06. De Jong-Munsters 1976-1981

Terug naar Munsters Menu

Inventaris nr. afdeling Sub nr Uiterlijke vorm Soort document Datum Auteur Inhoud (omschrijving) Trefwoord(en) Staat Openbaar J/N Plaatsing Schenking van (naam) Invoerdatum
6           De Jong-Munsters 1976-1981            
                         
6 1         Organisatie            
6 1.1 stuk notulen 4-4-1980 onbekend verslag stafvergadering stafvergadering kopie J doos 28i   16-11-2011
6 1.2 stuk notulen 8-9-1980 Frans Scheepers verslag stafvergadering stafvergadering kopie J doos 28i   16-11-2011
6 1.3 stuk notulen 22-9-1980 onbekend verslag stafvergadering stafvergadering kopie J doos 28i   16-11-2011
6 1.4 stuk notulen 24-9-1980 Frans Scheepers verslag stafvergadering stafvergadering kopie J doos 28i   16-11-2011
6 1.5 stuk notulen 8-10-1980 A.Q.P. van der Ploeg vergadering van commissarissen benoemingen kopie J doos 28i   16-11-2011
6 1.6 stuk notulen 10-11-1980 onbekend stafvergadering stafvergadering kopie J doos 28i   16-11-1980
6 1.7 katern plan 14-8-1980 diversen stukken betreffende sociaal plan van De Jong-Munsters aan Pacton BV sociaal plan kopie J doos 28i   16-11-2011
6 1.8 stuk toespraak ca. 1980 Hans Vreugdenhil toespraak, ongedateerd rede toespraak origineel J doos 28i   16-11-2011
6 1.9 map divers 1981-1982 diversen stukken m.b.t. faillissement en samengaan met Munsters-Mulder (samengesteld door FS) divers kopie J doos 28i   16-11-2011
                         
6 2         Financiën             
6 2.1 stuk verklaring eind 1980 onbekend persbericht Raad van Commissarissen over aanvraag surseance van betaling surseance origineel J doos 28i   16-11-2011
6 2.2 katern begroting -1980 Frans Scheepers begroting overname service Geveke door DJM begroting service origineel J doos 28i   16-11-2011
6 2.3 katern jaarverslag 10-1-1976 De Tombe/Melse&Co jaarrekening 1976 jaarverslag origineel J doos 28i   16-11-2011
6 2.4 katern jaarverslag 20-6-1978 De Tombe/Melse&Co jaarrekening 1977 jaarverslag origineel J doos 28i   16-11-2011
6 2.5 katern jaarverslag 20-6-1980 De Tombe/Melse&Co jaarrekening 1979 jaarverslag origineel J doos 28i   16-11-2011
                         
6 3         Personele zaken            
6 3.1 stuk notulen 27-3-1980 onbekend overlegvergadering ondernemimgsraad ondernemingsraad kopie J doos 28i   16-11-2011
6 3.2 stuk overzicht 1980 Johannes Post, Muiden curriculum vitae van Johannes Post, Muiden curriculum vitae kopie J doos 28i   16-11-2011
6 3.3 katern rapport onbekend Arie Woort classificatie functies personeel en beloning werkclassificatie kopie J doos 28i   16-11-2011
6 3.4 stuk reglement 11-8-1976 C. Strik reglement ondernemingsraad DJM reglement kopie J doos 28i   16-11-2011
                         
6 4         Verkoop            
6 4.1 stuk boek 1975 onbekend serviceboekje bij Munsters kraan E20-tandemstel (Timmermans & vd Heijden, Schijndel) service origineel J doos 28i   16-11-2011
6 4.2 katern tijdchrift jan-80 obekend Holland Quarterly- DJM Specialists in mobile building cranes (pag. 14-15) reclame origineel J doos 28i   16-11-2011
6 4.3 katern verslag 1980-1981 Frans Scheepers jaarbudget 1980 en maandelijkse verkoop, 1980-1981 verkoop afzet kopie J doos 28i   16-11-2011
6 4.4 katern rapport 1-6-1980 Frans Scheepers general priciples and sales Features verkoop kopie J doos 28i   16-11-2011
6 4.5 katern rapport 21-1-1980 Frans Scheepers verkoopplan United Kingdom verkoop kopie J doos 28i   16-11-2011
6 4.6 katern rapport 28-1-1980 Frans Scheepers verkoopplan Nederland verkoop kopie J doos 28i   16-11-2011
6 4.7 katern rapport 3-9-1980 Frans Scheepers verkoop – correspondentie met diverse landen verkoop kopie J doos 28i   16-11-2011
6 4.8 katern rapport 1-10-1978 Frans Scheepers sales guide Munsters Tower Cranes verkoop kopie J doos 28i   16-11-2011
6 4.9 stuk memo 15-9-1980 F.M.J.Lurvink F. Lurvink aan diversen over nieuwe afzetmarkten afzet origineel J doos 28i   16-11-2011
6 4.10 stuk folder ca. 1980 onbekend reclame De Jong-Munsters reclame origineel J doos 28i   16-11-2011
6 4.11 stuk artikel jul-79 onbekend rayonmonteurs Geveke Bouwmachines Ude  service bouwmanchines kopie J doos 28i   6-12-2011
   4.12 omslag lijst 1964-1980 onbekend overzicht afnemers producten Munsters 1964-1980 – zie ook M 3-4.5 klantenlijst  kopie J doos 28i   6-12-2011
6 4.13 omslag folder ca. 1980 onbekend map met producten De Jong Munsters producten origineel J doos 28i   6-12-2011
6 4.14 stuk lijst ca. 1978 onbekend vertegenwoordigers naar expo in Amerika expo Amerika kopie J doos 28i   7-2-2012
6 4.15 stuk advertentie jun-05 onbekend advertentie Geveke kranen in’Bouwmachines 1980, nt. 9 reclame origineel J doos 28i   19-2-2013
                         
6 5         Huisvesting            
                         
6 6         Overig            
6 6.1 omslag brief 1978-1979 P.L/ van der Lans stukken van St.Fonds tbv opleiding bouwbedrijf mbt voorzitterschap examens bestuurder torenkranen examen origineel J doos 28j   16-11-2011
6 6.2 stuk brief 30-9-1977 Arbeidsinspectie arbeidsinspectie over naleving veiligheidswet 1934 veiligheid kopie J doos 28j   16-11-2011
6 6.3 stuk rapport 16-17 september 1980 onbekend keuring A18  Zürich keuring kopie J doos 28j   16-11-2011
6 6.4 stuk artikel 1979 onbekend Munsters brijdt met last’  in: Bouwmachines 14 – nr. 1 (1979) kranen kopie J doos 28j   13-12-2011
6 6.5 katern personeelsblad mrt-80 I. v. Gerwe – H. v. Rooy Het Kranig Krantje nr. 139 – maart 1980 personeelsblad origineel J doos 28j    
6 6.6 stuk folder ca. 1976 onbekend folder Geveke Uden ‘De Nederlanders zijn beroemd om hun…..’ reclame origineel J doos 28j   4-9-2012
6 6.7 katern personeelsblad apr-79 I. v. Gerwe – H. v. Rooy Het Kranig Krantje -april 1979 personeelsblad origineel J doos 28j   25-9-2012
6 6.8 katern tijdschrift mrt-78 onbekend tijdschrift Gegevekens – jaargang 4 \(nummer 21\ tijschrift Geveke origineel J doos 28j   25-9-2012