Verborgen verleden onder de N616? Presentatie 17 mei.

Dinsdagavond 17 mei vindt er in Ter Aa een presentatie plaats over het archeologisch onderzoek dat in de zomer van 2019 werd uitgevoerd rondom de Sint-Servatiuskerk. Wat heeft de opgraving aan kennis opgeleverd over de geschiedenis van Erp en zijn bewoners?

Skelet onder N616

Het skelet van een oud-Erpenaar onder de N616 wordt door archeologen van ADC blootgelegd.

Arjan Ruiter en Roderick Geerts, twee archeologen die het onderzoek leidden, komen vertellen over de resultaten van de opgraving op dinsdagavond 17 mei a.s. om 19.30 uur in Ter Aa (Den Uil 1a). Ze zullen daarbij putten uit het uitgebreide rapport dat ADC ArcheoProjecten over het onderzoek aan de doorgaande weg door Erp in 2019 opstelde. De grote zaal van Ter Aa is open vanaf 19.00 uur. Zorg ervoor dat u op tijd bent. Leden van Erthepe hebben gratis toegang; niet-leden betalen € 2,50 entree en steunen daarmee de activiteiten van Heemkundekring Erthepe.                                                                                                                            

Open dag Erthepe op 15 mei

Erthepe, de erfgoedorganisatie van Boerdonk, Erp en Keldonk is opgericht op 14 april 1980. Door de coronapandemie die in het werkgebied van Erthepe veel slachtoffers eiste, moest de viering van het 40-jarig bestaan in 2020 worden uitgesteld. Op 15 mei a.s. van 11.00-18.00 uur houdt Heemkundekring Erthepe ter gelegenheid van zijn jubileum een open dag in het Raadhuis van Erp. Belangstellenden kunnen dan in het Raadhuis kennis maken met de activiteiten van de werkgroepen.  Iedereen kan dan zien, dat de kring zich met veel aspecten van het erfgoed bezighoudt! Belangstellenden die zich tijdens het feestweekend opgeven als lid van Erthepe zijn gratis lid tot 1 januari 2023.

 Actie behoud Raadhuis

Acties voor het behoud van het Raadhuis in 2012

 

Geïnspireerd door streekarchivaris Wim Cornelissen staken in 1980 een aantal Erpenaren de koppen bij elkaar om een heemkundige vereniging op te richten. Het doel was in het begin vooral het vergroten van de kennis over de geschiedenis van de gemeente Erp. Door gebrek aan een eigen ruimte bleven de activiteiten tot 1994 beperkt. Als gevolg daarvan ook het aantal leden.  Na de fusie van de gemeenten Erp en Veghel kregen de Erpse heemkundigen de beschikking over de burgemeesterskamer en de zolder van het Raadhuis van Erp.  Maar dat bood nog weinig soelaas: op de wekelijkse heemavond op maandag was nauwelijks een rustige werkplek te vinden. Dat veranderde toen het gemeentelijke servicecentrum in het Raadhuis de deuren sloot.  Erthepe kon in 2007 de benedenruimten in het Raadhuis in gebruik nemen voor zijn activiteiten. Het gevolg was een gestage groei van het ledental: van ca. 45 in 2007 tot 360 leden in 2022. In 2012 was een actie en het aanbieden van ruim 1450 handtekeningen nodig om de gemeenteraad ervan te overtuigen dat het Raadhuis voor de Erpse gemeenschap behouden moest blijven. Actieve leden van Erthepe slaagden er daarna in het Raadhuis uit te bouwen tot hét erfgoedhuis van Boerdonk, Erp en Keldonk. Tot een kenniscentrum waar ‘het geheugen’ van de drie kerkdorpen bewaard wordt. Vastgelegd in foto’s, films, archieven, documenten, verhalen, voorwerpen en archeologische vondsten.

Voorjaarsboekenbeurs in Ter Aa

Evenals vorig jaar gaat Heemkundekring Erthepe op zaterdag 26 en zondag 27 maart a.s. een boekenbeurs houden in Sport- en Ontmoetingscentrum Ter Aa. Erthepe ontving het afgelopen jaar weer veel heemkundige boeken die al in de collectie zijn opgenomen. Veel dubbele boeken dus…. Daarnaast een reeks boeken die niet in een heemkundige collectie passen. Vandaar dat de vereniging opnieuw een voorjaarsopruiming gaat houden en tegen spotprijzen boeken gaat aanbieden. Met de inkomsten kan Erthepe de verenigingskas aanvullen om nieuwe activiteiten te bekostigen. Noteer alvast de data in uw agenda!

Erthepe kan voor de beurs nog boeken gebruiken. Hebt u ook boeken in huis die u wilt opruimen, breng ze dan naar het Raadhuis in Erp (de ingang op het binnenplein links van het monumentale Raadhuis). Op de volgende tijden is het Raadhuis open voor het ontvangen van boeken:

  • Maandag 21-3, dinsdag 22-3, woensdag 23-3 en donderdag 24-3 telkens van 10.00-12.00 uur en van 14.00-1600 uur.
  • Maandagavond 21-3 en donderdagavond 24-3 van 20.00-22.00 uur

Op vrijdag 25-3 kunt u tussen 10.00-12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur ook boeken rechtstreeks naar de voormalige bibliotheek in Ter Aa brengen.

Maak gebruik van deze gelegenheid om uw boeken een nieuwe bestemming te geven! Het mes snijdt aan twee kanten: u ruimt lekker op én steunt tegelijkertijd Heemkundekring Erthepe!

P.S. cd-roms en dvd’s zijn ook welkom.

 Uitpuilende boekenkast

Bind de strijd aan met de uitpuilende boekenkast!

Uit welke hoek waait de wind?

Niemand had in 2012 toen de fabriek van Sondag-De Heus aan de Cruijgenstraat gesloopt werd, kunnen bedenken dat er fraai multifunctioneel park zou verrijzen. Een plek waar het voor jong en oud goed toeven is. Toch is dat gebeurd dankzij de inzet van veel vrijwilligers van de Stichting Molenpark en Heemkundekring Erthepe, met steun van de familie Sondag. Zaterdag 12 maart zijn er weer twee nieuwe elementen aan het park toegevoegd: een speeltoestel voor kinderen en een windvaan op de pergola. Sinds zaterdag kan elke Erpenaar in de Cruijgenstraat zien vanuit welke hoek de wind waait.

Heemkundekring Erthepe is blij, dat de vereniging er samen met de Stichting Molenpark in is geslaagd ook de geschiedenis van de plek zichtbaar te houden.  De fundering van de molen ‘De Nijverheid’ uit 1897 is behouden en omgevormd tot een plaats om eens rustig te gaan zitten en te buurten rondom de oude molensteen. Het aambeeld van de smederij van Hendriks, die vroeger naast de maalderij stond, heeft in het park een bestemming gevonden. Er is een attentiesteen in het trottoir gelegd met een mooie luchtfoto van de stellingmolen en de omgeving in de jaren ‘50. De stellingmolen die als een van de mooiste in Brabant werd beschouwd. Zaterdag 12 maart is er weer een historisch element aan toegevoegd: de windvaan die op de fabriek van Sondag uit 1960 stond en later op de nieuwe fabriek in Veghel aan de Zuid-Willemsvaart.   

Dat de vaan bewaard is gebleven is te danken aan de inspanningen van Jan Donkers, oud-medewerker van Sondag-De Heus. Jan zag al vroeg de historische waarde in van de windwijzer en voorkwam dat die bij het oud ijzer belandde. Hij zorgde ervoor dat het vaan gerestaureerd werd en zag in, dat het een fraaie toevoeging zou kunnen zijn aan de pergola die voor de corona-epidemie is opgericht.

De totstandkoming van het Molenpark zoals het er nu uitziet, laat zien dat Erpenaren, als ze er de schouders onder zetten, samen dingen voor elkaar kunnen krijgen! De plaatsing van de windvaan is de ‘kroon’ op het werk van vele vrijwilligers! Nu moeten we er als Erpenaren ook voor zorgen, dat het park voor de toekomst behouden blijft.  Dat het park of een deel daarvan niet opgeofferd wordt voor de bouw van woningen, Tiny houses, een Omnipark of andere ontwikkelingen. Ook als de politieke wind uit een andere hoek gaat waaien. Dat kan het beste door het park te gebruiken! Er te wandelen, evenementen te organiseren, te sporten en met kinderen naar de speelhoek te gaan. Kortom door er een echte ontmoetingsplek van te maken!

 

 windvaan Sondag 1960

De windvaan van de voormalige fabriek van Sondag in het Molenpark

Speuren naar schatten

Zaterdagochtend 12 februari namen vijf kinderen, de kou trotserend, deel aan de activiteit ‘Schatten zoeken op een akker’. Onder begeleiding van leden van  Erthepe speurden ze met hun ogen en een detector op een akker naar aardewerk, vuursteen en metalen voorwerpen. Het bleek dat het gebruik van een metaaldetector bij de kinderen erg tot de verbeelding sprak.

Erthepe heeft dit jaar voor het eerst via het podium ‘Sjors Creatief’ twee activiteiten aangeboden om kinderen te betrekken bij archeologie en geschiedenis: zoeken naar sporen van het verleden op een akker én een prehistorische pot bakken. John van Moorsel stelde afgelopen zaterdag voor de eerste activiteit een akker aan het Empeldonks dijkje ter beschikking. De hoge akkers naast het Empeldonks dijkje, een middeleeuws karrenspoor, hebben de afgelopen jaren al veel sporen uit het verleden prijsgegeven. De kinderen waren druk in de weer met vier metaaldetectoren en kwamen er snel achter dat detectie nog niet zo simpel is. De ervaren metaalspeurder Marcel Hermes, betrokken bij de werkgroep archeologie van Erthepe, gaf hen duidelijke instructies en hielp hen op weg bij het beoordelen van de piepgeluiden van de detectors. Niet elke piep bleek even waardevol en elke detector had zijn eigen kwaliteiten.

Het veldlopen krijgt op 26 februari een vervolg. Dan worden de vondsten in het Raadhuis onderzocht. De kinderen gaan bij elke vondst bepalen wat het voor een voorwerp is en vaststellen hoe oud het is. We kunnen alvast verklappen dat er twee oude munten door de speurende kinderen uit de bodem zijn gehaald!

Gezien de grote interesse van de kinderen lijkt de activiteit voor herhaling vatbaar. Voor Erthepe is het een mooie manier om de jongeren kennis te laten maken met archeologie en geschiedenis. Heemkundekring Erthepe heeft wat dat betreft veel te bieden. De opnieuw ingerichte vitrines in het Raadhuis laten dat zien. Kom gerust eens kijken, wanneer de coronamaatregelen verder versoepeld zijn!

Uitleg metaaldetectie

 Marcel legt de werking van een metaaldetector uit. Foto: Wim Kuijten.

Ontdek wat we vergeten zijn!

We leven in een tijd waarin de media vol staan met berichten over crises. De corona-epidemie ontregelt al bijna twee jaar ons dagelijks leven en heeft invloed op ons humeur. De gevolgen van de opwarming van het klimaat maken de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen onzeker. Wateroverlast en windhozen kunnen hun leven gaan ontwrichten. Zal er nog wel een goede boterham te verdienen zijn in het boerenbedrijf? Kunnen we straks het gas nog wel betalen? In een crisistijd is het belangrijk terug te kijken. Om te beseffen dat ook onze voorouders tegenslagen te boven moesten komen.

 Iedereen die de geschiedenis van zijn of haar familie onderzoekt, weet dat. Je ontdekt, dat door het ontbreken van penicilline een blindedarmontsteking tot het midden van de vorige eeuw vaak een fatale afloop had. Dat beroepen verdwenen door de mechanisatie en automatisering. Dat na de Tweede Wereldoorlog de mensen er de schouders onder moesten zetten om het land weer op te bouwen. Ook dat door verkeerde keuzen de volgende generaties soms met een probleem zijn opgezadeld. Maar steeds was er weer de veerkracht in een gemeenschap om door te gaan. Wat dat betreft kan kennis van het verleden ons houvast geven in de huidige tijd.

