Munsters- Mulder Tegelen, 1981-1985

Geachte bezoeker en geïnteresseerde. Het archief van Munsters is vrij uitgebreid en beslaat 12 hoofdstukken.

Per hoofdstuk is een webpagina beschikbaar. Aan de rechterzijde is het "Menu Munsters" waar de diverse hoofdstukken geselecteerd kunnen worden voor inzage.

De inhoud is klein weergegeven om alle info overzichtelijk te tonen. Door rechtsonder in de Internet Browser op +100% te klikken kan het scherm vergroot worden, zodat de inhoud beter zichtbaar is.

De stukken zijn niet via deze website te bekijken. Als u interesse hebt, nodigen wij u van harte uit om deze te bekijken bij de Heemkunde. Maandagavond 20:00-22:00.  

 

 

 

Inventaris nr. afdeling Sub nr Uiterlijke vorm Soort document Datum Auteur Inhoud (omschrijving) Trefwoord(en) Staat Openbaar J/N Plaatsing Schenking van (naam) Invoerdatum
7           Munsters- Mulder Tegelen, 1981-1985             
                         
7 1         Organisatie            
7 1.1 katern overzicht ca. 1980 Frans Scheepers gegevens over De Jong - Munsters BV ten behoeve van mogelijke overname  producten dealers origineel J doos 28j   29-11-2011
7 1.2 katern overzicht 1981-1983 Frans Scheepers stukken mbt de organisatie Munsters/Mulder (Motech) organisatie prognose kopie J doos 28j   29-11-2011
7 1.3 katern overzicht 22-11-1983 Frans Scheepers stukken mbt ontwikkeling HLD 2000 HLD 2000 origineel J doos 28j   29-11-2011
7 1.4 stuk folder onbekend onbekend infofolder Mulder tegelen (met gesxchiedenis en organisatieschema) historie origineel J doos 28j   1-2-2012
7 1.5 stuk persbericht 1985 F.P. de Leur persbericht (Duits): voortzetting De Jong- Munsters BV door Mulder Machinefariek 1985  overname kopie J doos 28j   28-2-2012
                         
7 2         Financiën             
7 2.1 katern overzicht 1982 (1981) onbekend berekening kostprijzen producten kostprijs kopie J doos 28j   29-11-2011
7 2.2 katern rapport 16-4-1982 I.T..E.B. taxatierapport waarde gebouwen Munsters Erp (no. 8111 391 - A taxatie origineel J doos 28j   29-11-2011
7 2.3 katern rapport 26-5-1982 I.T..E.B. taxatierapport waarde gebouwen Munsters Erp (no. 8111 391 - B taxatie origineel J doos 28j   29-11-2011
7 2.4 katern divers 27-1-1983 Frans Scheeepers balansen en budgetten Munsters/Mulder 1982-1983 begroting balans origineel J doos 28j   29-11-2011
7 2.5 stuk begroting 1984 (1983?) onbekend uitgangspunten budget 1984 (1983?) begroting balans kopie J doos 28j   29-11-2011
                         
7 3         Personele zaken            
7 3.1 stuk overzicht onbekend onbekend personeelsbestand op diverse afdelingen personeelsbestand kopie J doos 28j   29-11-2011
7 3.2 stuk overzicht onbekend onbekend telefoonnummers werknemers Mulder Tegelen personeelsbestand kopie J doos 28j   28-2-2012
7 3.3 stuk overzicht 1981 onbekend werkbrief vakantiedagen H. Jacobs 1981 werkbrief kopie J doos 28j   28-2-2012
7 3.4 map overeenkomst mrt-83 onbekend stages autotechniek bij Munsters (stagebegeleider H. Jacobs) stage origineel J doos 28j   28-2-2012
7 3.5 map overzicht 1983 onbekend werkbriefjes Munsters V 1983 werkbrief kopie J doos 28j   28-2-2012
                         
