Nieuw leven voor de waterpomp

Jarenlang stond tussen het Raadhuis en de tandartspraktijk de Erpse waterpomp verscholen. Afgelopen zaterdag is de pomp met medewerking van vrijwilligers van de Dorpsraad, Heemkundekring Erthepe en Eric Koenen van het Erpse grondverzetbedrijf naar het Hertog Janplein verplaatst. Vlakbij de plek waar al vanaf het einde van de 18e eeuw een dorpspomp stond. Het verplaatsen van de pomp naar het plein was een wens die al jaren bij Erthepe leefde en opnieuw actueel werd bij de vondst van sporen van de 18e eeuwse put onder de weg in de zomer van 2019. De wens van Erthepe bleek prima te passen in het streven van de Dorpsraad van Erp om het Hertog Janplein te verfraaien. Ook de gemeente Meierijstad steunde het idee en maakte een plan om de waterpomp te omringen met een haag en nieuwe banken. In de komende maanden wordt alles keurig afgewerkt. Chapeau voor Wim Kuijten en Frits van den Tillaart die vanuit Erp, respectievelijk namens de Heemkundekring en de Dorpsraad de kar trekken bij dit project.

Verplaatsen waterpomp 27-3-2021

De waterpomp die op de hoek van het Hertog Janplein en de Cruijgenstraat een nieuwe standplaats heeft gekregen, dateert uit 1982. De gemeente Erp kreeg de pomp aangeboden als beloning voor de verleende gastvrijheid aan de Nederlandse Caravanclub (NCC). Tussen de Gemertsedijk en het Hurkske verrees tijdens de paasdagen van 1982 een enorme camping met caravans van leden van de NCC. De Club waarvan de Erpse burgemeester Bob Smits van Oyen een prominent lid was, vierde daar haar zilveren jubileum. Met middelen van de NCC maakten Erpse ondernemers, o.a. Van Grunsven en Munsters, de waterpomp. Samen met de kiosk op het plein vormde het jarenlang een mooi ensemble. Tot het moment dat het plein geschikt werd gemaakt voor evenementen. De kiosk verdween 'geamputeerd' naar het kerkhof en de pomp verstopte men in het groen rechts van het Raadhuis.

waterpomp NCC 1986

De oude standplaats van de pomp (foto 1986)

De plaats waar de pomp uit 1982 op het plein is teruggezet, is niet toevallig gekozen. Daar stond vanaf het einde van de 18e eeuw al een waterpomp. Bij de reconstructie van de doorgaande weg in 2019 kwam de waterput van die pomp tevoorschijn. De put is in 1773 vooral aangelegd om in geval van brand in de dorpskom snel een brandspuit aan te kunnen sluiten en het vuur te kunnen doven. Verder om burgers die in de kom geen eigen put hadden, van drinkwater te voorzien. De 18e eeuwse pomp is regelmatig vernieuwd. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1895. Toen ontwierp de Erpse architect J. Heijkants een nieuwe waterpomp. Op veel oude ansichtkaarten van de dorpskom zie je deze pomp nog. De waterpomp verloor zijn functie, toen tussen 1936 en 1940 in de kom van Erp waterleiding kwam. Daarom besloot de gemeente in 1941 de drie nog bestaande waterpompen in de ‘Straat’ te slopen: de pomp op het Harmonieplein (nu Hertog Janplein), de pomp bij het klooster (nu Simeonshof) en die op de hoek van de Rooijakker-Hezelstraat.

 Ansichtkaart begin 20ste eeuw kom Erp

Ansichtkaart uit het begin van de 20ste eeuw met de pomp die J. Heijkants ontwierp.

Nu staat de waterpomp uit 1982 nog een beetje desolaat in de hoek van het plein. Wanneer het ijzerwerk is behandeld, de haag is aangeplant en de omgeving is bestraat, zal de pomp beter tot zijn recht komen. Hopelijk wordt de pomp niet opnieuw slachtoffer van ruimtelijke ontwikkelingen en wordt het een ontmoetingsplek waar fietsers en wandelaars tijdens hun ommetje even pauze kunnen houden.

Verplaatsing waterpomp 27-3-2021

De Erpse waterpomp op zijn nieuwe standplaats (27-3-2021)

Foto: