Notarieël Archief 1860-1869

 Notarieel Archief 1860-1869

 U vindt hier, te beginnen in 1860, vele akten die betrekking hebben op Erps onroerend goed en meestal gaan ze over Erpse mensen etc. Ik heb deze geplaatst op volgorde van datum. Staat er Erp voor het aktenummer, dan is die akte opgemaakt door de Erpse notaris Meyer. Staat er voor het aktenummer bv. Veghel, dan is dit een akte opgemaakt door de Veghelse notaris . Akten, waar Gemert voor staat, zijn opgemaakt door  de Gemertse notaris . Zo ook met Uden. Vanzelfsprekend zijn de laatste drie te vinden in het resp. Veghelse, Gemertse en Udense notarieel archief.

 In deze 10 jaar worden ongeveer  183 huizen genoemd. Sommige huizen echter wel 2 of meer keer. Aanvullende gegevens staan cursief afgedrukt. Staat er een huis op een perceel, dan is dat perceelsnummer onderstreept. In bijna alle gevallen verwijs ik naar de situatie in 1832. Als er nu in 2012, op dezelfde of ongeveer dezelfde plek nog een huis is, vermeld ik het adres nu in 2012.  
Van een flink aantal akten zijn in de Erpse heemkamer kopieën van het origineel aanwezig. Als er zo’n kopie is, dan is het akte nummer en datum onderstreept en vetgedrukt.

Zie ook de ordners in de Erpse heemkamer, een voor iedere sektie apart. Daarin zijn meer gegevens te vinden over het betreffend huis. In totaal heb ik in deze periode  633 akten doorgenomen.

 Mijn excuus, ondanks grote zorgvuldigheid, voor eventuele fouten in de aanvullende gegevens.

 In  2012,  Martien van Berlo,.

 

1860.                                                                                                                                                 Erp. Akte 2, Op4-1-1860,  Verkoop voor 100 gulden.Petrus v. Schijndel, boer te Erp, in de Laren verkoopt, aan  Joh’s Bekkers, arbeider te Erp, bouwland in de Laren,  I 468 en 469, groot 19 roei en 40 ellen,  Hierop staat een huisje, dat voor 1 april  a.s. zal worden afgebroken

 

Erp. Akte 3, Op 5-1-1860, Verkoop voor   gulden. Joh’s Delissen, zonder beroep, Gerardus Delissen, boer, Wilhelmina Delissen, dienstmeid, voornoemde Joh’s Delissen, als voogd over zijn minderjarige broers en zussen, Met name: Hendricus. Adriana, Joh’a, en Wilhelmina Delissen, kinderen van wijlen Willem Delissen X Joh’a Maria Goorts, allen te Erp, verkopen huis in den Hoek, E 125 t/m 129,  afgebroken in 1861 of 1862. verder enkele losse percelen, bouw en weiland.  Het huis met aangelag  werd opgehouden. Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 4, Op 7-1-1860, Verkoop voor 280 gulden. Mathijs v.d. Elzen, boer te Erp, verkoopt aan Joh’s Peters, boer in den Hoek, hooiland E 218.

 

Erp. Akte 5, Op 13-1-1860, Verkoop voor 259.60 gulden. Joh’s Docters v. Leeuwen, ingenieur van de waterstaat te Gorinchem, verkoopt te Erp, hout op stam.

 

Erp. Akte 6, Op 16-1-1860, Deling tussen de kinderen van Gerardus Brugmans, X  Erp 1786, Joh’a Maria v. Lankveld.   Deelgenoten:  1. Caspar Brugmans, X Erp 1828, Joh’a Maria Gerits, boer,  2. Antonie Brugmans,  X Erp 1832, Elisabeth v.d. Tillaart, boer,  3. Antonetta Brugmans,  X Erp 1834, Adriaan Verstegen, boer te Beek en Donk,   4. Maria Brugmans, X  Erp 1829, Willem Timmers, boer,  5. Joh’s , Jennemaria, en Joh’a v.d. Tillaart, kinderen en erfgenamen van : Antonie v.d. Tillaart,  X Erp 1832,  Joh’a Brugmans.  Lot 1, aan Caspar Brugmans, de percelen  I  459,  en de ½ van E 208.  Lot 2. Aan Antonie Brugmans, Huis op Keldonk, K 336, 337, 338, 339,  Nu in 2012, hier huis, Oudestraat 17, Verder K 340, 619, 620, 621, 622, 623.  Lot 3, aan Antonetta Brugmans, X Adriaan Versteegden, de percelen: F 116,  117, en 118. En een deel van E 225.   Lot 4. Aan  Maria Brugmans, X Willem Timmers, de percelen: I  202, 194,  F 135.  Lot 5. Aan Joh’a Brugmans, X Antonie v.d. Tillaart,  Huis in het Hurkske, F 120, 121, 122, Nu in 2012, hier boerderij, Hurkske 25, Verder F 123, 124, 125, 142, 113, G 4 , 5.  En de ½ van E 464.  Kopie aanwezig.

 

Erp. Akte 9, Op 21-1-1860, Deling tussen  de kinderen van Peter v.d. Berg,  X Erp 1797, Maria Ansems.  Deelgenoten:  1. Joh’s Peter v.d. Berg, boer.  2. Lamberdina v.d. Berg,  X Erp 1840,  Adriaan Ketelaars, boer. 3. Wilhelmina v.d. Berg, dienstmeid.  4. Hendrina v.d. Berg, X Erp 1828, Nicolaas Bouw, boer. Allen te Erp.  Lot 1, aan Joh’s Peter v.d. Berg, roerend goed en geld.  Lot 2, aan Adriaan Ketelaars, vee. Lot 3, aan Wilhelmina v.d. Berg, geld.  Lot 4,  Aan Nicolaas Bouw, enz, Huis op de Kraanmeer, C 4, 5, 6, 10, 29, 30,  Nu in 2012, huis, Kraanmeer 7,  Verder C 31, 32, 33, 34, 58, 59, A 7, 36.   Kopie aanwezig.

 

Erp. Akte 10, Op 23-1-1860, Verkoop voor 215 gulden. Christina v. Berlo, X Lambertus v. Roosmalen, boer te Dinther. Verkoopt aan Joh’s, Willem, Maria v. Berlo. Leonardus Donkers, X Joh’a v. Berlo. Anna Maria v. Berlo, X Adriaan v.d. Boogaard, allen boer te Erp, 1/36 deel in huis enz op het Looyeind,  C 53, 166, 178, 180, 189,  D 18, 28, 43, 58, 59, 61, 62, 63, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 125, 179, 182, 210, 234, 265, 328, 427, 437, 330, 723, 737, 745,  Het huis op D 58 is afgebroken rond 1866, het stond aan de Boterhurken, tegenover huis no 6,  en net voorbij Boterhurken 3.  Aangekomen bij erfenis van hun broer: Antonius v. Berlo.

 

Erp. Akte 11, Op 23-1-1860, Verkoop voor 1040 gulden. Antonie v.d. Berg, smid te Erp, als gelaste van Henricus Joh’s Docters v. Leeuwen, ingenieur bij  Rijkswaterstaat, te Gorinchem, verkoopt schaarbosch, mastbos, bouw en weiland.B 495, 496, en 497, aan Mathijs Ketelaars, voor 360 gulden, Verder aan Willem v.d. Biggelaar, F 241, aan Peter v.d. Tillaar, E 414. 

 

Erp. Akte 13 en 21, Op 31-1 en 7-2-1860, Openbare verkoop ten huize van Antonie v. Hemert, op Boerdonk.   Hendricus v. Bragt, boer te Erp. Daniel v.d. Loo,  X Erp 1851, Willemijna v. Bragt, boer te Gerwen. Peternel en Joh’a v. Bragt, ongehuwd meerderjarigen,  te Erp, en voornoemde Hendricus v. Bragt, curator over zijn broer Joh’s v. Bragt, verkopen een huis met aangelag op Boerdonk, G 59, 60, 61,  afgebroken, stond aan de Tolentijnstraat, Verder G 62,  Verkocht aan Leendert Scheepers, voor 960 gulden, Verder verkocht aan Geertrui v.d. Aa, Wed. Kanters, de percelen,  de percelen G 279 en 292, voor 380 gulden. Verkocht aan Adrianus Biemans,  G 330 en 331 voor 490 gulden. Verkocht aan Joh’s v.d.   Rijt,  perceel G 307, voor 650 gulden.   Aangekomen bij erfenis van hun ouders: Hendricus, v. Bragt, X Hendrina Raaymakers. 

 

Erp. Akte 17, Op 3-2-1860, Verkoop voor 103.60 gulden. Cornelis de Loecker, rentenier te Vught, verkoopt schaarhout te Erp.

 

Erp. Akte 18, Op 4-2-1860, Verkoop voor 130.30 gulden. Joh’s Bouw, boer te Erp, verkoopt maste hout.

 

Erp. Akte 19, Op 7-2-1860, Deling tussen Arnoldus de Groot, metselaar te Erp, X Lamberdina Kuypers, en Adriaan v. Boven, arbeider te Erp,  X Erp 1859, Antonetta Kuypers, delen de nalatenscap van ouders: Joh’s Kuypers, X Joh’a v. Hout,  Aan Arnoldus de Groot, enz, een huisje en erf enz. B 599, sloop in  1886, Verder B 445, en een klein deel van B 598.  Aan Adriaan v. Boven, enz. het grootste deel van B 598, en B 583.

 

Erp. Akte 20, Op 7-2-1860. Inventaris bij Lambertus Smits, geb. te Veghel in 1825, + Erp 1882,  Wedn. van Anna Maria Peters, boer op Boerdonk, als vader en voogd over zijn kinderen: Anna,  Maria en Hendrica Smits,  hebben geen onroerend goed.

 

Erp. Akte 23, Op 13-2-1860, Verkoop voor 450 gulden. Joh’s en Antonie v. Stiphout, boeren te Veghel, verkopen aan Gerardus v.d. Aa, boer te Erp, bouwland , B 627, aan de Morsehoef.

 

Erp. Akte 24, Op 13-2-1860, Verkoop voor 300 gulden. Joh’s en Antonie v. Stiphout, boeren te Veghel, verkopen aan Lambert Verbruggen, boer te Erp, bouw en hooiland, B 80 en L 189.

 

Erp. Akte 25, Op 13-2-1860,  Verkoop voor 2500 gulden.Joh’s en Antonie v. Stiphout, boeren te Veghel, Gerardus v. Stiphout, boer te Erp, Hendrina v. Stiphout, boerin te Erp, Catharina v. Stiphout, X Joh’s Dekkers, boer te Erp, Martinus v. Stiphout, smid te Boekel, Martinua Cornelis v. Haandel, boer te Erp, Peter Wils, X Joh’a v. Haandel, bakker te Erp, Martinus v.d. Aa, X Joh’a v. Haandel, boer te Erp, Lambert Welten, X Antonetta v. Haandel, boer te Erp, en Joh’s v. Keesel, boer te Boekel. Verkopen aan Lambert Verbruggen, boer te Erp, 35/36 deel in boerderij op het Oudveld,  B 593, 594, 62, 63, 64,  Nu in 2012, hier woonboerderij op Oudveld 5 en 3a, Verder B 67, 68, 75, 87, 477, 478.   Aangekomen bij erfenis van wijlen Willem v. Stiphout, + te Veghel. Zie ook verkoop,  op  31-12-1850, notaris  Wooldringh te Veghel.

 

Erp. Akte 28 en 29, Op 16-2-1860, Testamenten voor Peter Martinus v. Schijndel, boer in de Laren, en zijn vrouw, X Erp 1844,  Helena Peter Burgers, Aan elkaar.

 

Erp. Akte 31, Op 22-2-1860, Verkoop voor 146.35 gulden. Martinus en Sophia v. Berlo, broer en zus te Erp, verkopen roerend goed.

 

Erp. Akte 33, Op 26-2-1860, Deling tussen de kinderen van Poulus v.d. Putten, X Erp 1814, Margaretha v.d. Acker.  Deel genoten:  1. Joh’s v.d. Putten.  2. Maria Elisabeth v.d. Putten, X Erp 1854, Willem v. Asseldonk. Beiden boer op Boerdonk. Lot 1, aan Joh’s v.d. Putten, Huis op Boerdonk, G 86, 87, 88, Nu in 2012, hier huis, Lekerweg 1, Verder G 115, 133, 134, 162, 293, 321, 328, 329, samen 6 bunder en 8 roei.  Lot 2, aan Willem v. Asseldonk, enz, Huis op Boerdonk, G 82, 83, Nu in 2012, hier de huizen tolentijnstraat 3 en 5, Verder G 84, 110, 121, 128, 223, 326, 327, 455, 340, 341, 396,  H 58, 84, 93, 105, 106 en 133.  Kopie aanwezig.

 

Erp. Akte 34, Op 6-3-1860, Verkoop voor 386.15 gulden. Egidius Biemans, boer verkoopt roerende goederen.

 

Erp. Akte 35, Op 8-3-1860, Verkoop voor 471.90 gulden. Hendricus, Joh’a en Petronella v. Bragt, boeren te Erp, Daniel v.d. Loo, boer te Gerwen en Hendricus Verbakel, boer op Boerdonk, als toeziend curator over Joh’s v. Bragt., verkopen roerende goederen.

 

Erp. Akte 36, Op 12-3-1860, Hypotheek van 700 gulden. Willem Wassenberg, boer op het Looyeind, leent geld van Hendricus v.d. Heyden, rentenier te Uden, Borg: bouw en weiland, B 418, 424, 427, D 387, 718,  op o.a. het Looyeind.

 

Erp. Akte 40, Op 15-3-1860, Testament voor Hendrica Elisabeth v.d. Werk, particuliere te Erp, Zij wil dat het bij de deling van de goederen van haar overleden zus, Joh’a Caspardina v.d. Werk, aan haar nagelaten vruchtgebruik  gaat naar haar zus Margaretha Catharina v.d. Werk, Wed. Jan Willem v.d. Ven, en een som van 1500 gulden. Erfgenamen de kinderen van wijlen broer Willem Cornelis v.d. Werk, en haar broer Adrianus v.d. Werk, voor ¼ deel en aan zus Margaretha Catharina v. d. Werk, ¾ deel onder de last aan haar nicht Adriana Anna Docters v. Leeuwen, jaarlijks 150 gulden uit te keren. Kopie aanwezig.

 

Erp. Akte 42, Op 16-3-1860,  Hypotheek van 300 gulden. Joh’s Verputten, boer te Erp, leent geld van Eduard Joseph Corneille Marie de Kuyper, burgemeester van ’s Bosch,  Borg: huis enz, L 440 en 441,  aan de vogelenzang te Erp. Is al lang geleden afgebroken.

 

Erp. Akte 45, Op 22-3-1860, Verkoop voor 180 gulden. Wilhelmina v.d. Berg, vroeger Wed. X Erp 1840, Adriaan Lambert v.d. Tillaar, thans X Erp 1854, vrouw van Daniel Ketelaars, arbeider te Veghel, verkopen aan Elisabeth v.d. Biggelaar, zonder beroep te Erp een deels afgebroken huisje, erf en aangelag, B 120, 126,  afgebroken , stond tegenover, Morsehoef 11.

 

Erp. Akte 46, Op 22-3-1860, Verkoop voor 150 gulden. Elisabeth v.d. Biggelaar, zonder beroep te Erp, verkoopt aan Martinus Gerardus v.d. Biggelaar, boer te Erp, bouwland,  de ½ van B 90 en 120, noordwaarts.  En aan Gerardus Klaassen, boer, bouwland de andere ½ van B 90 en 120, zuidwaarts.

 

Erp. Akte 48, Op 27-3-1860, Verkoop voor 1000 gulden. Marte v. Haandel, boer te Erp, verkoopt aan Jan Baptist Lodewijk Marie v. Erp, genees, heel en verloskundige  te Erp,   Een huisplaats, M 227, 242, en 245, groot 38 roei en 56 ellen,  Aangekomen bij deling op 23-4-152, ( notaris Wooldringh te Veghel ). Het gaat hier om het doktershuis  vroeger op de hoek Kerkstraat, Cruygenstraat, alles hier afgebroken, Nu hier het Hertog Jan Plein.  Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 49, Op 28-3-1860, Verkoop voor 60 gulden. Joh’a Heykants en Theodora Heykants, arbeidsters te Erp, verkopen aan Maria v. Roosmalen, X Erp 1828,  Wed. Willem v.d. Velden, boerin te Erp, 1/3 in weiland  aan den Dijk, L 306.  Aangekomen van vader: Jan Heykants.

 

Erp. Akte 50, Op 29-3-1860, Verkoop voor 141.40 gulden. Joh’s v. Lankveld, boer te Erp, en Maria v.d. Krommenakker, Wed. Hendrik Crooymans, winkelierster te Erp, verkopen roerende goederen.

 

Erp. Akte 51, Op  31-3-1860, Testament voor Petronella v. Berkel, Wed. Jacobus Hendriks, winkelierster. Legaat aan Francis v. Berkel, te  Erp, Adriaan v. Berkel, te Gemert, de kideren van Maria v. Berkel, X Joh’s v.d. Leygraaf, te ’s Bosch, en de kinderen van wijlen  Joh’s v. Berkel, een som van 1000 gulden. Aan Cornelis Martinus Hendriks, te Erp, 400 gulden. en aan de pastoor van Erp, 200 gulden, Universeel erfgenaam is Joh’a Maria Hendriks, zonder beroep, bij haar inwonend.

 

Erp. Akte 52, Op 5-4-1860, Verkoop voor 1100 gulden. Mathijs v. Kessel, boer te Boekel, verkoopt 2 huizen te Erp,  M 336, 394, 395,  Allebei  na  1832 gebouwd, op  perceel M 200,( 1832 ),   Aangekomen bij koop op 3-6-1858, notaris Scheefhals te Uden. Verkocht aan Franciscus Muselaars, gemeente ontvanger te Erp. Eerder akte op 20-7-1857.  Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 53, Op 14-4-1860,  Hypotheek van1000 gulden. Peter v. Bragt en Hendricus Verbakel, X Wilhelmina v. Bragt, beiden boer op Boerdonk, lenen geld van Joh’s v.d. Broek, bakker te Gemert. Borg : huiz enz, op  Boerdonk, G 226, 227, 228, Nu in 2012, hier geen huis, Bovengenoemd huis stond tussen de Pastoor v. Schijndelstraat 2 en 6, Verder G  229, H 65, 69 en 128.

 

Erp. Akte 54, Op 27-4-1860,  Verkoop voor 28.80 gulden. Martinus v.d. Heuvel, winkelier te Erp,  verkoopt roerend goed.

 

Erp. Akte 56, Op 29-4-1860, Hypotheek van 1000 gulden. Joh’s Peter Biemans, boer te Erp, leent geld van Hendricus Godschalx, rentenier te Boekel, Borg: Huis in het Hurkske. F 15, 151, 156, 194, G 6, 7, 8,  I  188, 200, 201, Nu in 2012, hier huis, Hurkske 26.

 

Erp. Akte 57, Op 14-5-1860. Verkoop voor 200 gulden. Pieter Goossens, X Maria v. Lieshout, boer te Beek en Donk, verkopen aan Peter v. Bragt, boer op Boerdonk, bouwland, H 59 en 60 .

 

Erp. Akte 58, Op 16-5-1860. Verkoop voor 250.70 gulden. Joh’s Kerkhof, boer te Erp, verkoopt roerende goederen.

 

Erp. Akte 67, Op 15-6-1860, Verkoop voor 200 gulden. Antonetta Mikkers, spinster te Erp, verkoopt aan Martinus Arnoldus v. Lieshout, boer, een huisje aan den Boerdonksen Dijk,  I  522, 523, Nu in 2012, huis op Boerdonkse dijk 22, Verder I   524, 877,  Aangekomen in 1859. Op 16-3-1864 weer verkoop van dit huis, akte 42.

 

Erp. Akte 69, Op 15-6-1860,  Verkoop voor 330 gulden. Leendert v.d. Zanden, boer te Beek en Donk, verkoopt aan   Bouwland, H 45,  en dennebos, H 268,  op Boerdonk. Hem aangekomen van de gemeente Erp op 26-7-1843.

 

Erp. Akte 74, Op 20-6-1860, Verpachting. Willem Ramaer, te Helmond, Egidius Boerdonk, molenaar te Erp, en Michiel Strang sluiswachter op Keldonk,  verpachten gras in het Lijnt, voor 496 gulden.

 

Erp. Akte 76, Op 26-6-1860, Verpachting. Cornelis de Loecker, rentenier te Vught, verpacht  gras voor 383.25 gulden.

 

Erp. Akte 77, Op 27-6-1860,  Deling van de nalatenschap van Antonie v. Roosmalen. Deelgenoten:  1, Ardina v. Rosmalen, X Arnoldus v.d. Berg. De percelen K 473, 352 en 351.  2. a. Antonie v. Lieshout, timmerman, X Joh’a v.d. Boogaard,  op Keldonk.  2 b. Christiaan Bouw, X Maria v.d. Boogaard, boer op Keldonk, samen deel van K 330.   3. Martinus v, Berlo en Martinus Welten,  op Keldonk. samen deel van K 330.   4. Martinus Biemans, en Joh’a Maria Biemans, samen geld.

 

Erp. Akte 78, Op 29-6-1860, Deling tussen de kinderen van Willem Peters, X Hendrina v.d. Hurk.  Deelgenoten:  1. Gerardus Peters, boer.  2. En Hendricus v.d. Warenburg, velwachter te Erp, als gelaste van Petronella Peters, novice in het klooster te Deursen.  Lot 1, aan Gerardus Peters, Huis in den Hoek, E 124, 260, 261, 361, Nu in 2012, hier huis , Hoek 6, Verder E  362, 363, 364, 367, 189, 209,  F 99.  Lot 2, aan Petronella Peters, novice te Deursen, geld, 1800 gulden

 

Erp. Akte 79, Op 30-6-1860, Testament voor Peternel Delissen, zonder beroep te Erp, Legateert aan haar vader: Antonie Delissen, al hetgene waarover zij kan beschikken.

 

Erp. Akte 80, Op 2-7-1860, Deling tussen de kinderen van Martinus Jan v. Berlo, X Joh’a Maria v. Roosmalen. Deelgenoten:  1. Martinus v. Berlo.  2. Martinua Welten, X Sophia v. Berlo, beiden boer op Keldonk. Lot 1, aan Martinus v. Berlo, huis, stal enz. Op Keldonk, K 439, 440, 441, 442, Nu in 2012, hier huis, Kampweg 7, Verder K 470, 475, 557, 558, 524, 525, 526, H 184,  I 44, en de ½ van K 436,  samen 4.80 ha,  Lot 2, aan Martinus Welten, de percelen: K 572, 353, 359, 317, 384,  H 301. Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 81, Op 2-7-1860, Deling tussen de kinderen van Willem v.d. Boogaard, X Lamberdina v. Roosmalen.  Deelgenoten: 1. Antonie v. Lieshout, timmerman, X Erp 1852, Joh’a v.d. Boogaard.  2. Christiaan Bouw, boer,  X Erp 1845,  Maria v.d. Boogaard. Beiden op Keldonk.  Lot 1. Aan Antonie v. Lieshout enz. de percelen: K 110, 128, 564, deel van  I   3,   Lot 2. Aan Christiaan Bouw, enz. Huis op Keldonk, K  372,  Nu in 2012, hier ongeveer  huis, Antoniusstraat 15, Verder K 373, 374, 329. En deel van K 330.

 

Erp. Akte 83, Op 9-7-1860, Hypotheek van 600 gulden. Gerardus Delissen boer, leent geld van Joh’s Delissen, zonder beroep te Erp, Borg: Bouw en weiland, E 410, 251, 440, 449.  

 

Erp. Akte 84, Op 9-7-1860, Verpachting. Hendrik Willem v. Grasveld, ontvanger der domijnenwonend te ’s Bosch, verpacht tienden, te Erp en Boekel, voor 4879 gulden.

 

Erp. Akte 87, Op 11-7-1860, Verkoop voor 500 gulden. Maria v.d. Aa, boerin te Erp, verkoopt aan Jan v.d. Aa, smid te Erp, bouw en weiland op het Looyeind,  D 382, 383, 384, 385, en aan Geert v.d. Aa, boer te Erp, bouwland aan de Morsehoef, B 626.

 

Erp. Akte 88, Op 13-7-1860, Hypotheek van 700 gulden. Antonie Welten, boer, X Erp 1832, en zijn vrouw, Joh’a Maria Coolen, lenen geld van Hendrik Delissen, boereknecht te Erp, Borg : huis in de Laren, I 434, 600, 722, 599, 723, 435, afgebroken kort na 1860, Verder I  886 en 887, was in 1832, perceel  I 724, dit huis is gesloopt  in 1882.

 

 Erp. Akte 89, Op 14-7-1860, Verpachting. Joh’s v. Lankveld, boer te St. Oedenrode, verpacht graan voor 191.50 gulden.

 

Erp. Akte 90, Op 16-7-1860, Verkoop voor 200 gulden. Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, verkoopt aan Antonie v. Roosmalen, boer te Erp, dennebos, heide, bouw en weiland, aan het Veluws Dijkske, D 520, 521 en 522.

 

Erp. Akte 94, Op 18-7-1860, Verpachting. Joh’s v. Boxmeer, boer te Boekel, Antonie v.d. Elsen, boer te Boekel, Joh’s Biemans, te Erp, Hendricus v. Bragt, Daniel v.d. Loo, Peternel en Joh’a v. Bragt, verpachten graan voor 1025.50 gulden.

 

Erp. Akte 95, Op 18-7-1860, Verkoop samen voor 365 gulden. Joh’s Peter v.d. Sanden, Cornelis v.d. Sanden, Nicolaas v.d. Sanden, Mechelina v.d. Sanden, Joseph v. Haandel, X Helena v.d. Sanden, allen boer te Boekel, Jan v. Lieshout, Joh’s v. Lieshout, Lambertus Klaassen, X Catharina v. Lieshout, allen boer te Erp, Nicolaas v. Lieshout, Hendricus v. Lieshout, Joh’s v. Lieshout, Jan v. Lieshout, Theodorus v. Lieshout, Maria v. Lieshout, Martinus v. Rijbroek, Hendricus v. Rijbroek, Laurens v.d. Oever, X Hendrica v. Rijbroek, Adriaan Donkers, X Magdalena v. Rijbroek, allen boer te Veghel, Petrus Hendricus v.d. Ven, boer, Catharina, Hendrina, Adriana, en Maria v.d. Ven, allen dienstbode te Veghel. Verkopen bouwland te Erp, Hen aangekomen bij erfenis van hun oom Nicolaas v. Lieshout. Het gaat om perceel L 99, verkocht aan Pieter Wils,  perceel  L 50, verkocht aan Christiaan Cornelis Rietman

 

Erp. Akte 96, Op 21-7-1860, Hypotheek van 400  gulden. Antonie v. Roomalen, boer op het Looyeind, leent geld van Lambertus v. Hout, koopman te Veghel. Borg: bouw en weiland en heide, D 520, 521, 522, 762, 156, 192, 193, en 194, en C 148..

 

Erp. Akte 99 en 100, Op 11-8-1860,  Testamenten voor Geert v.d. Aa, boer te Erp, en zijn broer, Jan v.d. Aa, smid, beiden te Erp.    Aan elkaar. 

 

Erp. Akte 102, Op 4-9-1860, Verkoop voor 132.50 gulden. Willem Ramaer, fabrikant te Helmond, en Egidius Boerdonk, molenaar te Erp, verkopen gras in het Lijnt.

 

Erp. Akte 103, Op 8-9-1860, Verkoop voor 20 gulden. Lambert de Louw, boer in de Laren, verkoopt aan Willem v. Stiphout, boer in de Laren, weiland in de Laren, I  621.

 

Erp. Akte 105, Op 17-9-1860, Verkoop voor 60 gulden, Adriaan v. Boven, boer, X Antonetta Kuypers, en Arnoldus de Groot, metselaar, X Lamberdina Kuypers, beiden te Erp, verkopen aan Peter v. Lankveld, boer, heide en weiland, A 133,   de vader der verkopers is deze aangekomen van de gemeente op 28-7-1843.

 

Erp. Akte 106, Op 18-9-1860, Hypotheek van 100 gulden. Willem v. Stiphout, boer in de Laren, leent geld van de gemeente Erp. Borg: I 621, 622, 864, 865, grond in den Teewseler.

 

Erp. Akte 107, Op 19-9-1860, Verkoop voor 1143.62 gulden.  Joh’s Baptista v. Ham, rentenier te Cleve, Antonius Winandus v. Ham, priester en professor te Culemborg, Henriette Speeken, Wed. Friedrich Wilhelm Reinier v. Ham, zonder beroep, te Geldern, voor zich en als moeder en voogd van Ernst Joseph Hubert, Louis Nicolaas Hubert, Maria Theresia Antoinetta Hubertina, Julius Johann Hubert, Otto Joseph Hubert, Antoinetta Wilhelmina Maria is. Hubertina, en Clara Maria Hubertina v. Ham, Maria Josephina Walburga v. Ham, zonder beroep te Veghel, Josephus Hubertus Theodorus v. Ham, priester en professor te Maastricht, Antonius Wilhelmus Franciscus v. Ham, geestelijk broeder te Westmalle, en Louis Richard Leopold Joseph de Kuyper, notaris te Veghel, X Maria Anna Frederica v. Ham,  zij allen verkopen roerend goed, o.a. zilverwerk, meubelen etc te Veghel,

 

Erp. Akte 108 en 109, Op 5-10-1860,  Testamenten voor Leonardus v. Schijndel, geb. te Erp 26-6-1814, bakker te Erp, en zijn vrouw, Clasina Princen,  geb. te Aarle-Rixtel 1-12-1828, + Erp 7-1-1866.  Aan elkaar.

 

Erp. Akte 110, Op 9-10-1860, Verkoop voor 35.55 gulden. Joh’a v. Cleef, arbeidster te Erp, verkoopt roerend goed.

 

Erp. Akte 112, Op 12-10-1860, Verkoop voor 30 gulden. Willem v.d. Biggelaar, bierbrouwer te Erp, verkoopt vee.

 

Erp. Akte 113 en 114, Op 16-10 en 23-10-1860, Openbare verkoop. Antonie Willem v.d. Biggelaar, boer op Boerdonk, X Erp 1823, Geertrui  Arnoldus Bekkers, verkopen huis op Boerdonk,  G 89, 90,  afgebroken, stond aan de Lekerweg. Verder  G 91, 92, Deze verkoop werd opgehouden.

 

Erp. Akte 115, Op 23-10-1860, Verkoop voor 140 gulden , De verkopers uit vorige akte verkopen aan Willem v. Asseldonk, boer op Boerdonk, bouwland te Beek en Donk, ‘ den hoge zoete’, B 619. 

 

Erp. Akte  116, Op  23-10-1860, Verkoop voor 115 gulden. Dezelfde verkopers, aan Lendert Scheepers, boer  op Boerdonk, weilans ‘ den Dussert’ te Beek en Donk.

 

Erp. Akte 118, Op 27-10-1860, Verkoop voor 350 gulden. Laurens Geert v. Stiphout, arbeider te Erp, verklaart erfgenaam te zijn van  1/3 deel in de nalatenschap van zijn vader: Geert v. Stiphout, + Erp 26-7-1843, hetwelk hij verkoopt aan Martinus Molensteen, arbeider te Erp.

