07. Munsters- Mulder Tegelen, 1981-1985

Terug naar Munsters Menu

Inventaris nr. afdeling Sub nr Uiterlijke vorm Soort document Datum Auteur Inhoud (omschrijving) Trefwoord(en) Staat Openbaar J/N Plaatsing Schenking van (naam) Invoerdatum
7           Munsters- Mulder Tegelen, 1981-1985             
                         
7 1         Organisatie            
7 1.1 katern overzicht ca. 1980 Frans Scheepers gegevens over De Jong – Munsters BV ten behoeve van mogelijke overname  producten dealers origineel J doos 28j   29-11-2011
7 1.2 katern overzicht 1981-1983 Frans Scheepers stukken mbt de organisatie Munsters/Mulder (Motech) organisatie prognose kopie J doos 28j   29-11-2011
7 1.3 katern overzicht 22-11-1983 Frans Scheepers stukken mbt ontwikkeling HLD 2000 HLD 2000 origineel J doos 28j   29-11-2011
7 1.4 stuk folder onbekend onbekend infofolder Mulder tegelen (met gesxchiedenis en organisatieschema) historie origineel J doos 28j   1-2-2012
7 1.5 stuk persbericht 1985 F.P. de Leur persbericht (Duits): voortzetting De Jong- Munsters BV door Mulder Machinefariek 1985  overname kopie J doos 28j   28-2-2012
                         
7 2         Financiën             
7 2.1 katern overzicht 1982 (1981) onbekend berekening kostprijzen producten kostprijs kopie J doos 28j   29-11-2011
7 2.2 katern rapport 16-4-1982 I.T..E.B. taxatierapport waarde gebouwen Munsters Erp (no. 8111 391 – A taxatie origineel J doos 28j   29-11-2011
7 2.3 katern rapport 26-5-1982 I.T..E.B. taxatierapport waarde gebouwen Munsters Erp (no. 8111 391 – B taxatie origineel J doos 28j   29-11-2011
7 2.4 katern divers 27-1-1983 Frans Scheeepers balansen en budgetten Munsters/Mulder 1982-1983 begroting balans origineel J doos 28j   29-11-2011
7 2.5 stuk begroting 1984 (1983?) onbekend uitgangspunten budget 1984 (1983?) begroting balans kopie J doos 28j   29-11-2011
                         
7 3         Personele zaken            
7 3.1 stuk overzicht onbekend onbekend personeelsbestand op diverse afdelingen personeelsbestand kopie J doos 28j   29-11-2011
7 3.2 stuk overzicht onbekend onbekend telefoonnummers werknemers Mulder Tegelen personeelsbestand kopie J doos 28j   28-2-2012
7 3.3 stuk overzicht 1981 onbekend werkbrief vakantiedagen H. Jacobs 1981 werkbrief kopie J doos 28j   28-2-2012
7 3.4 map overeenkomst mrt-83 onbekend stages autotechniek bij Munsters (stagebegeleider H. Jacobs) stage origineel J doos 28j   28-2-2012
7 3.5 map overzicht 1983 onbekend werkbriefjes Munsters V 1983 werkbrief kopie J doos 28j   28-2-2012
                         
7 4         Verkoop            
7 4.1 katern lijst onbekend Frans Scheepers klantenlijst Nederland klantenlijst origineel J doos 28j   29-11-2011
7 4.2 katern lijst onbekend Frans Scheepers alfabetische klantenlijst kranen vanaf ca. 1970 klantenlijst kopie J doos 28j   29-11-2011
7 4.3 katern overzicht 8-9-1982 Frans Scheepers licence manufacturing schedule for standard cranes A18, F20 en A30/1, 1979-1983 licentie kranen origineel J doos 28j   29-11-2011
7 4.4 katern divers 1981-1982 Frans Scheepers stukken mbt sollicitaties personeel en contracten met dealers en PTT, 1981-1982 sollicitatie contract origineel J doos 28j   29-11-2011
7 4.5 katern notulen 1981-1983 Frans Scheepers notulen vekoopvergaderingen, 1981-1983 verkoop notulen kopie J doos 28j   29-11-2011
7 4.6 stuk brief 17-9-1980 onbekend verblijfsvergunning in Arabisch land voor Frans Scheepers (salesmanager) visum origineel J doos 28 k   29-11-2011
7 4.7 stuk brief 4-11-1983 Frans Scheepers verslag van bezoek aan Magdy el Azhary (Egypte) tbv verkoop verkoop origineel J doos 28 k   29-11-2011
7 4.8 stuk brief 6-11-1983 Frans Scheepers telexbericht van Frans Scheepers aan Munsters BV vanuit Cairo orders origineel J doos 28 k   29-11-2011
7 4.9 stuk brief 7-11-1983 Frans Scheepers verslag van bezoek aan Hassan Omer a/Rahman (Soedan) tbv verkoop verkoop origineel J doos 28 k   29-11-2011
7 4.10 stuk memo 1983? The world of concrete bevestiging aanmelding voor de 1984 World of concrete exposition te Washington  beurs origineel J doos 28 k   29-11-2011
7 4.11 katern divers jan/feb 1984 Frans Scheepers visitekaartjes buitenlandse afnemers endiverse afspraken over offertes en leveranciers handelscontacten kopie/origineel J doos 28 k   29-11-2011
7 4.12 stuk formulier onbekend onbekend blanco bestelformulier producten Munsters bestelformulier producten origineel J doos 28 k   29-11-2011
7 4.13 voorwerp badge 1983 Frans Scheepers badge voor de World of concrete, Washington 1984 beurs  origineel J doos 28 k   29-11-2011
7 4.14 omslag artikel 1982 onbekend Flying Dutchmankranen in USA van Munsters (ETC) Flying Dutchman kranen USA origineel J doos 28 k   13-12-2011
7 4.15 stuk formulier ca. 1981-1985 onbekend folder Mulder – Munsters – Mulcon – Mutech, Construction Equipment since 1907 kranen computer origineel J doos 28 k   13-12-2011
7 4.16 omslag advertentie ca. 1983 onbekend reclame voor Munsters kranen in Soedan reclame Arabie kopie J doos 28 k   13-12-2011
7 4.17 stuk badge eind jaren ’80 onbekend badge Frans Scheepers Electric Tower Cranes (agentschap New Jersey – USA) beurs origineel J doos 28 k   20-12-2011
7 4.18 omslag folders 1981-1985 onbekend Reclamefolders producten export A20, E20, A30, C16, E25, B850  reclame origineel J doos 28 k   20-12-2011
7 4.19 stuk lijst 1983 onbekend Prijslijst bouwkranen 1983 prijslijst kopie J doos 28 k   20-12-2011
7 4.20 stuk logo onbekend onbekend reclameblad Munsters Mulder servicedienst reclame kopie J doos 28 k   1-2-2012
7 4.21 stuk folder onbekend onbekend folder producten Mulder, Munsters, Mulcon (F20, B26, 306, 850. M400, betonmixers verkoop origineel J doos 28k   5-6-2012
7 4.24 katern lijst 10-5-1982 H. van Wanrooij Tarieven H.D.M. Mundus Leasing  (voor Munsters-Mulder producten prijzen origineel J doos 28 k   21-8-2012
                         
7 5         Huisvesting            
                         
7 6         Overig            
7 6.1 stuk artikel apr-82 onbekend een nieuwe Munsters op de Machinistenschool  ( Bouwmachines 17′  , nr 4 – pag. 6) opleiding kopie J doos 28 k   29-11-2011
7 6.2 stuk tekening ca. 1982 echtgenote F. Scheepers tekening gemaakt door de echtgenote van Frans Scheepers tekening kopie J doos 28 k   20-12-2011
7 6.3 stuk artikel 19-9-1983 Cobouw hld hefmachine nieuwe richting in bouw-mechanisatieproces krantenartikel kopie J doos 28 k   27-12-2011
7 6.4 katern notulen 1984-1985 onbekend notulen e.d. van dhr Henk Jacobs notulen kopie J doos 28 k   28-2-2012
7 6.5 stuk krantenartikel 4-12-1985 onbekend artikel over zweefvliegen met een lierstart lier origineel J doos 28 k   28-2-2012
7 6.6 stuk voorwerp onbekend onbekend metalen naamplaatje met de naam: ‘Munsters’ naamplaatje origineel J doos 28 k   13-3-2012
7 6.7 stuk artikel 1984 onbekend Bij Geveke Service Uden heeft een MBO plaats en gaat dan verder als GIS bouwmachines i.o. Geveke GIS origineel J doos 28 k   21-8-2012
7 6.8 katern artikel 15-9-1980 onbekend Munsters \\mbt 26 op Tatra in’Bouwmaterialen 15, nr. 9 (1980) MBT 26 Tatra origineel J doos 28 k   4-9-2012
7 6.9 stuk voorwerp onbekend onbekend gietijzeren logo voor aan een lier logo lier origineel J doos 28 k   4-9-2012
7 6.10 plaat logo onbekend onbekend Logo Muldustries Munsters logo origineel J doos 28 k   4-9-2012
7 6.11 stuk rekening 13-12-1926 P. van Thiel&Zonen nota van P. van Thiel  & Zonen, Beek en Donk rekening kopie J doos 28 k   25-9-2012
7 6.12 voorwerp embleem onbekend onbekend embleem Mulder Tegelen embleem origineel J doos 28 k   19-2-2013