03. Munsters Constructie Erp 1922-1972

Terug naar Munsters Menu

Inventaris nr. afdeling Sub nr Uiterlijke vorm Soort document Datum Auteur Inhoud (omschrijving) Trefwoord(en) Staat Openbaar J/N Plaatsing Schenking van (naam) Invoerdatum
3           Firma J. Munsters Constructie Erp, 1922-1972            
                         
3 1         Organisatie            
3 1.1 katern boekje 00-05-1971 onbekend Munsters Vademecum vademecum gestencild J doos 28d   24-10-2011
3 1.2 katern rapport 10-11-1964 J.H.Keetels Rapport N.V. Munsters Machinefabriek en Handelsmaatschappij (omzetten naar NV vorm) oprichting NV blauwdruk J doos 28d   24-10-2011
3 1.3 stuk contract 1-8-1956 De  Binckhorst De Binckhorst, Aanstelling  vertegenwoordiging Steyr tractoren,  1-8 tot 31-12-1956 Streyr tractoren origineel J doos 28d   24-10-2011
3 1.4 stuk contract 28-12-1956 De  Binckhorst De Binckhorst, Aanstelling  vertegenwoordiging Steyr tractoren,1-1 tot 31-12-1957 Streyr tractoren origineel J doos 28d   24-10-2011
3 1.5 stuk contract 24-5-1957 De  Binckhorst De Binckhorst, consignatieovereenkomst   Steyr tractor 280, 28-5 tot 8-6-1957 Streyr tractoren doorslag J doos 28d   24-10-2011
3 1.6 stuk contract 21-3-1957 Postma & Feenstra Licentieovereenkomst  kettingtransporteur melkbussen kettingtransporteur doorslag J doos 28d   24-10-2011
3 1.7 stuk brief 19-11-1957 Firma\Munsters Opzegging verkoop Steyrtractoren Streyr tractoren doorslag en concept J doos 28d   24-10-2011
3 1.8 stuk contract 30-9-1956 Munsters en Opheij Uitstel afname Steyrtractor\door A. Opheij St. Oedenrode   Streyr tractor origineel J doos 28d   24-10-2011
3 1.9 stuk contract 12-4-1957 Munsters en Sabiel samenwerking met Sabiel in Lübeck, uitvoerder Parco Eindhoven  Sabiel en Parco  doorslag J doos 28d   24-10-2011
3 1.10 stuk brief 17-5-1957 Parco In strijd met afspraken verkoopt Fa.Holvrieka Utrecht producten van Sabiel Sabiel en Parco  doorslag J doos 28d   24-10-2011
3 1.11 stuk toespraak 1-3-1962 Jan Keetels toespraak met beknopte geschiedenis, 1922-1962 geschiedenis origineel J doos 28d   6-12-2011
3 1.12 stuk overzicht 24-3-1962 onbekend bedrijfsgegevens Fa. J. Munsters gegevens bedrijf origineel J doos 28d   6-12-2011
3 1.13 stuk artikel 28-3-1962 Brabants Dagblad krantenartikelen uit het Brabants Dagblad mbt het 40-jarig jubileum in 1962 40-jarig jubileum krant kopie J doos 28d   6-12-2011
3 1.14 stuk artikel 27-5-1972 Helmonds Dagblad Munsters bouwkranen naar omzet van 20 miljoen bouwkranen omzet kopie J doos 28d   6-12-2011
3 1,15 stuk artikel 21-11-1967 Brabants Dagblad Werkbezoek Commissaris der Koningin 1967 werkbezoek origineel o doos 28d   10-1-2012
3 1.16 stuk brief 27-4-1965 Munsters Machinefabriek correspondentie Munsters Machinefabriek met directie LTS  te \uden over de excursies , april 1965 coorespondentie doorslag J doos 28d    
3 1.17 ordner verslag juni1965-mrt 1967 W. vd  Venne verslagen staf- en werkvergaderingen juni 1965 – maart 19767(van W. vd Venne) verslag doorslag J dnaast doos 28f   19-2-2013
                         
3 2         Financiën             
3 2.1 katern balans 16-9-1938 onbekend balans en toelichting per 1-9-1938 balans jaarverslag doorslag J doos 28d   25-10-2011
3 2.2 katern balans 24-10-1939 onbekend balans en toelichting per 31-9-1939 balans jaarverslag doorslag J doos 28d   25-10-2011
3 2.3 katern balans 19-9-1940 onbekend   balans en toelichting  per 31-8-1940 balans jaarverslag doorslag J doos 28d   25-10-2011
3 2.4 katern balans 25-11-1941 onbekend balans en toelichting per 31-8-1941 balans jaarverslag doorslag J doos 28d   25-10-2011
3 2.5 katern balans 19-10-1942 onbekend balans en toelichting per 31-8-1942 balans jaarverslag doorslag J doos 28 d   25-10-2011
3 2.6 katern balans 3-1-1943 onbekend balans en toelichting per 31-8-1943 balans jaarverslag doorslag J doos 28d   25-10-2011
3 2.7 katern balans 25-11-1944 onbekend balans en toelichting per 31-8-1944 balans jaarverslag doorslag J doos 28d   25-10-2011
3 2.8 katern balans 17-10-1945 L.G. van Dieperbeek balans en toelichting per 1-9-1945 balans jaarverslag doorslag J doos 28d   25-10-2011
3 2.9 katern balans 22-12-1947 L.G. van Dieperbeek balans en toelichting per 1-9-1946 balans jaarverslag doorslag J doos 28d   25-10-2011
3 2.10 katern balans 21-1-1948 L.G. van Dieperbeek balans en toelichting per 1-1-1948  balans jaarverslag doorslag J doos 28d   25-10-2011
3 2.11 katern balans 8-9-1948 L.G. van Dieperbeek balans en toelichting per 1-1-1948  balans jaarverslag doorslag J doos 28d   25-10-2011
3 2.12 katern balans 8-10-1949 L.G. van Dieperbeek balans en toelichting per 1-1-1949 balans jaarverslag doorslag J doos 28d   25-10-2011
3 2.13 katern balans 9-6-1950 L.G. van Dieperbeek balans en toelichting per 1-1-1950 balans jaarverslag doorslag J doos 28d   25-10-2011
3 2.14 katern balans 30-10-1951 L.G. van Dieperbeek balans en toelichting per 1-1-1951 balans jaarverslag doorslag J doos 28d   25-10-2011
3 2.15 katern balans 5-11-1952 L.G. van Dieperbeek balans en toelichting per 31-12-1951 balans jaarverslag doorslag J doos 28d   25-10-2011
3 2.16 katern balans 6-2-1953 L.G. van Dieperbeek balans en toelichting per 31-12-1952 balans jaarverslag doorslag-beschadigd J doos 28d   25-10-2011
3 2.17 stuk balans onbekend onbekend handgeschreven balans boekjaar 1953 balans  handgeschreven J doos 28d   25-10-2011
3 2.18 katern balans onbekend J.H. Keetels balans en toelichting per 1-1-1954 balans jaarverslag doorslag-beschadigd J doos 28d   25-10-2011
3 2.19 stuk balans onbekend onbekend handgeschreven balans boekjaar 1954 balans handgeschreven J doos 28d   25-10-2011
3 2.20 katern balans 11-3-1955 J.H. Keetels balans en toelichting per 1-1-1955 balans jaarverslag doorslag-beschadigd J doos 28d   25-10-2011
3 2.21 stuk balans 1-1-1956 onbekend handgeschreven balans boekjaar 1956 balans handgeschreven J doos 28d   25-10-2011
3 2.22 katern balans 20-1-1956 J.H. Keetels balans en toelichting per 1-1-1956 balans jaarverslag  doorslag-beschadigd J doos 28d   25-10-2011
3 2.23 schrift kasboek 1956-deel 1 onbekend overzicht van inkomsten en uitgaven en kasgeld kasboek  handgeschreven J doos 28d   25-10-2011
3 2.24 schrift kasboek 1956-deel 2 onbekend overzicht van inkomsten en uitgaven en kasgeld kasboek  handgeschreven J doos 28d   25-10-2011
3 2.25 katern balans 10-1-1957 J.H. Keetels balans en toelichting per 1-1-1956 balans jaarverslag doorslag J doos 28d   25-10-2011
3 2.26 katern balans 19-2-1958 J.H. Keetels balans en toelichting per 1-1-1957 balans jaarverslag doorslag J doos 28e   25-10-2011
3 2.27 katern balans 15-4-1959 J.H. Keetels balans en toelichting per 1-1-1958 balans jaarverslag doorslag J doos 28e   25-10-2011
3 2.28 katern balans 1-1-1960 J.H. Keetels balans en toelichting per 1-1-1959 balans jaarverslag doorslag J doos 28e   25-10-2011
3 2.29 katern balans 1-1-1961 J.H. Keetels balans en toelichting per 1-1-1960 balans jaarverslag doorslag J doos 28e   25-10-2011
3 2.30 katern balans 30-12-1961 J.H. Keetels balans en toelichting per 1-1-1961 balans jaarverslag doorslag J doos 28e   25-10-2011
3 2.31 katern balans 31-12-1962 J.H. Keetels balans en toelichting per 1-1-1962 balans jaarverslag origineel J doos 28e   25-10-2011
3 2.32 katern balans 1-7-1963 J.H. Keetels overzicht per 01-07-1963 balans halfjaarsverslag origineel J doos 28e   2-11-2011
3 2.33 katern balans 31-12-1963 J.H. Keetels balans 1963 balans origineel J doos 28e   2-11-2011
3 2.34 katern jaarverslag 1-1-1964 J.H. Keetels jaarverslag 1963 – prive jaarverslag origineel J doos 28e   2-11-2011
3 2.35 katern jaarverslag 14-1-1964 Besto-Munsters verkoop van bouwmachines 1963  jaarverslag bouwmachines kopie J doos 28e   2-11-2011
3 2.36 katern nacalculaties 1-12-1963 onbekend nacalculaties productie 1958-1 december 1963 nacalculatie productie kopie J doos 28e   2-11-2011
3 2.37 omslagmap balans 31-12-1964 onbekend balans en toelichting per 31-12-1964 balans jaarverslag kopie (losbl) J doos 28e   2-11-2011
3 2.38 omslagmap maandverslag 17-5-1905 onbekend maandverslagen en balansverslagen1964 balans maandverslag divers J doos 28e   2-11-2011
3 2.39 katern jaarverslag 18-1-1965 J.H. Keetels jaarverslag 1964 jaarverslag kopie J doos 28e   2-11-2011
3 2.40 katern balans 7-7-1965 J.H. Keetels balans per 01-07-1965  balans halfjaarsverslag kopie J doos 28e   2-11-2011
3 2.41 katern balans 1-4-1965 onbekend toelichting bij halfjaarlijkse balans balans halfjaarsverslag kopie J doos 28e   2-11-2011
3 2.42 omslagmap schuldbekentenis 1926-1963 onbekend 20 schuldbekentenissen en hypotheken van 1926-1963 schuldbekentenis lening  divers J doos 28e   2-11-2011
3 2.43 omslagmap schuldbekentenis 1950-1960 divers schuldbekentenissen verschuldigde rentes bij leningen van 1950-1960 schuldbekentenis lening kopie J doos 28e   2-11-2011
3 2.44 tuk akte 13-8-1924 onbekend notariele akte lening fl. 3.000,- van de Onderlinge Brandverzekering te keldonk notariele akte k J dood 28e   21-8-2012
                         
3 3         Personele zaken            
3 3.1 stuk personeelslijst 20-1-1966 onbekend personeelslijst weekloners per 20-01-1966 personeel kopie J doos 28f-1   2-11-2011
3 3.2 hoes loonstrook 21-12-1972 onbekend loonstrookje 21-12-1972 van personeelslid 079 + loonstrookje van J. Munsters administratie loonstrook doorslag J doos 28f-1   19-2-2013
3 3.3 boek loonboek 6-5-1905 fa. J. Munsters loonboek loonadministratie fa. J. Munsters loonadministratie origineel J naast doos 28f-1   19-2-2013
3 3.4 stuk bewijs 9-4-1963 Munsters Machinefabriek functiebewijs Johannes J. Kuypers, afkorter bewijs kopie J doos 28f-1   19-2-2013
                         
3 4         Verkoop            
3 4.1 stuk toespraak 22-6-1964 A. Munsters (?) Toespraak van A. Munsters t.g.v. verkoop 2500ste bouwmachine door Besto Besto bouwmachine  kopie J doos 28f-1   2-11-2011
3 4.2 katern orderboek 1971-1972 Frans Scheepers Orders voor diverse bedrijven order  materialen kopie J doos 28f-1   2-11-2011
3 4.3 map overzicht 1968-1970 onbekend overzichtslijst van bestellingen naar diverse landen bestellingen overzicht origineel J doos 28f-1   2-11-2011
3 4.4a map overzicht 1-2-1964 t/m 6-10-1969 onbekend overzichtslijst van kranen van Nederlandse, Belgische, Engelse en Franse eigenaars kranen eigenaars origineel J doos 28f-1   2-11-2011
3 3.4b ordner overzicht 1964-1978 onbekend overzichtslijst van verkochte producten 1964 – 1978 kranen eigenaars origineel J doos 28f-1   19-2-2013
3 4.5 katern lijst 1959-1970 onbekend alfabetische klantenlijst – zie ook 6-4.12 klantenlijst kopie J doos 28f-1   29-11-2011
3 4.6 boekje brochure onbekend onbekend brochure producten Munsters Machinefabriek Erp, Holland Voorzijde WOB Veghelsedijk) producten brochure origineel J naast doos 28f-1   6-12-2011
3 4.7 stuk prijslijst 7-5-1957 onbekend prijslijst fa. J. Munsters landbouwwerktuigen en tractoren tractot MCE kopie J doos28f-1   6-12-2011
3 4.8 stuk brief 5-5-1959 Munsters landbouw Munsters landbouw aan Landbouw Ecoomisch Instituut, De Haag over stop productie MCE-trekkers MCE-tractot kopie J doos28f-1   6-12-2011
3 4.9 stuk artikel 21-5-1905 Bouwmachines nr.3  Het veelzijdige Besto-programma’  uit Bouwmachines nr. 3 – paf. 84-89 verkoop origineel J doos28f-1   6-12-2011
3 4.10 omslag poster 1952-1953 onbekend 7 reclameposters MCE-tractor MCE-tractor kopie J doos28f-1   21-8-212
3 4.11 stuk brief onbekend Heimgartener Baummach verkoop van Munsters kranen in Duitsland en  Frankrijk (via Besto) kranen  kopie J doos28f-1   13-12-2011
3 4.12 omslag producten onbekend onbekend Firma Besto Boxmeer, (verkooporganisatie  Munsters) Besto reclame kopie J doos28f-1   13-12-2011
3 4.13 omslag folder 1964-1955 onbekend MCE-tractor MCE-tractor kopie J doos28f-1   13-12-2011
3 4.14 stuk folder onbekend Harrie Beekmans BUCO  producten werden via Munsters verkocht door o.a. Harrie Beekmans producten brochure kopie J doos28f-1   13-12-2011
3 4.15 stuk sticker onbekend onbekend 2 stickers Besto sticker origineel J doos28f-1   10-1-2012
3 4.16 stuk folder onbekend onbekend folder Munsters Kranen typen B en C kraan origineel J doos28f-1   5-6-2012
  4.17 stuk artikel 14-11-1968 onbekend 5.000ste machine – Munsters Machinefabriek te \erp bereikte mijlplaal 5.000ste machine mijlpaal kopie J doos28f-1   21-8-2012
3 4.18 stuk artikel onbekend Gerard MCE-tractoren in: De Klep 17/18 MCE  kopie J doos28f-1   21-8-2012
3 4.20 stuk rapport onbekend onbekend model inspectierapport kranen, 1965 inspectierapport kopie J doos28f-1   19-2-2013
3 4.21 stuk prijslijst 1962 Besto Interne prijslijst 1962 (Besto) prijslijst kopie J doos28f-1   28-10-2013
3 4.22 stuk brief 1958 Heesters Verlening van de verkooprechten H&M draglines aan Munsters brief kopie J doos28f-1   28-10-2013
                         
3 5         Huisvesting            
3 5.1 stuk brief 5-4-1962 P.N.E.M. huurvoorwaarden en betaling aansluiting op elektrische heetwaterinstallatie  heetwaterinstallatie origineel J doos 28f-1   2-11-2011
3 5.2 omslag bouwtekening 7-10-1965 MCE 4 tekeningen verbouwing bedrijfspand – spant voor fabriekshal (voor servicehal en monrtagehal) spant montagehal servicehal origineel J doos 28f-2   2-11-2011