 

Erp. Akte 120, Op 30-10-1860, Deling tussen de kinderen van Joh’s Vogels, X Wilhelmina Smits.  1. Joh’s Vogels, boer,  2. Arie Raymakers, boer X Joh’a Vogels,  Lot 1. Aan Joh’s Vogels, de percelen: L 193, 194, 195, 107, C 174, dennebos,  B 97, ¼ in E 226, onverdeeld,  Lot 2, aan Arie Raymakers, enz, Huis op de Bolst, B 220, Nu in 2012, hier huis Voorbolst 3, Verder B 222, 230, 238, 503, 504, 609, C 90, 91, L 243.  Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 126, Op 13-11-1860, Verklaring door Adriana Vossenberg, dienstmeid, dochter van Joh’s Vossenberg, arbeider te Erp, X Erp 1834, en wijlen Adriana Raymakers, verklaart te schenken aan haar vader een huisje, erf, tuin enz. M 310, 311, ( In 1832, huis op M 46 ),  L 392, 333, Haar aangekomen bij erfenis.

 

Erp. Akte 127, Op 27-11 en 4-12-1860. Openbare verkoop ten herberge van Willem v.d. Biggelaar, aan de brug. Willem v.d. Berg, burgemeester te Erp, Willem v.d. Biggelaar, bierbrouwer, Cornelis v.d. Biggelaar, boer, allen te Erp, als leden van het gemeentebestuur, verder Willem v.d. Burgt, boer, Gijsbertus Manders, boer te Boekel, Peter Klaassen, boer te Erp, verkopen percelen aan de Zuid-Willems Vaart, H 209, 210 en 211, t/m 232,  alles opgehouden.

 

Erp, Akte 130 en 134, Op 10-12 en 14-12-1860, Openbare verkoop. Pieter Fentener v. Vlissingen, fabrikant te Helmond, en Godefridus v. Glabbeek, fabrikant te Helmond, als gelaste van Friedrich Wilhelm Beckenbach, koopman, en zijn vrouw, Lucretia Alberdina Henriette Ramaer te Bradford in Yorkshire,   Engeland,   verkopen weiland aan de Zuid Willemsvaart op Keldonk.

 

Erp, Akte 132, Op 13-12-1860,  Hypotheek van 350 gulden. Anna Maria Peters, Wed. Dirk Joh’s Beekmans, Gerardus Beekmans, en Hendricus Verbakel, boer, X Joh’a Beekmans, Lenen geld van Peter Schepers, zonder beroep te Boekel, Borg: K 482, 483, 484, 485, 536, 587, 538, Nu in 2012, hier huis, Kampweg 22, Verder K 644, 510, 682,  I  874, 875.  Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 133, Op 15-12-1860, Verpachting, Antonie Delissen boer te Erp, verpacht voor 6 jaar, aan Jan v.d. Asdonk, boer, te Erp, een boerderij aan den Dijk, met schop, schuur, erf en aangelag, L 123, 133, 16, 69, 70, Nu in 2012, hier huis Achterdijk 11, Verder  L  71, 76, 85, 124, 127, 138, 140, 316, 315, 142, 436, 439, 449, 307, 488. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

 

1861.                                                                                                                                                        Erp. Akte 1, Op 5-1-1861, Verkoop voor 20 gulden. Antonetta Qweens, X Erp 1825, Cornelis Coolen, boerin op Keldonk, verkoopt aan Lucas Coolen, boer op Keldonk, weiland, I  695, 14 roei. Geen titels van aankomst.

 

Veghel, Akte 10, Op 25-1-1861, Jan Raaymakers, boer te Veghel, X Margaretha Donkers. Hebben 2 kinderen.

 

Erp. Akte 12,  Op 2-2-1861, Verkoop voor 150 gulden. Arnoldus v. Lieshout, Geertruida v. Lieshout, Antonie v. Lieshout, en Hendrina v. Lieshout, allen boer te Erp, en Antonie v.d. Heuvel, X Erp 1858, Joh’a v. Lieshout, ook te Erp, kinderen van Peter v. Lieshout, X Erp 1813 Goordina v.d. Velden.  verkopen aan Leendert Lucas Coolen, arbeider op Keldonk, een huisje, erf en aangelag op Keldonk, en bouwland . I  855, en deel van 854,  samen 84 roei en 26 ellen,  Gebouwd rond 1850,op perceel  I  687.  Nu in 2012, hier huis, Sluisweg 19.  Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 30, Op 7-3-1861, Testament voor Maria Bouw, zonder beroep te Erp,  aan haar vader: Jan Bouw, boer te Erp.

 

Erp. Akte 34, Op 14-3-1861, Verkoop voor 50.50 gulden. Hendrik v.d. Biggelaar, boer te Erp, verkoopt hout op stam.

 

Erp, Akte 37, Op 15-3-1861, Verkoop voor 90 gulden. Adriaan v. Lankveld, bakker te Erp, verkoopt aan Joh’s v.d. Rijdt, boer op Boerdonk, dennebos,  aangekomen van de gemeente Erp, juli 1855.

 

Erp, Akte 45, Op 12-4-1861, Deling tussen de kinderen van Mathijs Peter Ketelaars, X Christina Bouw.  Deelgenoten:  1. Joh’s v. Berlo, X Erp 1850, Maria Ketelaars.  2. Joh’a Ketelaars, boerin.  3. Ardina Ketelaars, boerin.  4. Hendrik Ketelaars, boer te Erp.  5. Peter Ketelaars, boer te Boekel.  Lot 1, aan de eerste 3 deelgenoten,  een huis, op het Oudveld,  B 193, 194, 497, 495, 496, 203, Nu in 2012, hier boerderij, Oudveld 10, Verder B 204, 205, 211, 217, 218, 383, 409, 426, 510, 511, 512, 513, 524, 525, 526,  C 84,  D 4, 5,  174, 181, 335, 356. Tesamen 12.21 ha.  Lot 2, aan Hendricus Ketelaars, roerend goed,  Lot 3, aan Peter Ketelaars, boer te Boekel, roerend goed.  Kopie is aanwezig.

 

Veghel. Akte 101, Op 7-5-1861, Hypotheek van 100 gulden. Adriaan v. Boven, arb. te Erp, X Antonetta Kuypers,  leent geld van Hendrina v. Heeswijk te Veghel.  Borg : bouwland te Erp, B 635, groot 39 roei en 40 ellen.

 

Erp. Akte 49, Op 9-5-1861, Deling tussen de kinderen van Hendrik v.d. Berg, X Joh’a v.d. Wijst.  Deelgenoten:  1. Joh’s v.d. Berg, boer.  2. Joh’a v.d. Berg, X Erp 1839, Lambert v. Lieshout, boer.  3. Lamberdina v.d. Berg, zonder beroep.  4. Peter v.d. Berg, boer, allen te Erp, en Wilhelmina v.d. Berg, vroeger Wed. van Adriaan v.d. Tillaar, nu,  X Erp 1854, getrouwd met Daniel Ketelaars, arbeider te Veghel.  Lot 1, aan Joh’s v.d. Berg,  huis op de Kraanmeer,  C 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  Nu in 2012, huis, Kraanmeer 9, verder A 3, 37, 38, 50.  De andere deelgenoten krijgen geld.  Kopie is aanwezig.

 

Veghel. Akte 50, Op 9-5-1861, Testament voor Wilhelmina v.d. Berg, vroeger Wed. Adriaan v.d. Tillaar, thans vrouw van Daniel Ketelaars, arbeider te Veghel. Aan haar huidige man.

 

Erp. Akte 51, Op 13-5-1861, Hypotheek van 400 gulden.   Peter Ketelaars, boer te Boekel leent geld van  Joh’s Vogels, boer, Borg: de percelen: L 107, 193, 194, 195, C 174,  B 97.

 

Erp. Akte 52, Op 14-5-1861, Verkoop voor 56.30. Arnoldus de Groot, metselaar te Erp, verkoopt roerend goed.

 

Erp. Akte 53, Op 21-5-1861, Verkoop voor 625 gulden. Adriaan v.d. Boogaard, boer op Keldonk, verkoopt aan Leonardus Donkers, zijn zwager, schoenmaker, de onverdeelde ½ in huis schuur, erf en tuin, aan de Kerkstraat, M 29, 30, 31, en 130, Nu in 2012, hier huizen Kerkstraat 20 en 22,   Hem aangekomen bij koop op 25-8-1859.

 

Erp. Akte 54, Op 21-5-1861, Verkoop voor 78.95 gulden. Antonie v.d. Berg, smid te Erp aan de Brug, verkoopt bultturf te Boekel.

 

Erp. Akte 57, Op 29-5-1861, Verkoop voor 200.65 gulden. Martinus Biemans, en Hendrik Koolen, beiden boer, verkopen roerende goederen.

 

Erp. Akte 59 en 61, Op 4-6 en 11-6-1861, Openbare verkoop. Pieter Wils, bakker, X Erp 1858, Joh’a v. Haandel, Adriaan Delisse, boer als voogd over Gerardus v. Haandel, onm. zoon van wijlen Arnoldus v. Haandel, X Erp 1836, en medewijlen, Joh’a Schippers, verkopen: Een huis, erf, tuin en aangelag in de Kerkstraat, M 24, en 127,  Nu in 2012, hier huis Kerkstraat 10 en 12, voor 1855 gulden, aan Pieter Wils, enz. . Verder nog een huis, stal, erf, tuin en aangelag  enz, op de Bolst, B 225, Nu in 2012, hier woonboerderij, Voorbolst 5, Verder B 226, 227, 228, 602. Dit huis verkocht  aan Joh’s Ketelaars , voor 7400 gulden.

 

Erp.  Akte  60,  Op 11-6-1861, Verkoop voor 500 gulden. Geertruida v.d. Biggelaar, dienstmeid te Boekel, verkoopt aan Bartholomeus v.d. Heuvel, boer op de Bolst, bouwland op de Bolst,  B 610, groot 51 roei en 20 ellen.

 

Veghel, Akte 127, Op 13-6-1861, Joh’s v.d. Biggelaar, boer te Veghel, X Elisabeth Kerkhof,  Lambertus, ookwel genaamd Gerardus v.d. Biggelaar, Joh’s v. Berkel, X Wilhelmina v.d. Biggelaar,

 

Erp. Akte 65,  Op 17-6-1861, Verkoop voor 1500 gulden. Joh’a v.d. Bosch, Wed. Hendricus Spierings, boerin te Uden, verkoopt aan Antonie vd. Bosch, Martinus v.d. Bosch, de jongste, en Francijna v.d. Bosch, allen boer te Erp, De ½ in huis en grond : K 66, 77, 218, 219, Nu in 2012, hier huis, Oudestraat 3, Verder K 220, 221, 222, 223, 228, 232, 235, 237, 259, en 1/3 in K 54, 55, 258, 291, 399 en 155. Aangekomen van haar ouders.

 

Erp. Akte 67,  Op 25-6-1861, Verpachting. Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, verpacht hooigras in het Lijnt voor 356.25 gulden. .

 

Erp. Akte 69,  Op 27-6-1861, Verpachting. Hendrica v.d. Werk, zonder beroep te Erp, verpacht hooigras.

 

Erp. Akte 70,  Op  2-7-1861,  Verpachting. Cornelis de Loecker, retenier te Vught, verpacht hooigras,

 

Erp. Akte 71,  Op 5-7-1861, Verkoop voor 79.65 gulden. Adriaan v. Wanrooy, arbeider te Erp, verkoopt roerende goederen.

 

Erp. Akte 72, Op 5-7-1861, Testament voor Jan Dirk Schellings, kroeghouder op Keldonk, bij sluis 5, Vermaakt aan zijn vrouw, X Erp 1849,  Bernardina Terhorst, het vruchtgebruik van alles onder de bepaling dat zij aan hun dochter Wilhelmina Schellings, jaarlijks 10 gulden uit zal keren, zolang zij ongehuwd inwoont.

 

Erp. Akte 74, Op 10-7-1861, Verklaring. Antonie Kuypers, boer te Erp, en Geert v. Lankveld, boer te Uden, verklaren zich tot borg te stellen voor Joh’s v. Lankveld, boer op de Hultsche hoef, te St. Oedenrode, voor een kapitaal van 1400 gulden, die dit verschuldigd is aan Eduard Joseph Corneille de Kuyper, burgemeester van ’s Bosch.

 

Erp. Akte 76, Op 11-7-1861, Verpachting, Eduard Leurs, ontvanger der registratie en domijnen te St. Oedenrode, verpacht korentienden te Erp en Boekel, voor 5805 gulden.

 

Erp. Akte 86, Op 7-8-1861, Testament voor Antonie v.d. Rijdt, boer te Erp, Legateert aan zijn moeder, Jennemaria v.d. Tillaart, X Erp 1820, Wed. Matheus v.d. Rijdt. Alles wat zij bezit.

 

Erp. Akte 87, Op 12-8-1861, Deling tussen de kinderen van Lambert v.d. Boogaard, X Erp 1804, Wilhelmina v. Dooren. Deelgenoten:  1. Catharina v.d. Boogaard, X Erp 1835, Antonie v.d. Akker, boer.  2. Maria v.d. Boogaard, X Erp 1836, Martinus v.d. Kraanmeer, boer, beiden te Erp.  Lot 1, aan Catharina enz. Huisje, B 567, groot 2 roei en 54 ellen, Is al lang geleden afgebroken. Verder  B 454, 145, en deel van 457, Lot 2, aan Maria enz. Huisje en tuin, B 566, 456, 462 en deel van B 457. Is ook al lang geleden afgebroken.  Zie ook akte 103, in 1861.

 

Erp. Akte 89, Op 15-8-1861, Deling tussen de kinderen van Jan v.d. Hurk, X  . Deelgenoten:  1. Joh’s Kemps, boer, 2. Joh’s Welten, boer, X Francina v.d. Hurk, delen een weiland, aan de Zuid-Willemsvaart, H 208, aan Kemps, en H 207, aan Joh’s Welten, X  v.d. Hurk, Aangekomen 25-7-1843.

 

Erp. Akte 91, Op 28-8-1861, Verkoop voor 180.75 gulden. Antonie v.d. Berg, metselaar, Martinus Hurkmans, boer, beiden te Erp, en Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen. verkopen  roerende goederen.

 

Erp. Akte 93, Op 2-9-1861, Verkoop voor 450 gulden. Marten Hurkmans, boer, Joh’a Wilbers, boerin, Jan Wilbers, boer, allen te Erp, Joh’s Sanders, X Joh’a Verbruggen, voerman te Veghel, Nicolaas Verbruggen, arbeider te Veghel, Joh’a Maria Verbruggen, boerin te Erp, Hendrik v. Dooren, wever te Gemert, X Ardina Verbruggen, Renier Hurkmans, boer te Gemert, Arnoldus Hurkmans, boer te Gemert, Joh’a Hurkmans, Wed. Peter v. Velthoven, boerin te Erp, verkopen aan Wilbrord Kerkhof, boer, te Erp, weiland , E 204 en 205.   Aangekomen bij erfenis van wijlen Willem Hurkmans.

 

Erp. Akte 96, Op 24-9-1861, Verkoop voor 150 gulden. Marten v.d. Tillaar, boer te Erp, verkoopt  aan Joh’s Ketelaars, boer op de Bolst, weiland op de Morsehoef, B 296.

 

Erp. Akte 98, Op 27-9-1861, Verkoop voor 100 gulden. Marten v.d. Tillaar, boer, verkoopt aan Jan v.d. Elsen, boer beiden te Erp, ¼ in  hooiland, E 392.

 

Erp. Akte 103, Op 14-10-1861, Hypotheek van 200 gulden. Antonie v.d. Akker, en zijn vrouw, X Erp 1835, Catharina v.d. Boogaard, lenen geld van Cornelia v. Lieshout, Wed. Peter Verbruggen, te Boekel. Borg: huis  op de Morsehoef, B 567,  454, 145 en 568.  Zie ook akte 87, in 1861.

 

Erp. Akte 108, Op 28-10-1861, Verkoop voor 100 gulden. Jan Dekkers, boer te Beek en Donk, verkoopt aan Cornelis v.d. Biggelaar, boer op het Looyeind, bouwland.

 

Veghel, Akte 209, Op 7-11-1861, Verkoop voor … Adriaan v.d. Hurk, op Zijtaart, gelaste van Antonie v. Eert, boer op Zijtaart, bouwland in de Lijnse kampen, K 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, en hooiland Op Keldonk, K 360, Aangekomen uit de nalatenschap van. Antonie v. Eerd, + Veghel 1809, Verder Hendrina v Eerd, + Veghel 4-7-1859, en Godefridus v. Eerd, + Veghel 10-8-1861.

 

Erp. Akte 113 en 116, Op 11-11 en 25-11-1861, Openbare verkoop in de herberg van Willem v.d. Biggelaar. . Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, verklaart dat Adriana Anna Elisabeth Docters v. Leeuwen, destijds zonder beroep te Gorinchem, schuldig is aan  Hendrik Hagenaar, senior, ook wonend te Gorinchem, een bedrag van 1000 gulden. Hij is thans eigenaar geworden en verkoopt wat als borg stond : een huis, schop, erf, tuin en aangelag op de Bolst,  B 289, 291, 292, 558,  In 1832,  B 290,  afgebroken rond 1960, laatste bewoner was Wim  de Wild. Verder B 286, 287, 294, 295, 299, 298, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, tesamen 8.bunder en 8 ellen.    Werd wegens te laag bod opgehouden.

 

Erp. Akte 114, Op 19-11-1861, Testament voor  Hendrik v. Boxmeer, zonder beroep te Erp, Lagateert aan zijn vrouw, Maria v.d. Tillaart, alle roerende goederen en hypotheken.

 

Uden. Akte 242, Op 27-11-1861, Hypotheek van 100 gulden. Willem v. Stiphout, boer in de Laren, leent geld van Peter Jacobus de Groot, schaapsherder te Uden. Borg: Huis in de Laren , I  21, 622, 864 en 865, samen 1.2520 ha. Verder G 478.

 

Erp. Akte 119, Op 29-11-1861, Verkoop voor 3000 gulden. Margaretha Goorts, meerderjarige jonge dochter , zonder beroep te Erp, verkoopt aan Gerardus Peeters, boer, een boerderij, en grond in het Hurkske, I   195, 196, 197, 198, 199, Nu in 2012, hier huis, Hurkske 24, Verder  I   203, 490, F 138 en E 150, samen 5.0124 ha. Verder 1/3 in K 660, en ¼ in F 212.  Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 120, Op 29-11-1861, Verkoop voor 800 gulden. Margareta Catharina v.d. Werk, Wed. X Erp 1827, Jan Willem v.d. Ven, rentenierster te Erp, verkoopt aan Dielis v. Berkel, winkelier te Erp, een huis, stal, en tuin, aan de Kerkstraat, M 319, gebouwd op perceel M 194, Verder M 409, groot 19 roei en 10 ellen.  Haar aangekomen bij onderhandse deling op 12-2-1848.

 

Erp. Akte 121 en 122,  Op 2-12-1861,  Testamenten voor Francis Lucius, en zijn vrouw, X Erp 1854, Hendrina Klaassen. Aan elkaar. Francis Lucius is 3 x getrouwd geweest, X 1 met W. Smits, X 2 1830, en X 3 in 1854.

 

Erp. Akte 125, Op 10-12-1861, Verkoop voor 150 gulden. Cornelis Dirks, hoefsmid te Erp, X Joh’a Pennings, verkoopt aan Joh’s Pennings, hoefsmid te Boekel, huisje , erf, tuin in het Rondeel.

 

Erp, Akte 132, Op 20-12-1861, Verkoop voor 295.45 gulden. Hendrica v.d. Werk, zonder beroep te Erp, verkoopt hout op stam.

 

1862.                                                                                                                                                 Erp. Akte 1,  Op 2-1-1862,  Verkoop voor  826.75 gulden.  Antonet v. Dinken, Wed. Jan v.d. Bosch, verkoopt roerende goederen.

 

Erp. Akte 2,  Op 2-1-1862, Verkoop voor 230 gulden. Adriaan v. Boven, arbeider te Erp, X Antonetta Kuypers, verkoopt aan Joh’s Wilbers, boer te Erp, bouwland op de Morsehoef, B 635.

 

Erp. Akte 5, Op 6-1-1862, Testament voor Daniel Ketelaars, arb. te Veghel, X Erp 1854, Wilhelmina v.d. Berg, vroeger X Erp 1840, Wed. van Adriaan v.d. Tillaart . Aan Wilhelmina v.d. Berg.

 

Erp, Akte 6 en 7, Op 6-1-1862,  Testamenten  voor  Arnoldus Sleegers, koopman te Erp,  en zijn vrouw, Joh’a Govers. Aan elkaar, en aan de pastoor 50 gulden.

 

Erp. Akte 8, Op 7-1-1862,  Verkoop voor 423.20 gulden. Joh’s v. Asseldonk, boer te Erp, verkoopt hout op stam.

 

Erp. Akte 10, Op 14-1-1862, Verkoop voor 247.65 gulden.  Jan Biemans, boer te Erp, verkoopt roerende goederen.

 

Erp, Akte 11, Op 15-1-1862, Verkoop voor 125.70 gulden. Christiaan Cornelis Rietman, gepensioneerd ambtenaar te Erp, verkoopt hout.

 

Erp. Akte 12, Op 17-1-1862, Verkoop voor 135.05 gulden. Hendrica v.d. Werk, zonder beroep te Erp, verkoopt hout.

 

Erp. Akte 14, Op 28-1-1862, Christiaan Cornelis Rietman, gepensioneerd Ambtenaar te Erp, verkoopt hout op stam.

 

Erp. Akte 15, Op 28-1-1862, Huurcontract. Gerardus Peters, boer, verhuurt aan Marten v. Stiphout, boer, een boerderij in het Hurkske, I  195, 196, 197, 198, 199, Nu in 2012, hier huis, Hurkske 24, Verder I  203 en 490. voor 1 jaar, voor 170 gulden.  Zie ook akte 119, in 1861.

 

Erp. Akte 23, Op 19-2-1862, Verkoop voor 180 gulden. Peter v. Lankveld, boer te Boekel verkoopt aan Gerardus v. Lieshout, boer te Volkel, een onverdeeld ¼ deel in hooibeemd en hakhout,

 

Erp. Akte 25 en 33, Op 24-2 en 3-3-1862, Openbare verkoop ten herberge van de Wed, Antonie v. Hemert, bij de pont  Leendert v.d. Aa, boer, X Erp 1854, Adriana Maas, te Erp, en Lambert v. Gerwen, X Francijna Maas, boer te Gemert, verkoopt bouw en weiland,  F 167, G 287, H 66 en 67,  G 364, aan diverse kopers,  op Boerdonk. Voor 1202 gulden. Zie ook akte 40, in 1862.

 

Erp. Akte 31, Op 28-2-1862, Verkoop voor 581.05 gulden. Antonet v. Dinken, Wed. Jan v.d. Bosch, boerin op Keldonk, en Jacobus v. Maaren, kuiper te Boekel, verkopen roerende goederen.

 

Erp. Akte 32, Op 3-3-1862, Verkoop voor 200 gulden. Lamberdina v.d. Tillaart, zonder beroep te Erp, verkoopt aan Marte v. Haandel, boer, een huisje, schuur, erf, enz. aan de Kerkstraat,  M 416 en 417, Was in 1851,  M  338 en 339, groot 6 roei en 90 ellen. In 1832, perceel M 241, Haar aangekomen bij koop Akte 148, Op 17-9-1851. ( Wooldringh ). Put op erf van Hendrina Schepers blijft samen eigendom. Zo ook het schuurtje. Zie ook akte 24-10-1836,

 

Erp. Akte 35 en 36, Op 6-3-1862,  Testamenten voor Lambertus Welten, boer, X Erp 1856,  en zijn vrouw, Antonetta Cornelis v. Haandel,  Aan elkaar.

 

Erp. Akte 38, Op 19-3-1862, Verkoop voor 450 gulden. Jan Dekkers, boer te Beek en Donk, verkoopt aan Lambert Dekkers, boer, te Erp, bouw en weiland, D 104, 105, 106, 698, 701.    Aangekomen bij koop op 30-5-1859.

 

Erp. Akte 40, Op 23-3-1862,  Deling tussen de erfgenamen van Catharina Schepers, Wed. Joh’s v.d. Hurk, te Gemert.  Deelgenoten :  1. Leendert v.d. Aa, X Adriana Maas, boer te Erp.  en Lambert v. Gerwen, X Francijna Maas, te Gemert.  Van moederskant Margaretha scheepers, zus van Catharina Scheepers.    2. Willem Scheepers, boer te Gemert. Lot 1, aan Leendert v.d. Aa, en v. Gerwen, weiland, G 364,  Lot 2, aan Willem Scheepers,  broer van Catharina Scheepers,  geld 700 gulden. Aangekomen van bij erfenis van Catherina Scheepers, Wed. Joh’s v.d. Hurk, te Gemert. Zie ook akte op 3-3-1862.  

 

Erp. Akte 41, Op 25-3-1862, Deling tussen Jan v.d. Elsen, boer, en Lambert Geert v. Stiphout, arbeider, beiden te Erp, Zij delen een weiland, vroeger heide, op de Bolst, Wat zij als heide hebben gekocht van de gemeente Erp in juli 1855. Het N.W. deel van A 206, aan Jan v.d. Elsen, Het Z.O. deel van A 206, aan Lambert Geert v. Stiphout.

 

Erp. Akte 43, Op 28-3-1862, Verkoop voor 60.95 gulden. Joh’s Blom, rentenier te Erp, verkoopt roerende goederen.

 

Erp. Akte 44, Op 29-3-1862, Verkoop voor 123.40 gulden, Antnet v. Dinken, boerin op Keldonk, Wed. Jan v.d. Bosch, verkoopt roerende goederen.

 

Erp. Akte 45, Op 1-4-1862, Verkoop voor 2000 gulden. Petronella v. Berkel, X Erp 1838, Wed. Jacobus Hendriks, winkelierster te Erp, aan de brug, verkoopt Joh’a  Maria Hendriks, vrouw van Josephus Kerkhof, zonder beroep te Erp, 79/192 ste deel in huis, erf tuin en aangelag, I  129, 130 en 131, Nu in 2012, hier het tramstation , Molentiend 12, Verder I  141, 771,  verder 35/48 ste deel in bouw en hooiland,  Aangekomen bij koop voor not. v. Kemenade te Beek en Donk, op 4-1-1858.    Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 46, Op 1-4-1862, Testament voor Petronella v. Berkel, X Erp 1831, Wed. Jacobus Hendriks, winkelierster te Erp, aan de Brug, Universeel erfgenaam is: Joh’a Maria Hendriks, 26 jaar, zonder beroep bij haar inwonend.

 

Erp. Akte 47, Op 2-4-1862, Verkoop voor 1305.25 gulden. Het gemeente bestuur van Erp, verkoopt bomen op Keldonk.

 

Erp. Akte 48 en 49, Op  4-4-1862,  Testamenten voor Marten Hurkmans, boer, X Erp 1843, en zijn vrouw, Josina v. Dommelen, beiden te Erp, aan elkaar.

 

Erp. Akte 52, Op 11-4-1862, Verkoop  voor 70.90 gulden. Victor de Kuyper, burgemeester van Erp, wonend te Veghel, en Willem v.d. Biggelaar, bierbrouwer, en Cornelis v.d. Biggelaar, boer op het Looyeind, beiden te Erp, als leden van het gemeente bestuur van Erp, verkopen roerende goederen.

 

Erp. Akte 54, Op 15-4-1862, Verkoop voor 133.10 gulden. Jacobus, Joh’s en Joh’a Biemans, boeren te Erp, verkopen roerende goederen.

 

Erp. Akte 58, Op 25-4-1862, Verkoop voor 52 gulden. Joh’s Vogels, boer te Erp, verkoopt masthout.

 

Erp. Akte 61, Op 28-4-1862, Verkoop voor 45 gulden. Pieter Hanegraaf, zonder beroep te Erp, verkoopt aan Antonetta Hanegraaf,  winkelierster te Erp, roerende goederen.

 

Erp. Akte 62, Op 28-4-1862, Verpachting. Pieter Hanegraaf, zonder beroep te Erp, verpacht aan Antonie Hanegraaf, koopman te Erp, een huis met winkel aan de Kerkstraat, M 40, alsmede tuintje en bouwland, Nu in 2012, hier huis, Kerkstraat 48 en 50, voor 6 jaar voor 40 gulden per jaar.  Kopie aanwezig.

 

Erp. Akte 63, Op 29-4-1862, Verkoop voor 500 gulden. Pieter Wils, broodbakker te Erp, verkoopt aan Antonie v.d. Berg, onm. zoon van Adriaan v.d. Berg, en  Ida v.d. , Biggelaar, beiden te Erp overleden, met als voogd Hendrik v.d. Biggelaar, boer te Erp, hooiland,    D 258,  Aangekomen bij koop voor notaris Scheefhals te Uden, op 30-10-1861.

 

Erp. Akte 66 en 67, Op 6-5-1862,  Testamenten voor Theodorus v.d. Brand, boer, X Erp 1843,  en zijn vrouw, Hendrina Hendrik v. Haandel.  Aan elkaar.

 

Erp. Akte 73 en 74, Op 19-5-1862, Testamenten voor Gerardus Marten Klaassen, boer, X Erp 1860, en zijn vrouw, Maria Verbakel. Aan elkaar.

 

Erp. Akte 75, Op 22-5-1862, Verkoop. Het gemeente bestuur van Erp, verkoopt heideschalen en bultturf.

 

Erp. Akte 81 en 82, Op 4-6-1862, Testamenten voor Josephus Kerkhof, boer en herbergier, X Erp 1862, en zijn vrouw, Joh’a Maria Hendriks. Aan elkaar.

 

Erp. Akte 83 en 87, Op 10-6 en 17-6-1862, Openbare verkoop. Hendrik Ketelaars, schoolonderwijzer, op Boerdonk, voor zich, en als vader en voogd over Hendrika, Robertus en Peter Joh’s Ketelaars, geboren uit: wijlen Wilhelmina v. Otterdijk,  en Maria Antonetta Ketelaars, verkopen : percelen weiland  G 310 en 311, 433, en H 332. voor 962 gulden. G 433 en H 332 aangekomen bij koop van de gemeente op 4,5 en 6  nov.1850.

 

Erp. Akte 89, Op 20-6-1862, Verpachting. Pieter Arnoud Broers, ontvanger te Erp verpacht gras voor 68.45 gulden.

 

Erp. Akte 90, Op 20-6-1862, Hypotheek van 250 gulden. Marten v. Cleef, en Maria Teunissen, boer op den Dieperskant, lenen geld van Joh’s Kemps, Borg: Huis, enz. op den Dieperskant,  I  303, 312, 313, 314, afgebroken , stond in zijtuin, boerderij, Dieperskant 3, Verder  I 315, 354, 382, en K 514.

 

Erp. Akte 91, Op 21-6-1862, Verpachting. Cornelis de Loecker, rentenier te Vught, verpacht gras.

 

Erp, Akte 94, Op 25-6-1862,  Deling tussen de kinderen v. Berlo, te Boekel, Goederen te Boekel. Kopie aanwezig.

 

Erp. Akte 95, Op 26-6-1862, Testament voor Joh’a Maria Bekkers, zonder beroep te Erp. + Erp 26-9-1862. Legateert aan haar moeder Petronella Hurks, Wed. Aart Bekkers, al datgene war aan haar toebehoord.

 

Erp. Akte 96, Op 26-6-1862, Verkoop voor 100 gulden.  Anna Maria v.d. Putten,  Wed. Joh’s Verwegen, zonder beroep te Erp, verkoopt aan Petronella Verwegen, spinster te Erp, 3/8 deel in huisje, en heide op Heuvelberg, F 45 en 46, Nu in 2012, hier boerderij, Heuvelberg 20.

 

Erp. Akte 97, Op 1-7-1862, Verpachting. Antonet v. Dinken, Wed. Jan v.d. Bosch, boerin op Keldonk, verpacht granen te velde op Keldonk.

 

Erp. Akte 98, Op 3-7-1862, Verklaring. Joh’s Hendrik Docters v. Leeuwen, oud- ingenieur van de waterstaat, ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, wonend te Princenhage, verklaart te schenken aan zijn zoon Josephus Cornelis Eliza Docters v. Leeuwen, boer te Erp, een boerderij, schuur, tuin, en aangelag op de Bolst, B 6, 7, 8, 9, 10, 11. 15, 16, 17, 18, 21, 22, 286, 287, 289, 291, 292, 294, 295, 198, 299, 558, In 1832 hier huis B 290, afgebroken rond 1960. Laatste bewoner was Wim de Wild. Was toen in 1862 verhuurd aan Christiaan Rietman. verder hooiland op Erlicum , hetgeen hij had aangekocht van zijn dochter Adriana Anna Elisabeth Docters v. Leeuwen in 1860.

 

Erp. Akte 99, Op 8-7-1862, Verpachting. Eduard Leurs, ontvanger der registratie en domijnen te St. Oedenrode, verpacht korentiende te Erp en Boekel, voor 5621 gulden.

 

Erp. Akte 100, Op 8-7-1862,  Testament voor Jan Marinus Broers, luitenant ter zee 1e klasse aan boord van zijne majesteits stoomschip, ‘ de Cycloop’, te Nieuwe Diep, aan Anna Christina v.d. Ven, Wed. Jacobus Vriezekolk, zonder beroep te Erp.

 

Erp. Akte 101, Op 8-7-1862, Testament voor Anna Christina v.d. Ven, Wed. Jacobus Vriezekolk zonder beroep te Erp, aan Jan Marinus Broers, Zie vorige akte.

 

Erp. Akte 102, Op 8-7-1862,  Testament  voor  Pieter Arnoud Broers, ontvanger der Rijksbelastingen  te Erp, Aan Albertina Bastiana v.d. Werk, zonder beroep te Erp.

 

Erp. Akte 103, Op 8-7-1862, Testament voor Albertina Bastiana v.d. Werk, zonder beroep te Erp, Legateert haar onroerend goed aan Margaretha Catharina v. de Werk, Wed. Jan Willem v.d. Ven, en benoemt als universeel erfgenaam: Pieter Arnoud Broers, ontvanger te Erp.

 

Erp. Akte 106, Op 11-7-1862, Verpachting, Jacobus Biemans, boer in de Laren, verpacht granen te velde voor 390 gulden.

 

Erp. Akte  109 en 112, Op 6-8 en 13-8-1862, Openbare verkoop van hun erfenis door de kinderen van Albertus v.d. Wijst, X Wilhelmina Ketelaars. De verkopers:  Adriaan v. Haandel, X Theodora v.d. Wjst,  Joh’s v.d. Heuvel, X Maria v.d. Wijst,  Gerardus v.d. Rijdt, X Anna Maria v.d. Wijst,  Joh’a v.d. Wijst, Anna Maria v.d. Wijst, allen boer te Uden. Joh’s v. Berlo, X Elisabeth v.d. Wijst, boer te Boekel, Joh’s Theodorus v.d. Rijdt, boer te Uden, voor zich, en als voogd over Petrus, Joh’s, Willem, en Hendrik v.d. Rijdt, geboren uit wijlen Arnolda v.d. Wijst,   Huis, stal, schuur, erf, tuin en aangelag, op het Oudveld, B 94,  95, 96,  Nu in 2012, hier boerderij, Oudveld 7, Verder B  331, 84.  Het huis enz werd verkocht aan Leendert v. Dommelen. Het totale verkoopbedrag was 5810 gulden. Kopie aanwezig.

 

Erp, Akte 111, Op 12-8-1862, Verpachting. Het gemeente bestuur van Erp, verpacht gras in de Leemskuilen voor 55.90 gulden.

 

Erp, Akte 113, Op 14-8-1862, Verkoop voor 153 gulden. Gerardus v. Erp, koopman te ’s Bosch, verkoopt stroo.

 

Erp, Akte 116, Op 3-9-1862, Verpachting ten herberge  Michiel Strang, bij sluis 5.  Wouter Oppers, boer op Keldonk, als gelaste van Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, verpacht percelen weiland, aan Joh’s Peter Biemans, boer. En anderen.  Voor 413 gulden.

 

Erp. Akte 117 en 119, Op 4-9 en 11-9-1862, Openbare verkoop. Arnoldus v. Lieshout, Antonie v. Lieshout, Geertruida v. Lieshout, Hendrina v. Lieshout, allen boer te Erp, Antonie v.d. Heuvel, arbeider te Erp, X Joh’a v. Lieshout, allen kinderen Peter v. Lieshout, X Goordina v.d. Velden. verkopen een huis, stal, schuur, en aangelag, op den Dieperskant,  K 456, 457, Nu in 2012, hier huis, Sluisweg 18 en 20, Verder K 458, 459, verder de losse percelen:  I  905, 686, 688, 335, 769, Alleen de losse percelen,   M 78 en 81, werden verkocht samen voor 570 gulden, aan Gerardus v. Haandel, ten behoeve Adriaan v. Haandel.

 

Erp. Akte 118, Op 5-9-1862, Verpachting. Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, verpacht nagras, voor 181.25 gulden.

 

Erp. Akte 122, Op 3-10-1862, Verkoop voor 9.10 gulden. Gerardus v. Erp, koopman te “s Bosch, verkoopt stro.

 

Erp. Akte 123, Op 6-10-1862, Testament voor Peter v. Cleef,  arbeider te Erp, Legateert alles aan zijn vrouw, Joh’a Verbruggen.  ( X Erp 1861 ).

 

Erp. Akte 125, 130 en 131, Op 13-10-1862, Testamenten voor Lamberdina v.d. Velden, boerin te Erp, Joh’a Maria, boerin, en Margaretha v.d. Velden, ook te Erp. Alles aan elkaar.

 

Erp. Akte 132, Op 18-10-1862, Testament voor Joh’s Vossenberg, arbeider te Erp, X Erp 1845, en zijn vrouw, Hendrina v.d. Sanden arbeidster te Erp. Alles aan elkaar, en bij voor overlijden aan dochter Adriana Vossenberg.

 

Erp. Akte 134, Op 19-10-1862, Deling tussen de kinderen van Peter v. Berlo, X Erp 1806, Adriana v.d. Rijt. Deelgenoten:  1.  Joh’s v. Berlo, 2. Willem v. Berlo,  3. Leonardus Donkers, schoenmaker, X Joh’a v. Berlo,  4. Adriaan v.d. Boogaart, boer op Keldonk, X Joh’a Maria v. Berlo, allen te Erp, 5.  Jan Raymakers, boer te Veghel op het Ven, X  Maria v. Berlo. Zij allen willen delen wat zij bij de deling op 23-1-1861, ( not. Meyer ), samen hebben verkregen.  Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 136, Op 23-10-1862, Testament voor Martinus Arnoldus v. Lieshout, boer te Erp, Universeel erfgenaam is zijn vrouw, Geertruida Donkers. Bij haar overlijden de ½ aan zijn erfgenamen en de wederhelft aan de erfgenamen van Antonia Kuypers, zijn 1e vrouw. .

 

Erp. Akte 137, Op 23-10-1862, Testament voor Geertruida Donkers, Alles aan haar man Martinus Arnoldus v. Lieshout, boer te Erp.

 

Erp. Akte  138, Op 26-10-1862, Testament voor Joh’a Maria v. Lankveld, Wed. Willem Bekkers, grondeigenaresse  te Erp, Erfgenamen zijn: de kinderen van haar dochter Cornelia Bekkers, Wed. Joh’s v.d. Akker, met name: Willem, Antonia, Joh’s, Antonius, Joh’a Maria, Joh’s Josephus. 1/3 deel in onr. goed aan de kinderen van dochter Cornelia Bekkers, Wed. Joh’s v.d. Acker.

 

Erp. Akte 139, Op 26-10-1862, Testament voor Egidius v. Berkel, winkelier te Erp, X Erp 1860, Legateert aan zijn vrouw, Maria Bekkers, het vruchtgebruik van alle goederen, en bij voor overlijden aan de kinderen van haar zuster Cornelia Bekkers, Wed. Joh’s v.d. Akker, met name: Willem, Antonia, Joh’s, Antonius, Joh’a Maria en Joh’s Josephus.

 

Erp Akte 140, Op 26-10-1862, Testament voor Maria Bekkers, zonder beroep te Erp, Legateert aan haar man Egidius v,. Berkel, het vruchtgebruik van alle goederen, Universele erfgenamen zijn;   De kinderen van haar zus Cornelia Bekkers, Wed. Joh’s v.d. Akker, met name: Willem. Antonia, Joh’s, Antonius, Joh’a Maria en Joh’s Josephus.

 

Erp. Akte 141 en 142, , Op 27-10-1862, Testamenten voor  Martinus Bouw, boer te Erp, X Erp 1860,  en zijn vrouw, Maria v.d. Crommenakker,  Wed. Hendrik Crooymans, winkelierster. Alles aan elkaar.

 

Erp. Akte 144, Op 5-11-1862, Testament voor Martinus Jan v.d. Berg, boer te Erp, X Erp 1851, Legateert alles aan zijn vrouw, Margo v. Duynhoven,  ( Wed. Joh’s v.d. Putten ), en bij vooroverlijden aan haar kinderen: Joh’s, Antonie en Theodora v.d. Putten.

 

Erp. Akte 147, Op 11-11-1862, Verkoop voor 1125 gulden. Willem v. Boekel, strodekker, Jan Smits, smid, en Joh’a Smits, zonder beroep, allen te Erp, verkopen op Keldonk,  losse percelen: K 554, voor 810 gulden, en K 307, ( vrouwkensbeemd ) aan Gijsbert Linders, voor 315 gulden,  Hen aangekomen van zus Jenne Maria Smits, bouw en weiland op Keldonk.

 

Erp Akte 148, Op 18-11-1862, Verhuur. Jan v.d. Aa, boer te Boekel, verpacht aan Martinus Ketelaars, boer te Veghel, een boerderij, onder Erp en Boekel, voor 6 jaar. 200 gulden per jaar. Boerderij is in akte niet nader omschreven.

 

Erp. Akte 150, Op 20-11-1862, Verkoop. Joh’s v.d. Heuvel, Gerardus v.d. Rijdt, Joh’a en Anna Maria v.d. Wijst, Joh’s Theodorus v.d. Rijdt, allen boer te Uden, Joh’s v. Berlo, X  Elisabeth v.d. Wijst, boer te Boekel, en Antonie v.d. Berg, boer te Erp, verkopen hout voor 217.25 gulden.

 

Erp, Akte 153, Op 5-12-1862, Verkoop voor 217 gulden. Marte v. Stiphout, boer, Willem v. Kol, X Joh’a v. Stiphout,  Godefridus v. Stiphout, X Lamberdina v. Stiphout, en Peter v.d. Boom, X Maria v. Stiphout.  te Erp, verkoopt onroerend goed, B 300, en 301, aan Joh’a Catharina v. Riet,  verder G 477, aan Joseph Kerkhof.

 

Erp, Akte  154, Op 5-12-1862, Verpachting. Jan Raymakers, boer te Veghel op het Ven, verpacht aan Mart’s Kuypers te Erp,  bouw en weiland,  D  89, 90, 91, 92, 93, voor 165 gulden.

 

Erp. Akte 155 en 161, Op 9-12 en 16-12-1862, Openbare verkoop. Joh’a Maria v.d. Berg, zonder beroep te Erp, verkoopt een huis, K 465, 466, 467, Nu in 2012, huis op Kampweg 17 en 19. Verder K 468, enz,  Deze verkoop werd opgehouden. Aangekomen uit erfenis van ouders.

 

Erp. Akte 159, Op 12-12-1862, Verkoop voor 326.40 gulden. Gerardus v. Erp, koopman te ’s Bosch, verkoopt roerend goed.

 

Erp. Akte 160, Op 16-12-1862, Verkoop voor 311.45 gulden. Willem v. Berlo, boer, verkoopt roerend goed .

 

Erp. Akte 162, Op 18-12-1862, Verkoop voor 324.75 gulden. Peter Ketelaars en Joh’s v.d. Berg, boeren te Erp, verkopen roerende goederen.

 

Erp. Akte 165, Op 22-12-1862, Verkoop voor 198.25 gulden. Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, verkoopt hout op stam.

 

Erp. Akte 168, Op 30-12-1862, Verkoop voor 90.70 gulden. Arnoldus Slagers, koopman te Erp, verkoopt mastenhout  in de Pals,

 

Erp, Akte 169, Op 30-12-1862, Hypotheek van 1000 gulden. Martinus Biemans , en Hendricus Koolen, X Joh’a Maria Biemans, beiden boer te Erp resp, op den Boerdonksen Dijk en in de Laren, lenen geld van Joh’s v.d. Broek, bakker te Gemert. Borg:  I 103, 377, ster 378, Nu in 2012, hier huis, de Laren 2, Verder I  601, 604, 779, 781, 71, 122, 825, 789, 75, 76, 81, 82, 162, 163, 224, 897, 902, K 552,  G 9, 498.

 

1863.                                                                                                                                                  Erp. Akte 1, Op 2-1-1863, Verkoop voor 600 gulden. Dina Roelanda Constantia Boll, Wed. Conradus Wooldringh, rentenierster te Veghel, verkoopt aan Jan v.d. Weydeven, boer op Keldonk, weiland in het Geregt,  H 241, 1.6610 ha.

 

Erp. Akte 5, Op 15-1-1863,  Testament voor Willem v. Boekel, strodekker op Keldonk, Universeel erfgenaam is Peter Klaassen boer te Erp.

 

Erp. Akte 6 en 7, Op 15-1-1863, Testamenten voor  Hendrik v.d. Biggelaar, boer, X Erp 1852, en zijn vrouw, Maria v. Erp, Aan elkaar.

 

Erp. Akte 8, Op 23-1-1863, Hypotheek van 3000 gulden. Leendert v. Dommelen, boer op het Oudveld, leent geld van de gemeente Erp. Borg:  huis enz. op het Oudveld,  B 94, 95, 96,  Nu in 2012, hier boerdeij, Oudveld 7, Verder  B  331,  84,  219,  231,  377,  A 137.  Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 9, Op 27-1-1863, Verkoop voor 315 gulden. Antonie Martens, wever, X Erp 1862, Margo v.d. Velden, Joh’a v.d. Velden, dienstmeid, Martinus v.d. Laarschot, arbeider, voogd  over de kinderen van wijlen Jan v.d. Velden , X Joh’a Maria v.d. Hurk, met name: Hendrik, Jan Hendrik, Willem en Wilhelmina, v.d. Velden, verkopen een huisje,  I  650,  afgebroken in 1872, stond tegenover Trentweg 5, Verder  I    919,  920, 921, erf, tuin en aangelag  Aan Arnoldus, te Boekel, en Geertruida  v. Lieshout, boer te Erp, ,  en  Piet Beekmans,  samen 37 roei en 80 ellen. Verkocht voor 315 gulden.  Zie ook akte 16, in 1848.

 

Erp. Akte 11, Op 31-1-1863, Verkoop voor 268.75 gulden. Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, verkoopt hout op stam.

 

Erp. Akte 16, Op 20-2-1863,  Verkoop voor 254.30 gulden.  Adriaan Raymakers, boer te Erp, verkoopt roerende goederen.

 

Erp, Akte 20, Op 28-2-1863, Verkoop voor 190 gulden. Marte v. Stiphout, boer, verkoopt roerende goederen.

 

Gemert, Akte 23, Op 26-2-1863, Hypotheek van 200 gulden. Antonie Willem v.d. Biggelaar, X Geertrui Bekkers, boer op Boerdonk, leent geld van Julianus Buissink, rentenier te Gemert, Borg : Huis enz, op Boerdonk, G 90 enz.

 

Erp. Akte 24, Op 5-3-1863, Verkoop voor 145.80 gulden. Joh’s v.d. Berg,  boer verkoopt roerend goed.

 

Erp. Akte 26, Op 13-3-1863, Deling tussen de kinderen van Peter v. Lieshout, X Erp 1813, Goordina v.d. Velden. Deelgenoten:  1. Antonie v. Lieshout, Arnoldus v. Lieshout, Geertruida v. Lieshout, Hendrina v. Lieshout, Antonie v.d. Heuvel, X Joh’a v. Lieshout, allen boer te Erp.  Lot 1,  aan  Antonie  v. Lieshout, Huis op den Dieperskant, K 456, 457, Nu in 2012, hier huis, Sluisweg 18 en 20,  Verder  K 458, 905, 686, 688,       Lot 2. Aan Arnoldus v. Lieshout, de percelen:  de ½ in  I  766,  767,  en  H  320.    Lot 3, aan Geertruida v. Lieshout, de ½ in I  766 en 767. En de ½ in I  335.   Lot 4,  aan Hendrina v. Lieshout, de ½ in  I  335,  en I  301,  Lot 5, aan v.d. Heuvel enz. geld.  Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 29, Op 16-3-1863, Hypotheek van 300 gulden. Joh’s Vogels, boer, leent geld van Peter Ketelaars, boer te Boekel,  Borg: de percelen:   L 107, 193, 194, 195,  C 174,  B 97,

 

Erp. Akte 35, Op 11-4-1863, Verklaring. Gerardus v. Haandel, koopman en boer, Wedr,  X Erp 1851, Jacoba Delissen, verklaart tot voogd te benoemen, over zijn kinderen, zijn broer, Adrianus v. Haandel, boer te Erp, en bij diens ontstentenis, Joh’s Lankveld, boer.  Marte v. Lankveld, boer.

 

Erp. Akte 40, Op 24-4-1863, Verkoop voor 40 gulden. Martinus v.d. Aa,  Joh’s Dekkers, X Catharina v. Stiphout,  allen  boer  te Erp, verkopen  aan Peter v. Bragt, boer op Boerdonk, weiland op Boerdonk,  H 68, groot 9 roei en 10 ellen.

 

Erp, Akte 47, Op 12-5-1863, Verkoop voor 60 gulden. Gerardus Giessen, te Dinther, en Gerard Thomassen, koopman te Beek en Donk, verkopen, heide, turf en stenen.

 

Erp. Akte 48, Op 12-5-1863, Verkoop. Petronella v.d. Biggelaar, X Erp 1834, Wed. Peter Boerdonk, boerin te Boekel, verkoopt huis, erf, tuin enz, in de Kerkstraat,  M 316 en 317, stond op perceel M 98, sloop in 1889. groot 11 roei.  Deze verkoop werd opgehouden.

 

Erp. Akte 52 en 55, Op 26-5 en 11-6-1863, Openbare verkoop. Joh’s Bouw, boer te Veghel, Joh’s v.d. Boogaard, X Geertruida Bouw, boer te Erp, Joh’s Bouw, de jongste, boer te Veghel, Christiaan,  Arnoldus, Martinus, Jan, Peternel, Gerardus, Joh’a, Lambertus, Jacobus, en Dina Bouw, allen boer te Erp, verkopen de nalatenschappen van hun ouders: Martinus Bouw, X Hendrina v. Lieshout, Het gaat hier om huis, stal, schuur, erf, bakhuis, tuin en aangelag, B 185, 186, afgebroken rond 1960, wegens aanleg weg naar Uden.  187, 189,  samen 94 roei en 56 ellen. ( Het schuurtje op  B 189, moet blijven staan, zolang Arnoldus Bouw, in het huis hier tegenover woont ). Werd opgehouden. Verder verkocht een aantal losse percelen: B 183 en 184, 182,  Verder B 434, 435, 552, Verder B 338 en 359, verkocht aan Jan Hendrik v. Berlo, voor 1100 gulden.  Alles werd opgehouden. Zie ook akte 87, in 1863.  

 

Erp. Akte 54, Op 8-6-1863, Verkoop voor 860 gulden. Ida v.d. Biggelaar, Wed. Jan v. Erp, boerin te Gemert, verkoopt bouw en weiland, B 181 en D 103. Verkocht aan Hendrik Verbruggen en Joh’s Goorts.

 

Erp. Akte 57 en 58, Op 10-6-1863, Testamenten  voor  Peter v.d. Tillaar, boer in den Hoek, X Erp 1853,  en zijn vrouw, Ardina v. d. Velden. Het vruchtgebruik van alle goederen aan elkaar.

 

Erp. Akte 62, Op 12-6-1863, Verkoop voor 1170 gulden. Joh’a Maria v.d. Berg, zonder beroep te Erp, verkoopt aan Antonie v.d. Bosch, boer te Boekel, Francijna v.d. Bosch, en Martinus v.d. Bosch, de jongste, boeren te Erp, een huis, stal, schuur, erf, tuin en bouwland,  K 450, 465, 466, 467, Nu in 2012, hier ongeveer huis op Kampweg 17 en 19, Verder K  468,  Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 67, Op 23-6-1863, Verpachting. Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, en Arnoldus Oppers, koopman te Veghel, verpachten gras in het Lijnt.

 

Erp. Akte 68, Op 25-6-1863, Verpachting. Cornelis de Loecker, rentenier te Vught, verpacht gras.

 

Erp. Akte 69, Op 30-6-1863, Testament voor Elisabeth v.d. Biggelaar, spinster te Erp, Legateert aan Martinus v.d. Biggelaar, boer te Erp, alle roerende goederen, Erfgenamen zijn: broer, Martinus v.d. Biggelaar, en zus, Anna Maria v.d. Biggelaar, vrouw van Antonie v.d. Tillaart te Erp.

 

Erp, Akte 72, Op 8-7-1863, Verpachting. Elisabeth Swinkels, rentenierster en Stephanus de Bruyn, wijnkoper beiden te Helmond, verpachten gras voor 332.75 gulden.

 

Erp. Akte 73, Op 14-7-1863, Verpachting. Willem v. Berlo, en Martinus Bouw, boeren te Erp, verpachten graan voor 253.50 gulden.

 

Erp. Akte 74, Op 15-7-1863, Verpachting. Eduard Leurs, ontvanger der registatie en domijnen, te St. Oedenrode, verpacht korentienden te Erp en Boekel, voor 6368 gulden.

 

Erp. Akte 78, Op 25-7-1863, Verkoop voor 250 gulden. Leonardus Donkers, schoenmaker, verkoopt aan Josephus Kerkhof, herbergier, en boer, een huisje, erf, tuin aan het Looyeind, D 311 en 312, Nu in 2012, hier huis, Schildstraat 31.    Hem aangekomen bij koop op 21-5-1844,  Zie ook akte 73 in 1864.

 

Erp. Akte 83, Op 29-7-1863, Verkoop voor 300 gulden.  Jan Donkers, arbeider te Beek en Donk, verkoopt aan Petrus v. Diest, kantoorbediende te Antwerpen, een huisje, erf, tuin aan de Kerkstraat,  M  400 en 401, groot 4 roei en 90 ellen, stond op perceel, 1832,  M 281, Zie ook akte 116, in 1882.  

 

Erp. Akte 84, Op 4-8-1863, Hypotheek van 50 gulden. Peter v.d. Crommenakker, timmerman te Erp, leent geld van Hendrik v.d. Warenburg, veldwachter te Erp, Borg: huisje, erf, tuin enz. E 517 en 518, groot 16 roei en 50 ellen.   In 1832, op deze plek, huis, E 28.

 

Erp. Akte 86, Op 6-8-1863, Verkoop in herberg Antonie v. Hemert, op Boerdonk. voor 650 gulden. Joh’s, Hendricus, Adriaan, en Maria Kerkhof, Wed. Godefridus Goorts, Anna Kerkhof, X Jacobus Biemans, allen boeren te Erp, verkopen weiland,  D 289 en G 436. Komt erfenis broer Martinus Kerkhof, + Erp 1858, verkocht aan Joh’s Kerkhof.

 

Erp, Akte 87, Op 20-8-1863,  Deling tussen  de kinderen van Martinus Bouw, X Erp 1814, Hendrina v. Lieshout.  Deelgenoten:  1. Joh’s Bouw, boer te Veghel, 2. Joh’s v.d. Boogaard, X Geertruida Bouw, boer te Erp,  3. Joh’s Bouw, de jongste, boer te Veghel,  4. Christiaan Bouw,  5. Arnoldus Bouw,  6. Martinus Bouw,   7. Jan Bouw,  8. Peternel Bouw,  9. Gerardus Bouw,  10. Joh’a Bouw, 11. Lambertus Bouw,  12. Jacobus Bouw,  13. Dina Bouw, allen boeren te Erp,  Huis, stal, schuur, erf. bakhuis, en aangelag , B 182, 183, 184, 185, 186, Afgebroken rond 1960, ten behoeve aanleg verharde weg naar Uden. Verder  B  187, 188, 189, Verder roerende goederen kontanten, en schuldvorderingen. Zie ook akte 52 en 55, in 1863. Dit huis enz, werd toebedeeld aan Gerardus, Lambertus, Jacobus, en Dina Bouw. 

 

Erp. Akte 88, Op 21-8-1863, Inventaris Christiaan v. Berkel, herbergier en zadelmaker, X Maria v.d. Reijdt, te Erp, en zijn kinderen: Petronella, Wilhelmina, Hendrica Maria, v. Berkel, laten na overlijden van moeder Anna Maria v.d. Rijdt, een inventaris opmaken. Huis, E 519, 520, groot 36 roei en 22 ellen, Verder G 381 en 382,  Verder 1/10 deel in Huis enz. G 174, 175, 176, Nu in 2012, hier huizen aan het Hospesstraatje, Verder  G 177, 200, 318, 319, 320, 324, 325, 332, 333, H 26, 27, 28, 91, 110, 121.

 

Erp. Akte 89 en 91, Op 27-8 en 3-9-1863, Openbare verkoop. Petronella Hurks, X Erp 1824, Wed. Aart Bekkers, boeren te Erp in het Hurkske, huis, stal, schuur, erf, tuin en aangelag  in het Hurkske, I  178, 179, 180, Nu in 2012, hier huis, Hurkske 8,  verder  I 181, ( een deel afgepaald),  Verder I  868, Verkocht voor 1900 gulden, aan Hendrik Willem Crooymans boer te Erp. Deze kocht deze goederen voor Benedictus v. Santvoort,  voor 1900 gulden. Zie ook akte 95, in 1863.

 

Veghel. Akte 212, Op 1-9-1863, Verkoop van grond in de Lijnse kampen door de fam. de Munck te Veghel, de percelen: K  96, 97, 98, 102, 161.

 

Erp. Akte 93, Op 12-9-1863, Verpachting. Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, verpacht gras in de bunders, voor 157.75 gulden.

 

Erp. Akte 94, Op 12-9-1863, Verpachting. Wouter Oppers, boer op Keldonk, als gelaste van Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen. Verpacht diverse percelen  weiland, voor 511.50 gulden.

 

Erp. Akte 95, Op 12-9-1863, Verkoop voor 240 gulden. Petronella Hurks, X Erp 1824,  Wed. Aart Bekkers, in het Hurkske, verkoopt aan Martinus Bekkers, boer te Erp. Bouwland,  I  172, Aangekomen bij testament van Aart Bekkers,  op 10-5-1849.

 

Erp. Akte 96, Op 22-9-1863, Testament voor Martinus Bekkers, boer, legateert aan zijn moeder, Petronella Hurks, Wed. Aart Bekkers.

 

Erp, Akte 100, Op 29-10-1863, Verkoop voor 1000 gulden. Willem Ketelaars, boer  te Uden, verkoopt aan Adriaan Raaymakers, boer te Erp, bouwland aan de Morsehoef,  B 237.

 

Erp. Akte 105, Op 19-11-1863, Verkoop voor 604.75 gulden. Hendrika v.d. Werk, zonder beroep te Erp, Antonie v.d. Berg, smid, en Cornelia Bekkers, boerin allen te Erp, verkopen bomen.

 

Erp. Akte 106, Op 20-11-1863,  Inventaris. Peter Klaassen, boer te Erp, als voogd over Joh’s, en Anna Maria kinderen van wijlen Willem v.d. Burgt, en wijlen Anna Maria v.d. Elsen, Anna Maria v.d. Nieuwenhuyzen,  Wed. van voornoemde Willem v.d. Burgt, in tweede huwelijk,  Joh’s v.d. Nieuwenhuyzen, als vader en voogd over zoon, Willem v.d. Nieuwenhuyzen, geboren uit Anna Maria v.d. Aa, laten een inventaris op maken. Diverse percelen grond, K 599, 603, 604, 643.

 

Erp. Akte 107, Op 20-11-1863, Verpachting, Jacobus v. Melis, herbergier te Erp, verpacht aan Pieter Vlemmix, X Erp 1855, Maria v.d. Hurk,  koopman te Erp, een huis, bestaande uit winkel, opkamer, kamer en keuken,  en tuin, M 238, tegenover het raadhuis, voor 6 jaar, voor 77 gulden per jaar. Nu in 2012, hier het Hertog Jan plein.

 

Erp, Akte 110, Op 29-11-1863, Verkoop voor 100 gulden. Joh’s Verbakel, boer, verkoopt aan Theodorus Donkers, boer te Uden, weiland in het Goor .en aan Martinus v. Berlo, boer, een deel van bouwland, K 320.

 

Erp. Akte 113, Op 4-12-1863, Verkoop voor 2150 gulden. Joh’a Maria v.d. Berg, zonder beroep te Erp, verkoopt aan Antonius v.d. Bosch, boer te Boekel, Francijna v.d. Bosch, en  Martinus v.d. Bosch, de jongste, v.d. Bosch, beiden boer, te Erp, bouw en weiland, K 468, 438, en H 188. ( het laatste ontgonnen in 1840, 6/6 ).

 

Veghel, Akte 265, Op 6-12-1863, Hypotheek  van 850 gulden. Willem Wassenberg, boer te Erp, leent geld van Hr. v. Riet, burgemeester te Sprang. Borg: B 418, 424, 427, D  387, en 718.

 

Veghel, Akte 270, Op 12-12-1863, Hypotheek van 1000 gulden. Peter Wils, bakker te Erp, leent geld van Joh’s Matheus v.d. Tillaart,  Borg: Huis in de Kerkstraat, M 24, Nu in 2012, hier huis, Kerkstraat 10 en 12, Verder M 127, groot 11 roei en 65 ellen. En bouwland L 99.

 

Erp, Akte 118, Op  15-12-1863, Verkoop. de gemeente Erp, verkoopt eikebomen, in het Hurkske en op Boerdonk, voor 2821 gulden.

 

Erp. Akte 121, Op 29-12-1863, Verkoop voor  466. 35 gulden. Jan, Martinus, Christiaan Bouw, en Joh’s v.d. Boogaard, boeren te Erp, verkopen roerende goederen.

 

Erp. Akte 122, Op 30-12-1863, Verkoop voor 350 gulden. Maria Scheij, Wed. Joh’’s Boerdonk, te Boekel, verkoopt aan Egidius Boerdonk, boer te Erp, bouw en weiland, Aangekomen bij koop 30-6-1840.

 

Erp. Akte 123, Op 31-12-1863, Verkoop voor 158, 65 gulden. Antonie, Willem, Martinus, Wilhelmina en Joh’a v. Lieshout, arbeiders te Erp, en Jan Driessens, arbeider te Veghel, verkopen roerende goederen.

 

1864.                                                                                                                                        Erp. Akte 2, Op 4-1-1864, Verkoop voor 258.10 gulden. Maria Dekkers, Wed. Theodorus v.d. Broek, boerin te Erp, verkoopt roerende goederen.

 

Erp, Akte 3 en 7, Op 7-1 en 14-1-1864, Openbare verkoop ten herberge van Adriaan v.d. Wijngaard.  Peter Dekkers, boer te Uden, Joh’a Dekkers boerin te Erp, verkopen: een huis, stal, schuur, erf, tuin, bouw en weiland, D 801, 802, stond aan de Boekelse weg, afgebroken in 1917, was gebouwd op de percelen  , in 1832, D 468 en 469. Verder  D 803, 465, 466, 463, 464. Verkocht aan Antonie Bartel v.d. Heuvel, boer te Erp, voor 1950 gulden. Verder nog losse percen verkocht, o.a. D 173, C 190, D 77, 78, 79, Verder D  534. 189, Aangekomen bij deling op 13-6-1859.

 

Erp, Akte 4 en 8, Op 7-1 en 14-1-1864, Openbare verkoop ten herberge Adriaan v.d. Wijngaard. Verkopers:  Antonie, Willem, Martinus en Wilhelmina v. Lieshout, allen arbeiders te Erp, en Joh’a v. Lieshout dienstmeid te Uden, en Jan Driessens, X boer te Veghel, X Theodora v. Lieshout, verkopen een huis, tuin en aangelag, B 557, 576, 577, gebouwd in 1845, op perceel B 556, sloop in 1890, Verder B  582,  aan Joh’a v. Lieshout, medeverkoopster, voor 1350 gulden. Gekocht ten behoeve van Joh’s Wilbers. Voor 1530 gulden. Zie ook akte 46 in 1864.

 

Erp, Akte 6,  Op 14-1-1864, Verkoop voor 658 gulden. Martinus Biemans, en Hendricus Koolen, X Anna Maria Biemans, verkopen bouwland, K 552, aan Arnoldus v.d. Berg.

 

Erp, Akte 10,  Op 15-1-1864, Inventaris. Gerardus v. Haandel, boer, als vader en voogd over zijn onm. kinderen: Geertruida en Hendricus v. Haandel, geboren  ( X Erp 1851 ),  uit Jacoba Delissen , laten een inventaris maken.  Huis op M 114, 115, Nu in 2012, hier huis, Vlaandershof 3, Verder  M 116, 123, 442, L 45 en 46, L 232, 542,  B 214,  L 446, 5, 499, 500, 501, 296, 297, 298,  I  742,  904, D  536, 537, Verder goederen in de Laren, I  102, 105, 112, 113, 114, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 412, 428, 429, 714, K 395,  I 57, 424, 425, 787, 800.  Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 11, Op 16-1-1864, Verkoop voor 230.45 gulden. Hendrica v.d. Werk, zonder beroep te Erp, Eduard Joseph Corneille Marie de Kuyper, burgemeester van ’s Bosch, Jan Bouw, boer te Erp, verkopen hout op stam.

 

Erp, Akte 12, Op 18-1-1864,  Verkoop voor 159 gulden. Margaretha v.d. Werk, zonder beroep te Erp, verkoopt hout.

 

Erp, Akte 16, Op 24-1-1864, Verkoop voor 300 gulden. Arnoldus v. Lieshout, boer te Boekel, Geertruida v. Lieshout, dienstmeid te Erp, Piet Beekmans, boer op Keldonk, verkopen aan Peter Welten, arbeider te Gemert, een huisje, I  650, afgebroken in .. , stond tegenover Trentweg 5, verder  erf, tuin en aangelag  I 919, 920, 921, samen 37 are. Aangekomen bij koop op 27-1-1863,   Zie ook akte 9, in 1863. En ook akte 24 in 1848.

 

Erp, Akte 17 en 21, Op 26-1 en 3-2-1864, Openbare verkoop. Martinus Biemans, en Hendricus Koolen, beiden boer te Erp resp. op den Boerdonksen Dijk, en in de Laren, verkopen bouw en weiland , I  71, 789, 103 en 549. voor 660 gulden.

 

Erp. Akte 18, Op 28-1-1864, Verkoop voor 231 gulden. Martinus Biemans, en Hendricus Koole, ( vorige akte ) verkopen bomen.

 

Erp. Akte 20, Op 30-1-1864, Verkoop voor 800 gulden. Carel Joh’s Rietman, zonder beroep, en Gerardus v. Steenis, deurwaarder, beiden te Veghel, aan de maatschappij ter bevordering van de welstand,  bouwland, te Erp,  Aangekomen bij koop op 28-1-1852, en deling op 19-4-1849.

 

Erp, Akte 25, Op 16-2-1864, Verkoop voor 355.60 gulden.  Martinus Biemans, en Hendricus Koolen, X Anna Maria Biemans, beiden boer, verkopen hout op stam.

 

Erp. Akte 28, Op 23-2-1864, Verkoop voor 122.80 gulden. Samuel Monnikkendam, koopman te Veghel, verkoopt manufacturen.

 

Erp, Akte 29, Op 24-2-1864, Verkoop voor  241.25 gulden. Hendrik Delisse, boer te Erp, verkoopt roerende goederen.

 

Erp. Akte 33, Op 29-2-1864, Verkoop voor 241.30 gulden. Martinus, Joh’a, Lambertus en Jacobus Bouw, boeren te Erp, verkopen roerende goederen.

 

Erp. Akte 36, Op 10-3-1864, Verkoop voor 60.40 gulden. Joh’a v. Bragt, Wed. Peter Kandelaars, boerin, verkoopt roerende goederen.

 

Erp. Akte 37, Op 11-3-1864, Verkoop voor 95.15 gulden. Peter Dekkers, boer te Uden, verkoopt te Erp, roerend goed.

 

Erp. Akte 38, Op 11-3-1864, Verkoop voor 300 gulden. Dina Roelanda Constantia Boll, Wed. Conradus Wooldringh, zonder beroep te Veghel, verkoopt aan Martinus v. Roosmalen, boer op het Looyeind, weiland, D 728, ( ontginning  6-6-1840 )

 

Erp. Akte 41, Op 16-3-1864, Verkoop voor 70 gulden. Leendert v.d. Eynden, arbeider te Erp, op den Boerdonksen Dijk, verkoopt aan Martinus Biemans, en Hendricus Koolen, beiden boer, bouwland aan de Boerdonksen Dijk, I 892, 893, groot 16 roei en 40 ellen,

 

Erp. Akte 42, Op 16-3-1864, Verkoop voor 300 gulden. Martinus Arnoldus v. Lieshout, boer te Erp, verkoopt aan Martinus Biemans en Hendricus Koolen, beiden boer, een huisje, tuin en aangelag aan den Boerdonksen Dijk, I   522, 523,   Nu in 2012, hier huis, Boerdonkse dijk 22, Verder  I  524, 877, Aangekomen bij koop op 15-6-1860, akte 67.   Zie ook akte 72, in 1864. Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 43, Op 16-3-1864, Verkoop voor 200 gulden. Martinus Arnoldus v. Lieshout, boer te Erp, verkoopt aan Martnus Biemans en Hendricus Koolen, beiden boer, weiland aan den Boerdonksen Dijk,  G 500, groot 46 roei en 20 ellen. Hem aangekomen bij koop van de gemeente Erp, op 19-7-1855. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

 

Erp, Akte 44, Op 16-3-1864, Deling tussen 1. Joh’s v. Berlo, X Erp 1850, Maria Ketelaars, verder  2. Joh’a Ketelaars en  3. Ardina Ketelaars, allen boer te Erp op het Oudveld,  Verdelen goederen aangekomen bij deling op 12-4-1861,  Toebedeeld aan Joh’s v. Berlo, enz.  Huis op het Oudveld,  B 203, Nu in 2012, hier boerderij, Oudveld 10, Verder B 204, 205, 218, 217, 211, Verder weiland B 510, 511, 512, 513, D 356, 357, 359, Onverdeeld D 5,  Toebedeeld aan Joh’a Ketelaars, bouwland,  B 193,Op dit perceel werd enkele jaren later een boerderij gebouwd, Nu in 2012, Oudveld  , Verder B  194, Verder B 524, 525, 526, 234, C 84, hei D 4, D 174, 181, D 335, onverdeeld D 5,  Toebedeeld aan Ardina Ketelaars, bouw en weiland, A 183, B 419, 426, 495, 496, 497.   Zie ook akte 56, in 1840. Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 45, Op 16-3-1864, Testament voor Ardina Ketelaars, boerin op het Oudveld. Legateert aan haar zussen, Maria en Joh’a Ketelaars, alles waarover zij beschikt.

 

Erp. Akte 46, Op 18-3-1864, Hypotheek van 600 gulden. Joh’a v. Lieshout, boerin leent geld van den algemene armen te Erp. Borg: huis, erf aan de Morsehoef, B 576, 557, 577, In 1832, hier B 556, afgebroken, stond vlakbij v. Grinsven, ( paarden ). Verder B 582,  en A 136, Zie ook akte 4 en 8, in 1864.

 

Erp. Akte 47, Op 18-3-1864, Verkoop voor 970 gulden. Hendrina v. Bragt, X Erp 1850, Wed. Peter Kandelaars, boerin, verkoopt een huisje, tuin en bouwland,  I  515, 516, Nu in 2012, hier huis, Boerdonkse dijk 12. Verder I  545, 546. Haar aangekomen bij koop op 20-8-1849. Verkoop aan Josephus Kerkhof, herbergier en boer. Deze heeft dit huis gekocht voor Jan Hendrik v. Wanrooy. Dit huis was in 1832, eigendom van de kinderen Hendrik v.d. Ven.

 

Erp, Akte 54, Op 7-4-1864, Verkoop voor 324.65 gulden. Gerardus v.d. Aa, boer te Erp, verkoopt roerende goederen.

 

Erp. Akte 55, Op 12-4-1864, Verkoop voor 275 gulden. Willem v. Lieshout, rentenier te Erp, verkoopt aan Peter v.d. Rijdt, boer te Beek en Donk, bouwland te Beek en Donk.

 

Erp. Akte 59, Op 14-4-1864, Verkoop voor 106 gulden. Martinus arnoldus v. Lieshout, boer te Erp, verkoopt roerend goed.

 

Erp. Akte 65, Op 22-4-1864, Verkoop. Ardina Ketelaars, zonder beroep te Erp, verkoopt aan zwager Joh’s v. Berlo, bouw en weiland, en dennebos, B 419, 426, 495, 496, 497.  voor 1200 gulden, en aan haar zus,  Joh’a Ketelaars, bouw en weiland, A 183, groot 98 roei en 50 ellen,  voor 800 gulden.

 

Erp. Akte 66, Op 24-4-1864, Testament voor Antonetta Coolen. X Erp 1856, vrouw van Willem Verbakel, alles aan haar man.

 

Erp Akte 71, Op 2-5-1864, Verkoop voor 600 gulden. Adriaan v. Lankveld, zonder beroep te Boekel, verkoopt aan Gerardus v. Lankveld, boer te Boekel, bouwland,  M 6,  te Erp.  Aangekomen bij erfenis van haar ouders.

 

Erp. Akte 72, Op 3-5-1864, Deling tussen de kinderen van Antonie Biemans, X Erp 1826, Hendrina v. Roosmalen. Deelgenoten:  1. Martinus Biemans, boer op de Boerdonksen Dijk, 2. Hendricus Koolen, X Erp 1856, Anna Maria Biemans, boer in de Laren,  Lot 1 aan  H. Koolen enz. Huis in de Laren, I 377, 378, Nu in 2012, hier ongeveer huis, de Laren 2, Verder I  224, 897, 902, 220, 91, 604, 779, 781, 122, 825, 75, 76, 81, 82, 162, 163.  Lot 2, aan Martinus Biemans enz, Huis aan de Boerdonkse dijk, I  103, 601, 522, 523, Nu in 2012, hier huis, Boerdonkse dijk 22, Verder I  524, 877, G 9, 498, 474, 500. Van dit laatste huis eigenaar geworden in 1864, akte 42.  Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 73, Op 3-5-1864, Verkoop voor  250 gulden. Joseph Kerkhof, herbergier en boer, verkoopt aan Joh’a Maria, Joh’s, Anna Maria, en Petrus Jacobus Hendriks, minderjarige kinderen van Cornelis Martinus Hendriks, X Erp 1849, en Anna Maria Schepens,  huisje, erf en tuin aan de Schild,  D  311, 312, Nu in 2012, hier huis, Schildstraat 31.  Aangekomen bij koop op 25-7-1863. ( akte 78 ).  Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 74, Op 9-5-1864, Hypotheek van 300 gulden. Petrus Welten, en Piet Beekmans, beiden arbeider op Keldonk, lenen geld van Joh’s v. Os, arbeider te Erp, Borg:  huisje, I  650, afgebroken, stond tegenover Trentweg 5, Verder I  919, 920, 921,  groot 37 roei en 32 ellen, en I  764 en 838, 80 roei en 10 ellen.

 

Erp. Akte 75, Op 9-5-1864, Verkoop voor 350 gulden. Adriaan v. Deursen, boer, verkoopt aan Joh’s v.d. Steen, boer, bouwland aan het Lankveld, L 453, aangekomen van de gemeente Erp  in 1853.

 

Erp. Akte 78, Op 11-5-1864, Verkoop voor 93.45 gulden. Het gemeente bestuur van Erp, verkoopt moerturf.

 

Erp, Akte 79, Op 19-5-1864, Verkoop voor 1900 gulden. Pieter Wils, broodbakker, X Erp 1858, v. Haandel, verkoopt aan Gerardus v. Haandel, bakkersknecht, te St. Oedenrode, een huis, erf, stal, tuin, in de Kerkstraat, M 24, Nu in 2012, hier huis, Kerkstraat 10 en 12, Verder M  127,Hem aangekomen voor de ½ bij erfenis van behuwd ouders, Arnoldus v. Haandel, X Joh’a Schippers, en wederhelft bij koop op 11-6-1861. Zie ook akte 5, in 1867.

 

Erp, Akte 80, Op 20-5-1864, Verkoop voor 850 gulden. Joh’s Vogels, boer te Erp, verkoopt aan Willem v.d. Biggelaar, bierbrouwer te Erp, hooiland en dennebos, L 144, en C 174, Hem aangekomen bij koop op 11-6-1861. En  bij deling op  bij deling op 30-10-1860.

 

Erp. Akte 82, Op 24-5-1864, Verkoop voor 100 gulden. Hendricus v.d. Steen, boer te Veghel, X Joh’a Maria v.d. Berg, verkoopt aan Peter v.d. Berg, arbeider te Erp. De onverdeelde ½ in huisje, erf en bouwland, M 222, afgebroken, stond aan de huidige Cruygenstraat, Verder M 223,  aan de Kerkpad. ( Gilsingspaadje ),  Hen aangekomen bij erfenis van moeder Anna Verbakel, Wed. Gerrit v.d. Berg.

 

Erp. Akte 84 en 85, Op 27-5-1864,  Testamenten voor Josephus Kerkhof, herbergier en boer, en zijn vrouw, Joh’a Maas, Alles aan elkaar.

 

Erp. Akte 86, Op 29-5-1864, Verkoop voor 130 gulden. Antonie v. Stiphout, boer te Veghel, verkoopt aan Jan Bouw, boer te Erp, een uitgerooid mastbos, aan den Kraanmeersen dijk,  B 412.

 

Erp. Akte 87, Op 30-5-1864, Verkoop voor 435 gulden.  Pieter Wils, broodbakker te Erp, verkoopt aan Gerardus v. Haandel, bakkersknecht te St. Oedenrode, bouwland te Erp, M 99, Hem aangekomen bij koop op 18-7-1860.

 

Erp, Akte 88, Op 1-6-1864, Testament voor Willem v.d. Heyden, boer te Erp, Legateert aan de naaste bloedverwanten van zijn vooroverleden vrouw,  X Erp 1831, Francijna Kuypers, staaksgewijs 100 gulden, Aan zijn vrouw, X Erp 1863, Antonetta Vorstenbosch, het vruchtgebruik van al het roerend en  onroerend goed.

 

Erp. Akte 89, Op 1-6-1864, Testament voor Antonetta Vorstenbosch, boerin te Erp, Legateert aan de naaste bloedverwanten van Francijna Kuypers, staaksgewijs, 100 gulden. Aan haar man het vruchtgebruik van al het roerend en onroerend goed.

 

Erp. Akte 90, Op 2-6-1864, Testament voor Joh’s Scheepers, boer. Legateert aan zijn nicht: Joh’a v.d. Tillaart, X Erp 1864, Gerardus Bouw, de grote linnenkast, Aan zijn vrouw, Maria Joh’s v.d. Tillaart, het vruchtgebruik van alle roerend en onroerend goed.

 

Erp. Akte 91, Op 2-6-1864, Testament voor Maria Joh’s v.d. Tillaart, boerin, Legateert aan haar nicht: Joh’a v.d. Tillaart, X Erp 1864, Gerardus Bouw, de grote linnenkast. Aan haar man Joh’s Scheepers, het vruchtgebruik van alle roerend en onroerend goed.

 

Erp. Akte 94, Op 10-6-1864, Verpachting, Joh’s Beekmans, rentenier, verpacht aan Antonie Dirk Beekmans, boer, bouw en weiland op Keldonk, K 559, voor 6 jaar, voor 25 gulden per jaar.

 

Erp, Akte 97, Op 22-6-1864, Verpachting. Wilhelmina de Jong, Wed. Cornelis de Loecker, rentenierster te Vught, verpacht te Erp, gras, voor 521.75 gulden.

 

Erp. Akte 98, Op 23-6-1864, Verpachting. Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, verpacht twe Erp, gras, voor 208.75 gulden.

 

Erp, Akte 99, Op 23-6-1864, Verkoop voor 730 gulden. Joh’a Dekkers, dienstmeid en grondeigenaresse te Erp, verkoopt aan Lambert Dekkers, boer te Erp. Hooiland,  D 534, Haar aangekomen bij deling op 10-6-1859.

 

Erp. Akte 100,  Op 24-6-1864, Verkoop voor 350 gulden. Mathijs v.d. Elsen, boer in het Hurkske, verkoopt de kerk te Erp, bouwland F 166.

 

Erp, Akte 101, Op 29-6-1864, Verkoop voor 1000 gulden. Maria Schey, Wed. Joh’s Boerdonk, zonder beroep te Erp, verkoopt aan Peternel v.d. Biggelaar, Wed. Petrus Boerdonk, boerin te Boekel, Huis, erf , tuin en aangelag, in Boekel, en een huisplaats, erf en tuin te Boekel.

 

Erp. Akte 103, Op 8-7-1864, Verkoop voor 300 gulden. Lambert v. Lieshout, boer,  Jan v. Lieshout, boer, Antonie v. Lieshout, timmerman, allen te Erp, verkopen aan Joh’s Vogels, boer, bouwland aan de molen, E 17, 19.

 

Erp. Akte 104, Op 8-7-1864, Verpachting. Hendrik en Willemijna Delisse, boeren te Erp, verpachten graan voor 236.50 gulden.

 

Erp, Akte 105, Op 9-7-1864, Verpachting. Ludovicus Wollaert, timmerman te Berlicum, en Antonie v. Helvoirt, boer te Berlicum, verpachten granen te velde voor 264 gulden.

 

Erp. Akte 106, Op 10-7-1864, Testament voor Antonia v.d. Wijngaard, X Erp 1855, vrouw van Joh’s Jacobus Mayer, zonder beroep te Erp, Het vruchtgebruik van het hele bezit aan haar man.

 

Erp. Akte  107, Op 11-7-1864, Testament voor Adriana Kok, Wed. Jan v.d. Wijngaard, zonder beroep te Erp, Legateert aan haar behuwd zoon, Joh’s Jacobus Mayer, het vruchtgebruik van alle goederen en hem ook tot erfgenaam indien haar kleindochter Maria Josepha Mayer, voor haar mocht overlijden.

 

Erp. Akte 108, Op 11-7-1864, Verpachting. Eduard Leurs, ontvanger der registratie en domijnen te St. Oedenrode verpacht korentienden te Erp en Boekel, voor 6578 guden.

 

Erp. Akte 109, Op 12-7-1864, Verpachting. Helena Dekkers, Wed. Theodorus v.d. Broek, boerin te Erp, verpacht granen te velde voor 313 gulden.

 

Erp. Akte 110 en 111, Op 12-7-1864, Testamenten voor Peter v.d. Berg, X Erp 1863, arbeider te Erp, en zijn vrouw Joh’a Martinus Hendriks,  Aan elkaar.

 

Erp. Akte 117, Op 21-7-1864, Verpachting. Joh’s v.d. Boogaard, Arnoldus Bouw, Christiaan Bouw, en Antonie v. Lieshout, allen boer te Erp, verpachten granen te velde voor 438.50 gulden.

 

Erp. Akte 125, Op 12-8-1864, Hypotheek van 1500 gulden. Hendricus Koolen, X Anna Maria Biemans, leent geld van Martinus Arnoldus v. Lieshout, boer te Erp, Borg: huis, stal, schuur, erf, tuin en aangelag, in de Laren, I 377, 378,  Nu in 2012, hier ongeveer huis, de Laren 2, Verder I 604, 779, 781, 122, 825, 75, 76, 81, 82, 162, 163, 224, 897, 902, 220.   

 

Erp. Akte 128, Op 18-8-1864, Deling tussen de kinderen van Joh’s v.d. Nieuwenhuijzen, X  Erp 1827, Anna Maria v.d. Aa.    Deelgenoten:  1. Joh’s v.d. Nieuwenhuijzen, ten eenre,  vervolgens zijn kinderen: 2. Anna Maria v.d. Nieuwenhuijzen, Wed. Willem v.d. Burgt,  3. Maria v.d. Nieuwenhuijzen,  4. Peternel v.d. Nieuwenhuijzen,  5. Willem v.d. Nieuwenhuijzen,  6, Peter Klaassen, als voogd over de kinderen van wijlen Willem vd. Burgt, X mede wijlen Anna Maria v.d  Nieuwenhuijzen, met name Joh’s en Anna Maria v.d. Burgt, allen boeren te Erp, Toebedeeld aan Joh’s v.d. Nieuwenhuyzen, Huis op Keldonk, K 532, 533, 534, afgebroken in 1904, Verder K 535, 472,  Toebedeeld aan Peter Klaassen ten behoeve van de kinderen Joh’s en Peter v.d. Burgt. De percelen: K 599, 603, 604, 605, Hierop is enkele jaren later een boerderij gebouwd, Nu in 2012, boerderij  aan de Morgenstraat. ( Ton Ketelaars ). Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 129 en 131, Op 23-8 en 30-8-1864, Openbare verkoop. Antonius v.d. Elsen, grondeigenaar te Boekel, verkoopt een deel van perceel   M 125, is afgepaald, Verder perceel M 105, is opgehouden, Verder perceel E 394, aan Willem v. Lankveld, voor 440 gulden.

 

Erp. Akte 130, Op 26-8-1864, Verklaring. Peter Meulemeesters, boer te Boekel, X Catharina Dekkers, Jan v. Lieshout, boer te Uden, X Francijna Dekkers, en Helena Dekkers, Wed. Theodora v.d. Broek, boerin te Erp, verklaren geen vorderingen te hebben van Peter Dekkers, boer te Uden, betreffende de nalatenschap van Petronella Dekkers.

 

Erp. Akte 133, Op 1-9-1864, Verkoop voor 200 gulden. Antonie v.d. Biggelaar, priester te Bergeyk verkoopt aan Adriaan Hendrik v. Haandel, boer, een onverdeeld 1/8 deel in weiland, I  21, ( Smitsbeemd ), verder 1/8 in K 308, ( Galgenbeemd ).

 

Erp, Akte 135, Op 10-9-1864, Verpachting. Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, en Willem v.d. Biggelaar, bierbrouwer te Erp, verpacht nagras   voor 152.90 gulden.

 

Erp, Akte 136, Op 12-9-1864, Verkoop voor 900 gulden.  Anna Maria v. Schijndel, en Hendrina v. Schijndel, beiden zonder beroep te Erp, verkopen aan Leonardus v. Schijndel, bakker, te Erp,  huis, erf, tuin, wei en hooiland aan de Brug, M 66,  Nu in 2012, hier huis, Brugstraat 18, Verder M  67, 70, samen  31 roei en 90 ellen,  onder Erp, hen aangekomen bij koop op 18-7-1854.   Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 137, Op 13-9-1864, Testament voor Lamberdina v. Deursen, boerin te Erp, Universeel erfgenaam is haar natuurlijk zoon Hendricus v. Deursen, geb. te Erp 1-1-1846, en verklaart te erkennen.

 

Erp. Akte 138, Op 20-9-1864, Verkoop voor 105.50 gulden. Louis Wollaert, timmerman te Berlicum, verkoopt brandhout.

 

Erp, Akte 140, Op 27-9-1864, Testament voor  Anna Egelmeers, arbeidster te Erp, Universeel erfgenaam is haar natuurlijk dochter Adriana, geb. in 1834, en verklaart te erkennen.

 

Erp, Akte 141, Op 28-9-1864, Verkoop voor 225.60 gulden. Joh’a v. Haandel, Wed. Antonie v.d. Berg, zonder beroep, Gerrit v.d. Berg, metselaar, Arnoldus v.d. Berg, boer, Joh’s  v. Lieshout, boer, en Joh’s Vogels, boer, allen te Erp, verkopen roerend goed.

 

Erp. Akte 142, Op 29-9-1846, Deling tussen  de kinderen van Dirk Antonie v.d. Akker, X Erp 1816, Anna Crooymans. Deelgenoten :  1. Adriaan, boer op Boerdonk.   2. Joh’s,  boer te Beek en Donk.  3. Arnoldus Wassenberg, boer te Erp, X Erp 1859, Francijna v.d. Akker.  4. Arnoldus v.d. Oever, boer te Erp, voor zich, en als voogd over zijn kinderen, Joh’s en Maria v.d. Oever, X Erp 1854, geboren uit Maria v.d. Akker.  Lot 1, aan Adriaan v.d. Akker,   Huis, stal, schuur, tuin en aangelag op Boerdonk, G 77, 78, Nu in 2012, hier huizen, Tolentijnstraat 3 en 5, Verder G  79, 80, 81, Verder de percelen: G 313, 304, 309,  431,  H 173,  Toebedeeld aan v.d. Oever enz,   de  percelen   H 77 en 78. 

 

Erp. Akte 143, Op 11-10-1864, Verkoop voor 435 gulden. Leonardus v. Schijndel, bakker te Erp, verkoopt aan Cornelis Dirks, smid te Erp, een huis, en erf, F 220,  In 1832, huis,  F 1, Nu in 2012, hier plantsoentje met kapelletje op hoek Hoogstraat / Molentiend.  Aangekomen bij koop, ( Notaris v. Kemenade te Beek en Donk ), op 22-7-1858. Verder een deel van perceel F 221, Samen groot 17 roei en 50 ellen.

 

Erp. Akte 145, Op 15-10-1864, Verkoop voor 215 gulden. Adriaan v.d. Berg, verkoopt roerend goed.

 

Erp. Akte 148, Op 21-10-1864, Verkoop voor 400 gulden. Hendrina v. Bragt, X Erp 1850, Wed. Peter Kandelaars, boerin, verkoopt aan Peter v. Bragt, boer op Boerdonk, bouw en weiland aan den Boerdonksen Dijk, G 27 en 499, samen groot 54 roei en 88 ellen. Aangekomen ½ bij erfenis van wijlen haar man, + Erp 28-2-1864.

 

Erp, Akte 149, Op 25-10-1864, Verkoop voor 950 gulden. Willem v.d. Tillaart, boer te Erp, als gelaste van Joh’s v.d. Tillaart, pastoot te Bergeyk verkoopt aan Hendrik Tielemans, boer, bouw en weiland op de Bolst, B 30.

 

Veghel, Akte 203, Op 27-10-1864, Verkoop . Hendricus v. Dijk, dagloner te Dinther, aan Hr. v. Oldenbarneveld te Veghel, perceel hooiland op Keldonk,  K 204.

 

Erp. Akte 151, Op 3-11-1864, Verkoop voor 1023.60 gulden. Adrianus Willem Gerrit v.
Riemsdijk, particulier te Maastricht, verkoopt eikebomen.

 

Erp, Akte 152, Op 15-11-1864, Verkoop. Theodorus Hombergh boer te Aarle-Rixtel, X Adrian v. Deursen , verkoopt hakhout en weiland, Verkoop werd opgehouden.

 

Erp, Akte 162, Op 9-12-1864, Hypotheek van 200 gulden. Lucas Teunissen, boer op Keldonk, leent geld van Wouter Oppers, boer op Keldonk, Borg: enige percelen heide, H 358, in 2 ge-deelten, afgepaald, resp. groot 52, en 35 roei. Verder perceel  H 322 en 323, groot 1.08 ha. 

 

Erp. Akte 163, Op 13-12-1864, Verkoop voor 1617.50 gulden. Het gemeente bestuur van Erp, verkoopt eikebomen in het Hurkske.

 

Erp, Akte 165, Op 16-12-1864, Verkoop voor 470 gulden. Maria Leenders, en Adrina Leenders, beiden zonder beroep, verkopen aan Egidius Boerdonk, boer te Erp, bouwland aan de Kerkstraat, M 376,  groot 33 roei en 60 ellen, .  Hen aangekomen bij koop op 17-11-1855,

 

Erp, Akte 166, Op 16-12-1864, Verkoop voor 310 gulden. Maria en Adriana Leenders, beiden zonder beroep, verkopen aan Ida de Louw, X Lambert Dekkers, boerin, weiland op de Veluwe, D 460.

 

Erp, Akte 167 en 168, Op 19-12-1864, Testamenten voor Lambert Dekkers, boer, X Erp 1863, en zijn vrouw, Ida de Louw,  Alles aan elkaar.

 

Erp. Akte 169, Op 19-12-1864, Verkoop voor 19620 gulden. Lambert Verbruggen, boer, en Antonie Klaassen, boer, verkopen roerende goederen.

 

Erp, Akte 170, Op 19-12-1864, Verkoop voor 1120 gulden. Wilhelmina Delisse, dienstmeid, Adriana Delisse, dienstmeid, Joh’a Delisse, dienstmeid, en Hendricus Delisse, boerknecht, allen te Erp, verkopen aan Helena Dekkers, Wed. Theodorus v.d. Broek, boerin, 4/5 deel in huisje, erf, hakhout, bouw en weiland in den Hoek, E 528, 529, 530, In 1832, perceel E 231, Nu in 2012, hier huis, Hoek 21, Verder E 449, 410, Aangekomen van hun broer Gerardus Delisse.

