aa, boer op Boerdonk, verkoopt Koop 1, huis op Boerdonk, G 67, 68, Nu in Boerdonk, ’t weike, voorheen hierop de Kermis, binnenkort gaat men hier bouwen, Verder G 780, samen groot 59.20 are, voor 900 gulden verkocht aan Lambertus v, Gerwen.   Kopie aanwezig.

Erp, Akte 84 en 90, Op 5-7 en 12-7-1881, Openbare verkoop ten herberge van de erven v.d. Bosch. Verkopers : 1. Catharina v.d. Boogaard, X Erp 1835, Wed. Antonie v.d. Akker . 2. Willem v.d. Akker, 3. Martinus v.d. Akker.  4. Joh’s v.d. Akker.  5. Antonie Kweens, X Erp 1879, Willemijn v.d. Akker, allen te Erp, 6. Lambertus v.d. Akker te Oploo.  7. Peternel v.d. Akker, Wed. Peter v.d. Tillaart, en hun kinderen: Martinus, Antonie, Ardina, Gerardus en Christiaan v.d. Tillaar. Verkoop van huis, op de Morsehoef, B 567,   In 1832 hier al een huis, toen B 107, nu in 2012, hier huis, Morsehoef 6 en 4. ?   Verder 639, samen groot 94.64 are, Alles werd opgehouden.

Erp, Akte 87, Op 11-7-1881, Testament voor Elisabeth v.d. Heuvel, huisvrouw, Antonie v.d. Tillaart, aan haar man. Zie volgende akte.

Erp, Akte 100, Op 22-7-1881, Testament voor Antonie v.d. Tillaart, op Boerdonk, Aan zijn vrouw Elisabeth v.d. Heuvel, Zie vorige akte.

Erp, Akte 101, Op 22-7-1881, Verkoop tienden van Erp, voor 6255 gulden.

Gemert, Akte 231, Op 27-8-1881, Deling tussen 1. Geertrui v.d. Aa, Wed. Martinus Kanters, 2. Peter Kanters, zoon.  3. Martinus Kanters, zoon. allen op Boerdonk, Aan Martinus Kanters, het vruchtgebruik levenslang van G 516, 517, samen groot 2.1 ha.  Aan Geertrui v.d. Aa, Wed. Martinus Kanters, het huis, op Boerdonk, G 517, 517, in 1832, hier nog heide, gebouwd rond 1863, nu in 2012, hier huis, Akkerweg 3, Aan Peter Kanters, de inboedel.

Gemert, Akte 232, Op 27-8-1881, Testament voor Geertrui v.d. Aa, Wed. Martinus Kanters, op Boerdonk, Aan Peter Kanters, zoon, geb. te Beek en Donk op 14-3-1834,  X Erp 1864, Hendrina Kuypers, huis op Boerdonk, G 258, 359, 360, 361, gebouwd op perceel G 258, gebouwd rond 1842,  nu in 2012, hier huis, Boerdonkse dijk 33, Verder G 577, G 564, ( den heimorgen, G 290, ( den Fransenkamp ), H 41, ( den groten kamp ), H 898, de nieuwe morgen.  Aan Martinus Kanters, junior, geb. Beek en Donk op 1-4-1834, te X Erp 1868, Josina Jonkers, geb. te Gemert, huis op Boerdonk,   G 522, dienenkamp, G 622, 623, heimorgen, G 665, 291, Fransenkamp, G 516, 517, het oude huis, ( zie voor dit huis, vorige akte ), Verder de ½ van G 771. Martinus Kanters, was geboren te Lieshout op 13-6-1806, + Boerdonk  6-4-1858, getrouwd te Beek en Donk, op 27-8-1831, met Geertrui v.d. Aa, geboren te Beek en Donk in 1805, + Boerdonk 21-3-1882, zij kwamen naar Boerdonk kort na 1834.

Erp, Akte 139, Op 8-9-1881, Verkoop voor 60 gulden. Adriaan v. Stiphout, te Boekel, Joh’s v. Stiphout, te Veghel, Martinus Vervoort, X Catharina v. Stiphout,  Martinus v. Stiphout, te St. Oedenrode, Ardina v. Stiphout, arbeidster te Erp, Hendrcus v. Stiphout, arb. te Veghel. Verkopen 6/7 in huis te Erp, M 329, In 1832, hier al een huis, toen, M 221, afgebroken . Verder M 363, 364, samen 6.21 are. Verkocht aan hun broer Gerardus v. Stiphout.

Erp, Akte 141, Op 20-9-1881, Verkoop voor 48 gulden. Adriaan Smulders, te Aarle-Rixtel, aan Theodorus v.d. Linden, een perceel heide, F 316, groot 97.90 are, Aangekomen bij openbare verkoop, notaris Dijkhof te Helmond. op 10-12-1878. Zie ook volgende akte.

Erp, Akte 143, Op 22-9-1881, Hypotheek van 150 gulden. Theodorus v.d. Linden, arb. te Erp, leent geld van Gerard Antonie v. Hout, te Veghel, Borg: het perceel heide, F 316,  zie vorige akte.

Erp, Akte 144, Op 23-9-1881, Deling tussen de kinderen van Willem v. Berlo , + Erp 5-12-1879,  X Erp 1842, Maria Anna v. Schijndel, + Erp 17-12-1880.  Deelgenoten:  1. Jan v. Berlo, boer op Keldonk.  2. Joh’s v. Berlo, boer op Keldnk.   3. Hendrik Tielemans, boer, X Erp 1872, Sophia v. Berlo. 4. Joh’s v.d. Rijdt, boer te Veghel, X Erp 1877,  Joh’a Maria v. Berlo.        Toebedeeld  aan  Hendrik Tielemans, enz, Huis op Keldonk, met schuur, tuin, erf en aangelag , K 333, 334, 345, 346, 347, 348, nu in 2012, hier de huizen, Oude straat 23 en 25, Verder K 349, 350, 530, 569, 570,  L 226, I  51.   Toebedeeld  aan Jan v. Berlo, de percelen:  K 630, 631, 708, 314, 325, verder grond te Veghel.   Toebedeeld  aan  Joh’s v. d. Rijdt,  de percelen : weiland en ontgonnen grond, H 187, 512,  Verder K 560, 561, 562, 563.    Toebedeeld  aan  Joh’s  v. Berlo, uitkering in geld.   Kopie aanwezig.

Erp, Akte 149, Op 8-10-1881, Testament voor Petronella v. Wanrooy, op de Boerdonkse dijk. Aan mijn 2 broers : Hendricus, en Petrus v. Wanrooy.

Erp, Akte 151, 152, 153, Op 11-10-1881, Testamenten voor Antonie Schollen, Abraham Dirk Joh’s Schollen, Geertruida Alida Schollen, allen te Erp, Alles aan elkaar.

Erp, Akte 156, Op 14-10-1881, Testament voor Ardina v.d. Putten, Wed. Isaak de Louw, Aan Evert Poulussen, bij wie ik inwoon.

Erp, Akte 159, Op 31-10-1881, Verkoop voor 320 gulden. Cornelis v. Mierlo, arb. op Keldonk, Hendricus v. Mierlo, arb. te Gestel, Joh’s de Louw, arb. te St. Oedenrode,  aan Willem Teunissen, X Erp 1870, Joh’a v. Mierlo, 7/24 deel in huis aan de Boerdonkse Dijk, H 493, 432,   I  1016,  gebouwd op perceel I 539, nu in 2012, hier huis, Trenteg 50 en 52, Verder I  1017, samen groot 1.3247 ha.

Erp, Akte 163 en 165, Op 12-11 en 18-11-1881, Openbare verkoop door Bastiaan v.d. Werk, Verhuur van weiland in ‘ de Heerevelden’, H 224, 223, 221, 220, 219, 222, 217, 218, 215, 216, 213, 214, 211, 212, 209, 210,.

Erp, Akte 165, Op 18-11-1881, Verkoop voor 65 gulden. Hendrik v.d. Biggelaar, aan Joh’s Thomas Smits te Erp, ontgonnen grond, C 191.

Erp, Akte 172, Op 2-12-1881, Openbare verkoop. Joh’s v.d. Reydt, X Joh’a Maria v. Berlo, te Veghel,  Koop 1. K 560, 561, 562, 563, samen 65 are, Aan Hendrik Willem Tielemans, voor 610 gulden. Koop 2, weiland, H 187, groot 74.10 are aan Antonie Kweens, voor 370 gulden. Koop 3, H 512, ( de nieuwe morgen ), groot 74.80 are, aan Hendrik Willem Tielemans vor 680 gulden. Aangekomen bij deling op 23-9-1881.  ( Akte 144. In 1881 ).

Erp, Akte 173, Op 6-12-1881, Hypotheek van 700 gulden. Willem Teunisse, boer op de Boerdonkse dijk, leent geld van Joh’s Cornelis de Greef, vleeshouwer te Veghel. Borg : Huis op de Boerdonksen dijk, I  1017, gebouwd op perceel I  539, in1932, herbouw in 1932,  nu in 2012, hier huis, Trentweg 50 en 52, Verder I  1017,  H 493, 432.  Zie ook akte 173, in 1881.

Erp, Akte 178, Op 10-12-1881, Hypotheek van 200 gulden. Nicolaas Coolen, boer op Keldonk, leent geld van Hendrik Willem Tielemans, Borg : huis, I 855, gebouwd op perceel I 687, nu in 2012, hier ongeveer huis, Sluisweg 19. ( een deel van het oude huis is er nog, en is in gebruik als schuur, garage etc. Verder I  906.

Veghel, Akte 118, Op 13-12-1881, Deling tussen de kinderen van Engelbertus Vervoort, + Veghel 19-10-1880, X 1, Joh’a v.d. Logt, X 2, Elisabeth v.d. Steen, Deelgenoten: 1. Elisabeth v.d. Steen, Wed. Engelbertus Vervoort, verkrijgt de percelen : H 509, 700.     2. Joh’s Vervoort, verkrijgt de percelen K 111, 113, 114. 3. Petrus Vervoort, verkrijgt de percelen : K 150, H 346. 4. Franciscus Vervoort, verkrijgt de percelen : K 640.    5. Joh’a Vervoort, verkrijgt de percelen,  K 415, 116, 144, 145, 149, H 352, 700.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte  184, Op 22-12-1881., Testament voor  Joh’a Meesenberg, huisvrouw van Gerardus Goorts. Aan haar man.

Erp, Akte 188, Op 31-12-1881, Verkoop voor 480 gulden. Hendricus v. Schijndel, te Erp, aan de     R. K. Kerk te Erp, hooiland, I  124.

1882.

Erp, Akte 6, Op 9-1-1882, Verkoop voor 200 gulden. Joh’s Theodorus Verbakel, te Erp, aan Peternel Verbakel, arbeidster te Erp Huis op den Dijk, ( Vogelenzang ),  L 494, In 1832 nog heide, gebouwd in 1858,  afgebroken in 1904, Verder L  558.

Gemert, Akte 17, Op 21-1-1882, Hypotheek van 1000 gulden. Joseph Kerkhof, herbergier, leent geld van Joh’s v. Erp, boer op de Pandelaar, te Gemert. Borg: Huis aan de Brug, I  1020, 1021, In 1832 hier al een huis, toen I  131, nu in 2012, hier restaurant ‘ het tramstation’, Molentiend 12.

Erp, Akte 19 en 21, Op 1-2 en 8-2-1882, Openbare verkoop in de herberg van Jan v.d. Bosch. Verkoop door fam. v.d. Berg. ( Joh’s .d. Berg, Antonie v.d. Berg, Lourens v.d. Akker, boer, X Maria v.d. Berg, te Boekel. Hermanus v. Geffen, boer, te Uden, voogd over de onm. kind Joh’s Hendrik v.d. Berg, zoon van Adriaan v.d. Berg, Antonia v. Geffen. Martinus v. Eindhoven  koopman te Veghel, X Wedn. Antonia v. Geffen. )  zij verkopen : Koop 1, huis op de Morsehoef, B 104, 105, Nu in 2012, hier huis, Morsehoef 16, Verder  B 106, samen 1.2590 ha. Verkoop van dit huis werd opgehouden,  Koop 9, nieuw gebouwd huis, op de Morsehoef, B 660, 661, gebouwd op perceel B , 173, nu in 2012, hier huis Morsehoef 19, Verder B 662, 175, 176, samen groot 5.71 ha, Verkocht aan Martinus Nicolaas Bouw voor 3070 gulden. Zie ook akte 132, in 1882. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 20,  Op 2-2-1882, Verkoop voor 175 gulden. Catharina v.d. Boogaard, X Erp 1835, Wed, Antonie v.d. Akker,  aan Lambertus Hendriks, bouwland, B 145, op de Morsehoef.

Erp, Akte 23 en 24, Op 11-2-1882, Testamenten voor Lambertus en Willem v.d. Elsen, broers , aan elkaar.

Erp, Akte 31, Op 21-2-1882, Verkoop voor 60 gulden. Gerardus v.d. Elsen, arb, aan Petrus v.d. Heuvel, boer op den Dieperskant, bouwland op den Dieperskant, I  873, 876, samen 13.70 are.

Erp, Akte 51, Op 6-3-1882, Verkoop voor 420 gulden. Hendricus v. Haandel, koopman te Erp, aan Antonie v. Asseldonk, grondeigenaar te Erp, de onverdeelde ½ in weiland, K 44, naar noordzijde, in het geheel groot 78.10 are.

Erp, Akte 59, Op 18-3-1882,  Inventaris op verzoek van 1. Willem Peeters. 2. Hendrica Peeters. 3. Petronella Peeters, Wed. Hendricus Hogenhuyzen, hebben onm. kinderen: Lucia, Joh’s, Maria, e n Hendricus.  4. Theodorus v. Gerwen, X Wilhelmina Peeters. 5. Antonie Vogels, X Joh’a Peeters. Allen kinderen van : Gerardus Peeters, + Erp 17-4-1881,  X Erp 1832, Maria Goorts, + Erp 16-12-1875.  Zie ook akte 68 en 69, in 1882.

Gemert,  Akte 89, Op 27-3-1882, Deling :    Deelgenoten :   1. Jan v.d. Steen, X Erp 1844 , Joh’a v.d. Velden.  2. Martinus v.d. Steen.  3. Jan v.d. Steen.  4. Hendricus v. Asseldonk , X Erp 1880,  Wilhelmina v. Steen.  Toebedeeld aan:  v. Asseldonk enz. huis op den Dijk, aan  v. Asseldonk enz. L 323, 324, 136, 176, 235, 250, 311, 312, 317, 318, afgebroken in 19.. , stond waar men nu in 2012, van den Achterdijk, de Vogelenzang opgaat, Verder  L 319, 320, 321, 322, 327, 328, 329, 331, 333, 542, 543,  E 312, 313,  A 319,  B 317, 318.

Erp, Akte 68 en 69, Op 4-4- en 11-4-1882, Openbare verkoop in de herberg, Joseph Kerkhof.     . door bovenstaande fam Peeters  ( akte 59, in 1882 ).           Koop 1.  Huis in den Hoek, E 360, 361, Nu in 2012, hier ongeveer huis, Hoek 6, Verder E 362, 363, 364, 365,  verderveen afgepaald deel van E 367, Werd op gehouden. Koop 17, Huis in het Hurkske, I 195, 196, 197, 198, 199, Nu in 2012, hier huis, Hurkske 24, Verder E 203. Alleen Koop 4, werd verkocht perceel E 124, aan Matheus Kerkhof, voor 390 gulden.

Erp, Akte 77, Op 28-4-1882,  Deling tussen de kinderen van Nicolaas Bouw, + Erp 20-11-1864,  X Erp 1828, Hendrina v.d. Berg, + Erp 31-10-1876.  Deelgenoten:  1. Peter Bouw.  2. Martinus Bouw. 3. Joh’s Bouw.  4. Jan Bouw, allen boer te Erp, Lot 1, aan Petrus Bouw, huis op de Kraanmeer, A 363, 364, gebouwd op perceel A 27, nu in 2012, hier huis, Kraanmeer 23, Verder de percelen: A 7, 33, 34, samen 2.1090 ha. Verder C 60, A 175, 378, 425, C 6.  Lot 2, aan Martinus Bouw, Huis op de Kraanmeer, A 6, 29, 30, 115, 116, gebouwd op perceel A 24, nu in 2012, hier huis Kraanmeer 11, Verder A 145, samen 2.8650 ha, Verder de percelen: A 121, 122, 127, C 5, A 36, C 58, 59, 462. Lot 3 aan Joh’s Bouw, huis op de Kraanmeer, C 29, 30, Nu in 2012, hier huis, Kraanmeer 7, Verder C 2, 10, 13, 14, 15, 57, 262, A 339, 467, C 4. Elk lot is gewaardeerd op 6500 gulden. Lot 4, aan Jan Bouw, vee, gereedschap, te velde staan gewas, huisraad, granen, zaden, en 4000 gulden contant geld.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 78, Op 2-5-1882, Verkoop voor 170 gulden. Willem v.d. Aa aan Adriaan Hndrik v.d. Berg, een perceel heide, F 366.

Gemert, Akte 111, Op 1882, Joseph Kerkhof, herbergier te Erp, borgtocht .

Erp, Akte 79, Op 8-5-1882, Hypotheek van 300 gulden. Antonie Peters, leent geld van Joh’a v. Thiel, en anderen te Veghel. Borg : bouwland, D 163, 956, M 79.

Uden, Akte 92, Op 9-5-1882, Deling tussen de kinderen van Willem v. Sleeuwen, X Joh’a den Dekker, te Boekel.  Deelgenoten:  1. Lourens v. Sleeuwen. 2. Joh’s v.d. Pol, 3. Anna Maria v. Sleeuwen, 4. Antonetta v. Sleeuwen. Toebedeeld aan    hooiland, E 203.

Erp, Akte 81, Op 15-5-1882, Deling tussen de kinderen van Adriaan Verberk, en Elisabeth v. Reibroek, zij hadden ook een percelen in Erp, o.a. K 157, 159.

Gemert, Akte 137, Op 7-6-1882, Openbare verkoop. van o.a. onr. goed te Erp de 18e koop, heide, H 463, groot 1.0270 ha.

Erp, Akte 95, Op 19-6-1882, Verklaring door Adriaan v.d. Berg, en Francis Muselaars, over wie erfgenamen zijn van Joh’s Matheus Moors, + Erp.  Niet aanwezig in archief.

Erp, Akte 97 en 102, Op 22-6 en 6-7-1882, Openbare verkoop in de herberg van Hendrik v.d. Warenburg. De gemeente Erp, ( namens deze: burgemeester de Bruyn, Jan v.d. Heuvel en Hendrik v.d. Biggelaar Wethouders ), verkoopt  Koop 1.  Deel ( volgens afpaling ), van bouwland, M 244, in het geheel groot 11.30 are, en de grond, waar hebben gestaan 3 woningen, M 506, 507, 508, groot 1.31 are,  In 1832, huizen M 225 en 226,  stonden aan de huidige Cruijgenstraat, Verkocht aan de R.K. Kerk, voor 550 gulden. ? Koop 2, volgens afpaling deel van M 244, deel zuidwaarts.

Erp, Akte 98 en 103, Op 22-6 en 6-7-1882, Openbare verkoop voor  1. Maria v. Haandel, te Deurne, 2. Hendrik . Haandel, te Erp, 3. Andries Kuypers, boer te Erp. 4. Joh’s L. Muselaars. 5. Antonetta Muselaars, aangekomen bij erfenis van Joh’s v. Haandel. Koop 1. Huis, aan den Dijk, L 390, gebouwd op perceel L 108, Nu in 2012, hier Huis Empeldonk 12. Verder L 391, samen 62.40 are. Verkocht aan Benedictus v Berlo, boer op Keldonk, voor 1085 gulden. Koop 2, bouwland op Empeldonk. L 166, verkocht aan Cornelis Rietman, voor 200 gulden. Koop 5, perceel B 274, bouwland, aan Barbara v.d.Velden, Wed. Hendrik v.d. Steen. Koop 6, percelen L 32 en 33, aan Antonie Lathouders, voor 410 gulden.  Zie ook akte 66, in 1881,  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 113 en 114, Op 20-7-1882, Testamenten voor Cornelis Martinus v. Cleef, en zijn vrouw, Hendrica v. Eert.  Aan elkaar.

Erp, Akte 116, Op 22-7-1882, Verkoop voor 300 gulden. Petrus v. Diest en Pieter v. Diest, beiden te Antwerpen, aan Joh’s Fleskens, te Erp, Huisje, erf en tuin  aan de Kerkstraat, M 400, 401, groot 4.90 are, aangekomen bij koop  op 29-7-1863, te Erp. Gebouwd rond 1850, stond vlakbij huis, M 280. Zie ook akte 83, in 1863. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 117, Op 24-7-1882 Verkoop van de tienden van Erp

Gemert, Akte 89, Op 27-3-1882, Deling tussen:  1.  Jan v.d. Steen. 2. Martinus v.d. Steen. 3. Jan v.d. Steen.  4. Hendricus v. Asseldonk, X Wilhelmina v.d. Steen. v.d. Steen. Toebedeeld aan Hendricus v. Asseldonk enz.  Huis op den Dijk, L 323, 324, 136, 176, 235, 250, 311, 312, 317, 318, Afgebroken door de ruilverkaveling, ( boerderij verplaatsing), Verder L 319, 320, 321, 322, 327, 328, 329, 331, 333, 542, 457, E 312, 313, A 319,  B 317, 318.

Erp, Akte 120, Op 30-7-1882, Hypotheek van 900 gulden. Martinus v.d. Velden, boer te Erp, leent geld van Joh’s v. Woensel, te Boekel.  Borg : huis aan de Boekelse weg, C 171, 235, 275, 361, 367, samen 4.30 ha, Zie ook akte 24 en 27, in 1871. Dit huis heb ik niet thuis kunnen brengen.

Erp, Akte 123, Op 11-8-1882, Verkoop voor 1000 gulden. Lambertus v. Kilsdonk, wagenmaker te Erp, ook als gemachtigde voor zijn zoon: Hendricus v. Kilsdonk, smid te Haarlem, Aan Martinus v. Kilsdonk, smid, en Adrianus v. Kilsdonk, allen te Erp. Aan Martinus v. Kilsdonk, woonhuisje, bestaande uit kamer, opkamer, en goot, dat thans bewoont wordt, M 385, groot 2.20 are. Met een deel zuidwaarts, volgens afpaling, van M 342, in het geheel groot 8 are, voor 500 gulden.              Aan Adrianus v. Kilsdonk, wagenmaker te Erp, woonhuisje, met werkhuis, bestaande uit 2 kamers, erf, M 383, 384, groot 1.89 are, met een deel afgepaald van M 342, voor 500 gulden. In 1832, hier al een huis, toen M 280, Nu in 2012, gaat men op deze plek, vanaf het Hertog Jan plein, de Pentelstraat in.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 125 en 126, Op 18-8-1882, Testamenten voor Theodorus v.d. Zanden, X Erp 1880, en zijn vrouw, Petronella Lambers, op Boerdonk. Aan elkaar.

Erp, Akte 128, Op 24-8-1882, Openbare verkoop in de herberg van Hendrik v. Melis, te Erp. Verkopers : Gerardus v.Melis, winkelier, te Gemert, verkoopt :  Koop 1. woonhuis, met schuur en tuin, M 462 en 489, groot samen 5.94 are, verder bouwland op Empeldonk, deel van  L 156,   aan gekomen deling op 18-12-1877,   Koop 2. Bouwland, deel van L 156, Verder A 395, 396, 397, verder A 316,  Alles werd opgehouden. Kopie aanwezig.

Erp, Ake 131, Op 27-8-1882, Hypotheek van 500 gulden. Jan Bevers, te Erp, leent geld van Joh’s Cornelis de Greef, te Veghel. Borg : Huis enz. aan de Boekelse weg, D 858, 859, 861,  In 1832, hier nog heide, Nu in 2012, hier huis, Boekelseweg 12, Verder D 944, 945, 946, C 370.

Erp, Akte 132, Op 28-8-1882, Deling tussen de kinderen en kleinkinderen van Joh’s v. Berg,  X Erp 1823, Maria v.d. Reydt, Deelgenoten :  1. Joh’s v.d. Berg,  2. Antonie v.d. Berg.  3. Lourens v.d. Akker, X Maria v.d. Berg, boer te Boekel.  4. Hermanus v. Geffen, als voogd over de onm. : Joh’s Antonius v.d. Berg, 5. Martinus v. Eindhoven, als vader en voogd over over zijn onm. kinderen, geboren uit Antonia v. Geffen. Toebedeeld aan Joh’s v.d. Berg, huis enz, op de Morsehoef, B 104, 105,  Nu in 2012, hier huis, Morsehoef 16, Verder B 106, 177, 179, 389, 390, 392, 394, 482, 585, D 270, B 385. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 137, Op 5-9-1882, Inventaris op verzoek van Petronella v.d. Akker, X Erp 1869, Wed. Peter v.d. Tillaar, heeft onroerend goed, hier niet nader omschreven, Zie hiervoor Akte 6-8-1880, en Gemert, akte 237, in 1882. Zie ook, akte Gemert 137, op 17-10-1882.

Erp, Akte 140,  Op 6-10-1882, Verkoop voor 30.45 gulden. de gemeente Erp, aan Antonie v. Oorschot, boer in het Hurkske, en Maria v.d. Biggelaar, Wed. Lucas Delisse, een stukje weg langs perceel F 297.

Gemert, Akte 137, Op 17-10-1882, Hypotheek van 1000 gulden. Petronella v.d. Akker, X Erp 1869, Wed. Peter v.d. Tillaar, ( Zie deling, notaris de Kuper te Veghel op 6-8-1880 ).  Leent geld van Frans Joh’s Martinus .d. Loop, te Gemert. Borg : huis in den Hoek, E 177, Nu in 2012 hier ongeveer, boerderij, Hoek 9, Verder E  178, 179, 180, 183, 640, 653. Zie ook Erp, akte 137, in 1882.

Erp, Akte 148, Op 28-10-1882, Hypotheek van .. . Willem Delisse, boer in den Hoek, leent geld van Jacobus v.d Broek, te Boekel. Borg : bouw en weiland in den Hoek, E 543, 485, 218, 611, 504, 505, 685, 190.

Erp, Akte 149 en 152, Op 30-10 en 6-11-1882, Openbare verkoop door Cornelis Rietman en verder fam. Rietman, zij verkopen aan Hendrik v. Wanrooy, en anderen : weiland, ( Goossensbeemd ), G 45. En heide bij Blankes kerkhof, heide onder Veghel.

Erp, Akte 151 en 154, Op 4-11 en 11-11-1882, Openbare verkoop door Gerardus v. Melis, winkelier te Gemert, Koop 1, huis , M 462, In 1832, hier al een huis, toen M 238, afgebroken, Nu in 2012, hier het Hertog Jan Plein. Verder M 489, samen 5.94 are, Verkocht voor 1150 gulden, aan Hendrica Rijkers, X Erp 1848, Wed. Adriaan Verhuyzen, herbergierster, Eigenaar geworden bij deling, op 8-12-1877. Verder verkocht bouwland op Empeldonk, L 156, en grond, A 395, 396, 397, ( den tip ) . Zie ook akte 54, in 1896.  Kopie aanwezig.  

Erp, Akte 155, Op 14-11-1882, Testament voor Joh’a v.d. Laarschot arbeidster , huisvrouw van X Erp 1867, Hendricus Kanters.  Aan haar man.

Erp, Akte  157 en 158, Op 22-11-1882, Testamenten voor Piet Martinus v. Schijndel, X Erp 1864, Helena Burgers,  Aan dienstmeid Joh’a Maria v.d. Boogaard, 500 gulden.

Erp, Akte 159, Op 29-11-1882,  Inventaris op verzoek van Joris Biemans, voor zich, en als vader voor zijn onm. kinderen: Lambertus, Maria en Maria Catharina, Biemans, Geboren uit, X Erp 1864, Geertruida v.d. Aa,  + Erp 24-1-1873,  Hebben samen  onverdeeld onroerend en roerend goed. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 162 en 169, Op 5-12 en 19-12-1882, Openbare verkoop in de herberg van de kind. Joh’s v.d. Tillaart, Verkoper: de gemeente Erp, van een aantal losse percelen, o.a. deel oostwaarts van B 33. Deel westwaarts van B 33, Deel noordwaarts van B 33. Allemaal schaarbosch. Verkocht aan Jonkheer Eduard Joseph Cornelis Marie de Kuyper, Verder schaarbosch bij Martinus v,d, Steen, aan Martinus v.d. Steen,  B 288 en 293, voor  150 gulden, Verder voorpoting tegen D 110 aan Joh’s  Joh’s Verbruggen voor 200 gulden.

Erp, Akte 168, Op 17-12-1882, Testament ten huize op Boerdonk, voor Petronells Gijsbers, boerin op Boerdonk, Aan mijn 3 broers: Willem, Bartholomeus en Joh’s Gijsbers, het vrucht gebruik.  Algemeen erfgenaam is nicht Antonetta Gijsbers bij mij inwonend.

Erp, Akte 172, Op 28-12-1882, Verkoop voor 160 gulden. Antonie v.d. Tillaart, boer  Aan Peter, Jan en Lambertus Ketelaars, allen boer te Erp, perceel grond, A 498, groot 54.40 are.

1883.

Erp, Akte 2, Op 5-1-1883, Hypotheek van 1200 gulden. Joh’s Jan Bekkers. Leent geld van Antonie v.d. Acker, te Boekel, Borg : Huis enz, op Keldonk,  I  26, 55, 880,  K 407, 408, afgebroken in 1887. Verder K 409, 410, 492, 496, 497, 500, 501.  Zie ook akte 65 en 70, in 1883.

Erp, Akte 6, Op 12-1-1883, Verkoop voor 3000 gulden. Leendert Leenders, aan Hendricus v. Sleeuwen, X Erp 1875, Hendrina Leenders. Huis op het Looyeind, D 151,  nu in 2012, hier huis, Rijkerbeek 3, Verder D 152, 153, 154, 948, 949, 474, 475, 505, 691. L 188. Zie ook akte 7, in 1884.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 16, Op 25-1-1883, Hypotheek van 500 gulden. Gerardus v.d. Elsen, boer op Keldonk, leent geld van Joh’s v. Lieshout, boer te Erp, Borg : Huis op den Dieperskant, I  670, 671, afgebroken in 1897, Verder I  672, 673, 674, 675.

Erp, Akte 17, Op 26-1-1883, Hypotheek van 1000 gulden. Adriaan en Hendrik Raaymakers, boeren te Erp, lenen geld van Antonie v. Kessel, boer te Boekel. Borg: bouw en weiland, B 230, 224, 237, 238, 503, 504, 658.

Erp, Akte 23, Op 16-2-1883, Deling tussen de kinderen van Christiaan v.d. Velden, X Erp 1842, Elisabeth v.d. Tillaar.  Deelgenoten:  1. Lourentius,  2. Hendrika,  3.  Martinus,  4. Joh’a.  Toebedeel aan Lourentius, Martinus en Joh’a,  huis op den Dieperskant, K 411, 412, 413, 414, Nu in 2012, huis ( afgebrand in 2008. ) Sluisweg 6, Verder I  415, 436, 489,  I 197, 199, 670, 717,  en de ½ van H 252. Toebedeeld aan Hendrika, geld.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 27, Op 2-3-1883, Verkoop voor 10 gulden. Antonie v.d. Boogaard, boer te Erp, aan Gerardus Timmers, boer op Keldonk, deel van perceel,  K 277, groot 1 are, ten behoeve uitbouw boerderij.

Erp, Akte 28, Op 5-3-1883, Verkoop voor 500 gulden. Jonkheer Joh’s Hendrik Adolf von Schmidt auf Altenstadt te Veghel en anderen. Aan de gemeente Erp, weiland L 187, groot 37.40 are.

Erp, Akte 32,  Op 11-3-1883, Verkoop voor 100 gulden. Hendrik v. Haandel, koopman te Erp, aan Joh’s Nicolaas Bouw, een uitgerooid dennebosch, gedeeltelijk, B 354, en aan Hendrik Peter v. Lankveld ook een stuk uitgerooid dennebosch, B 357.

Erp, Akte 34 en 39, Op 11-3 en 19-3-1883, Openbare verkoop in cafe Antonie v.d. Tillaart, op Boerdonk, Verkoper: Cornelis Schepers, boer op Boerdonk,  Een huis op Boerdonk, met bouwland weiland, en heide,  G 643, 706, In 1832, hier alles nog  heide, afgebroken, stond vlakbij,  nu in 2012, bij Coxse baan 13. Verkocht aan Christiaan v.Schijndel, slager te Gemert, voor 852 gulden.  Kopie aanwezig.

Erp Akte 37, Op 16-3-1883, Testament voor Antonie v.d. Biggelaar, boer , Aan de kinderen van Joh’a Maria v.d. Boogaard, X Erp  1835, Adriaan Welten, en aan het kind van wijlen Adriaan v.d. Boogaard met name: Petronella v.d. Boogaard, verder aan de kinderen van wijlen mijn zus, Margaretha v.d.  Boogaard, X Willem v.d. Ven, met name Wilhelmus v.d. Ven, op Vorstenbosch, onder Nistelrode, verder aan Maria, Adriana en  Petronella v.d. Ven, te Uden. Zie ook akte 7, in 1884.

Erp, Akte 41, Op 28-3-1883, Testament voor Petronella Hendriks, te Erp, Aan broer Arnoldus alles, met uitsluiting van alle anderen.

Erp, Akte 47, Op 4-4-1883, Hypotheek van 800 gulden. Martinus, en Joh’s Ophey boeren te Erp,  en Joh’s v. Heertum, X Joh’a Maria  Ophey, boer te Veghel, lenen geld van Arnoldus Mohnen, te Veghel, Borg : huis in het Hurkske, F 238, 239,  In 1832, hier alles nog heide, nu in 2012, hier huis, Meerbosweg 17, Verder F 112, 472, 252.

Uden, Akte 88, Op 19-4-1883, Verkoop voor …  . Elisabeth v.d. Akker, te Boekel, aan Theodorus Bevers te Boekel, de onverdeelde ½ in huis en land te Erp, G 74, 383, 126, 142, 149, 163, 166, Nu in 2012, hier huis, Veerstraat 40, Verder G 322, 323, 656, 727,  H 144, 145.

Erp, Akte 53 en 54, Op 30-4-1883, Testamenten voor Antonie v.d. Berg, X Erp 1871, Maria v.d. Crommenakker, Aan elkaar. Antonie v.d. Berg, was eerst Wedn. Peternel v.d. Oever, later Wedn. X Erp 1849, Peternel v.d. Berg. Maria v.d. Crommenakker, was eerst Wed. van Hendrik Crooymans, later Wed. van Jan Bouw.

Erp, Akte 55 en 56, Op 30-4-1883, Testamenten voor Catharina Gerarda Leonarda v.d.  Kuip, en Cornelia Jacoba Maria v.d. Kuip. Aan elkaar.

Erp, Akte 63, Op 9-5-1883, Verkoop voor 810 gulden. door Antonie Verbruggen, grondeigenaar te Erp, aan Matheus v.d. Reijdt, enkele losse percelen: D 328, den Sijtard,   A 350, in de Grimbay,   B 370 en 371 in de Pals, B 381 in de Pals.

Erp, Akte 65 en 70, Op 15-5 en 22-5-1883, Openbare verkoop tussen de kinderen van Joh’s Bekkers, X Erp 1831, Joh’a Maria Timmers. Deelgenoten:  1. Martinus Bekkers arb. te Erp. 2. Joh’s Bekkers, boer te Erp.  3. Matheus v.d. Elsen, X Erp 1883, Adriana Bekkers, boer op Keldonk. 4. Lucas Coolen, X Geertruida Bekkers, boer op Keldonk.  5. Adrianus v.d. Tillaart, X Joh’a Bekkers, boer . 6. Gerardus v. Sleeuwen, X Joh’a Maria Bekkers.  Koop 1, huis op Keldonk, K 407, 408, afgebroken in 1887, Verder K 409, 410, samen 80.90 are, werd opgehouden. Koop 2. Bouwland, K 492, 496,  Koop 3, de percelen I  497, 500, 501, 714.  Zie ook akte 2, in 1883,  en akte 19, in 1884.

Erp, Akte 74, Op 7-6-1883, Verkoop voor 80 gulden. Hendrik v.d. Warenburg, aan Adriaan Lucas Delisse, bouwland, en weiland in het Hurkske, F 384.

Erp ?? Akte 136, Op 4-6-1883, Verkoop voor 800 gulden.  Hendrik v. Bragt, boer eerst te Erp, nu te Gemert, aan Lambertus Kweens, boer te Erp, huis in de Laren, I  1024, 1025, gebouwd op perceel I  569, Nu in 2012, hier huis, Teeuwseler, 9 Verder H 786, 788.

Erp, Akte 75, Op 8-6-1883, Deling tussen de kinderen Adriaan Welten, X Erp 1835, Joh’a Maria v.d. Boogaard. Deelgenoten:  1. Martinus Welten, X Joh’a Verbruggen.  2. Gerardus Welten, X Geertrui v.d. Berg.  3. Joh’a Welten, X Erp 1876, Matheus v.d. Reijdt te Veghel. Toebedeeld aan Martinus Welten, huis in het Hool, K 724, 725, gebouwd op perceel K 61, nu in 2012, hier boerderij, Hool 12. Verder K 742, 62, 27, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 503, en de oostelijke ½ van I  277.  Toebedeeld aan Joh’a Welten, X Matheus v.d. Rijdt, huis in het Hool,  K 18, 19, nu in 2012, hier boerderij, Sweenslag 6, Verder K 22, 23, 24, 35, 39, 99, 192, 193, 194. Toebedeeld aan Gerardus Welten, geld.  Kopie aanwezig.

Erp ?, Akte 140, Op 11-6-1883, Hypotheek van …  . Martinus Koolen, boer op Keldonk, leent geld van Theodorus Geerts, te Gemert. Borg: Huis op Keldonk, I  350, 889, 934, 29, 338, 339, Nu in 2012, hier ongeveer huis, de Roost 2, Verder I  340, 341, 341, 355, 351, K 397, 771.

Erp, Akte 89, Op 14-7-1883, Verkoop tienden van Erp, voor 5679 gulden

Erp, Akte 97, Op 28-7-1883, Inventaris op verzoek van Willem Peters, en Petronella Peters, Wed. Hendricus Hogenhuyzen, en hun onm. kinderen. Onverdeeld onroerend goed. Zie volgende akte 98.

Erp, Akte 98, Op 30-7-1883,  Deling tussen de kinderen en kleinkinderen van Gerardus Peters, X Erp 1832, Maria Goorts. Deelgenoten:  1. Willem Peters.  2. Antonie Vogels, X Erp 1874, Joh’a Peters.  3. Theodorus v. Gerwen, X Wilhelmina Peters.  4. Petronella Peters, Wed. Hendricus Hogenhuyzen. 5. Hendrica Peters.  Toebedeeld aan Antonie Vogels, enz. huis enz. in den Hoek, E 360, 361,  nu in 2012, hier ongeveer huis en bedrijfsgebouwen, Hoek 6, Verder E 362, 363, 364, 365, 367, 55, 136, 191,  F 99. Theodorus v. Gerwen vekrijgt: losse percelen  . Willem Peters, krijgt toebedeeld : huis enz, in het Hurkske,  I  195, 196, 197, 198, 199,  nu in 2012, hier huis, Hurkske 24, Verder I  203, 490, 150,  F 138, 455.   Zie vorige akte.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 99, Op 30-7-1883, Deling tussen de kinderen van Antonie Bekkers, X Erp 1826, Anna Welten.  Deelgenoten :  1. Jan Bekkers.  2. Antonie Bekkers.  3. Joh’s Antonie v.d. Tillaart, X Hendrica Bekker.  4. Piet v. Lith timmerman, X Maria Bekkers. Toebedeeld aan Jan Bekkers, Huis enz. op de Morsehoef, B 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, nu in 2012, hier huis, Morsehoef 17, Verder B 165, 166, 167, 648, 123, 133, 505, 506, 507, 508, 509.  Zie ook akte 123, in 1883.

Erp, Akte 101, Op 31-7-1883, Inventaris bij Lucia Vogels, Wed. Peter v.d. Biggelaar, op  Boerdonk, woonhuisje op Boerdonk, H 693, 694,  groot 68.20 are, In 1832, gebouwd op de percelen, H 47 en 48, nu in 2012, hier huis, Boerdonkse dijk 50 en 52. Zie ook akte 129 en 134, in 1883, Lucia Vogels is later hertrouwd met Andries v.d. Kerkhof, te Beek en Donk.

Erp, Akte 102, Op 3-8-1883, Verkoop voor 1100 gulden. Hendrik v.d. Biggelaar, aan Joh’s  Wilbers en Antonie v.d. Berg. Bouw en weiland B 382, 395, 936.

Erp, Akte 104 en 108, Op 21-8 en 28-8-1883,  Openbare verkoop door: 1. Martinus Welten.  2. Matheus v.d. Reydt. 3. Maria v. Berlo, Wed. Adriaan v.d. Boogaard, 4. Willem v.d. Ven, te Nistelrode. 5. Maria v.d. Ven, Wed. Cornelis v.d. Lee, te Uden. 6. Adriana v. d. Ven. 7. Petronella v.d. Ven. Zij allen verkopen: Huis in het Hurkske, F  459, 460, 461, In 1832, hier al een huis, toen F 177, afgebroken, nu in 2012, hier bedrijventerrein Molenakker, ( deel van complex Munsters ).

Erp, Akte 105, Op 23-8-1883, Verkoop voor 300 gulden. Joh’s v.d. Sande, schipper te Princenhage, aan Peter v.d. Sande schipper te Dordrecht. Weiland, H 250.

Gemert, Akte 233, Op  27-8-1883, Hypotheek van 100 gulden. Hendrik Kanters, X Erp 1867, Joh’a v.d. Laarschot,  en Joh’a v.d. Elsen, Wed. Martinus v.d. Laarschot, Arnoldus v.d. Laarschot, Peter v.d. Laarschot,  leent geld van Franciscus Busk, te Gemert. Borg : Huis op den Dieperskant, I  1009,  1010, eerst  I  860, 698, 862, 863,  In  1832, hier al een huis, toen I 703, afgebroken in 1917. Verder I  384,  H 762, 763, 764, 765, 766, Zie ook akte 85, in 1884 en akte 21 en 27, in 1884.

Erp, Akte 121, Op 27-9-1883, Verkoop voor 150 gulden. Joh’a  v. d. Heuvel, Wed. Martinus v.d. Biggelaar, en Gerardus v.d. Biggelaar, aan  Joh’s Geert v.d. Biggelaar, allen te  Erp,  ontgonnen grond, A 201.

Erp, Akte 123, Op 1-10-1883, Hypotheek van 1500 gulden. Jan Bekkers, boer, leent geld van Joh’a v. Thiel, en anderen te Veghel. Borg : Huis op de Morsehoef, B 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, nu in 2012, hier, huis, Morsehoef 17, Verder B 165, 166,  167, 648, 123, 133, 505, 506, 507, 508, 509. Zie ook akte 99, in 1883.

Erp, Akte 125, Op 5-10-1883,  Machtiging.  Petronella v.d. Nieuwenhuyzen, X Erp 1866, Wed. Antonie Beekmans , voor zich zelf en voor haar onm. dochter: Anna Maria Beekmans, Zij machtigd: Adriaan v.d. Berg, wethouder te Erp, om haar te vertegenwoordigen in den boedel van haar vader en grootvader: der  kinderen: Joh’s v.d. Nieuwenhuyzen , en Anna Maria v.d. Aa, beiden + te Erp,  Kopie aanwezig.

Gemert, Akte 268, Op 8-10-1883, Huurcontract. Matheus Kerkhof, verhuurder aan Hendricus v. Berlo, boer, huis in den Hoek,  voor 8 jaar. Voor 360 gulden per jaar.

Erp, Akte 127 en 135 ( verdaagd ) en 137, Op 12-10 en 29-10-1883, Openbare verkoop. Verkopers :  1. Joh’s Peter Biemans, X Erp 1828,  + Erp 11-12-1883, 82 jaar oud.  2. Martinus Biemans. 3. Hendrik v. Deursen, X Helena Biemans.  4. Hendrik v. Lankveld, X Geertrui Biemans.  5. Lambertus v. Boxmeer, X Christina Biemans. 6. Piet v.d. Ven, X Maria Biemans. Zij allen verkopen: huis in het Hurkske, I  200, 201, samen 99 are. Nu in 2012, hier huis, Hurkske 26. Verkocht aan Willem Peters, voor 1040 gulden. Zie ook akte 20, in 1819, akte 39, in 1839.       Kopie aanwezig.

Gemert, Akte 275, Op 15-10-1883, Hypotheek van 600 gulden. Lambertus Kweens, boer in de Laren, leent geld van Ida Geraedts, dienstmeid te Gemert, Borg: Huis enz. in de Laren, I 1024, 1025, gebouwd op perceel  I  569, nu in 2012, hier huis, Teeuwseler 9.

Erp, Akte 128, Op 13-10-1883, Hypotheek van 100 gulden. Joh’s Geert v.d. Biggelaar, arb. te Erp, leent geld van Francis v.d. Linden, boer te Uden. Borg : ontgonnen grond, A  201.

Erp, Akte 130, Op 16-10-1883, Verkoop voor 520 gulden. Joh’s en Gerardus v.d. Acker, boeren in de Laren, lenen geld van Hendricus v. Bragt, te Gemert, Borg : perceel  I  459, groot 57 are.

Erp, Akte 131 en 136, Op 18-10 en 25-10-1883, Openbare verkoop in cafe Antonie v. Lieshout, op Keldonk, verkocht werd ontginningsgrond, o.a. H 409.

Erp, Akte 133, Op 20-10-1883, Verkoop voor 160 gulden. Antonie Verbruggen, aan Martinus v. Berlo, de onverdeelde ½ in grasland.

Erp, Akte 129 en 134, Op 23-10 en 30- 10- 1883, Openbare verkoop in de cafe van Lambert Lambers, op Boerdonk.   Lucia Vogels, Wed. Peter v.d. Biggelaar, op Boerdonk, verkopt huis op Boerdonk,  H 693, 694, gebouwd op percelen H 47 en 48, nu in 2012, hier huis, Boerdonkse dijk 50 en 52, Samen groot 68.20 are. Alles werd opgehouden.

Gemert, Akte 301, Op 6-11-1883, Verkoop voor 500 gulden. Jan v.d. Aa, en Hendrina v. Doorn, Wed. Lambertus v.d. Aa, beiden te Boekel, verkopen o.a. ontginningsgrond te Erp, C 289.

Erp, Akte 140, Op 12-11-1883, Verhuur van  bouw en weiland. Door Andries Kuypers, te Erp, aan Hendrik v.d. Heuvel, en anderen, losse percelen grond. Voor 98 gulden per jaar.

Erp, Akte 141, Op 20-11-1883, Testament voor Pieter Martinus v. Schijndel, te Erp. Aan Joh’a Hoevenaars te Uden.

Erp, Akte 146, Op 27-11-1883, Verhuur van losse percelen grond, door den armen, te Erp, aan Theodorus Claassen en anderen, voor 241.50 gulden, per jaar.

Erp, Akte 155, Op 19-12-1883, Testament voor Peter Saezen, zager te Erp, X Erp 1869, Joh’a Teunissen, Wed. Gerardus v. Wanrooy, ( X Erp 1851 ) en aan haar kinderen, Gerardus en Joh’a v. Wanrooy.

Erp, Akte 154 en 17, Op 14-12 en 21-12-1883, Openbare verkoop in de herberg van Jan v.d. Bosch. Verkoper: Pieter v. Schijndel, boer te Volkel, verkoopt Koop 1, Huis op het Looyeind, D 812, 813, In 1832, hier al een huis, toen D 498, afgebroken, stond aan de Boekelse weg. Werd opgehouden. Koop 2. Grond, deel van C 144, aan Joh’s Cornelis de Greef, koopman te Veghel voor 450 gulden.

1884.

 Erp, Akte 6, Op 10-1-1884, Testament voor  Hendricus v. Sleeuwen, boer te Erp op het Looyeind, aan zijn vrouw, Hendrina Leenders, ( X Erp 1875 ), Zij was eerder getrouwd met X Erp 1858, met Christiian v. Lankveld, Indien zij eerder overlijd dan aan haar 2 kinderen: Pieter en Hendrina v. Lankveld.  Zie ook akte 6, in 1883.

Erp, Akte 7, Op 10-1-1884, Deling tussen de erfgenamen van Antonie .d. Boogaard. 1. Willem v.d. Ven, te Nistelrode.  2. Maria v.d. Ven, Wed. Cornelis v.d. Lee, boer te Uden. 3. Adriana v.d. Ven, huisvr. van Hendrik  v. Dijk, boer te Uden.  4. Petronella v.d. Ven, huisvr. Adrianus Timmers, boer te Uden.  5. Gerardus Welten, boer te Gemert. 6. Matheus v.d. Rijt, X Joh’a Welten, boer te Veghel. 7. Martinus Welten, boer op Keldonk. 8. Petronella v.d. Boogaard, boerin op Keldonk.  Hij is deze goederen aangekomen bij erfenis van + Erp 20-3-1884. oom Antonie v.d. Boogaard, ieder 1/8 deel, Toebedeeld aan Petronella v.d. Boogaard, de westelijke ½ in K 277, in het geheel groot 1.6070 ha. Toebedeeld aan Martinus Welten, de onverdeelde ½ in  H 225 en 226, groot samen 1.4430 ha. De anderen verkrijgen contant geld.  De massa bedraagt 5000 gulden. Zie ook akte 37, in 1883.

Erp, Akte 8, Op 11-1-1884, Verkoop voor 830 gulden. Jan v. Berlo, boereknecht te Veghel, aan Hendrik Willem Tielemans, zijn zwager,  weiland , K 630, 631, en 70, samen groot 93.70 are. Op een deel van deze percelen staat nu in 2012, het huis en voormalig cafe en winkel , van Frans Kerkhof, op Keldonk.

Erp, Akte 19, Op 21-1-1884, Deling tussen de kinderen en behuwd kinderen van Joh’s  Jan  Bekkers, X Erp 1831, Joh’a Maria Timmers. Deelgenoten:  1. Jan Joh’s Bekkers.  2. Matheus v.d. Elsen, X Erp 1883, Adriana Bekkers.  3. Lucas Coolen, X Erp 1876, Geertruida Bekkers.  4. Adrianus v. d. Tillaart, X Joh’a Bekkers.  5. Martinus Bekkers, arb.  6. Gerardus v. Sleeuwen, X Joh’a Maria Bekkers, te Boekel. Lot 1. Aan Jan Joh’s Bekkers, en Matheus v.d. Elsen, enz, Huis op Keldonk, K  400, 407, 408, afgebroken in 1887, Verder K 409, 410, 492, 496, 497, 500, 501, 714, I  5, 26, 55, 880. En ¼ in hooiland, K 308.  Zie ook akte 65 en 70, in 1883. Kopie aanwezig.

Erp, Akte  21 en 27, Op  24-1 en 31-1-1884, Openbare verkoop door:  1. Arnoldus v.d. Laarschot.  2. Hendrica v.d. Laarschot.  3. Hendricus Kanters, X Joh’a v.d Laarschot.  4. Peter v.d. Laarschot, Wedn. Maria Swinkels, en hun onm. kinderen: Joh’s en Martinus. Allen arbeiders, te Erp.  Zij verkopen:   Koop1.  Huisje, op den Dieperskant,  I   1009, 1010, groot 4.04 are, verkocht aan Hendricus Kanters enz. voor 50 gulden.  Koop 2. Een huisje op den Dieperskant, I  862, 863, groot 9.90 are, In 1832, hier al een huisje, toen I  703, afgebroken in 1917. Verkocht aan Peter v.d. Laarschot, ten behoeve van zijn onm. kinderen, voor 100 gulden. Koop 3.  Weiland, bij Lammert Coolen, I  698, groot 70.60 are, voor 920 gulden, verkocht aan Jan Rooyakkers.  Koop 4. Bouwland,  I  384, verkocht aan Gerardus Timmers, voor 830 gulden, verhoogd door Pieter v.d. Heuvel, met 2 gulden. Koop 5. Bouw en weiland, ‘ de nieuwe morgen, H 762, 763, 764, 765, 766, samen 1.40 ha. Verkocht aan Hendricus Kanters, voor 280 gulden. Het huisje hierop dient voor 1 april te worden geruimd.  Zie ook, Erp, Akte 85, in 1884. En Gemert, akte 233, in 1883. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 22, Op 26-1-1884, Hypotheek van 400 gulden. Theodorus v. Denken, klompenmaker te  Erp, leent geld van Antonie Verhuyzen, bakker te Erp, Borg: de onverdeelde ½ in huis en stal, schuur enz. L 25, 26, 27,  M 47, 48, 89, 97. Ik heb dit huis niet thuis kunnen brengen. Zie ook, Gemert, akte 124, op 24-5-1884.

Erp, Akte 28, Op 31-1-1884, Verkoop voor  640 gulden. Jan Willem v. Berlo, boereknecht te Veghel, aan Matheus v.d. Elsen, bouwland, K 314, voor 310 gulden. en aan Martinus v. Berlo, bouwland,  K 425 , voor 330 gulden.

Erp, Akte 29, Op 2-2-1884, Verkoop voor 500 gulden. Lambert Hendrik Verbruggen, aan Lambert Lambert Verbruggen, bouw en weiland,  in de Pals, B 590, 591, groot 68.50 are,

Erp, Akte 40 en 47, Op 12-2 en 19-2-1884, Openbare verkoop in de herberg van Antonie v. Lieshout, op Keldonk.  Verkopers:  1. Antonie Beekmans, boereknecht.  2. Joh’s Piet Beekmans, boer op Keldonk, voor zichzelf en als gemachtigde van Joh’a Beekmans,  3. Theodorus Schellings, X Erp 1871, Geertruida Beekmans.  4. Lucas Teunissen, X Erp 1875, Wilhelmina Beekmans.  5. Gerardus Maas, X Joh’a Maria Beekmans, te Gemert.  Aangekomen van hun ouders: Piet Beekmans, X Helena Kweens. Koop1. Huis op den Dieperskant,  I  838, 839, groot 35.60 are, Gebouwd op perceel I  649, nu in 2012, hier huis, Sluisweg 25, met uitzondering van het huis, het gaat  in koop 1, allen om het perceel, en niet om het huis.   Koop 2. Huis, op den Dieperskant, en tuin, bouwland en weiland,  I  838, 839, In de definitieve verkoop wordt Koop 1 niet meer genoemd.  Koop 2, verkocht aan Joh’s Piet Beekmans, voor 198 gulden.  Koop 3. Bouwland,  I  764, 765, aan Antonie Coolen, voor 4110, gulden. Koop 4. Weiland bij Joh’s Verbakel, H 867, groot 65 are, aan Joh’s Geert Verbakel  voor 330 gulden. Koop 5, een onverdeeld deel aan zuidzijde van de steeg, afgescheiden door ’n sloot, H 796, 797, aan Peter Saezen, arb.voor 364 gulden.  Kopie aanwezig.  

Erp, Akte 42, Op 14-2-1884, Deling tussen 1. Willem Peters, boer. en 2. Martinus Joh’ s Beekmans, en zijn vrouw, Petronella Peters, vroeger Wed. va Hendricus Hogenhuyzen en haar onm. kinderen : Lucia, Joh’s, Maria, en Hendricus Hogenhuyzen. Aan Willem Peters toebedeeld:   huis, enz, in het Hurkske, I   195, 196, 197, 198, 199, nu in 2012, hier huis, Hurkske 24, Verder I  203, F 138, 455. Aan Martinus Joh’s Beekmans, enz, de percelen: I   490, E 150.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 49, Op 22-2-1884, Verkoop voor 480 gulden. Martinus Welten, boer, aan Joris Bieans, boer op Keldonk,  weiland, bij  ‘ de pannenhoef ‘,  K 503.

Erp, Akte 50, Op 26-2-1884, Verkoop voor 40 gulden. Joseph Kerkhof, herbergier en boer,  aan Joh’s v. Leuken, arb. een deel van heide, zuidwaart, F 402, in het geheel groot 97. 30 are.

Erp, Akte 51, Op 26-2-1884, Verkoop voor 60 gulden. Hendricus v. Leuken, boer, aan Joh’s v. Leuken, arb.  een perceel hei, F 452, groot 75.50 are.

Erp, Akte 59, Op 10-3-1884,  Deling tussen de kinderen van Joh’s v.d. Nieuwenhujzen,  X Erp 1827, Anna Maria v.d. Aa. Deelgenoten:  1. Willem v.d. Nieuwenhuijzen. 2. Joh’s  Vereyken, X Anna Maria v.d. Nieuwenhuijzen.   3. Maria v.d. Nieuwenhuijzen, X Erp 1872, Wed. Jan Huibers. 4. Adriaan v.d. Berg, wethouder en gemachtigde voor Petronella v.d. Nieuwenhijzen, X Erp 1866, Wed.  Antonie Beekmans, naaister te Erp, als moeder en voogdesse over dochter Anna Maria Beekmans. Toebedeeld aan Willem v.d. Niewenhuijzen, huis  op  Keldonk,  K  532, 533, 534, afgebroken in 1904. Verder  K 535, 701, 472.  Toebedeeld aan Joh’s Vereyken enz.  huis op Keldonk,  K 603, 599, 726, 727, gebouwd op perceel  K 604, nu in 2012, hier boerderij, Morgenstraat 10, Verder K 289. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 63, Op 17-3-1884, Inventaris op verzoek van Martinus v. Berlo,  prov. bewindvoerder ten huize van Martinus v.d. Berg, was verzegeld  op  7-3-1884,   Inwonende dienstbode is Joh’a v.d. Broek. Geen onroerend goed.

Erp, Akte 67, Op 19-3-1884, Testament voor Lucia v. Veghel, huisvr. van Willem Leendert .d. Nieuwenhuijzen. Aan haar man, daarna aan haar broer en zus.

Erp, Akte 68, Op 21-3-1884, Hypotheek van 400 gulden. Joh’s v. Leuken, arb. te Erp, leent geld van Arnoldus Mohnen, te Veghel. Borg : een perceel heide, F 452, en een deel zuidwaartsvan F 402, met een daarop te bouwen huis. In 1832 hier alles nog heide, nu in 2012, hier huis, Meerbosweg 19.

Erp, Akte 69, Op 24-3-1884, Herroeping testament door Lucia v. Veghel enz,  Nu eerst aan haar man, daarna aan haar wettige erfgenamen.

Erp, Akte 76, Op 7-4-1884, Verkoop voor 750 gulden. Joh’s Tielemans, op Boerdonk, aan Willem Hendrik Tielemans, en Maria Tielemans, allen te Erp,  bouwland, B 257, L 355.

Erp, Akte 79, Op 27-4-1884, Hypotheek van 500 gulden. Peter Ophey, arb in het Hurkske, leent geld van Arnoldus Mohnen, kuiper te Veghel. Borg : woonhuisje, in het Hurkske, F 382, In 1832, hier alles nog heide, nu in 2012, hier huis, Meerbosweg 11, Verder  F 434, 435, samen groot 1.4330 ha.

Erp, Akte 80, Op 2-5-1884, Verkoop voor 100 gulden.  Theodorus v.d. Linden, arb. te Erp, aan Franciscus Smits, boer te Erp, ontgonnen grond, F 316, groot 93.90 are, Het op dit perceel gebouwde huisje zal voor 15 mei, 1884 worden afgebroken. Kopie aanwezig.

Erp, Akte  84, Op 9-5-1884, Verkoop voor 70 gulden. Christ v.d. Zanden, boer te Veghel, aan Arnoldus v.d. Laarschot, arb. op Keldonk. ontgonnen grond, aan de Boerdonkse dijk, H 728, groot 83.50 are, aangekomen op  openbare verkoop op 4-12-1877.

Erp, Akte  85, Op 9-5-1884,  Hendricus Kanters, arb. op Keldonk, aan Pieter v.d. Heuvel, boer op den Dieperskant, Huisje op den Dieperskant,  I  1009, 1010, groot 4.04 are, aangekomen op openbare verkoop op 31-1-1884.  Zie ook akte 21 en 27, in 1884, en ook, Gemert, Akte 233, in 1883. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 88, Op 13-5-1884, Verkoop voor 280 gulden.  Lambertus Kweens, boer, X Joh’a Maria v. Lieshout,  en Arnoldus Bijvelds, X Erp 1881, Joh’a  v. Lieshout,  aan  Peter Cornelis Coolen,  ontgonnen grond, H 714, groot 70 are, eigenaar geworden op 4-12-1874.

Erp, Akte 89, Op 15-5-1884, Verkoop voor 45 gulden. Jan Raaymakers, boer X Joh’a Maria v. Berlo, te Veghel, aan  zijn zwager, Willem v. Berlo, boer, dennenbosch D 832, groot 44.60 are.

Erp, Akte 90, Op 15-5-1884, Verkoop voor 500 gulden. Jan Raaymakers, boer, X Erp 1861, Joh’a Maria v. Berlo, te Veghel, aan zijn zwagerin, Joh’a Adriaans, X Erp 1864,  Wed. Joh’s v. Berlo , en haar kinderen, op het Looyeind, bouw en weiland, D 89, 90, 91, 92, 82. Samen groot 1.0320 ha.

Erp, Akte 91 en 92, Op 15-5-1884, Testamenten voor Jan Raaymakers, X Erp 1861, Joh’a Maria v. Berlo, aan elkaar het levenslang vruchtgebruk.

Gemert, Akte 124, Op 24-5-1884, Hypotheek van 120 gulden. Theodorus v. Denken, klompenmaker te Erp, leent geld van Alphonsus Craenen te Erp. Borg : Huis,  L 25, 26, 27,  M 47, 48, 97, 89. Zie ook, akte 125, in 1884. Ik heb dit huis niet thuis kunnen brengen.  Zie ook akte 22, in 1884.

Gemert, Akte 128, Op 3-6-1884,  Hypotheek van …   .  Hendrik  v. Oorschot, bakkersknecht te Erp, leent geld van Maria en Hendricus Raymakers, te Gemert. Borg: onr. goed in Bakel.

Erp, Akte 98, Op 6-6-1884, Hypotheek van 400 gulden. Joh’s Geert Verbakel, leent geld van Gerardus Delisse,  Borg : huis op de Dieperskant, H 865, 866, In 1832, hier alles nog heide, afgebroken in 1907, stond tussen Trentweg 22, en het kanaal. Verder H 867, samen groot 1.3170 ha.

Erp, Akte 100, Op 9-6-1884, Testament voor Joh’s Bartel v.d. Heuvel, boer op Keldonk, + Erp 1907,  Alles aan broer en zus Jan  en Maria Bartel v.d. Heuvel.

Erp, Akte 102, Op 18-6-1884, Verkoop voor 198 gulden. Joh’s Antonie Coolen, zonder beroep te Erp, verkoopt een aantal losse percelen: E 142, 436,  1/8 in  M 87, 1/8 in I   354,  1/32  in huis,  M 284, In 1832, hier al een huis, toen, M 54, nu in 2012, hier huis, Hezelstraat 14, Verder  M 526, 53 en 57, in het geheel groot 29.50 are, eigenaar geworden door erfenis van zoon, Adriaan Coolen.

Erp, Akte 119, Op 19-7-1884, Verkoop de tienden van Erp, voor …

Gemert, Akte 188, Op 30-7-1884, Toestemming door Antonie Verhuyzen, om hypotheek door te halen. Niet aanwezig in archief.

Erp, Akte  125, Op 1-8-1884, Inventaris ten woonhuize van Christ, ( lees ) Theodorus v. Denken, klompenmaker te Erp, en zijn onm. kinderen: Petrus, Cornelis, Antonia, en Elisabeth v. Denken, geboren uit zijn vrouw, Anna Maria v. Eerdt, + Erp 31-3-1878, huis L 25, 26 en 27,  M 47, 48, 89 en 97.  Zie ook akte 22, in 1884. Th. v. Denken, Wedn. van Anna Maria v. Eerd, was te Erp, hertrouwd in 1894 met Geertruida Petronella Schoonings.  Ik heb dit huis niet thuis kunnen brengen tot nu toe. Zie ook, Gemert, akte 124, op 24-5-1884.

Veghel, Akte 78, Op 5-8-1884, Openbare verkoop. Verkoop door de erven Cornelis v. Haandel, + Erp 8-11-1867,  X Erp 1835, Allegonda v.d. Berg, + Erp 28-12-1850.   A. Huis in de Kerkstraat, M 24, nu in 2012, hier huis, Kerkstraat 10 en 12, Verder M 127, samen groot 11.60 are, aangekomen bij koop op 10-1-1867, werd opgehouden.  B. Huis met 6 woningen, in de Kerkstraat, M 323, 324, 520, 521, 522, 523, In 1832 hier al een huis toen M 198, Nu in 2012, hier huis, en winkel, Kerkstraat 23 en 27, Verder M 197, samen 11.17 are. En weiland, zuidelijk afgepaald M 325, groot 5.50 are, in het geheel 38.30 are. Ook  opgehouden. C. huis met 3 woningen, M 388, 389, 390, samen groot 2.20 are, met noordelijk deel van M 387, tuin, 5.50 are, verkocht aan Arnoldus v. Lieshout, timmerman, voor 1450 gulden. Verder nog een aantal losse percelen:  C 134, K 301, ¼ in hooiland, I  59, bosgrond in Boerdonk, G 493, groot groot 75 are, aangekomen op 10-1-1867.  Niet alles in deze akte is voor mij duidelijk, met name over de huizen  M 388, 389 en 390, en deel van M 387.

Erp, Akte 126, Op 10-8-1884, Verkoop voor 350 gulden. Marten v. Erp, boer te Veghel, aan Antonie v.d. Berg, boer, hooiland, D 228, groot 33.80 are.

Erp, Akte 132, Op 4-9-1884, Deling tussen de kinderen en kleinkinderen van Antonie v.d. Velden, + Erp 1884, X Erp 1839, Antonetta Kerkhof, + Erp 10-3-1869,  Deelgenoten:  1. Hendricus v.d. Velden, boer , ten eenre, en  2. Petronella v.d. Velden,  Wed. Andries Swinkels, en hun onm. kinderen: Antonie, Cornelis, Hendricus, Franciscus, Antonetta, Peter en Pieter.  Aan Petronella, Wed. Andries Swinkels, een huis in de Laren, I  261, 262, 756, 757, In 1832, hier al een huis, toen,  I  259, ( was toen in 1832, een schuur ), Nu in 2012, hier huis, de Laren 11, Verder  I  107, 260, 623, 840, 36, 802, 837, 581, 218, 497, 499,  H 744.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 133, Op 15-9-1884, Hypotheek van 600 gulden. Willem v. Lankveld, X Erp 1864, Arnolda v. Lieshout, lenen geld van de gemeente Erp,  E 240, 241, 242, 278, 279, samen groot 1.4970 ha.

Erp, Akte 134, Op 16-9-1884, Hypotheek van 2500 gulden. Jan v.d. Akker, leent geld van Lambertus Vermeulen, koopman te Veghel, Borg : huis op den Dijk, L 31, 41, 42, 62, afgebroken, stond aan de Voordijk, Nu in 2012, hier plantsoen, met vogelvoliere, Verder  L 63, 561, 66, 86, 148, 161, 218, 219, 198, 152, 154, 87, 372, 217, 404, 447, samen 8 ha.

Erp, Akte 135 en 137, Op 23-9 en 30-9-1884, Openbare verkoop in resp. de herberg van Lambert Lammers, en in de herberg van Antonie v. d. Tillaart, op Boerdonk. Verkopers: Martinus Verbakel,  op Boerdonk,  Cornelis Verbakel, boer te Gemert, en Joh’s Verbakel, mandenmaker, X Maria Verbakel, te Beek en Donk. Koop 1. Huisje enz. G 415, 416, 451, groot 33.95 are. Gebouwd op perceel G 299, op deze plek, nu de boerderij van  v.d. Wijst, Akkerweg 7, op Boerdonk ), verder een aantal losse percelen o.a. :  G 300, 452, 523, 677, 678, samen 2.18 ha. Alles werd opgehouden.  Zie ook akte 3, in 1885. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 138, Op 3-10-1884, Verkoop voor 160 gulden. Adriaan v. Stiphout, boer, X Theodora v.d. Boomen, te Boekel, aan  1. Gerardus Goorts, te Erp, 2. Joh’s Goorts, te Veghel, Antonie Goorts, te Boekel. 4. Martinu v.d. Bosch, X Joh’a Goorts,  5, Joh’s v. Lankveld, X Maria Goorts, te Boekel.  6. Wilbert Kerkhof, X Petronella Goorts. De ½ in weiland, D 660, groot 33.80 are.

Gemert, Akte 225, Op 6-10-1884, Hypotheek van 800 gulden. Willem, ook wel Jan v.d. Heyden, boer op Boerdonk, leent geld van mej. Swinkels, Wed. Gijsbert Swinkels,  winkelierster, te Beek en Donk. Borg : Huis op Boerdonk, G 106, 10, 369, In 1832, hier al een huis, toen, G 94, afgebroken in 1915, Verder   370, samen groot 1.5812 ha.

, Akte 265, Op 3-11-1884, Hypotheek van 600 gulden. Hendrik v. Oorschot, bakkersknecht te Erp, leent geld van Godefridus v. Schijndel, te Beek en Donk.   Borg, huis in Bakel.

Erp, Akte 142, Op 3-11-1884, Deling tussen  1. Joh’s v.d. Biggelaar, bierbrouwer. 2. Petronella v.d. Biggelaar,  3. Helena v.d. Biggelaar, 4. Adrianus v.d. Biggelaar, bierbrouwer, allen te Erp, goederen zijn aangekomen bij deling op 29-4-1881. Toebedeeld aan  Joh’s Petronella en Helena v.d. Biggelaar: 1. Huis aan de brug, M 405, 406, In 1832, hier al een huis met herberg, toen , M 184, Nu in 2012, hier huizen, Brugstraat 1, 3, en 5. Verder M 407, 182, samen groot 22.05 are, Verder M 436, I  128, 126, 127, 139, 156, 157, 158, 367, E 97, 567, 257, 258, 259,  D 220, 280, 281, 693,  C 175, 224,  H  373, 695,  L 144, 190, C 140, 141, 142, 143, 144,  Toebedeeld aan Adrianus v.d. Biggelaar, contant geld 6000 gulden. De te verdelen massa bedraagt 24000 gulden.

Erp, Akte 143, Op 7-11-1884, Verkoop voor 1450 gulden. Arnoldus v. Lieshout, timmerman  te Erp, aan Martinus v. Lieshout, metselaar te Erp, een huis met 6 woningen, aan de Kerkstraat, M 323, 324, 520, 521, 522, 523,  In 1832, hier al een huis, toen M 198, nu in 2012, hier de panden, Kerkstraat 23 en 27, Verder M 197, tesamen in grond 11.17 are, en ongeveer 5 are zuidwaarts, afgescheiden door heggn en palen, van perceel M 325, in het geheel groot 38  are,  eigenaar georden bij koop, ( zie Akte 78 ) , Op 12-8-1884.

Erp, Akte 146, Op 17-11-1884,  Deling tussen Maria Biemans, X Erp 1857, Wed. Theodorus v.d. Acker,  en haar kinderen: Joh’s en Gerardus v.d. Acker,  ten eenre, en Cornelia Bekkers, X Erp 1850, Wed. Joh’s v.d. Acker, en hun kinderen : Jan, Willem, Antonetta, Maria en Joh’s v.d. Acker. Toebedeeld aan Maria Biemans enz. Huis in de Laren, I 90, 95, 96, 443, 444, 451, 452, 453, 458, 761, 762, gebouwd in 1837 op  perceel I  559, nu in 2012, hier boerderij, Boerdonkse dijk 2, Verder  I 563, 566, 567, 591, 773, 899, 907, 908, 953, 955, F 203, 204, 207, G 385.  Toebedeeld aan Cornelia Bekkers, enz contant geld . Kopie aanwezig.

Erp, Akte 147, Op 17-11-1884, Hypotheek van 3500 gulden. Cornelia Bekkers, X Erp 1850, Wed. Joh’s v.d. Acker, leent geld van Adriaan v.d. Berg. Borg: Huis, D 315, 316, 912, In 1832, hier al een huis, toen D 317, nu in 2012, hier de huizen, Schildstraat 5a, 5, 7 en 9. Verder M 165, 156, 212, L 36, 75, 112,  A 317, 233. Zie ook akte 91, in 1885.

Erp, Akte 149, Op 4-12-1884, Testament voor Joh’a v.d. Boogaard, X Erp 1884, huisvr.  van  Martinus Hendriks, klompenmaker te Erp, Aan haar man.

Erp, Akte 157, Op 31-12-1884, Verkoop voor 700 gulden. Cornelia, Anna, en Anna Wilhelmina v.d. Werk, te Zevenbergen, aan Petronella  v.d. Velden, Wed. Hendricus Swinkels,  en haar onm. kinderen, bouwland, enz. I 851, 852, 853, samen 2.87 ha.

1885.

Erp, Akte 3, Op 13-1-1885, Deling tussen de kinderen van Wouter Verbakel, X Joh’a Verhallen.  Deel genoten:  1. Martinus Verbakel, boer te Erp.  2. Cornelis Verbakel, boer te Gemert.  3. Joh’s Verbakel, mandenmaker, X Maria Verbakel, te Beek en Donk. Toebedeeld aan Martinus Verbakel, ontgonnen grond, op Boerdonk, G 523, 677, 678, samen 2.18 ha.

Erp, Akte 4, Op 18-1-1885, Hypotheek van 300 gulden. Hendrik v. Schayk, arb. op Boerdonk, leent geld van Arnoldus Mohnen te Veghel, Borg: huis met ontginningsgrond, op Boerdonk, G 787, 788, In 1832, hier alles nog heide, gebouwd in 1882, afgebroken of afgebrand ?, in 1887, herbouwd in 1887,  weer afgebroken in …  , stond aan zijweg Coxse baan, achter Coxse baan 7. Verder G 493, samen 1.77 ha. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 7, Op 23-1-1885, Deling tussen de kinderen van Martinus Ophey, X Erp 1826, Kuypers.  Deelgenoten:  1. Martinus Ophey, boer te Erp. 2. Joh’s Ophey, venter te Erp. 3. Joh’s v. Hirtum, X Erp 1881, Maria Ophey, boer te Veghel.  Toebedeeld aan Martinus Ophey, huis in het Hurkske, F 112, 252, 238, 239, In 1832, hier alles nog heide, nu in 2012, hier huis, Meerbosweg 17, Verder F 472.  Zie ook akte 110, in 1885. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 8, Op 23-1-1885, Verkoop voor 70 gulden.  Pieter Cornelis v. Schijndel, boer te Uden, aan Martinus Hendriks, klompenmaker te Erp. Woonhuisje, enz. aan de Boekelsen dijk, D 812, 813, groot 52 are,  In 1832, hier al een huis, toen D 498, afgebroken, stond aan de Boekelse weg, tussen Boekelse weg  4 en 8 in. Verder perceel C 375. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 9, Op 24-1-1885, Verkoop voor 4950 gulden. Hendrik Willem  en Maria Tielemans, aan Peter Bouw, boer te Erp, Huis op den dijk, L 56, 57, 61,  afgebroken ten behoeve van uitbreidingsplan, laatste bewoners de fam Ad Delisse- Vermeer, nu in 2012, hier de huizen, Prinsenveld 2 en 4, Verder L 516, 560, 406, 484, 222, 565, B 276, 560.

Gemert, Akte 23, Op 26-1-1885, Testament voor Anna Maria v. Kreyl, Aan de kerk te Boekel, 200 gulden, verder aan oom en tante, Antonie Koolen, en Anna Wilhelmina v. Kreyl, het vruchtgebruik.

Erp, Akte 13, Op 28-1-1885, Testament voor Hendricus Kanters, arb. op Keldonk, aan zijn vrouw, X Erp 1867, Joh’a v.d. Laarschot. 

Erp, Akte 14, Op 28-1-1885, Hypotheek van 150 gulden. Hendricus Kanters, arb. op Keldonk, leent geld van Willem Tielemans, Borg: op Keldonk, ( nu Trentweg ),  H 762, 910, 912, groot 50 are, en een daarop te bouwen huis, (plaggenhut) werd daardoor  H 930, afgebroken, stond achter Trentweg 15.

Erp, Akte 25, Op 15-2-1885, Verkoop voor 350 gulden. Peter Saezen, aan Gerardus en Joh’a v. Wanrooy, bouw en weiland,  H 797, groot 46.70 are, aangekomen bij koop van de gemeente Erp op 19-2-1884.

Erp, Akte 28, Op 28-2-1885, Verkoop voor 30 gulden.  Catharina Coolen, zonder beroep op Keldonk, aan Antonie Coolen, boer,  de kamer ( groot 22 ca ), eener huisinge op den Diepersant, I  1028, gebouwd op perceel,  I  398, nu in 2012, hier boerderij, Dieperskant 6.

Erp, Akte 30, Op 9-3-1885, Deling tussen de kinderen van Antonie v. Stiphout, X Erp 1846, Hendrina v.d. Berg.  Deelgenoten:  1. Joh’s v. Stiphout boer.  2. Pieter Jacobus Biemans, X Maria v. Stiphout, boer te Erp.  3. Huiberdina v. Stiphout, novice in het klooster te Veghel.  Toebedeeld aan Joh’s v. Stiphout, Huis, in den Hoek, E 51, 52, 53, 54, 106, 197, 200, 285, 298, 299, 300, 329, 330, 331, 332, 538, 335, 167, 425, 426, In 1832, hier perceel,  E 340, gebouwd rond 18  , nu in 2012, hier huis, Kempkesweg 11, Verder  E  341, F 92, 192, 193, 420. Samen 6.7540 ha,  Pieter Jacobus Biemans enz, verkrijgt hooiland  E 424, 223, 226, 618, 619, C 88. De totale massa bedraagt 7200 gulden, ieder 1/3 deel.  Kopie aanwezig.

Gemert, Akte 85, Op 9-3-1885, Hypotheek van 200 gulden. Hendrik v. Oorschot, bakkersknecht te Erp, leent geld van Frans Buskens te Gemert, Borg: huis te Bakel.

Erp, Akte 34 en 35, Op 15-3-1885, Testamenten voor Adrianus v. Cleef, X Erp 1874, Cornelia Verhoeven. Aan elkaar.

Erp, Akte 49, Op 14-4-1885, Inventaris bij Catharina v.d. Broek, Wed. X Erp 1875, Wed. Antonie v. Stiphout, + Erp 30-5-1884, en hun onm. kinderen: Hendrica v. Stiphout. Huis op het Looyeind, C 310, 311, In 1832, hier alles nog heide, nu in 2012, hier huis, Berkensteeg 9, Verder  C 242, D 238, 239.

Gemert, Akte 129, 130 en 131, Op 15-4-1885, Testamenten voor 3 kapelaans,  In akte 129, Testament voor kapelaan te Erp, Alphonsus Hubertus Adrianus  Sprengers, geb.17-1-1845 te Heesden, vertrokken in1889, naar Ubbergen, Kekerdom. Aan broer, Vincentius Aloysius , priester  te Dreumel,  en aan broer, Cornelis Sprengers, priester te St. Michielsgestel. In akte 130, Vincentius Aloysius Sprengers, kapelaan te Dreumel, aan zijn broer, te Erp.  In akte 131, Testament voor Hubertus Josephus Achterbergh, kapelaan te Erp, geb. te Boxtel op 26-1-1848,  vertrokken in 1887, naar Leende. Aan Joh’s Phillipus Achterbergh, houthandelaar, te Amsterdam, en aan Jaques v. Schayk, sigarenfabrikant te Delft. 

Erp, Akte 50, Op 17-4-1885, Deling tussen de kinderen van Antonie Schepers, X Catharina v.d. Leest op Erp, op Sontveld.  Deelgenoten:  1. Christiaan Schepers, boer op Sontveld , Veghel.  2.  Joh’s Schepers, boer  te Veghel.  3. Adriana Schepers op Sontveld, Veghel. 4. Cornelis Oppers, Wedn. X Erp 1851, Maria Schepers, en hun 4 kinderen: Petronella, Antonie, Catharina en Hendrika Oppers, ( eerw. Zuster te Erp ),  te Sontveld, Erp.  Toebedeeld aan Cornelis Oppers enz, Huis op Sontveld,  Erp,  K 740, 763, In 1832, hier al een huis, toen, K 141, nu in 2012, hier huis, Hool 57, Verder  K 764, H 654, 663, 667.   Aan Joh’s Schepers, huis op Sontveld, Veghel. Aan Adriana wd Schepers, grond te Erp, K 82, Aan Christiaan Schepers, grond te Erp, bouw en weiland, te Erp, K 123, 124, 129, 130, 131, 146, 765. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 51 en 54, Op 17-4 en 24-4-1885, Openbare verkoop in de herberg van Antonie v.d. Tillaar, op Boerdonk. Verkopers: Antonie Rooyakkers, als voogd over de onm. kinderen van Joh’s Rooyakkers, X Erp 1873,  Maria Verbakel, op Boerdonk, ( deze kinderen waren: Petrus, Wilhelmus, Adriana, en Woutrina Rooyakkers ). Enigste koop : Huis op Boerdonk, H 899, 900, 901,  samen groot 1.11 ha, In 1832 hier nog heide, afgebroken, stond aan de Boerdonkse dijk.  Verkocht aan Joh’s Hendricus Scheepers, voor 226 gulden. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 52, Op 18-4-1885, Testament voor Joh’a Maria Cisse, + Erp 27-4-1885.  Aan haar man, Adriaan Delisse. Zij was geboren te Boekel.

Erp, Akte 58, Op 5-5-1885, Verkoop voor 75 gulden. Leendert Hendriks, arb. X Erp 1850, Wed. Hendrina v. Gemert, en Martinus Hendriks, zegge Lambertus Hendriks, arb. te Uden,  Aan Martinus Hendriks, en Gerardus v.d. Kerkhof, X Allegonda Hendriks,  5/8 deel in ontgonnen grond met daarop huisje op de Kraanmeer, A 211, 212, groot 74.20 are, In 1832, hier nog heide, nu in 2012, hier huis, Kraanmeer 28.

Erp, Akte 60, Op 9-5-1885, Hypotheek van 1500 gulden. Lambert Lambers, timmerman en boer en herbergier, op Boerdonk, leent geld van Jacobus v.d. Broek, koopman te Boekel, Borg : de percelen :  G 344, 345, 154, 155,  H 163, 164, samen 2.1210 ha.

Erp, Akte 61, Op 11-5-1885, Deling tussen de kinderen: Leendert Leenders, X Erp 1831, Joh’a v.d. Berg.  Deelgenoten :  1. Martinus Leenders, boer, te Erp, Wed. Joh’a Maria Kuypers, voor zich zelf en als voogd over Geertruida Leenders.  2. Hendrina Leenders, vroeger Wed. X Erp 1858, Christiaan v. Lankveld, thans, X Erp 1875, Hendricus v. Sleeuwen, en hun 2 onm. kinderen : Pieter en Hendrica v. Lankveld.  Toebedeeld aan Martinus Leenders, enz.  Huis, op de Morsehoef,  B 88, 100, 168, 169, 170, nu in 2012, hier huis, Morsehoef  7,  Verder  B 575, 647, ontgonnen grond, A 257, 258, 214 216, 176, weiland, D 109, 110, 327, bouwland,  D 333, 184, 960, onverdeeld in C 191, 106.

Veghel, Akte 42 en 44, Op 20-5 en 3-6-1885, Openbare verkoop resp. in de herberg van Lambertus v. Lith, op Keldonk, en die van Joseph Kerkhof, in Erp. Verkopers : A. Antonius v.d. Bosch, voor zich zelf en als gemachtigde van Helena v.d. Bosch, Hendricus Kerkhof, X Erp 1866, Maria v.d. Bosch, Hendricus v. Wanrooy, X Catharina v.d. Bosch, Adrianus v. Stiphout, X Hendrica v.d. Bosch.  B. Hendricus v.d. Bosch, Wedn. Antonia v. Gerwen, boer op  Boerdonk, en hun kind: Franciscus v.d. Bosch.  Als erfgenamen van Maria Geerts, Wed. Joh’s v.d. Bosch te Boekel. + april  j.l. verkopen zij: 1. Huis op Keldonk, I  30, 31, 32, 1005, 1006, In 1832, hier al een huis, toen, I  35, nu in 2012, hier woonboerderij, Antoniusstraat 43/ Hackerom 1. Groot 1.3510 ha,  verkocht aan Matheus v.d. Elsen, voor 1667 gulden. Verder bouwland ‘ de strepen, I  9, 10, 13, verk. aan Martinus Beks, voor 724 gulden.   Verder bld, met groeskanten, ‘Hoge waard ‘, I 14, en hooiland, ‘lage waard’, I  1, verk. aan Matheus v.d. Elsen voor 548 gulden. Verder bouwland ‘Hakkelveld, K 399, verkoop aan Hendricus Vialle, voor 165 gulden. Verder nog veel losse percelen o.a, H 408, I  38, K 291, 200, 201, I  721, 385, 383, Verder  K 464, bij ‘driek de Klumper ‘, aan Laurens v.d. Velden, voor 119 gulden. Verder K 419,  H 63, 31, 32, 33, Enkele kopen werden opgehouden.  Zie verder kopie.

Erp, Akte 67, Op 29-5-1885, Verkoop voor 30 gulden. Leendert v.d. Aa, boer op Boerdonk, aan Petrus Joh’s Borsten, koopman op Boerdonk, een deel van bouwland, op Boerdonk, volgens afpaling  noordwaarts, ong. 3are, van G 79, in het geheel 50 are. Hier nu cafe ‘ het Mirakel”.

Uden, Akte 130 t/m 135, Testamenten voor Hendricus, Martinus, Joh’s, Geertrui en Ardina v.d. Meer,   te Uden. Hun ouders kwamen uit Erp, uit den Hoek.

Erp, Akte 72, Op 23-6-1885, Testament voor Willibrordus Wilbers, gepensioneers ambtenaar te Erp,  geb. in Mill, 6-11-1808, Aan dochter Anna Maria Helena Wilbers, mijn woonhuis, in de straat, M 565, In 1832, hier al een huis, toen  M 46, Nu in 2012, hier Kerkstraat /Hezelstraat, vroeger slagerij v. Doorn, afgebroken, nu hier plantsoentje met beeld van een trekpaard erin.  Aan mijn zoon Willem Adrianus , en aan mijn dochter Cornelia Christina, aan ieder 300 gulden  uit te keren binnen een ½ jaar.

Erp, Akte 78, Op 12-7-1885, Hypotheek van 450 gulden. Hendricus Fleskens, arb. te Erp, leent geld van Joh’s Lambertus v.d. Bosch, te Erp, Borg : Huis op de Kraanmeer,  A 457, 458, In 1832 nog heide, nu in 2012, hier huis, Kraanmeer 22a.  Zie ook akte 29 en 39, in 1896.

Erp, Akte 82, Op 17-7-1885, Testament voor Martinus Hendriks, klompenmaker, Aan zijn vrouw, X Erp 1884, Joh’a Maria v.d. Boogaard.

Erp, Akte 88, Op  23-7-1885, Verkoop de tienden van Erp, voor  ..

Gemert, Akte 61 en 62,  Op 23-7-1885, Testamenten voor Jan v.d. Akker, X Wilhelmina v.d. Elsen, aan elkaar. Kwamen uit Erp.

Erp, Akte 91, Op 31-7-1885, Hypotheek van 4000 gulden. Cornelia Bekkers, Wed. X Erp 1850, Joh’s v.d. Akker, verder Jan, Willem, Antonetta, Antonia en Joh’s v.d. Akker, lenen geld van Jan Schey, te Veghel, Borg : Huis aan de Schild, D 315, 316, 912,  In 1832, hier al een huis, toen op M 317, Nu in 2012, hier huizen, Schildstraat 5a, 5, 7 en 9, Verder  M 165, 156, 212, L 36, 75, 112,  A 347, 233.    Zie ook akte 147, in 1884.

Erp, Akte 90 en 94, Op 29-7 en 5-8-1885, Openbare verkoop. Arnoldus Mohnen, verkoopt wegens schuldvordering van Peter Ophey, enigste koop: woonhuisje, in het Hurkske, F 382, in 1832 hier alles nog heide, nu in 2012, hier huis, Meerbosweg 11, Verder F 434, 435, samen groo 1.4330 ha, Verkocht aan Hendricus v.d. Steen, boereknecht, voor 560 gulden.

Erp, Akte 92, Op 4-8-1885, Verhuur van onr. goed. Voor 760 gulden per jaar. Voor 6 jaar. De gemeente Erp, aan Adriaan Rooymans, molenaarsknecht te Kaatsheuvel, Loon op Zand,  van de watermolen en de windmolen , molenhuis, schuur, bakhuis, erf, tuin en aangelag, E 491, In 1832,     E 5, nu in 2012, hier huis, Watermolenweg 7, Verder E 4, 6, 7, 433, 8, 3, 432, 434, 703, 214, D 283, 267.

Erp, Akte 96, Op 18-8-1885, Openbare verhuur. Jan v.d. Biggelaar en Adrianus v.d. Weydeven, als voogden over de onm. kinderen van Joh’s v.d. Biggelaar, X Erp 1867, Wilhelmina v.d. Weydeven, Een boerderij in het  Hool, voor 300 gulden per jaar aan Hendricus Verbruggen, boer op Zijtaart, voor 6 jaar. Het gaat hier om de boerderij, nu in 2012, Sweenslag 16.

Gemert, Akte 239, Op 11-9-1885, Deling tussen de kinderen van Jan Arnoldus Biemans, X Erp 1805, Joh’a Hoogaars. Deelgenoten:  1. Jacobus Biemans.  2. Joh’s Biemans. 3. Joh’a Biemans.  Toebedeeld aan  Jacobus Biemans, huis enz in de Laren, F 114, 254, 198, 205, 206, 256,  I  136, 138, 214, 215, 449, 465, 473, 474, 475, 477, 482, 483, 913, 914, In 1832 hier al een huis, toen ,I 480, nu in 2012, hier ongeveer huis, de Laren 17, Verder I  915, 916, 498, 502, 503, 556, 557, deel van I 63, verder grond te Beek en Donk, en Lieshout. Verder in eigendom, doch het vruchtgebruik levenslang, tenbehoeve van  Joh’s en Joh’a  Biemans, de percelen: I  212, 161, 287, 454, 455, 456, 457, 462, 463, 467, 470, 471, 472, 738, en een deel van 955,  verder  I  753, 754, 755, 831, 832, G 3, 373, 390, 190, 191, 192, 193, 201, 222, 297, 450, 298, 315,  H 203, 29, 30, 71, 99, 122, 131, 118, verder deel van G 41, deel van K 241, deel van I  123.             Toebedeeld  aan Joh’s Biemans,  het vrucht-gebruik levenslang van de percelen : I  212, hazenmortel, 161, de beeke , 287, de akker, 454, de rijt, 455,456,457, vaarsenakker, 462, den dries bij het nieuw huis, 463, het bleekveldje,   467, 470, 471, 472, vaarsenakker, 738, en deel daaraan vast van  955, het horstje,  753, 754, 755, 831, 832, huis en aangelag, G 3 en 373, de huisplaats, 390 de drie veldjes, H  203, aan de sluis, Verder deel van K 241, deel van G 41, deel van I 123.  Toebedeeld aan Joh’a Biemans, het vruchtgebruik levenslang van de percelen: G 190, 191, 192, huis en aangelag,  nu in 2012, hier huis, Veerstraat 27, Verder G 193,  201, het hofke, 222, de lange akker, 297, 298, 450,de spekstraat, 315, het kruipgat, H 29, 30, de heikant, 71, het nieuw veld, 99, het geluk, 122, 131, de Erpse kamp, 118, de korte stukken, en deel afgepaald van G 194.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 105, Op 18-9-1885, Verkoop voor  300 gulden. Pieter Jacobus Biemans, te Erp, aan Antonie Klaassen , boer, de onverdeelde 12 in weiland,

Gemert, Akte 254, Op 5-10-1885,  Verkoop voor 6000 gulden.  Verkoop door: 1. Willem v.d. Elsen, boer te Erp, aan Joh’s v.d. Elsen, boer, Huis op den Dijk, M 7, 117, 118, 118, afgebrand in , herbouwd nu in 2012, hier huis, Morsenburg 1. Verder M 120, 121,  122,  L 51, 39, 28, 29, 30, 175, 486, 506,  D 658, 659, B 606,  A 435, 203, samen groot 7.7950 ha, Aangekomen bij deling op 7-11-1879.

Erp, Akte 109, Op 7-10-1885, Hypotheek van  1000 gulden. Martinus en Adrianus v. Kilsdonk, resp. hoefsmid en wagenmaker, lenen geld van Hendrik v.d Pol, zonder beroep te Uden. Borg : woonhuizen aan de Kerkstraat, M 567, 568, 579, 570, groot samen 12.90 are,

Erp, Akte 110, Op 17-10-1885, Verkoop voor 820 gulden. Martinus Ophey, boer in het Hurkske, aan Willem v.d. Kerkhof, wever te Boekel,  huis, enz. F 112, 252, 238, 239, In 1832 hier nog heide, nu in     2012, hier huis, Meerbosweg 17, Verder  F 472, Eigenaar geworden op 23-1-1885, door deling,   zie hiervoor akte 7, in 1885.

Erp, Akte 112, Op 23-10-1885,  Deling tussen de kinderen van Bartholomeus v.d. Heuvel, X Erp 1837, Joh’a v.d Linden.  Deel genoten :  1. Joh’s v.d.Heuvel.  2. Petronella v.d. Heuvel.  3. Martinus Meulensteen, X Joh’a .d. Heuvel.  Toebedeeld  aan  Joh’s v.d. Heuvel, woonhuisje op Keldonk,              K 377, Nu in 2012, hier o.a. de Stalling, Antoniusstraat 19 en 21, Verder K 378, 773, 566, 567, 568, samen groot 1.2314 ha.  Toebedeeld aan Petronella v.d. Heuvel, Woonhuis op Keldonk,  K 634, 635, 636, In 1832, hier al een huis, toen   K 371, Nu in 2012, hier huizen Antoniusstraat 9.  Verder  K 703, samen groot 1.6378 ha. Aan Martinus Meulensteen, enz, contant geld.  Kopie aanwezig.

Gemert, Akte 274 en 282, Op 26-10 en 2-11-1885, Openbare verkoop. in de cafe van Hubertus v.d. Boom, op Cox. Verkopers zijn : Antonie Peters , boer te Erp,  Koop 1. Huis, op het Looyeind,  D  478, 480, 704, gebouwd op perceel  D 477, 479, afgebroken in 1909, Verder D 705,

Erp, Akte 113 en 116, Op 23-10 en 30-10-1885, Openbare verkoop in de herberg van Lambertus v. Lith, op Keldonk. Verkopers waren: 1. Joh’s v. Berlo, voor zich zelf en voor Anna Maria Vestraten, Wed, Lambert v. Berlo. ( zijn moeder ).  2. Albertus v. Berlo.  3. Nicolaas Coolen, X Joh’a v. Berlo. 4. Joh’s Donkers, X Sophia v. Berlo, boer te Boekel. Verkocht werden een aantal  losse percelen o.a. K 53, 46, 311, bouwland,  I  7, aan L. v. Lith, de ½ in hooiland, ‘ den els ‘ I   953.

Erp, Akte 118 en 122, Op 6-11 en 13-11-1885, Openbare verkoop. door 1. Willem v.d. Akker, 2. Lambertus v.d. Akker, boer te St. Antonis.  3. Martinus v.d. Akker.  4. Joh’s v.d. Akker.  5. Antonie Kweens, X Wilhelmina v.d. Akker.  6. Peternel v.d. Akker, Wed. Peter v.d. Tillaar, en hun onm. kinderen. Koop 1 Huis op de Morsehoef, B 567,  In 1832, hier al een huis, toen B 455, afgebroken, Verder  B 454, 639, 82, Verkocht aan Martinus Nicolaas Bouw, voor 1390 gulden,  Bouw heeft later dit huis afgebroken, en een nieuwe boerderij gebouwd aan de weg naar Uden. In de verdere kopen worden een aantal losse percelen verkocht, o.a. A 215, en 429, C 321.  Kopie aanwezig.

Erp, Akte 119, Op 9-11-1885, Deling tussen Peter v. Vijfeyken, X Erp 1878, Wilhelmina Timmers, en Antonie v. Wanrooy, X Erp 1879, Hendrina Timmers. Toebedeeld aan v. Vijfeyken, woonhuisje in het Hurkske,  F 290, 291,  In 1832 hier alles nog heide, nu in 2012, hier huis, Meerbosweg 9, Verder ontgonnen grond, F 330, groot 71.50 are. Aangekomen door koop van de gemeente Erp, op 3-5-1864, en van hun moeder: Willemijn Verstegen, door testament op 8-10-1866.

Erp, Akte 123, Op 14-11-1885, Verkoop voor 3500 gulden. Mej. Phillipina Elisabeth v.d. Ven, te Erp, gemachtigde voor Cornelia, Anna en Anna Wilhelmina v.d. Werk, te Zevenbergen, aan Hendrik Antonie v.d. Velden, op Keldonk, een boerderij ( ‘ de pannenhoef ‘), K 486, 490, 495, 498, 499, 502, 515, 516,  afgebroken in 1911, Verder K 517, 518, 520, 521, 522, 766,  Verder H 736, 737, 738, 739, 740, 741, samen 6.11 ha, en de onverdeelde ½ in L 179, 183,  en I 94. Kopie aanwezig.

Gemert, Akte 292 en 302, Op 14-11 en 21-11-1885, Openbare verkoop te Beek en Donk. Door Andries v.d. Kerkhof, arb. X Lucia Vogels, op Boerdonk, ( was eerder Wed. van Peter v.d. Biggelaar, en hun onm. kinderen: Antonetta en Petronella v.d. Biggelaar. Verkocht werd : huis op Boerdonk, H 693, 694, groot 68.20 are,  gebouwd op de percelen H 47 en 48, nu in 2012, hier huis, Boerdonkse dijk 50 en 52. Verkocht aan Antonie Verbakel, boer op Berdonk, voor  280 gulden.  

Erp, Akte 127, Op 20-11-1885, Testament voor Maria v. d. Biggelaar, X Erp 1821, Wed. Lucas Delisse. Zij wil dat haar goederen pas een jaar na haar dood worden verdeeld. Aan de thans bij haar inwonende kinderen Indien zoon Adriaan binnen een maand na mijn overlijden de door hem schuldige huurpenningen ten bedrage van 2400 gulden, heeft betaald, zal het worden gevorderd. Zijn aandeel in de erfenis zal beperkt blijven, tot wat de wet aangeeft.

Erp, Akte 128, Op 21-11-1885,  Ruil. Christiaan Schepers, te Sontveld, Veghel,  geeft af  K 123, 124, 129, 130, 131, 765, 146, samen 4.5530 ha, aan Cornelis Oppers, Wedn. Maria Schepers op Keldonk, Erp.  Cornelis Oppers staat af: K 158, 160, 94, 95, 162, samen 2.0130 ha.  Aan Christiaan Schepers, enz.

Gemert, Akte 300, Op 23-11-1885, Hypotheek van 515 gulden. Martinus v.d. Steen, boer op de Bolst, leent geld van Antonie wassenberg, ook wel v.d. Heuvel, te Boekel, Borg: is niet vermeld.

Erp, Akte 131, Op  24-11-1885,  Openbare verkoop. ten huize van Anna Maria Verstraaten, Wed. Lammert v. Berlo, op Boerdonk, om 10 v.m.  Roerend goed.

Erp, Akte 136 en 137, Op 30-11-185, Testamenten voor Lambert Dekkers, X Erp 1863, Ida de Louw. Aan elkaar.

Erp, Akte 144 Op 10- 12-1885, Verkoop voor 150 gulden. Hendricus Ophey, boer te Veghel. Joh’s Ophey, venter te Erp,  Joh’s v. Houtum, X .. Ophey. Willem Smits, boer te Schijndel, aan Martinus Ophey, boer te Erp. het 17e deel in heide, F 406, groot 95.80 are, en ¾ in heide, F 457, groot 1.2460 ha.

Gemert, Akte 330, Op 29-12-1885, Deling tussen de kinderen van Hendrik v. Berlo, X Erp 1806, Joh’a v.d. Rijt.   Deelgenoten :  1. Joh’s v. Berlo.  2. Jan v. Berlo. 3. Willem v. Berlo.  4. Christiaan v. Berlo.  5. Christina v. Berlo,   allen boer te Erp,  6. Antonie v. Berlo, rentenier te Erp, voor zich zelf, en als gemachtigde van Joh’s v.d. Velden, boer, X Erp 1862 ,  Joh’a Maria v. Berlo.      Toebedeeld  aan Christiaan v. Berlo, en Willem v. Berlo, H  440, 441, gebouwd  op perceel,  H 13, nu in 2012, hier woonboerderij, Hool 11.  Verder  H 11, 302,  K 28, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 84, 85, 92, 93, deel van H 580, deel van  H 243.       Toebedeeld aan Joh’s v. Berlo,  de percelen:  H 300, 342,  K 778, 597, 598, 600, 601, 642, 294, 68, 69, 70, deel van K 550, deel van H 243, 244.   Toebedeeld aan Jan, Christina en Joh’s v.d. Velden, X Joh’a Maria v. Berlo,  de percelen :  H 626, 442, 443, 226, I  99, 140,  K 204, 761, in 1832, hier al een huis, toen K 215, nu in 2012, hier boerderij,  Morgenstraat 9, Verder K 756, 217, 224, 225,  253, 296,  H 580, K 550.  Toebedeeld  aan  Antonie v. Berlo,  geld.  Het perceel  K 47,  blijft onverdeeld. Kopie aanwezig.

Gemert, Akte 331, Op 29-12-1885, Testament voor Christina v. Berlo, Aan  broer, jan, en zus Joh’a Maria v. Berlo, X  Joh’s v.d. Velden.

Gemert, Akte 332, Op 29-12-1885,  Testament voor Jan v. Berlo. Aan Christina en Joh’a Maria v. Berlo, X Joh’s v.d. Velden.

Gemert, Akte 333, Op  29-12-1885, Testament voor Joh’a Maria v. d. Velden, X Joh’s v.d. Velden.   Aan broer en zus, Jan en Christina v. Berlo.

1886.

Gemert, Akte8, Op 4-1-1886,  Hypotheek van 300 gulden. Gerardus v.d. Velden, boer in de Laren, leent geld van Joh’s v.d. Bom, te Boekel. Borg : huis in de Laren,   I  441, 442, 589, 596, 729, 728,  gebouwd op perceel I   Nu in 2012, hier huis, Teewseler 5, Verder I  722, 599, 723, 886,  887,  H 77

Erp. Akte 6 en 7. Op  19-1-1886. Testamenten voor Cornelis v.d. Vossenberg, en zijn vrouw, Catharina v.d. Horst. Aan elkaar.    

Erp, Akte 8, Op 19-1-1886, Verkoop voor 5800 gulden. Hendricus en Maria v. Santvoort, op Keldonk, aan Hendricus Kerkhof, boer op Keldonk, Huis op den Dieperskant, K  416, 417, 418, afgebroken in 1931, Verder K 42, 49, 504, 505, 506, 461,  I  326, 332,  648, 730, 731, 732, 48, 50, 65. H 198. En de onverdeeld ½  in I  59. Samen 7.7520 ha.

Erp. Akte 9. Op 19-1-1886. Verkoop door Hendricus en Maria v. Santvoort, aan Lourens, Martinus, en Joh’a v.d. Velden. bouwland, K 435, groot 26 are. Voor 200 gulden.

Erp. Akte 13. Op 25-1-1886. Verkoop door Arnoldus Sleegers, te Erp, aan Jan Govers, kuiper  te Veghel, de ½ in een perceel houtbosch, L 482, groot 77.90 are. Voor 117 gulden.

Erp. Akte 15. Op 29-1-1886. Verkoop door Arnoldus Sleegers, te Erp, aan Francis Muselaars. Een woonhuisje, bestaande uit 2 woningen, M 300, 202, nu in 2012 nieuwbouw, eerder hier de speelplaats van de Maria school.  Verder M  571, 516, 517,  samen 11.25 are. Voor 670 gulden.  Eigenaar geworden door koop, ( Wooldringh op 7-1-1848 ). Zie ook akte 3, op 7-1-1848, en Akte 81/82, op 23-9-1847.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 16. Op 2-2-1886. Hypotheek van 800 gulden. Cornelia Beckers, X Erp 1850,  Wed. Joh’s v.d. Akker, boer leent geld van Gijsbertus v. Woerkom, smid te Erp. Borg : huis op het Looyeind, D 315, 316, 912, In 1832, hier al een huis, toen D 317, nu in 2012, hier huizen Schildstraat  5a, 5, 7 en 9 .  Verder M 165, 156, 212, L 36, 75, 112, A 347,  233 samen 5.9257 ha.

Uden, Akte 21, Op 4-2-1886, Inventaris bij Geertrui v.d Akker, Wed. Willem v. Gemert, smid te Erp,en hun kinderen: Antoon, Hendricus, en Petronella v. Gemert. Inventaris in huis wijk B 28, Geen kadasternummers vermeld. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 19, Op 9-2-1886, Deling van de nalatenschappen, van Lammert v. Berlo, en dochter Petronella v. Berlo. Deelgenoten:  1. Joh’s v. Berlo.  2. Albertus v. Berlo. 3. Nicolaas Coolen, X Erp 1875,  Joh’a v. Berlo.  4. Joh’s Donkers, X Sophia v. Berlo, te Boekel .  5. Anna Maria Verstraten, Wed. Lammert v. Berlo,  Toebedeeld aan Joh’s v. Berlo, hooiland, K 46 en 320. Toebedeeld aan Nicolaas Coolen enz, hooiland, K 311, 110.  Verder te verdelen contant geld.

Erp, Akte 21 en 22, Op 15-2-1886, Testamenten voor Nicolaas Coolen, X Erp 1875,  Joh’a Coolen. Aan elkaar.

Erp, Akte 29, Op 25-2-1886, Inventaris bij  Petronella v.d. Akker, X Erp 1873, Andries Swinkels. Heeft nog onm. kinderen: Antonie, Franciscus, Antonia en Hendricus.  Huis enz. in de Laren,  I  261, 262, 756, 757,  In 1832, hier een schuur, I  259, Nu in 2012, hier huis, de Laren 11, Verder I  107, 260, 623, 840, 36, 802, 837, 581, 218, 497, 499, 851, 852, 853,  H 744.

Erp, Akte 33 en 34, Op 5-3-1886, Testamenten voor Joh’s Hendricus v.d. Velden, X Erp 1862,  Joh’a Maria v. Berlo. Aan elkaar en daarna aan de kinderen van Hendricus v.d. Velden, zijn broer.

Erp, Akte 40 en 44, Op 16-3 en 23-3-1886, Openbare verkoop  in de herberg van Jan v.d. Bosch. Verkopers: 1. Jan v.d. Vossenberg, boereknecht te Erp. 2.  Francis v. Melis, arb. X Peternel v.d. Vossenberg, te Gemert. 3. Antonie Welten, X metselaar, X Antonetta v.d. Vossenberg. 4. Jan Ebben, arb, te Erp, X Erp 1859, Wilhelmina v. d. Horst. ( eigenaar geworden door erfenis van Cornelis v. d. Vossenberg, X Catharina v.d. Horst. Willemijn v. Hout, vroeger Wed. van Joseph v.d. Horst, Nu X Erp 1876,  Hendricus v.d. Heuvel.  Koop 1. Huis enz. aan de Boerdonkse dijk, G 598, 599, In 1832 hier alles nog heide, afgebroken in 1893,  Verder bouwland,  I  951, 952,  verkocht aan Hendricus v.d. Heuvel, voor 400 gulden.

Erp, Akte 48 en 54,  Op 24-3 en 31-3-1886,  Openbare verkoop in de herberg van Jan v.d. Bosch. Verkopers: 1. Maria v.d. Heuvel. 2. Antonie v.d. Heuvel. 3. Joh’a v.d. Heuvel. X Erp 1858, Wed. Martinus vd. Biggelaar, 4. Jan Antonie Bekkers, X Wedn. Elisabeth v.d. heuvel. 5. Martinus v.d. Ven, X Lamberdina v.d. Heuvel. Verkoop van een aantal losse percelen, o.a. B 285, A 153, 391, 392, 317, 316. Verkocht voor in totaal 2270 gulden.

Erp, Akte 49, Op 25-3-1886, Hypotheek van 550 gulden. Peter Saezen, arb.  X Erp 1869, Joh’a Teunisse, vroeger X Erp 1851, Wed. Hendricus v. Wanrooy, ook Gerardus v. Wanrooy, boereknecht, en Peter v.d. Laarschot, X Erp 1885, Joh’a v. Wanrooy, allen te Erp lenen geld van  Arnoldus Mohnen, te Veghel. Borg: huis enz, H 797, groot 46.70 are,  H  798, 799, groot 89.50 are. Nu in 2012, hier huis, Trentweg 15.

Erp, Akte 53 en 57, Op 29/ 30 en 31- 3-1886, Openbare verkoop door de gemeente Erp, van heide en broekgrond etc. aan veel verschillende kopers.

Gemert, Akte 84 en 85, Op 21-4-1886, Testamenten voor  Gerardus Pennings, smid te Erp, en zijn vrouw, Geertrui v.d. Akker, vroeger Wed. van X Erp 1886, Willem v. Gemert. Aan elkaar.

Erp, Akte 64, Op 6-5-1886, Verkoop voor 74 gulden. Anna Petronella Rietman, lees Soethout, Wed. Christiaan Cornelis Rietman, aan Joh’s v. Wanrooy, arb. te Erp, een uitgerooid mastbosch, C 223, groot 56.40 are.

Erp, Akte 65 en 66, Op 7-5-1886, Testamenten voor Cornelis v. Cleef, X   Geertruida Poulus Swinkels, aan elkaar.

Erp, Akte 67, Op 11-5-1886, Deling tussen Joh’s v. Grinsven, bakkersgast te ’s Bosch,  en Adriana v. Grinsven, kamenier te Breda. Aangekomen van hun ouders: Willem v. Grinsven,  X Erp 1857, Allegonda v.d,. Tillaart. Toebedeeld aan Joh’s v. Grinsven, de percelen:  bouwland, M 546 en weiland, B 292.

Erp, Akte 68, Op 11-5-1886, Hypotheek van 1250 gulden. de onm. kinderen van Joh’s v.d. Tillaart, lenen geld van Joh’s v. Grinsven, te ’s Bosch, en Adriana v. Grinsven, te Breda,  Borg: perceel L 429, hooiland, en D 332, 973, 974, verkregen van hun ouders.  ( zie hierboven ).

Erp, Akte 70, Op 13-5-1886, Testament voor Peter v.d. Berg, arb. te Erp. Aan zijn vrouw, X Erp 1866, Petronella Verwegen.

Erp, Akte 77, Op 5-5-1886, Inventaris bij  A. Petronella v.d. Berg +, X Antonie v.d. Berg. B. dezelfde Antonie v.d. Berg, X Erp 1871, Anna Maria v.d. Krommenakker, geen onroerend goed.

Erp, Akte 78, Op 5-5-1886, Proces verbaal Joh’s Verbruggen, en over den boedel van

Gemert, Akte 140, Op 17-5-1885, Hypotheek van 100 gulden. Jan Bevers, te Erp, leent geld van Joh’s Cornelis de Greef, slager te Veghel, Borg: Huis enz, aan de Boekelse weg, D 858, 859, 944 945, 946, Eerder hier perceel D 861, gebouwd in 1872, nu in 2012, hier, huis, Boekelse weg 12, Verder C 370.

Erp, Akte 92, Op 30-5-1886, Herroeping testament voor Anna Maria v.d. Krommenakker, X Erp 1871, Wed. Antonie v.d. Berg. Alles aan Marten v.d. Krommenakker, klompenmaker.

Veghel, Akte 51, Op 4-6-1886,  Deling van de erven, Marten v. Lankveld, X Erp 1830, Catharina v. Esch. Deelgenoten: 1. Jan v. Lankveld, boer te Erp, en als gemachtigde voor zijn zussen, Joh’a en Antonia v. Lankveld.  3. Leendert v. Lankveld, boer te Erp. 4. Martinus v. Lankveld, boer te Erp. Lot 1, aan Jan v. Lankveld, weiland aan de Veghelse dijk, A 108, Verder L 369, 370, 454. B 529, 542. Lot 2 aan Joh’a v. Lankveld, de percelen: B 116, 117, 393, 127, 128, 631.   Lot 3, aan Antonia v. Lankveld, geld.  Lot 4. Aan Geertrui v. Lankveld, huis op de Morsehoef, B 107, nu in 2012, hier huis Morsehoef 14, Verder B 108, 109, 89, 112, A 434.     Lot 5, aan Leendert v. Lankveld, de percelen: I 68, 423, 830, 296, B 579, de ½ in I 368, de ½ in A 99.  Kopie aanwezig.

