Erpse verleden op straat: attentietegels

 

Eind september zijn er in de kom van Erp enkele bijzondere tegels in het trottoir gelegd. Tegels met een oude afbeelding en een korte beschrijving. Ze maken onderdeel uit van een serie ‘attentietegels’ die inwoners attent maken op het verleden van die plekken en tevens een wandelroute langs historische locaties in Erp gaan vormen. 

attentietegel 2

Attentietegel 2 bij de pastorie van Erp. Ontwerp en idee: Woudstra architecten Schijndel.

Het idee om de historie in de gemeente Veghel op straat meer zichtbaar te maken is een gezamenlijk initiatief van de heemkundekringen in Erp en Veghel. Een soortgelijk project van Woudstra architecten en de heemkundekring Schijndel in de kom van Schijndel bracht hen op het idee. Door middel van een aantal attentietegels kunnen niet alleen de inwoners, maar ook bezoekers van Erp en Veghel kennis maken met de cultuurhistorie van hun dorpen. Veel historische plekken zijn tegenwoordig nauwelijks meer te herkennen. Soms herinnert alleen de naam van een gebouw of de straat nog aan wat er vroeger was. Door het leggen van attentietegels wil Erthepe het verleden van het dorp Erp zichtbaar maken op straat en bewoners attent maken op de geschiedenis van een bepaalde plek. In de openbare ruimte waar veel mensen dagelijks langs komen. Op deze website komt over enige tijd aanvullende informatie bij de tegels. De op handen zijnde reconstructie van de N616 belemmert op dit moment de plaatsing van tegels langs de weg Veghel-Gemert door de dorpskom. Het is de bedoeling later ook in Boerdonk en Keldonk enkele attentietegels te plaatsen.

 plaatsing attentiesteen Wasaa

Op 29 september 2016 zijn de eerste attentietegels in de kom van Erp gelegd.

Heemkundekring Erthepe heeft in de kom van Erp een historische wandelroute uitgezet van ongeveer 3 km. Langs deze route komen, als de plannen gerealiseerd zijn, uiteindelijk tweeëntwintig attentietegels. Met steun van de gemeente Veghel, het Prins Bernhard Fonds en enkele Erpse sponsoren (H. Fransen, W. Sondag en M. Goossens), zijn op dit moment tien attentietegels voor Erp gereed.  Voor het plaatsen van de overige twaalf tegels heeft Erthepe nog niet voldoende middelen. Draagt u het Erpse heem een warm hart toe en wilt ook u een bijdrage leveren aan het project ‘attentietegels’, neem dan contact op met secretariaat@erthepe.nl of kom voor meer informatie even langs tijdens een van de openingstijden van de heemkamer. Elke bijdrage is welkom!

route attentietegels

De geplande route. Nr 1 komt bij het Raadhuis en nr. 13 nabij de zuivelfabriek aan de Molentiend. 

Foto: