Uit welke hoek waait de wind?

Niemand had in 2012 toen de fabriek van Sondag-De Heus aan de Cruijgenstraat gesloopt werd, kunnen bedenken dat er fraai multifunctioneel park zou verrijzen. Een plek waar het voor jong en oud goed toeven is. Toch is dat gebeurd dankzij de inzet van veel vrijwilligers van de Stichting Molenpark en Heemkundekring Erthepe, met steun van de familie Sondag. Zaterdag 12 maart zijn er weer twee nieuwe elementen aan het park toegevoegd: een speeltoestel voor kinderen en een windvaan op de pergola. Sinds zaterdag kan elke Erpenaar in de Cruijgenstraat zien vanuit welke hoek de wind waait.

Heemkundekring Erthepe is blij, dat de vereniging er samen met de Stichting Molenpark in is geslaagd ook de geschiedenis van de plek zichtbaar te houden.  De fundering van de molen ‘De Nijverheid’ uit 1897 is behouden en omgevormd tot een plaats om eens rustig te gaan zitten en te buurten rondom de oude molensteen. Het aambeeld van de smederij van Hendriks, die vroeger naast de maalderij stond, heeft in het park een bestemming gevonden. Er is een attentiesteen in het trottoir gelegd met een mooie luchtfoto van de stellingmolen en de omgeving in de jaren ‘50. De stellingmolen die als een van de mooiste in Brabant werd beschouwd. Zaterdag 12 maart is er weer een historisch element aan toegevoegd: de windvaan die op de fabriek van Sondag uit 1960 stond en later op de nieuwe fabriek in Veghel aan de Zuid-Willemsvaart.   

Dat de vaan bewaard is gebleven is te danken aan de inspanningen van Jan Donkers, oud-medewerker van Sondag-De Heus. Jan zag al vroeg de historische waarde in van de windwijzer en voorkwam dat die bij het oud ijzer belandde. Hij zorgde ervoor dat het vaan gerestaureerd werd en zag in, dat het een fraaie toevoeging zou kunnen zijn aan de pergola die voor de corona-epidemie is opgericht.

De totstandkoming van het Molenpark zoals het er nu uitziet, laat zien dat Erpenaren, als ze er de schouders onder zetten, samen dingen voor elkaar kunnen krijgen! De plaatsing van de windvaan is de ‘kroon’ op het werk van vele vrijwilligers! Nu moeten we er als Erpenaren ook voor zorgen, dat het park voor de toekomst behouden blijft.  Dat het park of een deel daarvan niet opgeofferd wordt voor de bouw van woningen, Tiny houses, een Omnipark of andere ontwikkelingen. Ook als de politieke wind uit een andere hoek gaat waaien. Dat kan het beste door het park te gebruiken! Er te wandelen, evenementen te organiseren, te sporten en met kinderen naar de speelhoek te gaan. Kortom door er een echte ontmoetingsplek van te maken!

 

 windvaan Sondag 1960

De windvaan van de voormalige fabriek van Sondag in het Molenpark