Notarieël Archief 1900-1909

Notarieel Archief 1900-1909

U vindt hier, te beginnen in 1900, vele akten die betrekking hebben op Erps onroerend goed en meestal gaan ze over Erpse mensen etc. Ik heb deze geplaatst op volgorde van datum. Staat er Erp voor het aktenummer, dan is die akte opgemaakt door de Erpse notaris Copllee. Staat er voor het aktenummer bv. Veghel, dan is dit een akte opgemaakt door de Veghelse notaris Vaalman. Akten, waar Gemert voor staat, zijn opgemaakt door de Gemertse notaris v. Kemenade. Zo ook met Uden, door notaris v. Breda. Vanzelfsprekend zijn de laatste drie te vinden in het resp. Veghelse, Gemertse en Udense notarieel archief.

In deze 10 jaar worden ongeveer  121 huizen genoemd. Sommige huizen echter wel 2 of meer keer. Aanvullende gegevens staan cursief afgedrukt. Staat er een huis op een perceel, dan is dat perceelsnummer onderstreept. In bijna alle gevallen verwijs ik naar de situatie in 1832. Als er in 2010, op dezelfde of ongeveer dezelfde plek nog een huis is, vermeld ik het huidige adres.   In deze periode heb ik 367 akten doorgenomen.                                                                                                     Van een flink aantal akten zijn in de Erpse heemkamer kopieën van het origineel aanwezig. In die gevallen heb ik aktenummer en datum onderstreept.

Mijn excuus, ondanks grote zorgvuldigheid, voor eventuele fouten in de aanvullende gegevens.

Martien van Berlo, 2010

 

1900.

Erp. Akte  1 en 8. Op 2-1 en 16-1-1900, Openbare verkoop in cafe Joseph Kerkhof, door Joh’’s Brouwers, als gemachtigde voor Joh’a Petronella Benjamina Emilia von Schmidt auf Altenstedt. Wed. Jan Pieter Gerardus Masman, te ’s Gravenhage.  En anderen. Verkocht werden vele losse percelen in Erp en Beek en Donk. Totaal voor 8546 gulden. Aan diverse kopers. Voor de diverse percelen zie aantekeningen over het jaar 1900.

Erp. Akte 13 en 19. Op 27-1 en 3-2-1900, Openbare verkoop bij Lambertus Lambers, herbergier op Boerdonk, Verkoop door  Lambertus Lambers, aan Hendrica v.d. Biggelaar, Wed. Christiaan Maas. Bouwland, G 154, 155. Voor 264 gulden. Aan Antonie v.d. Tillaart, bouwland, G 398, groot 63.60 are, Aan Antonie Huybers, weiland, H 163 en 164.

Erp. Akte 14. Op 29-1-1900, Inventaris 1. Joh’s Tomas Smits, 2. Catharina Smits, 3. Josepha Smits,  4. Joh’a de Wit, Wed. Tomas Martinus Smits voor zich zelf en als voogdes over haar onm. kinderen Jan en Anna Maria Smits, Hun bezit : 2 huizen enz. op D 41, 434, 435, 81, 119, ( In 1832, hier toen al een huis, toen ook al op D 119, Nu in 2010, hier huis op Groothees 16. Verder D 120, 121, 189, 881, 1087, 367, 368, 75, 428, 438, 517, 518, 519, 76, 893, ( In 1832, hier al een huis, toen op D 415, Nu in 2010, hier huis op Looyend 21 ), Verder D 1085, 260, 60, 261, 262, 1056, 355, 629,  C 257, 258, 188, 85, 332, 391, 393, 167, 177, 331, 183. Samen 14.50  ha.

Erp. Akte 17 en 25. Op 31-1 en 9-2-1900, Openbare verkoop in cafe de Hezelaar, Verkoop uit de onverdeelde nalatenschap van Joh’s v.d. Berg, en Petronella Schepers, op de Kraanmeer.  Hun kinderen waren : Hendrina v.d. Berg, X Joh’s Verbruggen, en Geertrui v.d. Berg, X Gerardus Welten, en Joh’s v.d. Berg.   Koop 1 : Huis op de Kraanmeer, Op C 40, 41, 42, 43, 44, 45, ( In 1832, hier al een huis op C 45, Nu in 2010, hier huis op Kraanmeer 9 ), Alles werd opgehouden.

Erp. Akte 23. Op 7-2-1900, Hypotheek van … Antoon v. Lankveld, X Petronella Verbruggen, te Erp , lenen geld aan hun onm. kinderen. Huis op A 165, 348,  D 1101, ( In 1832, hier al een huis, toen D 350,  In 1917 afgebroken. ), Verder D 344, 340, 343, 352, 353, 354, 10,  Zie ook Akte 152 in 1899.

Erp. Akte 22 en 30. Op 7-2 en 14-2-1900. Openbare verkoop  in cafe Lourens Maas, Verkoop uit de onverdeelde nalatenschap van Martinus v. Lankveld, en Joh’a Delisse. Zij waren kinderloos. Erfgenamen waren : 1. Maria v. Lankveld, te Boekel, 2. Antoon v. Lankveld te Erp. 3. Geertrui v. Lankveld, te Boekel. 4. Maria v. Lankveld, X Adrianus Donkers, te Erp. 5. Joh’a v. Lankveld, X Martinus v. Erp, te Gemert. 6. De onm. kinderen van Joh’’s v. Lankveld , X Jacoba Versteegden te Boekel. 7. De onm. kinderen van Joh’a v. Lankveld, X Frans v. Kessel, te Gemert. 8. Willem Delisse, broer, te Erp, Wilhelmina Delisse, X Geert v.d. Velden, te Keldonk. Het onm. kind van Hendricus Delisse, X Joh’a v. Wanrooy.  Verkocht werd : Boerderij te Erp, in den Hoek, E 528, 529, 530, ( In 1832, hier perceel E 251, nu in 2010, hier, huis op Hoek 21 ), Verder E  410, 449, 779, 544. Samen 3.47 ha. Verkoop aan Joh’s Spierings, te Berlicum, voor 1710 gulden. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 24. Op 9-2-1900, Testament voor Joh’s Wilbers te Erp, op de Schilt, Aan Martinus en Joh’a Verbakel. Kinderen van Geert Verbakel,  bij wie ik thans inwoon.

Erp. Akte 26. Op 12-2-1900. Testament voor Hendricus v.d. Heuvel, in het Hurkske, aan broer Lambertus v.d. Heuvel.

Erp. Akte  33. Op 20-2-1900, Obligatie van 100 gulden. Hendricus Vialle, boer te Keldonk, leent geld van Hendricus v. Berlo, boer. Borg. Perceel bouwland, I  1034. Groot 1.4760 ha. Hierop bouwt hij kort hierna een boerderij. Nu in 2010, hier huis op de Roost 7.

Erp. Akte  35 en 36. Op 22-2-1900. Testamenten voor Peter v.d. Krommenakker, en zijn zus, Elisabeth v.d. Krommenakker.  aan elkaar, en aan halfbroer Andries v.d . Laar

Erp. Akte 40. Op  -2-1900. Verkoop  door Maria, Antonius, Joh’s  en Petronella v. Berlo, aan broer  Leonardus v. Berlo. 4/5 in heide, C 201, in de Ventierre. Voor 50 gulden. Aangekomen bij deling op 31-1-1896.

Erp. Akte 45. Op 26-2-1900, Verkoop door Joh’s Verbruggen en anderen, aan Hendricus v.d. Velden. De ½ in hooiland, E 393, op “ Hongerdonk “.  Voor 140 gulden.

Erp. Akte 46. Op 28-2-1900. Deling tussen de kinderen Joh’s v.d. Berg, X Petronella Schepers.  1. Joh’s Verbruggen, X Hendrina v.d. Berg , te Erp.  2. Gerardus Welten, X Geertrui v.d. Berg, te Gemert. 3. Joh’s v.d. Berg, te Erp. Toebedeeld aan Gerardus Welten enz, Huis op de Kraanmeer, C 40, 41, 42, 43, 44, 45, ( In 1832, hier ditzelfde huis al, toen ook al C 45, Nu in 2010, hier huis op Kraanmeer 9 ), Verder C  23, 24, 25, 26, 27, 28, A 3, 412, 171, 337. 37, 38, B 350,  A 218, 376, 414, 415,  C 65,  66. Samen 10.90  ha.  Voor 6680 gulden. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 47. Op 26-2-1900. Verkoop door Marinus Welten, aan Hendricus v. Berlo. perceeltje grond, H 12, groot 52.60 are, voor 620 gulden.

Erp. Akte 55 en 56. Op 5-3-1900.  Testamenten voor Martinus en Maria Swinkels, te Erp.

Erp. Akte 59. Op 12-3-1900. Verkoop door  Gerardus Zevenbergen, te Boekel, aan Theodorus Joh’s v.Berlo, weiland, A 170, groot 27.70 are.

Erp. Akte  75. Op 12-5-1900. Inventaris bij Petrus Smits, arbeider  te Erp, X Joh’a Maria Rooyakkers, Hebben een onm. kind, Hendricus.  Aan gereed geld aanwezig 15 gulden, begrafenis kosten 2.50 gulden. Rekening dokter Ledel, 8 gulden.

Erp. Akte  78. Op 18-5-1900. Hypotheek van 500 gulden. Martinus v.d. Heyden te Erp, leent geld van Jacobus v.d. Broek, te Boekel. Borg : Huis op Boerdonk, G 823, ( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier huis op Meerbosweg 55 ), Verder G 829, 860, 861, 862.  Samen 93.70 are.

Gemert.  Akte  105. Op 21-5-1900, Verkoop door Joh’s, Joh’a en Antoon v.d. Elsen te Erp, Aan Joh’s v.d. Heuvel en Petronella v.d. Heuvel, weiland, op H 350, groot 65 are.

Gemert. Akte 106, Op 21-5-1900. Deling tussen Joh’s, Joh’a en Antoon v.d. Elzen, kinderen van Joh’s v.d. Elzen, en Anna Maria v. Lankveld.  Kavel 1,   Aan Antoon v.d. Elzen.  Huis op  Keldonk, op K 336, 337, 338, 339, (  In 1832, hier al een huis, toen ook al K 339, Nu in 2010, hier de huizen Oudestraat 17 en 17a ) , Verder K 853, 622 t/m 629, 256, 257, H 297, 507, 634,  Samen 6.1448  ha. Verder nog E 816, op ‘ hongerdonk ‘ en K 933, 914. 320.

Erp. Akte 86 en 88. Op 12-6 en 19-6-1900. Openbare verkoop in de herberg van Antonie v.d. Tillaart, op Boerdonk. Verkoop door : Antonius, Hendricus, Wilhelmina en Antonia Verbakel, X Jan v. Dommelen op Boerdonk. Zij delen de onverdeelde nalatenchap van hun ouders : Hendricus Verbakel, e, Wilhelmina v. Bragt.  Verkocht werd : weiland aan de Boerdonkse dijk, G 27, 499, samen 54.88 are, voor 364 gulden verkocht aan Joh’s v. d. Burgt.

Gemert. Akte 125. Op 16-6-1900. Toestemming  om hypotheek door te halen . van Joh’s Smits, ten laste van Adriaan Rovers, te Erp.  Deze akte is niet aanwezig in archief.

Erp. Akte  89. Op 26-6-1900. Deling van de  fam. Verbakel, Zie akte 86 en 88, in 1900. Aan Antonie Verbakel toebedeeld : Huis op Boerdonk, G 717, ( In 1832, hier perceel G 229,  ge-bouwd  rond 1877, Nu in 2010, hier de woonboerderij op de Pastoor v. Schijndelstraat 1.  Het oude huis van deze familie stond hier tegenover, waar nu het huis, Pastoor v. Schijndelstraat  4,  staat ) Verder G  867, 226, 938, 234, 918, 253, 254, 842, H 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1048, 75, 76, 1029, 1030, 59, 60, 66, 67, 68, 65, 69, 127, 128, 157,  samen 10,0150  ha. Voor 5000 gulden. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 91. Op 20-6-1900. Verkoop door Louis de Martinet, te Deurne. Aan Joh’s Lambertus Muselaars. Huis met schuur en winkel in de straat. Op M 554, ( In 1832, hier al een huis, toen M 32 en 33, nu in 2010, hier huis op Kerkstraat 26 en 28 ), Verder M 697, samen 23.04 are. En een noordelijk deel van K 390.  Samen voor 2460 gulden. Het huis is mondeling verhuurd aan Joh’s Brouwers voor 100 gulden per jaar. Aangekomen uit erfenis van Andries Kuypers te Deurne, Testament notaris v. Riet te Deurne op 7-2-1898.

Erp. Akte 102. Op 6-7-1900. Ontbinding vennootschap tussen Joh’s Adrianus v. Mill, gemeentesecretaris te Erp, en Adrianus Steenbakkers, bierbrouwer, te Erp. Toebedeeld aan A. Steenbakkers,  het huis en de brouwerij, op I  1239, groot 5.50 are, ( In 1832, hier perceel I 129, nu in 2010, hier huis op Molentiend 2 en 4  ),  Verder het vast en los gereedschap. Deze vennootschap waren zij aangegaan op 28-2-1899.   Kopie aanwezig.

Erp. Akte 106 en 114. Op 12-7 en 19-7-1900. Openbare verkoop  in cafe A. Klerks, Verkoop door  1. Margaretha v.d. Velden. 2. Wilhelmina v.d. Steen, X Joh’s Crooymans. 3. Hendricus v.d. Steen. 4. Martinus v.d. Steen. 5. Jan v.d. Steen. 6. Wilhelmina v.d. Steen, X Hendricus v. Asseldonk. 7. Hendricus v. Hoof.  8. Theodorus v. Hoof. 9.  Joh’a v.d. Aa, X Egidius v. Asseldonk. 10. Onm. kinderen van Antoon Gerardus v. Hoof, te Gemert.  Koop 1 : Huis te Erp, M 505, 504, 446, 447, 448, 449,  samen groot 44.70 are.  En een noordelijk deel van M 450,  Koop 2, Huis naast Koop 1,  M 450, gedeeltelijk ander deel  Tegenwoordige bewoner van koop 1,  is Willem Verputten. Koop 3, Massa van de kopen 1 en 2. Deze koop 3 werd verkocht aan Arnoldus Martinus v.d. Berg  te Erp. Verder nog een aantal kopen meer met allemaal losse percelen, Totaal voor 8569 gulden verkocht. Ik heb dit huis niet thuis kunnen brengen.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 125 en 128, Op 27-7 en 3-8-1900. Openbare verkoop  in cafe Antonie v. Lieshout op Keldonk, Verkoop door : Hendrica, Maria, Maria Bouw, verkoop aan Jan Peter Verbakel, voor 4074 gulden. Huis op Keldonk. K 875, ( In 1832, hieral een huis, toen K 453, Nu in 2010, hier huizen op Sluisweg 12 en 14 ), Verder K 876, groot 31.85 are, Kopen 2 t/m 6 losse percelen . Koop 7. Massa van de kopen 1 t/m 6, verkocht aan Jan Peter Verbakel, voor 2500 gulden. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 130 en 132. Op 10-8 en 17-8-1900, Openbare verkoop in de herberg. Van L. Lambers, op Boerdonk. Verkoop door Cornelis Maas, boer op Boerdonk, Koop 1, huis op Boerdonk, G 749, 750, (  In 1832, hier nog heide. Nu in 2010 hier huis op Coxse baan 5 ) Verder G 894, 895. Samen 1.2761  ha.  Koop 7: Massa : niet verkocht. Opgehouden.

Erp. Akte 143 en 144. Op 14-9-1900, Testamenten voor Joh’s Kerkhof en zijn zuster, Wilhelmina Kerkhof. In het Hurkske. Aan elkaar.

Erp. Akte 142 en 147. Op 13-9 en 20-9-1900. Openbare verkoop in cafe  Lamb. v. Lith op Keldonk.  De finale verkoop in cafe Lourens Maas, te Erp.  De nalatenschap van Petronella Welten, + Erp 6-8-1900.  Koop 1. : Huis M  707, groot 4.06 are ( In 1832, hier al een huis, toen M 187, nu in 2010, hier huis op den Uil 5 ), Verkocht aan Jan v.d. Biggelaar voor 3723 gulden. Verder Koop 2, ‘ de oude huisplaats ‘ F 27, 28, groot 17.88 are, verkocht aan Willem Geert v. Berlo, voor 1432 gulden. Enkele jaren later bouwt Willem Geert v. Berlo. hier een nieuw huis. Nu in 2010, huis op Rouwven 1.

Gemert. Akte 178 en 179. Op 27-9-1900, Testamenten voor Bernardus v.d. Bergh, en Wilhelmina v.d. Velden.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 154 en 155, Op 2-10-1900. Testamenten voor Antonie Cornelis Verbakel, en zijn vrouw, Petronella v. Bragt. Aan elkaar.

Erp. Akte 160 en 162, Op 24-10-1900, Testamenten voor Gerardus Ketelaars, en zijn vrouw, Anna Vebruggen. Aan elkaar.

Erp. Akte 163 en 165, Op 29-10 en 5-11-1900. Openbare verkoop  in de herberg van Joseph Kerkhof . Verkoop door Gerardus Pennings, smid te Erp, en de onm. kinderen Antonius, Hendricus, Petronella, v. Gemert, te Boekel.Verkocht aan dezen fam. Pennings. Koop 1. Huis  op E 402, 403, ( In 1832, hier perceel E 30, nu in 2010, hier huis op Molentiend 15 en 19 ), Verder E  632, samen groot 30.90 are. Voor 1800 gulden. Koop 2, perceel F 418, aan Laurens v.d. Akker

Erp. Akte 170. Op 20-11-1900. Verkoop door Lourens Maas, kuiper te Erp. Aan Martinus Verbakel, klompenmaker te Erp. Huis op F 321, 458, ( In 1832, hier al een huis, toen F 1, nu in 2010, hier plantsoentje met kapeltje, op hoek Hoogstraat/ Molentiend ), samen groot 13.40 are, voor 1100 gulden. Dit huis was verdeeld in 2 woningen.

Erp. Akte 172. Op 23-11-1900, Verkoop door Josina Zevenbergen, Wed. Willem v.d. Kerkhof. en Wilhelmina v.d. Kerkhof allen te Erp. Aan Adrianus Jonkers, te Erp. Huis in het Hurkske, F 112, 252, 238, 239, ( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier huis op Meerbosweg 17 ), Verder F 472, Samen groot 1.9250 ha, voor 700 gulden. Het vekochte behoorde aan Wilhelmina v.d. Kerkhof en aan haar broer Joh’s ieder voor de ½. Aangekomen bij deling te Erp, op 28-2-1892.  Joh’s v.d. Kerkhof, is ongehuwd en kinderloos overleden te Erp op 2-11-1900.

Erp. Akte 174. Op 26-11-1900, Hypotheek van 700 gulden. Adrianus Jonkers, leent geld van Wilhelmina v.d. Kerkhof. Borg : Het in akte 172 genoemde onr. goed.

Uden. Akte 268 en 273 . Op  11-12 en 18-12-1900.  Openbare verkoop op rechterlijk bevel. Verkoper : Willem Wassenberg, te Uden. Verkoopt aan Petrus Verbruggen. Hooiland, D 235. Voor 520 gulden.

1901

Erp. Akte 3. Op 8-1-1901. Testament voor Hendrica Klaassen op den Dieperskant. Aan Hendricus Klaassen, 250 gulden. Verder alles aan Hendricus Klaassen en zus Anna Maria Klaassen, ieder de ½.

Erp. Akte 6. Op 15-1-1901. Inventaris bij Antoon v.d. Akker, X Maria Kerkhof, hebben onm. kinderen : Maria en Willem v.d. Akker. Huis op H 109, 129, 86,  G 182, 183, 184, 185, 130, 160, 591, 932, 465, 492, Nog een huis op F 175, I  132  ( In 1832, hier al een huis, toen ook al I  132. Nu in 2010, hier het huis, Hoogstraat 12 ), Verder I  133,  H 1026, G 993, 987,  ook nog grond in Beek en Donk. Dit huis op I 132 werd weer verkocht. Zie volgende akte. 

Erp. Akte 12 en 17. Op 5-2 en 12-2-1901, Openbare verkoop door Antonie v.d. Akker, en anderen. Koop 1 : Huis op  I  132, 133,   Koop 2,  F 175. Alles werd opgehouden.

Erp. Akte 26 en 33. Op 27-2 en 8-3-1901, Openbare verkoop door Geertruida Busschieters, Wed. Antonie Welten te Berlicum. Verkoop van : Huis enz, op M 608, ( In 1832, hier perceel M 2, nu in 2010, hier huizen op het Schansoord, tegenover cafe ’t Schansoord  ), Verder  M 609, groot 32.90 are, voor 2330 gulden verkocht aan Lambertus Verbruggen.  Dit huis is mondeling verhuurd aan Godefridus v.d. Boogaart. De koper moet de huur gestand doen. In dit huis ook een winkel, en bij dit huis een beugelbaan. 

Erp. Akte 32. Op  6-3-1901. Testament voor Gijsbertus v. Woerkom, te Erp. Alles aan Joh’s Adrianus v. Mill, gemeentesecretaris te Erp.

Erp. Akte 35. Op 8-3-1901, Herroeping van een testament door Joh’a Meesenberg, echtgenote van Gerardus Goorts. Geen nieuw testament. Joh’a Meesenberg overleed te Erp op 18-1-1927. Zij was te Boekel getrouwd op 6-2-1880, met Gerardus Goorts, Geb. te Erp 17-2-1844.

Erp. Akte 37. Op 8-3-1901. Verkoop door Willem v.d. Nieuwenhuyzen te Keldonk, aan Martinus v. Berlo, boer te Erp. Huis en erf, op K 511, 512, 720, 721, groot samen 98.70 are. Voor 600 gulden. Dit huis kort hierna afgebroken, Nooit is op deze plek iets nieuws gebouwd, stond achter Kampweg 24. 

Erp. Akte 47. Op 23-3-1901, Testament voor Allegonda Saris, echtgenote van Adriaan v.d. Berg, op den Boerdonksen dijk. Alles aan haar man, en Maria Beekmans, ieder de ½.

Erp. Akte 48 en 49. Op 26-3-1901, Testamenten voor Adrianus v. Berlo, en zus Maria v. Berlo. Aan elkaar.

Erp. Akte 51, Op 12-4-1901, Hypotheek van 400 gulden. Antoon v. Dijk, te Erp, leent geld van Antoon v.d. Akker, te Boekel. Borg : bouwland, F 272, groot 17.30 are, en een afgepaald deel van F 273. Hierop is kort hierna een huis gebouwd door Antoon v. Dijk. Nu in 2010, hier het bedrijventerrein ‘molenakker‘ , Daarvoor afgebroken. Zie ook Erp. Akte 85,  in 1901.

Erp. Akte 55, 56, 57 en 58, Op 23-4-1901, Testamenten voor : Joh’a, Geertruida, Jan en Leendert v. Lankveld.  Aan elkaar.

Erp. Akte 62 en 63, Op 2-5 en .. – 1901.  Openbare verkoop door Hendricus en Hubertus Klokgieters resp, te Erp en te Boekel.  Men wil verkopen : Huis in het Hurkske,  op F 557, groot 22.70 are Alles werd opgehouden.

Erp. Akte 67. Op 19-5-1901, Verkoop door Lambertus Verbruggen te Erp. Aan Leonardus v. Berlo. weiland,  C 437,  in de ventierre,  groot 58.60 are. Voor 300 gulden.

Erp. Akte  68 en 69. Op 21-5-1901,  Testament voor Adrianus Steenbakkers, en zijn vrouw, Maria v.d. Velden. Aan elkaar.

Erp. Akte 71 en 75, Op 22-5 en 29-5-1901, Openbare verkoop in het cafe van de Hezelaar, Verkoop door Lambertus Verbruggen, te Erp.  Koop 1. Huis, D 927, 928, groot 29.80 are . ( In 1832, hier de percelen, D 45  en 46.  Nu in 2010, hier huis op Looyeind 15 ), Alles werd opgehouden. ??. Zie ook akte 84,  in 1901.

Erp. Akte 72. Op 25-5-1901. Testament voor Catharina Teunissen, op den Boerdonksen dijk. Aan Maria v. Stiphout, echtgenote Willem Teunissen te Erp.

Erp. Akte 78 en 79. Op 3-6-1901, Testamenten voor Jan v.d. Putten, en zijn vrouw, Maria v. Lieshout. Aan elkaar, daarna aan Cornelis v. Lieshout, metselaar, te Erp.

Uden. Akte 125. Op 3-6-1901, Deling tussen Ant’s. v. Oyen,  te Boekel. Theodorus v. Lanen, te Uden en  Willemina v. Oyen, X Theodorus v.d. Zanden , te Boekel, hooiland te Erp, D 78. Voor 300 gulden

Erp. Akte 83. Op 12-6-1901. Inventaris bij Martinus Timmers, op den Dieperskant, en Maria v.d. Elzen +. Kopie aanwezig.

Erp. Akte  84. Op 14-6-1901. Verkoop door Lambertus Verbruggen, te Erp, aan Joh’s Verbruggen, te Erp. Huis, stal enz op het Looyeind, op D 927, 928, 719, 846, 847, 852, 853, 1040, 879, 880, 11. 16,  C 415, 460. Samen 5.6570  ha. Voor 5632 gulden.   Zie ook akte 71 en 75,  in 1901. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 85. Op 13-6-1901. Hypotheek van 200 gulden. Antoon v. Dijk, te Erp, leent geld van Antoon v.d. Akker, te Boekel. Borg : Huis op F 272, 273. Zie ook akte 51, in 1901. In 1832, hier perceel F 272  en 273,  in 1901 hierop een huis gebouwd, afgebroken, stond waar de Molentiend, Heuvelberg wordt. Afgebroken ten behoeven van bedrijventerrein Molenakker.

Erp. Akte 92. Op 27-6-1901. Verkoop door Jan v.d. Biggelaar, bierbrouwer te Erp, aan Helena v.d. Biggelaar, te Erp. Huis op M 707, groot 4.60 are, voor 1580 gulden. Aangekomen bij openbare verkoop op 20-9-1900. (In 1832, hier al een huis, toen M 187, nu in 2010, hier huis op Den Uil  5.).

Erp. Akte 100 en 105. Op 10-7 en 17-7-1901. Openbare verkoop door Joh’a v. Wanrooy, Wed. Hendricus Delisse, te Erp, en Wilhelmus Delisse, te Erp, Verkoop van losse percelen aan den dijk, E 526, 527, 181, voor 805 gulden.  Aan Jan v. Stiphout.

Erp. Akte 103. Op 13-7-1901. Verkoop door Antonie Donkers, boer te Erp, Aan  Godefridus v.d. Boogaard, winkelier. Bouwland B 606, ‘ de horstacker’, groot 34.10 are.  Voor 900 gulden. Aangekomen bij deling voor notaris v. Kemenade te Gemert op 21-5-1900. Kort hierna heeft Godefridus v.d. Boogaart hierop een huis gebouwd. In 1832, hier perceel B 241, nu in 2010, hier huis op het Schansoord 11 ).

Erp. Akte 109. Op 27-7-1901. Verkoop door Hendricus Vriends, boer, te Erp, aan Hendricus Thones, boer te Erp. De onverdeelde ½ in huis op den dijk, L 462, ( In 1832, hier alles nog heide, later in 1857, hier een huis gebouwd. Dit weer afgebroken in 1968 ) . Verder L  495, 496, groot 19.90 are voor 90 gulden.

Erp. Akte 112. Op 7-8-1901, Huurcontract tussen Jan v.d. Akker, boer te Erp, en Piet Manders, te Gemert, Boerderij in de Laren, voor 6 jaar, voor 300 gulden per jaar.

Erp. Akte 113. Op 12-8-1901, Testament voor Martinus Swinkels, te Erp. Aan zij zus Catharina Swinkels, X Hendricus Raaymakers, te Lieshout.

Erp. Akte 116 en 117. Op 22-8-1901, Testamenten voor Joh’’s Crooymans, en zijn vrouw, Wilhelmina v.d. Steen, Aan elkaar.

Erp. Akte 118, Op 23-8-1901, Deling tussen de kinderen van :Hendrik Kerkhof, en Antonetta Bouw.  1. Joh’s v. Berlo, X Lamberdina Kerkhof. 2. Joh’s v.d. Elsen, X Maria Kerkhof, ook gemachtigd door Joh’’a Kerkhof, te Oirschot. 4. Willem Kerkhof, voogd over onm. Willem Kerkhof.   Ieder ¼ deel.  Aangekomen bij deling te Erp op 18-1-1895. Aan Joh’s v. Berlo, enz. Huis in den Hoek, E 717, ( In 1832, hier al een huis, toen E 342. Nu in 2010, hier vlakbij  boerderij, Kempkesweg 9 ), Verder E  716, 343, 328, 280, 281, 194, 195, 196, 201, 202, 204, 205, 135, 481, 808, 413, 628, Samen 6.4444  ha.  Voor 6760 gulden. Aan Joh’’s v.d. Elzen toebedeeld. Huis op de Kraanmeer, Op A 8, 492, ( In 1832, hier al een huis, toen A 18. Nu in 2010, hier woonboerderij op Kraanmeer 3 en 3a ), Verder A 4, 5, 119, 496, 423, 219,  C 11, 12, 34, 35, 412, 74, 75, 76, 77, B 374, 380, 412. Samen 11. 4798  ha. Voor 7065 gulden.  Toebedeeld aan Willem Kerkhof, weiland, H 734,  G 201. Voor 890 gulden. Kopie aanwezig.  

Uden.  Akte 211. Op 2-9-1901, Huurcontract voor boerderij, te Uden, voor 6 jaar, voor200 gulden per jaar Joh’s v. Berlo, te Uden,  verhuurd aan Lambertus Langenhuyzen te Nistelrode.  Joh’s v. Berlo. was op het Looyend geboren . Nadat hij in Uden weduwnaar was geworden  is hij teruggegaan naar het Looyend met zijn 3 dochtertjes, geboren uit Allegonda Pittens, te Uden. Kopie aanwezig.

Erp.  Akte 120. Op 11-9-1901. Testament voor Jan v.d. Akker, in de Laren. Alles aan neef Joh’s v.d. Acker op den Dijk.

Erp.  Akte 123. Op 16-9-1901. Huurcontract. Tussen Martinus v.d. Berg, te Erp, en Cornelis v. Boxtel, boerderij te Keldonk op de huidige Kampweg. Voor 8 jaar voor 150 gulden per jaar.

Erp. Akte 125. Op 21-9-1901, Huurcontract boerderij in de Laren. Gerardus Delisse, teErp, aan Martinus v.d. Pol, te Uden. Boerderij in de Laren, voor 8 jaar, voor 275 gulden per jaar. Het gaat hier om de boerderij, de Laren 8.

Erp. Akte 127. Op 18-9-1901. Hypotheek van 400 gulden. Joh’a v. Wanrooy, Wed. Hendricus Delisse en Willem Delisse, ln geld van Antoon v.d. Akker, te Boekel, Borg : Huis in den Hoek, E 465, 466, 492, 493, ( In 1832, hier al een huis, toen E 306, afgebroken, stond waar nu in 2010, de Kemkesweg , op Heuvelberg uitkomt), Verder E  565, 479,  F 393, E 605, 451, 695, F 154. E 467, 468, 478. Samen 6.6134  ha.

Gemert. Akte 234. Op 28-9-1901, Hypotheek van 5000 gulden. Adrianus Steenbakkers, bier-brouwer, te Erp, leent geld van Maria Smits, Wed. Petrus v. Thiel, te Beek en Donk, Borg : Huis, op I  132, ( In 1832, hier al een huis, toen ook al I 132 ), nu in 2010, hier huis Hoogstraat 12 ),  Verder I   133, 18, 372, 373, 430, 774, 776. 836, 898, 1029, 1030, 1223, 1224, 1226, F 175, 336,  G 752, H 873, K 67.

Erp.  Akte 134 en 136. Op 2-10 en 14-10-1901, Openbare verkoop door Engelina de Groot, Wed. Petrus v. Grinsven, en andere v. Grinsven.  Verkocht werd : Huis op M 736, ( In 1832, hier perceel M 195 en 196, nu in 2010 hier de huizen Hezelstraat 1 en 3 ), Verder M 380, groot 15.80 are,  Verkocht aan Willebrordus Wilhelmus Wilbers, te Heesch. Voor 2300 gulden. Deel van dit huis, en de schuur  is mondeling verhuurd aan Willem Bevers, voor 30 gulden per jaar.

Erp. Akte 135. Op 14-10-1901, Deling tussen de kinderen van Peter Klaassen en Maria v.d. Burgt.   1.Peter Klaassen,  2. Antoon Beekmans, X Joh’a Klaassen, 3. Martinus Klaassen, 4. Anna Maria Klaassen. 5. Hendricus Klaassen, voor zich zelf, en voor Hendrica Klaassen te Oirschot.  Toebedeeld aan Hendricus Klaassen. Huis  op den Dieperskant, op I   299, 400, 407, 300, 928,  929, 930, ( in 1832, hier al een huis, toen I  307, Nu in 2010, hier boerderij op Dieperskant 11 ), Verder I  931, 298, H 804, 941, 759, 944,  samen 5.6820  ha.  Voor 4700 gulden.

Erp. Akte 137. Op 11-10-1901. Inventaris ten verzoeke van 1. Antonia v.d. Laar, Wed. Willem v. Hoof te Gemert, heeft een onm. kind, zoon Antoon Gerardus v. Hoof. Hun bezit : Huis op D 873, ( In 1832, hier al een huis, toen op D 305, Nu in 2010, hier woonboerderij op Wasaa 5 en 7 ), Verder D 874, 872, 677, 300, 301, 290, 291, 293, 690, 218, 692, 975, 205, B 469, 470, 665,  L 153,  F 155, E 147, 42, 477, en onverdeeld ½ in E 618, 619.

Erp. Akte 145 en 148. Op 31-10 en 7-11-1901,  Openbare verkoop door 1. Petronella v.d. Weydeven, Wed. Hendricus v.d. Krommenacker, 2. Hendricus v.d. Krommenacker.  3. Lambertus v.d. Krommenackr.4. Anna v.d. Krommenacker. X Christ v. Schijndel.  Huis op E 517, 638, groot 16.60 are. Alles werd opgehouden.  In 1832, hier perceel E 38, nu in 2010, hier huis op Molentiend 39.

Erp. Akte 153 en 158. Op 20-11 en 27-11-1901, Openbare verkoop  door den algemenen armen te Erp. Weiland op de Bolst, A 201, groot 83.50 are. Verkocht aan Joh’s v. Doren. Voor 420 gulden.

Erp. Akte 154. Op 22-11-1901, Verhuur door de gemeente Erp, aan Martinus Hurkmans, boer te Veghel, Boerderij te Veghel, voor 6 jaar, voor 100 gulden, Op A 2009, 2399, 2092,  samen 3.81  ha.

Erp. Akte 156. Op 27-11-1901. Inventaris bij Adrianus Donkers, timmerman te Erp, X Maria v. Lankveld +, voor zich zelf en voor zijn onm. kindeen : Joh’s, Gerardus, Antonius, Martinus en Joh’s. 2 huizen, op B 644, 645, I  769,  M 629, 696. ( In 1832, hier al een huis toen  M 31, nu in 2010, hier huizen, Kerkstraat 20, 22, 24 ), Verder  M  695.

Erp. Akte 171. Op 27-12-1901. Deling van de nalatenschap van Joh’s Biemans, X 1 Maria Gijsberta v.d. Tillaar, X 2 Joh’a Verbruggen.  Deelgenoten : 1. Adrianus Biemans. 2. Ardina Biemans.  3. Anna Biemans. Aan Adrianus Biemans. Huis op A 400, 401, B 399, D 298, 869, M 155, 159, 657, ( In 1832, hier al een huis , toen op M 157, afgebroken, stond op Hoek Pentelstraat, Hesselereind ), Verder  655, 156,  A 164, B 825, D 345, 989, F 440, C 385, samen 7.0760  ha. voor 7035 gulden.      Aan Ardina Biemans, : Huis op B 657, 266, 267,  ( In 1832, hier al een huis, toen ook al B 267, u in 2010 hier boerderij op Voorbolst 10 ), Verder B 610, 802,  A 316, 158, 317, 153, samen 5.9146  ha, voor 5050 gulden.   Aan Anna Biemans. Huis op, G 1033, I  473, 505, 556, 1179,  F 114, 198, 205, 206, 354, 1246,  1247, ( In 1832 hier perceel I 491, en een deel van de weg ter plaatse, nu in 2010 hier de woonboederij, De Laren 18 ), Verder   H 1092. Samen 9.3550  ha. Voor 7500 gulden.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 172, Op 27-12-1901, en Erp. Akte 2, Op 3-1-1902, Openbare verkoop ten herberge van Theodorus v.d. Burgt,  door 1. Francijna Busschieters, Wed. Hendricus v. Melis.  2. Petronella v. Melis, echtgenote Theodorus v.d. Burgt.  te Erp. Verkoop van 3 woningen, M 560, 513, 512,  groot 1.17 are, een afgepaald westelijk deel van M 716, in het geheel groot 28.10 are,   Is verhuurd aan Hendricus Joosten, Matheus v. Roosmalen, en Martinus v.d. Warenburg.  Alles werd opgehouden. ( In 1832, hier ongeveer huis op M 35 en 36, nu in 2010, hier ongeveer de supermarkt van Jan Linders, Kerkstraat. )

 Erp. Akte 173. Op 31-12-1901, Verkoop door  1. Petronella v.d. Weydeven, Wed. Peter v.d. Krommenacker.  2. Hendricus v.d. Krommenacker.  3. Lambertus v.d. Krommenacker, 4. Christiaan v. Schijndel, X Anna v.d. Krommenacker. Allen te Erp. Verkoop aan Hendricus v. Hout, koopman, te Veghel, Huis te Erp, op E 517, 638, groot 16.60 are, ( In 1832, hier perceel E 38, nu in 2010, hier huis op Molentiend 39 ), voor 413 gulden.  Aan de westzijde is er een erfdienstbaarheid wegens perceel E 37, behorend aan de Wed. Josephus v. Santvoort. Zie ook akte 8, in 1902.

1902.

Erp. Akte 1. Op 2-1-1902. Hypotheek.  van 1700 gulden. Godefridus v.d. Boogaars, winkelier, leent geld van Gerardina Francina Verbeek, Wed. Bernardus Schuurmans, te Uden. Borg : Huis met erf enz, op B 606, groot 34.10 are,  In 1832, hier perceel B 241. Nu in 2010, hier huis op Schansoord 11.

Gemert. Akte 39, Op 1-2-1902, Hypotheek van 200 gulden. Martinus v.d. Elzen, boer te Erp, leent geld van Josephine en Arnolda  Lucia v.d. Akker, herbergierster te Gemert. Borg : bouwland en weiland, E 48 en F 72.

Erp, Akte 172. Op 27-12-1901, en Erp. Akte 2, op 3-1-1902. Openbare verkoop. Zie Erp .

Erp. Akte 3. Op 4-2-1902, Toestemming van Albertus v. Berlo, en Maria Catharina v.d. Nieuwenhuyzen te Keldonk, geven toestemming voor het huwelijk van dochter Petronella, met Lambertus Habraken.

Erp. Akte 8. Op 20-1-1902. Hypotheek van 350 gulden. Hendricus v. Hout, te Erp, leent geld van Theodorus Bankers, boer te Erp, Borg : Huis op E 517, 638, samen 16.60 are, In 1832, hier perceel E 38, nu in 2010, hier huis op Molentiend 39. Zie ook Akte 173,  in 1901.

Erp. Akte 18.  Op 12-2-1902, Inventaris  op verzoek van  1. Theodorus v.d. Zanden, hoofd der school te Beek en Donk, X Petronella Lambers +.  2. Hendricus Lambers, timmerman en herbergier, te Boerdonk, voor zich zelf , en als voogd over de onm. kinderen, 3. Cornelis Verberne, X Maria Lambers, dochter uit het 2e huwelijk van Lambertus Lambers. 4. Marianus Lambers, , te Erp. Kinderen van Lambertus Lambers, + Erp 16-8-1901, en X1, Helena Maria Vereyken,  + 6-1- 1854,  X2 met  Joh’a v.d. Kerkhof. Hendricus Lambers, heeft met erflater Lambertus Lambers, samengewoond. Hun bezit : huis met schuur en bakkerij, op G 669, 345, 782, huis en G 781, bakkerij, ( In 1832, hier perceel G 66, nu in 2010 hier ’t Mirakel “, Kapelstraat 1,  in Boerdonk),  Verder G 973, 975, 999.  Verder  huis en cafe te Beek en Donk.

Gemert.  Akte 50, Op 17-2-1902, Hypotheek van 6600 gulden. Adrianus Steenbakkers, bierbrouwer, te Erp, leent geld van Adriana Damen, te Gemert.

Erp. Akte  21 en 27. Op 18-2  en 25-2-1902, Openbare verkoop door Antoon Verbruggen, X Maria v. Roosmalen. 2. Martinus v. Roosmalen.  3. Antonius v. Roosmalen. Antoon Bijvelds 1/16  en zijn 3  onm. kinderen samen 3/ 16 deel, ( Joh’s, Martinus en Adriana ). Koop 1 : huis op  D 895, 896, samen 94.20 are,  voor 815 gulden aan Andreas Bevers. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 24 en 29. Op 19-2 en 26-2- 1902, Openbare verkoop door 1. Lambertus v.d. Kraanmeer.  2. Maria v.d. Kraanmeer. 3. Joh’s v.d. Kraanmeer. 4. Antonia v.d. Kraanmeer. 5. Maria v.d. Kraanmeer. 6. Onm. Lamberdina.  7. Onm. Hendricus v.d. Krtaanmeer, ieder voor 1/7 deel.. Koop 1 : Huis op de Morsehoef, op B 765, 766, ( In 1832, hier al een huis, toen op B 455, afgebroken, stond achter Morse hoef 4 en 6 ), verder B  638, 462, 463, samen 1.0520 ha,  Aan Martinus Nicolaas Bouw,  voor 5310 gulden. Koop 1 t/m 11, aan Martinus Nicolaas Bouw, Martinus Nicolaas Bouw, heeft gekocht voor zich  zelf, en voor  2. Marinus Bouw, Hendricus Bouw, Maria Bouw, Clasina Bouw. Een gedeelte voor zich zelf, voor 530 gulden.  een  ander deel voor 530 gulden. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 33. Op 7-3-1902, Verkoop door Johanna Maria v. Berkel, aan Hendricus v.d. Laar, en 2. Elisabeth v.d. Crommenacker, en 3. Petrus v.d. Crommenacker. Bouwland en weiland, E 509, 66 are, voor 150 gulden.

Erp. Akte 37. Op 20-3-1902, Verkoop door Joh’s Lambertus Muselaars, bakker, gemachtigd door Antonetta Muselaars, wonend te Leuven, in Belgie. Aan Fransiscus Antonius en Henrica Muselaars, onm. kinderen van Joh’s Lambertus Muselaars. Aangekomen bij deling op 13-3-1891 te Erp. : 3 woningen met erf en tuin, M 698, 699 en 700, samen groot 8.75 are,  voor 760 gulden. In 1832, hier al huizen, toen op M 201 en 202, Nu in 2010, hier Kerkstraat 15.

Erp. Akte 39. Op 22-3-1902. Huurcontract. Voor 10 jaar, voo 125 gulden per jaar. Joh’s Lambertus Muselaars, broodbakker, te Erp, als vader van Franciscus Antonius en Henrica Muselaars te Erp.  aan Christiaan Lamberts de Greef, slager, te Veghel.  Een in aanbouw zijnd huis met stal en tuin,  Zie vorige Akte  37.  Kopie aanwezig.

Gemert. Akte 76, Op 24-3-1902, Hypotheek van 1300 gulden. Evert Poulussen, boer te Erp. leent geld van Matheus v.d. Rijt, boer te Erp. Borg : Huis te Erp op het Looyeind, D 1116, ( In 1832, hier al een huis toen op D 108, afgebroken. Stond schuin  tegenover Looyeind 24), Verder D 522, 816, 817, 521, 1073.

Erp. Akte 48, en 51. Op 4-4 en 11-4-1902, Openbare verkoop door Willem Jan v.d. Nieuwenhuyzen, te Erp, Verkocht werd : Huis op Keldonk, K 534, ( In 1832, hier al een huis, toen ook al op K 534. Afgebroken. Stond aan een niet meer bestaande zandweg ongeveer achter Kampweg 16 en 18 ), Verder K 535, 533, 701, samen groot 1.3748  ha, Koper was : Gerardus Verbakel, voor 1636 gulden. Verder nog een aantal losse percelen aan diverse kopers. Dit huis is kort na 1902 afgebroken.

Erp. Akte 50. Op 11-4-1902. Testament voor Willem Jan v.d. Nieuwenhuyzen op Keldonk. Had een dochter die overleed op 20-3-1902, Zelf overleed hij al kort daarna op 23-5-1902, Daarmee was deze familie uitgestorven.

Erp. Akte 62, Op 10-5-1902. Antoon en Johanna Hendriks, te Erp in de straat. Aan Adrianus v. Berlo. boer, te Erp. Huis met smederij, op M 635, ( In 1832, hier al een huis, toen M 19,  afgebroken. Stond tussen het Erpse oude raadhuis en het chinees restaurant in ). Door de kopers moet een muur worden gebouwd als scheidings muur in dit huis. In dit daardoor afgescheiden deel met kamer, kelder, smederij en deel van de zolder, mogen de verkopers, kosteloos blijven wonen tot aan hun dood.     

Gemert. Akte  122. Op 14-5-1902, Hypotheek van 500 gulden. Elisabeth v. Santvoort, Wed. Antonie v. Oirschot te Erp, leent geld van Arnoldus Henricus Joh’s Maria Corsten, te Gemert. Onm.kinderen zijn : Josephus en Huberta v. Oirschot te Erp, verder Joh’s v. Oirschot, priester te Escharen, Lambertus v. Oirschot te Erp, Christiaan Hubertus v. Oirschot te Erp, En Lamberdina v. Oirschot, te Erp. Borg : Huis in het Hurkske, F 121, I  180, ( In 1832, hier al een huis, toen ook al  I  180, nu in 2010, hier huis Hurkske 8 ), Verder I  868, 969.973, 1003, 1004, 1118, 1214, E 117, 642, 643,  G 690.      

Erp. Akte 75 en 78. Op 3-6 en 10-6-1902, Openbare verkoop in de herberg van Ant. Klerks, verkoop door de grote familie v.d. Acker, Verkop van o.a. Koop 1 : huis in de Laren, op I 1251, groot 1.9730 ha. ( In 1832 hier al een huis, toen op I 207,  afgebroken rond 19 .. , stond vlakbij de Laren 13 ), Deze verkoop werd opgehouden. Dit was verhuurd aan Piet Manders tot 1905. Aangekomen op 7-8-1901. Ook nog verkoop van vele losse percelen, ook allemaal opgehouden.

Erp. Akte 87 en 93. Op 25-6 en 2-7-1902, Openbare verkoop door Gerardus Biemans, behoorde ½ aan Antonie v.d. Bosch, en ½ aan Jan, Lambertus, Sophia, Cath. Willem, Joh’s. Hendrik , Adrianus, en Martinus v. Berlo, te Erp. Verkocht werd : huis op H 751, ( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier de boerderij Teewseler 10 ), Verder H 752, samen 1.9420  ha. Verder een flink aantal losse percelen Koop 9, massa van de kopen 1 t/m 8 verkocht aan Martinus Gerardus Bouwe, voor 4304 gulden. Sindsdien tot nu toe nog stteds dezelfde fam. Bouwe op deze boerderij. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 88. Op 29-6-1902. Verhuur molen en huis. Arnoldus Jochijms, molenaar te Erp, aan Cornelis Kruyssen, molenaar, te Baardwijk. Molen en huis voor 6 jaar, voor 500 gulden per jaar. Het gaat hier om de molen van Sondag, nu de Heus in de Cruygenstraat. Kopie aanwezig.

Gemert. Akte 149. Op 7-7-1902, Verhuur door Antonius v. Hoof, te Gemert, aan Hendricus v. Duynhoven, te Erp. Boerderij te Erp, op D 293, 677, 300, 301, 291, 218, 690, 692, 205, 872, 873, 874, ( In 1832 hier al een huis, toen op D 305, Nu woonboerderij, Wasaa 5 en 7 ), Verder D 975, 976, 665, 290, B 469, 470, L 153, F 155, 87, 88, E 42, 147, 477, M 276,

Erp. 110 en 111. Op 16-8-1902. Herroeping testamenten door Antonie v.d. Bosch, boer, en Josina Biemans, zijn vrouw, daarna aan wederzijdse familie.

Erp. Akte 121. Op 12-9-1902. Inventaris Joh’s Smits, boer te Erp, voor zichzelf, en als voogd over Petrus en Joh’s, zijn onmondige kinderen van ( X Wilhelmina v.d.
Meerakker, + 9-6-1901. Aan Maria v. Asseldonk, huis en landhuur 243 gulden per jaar, vanaf Kerstmis 1901.

Erp. Akte 122. Op 15-9-1902. Hypotheek van 1600 gulden. Theodorus en Martha Peters te Erp.lenn geld van Martinus Cornelis Coolen, te Gemert. Borg : Huis op K 332, 110, H 666, 699, 458, 448, 684, 685, samen 5.8450  ha, In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010 hier boerderij, Hool 30.

 Erp. Akte 124, Op 20-9-1902. Deling kinderen Christiaan Bouw X Maria v.d. Boogaard.   1. Joh’s Bouw.  2. Hendrina Bouw. 3. Geertruida Bouw. 4. Peter v. Wanrooy, X Maria Bouw.  De ½ aan Christiaan Bouw. De andere ½ aan de 4 kinderen Bouw.Aan Joh’s, Hendrina en Geertrui bouw, Huis op Keldonk, K 372, ( In 1832, hier al een huis, toen ook al K 372. Afgebrand. Nu in 2010 hier huis op Antoniusstraat 15 ), Verder K 373, 374, 329, 694, 704, 305, 331, 902, H 702, 406, 296, I  19, 1213.

Gemert. Akte 189. Op 28-9-1902. Testament voor Martinus Tielemans, te Erp.

Erp. Akte 125 en 128. Op 23-9 en 30-9-1902. Openbare verkoop van de onverdeeelde nalatenschap van Joh’s Bekkers, X Antonia v Haandel. Zijn kinderen : Joh’s,  Maria en  Jan Bekkers,  ieder 1/3 deel. Koop 1 : huis op Keldonk,  I  1194, groot 15.22 are. ( In 1832, hier al een huis, toen  I  469, afgebroken, stond ongeveer tegenover de Laren 13 ),  Aan Maria v. Stiphout, Wed. Piet Biemans. voor 210 gulden.

Erp. Akte 140 en 142 . Op 4-10 en 11-10-1902. Openbare verkoop door Cornelis, enLambertus, v.d. Heuvel, Geertruida v. Heuvel, Wed. Hendricus v. Haandel, Martinus, Adrianus, Catharina, Petrus Joh’a Petronella en Carolus Saris o.a. te Aarle- Rixtel.   Een aantal losse percelen, o.a. in sectie G, I,. F en E,  aan o.a. Martinus Peter Klaassen, in totaal voor 4183 gulden.

Erp. Akte 129 en 131. Op 3-10 en 10-10-1902. Openbare verkoop door de gemeente Erp, aan diverse kopers, in totaal 39 te onginnen stukken grond, samen voor 5137 gulden.

Erp, Akte 134 en 135.  Op 22-10-1902. Herroeping testamenten  door Hendricus v. Ravenstein, boet te Erp op de Bolst. En Wilhelmina v.d. Tillaart zijn vrouw, Aan elkaar en daarna aan wederzijdse familie.

Erp. Akte  138. Op 4-11-1902. Hypotheek van 2000 gulden. Martinus Geert Bouwe, leent geld van Antonie v.d. Bosch. Borg : Huis op H 751, ( In 1832, hier alles nog heide, verkocht in 1843, door de gemeente  om te ontginnen, nu in 2010, hier boerderij, Teewseler 10 ), Verder I  752, 778, 766, 747, 745, 1018, 1019, 1020, I 577,  samen 6.6740  ha. Zie ook volgende akte 139.

Erp. Akte 139, Op 4-11-1902.  Hypotheek van 2000 gulden. Martinus Geert Bouwe,  leent geld van Andreas Hubertus Spoorenberg, te Helmond, Borg : als in akte 138.           

Gemert. Akte 219. Op 19-11-1902, Testament voor Maria v.d. Zanden, boerin te Erp, Wed. Thomas v.d. Ven. Thans X Willem v. Haandel. Aan de kinderen uit zijn 1e huwelijk, met Wilhelmina v.d. Aa.

Gemert. Akte 225. Op 1-12-1902. Hypotheek van 200 gulden. Antonetta v. Lieshout, leent geld van Justinus en Joachim Swinkels te Bakel. Borg : Huis op M 372, 373. ( In 1832, hier de percelen M 203 en 204, Nu in 2010, hier de Mariaschool, Wordt in september 2010 afgebroken ),Verder M 374, samen 54.30 are. 

Erp. Akte 158. Op 19-12-1902. Testament voor Willem, ook genoemd Jan v.d. Heyden te Erp. Alles aan Hendrika v.d. Biggelaar, Wed. Christiaan Maas op Boerdonk.

Erp. Akte  161 en 164. Op 23-12 en 30-12-1902, Openbare verkoop in cafe Jan Kerkhof, door Joh’’a v. Berlo, Wed. Niklaas Coolen, te Keldonk.  Aan Theodorus Bankers en anderen. Voor 1070 gulden. Koop 1. Huis op Keldonk, op I 1058, (In 1832, hier perceel I , Nu in 2010, hier huis op Sluisweg 19 ), Verder  I  1059, 1057, groot 37.40 are.

1903                                                                                                                                             Erp. Akte 3. Op 7-1-1903. Testament voor Antoon Verbruggen, + Erp 10-1-1903 op de Schild. Zoon van Hendricus Verbruggen en Christina v. Berlo. Erfgenamen zijn : mijn zusters, Maria en Ardina , religieuzen in het klooste te Veghel en Waalwijk.  Verder Anna en Ardina Biemans, dochters van Joh’s Biemans en Joh’a Verbruggen en Hendrika en Joh’s Verbruggen, kinderen van broer Lambertus Verbruggen. Zie ook akte 18 en 27, in 1903 .

Uden.  Akte 11. Op 13-1-1903. Inventaris bij Joh’s v. Berlo. te Uden, Wedn. geworden van Allegonda Pittens, + Uden 17-10-1902.  Joh’s v. Berlo kwam van het Looyend, en ging na het overlijden van zijn vrouw, met zijn 3 kleine dochtertjes terug naar het Looyeind. Kopie aanwezig.

Erp, Akte 11. Op 30-1-1903, Inventaris bij Joh’s v.d. Elsen, X Maria Kerkhof,  Hun kinderen : Antoon, Antonia en Joh’s. Huis op de Kraanmeer, op A 6, 492, ( In 1832 hier al een huis, toen A 18, Nu hier woonboerderij op Kraanmeer 3 en 3a ), Verder A 4, 5, 119, 496, 423, 219, 215, B 374, 380, 412,  C 11, 12, 34, 35, 412, 74, 75, 76, 77.

Erp. Akte 12. Op 30-1-1903, Verkoop door  Arnoldus Bijvelds, X Joh’a v. Lieshout, tevens gemachtigd door Joh’a v. Burgt, Wed. Nicolaas v. Lieshout.  2. Hubertus Kweens, Maria v. Lieshout. 3. Joh’s Manders, X Wilhelmina v. Lieshout. En zijn 2 onm. Kinderen : Maria en Anna Manders,  4. Cornelis Manders, te Lieshout, 5. Martinus Manders, te Erp. 6. Piet de Leest, X Joh’a Manders, te Beek en Donk. Huis op Keldonk, op K 884, groot 9.90 are, ( In 1832, hier al een huis, toen K 487, Afgebroken in 1907, en op deze plek nooit iets herbouwd, stond schuin tegenover huis op Sluisweg 19 ) .  voor 200 gulden aan Willem v.d. Nieuwenhuyzen te Keldonk.

Erp. Akte 14. Op 6-2-1903, Deling kinderen  Lambertus Lambers, en X 1, Helena Maria Vereyken, + Erp 6-1-1854, X 2 Joh’a v.d. Kerkhof.  Kinderen : 1. Theodorus v.d. Zanden, hoofd der school te Beek en Donk, X Petronella Lambers. En hun onm. kinderen : Maria en Isidor.  2. Henricus Lambers, timmerman en herbergier op Boerdonk, 3. Cornelis Verberne, koopman te Beek en Donk, X Maria Lambers. 4. Marianus Lambers te Erp.  Toebedeeld aan Henricus Lambers, op Boerdonk, huis op G 669, 345, 782, 781, ( In 1832, hier perceel G 66, Nu in 2010, hier het Mirakel, Kapelstraat 1,  in Boerdonk ), Verder G 973, 975, 999, samen 1.6766  ha.   Zie ook boedelbeschrijving op 12-2-1902.  Kopie aanwezig.  

Erp. Akte 15, Op 13-2-1902, Openbare verkoop in cafe  Cornelis v. Lieshout, Verkoop door 1. Cornelis v. Lieshout, metselaar te Erp. 2. Adrianus v. Lieshout, klompenmaker te Gemert. 3. Gerardus v. Lieshout, arb. te Erp. 4. Joh’s v. Lieshout, arb. te Erp. 5, Joh’a v. Lieshout, X Theodorus Arts, metselaar te Erp. 6. Lambertus v. Lieshout, zonder beroep, te Jerusalem. Ieder 1/6 deel. Verkocht aan Jacobus Hendriks, smid te Erp, Huis op de Schild, op D 313 en 314, groot 4.62 are voor 340 gulden. In 1832, hier toen al huizen, toen ook D 313 en 314, Nu in 2010, hier de huizen Schildstraat 29 en 31.

Uden. Akte 61 en 62, Op 25-2-1903, Testamenten voor Antonia en Ardina v.d. Meer, te Uden. Aan de kapel. Kwamen oorspronkelijk uit Erp.  

Erp. Akte 29 en 30, Op 26-2-1903. Testamenten voor Hendricus Jansen op de Veluwe en zijn vrouw Hendrica v. Heesch, Aan wederzijdse familie.

Erp. Akte 18 en 27. Op 18-2 en 25-2-1903, Openbare verkoop uit de nalatenschap van Antoon Verbruggen, ( Zie akte 3,  in 1903 ), Huis op het Oude veld, M 713, ( In 1832. Hier al een huis, toen M 146, nu in 2010, hier huis op Hesselereind 4), groot 1.0782  ha. Voor 950 gulden verkocht aan Antoon v. Lankveld.

Erp. Akte 31. Op 4-3-1903. Verkoop door  Hendricus Vialle,  te Erp. aan Christiaan Raaymakers, molenaar, te Aarle-Rixtel. 24 are van bouwland, I 1034, groot in het geheel, 1.4760  ha. Aangekomen op openbare verkoop op 11-10-1899.  Op deze verkochte 24 are werd nog in 1903 de Keldonkse molen gebouwd.   

Gemert. Akte 41. Op 11-3-1903. Deling in de fam. v.d. Heuvel in het Hurkske, Het gaat hier om onr. goed te Lieshout. Zie ook akte Erp. 32, in 1903, is volgende akte.

Erp. Akte 32. Op 17-3-1903, Deling van de nalatenschappen van:  A.  Jan v.d. Heuvel, X Anna Maria v.d. Heyden.  B. Adriana v.d. Heuvel.  C. Hendricus v. Haandel, X Geertrui v.d. Heuvel.  Deelgenoten : 1. Hendricus v. Haandel, bakker en winkelier, X Geertrui v.d. Heuvel. 2. Cornelis v.d. Heuvel. 3. Lambertus v.d. Heuvel. 4. Martinus Saris, booer te Aarle- Rixtel, voor zichzelf en voor A. De Weleerw Heer Adrianus Saris, kapelaan te Oss. B. Catharina Saris. C. Petrus Saris.  D. Joh’a Petronella Saris.  E. Carolus Saris , allen te  Aarle – Rixtel. Toebedeeld aan Lambertus v.d. Heuvel, boer te Erp, Huis in het Hurkske, op F 224,      ( In 1832, hier al een huis, toen ook al F 94 en 95, nu in 2010, hier ongeveer huis op Hurkske 7  ), Verder F 225, 529, 97,  samen 2.6327 ha, verder bouwland, ‘ de huisplaats ‘, F 159, groot 91.30 are. Alles samen voor 7095 gulden.  Aan Cornelis v.d. Heuvel, 4 huizen te Veghel. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 36. Op 20-3-1903. Verkoop inboedel van Theodorus Bankers. Voor 276.22 gulden.

Uden. Akte 93, Op 4-4-1903. Royement door Lucas v. Berlo, boer te Boekel, Deze akte is niet aanwezig.

Erp. Akte 43 en 48. Op 22-4 en 29-4-1903, Openbare verkoop door Joh’a v. Wanrooy, Wed. Hendricus Delisse. Aan o.a. Lambertus v. Gerwen. Allemaal losse percelen.

Erp. Akte 60. Op 8-6-1903. Verkoop door Gijsertus v. Woerkom, zonder beroep te Erp. Aan R.K. Kerk, te Erp. kleine stukken grond, erf, M 630, 1.40 are.  Voor 10 gulden.

Erp. Akte 61. Op 8-6-1903. Verkoop door Gerardus v. Stiphout, aan R.K. Kerk, te Erp.  A. M 628, 5.50 are. B. erf, M 631, 36 ca. C. deel van M 630. 1.40 are  samen voor 200 gulden.

Erp. Akte 62. Op 8-6-1903. Verkoop door 1. Joh’s v.d. Heyden, als voogd over de onm. Hendricus v. Stiphout  2. Anna v. Stiphout. Aan de R.K. Kerk, te Erp. bouwland , M 627, groot 5.64 are, deel van M 63 en 631.  Samen voor 200 gulden.

Veghel. Akte 97. Op 9-7-1903. Inventaris bij Joh’s en Bartelina Oppers, echtelieden, hebben gewoond te Keldonk. Bartelina overleed hier op 25-3-1878. Zijn 3 kinderen zijn : 1. Theodorus,  2. Martha Peters,  3 Bartelina, deze overleed na haar moeder en voor haar vader. Vader Joh’s Peters overleed in december 1891. De 2 overgebleven kinderen verkrijgen het ouderlijk bezit : Huis te Keldonk in het Hool, H 666, 699, 458, 448, 684, 685, samen 5.8450  ha.Verder een deel van perceel H 940, en verder het roerend goed. In 1832 was alles hier nog heide. Nu in 2010 hier het melkveebedrijf van Ketelaars Hool 30. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 95. Op 1-8-1903. Verkoop door Hubertus Klokgieters te Boekel,  aan Wilhelmina en Joh’s Willems, te Erp. Huis op F 557, groot 22.70 are. ( In 1832, hier perceel F 186, Nu in 2010, hier bedrijventerrein Molenakker, In dit huisje woonde later Marie v.d. Tillaart,            ( Rabbeltoetje “. Voor 350 gulden,

Erp. Akte 96. Op 1-8-1903. Testament voor Jeanette Theresia Elisabeth de Thier, Wed. Jean Baptist Lodewijk Maria v. Erp, te Erp. ( in leven huisarts te Erp ). Aan zoon Louis Joseph Maria v. Erp, te Geldrop.

Erp. Akte 100. Op 21-8-1903. Hypotheek van 1000 gulden. Hermanus v. Haaren logementshouder,  ( Bij sluis 5 ), leent geld van Willem v.d. Heyden, gezagvoerder op stoomboot. Borg : Huis, erf enz. het noord-oostelijke deel van H 733, 21 are, in het geheel groot 67.30 are. In 1832, hier alles nog heide , ontgonnen rond 1845, Nu in 2010, hier huis, Lijnt 9.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 102. Op 28-8-1903. Verkoop  door Martinus en Adrianus Jonkers, ( hebben ieder 17/54 deel ). te Erp. verkopen aan 1. Antonetta Hurks, Wed. Joh’s Jonkers. 2. Francina Jonkers, X Martinus Vereyken. 3. Maria Jonkers te Erp. 4. Petronella Jonkers.  De 2x !7/54 delen. In huis op H 831, 832, ( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier huis Trentweg 41 ), Verder H 827, 1016, 1082. Voor 302,12 gulden.

Erp. Akte 104 en 109. Op 4-9 en 11-9-1903. Openbare verkoop door : 1. Maria Geertruida Meyer, X v. Nouhuys, notaris te Zierikzee.  2. Franciscus Meyer, kantonregter te Terneuzen. 3. Cornelis Meyer, burgemeester te Sprang. 4.Antonie Meyer, mouter te Sprang. Verkocht werd : koop 1. Huis op M 663, met daaraan verbonden klein huisje, in het geheel groot 40.65 are, (  In 1832, perceel M 260. Nu in 2010 hier huis op Schansoord 23. )  Het huis is bewoond door mevr. Wed. Ledel, te Erp, tot Pinksteren volgend jaar. De eerst 4 kopen werden opgehouden.

Erp. Akte 107 en 110. Op 9-9 en 16-9-1903, Openbare verkoop der nalatenschap van Martinus Lankers, X Hendrica, v.d. Burgt. Hebben onm. kinderen : Joh’a, Maria, Hendrika en Joh’a Maria. Huis op H 801, 802, ( In 1832, hier alles nog heide, Nu in 2010, hier huis op Trentweg 17 ),  groot 66 are. Voor 2932 gulden. Verder H 839 en nog meer losse percelen . Alles verkocht aan Franciscus Jansen, te Boekel.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 112 en 114. Op 29-9 en 6-10-1903. Openbare verkoop door  A. Martinus Meulensteen voor de ½, en B. Antoon , Joh’a en Elisabeth Meulensteen. Samen de andere ½. Verkocht werd : huis op A 539, ( In 1832, hier alles nog heide, afgebroken rond 1910, stond aan het  huidige Melvert ) Verder A 540, samen 6440 are, 361, Verkocht aan Christ v. Berlo, die dit huisje heeft  afgebroken.

Erp. Akte  115. Op 9-10-1903, Deling tussen : 1. Willem v. Haandel, voor zich en als voogd over Geertruida en Maria v. Haandel.  2. Joh’s v.d. Elzen, te Boekel, als voogd over den  onm.  Adrianus .d. Aa, uit het huwelijk van Antonie v.d. Aa, X Joh’a Maria Kuypers. 3. Joseph v.d. Aa, te Erp. 4. Cornelis v.d. Aa, te Erp. 5. Jan v.d. Aa, te Erp. 6. Lambertus v.d. Aa.  7. Antonie v.d. Aa.  Inventaris gemaakt op 20-2-1890. Toebedeeld aan Joseph, Antonie, Cornelis, Jan en Adrianus v.d. Aa, te Erp, 2 huizen op het Looyeind, D 704, ( In 1832, hier perceel D 477 en 479, afgebroken in 1909, stond vlak bij het huidige huis Rijkerbeek 4 ), Verder D 705, 478, 480, 467, 1106, ( In 1832, hier al een huis, toen op D 580, Nu in 2010, hier de woonboerderij, Veluwe 7 ), Verder D  1107, 586, 587, 900, 595, 622, 623, 624, 625, 787, 751, 901, 902, 758, 702, 727, 163, 956,  E 222,  I   1107, 1108,  C 360, 229,  samen 15.54  ha.  Het betreft hier de nalatenschap van Antonie v.d. Aa, + Erp 7-1-1890,  X Joh’a Maria Kuypers, + Erp 12-2-1885.

Erp, Akte 121. Op 24-10-1903, Verkoop door Louis Joseph Maria v. Erp, gerechtigd door 1. Jeanette Theresia Elisabeth de Tier, Wed. Jan Baptist Lodewijk Maria v. Erp. ( in leven huisarts te Erp ), 2.W. Wolters, te Terheyden, X Gerardina Joh’a Maria v. Erp.  3. Keunen, sigarenfabrikant te Gemert, X Henriette Wilhelmina Maria Elisabeth v. Erp, te Gemert, Verkoop aan Joh’s Adrianus v. Mill, gemeente secretaris te Erp.  Huis en koetshuis op M 669, groot 39.15 are. ( In 1832, hier al een huis , toen M 245, Nu in 2010, hier het Hertog Jan Plein ).  Verkocht voor 7000 gulden. Dit was het doktershuis, afgebroken rond 1960.

Erp. Akte 123 en 124. Op 28-10-1903. Testamenten voor Martinus Goort v. Stiphout, en zijn vrouw, Allegonda v.d. Kruys,  op de Boerdonkse dijk. aan wederzijdse familie. Hadden geen kinderen.

Erp. Akte 130. Op 9-11-1903. Hypotheek van 792,23 gulden. Willem v. Haandel, leent geld van Geertrui en Maria v. Haandel, te Erp, Borg : ½ in huis te Gemert.

Erp. Akte 132 en 133. Op 13-11-1903, Testamenten voor Piet v. Duynhoven, en zijn vrouw, Joh’a v. Doorn. Aan elkaar.

Veghel. Akte 173, Op 26-11-1903. Deling tussen : 1. Martinus Claassen, boer in den Hoek.  2. Catharina Claassen te Erp. Beiden kinderen van Lambertus Claassen en Catharina v. Lieshout. Toebedeeld aan Martinus Claassen  : Huis met grond in den Hoek, op E 108, 672, 673, 674, Verder E 533, 124, 107, 138, 139, 787, 760, 56,  Deze goederen is men aangekomen op een finale verkoping te Erp  op 9-5-1895. Catharina Claassen verkrijgt heide op perceel G 1023, groot 72.20  aren.   Het huis in den Hoek was er in 1832 al, toen E 109.   Nu in 2010, hier huis op Hoek 4.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 139, Op 10-12-1903. Toestemming tot het huwelijk van zoon Joh’s v. Haaren, te “s Bosch, door ouders : Hermanus v. Haaren en H.W. de Groot. te Erp, ( bij sluis 5. )

Erp. Akte 142. Op 12-12-1903. Verkoop door  Leonardus Muselaars, schoenmaker, voor de fam v. Erp. ( Zie akte  121,  in 1903 ), Verkoop van bouwland en weland, L 392, 293, groot 43.80 are, voor 390 gulden aan Lambertus v.d. Aa, te Erp.

Erp. Akte 143, Op 14-12-1903, Testament voor Joh’s Kerkhof, te Boerdonk, Aan Theodora v. Berlo, dienstbode, 3000 gulden.  Aan R.K. kerk, te Boerdonk, 1000 gulden.  Theodora v. Berlo mag nog 2 jaar blijven wonen in het huis.  Erfgenamen zijn : de kinderen van Willem Tielemans X Catharina Biemans, en de kinderen van Antonie v.d. Akker, X Maria Kerkhof, en het kind van zuster Joh’a Kerkhof. Verder de kinderen van broer Piet Kerkhof.

Erp. Akte 146, Op 19-12-1903. Verkoop  door Joh’s Brouwers, gemachtigde van Elisabeth Phillipina v.d. Ven te Erp en anderen. Aan Adrianus v.d. Tillaart, bouwland, M 429, 486, samen 12.64 are voor 300 gulden.

Erp. Akte 148, Op 28-12-1903. Verkoop door  Martinus v. Stiphout, op den Boerdonkse dijk, aan Lambertus Kweens. Bouwland, I  553, 552, groot samen 68.10 are voor 500 gulden.

Erp. Akte 149. Op 28-12-1903. Verkoop door Martinus v. Stiphout, op de Boerdonkse dijk, aan Geert Willem v. Stiphout, de percelen G 692, 765, samen 1.1020  ha, voor 700 gulden.

1904.

Erp. Akte  9.  Op 30-1-1904.  Inventaris Martinus v.d. Steen, voor zich zelf en voor X Helena v.d. Burgt, hebben een onm. kind, Joh’a v.d. Steen.  En gevolmachtigd voor Joh’s v.d. Steen, R.K. priester te Breda, Huis, op A 319, B289, 291, 292, 558, ( In 1832 hier al een huis, toen B 290.  Afgebroken rond 1970 ), Verder B 286, 67, 89. 1011, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 19, 745, 746, 288, 310, 317, 20,  L 637.

Erp. Akte 10. Op 5-2-1904. Verhuur, voor 5 jaar. Voor 280 gulden per jaar. Martinus Nicolaas Bouw, boer te Erp, aan Hendricus Beekmans, in Volkel, Boerderij op de Kraanmeer, Hendricus Beekmans heft hier gewoond van 1905 tot 1917. Het betreft hier de huidige woon- boerderij Kraanmeer 11.

Erp. Akte 16 en 17. Op 12-2-1904, Testamenten voor Hendricus v. Duynhoven, en zijn vrouw, Joh’a Pennings. Aan elkaar.

Erp . Akte 19. Op 19-2-1904, Testament voor Hendricus Vial te Erp. Aan  Antonius, Franciscus en Hendrica Coolen. Uit 1e huwelijk van zijn vrouw, Hendrika Hendriks, X Martinus Coolen.

Erp. Akte 30. Op 18-3-1904. Inventaris bij Joh’s Martinus Kerkhof, uitvoerder van het testament va Joh’s Kerkhof, + Erp 29-2-1904, Huis op Boerdonk, G 840, 839, ( In 1832, hier al een huis, toen G 196, afgebroken.  Nu in 2010, hier huizen Geluckweg 5, 7. 2 en  9 ), Verder G 118, 198, 229, 252, 800, 129, 704, 490, H 85, 1103.

Uden. Akte 54. Op 3-3-1904. Openbare verkoop door  Antonius Verkuylen, te Uden,  verkoop van een paar losse percelen, o. a. ½  van C1, voor 212,50 gulden, aan Martinus Nicolaas Bouw,  de andere ½ van C 1, voor 212,50 gulden, aan Willem Willems te Uden.

Erp. 32. Op 5-4-1904. Verkoop door Leonardus Muselaars, gemachtigde voor mevr. De Thier, Wed. v. Erp, te Erp, aan Martinus Klaassen, perceel L 465, groot 33 are, voor 300 gulden.

Erp. Akte 34. Op 15-4-1904, Deling van de nalatenschap van Joh’s Thomas Smits, X Joh’a v.d. Biggelaar. Zijn kinderen delen.  1. Joh’s Thomas Smits. 2. Catherina Joh’s Smits. 3. Martinus Hendrik Kerkhof, X Josepha Smits. 4. Joh’a de Wit, Wed. Thomas Martinus Smits, te Uden. De anderen allen te Erp. Toebedeeld aan Catharina Joh’s Smits, Huis op het Looyeind, D 428, 434, 435, 438, 189, 81, 881, 260, 261, 262, 60, 1056, 629, 1128, 1129, ( In 1832, hier al een huis, toen D 119, nu in 2010, hier huis op Groothees 16 ), Verder  C 257, 258, 188, 391,  samen 6.5104  ha.  Toebedeeld aan Martinus Hendrik Kerkhof, enz, Huis op het Looyeind, D 893, ( In 1832, hier al een huis, toen D 415, Nu in 2010, hier huis, Looyeind 21 ), Verder D 1087, 41, 75, 76, 367, 368, 517, 518, 519, 355,  C 331, 322, 85, 177, 183, samen 6.14  ha. Verder een afgepaald deel van D 1085, een afgepaald deel van #93 en 167, en 1/3 in C 106.   Kopie aanwezig.

Erp. Akte 35 en 39. Op 15-4 en 22-4-1904.  Openbare verkoop uit de nalatenschap van Willem v.d. Aa, X Anna Maria v. Gerwen.  Gerechtigden zijn : Lambertus Biemans. 2. Maria Biemans. 3. Catharina Biemans. 4. Ardina Biemans, Wed. Antonie v.d. Aa. 5.Elisabeth v.d. Aa, X ArnoldusManders. 6. Petronella v.d. Aa, X Martinus v.d. Elsen. 7. Gerardus v.d. Aa. Dit lijstje is nog niet compleet. Er worden een aantal losse percelen verkocht, o.a. aan Joris Biemans In totaal verkocht voor 2871 gulden.

Erp Akte 40. Op 23-4-1904, De N.C.B. te Boxtel, leent 6000 gulden aan de Onderlinge Brandwaarborg ver. Van de N.C. B.

Erp. Akte 41, Op 26-4-1904, Testament voor Christina Petronella Ida v. Riet. Te Erp,  Aan nicht Maria v. Riet, X Jan v. Dijk, te Heeswijk.

Erp. Akte 38 en 46. Op 21-4 en 28-4-1904, Openbare verkoop in de herberg van Hendricus Lambers, te Boerdonk, Verkoop door Willem Tielemans, vader van Hendricus, Antoon, Elisabeth,en Maria Tielemans namens de verdere erfgenamen van Joh’s Kerkhof, + Erp 29-2-1904.   Koop 1, Huis op Boerdonk,  G 839 , ( In 1832, hier al een huis, toen G 196, Nu in 2010, hier huizen aan de Geluckweg 5,7, en 9 ), Verder G  840, groot 63.04 are, uit de nalatenschap van Joh’s Kerkhof, + Erp 29-2-1904, volgens testament aan vele personen, o.a. Tielemans. Verkoop aan Bartholomeus Bekkers voor in totaal 7800 gulden.

Erp. Akte 47 en 48. Op 28-4-1904. Testamenten voor Lambertus en Adriana v. Gerwen, broer en zus, Aan Franciscus v.d. Bosch, bij ons inwonend. Zij woonden op de voormalig boerderij van v.d. Bosch, afgebroken , nu hier ’t weike, op Boerdonk.

Erp. Akte 50, Op 30-4-1904. Hypotheek van 1100gulden. Lambertus Kweens, leent geld van Joh’s Crooymans, Borg : Huis, op F 1024, 1025, 553, ( In 1832, hier perceel F 6, nu in 2010, hier huizen op Hoogstraat 7 en 9 ), Verder F 552, H 786, 788, 965.

Gemert. Akte 105, Op 16-5-1904. Verkoop  door Joh’s Hendrik v. Dooren, aan Antonius Donkers, boer te Erp, 4/32 deel in L 177, 62.60 are. Voor 40 gulden.

Erp. Akte 61. Op 19-5-1904. Verkoop door Antonie Verbakel, aan  Joh’s, Petrus en Jan Kerkhof,  te Boerdonk.  Huis te Boerdonk, H 599, 600, 672, 673, groot samen 1.58 ha. In 1832 op de plek van H 673, perceel H 46, Nu in 2010, hier huis op Boerdonkse dijk 48.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 62. Op 20-5-1904. Testament voor Willem v. Wanrooy op de Schild. Aan Adrianus Biemans te Erp op de Schild.

Erp. Akte 63. Op 21-5-1904. Verhuur boerderij op E 77, 78, 736, 185, 755, 756, 244, 782, F171, G 41. voor 2 jaar, voor 150 gulden perjaar. Door Joh’s Adriaan Delisse, mede namens Adrianus Lambertus en Antonius Delisse,  verhuurd aan Maria v. Doorn, en Antoon v.d. Berg. Dit moet de boerderij zijn geweest die er in 1832, ook al was als E 77, afgebroken rond 1911, op dezelfde plek is nooit meer iets herbouwd ). 

Erp. Akte 108, Op 31-5-1904, Royement door Lucas v. Berlo, te Boekel.

Gemert.  Akte 122. Op 3-6-1904. Verkoop onr. goed te Erp en Gemert. Te Erp o.a. 1/3 onverdeeld in E 396, in het geheel groot 1.0320 ha, voor 80 gulden door Joh’s, Catharina Maria en Petronella Mastenbroek, te Gemert, aan Adrianus de Vocht en Hendricus Jagers te Boekel en Gemert.

Uden.  Akte 118. Op 14-6-1904, Inventaris bij Joh’aa Meesenberg te Erp, Wed. Gerardus Goorts,  Erp 26-11-1903, op de Veluwe, Heeft 2 onm. kinderen : Petronella en Wilhelmina Goorts. Huis op D 1064, ( In 1832, hier al een huis, toen D 603, nu in 2010, hier huis op Veluwe 18 ), Verder D 597, 605, 606, 608, 620, 643, 644, 647, 648, 607, 609, 783, 780, 734, 599, 925, 651, 1008,  C 414. Verder D 1060, 934, 935, 649, 650, 652.

Erp. Akte 81. Op 6-8-1904, Testament voor Maria v. Asseldonk.in de straat. Alles aan Jan Joh’s v. Asseldonk.

Erp. Akte 91 en 94. Op 19-7 en 26-7-1904. Openbare verkoop uit de nalatenschap van Hndricus v. Oorschot, X Anna Maria v. Lieshout.  Verkopers zijn : 1. Willem v. Lieshout, timmerman te Gemert. 2. Maria v. Lieshout, X Cornelis v. Lieshout, metselaar te Erp. 3. Joh’a v. Lieshout , X Cornelis v. Oorschot, herbergier. 4. Lambertus v. Lieshout, timmerman te Lage Mierde. 5. Antoon v. Liesshout, timmerman te Erp.  6. Hendricus v. Oorschot, bakker te Zeddam.  Ieder 1/6 deel.  Verkocht aan Cornelis v. Oorschot. Koop 1. Huis in de straat, op    B 862, groot 40.80 are, voor 1825 gulden. In 1832, hier perceel B 242, Nu in 2010 hier huis op Schansoord 7.

Erp. Akte 92 en 95. Op 21-7 en 28-7-1904. Openbare verkoop uit de nalatenschap van Martinus v. Deurzen, X Lamberdina Kuypers. Gerechtigd zijn : 1. Hendricus v. Deurzen, te Volkel. 2. Maria v. Deurzen, X Martinus v. Berlo, te Bakel. 3. Cornelis v. Deurzen, te Erp. 4. Antonetta v. Deurzen, X Piet Smits, te Erp. 5. Hendrika v. Deurzen, te Erp. 6. Joh’a v. Deurzen, X Adrianus Jonkers,  te Erp, Ieder 1/6 deel. Verkocht werd : Huis op C 156, ( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier huis , Boterhurken 12 ), Verder C 225, 434, 435,  samen 1.1675  ha, Verder D 67,  C 451, 452, 453, 454, 352.  Alles werd opgehouden. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 97. Op 5-8-1904, Testament voor Arnoldus Hendriks op het Looyeind. Alles aan broer Lambertus Hendriks.

Erp. Akte 100 en 101. Op 16-7en 23-7-1904. Openbare verkoop door Adrianus Biemans, te Erp ( Zie testament op 20-5-1904 , )   Koop 1 :  3 woningen op de Schild, op D 907, 908 en 909, ( In 1832, hier al de huizen , toen D 320, 321 en 322, Nu in 2010, hier huizen aan de Schildstraat 1 en 3  ), Verder D 910, 911,  alles samen 8.96 are. Verkocht aan Willem Verputten, voor 905 gulden.  ( Zie voor deze huizen ook akte 196 en 199, in 1867 ) .  Koop 2, percelen L 75, en 112, aan Delisse en v. Berlo. Koop 3, Mastbosch op B 781, Zie ook akte 138 en 146,  in 1908.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 102 en 107. Op 29-7 en 4-9-1904. Openbare verkoop door Joh’s Lambertus v.d. Bosch, koffiehuishouder, te Veghel. Huis op A 457, 458, groot 1.4740  ha. ( Was eerst van Hendricus Fleskens, te Erp,  ( Fleskens  had een hypotheek op dit onr. goed genomen ), ( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier huis op Kraanmeer 22a. ), Verkocht aan Piet Smits, voor 510 gulden. Zie ook Erp. Akte 109,  in 1904.

Erp. Akte  108. Op 11-9-1904. Hypotheek van 400 gulden. Petrus Maas, boer te Erp, leent geld van Joh’s, Martinus, Gerardus en Antonius  v.d. Berg,  Borg : Huis op A 235, ( In 1832, hier alles nog heide, Nu in 2010, hier huis , Melvert 9 ), Verder A 234, 250, 479, samen 1.7550  ha. 
Erp. Akte 109. Op 11-9-1904. Hypotheek van 200 gulden. Piet Smits, boer te Erp, leent geld van Christiaan v. Berlo. Borg : Huis op A 457 en 458.  Zie verder Erp. Akte 102 en 107,  in 1904.

Erp. Akte 111, Op 21-9-1904, Deling van de nalatenschap van Joh’s Bouw, X Maria v.d. Velden. Gerechtigd zijn : Joh’’a Maria Bouw, en Lambertus v.d. Pol, X Hendrika Bouw, te Boekel. + Boekel 17-12-1903. Verdeeld werden : A. Huis te Boekel, en  B. Huis te Erp, op C 261, 161, 265, 267, 98, 99,  D 123, 54, 86, 88, 115, 122, 185, 919, 28, 29, 427, 737, 116, ( In 1832, hier al een huis, toen ook al D 116, nu in 2010, hier huis op Groothees 18 ), Verder D 1027, 1042, 1048, 1093, 1094, 1095,  samen groot 10.8356 ha, Het huis te Erp werd toebedeeld aan Joh’a Maria Bouw,  Het huis te Boekel aan Lamb. v.d. Pol. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 114. Op 30-9-1904. Verkoop door Catharina Claassen, te Erp, aan Bartholomeus Bekkers, boer  Hei op Boerdonk, G 1023, groot 72 are, voor 119 gulden. Aangekomen ( Not. Vaalman te Veghel op 26-11-1903. )

Erp. Akte 120. Op 5-10-1904.  Hypotheek van 400 gulden. Hendricus Joosten te Erp, leent geld van Jan Kerkhof, koopman te Keldonk. Een afgepaald stuk land van 8 are, van perceel I  1080,  in het geheel groot 74.20 are. Hierop is heden een huis in aanbouw.  ( Nu in 2010, hier huis op de Roost 29).

Erp. Akte 121. Op 7-10-1904. Verhuur door Martinus v.d. Berg. aan Gerardus Boudewijns, te Veghel .  Boerderij op Keldonk, voor 6 jaar. Voor 260 gulden per jaar. Deze boerderij was er in 1832, al, toen K 543, nu in 2010,  hier de  woonboerderij Kampweg 18 .

Erp. Akte 124. Op 18-10-1904. Verkoop door Bernardina Maria v.d. Bosch, Wed. Adrianus de Hezelaar te Erp, aan Joh’s Martinus Welten, te Erp. weiland, A 182, groot 1. 70 ha voor 600 gulden.

Erp. Akte 127, Op 19-10-1904. Hypotheek van 100 gulden. Martinus v.d. Elzen, boer te Erp, leent geld van Theodora v. Berlo, te Boekel. Borg : een perceel hei en mastbosch,  G 704,groot 82 are.

Gemert. Akte 228. Op 31-10-1904. Hypotheek van 1300 gulden. Hendricus Vialle, boer te Erp, leent geld van Theodorus Geerts, te Gemert. Borg : bouwland en weiland, H 250, 1068, 1067,  1140, I  1034.

Erp. Akte 132. Op 4-11-1904. Verkoop door Joh’s v. Erp, te Veghel, aan Jean Sevriens te Erp. weiland, A 107, groot 53.10 are. Voor 525 gulden.

Erp. Akte 138. Op 9-11-1904. Verkoop door Willem v.d. Asdonk, boer te Erp, aan Hendricus Vialle, boer te Keldonk. Losse percelen grond, I  491, 1032, 1033, voor 800 gulden.

Erp. Akte 139. Op 12-11-1904. Verkoop door Elisabeth Leenders, Wed. Joh’s Bekkers. te Erp. Aan  Geert, Joh’a, Maria, Martinus en  Antoon Bouw, en Hendricus Burgers, te Eerde. Huis op het Oud veld, B 823, groot 8.80 are, ( In 1832, hier al een huis, toen op B voor 500 gulden.

Gemert. Akte 249, Op 21-11-1904. Hypotheek van 600 gulden. Jan v. Krijl, te Erp, leent geld van Petronella Verschuren, te Aarle-Rixtel. Borg : Huis op H  855, 959,  I   1258, 1264.  In 1832, hier al een huis, toen op  I  645, afgebroken rond 1922, stond aan den Trentweg aan de bocht net voor het huis van Willy v. Wanrooy, Trentweg 8 .

Erp. Akte 142. Op 24-11-1904. Huur contract tussen Hubertus Hendricus Fransen, te Erp, voor zich zelf, en voor zijn onm. kind, Egidea Henrica Maria Fransen, geboren uit Joh’a Catharina v. Lieshout. Aan Adrianus v.d. Hogenhof, boer te Erp. Boerderij nabij de voormaligen watermolen, op E 828, ( In 1832, hier huis met de watermolen op E 5, Nu in 2010, hier huis op Watermolenweg 7), Verder  E 826, 4, 3, 703, D 283, 267, 284, met uitzondering van een stukje aan zuidzijde van E 3 en 703, dit blijft verhuurder zelf gebruiken. Verhuurd voor 6 jaar, voor 180 gulden per jaar.  Zie ook Akte 148,  in 1904. Kopie aanwezig.

Gemert. Akte 254. Op 25-11-1904. Deling tussen Bernardus v.d. Bergh en anderen. Te Beek en Donk. Bernardus v.d. Bergh woonde in de Laren. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 146. Op 1-12-1904. Huur contract boerderij. In de Laren. Adrianus Steenbakkers, bierbrouwer, te Erp aan Lambertus de Louw, voor 6 jaar voor 260 gulden per jaar. Het betreft hier het huidige adres de Laren 7.

Erp. Akte 148, Op 3-12-1904. Inventaris bij Hubertus Hendricus Fransen, molenaar, Molen op D 267, 283, E 3, 4, 432, 433, 434, 828, ( In 1832 hier huis met de watermolen, toen E 5, enz. Nu in 2010, hier huis op Watermolenweg 7),  Verder 703, 826, D 284. Zie ook akte 142,  in  1904.

Erp. Akte 151, Op 13-12-1904. Verkoop door Hendricus Lambers, op Boerdonk, aan Hendricus Marianus Jansen, bakker te Beers.  Huis met bakkerij, op Boerdonk, op G 669, 345, 782, 783, ( in 1832, hier perceel G 66, nu in 2010, hier huis ’ t Mirakel’, Kapelstraat 1, op Boerdonk ), Verder G  973, 975, 999. Samen 1.6766  ha, voor 4425 gulden. Aangekomen bij deling op 6-2-1903.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 155. Op 23-12-1904. Verkoop door Petronella v. Berlo, Wed. Hendricus Schepers, te  Erp,  aan Antoon, Gerardus, Christiaan, Martinus v.d. Tillaar, te Erp,  en Leonardus v.d. Heyden, X Lamberdina v.d. Tillaar, te Beek en Donk. Huis in den Hoek, op E 58, 592, ( In 1832, hier perceel E 272 en 273, nu in 2010, hier huis op Hoek 16 ), Verder E 264, 265, 599, 598, 591, 512,  samen 3.9540  ha, voor 3000 gulden.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 156. Op 23-12-1904.Hypotheek van 1500 gulden. Geert, Joh’a, Maria, bouw te Erp, en Hendricus Burgers, X Hendrika Bouw, te Eerde.  Lenen geld van Antoon Bouw, te Erp. Borg : Huis te Erp, op B 552, 659, 142, 143, 551, 683, ( In 1832, hier al een huis, toen   B 186. Afgebroken ten behoeve aanleg verharde weg ( Hesselereind / Morsehoef ) naar Uden  rond 1960), Verder  D 338, 336, 834, 940, 986, A 138, 139, Verder nog een huis op B 823.     ( In 1832, hier al een huis, toen B 196, Nu in 2010, hier huis op Oud veld 15 en 17.)

Erp. Akte 159. Op 29-12-1904.  Hypotheek van 2000 gulden.  Hendricus v. Deurzen, boer te Volkel. Leent geld van  Joh’s Crooymans, rentenier te Erp. Borg : Huis op C 156, ( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier huis op Boterhurken 12 ), Verder  C 225, 434, 435, 451, 452, 453, 454, 352, D 67. Samen 3.2455  ha.

Erp. Akte 160. Op 30-12-1904. Hypotheek van … Joh’a Bekkers, Wed. Adrianus v.d. Tillaart. Leent geld van Martinus, Hendricus, Anna Maria, Clasina, Bouw, ieder voor ¼ deel. Borg : Huis op M 481, 482, samen 42.70 are, ( In 1832, hier perceel M , nu in 2010, hier huis op Pentelstraat 14 ), Verder  D 346.  

Erp. Akte 161. Op 31-12-1904. Verkoop door Arnoldus Jochijms, koopman te Erp, aan Cornelis v.d. Kruyssen, molenaar te Erp, Molen met huis op M 730, groot 24.78 are,  ( In 1832. Perceel M   , nu in 2010, hier het bedrijf van de Heus, aan de Cruijgenstraat 30 ) . voor 8000 gulden. Zie ook Akte 5 en 9,  in 1905. Kopie aanwezig.

1905.
Erp. Akte  3. Op 3-1-1905. Hypotheek van 1600 gulden. Cornelis v. Oirschot, boer te Erp, leent geld van Hendricus Christ v. Berlo. Borg : Huis op B 862, groot 40.80 are, In 1832, hier perceel B 242. Nu in 2010, hier huis op Schansoord 9,  cafe ’t Schansoord .

Erp. Akte 5. Op 5-1-1905. Testament voor Theodora Leyten, echtgenote Arnoldus Jochijms te Erp, Aan haar man. Zie ook akte 161, in 1904.

Erp. Akte 9. Op 30-1-1905. Hypotheek van 6000 gulden. Cornelis Kruyssen. Molenaar te Erp, leent geld van de N.V. Crediet Vereniging, te Amsterdam. Borg : Molen met huis op     M 730 groot 24.78 are. In 1832, hier percelen M 167 en 168  Nu in 2010, hier het bedrijf van de Heus, aan de Cruygenstraat 30. Zie ook Akte 161,  in 1904.

Erp. Akte  23 en 24. Op 4-3-1905. Testamenten voor Jan v.Lieshout, en zijn vrouw, Ardina v.d. Tillaart. Aan elkaar. En daarna aan de kinderen van Cornelis v.d. Tillaart, X Jean Sevriens. En broer Adrianus v. Lieshout.

Erp. Akte 29. Op 8-3-1905. Hypotheek van … Joh’s v. Sinten, op Boerdonk, leent geld van Antoon v.d. Akker te Boekel. Borg : Huis op Boerdonk, Op G 1001, 1002, ( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier huis op Boerdonkse dijk 23 ), Verder G 1003, !018. Samen 2.5490  ha.

Gemert. Akte 52, Op 10-3-1905. Deling onr goed te Erp en Beek en Donk. Tussen 1. Jan Bressers, Wedn. Geertruida v. Thiel, + Erp 20-4-1904. 2. Martinus Vereyken, boer te Beek en Donk, als vader en voogd over Maria Vereyken, kleinkind en enig erfgenaam van wijlen Maria v.d. Akker,, grootmoeder van dit nog onm. kind, die zus was van hele bedde van Adriaan v.d. Akker, kinderloos +Erp 20-5-1872.  3. A. Theodorus v.d. Akker, te Lieshout., in eigen naam en als toeziend voogd over Maria Vereyken ( zie 2 ), B. Marianus Vereyken, boer te Beek en Donk, X Barbara v.d. Akker, enig kinderen van Theodorus v.d. Akker die was volle broer van Adriaan v.d. Akker. 4.  A.  Antonie v.d. Akker, in eigen naam en als vader en voogd over zijn 2 onm. kinderen : Maria en Willem. ( geboren uit Maria Kerkhof.  B. Hendricus Heesakkers, X Joh’a v.d. Akker. In eigen naam en als voogd over zijn 3 onm.kinderen : Joh’s, Leonardus en Ida. Adriaan v.d. Akker was X Geertruida v. Thiel. Later is deze Geertruida hertrouwd met Jan Bressers.  Huis op Boerdonk op G 674, 728, 729, samen 9.78 are komt aan Jan Bressers. Dit huis heb ik niet goed thuis kunnen brengen. Het zou gestaan hebben in de huidige Tolentijnstraat, in Boerdonk.

Gemert. Akte 53. Op 10-3-1905. Verhuur door Antonie v.d. Berg, boer te Erp, aan Hendricus v.d, Bosch,  boer te Erp, boerderij te Erp, reeds bij huurder in gebruik, voor 6 jaar.

Erp. Akte 31. Op 14-3-1905. Testament voor Sophia v. Berlo. Aan Jan en Catharina v. Berlo.

Erp. Akte 32. Op 14-3-1905, Verkoop door 1. Hendricus Vialle, boer te Erp, 2. Antoon, Franciscus en Hendrina Coolen allen te Erp,  aan Hendricus v. Grinsven, bakker. Een afgepaald noord westelijk deel van ongeveer 2 are, van perceel I 1294, groot in het geheel 67 are, voor 100 gulden.   Het gaat hier om het huidige adres, de Roost 2. Kopie aanwezig.

Erp. akte 36. Op 24-3-1905. Hypotheek van 1100 gulden. Hendricus v. Grinsven, bakker te Keldonk, leent geld van Theodorus Alphonsus Josephus Maria Swaans, te ’s Bosch.  Borg: een afgepaald noord westelijk stukje grond ( zie vorige akte. ). Op dit stukje is voor rekening van v. Grinsven een huis in aanbouw.

Erp. Akte 38, Op 27-3-1905. Hypotheek van 2400 gulden. Theodorus v.d. Burgt, molenaar te Erp, leent geld van Joh’s v.d. Berg. Borg : Huis met daaraan verbonden 2 woningen, en een gebouw ingerecht als stoommolen, en perceel bouwland in de Pentel, op M 759, 760 en 761,  ( In 1832, hier perceel M 36,  Nu in 2010, hier supermarkt Jan Linders aan de Kerkstraat ), Verder M 275. Samen 41.17 are.    Zie ook Erp. Akte 40,  in 1905.

Erp. akte 39 en 45. Op 28-3 en 4-4-1905. Openbare verkoop door Adriaan Peter Weten, boer te Erp, Enkele percelen grond. G 1006, 1055, 1056, 1030. Aan o.a. Peter Rooyakkers te Erp, voor 1347 gulden.

Erp. Akte 40. Op 28-3-1905, Hypotheek van 1080 gulden. Theodorus v.d. Burgt, molenaar te Erp, leent geld van Norbertus Nicolaas Smulders te Tilburg. Borg : Zie vorige akte 38.

Gemert. Akte 81. Op 31-3-1905. Hypotheek van 400 gulden. Antonetta v. Lieshout, te Erp, leent geld van Joachim v. Neerven, timmerman  te Bakel. Borg : Huis op M 372 en 373, groot 2 are, en M 374 Samen 52.30 are. In 1832, hier percelen M 203 en 204, nu in 2010, de Mariaschool, wordt in september 2010 gesloopt. Zie ook akte Erp. Akte 49 ,op 24-4-1905.

Erp Akte 44. Op 3-4-1905. Inventaris bij Clasina v.d. Burgt, Wed. Hendricus v.d. Beeten te Erp. Hun kinderen : Maria, Gerarda en Joh’s. Is nog huishuur schuldig aan Hendricus v. Asseldonk. 215 gulden.

Erp. Akte 47. Op 7-4-1905, Testament voor Martinus v. Doorn, op de Bolst. Aan thans bij mij inwonend neef Jan v. Duynhoven, 1000 gulden. Neef   Piet v. Duynhoven, op de Hamse hoef, 300 gulden. Aan de 2 kinderen van Maria v. Duynhoven, van mijn broer Gerardus v. Doorn ieder 300 gulden. Aan nicht Maria v, Duynhoven, in het klooster te Grubbenvorst, 100 gulden. De rest aan neef Jan v. Duynhoven.

Gemert. Akte 88. Op 10-4-1905. Verkoop door Lambertus Biemans te Erp, aan Gerardus Kanters,  te Erp. Een perceel hei, H 1069. Groot 76.90 are voor 150 gulden.

Gemert. Akte 89. Op 10-4-1905. Deling tussen 1. De ½ Peter Kanters, de vader,  X Hendrika Kuypers, + Erp 20-3-1899. 2. Hendricus Kanters, zoon. . Gerardus Kanters, zoon. 4. Lucas v.d. Burgt, X Joh’a Maria Kanters, te Boekel. 5. Willem Verbakel, X Catharina Kanters, te Keldonk. 6. Wilhelmina Kanters, te Erp,  Ieder 1/10 deel.     Aan Hendricus Kanters, toebedeeld, Huis op Boerdonk, op G 826, ( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier ongeveer huis op Boerdonkse dijk 25), Verder G 564, 668, H 898, deel van 1120.                               Aan Gerardus Kanters, Huis op Boerdonk, Op  G 1048, ( In 1832, hier perceel 259, nu in 2010, hier huis op Boerdonkse dijk 33 ), Verder G 910, H 1074, deel  van 1120.

Gemert. Akte 90. Op 10-4-1905, Deling tussen Peter Kanters, ter ene zijde, en Hendricus Kanters, en Gerardus Kanters,  ter andere zijde. Een paar losse percelen : o.a. D 750, de ½ van C 135, ¼ van C 26.

Gemert. Akte 91. Op 10-4-1905, Hypotheek van 500 gulden. Geertrui v. Schijndel, te Erp, leent geld van Joh’s Verstappen, te Aarle-Rixtel. Borg : Huis op F 416 en M 10, ( In 1832, hier al een huis , toen ook al M 10, nu in 2010, huis op Schansoord  58 ), Verder M 11, en 135.

