De Jong-Munsters 1976-1981

Geachte bezoeker en geïnteresseerde. Het archief van Munsters is vrij uitgebreid en beslaat 12 hoofdstukken.

Per hoofdstuk is een webpagina beschikbaar. Aan de rechterzijde is het "Menu Munsters" waar de diverse hoofdstukken geselecteerd kunnen worden voor inzage.

De inhoud is klein weergegeven om alle info overzichtelijk te tonen. Door rechtsonder in de Internet Browser op +100% te klikken kan het scherm vergroot worden, zodat de inhoud beter zichtbaar is.

De stukken zijn niet via deze website te bekijken. Als u interesse hebt, nodigen wij u van harte uit om deze te bekijken bij de Heemkunde. Maandagavond 20:00-22:00. 

 

 

 

Inventaris nr. afdeling Sub nr Uiterlijke vorm Soort document Datum Auteur Inhoud (omschrijving) Trefwoord(en) Staat Openbaar J/N Plaatsing Schenking van (naam) Invoerdatum
6           De Jong-Munsters 1976-1981            
                         
6 1         Organisatie            
6 1.1 stuk notulen 4-4-1980 onbekend verslag stafvergadering stafvergadering kopie J doos 28i   16-11-2011
6 1.2 stuk notulen 8-9-1980 Frans Scheepers verslag stafvergadering stafvergadering kopie J doos 28i   16-11-2011
6 1.3 stuk notulen 22-9-1980 onbekend verslag stafvergadering stafvergadering kopie J doos 28i   16-11-2011
6 1.4 stuk notulen 24-9-1980 Frans Scheepers verslag stafvergadering stafvergadering kopie J doos 28i   16-11-2011
6 1.5 stuk notulen 8-10-1980 A.Q.P. van der Ploeg vergadering van commissarissen benoemingen kopie J doos 28i   16-11-2011
6 1.6 stuk notulen 10-11-1980 onbekend stafvergadering stafvergadering kopie J doos 28i   16-11-1980
6 1.7 katern plan 14-8-1980 diversen stukken betreffende sociaal plan van De Jong-Munsters aan Pacton BV sociaal plan kopie J doos 28i   16-11-2011
6 1.8 stuk toespraak ca. 1980 Hans Vreugdenhil toespraak, ongedateerd rede toespraak origineel J doos 28i   16-11-2011
6 1.9 map divers 1981-1982 diversen stukken m.b.t. faillissement en samengaan met Munsters-Mulder (samengesteld door FS) divers kopie J doos 28i   16-11-2011
                         
6 2         Financiën             
6 2.1 stuk verklaring eind 1980 onbekend persbericht Raad van Commissarissen over aanvraag surseance van betaling surseance origineel J doos 28i   16-11-2011
6 2.2 katern begroting -1980 Frans Scheepers begroting overname service Geveke door DJM begroting service origineel J doos 28i   16-11-2011
6 2.3 katern jaarverslag 10-1-1976 De Tombe/Melse&Co jaarrekening 1976 jaarverslag origineel J doos 28i   16-11-2011
6 2.4 katern jaarverslag 20-6-1978 De Tombe/Melse&Co jaarrekening 1977 jaarverslag origineel J doos 28i   16-11-2011
6 2.5 katern jaarverslag 20-6-1980 De Tombe/Melse&Co jaarrekening 1979 jaarverslag origineel J doos 28i   16-11-2011
                         
6 3         Personele zaken            
6 3.1 stuk notulen 27-3-1980 onbekend overlegvergadering ondernemimgsraad ondernemingsraad kopie J doos 28i   16-11-2011
6 3.2 stuk overzicht 1980 Johannes Post, Muiden curriculum vitae van Johannes Post, Muiden curriculum vitae kopie J doos 28i   16-11-2011
6 3.3 katern rapport onbekend Arie Woort classificatie functies personeel en beloning werkclassificatie kopie J doos 28i   16-11-2011
6 3.4 stuk reglement 11-8-1976 C. Strik reglement ondernemingsraad DJM reglement kopie J doos 28i   16-11-2011
                         
6 4         Verkoop            
6 4.1 stuk boek 1975 onbekend serviceboekje bij Munsters kraan E20-tandemstel (Timmermans & vd Heijden, Schijndel) service origineel J doos 28i   16-11-2011
6 4.2 katern tijdchrift jan-80 obekend Holland Quarterly- DJM Specialists in mobile building cranes (pag. 14-15) reclame origineel J doos 28i   16-11-2011
6 4.3 katern verslag 1980-1981 Frans Scheepers jaarbudget 1980 en maandelijkse verkoop, 1980-1981 verkoop afzet kopie J doos 28i   16-11-2011
6 4.4 katern rapport 1-6-1980 Frans Scheepers general priciples and sales Features verkoop kopie J doos 28i   16-11-2011
6 4.5 katern rapport 21-1-1980 Frans Scheepers verkoopplan United Kingdom verkoop kopie J doos 28i   16-11-2011
6 4.6 katern rapport 28-1-1980 Frans Scheepers verkoopplan Nederland verkoop kopie J doos 28i   16-11-2011
6 4.7 katern rapport 3-9-1980 Frans Scheepers verkoop - correspondentie met diverse landen verkoop kopie J doos 28i   16-11-2011
6 4.8 katern rapport 1-10-1978 Frans Scheepers sales guide Munsters Tower Cranes verkoop kopie J doos 28i   16-11-2011
6 4.9 stuk memo 15-9-1980 F.M.J.Lurvink F. Lurvink aan diversen over nieuwe afzetmarkten afzet origineel J doos 28i   16-11-2011
6 4.10 stuk folder ca. 1980 onbekend reclame De Jong-Munsters reclame origineel J doos 28i   16-11-2011
6 4.11 stuk artikel jul-79 onbekend rayonmonteurs Geveke Bouwmachines Ude  service bouwmanchines kopie J doos 28i   6-12-2011
   4.12 omslag lijst 1964-1980 onbekend overzicht afnemers producten Munsters 1964-1980 - zie ook M 3-4.5 klantenlijst  kopie J doos 28i   6-12-2011
6 4.13 omslag folder ca. 1980 onbekend map met producten De Jong Munsters producten origineel J doos 28i   6-12-2011
6 4.14 stuk lijst ca. 1978 onbekend vertegenwoordigers naar expo in Amerika expo Amerika kopie J doos 28i   7-2-2012
6 4.15 stuk advertentie jun-05 onbekend advertentie Geveke kranen in'Bouwmachines 1980, nt. 9 reclame origineel J doos 28i   19-2-2013
                         
6 5         Huisvesting            
                         
6 6         Overig            
6 6.1 omslag brief 1978-1979 P.L/ van der Lans stukken van St.Fonds tbv opleiding bouwbedrijf mbt voorzitterschap examens bestuurder torenkranen examen origineel J doos 28j   16-11-2011
6 6.2 stuk brief 30-9-1977 Arbeidsinspectie arbeidsinspectie over naleving veiligheidswet 1934 veiligheid kopie J doos 28j   16-11-2011
6 6.3 stuk rapport 16-17 september 1980 onbekend keuring A18  Zürich keuring kopie J doos 28j   16-11-2011
6 6.4 stuk artikel 1979 onbekend Munsters brijdt met last'  in: Bouwmachines 14 - nr. 1 (1979) kranen kopie J doos 28j   13-12-2011
6 6.5 katern personeelsblad mrt-80 I. v. Gerwe - H. v. Rooy Het Kranig Krantje nr. 139 - maart 1980 personeelsblad origineel J doos 28j    
6 6.6 stuk folder ca. 1976 onbekend folder Geveke Uden 'De Nederlanders zijn beroemd om hun…..' reclame origineel J doos 28j   4-9-2012
6 6.7 katern personeelsblad apr-79 I. v. Gerwe - H. v. Rooy Het Kranig Krantje -april 1979 personeelsblad origineel J doos 28j   25-9-2012
6 6.8 katern tijdschrift mrt-78 onbekend tijdschrift Gegevekens - jaargang 4 \(nummer 21\ tijschrift Geveke origineel J doos 28j   25-9-2012