 

Erp, Akte 174, Op 28-12-1864, Hypotheek  van 800 gulden. Helena Dekkers, Wed, Theodorus v.d. Broek, boerin, leent geld van Adriaan Goort v.d. Sanden, klompenmaker te Erp. Borg: het huisje uit de vorige akte.

 

1865.                                                                                                                                                 Erp, Akte 1, Op 2-1-1865, Verkoop voor 98.40 gulden. Joh’s Wilbers, boer verkoopt mastenhout.

 

Erp. Akte 2, Op 3-1-1865, Verkoop voor 310.50 gulden. Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, verkoopt mastenhout te Erp.

 

Erp, Akte 3, Op 4-1-1865, Testament voor Jacoba Barbara v.d. Lee, te Erp.   Legateert aan haar zoon Phillipus Ignatius, een bed met 4 kussens, 2 dekens,  4 lakens en een bayenrok,  Aan Willem Christiaan Ignatius, een baayen rok,  Aan Peter Joh’s Ignatius, een kinderdeken,  Aan Elisabeth Maria Ignatius, een gouden ring,  Aan Cornelia Petronella Ignatius, een zilveren knipbeurs, Aan Margaretha Joh’a Ignatius, een gouden slot, en grote gouden ring, 2 zwarte en 2 gestreepte rokken, en een wollen doek, De boedel moet worden verdeeld  voor de meerderjarigheid van Philippus Joh’s Ignatius, en verder benoemt ze de voornoemden tot universele erfgenamen.

 

Erp. Akte 7, Op 9-1-1865, Verkoop voor 90 gulden. Adriana de Kok, Wed. Jan v.d. Wijngaard, zonder beroep, te Erp, verkoopt aan de kerk, stukje tuin aan de Kerkstraat,  M 233.

 

Erp. Akte 8, Op 10-1-1865,  Inventaris. Jan v. Lankveld, boer, als voogd over :  Maria, Geertruida, en Joh’a v. Lankveld,  kinderen van wijlen  Joh’s v. Lankveld, X Anna Maria v. Asseldonk. Laten een inventaris opmaken.  Huis op den Dijk enz. L 67, 68, 77, 78, 79, Nu in 2012, hier huis, op Achterdijk 7, Verder L 80, 81, 126, 227, 326, 337, 110, 125, 163, 111, 139, 141, 421, 485, 228. De ½ van L 96, en 1/3 van E 388.  Kopie is aanwezig.

 

Veghel, Akte 11, Op 18-1-1865, Verkoop. grond in de Lijnse kampen, K 136. Leendert Tiebosch, X  A.M. Keunen.

 

Erp, Akte 9, Op 18-1-1865, Verkoop voor 290.20 gulden. Hendrik v.d. Biggellar, en Antonie Kuypers, beiden boer te Erp, verkopen bomen.

 

Erp. Akte 11, Op 19-1-1865, Testament voor Maria Leenders, ongehuwd te Erp, Universeel erfgenaam is haar nicht Ida de Louw, vrouw van Lambert Dekkers, boer te Erp, Testatrice overleed op 5-12-1866.

 

Erp. Akte 12, Op 21-1-1865, Hypotheek van 200 gulden. Joh’s Vogels, boer te Erp, leent geld van Adriaan Delisse, boer te Erp. Borg: bouwland, L 107.

 

Erp, Akte 13, Op 24-1-1865, Verkoop voor 88.80 gulden. Wilhelmina de Jong, Wed. Cornelis de Loecker, rentenierster te Vught, verkoopt schaar hout in de sluisbeemden.

 

Erp. Akte 14, Op 26-1-1865, Verklaring. Egidius Boerdonk, boer te Erp, verklaart over te dragen aan Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, voor wie tegenwoordig is Peter Arnoud Broers, ontvanger der rijksbelastingen, te Erp, een schuldvordering van 600 gulden, ten laste van Adriana Kok, Wed. Jan v.d. Wijngaard, winkelierster te Erp, en Joh’s Jacobus Maeyer, bakker te Erp, volgens akte van schuldbekentenis op 5-5-1858, notaris v. Kemenade te Beek en Donk, met als waarborg: huis, erf, tuin en bouwland, aan de Kerkstraat, M 287, was in 1832, perceel M 205, Dit huis is gebouwd heel kort na 1832, en later afgebroken ten behoeve van het klooster.  Zie ook akte  Verder M 420, bouwland, M 233, tuin, en perceel A 226.

 

Erp, Akte 25, Op 17-2-1865, Deling tussen de kinderen van Francis v. Berkel, X Theresia v. Mill, Deelgenoten :  1. Christiaan v. Berkel, herbergier en zadelmaker.  2. Egidius v. Berkel, winkelier. 3. Bastiaan v. Berkel, leerlooier . 4. Maria v. Berkel, allen te Erp.    Toebedeeld aan  Bastiaan v. Berkel, herbergier en zadelmaker,  huis, schuur, erf, tuin en bouwland aan de Brug, M 68, 71, 314, In 1832, huis, M 64 en 65, Nu in 2012, hier huizen Brugstraat 18 en 20. Aan Egidius, roerend goed. Zo ook aan Christiaan en Maria, roerend goed.  Zie ook akte 3, in 1890, en akte 57, in 1891. ( verkoop aan Jan Hendriks, smid ). Kopie aanwezig.

 

Erp, Akte 27  en 34, Op 27-2 en 13-3-1865, Openbare verkoop. Joseph v.d. Biggelaar, en Martinus v.d. Biggelaar, beiden boer te Boekel, Hendricus v.d. Biggelaar, Joh’s v.d. Biggelaar, Ardina v.d. Biggelaar, Wed. Gerardus v. Lankveld, Geertruida v.d. Biggelaar, vrouw van Antonie Kuypers, Joh’s Thomas Smits, X Joh’a v.d. Biggelaar, Joh’s v. Erp, X Elisabeth v.d. Biggelaar, en voornoemde Hendricus v.d. Biggelaar, als voogd over Antonie v.d. Berg, onm. zoon van Adriaan Piet v.d. Berg, en wijlen Ida v.d. Biggelaar,  Zij allen  kinderen van Cornelis v.d. Biggelaar, X Erp 1807, Joh’a Maria Goorts. verkopen: bouw en weiland, en heide,  G 116, 123, 224,  H 179, F 155, I  157 en 158, L 178, (      deel ), verder  I 38,

 

Erp, Akte 28, Op 27-2-1865, Testament voor Joh’s v. Lieshout, boer te Erp. Het vruchtgebruik  aan zijn vrouw, X Erp 1822, Anna Marte v.d. Berg.

 

Erp, Akte 30, Op 28-2-1865, Verklaring. Antonie Lambert v. Lieshout, arbeider, Joh’s Thomas Verbakel , Joh’s v.d. Putten, Hendrik Vriens, arbeider, Joh’a v. Haandel, Wed. Adriaan v. Deursen, Joh’s Delissen, Peter v.d. Tillaart, Pieter Delissen, Hendrik v. Asseldonk, Maria v. Roosmen, Wed. Willem v.d. Velden, Thomas Brugmans, Geert v.d. Tillaart, Lambert Joh’s v. Lieshout, Joh’s v.d. Steen, Gerard Peeters, Willem v.d. Heyden, Hendrik Hoogaars, Adriaan Delissen, Joh’s Kerkhof, Jan v.d. Asdonk, Jan v.d. v. d. Velden, Joh’s v. Lanveld, Joh’s v. Haandel, Willem v.d. Tillaart, Lucas v. Engeland, Hendrik Tielemans, Adrianus v. Haandel, Gerard Lambert v.d. Elsen, Martinus v. Dooren, Bartholomeus v.d. Heuvel,  Theodorus v.d. Steen,  Hendrik v. Dooren, Lambert Joh’s v.d. Tillaart,  Justinus Elize Docters v. Leeuwen, Adriaan Raaymakers, Joh’s Vogels, Antonie Kuypers, Jacobus Vermeulen, Joh’s Goorts, Catharina v.d. Aa, Anna Verboort, Wed. Joh’s v. Lieshout, Adriaan v. Lieshout, Egidius Maas, Joh’s v. Asseldonk, Lambert Geert v. Stiphout, arb. Joh’a v.d. Berg, Wed. Gerrit v. Stiphout, Gerardus Klaassen, Lucas Klaassen, Lambert Verbruggen, Petronella Donkers, Wed. Christiaan v. Denken, Joh’a Maria Donkers, Martinus Geert v.d. Biggelaar, Leendert v. Dommelen, Joh’s Hendrik v. Berlo, Martinus v.d. Aa, Willem v.d. Rijdt, Hendrik Verbruggen, Willem Verbruggen, Gerardus Martinus Bouw, Arnoldus Martinus Bouw, Jan v.d. Kraanmeer, Adriaan v.d. Berg, Antonetta v.d. Kraanmeer, Joh’s v.d. Berg, Cath. v. Esch, Wed. Marte v. Lankveld, Leendert Willem Leenders, Antonie Jan Bekkers, Joh’s Peter Biemans, Antonie v. Erp, Antonie v.d. Berg, Cornelis Kuypers, Antonie v.d. Tillaart, Hendrik v.d. Biggelaar, Joh’s Antonie Wilbers, Maria Rooyakkers, Wed. Joh’s Verbakel, Cath. v.d. Akker, Wed. Martinus v.d. Kraanmeer, Joseph v.d. Horst, Maria v.d. Boogaard, Wed. Antonie v.d. Akker, verder nog tientallen Erpenaren meer, allen grondeigenaren, en die waar geen beroep is vermeld, allen boeren te Erp, Zij allen verklaren tot het bewerkstelligen van de afkoop van het tiendrecht, op hun landerijen, gelegen te Erp, en volmacht te geven aan jonkheer Victor Ferdinand August Henri de Kuyper, burgemeester van Erp, wonend te Veghel.  Verder namens de gemeente Erp, Adriaan v.d. Berg, Jan v.d. Heuvel, Hendrik Kerkhof, Joh’s Ketelaars, Willebrordus Kerkhof, Gerardus v. Haandel, Hendrik v.d. Biggelaar, Egidius Boerdonk en Adriaan Joseph Kerkhof.

 

Erp, Akte 31, Op 1-3-1865, Verkoop voor 215 gulden. Maria Smits, X Erp 1816, Wed. Joh’s Scheepers, boerin, verkoopt aan Adriaan Raaymakers, boer op de Bolst,  huisje enz, op de Bolst, B 221,  afgebroken in 1870,  Verder B 224.  Zie ook akte 90, in 1848, en akte 66, in 1866.   Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 32, Op 7-3-1865, Verpachting. Leonardus Fleskens, koperslager, verhuurt aan Joh’s Jacobus v. Buel, zonder beroep, verkoopt roerende goederen.

 

Erp, Akte 33, Op 13-3-1865, Verkoop voor 123 gulden. Joh’a v.d. Berg, Wed. Gerrit v. Stiphout, Martinus Meulensteen, en Antonet v. Stiphout, allen boer te Erp, verkopen bomen.

 

Erp, Akte 34, Op 14-3-1865, Verkoop voor 99.25 gulden. Het gemeente bestuur van Erp, verkoopt berkebomen.

 

Veghel, Akte 76, Op 8-4-1865, Hypotheek van 200 gulden, Francis Gruyters, te Erp, leent geld van de fam. Volker, te Veghel. Borg: Huis, op het Looyeind, D 495, 500, afgebroken stond aan de Boekelse weg. Verder D 501, 502, 503, 504,  samen 2 bunder en 694 mtr.

 

Erp, Akte 45, Op 14-4-1865, Hypotheek van 400 gulden. Lambertus v. Kilsdonk, koopman te Erp, leent geld van Joh’a de Ligny, Wed. Adriaan Holster, voor zich, en als moeder en voogd over haar onm. dochter, Martina Levina Holster, Aan Adriana Magdalena Holster,  Aan Elisabeth Cornelia Holster, Aan Margaretha Joh’a Holster, Aan Magdalena Petronella Holster,  Aan Joh’a Suzanna Holster,  Borg: huis erf, tuin en bouwland aan de Kerkstraat, M 342, 383, 384, 385,  samen 12 roei en 99 ellen,  In 1832, hier huis, M 280, afgebroken, was  oude pand van v. Haandel.

 

Erp. Akte 47, Op 24-4-1865, Testament voor Joh’a v.d. Berg, X Erp 1826,  Wed. Gerardus v. Stiphout, Aan haar dochter Antonetta v. Stiphout, haar hele bezit,  Joh’a v.d. Berg, overleed in sept.1866.

 

Erp, Akte 48, Op 25-4-1865, Testament voor Martinus Meulensteen, arb. te Erp. Alles aan     X Erp 1870,  Antonetta v. Stiphout.

 

Erp, Akte 54, Op 13-5-1865, Testament voor Joh’s Hendrik Bouw, boer, aan zijn zus, bij mij inwonend, Theodora  Bouw, 200 gulden.

 

Erp, Akte 56, Op 29-5-1865, Verkoop voor 1239 gulden. Het gemeente bestuur van Erp, verkoopt op de Bolst, bult turf.

 

Erp, Akte 58, Op 16-6-1865, Verpachting. Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, Arnoldus Oppers, koopman te Veghel, Christiaan Bouw, verver, te Erp, verpacht en gras.

 

Erp, Akte 59, Op 17-6-1865, Testament voor Joh’s Hendrik Bouw, boer te Erp, aan zijn zus Theodora Bouw, bij elkaar inwonend.

 

Erp, Akte 60, Op 22-6-1865, Verkoop voor 475.50 gulden. Benjamina de Jong, Wed. Cornelis de Loecker, rentenierster te Vught, verkoopt gras.

 

Erp, Akte 61, Op 23-6-1865, Testament voor Adam v.d. Heyden, boer op Boerdonk. Legateert aan zijn 3 inwonende kinderen Willem, Hendrina en Maria v.d. Heyden, ¼ van zijn goederen.

 

Veghel, Akte 101, Op 26-5-1865, Verkoop voor 100 gulden. Adriaan Kerkhof, X Christina v. Lankveld, op Keldonk, aan Adam v.d. Heyden, op Boerdonk, bouwland, in het Leinsven te Veghel.

 

Erp. Akte 63 en 71, Op 27-6 en 11-7-1865, Openbare verkoop. Joh’s Scheepers, Antonie Scheepers, en Maria Scheepers, Wed. Martinus Peters, allen boer te Erp, verkopen  op het Looyeind, huis enz, D 20, 21, Nu in 2012, hier boerderij, op Looyeind, 9, Verder D 22, 23, 24, Aangekomen van ouders: Joh’s Scheepers, X Erp 1792, Helena v.d. Berg.  Koper is Martinus v. Berlo, voor 7000 gulden.  Verder de losse percelen, D 12, 13, 336, 431, 433, B 400, 422, 423,  C 96, aan diverse kopers. Kopie is aanwezig.

 

Veghel, Akte 112 en 115, Op 22-6 en 1-7-1865, Testamenten voor Elisabeth Tiebosch, en en haar man Adam v.d. Heyden, te Veghel. Adam v.d. Heyden kwam uit Boerdonk.

 

Erp, Akte 67, Op 4-7-1865, Verpachting. Elisabeth Swinkels, Wed. Stephanus de Bruyn, zonder beroep te Helmond, verpacht graan te velde, voor 359.75 gulden.

 

Erp. Akte 68, Op 11-7-1865, Verpachting. Eduard Leurs, ontvanger der registratie en domijnen, wonend te St. Oedenrode, verpacht te Erp, en Boekel, te velde sttaande koorntienden, voor 4994 gulden.

 

Erp. Akte 74, Op 15-7-1865, Verkoop voor 1300 gulden. Joh’a Kerkhof, Wed. Gerardus v. Haandel, boerin te Erp, verkoopt aan Geertruida en Hendricus v. Haandel, onm. kinderen van wijlen Gerardus v. Haandel, X wijlen Jacoba Delisse,  1/8 deel in onroerende goederen. Huis op den Dijk, M 114 en 115, Nu in 2012, boerderij op Vlaandershof 3, Verder M 116, 123, L 45 en 46, D 232, 542,  B 214, M 442, L  446, 499, 500, 501, 296, 297, 298, 487, I  742,  904, Gerardus v. Haandel is 2 keer getrouwd geweest.

 

Erp, Akte 79, Op 22-8-1865, Verpachting. Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, Arnoldus Oppers, koopman te Veghel, verpacht en gras.

 

Erp. Akte 80 en 84, Op 22-8 en 4-9-1865, Openbare verkoop.  Jonkheer Johan Hendrik Adolph von Schmidt auf Altenstadt, griffier kantongerecht te Veghel,  als gelaste van Anna Benjamina de Jong, wed. Cornelis de Loecker, rentenierster te Vught, en tevens als gelaste van Gerardus Joh’s Giessen, heel en verloskundige te Dinther, X Joh’a Maria Schippers,  Egidius Boerdonk, boer  te Erp, Geertruida Anna Boerdonk, Wed. Joh’s v. Grinsven, zonder beroep te Erp, Adrianus Boerdonk, koopman te Beek en Donk, Maaria Boerdonk, zonder beroep te Boekel, en Peternel v.d. Biggelaar, Wed. Petrus Boerdonk, boerin te Boekel, tevens als moeder en voogd over haar dochter Anna Maria Boerdonk, Lambert Manders, molenaar te Cuyk, Anna v.d. Ven, Wed. Hendricus v. Mierlo, zonder beroep te Gemert, Jan Schey, koopman en molenaar te Veghel, als voogd over Elisabeth, Gerardus en Antonie v. Hout, onm. kinderen van Lambertus v. Hout, X Maria Schey, zij allen verkopen een water koren en wateroliemolen te Erp, op de rivier de Aa, E 4, 6, 78, 491, was in 1832, E 5, Nu hier huis, Watermolenweg 7, Verder E 433, met ook een wind korenmolen  te Erp,    Koper werd: Arnoldus v.d. Eynden, boer te Helmond, die dit koopt voor Elisabeth Swinkels, Wed. Frederik de Bruyn, rentenierster te Helmond, voor 20900 gulden. Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 81, Op 25-8-1865, Verpachting. Gerrit v.d. Berg, metselaar te Erp, verpacht  aan Josephus Verbakel, boer te Gemert, een huisje, schuurtje, en tuin en bouwland, in de straat, groot 50 roei, voor 6 jaar, voor 15 gulden per jaar.  In akte is geen kadaster nr, vermeld.

 

Erp, Akte 88 en 94, Op 5-10 en 12-10-1865, Openbare verkoop in de herberg van Joseph Kerkhof. . Ardina v.d. Biggelaar, X Erp 1837, Wed. Gerardus v. Lankveld, boerin, als moeder en voogd over  haar kinderen Hendricus, Jan, Franciscus, en Geertruida v. Lankveld,  Verkopen bouw en weiland en hooiland,  K 1, 2, 35, 23, 39, Aan Antonie v.d. Boogaart, boer te Erp,  Hij kocht dit voor Adriaan Welten , boer, voor 2015 gulden.

 

Erp, Akte 89, Op 5-10-1865, Verkoop voor 420 gulden. Theodorus Hombergh, boer te Aarle-Rixtel, X Adriana v. Deursen, verkoopt aan Joseph Kerkhof, herbergier en boer, bouw en weiland , F 294, 295 en 296, groot 1. 2780 ha. Aangekomen van haar ouders.

 

Erp, Akte  90, Op 5-10-1865, Testament voor Joh’a Maria Bouw, ongehuwd en zonder beroep,  Aan haar vader Jan Bouw, al datgene dat zij bezit,  Zij overlijd  27-10-1865.

 

Erp, Akte  91 en 98, Op 10-10 en 24-10-1865, Openbare verkoop. Joh’s Gerardus Giessen, heel en verloskundige te Dinther, X Joh’a  Schippers, en dezelfde Joh’s  G. Giessen als gelaste van Pieter Wils, broodbakker, en van Dina Roelanda Constantia Boll, Wed. Conradus Wooldringh, zonder beroep te Veghel, verkoopt  bouw en weiland, te Veghel.  

 

Erp, Akte 95, Op 17-10-1865, Verkoop voor 310 gulden. Antonie v. Lieshout, timmerman, Arnoldus v. Lieshout, timmerman, Maria v. Lieshout, arbeister, en Martinus v. Melis, kleermaker, X Erp 1856, Joh’a v. Lieshout, allen te Erp, verkopen  2/3 deel van huisje, erf en tuin, aan de Wasaa, M 173, 174,  Nu in 2012, hier huizen, Wasaa 10 en 12, stond op hoek Gilsingspaadje en de Wasaa,  Hen aangekomen van hun vader: Lambert v. Lieshout.  Verkocht aan Jan Gilsing, timmerman te Erp.  Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 96, Op 17-10-1865, Verkoop. voor 75 gulden.  Dezelfde verkopers als in vorige akte, verkopen aan Maria v. Lieshout, arbeidster, 3/12e deel van huisje, erf en tuin aan de Wasaa. M 173, 174,  Zie ook vorige akte. Bestaande uit kamer zuidwaarts, schedende op de brandmuur, met 3/ 12 deel in erf en tuin,

 

Erp, Akte 102, Op 21-11-1865, Verkoop voor 230 gulden. Wilem Leurs, boereknecht te Erp, verkoopt aan Willem Verbruggen, boer, bouwland aan het Looyeind,  D 364, 373,  Aangekomen bij koop op 10-3-1845.

 

Erp, Akte 103, Op 22-11-1865, Verkoop voor 30 gulden. Adriaan v. Stiphout, arbeider, X Hendrina v. Schijndel, Hendricus Vriens, arbeider, X Anna Maria v. Schijndel, en Catharina v. Schijndel, arbeidster,  allen te Erp, verkopen aan hun broer, Martinus v. Schijndel, boer, ¾ in bouwland op den Molenakker, F 12.

 

Erp, Akte 106 en 107, Op 29-11-1865, Testamenten voor Adriaan v.d. Berg, boer, en zijn vrouw, Joh’a Hanenberg, Na haar overlijden, aan de kinderen van wijlen zijn zus, Hendrina v. Berg, X Antonie v. Stiphout, en de kinderen van zus, Joh’a v.d. Berg, X Martinus Smits, te Beek en Donk.

 

Erp, Akte 108, Op 29-11-1865, Deling tussen de kinderen van Peter Hanenberg, X Anna Maria Adriaans. Deelgenoten:  1. Josephus Hanenberg, Antonie Hanenberg, Willem Hanenberg, Wilhelmina Hanenberg, Elisabeth Hanenberg. Allen boeren te Boekel,  Verder Adriian v.d. Berg, X Joh’a Hanenberg, boer te Erp, verdeeld werd een boerderij te Boekel.

 

Erp. Akte 111 en 115, Op 6-12 en 13-12-1865, Openbare verkoop. Verkoop voor 2260 gulden. Egidius Boerdonk,  Joh’s v.d. Steen, en Hendrik v.d. Biggelaar, boer , en lid van het armbestuur te Erp, verkopen bouwland, M 124, 132, D 572, ( deel ), verder D 576, 78, 577,

 

Erp, Akte 112, Op 6-12-1865, Verpachting. Pieter Arnoud Broers, rijksontvanger te Erp, als gelaste van Hendrika v.d. Werk, grondeigenaresse, te Erp, verpacht aan Hendrik v.d. Biggelaar, boer, bouwland.

 

Erp, Akte 116, Op 13-12-1865, Verpachting. Egidius Boerdonk, Joh’s v.d. Steen, en Hendrik v.d. Biggelaar, boeren te Erp, als armmeesters, van Erp, verpachten hooi, bouw en weiland.

 

Erp, Akte 121, Op 22-12-1865, Verkoop voor 101 gulden. Martinus Ketelaars, boer, verkoopt roerende goederen.

 

Erp, Akte 122, Op 22-12-1865, Verkoop voor 445.25 gulden. Elisabeth Swinkels, Wed. Stephanus de Bruyn, rentenierster te Helmond, verkoopt te Erp aan sluis 5, roerende goederen.

 

Erp, Akte 126, Op 28-12-1865, Verkoop voor 214.65 gulden. Joh’s Scheepers, boer te Erp, roerende goederen

 

Erp, Akte 127, Op 30-12-1865, Verkoop voor 300 gulden. Joh’s Geert Beekmans, zonder beroep te Erp, verkoopt aan Antonie Dirk Beekmans, boer, een huisje, erf en tuin aan de Brug, M 188, 189, Nu in 2012, hier huis, op Den Uil,    Hem aangekomen bij verkoop op 22-1-1857. De verkoper reserveert levenslang het gebruik van de kamer in dit huisje,  Zie ook akte 115, in 1866.

 

1866.                                                                                                                                                      Erp, Akte 4, Op 6-1-1866,  Verklaring. Pieter Groeneweg, veldwachter  te Diessen, verklaart als zijn natuurlijk  zoon  Jan Baptist de Wit, geb. te Bladel,  6-2-1840, van Maria de Wit,  gewoond  hebbende  en overleden te Bladel, en toe te stemmen dat  het  kind  in  het vervolg Jan Baptist Groeneweg, zal  heten. Tenslotte  verklaart hij bij de burgerlijke stand te Bladel,  in kennis te stellen, zodat  melding  gemaakt  zal worden  in de marge van diens geboorte  akte. 

 

Erp, Akte  8, Op 10-1-1866, Verklaring. Theodora Heykants, en Anna Maria Heykants, arbeidsters te Erp, ten eenre, en Pieter v. Grinsven, molenaar te Erp, verklaren te zijn overeen gekomen dat de comparanten ten eenre vergunning verlenen aan de comparant ter andere zijde, om de molen die hij op een perceel bouwland,  F 264,  aan de klinkerweg zal bouwen, de wieken van de molen over hun perceel F 266,  zal mogen draaien. Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 9, Op 11-1-1866, Verkoop voor 171.65 gulden. Willem de Louw, boer te Gemert, verkoopt te Erp, hout op stam.

 

Erp, Akte 10, Op 12-1-1866, Verkoop voor 270 gulden. Adrianus v.d. Brand, en Gerardus v.d. Brand, boeren te Uden, Pieter v.d. Burgt, X Maria Rooyakkers, arbeider te Erp, Pieter Rooyakkers, boereknecht te Uden, en Joh’s Rooyakkers, boer te Veghel, verkopen aan Lambert de Louw, boer in de Laren, een onverdeeld 1/6 deel in in huis enz. in de Laren,  I  247, 248, Nu in 2012, hier huis, de Laren 9, Verder I  249, 250,  252, 578, 579, 580, 586, 587,   Hen aangekomen bij erfenis van hun moei, Adriana de Louw, overleden te Uden .

 

Erp, Akte 11, Op 12-1-1866, Verklaring.  Leonardus v. Schijndel, bakker te Erp, ten eenre, en Pieter v. Grinsven, molenaar te Erp, ter andere zijde, verklaren te zijn overeen gekomen om de molen die hij op een perceel F 264, aan de klinkerweg te Erp zal bouwen, de wieken van deze molen over zijn perceel, F 180,  zal mogen draaien.

 

Erp. Akte 12, Op 13-1-1866, Verkoop voor  251.80 gulden. Het gemeente bestuur van Erp, verkoopt op de Kraanmeer, hout op stam.

 

Erp, Akte 15, Op 20-1-1866, Testament voor Joh’s Geert Beekmans, zonder beroep te Erp. Legateert de ½ van de nalatenschap, aan de pastoor te Erp, onder verplichting aan de pastoor van Volkel, ter hand te stellen, 25 gulden, om brood te laten bakken en wekelijks uit te delen aan Peter Linders, arbeider te Volkel, Van de andere ½ zijn erfgenaam voor 1/3 deel aan broer,  en zussen, Dirk Geert Beekmans, Joh’a Beekmans, vrouw van Peter v. Stiphout, Goordina Beekmans, vrouw van Antonie v.d. Elsen, boeren te Erp, voor 1/3 deel aan Peter Linders, arb. te Volkel, Christiaan  en Josephus Linders, boeren te Vorstenbosch, en 1/3 deel aan Maria Kemps, Wed. Willem Timmers, Sophia  Timmers, vrouw van Joh’s Geert Verbakel,  Jennemaria Timmers, vrouw van Joh’s Jan Bekkers, en Clasina Timmers, vrouw van Peter Geert Verbakel, boeren te Erp.

 

Erp. Akte 17, Op 26-1-1866, Verkoop voor 920 gulden. Franciscus Hendriks, boer te Boekel, X Joh’a v.d Berg, verkopen aan Joh’s Peter Goorts, boer op het Looyeind, 1/3 deel in weiland in het Goor, C 116.

 

Erp. Akte 23, Op 8-2-1866, Verkoop voor 484.45 gulden. Jan v. Lieshout, boer te Erp, verkoopt roerende goederen.

 

Erp. Akte 24, Op 8-2-1866, Verkoop voor 200 gulden. Marte v. Haandel, boer te Erp, verkoopt aan de kerk van Erp, huisje, schuur en tuintje, M 416, gebouwd op perceel M 241, ( 1832 ), verder M 417, samen 3 roei en 10 ellen.  Hem aangekomen bij verkoop op 3-3-1862. De put op het erf, blijft in het gemeen met Joh’a Maria en Hendrina Scheepers.

 

Erp, Akte 25, Op 9-2-1866, Verpachting ten herberge van Adriaan Verhuyzen. Adrianus v. Haandel, boer te Erp, als voogd over de onm. kinderen van wijlen Gerardus v. Haandel, X Erp 1851, Jacoba Delisse, verpacht aan Antonie Scheepers, boer te Veghel,  boerderij aan den Dijk, M 115, Nu in 2012, hier huis Vlaandershof  3,   en  wei en hooiland, en tuin en bouwland, in de ‘Wildeman “. Voor 450 gulden. Voor 6 jaar,

 

Erp. Akte 26, Op 10-2-1866, Verkoop voor 916.85 gulden. Adrianus v. Haandel, boer, als voogd over de onm.kinderen van Gerardus v. Haandel, X Jacoba Delisse verkoopt roerend goed.

 

Erp, akte 33, Op 20-2-1866, Verkoop voor 50 gulden. Joh’ Klink, Peternel en Joh’s Goorts, te Boekel, aan Peternel Verwegen te Erp, 1/8 deel in huis enz. op Heuvelberg,  F 45, 46, Nu in 2012, hier huis, Heuvelberg 20,

 

Erp. Akte 35, Op 26-2-1866, Verkoop voor 1067.10 gulden. Adrianus v. Haandel, boer, als voogd over de onm. kinderen  van Gerardus v. Haandel, X Jacoba Delisse, verkoopt roerende goederen.

 

Erp, Akte 36, Op 28-2-1866, Verkoop voor 54.10 gulden. Het gemeente bestuur van Erp verkoopt hout aan den Boekelsen Dijk.

 

Erp, Akte 44, Op 22-3-1866, Verkoop voor 112.85 gulden. Joh’s Schepers, boer verkoopt roerende goederen.

