Notarieël Archief 1840-1849

Notarieel Archief 1840-1849

U vindt hier, te beginnen in 1840, vele akten die betrekking hebben op Erps onroerend goed en meestal gaan ze over Erpse mensen etc. Ik heb deze geplaatst op volgorde van datum. Staat er Erp voor het aktenummer, dan is die akte opgemaakt door de Erpse notaris. Staat er voor het aktenummer bv. Veghel, dan is dit een akte opgemaakt door de Veghelse notaris. Akten, waar Gemert voor staat, zijn opgemaakt door de Gemertse notaris. Zo ook met Uden, door notaris. Vanzelfsprekend zijn de laatste drie te vinden in het resp. Veghelse, Gemertse en Udense notarieel archief.

In deze 10 jaar worden ongeveer 189  huizen genoemd. Sommige huizen echter wel 2 of meer keer. Aanvullende gegevens staan cursief afgedrukt. Staat er een huis op een perceel, dan is dat perceelsnummer onderstreept. In bijna alle gevallen verwijs ik naar de situatie in 1832. Als er in 2010, op dezelfde of ongeveer dezelfde plek nog een huis is, vermeld ik het huidige adres. Van een flink aantal akten zijn in de Erpse heemkamer kopieën van het origineel aanwezig.   Zie ook de ordners, in de Erpse heemkamer , een voor elke sektie apart. Daarin is dikwijls meer te vinden over het betreffende huis.                                In totaal heb ik in deze periode 602 akten doorgenomen.                    

Mijn excuus, ondanks grote zorgvuldigheid, voor eventuele fouten in de aanvullende gegevens.

Martien van Berlo,  najaar  2011.

 

1840.                                                                                                                                                                 Erp. Akte 1, Op 2-1-1840. Verkoop. Anna Rietman, verkoopt hout op stam, voor 427.95 gulden.

Erp. Akte 2, Op 2-1-1840, Verklaring. Catharina Tielemans, Wed. Martinus v. Lieshout, boerin  te Erp, verklaart  te benoemen tot voogd over haar kinderen : Gijsbertus Leenders, boer op het Looyeind.

Erp. Akte 3. Op 3-1-1840, Verkoop. Hendrina v. Os, Wed. Dirk v.d. Hurk, verkoopt roerende goederen, voor 461,16 gulden.

Erp. Akte 4, Op 7-1-1840, Verkoop. Elisabeth v. Dooren, en haar man Lambertus v. Hoof, bakker te Veghel, verkoopt aan Antonie v.d. Berg, smid, weiland aan de Wasaa,  M 179, aangekomen bij erfenis van ouders : Arnoldus v. Dooren en Elisabeth v.d. Heuvel,  Verkoop voor 200 gulden.

Erp. Akte 5, Op 7-1-1840.  Verkoop. Ardina v. Hoof, spinster te Erp, verkoopt aan Cornelis Kuypers, boer, weiland en houtwas, B 337 en 338, aan de Morsehoef,  haar aangekomen van haar ouders : Peter v. Hoof en Elisabeth v.d. Heyden . Verkoop voor 50 gulden.

Erp. Akte 6, Op 8-1-1840, Verkoop. Christiaan v. Denken, klompenmaker, Leendert v. Denken, boer, Adriaan v. Denken, klompenmaker, Antonetta v. Denken, Wed. Joh’s v. d. Bosch, en Dirk Beekmans, X Joh’a v. Denken, allen te Erp.  Verkopen roerende goederen voor 359.60 gulden.

Erp. Akte 8, Op 9-1-1840. Verkoop. Leendert Jan v. Dommelen, boer, verkoopt roerend goed voor 148.80 gulden.

 Erp. Akte 9, Op 15-1-1840, Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt takkebossen en hout op stam, voor 744.25 gulden.

Erp. Akte 14, Op 22-1-1840, Deling tussen de kinderen van Hendrik Bouw, ( X Erp 12-2-1783 ), en Maria v. Berlo.  1. Christiaan Bouw, de oudsten, timmerman,   2. Joh’a Maria Bouw, vrouw van Joh’s Koolen, boer,  3. Joh’a Bouw, vrouw van Martinus v. Santvoort, boer,  4. Christiaan Bouw, de jongste, wieldraaier, allen te Erp. verdelen de nalatenschap van hun ouders.           Lot 1, aan  Hendrina Bouw, dochter, X Erp 21-5-1825 met  Joh’s Koolen,  huisje en erf, ( I   339 ), tuin, I  338,  en  aangelag,  I  340, 341, ( Nu in 2011, hier ongeveer huis op de Roost 2 ), verder  I  351, 355, 29,  K 36, 42, 35,  op Keldonk, bouwland in de Laren,  bouw en hooiland op Keldonk,    Lot 2 aan  Christiaan Bouw, den oudste, huis, erf  en tuin, M 53 en 284,  ( In 1832, hier huis M 54 ), aan de Brug.  ( Nu in 2011, hier huis Hezelstraat 14 ), Verder de ½ van  K 35, aan Joh’a Maria Bouw, de andere ½ aan Christiaan Bouw de jongste. K 49  aan Joh’a Bouw, X Erp 13-5-1836, met Martinus v. Santvoort,  en schuldvorderingen.   Kopie  is hier aanwezig.

Erp. Akte 15 en 16, Op 22-1-1840, Testamenten  voor Martinus v. Santvoort en zijn vrouw Joh’a Bouw, Alles aan elkaar.  ( Zie hierboven. ).

Erp. Akte 17, Op 24-1-1840, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, verkoopt hout op stam, voor 127.65 gulden.

Erp. Akte 18, Op 3-2-1840, Verkoop. Adriana v. Hees, Huiberdina v. Hees, en Joh’a Molensteen, allen naaisters te Erp, verkopen aan Leonardus v. Denken, klompenmaker, bouw en weiland aan den Veghelsen dijk,  L 25, 26 en 27,  Hen aangekomen door erfenis van hun ouders : Cornelis Molensteen en ( X Erp  6-3-1791 ), Maria Simon Verbosch, ( ook wel:  v.d. Bosch ), Zij was toen al Wed, van ( X Erp 10-5-1778 ), Jacobus v. Hees. Verkoop voor 100 gulden.

Erp. Akte 27, Op 11-2-1840, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v. d. Werk, verkoopt takkebossen en hout op stam voor 371.85 gulden.

Erp. Akte 28, Op 12-2-1840, Inventaris. Gijsbert Leenders, boer op het Looyeind, als voogd over de kinderen van wijlen Martinus v. Lieshout, (  X Erp 8-2-1823 ),  en wijlen Catharina Tielemans, met name: Catharina, Jan en Joh’s laat een inventaris opmaken. Hier geen onroerend goed.

Erp. Akte 29, Op 19-2-1840, Verkoop. Francis Timmermans, koopman te Lithoyen, verkoopt varkens, voor 152.75 gulden.

Erp. Akte 30, Op  20-2-1840. Verkoop. Hendrik de Jong, lid stadsbestuur te ’s Bosch, verkoopt hout op stam voor 159.75 gulden.

Erp. Akte 31, Op 26-2-1840, Verkoop. Christiaan v. Denken, klompenmaker, Leendert v. Denken, boer, Adriaan v. Denken, klompenmaker, Antonetta v. Denken, Wed. Joh’s v.d. Bosch, boerin, Joh’a v. Denken, X Dirk Beekmans, boer, verkopen roerende goederen voor 232.25 gulden.

Erp. Akte 33, Op 2-3-1840, Verkoop. Joh’s v. Dinther, boer te Dinther, Antonie v. Dinther, boer te Veghel, verkopen aan Peter v. Dinther, boer te Erp, 2/3 in huis erf, tuin, en aangelag op het Looyeind,  ( D 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, en verder een aantal losse percelen.  aangekomen van hun ouders, Willem v. Dinther en Ida Rooyakkers.  Verkoop voor 50 gulden. Dit huis is afgebroken in 1901.

Erp. Akte 34 en 39, Op 2-3 en 9-3-1840, Openbare verkoop. Lambertus v. Lieshout, boer te Erp, Hendrik v. Lieshout, timmerman te Den Dungen,     Wilhelmina Ottens, Wed. ( X Erp 1827 ) Joh’s v. Lieshout, arbeidster te Erp, als moeder en voogd over haar kinderen : Lambertus en Theodora. Verkopen een huis, erf, tuin en aangelag op de Morsehoef,   B 168, 169,  170,  171, 172, verder  82 en 88, Het huis enz.  is verkocht voor 1725 gulden aan Leendert Willem Leenders, boer te Erp.  Bijgevoegd is een akte van de arrondissements rechtbank te ’s Bosch. Op B 172, staat thans een huisje, moet worden geruimd voor pinksteren 1841, door verkopers.   Nu in 2011, hier huis op Morsehoef 17.

Erp. Akte 35, Op 5-3-1840, Verkoop. Willem v. Stiphout, Antonie v. Stiphout, Joh’s v. Stiphout, allen boer te Veghel, verkopen aan Gerardus Claassen, boer te Erp, bouwland op het Oude Veld, B 59, en bouw en weiland, B 80 en 416,  aan de Morsehoef, Hen aangekomen van hun ouders : Antonie v. Stiphout en Allegonda Jurriens, verkoop voor 380 gulden.

Erp. Akte 36, Op 5-3-1840, Hypotheek  van  600 gulden. Gerardus Claassen, boer te Erp, leent geld van Willem v. Stiphout, boer te Veghel.  Borg : bouwland aan het Oude Veld, en bouw en weiland op de Morsehoef.

Erp. Akte 41, Op 13-3-1840, Testament voor Joh’a Vervoort, spinster te Erp,  Legateert aan haar zus, Wilhelmina Vervoort, thans vrouw van Joh’s v.d. Velden, klompenmaker te Veghel, 100 gulden, Benoemt tot erfgenamen : voor 2/16e  deel Wilhelmina voornoemd, voor 3/16e   deel Antonetta, Joh’a en Martinus Vorstenbosch, kinderen van wijlen zus Maria Vervoort,  voor 7/16e deel  Lambertus, Adrianus, Hendrikus, Gerardus, Dina, Joh’a Maria, en Geertruida v.d. Broek, kinderen van wijlen zus Joh’a Maria Vervoort,  voor 2/16e deel Adriaan en Joh’s v. Dooren, kinderen van wijlen halfzus Petronella Vervoort, voor 1/16e deel aan halfbroer Gerardus Vervoort.

Erp. Akte 42, Op 20-3-1840, Verkoop. Joh’a Maria Goorts, en haar man Cornelis v.d. Biggelaar, boer, verkopen aan Gijsbertus v.d. Aa, boer op Boerdonk, weiland op Boerdonk, G 316 en 317,   Was haar aangekomen van haar ouders : Jan Goorts en Ammerens Biemans.

Erp. Akte  43, Op 1-4-1840, Verkoop. Petronella Jonkers, Wed. Goort v. Rixtel, boerin, verkoopt takkebossen en roerende goederen voor 209.80 gulden.

Erp. Akte 45, Op 8-4-1840, Verkoop. Theodorus Wolfs, schoenmaker te Erp, verkoopt aan Maria Smits, zonder beroep te Erp, bouwland aan den Dijk, L 90, Hem aangekomen bij koop van wijlen Hendrik v.d. Rijdt, op 18-12-1818 te Erp. Verkoop voor 20 gulden.

Erp. Akte 49 en 50, Op 4-5-1840, Testamenten voor Adriaan Crooymans en X Erp 16-2-1828,  Joh’a Maria v. Roosmalen, Aan elkaar en daarna aan zijn broers en zussen, en aan haar moeder Hendrina v. Stiphout, laatst Wed. X  Erp 30-10-1796, van Marten v. Rixtel, het vruchtgebruik van haar goederen vervallend na overlijden, aan haar man. Universele erfgenamen zijn haar broer Antonie v. Roosmalen en haar zus Maria v. Roosmalen.

Erp. Akte 51, Op 22-5-1840, Verkoop. Peter v. Lankveld, boer, verkoopt turf voor 62.30 gulden.

Erp. Akte 52, Op 27-5-1840, Testament voor Hendrik v. Boxmeer, boer te Erp, X Erp 2-5-1818, Legateert aan zijn vrouw Maria v.d. Tillaar, alle roerende goederen en schuldvorderingen en vruchtgebruik onroerend goed. Erfgenamen voor de ½ broer Lambertus v. Boxmeer, en wederhelft aan de kinderen van wijlen zus Joh’a v. Boxmeer, en Lambertus Joh’s v.d. Linden.

Erp. Akte 53, Op 27-5-1840, Testament voor Maria v. d. Tillaer, vrouw van Hendrik v. Boxmeer, ( vorige akte ), aan haar man alle roerende goederen, schuldvorderingen en vrucht gebruik onroerend goed. Erfgenamen haar broers en zussen.

Erp. Akte 54, Op 2-6-1840, Deling tussen de kinderen van Joris Biemans , X Erp 1767, en Joh’a v.d. Heuvel.  1. Joh’s Biemans, Antonie Biemans, Cornelis Biemans, Helena Biemans, vrouw van Antonie Delisse, allen boer te Erp.  Lot 1. Aan  zoon  Antonie Biemans, een huis, schuur, erf, tuin en aangelag in de Laren, I  377, 378, ( Nu in 2011, hier huis, de Laren 2 ), bouwland in het Hurkske, weiland op den Dieperskant, Vader Joris Biemans is 3 x getrouwd geweest. X 1 in 1767, X 2 in 1786, met Anna Maria Willem Joh’s Goorts, X 3 in 1787, met Joh’a Cornelis v.d. Heuvel. Joris overleed te Erp op 24-2-1804.  Kopie  aanwezig.

 Erp. Akte 55, Op 5-6-1840, Inventaris. Joh’s Ketelaars, boer te Erp, als voogd over de kinderen van wijlen Peter Jan v. Erp, X Erp 24-2-1811, en Maria  Joris Peter Biemans, met name : Joh’a Maria, Joh’s en Antonie, laten een inventaris opmaken. Peter overleed 8-5-1840,  zijn vrouw op 18-12-1831.

Erp. Akte 56. Op 5-6-1840, Deling tussen de kinderen van Peter Adriaan Ketelaars, X Erp 30-6-1799, en Anna Maria Tijs Smits.      1. Mathijs Ketelaars,  2. Willem Ketelaars, beiden boer te Erp,  3. Wilhelmina Ketelaars, vrouw van Albertus v.d. Wijst, boer te Uden,  Lot 1, aan Mathijs Ketelaars,  huis, schuur, erf en aangelag, op de Morsehoef,  B 203, 204, 205, 211, 419, 426, 510, 511, 512, 513, D 174, 181, 356. ( Nu in 2011, hier woonboerderij, op Oudveld 10 ),  Kopie  aanwezig.   Lot 2, aan Willem Ketelaars, losse percelen, o.a.  B 287,  D 531,  K 390, L 98,  en 222, M  153.  Het derde lot aan Wilhelmina Ketelaars, X Albertus v.d. Wijst, losse percelen,  o.a. B 19, 219,  281,  234, 377, 396, 421, ¼  in E 226.

 Erp. Akte 58 en 72, Op 11-6 en 25-6-1840, Openbare verkoop. Willem Ketelaars, boer te Erp, verkoopt bouw en weiland, aan de Morsehoef, hooiland op de Veluwe, C 52, hooiland op Keldonk, K 390, bouwland aan den Dijk, L 92 – 98, aangekomen bij koop van de erfgen. Pieter Jan v. Mourick en van zijn ouders.

Erp. Akte 59, Op 12-6-1840, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v. d. Werk, verkoopt afbraakhout, voor 97.40 gulden.

Erp. Akte 60, Op 12-6-1840, Verkoop. Peter Versteegden, boer te Veghel, verkoopt aan Lambertus de Louw, boer te Erp, heide en bouwland in de Laren, I  619, 620 en 621. Hem aangekomen bij erfenis van zijn ouders, Jan Versteegden en Jenneke Bekkers. Verkoop voor 50 gulden.

Erp. Akte  61, Op 12-6-1840, Verkoop. Cornelia v.d. Elsen, en haar man Gerardus Dapperens, boer te Boekel, en Jennemaria v.d. Elsen, X Bernardus v.d. Wijngaard, olieslager te Beek en Donk,  Verkopen aan Egidius Biemans, boer op de Veluwe, hooiland op de Veluwe, D 657, aangekomen van ouders : Cornelis Jan v.d. Elsen X Anna Maria v. Rijbroek te Boekel. Verkoop voor 100 gulden.

Erp. Akte 62, Op 13-6-1840, Inventaris. Antonie v.d. Tillaer, boer, Wedn, ( X Erp 3-6-1832 ) ,  Joh’a Brugmans, en thans in ondertrouw ( X Erp 13-6-1840 ), met Anna Maria v.d. Biggelaar, als vader en voogd over over Joh’a Maria, Joh’s en Joh’a.

Erp. Akte 65, Op 15-6-1840, Verkoop. Anna Maria klaassen, Wed. Willem v. Hout, boerin te Boekel, verkoopt aan Gerardus Klaassen, boer te Erp, bouwland aan de Morsehoef, B 502,  Aangekomen van ouders : Geert Klaassen, en Maria v.d. Craanmeer. Verkoop voor 60 gulden.

Erp. Akte 67, Op 16-6-1840, Verkoop. Maria v.d. Wassenberg, en haar man Antonie v.d. Boogaard, boer te Volkel, verkopen aan Egidius Biemans, boer op de Veluwe, 3/16 e deel van hooiland op de Veluwe, D 669, aangekomen van ouders : Hendrik v.d. Wassenberg, en Catharina v. Dijk. Verkoop voor 60 gulden.

Erp. Akte 69, Op 25-6-1840, Hypotheek van 2000 gulden. Leendert Willem Leenders, en zijn vrouw, Joh’a v.d. Berg,  boer op de Morsehoef, leent geld van Hendrik, Peter en Joh’s  v.d. Broek, bakkers te Gemert. Borg : huis, erf, tuin en aangelag op de Morsehoeve, B 164.  Verder blijft borg : Willem Leendert Leenders, met huis op Reykerbeek,  D 151. Nu in 2011, resp. Morsehoef 17, en Rijkerbeek 3. 

Erp. Akte 70, Op 25-6-1840, Verpachting. Hendrik de Jong, lid stadsbestuur,  te ’s Bosch, verpacht gras te velde, voor 269,25 gulden.

Erp. Akte 71, Op 25-6-1840, Verpachting, Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, en Antonie Kuypers boer,  verpachten gras te velde, voor 146.50 gulden.

Erp. Akte 75, Op 29-6-1840, Verkoop. Leonardus Verboort,  boer te St. Oedenrode,  Adriana Verboort,( X Erp 19-5-1832 ),  vrouw van Thomas Brugmans, strodekker te Erp op den Dijk, Adriaan Verboort, Anna Verboort, Wed. ( X Erp 31-1-1824 ), Joh’s v. Lieshout, en Willem Verboort, allen boer te Erp, Martinus Verboort, boer te   Vlijmen, verkopen aan Lambertus v. Lieshout, boer te Erp, huis, erf, tuin en aangelag aan het Langveld , L 336, 338, 339, 340, 341, 342, te Erp,  voor 740 gulden. Kopie  aanwezig.   Nu in 2010, hier huis op Vogelenzang 2.

Erp. Akte 76, Op 30-6-1840, Verkoop. Lambertus Manders, molenaar te Cuyk, verkoopt aan Maria Schey, Wed. Joh’s  Boerdonk, molenaresse te Erp, bouw en weiland, D 219, E 31 en F 3, Aangekomen van ouders : Jan Manders, en Anna Maria v.d. Boomen. Verkoop voor 130 gulden.

Erp. Akte 77, Op 30-6-1840, Verkoop. Lambertus Manders, molenaar te Cuyk, en Antonie en Catharina Schey te Veghel,  verkopen  aan Maria Schey, Wed. Joh’s Boerdonk, molenaresse te Erp, bouw en hooiland, C 50, F 176 185,  door hem aangekocht van Adriaan Pennings en de kinderen Peter Leurs. Verkoop voor 130 gulden.

Erp. Akte 78, Op 1-7-1840, Verkoop. Lambertus Tijssens, zonder beroep te Erp, verkoopt aan Maria Tijssens, zonder beroep te Veghel, en welke koop door Wilhelmus v. Lieshout, assessor der gemeente Erp, wordt geaccepteerd als voogd over Maria Tijssens, 1/3 deel  in huis, erf en tuin aan de Kerkstraat, M 243 en 244, groot 7 roei en 38 ellen, Hem aangekomen bij versterf van zijn vader Peter Francis Tijssens, die het had gekocht van Gijsbertus v. Gestel  op 14-2-1818, voor 340 gulden. Dit pand stond op het huidige Hertog Jan plein, tegenover het raadhuis.

Erp. Akte 79, Op 3-7-1840, Verpachting. Hendrik de Jong, lid staadsbestuur te ’s Bosch, verpacht gras te velde, voor 325.75 gulden.

Erp. Akte 80, Op 4-7-1840, Verklaring. Jacobus v. Melis, kleermaker te Erp, verklaart toe te stemmen in royement  inschrijving hypotheek ten laste van Lambertus Tijssens, kleermaker te Erp. Krachtens akte voor notaris Jan Abraham de Munck, op 26-7-1839 te Veghel.

Erp. Akte 81, Op 6-7-1840, Verkoop. Peter Joh’s v.d. Biggelaar, boer, en Adriaan Joh’s v.d. Biggelaar, arbeider beiden te Erp, zich mede sterk makende voor hun broer Martinus Joh’s v.d. Biggelaar, boer te Beek en Donk, verkopen aan Joh’s Passage, boer te Erp, de grond, I  746 en 747, waarop thans een huisje staat, wat geruimd zal worden voor 1-11-1840,  in het Hurkske, en bouwland aldaar, Hen aangekomen bij versterf van ouders: Joh’s v.d. Biggelaar, en Adriana Kerkhof, Verkoop voor 40 gulden. Dit huisje stond aan de Rijbeemd, nu in 2011, hier huis enz. Rijbeemd 5 en 7.  

Erp. Akte 82, Op 8-7-1840, Verkoop. Leendert v.d. Berg, Petronella v.d. Berg, Jan v.d. Berg, Martinus v.d. Berg, allen boer te Erp, Joh’a v.d. Berg, boerin te Veghel, verkopen aan hun broer Joh’s v.d. Berg, boer te Erp, 5/6 deel in huis, erf, weiland en heide, in de Laren, I 574, 575, 576, Hen aangekomen  van hun ouders: Jan v.d. Berg, en Wilhelmina Delisse. Dezen hebben dit eigendom verkregen voor 1811. Verkoop voor 250 gulden. Afgebroken in 1848, stond kort bij het huidige Teewseler 5.

Erp. Akte 83,  Op 8-7-1840,  Hypotheek van 300 gulden.  Joh’s v.d. Berg, boer te Erp, in de Laren, leent geld van Hendrik de Jong, lid stadsraad te ’s Bosch. Borg : huis en erf,   I 576, 574 en 575,    weiland en heide, in de Laren.

Erp. Akte 86, Op 15-7-1840, Verpachting. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, als gelaste van Joh’s Koppens, boer te Erp, verpacht veldvruchten, voor 127.25 gulden.

Erp. Akte 90, Op 22-7-1840, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, verkoopt een partij turf, voor 56.30 gulden.

Erp. Akte 94 en 98,  Op 6-8 en 20-8-1840, Openbare verkoop in de herberg van Wouter v.d. Berg, te Erp aan de Brug. Verkopers : Willem v. Deursen, Adriaan v. Deursen, Antony v.d. Berg, Adriana v.d. Berg, Johanna v.d. Berg, vrouw van Martinus Smits, Aart v.d. Berg, Hendrik Aart v.d. Berg, als vader en voogd over zijn dochter Hendrina, geboren uit Jennemaria v. Deursen, Driana v. Deursen, Martinus v. Deursen, Paulina v. Deursen, Joh’s v. Deursen, Antonius v. Deursen, Adriana Welten, Wed. Hendricus v. Deursen, als moeder en voogd over Wilhelmus en Lamberdina, Adriaaan v. Deursen, Ardina v. Deursen, Anna v. Deursen, Johanna Maria Schepers, Wed. Joh’s v. Deursen, als moeder en voogd over Antonie en Allegonda,  allen boeren te Erp, verkopen een huis, schuur, erf, turfschop, en aangelag op Keldonk, K  335, 341, 342,  343, 344, 271, ( Nu in 2011, hier huis op Oudestraat  19 ),  dit alles verkocht aan Joh’s v. Lankveld, voorverder een aantal losse percelen o.a.  bouw en weiland op den Dieperskant, bouwland in het Hurkske, en hooiland aan het Langveld. Aan diverse kopers, ( zie Kopie  ), Hen aangekomen van ouders : Willem v. Deursen, en Adriana der Kinderen,  Het huis enz is verkocht aan Joh’s v. Lankveld, voor 1300 gulden. De andere percelen ook verkocht. Voor 3102 gulden. Aangehecht is een akte van de rechtbank te ’s Bosch.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 95 en 99, Op 6-8 en 20-8-1840, Openbare verkoop. Peter v. Berlo, boer op het Looyeind, verkoopt bouw en weiland op Keldonk, K 253 en 294,  Aangekomen bij deling op 14-3-1818, van zijn ouders : Christiaan v. Berlo, en Jenneke Royakkers. Verkoop werd opgehouden.

Veghel. Akte 350, Op 16-8-1840, Testament. Judith v.d. Werk, Wed. Willem Neomagis te Erp, vernietigd vorige testamenten op 3-4-1838 te Veghel.

Erp. Akte 96 en 97, Op 20-8-1840. Testamenten voor Adriaan v. Deursen, boer te Erp,( X Erp 1837 ),  en zijn vrouw Johanna Beekmans,  Universeel erfgenaam resp, zijn vrouw en haar man.

Erp. Akte 102, Op 9-9-1840, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, verkoopt eimet ( hooi van nagras ) voor 72 gulden.

Erp. Akte 103, Op 23-9-1840, Hypotheek van 150 gulden. Lambertus v. Lieshout, en zijn vrouw Anna Maria v.d. Leest, boer te Erp, lenen geld van Johan Gerbrandts, gepensioneerd ontvanger te Veghel, Borg : bouw en weiland, aan de Morsehoef.

Erp. Akte 104, Op 23-9-1840, Hypotheek van 300 gulden. Jan Hendrik v.d. Velden, boer te Erp, leent geld van Johan Gerbrandts, gepnsioneerd ontvanger te Veghel. Borg : huis, tuin en aangelag  op den Dieperskant.

Veghel. Akte 360, Op 24-9-1840.Hypotheek van 200 gulden.  Geerit Ancem v.d. Biggelaar, X Antonetta Claassen, lenen geld van Willem v.Stiphout, rentenier te Veghel. Borg : bouw en weiland, op de Morsehoef, B 246, groot  48.70 roei.

Erp. Akte 105, Op 26-9-1840, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 415 gulden.

Erp. Akte 106, Op 29-9-1840, Verkoop.  Martinus v.d. Kraanmeer en Jan v.d. Kraanmeer, boeren te Erp, verkopen roerende goederen, voor 256.35 gulden.

Erp. Akte 107, Op 30-9-1840, Verkoop. Peter Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 376 gulden.

Erp. Akte 109, Op 10-10-1840, Verkoop. Peter Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 197 gulden.

Erp. Akte 110, Op 13-10-1840, Verklaring. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, landeigenaresse  te Erp, verklaart tot zekerheid van het door haar dochter  Margaretha Catharina v.d. Werk. Wed. Jan Willem v.d. Ven, particuliere te Helmond, als moeder en voogd over haar kinderen Anna Christina,  Albertina Bastiana  en Elisabeth Phillipina, als erfgenamen van voornoemde Jan Willem v.d. Ven, Overleden te Helmond  22-6-1840, aan het Rijk verschuldigde recht van successie  ten bedrage van  155.29 gulden, zichzelf als borg te stellen, met zaai, weiland en heide  aan den Boerdonksen dijk,  destijds gekocht van Gerit Peter v. Stiphout, boer te Erp, voor notaris v. Woelderen te Veghel, op 13-5-1836.

Erp. Akte 111, Op 19-10-1840, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 159 gulden.

Erp. Akte 112, Op 4-11-1840. Testament voor Martinus Hendrik v.d. Ven, boer te Erp. Universeel erfgenaam is zijn vrouw Cornelia Kerkhof.

Erp. Akte 113, Op 14-11-1840, Verpachting. Lamberdina Joh’s  de Louw, Wed. ( X Erp 29-5-1796 ), Gerit Boudewijn v.d. Wijngaard, boerin te Erp, verpacht aan Theodorus Crijnen, timmerman te Valburg, Gelderland, een huis, erf, tuin en aangelag aan de Kerkstraat, M  228, 229, 230, 231, 232, 233,   en weiland aan de Schild voor 7 jaar , en 60 gulden jaarlijks. Dit huis stond achter de kerk, zie kaart. 

Erp. Akte 114, Op 19-11-1840, Verkoop. Willem v.d. Biggelaar, bierbrouwer te Erp, als gelaste van Martinus v.d. Biggelaar, zonder beroep, te West Vretere, provincie West Vlaanderen, aan Willem v.d. Pas, zonder beroep te Erp, bouwland in den Hoek, E  297, naast het kwikven,  Aangekomen van zijn ouders, Adriaan v.d. Biggelaar en Anna der Kinderen. Voor 600 gulden. Zie deling op 3-3-1831.

Erp. Akte 115, Op 23-11-1840, Hypotheek van 100 gulden. Gerit Peter v. Stiphout, boer op den Boerdonksen dijk, leent geld van Joh’a Rutgera Hiebendaal, Wed. Cornelis Rietman, te Erp. Borg : huis, erf en aangelag in het Hurkske.

Erp. Akte 116, Op 2-12-1840, Verkoop. Peter Hendrik v.d. Tillaar, boer te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 158.05 gulden.

Erp. Akte 117, Op 3-12-1840, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan  v.d. Werk, te Erp, verkoopt hout, voor 750.75 gulden.

Erp. Akte 119 en 122, Op 11-12 en 18-12-1840, Openbare verkoop. Adriaan Gerit v.d. Wijngaard, timmerman te Erp, verkoopt een nieuw gebouwd huis, schuur washuis, tuin en bouwland aan de Brug,  M 298, 331, 332, Dit huis is gebouwd in 1837, op perceel M 297, ( in 1832,  op perceel M 195 ). Huis op M 331 werd later huis, op M 736, Nu in 2012, hier huis, Hezelstraat 1 en 3. Hem aangekomen bij onderhands koopcontract ( de grond waarop dit huis staat ),  van   4-3-1834,  van Peter Hanegraaf, Verkoop werd opgehouden.

Erp. Akte 120, Op 16-12-1840, Verkoop. Jan Bouw, Hendrik Bouw, Johanna Bouw, Wed. Arnoldus v.d. Berg, Wilhelmina Bouw, Wed. Willem v.d. Elsen, en Christina Bouw, kinderen van wijlen Dirk Bouw, allen boer te Erp, verkopen roerende goederen voor 933.65 gulden.

Erp. Akte 121, Op 17-12-1840, Verkoop. Peter Versteegden, boer te Veghel, en zijn vrouw Anna Maria Pepers, verkopen aan Hendrien Verbruggen, Joh’s Verbruggen, Petrus Verbruggen, Willem Verbruggen, Lambertus Verbruggen, Hendricus Verbruggen, Joh’a Verbruggen, allen boeren te Erp, en Joh’a Maria Verbruggen, vrouw van Antonie v.d. Laar, boer te Uden, een perceel bouwland, aan het Looyeind, D 334,  Aangekomen bij erfenis van ouders : Geert Pepers en Antonetta Vissers. Verkocht voor 160 gulden.

Erp. Akte 123, Op 21-12-1840, Verkoop. Adriaan Tielemans, zonder beroep te Erp, verkoopt hout op stam, voor 318.45 gulden.

 1841.                                                                                                                          Erp. Akte 2, Op 5-1-1841, Testament voor Cornelia Kerkhof, Wed. ( X Erp 8-5-1819 ),  Martinus v.d. Ven, boerin te Erp. Legateert aan aanbehuwde zus Maria v.d. Ven, 50 gulden. Erfgenamen van roerende en onroerende goederen zijn : voor de ene ½ aanbehuwde zusters en broers Maria, Joh’a Maria, Jan, en Francis v.d. Ven, en voor de andere ½ haar zussen Catharina en  Joh’a  Kerkhof,  Wed. Antonie v. Boxtel.

Erp. Akte 3, Op 5-1-1841, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Ven, verkoopt hout voor 62.90 gulden.

Erp. Akte 4, Op 5-1-1841, Verkoop. Adrianus v. Riemsdijk,  grondeigenaar  te Maastricht, verkoopt hout, voor 219.50 gulden.

Erp. Akte  5, Op 7-1-1841, Verkoop. Jan Bouw, Hendrik Bouw, Joh’a Bouw, Wed. Arnoldus v.d. Berg, Wilhelmina Bouw, Wed. Willem v.d. Elsen, en Christina Bouw, kinderen van wijlen Dirk Bouw,allen boer te Erp, verkopen hout op stam, voor 181.80 gulden.

Erp. Akte 8, Op 13-1-1841, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt takkebossen, voor 479.05 gulden.

Erp, Akte 9, Op 14-1-1841, Verkoop. Francina v. Dommelen, Willem Smits, X Maria v. Dommelen, allen boer te Erp, als erven van Jan v. Dommelen, verkopen roerende goederen, voor 507.75 gulden.

Erp. Akte 10, Op 15-1-1841, Verkoop. Willem v. Deursen, boer te Erp, verkoopt rerend goed, voor 621 gulden.

Erp. Akte 12, Op 21-1-1841, Verkoop. Peter v.d. Rijt, boer te Erp, verkoopt aan Elisabeth v.d. Heyden, zonder beroep te Erp, en geaccepteerd door haar aanbehuwde broer, Joh’s v.d. Heuvel, boer te Erp, de ½ in hooiland en hakbos bij Kox, G 32 en 33, Hem aangekomen bij koop van de kinderen van wijlen Bastiaan de Kievit, voor ruim 30 jaar, voor 300 gulden.

Erp. Akte 13 en 15, Op 21-1 en 28-1-1841, Openbare verkoop.  Petronella Verbakel, en haar man Simon Bolwerk, touwslager te Uden, Lamberdina Verbakel, en haar man, Leonardus v. Boxtel, strodekker te Uden, Joh’s Verbakel, boer te Dinther, Antonie Verbakel, Anna Maria Verbakel en Peter Verbakel, alle 3 boer te Erp, verkopen een huis, erf, tuin en aangelag aan het Looyeind, D 382, 383, 384, 385, verder D 2, 361, 365,  B 145, 159, 373 en 429, o.a. bouwland op de Morsehoef, en weiland in de Pals, De eerste 2 aangekomen bij erfenis van hun moeder, Joh’a Maria Donkers, die het op haar beurt verkreeg op 8-4-1801, bij deling, de anderen bij erfenis van ouders Gijsbertus Antonie Joh’s Verbakel, ( X Erp 8-2-1801 ),  en Joh’a Maria Donkers,  Het huis werd verkocht aan Johannes v.d. Aa, voor 450 gulden.  Dit huis stond aan de Hoolstraat, is afgebroken, en niet meer herbouwd,  zie map Sektie D.

Erp. Akte 14, Op 22-1-1841, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d Werk, verkoopt hout voor 324.80 gulden.

Erp. Akte 16, Op 30-1-1841, Hypotheek van 600 gulden. Jan Bekkers, boer op de Morsehoef, leent geld van Joh’s Oppers, Hendricus Oppers, Helena Maria Oppers, en Catharina Oppers. Allen zonder beroep te Gemert. Borg : huis, bakhuis, erf, en aangelag aan de Morsehoef, B 164.  Nu in 2011, huis, Morsehoef 17.

Erp. Akte 18, Op 8-2-1841, Verkoop. Willem Schepers, boer op Boerdonk, verkoopt aan Gijsbertus v.d. Aa, boer op Boerdonk, bouw en weiland op Boerdonk, G 312, Hem aangekomen bij erfenis van ouders : Dirk Schepers, en Anna Maria v. Santvoort. Voor 40 gulden verkocht.

Erp. Akte 19, Op 8-2-1841, Verkoop door dezelfde, aan Geert Jan v. Berlo, boer in den Hoek, aangekomen van zijn ouders. Bouwland in den Hoek, E 39, voor 40 gulden.

Erp. Akte 20, Op 8-2-1841, Verkoop door dezelfde, aan Geert Dirk Verbakel, boer te Erp, bouwland op Keldonk,  I  12,  aangekomen van zijn ouders. Voor 65 gulden.

Erp. Akte 21, 22 en 23, Op 9-2-1841, Testamenten  voor Christiaan Bouw, den oudsten, timmerman, Joh’a Maria Bouw, zonder beroep, en Christiaan Bouw, wieldraaier. Alles aan elkaar.

Erp. Akte 27, Op 22-2-1841, Verkoop. Geertrui Werts, Wed. Joh’s Cornelis Donkers, zonder beroep te Erp, Cornelis Donkers, metselaar te Rotterdam, en Joh’s Donkers, olieslager te St. Oedenrode, verkopen aan Leonardus Donkers, hun broer, schoenmaker, en Joh’a Donkers, zonder beroep, de ½ in een huisje, erf en tuin aan het Looyeind, D 311, en 312   eerst genoemde aangekomen bij koop van Jan de Louw en Catharina Donkers, voor schepenen van Erp op 7-10-1797, de anderen bij erfenis van hun vader Joh’s Donkers, Verkocht voor 125 gulden. Nu  in 2011, op deze plek, huis op Schildstraat 31.

Erp. Akte 29, Op 24-2-1841, Verkoop. Lamberdina de Louw, Wed. Gerit v.d. Wijngaard boerin te Erp, verkoopt roerende goederen voor 208.30 gulden.

Erp. Akte 32, Op 3-3-1841, Verkoop. Francina v. Dommelen Willem Smits, X Maria v. Dommelen  Leendert v. Dommelen, en Hendricus v. Dommelen, allen boer te Erp, verkopen  roerende goederen, voor 284.35 gulden.

Erp. Akte 33, Op 4-3-1841, Verkoop. Jan Bouw, Hendrik Bouw, Joh’a Bouw, Wed. Arnoldus v.d. Berg, Wilhelmina Bouw, Wed. Willem v.d. Elsen, allen boeren te Erp, verkopen roerende goederen, voor 516.30 gulden.

Erp. Akte 34, Op 5-3-1841, Verkoop. Francis Timmermans, koopman te Litoyen, verkoopt varkens, voor 254 gulden.

Erp. Akte 35, Op 8-3-1841, Verkoop. Goverdina v.d. Velden, ( X Erp 4-3-1813 ), Wed. Peter v. Lieshout, boerin te Erp, verkoopt aan Joh’s Donkers, touwslager te St. Oedenrode geaccepteerd door diens broer Leonardus Donkers, schoenmaker te Erp, deel van een tuin, aan de Kerkstraat,  M 280 en 281, zoals door een heg is afgescheiden, groot in het geheel 11 roei en 99 ellen, . Haar aangekomen bij verkoop van de erfgenamen Jacobus v. Lieshout, op  30-7-1839, akte 61. Verkoop voor 70 gulden. Deze grond lag aan het huidige Hertog Jan plein, waar nu o.a. het begin ligt van de huidige Pentelstraat.

Erp. Akte 38, Op 18-3-1841, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, verkoopt roerend goed, voor 28.50 gulden.

Erp. Akte 39, Op 27-3-1841, Testament . Willem v.d. Pas, zonder beroep te Erp. ( + Erp 10-2-1858 ), Erfgename is zijn vrouw, ( X Erp 22-8-1829 ),  Joh’a Maria v.d. Biggelaar,+ Erp 11-9-1854 ).  (Het echtpaar Willem v.d. Pas- v.d. Biggelaar had geen kinderen ). Na haar overlijden voor de ene ½ de kinderen van broer Martinus v.d. Pas, en Anna Maria v. Roosmalen, broer Nicolaas v.d. Pas, en de kinderen van zus Wilhelmina v.d. Pas, en Joh’’s v. Oss. De wederhelft aan Matheus v.d. Biggelaar, de kinderen van Willem v.d. Biggelaar, en Anna Maria Kerkhof, de kinderen van Adriaan v.d. Biggelaar, en Catharina Otto, Joh’a v.d. Biggelaar, Lucas v.d. Biggelaar, de eerwaarde Hr. Antonie v.d. Biggelaar, de kinderen van Petronella v.d. Biggelaar, en Petrus Boerdonk, Catharina v.d. Biggelaar en de kinderen van wijlen Johanna v.d. Biggelaar en Hendrik Gerit v. Haandel.

Erp. Akte 40, Op 27-3-1841, Testament voor Joh’a Maria v.d. Biggelaar, vrouw van Willem v.d. Pas. Haar man is erfgenaam. Na zijn overlijden voor de ene ½ aan de fam. v.d.Biggelaar, (zie vorige akte ). De andere ½ aan de fam. v.d. Pas. ( zie hierboven ).

Erp. Akte 41, Op 30-3-1841, Verkoop. Willem v. Deursen, boer, verkoopt roerend goed, voor 102.15 gulden.

Erp. Akte 46, Op 26-4-1841, Verkoop. Antonie v.d. Berg, en zijn vrouw  ( X Erp 9-2-1828 ), Joh’a v. Haandel, kooplieden te Erp, verkopen aan Hendrina  en Petronella v.d. Boogaard, zonder beroep te Erp,( dochters van Andries v.d. Boogaard, X Erp 1816, Joh’a Hendrik v. Haandel ),  hooiland op Hongerdonk, E 387,  bouwland aan de Morsehoef, B 182,  op de Veluwe en op het Looyeind, en op  Keldonk, verder bouw en weiland aan den Veghelsen dijk, bouwland op het Langveld, Verder huis, erf en bouwland  aan den Dijk, L 390, ( Nu in 2011, huis, Empeldonk 12 ),( In 1832. Perceel  L 104, hierop een huis gebouwd in 1836 ), verder L 6,  391, M 77,  verder weiland aan de Brug, Ook nog 5 huizen, tuin en bouwland  in de Kerkstraat, M 197, tuin, en  M 320 t/m 325,  ( Nu in 2011, hier Hezelstraat 27 ), Verder hooiland in de Hoge Gooren, C 63.  Aangekomen bij koop van Antonie v. Roosmalen, en zijn vrouw Maria v.d. Rijdt, op 1-3-1831, verder bij koop van Willem Ketelaars, op 25-6-1840, en bij erfenis van ouders Hendrik v. Haandel en Cornelia v.d. Heuvel. Alles bij elkaar verkocht voor 1000 gld.  Kopie aanwezig.

Erp. Akte 47, Op 26-4-1841, Verkoop. Antonie v.d. Berg, en zijn vrouw Joh’a v. Haandel, kooplieden te Erp, verkopen aan Gerit v.d. Berg, metselaar, bouw en weiland, nabij de Wasaa, M 204,  Aangekomen bij koop van de kinderen en kleinkinderen van Pieter Johan v. Mourick, en Maria Berkenbosch, op 6-11-1837. Verkocht voor 350 gulden.

Erp. Akte 48, Op 26-4-1841, Verkoop. Dezelfden verkopen aan Hendrina en Petronella v.d. Boogaard, zonder beroep, enige roerende goederen, voor 100 gulden.

Erp. Akte 50, Op 30-4-1841, Verkoop. Anna Maria v.d. Heyden, Wed. Lambertus Kuypers, verkoopt aan Cornelis Kuypers, boer, weiland aan de Morsehoef, B 475, en 476.   Aangekomen bij koop van Peter Jan Versteegden, voor vele jaren, verkocht voor 150 gulden.

Erp. Akte 51, Op 30-4-1841, Verkoop. Dezelfde Wed. verkoopt aan Cornelis Kuypers, enige roerende goederen, voor 100 gulden.

Erp. Akte 53, Op 13-5-1841, Hypotheek van 500 gulden. Geert Dirk Verbakel, boer, leent geld van Joh’s Huybert v. Stiphout, boer te Veghel. Borg : bouw en weiland  op Boerdonk, bouwland op Keldonk, en hooiland in Beek en Donk.

Erp. Akte  57, Op 27-5-1841, Verkoop. Cornelia Kemps, en haar man Joh’s v.d. Heyden, boer te Schijndel, verkopen aan Leendert v. Denken, klompenmaker te Erp, bouwland op Empeldonk, M 89,  Aangekomen bij erfenis van ouders, Jan Kemps en Joh’a Smits. Beiden te Schijndel overleden. Voor notaris v. Beverwijck, te Schijndel op 7-8-1838, Verkoop voor 100 gulden.

Erp. Akte 60, Op 4-6-1841, Testament voor Anna Maria v. Velthoven, ( X Erp 19-10-1811 ), Wed. Jan Jacobus v.d. Biggelaar, naaister te Erp. Erfgenaam is haar nicht Maria v. Lieshout, dochter van Joh’s v. Lieshout, en Anna v.d. Berg.

Erp. Akte 61, Op 11-6-1841, Verkoop. Antonetta v. Roosmalen, Wed. Dirk Peters, boerin op Heuvelberg, verkoopt aan Willem Delisse, boer, bouwland in den Hoek, E 139, Haar aangekomen bij koop van Adam v. Schijndel, op  24-10-1833. Verkoop voor 400 gulden.

Erp. Akte 62, Op 11-6-1841, Verkoop. Lambertus v. Lankveld, timmerman te Veghel, verkoopt afbraak van huis voor 299.35 gulden.

Erp. Akte 63 en 66, Op 11-6 en 18-6-1841, Openbare verkoop. Willem Crooymans, Adriaan Crooymans, beiden boer, Hendrik Crooymans, timmerman, Joh’s Crooymans, Petronella Crooymans, en Joh’a Maria Crooymans, en haar man Leendert Jan v. Dommelen, allen boer te Erp, verkopen een huis, erf, schuurtje, bakhuis en aangelag, op Heuvelberg, F 196, Dit huis kort hierna afgebroken. Verder bouwland in het Hurkske, in den Hoek en weiland op de Dieperskant, Hen aangekomen bij erfenis van ouders : Peter Hendrik Crooymans en Hendrina der Kinderen.  Verkoop is opgehouden.

Erp. Akte 65, Op 17-6-1841, Verpachting, Hendrik de Jong, lid stadsbestuur te ’ s Bosch, verpacht gras te velde, voor 325.50 gulden.

Erp. Akte 67, Op 22-6-1841, Verpachting. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, te Erp, verpacht gras, voor 98 gulden.

Erp. Akte 68, Op 22-6-1841, Hypotheek van 200 gulden. Hendrik v. Doorn, boer  leent geld van Jacob  Jacot, secretaris te Veghel, Borg : huis, tuin, erf en aangelag op de Bolst.

Erp. Akte 69, Op 23-6-1841, Verpachting. Hendrik de Jong, lid stadsbestuur te ’s Bosch, verpacht gras te velde, voor 373 gulden.

Erp. Akte 71, Op 5-7-1841, Verkoop. Hendrik en Arie v. Stiphout, arbeiders  te Erp, verkopen aan Egidius v. Stiphout, arb. te Erp, de ½ in bouwland en tuin aan de Kerkstraat, M 219, de ½ in tuin aan de Kerkstraat, M 328, en grond waarop door de koper een huisje en schuurtje  is gebouwd, M 329, De eerst verkoper aangekomen bij koop van Jacobus v. Niele en Maria v. Stiphout, voor schepenen van (  Erp, op 12-11-1800, en de 2e bij erfenis van zijn moeder Catharina v.d. Zanden. Verkoop voor 20 gulden. Het gaat hier om de tuin en het huisje in 1832,  M 221.  Zie kaart.

Erp. Akte 75, Op 14-7-1841, Verkoop. Maria Catharina v.d. Elsen, en haar man Mathijs v.d. Boomen, boer te Boekel, verkopen aan Louwrens v.d. Tillaar, boer te Veghel, ten behoeve van Gerit zijn zoon. weiland in den Hoek,  E 221, Hem aangekomen van haar ouders : Cornelis Willem v.d. Elsen en Anna Maria v. Leuken. Bij deling voor schepenen van Boekel, op 30-12-1800, Verkoop voor 200 gulden.

 Erp. Akte 77, Op 15-7-1841, Verpachting. Willem v. Deursen, boer, verpacht veldvruchten, voor 273.50 gulden.

Erp. Akte 79, Op 22-7-1841, Verkoop. Jan Joh’s Heykants, boer te Erp, verkoopt aan Jacobus Hendriks, smid te Erp, weiland in het Hurkske, F 179. Hem aangekomen van zijn ouders : Joh’s Heykants en Joh’a v. Roy. Verkocht voor 50 gulden.

Erp. Akte 83, Op 24-7-1841, Inventaris. Ten huize van Catharina v. Esch, ( X Erp 14-2-1830 ), Wed. Marten Peter v. Lankveld, aan den Dijk, wordt voor haar zelf en als moeder en voogd over haar kinderen Martinus, Geertrui, Leendert, Jan, Joh’a, Antonetta en Maria,  Peter v. Lankveld is toeziende voogd. Gerardus v. Lankveld, boer te Erp, Geertuida v. Lankveld, boerin te Uden, Joh’s v. Lankveld, boer te Erp, Antonie v. Lankveld, boer te Erp, en Joh’a v. Lankveld, boerin te Erp. Er werd een inventaris opgemaakt. Het gaat hier om de nalatenschap van Marten Peter v. Lankveld, en eerste vrouw, Maria v. Haandel.  Diverse losse percelen, geen huis genoemd. Marten Peter v. Lankveld was eerder X Erp 19-5-1805 met Maria Gerardus v. Haandel.

Erp. Akte 84,  Op 4-8-1841, Hypotheek van 600 gulden. Dirk Geert Beekmans, boer op Keldonk, leent geld van Antonie, Adriana, Joh’a, Aart en Hendrina v.d. Berg. Borg : huis, erf, en aangelag op Keldonk.

Erp. Akte 85, Op 7-8-1841, Verkoop. Petronella v. Eerdt, ( X Erp  12-10-1800 ), Wed. Joh’s Adriaan v.d. Ven, ( + Erp 12-3-1827 ), te Erp, verkoopt aan Isaac de Louw, boer te Erp, huis, erf en bouwland op het Looyeind, D 107 en 108,  Verkocht voor 50 gulden. Aangekomen van haar overleden man. Zie map sektie D.

Erp. Akte 86, Op 7-8-1841, Verkoop. Dezelfde, verkoopt aan Phillipus Deckers, boer op het Looyeind, bouwland op het Looyeind,  D 131,  Verkocht voor 50 gulden.

Erp. Akte 91, Op 14-9-1841, Verkoop. Lambertus Tijssens, zonder beroep te Erp, verkoopt aan Arnoldus v. Hoof, bakker te Erp, een onverdeeld 1/3 deel in heide, op de Morsehoef, B 367, 368 en 369, verder bouwland aan het Looyeind, D 362, 363,  bouw en weiland aan het Gericht, H 174, Bouwland op de Schild, bouw en weiland aan de Kerkstraat,  Hem aangekomen bij erfenis van vader Peter  Francis Tijssen, Verkocht voor 320 gulden.

Erp. Akte 92, Op 14-9-1841, Hypotheek van 215 gulden. Peter Hanegraaf, winkelier, leent geld van Jan Dekker, koopman te Wormerveer,  Borg : huis, erf en bouwland aan de Straat.

 Erp. Akte 93, Op 17-9-1841, Verkoop.  Helena v.d. Berg, Wed. Marten Verbruggen, te Mierlo, verkoopt aan Antonie v.d. Berg, smid te Erp, een onverdeeld 1/3 deel in een perceel bouwland, B 177, 179, huis, erf en weiland, aan de Brug, M 190, 191, 192, verder roerende goederen,  Aangekomen bij erfenis van ouders: Wouter Joh’s v.d. Berg ( X Erp 11-8-1793 ), en Antonetta Brugmans, Verkocht voor 700 gulden. Kopie aanwezig. Dit huis stond aan de huidige Hezelstraat 23, ( dames v.d. Broek ). Wouter v.d. Berg was 2 keer getrouwd, de 2e keer te Erp op 14-10-1810, met Joh’a Arnoldus Buckems. Zie ook akte 117, in 1841.

Erp. Akte 93. Op 17-9-1841,  Verkoop. Peter Andries Maas, Maria Andries Maas,  en Andries Joh’s v.d. Donk, allen boeren te Lieshout, verkopen aan Hendrik Aart v.d. Berg, boer in het Hurkske, hooiland op Keldonk, K 392,  Hen aangekomen van ouders : Andries Maas en Petronella v. Oss, en hun broer en halfbroer Joh’s Andries Maas. Verkocht voor 50 gulden.

Erp. Akte 96, Op 27-9-1841,  Verkoop. Adriaan v.d. Biggelaar, koopman te Grave, verkoopt aan Cornelis v. Haandel, tabaksnijder te Erp, bouwland aan de Kerkstraat, M 196, Hem aangekomen bij erfenis van ouders: Adriaan v.d. Biggelaar en Anna der Kinderen.  Zie ook deling op 3-3-1834, akte 26, Voor een aflosbare pacht van 7 gulden per jaar. Zie ook akte 117, in 1841.

Veghel. Akte 518, Op 23-9-1841, Openbare verkoop. De fam. v.d. Tillaart, verkoopt o.a. de 4e koop: 4 velden aan het Melvert, op de Kraanmeer, A 91 en 92,  aan Jan v. Berkel.

Erp. Akte 97, Op 29-9-1841, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 434.50 gulden.

Erp. Akte 98, Op 30-9-1841,  Verkoop. Peter Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 538 guden.

Erp. Akte 99, Op 30-9-1841, Testament voor Elisabeth Leurs, ( X Erp 6-10-1793 ), Wed. Antonie Zwinkels, spinster te Erp, Erfgenaam van dat de wet toestaat aan Peter Leurs, arbeider te Erp.

Erp. Akte 103, Op 6-10-1841, Verkoop.  Joannis v.d. Boer, particulier te Erp, verkoopt roerend goed, voor 1-3.65 gulden.

Erp. Akte 104, Op 9-10-1841,  Deling tussen Catharina v. Esch, Wed. Marten v. Lankveld, aan den Dijk, wordt voot haarzelf en als moeder en voogd over haar kinderen: Martinus, Geertrui, Leendert, Jan , Joh’a, Antonetta en Maria, in bijwezen van Peter v. Lankveld, toeziende voogd, Gerardus v. Lankveld, boer te Erp, Geertrui v. Lankveld, boerin te Uden, Joh’s en Antonie v. Lankveld, boeren te Erp, en Joh’a v. Lankveld, boerin te Erp. Zij willen delen. Bijgevoegd is akte van 13-9-1841, waarin deskundigen worden genoemd. Zie ook akte 83 in 1841.       Lot 1, aan Martinus, Geertrui, Leendert, Jan, Joh’a, Antonetta, Maria, Peter, Gerardus, Geertrui, Joh’s, Antonie, en Joh’a v. Lankveld, de percelen, A 107, L 44, en L 11.        Lot 2, aan de voorkinderen van Marten v. Lankveld, de percelen : L 125, de ½ van L 109, 11, en 163.

Erp. Akte 105, Op 9-10-1841, Inventaris. Arnoldus v. Hoof, bakker te Erp, Wedn. van Helena v. Dooren, en thans in ondertrouw met Ida Verbakel, naaister te Erp, als vader en voogd over Maria, Jacobus en Petrus v. Hoof, zijn minderjarige kinderen, in bijwezen van Jan Meulensteen, looier te Dinther, als toeziend voogd. Zij laten een inventaris opmaken. Diverse losse percelen : de ½ van L 197, 1/3 in B 367, 368 en 369, D 362 en 363, H 174, 175 en 176, M 167, 211, 288 en 289.

Erp. Akte 107. Op 16-10-1841, Verkoop. Cornelis Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 264 gulden.

Erp. Akte  108, Op 18-10-1841, Verkoop. Joh’s Jan v. Dommelen, boereknecht te Beek en Donk, verkoopt aan Gerardus v.d. Elsen, boer op Keldonk, ¼ deel in huis, schuur, erf, tuin en aangelag op den Dieperskant, ( in 1832 ), I  670, 671, 672, 673, 674, 675, Hem aangekomen bij erfenis van ouders: Jan v. Dommelen en Maria v.d. Velden, Verkoop voor 70 gulden. Bovengenoemd huis is afgebroken in 1897. Zie map sektie I.

Erp. Akte 109, Op 18-10-1841, Verkoop. Hendrina v. Dommelen, en haar man Gerardus v.d. Elsen, en Joh’s Jan v.d. Elsen, boereknecht te Beek en Donk,  verkopen aan Petronella Smits, Wed. Lambertus v.d. Boogaard, boerin op Keldonk, de ½ in bouw en weiland  in de Lijnse kampen,  K 104, 105 en 106, Aangekomen bij erfenis van grootvader Jan v. Dommelen. Verkocht voor 100 gulden.

Erp. Akte 11, Op 25-10-1841, Verkoop. Marcellis Brekelmans, sluiswachter op Keldonk, verkoopt roerend goed, voor 94.20 gulden.

Erp. Akte 114, Op 30-10-1841, Verkoop. Joh’a Peters, dienstmeid, Lucas Hogers, en Joh’s Verbruggen, boeren te Erp, als erfgenamen van Peter Peters, verkopen roerende goederen, voor 105.49 gulden.

Erp. Akte 115, Op 2-11-1841, Verkoop. Wilhelmina Bouw,  ( X Erp 26-11-1809 ), Wed. Willem v.d. Elsen, en Theodorus v.d. Elsen, beiden boeren te Erp, verkopen aan Martinus Ansems, boer te Erp, een huis, tuin, en aangelag op de Veluwe,  D 447, ( afgebroken in 1901 ), verder D 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 458,  De eerstgenoemde aangekomen via haar man, bij koop op 17-2-1831, van Hendrik v. Kol., en de tweede bij versterf van zijn vader, Willem v.d. Elsen. Verkoop voor 45 gulden. Kort hierna afgebroken.  Kopie van deze akte is hier aanwezig. Wilhelmina Bouw bouwt in 1842 een nieuwe boerderij op de Kraanmeer, Nu in 2011, huis op Kraanmeer 5 en 5a.

Erp. Akte 116, Op 2-11-1841, Verkoop. Francis Gruyters, boer op het Looyeind, ( + Erp 11-7-1870 ), Joh’s Gruyters, visser te ’s Bosch, Petronella Gruyters, en haar man Geert v.d. Berg, boer te Boekel, Cornelis Gruyters, boer te Erp, Joh’a Gruyters, en haar man, Marten Vermeulen, verkopen aan Martinus Ansems, boer, een huisje, bouw weiland en heide aan de Veluwe, C 127, 128, 129 en 130,  Hen aangekomen bij erfenis van ouders : Huybert Gruyters en Antonetta Tielemans, Verkoop voor 300 gulden. Aanvaarding  met a.s Pinksteren. Kopie aanwezig. Nu in 2011, hier huis, Boekelse weg 3.

Erp. Akte 117, Op 12-11-1841, Deling tussen Cornelis v. Haandel, tabaksnijder te Erp, Hendrik v. Haandel, boer te Deurne, Joh’s v. Haandel, boer, Hendrina v.d. Boogaard, zonder beroep te Erp, Petronella v.d. Boogaard, en haar man Martinus Kuypers, kleermaker, allen te Erp. Aangekomen bij erfenis van ouders: Hendrik v. Haandel en Cornelia v.d. Heuvel. Toebedeeld aan zoon Cornelis, Huis met onderscheiden woningen, schop, tuin en aangelag in de Kerkstraat, M 197, 320 t/m 325, ( In 1832, hier huis op M 198 ), ( Nu in 2011, hier de panden Kerkstraat 27 enz. ) bouwland op de Morsehoef, hooiland op de Veluwe, hooiland op Keldonk, bouw en weiland en dennebos, aan den Veghelse dijk,   bouw en weiland  aan het Langveld,   Aan zoon Joh’s v. Haandel, huis, erf en aangelag aan den Dijk, L 390 en 391.  Zie verder in kopie van deze akte, die hier aanwezig is. Dit huis was gebouwd op perceel L108.   Nu in 2011 hier huis op Empeldonk 12.  Zie ook akte 93, in 1841. Ook hier een kopie aanwezig.

Erp. Akte 118 en 122, Op 12-11 en 19-11-1841, Openbare verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, grondeigenaresse te Erp,  verkoopt boerenerf, bestaande   uit een ruime huizing, schuur en schop  op de Veluwe, D 570, 571, 572, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, samen 4 buder 10 roei en 40 ellen. bouw en weiland aan het Veluws dijkske, D 510, 511, en 512, en hooiland in het Aa broek, D 669,  Aangekomen bij erfenis van van haar moeder, Joh’a Wilhelmina de Gelder, Wed. Joh’s Rietman, bij deling voor notaris Rovers te Beek en Donk op 22-6-1815, en deels bij koop van kinderen en kleinkinderen van wijlen Joh’s v.d. Heuvel, en Maria v.d. Bosch, notaris Rovers te Beek en Donk, 28-1-1828, bij onderhandse verkoop, bij koop van Willem Peels en Aana Maria v.d. Einde, op 2-3-1827, en bij koop op 5-10-1827, voor v.d. Werk,  van de kinderen van wijlen Leendert v. Lieshout.  Verkoop wordt opgehouden. Nu in 2011, hier ongeveer woonboerderij, Veluwe 7.

Erp. Akte 119 en 123, Op 12-11en 19-11-1841, Openbare verkoop ten herberge van Wouter v.d. Bergh.   Joh’a Peters, dienstbode, en Wilhelmina Peters, vrouw van Lucas Goort Hoogaars, boeren te Erp, verkopen bouw en weiland aan den Boerdonksen dijk, G 18, 19, 20, 21, 22, Aangekomen bij erfenis van hun vader : Peter Peters, welke dit voor meer dan 30 jaar had verkregen van de gemeente Erp.  Koper is : Jan Hendrik v. Wanrooy, boer op de Boerdonkse dijk, Verkocht voor 370 gulden. Dit huisje is afgebrand in 1844, en nooit meer opgebouwd.

Erp. Akte 120, Op 16-11-1841, Deling tussen Joh’s v. Haandel, boer te Rijkevoort, Geert v. Rixtel, boer te Beek en Donk, als curator over de kinderen van voormelde Joh’s v. Haandel, met name : Maria, Gertruda, Arnoldus, Christina, en Johannes v. Haandel, bij zijn tegenwoordige vrouw verwekt ten eenre, in deze tweestrijd, zijn : Josephus v. Haandel, boer te Overloon, Hendricus v. Haandel, dienstknecht te Wijchen, Anna Maria v. Haandel, en haar man Dirk v.d. Boogaard, kuiper te Beek en Donk,  Jennemaria v. Haandel, en haar man Adriaan v. Deursen, boeren te Erp, als erfgenaam van Hendrik v. Santvoort, en diens kleindochter Joh’a v. Haandel, willen gaan delen. Toebedeeld aan Anna Maria v. Haandel , ( X Erp 16-5-1840, met Dirk v.d. Boogaard, kuiper te Beek en Donk ) ,  Huisje en aangelag op Heuvelberg,  F 27 en 28, groot 17 roei en 88 ellen,  Nu in 2011, hier huisje op Rauwven 1. Bijgevoegd is de benoeming van deskundigen van 6-11-1841.  Boedelbeschrijving zie 13-2-1821. Zie ook, akte 133, in 1841.

Erp. Akte 124 en 125, Op 20-11-1841,  Testamenten voor Adriaan v. Deursen, ( X Erp 1-5-1841 ), en zijn vrouw, Jennemaria v. Haandel, boeren  te Erp.  Aan elkaar.

Erp. Akte 126, Op 26-11-1841, Verkoop. Helena Maria v.d. Rijk, Wed. Gijsbertus Verbakel, zonder beroep te Erp, Antonie Verbakel boer te Erp, en Joh’s Verbakel, boer te Dinther, verkopen roerende goederen, voor 101.75 gulden.

Erp. Akte 127, Op 26-11-1841, Verpachting. Cornelis v. Haandel, tabaksnijder te Erp, Jan v.d. Heuvel, boer, en Willem v.d. Pas, zonder beroep, als fungerende armmeesters van Erp, verpachten bouw, hooi en weiland te Erp, voor 275.75 gulden.

Erp. Akte 129, Op 3-12-1841, Deling tussen Catharina v. Esch, Wed. Marten v. Lankveld, als moeder en voogd over Martinus, Geertruida, Leendert, Jan, Joh’a,  Antonetta en Maria, v. Lankveld, haar kinderen, Verder Gerardus v. Lankveld, Joh’s Biemans, als gelaste van Geertruida v. Lankveld, Joh’s, Antonie en Johanna v. Lankveld, allen boeren te Erp, Zij willen gaan delen de nalatenschap van Marten v. Lankveld, voornoemd. Het betreft een aantal percelen grond. Zie ook, akte  83 en  104 , in 1841,

Erp. Akte 130, Op 10-12-1841, Verkoop. Joh’s v. Erp, grondeigenaar te Veghel, verkoopt aan Catharina v. Esch, Wed. Marten v. Lankveld, boerin te Erp, weiland aan de Morsehoef, B 529 en 542. Aangekomen bij erfenis van ouders: Jan v. Erp en Joh’a v.d. Laar. Verkocht voor 100 gulden.

Erp. Akte 133 en 142, Op 11-12 en 18-12-1841, Openbare verkoop. Joh’s v. Haandel, boer te Rijkevoort, Geert v. Rixtel, boer te Beek en Donk, als curator, over de kinderen van Joh’s v. Haandel, met name : Maria, Gertruda, Arnoldus, Christina, en Joh’s v. Haandel, bij zijn tegenwoordige vrouw verwekt, Josephus v. Haandel, boer te Overloon, en Hendricus v. Haandel, dienstknecht te Wijchen, Anna Maria v. Haandel, en haar man Dirk v.d. Boogaard, kuiper te Beek en Donk, Jenne Maria v. Haandel en haar man Adriaan v. Deursen, boer te Erp, verkopen bouwland in den Hoek, E 63, 67, 320,  en de ½ in hooiland bij Kox, G 45, voor 1655 gulden,  Aangehecht is een akte van de arrondissementsrecht bank te  ’s Bosch.

Erp. Akte 134 en 143, Op 11-12 en 18-12-1841, Openbare verkoop. Antonetta v. Lieshout, en haar man Joh’s Vogels, boer te Erp, verkopen aan Geert v.d. Biggelaar, voor 345 gulden, bouw en weiland, en houtbosje aan de Morsehoef,  B 521, 522, 523,  Aangekomen van haar ouders : Antonie v. Lieshout en Maria Schepers.

Erp. Akte 135, Op 14-12-1841, Verkoop. Peter v. Lankveld, boer te Erp, verkoopt roerende  goederen, voor 633.91 gulden.

Erp. Akte 136, Op 16-12-1841, Testament voor Belia Keijzers, Wed. Efrahim Goudsmits, + Erp 10-1-1838, koopvrouw te Erp, Legaat aan synagoge van Veghel 100 gulden. Erfgenaam is haar nicht Regina Sanders, bij haar inwonend. Efrahim Goudsmits was geboren in Bakel en Milheeze, 75 jaar oud, slager, eerder Wedn van Rosalinde Benedictus, en  zoon van Levi Goudsmits en Judith Benedictus.

Erp. Akte 137, Op 16-12-1841, Testament voor Elisabeth Ouwers, geb. te ’s Bosch, Wed. Godefridus Ketelaars, te Erp, Legaat aan broer Joseph Ouwers, 10 gulden, Aan zussen Joh’a  en  Petronella Ouwers,  en aan de kinderen van broer Joseph Ouwers en diens vrouw  Maria v Engelen, tesamen 200 gulden. Erfgenamen voor de ene ½ zussen Johanna en Petronella Ouwers, en de kinderen van broer Joseph Ouwers. En voor de andere ½ neef  Thomas Smits, en nichten Jenne Maria Smits, en Maria Smits.  Elisabeth Ouwers, overleed te Erp, 28-11-1848.

Erp. Akte 138, Op 17-12-1841, Verkoop.  Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, grondeigenaresse te Erp, verkoopt aan Jan Bouw, boer, hooiland in de Hooge Gooren, C 76,  Aangekomen bij erfenis van ouders : Joh’s Rietman en Joh’a de Gelder, Verkoop voor 25 gulden.

Erp. Akte 139, Op 17-12-1841, Verkoop.  Marten Vermeulen, boer te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 186.94 gulden.

Erp. Akte 140, Op 18-12-1841, Deling tussen de kinderen van Dirk Bouw,  ( X Erp 24-1-1779 ), en Josina v. Haandel.  1. Joh’a Bouw, Wed. Arnoldus v.d. Berg.  2. Wilhelmina Bouw, Wed. Willem v.d. Elsen, Christina Bouw, Jan Bouw  en Hendrik Bouw,  Lot 1, aan Hendrik, zoon,   huis, schop, tuin, hakhout, bouw en weiland, hooiland, op de Kraanmeer, A 17,  Nu in 2011, boerderij, Kraanmeer 10. Verder A  1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Verder  weiland aan de Morsehoef.   Toebedeeld aan Wilhelmina Bouw, X Willem v.d. Elsen, tuin, houtbosje en weiland,  A 22, 23, 25, op de Kraanmeer. Kort hierna een huis gebouwd door Wilhelmina Bouw, Wed. Willem v.d. Elsen, Nu in 2011, hier huis, Kraanmeer 5.  Toebedeeld aan Johanna Bouw, Wed. Arnoldus v.d. Berg,  Huis, tuin,  bouw en weiland aan het Looyeind, D 112, 113, 114 en  127, ( Nu in 2011, hier  huis op Looyeind 24 ). hooiland in de Lage Gooren, schaar te velde, kontanten en schuldvorderingen. Kopie hier aanwezig.

Erp. Akte 141, Op 18-12-1841, Deling tussen de kinderen van Joseph v.d. Biggelaar, ( X 2 Erp 21-7-1793 ), en diens tweede vrouw. Wilhelmina v. Haandel.  1. Francina v. Dommelen. 2. Maria v. Dommelen,( X Erp 12-7-1832 ),  vrouw van Willem Smits.   3. Leendert v. Dommelen.  4. Hendricus v. Dommelen.  Toebedeeld aan Maria v.d. Biggelaar, X Lucas Delisse,  Huis, schuur, bakhuis, tuin, bouw en weiland, in het Hurkske, I  182, 183, 184, 185, 186,  ( Nu in 2011, hier huis, Hurkske 18 ), hooi en bouwland in den Hoek, bouwland in de Laren. Kopie van aanwezig.   Zie kopie!!!

Erp. Akte 144. Op 18-12-1841, Verkoop. Joh’s v. Haandel, boer te Rijkevoort, Geert v. Rixtel boer te Beek en Donk, als curator over de kinderen van voormelde Joh’s v. Haandel, met name : Maria, Gertruda, Arnoldus, Christina, en Joh’s v. Haandel, bij zijn tegenwoordige vrouw verwekt. Josephus v. Haandel, boer te Overloon, Hendricus v. Haandel, dienstknecht te Wijchen, Anna Maria v. Haandel, e en haar man Dirk v.d. Boogaard, kuiper te Beek en Donk, Jennemaria v. Haandel en haar man Adriaan v. Deursen, boer te Erp, verkopen hout op stam, voor 700.75 gulden.

Veghel. Akte 572 en 574, Op 23 en 30-12-1841, Openbare verkoop door de fam Verbakel, te Veghel, o.a. de 5e koop : weiland in de Lijnse kampen, F 76-79, aan Joh’s Vogels te Veghel, voor 335 gulden, en koop  6, bouwland in de Lijnse kampen,  K 80, aan Jan v.d. Linden, te Veghel, voor 112 gulden.

1842.                                                                                                                                          Erp. Akte 1. Op 4-1-1842,  Verkoop.  Geert Welten,  zonder beroep te Erp, verkoopt partij hout, voor 857.25  gulden.

Erp. Akte 2, Op  5-1-1842, Verkoop. Leendert v. Dommelen, verkoopt roerend goed en hout op stam, voor 241 gulden.

Erp. Akte 3. Op 12-1-1842, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt takkebossen en hout op stam, voor 278.05 gulden.

Erp. Akte 5 en 14, Op 18-1 en 1-2-1842, Openbare verkoop. Geert Welten, grondeigenaar te Erp, Adriana Welten, Wed. Hendrik v. Deursen, te Erp, Anna Maria Welten, vrouw van Jan v.d. Tillaar, zonder beroep te Veghel, Antonie Welten, boer, Adriaan Welten, boer, beiden te Erp, Hendrina Welten, vrouw van Hendrik v. Veghel, boer te Vierlingsbeek, Martinus Welten, boer te Dinther, Anna Welten, vrouw van Antonie Bekkers, boer te Erp, Joh’a Welten, vrouw van Joh’s Biemans, boer te Erp, Lamberdina Welten, vrouw van Gerardus Hendriks, smid te Erp, verkopen samen, een huis, schuur, tuin, en aangelag in het Hool, op Keldonk,   K 18, 19, 20, 21, 22,  24, samen 2.45 ha,     Aangekomen van hun ouders: Geert Welten en Joh’a Kerkhof, en bij erfenis van diens vader Jan Welten. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.   Nu in 2011, hier boerderij, ‘Jacobshuis’, Sweenslag 6.      Zie ook complete geschiedenis van deze boerderij.

Erp. Akte 6, Op 19-1-1842, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, verkoopt hout op stam, voor 362.80 gulden.

Erp. Akte 7, Op 21-1-1842, Deling tussen de kinderen van Joh’s Peter Donkers,  ( X Erp 8-2-1801 ),  en Francina v.d. Biggelaar.  1. Petronella Donkers, vrouw van Christiaan v. Denken, Peter Donkers, JenneMaria Donkers, allen boer te Erp, Jacobus Donkers, boer te Boekel, gaan delen. Lot 1,  Huis, met aangelag aan de Bolst,  B 209,  210,  en  93,     Kopie is hier aanwezig. Dit huis is afgebroken, stond aan het Oud veld.

Erp. Akte 13, Op 1-2-1842, Verkoop. Antonie Verbakel, te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 170.45 gulden.

Erp. Akte 15, Op 3-2-1842, Verkoop. Hijmon Kuypers, boer op de Veluwe, verkoopt roerende goederen, voor 387.15 gulden.

Erp. Akte 17, Op 4-2-1842, Inventaris bij Theodorus Crijnen, timmerman te Erp, ( X Erp 28-11-1835 ), Wedn. van  Poulina v.d. Wijngaard, thans in ondertrouw met Catharina v. Dooren, te Veghel, als vader en voogd over zijn kinderen Maria, Gerit en Jacoba. Er werd hier een inventaris opgemaakt. Huis, tuin, en bouwland, aan de Brug,  M 49, 50 en 96. Zie ook akte 116, in 1834, verder akte 12, in 1836, en akte 82 en 83, in 1842. Nu in 2011, hier huis, Hezelstraat 10.

Erp. Akte 18, Op 5-2-1842, Hypotheek van 250 gulden. Jenne Maria Donkers, boerin te Erp, leent geld van Adriaan v.d. Zanden, klompenmaker te Erp, Borg: huis, met aangelag op de Bolst, B 209, ??  en heide en hooiland aan de Morsehoef.

Erp. Akte 19, Op 8-2-1842, Verkoop. Peter v. Lankveld, te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 323.15 gulden.

Erp. Akte 20, Op 10-2-1842, Verkoop.  Joh’s v. Wanrooy, te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 127.70 gulden.

Erp. Akte 21 en 24, Op 10-2 en 17-2-1842, Openbare verkoop. Joh’s v. Wanrooy, arbeider te Erp, Joh’a v. Wanrooy, vrouw van Willem Hendrik Vogels, boer te Veghel, Hendrik, Anna v. Wanrooy, Gerardus , Petronella, en Jan v. Wanrooy, allen boer te Erp, verkopen bouwland in de Laren,  I  434 en 435,   Hen aangekomen bij erfenis van vader Marten Jan v. Wanrooy, ( X Erp 18-2-1798 ), Joh’a  Joh’s v. Boekel . Verkocht aan Antonie Welten, boer te Erp, voor 540 gulden.

Erp. Akte 22, Op 11-2-1842, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, verkoopt hout op stam, voor 300.10 gulden.

Erp. Akte 25, Op 23-2-1842, Verkoop. Lucas Coolen, te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 112.25 gulden.

Erp. Akte 26, Op 25-2-1842, Verkoop. Catharina v. Esch, Wed. Marten v. Lankveld, als moeder en voogd over Martinus, Geertruida, Leendert, Jan, Joh’a, Antonetta en Maria, v. Lankveld, Gerardus, Geertuida, Joh’s, Antonie en Joh’a v. Lankveld, allen boer te Erp, verkopen roerende goederen, voor 472.20 gulden.

Erp. Akte 28, Op 14-3-1842, Verkoop. Joh’s Jan Kweens, en Helena Kweens, vrouw van Peter Joh’s Beekmans, allen boer op Keldonk, verkopen aan Antonie Geert Brugmans, boer op Keldonk, de ½ in bouwland op Keldonk,  K 320,   Aangekomen van wijlen hun vader Jan Kweens, Verkoop voor 108 gulden.

Erp. Akte 29, Op 16-3-1842, Verkoop. Leendert v. Dommelen, te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 51.53 gulden.

Erp. Akte 32, Op 22-3- 1842,  Verkoop. Peter v.d. Zanden, pastoor, Cornelis v. Haandel, tabaksnijder, Willem v.d. Tillaart, boer, Willem v.d. Berg, burgemeester, en Willem v.d. Pas, particulier, allen te Erp, als kerkmeesters te Erp, verkopen afbrak materialen van de kerk, voor 43.10 gulden. Zie ook Akte 37 en 48.

Erp. Akte 33, Op 28-3-1842, Verkoop. Antonetta Kweens, vrouw van Cornelis Coolen, boer opden Dieperskant, Adriaan en Antonie Kweens, beiden boer te Gemert, verkopen aan Hendrina Smits, Wed. Hermanus v.d. Bergh, boerin op den Dieperskant, weiland, K 328, op Keldonk, Hen aangekomen bij erfenis van hun ouders : Huybert Kweens en Catharina Kuypers. Verkoop voor 50  gulden.

Erp. Akte 37, Op 28-4-1842, Verkoop. Peter v.d. Zanden, enz, Zie akte 32, verkopen afbraak materialen van de kerk voor 50.50 gulden.

Erp. Akte 38, Op 7-5-1842, Verkoop. Hijmon Kuypers, boer op de Veluwe, verkoopt roerende  goederen, voor 121.30 gulden.

Erp. Akte 40, Op 14-5-1842, Hypotheek van 300 gulden. Judith v.d. Werk, Wed. Willen Neomagis, zonder beroep te Erp, leent geld van Goort Hurkmans, boereknecht, te Erp, Borg: huis, erf, tuin, schuur en aangelag, aan de Kerkstraat,  M 260, 264 en 265.  Nu in 2011, huizen op Schansoord 23 enz.

Erp. Akte 44, Op 18-6-1842, Verpachting, Hendrik de Jong, raadslid te ’s Bosch, verpacht gras te velde, voor 277.75 gulden.

Erp. Akte 45, Op 22-6-1842, Verpachting. Hendrik de Jong, raadslid te ’s Bosch, verpacht gras te velde voor 522.10 gulden.

Erp. Akte 46, Op 22-6-1842, Verkoop. Geertruida Bekkers, vrouw van Antonie v.d. Biggelaar, boer op Boerdonk, verkoopt aan Adriaan v. Lankveld, bakker te Erp, en Gerardus v. Lankveld, particulier te Erp, bouw en weiland, en heide, op Boerdonk, H 165, 166, 167 en 168.  Aangekomen bij erfenis van grootvader Cornelis Schepers, bij deling te Erp op 25-3-1825, Verkocht voor 100 gulden.

Erp. Akte 47, Op 23-6-1842, Verpachting. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, verpacht gras te velde, voor 110.50 gulden.

Erp. Akte 48, Op 25-6-1842, Verkoop. Peter v.d. Zanden, pastoor, Cornelis v. Haandel, Willem v.d. Tillaart, Willem v.d. Berg, en Willem v.d. Pas, kerkmeesters, verkopen afbraakmateriaal van de kerk, voor 157.80  gulden.

Erp. Akte 49, Op 28-6-1842, Verkoop. Allegonda v.d. Ven spinster te Veghel, en Leonardus Rooyakkers, wever te Acht, verkopen aan Martinus v.d. Laarschot, arbeider te Erp, de ½ in huisje, erf en tuin, aan den Dieperskant,  I  387 en 388, groot  3 roei en 94 ellen. Hen aangekomen bij erfenis van vader en aanbehuwd vader: Antonie v.d. Ven. Verkoop voor 25 gulden. Dit huisje is kort hierna afgebroken  ?. Antonie Joh’s  v.d. Ven, geb. te Lieshout, X Erp 14-11-1727, met Catharina Jacobus Dijckmans,  X 2 Erp 6-3-1733, met Maria Hendrik Jan Brugmans.

Erp. Akte 53, Op 13-7-1842, Verpachting. Gijsbertus Verbakel, boer te Erp, verpacht koren te velde, voor 188.25 gulden.

Erp. Akte 54, Op 14-7-1842, Verpachting. Catharina v. Esch. Wed. Marten v. Lankveld, als moeder en voogd over Martinus, Geertruida, Leendert, Jan, Joh’a, Antonetta en Maria v. Lankveld, verder  Peter, Gerardus, Geertruida, Joh’s, Antonie en Joh’a v. Lankveld, allen boer te Erp, verpachten te velde staande granen, voor 629 gulden.

Erp. Akte 55, Op  16-7-1842, Verpachting. Hijmon Aart Kuypers, boer op  de Veluwe, verpacht te velde staand graan, voor 506 gulden.

Erp. Akte 56, Op  20-7-1842, Verpachting. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, verpacht te velde staand gras, voor 74.70 gulden.

Erp. Akte 58,  Op 25-7-1842, Deling tussen de kinderen van Lourens Joh’s  v. Stiphout, X Erp 7-11-1799,  en Maria Coppens.        1. Marten v. Stiphout,  2. Geerit v. Stiphout, X Erp 6-5-1826, met Joh’a v.d. Berg,   3. Jenne Maria v. Stiphout, allen boer te Erp, gaan delen. Lot 1, aan Gerit, zoon,   huis, tuin en aangelag op de Bolst,  B 55,  56,  57, en 58. Samen 1.20 ha.  Geschat op 750 gulden. Dit is afgebroken in 1886.

Erp. Akte 62 en 63, Op 11-8 en 18-8-1842,  Openbare verkoop. Zacharias de Kleyn, hoogheemraad van de Lekdijk, benedendams, en Ijsseldam, en burgemeester van Jaarsveld, wonende te Ameide, als gelaste van Maria de Kleyn, en haar man Willem Hermanus Post, grondeigenaar te Tiel, van Joh’a Wilhelmina de Kleyn, en haar man Willem v. Kuyk, goud en zilverkasthouder, te Gorinchem, en van Joh’a Cornelia de Kleyn, particuliere te Altforst, verkopen een huis, bestaande uit 5 woningen, stal, n tuin, aan de Kerkstraat, M 252, 253, 254, 256, 257,  was verhuurd aan het gemeente bestuur van Erp, ten dienste  van de marechaussee, voor de tijd van 6 jaar, verder bouwland en groeskanten aan den Veghelsen Dijk, B 258, en L 45 en 46. Hen aangekomen van bij erfenis van grootmoeder Joh’a Wilhelmina de Gelder, Wed. Joh’s Rietman, voor notaris Rovers, te Beek en Donk, op 22-6-181, Deze verkoop werd opgehouden.   Bovengenoemde huisjes stonden  aan het Hertog Jan plein. Nu op deze plek, panden Hertog Jan Plein.

Erp. Akte 70, Op 3-9-1842, Verkoop. Anna Maria v. Stiphout, boerin te Erp, verkoopt aan Catharina v. Esch, Wed. Marten v. Lankveld, boerin te Erp, bouwland aan de Morsehoef, B 89.  Aangekomen bij erfenis ( deling op 25-7-1842 ),  van haar ouders : Lourens v. Stiphout, en Maria Coppens.

Erp. Akte 71, Op 3-9-1842, Hypotheek van 300 gulden. Geert Ancem v.d. Biggelaar, en Antonetta Claassen, boer te Erp, leent geld van Elisabeth Ouwers, Wed. Goort Ketelaars, zonder beroep te Erp, Borg : Huis, erf, en aangelag aan de Morsehoef.

Erp. Akte 73, Op 30-9-1842,  Verkoop. Peter Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt enige paarden, voor 275 gulden.

Erp. Akte 74, Op 1-10-1842,  Hypotheek van 150 gulden.  Gerrit v. Stiphout,  boer op de Bolst, leent geld van Christiaan Cornelis  Rietman, commies der eerste klasse, thans gestationeerd te Bavel, Borg: huis, en aangelag op de Bolst,  bouw en weiland, aan de Morsehoef.

Erp. Akte 75 en 78, Op 7-10 en 14-10-1842,  Openbare verkoop.  Hendrina v.d. Crommert, Wed. Hendricus v.d. Nieuwenhuyzen, Arnoldus v.d. Nieuwenhuyzen, boer te Veghel, Joh’a v.d. Nieuwenhuyzen, vrouw van Joachim v.Liebergen , olieslager te Erp, Hendrina v.d. Nieuwenhuyzen, vrouw van Peter v.d. Biggelaar, boer te Erp, Joh’s v.d. Nieuwenhuyzen, boer te Erp, Maria v.d. Nieuwenhuyzen zonder beroep te Erp, Leonardus v.d. Nieuwenhuyzen, boer te Keldonk, verkopen: huis, tuin, en aangelag in de Laren, I  273, 274, 275, 276, en 417,  ( Gesloopt in 1844 ).    Aangekomen eerst genoemde  met wijlen haar man, bij koop van Anna Maria Slits, Wed. Joh’s Peter Maas, voor schepen van Erp, op 12-8-1809. Overigen bij bij erfenis van vader.  Het huis enz, werd verkocht aan Jan Zweyers, voor  560 gulden.  Bouwland, I   288, werd verkocht aan zoon Leendert, Voor 260 gulden.  Hierop kort hierna een huis gebouwd, ?? Leendert was eerst getrouwd, X Erp Petronella v.d. Aa, daarna X 2 met Petronella Slaats, Wed. Marcellis v. Berlo, uit Gemert.  Zie voor ligging map sektie I .

Erp. Akte 76, Op 14-10-1842, Verkoop.  Anna v. Velthoven, vrouw van Gerrit Peter v. Stiphout, boer op den Boerdonksen dijk, verkopen aan  Willem Hurkmans, boereknecht te Erp, hooiland in den Hoek, E 204, Haar aangekomen van haar ouders : Goort v. Velthoven en Antonetta Hogenhuyzen. Verkoop voor 90 gulden.

Erp. Akte 77, Op 14-10-1842, Verkoop.   Joh’s v.d. Walle, koopman te Vorstenbosch,  verkoopt  paarden voor 301 gulden.

Erp. Akte 79, Op 29-10-1842, Ruiling.  Peter v. Lankveld,  Gerardus v. Lankveld,   Joh’s Biemans, als gelaste van Geertruida v. Lankveld,  Joh’s v. Lankveld,  Antonie en Joh’a v. Lankveld, allen boer te Erp, ten eenre  en Maria v.d Rijdt, vrouw van Marten v.  Roosmalen, boer te Erp, ter andere zijde, ruilen bouw en hooiland, aan het Looyeind, D 157,  Aangekomen van hun moeder: Maria v. Haandel,  tegen bouwland  aan het Langveld, L 139,  aangekomen bij erfenis van vader Hendrik v.d. Rijdt, bij deling op 18-12-1818, voor v.d. Werk.

Erp. Akte 80, Op 29-10-1842, Verkoop. Peter v. Lankveld,  Gerardus v. Lankveld,  Joh’s Biemans, als gelaste van Geertruida v. Lankveld,  Joh’s,  Antonie en Joh’a v. Lankveld, allen boer te Erp, verkopen  van wijlen vrouw aan Joh’s Peters,boer te Erp, bouwland op de Veluwe, D 478 en 479.  Aangekomen van oudoom en oom Joh’s v. Lankveld, bij deling op 18-11-1823. Verkoop voor 120 gulden.

Erp. Akte 82 en 83, Op 30-10  en 11-11-1842, Openbare verkoop. Theodorus Crijnen, timmerman te Erp, Wedn. van Poulina v.d. Wijngaard,  als vader en voogd, over zijn kinderen : Maria, Gerrit en Jacoba Crijnen, verkopen huis, erf, tuin, en bouwland, aan de Brug,  M 50,  Nu in 2011, hier huis, Hezelstraat 10. Hem aangekomen bij koop op 14-9-1836, van Jan Francis v. Gulick.  Verkocht voor 500 gulden. aan Willem v.d. Berg, burgemeester te Erp, Bijgevoegd is een akte van de arrondisimentsrechtbank te ’s Bosch .

Erp. Akte 87, Op  3-12-1842, Verkoop. Willem Crooymans,  Adriaan Crooymans, beiden boer, Hendrik Crooymans, timmerman,  Hendricus, Joh’s,  Petronella en Joh’a Maria Crooymans, vrouw van Leendert Jan v. Dommelen, allen boer te Erp, verkopen aan Antonie Tielemans, boer te Erp, bouw en weiland, in den Hoek, E 315, 316, 317, 318, en 319, bouwland in het Hurkske, F 19, 29, 30, bouwland op Heuvelberg,  F 70, 77, 78, 91, en F 196 en 197, waarop een huis heeft gestaan, afgebroken in 1842.  Aangekomen bij erfenis van ouders, Peter Hendrik Crooymans en Hendrina der Kinderen.  Verkoop voor 2500 gulden.  Zie ook akte 63, in 1841. Stond aan huidige Rauwven.

Erp. Akte  90, Op 16-12-1842, Verkoop. Adriana v. Hees, en Joh’a Meulensteen, winkeliersters te Erp, verkopen aan Gerrit v.d. Berg, zonder beroep te Erp, 1/5 deel van tuin, aan de straat, M 203, zijnde afgepaald.   Hen aangekomen van hun moeder Maria Verbosch, laatst Wed.( X Erp 6-3-1791 ),  van Cornelis Molensteen, geb. in St. Anthonis,  Verkoop voor 15 gulden. Maria Verbosch, was eerst, X Erp 10-6-1778 met Jacobus v. Hees, geb. in Grave. Stond langs huis in 1832, M 202.  Nu in 2011, hier het lege bouwterrein, waar de Mariaschool heeft gestaan.

Erp. Akte 94, Op 22-12-1842, Verkoop. Joh’s Ansems, boer te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 117.60 gulden.

Erp. Akte 95, Op 22-12-1842, Verkoop. Jan v. Schijndel, boer te Erp, verkoopt hout op stam, voor 80.65 gulden.

Erp. Akte 97, Op  29-12-1842, Verkoop. Joh’s Casparus Rietman, ontvanger der belastingen te Erp, verkoopt hout op stam, voor 254.55 gulden.

1843.                                                                                                                                   Erp. Akte 2, Op 4-1-1843, Verkoop. Gerardus Doede Equarda, boer in den Hoek, verkoopt aan Hendrik v. Asseldonk, boer in den Hoek, bouw en weiland, in den Hoek, E 355 en 356,  Hem aangekomen bij koop van Hendrik Aart v.d. Berg, op 1-2-1836.  Verkoop voor 150 gulden. 

Erp. Akte  7, Op 25-1-1843, Verkoop. Willem v. Stiphout, boer te Veghel, en Gerard Claassen, boer te Erp, verkopen roerende goederen, voor 48.20 gulden.

Erp. Akte 8. Op 30-1-1843, Deling tussen Martinus Schippers, heel en vroedmeester te Erp, en Joh’a Schippers, ( X Erp 30-4-1836 ),  vrouw van Arnoldus v. Haandel, timmerman allen te Erp, willen delen. Lot 1, aan Martinus Schippers, zoon, Huis, erf, schuur, tuin en aangelag, op Keldonk,  K 396,  401, 400, 402, 403, 404, 391, 394, 30, ( afgebroken in 1913.  Nu in 2011, hierongeveer  huis, Hackerom 2 ),  verder   hakhout en dennebos, aan het Melvert, A 32 en 53, bouwland op het Looyeind, D 332, bouw en weiland, in de Laren, I   2, 8,  16, 19, 24, 28, 69, 413, hooiland aan den Dieperskant, weiland op de Schild, M 180,  heide te Veghel,  Lot 2, aan Arnoldus v. Haandel, Huis op de Bolst,  B 225, 226, 227,  228, 229, 233, ( Nu in 2011, woonboerderij,  Voorbolst 5 ), en huis in de Kerkstraat , M 24 en 127. ( Nu in 2011, huis, Kerkstraat 10 en 12 ), Aangekomen van moeder : Wilhelmina Delisse, eerder ( X Erp 30-11-1794 ), Gerardus  Schippers,  later Wed. van Adriaan Tielemans, ( X Erp 29-6-1783 ),  en later ( X Erp 30-11-1794 ),  van Gerardus Josephus  Schippers, en halfbroer , Adriaan Tielemans.   Kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 9, Op 8-2-1843, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt hout op stam en roerende goederen, voor 153 gulden.

Erp. Akte 14, Op 28-2-1843, Verkoop. Lambert v. Kilsdonk, rademaker, en Jacobus v. Melis, kleermaker, beiden te Erp, verkopen roerende goederen, voor 51.65 gulden.

Erp. Akte 15, Op 1-3-1843, Hypotheek van 300 gulden. Francis Gruyters, en zijn vrouw, Joh’a Bekkers, boer te Erp, lenen geld van den H. Geestarmen, namens deze Willem v. Lieshout,  Borg : huis, erf en aangelag aan de Veluwe,  D 552,  afgebroken in 1842.  Willem v. Lieshout, particulier te Erp. Borg : percelen bouwland op de Bolst.  Stond aan het Veluws dijkske.

Erp. Akte 18, Op 13-3-1843, Verkoop. Joh’s Meesenberg, X Erp 17-7-1796, met Anna Maria v. Lankveld, + Erp 1816, verder de kinderen: Francina Meesenberg, vrouw van ( X Erp 1830 ), Marten Ansems, Adriana Meesenberg, vrouw ( X Erp 1837 ),  van Joh’s Peters, en Joh’s Meesenberg, allen boer te Erp, verkopen aan Gerardus v. Lankveld, boer te Erp, Huis, erf, tuin en aangelag op het Looyeind,  D 147,  148, 149, 150, ( Nu in 2011, hier woonboerderij, Reykerbeek 5 ), verder bouwland aan de Morsehoef,  B 192.  Hen aangekomen van wijlen, vrouw van eerst genoemde, Anna Maria v. Lankveld,  verder bij koop van Arnoldus Aarts, en bij koop van de gemeente. Verkocht voor in totaal 1250 gulden.  Kopie van deze akte is hier aanwezig. Zie ook akte 31 in 1843.

Erp. Akte 20, Op 15-3-1843, Hypotheek van 300  gulden. Jan en Helena v. Schijndel, boeren te Erp, en Anna Maria v. Schijndel, vrouw van Peter v. Schipstal, boer te Gemert lenen geld van den H. Geestarmen, namens deze Willem v. Lieshout, particulier te Erp. Borg : ¾ deel in huis, schuur, bakhuis, en aangelag in de Laren, en hooiland  bij  Kox.

Erp. Akte 21, Op 15-3-1843, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, grondeigenaresse te Erp, verkoopt hout op stam, en roerende goederen,  voor 95.05 gulden.

Erp. Akte 25, Op 24-3-1843, Verkoop. Gerardus v.d. Burgt, grondeigenaar te Boekel, verkoopt aan Jan Bouw, boer te Erp, hooiland in de Hooge Gooren, C 77,  Hem aangekomen van zijn vader Nicolaas v.d. Burgt. Verkoop voor 100 gulden.

Erp. Akte 28, Op 25-3-1843, Deling tussen de erfgenamen van wijlen Francina v. Santvoort. Deelgenoten:  Joh’s v. Lieshout, Gerrit v. Lieshout, Anna Maria v. Lieshout, en haar man Peter v. Lankveld, allen boer te Erp. Toebedeeld aan Gerrit v. Lieshout, en Anna Maria v. Lieshout, X Peter v. Lankveld,  Huis, schuur, erf, tuin en aangelag E 62, 65 en 66,  Verder weiland in de Laren, hakhout en hooiland bij Kox, en hooiland in Leek te Beek en Donk. Aangekomen 20-9-1822. Zie ook akte 114 en 116, in 1845. En akte 96, in 1822. Francina v. Santvoort, was getrouwd in 1810, met Joh’s Antonie v. Lieshout. Francina v. Santvoort was een dochter van Hendrik Lourens v. Santvoort,  X Erp, 20-11-1785 met Anna Maria Gerit Hendrik v. Schijndel. Bovengenoemd huis is afgebroken rond 1845.  Zie map, sektie E  .

Erp. Akte 30 en 34,  Op 28-3 en 4-4-1843, Openbare verkoop. Jan Hendrik v.d. Velden, boer te Erp, verkoopt:  bouwmanswoning, tuin en aangelag op den Dieperskant, K 316, 317, 318, 319. ( Nu in 2011, hier de boerderij, Dieperskant 3 ), Aangekomen van zijn moeder, Margaretha v.d. Laarschot, bij erfenis in 1841,  en gronden, I  652 en 653, 654, 655, 656 en 657. Aangekomen  bij koop van Lambert Arnoldus v.d. Hurk, bij koop voor notaris  Simon de Vries, te Waalre, op 5-7-1836, Verkocht voor 2050 gulden aan Martinus  v.d. Biggelaar te Erp. Nu in 2011, hier de boerderij, Dieperskant 3.

Erp. Akte 31, Op 29-3-1843, Hypotheek van 600 gulden. Gerardus v. Lankveld, en zijn vrouw Arnoldina Leurs, boer te Erp, lenen geld van den H. Geestarmen, namens deze Willem v. Lieshout, particuier te Erp. Borg : Huis, erf, tuin en aangelag aan Het Looyeind, D 149, enz. en bouwland aan de Morsehoef. Zie ook akte 18, in 1843.

Erp. Akte 33, Op 3-4-1843, Verkoop. Antonetta Kerkhof, X Erp 15-6-1839, en haar man Antonie v.d. Velden,  Catharina  Kerkhof, en Antonie Kerkhof, boer te Beek en Donk, verkopen aan Arnoldus Biemans, boer te Erp,  weiland in de Laren  I  462 en 463.  Hen aangekomen bij erfenis van oom Aart Hoogaars. Verkoop voor 180 gulden.

Erp. Akte 35, Op 5-4-1843, Verkoop. Joh’s Casparus Rietman, ontvanger der belastingen te Erp, verkoopt hout op stam, voor 103.60 gulden.

Erp. Akte 36, Op 18-4-1843, Verkoop. Petronella Leurs, en haar man, Peter Goorts, boer te Erp, Maria Leurs, dienstbode, Willem Leurs, boereknecht, Arnoldina Leurs, en haar man Gerardus v. Lankveld, boeren, Peter Leurs, boereknecht allen te Erp, en Piet Leurs, boereknecht te Veghel,  verkopen aan Adriaan Lambertus v.d. Tillaart, boer te Erp, huisje en bouwland aan de Morsehoef  B 125 en 126 , Aangekomen bij erfenis van ouders : Leendert Leurs, X Erp 28-2-1802, en JenneMaria Bekkers. Verkoop voor 150 gulden. Afgebroken in Stond op de Morsehoef, tegenover, Morsehoef  11.    Kopie  is hier aanwezig.

Erp. Akte 37, Op 19-4-1843, Verkoop. Aart Gerit Bekkers, boer te Erp, verkoopt aan Lucas Delisse, boer te Erp, bouw en weiland in het Hurkske F 115, 118. Aangekomen bij koop van de gemeente op 23-12-1802.  En verder  I   446, en 496,   Aangekomen bij koop van Albertus Adriaan Timmers, op 5-12-1817, Verkoop voor 260 gulden.

Erp. Akte 40 en 41,  Op 22-4-1843, Testamenten voor . Hendricus Hoedemakers, boer te Erp,  en zijn vrouw Ida Dekkers.  Alles aan elkaar.

Erp. Akte 44, Op 3-5-1843,  Verkoop. Jenne Maria v. Deursen, ( X Erp 3-12-1815 ), Wed. Lammert v.d. Eynden, spinster op den Boerdonksen Dijk, verkoopt aan Hendrik Aart v.d. Berg, boer op den Boerdonksen Dijk, een huisje, erf en bouwland aan de Boerdonkse Dijk, G 14 en 15.  Aangekomen bij erfenis van haar vader, Joost v. Deursen, + Erp 15-4-1794. Verkoop voor 80 gulden. Lammert v.d. Eynden was eerder getrouwd met Antonetta v. Duynhoven, + Erp 13-12-1813. Dit huis werd afgebroken in 1854.    

Erp. Akte 45, Op 3-5-1843, Verkoop. Joh’a v.d. Berg, spinster te Erp, Maria v.d. Berg, dienstbode te Veghel, kinderen van Geert v.d. Berg, ( + Erp 20-7-1832 ),  in 2e huweijk verwekt bij Anna Verbakel, Thomas Smits, X Hendrina v.d. Berg, Leendert Willem Leenders, X Johanna v.d. Berg, Adriaan Delisse, X Lamberdina v.d. Berg, kinderen van Geert v.d. Berg, X 1 Hendrina v.d. Berg. Verkoop aan o.a. Thomas Smits enz.  van o.a. huis, D 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, voor 273 gulden.  Nu in 2011, hier boerderij, Groothees 21 .Kopie   aanwezig.

Erp. Akte 47, Op 17-5-1843, Afstand van erfrecht.  Joh’a v.d. Berg, spinster te Erp, en Joh’a Maria v.d. Berg, dienstbode te Veghel, kinderen van Geert v.d. Berg, in 2e huwelijk, met Anna Verbakel verwekt, ten eenre, en Thomas Smits, X Hendrina v.d. Berg,  Leendert Willem Leenders, X Joh’a v.d. Berg, en Adriaan Delisse, X Lamberdina v.d. Berg, allen boer te Erp, Kinderen van Geert v.d. Berg, in 1e huwelijk, bij Hendrina v.d. Berg verwekt, ter andere zijde. Verkopen aan andere zijde, de erfenis van hun vader Geert v.d. Berg, + Erp 20-7-1832, en hun halfbroers, Joh’s en Antonie v.d. Berg, voor in totaal 273 gulden. Deze erfenis omvat :  een huis, erf, bakhuisje, en aangelag op het Looyeind, D 411, 412, 413, 415, 416, 417, 438.  ( Nu in 2011, hier boerderij, op Groothees 21 ),   verder bouw en weiland op de Veluwe. Kopie  is hier aanwezig.

Erp. Akte 47, Op 5-5-1843, Inventaris. Theodorus v.d. Akker, boer in de Laren, voor zich, en als voogd over de kinderen van wijlen Joh’s v.d. Akker, en Antonetta Biemans, met name : Ardina, Elisabeth, en Jan, in bijwezen van Jacobus Biemans, boer in de Laren als toeziende voogd, en Maria v.d. Akker, X Louwrens Bevers, boer te Boekel, en Joh’s v.d. Akker, boer te Erp, beiden volwassen kinderen van de overledene. Zij laten een inventaris opmaken. Huis, in de Laren,  I   206, 207, 208, 209, 210 en 213.  ( Nu in 2011, hier geen huis meer, dat was afgebroken in 1960 ), Verder nog losse percelen, I  87, 95, 97, 221, 225, 444, 446, 451, 453 en 458. Verder F 199, 203, 204, 207,  Verder nog een huis in de Laren I  464, 466 , afgebroken in 1860,  Verder  I   563, 566, 567, 568, 591, nog vele losse percelen. Kopie aanwezig.

Erp. Akte 48, Op 8-5-1843, Verkoop. Arnoldus v.d. Laarschot, grondeigenaar te Erp, verkoopt aan Martinus v.d. Laarschot, arbeider te Erp, bouwland aan den Dieperskant, I  384, Hem aangekomen bij koop van zijn broer: Joh’s v.d. Laarschot, Verkoop voor 120 gulden.

Erp. Akte 49, Op 9-5-1843, Verklaring. Martinus Schippers, aan Joh’a Schippers, echtgenote van Arnoldus v. Haandel, wegens kadastrale indeling te Erp en Veghel.

Erp. Akte 50, Op 11-5-1843, Verkoop. Willem v. Lieshout, particulier te Erp, als administrerend armmeester  van den H. Geestarmen in Erp, verkoopt een partij turf, voor 20.40 gulden.

Erp. Akte 51, Op 11-5-1843, Verkoop. Martinus Hendricus Verhoeckx, timmerman te Erp, verkoopt hout op stam, voor 85.45 gulden.

Erp. Akte 52, Op 12-5-1843, Ruiling. Joh’a Bouw, en haar man, Martinus v. Santvoort, boer op Keldonk, ten eenre, en Joh’s Kemps, boer op Keldonk, ruilen gronden. Aan Kemps : bouwland op Keldonk, K 36, Haar aangekomen van haar ouders : Hendricus Bouw, en Maria v. Berlo. Aan Bouw,  bouwland en  weiland op den Dieperskant, K 504, 505 506.  Hem aangekomen bij koop van Hendrik Kemps, Joh’a Kemps, volgens koop Gemert, akte 147, op 28-6-1836.  

Erp. Akte 54, Op 2-6-1843, Verklaring. Geertruida Bekkers, en haar man Antonie v.d. Biggelaar, boer op Boerdonk, verklaren in te stemmen met verkoop op 19-4-1843, van F 115 en 108.

Erp. Akte 56, Op 15-6-1843, Verkoop. Joh’s v. Dommelen, boereknecht te Bek en Donk, verkoopt aan Peter Joh’s Beekmans, boer op Keldonk, ¼ deel in bouw en weiland, aan den Dieperskant, K  461.  Aangekomen bij erfenis van ouders :  Jan v. Dommelen en Anna Maria v.d. Velden. Verkoop voor 70 gulden.

Erp. Akte 58, Op 15-6-1843, Verkoop. Joh’s v.d. Logt, boer te Veghel, verkoopt aan Jan Bouw, boer te Erp, hooiland in de Hooge Gooren C  74.  Aangekomen bij gift onder de levende, Elisabeth en Anna Maria v. Heeswijk, blijkens akte op 28-6-1828, bij notaris v. Woelderen te Veghel, Verkoop voor 125 gulden.

Erp. Akte 61 en 68, Op 19-6 en 26-6-1843, Openbare verkoop. Jan Hendrik v.d. Velden, boer te Erp, Lambertus v.d. Laarschot, arbeider te Veghel,  Francina v.d. Laarschot, spinster te Erp, Martinus v.d. Laarschot, arbeider te Erp, Gerardus v.d. Laarschot, boereknecht te Uden, Joh’a Brugmans, spinster, Wed. Joh’s v.d. Laarschot, als moeder en voogd van Margaretha Margo v.d. Laarschot, verkopen, bouw en weiland, op den Dieperskant,   K 469, 472 en 474 . Aangekomen bij erfenis van hun oom Arnoldus v.d. Laarschot. Testament op 1-10-1838. Verkoop voor 1027 gulden. Aangehecht akte arrondissiments rechtbank, te ’s Bosch.

Erp. Akte 62, Op 22-6-1843, Verpachting. Joh’s Lamers, priester te Boeel, veracht te velde staand gras, voor 88 gulden.

Erp. Akte 63, Op 23-6-1843, Verpachting, Hendrik de Jong, lid stadsbestuur, te ’ s Bosch, verpacht gras te velde, voor 425 gulden.

Erp. Akte 64, Op 23-6-1843, Hypotheek van 800 gulden. Peter v. Lankveld, boer te Gemert, Gerardus v. Lankveld, Joh’s Biemans, als gelaste van Geertruida v. Lankveld, Joh’s v. Lankveld, Antonie v. Lankveld, Joh’a v. Lankveld, en Hendricus Gerrit v. Haandel, allen boer te Erp, lenen geld van Anna Schey, Wed. Francis Manders, grondeigenaresse te Veghel,  Borg: Huis, schuur, erf en aangelag aan den Dijk  L 77, 78, 79, 80, 81. ( Nu in 211, hier huis, Achterdijk 7 ), Verder L 67 en 68, 125 en 126, en 326.

Erp. Akte 65, Op 24-6-1843,  Hypotheek van 500 gulden.  Wilhelmina Bouw, Wed.
Willem v.d. Elsen, en Dirk v.d. Elsen, beiden boer te Erp, lenen geld van Johan Gerbrands, gepensioneed ontvanger te Veghel. Borg : Huis, tuin en aangelag op de Kraanmeer,  A,  Nu in 2011, hier de woonboerderij, Kraanmeer 5 en 5a.

Erp. Akte 66, Op 24-6-1843, Verpachting. Hendrik de Jong, lid stadsbestuur te ’s Bosch, verpacht gras te velde, voor 234 gulden.

Erp. Akte 67, Op 26-6-1843, Hypotheek van 1000 gulden. Martinus v.d. Biggelaar, en zijn vrouw, Antonetta v.d. Berg, boer op den Dieperskant, lenen geld van Joh’s Commandeur, medicine dokter te ’s Bosch. Borg: huis, tuin en aangelag op den Dieperskant,  I  ,

Erp. Akte 71, Op 7-7-1843, Verkoop. Godefridus Antony Neomagis, ontvanger der belastinge te Someren, verkoopt roerende goederen, voor 300.80 gulden.

Erp. Akte 74, Op 21-7-1843, Verpachting. Theodorus Verbakel, boer te Erp, verpacht aan Joh’s Lourens v.d. Putten, boer te Veghel, een boerderij, tuin, en aangelag aan den Dijk, L 359, 386, 387, 388 en 389, verder de percelen : L 239, 240, 241, 242, 243 en 255.  voor 5 of 10 jaar, en voor 100 gulden per jaar. Verhuurder blijft in een gedeelte van het huis wonen.

Erp. Akte 75, Op 8-8-1843, Verkoop. Jan Peter Manders, koopman te Veghel, Maria Manders, vrouw van Antonie Verbeek, looier te Veghel, Lambertus Manders, kapelaan te Helmond, Francis Antonie Manders, particulier te Schijndel, Antonie Manders, koopman, Hendricus Manders, koopman, Josina en Christina Manders, beiden te Veghel, verkopen aan Joh’a Maria Schey, + Erp 2-1-1865, Wed. Joh’s Boerdonk, + Erp 6-10-1839, molenaresse te Erp, 1/10 in huis, erf, watermolen, wateroliemolen, schuur, tuin, bouw, wei en hooiland in den Hoek, en een windkorenmolen met werf, aldaar.  E 2, 3, 4, 5, Nu in 2011, hier huis, Watermolenweg 7, Verder E 6, 7, 8, 9, 27 en 36 , hen aangekomen uit de nalatenschap van vader, Francis Manders. Verkoop voor 800 gulden.

Erp. Akte 77, Op 14-8-1843, Deling tussen Willem v. Lieshout, particulier te Erp, als gelaste van Petrus Josephus Tijssens, commies der 4e klasse te Bergeijk, Maria Tijssens, X Matheus v.d. Looveren, bakker te Helmond, en Arnoldus v. Hoof, bakker te Erp, willen gaan delen. Het betreft: bouwland en weiland, en heide aan de Kerkstraat, bouw en weiland aan de Schild, M 167, 211, 288, 289, bouw en weiland, B 367, 368 en 369.   Hen aangekomen bij erfenis van vader Peter Francis Tijssens, en de laatstgenoemde koop, van Lambertus Tijssens. Zie ook akte 2, in 1848.

Erp. Akte 78, Op 15-8-1843, Hypotheek van 150 gulden. Jan Hendrik v. Wanrooy, boer te Erp, leent geld van Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk.  Borg : huis, tuin, bouwland en heide, aan den Boerdonksen Dijk, I 513,  Nu in 2011, hier huis, Boerdonkse dijk 8 en 10.

Erp. Akte 79 en 80, Op 18-8 en 25-8-1843, Openbare verkoop. Godefridus Antonie Neomagis, ontvanger der belastingen, te Someren, voor zich, en als gelaste van Daniel Neomagis, ambtenaar  der rijksbelastingen, thans te Budel, Wilhelmina Neomagis, vrouw van Hendricus v.d. Wijngaard, timmerman te Erp, Hendrica Eliabeth Neomagis, vrouw van Christ Wenniger, zonder beroep te Vught,  Verkopen : een huis, erf en tuin, genaamd  ‘de Schans ‘M 259 en 260, verder een huis, erf, tuin, en bleekveld, aldaar, M 262, 263, 264, 266, verder nog een huis, erf, schuurtje aldaar, M 265, 267, en deel van 268, verder bouw en weiland, aldaar, deel van M 268,  M 133.  Hen aangekomen bij erfenis van ouders : Willem Neomagis, en Judith v.d. Werk. De verkopen werden opgehouden. Huurder voor de  eerst komende 3 jaar: Hendricus v.d. Wijngaard timmerman, X Wilhelmina Neomagis.  Huurcontract op 20-2-1843. Het huis op M 265 en 267, en deel van 268, is verhuurd aan Joh’s Casparus  Rietman,  Huurcontract 31-10-1843.  Nu in 2011, hier de huizen Schansoord 23.   Kopie  aanwezig.

Erp. Akte 83, Op 1-9-1843, Testament, Belia Keijzers, Wed. Efrahim Goudsmits, koopvrouw te Erp, herroept haar testament wat werd opgemaakt op 16-12-1841.

Erp. Akte 86, Op 6-9-1843, Verpachting. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, verpacht nagras, voor 39.25 gulden.

Erp. Akte 90, Op 29-9-1843, Verkoop. Peter Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt enige paarden, voor 237.50 gulden.

Erp. Akte 91, Op 9-10-1843, Verkoop. Anna de Louw, en haar man, Willem v.d. Brandt, boer te Uden, en Joh’a de Louw, X Peter Joh’s Rooyakkers, boer in de Laren, verkopen aan Lambertus de Louw, boer in de Laren, hun broer,  de ½ in een huis, bakhuis, erf, tuin en aangelag  in de Laren, I  247, 248, Nu in 2011, hier huis, de Laren 9, Verder I  249, 250, 251, 578, 579, 580, 586 en 587.  Aangekomen bij erfenis van ouders : Huybert de Louw, ( X Erp 1-10-1786 ), en Petronella Donkers. Verkoop voor 400 gulden.

Erp. Akte 93, Op 14-10-1843, Hypotheek van 400 gulden. Joh’s v. Lankveld, en zijn vrouw Catharina v.d. Aa, boer te Erp, lenen geld van den H. Geestarmen te Erp. Borg : huis, schop, tuin en aangelag, op Keldonk, K 343, Nu in 2011, hier woonboerderij, Oudestraat 19, Keldonk.

Erp. Akte 94, Op 17-10-1843, Verkoop. Peter Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt enige paarden, voor 145 gulden.

Erp. Akte 95, Op 24-10-1843, Verkoop. Maria Tijssens, en haar man, Matheus v.d. Looveren, bakker te Helmond, verkoopt aan Willem v. Lieshout, particulier te Erp. bouw en weiland op Boerdonk,  H 174, 175 en 176.  Aangekomen van vader Peter Francis Tijssens, Verkoop voor 120 gulden.

Erp. Akte 97, Op 2-11-1843, Verkoop. Peter Joh’s Beekmans, boer op Keldonk,  verkoopt aan Joh’s Hendrcus Docters v. Leeuwen, ingenieur van de waterstaat, te Gorinchem, welke koop wordt geaccepteerd door Adrianus v.d. Werk, notaris  te Zevenbergen,  deel van een perceel heide,  aan den Dieperskant, H 21, wat de verkoper had aangekocht van de gemeente op 25-7-1843, voor 100 gulden.

Erp. Akte 98, Op 10-11-1843, Verkoop. Martinus Hendricus Verhoekx, timmerman te Erp, verkoopt roerend goed, voor 204.55 gulden.

Erp. Akte 99, Op 14-11-1843, Hypotheek van 300 gulden. Lambertus de Louw, en zijn vrouw, Anna Maria Kuypers, boer in de Laren, leent geld van Johan Gerbrandts, gepensioneerd ontvanger te Veghel. Borg : huis, bakhuis, tuin en aangelag in de Laren, I 248,    Nu in 2011, hier woonboerderij, de Laren 9. 

Erp. Akte 101, Op 6-12-1843, Verkoop. Adriaan Crooymans, boer te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 273.80 gulden.

Erp. Akte 103, Op 15-12-1843, Verpachting. Antonetta v. Roosmalen, ( X Erp 19-2-1797 ), Wed. Dirk Peters, boerin te Erp, verpacht aan Joh’s v.d. Crommenacker, boer te Erp, een boerderij, met aangelag op Heuvelberg,  bouw en weiland, en heide op Heuvelberg, F 38 en 39, en hooiland in den Hoek, voor 5 jaar, en voor 80 gulden per jaar.  Een kopie is  aanwezig.  Nu in 2011, hier huis, Heuvelberg 12-14 en 16.

Erp. Akte 104, Op 19-12-1843,  Verkoop. Peter Joh’s v.d. Berg, boer te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 345 gulden.

Erp. Akte 107, Op 24-12-1843, Testament. Martinus Nicolaas Jakobs, zonder beroep te Erp, Erfgenamen zijn :Joh’s, Ardina, Lambertus, Barbara, Lamberdina , Margo, Joh’a Maria en Geertruida v.d. Velden, allen voor gelijke delen.

Erp. Akte 109, Op 29-12-1843, Verkoop. Theodorus Verbakel, boer te Erp,  verkoopt roerende goederen , voor 159.10 gulden.

1844.                                                                                                                                                    Erp. Akte 2, Op 3-1-1844, Verkoop.  Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, verkoopt  een partij hout op stam, voor  159.60 gulden.

Erp. Akte 4, Op 10-1-1844, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, verkoopt hout op stam, voor 143.50 gulden.

Erp. Akte 5, Op 12-1-1844, Verkoop. Hendricus Verhoeven, boer te Rosmalen, en Jacobus Hendriks, smid te Erp, verkopen roerende goederen, toebehorend aan het kind van wijlen Lambertus Verhoeven, en Wilhelmina Hendriks, voor een bedrag van 96.57 gulden.

Erp. Akte 6. Op 17-1-1844, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt takkebossen en berkenknoten, voor 76.90 gulden.

Erp. Akte 7 en 8, Op 18-1-1844, Testamenten voor Joh’s v.d. Zanden, boer,   en zijn vrouw, Ardina v.d. Asdonk. Aan elkaar.

Erp.  Akte 9 en 13, Op 18-1 en 25-1-1844, Openbare verkoop ten herberge Wed. Wouter v.d. Bergh. Verkopers :  Antonie v. Roosmalen, boer, Maria v. Roosmalen, vrouw van Willem v.d. Velden, boer, en Adriaan Crooymans, boer, als bewindvoerder over zijn vrouw (X Erp 1828 ), Joh’a Maria v. Rosmalen,  verkopen, een huis, erf, bakhuis,  tuin en aangelag in den Hoek, E 68, 69, 70 en 71, verder bouw en weiland, E 247 en 248,  2/3 deel in E 224, bouwland in het Hurkske, F 21,  Aangekomen van ouders: Marten v. Roosmalen, + Erp 16-6-1800,   X Hendrina v. Stiphout.  Nu in 2011, hier het huis Boterweg 30. Aangekomen bij erfenis van hun vader, Marten v. Rosmalen, bij deling voor schepenen van Erp, 8-1-1808, Verkoop voor 2520 gulden, aan Willem Tielemans.  Aangehecht is een akte van de arrondissements rechtbank te ’s Bosch.

Erp. Akte 10 en 14, Op 18-1 en 25-1-1844, Openbare verkoop ten herberge,  Wed. Wouter v.d. Bergh. Verkoopster:  Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, grondeigenaresse verkoopt ene voorpoting of poterij aan de Morsehoef,  B 130, Aangekomen bij koop van de gemeente op 20-7-1843. Verkocht aan Willem v.d. Heyden, boer te Erp, die deze koop deed voor Catharina v. Esch, Wed. Marten v. Lankveld.  Verkoop voor 320 gulden.

Erp. Akte 12, Op 24-1-1844, Verkoop. Catharina Aalbers, en haar man, Marten v.d. Wal, klompenmaker op de Schild, verkoopt aan Cornelis v. Haandel, tabaksnijder te Erp de ½ in een huisje aan de Schild, D 313 en 314, Haar aangekomen van Joh’s v.d. Biggelaar, bij koop op 3-4-1818. Verkoop voor 60 gulden.   Nu in 2011, huis, Schildstraat 29.

Erp. Akte 15 en 18, Op 29-1 en 5-2-1844, Openbare verkoop. Hendrina v. Schijndel, en haar man, Arie v. Stiphout, arbeider te Erp, Martinus v. Schijndel, boer, Catharina v. Schijndel, zonder beroep, allen te Erp, en Anna Maria v. Schijndel, dienstbode te Vught, verkopen, een huis, erf, tuin en aangelag, aan de Kerkstraat,  M 10 en 11, ( Nu in 2011, hier huis, Schansoord 58 ),  en bouwland  in de Groenstraat en bouw en weiland op de Bolst,  Aangekomen bij erfenis van hun ouders: Hendricus v. Schijndel, X Geertruida v. Lieshout, Koper is Lammert Joh’s v. Lieshout, boer te Erp, voor 341.85 gulden. Hij kocht het voor Martinus v. Schijndel. Verder verkocht : bouwland, M 135, aan Martinus v. Schijndel, voor 215 gulden, bouwland, M 272, aan Arie v. Stiphout, voor 135 gulden, B 243, aan Geert v. Stiphout, voor 170 gulden. B 319 en 320, aan Hendrik Gerrit v. Dooren, voor 380 gulden.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig. Zie ook akte 26, in 1844.

Erp. Akte 17, Op 5-2-1844, Verkoop. Jenne Maria v. Haandel, en haar man, Adriaan v. Deursen, boer te Erp, verkopen aan Martinus v. Berlo, boer op Keldonk, bouw en weiland, op Keldonk, Aangekomen van grootvader Hendrik v. Santvoort. Verkoop voor 500 gulden.

Erp. Akte 19, Op 9-2-1844, Verkoop. Lucas v.d. Biggelaar, boer te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 99.80 gulden.

Erp. Akte 26, Op 20-2-1844, Verkoop. Martinus v. Schijndel, boer, Arie v. Stiphout, X Hendrina v. Schijndel, arbeider, Catharina v. Schijndel, en Anna Maria v. Schijndel, beiden zonder beroep, en allen te Erp, als erfgenamen van Hendricus v. Schijndel, verkopen roerend goed, voor 346.32 gulden. Zie ook akte 15 en 18, in 1844.

Erp. Akte 27, Op 20-2-1844, Verkoop. Joh’s Casparus Rietman, ontvager der belastingen te Erp, verkoopt hout voor 126.45 gulden.

Erp. Akte 32, Op 1-3-1844, Verkoop. Hendrina v. Dommelen, Wed. Hendrik Welt Jurriens, zonder beroep te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 109.56 gulden.

Erp. Akte 33, Op 7-3-1844, Verkoop. Adriaan Crooymans, boer te Erp, verkoopt  roerend goed, voor 233.59 gulden.

Erp. Akte 34, Op 9-3-1844, Deling tussen 1. Joh’s Goorts,  2. Joh’a Maria Goorts, en haar man, Willem Delisse, 3. Margaretha Goorts, en 4. Maria Goorts, X Geert Peters, allen boer te Erp, willen gaan delen. Aangekomen bij koop van Joh’a Wassenberg, en haar man Arnoldus v. Oyen, en Maria Wassenberg, en haar man, Antonie v.d. Boogaard, als mede uit nalatenschap van hun ouders : Peter Willem Goorts, en Joh’a v.d. Meer.  Lot 1 aan  Joh’s Goorts,  Huis, schuur, erf, tuin en aangelag, op het Looyeind, D 389, 390, 391, 392, ( Nu in 2011, hier huis, Looyeind  10 en 12 ), bouw en hooiland, in het Goor.  Toebedeeld aan Joh’a Maria Goorts, X Willem Delisse,  Huis, erf, bakhuis, tuin en aangelag in den Hoek,  E 125, 126, 127, 128, 129.  ( afgebroken in 1862 ), Toebedeeld aan Maria Goorts, X Geert Peters, Huis, schuur, bakhuis, tuin en aangelag in het Hurkske, I  195, 196, 197, 198, 199,  ( Nu in 2011, hier  huis, Hurkske  24 ), en hooiland op Keldonk. Aangekomen van ouders: Peter Willem Jan Goorts, X Joh’a v.d. Meer.    Een kopie van deze akte is hier aanwezig. Zie ook akte 41, in 1836, en akte 14, in 1820.

Erp. Akte 35, Op 22-3-1844, Verkoop. Martinus v.d. Berg, arbeider te Veghel, verkoopt roerende goederen, voor 21 gulden.

Erp. Akte 38, Op 28-3-1844, Verkoop. Jan v.d. Velden, boer te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 50.70 gulden.

Erp. Akte 42, Op 5-4-1844, Verkoop. Adriaan v. Zeeland, boer, Poulina v. Zeeland, en haar man, Jacobus Martens, boer, Antonie v. Zeeland, wever, Petronella v. Zeeland, en haar man, Francis Martens, Adrianus v. Zeeland, en Peter v. Zeeland, beiden boer, allen te Gemert, verkopen aan Theodora v. Velthoven, Wed. Willem v. Wanrooy, boerin te Erp, hooiland in den Hoek, E 206,  . Aangekomen bij erfenis van hun vader Hendrik v. Zeeland, die het had gekocht van Joh’s v.d. Hogenhuyzen, op 25-2-1824. Verkoop voor 60 gulden.

Erp. Akte 43, Op 16-4-1844, Verkoop. Godefridus Jacobus  v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, als gelaste van Anna Catharina Sophia Eveillard  des  Bois,  zonder beroep te Thorn, verkoop van een partij hout, op  stam, voor 404 gulden.

Erp. Akte 45, Op 19-4-1844, Verkoop. Martinus v. Osch, particulier te Kessel, verkoopt roerende goederen, voor 66.72 gulden.

Erp. Akte 46,   Op  20-4-1844,  Verkoop. Hendricus Peters, wever te Gemert, Joh’a Peters, X Peter v.d. Ploesterdonk, wever te Gemert, verkopen aan Geert Peters, boer te Erp, de erfenis van hun vader: Willem Peters, voor vele jaren te Erp overleden, voor 30 gulden, en bouw en weiland in den Hoek, E 120, 189, 209, en bouwland op Heuvelberg, F 99,   voor  100 gulden.

Erp. Akte 48, Op 24-4-1844, Testament. Ida Dekkers, Wed. Hendricus Hoedemakers, boerin te Erp, Erfgenamen van haar roerende en onroerende goederen, is haar zus Petronella.

Erp. Akte 51 en 54, Op 26-4 en 3-5-1844, Openbare verkoop. Lamberdina de Louw, Wed. Gerrit v.d. Wijngaard,  particuliere, Wilhelmina v.d. Wijngaard, X Hendricus Kuypers,  kleermaker,  Theodorus Crijnen, timmerman, als vader en voogd over zijn kinderen bij wijlen Poulina v.d. Wijngaard, met name: Maria, Gerrit en Jacoba. Adriana Kok, Wed. Jan v.d. Wijngaard, winkelierster, als moeder en voogd over Anna, Gerardus, Maria, en Hendricus, alle 3 timmerlieden,  en Huiberdina v.d. Wijngaard, zonder beroep, en in bijwezen van den Hendricus v.d. Warenburg, veldwachter als toeziende voogd ad hoc, over de kinderen van Joh’a de Kok, Jan v.d. Wijngaard,  en Joh’s Koolen, arbeider, toeziende voogd over de kinderen van Theodorus Crijnen,  Zij allen verkopen een huis, erf en tuin, schuur en tuin, bouw en weiland in de Kerkstraat, M 229, ( afgebroken in 1896 ?? ), verder M 230, aan Hubertus v.d. Wijngaard, M 233, schuur en tuin, aan Adriana Kok,  en  M 332, aan Hubertus v.d. Wijngaard,  verder M 231, 228, 261,  resp. aan Anna Verbakel, Wed. Joh’s v.d. Berg, Arnoldus v. Veghel, opzichter waterstaat, en Adriaan v.d. Tillaar.   Wijlen Gerrit v.d. Wijngaard, heeft deze goederen aangekomen bij koop van de Wed. Jasper v.d. Berg, voor schepenen van Erp, op 1-6-1797, Het huis werd  verkocht aan Hubertus v.d. Wijngaard, timmerman te Erp, voor 230 gulden. Aangehecht akte arrondissiments rechtbank te ’ s  Bosch.

Erp. Akte 55, Op 17-5-1844, Verkoop. Joh’s v.d. Heuvel, boer te Erp, verkoopt partij turf, voor 113.25 gulden .

Erp. Akte 56, Op  21-5-1844, Verkoop. Joh’a Donkers, en haar man, Joh’s Puskens, wever te Gemert, verkoopt aan Leonardus Donkers, schoenmaker te Erp,  de ½ in een huisje, erf en tuin  aan het Looyeind,  D  311 en 312, ( Nu in 2011, hier huis, Schildstraat 31 ), Aangekomen voor ¼ van bij erfenis van Joh’s Donkers, en voor ¼, bij koop van Geertrui Werts, op 22-2-1841, Wed.  Joh’s Donkers. Verkoop voor 125 gulden.

Erp. Akte 57, Op 21-5-1844, Hypotheek van 600 gulden. Hendricus Geert v. Dooren, en zijn vrouw, Honoria v.d. Berg,  lenen geld van Joh’a  de Lignij, Wed. Adriaan Holster, zonder beroep, voor zich en als moeder en voogd over Magdalena, Petronella, Joh’a Suzanna, Martina Levina, en Maria Holster, en de heer Gerrit Holster, landmeter en tekenaar  van het kadaster in Zeeland, allen wonend te Middelburg, in kwaliteit als voogd over de kinderen van  wijlen zijn broer, Adriaan Holster, in een vroeger huwelijk met wijlen Alisabeth Le Grand, met name, Adriana Magdalena, Elisabeth Cornelia, en Margaretha Joh’a Holster. Borg : bouw en weiland, op de Bolst, en bouwland op de Morsehoef.

Erp. Akte 58, Op 3-6-1844, Verkoop. Elisabeth v. Lieshout, Wed. Jacobus v. Hoof, verkoopt roerend goed, voor 56.30 gulden.

Erp. Akte 59 en 61, Op 7-6 en 14-6-1844, Openbare verkoop in de herberg van Jacobus Hendriks. Verkopers:  Jenne Maria v. Gerwen, geb. te Aarle, overleden Dieperskant op 4-3-1845,  Wed. Jan Kweens, ( X Erp 13-6-1804 ), zonder beroep,  Joh’s Kweens, arbeider, Helena Kweens, en haar man, Peter Joh’s Beekmans, boer, allen te Erp, verkopen: een huis, erf, tuin, en bouwland, aan den Dieperskant, K 456, 457, 458 en 459, ( Nu in 2011, hier huis, Sluisweg 18 en 20 ), verder K 461, bouw en weiland in de Laren, I  774, 776. Eerstgenoemde aangekomen bij koop van Lambert Arnoldus v.d. Hurk, en diens vrouw, Jennemie Kerkhof, op 4-2-1822, en de anderen bij koop van wijlen Jan v. Dommelen, Het werd verkocht aan Goordina v.d. Velden, Wed. Peter v. Lieshout, voor 420 gulden.  Een kopie is  aanwezig.

Erp. Akte 60, Op 12-6-1844, Verkoop. Helena Kweens, en haar man, Peter Joh’s Beekmans, boer op Keldonk, verkopen aan Joh’s Kweens, arbeider te Erp, een onverdeeld ¼ deel in bouw en weiland op Keldonk, K 613, 614, 615, en 616. Aangekomen bij erfenis van zijn vader: Adriaan Kweens, die het verkreeg door deling  op 11-11-1805, Verkoop voor 60 gulden. Een kopie is hier aanwezig.

Erp. Akte 62, Op 16-6-1844, Testament. Hendricus v.d Wijngaard, timmerman te Erp, Erfgename is zijn vrouw, Wilhelmina Neomagis.

Erp. Akte 63, Op 19-6-1844, Verpachting. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, verpacht gras te velde, voor 81.75 gulden.

Erp. Akte 65, Op 21-6-1844, Verpachting. Hendrik de Jong, lid stadsbestur te ’s Bosch, verpacht gras, voor 247.75 gulden.

Erp. Akte 67, Op 26-6-1844, Verpachting. Hendrik de Jong. Lid stadsbestuur, te ’s Bosch, verpacht gras, voor 151.50 gulden.

Erp. Akte 70, Op 2-7-1844, Verkoop. Jenne Maria v. Gerwen, Wed. Jan Kweens, zonder beroep, Joh’s Kweens, arbeider, en Helena Kweens, X Peter Joh’s Beekmans, boer op Keldonk, verkopen bouw en weiland, in de Laren, I   774 / 776.   Aangekomen van man en vader, Verkoop voor 160  gulden. Verkregen van de gemeente Erp, voor meer dan 30 jaren.

Erp. Akte 71, Op 2-7-1844, Verkoop. Hendricus v.d. Velden, boer te Erp. verkoopt  aan Peter  Joh’s Beekmans, boer op Keldonk, bouwland, aan den Dieperskant,   I  764 en 765, groot 68 roei en 10 ellen.  Aangekomen bij deling te Gemert, op 10-2-1837,  van zijn vader : Hendrik Nicolaas v.d. Velden. Verkoop voor 120 gulden.

Erp. Akte 72 en 74, Op 5-7 en 12-7-1844, Openbare verkoop ten herberge an de Wed. Wouter v.d. Bergh. Verkopers:  Catharina Dekkers, en haar man, Peter Meulemeesters, boer te Boekel, Petronella Dekkers, boerin te Erp, Joanna Dekkers, X Joh’s v. Lieshout, boer te Uden, Helena Dekkers, en haar man, Dirk v.d. Broek, boer te Veghel. Verkopen een huis, erf, tuin en aangelag, aan het Oude Veld, D 349, 350, ( aan het huidige Hesselereind ), verder D  351, 352, ( dit huis is afgebroken in 1917 ), verder   bouw en weiland, aan de Morsehoef, D 375, 379, B 97, 141, 430, 433, en hooiland in de Hoge Gooren, C  58 en 59, Hen aangekomen van ouders: Joh’s Dekkers, en Joh’a Leenders. En hun zus, Ida Dekkers, Het huis brengt 1021 gulden op, en komt aan Joh’s Verbruggen, die koopt mede voor zijn broers en zussen. Hendrika, Peter, Willem, Lammert, Joh’a Maria, Hendricus en Joh’a Verbruggen.

Erp. Akte 73, Op 10-7-1844, Verkoop. Willem v.d. Berg, burgemeester van Erp, verkoopt geschut paard, voor 15 gulden.

Erp. Akte 75, Op 13-7-1844, Inventaris. Leonardus Fleskens, verver en koperslager te Erp, als vader en voogd over Catharina, Marianna, Christiaan, Joh’s, Hendricus en Hendricus bij wijlen Hendrina v. Geldrop, + 13-1-1844,  laten een inventaris opmaken. Huis,  M 335 en 336 groot 4 roei en 20 ellen.   In 1837 gebouwd op perceel M .   Een kopie is hier aanwezig.  Nu in 2011, hier huis Kerkstraat .

Erp. Akte 76, Op 17-7-1844, Verpachting. Adriaan Crooymans, boer te Erp, verpacht veldvruchten, voor 210 gulden.

Erp. Akte 77, Op 17-7-1844, Verpachting. Jan Rooyakkers, boer te Erp, verpacht, veldvruchten, voor 72 gulden.

Erp. Akte 78, Op 18-7-1844, Verpachting. Hendricus v. Heeswijk, arbeider te Erp, verpacht veldvruchten voor 48  gulden.

Erp. Akte 79, Op 18-7-1844, Verkoop. Peter Joseph Tijssen, ambtenaar bij de Rijksbelastingen, thans te Bergeyk, verkoopt aan Matheus v.d. Looveren, bakker te Helmond,  1/3 in  huis, erf en tuin, aan de Kerkstraat, M 243 en 244,   Aangekomen bij erfenis van zijn vader : Peter Francis Tijssen, die het kocht van Gijsbertus van Gestel, op 14-2-1818, Nu verkocht voor 320 gulden. Afgebroken rond 1960.  Stond waar nu het huidige Hertog Jan plein is, tegenover het Raadhuis.

Erp. Akte 81, Op 20-7-1844, Verpachting. Theodorus Verbakel, boer te Erp, verpacht vruchten te velde, voor 77.75 gulden.

Erp. Akte 83, Op 23-7-1844, Verpachting. De firma Raaymakers, en Ramaer, fabrikanten te Helmod, verpachten, gras, voor 58,35 gulden.

Erp. Akte 84, Op 24-7-1844, Verpachting. Jan Hendrik v.d. Velden, boer te Helmond, verpacht veldvruchten, voor  98 gulden.

Erp. Akte 85, Op 25-7-1844, Verpachting. Hendrik Willem v. Grasveld,  ontvanger der domeinen, te ’s Bosch, verpacht tienden onder Boekel en Erp, voor 1950.25 gulden.

Erp. Akte 87, Op 26-7-1844, Verpachting. De kinderen  Hendricus v. Schijndel, allen te Erp, verpachten veldvruchten, voor 71.25 gulden.

Erp. Akte 88, Op 26-7-1844, Verkoop. Francis v. Berkel, leerlooier te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 54,10 gulden.

Erp. Akte 89 en 92, Op 27-7 en 2-8-1844, Openbare verkoop. Joh’s v. Berkel, schoenmaker te Erp, Joh’s Leygraaf, spekslager, te ’s Bosch, X Maria v. Berkel, en zich tevens sterkmakende voor Willem v. Berkel, schoenmaker, te Schijndel, Francis v. Berkel, schoenmaker en leerlooier te Erp. Adriaan v. Berkel, logementshouder, te Gemert, en Petronella v. Berkel, X Jacobus Hendriks, smid te Erp. willen verkopen :  een huis, erf en tuin, aan de Brug,  M 56 en 57, ( Nu in 2011, hier huis, Hezelstraat 14 ), Aangekomen bij erfenis van ouders : Willem v. Berkel, en Maria Helena Kluitmans, en hun zus, Joh’a v. Berkel, zonder beroep, en gewoond hebbende te Dongen, Verkoop aan Petrus v.d. Bosch, onderwijzer te Erp. Hij kocht het voor Arnoldus v. Hoof, bakker te Erp, voor 530 gulden.  Zie ook akte 97 en 104, in 1850.

Erp. Akte 93, Op 14-8-1844, Verpachting. Martinus Schippers, heel en vroedmeester te Erp, en Joh’s Casparus Rietman, ontvanger der belastingen te Erp, verpachten te velde staande haver, voor 75.50 gulden.

Erp. Akte 97, Op 13-9-1844, Deling tussen de kinderen van Joseph Kerkhof, en Elisabeth v.d. Ven.  Deelgenoten: Adriaan Kerkhof,  Maria Kerkhof en haar man, Jan Biemans,  Lamberdina Kerkhof, X Joh’s v. Santvoort, allen boer te Erp.  Lot 1, aan zoon Adriaan Kerkhof,   Huis, schuur, tuin en aangelag, in de Lijnse kampen,  K 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, ( Nu in 2011, hier huis, Sweenslag 18 ), verder K 84, 85, 92 en 93,  en 300,    verder bouw en weiland te Veghel, en enige vorderingen.  Een kopie  is  hier aanwezig. Huis is op 13-10-1810,  gekocht door Joseph Kerkhof.

Erp. Akte 98, Op 27-9-1844, Verkoop. Martinus Hendricus Verhoeckx, timmerman te Heusden, verkoopt roerend goed, voor 393.30 gulden.

Erp. Akte 99, Op 1-10-1844, Verkoop. Peter Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 72 gulden.

Erp. Akte 101, Op 5-10-1844, Hypotheek van 200 gulden. Joh’s Goort Welten, en zijn vrouw Francina v.d. Hurk, boer op Keldonk, leent geld van den H. Geestarmen, te Erp. Borg : bouw en hooiland in de Laren.

Erp. Akte 102, Op 21-10-1844, Hypotheek van 230 gulden. Adriaan Boudewijn v.d. Wijngaard, en zijn vrouw, Anna Maria Ottens, Catharina v. Lieshout, en Antonie v. Lieshout, allen zonder beroep te Erp,  lenen geld van Arnoldus van Veghel, opzichter bij de Waterstaat in Den Bosch. Borg: Huis, erf en bouwland, in de Kerkstraat M 213 en 214, groot 19 roei en 85 ellen, afgebroken in 1899.  Zie ordner sektie M.

Erp. Akte 110, Op 5-11-1844, Verkoop. Peter Vogels, arbeider te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 24.10 gulden.

Erp. Akte 111 en 113, Op  5-11 en 11-11-1844. Openbare verkoop. Peter Vogels, arbeider te Erp, voor zich en als gelaste van zijn broer Antonie Vogels, bakker te Tilburg, verkoopt een huisje met 2 vertrekken, tuin en bouwland , aan den Dieperskant, K  510, groot 42 roei en 33 ellen,   Aangekomen van ouders : Jan Vogels, en Maria Versteden,  verkocht aan Peter Joh’s Beekmans, boer op Keldonk, voor 165 gulden. Hij deed deze koop voor zijn broer, Dirk Joh’s Beekmans, boer op Keldonk. Stond  aan de z.g. Bankerssteegd.  In 1832, hier perceel  K 510.   Afgebroken  in .. ?.

Erp. Akte 112 en 114, Op 5-11 en 11-11-1844, Openbare verkoop. Joh’a Maria v. Berlo, X Joh’s Versteegden, boer te Uden, Marten v Berlo en Willem v. Berlo, boeren op Keldonk, Joh’a v. Berlo, X Willem Ketelaars, boer te Uden, Elisabeth v. Berlo, X Antonie Tielemans, boer in den Hoek, Lammert en Geert v. Berlo, boeren resp. op Keldonk en in den Hoek, verkopen: bouw, wei en hooiland, op Keldonk, K 34, 53, 46, 2, 530, 463, 325,  I  649, 44, 52, 3.  Aangekomen van hun ouders: Jan v. Berlo, en Sophia v.d. Tilllaar,  Voor in totaal 1392 gulden. Sommige percelen werden opgehouden.

Erp. Akte 115, Op 12-11-1844, Testament voor Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, Prelageteert aan haar 2 dochters : die bij haar inwonen, met name : Hendrica Elisabeth, en Joh’a Caspardina, ieder 2300 gulden, erfgenamen al haar kinderen.

Erp. Akte 116 en 118, Op 15-11 en 22-11-1844, Openbare verkoop. Antonetta Kweens, Wed. Cornelis Coolen, zonder beroep  op Keldonk, Adriaan Kweens, boer te Rijkevoort, Antonie Kweens, boereknecht te Lieshout, verkopen bouw en weiland, en heide in de Laren, I  23, 613, 777, 696, 705, Verder een huis, schuur, erf en tuin en aangelag op den Dieperskant, I 703 704, afgebroken,   Deze verkoop werd opgehouden.

Erp. Akte 117, Op 22-11-1844, Verkoop. Joh’a Maria v. Berlo, X Joh’s Versteegden, boer te Uden, Marten en Willem v. Berlo, boere op Keldonk, Joh’a v. Berlo, X Willem Ketelaars, boer te Uden, Elisabeth v. Berlo, X Antonie Tielemans, boer in den Hoek, Lammert v. Berlo, boer op Keldonk, en Geert v. Berlo, boer in den Hoek, verkopen : een partij eikebomenen andere bomen, voor 166,35 gulden.

Erp. Akte 119, Op 27-11-1844, Testament voor Hendrina v. Stiphout, Wed. Marten v. Rixtel,  in den Hoek, Prelageteert aan dochter Joh’a v. Rixtel, bij haar inwonend, bouw en weiland in den Hoek, en roerend goed. Erfgenamen al haar kinderen.

Erp. Akte 121, Op 6-12-1844, Verkoop. Maria Kerkhof, en haar man Jan Biemans, boer te Erp, verkopen aan Jan Abraham de Munck, notaris te Veghel, bouw en weiland te Veghel, aan de Hogen Biezen, genaamd ‘de kolk’, aangekomen bij deling op 13-9-1844, Verkoop voor 250 gulden.

Erp. Akte122, Op 6-12-1844, Verkoop. Catharina Dekkers, en haar man, Peter Meulemeesters, boer te Boekel, Petronella Dekkers, boerin te Erp, Joanna Dekkers, X Joh’s v. Lieshout, boer te Uden, en Helena Dekkers, en haar man, Dirk v.d. Broek, boer te Veghel, verkopen: roerende goederen, voor 99.55 gulden.

Erp. Akte 124, Op 11-12-1844, Verkoop. Lucas, Antonie, Adriaan, Willem en Adriana  Delisse, allen boeren te Erp, verkopen, roerende goederen, voor 472.35 gulden.

Erp. Akte 126, Op 16-12-1844, Verkoop. Albertus v.d. Wijst, particulier te Uden, verkoopt hout op stam, voor 39.70 gulden.

Erp. Akte 128, Op 23-12-1844, Verkoop. Hendrik Rietman, burgemeester te Gemert, verkoopt hout op stam, voor 230.50 gulden.

Erp. Akte 129, Op 24-12-1844, Verkoop. Hendricus v.d. Broek, particulier te Boekel, verkoopt roerend goed, voor 79.40 gulden.

Erp. Akte 130, Op 27-12-1844, Verkoop. Antonetta Kerkhof, X Antonie v.d. Velden, boer te Erp, Catharina Kerkhof, boerin te  Erp, en Antonie Kerkhof, boer te Beek en Donk, verkopen aan het gilde van Sint Ambrosius, te Erp, De ½ van bouwland in het Hurkske  I  167, Aangekomen bij erfenis van hun oom, Aart Hoogaars, 5-9-1832, Verkoop voor 100 gulden.

1845.                                                                                                                                                                                                                                                                  Erp. Akte 3, Op 9-1-1845, Verkoop. Hendrik de Jong, lid stadsbestuur ’s Bosch, verkoopt hout, voor 78.05 gulden.

Erp. Akte 7, Op 15-1-1845, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven,particulier te   ‘s Bosch, als gelaste van Anna Catharina Sophia Eveillard des Bois, grondeigenaresse te te Thorn, verkoopt hout op stam, voor 145 gulden.

Erp. Akte 9, Op 22-1-1845, Verkoop. Lucas, Antonie, Adriaan Willem en Adriana Delisse, erfgenamen van Peter Delisse, verkopen hout op stam, voor  347.90 gulden.

Erp. Akte 10, Op 24-1-1845,  Hypotheek van 500 gulden. Martinus Joh’s Bouw, en zijn vrouw, Hendrina v. Lieshout, boer te Erp, leent geld van Adrianus v. Schijndel, koopman te Dinther, Borg: bouw en hooiland, op de Morsehoef.

Erp. Akte 19, Op 18-2-1845, Hypotheek van 100  gulden. Hubertus v.d. Wijngaard, timmerman, te Erp, leent geld van Joh’a Rutgera Hiebendaal, Wed. Cornelis Rietman, grondeigenaresse te Erp. Borg : Huis, erf, tuin en bouwland, aan de Kerkstraat, M 229 en 230, groot 9 roei en 70 ellen,  en bouwland, M 232 en 233.  Afgebroken in 1896, ten behoeve uitbreiding klooster. Stond achter de kerk in tuin van Simeonshof.

Erp. Akte 22, Op 19-2-1845, Testament voor Catharina v.d. Biggelaar, zonder beroep te Erp, Erfgenamen zijn haar broers en zussen, Matheus, Lucas, Willem, Joh’s, Antonius, Joh’a Maria, Petronella, en de kinderen van wijlen hun zus Joh’a v.d. Biggelaar, en Hendricus v. Haandel. Benoemt tot executeur: zwager: Willem v.d. Pas.

Erp. Akte 24 en 31, Op 22-2 en 1-3-1845, Openbare verkoop. Jan Jacob Asselberghs, molenaar te Loobeek onder Venraay, als gelaste van zijn vader Andries Victor Asselberghs, molenaar te Loobeek bij Venraay, verkopen een huis, schop, erf en tuin, aan de Brug, M 66 en 67,  Aangekomen bij koop van Francis Asselberghs, en diens vrouw, Wilhelmina Gijsbers, voor notaris v. Crimpen, te Holthees, op 30-9-1837. De verkoop werd opgehouden. Bijgevoegd is een volmacht die opgesteld is te Venraay door burgemeester Verblakt. Nu in 2011, hier ongeveer, huis, Brugstraat 18.

Erp. Akte 26, Op 25-2-1845, Verkoop. Peter Meulemeesters, boer te Boekel, Petronella Dekkers, zonder beroep te Erp, Joh’s v. Lieshout, boer te Uden, Dirk v.d. Broek, boer te Veghel, erven van Joh’s Dekkers. Verkopen roerende goederen, voor 203.75 gulden.

Erp. Akte 27, Op 28-2-1845, Verkoop. Lucas, Antonie, Adriaan, Willem en Adriana Delisse, erfgename van Peter Delisse, verkopen roerende goederen voor 201.62 gulden.

Erp. Akte 28, Op 1-3-1845, Verkoop. Het Rooms Katholiek kerkbestuur van Erp, bestaande uit Petrus v.d. Zanden, pastoor, Cornelis v. Haandel, tabaksnijder, Willem v.d. Berg, burgemeester, Willem v.d. Pas, partculier, en Willem v.d. Tillaart, boer, verkopen brandhout, ribben en schalen, ( van afbraak kerk ?  ),  voor 104.35 gulden.

Erp. Akte 29, Op 1-3-1845, Verkoop. Piet Ottens, metselaar te Erp,  verkoopt roerend goed, voor  117 gulden.

Erp. Akte 30, Op 1-3-1845, Hypotheek van 400 gulden. Joh’s Peter Biemans, en zijn vrouw, Joh’a Welten, boer te Erp, lenen geld van Willem Gerbrandts, grondeigenaar te Veghel, Borg : Huis, I  200 en 201, erf, bouw  en weiland in het Hurkske.en weiland aan den Boerdonksen Dijk.   Nu in 2011, hier huis, Hurkske 26.

Erp. Akte  33, Op 3-3-1845, Verkoop. Maria Schey, Wed. Joh’s Boerdonk, grondeigenaresse te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 189.05 gulden.

Erp. Akte  36, Op 7-3-1845, Deling tussen de kinderen van Hendrik Tielemans, en Maria v. Roosalen.  Deelgenoten : Hendrik en  Antonie Tielemans, Lamberdina Tielemans, X  Wilbert Kerkhof, Geertrui Tielemans, X Geert v. Berlo,  en Willem Tielemans willen gaan delen. Lot 1,  aan Wilbert Kerkhof,  X  Lamberdina, dochter.  Huis, erf, tuin en aangelag, in den Hoek,  E 342, 343, 344,  Nu in 2011, hier ongeveer huis, Kempkesweg 9.  Toebedeeld aan Gerit v. Berlo, X Geertrui, dochter, Huis in den Hoek, E 347, 348, en 349,  Nu in 2011, hier huis Boterweg 32.   Kopie  aanwezig.

Uden. Akte 40, Op 8-3-1845, Deling tussen de kinderen Hendrik v. Lankveld, ( X Erp 22-2-1789 ), en Maria Lucas v.d. Bergh. Toebedeeld aan Peter v. Lankveld, 2 huizen te Boekel, verder hooiland te Erp, C 70, in de Hoge Gooren, en hooiland,  D  252.  Toebedeeld aan Joh’s v. Boxtel, X Maria v. Lankveld, 2 huizen te Uden.

Erp. Akte 37, Op 10-3-1845, Verkoop. Petronella Leurs, vrouw van Peter Goorts,  Maria Leurs, Arnoldina Leurs, allen boer te Erp, en Piet Leurs, boereknecht te Veghel, verkopen aan hun broer Willem Leurs, boereknecht te Erp, 4/5 deel in bouwland, op het Looyeind, D 364, 373.    Hen aangekomen van hun ouders: Leonardus Leurs, en Jenne Maria Bekkers. Verkoop  voor  100 gulden.

Uden. Akte 56, Op 29-3-1845, Inventaris bij de fam. v.d. Linden, te Uden. O.a. 1/8  in  D 657.

Erp. Akte 40, Op 5-4-1845, Verkoop. Joh’a Donkers, X Joh’s Puskens, wever te Gemert, verkoopt aan Jan Donkers, haar broer, knecht te St. Oedenrode, en Leendert Donkers, schoenmaker te Erp, 1/3 in weiland, in de Roost, I  769, 9 roei,    Aangekomen bij koop van de kinderen Joh’s Smits, op  21-9-1833, Verkoop voor 15 gulden.

Erp. Akte 41, Op 9-4-1845, Hypotheek van 500 gulden. Hendrien, Joh’s, Petrus, Willem, Lambertus, Hendricus, en Joh’a Verbruggen, allen boer te Erp, lenen geld van Adriaan v.d. Zanden, klompenmaker te Erp. Borg : Huis, erf, tuin en aangelag, op het Looyeind.  D 349, 350, 351 en 352. Verder de percelen,  D 326, 341 en 342, 354.  Afgebroken in 1917.

Erp. Akte 42, Op 9-4-1845, Verkoop. Het R. K. kerkbestuur van Erp, zie hierboven, verkoopt de afbraak van de oude noodkerk, voor 493.70 gulden.

Erp. Akte 43, Op 12-4-1845, Testament voor Nicolaas v.d. Velden, zonder beroep.  Erfgenaam werd: zijn broer, Christiaan v.d. Velden.   Roerend  en onroerend goed.

Erp. Akte 44, Op 14-4-1845, Inventaris. Joachim v. Liebergen, olieslager te Erp, Aart v.d. Nieuwenhuyzen, boer te Veghel, als voogd over de kinderen van wijlen Peter v.d. Aa + ,  ( X Erp ), en wijlen Joh’a v.d. Nieuwenhuyzen, laatst vrouw van voornoemde v. Liebergen, Met name: Hendricus, 20 jaar,  en Barbara v.d. Aa, 19 jaar,  Lambertus v.d. Crommenakker, boer te Boekel, is toeziend voogd. Huis op de Veluwe,  D 599, 708 en 709, groot 43 roei en 70 ellen, verder  ¾ in  de percelen, D 612, 616,  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.  Dit huis was gebouwdkort na 1832, op de percelenD598, 600.    Later weer afgebroken rond 1895.

Erp. Akte 45, Op 15-4-1845, Verkoop door dezelfde personen uit de vorig akte, verkopen roerende goederen, voor 170.20 gulden.

Erp. Akte 46, Op 23-4-1845, Hypotheek van 500 gulden. Joh’a Maria Kerkhof, Wed. Dirk Versteegden, boerin op Boerdonk, leent geld van Anna Maria Schey, Wed. Francis Manders, grondeigenaresse te Veghel. Borg : bouw, wei en hooiland, op Boerdonk, G 237, 238 en 239, 254, 257, 328 en 329, H 47 en 48, 52, 85, 108, 117 en I  742.

Erp. Akte 50, Op 15-5-1845, Verkoop. Adriaan Geert v.d. Wijngaard, timmerman, en zijn vrouw, Anna Maria Caris, verkopen aan Martinus Schippers, heel en vroedmeester te Erp, huis, erf, tuin en bouwland, aan de Brug, M 331 en 332, groot 9 roei, en deel van M 380, 6 roei, Dit huis is na 1832, gebouwd op perceel M 195, Nu in 2011, hier ongeveer huis op  Hezelstraat 1 en 3. ( huis, vroeger Maasakkers ). Aangekomen bij koop op 29-7-1837, bij koop van Peter Hanegraaf, op 3-4-1834, Verkoop voor 900 gulden.

Erp. Akte 51, Op 16-5-1845, Verkoop.  Joh’s Goorts, boer te Erp, verkoopt aan Joh’s v.d. Aa, boer te Erp, bouwland aan het Lankveld, L 160,  Hem aangekomen bij deling op 9-3-1844. Verkoop voor 200 gulden.

Erp. Akte 60, Op 13-6-1845, Verkoop. Willem v.d. Pas, als executeur in den boedel van Catharina v.d. Biggelaar, verkoopt roerende goederen, voor 102.45 gulden.

Erp. Akte 63, Op 16-6-1845, Testament. Willem Leendert v. Lieshout, grondeigenaar te Erp, Legaat aan zijn vrouw: Catharina Kerkhof, alle roerende goederen,  aan den armen van Erp, 100 gulden, Erfgenamen voor 4/6  deel, zijn zus, Petronella v. Lieshout, en haar man, Joh’s v. Duynhoven, kuiper te Erp,  voor 1/6 deel aan zijn halfbroer, Joh’s Antonie Koolen, X Hendrina Bouw, boer op Kedonk, voor 1/6 deel aan de kinderen van wijlen Hendricus v.d. Zanden, en wijlen zijn halfzus Helena Koolen, Legateert aan zijn vrouw, het vruchtgebruik van het onroerend goed.

Erp. Akte 64, Op 16-6-1845, Testament voor Catharina Kerkhof, vrouw van Willem Leendert v. Lieshout, Legaat aan haar man, alle roerende goederen. Aan den armen te Erp, 100 gulden. Erfgenamen voor 5-12 deel, haar broer, Joh’s Kerkhof, dagloner te Schijndel, voor 2/5 deel aan haar zus, Adriana Kerkhof, vrouw van Poulus Swinkels, boer te Nuenen, en 2/12 deel aan haar halfzus, Antonetta Kerkhof, X Willem v.d. Berg, burgemeester te Erp. Legateert aan haar man, het vruchtgebruik van alle onroerend goed.

Erp. Akte 69, Op 25-6-1845, Verpachting. Joh’s Lamers, priester te Boekel, en Lammert v. Berlo, boer te Erp, verpachten op Keldonk, te , velde staan gras, voor 176 gulden.

Erp. Akte 70, Op 27-6-1845, Verpachting. Hendrik de Jong, lid stadsbestuur te ’s Bosch, verpacht te velde staand gras, voor 402.25 gulden.

Erp. Akte 72, Op  28-6-1845, Verpachting. Hendrik de Jong, lid stadsbestuur te ’s Bosch, verpacht te velde staand gras, voor 22.75 gulden.

Erp. Akte 73, Op 28-6-1845. Verpachting. Joh’s Hijmon Hogaars, boer, en Willem Hurkmans, boereknecht, en Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, allen te Erp, verpachten : gras te velde, voor 138.25 gulden.

Erp. Akte 75, Op 3-7-1845, Verkoop. Antonie v.d. Wal, zonder beroep te Erp, verkoopt aan Leendert v. Denken, klompenmaker te Erp, 1/10 deel in bouwvallig huisje, erf, hof en bouwland, in de straat, M 47, 48 en 97. Hem aangekomen van zijn moeder Maria Leytens,  Verkoop voor 25 gulden. Nu in 2011, hier huizen, Hezelstraat 8 .

Erp. Akte 83, Op 14-7-1845, Verkoop. Nicolaas v.d. Velden, boer te Erp, verkoopt aan zijn broer, Christiaan v.d. Velden, boer op Keldonk, bouw en hooiland, aan den Dieperskant, K 489, en I  734, 804 en 91. Hem aangekomen bij deling te Gemert op 10-2-1837, Verkoop voor 300 gulden.

Erp. Akte 84, Op 15-7-1845, Verpachting. Peter Meulenmeesters, boer te Boekel,  Petronella Dekkers, particulier te Erp, Joh’s v. Lieshout, boer te Uden, en Dirk v.d. Broek, boer te Veghel, verpachten te Erp, te velde staande vruchten, voor 198.75 gulden.

Erp. Akte 89, Op 23-7-1845, Verpachting. De firma Raymakers en Ramaer, fabrikanten te Helmond, verpachten, te Erp, te velde staan gras, voor 340.50 gulden.

Erp. Akte 90, Op  23-7-1845, Verpachting, Peter Joh’s Beekmans, boer op Keldonk, verpachten veldvrchten, voor 71 gulden.

Erp. Akte 100, Op 30-9-1845, Verkoop. Peter Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt een paard, voor 55 gulden.

Erp. Akte 106, Op 29-10-1845, Verkoop. Mechelina v. Dommelen, vrouw van Nicolaas v. Kilsdonk, boer te Beek en Donk, Joh’a v. Dommelen, Wed. Dirk Jansen, boerin te Beek en Donk, Antonetta v. Dommelen, Wed. Jan v. Lankveld, boerin te Boekel, en Martinus v.d. Bosch, boer te Erp, verkopen aan Willem v.d. Akker, boer op Boerdonk, bouwland op , boer  ,op Boerdonk, H 109, Hen aangekomen bij erfenis van wijlen hun zuster en tante Hendrina v. Dommelen, overleden te Boekel,  Verkoop voor 130 gulden.

Erp. Akte 105 en 107, Op 22-10 en 29-10-1845, Openbare verkoop.  Geertruida Schepers, Wed. Adriaan Kerkhof, winkelierster, te Erp, Maria Schepers, Wed. Joh’s v. Hoof, winkelierster te Veghel, Helena Schepers, vrouw van Willem Timmers, boer te Boekel, verkopen, een huis, schuur, bakhuis, bouw en weiland, op Boerdonk, G 174, 175, 176 en 177, samen 62 roei en 82 ellen. Nu in 2011, hier huis, Kapelstraat 8, te Boerdonk. Verkocht aan Petrus v.d. Rijdt, boer op Boerdonk, voor 780 gulden, Kopie  aanwezig.

Erp. Akte 108, Op 1-11-1845, Verkoop. Joh’a Ottens, Wed. Marten v. Melis, zonder beroep, te Erp, Jacobus v. Melis, kleermaker te Erp, Joh’s v. Melis, zonder beroep te Uden, Cornelis v. Melis, kleermaker te Erp, Joh’a v. Melis, vrouw van Lambertus v. Kilsdonk, rademaker te Erp, Antonetta v. Melis, vrouw van Antonius Constant, kleermaker te Gemert, Lamberdina v. Melis, zonder beroep te Erp, Arnoldus v. Melis, smid te ‘s Bosch, verkopen aan Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, grondeigenaresse te Erp, bouw en weiland, L 170,  genaamt ‘ Beeringsbeempje nabij de Steengraaf. Verkocht voor 200 gulden.

Erp. Akte 110, Op 12-11-1845, Verkoop. Joh’s Kweens, arbeider te Erp, verkoopt aan Willem Marten Timmers, boer op Keldonk, deel in bouw en weiland op Keldonk, K 613, 614, en 615, groot 98 roei  en 60 ellen. Is afgepaald. Verkocht voor 70 gulden. Aangekomen bij koop van zijn zuster Helena Kweens, op 12-6-1844.

Erp. Akte 113, Op 26-11-1845, Verkoop. Hendrik de Jong, lid stadsbestuur te ’s Bosch, verkoopt eikebomen op de Schild, voor 332.25 gulden.

Erp. Akte  114 en 116,  Op 27-11 en 4-12-1845, Openbare verkoop. Akte vastgehecht aan akte 45/50 van 1846. Zie ook Akte 28, in 1843. Gerrit v. Lieshout en Anna Maria v. Lieshout, X Peter v. Lankveld allen te Gemert, verkoop van huis in den Hoek, E 62, 65 en 66, en een aantal losse percelen. Deze verkoop werd opgehouden. Later verkocht, zie Akte 50, in 1846, dit huis is dan in 1846 afgebroken.

Erp. Akte 115, Op 2-12-1845, Geertruida Schepers, Wed. Adriaan Kerkhof , winkelierster te Erp, Maria Schepers, Wed. Joh’s v. Hoof, winkelierster te Veghel, Helena Schepers, vrouw van Willem Timmers, boer te Boekel, verkopen bomen, voor 411 gulden.

Erp. Akte 117, Op 10-12-1845, Verkoop. Anna Maria v. Haandel, en haar man, Dirk v.d. Boogaard, kuiper te Beek en Donk, verkoopt aan Geert Lourens v.d. Tillaar, boer in den Hoek, bouwland in den Hoek, E 262,   Aangekomen uit erfenis van grootvader Hendrik v. Santvoort, bij deling op 16-11-1841. Verkoop voor 310 gulden.

Erp. Akte 120 en 126, Op 11-12 en 18-12-1845, Openbare verkoop. Antonie v.d. Berg, grondeigenaar te Erp, verkoopt  bouw en wei en hooiland, aan het Looyeind, D 39 en 42, aan Gijsbert Linders, verder D 425 en 426, aan Peter v. Berlo, verder D 371, aan Joh’s Verbruggen, 367 en 368, aan Cornelis v.d. Biggelaar, verder 1/6 in E 384, op Hongerdonk.   Hem aangekomen van zijn vader, Joh’s v.d. Berg. Verkoop voor 1327 gulden.

Erp. Akte 121, Op 12-12-1845, Verkoop. Willem v. Santvoort, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 259.55 gulden.

Erp. Akte 122, Op 13-12-1845, Inventaris. Geertruida v.d. Biggelaar, Wed. Joh’s v. Duynhoven, boerin op Boerdonk, Margaretha v. Duynhoven, Wed. Joh’s v.d. Putten, zonder  v.d. Elsen, boer te Erp, verks,ynhoven, zonder beroep te Erp,  Francina v. Duynhoven, vrouw van Mathijs Swinkels, boer te Lieshout, Maria v. Duynhoven, vrouw van Cornelis Tielemans, boer te Boekel, Lucas v. Duynhoven, boer op Boerdonk, voor zich en als bewindvoerder over Joh’s en Antonie v. Duynhoven, boeren te Erp, Joh’a v. Duynhoven, vrouw Mathijs v. Rooy, boer op Boerdonk, laten ten sterfhuize van Joh’s v. Duynhoven, een inventaris opmaken.  Kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 123, Op 15-12-1845, Verkoop. Geertruida v.d. Biggelaar, Wed. Joh’s v. Duynhoven, boerin te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 438.75 gulden.

Erp. Akte 127, Op 19-12-1845, Verkoop. Christiaan v. Stiphout, grondeigenaar te Erp, verkoopt roerend goed, voor 299 gulden.

Erp. Akte 128, Op 20-12-1845, Verklaring. Joh’s v.d. Berg, trappist in het klooster van Saint Six, te West-Vleteren, in West-Vlaanderen, geeft volmacht aan zijn broer, Adriaan v.d. Berg, boer te Erp.

Erp. Akte 132, Op 27-12-1845, Verkoop. Petrus Josephus Tijssens, ambtenaar ’s Rijksbelastingen, te Hilvarenbeek, verkoopt aan Willem v. Lieshout, grondeigenaar te Erp, bouwland op het Looyeind. Aangekomen bij deling op 14-8-1843. Verkoop voor 130 gulden.

Erp. Akte 133, Op 27-12-1845, Deling tussen de kinderen van Joh’s v. Berlo, ( X Erp  ), en Sophia v.d. Tillaar. Deelgenoten: Joh’a Maria v. Berlo, vrouw van Joh’s Versteegden, boer te Uden, Marten en Willem v. Berlo,  boeren op Keldonk,   Joh’a  v. Berlo, vrouw van Willem Ketelaars, boer te Uden, Elisabeth v. Berlo, vrouw van Antonie Tielemans, boer op Heuvelberg, Lammert v. Berlo, boer op Keldonk, Geert v. Berlo, boer in den Hoek.              Lot 1, aan zoon Willem v. Berlo,  huis, schuurtje, bakhuis, tuin en aangelag op Keldonk, K 333, 334, 345, 346, 347, 348, 349, 350,   verder vorderingen en contanten. Kopie  aanwezig.  Zie ook volgende akte. Nu in 2011, hier de huizen, Oudestraat 23 en 25.

Erp. Akte 134, Op 29-12-1845, Hypotheek van 1500 gulden. Willem v. Berlo, en zijn vrouw Marianna v. Schijndel,  boer  op Keldonk, lenen geld van Joh’s v.d. Zanden, koopman te Veghel. Borg: Huis enz, op Keldonk, K 348.   ( zie vorige akte )

1846.                                                                                                                    Erp. Akte 2, Op 3-1-1846, Verkoop. Ardina v. Hoof, zonder beroep te Erp, verkoopt aan Adriaan Geert v.d. Wijngaard, timmerman te Erp, een huisje, erf en tuin, aan de Kerkstraat, M 290 en 291, groot  4 roei 20 ellen.  Aangekomen van haar vader, Peter v. Hoof, Verkoop voor 150 gulden. Werd kort na 1832, gebouwd op perceel M 240. Stond opzij van de kerk. Laatste bewoner was Gerard Barten.

Erp. Akte 3, Op 7-1-1846, Verkoop. Marten Vermeulen, zonder beroep te Erp, verkoopt aan Hendricus v.d. Steen, boer te Erp, de erfenis op de onroerende goederen met de daarbij behorende verplichtingen welke  de verkoper zijn aangekomen uit de nalatenschap van Maria v.d. Laar, boerin te Erp, volgens beschikking 10-6-1825, voor notaris v.d. Werk, en van Joh’a Maria v.d. Laar, boerin te Erp, volgens beschikking 7-3-1832, voor notaris v.d. Werk. Het betreft de blote eigendom, daar het vruchtgebruik  wordt genoten door Willem v.d. Velden,  boer op den Dijk, en Antonie Kuypers, ook boer op den Dijk. Verkocht voor 1000 gulden, Het gaat om bouw en weiland,

Erp. Akte 4, Op 15-1-1846, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’ s Bosch, verkoopt op de Hamse hoeve, hout op stam, voor 359.65 gulden.

Erp. Akte 5, Op 16-1-1846, Verkoop. Peter Joh’s Beekmans, boer op Keldonk, verkoopt aan Joh’s Casparus Rietman, ontvanger der belastingen, te Erp, bouwland op den Dieperskant, I  765, groot 22 roei en 20 ellen. Hem aangekomen bij koop van Hendricus v.d. Velden, op 2-7-1844. Verkocht voor 50 gulden. De verkoper houd het recht van wederkoop gedurende 3 jaar, voor dezelfde prijs.

Erp. Akte 6 en 7, Op 17-1-1846, Testamenten voor  Adriaan Joseph Kerkhof en zijn vrouw, Antonetta Verhoeven, alles aan elkaar.

Erp. Akte 8, Op 20-1-1846, Verkoop. Peter v. Lankveld en Martinus Bouw, boeren te Erp, en Dirk v.d. Elsen, boer te Erp, verkopen hout op stam, voor 112.15 gulden.

Erp. Akte 9, Op 21-1-1846, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v. d. Werk, grond-eigenaresse  te  Erp, verkoopt in het Goor, hout op stam, voor 157.20 gulden.

Erp. Akte 13, Op 28-1-1846, Verkoop. Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, grondeigenaresse te Erp, verkoopt in den Hoek, hout op stam, voor 51.15 gulden.

Erp. Akte 14, Op 28-1-1846, Verkoop. Willem v.d. Biggelaar, brouwer te Erp, en Gerrit v. Lieshout, boer te Erp, verkopen in den Hoek, hout op stam, voor 105.75 gulden.

Erp. Akte 15, Op 29-1-1846, Verkoop. Adriaan v. Riemsdijk, grondeigenaar te Maastricht, verkoopt hout op stam, voor 168.60 gulden.

Erp. Akte 17, Op 2-2-1846, Verkoop. Francijna Vriens, zonder beroep, Hendricus Vriens, boer, Gerardus Vriends, boereknecht, allen te Erp, en Geertruida Vriends, dienstbode te Schijndel, verkopen aan Willem v.d. Heyden, boer op den Dijk,  4/5 deel in bouwland, L 308, aan het Langveld,  waarvan 1/5 deel toebehoort  aan Peter Vriends. Het geheel is groot 49 roei en 30 ellen. Hen aangekomen van hun vader, Cornelis Vriends. Verkoop voor 200 gulden.

Erp. Akte 18, Op 2-2-1846, Verkoop. Francijna Vriends, zonder beroep, Gerardus Vriends, boereknecht, beiden te Erp, en Geertruida Vriends, dienstbode te Schijndel,  verkopen aan Hendricus Vriends, boer te Erp. 3/5 deel in huisje, erf en bouwland, L 309, groot 94 ellen en 8 roei, en deel van L 308. Is afgepaald. Hen aangekomen van hun vader, Cornelis Vriens. Verkoop voor 100 gulden. Dit  huisje is afgebroken rond 1894.

Erp. Akte 27, Op 23-2-1846, Verkoop. Christiaan v. Stiphout,  grondeigenaar te Erp, verkoopt roerend goed, voor 139.95 gulden.

Erp. Akte 33, Op 16-3-1846, Testament voor Petronella Hendriks, ( + Erp 9-2-1848 ),  vrouw van Gerardus Mulders, zonder beroep te Erp. Benoemt haar man tot erfgenaam van alle roerende en onroerende goederen.

Erp. Akte 38, Op 19-3-1846, Verkoop. Hendricus Jan v. Dommelen, Leendert Jan v. Dommelen, Francijna v. Dommelen, X  Marten Hurkmans, en Maria v. Dommelen, X Willem Smits, allen boeren te Erp, verkopen aan Jan Arnoldus Biemans, boer op Boerdonk, bouw en weiland, in de Laren, I  454, Hen aangekomen bij erfenis van ouders: Jan v. Dommelen, en Wilhelmina v. Haandel.  Verkoop voor 400  gulden.                                                                                  

 Erp. Akte 39, Op 20-3-1846, Verkoop. Willem v. Santvoort, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 151.60 gulden.

Erp. Akte 40, Op 20-3-1846, Verkoop. De Wed. Hendricus Beelen, koopvrouw in stenen te Nederweert, verkoopt aan de brug over de Zuid Willemsvaart, stenen  voor  33.60 gulden.

Erp. Akte 41, Op 21-3-1846, Verkoop. Antonie Kuypers, zonder beroep te Erp, verkoopt aan Antonie Hymon Kuypers, boer te Erp, 1/3 deel in huis, bakhuis, turfschop, tuin en aangelag op de Veluwe, D 589, 590, 591 en 593, ( Nu in 2011, hier huis, Veluwe 16 ), verder hooi en weiland, o.a. 1/3 in  D 626, 627, 628, 630, 639, 641, 653, I  173,  L 310, 313 en 320.  Hem aangekomen van zijn vader Marten Aart Kuypers. Verkoop voor 1200 gulden. Kopie  aanwezig. 

Erp. Akte 42, Op 1-4-1846, Verkoop. Willem v. Lieshout, particulier te Erp, en Egidius Boerdonk, molenaar, beiden te Erp, verkopen roerende goederen, voor 154.05 gulden.

Erp. Akte 45 en 50, Op 16-4 en 23-4-1846, Openbare verkoop. Gerrit v. Lieshout, boer te Erp, Anna Maria v. Lieshout, ( X Erp 25-2-1843 ) ,  Peter v. Lankveld, boer te Gemert, verkopen een huis, schuur, erf, tuin en aangelag in den Hoek, E 62, 65, 66, Werd in 1845, verkocht aan Hendricus Jan v. Dommelen.   Er ontstonden betalingsproblemen, nu wordt het verkocht aan Antonie Schepers, boer te Erp, voor 685 gulden.   Dit huis werd gesloopt  begin 1846. Zie ook akte 114 en 116, in 1845, en akte 28, in 1843,  De verkopers waren dit huis aangekomen van hun ouders: Joh’s v. Lieshout, en Francina v. Santvoort.

Erp. Akte 49, Op 22-4-1846, Verkoop. De gezamelijke erfgenamen van Maria Schepers, boeren te Erp, verkopen hout op stam, voor 459.35 gulden.

Erp. Akte 66, Op 12-5-1846, Deling tussen de kinderen van Jan v. Duynhoven. Deelgenoten : Geertruida v.d. Biggelaar, Wed. Joh’s v. Duynhoven, zonder beroep te Erp, Margaretha v. Duynhoven, Wed. Joh’s v.d. Putten, zonder beroep te Erp, Francijna v. Duynhoven, X  Mathijs Swinkels, boer te Lieshout, Maria v. Duynhoven, X Cornelis Tielemans, boer te Boekel, Lucas v. Duynhoven, boer te Erp, voor zich en als curator over Joh’s v. Duynhoven, in bijwezen van Willem v.d. Biggelaar, boer te Deurne, als toeziende curator, Antonie v. Duynhoven, boer te Erp, Joh’a v. Duynhoven, X Mathijs v. Rooy, boer op Boerdonk.  Zij allen willen delen.  Toebedeeld  aan Lucas v. Duynhoven,  Huis, schop, tuin en aangelag op Boerdonk, G 178, 179, 180 en 181. Nu in 2011, hier huis  Pastoor v. Schijndelstraat 26, op hoek met Hospesstraatje.   verder schuldvorderingen en kontanten. Een kopie is  aanwezig. Zie ook inventaris, Akte 122, op  13-12-1845.

Erp. Akte  68 en 70, Op 15-5 en 22-5-1846. Openbare verkoop. Willem Dirk Scheepers, boer te Gemert, Margo Scheepers, X Hendrik Maas, boer te Erp, Catharina Scheepers, X Joh’s v.d. Hurk, boer te Erp, Francijna Scheepers, X Andries Maas, boer te Beek en Donk, Dirk Antonie v.d. Akker, boer te Boerdonk, Willem Antonie v. d. Akker, boer  te Beek en Donk, en Margo v.d. Akker, X  Poulus v.d. Putten, boer op Boerdonk, verkopen vele losse percelen, o.a. bouw, wei en hooiland op Boerdonk, G 115, 129, 131, 132, H 67, 140, 150,  B 17, 33, C 5, 9, 4, 35.    Aangekomen bij erfenis van Maria Scheepers, ingevolge testament voor schepenen van Erp op 30-9-1803.

Erp. Akte 69, Op 19-5-1846, Verkoop. Martinus v. Schijndel, zonder beroep te Erp, en Leonardus v. Schijndel, bakker te Erp, verkopen aan broers en zussen, Willem, bakker, Anna , Maria, en Hendrina v. Schijndel, beiden zonder beroep, allen te Erp, roerend goed voor 100 gulden.

Erp. Akte 72, Op 27-5-1846, Verkoop. Belia Keijzers, Wed. Efrahim Goudsmits, te Erp, verkoopt roerend goed, voor 119.20 gulden.

Erp. Akte 75, Op 28-5-1846, Verkoop. Antonie Smits, boer te Nistelrode, verkoopt aan Mathijs v. Rooy, boer op Boerdonk, huisje, erf, tuin, bouwland en bleekveld op Boerdonk,   G 214, 216, 217 en 218.  ( Nu in 2011, hier huis, Pastoor v. Schijndelstraat 4 of 6 ), verder een werf of bleekveld, G  246.  Hem aangekomen bij deling Akte 36 in 1834, van zijn ouders, Joh’s Smits, en Hendrina v. Rixtel, Verkoop voor 1000 gulden. Een kopie is  aanwezig. Zie ook Akte 176 en 184, in 1850.

Erp. Akte 77, Op 6-6-1846, Verkoop. Gerrit v. Lieshout, boer te Erp, en Peter v. Lankveld, boer te Boekel, verkopen afbraak van een huis, voor 281.55 gulden.

Gemert. Akte 29, Op 10-6-1846, Hypotheek van 200 gulden. Dirk v.d. Acker, boer op Boerdonk, leent geld van Peter v.d. Acker, te Gemert. Borg : huis op Boerdonk.

Erp. Akte 81, Op 17-6-1846, Verpachting. Arnoldus Oppers, koopman te Veghel, en Joh’s Casparus Rietman, ontvanger der belastingen te Erp, verkopen te velde staan gras, voor 90 gulden.

Erp. Akte 82, Op 17-6-1846, Verpachting. Joh’s Lamers, priester te Boekel, Laurens v. Berlo, boer te Boekel, en Christiaan Bouw, timmerman, verpachten gras te velde voor 139-75 gulden.

Erp. Akte 83, Op 18-6-1846, Verpachting. Cornelis de Loecker, houtvester te Vucht, Cornelis v.d. Rijt, koopman te ’s Bosch, Ana Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, te Erp,  en den armen te Boekel,  verpachten gras te velde voor 236.25 gulden.

Erp. Akte 84, Op 19-6-1846, Verpachting. Cornelis de Loecker, houtvaster te Vucht, verpacht gras te velde, voor 186.75 gulden.

Erp. Akte 85, Op 19-6-1846, Verpachting. De Wed. Joh’s Hymon Hoogaars, boerin, en Anna Rietman, Wed. Bastiaan v.d. Werk, verpachten gras te velde, voor 77.50 gulden.

Erp. Akte 86, Op 26-6-1846, Verpachting. Maria Theresia Phillippina Dubbelins, douariere Josephus Franciscus de Kuyper, grondeigenaresse te Veghel, verpacht gras te velde, voor 104 gulden.

Erp. Akte 88, Op 27-6-1846, Hypotheek van 450 gulden. Antonie Scheepers, boer te Erp, leent geld van Adriaan v.d. Zanden, klompenmaker te Erp. Borg : bouwland in den Hoek.

Erp. Akte 91, Op 1-7-1846, Verpachting. De firma Raymakers en Ramaer, fabrikanten te Helmond, verpachten gras te velde en hout op stam, voor 322 gulden.

Erp. Akte 95, Op 8-7-1846, Hendrik Willem v. Grasveld, ontvanger der Domijnen, te ’s Bosch, verpacht korentienden van Erp en Boekel, voor 4254.10 gulden.

Erp. Akte 96, Op 9-7-1846, Verpachting. Willem v. Santvoort, boer te Erp, verpacht graan te velde, voor 172.75 gulden.

Erp.Akte 110, Op 27-7-1846, Verkoop. Leonardus Fleskens, koperslager te Erp, verkoopt roerend goed, voor 65.05 gulden.

Erp. Akte 114, Op 14-8-1846, Verkoop. Helena v.d. Berg, Wed. Nicolaas  v.d. Velden, Antonie v.d. Velden, Joh’s v.d. Velden, Joh’a v.d. Velden, X Leendert Koolen, allen boeren te Erp, verkopen aan Martinus v.d. Bosch, X Antonetta v.d. Velden, boer op Keldonk, huis, schuur, bakhuis, tuin en aangelag op Keldonk, I  30, 31, 32, 33, 34, 35, Verder I  9 en 10, 13 en 14, 25, 383, 385, 721, K 419, 464, 2/5 deel van I  1. Op de plek van bovengenoemd huis, nu in 2011, woonboerderij,op hoek  Hackerom 1  en Antoniusstraat 43.  Aangekomen van wijlen Nicolaas v.d. Velden. Verkocht voor 1800 gulden.  Een kopie is aanwezig.

Erp. Akte 115, Op 14-8-1846, Verkoop. Antonie, Joh’s, en Joh’a v.d. Velden, X M, Leendert Koolen,  allen boer, verkopen aan Martinus v.d. Bosch, X Erp 23-6-1833, met Antonetta v.d. Velden, dochter. Boer op Keldonk, weiland in Leek te Beek en Donk. Aangekomen van vader Nicolaas v.d. Velden.

Erp. Akte 116, Op 14-8-1846, Verkoop. Laurens Lankers, ook genaamt v.d. Broek, wever te Keldonk, verkoopt aan Caspar Brugmans, boer op den Dieperskant, weiland op den Dieperskant,  I  665. Hem aangekomen bij koop, voor notaris Jan Abraham de Munck, te Veghel op 16-2-1846, Verkoop voor 30 gulden.

Erp. Akte 119, Op 9-9-1846, Verpachting. Firma Raymakers, en Ramaer, fabrikanten te Helmond, verpachten gras te velde, voor 53.50 gulden.

Erp. Akte 120 en 121, Op 10-9 en 17-9-1846, Openbare verkoop. Antonius v.d. Velden, wever te Erp, verkoopt een huisje, erf en tuin, D 681, aan de Wasaa, In 1832, hier huis op D 307. Nu in 2011, hier winkelpand, Wasaa 1 en 3.  Hem aangekomen voor notaris Smits, te Gemert, op 6-7-1838, Verkoop werd opgehouden.

Erp. Akte 125, Op 29-9-1846, Verkoop. Peter Kuypers, koopman te Helmond, verkoopt paarden, voor 124 gulden.

Erp. Akte 126, Op 5-10-1846, Hypotheek van 1100 gulden. Mathijs v. Rooy, en zijn vrouw, Joh’a v. Duynhoven, boer op Boerdonk, leent geld van Antonie v. Duynhoven, boer. Borg : huis, erf, tuin en aangelag op Boerdonk, G  214,  215, 217 en 218.    Zie ook Akte 75, in 1846. Een kopie is hier aanwezig. Nu in 2011, hier huis, Pastoor v. Schijndelstraat 4 of 6 .

Erp. Akte 127, Op 17-10-1846, Verkoop. Joh’s Jan v.d. Berg, boer te Erp, verkoopt aan Joh’s Hendrik Docters v. Leeuwen, ingenieur Rijkswaterstaat, te Gorinchem, een perceel hei,  bouwland en weiland, in de Laren, I 576, 834, 845, groot 2. 8702 ha  , Aangekomen bij koop 8-7-1840, Verkoop voor 300 gulden. Op dit perceel eerder in 1832, een huis,  op I  576,  , afgebroken in 1848.  

Erp. Akte 128 en 129, Op 18-10-1846, Testamenten voor Adriaan Dirk Versteegden, en X Antonetta Brugmans  te Beek en Donk. Alles aan elkaar.

Erp. Akte 144, Op 7-12-1846, Verkoop. Hendrik en Egidius v. Stiphout, arbeiders te Erp, verkopen aan Arie v. Stiphout, arbeider te Erp, een huisje, tuin en bouwland, aan de Kerkstraat, M 330, groot 31 ellen. (  In 1832, hier huis op  M 221 ),  Hen aangekomen, bij koop van Jacobus v. Nielen, en Maria v. Stiphout, bij akte van koop, 12-11, 1800, voor schepenen van Erp, en de percelen M 365 en 366, groot 5 roei en 60 ellen,  bij erfenis van zijn moeder Catharina v.d. Zanden, Verkocht voor 20 gulden.

Erp. Akte 145, Op 11-12-1846, Verkoop. Willem v. Santvoort, en Gordina v. Santvoort, beiden zonder beroep te Erp, verkopen aan Martinus v.Santvoort, boer op Keldonk,  hooiland in de Laren, I  48, 65,  en bouwland op den Dieperskant  I 326,  327 en 328, 731 en 732,  K 435,  I  648.    Hen aangekomen van ouders en van hun zuster, Maria v. Santvoort. Verkoop voor 1200 gulden.

Erp. Akte 146, Op 11-12-1846, Verkoop. Dezelfde verkopers, verkopen aan Joh’s v. Santvoort, boer, hooiland in de Laren   I  53,   Hen aangekomen van dezelfden. Verkoop voor 140 gulden.

Erp. Akte 148, Op 15-12-1846, Verkoop. De Wed. Martinus v.d. Craanmeer, boerin te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 95 gulden.

Erp. Akte 150, Op 17-12-1846, de kinderen Joh’s Verbruggen, boeren te Erp, verkopen roerend goed, voor 830.25 gulden.

Erp. Akte 152, Op 19-12-1846, Verkoop. Het kerkbestuur van Erp, en Theodorus Hendriks, timmerman te Uden, verkopen roerende goederen, voor 135.95 gulden.

Erp. Akte 153, Op 23-12-1846, Verkoop. Gerrit Doedee Equarda, arbeider te Erp, in den Hoek, verkoopt aan Joh’s Peters, arbeider te Erp, een huisje, en weiland te Erp, in den Hoek, E 404 en 405, groot 22 roei en 60 ellen, Aangekomen 23-1-1836, voor v.d. Werk. Sloop in 1961. Verkoop voor 300 gulden. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 154, Op 23-12-1846, Verkoop. Francis Timmermans, koopman te Litoyen, verkoopt enig vee voor 176.75 gulden.

Erp.  Akte 155, Op[ 23-12-1846, Verkoop. Marten Peters, Anna Maria Peters, X Dirk Joh’s Beekmans, Joh’s Peters, allen boer te Erp, en Adriana Peters, X Antonie v.d. Elsen, boer te Gemert, verkopen aan Joh’s v.d. Crommenacker, boer te Erp, 4/5 deel in huis, erf, tuin, en aangelag, in het Hurkske  F 38 en 39, ( Nu in 2011, hier huizen, Heuvelberg 12-14 en 16 ), verder F 41, 47, 73, 81, 82, 100, 156. Verder  hooi en bouwland in den Hoek  E 117, 187, 302, 322, 323, 324, 325.  Hen aangekomen van hun ouders, Dirk Peters, en Antonetta v. Roosmalen, Verkoop voor 1300 gulden.

1847.                                                                                                                                                                   Erp. Akte 2, Op 4-1-1847, Verkoop. Jan Willem v.d. Linden, en Antonie v.d. Linden, boeren te Uden verkopen aan Antonie Hymon Kuypers, boer op de Veluwe, ¼ deel in  hooiland op de Veluwe, D 657. ( zijnde de zuidzijde, met palen afgezet )  Aangekomen voor notaris Scheefhals, te Uden op 11-4-1845, Verkoop voor 200 gulden.

Erp. Akte 3, Op 4-1-1847, Testament voor Gijsberdina  v.d. Crommert, Wed. Hendrik v.d. Nieuwenhuyzen, zonder beroep te Erp, Prelegateert  aan dochter Maria v.d. Nieuwenhuyzen bij haar inwonend, voor alla trouwe hulp, alle roerende goederen, en 25 gulden. Erfgenamen zijn al haar kinderen inclusief dochter Maria.

Erp. Akte 5, Op 7-1-1847, Testament voor Joh’s Jan v. Boekel, zonder beroep te Erp, Benoemt zijn zuster Maria v. Boekel, tot erfgename, onder de conditie, dat zij zijn schulden vereffent bestaande aan zijn broer Willem v. Boekel, 200 gulden, aan de erven de Kuyper, te Veghel, 85 gulden, en aan de gemeente Erp, 90 gulden.

Erp. Akte 6, Op 8-1-1847, Verkoop. Hendricus Jan v. Dommelen, Leendert Jan v. Dommelen, Francijn Jan v. Dommelen, X Marten Hurkmans, alsmede Maria v. Dommelen, en haar man Willem Smits, allen boeren te Erp, verkopen aan Hendrik Aart v.d. Berg, boer in het Hurkske, bouwland in het Hurkske, F 192,   en in de Laren, I  454,   Aangekomen van ouders : Jan v. Dommelen, X Wilhelmina v. Haandel. Verkoop voor 250 gulden.

Erp. Akte 7, Op 8-1-1847, Verkoop. Antonius v.d. Acker, wever te Erp, verkoopt aan Adriana, Mechelina en Maria Leenders, allen zonder beroep te Erp, een huisje, erf en tuin, aan de Wasaa, D 682, 710 en 711, groot 4 roei en 2 ellen. Was in 1832, huis op D 306 en 307, Nu in 2011 hier huis, op Wasaa 1 en 3.  De brandmuur tussen dit huis en dat van Marten v. Hoof, is in het gemeen.  Hem aangekomen bij koop, voor notaris Smits te Gemert, op 7-7-1838. Verkoop voor 160 gulden.

Erp. Akte 9, Op 13-1-1847, Verkoop. De kinderen en erfgenamen van Bastiaan v.d. Werk, grondeigenaars te Erp en elders, verkopen hout op stam, voor 99.80 gulden.

Erp. Akte 10, Op 14-1-1847, Verkoop.  Hendrina v.d. Berg, en haar man, Lucas v.d. Biggelaar, Joh’s v.d. Berg, beiden boeren, Allegonda v.d. Berg, X Cornelis Hendrik v. Haandel, tabaksnijder, en Christina v.d. Berg, vrouw van Antonie v.d. Berg, smid, allen te Erp, verkopen aan Jan Joh’s v.d. Weydeven, boer te Veghel, een huis, erf, schuurtje, tuin, bouw, wei en hooiland op Keldonk,  K 593, 594, 37, 38, 40, 41, 50, 51, 52, 205 en 206,  , Aangekomen van hun ouders: Antonie Joh’s v.d. Berg, en Johanna v. Berlo. Verkoop voor 2500 gulden. Een kopie is  aanwezig.  Dit huis werd afgebroken rond1894, er werd hier niets herbouwd.

Erp. Akte  11, Op 20-1-1847, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt hout op stam en takkebossen, voor 511.50 gulden.

Erp. Akte 12, Op 21-1-1847, Verkoop. Douairiere Josephus Franciscus de Kuyper, grondeigenaresse te Veghel, verkoopt hout op stam, voor 430.50 gulden.

Erp. Akte 13, Op 23-1-1847, de kinderen en erfgenamen van Bastiaan v.d. Werk, grondeigenaars, verkopen hout op stam, voor 71.50 gulden.

Gemert. Akte 36, Op 31-1-1847, Verkoop. Maria v. Sinten, en Hendrina v. Sinten, X Cornelis v. Gog, te Gemert, ten behoeve van Joh’s v. Sinten, zoon van Arnoldus v. Sinten, verkopen aan Joh’s Jan v.d. Berg, boer te Erp, Huis op I  533. Verkocht voor 100 gulden. Dit huis stond aan den Boerdonksen Dijk, nu huisno  28.

Erp. Akte 16, Op 2-2-1847, Hypotheek van 1000 gulden. Joh’s v.d. Crommenacker, en zijn vrouw, Petronella Peters, boer in het Hurkske, lenen geld van Hendricus Frunt, zadelmaker te Gemert. Borg : Huis, erf, heide, bouw en weiland en hooiland in het Hurkske, F 38 en 39, Nu in 2011, hier huizen op Heuvelberg 12, 14 en 16.     

Erp. Akte 22, Op 6-2-1847, Hypotheek van 400 gulden. Geertruida v.d. Biggelaar, Wed. Joh’s v. Duynhoven, op Boerdonk, leent geld van Samuel v. Hoven, notaris te Son, Borg : huis, erf, tuin, bouw en weiland, te Aarle- Rixtel.

Erp. Akte 27, Op 22-2-1847, Verkoop. Francis Timmermans, koopman te Lithoyen, verkoopt varkens, voor 32.50 gulden.

Erp. Akte 28, Op 23-2-1847, Verkoop. De kinderen en erfgenamen van Lammert Verbruggen, boeren te Erp, en elders, verkopen roerende goederen, voor 489.20 gulden.

Erp. Akte 31, Op 12-3-1847, Verkoop. Hendricus v. Dommelen, boer te Erp, verkoopt rerend goed, voor 75.60 gulden.

Erp. Akte 32, Op 15-3-1847, Verkoop. Willem Wolfs, schoenmaker te Helmond, verkoopt aan Hendricus Swinters,  timmerman te Erp, een huis, erf, tuin en bouwland in de straat, M 51, 52 en 95, Hem aangekomen bij erfenis van zijn vader, Theodorus Wolfs, + Erp febr 1847. Verkoop voor 150 gulden. Een kopie is  aanwezig. Nu in 2011, op deze plek, huis Hezelstraat 12 .

Erp. Akte 34, Op 24-3-1847, Verkoop. Lucas v. Duynhoven, en Mathijs v. Rooy, boeren op Boerdonk, verkopen roerende goederen, voor 36.95 gulden.

Erp. Akte 35, Op 30-3-1847, Deling tussen de kinderen van Huybert Joh’s v. Stiphout, en Maria v.d. Aa.  Deelgenoten: Anna v. Stiphout, ( X Erp 1840 ), vrouw van Gerrit v.d. Tillaer, boer in den Hoek,  Catharina v. Stiphout, en haar man Willem Tielemans, boer in den Hoek, en Antonie v. Stiphout, boer, willen gaan delen.  Toebedeeld aan Anna v. Stiphout, X Gerrit v.d. Tillaar , Huis, schuur, tuin, weiland en bouwland in den Hoek, E 368, 369 en 370. en weiland in de Hoge Gooren.  Kopie  aanwezig. Nu in 2011, hier ongeveer, huis Hoek  11 .

Erp. Akte 36, Op 30-3-1847, Testament voor Josina  Boerdonk, zonder beroep te Erp. Universele erfgenaam: moeder Maria Schey, Wed. Joh’s Boerdonk.

Erp. Akte 37, Op 31-3-1847, Verkoop. Aart Bekkers, boer in het Hurkske, verkoopt hout op stam, voor 102,35 gulden.

Erp. Akte 39, Op 9-4-1847, Verkoop. Egidius Boerdonk, molenaar te Erp, verkoopt partij hooi, voor112.60 gulden.

Erp. Akte 41 en 46, Op 15-4 en 29-4-1847, Openbare verkoop. Zacharias de Kleyn, gemeente secretaris te Ameide, voor zich, en als gelaste van Joh’a Cornelia de Kleun, particuliere te Tiel, Maria de Kleyn, vrouw van Willem Hermanus Post, grondeigenaar te Tiel, Joh’s asparus Rietman, ontvanger belastingen, voor zich, en als gelaste van Joh’a Wilhelmina de Kleyn, en haar man Willem v. Kuyk, koopman in goud en zilverwerk, te Gorinchem, Carel Joh’s Rietman, en Christiaan Rietman, beiden zonder beroep te Erp, Maria Magdalena Rietman, vrouw van Gerardus v. Steenis, deurwaarder bij de arrondisiments rechtbank te ’s Bosch, wonend te Veghel, Henriette Allegonda Clara Rietman, zonder beroep te Erp, voormelde Joh’s Casparus Rietman, en Carel Rietman, als gelaste van Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, Willem Cornelis v.d. Werk, medicine docter te Zaltbommel, en Adriana Anna Elisabeth Docters v. Leeuwen, zonder beroep te Gorinchem, Margaretha Catharina v.d. Werk, Wed. Jan Willem v.d. Ven, zonder beroep te Helmond, Hendrika Elisabeth v.d. Werk, en Joh’a       
Caspardina v.d. Werk, beiden zonder beroep te Erp, verkopen 1/16 deel in de oude stenen korenwindmolen te Schijndel, dennebos te Gemert.  Verder  huis, tuin, en aangelag, aan den Dieperskant, K 486, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 552, hooiland in de Laren  I   94,    en 1/3 in L 179 en 183. aan het Langveld.  Het deel in de molen te Schijndel, aan Gijsbertus v. d. Kant, bakker te Schijndel voor 642 gulden. In het Erpse, de goederen hierboven genoemd aan Joh’s Hendrik Docters v.Leeuwen, ingenieur rijkswaterstaat, te Gorinchem, voor 1370 gulden. Volmachten zijn bijgevoegd. De verkopers zijn al deze goederen aangekomen van Hendrik Rietman, in leven burgemeester van Gemert.  Deze boerderij werd vroeger ‘ de pannenhoef’ genoemd. Afgebroken rond 1910.

Erp. Akte 43, Op 22-4-1847, Hypotheek van 150 gulden. Elisabeth Leurs, Wed. Antonie Swinkels, spinster te Erp, leent geld van Jacobus Hendriks, smid te Erp. Borg: huis, tuin en bouwland, F 6, 180, 220, 221, groot 40 roei en 50 ellen. Afgebroken , nu hier plantsoentje met kapelletje, op hoek Molentiend en Hoogstraat.

Erp. Akte 44, Op 24-4-1847, Verkoop. Willem Dirk Scheepers, boer te Gemert, verkoopt aan Gijsbertus v.d. Aa, boer op Boerdonk, hooiland  bij  Kox, G 39. Hem aangekomen bij erfenis van zijn ouders : Dirk Scheepers, en Anna Maria v. Santvoort, Verkoop voor 120 gulden.

Erp. Akte 48, Op 7-5-1847, Testamenten voor Willem v.d. Heyden, en zijn vrouw, Francina Kuypers. Aan elkaar.

Erp. Akte 52, Op 14-5-1847, Verkoop. Anna Scheepers, zonder beroep te Erp, verkoopt aan Adriaan v.d. Tillaar, boer te Erp, een huisje, erf en tuin aan de Kerkstraat,  M 294 en 295, groot 6 roei en 45 ellen, ( In 1832, hier huis op M 22 ), ( Nu in 2011, hier huis, Kerkstraat 8  ), verder bouw en hooiland aan den Dijk  L 94, 104, 117 en 118. Haar aangekomen bij erfenis van haar ouders: Dirk Scheepers, en Allegonda Tielemans,  Verkoop voor 800 gulden.

Erp. Akte 53, Op 14-5-1847, Verkoop. Lammert Jan Bekkers, arbeider te Erp, verkoopt aan Egidius Biemans, boer op de Veluwe, bouw en weiland en grond waarop thans een huisje staat, aan het Veluws Dijkske, D 508 en 509.  Hem aangekomen voor meer dan 30 jaar, van de gemeente. Verkoop voor 100 gulden. Het huisje moet afgebroken worden voor Pinksteren 1848.

Erp. Akte 54, Op 17-5-1847, Verkoop. Cornelis Kuypers, boer te Erp, verkoopt aan Peter Hendrik v. Lankveld, boer te Erp, bouwland, op de Morsehoef   B 408.  Hem aangekomen bij koop op 12-4-1834, van Theodora Kuypers, Verkoop voor 100 gulden.

Erp. Akte  55, Op 18-5-1847, Verkoop. Lambertus v. Lieshout, en  Jan v. Lieshout, beiden boer te Erp, en Antonie v. Lieshout, timmerman te Erp, verkopen aan Egidius Biemans, boer op de Veluwe, weiland en hakhout, op de Veluwe, D 558, 559, 560,  Hen aangekomen van hun ouders : Joh’s Antonie v. Lieshout, en Adriana v. de Tillaar. Verkoop voor 80 gulden.

Erp. Akte 56, Op 21-6-1847, Verkoop. Maria v. Boekel, laatst Wed. van Hendricus Smits, boerin te Erp, verkoopt aan Willem v. Berlo, boer op   Keldonk,  weiland op Keldonk  K 630 en 631,  op deze plek nu het pand van de Wed. van Frans Kerkhof, Morgensrtaat 60.    Aangekomen bij erfenis van broer,  Joh’s  Jan v. Boekel.   Verkoop voor 260 gulden.         (Testament op 7-1-1847 ).

Uden. Akte 131, Op 7-6-1847, Deling tussen de kinderen van  Peter Joh’s v. d. Berg, ( X Erp 18-2-1798 ), met Joh’a Maria v.d. Rijt.  Deelgenoten:  1. Adriaan v.d. Berg, boer te Erp, voor zich, en voor Joh’s v.d. Berg, trappist, te West-Vretere, in West Vlaanderen,  2. Hendrina v.d. Berg, X Jan Bouw, boer te Erp, 3, Honoria v.d. Berg, X Hendricus v. Dooren, boer te Erp,    Lot 1, aan Adriaan v.d. Berg, bouwland,  D 14, 15, 64, 229 en 259,  verder huis op  D 408, 4 roei en 22 ellen, tuin D 409, 10 roei en 10 ellen, ( Nu in 2011, hier huis, Looyeind 20 ), verder bouwland, D 410, westelijk deel van D 436, weiland, D 494, en hei, D 717.  Lot 2, aan Joh’s trappist, geld. Lot 3, aan Jan Bouw, B 380, D 17, 28, 29, C 97, 98, 99, 100.   Lot 4, aan Honoria, D 331, 436, oostelijk deel, verder E 148.

Erp. Akte 57, Op 21-6-1847, Verkoop. Hendricus v. Haandel, boer te Deurne, verkoopt aan Joh’s Dirk Peters, boer te Erp, bouwland op het Looyeind, D 208 en 209, Aangekomen bij deling, op 12-11-1841, Verkoop voor 400 gulden.

Erp. Akte 60, Op 23-6-1847, Verpachting. Arnoldus Oppers, koopman te Veghel, verpacht te velde staand gras, voor 148.50 gulden.

Erp. Akte 61, Op 25-6-1847, Verpachting. Cornelis de Loecker, houtvester te Vught, Cornelis v.d. Rijt, koopman te ’s Bosch, en de kinderen en erfgenamen van Bastiaan v.d. Werk, te Erp en elders, en den armen te Boekel, verpachten gras te velde, voor 287.50 gulden.

Erp. Akte 62, Op 26-6-1847, Verpachting. Gerrit v. Lieshout, boer te Erp, en Cornelis de Loecker, houtvester te Vught, en de Wed. Joh’s Hymon Hogaars, boerin te Erp, verpachten te velde staand gras, voor 307 gulden.

Erp. Akte 63, Op 28-6-1847, Verpachting. De firma Raymakers en Ramaer, fabrikanten te Helmond, verpachten te velde staand gras, voor 375.75 gulden.

Erp. Akte 65, Op 10-7-1847, Verkoop. Peter Wolfs, koopman te Asten, Joh’s Wolfs, zonder beroep te Helmond, en Anna Wolfs, zonder beroep te Helmond, verkopen aan Willem v.d. Berg, burgemeester te Erp, bouwland aan den Dijk, L 398, Hen aangekomen van hun grootvader Theodorus Wolfs, Verkoop voor 25 gulden.

Erp. Akte 67, Op 4-7-1847, Verpachting. Hendrik Willem v. Grasveld, ontvanger der domijnen, wonende te ’s Bosch, verpacht enige klampen tiende te Erp en Boekel, voor 6165 gulden.

 Erp. Akte 72, Op 20-7-1847, Verpachting. De erven Lammert Verbruggen, boeren te Erp, verpachten veldvruchten, voor 714.50 gulden.

Erp. Akte 74, Op 26-7-1847, Verkoop. Elisabeth v. Berlo, X Antonie Tielemans, en Gerardus v. Berlo, haar broer, boer in den Hoek, verkopen aan  Jan Joh’s v.d. Weydeven, boer te Veghel, weiland op  Keldonk, K 34.  Hen aangekomen bij deling op 27-12-1845, Verkoop voor 250 gulden.

Erp. Akte 75, Op 27-7-1847, Verkoop. Jenne Maria v. Stiphout, spinster te Erp, verkoopt aan Joh’s Ketelaars, boer te Erp, bouwland op de Bolst, B 70, Haar aangekomen bij erfenis van haar vader: Louwrens v. Stiphout. Verkoop voor 150 gulden.

Erp. Akte 78, Op 3-9-1847, Verkoop. Willem Bekkers, en Joh’s Bekkers, boeren te Erp, verkopen aan Francis Sterken, boer te Lieshout, bouw en weiland in de Laren, I  66 en 67,   Hen aangekomen bij erfenis van hun broer, Gerrit Bekkers. Verkoop voor 120 gulden.

Erp. Akte 80, Op 13-9-1847, Verpachting. De firma Raymakers en Ramaer, fabrikanten te Helmond, verpachten partij nagras, voor 191.25 gulden.

Erp. Akte 81 en 82, Op 16-9 en 23-9-1847, Openbare verkoop ten herberge van Jan v.d. Wijngaart, in de Kerkstraat.  Verkopers: Joh’a Molensteen, en haar man, Hendricus v. Zeeland, schoenmaker te Erp, verkopen, een huis, schop en tuin, in de straat, M 300 en 301, groot 6 roei en 11 ellen,  ( In 1832, M 201 ), en een huis, bestaande in twee woningen in de straat, M 302 en 371, groot 5 roei en 14 ellen,        ( samen 11 roei en 25 ellen ), Haar aangekomen het eerste bij erfenis van haar ouders en zussen, het tweede bij erfenis van haar oom, Judocus Fasseel. Was in 1832, huis op M 202. Het eerste huis verkocht aan Arnoldus Slegers, koopman te Nuenen voor 330 gulden. Het tweede werd opgehouden. Een kopie is hier aanwezig.  Bij de sloop  van de Mariaschool in 2010, werd de put van deze huizen teruggevonden.

Erp. Akte 86, Op 12-10-1847, Verkoop. Theodora v. Roosmalen, Wed. Adriaan Kuypers, zonder beroep, verkoopt aan Martinus Peters, boer te Erp, huis, erf, bouw en weiland op Keldonk, K 443, 444 en 445, ( Nu 2011, hier huis, Kampweg 7 ), bouwland op Keldonk, K 322, Verder weiland, K 449,  verder de ½ in E 222, I  4, K 332, en ½ in hooiland op de Veluwe, D 632. , Aangekomen van haar vader: Adriaan v. Roosmalen, en steeds de ½ bij koop met haar overleden man, waarvan geen akten. Verkoop voor 1400 gulden. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.   Zie ook akte 52 en 59, in 1880.

Erp. Akte 88, Op 19-10-1847, Hypotheek van 250 gulden. Joh’s Peters, en zijn vrouw, Joh’a v. Rixtel, boer op Keldonk, leent geld van Peter v.d. Tillaar. Borg : huis, erf, en aangelag, in den Hoek, E   .

Erp. Akte 89 en 90, Op 21-10 en 28-10-1847, Openbare verkoop in de herberg van de Wed. Wouter v.d. Berg. Verkopers: . Petrus v.d. Bosch, schoolonderwijzer te Erp, als gelaste van Arnoldus Jacobus v. Hoof, bakker te Erp,en zijn kinderen van  Arnoldus Jacobus v. Hoof, en wijlen Helena v. Dooren, met name : Maria en Petrus v. Hoof, verkopen een huis, erf, tuin, bouw, en wei en hooiland, aan de Brug, M 56, 57, ( heeft een uitweg door de poort van kinderen Bouw en zijn gerechtigd om water uit de put op diens erf te halen. Nu in 2011, hier huis, Hezelstraat 14.  Aangekomen bij koopop 2-8-1844,   en een huis, erf, tuin, en aangelag, aan de Schild, M 170, 171 en 172, ( afgebroken in .., stond aan de Wasaa ).  aangekomen bij deling op 15-8-1835, en weiland op de Kraanmeer, A 143. Het eerste huis werd opgehouden. Het tweede huis, verkocht aan Joh’s v.d. Rijt, boer te Erp, voor 880 gulden. Hij koopt  dit huis voor zijn moeder, Jenne Maria v.d. Tillaar, Wed. Matheus v.d. Rijt. Er worden ook nog losse percelen verkocht. O.a.  M  168, 375,  D 295, 217, 713,  B 414 en 415,  L 401 en 197. Volmacht en akte van de arrondisiments rechtbank zijn bijgevoegd. Zie ook Akte 97. En akte 46, in 1848.

Erp. Akte 91 en 92, Op 29-10-1847, Testamenten voor  Marten Hurkmans, en zijn vrouw, Francijna v. Dommelen, Aan elkaar.

Erp. Akte 93, Op 1-11-1847, Verkoop. Petronella Dekkers, vrouw van Peter Dekkers, boer te Uden, verkopen aan Gijsbertus Leenders, boer op het Looyeind, bouwland aan het Oude veld, D 375.  Aangekomen bij koop op 12-7-1844.  Verkoop voor 50 gulden.

Erp. Akte 94, Op 2-11-1847, Verkoop. Lourens Lankers, X Joh’a Maria Ansems, wever op Keldonk, verkoopt aan Gordina v.d. Velden, Wed. Peter v. Lieshout, boerin op Keldonk, bouwland aan den Dieperskant, I  687,   Aangekomen bij koop 12-6-1846, van Martinus v. Mierlo, en diens vrouw, Hendrina Ansems, voor notaris de Munck te Veghel. Verkoop voor 200 gulden.

Erp. Akte 95 en 96, Op 2-11-1847, Testamenten voor Antonie v.d. Berg, smid, en zijn vrouw, Christina v.d. Berg. Alles aan elkaar.

Erp. Akte 97, Op 10-11-1847, Hypotheek van 350 gulden. Arnoldus Jacobus v. Hoof , en zijn vrouw, Ida Verbakel, lenen geld van Willem v.d. Biggelaar, brouwer te Erp. Borg: huis, erf, en tuin aan de Brug. M 56 en 57, Nu in 2011, hier huis, Hezelstraat 14. Zie ook akte 89 en 90, in 1847, en akte 46, in 1848,

Erp. Akte 98, Op 24-11-1847, De Wed, Cornelis Rietman, grondeigenaresse te Erp, verkoopt mast en schaarhout en hout op stam, voor 149.70 gulden.

Erp. Akte 99, Verpachting. Jan v.d. Heuvel, boer, en Cornelis v. Haandel, tabaksnijder, Willem v.d. Pas, en Willem v. Lieshout, beiden zonder beroep te Erp, als fungerende armmeesters te Erp, verpachten bouw, wei en hooiland, voor 242.25 gulden.

Erp. Akte 100, Op 24-11-1847, Verpachting. Margaretha Catharina v.d. Werk, Wed, Jan Willem v.d. Ven, zonder beroep te Helmond, en Jan Donkers, olieslager te St. Oedenrode, verpachten een huis, tuin, bouw en weiland, en hooiland,  voor 3 of 6 jaar, voor 121.50 gulden per jaar.

Erp. Akte 101, Op 25-11-1847, Verkoop. Den algemenen armen van Erp, en Lambertus Boeren, boer te Erp, verkopen roerende goederen, voor 29 gulden.

Erp. Akte 102, Op 25-11-1847, Testament. Hendrina Elisabeth v.d. Werk, grondeigenaresse te Erp,  Legateert aan haar zuster Joh’a Caspardina v.d. Werk, al haar kleren, goud en zilver, kontanten en roerend goed, Erfgenamen van haar onroerend goed zijn : haar broers en zussen, alsmede haar nicht, Adriana Anna Elisabeth Docters v. Leeuwen, dochter van haar overleden zus, Alberta v.d. Werk. Het vruchtgebruik aan zus Joh’a Caspardina v.d. Werk.

Erp. Akte 103, Op 25-11-1847, Testament voor Joh’a Caspardina v.d. Werk, grondeigenaresse te Erp. Legateert aan haar zus Hendrina Elisabeth v.d. Werk, al haar kleren, goud en zilver, kontanten en roerend goed. Erfgenamen van haar onroerend goed, dezelfden als in vorige akte, Het vruchtgebruik aan zus Hendrina Elisabeth v.d. Werk.

teErp. Akte 106, Op 2-12-1847, Verkoop. De gezamelijke kinderen en erfgenamen van Jacobus v. Engeland, boeren te Erp, verkopen roerende goederen, voor 572.75 gulden.

Erp. Akte 109, Op 10-12-1847, Verkoop. De Wed. Nicolaas v.d. Velden, boerin op Keldonk, Lammert Raaymakers, boer in Eerde, en Joh’s Welten, boer op Keldonk, verkopen hout op stam, en enige roerende goederen, voor 264.80 gulden.

Erp. Akte 110, Op 14-12-1847, Verkoop. Douariere Josephus Franciscus de Kuyper, grondeigenaresse te Veghel, en Lammert v. Hoof, verkopen hout op stam, voor 439.95 gulden.

Erp. Akte 112 en 113, Op 17-12-1847, Testamenten voor Hijmon Kuypers, zonder beroep te Erp, en zijn vrouw Maria Kandelaars, Erfgenamen zijn : Peter, Godefridus Goorts, Jnneke Goorts, en haar man, Willem v. Lankveld, Joseph v. Haandel, zoon van Joh’s v. Handel, en en zijn behuwd dochter, Anna Maria Goorts, en zijn zoon, Antonie Kuypers.

1848.                                                                                                                                                          Erp. Akte 1, Op 3-1-1848, Testament voor Christiaan v. Stiphout, grondeigenaar te Erp. Legaat aan zijn neef, Antonie v. Stiphout, bouw en weiland in den Hoek,  E  , Erfgenamen zijn al zijn neven nichten.

Erp. Akte 2, Op 6-1-1848, Verkoop. Willem v. Lieshout, particulier te Erp, als gelaste van Matheus v.d. Looveren, en diens vrouw, Maria Tijssens, bakker te Helmond, verkoopt aan Leonardus  Donkers, schoenmaker te Erp, bouwland aan het Schild, M 167, groot 25 roei, 70 ellen.  Aangekomen bij deling op 14-8-1843, Verkoop voor 140 gulden.

Erp. Akte 3, Op 7-1-1848, Verkoop. Joh’a Molensteen, vrouw van Hendricus v. Zeeland, schoenmaker te Erp, verkoopt aan Arnoldus Slegers, koopman te Nuenen, een kamer, en deel van tuin, aan de Kerkstraat, M 202, 371, groot 5 roei en 14 ellen.  Haar aangekomen bij openbare verkoop op 23-9-1847, en bij erfenis van haar oom Judocus Fasseel. Verkoop  voor 150 gulden.  Zie ook akte 81 en 82, op 23-9-1847, en Akte 15, op 29-1-1886.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.   Stond aan de Kerktraat.

Erp. Akte 4, Op 10-1-1848, Verkoop. De erven van notaris Bastiaan v.d. Werk, particulieren en grondeigenaars te Erp en elders, verkopen een partij hout, voor 464.25 gulden.

Erp. Akte 5, Op 12-1-1848, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt hout, voor 374.50 gulden.

Erp. Akte 7, Op 17-1-1848, Verkoop. De kinderen en erfgenamen van Joh’s v.d. Heyden, arbeiders te  Erp en elders, roerende goederen en hout op stam, voor 65.90 gulden.

Erp. Akte 10, Op 22-1-1848, Verkoop. Petronella Dekkers, en haar man, Peter Dekkers, boer te Uden, verkopen aan Joh’s Vogels, boer te Erp, bouw en weiland op de Morsehoef, B 97, voor 380 gulden, Aangekomen bij openbare verkoop op 12-6-1844.

Erp. Akte 11 en 12, Op 26-1-1848, Testamenten voor Martinus v. Lieshout, en zijn vrouw, Antonetta Kuypers, boer te Erp. Alles aan elkaar.

Erp. Akte 14, Op 28-1-1848, Verkoop. Hendricus v.d. Aa, boereknecht te Erp, verkoopt aan Lambertus,  Hendricus,  Joh’s,  Elisabeth, en  Maria v.d. Crommenacker, boeren te Boekel, bouw en weiland op de Veluwe, D 615 en 616,  groot 1.1370 ha. voor 225 gulden, Hem aangekomen van zijn vader, Peter v.d. Aa,  en zijn zus Barbara v.d. Aa.

Erp. Akte 15, Op 9-2-1848, Verkoop. Adrianus v. Riemsdijk van Gemert, grondeigenaar te Maastricht, ridder in orde van de Ned. Leeuw, verkoopt hout op stam, voor 340.75 gulden.

Erp. Akte 19, Op 17-2-1848, Verkoop. De erven Bastiaan v.d. Werk, grondeigenaars te Erp en elders, en Arnoldus v. Hoof, koopman te Erp, Peter v. Berlo, Gijsbertus Leenders, boeren op het Looyeind, en de Wed. Jacobus v. Hoof, boerin op de Wasaa, verkopen hout op stam, voor 173.60 gulden.

Erp. Akte 21, Op 28-2-1848, Deling tussen de kinderen van Marten Peter Sweyers, en Antonetta Bekkers.  Deelgenoten:  Peter Sweyers, Francijna Sweyers, en haar man, Aart Welten, en Joh’a Sweyers, X Cornelis Biemans, allen boeren op Keldonk, willen gaan delen. Lot 1, aan Peter Sweyers,   een huis, bakhuis, schuurtje, erf en aangelag op den Dieperskant,  I   290, 291, 292, 293, ( afgebroken rond 1970  verder  F 31,  I  271,( den ouden hof ), 272, 443, K 390   , verder schuldvorderingen en kontanten. Een kopie van deze akte is hier aanwezig. Nu in 2011, hier vlak bij, het huis, Dieperskant 17 .

Erp. Akte 22, Op 29-2-1848, Verkoop. Kinderen en erven Jacobus v. Engeland, boeren te  Erp, op den Dijk, verkopen roerende goederen, voor 190.25 gulden.

Erp. Akte 23, Op 2-3-1848, Testament. Maria Bekkers, grondeigenaresse te Erp, Universeel erfgenaam, haar moeder Joh’a Maria v. Lankveld, Wed. Willem Bekkers.

Erp. Akte  24,  Op 3-3-1848, Verkoop. Joh’a Caspardina v.d. Werk, grondeigenaresse, te Erp, als gelaste van Adriana Elisabeth Docters v. Leeuwen, groneigenaresse te Gorinchem, Catharina Teunissen, en haar man, Jan Hendrik v. Cleef, arbeider te Veghel, en Lucas Teunissen, arbeider te Keldonk, verkopen aan Jan v.d. Hurk, boer op Keldonk, een huisje, en  bouwland, I 650 en 651, groot 37 roei en 32 ellen, op den Dieperskant, voor 80 gulden.  Eerstgenoemde aangekomen uit nalatenschap grootouders, bij onderhandse deling op 12-2-1848,  en de anderen bij erfenis van hun ouders : Goort Jan Teunissen, en Peternel v.d. Burgt. Hebben met toestemming van notaris Bastiaan v.d. Werk, hierop dit huisje gebouwd. Zie ook, akte 27-1-1863, en 24-1-1864.   Afgebroken in 1872.  Dit huisje stond aan den Trentweg, tegenover Trentweg 5.

Erp. Akte 25, Op 3-3-1848, Deling tussen  de kinderen van  Lammert Verbruggen, X Joh’a Donkers.  Deelgenoten: Hendrina, Verbruggen, en haar man, Peter vd. Tillaar, boer in den Hoek, Joh’s Verbruggen, Peter Verbruggen, Willem Verbruggen, allen boeren te Erp, Anna Maria Verbruggen, X Antonie v. d. Laar, slager te Uden, Lambertus Verbruggen Hendricus en Joh’a Verbruggen, allen boer te Erp, willen gaan delen. Lot 1, aan, Willem Verbruggen,  Een huis, erf, tuin, hooi, bouw en weiland, op de Kraanmeer,  verder, een  huis, erf, tuin en aangelag D 349, 350, 351, 352 en 354,  aangekomen bij openbare verkoop op 12-7-1844, ( Dit huis is afgebroken in 1917 ), stond aan het eind van het huidige Hesselereind, rechts, iets voorbij de huidige bebouwing ). Aan Hendricus Verbruggen, huis, erf, tuin en aangelag, M 144, 145, 146 en 147,  Dit huis aangekomen van ouders : Lammert Verbruggen en Joh’a Donkers. verder schuldvorderingen en kontanten. Nu in 2011, hier huis, Hesselereind 4 en 6. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 30, Op 7-3-1848, Verkoop. De kinderen Geert v. Stiphout, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 401.85 gulden.

Erp. Akte 36, Op 23-3-1848, Verkoop. Wed. Nicolaas v.d. Velden, boerin op Keldonk, verkoopt roerend goed, voor 160.75 gulden.

Erp. Akte 38, Op 1-4-1848, Verkoop. Joh’s  v.d. Heyden, Dirk v.d. Heyden, beiden boer te Erp, Joh’a v.d. Heyden, X  Peter v.d. Boogaard, arbeider te Aarle- Rixtel, en Jan v.d. Heyden, arbeider te Boekel,  verkopen aan Martinus Ansems, boer op het Looyeind, de grond waarop thans een huisje staat,  D 456, groot 1 roei en 80 ellen, met tuin D 455, groot 5 roei en 20 ellen, en deel van D 457, is afgepaald,  Huis te ruimen voor 1-10-1848.  Aangekomen bij erfenis van hun ouders : Joh’s v.d. Heyden, en Francina v. Vijfeyken. Verkoop voor 70 gulden. Zie map, Sektie D.

Erp. Akte 39, Op 1-4-1848, Verkoop. Dirk v.d. Heyden, boer te Erp, Joh’a v.d. Heyden, X Peter v.d. Boogaard, arbeider te Aarle-Rixtel, en  Jan v.d. Heyden, arbeider te Boekel, verkopen aan Joh’s v.d. Heyden, arbeider te Erp, ¾ deel van perceel D 457, gelegen naast de heide, te Erp, voor 40 gulden. Aangekomen bij erfenis van hun ouders : Joh’s v.d. Heyden, en Francina v. Vijfeyken.

Erp. Akte 41 en 42, Op 7-4-1848, Testamenten voor Antonie v.d. Berg, en zijn vrouw, Petronella v.d. Oever, aan elkaar  alle onroerend goed, en het vruchtgebruik van het onroerend goed.   

Erp. Akte 46, Op 29-4-1848, Inventaris. Ida Verbakel, Wed. Arnoldus v. Hoof, in leven bakker en koopman te Erp,  Theodorus v. Driel, particulier te Uden, als voogd over de kinderen van wijlen Arnoldus v. Hoof, en medewijlen Helena v. Doorn,  met name: Maria en Petrus. Laten in het huis aan de brug een inventaris opmaken. Huis, erf en tuin, M 56, 57, groot 13 roei en 80 ellen. Nu in 2011, hier huis, Hezelstraat 14.   Zie ook akte 89 en 90, en 97 in 1847.

Erp. Akte 47, Op 2-5-1848, Verkoop. Helena Hanegraaf, Wed. Lammert v.d. Crommenacker, spinster te Erp, verkoopt aan Peter v. Lankveld, boer te Erp, heide op de Morsehoef,   B 355, Haar aangekomen uit erfenis van haar oom, Jan Hanegraaf. Verkoop voor 10 gulden.

Erp. Akte 48, Op 3-5-1848, Verkoop. De Wed. Jan v.d. Wijngaard, herbergierster te Erp, aan de Kerkstraat, verkoopt roerend goed, voor 156.60 gulden.

Erp. Akte 49, Op 12-5-1848, Verkoop. Ida Verbakel, Wed. Arnoldus v. Hoof, in leven bakker en koopman te Erp, verkoopt roerend goed, voor  329.65 gulden.

Erp. Akte 51, Op 19-5-1848, Verkoop. Hendrika Elisabeth v.d. Werk, grondeigenaresse te Erp, verkoopt turf, voor 112.35 gulden.

Erp. Akte 55 en 58, Op 2-6 en 9-6-1848, Openbare verkoop ten herberge van Jan Hendriks . Verkopers:  Willem v. Stiphout, Antonie v. Stiphout, Godefridus  en Peter v. Stiphout, allen boeren te Erp, en Lambertus v. Stiphout, boereknecht te St. Oedenrode, verkopen een huis, erf, tuin en aangelag,  I   762,  groot 2 roei en 18 ellen, verder bouwland, I 761, groot 72 roei, op den Boerdonksen Dijk, Hen aangekomen bij erfenis van hun vader: Geert Peter v. Stiphout. Verkocht aan Theodorus v.d. Acker, voor 920 gulden. Hij heeft deze koop gedaan mede voor zijn broers en zussen: Maria v.d. Acker, X Lourens Bevers, boer te Boekel, Joh’s,  Dina,  Elisabeth en Jan v.d. Acker, allen boeren te Erp. Nu in 2011, hier boerderij, Boerdonkse dijk 2.

Erp. Akte 57, Op 7-6-1848, Verkoop. Joh’s Casparus v.d. Werk, ontvanger der belastingen te Erp, verkoopt gras te velde, voor 16.75 gulden.

Erp. Akte 59, Op 14-6-1848, Verpachting. Cornelis de Loecker, houtvester te gras te velde, voor 279.75 gulden.

Erp. Akte 60, Op 16-6-1848, Verkoop. Huybert Egelmeers, boer te Boekel, verkoopt aan Antonie Willem v.d. Elsen, boer te Boekel, 7/8 deel in hooiland op de Veluwe, D 655,  Aangekomen bij erfenis van zijn vader, Andries Egelmeers. Verkoop voor 300 gulden.

Erp. Akte 63, Op 17-6-1848, Verpachting. Cornelis de Loecker, houtvester te Vught, en  de Wed. Joh’s Hijmon Hoogaars, boerin te Erp, verpacht gras te velde, voor 236  gulden.

Erp. Akte 64, Op 20-6-1848, Verpachting. Egidius Boerdonk, molenaar te Erp, verpacht gras te velde, voor 156.50 gulden.

Erp. Akte 66, Op 23-6-1848, Verpachting. De firma Raymakers, en Ramaer, fabrikanten te Helmond, verpachten gras te velde, voor 562.50 gulden.

Erp. Akte 70, Op 13-7-1848, Verpachting. Hendrik Willem v. Grasveld, ontvanger der Domijnen, wonende te ’s Bosch, verpacht enige klampen tienden, te Erp en Boekel, voor 4371.75 gulden.

Erp. Akte 71, Op 14-7-1848, Verpachting. Joh’a Maria Oppers, zonder beroep te Erp, Hendrik Lammert v.d. Elsen, en Cornelis Dirk v.d. Elzen, boeren te Boekel, verpachten graan voor 66 gulden.

Erp. Akte 72, Op 15-7-1848, Verpachting. De Wed. Nicolaas v.d. Velden, boerin op Keldonk, verpacht graan, voor 262.50 gulden.

Erp. Akte 83, Op 25-8-1848, Testament voor Aart Bekkers. Legateert aan zijn vrouw, Petronella Hurks, kwart van zuivere nalatenschap en vruchtgebruik van het overige, Erfgenamen: zijn kinderen uit zowel zijn eerste als zijn  tweede huwelijk.

Erp. Akte 85, Op 7-9-1848, Hypotheek van 400 gulden. Aart Bekkers, boer in het Hurkske, leent geld van den armen te Erp. Borg : Huis, bakhuis, schuur, erf en aangelag in het Hurkske,   o.a. huis, I  180, verder I  176, 177, 178, 179 en 181.   Nu in 2011, hier huis, Hurkske 8.  

Erp. Akte 86, Op 12-9-1848, Verpachting. De firma Raymakers, en Ramaer, fabrikanten te Helmond verpachten gras, voor 213.25 gulden.

Erp. Akte 88, Op 6-10-1848, Verpachting. Catharina Schepers, Wed. Theodorus Verbakel, boerin te Erp, verpacht aan Hendricus v. Eerdt, boer te Beek en Donk, een huis, tuin, bouw en weiland, in de Vogelenzang, L 359, 386, 387, 388, 389,  ( In 1832, hier huis, L 361, afgebroken in ..  voor 5 of 10 jaar. Voor 90 gulden per jaar. Een kopie is hier aanwezig.

Erp. Akte 90, Op 25-10-1848, Deling tussen de kinderen van Joh’s Mathijs Smits, X Joh’a Thomas Ketelaars.  Deelgenoten: Wilhelmina Smits, Wed. Joh’s Vogels, boerin, Thomas Smits, boer op het Looyeind, Maria Smits, X Joh’s Schepers, boer en Joh’a Maria Smits, zonder beroep, allen te Erp, willen gaan delen.  Lot 1, aan Joh’s Vogels, X Wilhelmina Smits,  Huis, erf, tuin en aangelag, B 220, groot 75 roei, ( Nu in 2011, hier huis Voorbolst 3 ),  verder B 230, 238, 245, 503 en 504.                              Lot 2, aan Joh’s Schepers, X Maria Smits, huis op B 221, afgebroken in 1870. verder perceel B 224.  Aan Thomas Smits, boer op het Looyeind, de percelen D 355 en 629.  

Erp. Akte 94 en 95, Op 6-11 en 13-11-1848, Verkoop. Joh’s Martinus v. Lieshout, arbeider te Erp, verkoopt huis D 497, 498, afgebroken, in 1897, Stond aan de huidige Boekelse weg.  Verder bouwland, Aangekomen bij koop van de erven Bastiaan v.d. Werk, Verkoop werd opgehouden.

Erp. Akte 99, Op 27-11-1848, Deling tussen de kinderen van Peter Joh’s Delisse, en Jacoba Luyken.  Deelgenoten: Lucas, Antonie, Adriaan en Willem Delisse, allen boer te Erp, en Martinus Schippers, heel en vroedmeester te Erp, als gelaste van Adriana Delisse, zonder beroep te Erp, gaan delen. Toebedeeld  aan Antonie Delisse,  X Erp 1828,  Helena Biemans,  Huis, erf, tuin en aangelag, op den Dijk,  L 69, 70 en 71. Nu in 2011, hier woonboerderij op Achterdijk 11 .  Toebedeeld aan Adriaan Delisse, X Erp 1837, Lamberdina v.d. Berg,  Huis erf, tuin en aangelag, op den Dijk, L 72, 73 en 74,   Nu in 2011, hier woonboerderij, op Achterdijk 13.  Verder enige schuldvorderingen en kontanten.   Een kopie is  aanwezig.

Erp. Akte 100, Op 27-11-1848, Verkoop. Joh’s Josephus Vinken, koopman te Oyen, verkooptvee, voor 155 gulden.

Erp. Akte 102, Op 28-11-1848, Verkoop. Douariere Josephus Franciscus de Kuyper grondeigenaresse te Veghel, verkoopt hout op stam, voor 493.70 gulden.

Erp. Akte 103, Op 29-11-1848, Verkoop. De Wed. Hendricus v. Dijk, zonder beroep te Gemert, verkoopt hout voor 354 gulden.

Erp. Akte 104, Op 4-12-1848, Verkoop. Hypotheek van 800 gulden. Joh’s Geert Schepers, boer te Erp, leent geld van Jacobus Jacot, secretaris te Veghel en Erp. Borg : huis aan de Kempkes te Veghel.

Erp. Akte 107. Op 5-12-1848, Verkoop. Cornelis Rietman, grondeigenaar te Erp, verkoopt hout op stam, voor 232.90 gulden.

Erp. Akte 108, Op 6-12-1848, Verkoop. De kinderen en erfgeamen van Geert Schepers, boeren te Erp, en elders, verkopen hout op stam, voor 144.93 gulden.

Erp. Akte 111 en 114, Op 11-12 en 1812-1848, Openbare verkoop ten herberge van Jan v.d. Wijngaart.  Verkopers:  Gerardus Claassen, boereknecht te Oploo, Catharina Claassen, zonder beroep, te Erp, Lambertus Claassen, boereknecht te Bakel, Theodorus Claassen boer te Erp, voor zich, en als voogd over de kinderen van wijlen Willem Claassen, en Joh’a Jansen, met name: Joh’a en Martinus Claassen, verkopen, een huis, erf, tuin en aangelag, op het Oude Veld, B  63, 64, 66, en 68,  , Het huis werd verkocht aan Antonie Huybert v. Stiphout, boer te Veghel, voor 165 gulden. Hij deed deze koop voor Willem Antonie v. Stiphout, boer te Veghel. Percelen  B 86, 498, 499 en 500. is verkocht aan Gerard Claassen. Later is deze boerderij afgebroken, en samengevoegd met de boerderij die in 1832, stond op perceel, B 61.   Er komt een nieuwe boerderij voor in de plaats.  Nu op deze plek de woonboerderij, Oude veld  3 a en 5.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.  

Erp. Akte 113, Op 16-12-1848, Deling tussen de kinderen en erfgenamen, van Geert v. Haandel, en Antonetta v. Nuenen. Deelgenoten: 1. Hendricus Geert v. Haandel, boer te Erp, voor de ½  2. Peter v. Lankveld, boer te Boekel, Gerardus v. Lankveld, boer te Erp, Joh’s Biemans, boer te Erp, als gelaste van Geertruida, en Joh’s v. Lankveld, boer te Erp, Antonie v. Lankveld, boer te Gemert, en Joh’a v. Lankveld, boerin te Erp, kinderen van Marten v. Lankveld, en Maria Geert v. Haandel voor de andere ½.  Toebedeeld aan Hendricus Geert v. Haandel, enkele losse percelen.   Toebedeeld  aan  Peter en  Gerardus v. Lankveld,  enz. zie hierboven, Huis, schuur, erf, bakhuis , tuin en aangelag, op den Dijk,  L 77, 78, 79, 80 en 81, Antonie Verbakel was huurder van deze boerderij. Verder schuldvorderingen en kontanten. Nu in 2011, hier huis op Achterdijk 7.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 115, Op 19-12-1848, Verkoop. De kinderen en erfgenamen van Willem Claassen, te Erp en elders, verkopen, roerend goed, en Jan Dirk Bouw, boer te Erp, hout op stam, voor  193.10 gulden.

Erp. Akte 116, Op 19-12-1848, Verkoop. Jacob Verhoeven, boer te Veghel, verkoopt aan Jan Joh’s v.d. Weydeven, boer op Keldonk, weiland, H 198, groot 65 roei en 40 ellen.  voor 250 gulden. Aangekomen in 1843, bij koop van de gemeente Erp.

Erp. Akte 118, Op 29-12-1848, Verkoop. De firma Raymakers, en Ramaer, fabrikanten te Helmond, verkopen, hout voor 72.15 gulden.

1849.                                                                                                                                                                 Erp. Akte 2, Op 4-1-1849, Verkoop. Jan Joh’s v.d. Velden, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 266.10 gulden.

Erp, Akte 119 en 4, Op 29-12- 1848,  en 5-1-1849, Openbare verkoop, ten herberge Jacobus Hendriks.  Verkopers:  Catharina v.d. Hurk, Wed. Joh’s Jan v.d. Velden, en Jan v.d. Velden, beiden boeren te Erp, verkopen, no 1, een huis, schop, erf en aangelag, in de Laren, I   728,      ( gebouwd heel kort na 1832 ), Verder  I 729, 596 en 597.samen 69 roei en 60 ellen. Werd opgehouden. ( Nu in 2011, hier woonboederij, Teewseler 5 ). Enige percelen, I 589, 640, 641, 642, 441, 442, 300, 301, 789, 641 en H 262, en ¼ in  I  88, worden verkocht, voor 1157 gulden. Het huis werd opgehouden. Verder de percelen : I 589, 441 en 442, en H  262 ook opgehouden.

Erp. Akte 5, Op 10-1-1849, Testament.    Joh’a Maria Smits, zonder beroep te Erp. Erfgenaam is haar zus : Wilhelmina Smits, Wed. Joh’s Vogels.

Erp. Akte 8, Op 11-1-1849, Deling tussen de kinderen van Marten v. Lankveld en Maria v. Haandel, Deelgenoten:  Peter v. Lankveld, boer te Boekel, Gerardus v. Lankveld, boer te Erp, Joh’s Biemans, boer te Erp, als gelaste van Geertruida v. Lankveld, zonder beroep, te Haren, Joh’s v. Lankveld, boer te Erp, Antonie v. Lankveld, boer te Gemert, en Joh’a v. Lankveld, boerin te Erp.   Lot 1, aan Joh’s en Joh’a,  , Huis, erf, bakhuis, en aangelag, L 77, 78, 79, 80 en 81,  ( Nu in 2011, hier huis, Achterdijk 7 ), Verder schuldvorderingen n kontanten.  Aangekomen van ouders en deel van de gronden, uit deling op 3-12-1841.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig. Zie ook akte 113, in 1848.

Erp. 11 en 11, Op 16 en 17-1-1849, Openbare verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt hout op stam, onder Veghel en Erp, voor 716.60 gulden.

Erp. Akte 12, Op 19-1-1849, Verkoop. Joh’s Verputten, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 246.10 gulden.

Erp. Akte 15, Op 26-1-1849, Verkoop door Peter v. Lankveld, boer te Boekel, aan Hendricus Geert v. Dooren, boer te Erp, hooiland, L 109, Aangekomen bij deling op 11-1-1849. Verkocht voor 700 gulden.

Erp. Akte 17, Op 29-1-1849, Hypotheek van 1000 gulden. Hendricus  Geert v. Dooren,  en zijn vrouw, Honoria v.d. Berg, boer te Erp, leent geld van Emanuel Robinet de Villeval, agent van de maatschappij der volksvlijt, te Hasselt. Borg: huis, tuin, hakhout, schop, bouw en weiland, op de Bolst, B 312, 313, 314, 315, en schop op B 281.  Nu in 2011, hier het huis Bosstraat 4.  

Erp. Akte 26, Op 16-2-1849, Verkoop. Joh’s v.d. Velden, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 138.10 gulden.

Erp. Akte 27, Op 17-2-1849, Verkoop. Joh’s v. Berlo,  boer te Boekel, Christina v. Berlo, X Hendricus Verbruggen, boer te Erp, Oude veld, Jan v. Berlo, Anna Maria v. Berlo, en Joh’a v. Berlo, verkopen aan Jan Joh’s v.d. Weydeven, boer op Keldonk, bouw en weiland, op Keldonk, K 58, 59, 60 en 63.   Hen aangekomen van ouders : Lucas v. Berlo, X Erp 1814, met Anna Maria v. Santvoort, Verkoop voor 650 gulden. Een kopie van deze akte is hier aanwezig. Kort hierna hier een huis gebouwd, nu hier huis, Hool 19 en 21.

Erp. Akte 28, Op 17-2-1849, Verkoop. Dezelfde verkopers als in vorige akte, verkopen aan Martinus v. Santvoort, boer op Keldonk, hooi en bouwland, in de Laren,  I  50,  voor 230 gulden. Aangekomen bij deling op 15-6-1835. Verder een perceel I  730, groot 43 roei en 30 ellen. Aangekomen van ouders: Lucas v. Berlo, X Anna Maria v. Santvoort.

Erp. Akte 29, Op 17-2-1849, Dezelfde verkopers als in vorige akte, verkopen aan Bartel v.d. Heuvel, boer op Keldonk, weiland op Keldonk, K 566, 567 en 568, groot  65 roei en 60 ellen., Aangekomen van hun grootouders op 15-6-1835, Verkoop voor 160 gulden. Deze percelen lagen aan het huidige Kuilven.

Erp. Akte 31, Op 20-2-1849, Verkoop. De gezamelijke kinderen en erfgenamen van Bastiaan v.d. Werk, grondeigenaars te Erp en elders, verkopen, hout op stam, en roerend goed,  voor 304.23 gulden.

Erp. Akte 34, Op 27-2-1849, Verkoop. De gezamelijke kinderen en erfgenamen van Geert Schepers, boeren te Erp, verkopen een partij hout op stam, voor 244.77 gulden.

Erp. Akte 38, Op 2-3-1849, Verkoop. Jenne Maria v. Haandel, en haar man, Adriaan v. Deursen, boer te Erp, verkopen aan Hendrik Aart v.d. Berg, boer te Erp, weiland aan den Dieperskant, I  336, voor 125 gulden. Aangekomen bij deling op 16-11-1841.

Erp. Akte 39,  Op 2-3-1849, Hypotheek van 75 gulden. Helena Hanegraaf, Wed. Lammert v.d. Crommenacker, spinster te Erp, leent geld van de kinderen en erfgenamen Cornelis Rietman, te Erp en elders. Borg : Huizen, erf en bouwland, in de Kerkstraat, M 353, 354, 355 en 356, groot 29 roei,  90 ellen. Gebouwd in 1839, op perceel M 212. Afgebroken in …

Erp. Akte 41, Op 7-3-1849, Verkoop. Joh’a v.d. Heyden, X Gerardus Peter v. Lanen, te Boekel, verkoopt aan Joh’s v. Berlo, boer te Erp,  percelen grond, en twee huisjes, B 627 en 628, 629, 630 en 631, groot 60 roei en 80 ellen. In Boekel ??

Erp. Akte 47, Op 27-3-1849, Gerardus Peter v. Lanen, boer te Boekel, Adriaan v. Oyen, boer te Boekel, en Sijme Hendrik Smits, boer te Volkel, verkopen roerende goederen, en te velde staand gewas, voor 989.67 gulden.

Erp. Akte 49, Op 2-4-1849, Verkoop. Antonie Schepers, boer te Erp, verkoopt vee, hooi, stro, voor 220.45 gulden.

Erp. Akte 65, Op 10-5-1849, Testament voor Aart Bekkers, boer in het Hurkske, Om onaangenaamheden te voorkomen legateert hij aan zijn vrouw, Petronella Hurks, huis, erf, bakhuis, tuin en aangelag in het Hurkske, I   177, 178, 179, 180, 181,  onder de last bedragen te voldoen aan den armen en aan de kerk, ( Dit huis stond ongeveer, waar nu in 2011, het huis op Hurkske 8 staat ). Aan zijn dochter: Geertruida Bekkers, X Antonie v.d. Biggelaar, boer op Boerdonk, bouw en weiland, te Erp, 58 roei in  I  176, verder I  125, en Beek en Donk. Aan dochter: Maria Bekkers, bouw en weiland, te Beek en Donk, Aan dochter Joh’a Maria Bekkers, bouw en hooiland te Erp, aan zoon Hendricus Bekkers, bouw en hooiland te Erp, 58 roei in I  176,  aan zoon Martinus Bekkers, bouw, wei en hooiland, F 200, 201, 202, en grond in Leek te Beek en Donk.

Erp. Akte 73, Op 30-5-1849, Deling tussen de kinderen van Joh’s Adriaan Kerkhof, X Erp 17-5-1801, en Josina v.d. Meer. Deelgenoten : Maria Kerkhof, X Godefridus Goorts, Hendricus Kerkhof, Adriaan Kerkhof, Martinus Kerkhof, Anna Kerkhof, X Jacobus Biemans, en Joh’s Kerkhof. Allen boeren te Erp. Zij gaan delen.  Lot 1, aan Joh’s Kerkhof, boer in den Hoek,  huis, schuur, tuin, heide, bouw en weiland,  in den Hoek,  E  107, 108, 109, 110 en 111, de oven tussen dit huis, en dat van Willem Delissen blijft in het gemeen.  Joh’s Kerkhof mag hier bakken. Verder schuldvorderingen en kontanten. No 7, aan  Joh’s Kerkhof,  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.   Joh’s Kerkhof geb. te Erp 8-10-1813, + Erp 29-5-1874, X Erp 14-2-1863, met Maria v.d. Reijdt, geb. Erp 22-1-1833, + Erp 20-4-1866. Hebben een zoon, Matheus Kerkhof, geb. Erp 11-3-1864, + Erp 22-5-1892. Het gaat hier om de woonboerderij, nu in 2011, Hoek 4.

Erp. Akte 76, Op 4-6-1849, Verkoop. Theodorus v.d. Boomen, boer te Boekel, verkoopt aan Egidius Biemans, boer op de Veluwe, hooiland op de Veluwe, D 657.  Hem aangekomen bij erfenis van zijn moeder: Maria v.d. Burgt, vrouw van Peter v.d. Boomen. Verkoop voor 80 gulden.

Erp. Akte 78, Op 14-6-1849, Verkoop. 1. Allegonda v.d. Ven, zonder beroep te Veghel, 2. Antonetta v. Kuyk, en haar man, Leonardus Rooyakkers, wever, beide te Woensel, 3. Hendricus v.d. Loo, boer te  Veghel, als gelaste van Antonie Daniels en Theodora Saris, echtelieden, wevers te Nuenen, voor zich, en hun minderjarige broers en zussen, verkopen aan Geert Dirk Verbakel, boer op Keldonk, bouwland op den Dieperskant, en in de Laren, I  395, 594 en 592, Hen aangekomen uit nalatenschap van Antonie v.d. Ven, X Maria v. Lieshout,  Verkoop voor 110 gulden, Een volmacht is bijgevoegd.

Erp. Akte 81, Op 19-6-1849, Verpachting. Gerardus v. Lieshout, boer te Erp,  Cornelis de Loecker, houtvester te Vught, en  de Wed. Hijmon Hoogaars, verpachten gras, voor 224.75 gulden.

Erp. Akte 82, Op 20-6-1849, Verpachting. Joh’s Lamers, grondeigenaar te Boekel, en Christiaan Bouw, timmerman te Erp, verpachten te velde staan gras, voor 138.75 gulden.

Erp. Akte 83, Op 20-6-1849, Verpachting. Joh’a Schippers, Wed. Arnoldus v. Haandel, grondeigenaresse te Erp, verkoopt aan Martinus Schippers, heel en vroedmeester te Erp, bouwland.   Haar aangekomen bij deling, op 30-1-1843. Verkoop voor 150 gulden.

Erp. Akte 84, Op 20-6-1849, Verkoop. Joh’a Schippers, Wed. Arnoldus v. Haandel, grondeigenaresse te Erp, verkoopt aan Antonie Delisse, boer te Erp, bouwland,  I  448.        Haar aangekomen bij deling op 30-1-1843.   Verkoop voor 120 gulden.

 Percelen, o.a. Erp. Akte 85, Op 20-6-1849, Verkoop. Joh’a Schippers, Wed. Arnoldus v. Haandel, grondeigenaresse te Erp, verkoopt aan Egidius Boerdonk, molenaar te Erp, ¼ in hooiland op Hongerdonk  E 391.  Haar aangekomen bij deling op 30-1-1843, Verkoop voor 100 gulden.

Erp. Akte 87, Op 22-6-1849, Verkoop. Joh’a v.d. Aa, boerin te Erp, verkoopt aan Joh’s Antonie Tielemans, boer op Boerdonk, weiland op Boerdonk,  G 134.  Haar aangekomen bij erfenis van haar moeder : Geertruida Goorts, voor 40 gulden.

Erp. Akte 88, Op 23-6-1849, Inventaris. Petronella v. Osch, winkelierster te Erp, Wed. Joh’s Meyers, en thans in ondertrouw met Jan Latour, bakker te Erp, als moeder en voogd over Piet en Joh’s Meyers, laten een inventaris opmaken.

Erp. Akte 90, Op 26-6-1849, Verpachting. Egidius Boerdonk, molenaar te Erp, verpacht gras te Boekel en te Erp, voor 145.50 gulden.

Erp. Akte 92, Op 26-6-1849, Verkoop. Hendricus Schepers, klompenmaker, Maria Anna Schepers, zonder beroep, beiden te Erp, Joh’s en Peter Schepers, boeren te Veghel, Cornelis Schepers, boer te Boekel, Anna Maria Schepers, dienstbode te Veghel, Theodorus Schepers, zonder beroep te Helden, verkopen aan Christiaan v.d. Velden, boer op den Dieperskant, bouwland op den Dieperskant  K 436.   Aangekomen bij erfenis van hun moeder: Maria v.d. Velden. Deling te Gemert op 10-2-1837. Verkoop voor 125 gulden.

Erp. Akte 93, Op 26-6-1849, Deling tussen de kinderen van Geert Schepers, en Maria v.d. Velden. Deelgenoten : Hendricus Schepers, klompenmaker te Erp, Maria Anna Schepers, . De zonder beroep te Erp, Joh’s en Peter Schepers, boeren te Veghel, Cornelis Schepers, boer te Boekel, Anna Maria Schepers, dienstbode te Veghel, en Theodorus Schepers, zonder beroep te Helden. Zij willen gaan delen. Lot 1, aan Hendricus Schepers, klompenmaker op Keldonk,  huis, tuin, bouw en weiland, te  Keldonk, K 637, 638 en 639, groot 19 roei en 37 ellen, de grond gekocht van de gemeente op 16-4-1788. Gebouwd op perceel K 460.  Verder schuldvorderingen en kontanten.  Aan Maria Anna, de percelen K 462 en 463.   Aan Peter Schepers, weiland,  K 611 en 612.  Het bovengenoemde huis werd op maart 1945, verwoest door een Duitse V 2 bom. 4 mensen uit Keldonk verloren  hier toen het leven, Hier is nooit iets meer opgebouwd.

Erp. Akte 94, Op 27-6-1849, Verpachting. Firma Raymakers en Ramaer, fabrikanten te Helmond, en Petrus v.d. Bosch, onderwijzer te Erp,  verpachten gras te velde, voor 380 gulden.

Erp. Akte 99, Op 4-7-1849, Verpachting. Hendrik Willem v. Grasveld, ontvanger der Domijnen, wonende te ’s Bosch, verpacht enige enige te velde staande klampen te Erp en Boekel, voor 3611 gulden.

Erp. Akte 111, Op 16-7-1849, Verpachting.  De kinderen en erfgenamen van Willem Claassen, boeren te Erp en elders, Joh’s Vogels, en Martinus v.d. Aa, boeren te Erp, verpachten te velde staande gewassen, voor 123.50 gulden.

Veghel. Akte 116, Op 21-7-1849, Verkoop/ Verpachting. De erfgenamen van Cornelia Kerkhof, Wed. Martinus  v. d. Ven, verkopen en verpachten, roerende goederen en schaar te velde, voor 52.10 gulden.

Veghel. Akte 119, Op 25-7-1849, Inventaris bij Joh’s v.d. Crommenacker, Wedr. Van Petronella Peters, + Erp 22-4-1848. Thans X 2 met Petronella v.d. Putten, als vader en voogd over zijn kinderen: Joh’s, 9 jaar, Maria, 7 jaar, Peter, 6 jaar, Antonie, 4 jaar, en Martinus, 1 jaar oud. Huis op Heuvelberg, F 38 en 39, Nu in 2011, hier de huizen, Heuvelberg 12, 14 en 16. verder E 187, 302, 322, 323, 324, 325, F 41, 47, 100, 156, 243, G 81, 82, 73. Nu in 2011 op deze plek de huizen Heuvelberg 12-14 en 16. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 123 en 130, Op 6-8 en 20-8-1849, Openbare verkoop ten herberge Jacobus Hendriks. Verkopers: Maria v.d. Ven, te Erp, Joh’a Maria v.d. Ven, Wed. Willem v. Asseldonk, te Veghel, Jan v.d. Ven, arbeider te Veghel, Francis v.d. Ven, arbeider te Erp, Martinus v. Boxtel, enz.   te St. Oedenrode, Zie hier aanwezige kopie van deze akte. Aangekomen bij erfenis van wijlen behuwd zuster Cornelia Kerkhof, Wed. Martinus v.d. Ven, Verkocht aan Peter v. Bragt, die koopt voor Peter Kandelaars, Huis aan den Boerdonksen dijk, I  515, 516, 545 en 546, Verkocht voor 500 gulden, Nu in 2011, hier huis op Boerdonkse Dijk  12.

Veghel. Akte 126, Op 10-8-1849, Testament voor Maria v.d. Ven. Alles aan Antonia Mikkers, bij mij inwonend.

Veghel. Akte 131, Op 20-8-1849, Verkoop door Cornelis Martinus Hendriks, smid te Erp, aan zijn vader Jacobus Hendriks, zijn aandeel ( ¼ ) in het ouderlijk bezit,  roerend en onroerend goed, Zijn aandeel in huis aan de brug, op I  129, 130 en 131. Verder E 35, I  141, 771. Verkocht voor 850 gulden. Het gaat hier om “Het tramstation, Molentiend 12 . Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 138, Op 30-8-1849, Verkoop. Joh’s de Louw, X Maria v.d. Aa, herbergier, verkoopt aan Cornelis Martinus Hendriks, smid te Erp, Huis, met beugelbaan, erf, tuin enz, in het Hurkske, F 222 en 223, groot 31 roei en 50 ellen. In 1832, hier huis op F 177. Aangekomen bij erfenis van moeder : Maria Smulders, en halfzus Wilhelmina v.d. Aa. Verkoop voor 800 gulden. Afgebroken, Stond op het huidige bedrijventerrein Molenakker. Een kopie van deze akte is hier aanwezig. In 1834 werd hier een beugelbaan gesticht.

Veghel. Akte 142 en 143, Op 6-9-1849, Testamenten voor Joh’s de Louw, en Maria v.d. Aa, Aan elkaar.

Veghel. Akte 147, Op 15-9-1849, Inventaris. Jacob Jacot, + Veghel   25-7-1849. X Theodora Gerbrandts. Huis te Veghel in de straat. Erp. Akte 153, Op 27-9-1849, Verkoop. Adriaan Kerkhof, te Erp, verkoopt aan Antonie Huybers v. Stiphout, te Erp. weiland, E 285, 298, 299, 300, groot  90 roei en 50 ellen, Verder weiland, E 335, groot 41 roei en 20 ellen. Verkoop voor 600 gulden.

Veghel. Akte 153, Op 27-9-1849, Verkoop. Adriaan Kerkhof, boer, aan Antonie Huybert v. Stiphout, boer, weiland, E 285, 298, 299 300, 335.  Verkocht voor 335 gulden.

Veghel. Akte 161 en 164, Op 8 en 15-11-1849, Openbare verkoop in cafe Antonie v.d. Berg, Verkoop door Anna Scheepers, te Erp, van een aantal losse percelen, o.a. K 327, L 237, 238, 328, 352, 263, 366, 394, 395, en  130.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.            

Veghel. Akte 166, Op 28-11-1849, Verkoop. Petronella Jonkers, Wed. Goort v. Rixtel,  op Keldonk, verkoopt aan Jan v.d. Elsen, te Erp. Weiland op den Dieperskant, I  352, groot 11 roei en 90 ellen. Verkocht voor 30 gulden.

Uden. Akte 170, Op 18-9-1849, Hypotheek van 700 gulden. Adriaan v. Lankveld, bakker te Erp, leent geld van Wilhelmina Cornelia de Bruyn, Wed. Jacobus v. Heusden, te Hilvarenbeek. Borg:  Huis te Erp, B 50,  M 43, 308, 309, groot 63 roei en 5 ellen, verder borg : Peter v.d. Rijdt, boer op Boerdonk, met huis etc, G 200, 332, 333, 381, 382, groot  2.9570 ha. ( In 1832, hier huis, op M 41 ). Nu hier huis, Kerkstraat 52.

Veghel. Akte 173, Op 12-12-1849, Verkoop. Lambert Goort v. Rixtel, te Erp, verkoopt aan Christina Goort v. Rixtel, Huis,  op den Dieperskant, I  790 en 791, groot 50 roei en 10 ellen, verder bouwland, I 390, groot 20 roei en 50 ellen, Verkoop voor 200 gulden. Nu in 2011, hier huis, Dieperskant 6.

Veghel. Akte 179 en 180, Op 24-12-1849, Testamenten voor Peter v.d. Tillaar, boer in den Hoek, en  Hendrina Verbruggen, zijn vrouw. Alles aan elkaar.

Veghel. Akte 181, Op 27-12-1849, Verkoop. Leendert Coolen, boer op Keldonk, aan Joh’s v.d. Zanden, boer te Erp, Borg : grond, I  666, groot 14 roei en 70 ellen, Aangekomen , akte Veghel 25-2-1847, voor notaris Jan Abraham de Munck, te Veghel, Verkoop voor 30 gulden.

Veghel. Akte 182, Op 27-12-1849, Verkoop van een  hypotheek van 600 gulden. Jacobus Hendriks, smid te Erp, verkoopt  5/6 in een  hypotheek aan Joh’a de Ligny, Wed. Hester Holster, te Middelburg. Hypotheek werd aangegaan door Lambertus v. Kilsdonk, op 12-12-1839,  Borg: huis M  280, 281. Een kopie van deze akte is hier aanwezig. Het gaat hier om het oude pand van v. Haandel, aan het begin van de Pentelstraat.

Einde periode 1840 t/m 1849.