Munsters Erp -Philimore Securities Ltd- 1972-1976

Geachte bezoeker en geïnteresseerde. Het archief van Munsters is vrij uitgebreid en beslaat 12 hoofdstukken.

Per hoofdstuk is een webpagina beschikbaar. Aan de rechterzijde is het "Menu Munsters" waar de diverse hoofdstukken geselecteerd kunnen worden voor inzage.

De inhoud is klein weergegeven om alle info overzichtelijk te tonen. Door rechtsonder in de Internet Browser op +100% te klikken kan het scherm vergroot worden, zodat de inhoud beter zichtbaar is.

De stukken zijn niet via deze website te bekijken. Als u interesse hebt, nodigen wij u van harte uit om deze te bekijken bij de Heemkunde. Maandagavond 20:00-22:00.  

 

 

 

Inventaris nr. afdeling Sub nr Uiterlijke vorm Soort document Datum Auteur Inhoud (omschrijving) Trefwoord(en) Staat Openbaar J/N Plaatsing Schenking van (naam) Invoerdatum
4           Munsters Erp (als deel van Philimore Securities Ltd), 1972-1976            
                         
4 1         Organisatie            
4 1.1 stuk brief dec 1973(?) J. Tilling verzoek aan I. Patterson om jaarbalansen concurrerende kraanbedrijven jaarbalans kranen handgeschreven J doos 28g   8-11-2011
4 1.2 omslag rapport 1-10-1974 A. Woort rapport prognose voor 1975 met plattegrond bedrijfsterrein rapport prognose kopie J doos 28g   8-11-2011
4 1.3 stuk artikel 1-4-1972 onbekend artikel uit Brabants Dagblad over overname door Phillimore     J doos 28g    
4 1.4 omslag artikel mei-juni 1972 diversen krantenartikelen mbt het 50-jarig bestaan van Munsters  in 1972 50-jarig jubileum krant kopie J doos 28g   6-12-2011
4 1.5 stuk rapport 28-1-1974 ETIN rapport over problemen bij Munsters Mac.fariek met brief aan Coomm. Kon. En Min. Ec. Z. ETIN Noord-Brabant kopie J doos 28g   24-1-2012
4 1.6 omslag artikel 21-5-1974 Brabants Dagblad Munsters timmert aan internationale wegen / Service Uden internationaal kopie J doos 28g   2-10-2012
4 1.7 omslag artikel 12-10-1973 Brabants Dagblad Munsters Erp internationaal concern internationaal kopie J doos 28g   2-10-2012
4 1.8 omslag artikel 1975-1976 onbekend 4 artikelen mbt faillissement Munsters Machinefabriek en overname door De Jong faillissement kopie J doos 28g   2-10-2012
                         
4 2         Financiën             
4 2.1 stuk financieel verslag 22-10-1974 S.R. Hill financieel verslag (report) van 1-1-1972 t/m 30-06-1972 financiën verslag kopie J doos 28g   8-11-2011
4 2.2 stuk brief 1974 (?) T.J. Gerry memo aan L. Versteegen en J. van de Aa over kapitalisatie van eigen werk te laag geschat kapitalisatie kopie J doos 28g   8-11-2011
4 2.3 omslag overeenkomst 1973-1974 onbekend stukken m.b.t. de overname Munsters Machinefabriek door Philimore 1973-1974 overname overeenkomst kopies J doos 28g   8-11-2011
4 2.4 stuk brief 24-9-1975 B.P. Munsters-Schepens brief aan J. Banning - akkoord met surseance van betaling surseance kopie J doos 28g   8-11-2011
4 2.5 omslag brief okt-75 diversen stukken m.b.t. de aandeelhoudersvergadering Munsters Machinefabriek B.V. in oktober 1975  aandeelhouders origineel J doos 28g   8-11-2011
4 2.6 stuk brief 12-11-1975 Acc. Drs. G.E.J. Nijs controle jaarrekening 1973 jaarrekening kopie J doos 28g   8-11-2011
4 2.7 stuk brief 24-11-1975 Michael Cijstal opinion Munsters Cranes Limited opinie advies kopie J doos 28g   8-11-2011
4 2.8 stuk brief 5-12-1975 David Maggs aan curator J. de Rijk m.b.t. de opening van rekening voor het in surseance verkerende MMF Midland surseance curator kopie J doos 28g   8-11-2011
4 2.9 stuk brief 5-12-1975 David Maggs aan S. Hill over opening tweede rekening voor MMF Midland  kopie J doos 28g   8-11-2011
4 2.10 stuk brief 5-12-1975 David Maggs aan J. de Rijk over rekening MMF Midland kopie J doos 28g   8-11-2011
4 2.11 stuk brief 31-12-1975 R.J. Taylor (mcKenna) aan S. Hill met verzoek om kopie distributieovereenkomst 1972 en lijst van debiteuren distributieovereenkomst kopie J doos 28g   8-11-2011
4 2.12 stuk brief 8-12-1975 Arr.rechtbank DenBosch dagvaarding onderzoek intrekking surseance van betaling dagvaarding surseance kopie J doos 28g   8-11-2011
4 2.13 stuk verklaring 8-12-1975 S.R. Hill verklaring voor de Official Receiver (Londen) verklaring  kopie J doos 28g   8-11-2011
4 2.14 stuk brief 12-12-1975 V.Doorne en Warendorf claim van V. Doorne en Warendorf, advocaten namens Metaalcie. Brabant N.V. claim Metaalcie. Brabant kopie J doos 28g   8-11-2011
4 2.15 stuk brief 29-12-1975 Bischoff & Co verzoek om distributieovereenkomst 16-08-1972 distributieovereenkomst kopie J doos 28g   8-11-2011
4 2.16 stuk brief 24-2-1978 K. Röhricht aan B. Munsters-Schepens over betaling van DM. 2300,- liquidatie origineel J doos 28g   8-11-2011
4 2.17 stuk brief 30-1-1978 K. Röhricht aan B. Munsters-Schepens betreffende de liquidatie liquidatie origineel J doos 28g   8-11-2011
4 2.18 stuk brief 30-1-1978 K. Röhricht bijlage bij brief van K.Röhricht aan Munsters GmbH liquidatie origineel J doos 28g   8-11-2011
4 2.19 stuk brief 24-2-1978 K. Röhricht aan fa. Munsters over liquidatie Munsters GmbH liquidatie origineel J doos 28g   8-11-2011
                         
4 3         Personele zaken            
4 3.1 stuk toespraak 22-2-1973 onbekend welkomswoord show producten (Nederland-Duits)  toespraak show Duits origineel J doos 28g   8-11-2011
4 3.2 stuk overzicht 3-10-1973 onbekend uitnodigingen International Press Meeting internationaal pers kopie J doos 28g   8-11-2011
4 3.3 katern verklaring 3-10-1973 S.R. Hill info over de internationale persdag internationaal pers kranen origineel J doos 28g   8-11-2011
4 3.4 stuk memo 8-11-1973 H.E. Vogels memo bezoek Ambassade Suriname (Dutch Gyuana) ambassade Suriname kopie J doos 28g   8-11-2011
4 3.5 stuk notulen 7-12-1973 onbekend notulen verkoopvergadering verkoopvergadering kopie J doos 28g   8-11-2011
4 3.6 stuk notulen 7-12-1973 onbekend prognose verkoop 1974 als bijlage bij notulen van 7-12-1973 verkoopvergadering prognose kopie J doos 28g   8-11-2011
4 3.7 stuk verslag 21-12-1973 J. Tilling prognose Holland 1974 en verkoop Nederland/Duitsland/België prognose verkoop origineel J doos 28g   8-11-2011
4 3.8 katern rapport 2-9-1974 Frans Scheepers voorstel service organisatie service handgeschreven J doos 28g   8-11-2011
4 3.9 stuk overeenkomst 11-1-1976 Frans Scheepers telexbericht als aanvulling op distributieovereenkomst van 16-8-1972 (d.d. 1-4-1975) distributieovereenkomst  origineel J doos 28g   8-11-2011
4 3.10 stuk overeenkomst 1-5-1975 onbekend model distributor agreement (distributieovereenkomst distributieovereenkomst  kopie J doos 28g   8-11-2011
4 3.11 stuk verklaring 12-17 april 1976 U.S Dep. Of Commerce uitnodiging tot deelname tentoonstelling 'Buildex-76'  in Saoedi-Arabië tentoonstelling Saoedi-Arabë kopie J doos 28g   8-11-2011
4 3.12 stuk prijslijst 1975 (?) Frans Scheepers Munsters Cranes LTD (MCI) - prijslijst Hoist type 400, 600 en 1000  prijslijst kranen Hoist origineel J doos 28g   8-11-2011
4 3.13 stuk begroting 1975 (?) Frans Scheepers kostenbegroting en toeleveranciers liftenproductie (Munsters Cranes International) begroting leveranciers liften origineel J doos 28g   8-11-2011
4 3.14 stuk brief 8-5-1975 Ansell,Jones&Co. LTD aan Frans Scheepers over belangstelling voor handlieren handlier brief met bijlage J doos 28g   8-11-2011
4 3.15 stuk brief 13-5-1975 A.J. Wilson (Decadon) gegevens over de Decadon Sand Blaster poederstralen   origineel J doos 28g   8-11-2011
4 3.16 stuk overeenkomst 1-4-1975 Geveke distributieovereenkomst tussen Munsters en Geveke B.V. Amsterdam distributieovereenkomst Geveke  kopie J doos 28g   8-11-2011
4 3.17 stuk brief 8-12-1975 S. Gordonsloan aan S. Hill - verslag van bezoek aan China verslag China  doorslag J doos 28g   8-11-2011
4 3.18 stuk brief 3-5-1973 onbekend Ontslagaanzegging J. Kuypers Keldonk personeel kopie J doos 28g   28-10-2013
                         
4 4         Verkoop            
4 4.1 stuk overzicht 4-6-1975 Frans Scheepers memo van Fr. Scheepers aan M. Logtens m.b.t. bouwliften liften origineel J doos 28h   8-11-2011
4 4.2 stuk folder 1972-1976 onbekend reclamefolder voor Engeland reclame origineel J doos 28h   6-12-2011
4 4.3 stuk folder ca. 1975 onbekend folder Munsters Machinefabriek BV (onderdeel Phillimore International Limited)  reclame origineel J doos 28h   6-12-2011
4 4,4 map folders 1972 - 1976 Frans Scheepers map met commerciële informatie (producten) van Frans Scheepers folders origineel J doos 28h   10-1-2012
4 4.5 stuk folder onbekend onbekend reclamefolder The Munsters van Gelder 6-cable winch folders origineel J doos 28h   28-2-2012
4 4.6 omslag advertentie 1975 onbekend advertentie Geveke over verkoop kranen en bouwliften van Munsters 1975 krraan bouwlift kopie J doos 28h   2-10-2012
4 4.7 omslag artikel jul-79 onbekend Geveke Machineschrift juli 1979, pag.15 - Bouwbedrijf Gebr. Hendriks en Munsters Rupskranen kraan Gebr. Hendriks kopie J doos 28h   2-10-2012
                         
4 5         Huisvesting            
4 5.1 stuk bouwtekening onbekend onbekend plattegrond Workshop MCL Marlborough plattegrond origineel J doos 28h   8-11-2011
4 5.2 stuk bouwtekening 1957 Cor vd Donk Overzicht fabriekscomplex 1957 plattegrond origineel J doos 28h   28-10-2013
                         
4 6         Overig            
4 6.1 katern regeling apr-75 onbekend voorlopig ontwerp uitzendregelingen MCI uitzending  origineel J doos 28h   8-11-2011
4 6.2 katern offerte 13-5-1975 Postans LTD (Hatfield) offerte Postans Limited voor primer en thinner installatie offerte Postans origineel J doos 28h   8-11-2011
4 6.3 stuk brief 22-5-1975 Central Steels (JMD Hall) bevestiging telefonische afspraak met Fr. Scheepers betreffende levering van staal Central Steels  origineel J doos 28h   8-11-2011