 

Erp, Akte 47, Op 27-3-1866, Deling tussen de kinderen van Cornelis v.d. Biggelaar, X  Erp 1805, Joh’a Maria Goorts. Deelgenoten:  1. Joseph v.d. Biggelaar, te Boekel,   2. Martinus v.d. Biggelaar,  te Boekel,   3. Hendrik v.d. Biggelaar, 4. Joh’s v.d. Biggelaar,  5. Ardina v.d. Biggelaar, Wed. Gerardus v. Lankveld,  6. Geertruida v.d. Biggelaar, vrouw van Antonie Kuypers, 7. Joh’s Thomas Smits, X Joh’a v.d. Biggelaar,  8. Joh’s v. Erp, X Elisabeth v.d. Biggelaar,  9. En voornoemde Hendrik v.d. Biggelaar, als voogd over Antonie, zoon van wijlenAdriaan Piet v.d. Berg, X wijlen Ida v.d. Biggelaar,  allen boer te Erp.   Toebedeeld aan  Joh’s v. Erp, X Erp  1857, Elisabeth, dochter,  huis, stal, schuur, tuin, bouw en weiland, op het Looyeind,  D 80, 81, 119, Nu in 2012, hier huis, Groothees 16, Verder D 120, 121, hooiland, heide, kontanten en schuldvorderingen. Verder toebedeeld aan Antonie Kuypers, X Erp 1836, Geertrui v.d. Biggelaar, dochter, Huis, enz op het Looyeind, D 140, 141, 142, 143, Nu in 2012, hier huis Looyeind 32, Verder D 144, 145.     Zie ook akte 62, in 1866. Kopie aanwezig.

 

Erp, Akte 48, Op 29-3-1866, Testament voor Maria v. Berkel, meerderjarig, zonder beroep, te Erp, Legateert aan haar broer: Sebastiaan v. Berkel, leerlooier en koopman te Erp, al hetgene wat zij bezit.

 

Erp, akte 50, Op 9-4-1866, Testament voor Arnoldus de Groot, X Erp 1861, metselaar te Erp, Legateert  aan zijn vrouw, Maria v. Boven, het vruchtgebruik van nalatenschap,  en verder wil hij dat zijn goederen  niet worden verdeeld vooraleer  de jongste van zijn 2 kinderen meerderjarig is geworden.

 

Erp, Akte 60, Op 5-5-1866, Verkoop voor 910 gulden. Willem v.d. Tillaar, X Erp 1822, boer te Erp, verkoopt aan Ardina Scheepers, Wed. Adriaan v.d. Tillaar boerin, bouwland op de Morsehoef, B 562, groot 83 roei en 20 ellen.

 

Erp, Akte 61, Op 8-5-1866, Verkoop voor 636.95 gulden. Het gemeente bestuur van Erp, verkoopt bultturf en heide.

 

Erp, Akte  62, Op 10-5-1866, Verpachting. Antonie Kuypers, boer, verpacht aan Martinus Ketelaars, boer te Erp, een boerderij, in de Stinkhoek, bestaande uit huis, stal, schuur, schop, tuin en aangelag, D 143, Nu in 2012, hier huis Looyeind 32. voor 6 jaar, voor 275 gulden per jaar.    Zie ook akte 47, in 1866.   Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 64, Op 14-5-1866, Verkoop voor 523 gulden. Joh’s v.d. Tillaart , boer, als voogd over de kinderen Willem v. Grinsven, met name: Joh’s en Adriana Maria, v. Grinsven verkoopt roerend goed.

 

Erp. Akte 65, Op 18-5-1866, Deling tussen de kinderen van Wilbrord Kerkhof, X Erp 1808, Maria Hogenhuyzen. Deelgenoten:  1. Wilbrord Kerkhof,  boer te Erp,  2. Gerardus Joh’s v.d. Biggelaar,  3, Joh’s Jan v. Berkel, X Wilhelmina v.d. Biggelaar, en Maria v.d. Biggelaar, allen boer, te Veghel, zijnde de laatste kinderen van wijlen Elisabeth Kerkhof, gehuwd geweest met Joh’s v.d. Biggelaar,  Het betreft bouwland, K 78, en 174.

 

Erp. Akte 66, Op 18-5-1866, Inventaris. Adriaan Raaymakers, X Erp 1857, Joh’a Vogels, +, boer op de Bolst, in het bijzijn van Jan Raaymakers, als toeziende voogd over het minderjarig kind Hendricus, van voornoemde Adriaan , en wijlen Joh’a Vogels, laten een inventaris opmaken. Huis enz. op de Bolst, B 220, Nu in 2012, hier huis, Voorbolst 3, Verder B 222, 230, 238, 503, 504, 609, 237, 221, 224, C 90, 91,  L 243. Zie ook akte 31, in 1865, en akte 90, in 1848.

 

Erp. Akte 75, Op 8-6-1866, Verkoop voor 50 gulden. Jan Ebben, arbeider te Erp, verkoopt aan Joh’s Doedee arbeider te Erp, twee huisplaatsen, erf, tuin, in den Hoek,  E 169  en 170,  484, 407, samen 6 roei en 70 ellen.  Hij was eigenaar geworden bij koop ( akte 79 ), op 5-8-1859.   Dit huisje zal door de verkoper gesloopt voor 20-12-1866.Deze huisjes  gesloopt resp. in 1860 en 1866.   Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte 78, Op 19-6-1866,  Verpachting. Anna Benjamina de Jong, Wed. Cornelis de Loecker, rentenierster te Vught, verpacht gras te Erp, voor 621 gulden.

 

Erp, Akte 80,  Op 21-6-1866, Verpachting. Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, verpacht gras te Erp, voor 840 gulden.

 

Erp, Akte 81, Op 3-7-1866, Verkoop voor 438.50 gulden. Jan v. Lieshout, boer te Erp, verpacht graan te velde.

 

Erp. Akte 83, Op 5-7-1866,  Verkoop voor 126.75 gulden. De gemeente Erp, verkoopt gras in de steenovens.

 

Erp, Akte 85, Op 6-7-1866, Verkoop voor 543 gulden. Adrianus v. Haandel, boer, als voogd over de kinderen van Gerardus v. Haandel, X Jacoba Delisse, verkoopt granen.

 

Erp, Akte 86, Op 7-7-1866, Verpachting. Eduard Leurs, ontvanger der registratie en domijnen, wonend te St. Oedenrode verpacht te Erp en Boekel, te velde staande koorntiende , voor 2091 gulden.

 

Erp, Akte 88, Op 10-7-1866, Verkoop voor 265 gulden. Joh’s Scheepers, boer, verkoopt granen te velde op het Looyeind.

 

Erp, Akte 89 en 95, Op 10-7 en 17-7-1866, Openbare verkoop ten herberge van Willem v.d. Biggelaar.  Verkopers:  Gerardus Joh’s Giessen, heel en verloskundige te Dinther, X Erp 1860, Joh’a Maria Schippers, verkoopt de erfenis van ouders: Martinus Schippers, X Erp  Joh’a v. Haandel, Het betreft huis, stal, schuur, schop, tuin en aangelag. Koop 1, huis enz, op Keldonk,  K 401, 402, 403, afgebroken in 1913, stond op hoek, Antoniusstraat en Hackerom, Verder  K 404, 405, Koop 2, perceel bouwland, K 385, ( Lemmeshof ), groot 1.1970 ha.  Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 94, Op 16-7-1866, Verkoop voor 250 gulden. Hendrik v.d. Warenburg, veldwachter te  Erp, verkoopt aan Martinus v. Lieshout, arbeider te Erp, weiland aan den Dijk, L 414, groot 26 roei en 70 ellen, is ontgonnen grond.  Zie ook akte 104, in 1866.  

 

Erp, Akte 97, Op 19-7-1866, Verpachting. Victor de Kuyper, burgemeester van Erp, verpacht namens grondeigenaren, korentiende te Erp, voor 6283 gulden.

 

Erp, Akte 98 en 99,  Op 21-7-1866, Testament voor Antonie Beekmans, X Erp 1866, arbeider te Erp, Legateert aan zijn vrouw, Peternel v.d. Nieuwenhuijzen, al datgene waarover hij beschikt. Peternel zijn vrouw aan haar man. Zie ook akte 127, in 1865.

 

Erp, Akte 104, Op 7-8-1866, Hypotheek van  400 gulden. Martinus v. Lieshout, arb. Te Erp, leent geld van Hendrik Manders,  koopman te Veghel. Borg: weiland   L 414,  Zie akte 94, in 1866. Hierop is daarna een huis gebouwd.

 

Veghel, Akte 136, Op 9-8-1866, Verkoop. Petrus Smits, grondeigenaar te Veghel,  koop 5, bouw en weiland in de Lijnse kampen, K 68, 69, 70, verkocht aan Christiaan v. Berlo, ten behoeve van zijn moeder: Joh’a v.d. Rijt, Wed. Hendrik v. Berlo.

 

Erp, Akte 106, Op 25-8-1866, Testament voor Gijsbertus v.d. Aa, grondeigenaar te Erp, X Erp 1813, met Geertruida Goorts.  Universele erfgenamen zijn: voor de ene ½, zijn broers en zussen, Jan v.d. Aa, boer te Boekel, Peter v.d. Aa, boer te Handel, de kinderen van wijlen Cornelis v.d. Aa, te Gemert, het kind van wijlen Antonie v. Kessel, X Anna Maria v.d. Aa, te Gemert, de kinderen van Jan v. Bon, en wijlen Catharina v.d. Aa, te Gemert, en de kinderen van Joh’s Rooyakkers, X wijlen Joh’a v.d. Aa, te Gemert,  en voor de andere ½ aan de kinderen van wijle de broers en zussen van wijlen zijn vrouw, Geertruida Jan Goorts, te weten: de kinderen van wijlen Jan Benedictus v.d. Velden, X Wilhelmina Goorts, de kinderen van wijlen Cornelis v.d. Biggelaar,   X  Joh’a Maria Goorts, de kinderen van Peter v. Schipstal, X wijlen Anna Maria Goorts, te Gemert, en de kinderen van wijlen Dirk v.d. Akker, en Elisabeth Goorts, Benoemt tot executeur zijn broer: Jan v.d. Aa.

 

Erp, Akte 107, Op 29-8-1866, Testament voor Willem Verbakel,  X Erp 1856, boer. Universeel erfgenaam is zijn vrouw Antonetta Coolen.   Zie ook akte 109, in 1866.

 

Erp, Akte 108, Op 30-8-1866, Verkoop voor 272 gulden. Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, en Arnoldus Oppers, koopman te Veghel, verkopen te Erp, nagras.

 

Erp, Akte 109, Op 5-9-1866, Testament voor Antonetta Coolen, vrouw van Willem Verbakel, boerin te Erp, Universeel erfgenaam is haar man.   Zie ook akte 107, in 1866.

 

Erp, Akte 110 en 111, Op 8-9-1866, Testamenten  voor Adriaan v.d. Akker, boer op Boerdonk, Universeel erfgenaam is zijn vrouw, Geertruida v. Thiel,  Hij overlijd op 20-5-1872. Ook zo van haar aan haar man.

 

Erp, Akte 112, Op 13-9-1866, Testament voor Gijsbertus v.d. Aa, boer op Boerdonk, Deze akte is nagenoeg hetzelfde als akte 106, in 1866.

 

Erp, Akte 114, Op 21-9-1866, Verkoop voor 300 gulden. Peter v.d. Berg, arb. te Erp, en Hendricus v.d. Steen, boer te Veghel, X Joh’a Maria v.d. Berg, verkopen aan kerk te Erp, bouwland aan de kerkpad,  M 231, groot 16 roei. .

 

Erp, Akte 115, Op 25-9-1866, Testament voor Joh’s Geert Beekmans, zonder beroep te Erp, Legateert aan Antonie Beekmans, alle roerende goederen, kontanten en tegoed  hebbende huren. Zie ook akte 127, in 1865. Joh’s Geert Beekmans overleed te Erp op 28-5-1870.

 

Erp, Akte 117, Op 28-9-1866, Verkoop voor 99.05 gulden. Martinus Jonkers, arb. te Erp, verkoopt roerende goederen.

 

Erp, Akte 118, Op 5-10-1866, Verklaring. Joh’s v. Oss, arb. te Erp, verklaart toe te stemmen in royement inschrijving kantoor der hypotheken te ’s Bosch, van 19-5-1864, ten laste van Petrus Welten, en Piet Beekmans, beiden arb. te Erp.

 

Erp, Akte 119, Op 8-10-1866, Testament voor Jan Neuten, gepensioneerd militair te Erp, X Erp 1858, Legateert aan zijn vrouw, Willemijn Verstegen, al datgene waarver hij beschikt.

 

Erp, Akte  120, Op 11-10-1866, Deling tussen de kinderen van Joh’s Joris Biemans, X Erp 1814, Geertruida v.d. Berg. Deelgenoten:  1. Hendricus Biemans.  2. Willem v. scheepstal, X Erp 1851,  Francijna Biemans,  3. Maria Biemans, Wed. Theodorus v.d. Akker, voor zich en als moeder en voogd van Joh’s en Gerardus v.d. Acker, allen boer, te Erp in de Laren,  Toebedeeld aan Maria Biemans, X Erp 1857, Wed. Theodorus v.d. Acker,  huis, stal, schuur, erf, bakhuis, en aangelag in de Laren, I  229, Nu in 2012, hier boerderij, de Laren 1, Verder I  230, 232, 226, 219, 286, 422. verder roerende goederen en kontanten. Verder toebedeeld aan Willem v. Schipstal enz, huis enz.  in de Laren, I 238, 239, 240, afgebroken, stond tussen de Laren 1 en 7, Verder  I  241, 211.    Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 123, Op 23-10-1866, Verkoop voor 30 gulden. Joh’s Crooymans, boer tew Erp, als gelaste van Jacoba Theodora Gerarda v. Riemsdijk, douariere van Mathias Heinrich Joh’s Lups, grondeigenaresse te Arnhem, verkoopt aan Pieter v. Grinsven, molenaar te Erp, bouwland, F 265.

 

Erp, Akte 124, Op 25-10-1866, Verkoop voor 200 gulden. Adraan Geert v.d. Wijngaard, timmerman te Erp, verkoopt aan Hendrik v.d. Berg, boer, een huisje, erf en tuin aan de Kerkstraat, M 290, 291,  gebouwd na 1832, op perceel M 240, Aangekomen bij verkoop op 3-1-1846.

 

Erp, Akte 125, Op 25-10-1866 Verkoop voor 300 gulden. Catharina de Leest, vrouw van Antonie Scheepers, boer te Erp, verkopen aan Adriaan v.d. Tillaart boer op Vorstenbosch, bouwland te Veghel.

 

Veghel, Akte 179, Op 30-10-1866, Verhuur. Hr. Koenen, Provinciaal opzichter te Veghel, verhuurt deel van de weg, lang 300 mtr, tegen E 403, 472, en 481, ook nog een strook F 10, 270.

 

Erp, Akte 128, Op 8-11-1866, Verpachting ten herberge Wed. Adriaan Verhuyzen. Verhuurders:  Hendrik v.d. Berg, als voogd over Hendrica dochter van wijlen  Martinus v.d. Biggelaar, X Erp 1841,  en Antonia v.d. Bergh, boeren op den Dieperskant, verpachten een boerderij, aan den Dieperskant, met stal, schuur tuin, en aangelag, I  317,  4 bunder,  Nu in 2012, hier boerderij, Dieperskant 3. Voor 6 jaar, voor 190 gulden per jaar, verhuurd aan Joh’s Jan v.d. Elsen.

 

Erp, Akte 129, Op 10-11-1866, Testament voor Maria v. Roosmalen, zonder beroep te Erp, Alles aan vader Antonie v. Roosmalen.

 

Erp, Akte 134, Op 23-11-1866, Verkoop voor 457.20 gulden. Jan v.d. Aa, boer te Boekel, verkoopt ten sterfhuize van Gijsbertus v.d. Aa, overleden te Erp, roerende goederen uit zijn nalatenschap.

 

Erp, Akte 135, Op 23-11-1866, Verpachting ten herberge Christiaan v. Berkel.  Verhuurder:  Antonie Hendrik v.d. Berg, boer te Erp, als voogden  over Maria Goverdina, en Joh’s v. Stiphout, kinderen van wijlen Antonie v. Stiphout, X Hendrina v.d. Berg, verpachten boerderij in den Hoek, huis, stal, schuur, schop, tuin en aangelag,   E .?. voor 5 jaar voor 390 gulden per jaar, aan Willen Welten.

 

Erp, Akte 138, Op 30-11-1866, Verkoop voor 196.35 gulden. Antonetta v. Stiphout, Martinus Meulensteen, boeren te Erp, Laurens v. Stiphout, arb. te Erp, Cornelis v. Hemert, winkelier te Aarle- Rixtel, verkopen roerend goed.

 

Erp, Akte 142 en 148, Op 6-12 en 13-12-1866, Openbare verkoop. Antonetta v. Stiphout, X Erp 1870, met Martinus Meulensteen, boeren te Erp, Laurens v. Stiphout, arb. te Erp, Cornelis v. Hemert, winkelier te Aarle-Rixtel, voor zich en als voogd over Antonie, en Geertruida Maria v. Hemert, geboren uit wijlen Maria v. Stiphout, verkopen een huis, stal, schuur, tuin en aangelag, B 56, 57, 58, 595, In 1832, B 57, afgebroken in , Verder B 55,    Verkocht aan Martinus Meulensteen voor 2430 gulden. Ouders waren: Gerit v. Stiphout, X Joh’a v.d. Berg.

 

Erp, Akte 145, Op 11-12-1866, Verkoop voor 211.80 gulden. Hendrik v. d. Bergh, als voogd over Hendrica, dochter  Martinus v.d. Biggelaar, en  Antonia v.d. Bergh. Verkoopt roerend goed.

 

Erp , Akte 147, Op 13-12-1866, Verkoop voor 883.75 gulden. Hendricus Biemans, boer, verkoopt roerende goederen.

 

Erp, Akte 149, Op 18-12-1866, Verkoop voor 363.80 gulden. Benedictus, Joseph, Elisabeth, en Maria v. Santvoort, allen boer te Erp, verkopen roerende goederen.

 

Erp, Akte 150, Op 26-12-1866, Verkoop voor 90 gulden. Gerardus v. Haandel, bakkersknecht te Tilburg, verkoopt aan Lambert Verbruggen, boer te Erp, 1/36 deel in boerderij op het Oudveld,  B 593,  In 1832, B 61,  Verder B 594, 62, 63, 65, 67, 68, 75, 87, 477, 478, 548, 549, 550. Aangekomen bij erfenis van wijlen Willem v. Stiphout overleden te Veghel. Nu in 2012, hier ongeveer woonboerderij, Oudveld 5 en 3a.

 

1867.                                                                                                                                                       Erp, Akte 5, Op 10-1-1867, Verkoop voor 2000 gulden.  Gerardus v. Haandel, bakkersknecht te Tilburg, verkoopt aan Hendrik v. Haandel, koopman te Erp, Huis aan de Kerkstraat, M 24, Nu in 2012, hier huis, Kerstraat 10 en 12, Verder M 127, samen 11 roei en 65 ellen. Eigenaar geworden bij koop op 19-5-1864. Zie ook akte 79, in 1864. Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 6. Op 10-1-1867, Procuratie Gerardus v. Haandel, te Tilburg, aan Martinus v.d. Aa, en Joh’s Delisse. Te Erp.

 

Erp, Akte 7, Op 10-1-1867, Testament voor Gerardus v. Haandel, te Tilburg. Aan zus Joh’a v. Haandel, X Pieter Wils, bakker te Erp.

 

Erp. Akte 8, Op 11-1-1867, Verkoop voor 50 gulden. Peter v.d. Eynden, te Schijndel, timmerman, Leendert v.d. Eynden, arb. te Erp, Hendrik v. Sinten, te Erp, Jan Schepers, X Peternel v.d. Eynden, arb. te Beek en Donk. Verkopen aan den armen te Erp, een huisje, met tuin,  I  526, Afgebroken, stond op hoek Boerdonkse dijk en Trentweg. Verder  I   527, groot 6 roei en 60 ellen.

 

Erp, Akte 12, Op 18-1-1867, Verkoop voor 1750 gulden. Willem Wassenberg, te Erp, verkoopt aan Antonie v.d. Berg, onmondige zoon van Adriaan v.d. Berg. Huis, tuin enz, op het Looyend, D 405, 406, 407,  Nu in 2012, hier huis, Looyeind 20, Verder D 52, 53, verder D 718. Aangekomen door erfenis ouders.

 

Erp. Akte 14, Op 22-1-1867, Openbare verkoop voor 16891 gulden.  Jan v.d. Aa, te Boekel, en andere verkopers, aan Willem v. Asseldonk, boer op Boerdonk, boerderij op Boerdonk, G 58 enz. Nu in 2012, hier boerderij, Coxse baan ( Leekzicht ).

 

Erp, Akte 20, Op 31-1-1867, Verkoop voor 700 gulden.  Antonie Willem v.d. Biggelaar, X Erp 1823, Geertruida Bekkers, op Boerdonk, aan Jan v.d. Putten, boer op Boerdonk, Huis, enz, op Boerdonk, G 89, 90, stond aan de huidige Lekerweg, Verder G 91, 92, samen 93 roei en 96 ellen. De gebouwen erop staand worden voor 1 oktober afgebroken door de verkoper.

 

Erp, Akte 22 en 23, Op 2-2-1867, Testamenten voor Hendricus Biemans, en zijn vrouw Dorothea Janssens. Alles aan elkaar. Later aan de wederzijdse familie.

 

Erp, Akte 24, Op 2-2-1867, Hypotheek van 100 gulden. Peter Beekmans, leent geld van Joh’s v.d. Boomen, te Boekel. Borg : Huis op Keldonk, I  838, 839, Nu in 2012, hier huis, Sluisweg 25. Verder  I  840.   Stichting in 1847 ?.

 

Erp, Akte 25 en 26, Op 4-2-1867, Testamenten voor Jan Marte v. Lieshout, X Erp 1860, Joh’a v. Lankveld. Aan elkaar.

 

Erp, Akte 32, Op 5-2-1867, Verkoop voor 200 gulden, Joh’s Scheepers te Erp, aan Gerardus Bouw, boer te Erp, bouwland, D 336 en 834. Samen groot 22 roei en 10 ellen. Aangekomen bij publieke verkoop op 11-7-1865.

 

Erp, Akte 62, Op 12-3-1867, Hypotheek van 300 gulden. . Doedee, arbeider te Erp, leent geld van Anna Schey, Wed. Francis Manders, te Veghel.  Borg: huis in den Hoek, E 554, 170, afgebroken , nu op deze plek, huis Hoek 15, Verder E 484, 407, 406, 552, 553,  samen 68 roei.

 

Erp, Akte 63, Op 12-3-1867, Finale verkoop. Joh’s v. Dooren te Veghel, als gemachtigde van Willem Oppers, te Deurne, aan Joh’s de Groot, schipper te Driel, weiland , voor 1120 gulden.

 

Erp, Akte 64, Op 13-3-1867, Hypotheek van 900 gulden. Martinus Meulensteen, X Erp 1870, Antonetta v. Stiphout, te Erp leent geld van Christiaan Mathijs Fleskens, Borg: Huis enz, op de Bolst, B 56, 58, 595, In 1832, B 57,  afgebroken in 1886, stond op hoek ( noordzijde), Bolst en Oudveld. Verder B 55, 550.   Zie ook akte 142 en 148, in 1866.

 

Erp, Akte 73, Op 21-3-1867, Deling van de nalatenschap van hun ouders Marten Goort Welten, X Erp 1809, Anna Maria Hanegraaf.   Deelgenoten: 1. Joh’s W, 2. Jan W,  3. Peternel W, 4. Anna Maria W ,  5. Anna W,  6, Adriana W,  7. Lambertus W,  8. Willem W ,  9. Adriaan W, allen te Erp,  10, Antonie W. te Veghel, 11. Godefridus W, te Veghel,  12. Arnoldus W. te Beek en Donk.  Lot 1, aan Peternel Welten, huis en stal enz. op Heuvelberg, F 22, 23, 24, Nu in 2012, hier ongeveer huis Rauwven 2, Verder F 25, 26, 299.                                   Lot 2, aan Adriana Welten,  Huis, M 186, 187,  Nu in 2012, hier huis, den Uil 5.  Kopie aanwezig.

 

Erp, Akte 75, Op 22-3-1867, Testament voor Willem de Louw, boer te Erp. Aan zijn vader Lambert de Louw.

 

Erp, Akte 76, Op 29-3-1867, Verhuur. Jonkheer V. F. A. K. de Kuyper, te Veghel. Verhuurt aan Martinus Ketelaars, te Erp.  Huis te Dinther,  voor 400 gulden per jaar.

 

Erp, Akte 77 en 80, Op 29-3 en 5-4-1867, Openbare verkoop. Gerardus Joh’s Giessen heelmeester te Dinther, aan Christiaan Bouw en Jan v.d. Weydeven,  weiland, H 296, 410, enz.

 

Erp, Akte 79, Op 5-4-1867, Deling van de nalatenschap van hun ouders: Joh’s Antonie v. Lieshout, X    Deelgenoten:  1. Joh’s v. Lieshout,   2. Lambertus v. Lieshout,  3. Antonie v. Lieshout,  4. Adriaan v. L. allen te Erp. Aan Joh’s v. Lieshout, hakhout, C 104, hooiland  L 196 en 200,  Aan Adriaan v. L. weiland B 1, 489, 490, 491, I  60. De anderen krijgen geld.

 

Erp, Akte 85, Op 15-4-1867, Hypotheek van 200 gulden. Antonie Willem v.d. Biggelaar, X Erp 1823, Geertrui Bekkers,  op Boerdonk, lenen geld van Julius Hendricus Buissink, rentenier te Gemert. Borg : Huis op Boerdonk, G 300, 301, 356, Werd later G 578, afgebroken, stond ongeveer op hoek, Pastoor v. Schijndelstraat en Akkerweg,  Later in 1875 verkocht aan buurman Peter Dekkers.

 

Gemert, Akte 16, Op 6-5-1867, Deling in de fam. Vogels,  Deelgenoten:  Wouter, Hendricus, Peter, en Martinus Vogels, te Aarle- Rixtel, en hun broer Jan Vogels te Erp in den Hoek, onroerend goed te Aarle- Rixtel.

 

Erp, Akte 97, Op 10-5-1867, Verkoop voor 150 gulden. Christiaan Cornelis Rietman, gepensioneerd ambtenaar te Erp, aan Joh’s Jacobus Mayer, winkelier te Erp, z. o. deel van bouwland, M 13 en 14.   Zie ook akte 13, in 1868.

 

Erp, Akte 100, Op 14-5-1867,  Deling tussen de kinderen van Joh’s v. Stiphout, X Erp 1801, Antonia v. Lankveld.  Deelgenoten: 1. Hendrina v. Stiphout.  2. Catharina v. Stiphout. X Erp 1846, met Joh’s Dekkers,   3. Gerardus v. Stiphout, boer en winkelier. Allen te Erp. Toebedeeld aan Hendrina en Catharina v. Stiphout, huis enz, M 61, Nu in 2012, hier huis, Hezelstraat 28, Verder M  62, 72, 73, 137,  B  73, 79, 118, 574,   13, 14, 15,  399,  ¼ in perceel C 81. D 374,  E 16, 24, en 72,  L 13, 14, 15, en 399, F 154. Toebedeeld aan Gerardus v. Stiphout, kontant geld.  Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 101, Op 14-5-1867, Testament voor Gerardus v. Stiphout, alles aan zijn zus Hendrina v. Stiphout, winkelierster te Erp.

 

Erp, Akte 109, Op 17-5-1867, Verkoop voor 350 gulden.  Joh’s Ketelaars, als gemachtigde voor Hendrik Ketelaars, hooiland L 222. Verkocht aan Hendrik Tielemans te Erp.

 

Erp, Akte 110, Op 17-5-1867, Verkoop voor 1650 gulden. Hendrik Tielemans, X Erp 1831, Joh’a v.d. Tillaart, Verder Joh’s, Willem, Maria, Hendrina, Hendrica en Elisabeth Tielemans, aan Benedictus v. Santvoort, te Erp. een onverdeeld 1/8 in onroerend goed in het Hurkske, E 37, 117, 118, 120, 121, 122, F 68, 69, 86, 121. Verder in huis in het Hurkske, F 157, 158, Nu in 2012, hier boerderij, Franse weg 15, Verder F 161, 174, Verder nog een huis, in het Hurkske, I  177, 178, 179, 180,  Nu in 2012, hier huis, Hurkske 8, Verder I  81, eigenaar geworden door erfenis wijlen Joh’s Tielemans, +  Erp .  Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 115, Op 27-5-1867, Deling van de goederen van oom Adrianus Kuypers + Erp. en akte van koop op 12-10-1847. Deelgenoten: Antonie Kuypers, Maria Scheepers, Wed. Martinus Peters,  Theodorus Peters, Helena Peters, Theodora Peters, Maria Peters, Joh’s Peters, allen te Erp. Toebedeeld aan Antonie Kuypers, de percelen: hooiland op de Veluwe, D 632, hooiland in den Hoek, E 222, Toebedeeld aan Anna Maria Schepers, X Martinus Peters en hun onmondige kinderen, hooiland,   I  4,  K 332, 556.

 

 Erp, Akte Erp, Akte 118, Op 4-6-1867, Procuratie  Catharina v. Wanrooy, Wed. Joh’s v. Cleef, aan Hendrik v.d. Warenburg.

 

Erp, Akte 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, Op  7-6-167, Testamenten voor Joh’s, Jan, Adriaan, Anna, Anna Maria, Adriana, Peternel, en Antonie Welten. Alles aan elkaar.

 

Erp, Akte 135 en 144, Op 13-6 en 21-6-1867, Openbare verkoop. Cornelis v. Kleef en andere verkopers, verkopen huis op den Dieperskant,  I  312,  313, 314, afgebroken in 1890, stond in de zijtuin van boerderij, Dieperskant 3,  Verder I   315, samen 93 roei en 48 ellen. Verder nog losse percelen, o.a. I  303, 354,  382,   K 514,  gekocht door Hendrika v.d. Biggelaar, onm. dochter van Martinus v.d. Biggelaar.

 

Erp, Akte 136, 137 en 138, Op 14-6-1867, Testamenten voor Antonie Peter v. Lieshout, Geertruida v. Lieshout en Hendrica v. Lieshout,  Aan elkaar.

 

Erp, Akte 145, Op 22-6-1867, Verkoop voor 1050 gulden. Adam v.d. Heyden, verkoopt aan Willem, ook genaamd Jan v.d. Heyden op Boerdonk, De onverdeelde ½ in huis enz. op Boerdonk, G 369,  In 1832, huis op G 96 en 99,  Afgebroken, nu in 2012, hier ongeveer huis, Lekerweg 12.  Verder G 370, 106, 107, samen groot 1.5812 ha.

 

Erp, Akte 151, Op 1-7-1867, Kwitantie aan de gemeente van Gerard Peters, 733.33 gulden, als schadeloosstelling voor het afgeven van 8 stuks rundvee.

