Open dag Erthepe op 15 mei

Erthepe, de erfgoedorganisatie van Boerdonk, Erp en Keldonk is opgericht op 14 april 1980. Door de coronapandemie die in het werkgebied van Erthepe veel slachtoffers eiste, moest de viering van het 40-jarig bestaan in 2020 worden uitgesteld. Op 15 mei a.s. van 11.00-18.00 uur houdt Heemkundekring Erthepe ter gelegenheid van zijn jubileum een open dag in het Raadhuis van Erp. Belangstellenden kunnen dan in het Raadhuis kennis maken met de activiteiten van de werkgroepen.  Iedereen kan dan zien, dat de kring zich met veel aspecten van het erfgoed bezighoudt! Belangstellenden die zich tijdens het feestweekend opgeven als lid van Erthepe zijn gratis lid tot 1 januari 2023.

 Actie behoud Raadhuis

Acties voor het behoud van het Raadhuis in 2012

 

Geïnspireerd door streekarchivaris Wim Cornelissen staken in 1980 een aantal Erpenaren de koppen bij elkaar om een heemkundige vereniging op te richten. Het doel was in het begin vooral het vergroten van de kennis over de geschiedenis van de gemeente Erp. Door gebrek aan een eigen ruimte bleven de activiteiten tot 1994 beperkt. Als gevolg daarvan ook het aantal leden.  Na de fusie van de gemeenten Erp en Veghel kregen de Erpse heemkundigen de beschikking over de burgemeesterskamer en de zolder van het Raadhuis van Erp.  Maar dat bood nog weinig soelaas: op de wekelijkse heemavond op maandag was nauwelijks een rustige werkplek te vinden. Dat veranderde toen het gemeentelijke servicecentrum in het Raadhuis de deuren sloot.  Erthepe kon in 2007 de benedenruimten in het Raadhuis in gebruik nemen voor zijn activiteiten. Het gevolg was een gestage groei van het ledental: van ca. 45 in 2007 tot 360 leden in 2022. In 2012 was een actie en het aanbieden van ruim 1450 handtekeningen nodig om de gemeenteraad ervan te overtuigen dat het Raadhuis voor de Erpse gemeenschap behouden moest blijven. Actieve leden van Erthepe slaagden er daarna in het Raadhuis uit te bouwen tot hét erfgoedhuis van Boerdonk, Erp en Keldonk. Tot een kenniscentrum waar ‘het geheugen’ van de drie kerkdorpen bewaard wordt. Vastgelegd in foto’s, films, archieven, documenten, verhalen, voorwerpen en archeologische vondsten.