Uden, Akte 122, Op 9-6-1886, Deling Joh’s Biemans, X Erp 1878, Joh’a Verbruggen. ???

Uden, Akte 125, Op 16-6-1886, Verkoop voor Joh’s Pennings, te Boekel, aan Martinus v.d. Elsen, boer te Erp, het N. W. deel van perceel C 119. Voor 280 gulden.

Uden, Akte 126, Op 16-6-1886, Hypotheek van 600 gulden. Martinus v.d. Elsen, boer, leent geld van Petronella Spierings, te Boekel. Borg: Huis enz. op het Looyeind, C 306, 307, samen groot 68.50 are, en het N.W. deel van C 119. Nu in 2012, hier huis, Boterhurken 22.

Erp, Akte 102, Op 21-7-1886, Verkoop de tienden van Erp.

Erp, Akte 105, Op 28-7-1886, Hypotheek van 800 gulden. Marten v.d. Krommenakker, boer, leent geld van Hendricus v. Schijndel, kuiper te Uden. Borg: huis aan de Brug, M 456, 455,  In 1832, hier al een huis, toen M 63, nu in 2012, hier, huis Brugstraat 10-12-14. Verder bouwland , E 23.

Gemert, Akte 199, Op 9-8-1886, Testament voor Adriana Delisse, boerin te Erp. Aan zus Joh’a als zij eerder + is het vruchtgebruik aan zwager, Martinus v. Lankveld, zoon van Antonie.

Gemert, Akte 200 en 201, Op 9-8-1886, Testamenten voor Martinus v. Lankveld, boer te Gemert, X Erp 1881,  Joh’a Delisse. Legaat aan zus Adriana Delisse.

Erp, Akte 112, Op 18-8-1886,  Verkoop voor 300 gulden. Joh’s, Petronella, Anna Welten, boeren te Erp, En Antonie Welten, boereknecht  te Veghel, aan Martinus Hendriks, klompenmaker te Erp, weiland, D 516, en  703.

Gemert, Akte 207, Op 23-8-1886, Deling tussen de kinderen van Jan v. Engeland, X Erp 1850, Petronella Crooymans. Deelgenoten:  1. Peter v. Engeland, boer op Boerdonk.  2. Joh’s v. Engeland.  3. Maria v. Engeland.  4. Bernardus Verbakel, X Joh’a v. Engeland.  Toebedeeld aan Peter : Huis op Boerdonk, G 138,  139,  586, 588, 119, 430, 433, 346, 347, 348, 349, 636, 724, 725, In 1832, hier al een huis, toen G 170, nu in 2012, hier huis, Kapelstraat 8, Verder G 120, 634, 633, 311, Aangekomen 6-2-1885 en 17-6-1862.

Uden, Akte 184, Op 25-8-1886, Verkoop voor 125 gulden. Hendricus v. Sleeuwen, X Hendrina Linders, eerder Wed. van Christiaan v. Lankveld, aan Martinus v.d. Elsen, heide, C 266.

Erp, Akte 116, Op 28-8-1886,  Deling tussen 1. Hendricus v. Wanrooy.  2.  Hendrik Delisse, X Erp 1860, Joh’a v. Wanrooy, goederen aangekomen van Godefridus v. Wanrooy, + Erp 18-2-1886,  hun oom en broer. Toebedeeld aan Hendricus v. Wanrooy, Woonhuisje, op Heuvelberg, E 560, 561, In 1832, hier al een huis, toen E 303, nu in 2012, hier een huis, Heuvelberg 15 en 17, Verder E 562, samen groot 40.50 are, verder F 282, heide, groot 42.90 are, Aan Hendrik Delisse enz. de percelen: E 467, 468, ( de veldjes ), en E 478.

Erp, Akte 121, Op 10-9-1886, Inventaris bij Martinus Meulensteen, en zijn onm. kinderen,Antonius, Joh’a, en Elisabeth. Wedn, van X Erp 1871, Joh’a v.d. Heuvel, de onverdeelde ½ in huis enz, op de Bolst,  B 708, 709, gebouwd op perceel B 549, nu in 2012, hier huis, Bolst 15, Verder B 548, 550, 535, 536, A 499, 361, L 177.  Zie ook akte 123 en 125, in 1886, en akte 61, in 1887. Martinus Meulensteen was eerder gehuwd, X Erp 1870, Antonetta v. Stiphout.

Erp, Akte 122, en 124, Op 16-9 en 23-9-1886, Openbare verkoop in de herberg van Ant. v.d. Tillaart, op Boerdonk.   Verkopers : 1. Martinus v.d. Heyden, arb. te Erp.  2. Hendrina Gruyters, arb. X  Wed. van Hendrik v.d. Heyden.  3. Hendrik v. Schayk, arb, X Adriana v. d. Heyden. 4. Cornelis v.d. Elsen, arb. X Joh’a v.d. Heyden.  5. Cornelis v. Berlo, boer, X Erp 1886,  Hendrika v.d. Heyden, allen te Boerdonk.  Zij verkopen:  koop 1, Huis op Boerdonk, G 749, 750, groot 1.25 ha, in 1832, hier alles nog heide, nu in 2012, hier huis, Coxse baan 5, Verkocht aan Cornelis Maas, voor 1200 gulden. Koop 2. Bouwland en weiland, G 537, groot 72.50 are, aan Hendrik v. Schayk, medeverkoper, voor 324 gulden. Koop 3, heide en bouwland, G 775, groot 63.20 are,  en Koop 4, heide en weiland, G 776, groot 48.20 are, Koop 5 en 6, percelen heide, G 786, in 2 delen. Kopie aanwezig.

Gemert, Akte 229, Op 20-9-1886, Verhuur. Hendrik v.d. Velden, boer , aan Antonie v. Gerwen, boer te Boekel, boerderij, met 7 bunder grond, voor 240 gulden per jaar.

Gemert, Akte 230 en 231, Op 20-9-1886, Testamenten voor Hendrik Geert v. Berlo, X Erp 1875, Antonet Donkers, Aan elkaar.

Erp, Akte 123, en 125, Op 22-9 en 29-9-1886, Openbare verkoop in de herberg van Antonie Verhuyzen. Verkopers: Martinus Meulensteen, en zijn onm. kinderen ( Zie akte 121, in 1886 ), Verkoop van huis op de Bolst, B 708, 709, gebouwd op perceel B 549, nu in 2012, hier huis, Bolst 15, Verder de ½ in  B 548, 550.   Alles werd opgehouden. Zie ook akte 121, in 1886.

Erp, Akte 131, Op 11-10-1886, Deling tussen de erfgenamen van Joh’s v.d. Heuvel, + Erp 16-1-1886, was hun broer. Deelgenoten:  1. Maria v.d. Heuvel. 2. Antonie v.d. Heuvel.  3. Hendrik v.d. Biggelaar, rentenier te Erp, curator over Adriaan v.d. Heuvel, te Erp, 4. Joh’a v.d. Heuvel, Wed, X Erp 1858,Martinus v.d. Biggelaar.  5. Jan Antonie Bekkers, Wedn. Elisabeth v.d. Heuvel. 6. Martinus v. d. Ven, te Veghel, X Lamberdina v.d. Heuvel.  Toebedeeld aan Maria v.d. Heuvel, Huis op de Bolst, B 266, 267, nu in 2012, hier boerderij, Voorbolst 10, Verder B 688, A 317, de ½ in A 316, en de ½ in A 153. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 133, Op 14-10-1886, Verkoop voor 100 gulden.  Geertruida Donkers, X Erp 1862, Wed. Martinus v. Lieshout, aan Joh’s Wilbers, Woonhuisje op de Morsehoef, B 680, 681, In 1832, hier al een huisje, toen B 461, afgebroken in 1891.

Erp, Akte 135, Op 18-10-1886, Testament voor Geertruida Donkers, X Erp 1862, Wed. Martinus v. Lieshout. + Erp 23-10-1888 . Aan Adriaan v.d. Berg, boer en wethouder, niets uitgezonderd.

Erp, Akte 136 en 137, Op 19-10-1886, Testamenten voor Joh’s Doedee, X  Maria Timmers, aan elkaar. Alle eerdere testamenten herroepen.

..  Akte 211, Op 21-10-1886, Hypotheek van 800 gulden. Hendrik v. Haandel, te Erp, leent geld van Joh’s v.d. Akker, te Boekel. Borg: huis enz. in de kerkstraat,  M 24, Nu in 2012, hier huis, Kerkstraat 10 en 12, Verder M 127, 578, en L 813, weiland, en   D 791, dennebosch.

Erp, Akte 143, Op 5-11-1886, Verkoop voor 75 gulden.  Antonie v. Oorschot, X Erp 1872, Elisabeth v. Santvoort, aan Adriaan Lucas Delisse, een gedeeltelijk  ontgonnen  perceel  F 427, groot 44.80 are.

Erp, Akte 144, Op 9-11-1886, Inventaris bij Hendrika Hendriks, X Erp 1873, Wed. Martinus Koolen, + Erp 4-2-1884, en hun 3 onm. kinderen: Antonie, Francis en Hendrina. Huis op Keldonk, I  350, 889, 934, 29, 338, 339, Nu in 2012, hier ongeveer de garage van huis, de Roost 2, Verder  I  340, 341, 355, K  397, 771. Kopie aanwezig. 

Gemert, Akte 102, Op 29-11-1886,  Deling tussen de erven, Martinus v.d. Bosch, X Erp 1833, Antonetta v.d. Velden.    Deelgenoten :  1. Antonius v.d. Bosch.  2. Helena v.d. Bosch.  3. Hendricus Kerkhof, X Erp 1866, Maria v.d. Bosch.  4. Hendricus v. Wanrooy, X Catharina v.d. Bosch.  5. Adrianus v. Stiphout,  X Hendrica v.d. Bosch.  6. Hendricus v.d. Bosch, Wedn. Antonia v. Gerwen, en hun onm. kind, Franciscus vd. Bosch,  Ook te verdelen de erfenis van Joh’s v.d. Bosch, + Boekel  25-12-1884, X Maria Geerts, + Boekel  7-4-1885.  Er werden enkel losse percelen verdeeld,  aan Antonius v.d. Bosch, o.a. 1/10 in hooiland, K 200, 201, verder I  2,  2/5 van I  1, Verder  I  945,  K 419,  De anderen krijgen geld

Gemert, Akte 297, Op 7-12-1886, Verkoop voor 2500 gulden. Joh’s v. Dooren, boer op de Bolst, aan Hendrik Adriaans te Erp, huis met stal, schuur  en erf enz. op de Bolst, B 261, 262, 263, 264, afgebroken in 1889, Verder B 701, 706, 718, 719, L 569, 466,  M 556, 557, de ½ in L 177. Aangekomen bij deling op 14-11-1878. Zie ook akte 7 en 10, in 1888, en akte  30, in 1888.

Gemert, Akte 303, Op 20-12-1886, Hypotheek van 400 gulden. Hendrik Adriaans, te Erp, leent geld van Joh’a Brongers, Wed. Willem Heessius, te Aarle-Rixtel.  Borg: grond te Boekel.

1887.

 Gemert, Akte  16, Op 20-1-1887, Inventaris bij Wilhelmina Peters, Wed, X Erp 1871, Theodorus v. Gerwen, Huis in den Hoek,  E 161,  nu in 2012, hier bedrijfsgebouwen van Hoek 13, Verder E  162, 163, 164, 334, 372, 255, 597, 441, 252, 373, 537, 647, 650, 606, 563, 484, 677, 678, 651, 154, 705, 652, 417, 549, samen 9.7472 ha.

Erp, Akte 26, Op 23-1-1887, Verkoop voor 94 gulden. Peter v.d. Laarschot, Wedn.  Anna Maria Swinkels, en hun onm. kinderen,  Joh’s en Martinus. Aan Lambertus Koolen, een tuin met huisplaats, I  862, 863, In 1832, hier al een huis, toen I  703,  afgebroken.

Erp, Akte 29 en 30, Op 25-1-1887, Testamenten voor Joh’s Fleskens, X Elisabeth Keetels. Aan elkaar.

Erp, Akte 24, op 3-2-1887, Oprichting van een onderlinge brand verzekering. Kopie aanwezig.

Gemert, Akte 37 en 38, Op 8-2-1887, Testamenten voor Peter v. Engeland, boer op Boerdonk, X Gordina Smulders, Aan elkaar.

Erp, Akte 35 en 39, Op 8-2 en 15-2-1887, Openbare verkoop in de herberg van Hendrik v.d. Warenburg. Het Armbestuur te Erp, verkoopt  o.a.   Koop 6, Huis, enz. op de Schild,   D 314, 313, groot 4.60 are, nu in 2012, hier huis, Schildstraat  29.  verkocht aan Arnoldus v. Lieshout, voor 270 gulden. Koop 7, Huis op het Oud veld, M 471, 472, 473, 474, groot 14.10 are,  In 1832, hier al een huis, toen M 142. Afgebroken in   Verkocht aan Egidius v. Asseldonk, voor 495 gulden. In alle overige kopen, werden losse percelen verkocht , o.a. D 161, 957, 958, 290, B 330, M 178, D 651, A 140. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 43, Op 17-3-1887, Testament voor Joh’s v.d. Akker, X Erp 1879,  Aan zijn vrouw Hendrica v. Velthoven.

Erp, Akte 47, Op 30-3-1887, Verkoop voor 90 gulden. Gerardus ( Antonie ) v.d. Elsen,  arb. op Boerdonk, aan Cornelis v. Berlo, arb. een stuk grond, ( heide ), G 709, groot 77.80 are,  gekocht        ( Akte 24, in 1873 ), op  6-2-1873, van Leendert v.d. Aa, groot 77.80 are. Nu in 2012, hier woonboerderij, Coxse baan 17.

Gemert, Akte 111, Op 18-4-1887, Hypotheek van 200 gulden.  Cornelis v. Berlo, arb. op Boerdonk, leent geld van Peter, Lambertus, Maria, Joh’s, Nicolaas en Francina Verstappen, allen boer, te Aarle-Rixtel. Borg: een perceel heide, G 709,  Zie vorige akte.

Gemert. Akte 116 en 117, Op 26-4-1887, Testamenten voor Adrianus Hubertus de Hezelaar, bakker te Gemert, X Erp 1873,  Bernardina v.d. Bosch.  Aan elkaar.  Zij is een Erpse.

Erp, Akte 61, Op 28-5-1887, Verkoop voor 1050 gulden. Martinus Meulensteen, X Erp 1871,  en zijn onm. kinderen, geboren uit Joh’a v.d. Heuvel.  Aan Arnoldus Vermeulen,  boer te Erp. De ½ in huis op de Bolst, B 708, 709, gebouwd op perceel  B 549, nu in 2012, hier huis, Bolst 15, Verder   B 548, 550,535, 536, A 483. Zie ook akte 27, in 1881, akte 121, in 1886, en akte 123 en 125, in 1886 en akte 77, in 1887. .

Erp, Akte 63, Op 13-6-1887,  Verkoop voor 200 gulden. Petronella Verwegen, Wed. Peter v.d. Berg, aan Petronella v.d. Putten, X Erp 1858, Wed. Joh’s v.d. Laar, De onverdeelde ½ in bouwland  op Heuvelberg,  F 45, 46,  groot 90.08 are,  Dit huisje is afgebrand,  Koper is verplicht 5 jaar, onderdak te verlenen aan verkoopster, voor 40 gulden, per jaar. Nu in 2012, op deze plek, de boerderij, Heuvelberg 20.

Erp, Akte 65 en 66, Op 16-6-1887, Testamenten voor Pieter Poulussen,  X Erp 1886, Ida de Louw, Wed. Lourentius Dekkers, Aan elkaar.

Gemert, Akte 172, Op 20-6-1887, Verkoop voor 200 gulden. Willem v. Schipstal, te Erp, aan Joh’a Hanenberg, Wed. Adriaan v.d. Berg, bouwland, F 111, groot 47.60 are.

Gemert, Akte 173, Op 20-6-1887, Deling tussen:  ter ene zijde,   Joh’a Hanenberg, Wed. Adriaan v.d. Berg,   ter andere zijde,  1 a. Peter Biemans, zoon Jacobus, X Erp 1870, Maria v. Stiphout, ook mede namens: eerw. Zuster Huiberdina v. Stiphout, te Nistelrode,  1 b. Joh’s v. Stiphout,  2 a. Joh’s Smits,  2 b Antonius Smits, beiden te Beek en Donk, 2 c. Joh’s Swinkels, X Hendrica Smits, te Deurne,

Gemert, Akte 174, Op 20-6-1887, Inventaris bij Antonetta v. Stiphout, te Erp, vroeger te Gemert, Wed. Martinus v. Kessel, + Gemert 14-4-1887, hebben onm. kinderen: Joh’s, Josephus en Martha Maria,  Geen onr. goed.

Gemert, Akte 186, Op 28-6-1887,  Openbare verkoop  door Elisabeth v.d. Hurk, Wed. Peter v.d. Braak, te Veghel, aan  Francs Engelbert Vervoort te Veghel onroerend goed, o.a. ook in Erp.

Erp, Akte 73, Op 9-7-1887, Herroeping testament door Jan Raaymakers, boer te Veghel, geen nieuw testament.

Gemert, Akte 192, Op 11-7-1887, Hypotheek van  650 gulden. Joost Timmers, boer op Boerdonk, leent geld van de Hr. Adrianus Antonius Reynen te Gemert, Borg: geen onderpand.

Erp, Akte 77, Op 14-7-1887, Hypotheek van 1000 gulden. Arnoldus Vermeulen, boer op de Bolst, leent geld van Christiaan Fleskens, te Dinther, Borg: de ½ in huis op de Bolst, B 708, 709. Zie akte 61, in 1887.

Erp, Akte 85, Op 22-7-1887, Verkoop van de tienden van Erp, voor 5761.50 gulden.

Erp, Akte 86 en 88, Op 29-7 en 5-8-1887, Openbare verkoop de herberg van Antonie v. Lieshout, op Keldonk. Antonie Kweens , boer op Keldonk, aan Martinus Beks, boer op Keldonk,  Koop 1.  Huisje enz. K 654, 655, gebouwd op perceel K 616, nu in 2012, hier woonboerderij, Kuilven 30 en 32, Verder K 710, samen 35.10 are, verkocht aan Martinus Beks, voor 490 gulden.  Koop 2 en 3, de percelen, H 186 en 187, samen groot 89. 40 are, Verkocht aan Antonie v. Lieshout, voor 750 gulden.

Gemert, Akte 206, Op 1-8-1887, Hypotheek van 400 gulden. Antonie Kweens, boer te Keldonk, leent geld van Francis Engelbert Vervoort, op Zondveld, Zijtaart. Geen onderpand.

Erp, Akte 103, Op 23-9-1887, Verkoop voor 300 gulden. Johan Marinus Broers, te Leiden,  ( ge-machtigd voor mej. Elisabeth Phillipina v.d. Ven, te Erp ),  aan Joh’s Adrianus v. Mill, secretaris te Erp, tuintje te Erp, M 15, groot 7 are,  Nu in 2012, hier het pand van tandarts der Kinderen, Hertog Jan plein.

Erp, Akte 105 en 111, Op 4-10 en 11-10-1887, Openbare verkoop  in de herberg van Lambertus v. Lith, op Keldonk, Verkopers:  fam. v.d. Aa, ( Hun ouders :Antonie v.d. Aa, X Margaretha Oppers ). 1. Willem, 2. Elisabeth, 3, Peter, 4. Lambertus, 5. Willebrordus, 6. Martinus, 7. Joh’s,  8. Catharina, allen te Veghel, en 9. Adrianus, 10. Adriana, en 11. Maria v. d. Aa, X Erp 1875, Jan v.d. Biggelaar,  allen te Erp.  Koop 1, Huis op Keldonk, K 691, 692,  In 1832, hier al  een huis, toen K 264, afgebroken in 1890, stond in de huidige Oudestraat.  Verder K 263, samen 17.26 are, Verkocht  voor 190 gulden, aan  Lambertus v.d. Hurk, De andere kopen, verkoop van losse percelen, o.a. K 272, 273, deel van K 261, ander deel van K 261, nog een ander deel van K 261, verder, K 284 en 285, 248, en 244, I  43, H 445, I  83 en 73,  Zie hiervoor de aanwezige kopie.

Gemert, Akte 265, Op 5-10-1887, Deling tussen 1. Ardina Leurs, eerst Wed. X Erp 1843, Gerardus v. Lankveld, daarna X Erp 1850,  van Antonie Leenders. Uit het 1e huwelijk werden geboren:Maria en Leonarda v. Lankveld, Uit het 2e huwelijk : Geertrui Leenders, en nog een Geertrui Leenders.        2. Jan v.d. Berg, X Erp 1873, Maria v. Lankveld.  3. Lambertus Ketelaars, X Leonarda v. Lankveld.  4. Antonie Verbruggen, X Erp 1879, Geertrui Leenders,  5. Geertrui Leenders, de jongste, Toebedeeld aan Ardina Leurs, Wed. enz.  Huis op het Looyeind, D 149,  Nu in 2012, hier huis, Rijkerbeek 5. Verder D 150, 947, 953, 954, 955, 961, 969, 970, 251, 259, 496, 482, 483, 484, B 192, C 215.  Aan den deelgenoot Jaan v.d. Berg en Lambertus Ketelaars, de percelen:  D 969, 970, 251, 482, 483, 484, C 129, 162, 163, In 1832 hier al een huis, toen C 128, nu in 2012, hier huis, Boekelse weg 3. Verder C 130, en een deel van C 215. Aan Antonie Verbruggen toebedeeld, de percelen: D 461, 462, 242, 459, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, C 238, 272. Aan Geertrui Leenders de jongste, geld. Kopie aanwezig.

Gemert, Akte 266, Op 5-10-1887, Deling tussen Ardina Leurs enz.  Toebedeeld aan Antonie Verbruggen, X Erp 1879, Geertrui Leenders.  Huis op het Looyeind,   D 149, nu in 2012, hier boerderij, Rijkerbeek 5, Verder  D 150, 947, 953, 954, 955, 961, 259, 496, en de ½ in C 215. Aan mijn kinderen: Maria en Leonarda v. Lankveld, bouwland en dennebosch, D 266, 808, 809, C 210, 381, 382, 383, Aan mijn dochter: Geertrui Leenders, de jongste: bouwland, B 192, en geld. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 108, Op 8-10-1887, Hypotheek van 500 gulden. Nicolaas Coolen, boer op den Dieperskant, leent geld van Lourens v.d. Velden, boer op den Dieperskant,  Borg: bouwland, I  668, 669, 1049.

Erp, Akte 109, Op 8-10-1887, Verkoop voor 75 gulden. Petrus Poulussen, te Erp, aan Antonie Verbruggen, weiland,  D 470, 471, 472, groot 10.04 are.

Gemert, Akte 271, Op 10-10-1887, Verkoop voor 100 gulden. Hendrik v. Haandel, tabakskerver te Erp, aan Nicolasina en Antonius Bouw, een perceel hakhout,  B 357.

Gemert, Akte 272, Op 10-10-1887, Verkoop voor 5000 gulden. Martinus Tielemans, senior, en Hendricus Tielemans, ( zonen van Antonie ), aan Nicolasina en Antonius Bouw,  Huis op Heuvelberg, E 316, 326, 427, 428, gebouwd rond 1850,  op perceel  E 315, nu in 2012, hier huis, Kempkesweg 3, Verder  E 429, 302, 627, 628, 706, 412, 570, 663, 690, 301, F 91, 71. Zij deden deze aankoop voor Joh’s Nicolaas Bouw, X Sophia Tielemans.

Gemert, Akte 273, Op 10-10-1887, Verkoop voor 200 gulden. Dezelfde verkopers, aan Martinus Tielemans, junior, bouwland, F 422, groot 41.52 are.

 Gemert, Akte 287, Op 17-10-1887, Huurcontract Wilhelmina Peters , X Erp 1871, Wed. Theodorus v. Gerwen, aan Arnoldus v. Velthoven, bouwmanserf voor 6 jaar, voor 65 gulden per jaar.

Gemert, Akte 294, Op 29-10-1887, Inventaris ten verzoeke van Theodorus v.d. Zanden op Boerdonk, hoofd der school op Boerdonk, X Erp 1880, Petronella Lambers, + Erp, Boerdonk 2-4-1887, hebben onm. kinderen: Maria, Theodora Joh’a, Isidorus Hendricus Lambertus v.d. Zanden. Geen onroerende goederen.

Erp, Akte 115, Op 29-10-1887, Hypotheek van 1000 gulden. Jhr. Johan Anna Cornelis v. Oldenbarneveld, genaamd Tullingh,  leent geld van Jhr. Emile Adriaan Pieter Wesselman te Helmond, Borg onr. goed op Jekschot.

Gemert, Akte 296 en 298, Op 4 en 7- 11-1887, Testamenten voor Anna v. Vlerken, te Erp, X Peter v. Stiphout, boer te Erp, Aan elkaar.

Gemert, Akte 309, Op 21-11-1887, Verkoop voor 2000 gulden. Geert v.d. Berg, te Erp, aan Antonetta v. Lieshout,  Huis, M 372, 373, gebouwd op perceel  M 204,  tot in 2011, stond hier de Mariaschool, nu hier nieuwbouw,  Verder  M 374, groot samen 54.30 are.

Gemert, Akte 310, Op 21-11-1887, Testament voor Geert v.d. Berg. Metselaar, + Erp 25-12-1890, Aan Antonetta v. Lieshout, winkelierster te Erp.

Erp, Akte 119 en 123, Op 22-11 en 29-11-1887, Openbare verkoop in de herberg van de erven v.d. Bosch. Verkopers: 1. Willem Wassenberg, boer, te Erp. 2. Arnoldus Sleegers, te Erp. 3. Joh’s  Bouw, den oudste te Gemert. Verkocht werd o.a. Koop 1. Huis op het Looyeind, D 855, gebouwd op perceel D 387, nu in 2012, hier huis, Looyeind  6 of 8,  groot 8.50 are, met een deel oostwaarts van D 854, samen groot 1.3990 ha, Koop 2. Volgens afpaling, deel D 854.  Koop 3, massa van de Kopen 1 en 2, verkocht voor    Verdere kopen allemaal losse percelen, o.a. B 418 en 427, verder  B 424,  D 40, D 235, 241, 255, 467,  C 187,  Zie verder aanwezige kopie.

Gemert, Akte 317, Op 26-11-1887, Hypotheek van 700 gulden. Jan Bressers, boer op Boerdonk, leent geld van Martinus Wouter Verbakel, op Boerdonk, Borg: huis op Boerdonk, G 747, 748, In 1832, hier nog heide, Nu in 2012, hier huis, Akkerweg 5.

Gemert, Akte 321, Op 5-12-1887, Hypotheek van 1800 gulden. Antonie Kweens, leent geld van Nicolasina Verstappen, Wed. Joh’s Rooyakkers, te Aarle-Rixtel. Borg: goederen te Veghel en te Erp. ( Erp, perceel K 136 ).

Erp, Akte 132, Op 10-12-1887, Verkoop voor 110 gulden. Maria Martens, Wed. Antonie v. Lieshout, aan Martinus v. Kilsdonk, de onverdeelde ½ van houtbos, L 482, groot 77.90 are.

Erp, Akte 135, Op 18-12-1887, Verkoop voor 20 gulden. Arnoldus Sleegers, te Erp, aan Hendrik v. Hooft, te Veghel, een uitgerooid mastbosch, B 675.

Erp, Akte 136, Op 29-12-1887, Verhuur door de gemeente Erp, voor 6 jaar, voor 800 gulden per jaar. Aan Matheus, Antonius en Andreas v.d. Wijngaart, molenaars te Erp, de waterkoren en waterolie molen, en de windkorenmolen, het molenhuis, bakhuis, en verdere gebouwen, E 491,  In 1832, E 5, nu in 2012, hier huis, Watermolen 7.  Verder E 4, 6, 7, 433, 8, 3, 432, 434, 703, 214, D 283, 267, samen 5.2402 ha.

1888.

Erp, Akte  2 en 4, Op 13-1 en 20-1-1888, Openbare verkoop, in de herberg van Adriaan Verhuyzen, Verkoper:  Christiaan Cornelis Rietman, gemachtigde voor Bastiaan Middelkoop, te Grevelduin, te Capelle, en anderen, Verkocht werden enkele losse percelen: o.a. weiland, H 195, aan Jacobus Biemans, bouw en weiland aan de Dieperskant, I  792, aan Hendricus Peter Verbakel, verder ‘ den tip ‘, D 25 en 26, aan Adriaan Kerkhof, verder bouwland bij Lamert Geert v. Stiphout, B 537, 538.Aangekomen van hun ouders: Hiebendaal en v. Steenis.

Gemert, Akte 8, Op 14-1-1888, Deling tussen: Martinus v.d. Hurk,  Joh’a,  en Willem Verputten, te Volkel, Hun ouders:  Joh’s Verputten,  X  Wouterina Rijkers, en kind Joh’s Willem Verputten.  Aan Martinus v.d. Hurk,  enz. huis op den dijk, L 440, 441, groot 87.10 are, gebouwd op perceel L 237, afgebroken in 1949.  Toebedeeld aan Willem Verputten: uit den boedel ter waarde van 250 gulden.

Gemert, Akte 9, Op 14-1-1888, Testament voor Geertruida v. Thiel, op Boerdonk.

Gemert, Akte 14, Op 23-1-1888, Deling tussen: ter ene zijde:  Egidius Biemans, X Erp 1887, Wedn. Anna Maria v. Asseldonk, ter andere zijde : 1. Elisabeth v.d. Putten, X Erp 1854, Wed. Willem v. Asseldonk.  2. Hendricus v. Asseldonk. 3. Martinus v Asseldonk, allen boeren te Erp. Lot 1. Aan Egidius Biemans, enz, boerderij te Boekel.    Lot 2, aan  Elisabeth v.d. Putten enz, en Hendricus en Martinus v. Asseldonk, te Erp,  1/3 in  boerderij enz,  op Boerdonk, G  69, 70, sloop in 1922, herbouw direct daarna, nu in 2012, hier huis, Tolentijnstraat 7, Verder  G 73, 221, 673, 397, 401, H 100,  1/6 in huizen, G 110, 121, 128, 223, 326, 327, 340, 510, In 1832, hier al een huis, toen G 83, nu in 2012, hier huis, Tolentijnstraat 3 en 5, Verder G 511, 310, 311, 48, t/m 54, 592, 658, 496, 497, 509, 700, 396, 409, 526,  H 58, 84, 93, 105, 106, 133, 376, 375, E 385,  D 546, 547, 548, 553, 635, 640, 654, 672. 588, 695, 696, 694, 706, 549, 750, 790, 724, B 46, 836, 698, C 290, 294, E  137,  355, 356, deel van K 10.

Erp, Akte 7 en 10, Op 8-2 en 15-2-1888, Openbare verkoop in de herberg van de erven v.d. Bosch. Verkoper: Hendricus Adriaans, boer te Erp.   Koop 1. Huis op de Bolst, B 261, 262, 263, afgebroken  in 1888. Verder B 264, samen 86.50 are, niet verkocht. Koop 2, bouw en weiland, ‘ het hofke ‘, M 556, verkocht aan Antonie Lathouwers, voor 610 gulden.  Koop 3, bouwland achter het huis van Antonie Lathouwers, M 557, groot 33 are. Verder nog de losse percelen : A 489, B 701, 706, 707, L 466, 569.   Zie ook Akte Gemert 297, in 1886, en akte  30, in 1888.

Gemert, Akte 41, Op 13-2-1888, Verkoop voor 350 en 800 gulden. Antonie Hendrik Verbruggen boer te Erp, aan Joh’s Wilbers. Weiland,  B  370, 371,   381.

Uden, Akte 233 en 244,  Op 27-10-1888, Testamenten voor Martinus v. Doorn, X Erp 1880, Adriana Goorts. Aan elkaar.

Erp, Akte 18, Op 1-3-1888, Deling tussen de kinderen van Cornelis Oppers, X Erp 1851, Anna Maria Schepers,  Deelgenoten:  1. Petronella Oppers.  2. Antonie Oppers. Beiden te Erp.  3. Catharina Schepers, te Veghel. Hendrica Oppers, zuster te Zeeland, Toebedeeld aan Antonie Oppers, huis op Keldonk, Zondveld,  K 763, In 1832, hier al een huis, toen K 141, nu in 2012, hier huis, Hool 57, Verder K 764, 765, 740, 123, 124, 129, 130, 131, 146,  H 654, 663,  667.  Aan Catharina Schepers, de percelen: K 86, 87, 117, 118, 119, 120, 121, 122. De anderen verkrijgen geld.

Veghel, Akte 19 en 21, Op 10-3 en 17-3-1888, Openbare verkoop Theodorus v. Rixtel, boer te Veghel, gemachtigde voor Elisabeth v.d. Steen, Wed. Engelbert Vervoort, te Zijtaart,  Verkocht werd het perceel te Erp, H 509, groot 1.4560 ha in 3 delen verkocht.

Erp, Akte 24, Op 25-3-1888, Hypotheek van 500 gulden. Hendricus Gruyters, boer op het Looyeind, leent geld van Hendricus v. Hooft, winkelier te Veghel, Borg: huis op het Looyeind, C 397, 302, 303, In 1832, perceel heide, C 246, nu in 2012, hier huis, Boterhurken 20, Verder C 357, 187.

Veghel, Akte 25, Op 26-3-1888, Deling erven Arnold v. Rijbroek, X Wilhelmina v.d. Stten, te Veghel, Toebedeeld aan Theodorus v, Rijbroek, te Veghel, weiland in het Melvert, A 85 en 86, groot 65.50 are.

Erp, Akte 30, Op 13-4-1888, Verkoop voor 700 gulden. Hendricus Adriaans, boer te Erp, aan Martinus v.d. Rijdt, boer te Erp, bouwland, weiland, B 261, 262, 263, 264, samen groot 46.50 are, Het huis op B 263, zal worden afgebroken voor 1 april 1889. Eigenaar geworden, zie Gemert, Akte 297, op 7-12-1886. Zie ook akte 7 en 10, in 1888.

Erp, Akte  33, Op 18-4-1888, Verkoop voor 380 gulden. Hendricus Adriaans, te Erp, aan Antonie Joh’s Welten,  boer en slager te Erp, bouwland, M 557, groot 33 are, geweegd  langs het huis van Antonie Lathouwers, aangekomen bij koop op 7-12-1886.

Gemert, Akte 125, Op 23-4-1888, Verkoop voor 130 en 70 gulden.  1. Joh’s Antonie v.d. Tilaart,  B 373,  en Joh’s v. Berlo, B 383, aan Joh’s Wilbers.

Erp, Akte 53,  Op 11-5-1888,  Inventaris bij  Joh’s v. Lankveld, als voogd over de onm. kinderen: Joh’s v.d. Tillaart en Helena Antonie v Lankveld,  onr. goed ( niet nader omschreven).

Gemert, Akte 175 en 176, Op 18-6-1888, Testamenten voor Maria Bouwen, X Erp 1887, Peter v. Wanrooy. Aan elkaar.

Erp, Akte 62 en 72, Op 19-6 en 3-7-1888, Openbare verkoop in de herberg van de erven v.d. Bosch. Verkoper: Pieter Poulussen, X Erp 1886, Ida de Louw, vroeger Wed. Lambertus Dekkers, ( X Erp 1863 ). Koop 1, Huis, op het Looyeind,  D 135, 136, 137, 138, nu in 2012, hier huis, Looyeind  28, Verder  D 139, Verkocht aan Joh’s Kuypers voor 910 gulden.  Verder nog een aantal losse percelen: D 698, 699, 700, 701, 130, 131, 104, 105, 106, 535.

Erp, Akte 68 en 76, Op 28-6 en 12-7-1888, in de herberg van de kinderen v.d. Tillaart,  Verkopers: Petronella Welten, te Erp  en Anna Welten, te Gemert.  Koop 1. Huis, stal, schuur, F 24, nu in 2012, hier huis, Rouwven  2, Verder  F 25, 344, 345, groot  1.3446  ha. Verkocht aan Jan v. Berlo, voor 1490 gulden. Verdere kopen: een aantal losse percelen: F 26, 299, E 585, 589, 590, 277. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 75, Op 11-7-1888, Verkoop voor 1400 gulden. Martinus v.d. Steen,  aan Martinus v.d, Krommenakker, een uitgerooid schaarbosch, B 298, verder weiland, het klaverveld, B 299, en deel van B 295. Aangekomen bij opnbare verkoop 14-5-1870.

Gemert,  Akte 209,  Op 18-7-1888, Testament voor Geertruida v. Thiel, op Boerdonk. Eerst Wed. van Adrianus v.d. Akker, later X Erp 1874, Joh’s Bresssers. Aan haar man. Zie ook akte 9, in 1888.

Erp, Akte 88 en 95, Op 20-7 en 27-7-1888, Openbare verkoop . Theodorus v. Denken, klompenmaker, als vader en voogd over zijn onm. kinderen : Petrus, Cornelis, Antonia en Elisabeth, geboren uit Anna Maria v. Eerdt.   Koop 1,  huis in de straat, M 47, nu in 2012, hier huis. Hezel-straat 8, Verder  M 48, samen groot 3.21 are, verkocht aan Joh’s Crooymans,  en Geertruida Crooymans, voor 1360 gulden. De overige kopen:   enkele losse percelen:  o.a. M 97, ook aan Joh’s en Geertruida Crooymans, Verder M 89, I  59.

Erp, Akte 91, Op 23-7-1888, Verkoop van de tienden van Erp, voor 4060 gulden.

Erp, Akte 94 en 100, Op 26-7 en 2-8-1888, Openbare verkoop in de herberg van de kinderen Joh’s v.d. Tillaart. Verkoper: Lambertus v.d. Nieuwenhuyzen , rentenier te Veghel, eigenaar geworden door testament  ( Veghel 7-5-1888 ), van Anna Maria Beekmans, + Veghel 1888. Huisje en tuin aan  de Brug,  M 188, 189, groot 2.93 are, Nu in 2012, hier huis, den Uil  5,  Verkocht aan Alphonsus Craenen, schoenmaker, voor 610 gulden. ?

Erp, Akte 97, Op 31-7-1888, Hypotheek van 1575 gulden. Martinus v.d. Krommenakker, klompenmaker te Erp, leent geld van Adriaan de Hezelaar, koopman te Erp, Borg: een uitgerooid schaarbosch, B 298, en weiland, B 299, en deel  n.w. van B 295, Verder huis, M 455, In 1832 hier al een huis, toen M 63, nu in 2012, hier de huizen, Brugstraat 10, 12 en 14, Verder  M  456, E 23 en 506.

Erp, Akte 101, Op 4-8-1888, Hypotheek van 400 gulden. Willem Delisse, boer in den Hoek, X Erp 1874, Hendrina  Peters. Borg: bouwland , E 354, 357, samen groot 34.40 are.

Erp, Akte 102, Op 7-8-1888, Testament voor Joh’a Swinters, huisvrouw van X Erp 1886, Gerardus Delisse, Aan haar man en aan neef Marinus Jonkers, 500 gulden, verder aan de kinderen van mijn zuster Joh’a Swinters, X Gerardus v.d Broek, 500 gulden.

Gemert, Akte 221, Op 7-8-1888, Testament voor Christina v. Berlo, op Keldonk, aan broers Joh’s, Christiaan en Willem v. Berlo.

Erp, Akte 111, Op 11-9-1888, Testament voor Lambertus v. Berlo. ( Gerardus zoon ) aan broer Jan v. Berlo, en aan zusters Sophia en Catharina v. Berlo.

Erp, Akte 112, Op 13-9-1888, Verkoop voor 600 gulden. Martinus Welten, te Erp en zoon Adrianus Welten, R.K. priester te Haaren.  Aan  Antonie Martinus v,d. Aa,  bouw en weiland, I  1019, groot 92.10 are, en  I  416 en  417.

Erp, Akte 113, Op 14-9-1888, Verkoop voor 700 gulden. Anna Welten, zonder beroep te Erp, aan Petronella Welten, boerin te Erp, bouw en weiland,  F 152,  K 236, 715.

Erp, Akte 114 Op 14-9-1888, Testament voor Anna Welten.  Aan zuster Petronella.

Erp, Akte 115, Op 18-9-1888, Deling tussen de kinderen van Marten Welten, X Erp  Anna Maria Hanegraaf,  Deelgenoten:  1. Petronella Welten. 2. Anna Welten. 3. Antonie Welten, boer te Veghel. Aangekomen uit nalatenschappen van broers en zussen, te weten:  1. Jan Welten, + Erp okt 1870. 2. Adriana Welten, + Erp 18-10-1875.  3. Anna Maria Welten, + Erp 4-7-1876.  4.Adriaan Welten, + Erp 26-11-1885.  5. Joh’s Welten,  + Erp 17-1-1887. Toebedeeld aan Petronella Welten,  huisje op den Uil,  M  186, 187, groot 4.07 are,  Nu in 2012, hier huis, den Uil 5, Verder  bouwland,  F 343, 480, 272, samen 1.1720 ha, Verder  E 584, 583, 95, 277,  en I  345 en 346.

Erp. Akte 118, Op 26-9-1888, Verkoop  grond te Boekel en Erp, Akte is niet aanwezig in het archief.

Erp, Akte 119, Op 1-10-1888, Deling tussen de kinderen en kleinkinmderen van Gerardus v. Berlo, X Erp 1835, Geertrui Tielemans,  Deelgenoten :  Toebedeeld aan Jan, Sophia en Catharina v. Berlo, huis in den Hoek, E  347, 348, nu in 2012, hier ongeveer boerderij, Boterweg 32. Toebed eeld aan Willem v. Berlo, huis op Heuvelberg, F 24, Nu in 2012, hier huis Rouwven 2. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 120, Op 1-10-1888, Deling tussen de kinderen van wijlen Antonie v.d. Leest, X Maria v. Erp, en hunne broer, Lambertus v.d. Leest. Huis te Veghel, en grond te Erp, K 111, 147, H 353.

Erp, Akte 122, Op 9-10-1888, Verkoop voor 365 gulden. Joh’s v. Berlo, te Erp, aan Gerardus Bouw, bouwland, ‘ de lange velden’, L 326, groot 39.60 are.

Erp, Akte 127 en 128, Op 19-10-1888, Testamenten voor Hubertus Rooyakkers,  mandenmaker, X Erp 1875, Maria Coolen, Aan elkaar.

Erp, Akte 133, Op 26-10-1888, Testament voor Joh’s v. Berlo, X Erp 1882, Joh’a v.d. Weydeven, Aan elkaar. en 1/3 aan zijn broers en zussen, verder 1/3 aan de zuster van mijn eerste vrouw, Joh’a v. Lankveld, verder 1/3 aan broer en zuster van mijn vrouw v.d. Weydeven.

Erp, Akte 138 en 139, Op 6-11-1888, Testamenten voor Gerardus Delisse, X Erp 1886, Joh’a Swinters. Aan elkaar het vruchtgebruik, daarna aan broer  Joh’s Antonie Delisse, 4/6 deel. Aan neef Hendricus v. Haandel, 1/6 deel.  Aan Joh’s en Geertrui Crooymans, ook 1/6 deel.

Erp, Akte 141, Op 10-11-1888, Inventaris op verzoek van de kinderen:  Willem v.d. Akker, X Erp 1850, Cornelia Beckers. Die kinderen waren:  1. Willem v.d Akker. 2. Antonius v.d. Aker.  3. Joh’s Josephus v.d. Akker.  4. Joh’a Maria v.d. Akker.  5. Martinus v. Gerwen, X Antonetta v.d. Akker.  6. Joh’s v.d. Akker, Wedn. Catharina v. England, en hun onm. kinderen: Joh’s en Maria v.d. Akker,  Huis op de Schild, D 315, 316, 912, In 1832 hier al een huis, toen M 317, nu in 2012, hier de huizen, Schildstraat 5a, 5, 7, 9. Verder M 165, 166, 156, 216,  L  36, 75 en 112,  A  233, 347.  Zie ook akte 148 en 154, in 1888.

Erp, Akte 145, Op 13-11-1888, Openbare verkoopin de cafe van Lambertus v. Lith, Hendricus v. Melis, herbergier te Erp, gemachtigde voor  Petrus v.d. Sande, scheepsbevrachter te Dordrecht,  Aan  Hendricus Vial, boer op Keldonk, weiland in het geregt, H  250, groot 90.70 are.

Veghel, Akte 81, Op 15-11-1888, Deling  erven  Peter v. Asseldonk, X Joh’a Donkers, te Veghel, Toebedeeld aan Theodorus v. Asseldonk, o.a. perceel A 97, groot 33.60 are.

Erp, Akte 146, Op 17-11-1888, Hypotheek van 500 gulden. Gerardus v.d. Velden, boer in de Laren, leent geld van Lambertus Verhoeven, ( Gerardus, zoon ),rentenier te Veghel, Borg: hooiland, in den Hoek, E  217.

