Toelichting Collectie

Heemkundekring Erthepe verzamelt documenten, archieven, foto’s en kleine voorwerpen die een weerslag vormen van het leven en de levensomstandigheden van de Erpenaren in het verleden.

Particulieren en instellingen geven archivalia bij de heemkundekring in bewaring. Erthepe vindt het belangrijk, dat bewoners en onderzoekers de collecties kunnen raadplegen die  in het Raadhuis in Erp bewaard worden.

De collecties van foto’s, genealogie (bidprentjes en stamboom) en verhalen over WO2 kunt u via onze website bekijken.

De collecties zijn tijdens de openingstijden van het Raadhuis of op afspraak te raadplegen.