 

Veghel, Akte 110 en 112, Op 15-7 en 22-7-1867, Openbare verkoop in de herberg van Joh’s Verberne op Boerdonk. . Gijsbertus Swinkels, sekretaris te Beek en Donk, als gemachtigde van Adam v.d. Heyden, Wedn. Petronella v. Melis, Verkopers: 1. Adam v.d. Heyden, seneor, Wedn. Petronella v. Melis. 2. Adam v.d. Heyden, junior, te Veghel.  3. Arnoldus v. Deursen, X Maria v.d. Heyden, op Boerdonk, ( gaan in 1867, naar Beek en Donk ).  4. Willem v.d. Heyden, te Beek en Donk.  5. Hendricus v.d. Heyden, te Erp.  6. Arnoldus Panhuyzen, X Francina v.d. Heyden, te Beek en Donk.  7. Willem, ook wel Jan v.d. Heyden, op Boerdonk.  Koop 1, huis enz. op Boerdonk, G 369, stond op Lekerweg , is afgebroken, Verder G  370, 106, 107, verkocht aan voor 2200 gulden.  Aangekomen bij koop op 22-6-1867.  Koop 2, bouwland, G 395, groot 68 roei en 40 ellen, verkocht aan Joh’s Verberne, herbergier op Boerdonk.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig. Adam v.d. Heyden, geb. op Boerdonk, 27-7-1784, + Erp 28-10-1869, was getrouwd met Petronella v. Melis, geb. te Bakel, op 29-4-1792, + Erp 25-12-1853, Hij is hertrouwd met Hendrina Kanters, geb. Beek en Donk, in 1809, Hun oudste kind was: Hendricus v.d. Heyden, geb. op Boerdonk, op 17-9-1816,  Er waren nog 12 kinderen meer.   Zie ook Erp, akte 145, in 1867.

 

Erp, Akte 159, Op 8-7-1867, Hypotheek van 200 gulden. Joh’s Vogels, boereknecht te Erp, leent geld van Peter Ketelaars, te Boekel, Borg : bouwland,  B 97, groot 44 roei en 80 ellen.

 

Erp, Akte 170 en 175, Op 17-7 en 24-7-1867, Openbare verkoop  door  1. Adriana Kok, Wed. Jan v.d. Wijngaart, 2. Joh’s Jacobus Mayer, winkelier en bakker, X Erp 1855, Antonia v.d. Wijngaard, dochter. Zij verkopen huis, tuin, schuur en erf, aan de Kerkstraat, M 287, en 420, In 1832, hier perceel M  205,   groot 14 roei en 50 ellen. Verkoop aan Egidius  Boerdonk,  lid van het Kerkbestuur te Erp voor 1600 gulden. Dit huis is afgebroken  ten behoeve van het klooster, stond op hoek Kerkstraat ? en pad achter de Kerk, in de tuin van Simeonshof. In het begin hebben de zusters nog in dit huis gewoond.  Kopie van deze akte is hier aanwezig.

 

Erp, Akte 171, Op 19-7-1867, Hypotheek van 200 gulden. Joh’a v.d. Eynden, Wed. Hendrik v. Sinten, leent geld van Meggelina v.d. Walle, te Uden, Borg : bouwland aan de Boerdonkse Dijk, G 482,  groot 94 roei en 30 ellen.

 

Erp, Akte 172, Op 19-7-1867, Testament voor Geert Geert Verbakel, boer te Erp, Aan mijn dochter, Helena Verbakel, X Joh’s Jacobus v. Haandel, 95 gulden. Aan dochter Peternel Verbakel,  X Hendricus Bekkers, 45 gulden.  Aan dochter Maria Verbakel, X Joh’s Raaymakers, 40 gulden. verder alles aan de bij mij inwonende kinderen : Hendricus, Joh’s, Geertruida,  Joh’a,  Joh’a Maria Verbakel.

 

Erp, Akte 181 en 182, Op 24-8-1867, Testamenten voor Margaretha Catharina v.d. Werk, Wed. Jan Willem v.d. Ven, te Erp, en Elisabeth Phillippina v.d. Ven, te Erp, Aan elkaar.

 

Erp, Akte 183, Op 24-8-1867, Hypotheek van 700 gulden. Joh’s Jacobus  Mayer, te Erp leent geld van  Adrianus v.d Werk, te Zevenbergen, Borg : Z. O. deel aan de Kerkstraat, M 13 en 14, Met daarop gebouwd woonhuis, groot in het geheel 11 roei en 80 ellen,  M  674,  Stond aan het huidige Hertog Jan Plein, is afgebroken, nu hier huis, Hertog Jan plein.

 

Erp, Akte 188, Op 7-9-1867, Verkoop voor 100 gulden. Antonie Hendrik v.d. Berg, te Erp, aan de gemeente Erp, deel van bouwland aan de Boerdonkse Dijk, 14 roei en 15 ellen, I 517 en 544, oostwaarts.

 

Erp, Akte 194, Op 26-9-1867, Deling tussen de kinderen en kleinkinderen van Antonie Schepers, X Geertrui Tielemans , en oom Hendricus Tielemans, + Erp 1849.                        Deelgenoten:  A. Joh’s Schepers, te Bakel, Hendricus Schepers te Erp,  en  Franciscus v. Lankveld, X Hendrina Schepers, samen ten eenre,  B. Joh’a Maria Goorts, Hendrina Goorts, Peter Goorts en Adriana Goorts, ( Hun moeder was Joh’a Tielemans ),  ter andere zijde.                   Aangekomen uit de nalatenschap van Adriaan Hendrik Tielemans, X Hendrina v. Schijndel. Lot 1, aan de 3 eerst genoemden, huis enz. in den Hoek, E 350, 351, (  afgebroken in 19.. ), Verder E 352, 58, 272, 273, F 10, 89, 90, 191.  Zie ook akte 218, in 1867.

 

Erp, Akte 196 en 199, Op 26-9 en 10-10-1867, Openbare verkoop door 1. Willem v.d. Tillaar. 2. Joh’s v.d. Tillaar, pastoor te Bergeyk.  3. Joh’a Maria v.d. Tillaar, X Matheus v.d. Rijdt.  4. Joh’s v.d. T.  5. Adrianus v.d. T.  6. Joh’a v.d. T.  7. Maria Gijsberta v.d. T,  8. Adriaan v.d. Berg, X Theodora Maria v.d. T. 9. Adriana Vogels, Wed. Lambert v.d. Tillaart te Veghel, en hun onmondige kinderen.  Allen kinderen en kleinkinderen van Adriaan v.d. Tillaar, X Erp 1822, Arnolda Schepers.  Verkocht werden enige losse percelen, o.a. K 293, I 359, K 255,  Verder een huisje, op de Schild, D 319, 320, 321, 322,  samen 8 roei en 96 ellen. Deze huisjes stonden aan de huidige Schildstraat, is afgebroken , zie ordner , sektie  D.  Zie ook akte 100 en 101, in 1904. Verkocht aan Gerardus Timmers, te Erp en anderen. De huisjes zijn verkocht aan Jan, ook wel genaamt Willem v. Wanrooy te Erp, voor 1250 gulden.

 

Veghel, Akte 7, Op 12-10-1867, Testament voor  Geertrui Brugmans, Wed. Adriaan Verbeek, aan Gerardus Brugmans, volle broer van  bovengenoemde Geertrui, Verder Thomas Brugmans, Maria Brugmans, Joh’s Brugmans, allen te Veghel.

 

Erp, Akte 205, Op  5-11-1867, Procuratie van Cornelis Kuypers, en Hendrina v. Dijk, te Erp. Aan Peter Kanters te Erp. Deze akte is niet aanwezig in het archief.

 

Erp,  Akte 208,  Op  9-11-1867, Verkoop voor 80 gulden. Maria v.d. Aa, X Erp 1824, Wed. Joh’s de Louw te Erp, aan Leendert v. Denken, te Erp, ¼ in weiland I  59.

 

Erp,  Akte 218, Op 30-11-1867, Deling tussen de kinderen en kleinkinderen van Antonie Schepers, X Geertruida Tielemans. Deelgenoten:  1. Joh’ Schepers, te Bakel, de losse percelen:  E 422, F 10, 90, de ½ van E 574,  2. Hendricus Schepers, te Erp, de losse percelen: E 58, 512, 272, 273, L 183, 179,  3, Franciscus v. Lankveld, X Hendrina Schepers, Huis in den Hoek, E 350 en 351, afgebroken in 19.., Verder E 352, F 191, 89, de ½ in E 574.  Zie ook akte 194, in 1867.

 

Erp, Akte  219 en 223, Op 2-12 en 9-12-1867, Openbare verkoop ten herberge Christiaan v. Berkel, aan de Brug,  Verkopers: Adrianus v.d. Werk, te Zevenbergen., en anderen,  een aantal losse percelen, o.a. E 523,  in 4 delen, verkocht aan Willem, Marten, Hendrik, Sophia, en Joh’a Maria Tielemans  Verder grond in het Rauwven, F 313, 2 bunder en 22 roei en 50 ellen.  Koop 3, bouwland, I  175.  Koop 14,   Huis  op de Bolst,  B 56, 57, 58, 59, Nu in 2012, Melvert 13, ( op hoek Melvert / Bolst.  Groot 1.8212 ha, Verder  B 51, 52, 53, 54, 71, 74, Deze koop werd verkocht aan Maria v.d. Tillaart, Wed. Jan v.d. Elsen, voor  3900 gulden.  Verder verkocht E 286, weiland de Kwikvennen, met schaarbosch, dreef en voorpoting.

 

Erp, Akte 221, Op 8-12-1867, Verkoop voor 20 gulden. Geert v.d. Aa, boer, gemachtigde voor : Maria v.d. Aa, X Erp 1824, Wed. Joh’s de Louw, Joh’s v. Mierlo, X Maria de Louw, Jan Joh’s v. Wanrooy, Martinus Biemans, X Catharina v. Wanrooy, Marte Jan v. Wanrooy, arb. te Son, Antonie v.d. Vorst , X Catharina de Louw, te Helmond, winkelier. Zij allen verkopen aan de algemenen armen, Huis, I  154, 750, 751,   In 1832, hier huis op I  152, In 1838 herbouw, Nu in 2012, hier huis, Hoogstraat 26 en 28,  Verder I  752.  Groot tesamen 22 roei en 8 ellen.  Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 222, Op 9-12-1867, Verkoop voor 600 gulden. Adrianus  v.d. Elsen, Jan Bevers, Arnoldus B,   Hendricus B,  Cornelia B,  Lamberdina B  . aan Joh’s Kerkhof, 2/3 deel in wei,  Hongerdonk, E 392.

 

Erp, Akte 227 en 233, Op 13-12 en 20-12-1867, Openbare verkoop, Jan Marte v. Wanrooy, X Antonetta Gerit Klaassen, arb. te Veghel, als vader en voogd over Franciscus, Martinus, Joh’s, Jan, en Clasina v. Wanrooy, en anderen, Verkoop aan Jan Wilbers te Erp, Huisje op het Looyeind, C 156, Nu in 2012, huis, Boterhurken 12, Verder C 225, groot 1.0440 ha,  op ontginnings grond, voor 601 gulden.

 

Erp, Akte 235, Op 27-12-1867, Hypotheek van 600 gulden. Antonie Beekmans, boer te Erp, leent geld van Jan v.d. Aa, te Boekel,  Borg: huis aan den Boerdonksen dijk, I  103, 601, 522, 523, Nu in 2012, huis, Boerdonksen dijk 22. Verder I  524, 524, 877, en G  474.

 

1868.                                                                                                                                                     Erp, Akte 2, Op 2-1-1868, Verkoop voor 800 gulden. Anna Maria v. Haandel, X Erp 1840, huisvr. Van Dirk v.d. Boogaard, kuiper te Beek en Donk, Aan Franciscus v. Lankveld, te Erp, bouwland en weiland, E  309 en 310, op Heuvelberg.

 

Erp, Akte 7, Op 10-1-1868, Verkoop voor 4450 gulden. Lambert v. Lieshout, boer te Erp, aan Adriaan v. Lieshout,  ook boer te Erp, huis, stal, schuur, en aangelag aan de Dijk, L 336, 338, 339, Nu in 2012, hier huis, Vogelenzang  2,  Verder  L  340, 341, 342, aangekomen bij koop op 21-6-1840, Verder de losse percelen : L 199, 128, 232, 231, A 130, 131, L 238, D 295.   Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 8 en 9, Op 10-1-1868 , Testamenten voor Adriaan v. Lieshout, en zijn vrouw, Anna Maria v.d. Burgt. Aan wederzijdse familie.

 

Erp, Akte 13, Op 14-1-1868, Hypotheek van 500 gulden. Joh’s Jacobus Mayer, bakker  te Erp, leent geld van Adrianus v.d. Werk te Zevenbergen. Borg : z.o. deel van bouwland, M 13 en 14, afgepaald, met daarop gebouwd huis, tuin en schuur in het geheel groot 11 roei en 82 ellen. Zie ook akte 97, in 1867. 

 

Erp, Akte 23 en 24, Op 3-2-1868, Testamenten voor Francis Gruyters, en zijn vrouw, X Erp 1821, met Joh’a Bekkers, Aan zoon Hendricus Gruyters, alle onr. goed, bestaande uit de ½ van woonhuisje aan den Boekelse dijk, D 499, 500, afgebroken, stond aan de Boekelse weg Verder D  501, 502, 503, 504. Aan de andere kinderen ieder 90 gulden. Die andere kinderen waren : 1. Joh’s Gruyters, koopman te Barneveld.  2. Huberta Gruyters, X Joh’s Boudewijns, te Lieshout.  3. Anna Maria Gruyters, X Theodorus v. Melis, wever te Gemert.  4. Joh’a Maria Gruyters, X Leendert v.d. Eynden, arb. te Erp. 5. Huiberdina Gruyters te Erp.  6. Petronella Gruyters te Erp.

 

Erp, Akte 32, Op 14-2-1868. Verkoop voor 80 gulden. Egidius Boerdonk, boer te Erp, aan Willem v. Gemert, smid te Erp, bouwland, E 472, groot 17 roei en 90 ellen, aangekomen bij koop 30-12-1863.

 

Erp, Akte 33, Op 14-2-1868, Verkoop voor 50 gulden. Egidius Boerdonk, als gevolmachtigde van Theodorus v. Gemert, smid te Breda, Hendrika v. Gemert, en Antonie v. Gemert, boeren te Zeeland,  aan Willem v. Gemert, smid te Erp, ¾ in bouwland, E 402, aangekomen bij erfenis van wijlen hun ouders.

 

Erp, Akte 46, Op 3-3-1868, Ruiling onr. goed, Egidius Boerdonk, boer te Erp en Martinus Bekkers, boer te Erp, ruilen grond.   I   217 aan   Martinus Bekkers.    F 200,  201,  202, 2/3 onverdeeld,   aan Egidius  Boerdonk.  I 217 aangekomen bij koop op 29-10-1855, ( Veghel ).

 

Erp, Akte 54, Op 13-3-1868,  Huurcontract  boerderij. Adriaan Joseph Kerkhof,  als verhuurder, aan  Martinus Joh’s Biemans,  boerderij op de huidige Sweenslag, In 1832, K 183, Nu in 2012, hier woonboerderij, Sweenslag 16. Voor  225 gulden per jaar, voor 8 jaar.

 

Erp, Akte 55 en 56, Op 13-3-1868, Testamenten voor Martinus Smits, en zijn vrouw, X Erp 1849, Maria v.d. Burgt.   Aan elkaar.

 

Erp, Akte 60, Op 20-3-1868, Verkoop voor 600 gulden. 1. Cornelia v.d. Rijt, huisvr van driaan v. Lankveld, bakker te Erp.  2. Ardina v.d. Rijt, X Erp 1854, Joh’s v. Thiel, timmerman te Beek en Donk.  3. Adriaan v. Lankveld, als gemachtigde van Louisa v. Stralen, novice in het klooster te Oosterhout.  Thomas v. Stralen, koopman te Oss,  als gemachtigde van Frans en Jan v. Stralen, kooplieden te Brown County in Wisconsin, Amerika.  als gemachtigde van Louisa v. Stralen, novice in het klooster te Oosterhout, de heer verkopen aan Joh’s v.d. Rijt, 3/10 onverdeeld, den blooten eigendom van onr. goed op Boerdonk,  G 174, 175, 176, Nu in 2012, hier huizen aan het Hospesstraatje,  Verder G 177, 200, 318, 319, 320, 324, 325, 333,  H 26, 27, 28, 91, 110. Aangekomen bij erfenis van Wilhelmina v.d. Rijt, + Erp 1865.

 

Erp, Akte 62, Op 25-3-1868, Hypotheek van 100 gulden. Willem v. Stiphout, boer te Erp, leent geld van Maria Swinkels, dienstmeid te Erp, Borg : Huis in de Laren, I  621, 864, 865, In 1832, perceel  I  494, gebouwd in 1851, afgebroken in 1886.

 

Uden, Akte 100, Op 7-4-1868, Verklaring ontvangen.  Hypotheek van resp. 1000 en 600 gulden. Ten behoeve van Hendricus Spierings, X Erp 1837, Joh’a v.d. Bosch,  te Uden. Van Martinus Antonie v.d. Bosch, boer op Keldonk, Martinus Joh’s v.d. Bosch, boer te Boekel, Huis te Boekel, G 282 t/m 285.  Verder Jacobus v.d. Wetering, boer te Boekel, en Willem Tielemans, boer op Keldonk,  Huis op Keldonk, K 438, 450, 465, 466, 467, Nu in 2012, hier ongeveer woonboerderij, Kampweg  17 en 19. Verder K 468, 469, 474.

 

Erp, akte 66, Op 8-4-1868, Verkoop voor 380 gulden. Peter Claassen, boer, aan Joh’s v.d. Sande, schipper te Etten-Leur,  weiland, H 250, groot 90 roei en 70 ellen, aangekomen bij koop ( Wooldringh ), op  6-11-1857.

 

Erp, Akte 67, Op 9-4-1868, Verkoop samen voor 100 gulden. Elisabeth Swinkels, Wed. Frederik de Bruyn, grondeigenaresse te Helmond, verkoopt aan Antonie v. Stiphout, ontgonnen grond, aan de Boerdonkse dijk,  H 403, groot 94 roei en 60 ellen, voor 50 gulden.   En aan Martinus Antonie Biemans, ontgonnen grond,  G 534, groot 75 roei, voor 50 gulden.

 

Erp, Akte 68, Op 9-4-1868, Verkoop voor 70 gulden. Martinus Biemans,  aan Antonie v. Stiphout, ontgonnen grond  G 533, Aangekomen van de gemeente in 1864.  In lijst verkoop heide in april 1864, no 31, heide, groot   0.72.80 ha.

 

Erp, Akte 69, Op 14-4-1868, Verkoop voor 1200 gulden.  Jacobus v. Melis, kleermaker te Erp,  aan Hendrica Rijkers, X Erp 1848, Wed. Adriaan Verhuyzen, winkelierster te Erp,  Een huis, bestaande uit een kamer, opkamer, winkel, keuken, kelder, bakkerij, scheidend op de muur naar de zuidzijde, M 461, groot 1 roei en 50 ellen, alsmede 1/3 deel van erf, en tuin, noordwaarts, als afgepaald, in  M 463, in het geheel groot6 are en 70 ellen, tegenover het raadhuis,  Stond aan het huidige Hertog Jan Plein. Aangekomen bij koop voor notaris Scheefhals te Uden, op 18-11-1839.  Zie ook akte 54, in 1896,

 

Erp, Akte 72, 73 en 74, Op 17-4-1868, Testamenten voor Arnoldus, Lambertus en Petronella Hendriks.  Aan elkaar.

 

Erp. Akte 76 en 79, Op 22-4 en 29-4-1868, Openbare verkoop ten herberge van Joseph Kerkhof.   Huiberdina Verbakel, boerin te Erp, Joh’a Verbakel, dienstmeid te Veghel, Willem, Peternel, Hendricus en Joh’s Verbakel, allen boer te Erp, Verkocht aan Jacobus Bouw, en anderen,  voor  in totaal 4740 gulden.  Koop 1, huis aan den Dieperskant, K  452, 453, Nu in 2012, hier huis op Sluisweg 12 en 14, in 1939, sloop en herbouw.  Toen in 1868 verkocht aan Jacobus Bouw, voor 474 gulden. Verder K 454. En nog vele losse percelen meer. Alles aan Jacobus Bouw voor 4740 gulden. Aangekomen van ouders, Gerit Verbakel, X Erp Wilhelmina v.d. Velden. Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 77, Op 23-4-1868, Deling tussen de kinderen van Bartholomeus v.d. Heuvel, + Erp 18-5-1867, en Joh’a v. Erp, + Erp 26-3-1867.  Deel genoten :  1. Jan v.d. Heuvel,  2. Joh’s v.d. Heuvel,  3. Maria v.d. Heuvel,  4. Antonie v.d. Heuvel,  5. Martinus Geert v.d. Biggelaar, X Joh’a v.d. Heuvel,  6. Jan Antonie Bekkers, X Elisabeth v.d. Heuvel,  7. Martinus v.d. Ven, X Lamberdina v.d. Heuvel, te Veghel. 8. Hendrik v.d. Biggelaar, boer, curator van Adriaan v.d. Heuvel, welke onder curatele is gesteld.  Toebedeeld aan Jan v.d. Heuvel, huis enz, op de Bolst, B 265, 266, 267, Nu in 2012, hier huis, Voorbolst 10, Verder B 268, Verder losse percelen: B 285, 199, 200, 212. En nog vele percelen meer.  Kopie is aanwezig.

 

Gemert, Akte 115, Op 2-5-1868, Huurcontract. Lucas v. Duynhoven, op Boerdonk, aan Antonie Beekmans, arb. te Gemert, huisje te Gemert.

 

Erp, Akte 85, Op 22-5-1868, Verkoop voor 120 gulden. Cornelia Lankers, Wed. Jan v.d. Horst, Cornelis v.d. Vossenberg, X Catharina v.d. Horst, verkoop aan Joseph v.d. Horst, boer, 5/6 deel in huis, aan de Boerdonkse dijk, en bouwland, I   528, 529,  Nu in 2012, hier huis, Boerdonkse Dijk 26, Verder I  536, samen 54 roei en 50 ellen. Verder een klein deel van  I  537, oostwaarts, Verder verkocht G 423, aangekomen van de gemeente in 1850.  Kopie  is aanwezig.

 

Erp, Akte 86, Op 22-5-1868, Verkoop voor 60 gulden.  Door Cornelia Lankers, Wed. Jan v.d. Horst, Jan Ebben, X Maria v.d. Horst, en Joseph v.d. Horst.  Aan Cornelis v.d. Vossenberg, het grootste deel van perceel I  537, verder 1/3 in perceel G 423.

 

Erp, Akte 87, Op 24-5-1868, Verkoop voor 350 gulden. Joh’s Vogels, te Erp, aan Adriaan v. Lieshout, weiland, L 201, aangekomen bij koop op 21-6-1853.

 

Erp, Akte 96, Op 15-6-1868, Procuratie van Adam, Willem en Hendrina v.d. Heyden op Boerdonk, aan Gijsbertus Swinkels te Beek en Donk.

 

Erp, Akte 102, Op 27-6-1868, Procuratie van Joh’a Marinus Broers en Pieter Arnoud Broers, te Erp, blanco.

 

Erp, Akte 116, Op 11-7-1868, Verkoop voor 14 gulden, en 400 gulden. Joh’s v.d. Rijt, boer op Boerdonk, aan Lucas v. Duynhoven op Boerdonk, en Joh’s Verberne, herbergier op Boerdonk, aan v. Duynhoven, een klein afgepaald deel in G 573, in het geheel groot 18 roei en 80 ellen, Aan Verberne, een huisje op Boerdonk, G 574, in grond 3 roei en 20 ellen, en een kleindeel in G 573, zuidwaarts, in het geheel groot 18 roei en 80 ellen. Nu in 2012, hier nieuwbouw ‘ den Hospes ‘. Aangekomen den grond van de gemeente op 5-6-1866,  Deze grond 22 are gekocht van de gemeente Erp op 5-6-1866, onder no 18, 2e deel voor 30 gulden. op dezelfde datum aan Joh’s Verberne 650 m2, voor 82 gulden, deel van G 545, en 542.  Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 118, Op 15-7-1868, Verkoop voor 130 gulden. Joh’s v.d. Putten, arb. te Erp, X Maria v. Lieshout, aan Jan Gilsing, timmerman te Erp, Huisje en tuin, aan de Wasaa,  M 476, afgebroken, stond op noordhoek, Gilsingspaadje en Wasaa,  groot 3 roei, en 70 ellen, aangekomen door huwelijksgemeenschap, met zijn vrouw, deze heeft dit verkregen bij koop 17-10-1865.   Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

 

Veghel, Akte 110 en 112, Op 15-7 en 22-7-1868,  Openbare verkoop in de herberg, van Joh’s Verberne op Boerdonk. Verkopers:  1. a Adam v.d. Heyden, senior, Wedn van Petronella Melis, boer op Boerdonk,  1 b. Willem ook genaamd Jan v.d. Heyden, boer op Boerdonk,  1 c.  Hendrina v.d. Heyden, boerin op Boerdonk.   2. Adam v.d. Heyden, junior, boer te Veghel.  3. Arnoldus v. Deursen,  X Maria v.d. Heyden, arb. te Beek en Donk.  4. Willem v.d. Heyden, boer te Beek en Donk.  5. Hendricus v.d. Heyden, boer te Erp.  6. Gerardus Panhuyzen, wever te Beek en Donk, X Francina v.d. Heyden .  Verkoop van  koop 1.  Aan Willem, ook genaamd, Jan v.d. Heyden,  huis, schuur, erf, tuin, en aangelag op Boerdonk,  G 369, 370, 106 en 107, tesamen groot  1.5812 ha.  Voor  2200 gulden.                 Koop 2, perceel bouwland, G 395, groot 68 roei en 40 ellen, verkocht  aan  Joh’s Verberne, herbergier op Boerdonk  voor 355 gulden.  Kopie is aanwezig.

 

Erp. Akte  122, Op 21-7-1868, Verkoop voor 450 gulden. Joh’s v.d. Meer, boer te Uden,  aan Martinus, Hendricus,  Jan, Geertruida, Ardina, en Antonetta v.d. Meer, allen te Uden, ontgonnen grond, te Erp, op de Kraanmeer, A 307,  aangekomen bij koop van de gemeente in 1866.

 

Erp, Akte 123, Op  24-7-1868, Deling tussen de kinderen van Willem Dirk v.d. Velden, X Maria v.d. Velden. ??  Deelgenoten:  1. Maria v. Roosmalen, X Erp 1828, Wed. Willem Dirk v.d. Velden, 1/8 deel.  2. Gerardus Bouw, X Maria Anna v.d. Velden.  3. Jan v.d. Berg, X Maria v.d. Velden, allen te Erp. Toebedeeld aan Maria v. Roosmalen, Wed. Willem Dirk v.d. Velden,  Huis op den Dijk, L 334, 335, 343, 344, 345, 346, Nu in  2012, boerderij, Vogelenzang 6, Verder  L  347, 348, 349, 374, Verder L 415, 121, 122, 134, 229, 230, 452, 479, 305, 325, A 99, L 332, 231.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

 

Erp, Akte 124, Op 26-7-1868, Verkoop voor 300 gulden.Martinus Bouw, te Veghel, aan Adriaan Lucas Delisse, ontgonnen grond, F 332.

 

Erp, Akte 125, Op 8-8-1868, Deling tussen  Peter v. Lankveld, en zijn kinderen, en Hendrina , en Hendrina v.d. Berg, Wed. Nicolaas Bouw, en haar kinderen. Allen te Erp. Verdeeld werden 2 percelen, D  532, en L 430.

 

Gemert, Akte 195, Op 10-8-1868,  Hypotheek van 1000 gulden. Joh’s Verberne koopman op Boerdonk, leent geld van Lucas v. Duynhoven, boer op Boerdonk. Borg: een huis, op Boerdonk, G 573, 574, groot 22 roei, met erf en opgaande bomen. Nu in 2012, hier ‘ den Hospes’.

 

Erp. Akte 126, Op 14-8-1868, Verkoop voor 90 gulden. Hendrik v.d. Hurk, aan Peter Claasse, beiden te Erp, ontgonnen grond, H 429, groot 80 roei, van de gemeente gekocht in 1864, N 26 op lijst.

 

Erp. Akte 127, Op 22-8-1868, Verkoop voor 50 gulden. Peter v.d. Tillaar, aan Joh’s Geenen beiden te Erp, ontgonnen grond, E 453.

 

Erp, Akte 129, Op 24-8-1868, Openbare verhuring weiland, om te scheuren, te Erp, voor 757.25 gulden.  door Wouter Oppers, te Erp, namens Adrianus v.d. Werk, te Zevenbergen. 17 percelen weiland , allen in sektie H 238 tot 219, en H 241.

 

Erp, Akte 132, Op 31-8-1868,  Deling van de nalatenschap van hun moeder: Hendrina Bouw, X Erp 1823, Peter v. Lankveld en zijn kinderen te Erp.  1, de goederen uit de nalatenschap Hendrina Bouw, huisvr, van Peter v. Lankveld.   Deelgenoten:  1. Peter v. Lankveld.  2. Christiaan v. Lankveld. 3. Hendricus v. Lankveld.  4. Joh’s v. Lankveld.  5. Joh’s v. Lieshout, X  Joh’a v. Lankveld.  6. Lambert v.d. Hurk, X Helena v. Lankveld.  7. Joh’s Peter Goorts, X Francina v. Lankveld.  8. Pieternel v. Lankveld.  9. Peter v. Lankveld, als gemachtigde van Christina v. Lankveld, in het klooster te Herve in Belgie. Allen kinderen van Peter v. Lankveld, X Erp 1823, Hendrina Bouw.                                                                                 Toebedeeld aan  Hendricus v. Lankveld,  Huis enz. op de Kraanmeer, A 313, 314, Nu in 2012, hier huis, Kraanmeer 25, Verder  A 315, 302, 174, 220, 265.                                                    Toebedeeld aan Lambert v.d. Hurk enz. Huis op de Kraanmeer, C 228  In 1832, hier huis C 47, Nu in 2012, hier huis, Kraanmeer 15, Verder  C  229.  Verder de percelen: B 360, 361, 362, 363, 364.  A 133.                                                                                                             Toebedeeld aan  Joh’s v Lieshout, X Erp 1860, Joh’a v. Lankveld,  huis op de Kraanmeer, C 226, Nu in 2012, hier boerderij Kraanmeer 13, Verder de percelen: C 16, 17, 18, 19, 38, 39. Toebedeeld aan Joh’s Peter Goorts, X Francina v. Lankveld, Huis te Veghel op Goordonk.  Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 138, Op Verkoop voor 800 gulden. Jan Dekkers, boer te Beek en Donk, aan Antonie Leenders, weiland hooiland, D 266, 461 en 462, Aangekomen bij deling op 10-6-1859.

 

Erp, Akte 140, Op 13-10-1868, Testament voor Josina Hanegraaf, venster te Erp, aan mijn 3 natuurlijke kinderen: Theodorus, Hanegraaf geb. te Erp 7-8-1848,  Geertruida Hanegraaf, geb. te Erp 8-3-1852, Martinus Hanegraaf, geb. te Erp 22-3-1862, Ik verklaar nadrukkelijk mijne kinderen te erkennen. Josina Hanegraaf, winkelierster,  was geb. te Erp 11-12-1820, Zij overleed te Erp op 15-4-1894.

