Lidmaatschap

Erthepe heeft drie soorten lidmaatschap:

U ontvangt 3 keer per jaar de “Nieuwsbrief Erthepe” met daarin actuele onderwerpen en verenigingsnieuws en vrije entree bij lezingen.

Persoonlijk aanmelden kan online via het formulier persoonlijk.

De penningmeester int de contributie via een machtiging. De machtiging voor automatische afschrijving is onderdeel van het aanmeldingsformulier. Leden die het lidmaatschap willen opzeggen dienen dit uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat.

Deze bedragen zijn op basis van betaling per machtiging. Voor betaling zonder machtiging geldt een toeslag van € 2,50.