7 4         Verkoop            
7 4.1 katern lijst onbekend Frans Scheepers klantenlijst Nederland klantenlijst origineel J doos 28j   29-11-2011
7 4.2 katern lijst onbekend Frans Scheepers alfabetische klantenlijst kranen vanaf ca. 1970 klantenlijst kopie J doos 28j   29-11-2011
7 4.3 katern overzicht 8-9-1982 Frans Scheepers licence manufacturing schedule for standard cranes A18, F20 en A30/1, 1979-1983 licentie kranen origineel J doos 28j   29-11-2011
7 4.4 katern divers 1981-1982 Frans Scheepers stukken mbt sollicitaties personeel en contracten met dealers en PTT, 1981-1982 sollicitatie contract origineel J doos 28j   29-11-2011
7 4.5 katern notulen 1981-1983 Frans Scheepers notulen vekoopvergaderingen, 1981-1983 verkoop notulen kopie J doos 28j   29-11-2011
7 4.6 stuk brief 17-9-1980 onbekend verblijfsvergunning in Arabisch land voor Frans Scheepers (salesmanager) visum origineel J doos 28 k   29-11-2011
7 4.7 stuk brief 4-11-1983 Frans Scheepers verslag van bezoek aan Magdy el Azhary (Egypte) tbv verkoop verkoop origineel J doos 28 k   29-11-2011
7 4.8 stuk brief 6-11-1983 Frans Scheepers telexbericht van Frans Scheepers aan Munsters BV vanuit Cairo orders origineel J doos 28 k   29-11-2011
7 4.9 stuk brief 7-11-1983 Frans Scheepers verslag van bezoek aan Hassan Omer a/Rahman (Soedan) tbv verkoop verkoop origineel J doos 28 k   29-11-2011
7 4.10 stuk memo 1983? The world of concrete bevestiging aanmelding voor de 1984 World of concrete exposition te Washington  beurs origineel J doos 28 k   29-11-2011
7 4.11 katern divers jan/feb 1984 Frans Scheepers visitekaartjes buitenlandse afnemers endiverse afspraken over offertes en leveranciers handelscontacten kopie/origineel J doos 28 k   29-11-2011
7 4.12 stuk formulier onbekend onbekend blanco bestelformulier producten Munsters bestelformulier producten origineel J doos 28 k   29-11-2011
7 4.13 voorwerp badge 1983 Frans Scheepers badge voor de World of concrete, Washington 1984 beurs  origineel J doos 28 k   29-11-2011
7 4.14 omslag artikel 1982 onbekend Flying Dutchmankranen in USA van Munsters (ETC) Flying Dutchman kranen USA origineel J doos 28 k   13-12-2011
7 4.15 stuk formulier ca. 1981-1985 onbekend folder Mulder - Munsters - Mulcon - Mutech, Construction Equipment since 1907 kranen computer origineel J doos 28 k   13-12-2011
7 4.16 omslag advertentie ca. 1983 onbekend reclame voor Munsters kranen in Soedan reclame Arabie kopie J doos 28 k   13-12-2011
7 4.17 stuk badge eind jaren '80 onbekend badge Frans Scheepers Electric Tower Cranes (agentschap New Jersey - USA) beurs origineel J doos 28 k   20-12-2011
7 4.18 omslag folders 1981-1985 onbekend Reclamefolders producten export A20, E20, A30, C16, E25, B850  reclame origineel J doos 28 k   20-12-2011
7 4.19 stuk lijst 1983 onbekend Prijslijst bouwkranen 1983 prijslijst kopie J doos 28 k   20-12-2011
7 4.20 stuk logo onbekend onbekend reclameblad Munsters Mulder servicedienst reclame kopie J doos 28 k   1-2-2012
7 4.21 stuk folder onbekend onbekend folder producten Mulder, Munsters, Mulcon (F20, B26, 306, 850. M400, betonmixers verkoop origineel J doos 28k   5-6-2012
7 4.24 katern lijst 10-5-1982 H. van Wanrooij Tarieven H.D.M. Mundus Leasing  (voor Munsters-Mulder producten prijzen origineel J doos 28 k   21-8-2012
                         
7 5         Huisvesting            
                         
7 6         Overig            
7 6.1 stuk artikel apr-82 onbekend een nieuwe Munsters op de Machinistenschool  ( Bouwmachines 17'  , nr 4 - pag. 6) opleiding kopie J doos 28 k   29-11-2011
7 6.2 stuk tekening ca. 1982 echtgenote F. Scheepers tekening gemaakt door de echtgenote van Frans Scheepers tekening kopie J doos 28 k   20-12-2011
7 6.3 stuk artikel 19-9-1983 Cobouw hld hefmachine nieuwe richting in bouw-mechanisatieproces krantenartikel kopie J doos 28 k   27-12-2011
7 6.4 katern notulen 1984-1985 onbekend notulen e.d. van dhr Henk Jacobs notulen kopie J doos 28 k   28-2-2012
7 6.5 stuk krantenartikel 4-12-1985 onbekend artikel over zweefvliegen met een lierstart lier origineel J doos 28 k   28-2-2012
7 6.6 stuk voorwerp onbekend onbekend metalen naamplaatje met de naam: 'Munsters' naamplaatje origineel J doos 28 k   13-3-2012
7 6.7 stuk artikel 1984 onbekend Bij Geveke Service Uden heeft een MBO plaats en gaat dan verder als GIS bouwmachines i.o. Geveke GIS origineel J doos 28 k   21-8-2012
7 6.8 katern artikel 15-9-1980 onbekend Munsters \\mbt 26 op Tatra in'Bouwmaterialen 15, nr. 9 (1980) MBT 26 Tatra origineel J doos 28 k   4-9-2012
7 6.9 stuk voorwerp onbekend onbekend gietijzeren logo voor aan een lier logo lier origineel J doos 28 k   4-9-2012
7 6.10 plaat logo onbekend onbekend Logo Muldustries Munsters logo origineel J doos 28 k   4-9-2012
7 6.11 stuk rekening 13-12-1926 P. van Thiel&Zonen nota van P. van Thiel  & Zonen, Beek en Donk rekening kopie J doos 28 k   25-9-2012
7 6.12 voorwerp embleem onbekend onbekend embleem Mulder Tegelen embleem origineel J doos 28 k   19-2-2013