 

Erp, Akte 143, Op 25-10-1868, Huurcontract tussen Jan Bouw en Joh’s Schoonhoven, sluiswachter op sluis 5, 2 percelen weiland, achter sluis 5, H 240, groot 1.4530 ha, voor 6 jaar. Voor 40 gulden per jaar.

 

 Erp, Akte 153 en 156, Op 24-11 en 1-12-1868, Openbare verkoop, door Jan Raaymakers, boer te Veghel op het Ven,  X Erp 1861, Maria v. Berlo, te Veghel. Eigenaar geworden bij deling op 19-10-1862. Verkoop van een aantal losse percelen. o.a. weiland ‘ het hofke’ D 94 en 95,  verder D 18, 182, 328, 427, 737, 125, 234, C 189. Een paar percelen werden opgehouden o.a. D 94 en 95 en C 189.

 

Erp. Akte 158, Op 4-12-1868, Hypotheek van 115 gulden. Lucas Teunissen, boer op Keldonk, leent geld van de gemeente Erp, Borg: grond op den Dieperskant, H 487 en 492. Samen 1.7490 ha. Op perceel H 492, nu in 2012, de boerderij van Rijkers, Trentweg 22  Aangekomen bij heide verkoop door de gemeente in 1866, dan op lijst:  koop 151, heide 50 roei en 40 ellen,  Koop 152, heide, 57 roei en 20 ellen,  Koop 162, 67 roei en 20 ellen, samen 1.7480 ha, voor 155 gulden.  Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 159, Op 4-12-1868, Hypotheek van 100 gulden. Godefridus v. Stiphout, boer op de Boerdonkse dijk, leent geld van de gemeente Erp, Borg: grond aan de Boerdonkse dijk,  G 425 en 502. Samen 1.4330 ha.

 

Erp, Akte 161, Op 5-12-1868, Kwitantie van Adam v.d. Heyden. Aan Jan, zegge Willem v.d. Heyden, boer op Boerdonk, en Hendrina v.d. Heyden, ook op Boerdonk,  Bij koop op Boerdonk, op 22-6-1867. Is heden afbetaald. 750 gulden.

 

Erp, Akte 163, Op 9-12-1868, Procuratie voor Abraham Isaac Sanders en zijn vrouw Henriette Gans, beiden te Erp, is blanco.

 

Erp, Akte 164 en 170, Op 9-12 en 16-12-1868, Openbare verkoop. Door Adrinus v.d. Werk, te Zevenbergen, en vrouwe Margaretha Catharina v. d. Werk, Wed. Jan Willem v.d. Ven, te Erp. Koop 1, de weidebrug achter de huizen van mevr. V.d. Ven, M 75, geweegd door de steeg langs de tuin, is opgehouden.  Koop 7, bouwland, M 439, ‘ de pentel’, verder 468, 469, zijnde een huisje bewoond door Mina Neomagis, welke zij levenslang in huur houdt, voor 1 gulden per jaar, het overige land tot 1872.  Koop 8, schuurtje huisplaats, tuin en erf, M 428, 429, groot 12 roei en 64 ellen, in huur bij Jacobus Mayer, tot Kerstmis 1870 voor 22 gulden per jaar. Koop 7 en 8 werden opgehouden. Koop 13, boerderij, op het Looyeind, D 247, 248, Nu in 2012, hier huis, Rijkerbeek 2, Verder D 249, 250, samen 1.0508 ha. Verkocht aan Joh’s Dirk Peters, voor 2640 gulden. Kopie is aanwezig.

 

Gemert, Akte 274, Op 12-12-1868, Schenking. Lucas en Petronella v. Duynhoven, boer op Boerdonk, schenkt aan de R. K. Kerk, Onroerend goed op Boerdonk, Kopie van deze akte is hier aanwezig.

 

Erp, Akte  166, Op 16-12-1868, Verkoop voor 150 gulden. Antonie v.d. Boogaard boer te Erp, aan Adriaan v.d. Boogaard , boer op Keldonk, weiland op Keldonk, K 276.

 

Erp, Akte 176, Op 21-12-1868, Verkoop voor 650 gulden. Christiaan v. Berkel, herbergier te Erp, aan Anna Maria Kerkhof, Wed. Willem v.d. Biggelaar, bierbrouwers te Erp, bouwland, I  157 en 158m, groot 51 roei en 20 ellen, aangekomen bij koop op 13-3-1855.

 

1869.                                                                                                                                                             Erp, Akte 1, Op 2-1-1869, Deling van de nalatenschap van ouders:  Cornelis Rooyakkers, X Erp 1812, Peternel Biemans.   Deelgenoten:  1. Antonie Klaassen, X Erp 1853, Geertruida Rooyakkers,  2. Lambert Verbruggen, X Erp 1839, Ida Rooyakkers. Lot 1, aan Antonie klaassen, Huis op het Looyeind, D 398, afgebroken , stond tussen Looyeind 14 en 18, Verder D 399, 400, 420, 286. Verder B 442,  C 89, D 84 85, de ½ noordwaarts in C 194, de ½ oostwaarts, in D 31,  de ½ zuid-oost waarts in D 396, en 397.  Lot 2, aan Lambert Verbruggen enz, losse percelen; D 82 en 83, 264, 358, 720, de ½ zuidwaarts in  C 194, de ½ west waarts, in D 31,  deel noord west waarts in D 396 en 393.  Kopie is aanwezig.

 

Gemert, Akte 22, Op  20-1-1868, Aanvaarding door Petrus v.d. Sanden, pastoor te Erp, voor de nieuwe kerk op Boerdonk, Het kerkbestuur Boerdonk: Hendricus Verbakel, Joh’s v.d. Rijt, Joh’s v. Engeland, en Leendert v.d. Aa. Aanvaarden de schenking van Lucas en Petronella v. Duynhoven op Boerdonk, van de percelen G 350, bouwland,   en  G 414, tuin, was eerst huis op G 350, afgebroken kort na 132.  Nu hier kerk en den Hazenpot.

 

Erp, Akte 17, op 31-1-1869, Verkopers: 1. Jan v. Wanrooy, arb. te Erp, 2. Jan Joh’s v. Wanrooy arb. te Erp,  3. Martinus Antonie Biemans, X Catharina v. Wanrooy, boer te Erp,  4. Hendricus v. Wanrooy arb. te Erp, Martinus v. Wanrooy arb. te Son. Verkopen aan Joh’s Hendrik v. Wanrooy  te Erp, een huisplaats, en bouwland aan de Boerdonkse dijk,  G 375, afgebroken, stond aan de Boerdonkse Dijk,  Verder G  376, samen groot 16 roei en 10 ellen, aangekomen bij koop op 20-11-1834, gebouwd op ontginningsgrond, was eerst heide.

 

 Erp, Akte 18, Op 2-2-1869, Verkoop voor. Godefridus v. Stiphout, boer op den Boerdonksen Dijk, aan Antonie v.d. Elsen, arb, ontgonnen grond, G 487, nu in 2012, hier huis ongeveer, Boerdonksen Dijk 17, Verder G 505,  samen 88 roei en 90 ellen, voor 70 gulden, stichting van dit huis rond 1870. En aan Joh’a v.d. Eynden, Wed. Hendrik v. Sinten,  ontginningsgrond, ook aan de Boerdonkse Dijk,  G 506, 507, met daarop een huisje, 7 roei en 20 ellen, voor 30 gulden . Aangekomen van de gemeente op 6-11-1850.  Kopie aanwezig.

 

Gemert, Akte 40, Op 6-2-1868, Verkoop voor 350 gulden. Leendert v.d. Aa, X Adriana Maas, en Lambert v. Gerwen, te Gemert, aan Geertrui v.d. Aa, Wed. Martinus Kanters, op Boerdonk, weiland, G 290,  Zou kunnen zijn bij heide verkoop door de gemeente, no 102, op 6-11-1850, 96 roei, voor 35 gulden.

 

Erp, Akte 20, Op 9-2-1869, Deling van de nalatenschap ouders: Martinus Ansems, X Erp 1830, Maria, zegge Francijna Egelmeers. Deelgenoten:  1. Antonie Ansems, boer te Boekel, 2. Antonie Vesters, X Erp 1866, Maria Ansems, 3. Hendricus Ansems, te Erp.  Aan Antonie Vesters enz, Huis aan de Boekelse weg, C 129, 162, 163, Nu in 2012, hier, huis Boekelse weg 3, Verder C 130 en 235, samen 2.6634  ha.  Aan Antonie Ansems, losse percelen :  D 450, 451, 452, 453, 454, 458, 747, 769, C 237.  Lot 3, aan Hendricus Ansems, geld en roerend goed.  Kopie is aanwezig.

 

Gemert, Akte 45, Op 10-2-1869, Hypotheek van 1000 gulden. Joh’s Verberne, koopman op Boerdonk, leent geld van Lucas v. Duynhoven. Borg:  Teruggave op 10-8-1869.

 

Erp. Akte 21, Op 9-2-1869, Verkoop voor 1000 gulden. Antonie v.d. Berg, aan Joh’s Verbruggen, beiden te Erp, bouwland en weiland op het Looyeind, D 738, en weiland, Morsehoef, B 351, en onverdeeld weiland, B 349, en C 264.

 

Erp, Akte 124, Op 18-2-1869, Hypotheek van 200 gulden. Francis en Hendricus Gruyters, lenen geld van Joh’a Rutgera Hiebendaal, van Steenis te Veghel, Borg : huis enz, aan de Boekelse weg, D 499, 500, afgebroken stond aan de Boekelse weg, Verder D 501, 502, 503, 504, samen groot 2.0694 ha,

 

Erp, Akte 26, Op 24-2-1869, Hypotheek van 200 gulden. Joh’s Vogels, te Erp, leent geld van Piet Schepers te Boekel, Borg: de percelen: L 107, 193, 194, 195.

 

Erp, Akte 31, Op 6-3-1869, Verkoop voor 110 gulden. Verkopers: Leendert v.d. Eynden, timmerman te Erp, Peter v.d. Eynden, timmerman te Schijndel,  Joh’a v.d. Eynden, Wed. Hendrik v. Sinten arbeidster te Erp, Jan Schepers, X Peternel v.d. Eynden, boer te Beek en Donk. Aan Joh’s v. Mierlo, arb. te Erp, bouwland,  I 808, groot 33 roei en 50 ellen. Aangekomen van hun ouders.

 

Erp, Akte 42, Op 24-3-1869, Openbare verkoop in de herberg van Joseph Kerkhof. Antonet Lucius, vroeger Wed. Martinus Saezen, nu Wed. Gerardus v.d. Heyden, te ’s Bosch,  Peter Saezen, zager te Erp, Theodorus v.d. Burgt, X Wilhelmina Saezen, arb. te Aarle-Rixtel, en Cornelis v.d. Heyden,  smidsknecht te ‘s Bosch.  Verkopen aan Cornelis Biemans, te Erp, een  huisje, I 748, 749,  groot 7 roei en 11 ellen, Gebouwd op perceel   I   148,  Nu in 2012, hier huis, Rijbeemd 5 en 7. Verkocht voor 60 gulden. Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 43, Op 27-3-1869, Verkoop voor 340 gulden. Martinus  Bekkers, te Erp, aan  Egidius Boerdonk, te Erp.  bouwland in de Laren,  I  217, Aangekomen bij ruil op 3-3-1868.

 

Erp, Akte 45, Op 2-4-1869, Deling tussen de kinderen en kleinkinderen van Antonie Geert v. Schijndel, X Erp 1784, Geertruida Goorts. Deelgenoten:  1. Jan v. Schijndel,  boer . 2.  Helena v. Schijndel, boerin,   3. Jan Rooyakkers, X Anna Maria v. Schipstal,  te Gemert, ( dochter van Peter v. Schipstal, X Erp 1815, Joh’a v. Schijndel.  Toebedeeld aan  Jan Rooyakkers enz, Huis op den Dieperskant, I  20, 27, 62, 297, 304, 401, 403, 406, 562, 615, 631, 706, 707, 708, Nu in 2012, hier huis, Dieperskant 20, Verder  I  709, 710, 711, 712, 713, 715, 716, 616, 617, 618, G 37, 1/8 in G 36, 1/3 in I  123.  Al deze onr. goederen getaxeerd op 4000 gulden.  Aan Jan en Helena v. Schijndel worden roerende goederen toebedeeld. Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 46, Op 3-4-1869, Testament voor Wilhelmina Neomagis, Wed. Hendrik v.d. Wijngaard, eerst alles herroepen, nu alles aan Christiaan Cornelis Rietman, gepensioneerd ambtenaar te Erp.

 

Erp, Akte 49, Op 9-4-1869,  Verkoop voor 2250 gulden. Geert Marten Klaassen, X Erp 1850, Christina v. Rixtel, boer te Erp, aan Joh’s en Peternel Verbakel, beide boer te Erp, Huis enz, op den Dieperskant,  I  790,  In 1832, hier perceel  I  394, Nu in 2012, hier boerderij, Dieperskant 6, Verder   I  791, 390, 391, 879. Samen 1.2090 ha, aangekomen het grootste deel bij erfenis van zijn vrouw, Christina v. Rixtel, Verder verkoop van losse percelen  o.a. weiland, H 319,  groot 87 roei en 70 ellen. Aangekomen van de gemeente op 4,5 en 6 juni 1850. De verkoper reserveert kamer, en de ½ tuin en 8 roei bouwland, om aardappelen te poten.

 

Erp, Akte 50, Op 10-4-1869, Hypotheek met borgtocht ten behoeve van Joh’s v.d. Steen, X Joh’a v.d. Velden. Vooruit gestelde successie rechten, ( Zie ook akte 62 ) 1, Ardina v.d. Velden + Erp 1868,  X Peter v.d. Tillaar, ( testament op 13-6-1863) heeft nagelaten aan broers en zussen: 1. Lamberdina v.d. Velden,  2. Joh’a Maria v.d. Velden.  3. Margo v.d. Velden.  4. Joh’=a v.d. Velden, X Joh’s v.d. Steen.  5. Barbara v.d. Velden, X Theodorus v.d. Steen.  6. Geertruida v.d. Velden, + Erp 1868, X Hendricus v. Hoof,  en hun onm. kinderen: Peter, Willem, Maria Lamberta, Joh’a en Theodorus v. Hoof.  2 percelen grond, B 310 en B 317.

 

Erp, Akte 52, Op 16-4-1869, Hypotheek van 5000 gulden. Jonkheer V.F. A de Kuyper, burgemeester te Veghel,  leent geld van de gemeente Erp, Borg: Huis en grond, te Dinther, B 803,  en Veghel, A 119, 120 en 121.

 

Gemert, Akte 109,   19-4-1869, Deling tussen Leendert v.d. Aa, X Erp 1854, Adriana Maas, op Boerdonk, en Lambert v. Gerwen, X Erp 1839, Francijna Maas, te Gemert,  goederen te Gemert, Erp, Boekel en Lieshout.  Aangekomen van ouders: Hendrik Maas, X Erp 1812, Margaretha Schepers. Toebedeeld aan Leendert v.d. Aa, enz.   huis op Boerdonk, G  124, 151, 66, 67, 68, afgebroken in .. 290, 296, 343, 128, 131, 132, 397, 364, samen 6.03 ha, Toebedeeld  aan  Lambert v. Gerwen, onr. goederen te Gemert, en Boekel.

 

Veghel, Akte 63, Op 23-4-1869,  Deling kinderen: Arnoldus v.d. Tillaart X Maria v. Lieshout. Beiden overleden te Veghel. Aan Arnoldus v.d. Tillaart, boer te Veghel, de percelen: weiland te Erp, aan het Langveld in 2 velden, L 278 en 279, en op de Morsehoef, de perc. B 527, 528.

 

Erp, Akte 56, Op 27-4-1869, Verkoop voor 500 gulden. Jan Bouw, winkelier en boer, te Erp, aan Joh’s v.d. Boogaard, boer te Erp, de ½ van weiland, in het Goor, C 67, Aangekomen bij deling op 20-8-1863.

 

Erp, Akte 63, Op 5-5-1869, Verkoop voor 300 gulden. Arnoldus v. Lankveld, te Boekel, Leendert v. Lankveld, boer te Boekel, Joh’s v. Lankveld, boer te Boekel, Joh’a v. Lankveld, X Wed. Jan v. Oort, Mechelina v. Lankveld, X Marten Tielemans, Helena v. Lankveld, X Peter Donkers,  allen te Boekel,  Maria v. Lankveld, X Hendrik Lucassen, te Uden. 81/84 ste part in bouwland, op Boerdonk, H 119.

 

Erp, Akte 64, Op 7-5-1869, Verkoop voor 400 gulden. Verkopers: 1. Peter v.d. Tillaar, 2. Geert v.d. Tillaar,  3. Elisabeth v.d. Tillaar, X Christiaan v.d. Velden, 4. Antonie v. Asseldonk, X Anna Maria Kemps,  5. Jan v.d. Tillaar te Volkel,  6. Antonie v.d. Tillaar te Veghel.  Verkopen aan: Maria, Geertruida, Joh’a v. Lankveld, onm. kinderen van wijlen Joh’s v. Lankveld,  X Maria v. Asseldonk. Weiland te Erp, L 288, groot 48 roei en 70 ellen. aangekomen door erfenis van Lamberdina v.d. Tillaar.

 

Erp, Akte 65, Op 7-5-1869, Ruiling van grond. Hendrik Kerkhof, boer te Erp, en Adrianus v. Haandel, boer te Erp, Hendrik Kerkhof geeft af, 1/8 deel in hooiland, ‘Smitsbeemd’,  I 941 en 942, verkregen door erfenis van zijn ouders. Adrianus v. Haandel, geeft af 1/8 in hooiland, ‘ de galgenbeemd ‘, K 308, Aangekomen bij koop op 1-9-1864 te Erp.

 

Erp, Akte 67, Op 13-5-1869,  Hypotheek  van 2000 gulden. Antonie Vesters, boer te Erp, leent geld van Jan Raaymakers, te Veghel, Borg: Huis aan de Boekelse weg, C 129, 162, 163,  Nu in 2012, hier huis, Boekelse weg 3, Verder C 130 en 23/////5,  verder  D 482, 483, 484.

 

Erp, Akte 69, Op 14-5-1869, Verkoop voor 530 gulden. Joh’s Ketelaars, aan Jan v. Engeland, beide te Erp. bouwland, op Boerdonk, G 119, aangekomen bij koop op 22-6-1867.

 

Erp, Akte 71, Op 20-5-1869, Verkoop voor 200 gulden. Hendrica v.d. Biggelaar,  aan Lambertus v. Lith, bouwland, K 206, Aangekomen bij erfenis van haar ouders, Kort hierna is op deze grond een huis werkplaats enz. gebouwd, Nu in 2012, hier de huizen Antoniusstraat 36 t/m 40.  Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte  76, Op 1-6-1869, Verkoop voor 140 gulden. Joh’a Maria Schepers, aan Hendrina Schepers, beide te Erp. Jonge dochters. De onverdeelde ½ van huis en tuin, aan de Kerkstraat M 415 en 418, groot 3 roei en 80 ellen. Eerder  op dezelfde plek,  huis op M 337, 338 en 339,  enz, gebouwd in 1838, op perceel M 241.  Aangekomen bij koop akte 148, op 17-9-1851.  Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte  77 en 84, Op 1-6 en 15-6-1869, Openbare verkoop. Verkopers:  1. Antonie Hanegraaf, venter,  2. Josina Hanegraaf, venster,  3. Jan Muselaars, schoenmaker, X Geertruida Hanegraaf,  4. Joh’s v.d. Hurk, klompenmaker, X AnnaHanegraaf,  5. Theodora Hanegraaf, winkelierster,  6. Jan Hanegraaf, arbeider, allen te Erp, 7. Joh’s v.d. Hurk, gemachtigde voor Hendrika Schuiffel, Wed. Pieter Hanegraaf, herbergierster te Grave, en hun onm. kinderen: Theodora, Elisa en Maria Hanegraaf.  Hun ouders waren: Peter Hanegraaf, X Theodora v.d. Burgt. Verkopen  koop 1,  aan Antonie Hanegraaf, venter, 6/7 deel , in huis, M 305 en 306, Nu in 2012, hier de huizen, Kerkstraat 48 en 50, Verder  M 378, samen 13 roei en 95 ellen. Voor 1130 gulden  Koop 2, aan Martinus v. Lieshout, metselaar,  bouwland, M 379.  Voor 325 gulden.  Kopie is aanwezig.

 

Gemert, Akte 148, Op 4-6-1869, Hypotheek van 1800 gulden. Joh’s, Dirk en Antonie  Peters, boeren te Erp, leent geld van Ambrosius Swinkels  boer te Lieshout, Borg : 2 huizen, D 208, 209, 478, 705, 727, 239, 248,  Nu in 2012, hier huis, Rijkerbeek 2, Verder D 249, 250, 704, 480, samen 5.0718 ha.

 

Erp, Akte 79, Op 5-6-1869, Verklaring van Hendrik v.d. Warenburg, veldwachter te Erp, en Christiaan Cornelis Rietman te Erp. Over wie erfgenaam zijn van Antonie Velsen.

 

Erp, Akte 80, Op 5-6-1869, Deling tussen de kinderen van Joh’s Hoogaars, X erp 1804, Catharina Biemans. Deelgenoten:  1. Hendrica Hoogaars,  2. Joh’a Hoogaars, 3. Hendrik Kerkhof, X Maria Hoogaars, ter ene zijde, en Willem v. Lankveld, ter andere zijde. Allen te Erp, Lot 1, aan v. Lankveld, de zuidelijke ½ in weiland in den Hoek, E 394, groot in het geheel 1.2370 ha,  Lot 2, aan de 3 zussen Hoogaars, de noordelijke ½ in E 394.

 

Erp, Akte 81, Op 7-6-1869, Testament voor Casper Brugmans, boer op Keldonk, aan dienstmeid Francina v.d. Kerkhof, 500 gulden. de rest aan zijn erfgenamen. ( familie ).

 

Uden, Akte 154, Op  21-6-1869, Testament voor Anna Maria Ketelaars, huisvr. van Martinus v. Asseldonk, te Veghel. Vervolgens aan zijn 2 onm. kinderen Antonius en Wilhelmina, geboren uit Anna Maria v. Brederode, + X Petrus v. Heeswijk en hun erfgenamen.

 

Erp, Akte 87 en 88, Op 23-6-1869, Testamenten voor Joh’s v.d. Hurk, klompenmaker, X Erp 1863, en zijn vrouw, Anna Hanegraaf,  Aan elkaar.

 

Erp, Akte 91, Op 25-6-1869, Hypotheek van 400 gulden. Joh’s Verberne, winkelier en koopman op Boerdonk, leent geld van Willem Antonius v. Schijndel, koopman te Gemert, Borg : Huis op Boerdonk, G 573, 574, Nu in 2012, hier ‘den Hospes ‘, groot 22 roei, en G 395, groot 68 roei en 40 ellen.  Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 92 en 93, Op 26-6-1869, Testamenten voor Willem Verbakel,  X Erp 1869, Anna Maria v. Berlo, Aan elkaar.

 

Erp, Akte 97, 98, 99. 100, 101.  Op 30-6-1869, Testamenten voor : Adrianus, Joh’s, Petronella, Anna, Maria Helena, v.d. Biggelaar, Alles aan elkaar. En aan hun moeder: Anna Maria Kerkhof, X Erp 1829, Wed,. Willem v.d. Biggelaar.

 

Erp, Akte 102, Op 1-7-1869, Testament voor Wilhelmina v. Doorn, Wed. Adriaan Verboort, Aan Leendert Verboort, te St. Oedenrode, 125 gulden. Martinus Verboort, Vliujmen, 125 gulden, Willem Verboort, te Uden, 125 gulden, Anna Verboort, te Erp, 125 gulden. Verder ales aan broers: Adriaan en Matheus v. Doorn, te Veghel.

 

Erp, Akte 114, Opn 30-7-1869, Hypotheek van 1000 gulden. Antonie v. Roosmalen, en zijn kinderen: Matheus, Martinus, Hendricus en Adriana,  Huis enz. op het Looyeind,  D 156, 192, 193, 194, 238, 244, 245, 246, Nu in 2012, hier huis, Rijkerbeek 4, Verder D 473, 476, 481, 514, 533, 806v en 495.

 

Erp, Akte 119, Op 26-8-1869, Deling van de nalatenschap van Wilhelmina v.d. Rijdt, + Erp 24-6-1855, Tussen: 1. Joh’s v.d. Rijt, boer op Boerdonk, 1/5 deel,  2. Christiaan v. Berkel, X Anna Maria v.d. Rijt + Erp 25-5-1859, en hun kinderen: Petronella, Wilhelmina en Maria Hendrica. ( Testament te Uden, op 27-5-1855. Aan zuster, Cornelia v.d. Rijt, 1/5 , zuster Ardina v.d. Rijt, 1/5, Aan zuster Anna Maria v.d. Rijt, 1/5,  Aan zuster Helena v.d. Rijt, X Joh’s v. Stralen, te Mill, 1/5 , Onroerend goed op Boerdonk, Huis enz, G 174, 175, 176, Nu in 2012, hier huizen aan het Hospesstraatje, Verder G  177, 200, 318, 319, 320, 324, 325, 332, 33,  H 26, 27, 28, 91, 110, 121.

 

Erp, Akte 120 en 121, Op 28-8-1869, Testamenten voor Willem, ook genaamt Jan v.d. Heyden op Boerdonk, en zijn vrouw, Hendrica Hendriks, Aan elkaar.

 

Erp, Akte 123, Op 31-8-1869, Verhuur ten herberge van Joh’s Schoonhoven, bij sluis 5, door Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, verhuur van  10  percelen weiland nabij sluis 5, verhuurd aan diverse huurders, voor in totaal 532 gulden.  Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 124, Op 1-9-1869, Verkoop voor 1000 gulden. Antonius v.d. Elsen, boer te Boekel, aan Antonetta Kerkhof,  X Erp 1815, Wed. Willem v.d. Berg, deel in bouwland, M 105, en de ½ zuidwaarts van M 125, is afgepaald.

 

Erp, Akte 125, Op 1-9-1869, Verkoop voor 1000 gulden. Antonius v.d. Elsen, boer te Boekel, aan Adriaan v.d. Berg, X Erp 1864, Theodora Maria v.d. Tillaart, Adrianus v.d. Tillaart, Joh’s en Adriana v. Grinsven, kinderen van Willem v. Grinsven, X Allegonda v.d. Tillaart, te Erp, bouwland te Erp, de ½ in M 125, noordwaarts, aan den dijk, in het geheel groot 96 are en 70 ellen.

 

Erp, Akte 127 en 128, Op 2-9-1869, Testamenten voor Joh’s Peter v. Erp, X Erp 1857, Elisabeth v.d. Biggelaar, Aan elkaar.

 

Erp, Akte 130, Op 8-9-1869, Deling van de nalatenschap van Joh’a Caspardina v.d. Werk, + Erp 23-9-1857, en Hendrica Elisabeth v.d. Werk, + Erp 18-11-1866. Deelgenoten :  1. Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, en voogd over de onm. kinderen van Willem Cornelis v.d. Werk, X Anna Maria Beyerman, met name : Bastiaan, Juliana, Gerardina, Hendrica, joh’a, en Diederik v.d. Werk,   2. Margaretha Catharina .d. Werkm Wed. Jan Willem v.d. Ven te Erp, 3. Heer Hermanus Vermeulen, notaris te Zaltbommel, gemachtigde voor  de heer Hendrik Marinus v.d. Ham, Begeman, te Waardenburg. 4. Hugolina Christina v.d. Werk, te Zaltbommel, Te verdelen:  1.  Huis, te Erp, aan de brug, M 435, 432, In 1832, hier huis M 58, Nu in 2012, hier cafe ‘ de Paal’, groot 15 roei en 40 ellen,  Verder bleekveldje, M 59, groot 4 roei en 17 ellen. 2. Weiland, M 75, “ grote wei “, 3. Weiland, M 76, “ kronkelbeemd ‘, 4. Bouwland, M 91, neven den Empeldonksen dijk.  5. Weiland, M 92 en 93,  6. Weiland, M 94,  7. M 439 en 468,  8. M 278 en 430,  9. E 33,  10. L 170,  12. Mastbosch op A 54.  13, hakhout aan de Udense dijk, B 428. 14. 1/3 deel in schuurtje, waarvan het huis, in november 1867 is afgebrand.  M 428 en 429, groot 12 roei en 64 ellen.  15, deel in de Pentel, M 469, hierop een keet gebouwd, door Wilhelmina Neomagis.  Kopie is aanwezig.

 

Erp, Akte 143 en 146, Op 5-10 en 12-10-1869, Openbare verkoop. Verkopers:  1. Willem v. Lankveld, wegwerker teGemert, 2. Gerardus, Hendricus, Franciscus, Maria en  Joh’s Jan v.d. Elsen, X Anna Maria v. Lankveld, allen te Erp.   Zij allen verkopen: Koop 1, Huis, enz. op Keldonk, K 335, 341, 342, 343, Nu in 2012, hier huis Oude straat 19, Verder K 344, Verder Koop 6, K 605, 606, 607, en 706, Verder Koop 9, H 446. Verkocht aan Martinus v.d. Bosch, voor 5650 gulden Verder nog vele losse percelen verkocht: o.a. I 302,  De ouders van de verkopers waren: Joh’s Hendrik v. Lankveld, X Erp 1825, Catharina v.d. Aa, beiden overleden.  Kopie is aanwezig.

 

Gemert, Akte 223, Op 7-10-1869, Hypotheek van 740 gulden. Helena v.d. Vondervoort, Wed. Hendricus Kemps, op Heuvelberg, leent geld van Julius Ruissen te Gemert, Borg: Huis, enz, E 510, 524, 525, Nu in 2012, huis, Heuvelberg 21, Verder E 577, 578, samen 2.9130 ha.

 

Erp, Akte 145, Op 11-10-1869, Herroeping testament. Peter v.d. Tillaar, heeft alles herroepen, geen nieuw testament.

 

Erp, Akte 148, Op 21-10-1869, Verkoop voor 651 gulden. Joh’s v.d. Tillaart boer te Uden, aan Christiaan v. Berlo, boer, bouwland en weiland, aan den Dieweg, D 774, Verder ‘ denHorstakker ‘, B 605, en weiland, Morsehoef, B 527 en 528.

 

Erp, Akte 153 en 154, Op  3-11-1869, Testamenten voor Peter v.d. Berg, X Erp 1863, Hendrina Schepers, Aan elkaar.

 

Erp, Akte 155, Op 5-11-1869, Deling tussen Wilbert Kerkhof, en Adriaan Joseph Kerkhof, Aan Wilbert de ½ oostwaarts van H 311, aan Adriaan Joseph, de ½ westwaarts, van H 311.

 

Erp, Akte 157, Op 8-11-1869, Testament voor Huiberdina Verbakel en Joh’a Verbakel. Aan elkaar.

 

Veghel, Akte 140, Op 23-12-1869, Verkoop. Martinus v.d. Ven, te Veghel, aan Joh’s v.d. Heuvel, te Veghel. Grond op Morsehoef en Kraanmeer, resp, B 285, en A 153.

 

 

 

Tot zover het notarieel Archief, periode 1860 t / m 1869.