3 5.3 omslag bouwtekening aug/sept 1968 onbekend 6 tekeningen verbouwing bedrijfspand met plattegrond bedrijfsterrein en bedrijfshal en spant  verbouwing bedrijfshal origineel J doos 28f-2   2-11-2011
3 5.4 stuk bouwtekening 7-4-1905 onbekend schets voorgevel oprichten v.e machinale smederij – hinderwetsaanvrage 1924, nr. 25 (inv. nr. 984) smederij voorgevel kopie J doos 28f-2   29-11-2011
3 5.5 stuk tekening 5-2-1959 onbekend plattegrond fabriekscomplex J. Munsters calque werkplaats origineel J zolder   31-1-2012
3 5.6 stuk tekening 6-4-1905 onbekend plattegrond bij hinderwetvergunning aanvraag smederij door H. Henriks (twee stuks) 1923 tekening plattegrond kopie J doos 28f-2   21-8-2012
                         
3 6         Overig            
3 6.1 boekje overzicht onbekend onbekend lijst met telefoonnummers hulpverlening Erp e.o. telefoonnummer hulpverlening origineel J doos 28f-2   2-11-2011
3 6.2 omslag rapport 15-1-1953 Rijkspolitie procesverbaal met getuigenverklaringen en 7 situatietekeningen procesverbaal fabriekshal  kopie J doos 28f-2   2-11-2011
3 6.3 omslag brief 1961/1963 MCB brief van 27-11-1961 en brief van 24-9-1963 m.b.t. zending van een akte MCB akte origineel J doos 28f-2   2-11-2011
3 6.4 omslag overeenkomst 1956/1959/1961 diversen bruikleen- en huurkoopovereenkomsten V.Daalen/H.v. Berkel/ Ned. Ver. V. Credietgev. Detailh.  bruikleen huurkoop origineel J doos 28f-2   2-11-2011
3 6.5 stuk overzicht 14-6-1973 Frans Scheepers capaciteitsrooster servicemonteurs 1973 service origineel J doos 28f-2   2-11-2011
3 6.6 omslag divers 1965-1968 onbekend stukken mbt kentekenbewijzen en motorrijtuigenbelasting, 1965-1968 (mobiele kranen) kentekenbewijs belasting divers J doos 28f-2   29-11-2011
3 6.7 omslag divers 1965-1977 onbekend stukken mbt tvt typegoedkeuring rijdende kranen 1965-1977 kranen divers J doos 28f-2   29-11-2011
3 6.8 stuk verklaring 21-3-1962 raad gemeente Erp toekenning  recht van het voeren van het gemeentewapen van Erp bij 40-jarig bestaan jubileum gemeente Erp kopie J doos 28f-2   29-11-2011
3 6.9 stuk verklaring 20-2-1961 Arbeidsinspectie goedkeuring van torenkraan C.M.E.155/1 bouwjaar 1960 door arbeidsinspectie ‘s-Gravenhage kranen arbeidsinspectie kopie J doos 28f-2   6-12-2011
3 6.10 stuk brief na 1962 onbekend blanco briefpapier Munsters Machinefabriek met wapen Erp (na 1962) briefpapier origineel J doos 28f-2   6-12-2011
3 6.11 omslag aantekeningen 1950-1955 M. van Ras – Zeeland aantek.en foto van M. van Ras (Zeeland) mbt overname technische gegevens voor MCE-tractor  MCE-tractot origineel J doos 28f-2   6-12-2011
3 6.12 stuk voorwaarden 5-1-1970 FME algemene voorwaarden voor de metaal- en elektrotechnische industrie ‘s-Gravenhage leveringsvorwaarden origineel J doos 28f-2   6-12-2011
3 6.13 stuk voorwerp onbekend onbekend metalen plaat Besto Boxmeer Besto origineel J doos 28f-2   13-12-2011
3 6.14 stuk artikel 16-2-1970 Banas artikel babas (Brazilie) over betonmolen Italiaanse betonmolen; Besto) betonmolen Bazilie origineel J doos 28f-2   20-12-2011
3 6.15 omslag tekeningen onbekend onbekend calques, tekeningen en berekeningen dragline dragline origineel J doos 28g   20-12-2011
3 6.16 omslag tekeningen onbekend onbekend calques, tekeningen en berekeningen bouwliften bouwlift origineel J doos 28g   20-12-2011