 Maar dan moet je wel ontdekken wat we vergeten zijn! Niet alleen lezen over de geschiedenis van mondiale vraagstukken, maar ook de lokale verhalen over het verleden van Erp kennen. Bijvoorbeeld het verhaal over het ontstaan en de ondergang van het kranenbedrijf van Munsters waar veel oudere Erpenaren een vak leerden. Over de ruilverkaveling in de vorige eeuw die niet alleen het landschap veranderde, maar ook leidde tot het opheffen van kleine ‘duurzame’ boerenbedrijven en tegelijkertijd tot een grotere welvaart. De keerzijde van die ontwikkeling werd pas later zichtbaar.

 Wil je meer weten over de lokale verhalen en ontdekken wat we vergeten zijn, dan kunnen uitgaven van Heemkundekring Erthepe je daarbij helpen. Het boek ‘Munsters: van grofsmid tot kranenbouwer’ is nog steeds verkrijgbaar. Vorige maand verscheen een boek over de ‘Ruilverkaveling Veghel-Erp, 1947-1986’. Maar er zijn nog veel meer publicaties bij Heemkundekring Erthepe te koop. We noemen er nog een paar. ‘Erp van toen in woord en beeld’ van Antoon van den Boom (†) met foto’s en humoristische verhaaltjes over het dagelijks leven in het midden van de vorige eeuw. Het fraaie boek van Trees van Geffen ‘Erp. Kleine bedrijfjes, grote gezinnen, veel verhalen’ (waarvan nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar is). De geschiedenis van Keldonk leest u in het boek: ‘Van Keeldonck tot Keldonk, 1912-1987’; die van Erp in de heruitgave van het boek van A. Meuwese: ‘Erp. Gemeente en parochie ‘. Een mooi boekje met spreuken in het Erpse dialect is de uitgave ‘Witte gìj di òk?’.

 Kortom Erthepe heeft veel boeken om te ontdekken wat we vergeten zijn. De boeken zijn te koop tijdens openingstijden van de heemkamer in het Raadhuis (maandag- en donderdagvond van 20.00-22.00 uur en dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Of neem contact op met secretariaat@erthepe.nl. Misschien een idee en een houvast voor de decembermaand!

Tekening van Joop Schuurmans

Een spreuk uit het boekje ‘Witte gìj di òk? die wijst op de armoede vroeger in grote gezinnen (tekening Joop Schuurmans).

Het verhaal van de ruilverkaveling Veghel-Erp

Nieuwe uitgave Heemkundekring Erthepe eemkundekring Erthepe

Na de Tweede Wereldoorlog vonden er door de ruilverkaveling ingrijpende veranderingen plaats op het platteland. Het landschap ging bijna volledig op de schop om efficiënter te kunnen boeren en de agrarische productie te vergroten. Deze modernisering ging niet zonder slag of stoot en nam ruim 20 jaar in beslag. Tegenwoordig beseffen we steeds meer, dat de herinrichting van platteland ook schaduwzijden had.

Over de grootschalige ingreep in het buitengebied van Veghel en Erp na de oorlog gaat het boek ‘Ruilverkaveling Veghel-Erp,1947-1986’ van de hand van Frans Scheepers en Marius Strijbosch De publicatie verscheen begin oktober jl. en beschrijft de achtergronden en de gevolgen van de ruilverkaveling Veghel-Erp. Werd vlak na de oorlog een beroep gedaan op de boeren om meer voedsel te produceren, ook nu verwacht de politiek weer een grote bijdrage van het platteland om problemen op te lossen. Wat kunnen we leren van de geschiedenis van de ruilverkaveling nu we opnieuw voor een grote transitie op het platteland staan?

Ruilverkaveling Veghel-Erp

Het rijk geïllustreerde en lezenswaardige boek over de ruilverkaveling Veghel-Erp is te verkrijgen in het Raadhuis van Erp tijdens de openingstijden (maandag- en donderdagavond van 20.00-22.00 uur of dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur) en kost € 15, -. Leden van Heemkundekring Erthepe krijgen €2,50 korting. Voor vragen kunt u contact opnemen met secretariaat@erthepe.nl.

 

Onthulling in hondenweer

Vrijdagmiddag 22 oktober werd de aftrap gehouden van het project ‘Over en weer’. De aanwezigen zullen zich de onthulling van de grenspaal bij de Kerveheester aan de Lekerweg tussen Boerdonk en Beek en Donk nog lang herinneren. Terwijl de regen met bakken uit de lucht viel, trokken de wethouders van Laarbeek en Meierijstad de natte lakens van de grenspaal en het daarbij horende informatiebord. Voor filmbeelden van de onthulling verwijzen we naar elo.erthepe.nl!

Onthulling grenspaal Kerveheester

De onthulling van de grenspaal Kerveheester door wethouder Monika Slaets van Laarbeek en Harry van Rooijen van Meierijstad (foto Wim Kuijten)

In het grensgebied van de gemeenten Gemert, Laarbeek en Meierijstad worden grote infrastructurele projecten voorbereid: de reconstructie van de N279 en de aanleg van twee zonneparken. Plannen die schade toebrengen aan het landschap en de cultuurhistorie. Een voorbeeld daarvan is de voorgenomen sloop van het veerhuis in het buurtschap Ponteveer in Boerdonk. De woning van de veerman die bewoners van Boerdonk via een klein (voet)veer overzette naar de Boerdonkse Kampen ten westen van het kanaal, en in de loop van de tijd uitgroeide tot een bekend café-restaurant.

Tegelijkertijd is het Waterschap doende in het gebied projecten te realiseren om water langer vast te houden en te bergen en de ecologische verbindingszone langs de Aa en de Snelle Loop  te versterken. Voor de heemkundekringen van Beek en Donk, Erp en Gemert was dat de aanleiding om de koppen bij elkaar te steken en over de eigen grenzen te kijken. Ze ontwikkelden gezamenlijk het plan ‘Over en weer’. Een op het eerste gezicht een vreemde naam. De naam verwijst naar de vele contacten die de bewoners van Boerdonk, Gemert en Erp al eeuwen onderhouden. De bewoners van dit gebied staken en steken vrijwel dagelijks de grenzen over om te werken, familie te bezoeken of te recreëren: de gemeentegrenzen, de Aa en de Zuid-Willemsvaart. Zonder de verhalen en de geschiedenis van het gebied te kennen.

Grensgebied Boerdonk, Donk en Gemert

De gebieden in het grensgebied waar de heemkundekringen de cultuurhistorie zichtbaar willen maken.

De heemkundekringen hebben om de nadelige gevolgen van de infrastructurele projecten voor de cultuurhistorie te compenseren het plan ‘Over en weer’ ontwikkeld. De grenspaal in de Kerveheester en de tiendpaal zijn ondertussen gerealiseerd. We noemen een paar grepen uit de vele plannen die nog op stapel staan. Bij het buurtschap Ponteveer een ‘kijkvenster’ aan de Laarbeekse kant en een kunstwerk dat herinnert aan het veerhuis, aan de Boerdonkse zijde. Een nieuw ommetje vanaf de Boerdonksedijk via het schouwpad langs de Boerdonkse Aa naar Kerveheester en het centrum van Boerdonk. Een toepasselijke naam voor dat ommetje zou het ‘Knillispad’ kunnen zijn, genoemd naar de H. Cornelius. Deze paus-martelaar en beschermer van het hoornvee werd en wordt in Boerdonk tot op de dag van vandaag vereerd. Een ander plan uit ‘Over en weer’ is de reconstructie van een steenoven of veldoven aan de Coxsebaan. Daar werd vroeger leem gewonnen om stenen te bakken voor de bouw van boerderijen in de omgeving. Aan de Gemertse kant wil de stuurgroep een tuinkoepel of theehuis herstellen dat daar in het begin van de 19e eeuw stond. Dat gebouwtje kan de ‘toegangspoort’ worden tot het gebied Leek en de Blauwe poort. Tot zover een greep uit de dertien plannen van het project ‘Over en weer’.

Ponteveer Boerdonk

Een blik door het  ‘kijkvenster’ bij het kanaal zou dit historische beeld kunnen opleveren.

‘Verbinden’ is het sleutelwoord bij het project ‘Over en weer’. De betrokken heemkundekringen beseffen dat samenwerking nodig is, als je de cultuurhistorie en de beeldkwaliteit in het grensgebied tussen de drie gemeenten wilt versterken. Samenwerking met de bewoners, gemeenten, het Waterschap en de natuurorganisaties. De erfgoedorganisaties weten dat het een hele puzzel zal zijn diverse belangen met elkaar te verenigen. Maar dat het een proces is, dat de moeite waard, omdat de bundeling van krachten kan leiden tot een grensgebied waar het voor bewoners en rust zoekende recreanten goed toeven is.

Nieuw leven voor de waterpomp

Jarenlang stond tussen het Raadhuis en de tandartspraktijk de Erpse waterpomp verscholen. Afgelopen zaterdag is de pomp met medewerking van vrijwilligers van de Dorpsraad, Heemkundekring Erthepe en Eric Koenen van het Erpse grondverzetbedrijf naar het Hertog Janplein verplaatst. Vlakbij de plek waar al vanaf het einde van de 18e eeuw een dorpspomp stond. Het verplaatsen van de pomp naar het plein was een wens die al jaren bij Erthepe leefde en opnieuw actueel werd bij de vondst van sporen van de 18e eeuwse put onder de weg in de zomer van 2019. De wens van Erthepe bleek prima te passen in het streven van de Dorpsraad van Erp om het Hertog Janplein te verfraaien. Ook de gemeente Meierijstad steunde het idee en maakte een plan om de waterpomp te omringen met een haag en nieuwe banken. In de komende maanden wordt alles keurig afgewerkt. Chapeau voor Wim Kuijten en Frits van den Tillaart die vanuit Erp, respectievelijk namens de Heemkundekring en de Dorpsraad de kar trekken bij dit project.

Verplaatsen waterpomp 27-3-2021

De waterpomp die op de hoek van het Hertog Janplein en de Cruijgenstraat een nieuwe standplaats heeft gekregen, dateert uit 1982. De gemeente Erp kreeg de pomp aangeboden als beloning voor de verleende gastvrijheid aan de Nederlandse Caravanclub (NCC). Tussen de Gemertsedijk en het Hurkske verrees tijdens de paasdagen van 1982 een enorme camping met caravans van leden van de NCC. De Club waarvan de Erpse burgemeester Bob Smits van Oyen een prominent lid was, vierde daar haar zilveren jubileum. Met middelen van de NCC maakten Erpse ondernemers, o.a. Van Grunsven en Munsters, de waterpomp. Samen met de kiosk op het plein vormde het jarenlang een mooi ensemble. Tot het moment dat het plein geschikt werd gemaakt voor evenementen. De kiosk verdween 'geamputeerd' naar het kerkhof en de pomp verstopte men in het groen rechts van het Raadhuis.

waterpomp NCC 1986

De oude standplaats van de pomp (foto 1986)

De plaats waar de pomp uit 1982 op het plein is teruggezet, is niet toevallig gekozen. Daar stond vanaf het einde van de 18e eeuw al een waterpomp. Bij de reconstructie van de doorgaande weg in 2019 kwam de waterput van die pomp tevoorschijn. De put is in 1773 vooral aangelegd om in geval van brand in de dorpskom snel een brandspuit aan te kunnen sluiten en het vuur te kunnen doven. Verder om burgers die in de kom geen eigen put hadden, van drinkwater te voorzien. De 18e eeuwse pomp is regelmatig vernieuwd. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1895. Toen ontwierp de Erpse architect J. Heijkants een nieuwe waterpomp. Op veel oude ansichtkaarten van de dorpskom zie je deze pomp nog. De waterpomp verloor zijn functie, toen tussen 1936 en 1940 in de kom van Erp waterleiding kwam. Daarom besloot de gemeente in 1941 de drie nog bestaande waterpompen in de ‘Straat’ te slopen: de pomp op het Harmonieplein (nu Hertog Janplein), de pomp bij het klooster (nu Simeonshof) en die op de hoek van de Rooijakker-Hezelstraat.

 Ansichtkaart begin 20ste eeuw kom Erp

Ansichtkaart uit het begin van de 20ste eeuw met de pomp die J. Heijkants ontwierp.

Nu staat de waterpomp uit 1982 nog een beetje desolaat in de hoek van het plein. Wanneer het ijzerwerk is behandeld, de haag is aangeplant en de omgeving is bestraat, zal de pomp beter tot zijn recht komen. Hopelijk wordt de pomp niet opnieuw slachtoffer van ruimtelijke ontwikkelingen en wordt het een ontmoetingsplek waar fietsers en wandelaars tijdens hun ommetje even pauze kunnen houden.

Verplaatsing waterpomp 27-3-2021

De Erpse waterpomp op zijn nieuwe standplaats (27-3-2021)

Wie vult de verenigingspot?

65 jaar geleden deden kinderen Van der Cammen (onder wie Antoon) aan het Schansoord in Erp de vondst van hun leven. Ze hielpen met het uitgraven van de fundering van hun nieuwe huis, toen ze stuitten op een pot van aardewerk. Tot hun grote verrassing bevatte de pot een wit linnen zakje met 28 gouden en vier zilveren munten! De oudste munt uit het einde van de 15e eeuw, de jongste uit 1602. Een welkome vondst voor de familie Van der Cammen die voor een deel besteed kon worden aan het bouwen van hun nieuwe woning. Drie munten gingen naar de gemeente als pronkstukken voor de vitrinekast in de burgemeesterskamer. De rest is volgens de overlevering opgekocht voor 70 gulden door meester Bert Jansen die bij bakker Klaassen in de kost was. Via de muntenhandel kwamen de munten terecht in particuliere handen. Een lege pot van bruin aardewerk bleef achter en verdween waarschijnlijk in een afvalkuil.

dubbele Albertijn 1602

De afbeelding van Albertus van Oostenrijk en de Spaanse prinses Isabella op de gouden munt uit 1602 (meestal ‘dubbele Albertijn’ genaamd). Twaalf van deze munten uit 1600-1602 zaten in de pot van aardenwerk

Een rijke Erpenaar begroef het potje met zijn vermogen in het begin van de 17e eeuw in de grond. Dat was veiliger dan in huis. Want de dorpen in de Meierij hadden tijdens de 80-jarige oorlog regelmatig last van plunderingen van rondtrekkende soldaten. Banken waar je veilig je geld kon bewaren of inleggen, bestonden nog niet.

Tegenwoordig kun je als vereniging via een rekening bij de Rabobank het geld veilig ‘opbergen’ om het op een later moment aan activiteiten te besteden. Zolang als de ‘pot’ of kas van de vereniging maar goed gevuld is. En dat is meestal niet het geval. Een vereniging redt het, zeker in coronatijd, niet zonder extra inkomsten van derden, zoals die van de Rabo ClubSupport. Dat geldt ook voor Heemkundekring Erthepe.  De vereniging heeft extra middelen nodig om de voorzieningen in de presentatieruimte te verbeteren en een uitgave over de ruilverkaveling te kunnen bekostigen.

Leden van de Rabobank hebben nog tot 25 oktober de gelegenheid hun stem uit te brengen op een van de verenigingen in Boerdonk, Erp en Keldonk. Hebt u dat nog niet gedaan? Ga dan alsnog stemmen. Laat uw stem niet verloren gaan. Verenigingen in Boerdonk, Erp en Keldonk zijn er erg gebaat bij uw steun. Ook Heemkundekring Erthepe.

De Tijd 7-7-1955

Fakenieuws anno 1955? Het bericht in De Tijd van 7 juli 1955 noemt niet de kinderen Van der Cammen, maar ‘arbeiders’ als vinders. De diepte van 2 meter is zeer onwaarschijnlijk. De doorsnee van de zilveren munten (Philipsdaalders) klopt wel! De daalders hadden inderdaad een diameter van ca. 42 mm.

Tags:

Pagina's

Abonneren op Heemkundekring Erthepe RSS