Erp. Akte 49. Op 24-4-1905. Verkoop door Antonetta v. Lieshout , Aan R.K. Kerk te Erp. noord-westelijk gedeelte van tuin, groot 8.30 are, van M 374, in het geheel groot 52, 30 are,    ( In 1832, hier perceel M 204 ), Aangekomen op 21-11-1887, not. v. Kemenade, te Gemert. Verkoop voor 600 gulden. Zie ook Gemert. akte 81, op 31-3-1905.

Erp. Akte 50. Op 28-4-1905. Inventaris bij Joh’a Peters, Wed. Joh’s Spierings te Erp, honm. Kinderen : Petrus, Jan, Maria en Gerardus. Hun bezit : Huis op E 528, 529, 530, ( In 1832, hier perceel E 251, nu in 2010, hier huis op Hoek 21 ), Verder E 410, 449, 779, 544, 778,  F 478.

Erp. Akte 51, Op 29-4-1905, Inventaris bij Antoon v. Asseldonk, voor zich, en voor zijn onm. kinderen : Joh’s, Petrus, Martinus, Lamberta, Maria en Joh’a. Geboren uit Geertruida v. d. Laar. Hun bezit : aandeel in de onverdeelde nalatenschap van Joh’s v. Asseldonk, X Elisabeth v.d. Elsen, te Erp. Huis in den Hoek, op E 423, 263, 266, 267, 377, 236, 237, 238, 239, 297, 656, 596, 601, 153, 749, 750, 751, ( In 1832, hier perceel E 249, nu in 2010, hier huis op Hoek 17 en 19 ), Verder E 752, 758, 763, 830,  F 471.

Erp. Akte 54. Op 9-5-1905. Verhuur, van boerderij op Boerdonk, voor 6 jaar, voor 137 gulden per jaar. Door Maria Bouw, Wed. Peter v. Wanrooy en Hendricus v. Wanrooy, aan Cornelis v. Deurzen, boer.

Erp. Akte 60. Op 30-5-1905. Hypotheek van 1200 gulden. Adrianus v. Hek, leent geld van Hendricus v. Wanrooy, boer te Erp. Borg : Huis op G 1042, ( In 1832, hier alles nog heide, Nu in 2010, hier huis op Boerdonkse dijk 17 ),Verder  G 1029, 736, 737, samen groot 1. 4870 ha.

Gemert. Akte 138, Op 19-6-1905, Deling de kideren van Joh’s Versteegden,  X Wilhelmina Verbruggen. Deelgenoten : 1. Hendricus, zoon. 2. Maria, dochter. 3. Elisabeth, dochter. 4. Joh’s v. Deurzen, X Antonia Versteegden, dochter. Toebedeeld aan no 1,2 en 3, Huis en aangelag, op Boerdonk, op G 256, 122, 288, 123, 519, 1040, ( In 1832, hier al een huis, toen  G 210, afgebroken. Stond rechts aan het begin van de Geluckweg, aan de kant van de Pastoor v. Schijndelstraat te Boerdonk ), Verder  H 160, 161, 162, 603, 151, 1050. Totaal 4.8326  ha.  Deelgenoot 4, krijgt geld.

Gemert. Akte 147 en 153, Op 26-6 en 3-7-1905, Openbare verkoop door Cornelis v. Berlo, te Boerdonk, aan Pastoor G. v. Schijndel, op Boerdonk. Huis en aangelag, op De Coxse baan, G 1019, 1020, samen 77.80 are. Voor 410 gulden. In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier huis op Coxsebaan 17.

Erp. akte 75. Op 28-6-1905. Hypotheek van 300 gulden. Joh’s v. Sinten, te Boerdonk, leent geld van Antoon v.d. Akker, te Boekel. Borg : Huis op Boerdonk, G 1001, 1002, ( In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier huis aan zijweg van de Boerdonkse dijk huis no 23 ), Verder G 1003, 1018, samen groot 2.5490  ha. En 2 percelen heide G 1055 en 1056.

Erp. Akte 109 en 112. Op 29-8 en 5-9-1905, Openbare verkoop door Hendricus v.d. Velden, te Keldonk, Verkoop van Huis op Keldonk, K 885, 516, ( In 1832, hier al een huis, toen ook al K 516 ), Verder K 517, 518, 519, 520, 521, 522, Het gaat hier om de z.g. ‘pannehoef ‘, Deze werd rond 1911 afgebroken. 

Erp. Akte 113. Op 4-9-1905. Hypotheek van 2200 gulden. 1.Wilhelmina Delisse, Wed. Gerardus v.d. Velden,  2.Joh’’s v.d. Velden. 3. Willem v.d. Velden. 4. Hendrika v.d. Velden. 5. Joh’a v.d. Velden, lenen geld van Matheus v.d. Reydt, te Erp. Borg : Huis op I  441, 442, 589, 596, 729, 728,  ( In 1832, hier perceel I  598, Nu in 2010, hier woonboerderij op Teewseler 5 ), Verder H 777, E 217, samen 4.2550  ha.

Erp. Akte 116. Op 29-9-1905. Testament voor  Maria Hendrica Scheepers, Wed. Adrianus v.d. Weydeven,  Zij herroept alle eerdere testamenten. Mijn nalatenschap gaat nu naar mijn eerste echtgenoot Adam v.d. Heyden.+. en naar mijn 2e echtgenoot Adrianus v.d. Weydeven +, en diens overleden 1e echtgenote, Maria v. Lankveld. Ieder voor een gelijk deel.   Kopie aanwezig.   

Erp. Akte 97. Op 10-10-1905. Verhuur boerderij op de Kraanmeer. Piet Verbruggen, boer als voogd over Hendrika en Joh’s Verbruggen, verhuurd aan Joh’s Lamers. Voor 6 jaar, voor 300 gulden per  jaar. Het gaat hier om Kraanmeer 9.

Erp Akte 98 en 99, Op 10-10-1905. Testamenten voor Jan Kerkhof en AntonA kerkhof, broer en zus. Aan de mij inwonende Christina Kerkhof. Het er achter staande huisje thans bewoond door Wouter Verbakel.

Erp. Akte 110. Op 4-11-1905. Hypotheek van 300 gulden. Peter v. Grinsven, te Keldonk, leent geld van Swaans, te ’s Bosch. Borg : Huis op Keldonk, I  1294, Thans in 2010, hier huis, de Roost 2.

Erp. Akte 133. Op 4-12-1905, Verkoop door  Godefridus v.d. Boogaard, winkelier en herbergier, te Erp, aan Martinus v.d. Akker, boer te Erp. de ½ in hooiland C 455 en 456, samen 2.18  ha. ( noordelijk deel ).

Uden. Akte 223. Op 10-11-1905, Deling van de kinderen Gerardus  Gabriels , X Francijn Vesters, + Uden 14-2-1888.  Op Keldonk : Maria Gabriels, X Antonius Koolen. Ook Francina Gabriels, X Antonius v. Berlo, te Boekel, Peelse huis. Het te verdelen onr. goed allemaal buiten Erp.

Erp. Akte 135. Op 11-12-1905. Inventaris bij Lambertus Gloudemans, voor zich, en als voogd over de onm. Joh’a Gloudemans,  X geboren uit Maria de Leest. O.a. de huishuur van de gehuurde boerderij op den dijk, aan Martinus Beks 130 gulden per jaar, Gloudemans bewoonde een boerderij aan de  Dijk. Nu in 2010 hier het huis Empeldonk 12.

Erp. Akte 138. Op 18-12-1905, Testament voor Willem v.d. Reydt, boer op de Schild. Aan dienstmeid Theodora Maria Coolen, 2200 gulden. Aan mijn arbeider, Albertus Coolen, 200 gulden. Aan de R.K. Kerk, te Eerde 300 gulden. Aan de R.K. Kerk, te Handel, 100 gulden. Aan de R.K. Kerk te Erp, 1000 gulden.

Erp. Akte 136 en 140. Op 12-12 en 19-12-1905.Openbare verkoop door  1. Louisa Nooyen, Wed. Martinus Saris,voor de ½,  met hun onm. kinderen : Lambertus, Joh’a, en Antonia, 2. Cornelia Saris, X Hendricus v. Deurzen, te Veghel. 3. Nicolaas Saris, voerman te Woensel. 4. Josina Saris, religieuze op Curacau. 5. Lamberdina Saris, te Erp. 6. 7. en 8. Lambertus, Joh’a en Antonia Saris, nog onmondig. Ieder voor 1/14 deel. Koop 1. Huis op C 457, groot 63.90 are, (  In 1832, hier alles nog heide, afgebroken, al lang geleden  ), Verder C 399, tegenover het huis.   Verkocht aan Willem Goorts, boer te Erp, voor 702 gulden. Koop 2 en 3, losse percelen. Kopie aanwezig.

 Erp. Akte 142, Op 29-12-1905, en Akte 1, op 5-1-1906.  Openbare verkoop door  1. Joh’s v.d. Weydeven, te Erp, 2. De 2 onm. kinderen,  Lambertus en Petronella v.d. Heyden, te Lieshout.  3. De 2 onm. kinderen, Maria, en Francis v.d. Weydeven, te Keldonk.  Koop 1 :  Huis op Keldonk in het Hool, K 769, ( In 1832, hier perceel K 59, nu in 2010, hier huis op Hool 19 en 21.), Verder K 768, 829, 60, samen 1.2080  ha. In de volgende kopen werden een aantal losse percelen verkocht. O.a.  de Kempse veldjes, K 63 en 64, samen 50.50 are. de 13e koop : weiland, H 901, ‘ de oude huisplaats “, 13. 06 are.  Voor de 1e t/m de 14e koop is bevel verklaard door de Arrondisimentsrechtbank, te “s Bosch. De verkoop van het huis werd opgehouden. Kopie aanwezig.

 

1906.

Erp. Akte 142,  op 29-12-1905, en Erp. Akte 1, op 5-1-1906, Openbare verkoop door  1. Joh’s v.d. Weydeven.  2. De 2 onmondige kinderen Lambertus en Petronella v.d. Heyden te Lieshout.  3. De 2 onmondige kinderen Maria en Francis v.d. Weydeven te Erp. Voor deze verkoop is bevel gegeven door de arrondissimentsrechtbank te ’s Bosch.       Koop 1. t/m 14, Huis, bakhuis, erf en tuin en land, te  Keldonk in het Hool,  K 769, 768, 829, 60,  Verder losse percelen o.a. K 63 en 64, ( Kempse veldjes ) Verder weiland ‘de oude huisplaats, H 901,  13 are 6 ca. Verder weiland H 410, K 33 en 52,  H  416,  415,  K 903. Verder te Veghel E 1581 en 1582.  De losse percelen zijn verkocht. Het huis met de aanliggende grond niet, vanwege een te laag bod . werd dus opgehouden.  In 1832, hier  perceel K 59. Gebouwd  rond  1877. Bovengenoemd huis is nu in 2010, te vinden aan het Hool 19 en 21, te Keldonk. Is wel een aantal jaren geleden geheel herbouwd op dezelfde plek. De verkoop vond plaats op 29-12-1905 te Keldonk, in het cafe van de Wed. A. v. Lieshout. Op 5-1-1906 vond de finale verkoop plaats in dezelfde herberg.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 3, op 9-1-1906 en  Erp. Akte 5, op 16-1-1906, Openbare verkoop door 1. Petronella Teunissen, Wed. Joh’s Gerit Verbakel,  voor de ene helft,   2. Wilhelmina Verbakel X Hendricus Ophey te Veghel,    Geertrui Verbakel, X Hendricus v. Doorn, te Erp,    en Liberius Verbakel, tesamen voor de andere helft. Er waren geen titels van aankomst. Koop 1, Huis aan den Dieperskant, H 865 en 866, samen 66 are 70.  Koop 2.  bouwland, H 867, 65 are,  Koop 3, massa van de kopen 1 en 2. Uiteindelijk wordt koper van koop 3, Adrianus Rijkers voor 600 gulden, Hij verklaard dit te hebben gekocht voor Cornelis v. Mierlo. In 1832, hier alles nog heide, Nu in 2010, hier boerderij, Trentweg 22.  Deze verkoping vond beide keren plaats in de herberg van Hendricus v. Grinsven te Keldonk aan de huidige de Roost 2.      Kopie aanwezig.   

                                                                                                                                                                                         Erp.  Akte 9,  op 17- 1-1906, Testament voor Helena v.d. Biggelaar.

Erp. Akte 10,  Op 20-1-1906, Testament voor Johannes v.d. Biggelaar.

Erp. Akte 14, Op 20-1-1906, Akte van oprichting van de Onderlinge Brandwaarborgvereniging te Keldonk. Deze brandverzekering heeft vele jaren jaren verstaan, en is in 19.. overgenomen door wat nu Interpolis is. Kopie aanwezig.

 Gemert, Akte  19 en 20, Op 24-1-1906., Testamenten voor Hendricus v. Zutphen, hoofd der school op Boerdonk, X Joh’a Maria v.d. Rijt. Aan elkaar.

Erp. Akte 17, Op 1-2-1906, Testament voor Petronella v. Bragt, Wed. Antonius C. Verbakel. Zij vermaakt alles aan de 2 kinderen van Wilhelmina v. Bragt,  mijn zuster, getrouwd met Daniel v.d. Loo. Die 2 kinderen waren : Johannes v.d. Loo, en Helena v.d. Loo,  X Joh’s Kerkhof.

Erp. Akte 32, Op 2-3-1906, Deling tussen Martinus Klaassen, Petrus Klaassen, Hendricus Peter Klaassen,  X Hendrica v. Lankveld,  ( deze laatste was Wed. van Cornelis Klaassen, Verder Joh’s Verbruggen als voogd over Petrus, Antoon, Johanna en Josina, kinderen van Cornelis Klaassen, X Hendrica v. Lankveld,   Bovenstaanden hebben de te verdelen goederen verkregen van hun ouders : Antoon Klaassen + Erp 16-10-1898, en Geertruida Rooyakkers, + Erp 30-7-1905. Aan deelgenoot Martinus  Klaassen werd toebedeeld al het onroerend goed voor 6482.50 gulden. Het betreft hier een boerderij op het Looyeind, D 1125, 420, 877, 878, 67, C 100, D 1035, 851, 826, 828, 887, 286, C 249, 463,  samen 7.4445 ha.  In 1832, was deze boerderij er al, toen als D 398. Nu in 2010 staat deze boerderij er niet meer. Is afgebroken. Stond tussen Looyeind 14 en 18.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 43,  Op 21-4-1906, Inventaris bij Jacobus Hendriks, smid, X Petronella v. Dommelen, Er waren 2 onmondige kinderen : Cornelis en Andreas Hendriks.  De schatting is gedaan door Jan Hendriks, smid te Erp. Er was onroerend goed, namelijk 2 huizen op D 1092, ( In 1832, hier al een huis, toen D 312. Nu in 2010, hier huis, Schildstraat 29 ),  Verder  D  221, 222, 278, 313, 314, ( In 1832, hier al een huis, toen ook al D 314. Nu in 2010, hier huis op Schildstraat 31 ),  Verder  A 490,  Alles samen 1.5814  ha. 

Gemert, Akte 104 en 105. Op 23-4-1906, Testamenten voor Joh’s Lambertus v.d. Rijdt, boer en X Joh’a Maria Goorts. Aan elkaar. En vervolgens aan Gerardus, zoon van Peter Ketelaars te Erp, neef van mijn vrouw.

Erp. Akte 48, op 4-5-1906, en Erp. Akte 52, op 11-5-1906. Openbare verkoop door Maria v. Doorn en Hendricus v. Doorn. Er waren geen titels van aankomst. De verkoop vond plaats beide keren in de herberg van Cornelis v. Lieshout.   Koop 1 : een huis met stal enz. M 10, (  In 1832, was dit huis er al, toen ook M 10. Nu in 2010, hier huis op Schansoord 54 ), Verder M 11.    Koop 2 :  bouwland, M 135, in de Pentel. Bouwland in de Strepen, B 603. Koop 4 : massa van deze kopen.  Koop 1 werd verkocht aan Maria Egidius v. Asseldonk, voor 500 gulden. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 76, op 17-5-1906, Hypotheek van 500 gulden. Martinus Klaassen in den Hoek, leent geld van Maria Gerarda Hendrina Koenen te Veghel. Kopie aanwezig.

Erp.  Akte   53, Op 19-5-1906, Verkoop door Adrianus Steenbakkers te Erp, aan Cornelis v. Mierlo. Een perceel heide, H 873, 0, 9360  ha. Voor 110 gulden.

Erp. Akte 66, Op 7-6-1906, Verkoop. De gemeente Erp verkoopt heide enz. aan diverse kopers voor in totaal 2329 gulden. Verkoop o.a. aan Antonius Delisse.

Erp. Akte 73,  Op 13-6-1906, Finale verkoop door Joh’s Smits aan Adrianus Jonkers, voor 500 gulden.

Veghel, Akte 112. Op 8-7-1906. Verkoop van erfrecht. Anna v.d. Crommert, dochter van Hendricus v.d. Crommert+, X Maria v. Sleeuwen te Veghel. Onr. goed te Veghel en Erp. Te Erp, weiland, K 102, 109, 101, 157, 159,  samen 2.4360  ha.  Deze percelen lagen in de Lijnse kampen.

Erp. Akte 95, Op 24-7-1906, Huurcontract. Joh’s Rovers, verhuurd boerderij op Boerdonk, aan Joh’s Brugmans, voor 2 jaar, a 125 gulden. Mede is verschenen Joh’a Maria Meulensteen, Wed. Peter Brugmans.

Erp. Akte 98, Op 26-7-1906, Inventaris bij de fam. v. Haandel. 1. Antonius Joh’s v. Haandel, bakker te Erp, X Joh’a Maria v. Kilsdonk,   2. Lourentius v. Kilsdonk, te Mill.  3. Joh’s Fransen, smid te Milheeze als voogd over Wilbertus v. Kilsdonk aldaar.  4. Als toeziend voogd Antonius Joh’s v. Haandel,  kinderen van Martinus v. Kilsdonk, + Erp 13-4-1895, en Helena Maria v. Hoof, + Erp 6-5-1906.  Aan onroerend goed was er perceel L 482, en A 104, en een huis, schuur en erf, afgepaald oostelijk deel van M 765, ( 11 are 60. ). Zie ook Akte 146, in 1906.  In 1832, op deze plek  huis op M 280.    Nu in 2010, Hier de Rabobank en de Apotheek aan het Hertog Jan plein.

Erp. Akte 13, Op 10-8-1906, Testament voor Adriana Rooyakkers, echtgenote van Lambertus v.d. Kraanmeer.

Erp. Akte 107, Op 17-8-1906, Testament voor Lambertus v.d. Kraanmeer, echtgenoot van Adriana Rooyakkers . Zij vermaken alles aan elkaar.

Erp. Akte 106. Op 16-8- 1906, Hypotheek van 700 gulden. Joh’s Hendrik Schepers, is schuldig aan de Boerenleenbank in Boekel. Onderpand is : Huis op A 282, 589, H 815, 1066, 741, 814, samen 4.9810  ha. In 1832, was alles hier nog heide. Nu in 2010, hier ongeveer,  boerderij op Trentweg 27.  

Erp. Akte 108, Op 17-8-1906, Deling tussen 1. Joh’a v.d. Broek, Wed. Hendricus Gruyters, 2. Francisca Gruyters te Boekel, 3. Antonia Gruyters X Gerardus v.d. Elsen te Helmond,  4. Willem Gruyters te Erp, 5. Hendrik Gruyters te Erp.  Het huis aan de Boekelse weg op C 440, ( In 1832, hier perceel C 246, Nu in 2010, hier huis op Boterhurken 20 ) , Verder C 398, 497, samen 2.2650  ha. Werd toebedeeld aan Joh’a v. d. Broek, Wed. Hendricus Gruyters te Erp.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 109. Op 18-8-1906. Deling tussen de kinderen van Geert Bouwe en Joh’a v.d. Tillaart.  1. Geert Bouw, de ½,  2. Joh’a Bouw, 1/5,  3. Maria Bouw, 1/5, 4. Martinus, 1/5, 5. Antoon Gerit Bouw, 1/5, 6. Hendricus Burgers X Hendrika Bouw, 1/5.  Toebedeeld aan Antoon  Geert Bouw, Huis op het Oude Veld,   B  823, ( In 1832, hier al een huis, toen B 196. Nu in 2010, hier huis op Oud veld 15 en 17 ), Verder B  552, 659, 142, 143, 551, 63, 824, ( In 1832, hier al een huis op B 186. Nu in 2010 hier geen huis meer, werd afgebroken bij aanleg van de verharde weg naar Uden ), Verder  A 138, 139,  D 338, 336, 834, 940, 986. Samen 8. 0630 ha. Voor 9040 gulden.  Perceel B 823, is men aangekomen door  koop op 12-11-1904.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte  112, op  21-8-1906, en Erp. Akte 116, op 28-8-1906, Openbare verkoop door Antonius Joh’s v. Haandel, aan Martinus v.d. Donk. Losse percelen grond, voor 1024 gulden.

Erp. Akte 119. Op 3-10-1906, Testament voor Piet v.d. Broek te Boerdonk, erfgenamen zijn : Martinus v.d. Elsen, zoon van Cornelis v.d. Elsen en Joh’a v.d. Heyden.

Erp.  Akte  125. Op 20-10-1906, Deling van de nalatenschap van Joh’s v.d. Reydt en Theodora v. Doorn. 1. Hendricus v. Zuthpen, hoofd der school in Boerdonk, X Joh’a Maria v.d. Reijdt,  2. Petrus v.d. Reijdt te Boerdonk.  Aan v. Zuthpen toebedeeld een huis op Boerdonk, G 1011,     ( in 1832,  hier de percelen G 299, en  300. Nu in 2010, hier de boerderij, Akkerweg 7, fam. v.d. Wijst).  G 304, 920, 332, 333, 847, 524, 855, 856, H 268, 1052, 26, 27, 28, 121, 91,  samen 10,1420  ha. Verder nog grond onder Wanrooy, Beek en Donk en Lieshout.                               Aan Peter v.d. Reijdt  toebedeeld, Huis op Boerdonk, G 721, ( In 1832, hier een huis, toen G 176. Nu in 2010, hier huis in het Hospesstraatje, o.a. no. 6 ), Verder G 722, 723, 307, 114, 136, 200, 324, 325, 309, 431, 981, 998, 994,  H 110, samen 8.1866  ha. Verder nog grond te Beek en Donk en Lieshout.     Kopie aanwezig.

Erp. Akte 129. Op 3-11-1906. Testament, voor Hendricus Peter Claassen. Alles aan de kinderen van Cornelis Claassen en Hendrika v. Lankveld.

Erp. Akte 130. Op 7-11-1906. Inventaris bij Maria v.d. Brand, Wed. van Gerardus v. Doorn, + 8-8-1906,  voor zichzelf en als voogdes over Geertuida, haar dochter. De inboedel en 1/8 in hooiveld.

Veghel. Akte 157, op 13-11-1906, en Veghel. Akte 167, op 27-11-1906, Openbare verkoop van onr. goed te Veghel en Erp door Josina Boerdonk, te Erp, verkocht werd o.a. een huis te Veghel, op het Havelt,  verder grond te Erp, de percelen: L 285, groot 28 are, L 287, beide het groot rouwveld, 589, het klein rouwveld, ¼ in  E 391.  op Hongerdonk.

Erp. Akte 137. Op 27-11-1906. Testament voor Jan v. Lankveld, wonend in de stinkhoek, ( nu in 2010, allang Rijkerbeek ), aan Maria, dochter van broer, Martinus v. Lankveld  X  Adriana v. Roosmalen.  800 gulden extra, verder alles aan de kinderen van Martinus v. Lankveld en Adriana v. Roosmalen.

Erp. Akte 139. Op 3-12-1906. Testament voor Hendricus v. Stiphout, te Erp in de straat, alles aan zuster Wilhelmina v. Stiphout  X  Adrianus Kerkhof.

Erp. Akte 140. Op 4-12-1906, Testament voor Jan v. Lankveld, wonend in de straat. Alles aan mijn zuster Francisca v. Lankveld, met wie hij samenwoont, en aan de R.K. Kerk 500 gulden.

Erp. Akte 141, Op 4-12-1906, Testament voor Francisca v. Lankveld. Alles aan broer Jan v. Lankveld, en aan de R.K. Kerk 500 gulden.

Erp. Akte 146, Op 7-12-1906, Deling tussen de kinderen van Martinus v. Kilsdonk, + Erp 13-4-1895, X Helena Maria v. Hoof, + Erp 6-5-1906. Zie ook akte 98, in 1906. Er zijn 3 kinderen, die ieder 1/3 deel krijgen.  1. Antonius Joh’s v. Haandel, bakker, X Joh’a Maria v. Kilsdonk.  2. Lourentius v. Kilsdonk te Mill.  3. Joh’s Fransen, smid te Milheeze, als voogd over Wilbertus v. Kilsdonk, nog onmondig, te Milheeze.                                                                  Lot 1, Huis met bakkerij, en afgepaald oostelijk deel van tuin, M 765, 11 are 60 ca. 2050 gul-den.  Lot 2, aan Lourentius, 2 woningen, M 766 en 767, samen 44 are, en een afgepaald westelijk deel van de tuin, M 765, samen 850 gulden. Lot 3 Wilbertus verkrijgt geld.   In 1832, hier al een huis op M 280   Nu in 2010, op deze plek het begin van de Pentelstraat vanaf het Hertog Janplein en de Rabobank en de apotheek.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 147. Op 12-12-1906, Hypotheek 6000 gulden. Cornelis Kruyssen molenaar in de Cruygenstraat, leent geld van de boerenleenbank te Boekel. Stelt als borg : molen met woonhuis aan de Cruygenstraat, M 730, groot 24.78 are. Nu in 2010, hier het bedrijf van de Heus, ( eerder Sondag ).

Veghel, Akte 176, op 15-12-1906, Inventaris Gerardina v.d. Reydt Wed. Hendricus v. Asseldonk te Veghel.

Erp. Akte 149. Op 20-12-1906, Hypotheek van 200 gulden. Hendrina Timmers, Wed. Antoon v. Wanrooy leent geld van Maria v. Vijfeyken. Hendrina Timmers Woonde aan de huidige Meerbosweg.

Erp. Akte 150. Op 20-12-1906, Hypotheek van 1400 gulden,  Antonius Joh’s v. Haandel, leent geld van Josephus Martinus Coenen te Uden.  Als waarborg stelt v. Haandel : het onroerend goed verkregen op 7-12-1906, zie akte 146.   Kopie aanwezig.

Gemert. Akte 284, op 31-12-1906, Hypotheek van 2000 gulden. Joh’s Verbakel, boer te Erp, leent geld van Theodorus Donkers, te Gemert, Borg : huis te Gemert, met veel losse percelen.

1907.

Erp. Akte 5, op 10-1-1907, Deling tussen de kinderen Willem Welten, X Erp 29-5-1858, Joh’a Maria Koolen. Aangekomen op 11-5-1893. De totale waarde van het te verdelen goed is 11500 gulden. Kopie van deze akte is aanwezig. Deelgenoten zijn : 1. Hendricus Welten.  2. Jan v.d. Boom, X Erp 9-5-1894, met Christina Welten te Gemert. 3. Antoon v.d. Burgt, X Martina Welten te Boekel. Lot 1. Aan Jan v.d. Boom enz. Huis te Erp, M 776, ( In 1832 , hier al een huis, toen M 282, nu in 2010, hier de Albert Hein winkel, aan de Cruygenstraat ), Verder M  87, 85, 279, 82, Verder nog percelen in sectie E, H, D, L en F.  Lot 2. Aan Antoon v.d. Burgt enz.  enkele losse percelen in Erp. Lot 3. Aan Hendricus Welten, ook losse percelen in Erp. Kopie aanwezig.

Gemert, Akte 19, op 6-2-1907. Hypotheek . Wijnand v.d. Heyden , X Joh’a v. Lieshout te Erp, leent geld van Joachim v. Neerven te Bakel. Borg : Huis op M 373 en 781, In 1832, hier percelen,  M 203 en 204. Nu in 2010, hier de Mariaschool. Deze wordt is in september 2010 afgebroken. Zie ook Veghel. Akte 11,  in 1909.

Erp. Akte 27. Op 23-2-1907, Testament voor Joh’a v. Wanrooy, echtgenote van Peter v.d. Laarschot. Zij vermaken aan elkaar.

Erp. Akte 51. Op 16-4-1907, Testament voor Maria, ( Joh’s dochter ) v. Asseldonk, Zij geeft alles aan broer Jan v. Asseldonk.

Erp. Akte 59. Op 19-5-1907, Testament voor Maria Verbakel op Boerdonk. Alles aan Jan v. Dommelen X Antonia Verbakel.

Veghel. Akte 95, op 6-6-1907. Verkoop door Leendert en Jan v. Lankveld,  te Erp, aan Joh’s, Gerardus, Martinus, Antonius v.d. Berg, te Erp. Bouwland in de Pals, B 393, groot  27 are.

Veghel. Akte 96, op 6-6-1907. Verkoop door Christiaan, Joh’s, Adriaan Schepers, te Zijtaart, aan Catharina Oppers te Veghel. Onr. goed te Veghel, St Oedenrode en Erp.  Te Erp de percelen K 158, 160, 94, 95, 162, 82.

Gemert, Akte 137, op 24-6-1907, Testament voor Lourentius, ( ook wel Frans genoemd ), Smits, op Cox, aan zijn dienstmeid, Joh’a Pennings.

Erp. Akte 109, op 23-7-1907, en Erp. Akte 112, op 30-7-1907, Openbare verkoop door 1. Peter v.d. Laarschot te Erp, voor de ½.  2. Joh’s v.d. Laarschot te Beek en Donk, voor ¼. 3. Lamberdina v. Hoof,  X Hendrik Vlemmings te Beek en Donk, voor ¼ deel, met de minderjarigen Maria v.d. Laarschot, dochter van Martinus v.d. Laarschot X Lamberdina v. Hoof.    Samen verkopen zij aan Hendricus Peter Klaassen. Deze verklaard dat hij deze goederen heeft gekocht voor Arnoldus Bijvelds,  Huisje, erf en land, H 764, 995, 996, 911, samen 50.40 are, voor 250 gulden. Het betreft hier zeer waarschijnlijk een plaggenhut, die stond in het veld achter Trentweg 15. Dit huisje is kort na 1907 afgebroken. Stond vlakbij een andere plaggenhut    Kopie aanwezig.

Erp. Akte 117, op 13-8-1907, en Erp. Akte 119, op 20-8-1907, Openbare verkoop in herberg Hendr. v.d. Zanden aan de Boerdonkse dijk,  Verkopers zijn : 1.Martinus Biemans, voor de ½,          2. Antoon Biemans , voor 1/10. 3. Lambertus Biemans, voor 1/10.  4. Franciscus Biemans, voor 1/10.  5. Hendrina Biemans, voor 1/10. 6. Antoon Kerkhof, te Beek en Donk,  X Catharina Biemans, en hun onm. kinderen Maria en Adriana,  ook voor 1/10 deel. Geen titels van aankomst bekend, Op bevel van de rechtbank te ’s Bosch op 13-8-1907. Verkocht werd o.a. een huis aan den Boerdonksen dijk, I  522, ( In 1832, hier al en huis, toen ook al  I   522. Nu in 2010, hier huis op Boerdonkse dijk 22 ), Verder I  523, en 524, samen 28.33 are. Werd verkocht aan Lambertus Biemans, voor 204 gulden.  Kopie aanwezig.

Gemert. Akte 176, op 13-8-1907, Testament voor Gerardus v. Schijndel, pastoor te Boerdonk, aan de Eerw. Heer Jacobus Antonius Arnoldus Wouters, pastoor te Donk, Beek en Donk.

Erp. Akte 123. Op 24-8-1907, Testament voor Martinus Biemans, aan den Boerdonksen dijk, Geeft aan zoon Franciscus 220 gulden. En aan dochter Hendrina, 100 gulden.

Erp. Akte 124. Op 27-8-1907, en Erp. Akte 125. Op 3-9-1907, Openbare verkoop in herberg Hendricus Janssen te Boerdonk. Verkopers was Hendricus Marianus Janssen te Boerdonk. Bouwland en wei op Boerdonk, G 999, 345, en 973. Alles werd opgehouden.

Erp. Akte 127. Op 5-9-1907, Verkoop. Antoon Biemans, boer  te  Erp, verkoopt aan Antoon Bekkers, boer  te Beek en Donk, Huis op perceel E 852, ( aangekomen bij koop, 11-7-1907), In 1832, hier alles nog heide, Nu in 2010, hier boerderij, Hoek 27, fam. Willy Bekkers).  verder  perceel F 597, ( aangekomen op 10-10-1902 ).  Samen voor 700 gulden. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 140. Op 9-10-1907, en Erp. Akte 145. Op 16-10-1907, Openbare verkoop in herberg Cornelis v. Oorschot op het huidige Schansoord. Verkopers zijn: 1. Josina Bijvelds, Wed. Arn. Vermeulen voor 37/48 deel en 2. Hendricus v. Berlo, voor 11/48 deel. Koop 1 : Huis op de Bolst, B 709, ( In 1832, hier de percelen B 549, 550 en 548. Nu in 2010, hier huis op Bolst 15 ), Verder B 550, met een afgepaald deel van B 708, samen 30.80 are. Verkoop aan Gerardus Dreessen voor 520 gulden.  

Gemert, Akte 230, op 16-11-1907, Testament voor Martinus v. Bree, boer te Gemert, X Joh’a Maria v. Gerwen.

1908.

Erp. Akte 11. Op 10-2-1908, Testament voor Egidius v. Berkel, organist. 1. Aan mijn dienstbode Joh’a Versteegden, mits zij bij mijn + nog bij mij in dienst is, al het gereed geld in huis, daarvan moet zij dan wel de begrafenis enz, betalen. 2. Aan Anna Maria v.d. Akker op den dijk, 100 gulden. Verder zijn mijn erfgenamen : Petronella v. Berkel, in het klooster te Haarlem, ( dochter van broer Christiaan v. Berkel ), de ½.  Verder aan Joh’s v.d. Akker, genaamd Willem, Antonia, Jan, Maria, Antonius en Joh’s v.d. Akker de andere ½.

Erp. Akte 13.  Op 13-2-1908, Testament voor Hendricus Kanters, laat na aan Hendricus v. Santvoort.

Erp. Akte 14. Op 18-2-1908, Herroeping testament voor Hendricus Kanters.

Erp.  Akte 19. Op 22-2-1908, Verkoop door Martinus, Andreas en Clara v.d. Wijngaard te Erp, aan Martinus v.d. Donk te Erp voor 162 gld. Bouwland op Empeldonk, L 623,  groot 20.80 are.

Erp. Akte 21. Op 26-2-1908, Testament voor Joh’a v.d. Broek, Wed, Hendricus Gruyters. Aan zoon Willem Gruyters, 100 gulden, bij vooruitmaking en boven zijn wettelijk deel.

Erp. Akte 17. Op 20-2-1908, en Erp. Akte 22. Op 27-2-1908, Openbare verkoop in herberg Lambertus v. Lith op Keldonk. Verkopers zijn : Hendricus Kanters, + Erp 26-2-1908, en Bastiaan Kanters te Beek en Donk. Als enige erfgenaam. Koop 1. Bouwland en weiland met daarop thans een huis H 930 ( In 1832, hier alles nog heide, Afgebroken al lang geleden, rond 1908.  Stond achter  Trentweg 15,  was waarschijnlijk een plaggenhut ), Verder H  929, samen 24.20 are. Verkoper houdt de afbraak van dit huis voor zichzelf.  Verkocht aan Antoon Tielemans,  Koop 2, weiland, H 762 en 910, verkocht aan Arnoldus Bijvelds, Beide kopers hebben gekocht voor Hendricus Peter Coolen.  Zie akte 109,  in 1907.

Veghel. Akte 57, Op 10-3-1908, Verkoop door Petrus,  ( Lucas, zoon ), Delisse,  aan Joh’a, Martina, Wilhelmina, en Petrus Delisse te Erp. Onr. goed te Erp, L 353, 354,  A 105,  samen 1350 gulden.

Erp. Akte 30. Op 11-3-1908, Testament voor Martinus Smits te Boerdonk. Alles aan Maria Smits.

Erp. Akte 31. Op 11-3-1908, Testament voor Maria Smits te Boerdonk. Alles aan Martinus Smits.

Veghel. Akte 59, Op 12-3-1908, Hypotheek van 1200 gulden. Frans, Antoon,  en Hendrina Koolen te Keldonk, lenen geld van Hendricus v. Berlo, boer te Erp. Huis met schuur enz. te Keldonk, I 29 en 1300, ( In 1832, hier huis op I 339. Afgebroken. Stond iets oostelijk van het huidige de Roost 2 ), Verder K 397, 771. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 36. Op 31-3-1908, Testament Jacoba v. Boxtel, Wed. Hendricus v. Lankveld op de Kraanmeer. Zij herroept alle eerdere testamenten. Mijn erfgenamen worden : 1. Wilbertus v. Lankveld, 2.Hendrica v. Lankveld X Hendricus Klaassen, 3. Helena v. Lankveld X Bartel Bekkers, 4.  Maria v. Lankveld,  X Hendricus v.d. Bosch, 5. Christiaan v. Lankveld.

Gemert. Akte 106, op 10-4-1908, Verkoop door Dorothea de Groot, te Uden, aan Gerardus v Schijndel, pastoor te Boerdonk, Huis op Boerdonk, G 1087, 1088, groot 63.10 are,  voor 1000 gulden. Zie ook Gemert, akte 123,  in 1912.  In 1832, hier huis op G 78. Dit huis stond in de huidige Tolentijnstraat in Boerdonk, Nu in 2010 hier de huizen Tolentijnstraat 3 en 5.

Gemert. Akte 107, Op 10-4-1908, Verkoop door Adrianus Biemans te Gemert, aan Gerardus v. Schijndel, pastoor te Boerdonk. Huis te Boerdonk, G 940, 941, 593, 308, 255, samen 2.0208 ha.   In 1832, hier al een huis, toen op G 188, nu in 2010, hier huis, Geluckweg 1.

Erp.  Akte 53. Op 30-4-1908, Huur boerderij. Allegonda Wellens, Wed. Andreas  Bevers, handelend voor zichzelf en voor Ardina Bevers wonend te Wassenaar. Verhuurd aan Joh’’s Josephus de Groot te Uden. Boerderij aan de brug ( huis no. B 40 ) , met 6.2330 ha, grond,  voor 200 gulden per jaar voor 6 jaar.

Akte 53, was de laatste akte opgemaakt door notaris Antonius Josephus Copplee te Erp. Hij was geboren op  12-7-1844 te Nijmegen, was getrouwd met Josepha Johanna Hamers, geboren op 22-1-1848 te Amersfoort. Hij vestigde zich op 19-12-1889,  in Erp als notaris. Op 1-9-1908,  verhuisden zij naar Nijmegen. Dit was de laatste Erpse notaris. Vanaf 1811 had Erp, op enkele jaren na, steeds een notaris gehad.    Na 1908 niet meer. Veel Erpenaren gingen hierna naar de Veghelse notaris,  sommigen naar  Gemert ,  Uden  of  elders.

Veghel, Akte 92, Op 2-5-1908. Hypotheek, Christ Rijkers, boer te Veghel, leent geld van de boerenleenbank te Veghel. Huis te Veghel op het Ven.  Christ Rijkers is op 2-12-1918 verhuisd van Veghel met vrouw en 5 kleine kinderen, naar den Trentweg 22,  in Keldonk rond 1917. Daar nu nog steeds deze fam. Rijkers. Kopie aanwezig.

Gemert, Akte 126 en 127, op 4-5-1908, Testamenten voor Willem Verbakel, X Catharina Kanters, op Keldonk aan de huidige Kampweg, Hadden geen kinderen. De ½ aan zijn familie, De andere ½ aan haar familie.

Uden. Akte 89. Op 6-5-1908. Verkoop door Theodorus v. Zon, X Antonetta v. Lankveld te Boekel, aan Martinus Goorts, Christiaan Goorts, beiden te Erp,  Gerardus v. Berlo, X Hendrica Goorts, te Boekel, Martinus Kanters, X  Petronella Goorts,  te Erp.  Huis, stal, erf enz. te Erp, aan den Boekelse weg, op perceel  D 1000, en 1001, groot 67.90 aren.  Voor 500 gulden. In 1832 hier alles nog heide, Stond aan de Boekelse weg, voorbij Boekelse weg 14.  Afgebroken in 1910.   Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 94, op 11-5-1908, Huwelijks toestemming van Hermanus v. Haaren, X  H.W. de Groot op Keldonk, bij sluis 5, voor dochter Jacoba, te Rotterdam, X Fleuris Groenendijk. Deze akte is niet aanwezig in het archief.

Veghel. Akte 98. Op 14-5-1908, Openbare verkoop  ten herberge van Joh’s de Leest, op Zondveld, ten verzoeke van Frans Vervoort op Zijtaart.  Aan Joh’s Hendricus Rovers te Zijtaart, Verkocht werd o.a. grond in de Lijnse kampen,  K 153. Groot 63.70 are.

Gemert. Akte 179 en 180, Op 27-6-1908, Testamenten voor Joh’s Verbakel,( Antonie, zoon ), X Elisabeth v. Rixtel, op Boerdonk, de ene ½ aan Christina Vermulst, dochter van halfbroer, Hendricus Adrianus Vermulst te Stiphout, de andere ½ aan de familie van de andere zijde.

Veghel, Akte 118, op 26-6-1908. Deling  tussen : 1. Willem v.d. Donk, X  Lucia Delisse te Veghel,  2. Petronella Kerkhof,  Wed. Lucas Willem Delisse  te Erp. En hun onmondige kinderen : Joh’a, Martina, Wilhelmina en Petrus Delisse.  Zij delen de nalatenschap van Martinus ( Lucas, zoon ) Delisse, X Joh’ a v.d. Elsen ,  Ouders zijn : Martinus Delisse, X ook genaamd Lucas, + Erp 17-12-1861, X  Maria v.d. Biggelaar, + Erp 27-2-1888.                     Lot 1. Aan Petronella Kerkhof enz. Huis op L 616, ( in 1832, hier boerderij, op L 208. Nu in 2010, hier boerderij, Vogelenzang 3 ), verder L 379, 385, 204, 615, 382, samen 1. 1216 ha. Verder het nieuwe huis in de Vogelenzang, L 214, 215, 216, 213, 212, 614, 633, 514, 236, 329 en 629.   Aan willem v.d. Donk toebedeeld : Huis L 663, ( In 1832, hier boerderij, op L 361, is in 1938 afgebroken, en niet herbouwd ), verder L 357, 628, 366, 394, 395, 359, 240, 241,  ( deze percelen is men aangekomen op 13-4-1898, ( Not. Copllee, Erp ) verder L 433, 431, 184, 530,  M 547, I  404, 405,  L 529.  Verder werd hier een delingsakte genoemd op 24-10-1889, ( notaris Boll, te Dinther ).  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 126, op 17-7-1908,  Deling tussen 1. Theodorus v. Santvoort,  2. Hubertus v. Lankveld, X Wilhelmina v. Santvoort. 3. Josina v. Santvoort. 4. Antoon Peters , X Maria v. Santvoort te Beek n Donk. 5. Petrus v. Dommelem, X Lamberdina v. Santvoort. 6. Joh’a v. Santvoort, Wed. Cornelis v.d. Velden,  te Boekel. Zij gaan verdelen de goederen van hun ouders : Josephus v. Santvoort, + Erp 1882, X Antonet v.d. Elsen,  Aan Hubertus v. Lankveld enz. Huis in het Hurkske, F 158, 194, 157, 68, 69, 174, 188, 116, 117, 119, 494, 449, E 37, 641,  G 639.  In 1832, was dit huis er al, toen ook als F 158, Nu in 2010, hier huis, Franse weg 15.  Kopie aanwezig.

Gemert. Akte 271, Op 2-11-1908, Hypotheek. Martinus v. Berlo, te Bakel, leent geld van Gerardus Donkers te Bakel.  Martinus v. Berlo, kwam uit Erp, ( Trentweg ),  Borg : huis te Bakel.

Veghel. Akte  130, op 23-7-1908. Inventaris op de Kraanmeer, ten sterfhuize van Ardina v.d. Reijdt, + Erp 1906, X Willem v.d. Elzen. Hun kinderen waren : Joh’a, Antonia, Egidius, Martinus, en Hendrica. Hun goederen waren : een huis op de Kraanmeer, A 381, 382, 485, 486, ( In 1832, hier alles nog heide, Nu in 2010, hier huis op Kraanmeer 20 ), Verder A 217, 584, 428,  C 35, 408, 79 en 641,  G 639.   Zie ook akte 176,  in 1908.   Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 138, Op 7-8-1908, en Veghel. Akte 146, op 21-8-1908.  Openbare verkoop ten koffiehuize van de Wed. de Hezelaar te Erp, Verkoop op verzoek van Martinus v.d. Hurk, te Gemert, en Gerardus Zomers, te Boekel.  Er werd verkocht aan Petrus v.d. Crommenakker voor 1100 gulden, Koop 1, huis met schuur op de Schild, D 907, en deel van D 911,  Koop 2 :  2 huizen op D 908, 909, 910, en deel van 911, Koop 3, massa van de kopen 1 en 2.  Samen 8.96 are.  Aangekomen uit de nalatenschap van Willem Verputten te Gemert, + Gemert 11-7-1908. Testament te Gemert op 16-6-1908. Verkregen op openbare verkoop op 23-8-1904.     In 1832, op de plek van D 907, enz.  hier 3 huizen, D 320, 321, en 322. Nu in 2010, hier de huizen Schildstraat 5, 5a, 7, en 9.   Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 143, op 19-08-1908. En Veghel. Akte 154, op 2-9-1908, Openbare verkoop in herberg Joh’s de Leest op Zondveld, Enkele percelen te Erp, Keldonk, o.a. H 684, 353. Verkocht aan Christ v. Nuenen op Zijtaart.

Veghel. Akte 176, Op 2-10-1908, Huur contract. Hendricus v.d. Elsen te Erp, aan Adrianus v. Stiphout te Erp, en Hendrica v.d. Bosch, op de Bolst.  Een huis op de Kraanmeer, C 35, 408, 79, 449, A 381, 382, 485, 486,  (  In 1832, hier alles nog heide, nu in 2010, hier huis op Kraanmeer 20 ), Verder A 217, 584, 428,  Zie ook Veghel. Akte 130,  in 1908.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 181, Op 10-10-1908, Verkoop door Catharina Koolen, ook wel Coolen.  Aan Antonius v.d. Burgt,  te Boekel. Huizen enz. te Erp, M 53, 57, 619, 620, 621, 526. Samen 29.50 are.  In 1832, hier huis op M 56. Nu in 2010, hier huis op Hezelstraat 14.   Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 182, op 10-10-1908, Testament voor Antonius v.d. Burgt te Boekel. ( zie vorige akte). Aan zijn vrouw. Vervolgens de ½ aan de kinderen van behuwd broer Hendricus Welten, en aan die van Jan v.d. Boom, X Christina Welten.

Veghel. Akte 183, op 10-10-1908, Testament voor Martina Welten, vrouw van Antonius v.d. Burgt. Aan elkaar, en vervolgens de ½ aan de fam. v.d. Burgt.

Veghel. Akte 194, Op 24-10-1908, Testament voor Jan Kerkhof op Keldonk, koopman en koffiehuishouder.  Aan nicht Christina Maria Kerkhof,, dochter van zijn broer, Joh’s Kerkhof, te Keldonk, aan het kanaal. Zij verkrijgt het huis thans door mij bewoond, en daarachter een klein huisje, bewoond door Wouter Verbakel, Verder perceel ‘de oude huisplaats ‘. Stond bij de Keldonkse brug. In 1832, hier nog geen huis. Nu hier het huis Morgenstraat 5. Aan mijn broer Franciscus Kerkhof al mijn overig onroerend goed.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 201, op 31-10-1908, Herroeping van zijn testament door Jan Kerkhof. Wat het onr. goed betreft gelijk gebleven. Kopie aanwezig.

Veghel . Akte 211. Op 13-11-1908, Deling tussen Gerardina v.d. Reijdt te Veghel, en Antonius v.d. Linden te Veghel. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 157. Op 13-11-1906, en Veghel. Akte 167, op 27-11-1908. Openbare verkoop van onroerend goed te Erp en Veghel, door Josina Boerdonk. Koop 1 : huis te Veghel, op het Havelt, D 355, 356, en 357. Verder grond in Erp, L 285, 287, 589,  E 391.

Gemert. Akte 271, op 2-11-1908, Hypotheek. Martinus v. Berlo, boer te Bakel, leent geld van Gerardus Donkers te Bakel. Martinus v. Berlo kwam uit Erp ( Trentweg ). Borg : Huis te Bakel.

Veghel. Akte 211, Op 13-11-1908, Deling tussen Gerardina v.d. Reijdt en Antonius v.d. Linden e Veghel. Is een zeer uitgebreide akte.

Gemert. Akte 278, op 16-11-1908, Verkoop door Petronella v.d. Zanden, Wed. Joh’s Maas,  te Erp, aan Martinus v.d. Zanden te Erp, Huis in het Hurkske, F 268, groot 5.80 are, en E 84, groot 4.50 are.  In 1832, hier perceel F 6. Nu in 2010, hier bedrijven terrein, Molenakker, Hoogstraat 7 en 9.

1909.

Gemert. Akte 11, op 11-1-1909, Hypotheek van 400 gulden. Wijnand v.d. Heyden te Erp, leent geld van Joh’s Smits, zoon van Martinus Smits, te Beek en Donk, Borg : huis op M 373, en 781,  groot 45.87 are. Zie ook Gemert. Akte 19,  in 1907.  ??.

Veghel. Akte 9. Op 20-1-1909, en Veghel. Akte 23, op 3-2-1909. Openbare verkoop in koffiehuis van Godefridus v.d. Boogaard, te Erp ( Nu Schansoord 11 ) en de finale verkoop ten koffiehuize de Hezelaar te Erp. Verkopers zijn : 1. Antonius v. Berlo, te Boekel, 2. Leonardus v. Berlo te Erp 3. Willem Donkers, X Petronella v. Berlo, te Erp, 4. Antonius v.d. Heyden,  X Maria v. Berlo, te Uden. Verkopen huis te Erp, op het Looyeind, sectie D 1050, 1051, 89, 90, 91, 92, 1049. Samen 1.1660 ha. Verder D 1052, en 95, D 61, 62, 63, 59, 1057, 1017,  C 329, 330,  aan Adrianus Kerkhof, ( Petrus zoon ), voor 6020 gulden  Verder werden er nog vele losse percelen verkocht. Zie o.a. hiervoor de akte zelf. In 1832 hier al een boerderij op D 58, Nu in 2010 hier tegenover boerderij    aan de huidige Boterhurken 6. Kopie aanwezig.

Gemert. Akte 20, Op 3-2 en 10-2-1909, Openbare verkoop op verzoek van Peter Bressers, klompenmaker, te Gemert, en nog vele Bressers meer. Verkoop onr. goed te Erp, en te Beek en Donk. Te Erp : Huis op Boerdonk, G 674, 728, 729, groot 9.78 are, Aan Nicolaas de Groot voor 660 gulden. Aangekomen bij deling te Gemert, op 10-3-1905, en koop op 16-7-1875. Joh’s Bressers verkregen op 20-11-1908, Zie akte 44, in 1909. Dit huis heb ik, niet goed thuis  kunnen brengen. Stond waarschijnlijk aan de huidige Tolentijnstraat. Op de plek waar in 1832, al een huis stond, toen op G76, nu in 2010, hier huis Tolentijnstraat 3 en 5.

Veghel. Akte 54. Op 22-2-1909, verkoop door Christiaan Raaymakers, molenaar te Keldonk, aan Godefridus v. Eerd, molenaar te Veghel, heide, op Zijtaart, E 2697, voor 275 gulden.

Gemert. Akte 44, op 2-3-1909, Hypotheek van 770 gulden. Nicolaas de Groot, op Boerdonk, leent geld van Martinus Linssen, timmerman te Beek en Donk. Borg Huis op Boerdonk, G 674, 728, 729, groot 9.78 are. Zie ook Gemert. Akte 20, in 1909.

Uden. Akte 33 en 36. Op 2-3 en 9-3-1909, Openbare verkoop in de herberg van de erven v.d. Tillaart, te Erp, verkoop door Wijnant v.d. Heyden, X Joh’a v. Lieshout, te Erp. Van 2 aanengebouwde woningen in de straat, op M 373, en 781,  groot samen 45.87 are. ( een van deze 2 huizen is verhuurd aan A. Hanegraaf voor 40 gulden per jaar, tot Pinksteren 1910 ), Men heeft deze onr. goederen aangekomen via erfenis van Antonetta v. Lieshout. ( Testament te Gemert, op 11-9-1899 ). Verkocht aan de R.K. Kerk te Erp, voor 3020 gulden. Deze huizen stonden aan de huidige Kerkstraat, waar nu in sept. 2010 de Mariaschool is afgebroken. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 65, Op 5-4-1909, Verkoop door Hendricus Verbruggen te Veghel, timmerman, aan Christiaan Raaymakers, molenaar op Keldonk,  huis te Veghel op den Heuvel, D 1944, 1948, groot 31.87 are.  Voor 1500 gulden.

Veghel. Akte 93. Op 7-5-1909, Testament voor Gerardina v.d. Reijdt, X Antonius v.d. Linden te Veghel. Kopie aanwezig.

Gemert. Akte 90, op 10-5-1909, Verkoop door Antonius v. Sinten, arbeider te Boekel,  aan Gerardus v. Schijndel, pastoor te Boerdonk. Bos, hei en berm, op Boerdonk, G 494, 900, groot 76 are.

Veghel. Akte 106, Op 3-6-1909, Testament voor Joh’ v.d. Broek, Wed. Hendricus Gruyters te Erp, o.a. aan de pastoor 100 gulden.

Gemert. Akte 110, op 14-6-1909, Hypotheek van 180 gulden. Martinus v.d. Elsen, boer te Erp, leent geld van Joh’a Brongers, Wed. Willem Huissius te Aarle- Rixtel, Borg : Bouwland en weiland, F 71, 519, groot 1. 6190 ha.

Veghel. Akte 151. Op 30-7-1909, en Veghel.  Akte 160, op .. 1909. Openbare verkoop in de herberg van Hendricus Richters op Heuvelberg. Verkopers waren : Joh’s v.d. Crommenacker, klompenmaker, en Antonius de Leest,  X  Joh’a Maria v.d. Crommenacker. Verkocht werd bouwland in den Hoek, E 506, groot 76.10 are. Aan Franciscus v.d. Aa te  Erp, voor 480 gulden.

Veghel. Akte 152, Op 31-7-1909, Deling goederen verkregen van  Maria Vogels, Wed. Joh’s Lambertus v.d. Bosch,  ( deze hebben geen kinderen ). De ½ aan Bernardina Maria v.d. Bosch te Erp, koffiehuishoudster,  de andere ½ aan Cornelis Hendriks, X Petronella v.d. Bosch, boer te Wanrooy. Het gaat over een huis te Veghel in de hoofdstraat.

Veghel. Akte 161. Op 6-8-1909, Deling de Hezelaar te Erp.                                                    1. Mej. Bernardina Maria v.d. Bosch, koffiehuishoudster te Erp,  Wed. van Adrianus Hubertus de Hezelaar. 2. Mej. Johanna Christina Maria de Hezelaar,  te Erp.  3. De heer Christiaan Lambertus de Greef, slager te Veghel,  X Hendrica Petronella Maria de Hezelaar. 4. De heer Joseph Albertus Louis Peters, rijksamtenaar bij de Belastingen te Gemert, X Anna Maria Bernardina de Hezelaar. Zij delen de goederen van hun ouders : Adrianus Hubertus de Hezelaar, + Erp 10-11-1895, X Bernardina Maria v.d. Bosch,   Aan dochter, Johanna Christina Maria de Hezelaar. Het huis met schuur, stal, erf en tuin,  te Erp in de Kom, M 728, ( In 1832, hier al een huis , toen M 683, ( Dit huis was er al in 1832, als M 244.   Nu in 2010, hier het Hertog Jan plein, Genoemd pand werd tenbehoeve van dat plein afgebroken. Laatste bewoner was Christ v.d. Ven , met zijn bekende cafe. ). Verder M 684, samen 9.23 are. En ook de inventaris in huis werd uitgebreid beschreven. De andere deel genoten kregen geld, en of vorderingen.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 169, Op 18-8-1909, Testament voor Hendricus v. Doorn.  Boer op de Bolst, X Adriana Maria v. Dijk. Aan elkaar.

Veghel. Akte 170, Op 18-8-1909, Testament voor Adriana Maria v. Dijk. Ze vorige akte.

Veghel. Akte 180. Op 1-9-1909, en Veghel. Akte  187, op 11-9-1909, Openbare verkoop ten koffiehuize van mej. De Hezelaar, op verzoek van mevr. Jaqueline Maria Gertude Huberdina Cillekens , x Cornelis v. Nijnatten, meubelfabrikant te ’s Bosch. Verkocht werd : een huis te Erp, M 676, ( In 1832, hier perceel M 12. Nu in 2010, hier het huis Schansoord 60 ) .  met 53.23 are grond. Ingezet door G. v. Hoften te Den Haag op 4200 gulden.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 187. Op 11-9-1909. Akte van verhoging te ’s Bosch.

Veghel. Akte 191,  Op 16-9-1909, en Veghel. Akte 204, Op 1-10-1909, Openbare verkoop ten koffiehuize van mej. De Hezelaar te Erp. Verkopers zijn : 1. Hendricus v. Dooren, boer op de Bolst,  2. Johanna v. Dooren, religieuze te Oosterwijk,  3. Maria v.d. Brand, ook op de Bolst, Wed. van Gerardus v. Dooren, 4. De onmondige Geertruida v. Dooren, dochter van Gerardus v. Dooren en Maria v.d. Brand,  Koop 1 : huis met stal, schuur schop, bakhuis, erf en tuin, op de Bolst, B 628, ( In 1832, hier al een huis, toen B 314. Nu in 2010, hier huis op Bosstraat 8 en 10 ), Verder B  313, 808, 306, 307, 308, 277, 300, 301,  A 154, D 1019,  A 192,  591, 612, 613, B 235,  A 201, 189, 570, 517, 610, 623, L 640.  Al deze percelen aan Hendricus v. Dooren, voor 11184 gulden.  Koop 10, bouwland, B 759, groot 20.40 are , aan Peter Ketelaars, voor 610 gulden.  Zie ook akte 34,  in 1910.   Kopie aanwezig.    

Veghel. Akte  212 en 213. Op 22-10-1909. Testamenten voor Joh’s v. Berlo, boer op den Dijk. aan zijn vrouw, Joh’a Donkers. Woonden op den Achterdijk.

Veghel. Akte 230. Op 18-11-1909, en Veghel. Akte 249, op 2-12-1909, Openbare verkoop van huis te Veghel, en o.a. ook  de 32e koop, perceel bouwland K 74, in de Lijnse kampen. Tenslotte werd alles opgehouden.

Gemert. Akte 266, op 27-11-1909, Hypotheek van 300 gulden. Adrianus v.d. Tillaart, boer te Erp, leent geld van Joh’a Brongers, Wed. Willem Huissius te Aarle-Rixtel, Borg : bouwland en weiland, D 188, 253, 1102, groot 53.10 are.

Veghel. Akte  240, Op 29-10-1909, Verkoop inboedel van Wilbert Kerkhof in het Hool te Keldonk.

Veghel. Akte 242. Op 30-11-1909, Testament voor Christiaan Cornelis Rietman te  Erp.

Veghel. Akte 243. Op 30-11-1909. Testament voor Elisabeth Maria v. Ommeren, vrouw van C. C. Rietman. Alles aan elkaar.  Verder aan neef Evert Harms Huizing.

Veghel. Akte 244, Op 30-11-1909, en Veghel. Akte 250, op 7-12-1909, Openbare verkoop ten koffiehuize van Godefridus v.d. Boogaard  ( nu in 2010, Schansoord 11 ). Verkoper is : Godefridus v.d. Boogaard, X Hendrika Kerkhof, en zijn onmondige kinderen,  Verkocht werd  huis met beugelbaan, op B 606, groot 34.10 are. In 1832, hier perceel B 241. ( Nu in 2010, hier huis op Schansoord 11 ),  aangekomen op 13-7-1901. Koper werd : Jan v.d. Elsen, boer te Erp, voor 3230 gulden. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 258, Op 19-12-1909, Testament voor Jan Antonie v. Dommelen op Boerdonk. en zijn vrouw, Antonia Verbakel. Aan elkaar.

Veghel.  Akte 260 en 261. Op 20-12-1909, Testamenten voor Lambertus v.d. Heuvel in het Hurkske, en zijn vrouw, Maria Biemans. Kopie aanwezig.  

 

Einde  Notaris archief  1900-1909.