3 6,17 voorwerp speld onbekend onbekend speldje Munsters speld origineel J doos 28g   10-1-2012
3 6.18 stuk berekening onbekend Willem Smit  Co berekening gelaste liggers voor garage van Berkel te Veghel, uit te voeren door Munsters lichtdruk berekening lichtdruk J doos 28g   24-1-2012
3 6.19 omslag tekening 00-05-1936 Kooken – Eindhoiven gesmede krukken en slotplaten St. Josephkerk Kaatsheuvel deurkruk blauwdruk J doos 28g   24-1-2012
3 6.20 stuk tekening onbekend onbekend blauwdruk Moteurs type 1925 à  clapets commandes (Munsters – Keetels) moteur blauwdruk J doos 28g   24-1-2012
3 6.21 stuk tekening onbekend J. Munsters J. Munsters tekening CAS MOTOR motor origineel J doos 28g   24-1-2012
3 6.22 stuk tekening 27-3-1936 onbekend tekening haan kerktoren (?), schaal 1:1 haan origineel J doos 28g   24-1-2012
3 6.23 stuk tekening onbekend onbekend schets smeedijzeren kroonlamp voor verlichting haal Raadhuis Deurne kroonlamp origineel J doos 28g   24-1-2012
3 6.24 stuk tekening onbekend onbekend schets kroonlamp kroonlamp origineel J doos 28g   24-1-2012
3 6.25 stuk tekening 00-01-1941 C.M. van Moorsel ontwerp hoofdaltaar met ciorium voor H. Engelmondus te Velsen-Driehuis N.H. altaar origineel J doos 28g   24-1-2012
3 6.26 stuk tekening 31-10-1934 Arch. Bureau Eindhoven  spanten van het klooster te Lieshout D373 spanten blauwdruk J doos 28g   24-1-2012
3 6.27 stuk tekening onbekend onbekend schets van beslag voor kast voor Van Nunen, Kanaaldijk 63, Helmomd beslag origineel J doos 28g   24-1-2012
3 6.28 stuk tekening onbekend onbekend tekening smeedijzeren lamp lamp origineel J doos 28g   24-1-2012
3 6.29 stuk tekening onbekend onbekend tekening deurplaten en krukken Maria Boodschap te Goirle kruk beslag blauwdruk J doos 28g   24-1-2012
3 6.30 stuk tekening onbekend onbekend detail smeedijzeren kruis ware grootte (voor Heijkants?) kruis blauwdruk J doos 28g   24-1-2012
3 6.31 stuk tekening onbekend onbekend tekening veerhamer veerhamer blauwdruk J doos 28g   24-1-2012
3 6.32 stuk tekening onbekend Martens-Kramer Martens-Kramer Oosterhout, tek. spanten stoomzuivelfabriek ‘De Eendracht”St. Anthonis spanten blauwdruk J doos 28g   24-1-2012
3 6.33 stuk tekening onbekend onbekend schets smeedijzeren kroonlamp kroonlamp origineel J doos 28g   24-1-2012
3 6.34 stuk tekening onbekend onbekend schets smeedijzeren houtkorf, schaal 1:2 houtkorf origineel J doos 28g   24-1-2012
3 6.35 stuk tekening onbekend onbekend smeedijzeren lantaarntje Raadhuis Deurne, halve grootte lantaarn blauwdruk J doos 28g   24-1-2012
3 6.36 stuk tekening onbekend onbekend schetsen siersmeedwerk Romaans, Renaissance en Barok (slechte staat) stijlen overtrek J doos 28g   24-1-2012
3 6.37 stuk tekening 27-11-1968 onbekend loopkat van eenbepaalde kraan – tek.nr. 555-25-3 loopkat kopie J doos 28g   7-2-2012
3 6.38 stuk foto onbekend onbekend Munsters MCE – foto’s van  en tractor tractor kopie J doos 28g   7-2-2012
3 6.39 stuk nota 00-01-1902 W. Munsters nota voor dhr. Steenbakkers –  nota smid kopie J doos 28g   7-2-2012
3 6.40 voorwerp penning onbekend onbekend twee personeelspenningen Munsters (nr. 9 en 233) personeel penning origineel J doos 28q   21-8-2012
3 6.41 voorwerp plaatje onbekend onbekend metalen merkplaatje ‘Machines en Constructies Fa. J. Munsters merkplaatje origineel J doos 28q