Erp, Akte 148 en 154, Op 20-11 en 4-12-1888, Openbare verkoop in de herberg van de erven v.d. Bosch.  Verkopers:  A Willem v.d. Akker.  B.  Egidius v. Berkel ,  brievengaarder te Erp                         Koop 1. Huis op de Schild,  D 315, 316, 912, samen 2.0332 ha, in 1832 hier al een huis, toen, M 317, nu in 2012, hier de huizen, Schildstraat 5a, 5, 7, 9, Verder Koop 2, bouwland  M 165, Koop 3,  bouwland,  M166.  De massa van deze kopen verkocht aan Matheus Kerkhof, voor 6000 gulden. Kopie aanwezig.

Uden, Akte 254, Op 26-11-1888, Deling tussen de kinderen van Joh’s Biemans, X Erp  , Maria v. Asseldonk, Deelgenoten:  1, Willem.  2. Egidius. 3. Hendricus.  4. Ardina Biemans, te Boekel,  Toebedeeld de onverdeelde ½ van C 115, verder E 137, 355, 356.

Erp, Akte 155, Op 6-12-1888, Testament voor Joh’a Teunisse, vroeger Wed. X Erp 1851, Hendricus v. Wanrooy, nu,  X Erp 1869, Peter Saezen,  Aan Peter Sazen, het vruchtgebruik, en aan mijn kinderen, ( v. Wanrooy ), al het andere.

Erp, Akte 159, Op 15-12-1888, Verkoop voor 250 gulden. Ardina Leurs, X Erp 1850, Wed. Antonie Leenders, aan Christ v. Berlo, bouwland,  B 192, groot 29.70 are, Aangekomen bij deling, Gemert, op 5-10-1887. Op dit perceel werd iets later een nieuwe boerderij gebouwd,  Nu in 2012, Oud Veld  .

Gemert,  Akte 335, Op 18-12-1888, Inventaris bij Joh’a Verbruggen, X Erp 1871, Wed. Martinus Welten, + Erp 19-6-1888. Huis in het Hool, K 724, 725, gebouwd op perceel K 61, nu in 2012, hier boerderij, Hool 10, Verder  K 742, 62, 27, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 781, 786, 71, 72, 73,  H 591, 592,  de onverdeelde ½ in H 225, 226, 460, 581, 582  1/3 in  K 660.

1889.

 Erp, Akte 7, Op 7-1-1889, Deling tussen de kinderen van Petrus Goorts X Erp 1833, Petronella Leurs.   Deelgenoten:  1.  Gerardus Goorts.  2. Willem Goorts.  3. Joh’s Goorts.  4. Jan v. Lieshout, voogd over de onm. kinderen van Joh’s v. Lankveld, X Joh’a Maria Goorts,  beide  + te Boekel, en hun kinderen:  Petrus, Hendricus, Martinus, Hubertus, Petrus Fraciscus, Petronella, Christina, Joh’a, Helena,  Joh’a Maria v. Lankveld.  5. Antonie Goorts, Wedn. Ursula v.d. Elsen, + Boekel, en hun onm. kinderen: Maria, Petronella, Geertruida en Lourentius.  6. Martinus v.d. Bosch, X Joh’a Goorts.  7. Wilbert Kerkhof, X Petronella Goorts.  Zij verdelen de nalatenschap van hun ouders, en van Martinus Goorts, + Erp 29-9-1872. Toebedeeld aan Gerardus Goorts, huis op de Veluwe,  D 597, 602, 603, nu in 2012, hier huis, Veluwe 18, Verder  D 605, 606, 607, 608, 609, 620, 643, 647, 648, 646, 780, 783, 924, samen 6.7186 ha.   Aan Willem, huis, op de Boekelse weg, D 888, 889, eerder  hier, D 504, nu in 2012, huis, Boekelse weg 8,  Verder D 502, 503, C 377, 362, 291, 300, 319,  316,  samen 7.3284 ha.  Aangekomen bij koop op 26-3-1870. Verder aangekomen: Alle  C nummers, zijn ontginning, aangekomen van de gemeente. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 15, Op 19-1-1889, Hypotheek van 1000 gulden. Jhr. Johan Anna Cornelis v.d. Oldenbarneveld, genaamt Tullingh, te Erp,  leent geld van  Jhr Emile Adriaan Pieter Wsselman, te Helmond. Borg: onr. goed op Jekschot, Gem. St. Oedenrode.

Erp, Akte 24, Op 2-2-1889, Deling tussen de kinderen van Joh’s Ketelaars, X Lamberdina v.d. Tillaart, + Erp,  Deelgenoten:  1. Peter Ketelaars.  2. Lambertus Ketelaars. 3. Jan Ketelaars,  Hun vader is deze goederen aangekomen bij openbare verkoop op 11-6-1861. En de deelgenoten, bij koop op 28-12-1882.        Peter Ketelaars verkrijgt: de percelen : A 63, 155, 450, 498,  B 42, 605, 649.                         Lambertus Ketelaars verkrijgt: huis op de Bolst, A 62, 148, 230, 482,  B 55, 70,  693, 694,  gebouwd op perceel B 213, Nu in 2012, hier huis op hoek,  Oud veld /Voorbolst,           Jan Ketelaars verkrijgt  huis op de Bolst,  B 225, nu in 2012, hier woonboerderij, Voorbolst 5, Verder B 228, 233, 296, 328, 602, 611, 614, 687.  Verder de percelen , L 11,  en L 202 en 203, aan peter en Lambertus Ketelaars, ieder de ½. Kopie aanwezig.

Gemert, Akte 37, Op 11-2-1889, Deling tussen de kinderen van Antonie v Erp, X Anna Maria Zeegers.      Deelgenoten:  1. Martinus v.d. Akker, X Erp 1878,  Maria v. Erp.  2. Hendrika v. Erp. Aan Hendrika v. Erp,  de percelen B 147 en 148,  Aan Martinus v.d. Akker,  Huis op de Morsehoef,  B 77, 83, 110, 111, 150,  nu in 2012, hier huis, Morsehoef 13, Verder B 151, 154, 613, 578, 376, 672, A  169, 429, de ½ in  B 344, 345, 346, 347, 348, hakhout en weiland, samen 2.7570 ha. De ½ zuidwaarts, van A 213, Aangekomen bij deling op 29-12-1856.

Erp, Akte 36, Op 22-2-1889, Hypotheek van 450 gulden. Hendricus Vial, boer op Keldonk, leent geld van Lambertus Ketelaars. Borg: perceel,  H  250,  groot 90.70 are.

Erp, Akte 42, Op 16-3-1889, Hypotheek van 700 gulden. Wilhelmina v.d. Aa, Wed. Theodorus Peters , en hun kinderen: Adriaan, Hendricus, Petrus, Joh’s, Adrianus n Hendrika Peters, op het Looyeind,  leent geld van Adriaan de Hezelaar, koopman. Borg : huis op het Looyeind,  D 190, 191, 515, 247, 248, nu in 2012, hier huis, Rijkerbeek 2, Verder D 249, 250, 243, 979, C 211, 239. Samen 3.7073 ha.

Erp, Akte 47, Op 23-3-1889, Inventaris  ten woonhuize van Joh’s Delisse, en Petrus Delisse, de boedel van  Lucas Delisse, + Erp 17-12-1861,  X Erp 1821, Maria v.d. Biggelaar, + Erp 27-2-1888. Op verzoek van Martinus, Petrus, Adriaan, Jan Delisse, en Joh’s als voogd over de onm. Arnolda Slits, dochter van Gerardus Slits, X Geertruida Delisse,  Zij hebben onr, goed te Erp en te Beek en Donk, Adriaan Delisse is huur schuldig 200, aan Arnolda Slits.

Erp, Akte 49, Op 28-3-1889, Deling tussen de kinderen van Antonie Kuypers, X Erp 1836, Geertruida v.d. Biggelaar.  Deelgenoten:  1. Joh’s Kuypers, boer te Erp.  2. Petrus Kuypers,  voor zich, en als voogd over de onm.in het gesticht Padua, van broer Jan Kuypers.  3, Martinus Leenders, Wedn. Joh’a Maria  Kuypers, en hun onm. kind: Geertruida Leenders.  4. Antonius v.d. AA, Wedn. van Anna Maria Kuypers, voor zich, en voor hun onm. kinderen: Maria, Josephus, Joh’s, Antonie, Joh’a Maria, Cornelis, Jan, Lambertus, Lamberta, Antonia en Adrianus v.d. Aa. 5. Martinus v.d. Donk, X Antonia Kuypers.  6. Maria Kuypers  7. Joh’s v.d. Biggelaar, gemachtigde van Hendrika Kuypers, zuster te Deurne. Toebedeeld aan Petrus Kuypers: boerderij  op de Veluwe,  D 589, 590, nu in 2012, hier huis, Veluwe 16, Verder  D 591, 923, 627, 628, 630, 639, 641, 653, 594, 631, 632, 636, 637, 638, 781, 782, 730, samen groot 8.1520 ha.  Aangekomen van ouders, en gedeeltelijk op openbare verkoop Veghel 21-6-1853.         Toebedeeld aan Joh’s Kuypers, boerderij op het Looyeind, D 128, 140, 141, 142, 143, nu in 2012, hier huis, Looyeind 32, Verder  D 144, 145, 146, 161, 162, 168, 957, 176, 183, 764,  C 259, samen 6.1428 ha.

Gemert, Akte 87, Op 1-4-1889, Testament voor Leendert v.d. Aa, op Boerdonk,  enige erfgenamen: Lambertus v. Gerwen. Schoonbroer te Gemert.

Erp, Akte 53, Op 12-4-1889, Hypotheek van 500 gulden. Martinus Smits, boer op Keldonk, leent geld van Joh’s Adriaans, rentenier te Boekel, Borg: Huis op den Dieperskant, I  1048, gebouwd op perceel  I  666, Nu in 2012, hier huis, Sluisweg 13 en 15, Verder I  I 392, 393, 665, samen groot 74.70 are.

Gemert, Akte 108, Op 4-5-1889, Deling tussen Antonie en Peter Vogels, beiden boer in den Hoek. Zonen van Jan Vogels, X Antonetta v. Lieshout,  Aan Antonie Vogels toebedeeld, huis in den Hoek, E 337, 338, gebouwd op perceel E  afgebroken, stond achter huis,  Kempkesweg 12,   Verder E 320,17, 19, 694, 114, 408,  447, 658, 571, 686, 115, 188, 358, 359. Aangekomen bij koop voor notaris v. Kemenade te Beek en Donk, 30-7-1855,  en bij deling voor not. Meyer,  te Erp,  op 8-11-1877, en bij koop op 5-4-1879,  Aan Peter Vogels, het vruchtgebruik  levenslang van alle onr. goed.

Erp, Akte 69, Op 15-5-1889, Testament voor Maria v.d. Heuvel, boerin te Erp, Aan Joh’s Biemans, ( Jacobus zoon )  Zie ook akte 21 en 35, in 1896.

Erp, Akte 71, Op 24-5-1889, Verhuur van onr. goed door de gemeente Erp, Aan de Wed. Arnold v. Sleeuwen, en aan Christiaan v. Schijndel, beiden op Boerdonk, de percelen broekgrond, deel van G 784. Voor 6 jaar. Voor 48 gulden, perjaar.

Erp, Akte 72, Op 27-5-1889, Deling tussen de kinderen en kleinkinderen Adriaan v. Lankveld, + Erp 22-1-1884,  X Erp 1836, Cornelia v.d. Rijt, + Erp 15-5-1888,  Deelgenoten :  1. Jan v. Lankveld, bakker, voor zich zelf en als voogd over de onm. kinderen: Joh’s v.d. Tillaart, X  Helena v. Lankveld, en hun onm. kinderen: Ardina, Joh’s Adrianus, Hendrika en Cornelia v.d. Tillaart.  2. Petronella v. Lankveld, winkelierster.  3. Francisca v. Lankveld, als mede Adriaan v.d. Berg, wethouder als toeziend voogd over bovengenoemde onm. kinderen. Toebedeeld aan Jan v. Lankveld, huis, in de Kerkstraat, M 593, in 1832 hier al een huis, toen M 41, nu in 2012, hier huis, Kerkstraat 52, Verder M 592, samen groot 22.60 are, verder de percelen: H 165, 166, 167, 168, aangekocht op 22-6-1842,    Toebedeeld aan Petronella v. Lankveld, Huis in de Kerkstraat,  M 594, In 1832 hier al een huis, toen ook M 41, nu in 2012, hier ongeveer huis, Kerkstraat 52, Verder M 388, 389, Aangekomen bij koop Veghel, op 12-8-1884, Petronella verkrijgt ook perceel M 333, aangekocht op 28-2-1880,  Verder aan de onm. kinderen v.d. Tillaart de percelen: de ½ in G 381, en 382, en bouwland, B 50, Francisca v. Lankveld verkrijgt de percelen: A 110, L 401 en de ½ in C 13. Kopie aanwezig.

Erp Akte 81, Op 17-6-1889, Hypotheek van 500 gulden. Evert Poulussen, boer op het Looyeid,  leent geld van Lambertus Vermeulen, koopman te Veghel, Borg : Huis op het Looyeind, D 107, 108, afgebroken in 18.. stond tegenover, Looyeind  24, Verder D 521, 522, 816, 817, 452. Samen 1.7993 ha.

Gemert, Akte 136, Op 17-6-1889,  Deling tussen Hendricus en Peter v. Wanrooy, beiden boer, zonen van: Jan Hendrik v. Wanrooy, X Erp 1832, Petronella Swinkels. ( deling op 10-3-1873), Aan Peter v. Wanrooy, huis op den Boerdonksen dijk, G 619, 377, 16, 20, 21, 22, 384, 480, 424, 387, 767, 386, I  519, nu in 2012, hier huis, Boerdonkse dijk 18, Verder   I  520, 521, 542,  H 826, 828, en onverdeelde ½ in G 45.  ( Goossensbeemd ).

Erp, Akte 91, Op 9-7-1889, Verkoop van de tienden van Erp voor 4595 gulden.

Erp, Akte 95 en 99, Op 12-7 en 19-7-1889, Openbare verkoop in de herberg van erven v.d. Bosch.  . de gemeente Erp, verkoopt perceel C 350, in 3 gedeelten, ( in het geheel groot 1.3930 ha ), Deze grond was van willem Wassenberg, te Volkel, vroeger te Erp, hij is in gebreke gebleven met zijn betalingen van rente voor geleend geld van de gemeente Erp. Het hele perceel bracht 175 gulden op . Het werd verkocht aan Lambert Verbruggen , Peter Kerkhof en Lambert Verbruggen. Willem Wassenberg had dit perceel gekocht op 4-12-1877.

Erp, Akte 96 en 100, Op 12-7 en 19-7-1889, Openbare verkoop in de herberg van de erven v.d. Bosch. Verkopers:  A. De kinderen van Antonie v.d. Heuvel, X Erp 1844, Josina Swinters.   1. Joh’a Maria v.Lieshout, X Erp 1858,  Wed. Antonie v.d. Heuvel.  2. Peter Cornelis Coolen,   X Erp 1886, Elisabeth v.d. Heuvel.   3. Pieter v.d. Heuvel.  4. Franciscus v.d. Heuvel,  allen te Erp. 5. Lambertus v.d. Heuvel, arb. te Gemert.   B. Pieter Poulussen, X Ida de Louw, te Erp. Verkocht werd:  Koop 1. Huis, stal, schuur enz op het Looyeind, D 839, 840, gebouwd op perceel  D, nu in 2012, hier huis , Looyeind, 27, Verder D 803, 465, 466, 463, Verkocht aan Antonie v.d. Berg, voor 1700 gulden. De kopen 2,3 en 4 Verkoop van ekele lossepercelen o.a. D 959, C 190, 240.   Koop 5 ( verkoper: Pieter Poulussen ) weiland, D 460, aan Matheus v.d. Reijdt, voor 680 gulden.

Erp, Akte 101, Op 22-7-1889,  Verkoop voor 95.50 gulden. Hendricus v. Deursen, arb.  Erp, aan de kindere Joh’s v.d. Tillaart, X Helena v. Lankveld,  een perceel heide, H  992, groot 80 are.

Erp, Akte 102, Op 27-7-1889, Verkoop voor 4000 gulden. Hendrik v.d. Biggelaar, rentenier te Erp, aan Antonie v.d. Berg, boer te Erp. Huis op de Morsehoef,  B 134,  136, 137, 138, 139, 140, 141, 410, 420, 531, 540, 619, 620, In 1832 hier al een huis, toen B 135, nu in 2012, hier huis, Morsehoef 7, Verder B 396, 700, C 68,  D 271. Kopie aanwezig.

Gemert, Akte 178, Op 5-8-1889, Verklaring van de rivieren( waterlopen ) in den Hoek. Door Joh’s Delisse, boer, 49 jaar, en Joh’s Crooymans, boer,  76 jaar, beide in den Hoek, Joh’s Crooymans heeft in 1845, de hoeve ( Commandeije ) betrokken, ( van de Heer v. Riemsdijk, thans eigendom van Everard Hugo Scheidius, te Arnhem, X Mathilda Joh’a Henriette Lups, tot op heden huurder op dee hoeve Joh’s Crooymans, gaat over het probleem  van   Hoekse waterloop. Tot op E 96, grens.

Gemert, Akte 179, Op 6-8-1889, Testament voor Martinus v.d. Wijngaart, molenaar te Erp, en Clara en Cornelia v.d. Wijngaart.  aan broers en zussen.

Gemert, Akte 185, Op 6-8-1889, Testamenten voor Antonius en Andreas v. d. Wijngaart, molenaars te Erp, Aan broers en zussen.

Gemert, Akte 186, Op 24-8-1889, Hypotheek van 1000 gulden. Hendricus v. Doorn, boer op de Bolst , leent geld van Joh’s Schey, koopman te Veghel.   Borg: Huis op de Bolst, B 25, 30, 235, 277, 306, 307, 312, 313, 41, 603, 612, 628, in 1832, hier al een huis , toen op B 314, nu in 2012, hier huis, Bosstraat 4, Verder  K 306,  samen 4.8394 ha. Verder de ½ in huis op de Bolst, B 76, 319, 320, 43, 308, 686, 699, 713, 714, 685, L 109, A 104, 192, 189, 445, 154, 156.

Uden, Akte 208, Op 1-10-1889,  Notaris Meyer, te Erp is te Erp overleden op 7-9-1889, De Udense notaris v. Breda, heeft in een staat verzameld en beschreven alles wat onder beheer van notaris Meyer, te Erp, was.   Op 28-12-1889, gaat dit alles weer terug naar Erp. De nieuwe Erpse notaris Copplee,  heeft dit alles weer overgenomen. Zie kopie van deze akte , op 28-12-1889.  Kopie aanwezig.

Dinther, Akte 126, Op 24-10-1889.  door notaris Boll, te Dinther.  Deling tussen de kinderen van Lucas Delisse, + Erp 17-12-1861,  X Erp 1821, Maria v.d. Biggelaar, + Erp 27-2-1888.       Deelgenoten:  1. Martinus Delisse, Wedn. Joh’a v.d. Elsen. Hebben 2 onm. kinderen: Lucas wilhelmus en Lucia.  2. Jan Delisse.  3. Peter Delisse.  4. Adrianus Delisse.  5. Joh’s Delisse, voor zich zelf en als voogd over het onm. kind van Gerardus Slits, X Geertruida Delisse. Met name : Arnolda Slits.  Lot 1. Aan Martinus Delisse, en zijn onm. kinderen. Huis in de Vogelenzang ,  L 379, 380, 381, gebouwd op perceel L 208, nu in 2012, hier huis, Vogelenzang 3, Verder  L 382, 383, 385, 204, 212, 213, 214, 215, 216, 330, 242, 431, 433, A 487, M 547, L 451, K 305, 331.                                   Lot 2, aan Jan Delisse, huis, in de Vogelenzang, L 357, 359, 386, 387, 388, in 1832, hier al een huis, toen L 361, afgebroken in 1938. Verder  L 389, 363, 366, 394, 395, 240, 241. Aangekomen bij koop op 27-10-1851.   Lot 3, aan Peter Delisse, de percelen: L 353, 354, A 447, 105, D 664, 381, 421,  M 164. Lot 4, aan Joh’s Delisse, huis in het Hurkske,  I  182, 184, 185, 933, In 1832 hier al een huis, toen I  186, nu in 2012, hier huis, Hurkske 18, Verder I 932, 870,  F 485, 230, 233, 257, 334, I 496, 500, 561.  De ½ onverdeeld in hooiland, L 97,  Lot 5. Aan Adrianus Delisse,  de percelen: F 115, 118.  Lot 6. Aan Arnolda Slits, de percelen, L 530, 184, 236, 239. I 404, 405.

Uden. Akte 245, Op 25-11-1889, Deling kinderen: Hendricus Adriaans, + Uden 14-11-1888. X Wanroy 29-4-1838,  met Joh’a Franssen, + Uden 3-6-1856.  Deelgenoten:  1. Joh’s  Adriaans, boer te Veghel, ook voogd over zijn 6 kinderen.   2.  Martinus Adriaans, boer, te Boekel.  3. Gerardus v.d. Heyden, X Hendrica Adriaans te Boekel. 4. Jan v.d. Berg, X Petronella Adriaans, boer te Uden.  5. Joh’a Adriaans, Wed. Joh’s v. Berlo, te Erp.  6. Geertrui Adriaans, X Ferdinandus oeffen, + Thans X Gerardus v. Dijk, winkelier te Uden.  Toebedeeld aan Jan v.d. Berg enz. te Uden,  huis te Uden, G 692, 693 en 694, 696, en  1112.  Kopie aanwezig.

Veghel, Akte 96, Op 2-12-1889,  Inventaris bij  1,  Gerardus ( Martinus zoon ) Bouw, X Erp 1864,  Wedn. Joh’a v.d Tillaart  +  Erp 14-6-1878, en hun kinderen:  Maria, Martinus, Antoon.  2. Hendrica Bouw.  3. Joh’a Bouw.  Huis op het Oud veld, A 138, 139,  B 182, 183, 184, 188, 189, 552, 659, 682, 683, 684, in 1832, hier al een huis, toen op B 186, afgebroken rond 1960 ten behoeve van de aanleg van de verharde weg naar Uden, Verder B 142, 143, 551, 653,  D 338, 336, 834, 940, 986. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 3, Op 28 december 1889. De nieuwe Erpse notaris, Antonius Josephus Aloysius, Copplee, heeft alles wat tijdelijk in beheer was bij notaris v. Breda, te Uden weer overgenomen. Zie Uden,  Akte 208, Op 1-10-1889. Kopie aanwezig.

 

Einde van de periode 1880  t/m 1889.