Archeologie Algemeen

Belang van archeologie?

De bewoning van Erp kent een zeer lange geschiedenis. Sporen in de bodem getuigen daarvan. Op grond van deze sporen is bekend, dat in onze streken al zo’n 7 millennia geleden mensen leefden en dat de menselijke bewoning een meer permanent karakter kreeg in de loop van de nieuwe steentijd (ca. 2500 v. Chr.). Vanaf die periode zijn in de Boerdonk, Erp en Keldonk  vindplaatsen bekend van menselijke activiteiten. SteenhamerHet bekendst zijn de grafvelden aan de Gemertsedijk  (Vossenberg en Hongerdonk). Archeologie is belangrijk, omdat het vrijwel de enige bron is om de geschiedenis van vóór 1500 te reconstrueren.

In de voormalige gemeente Erp, het werkgebied van de werkgroep Archeologie,  zijn drie archeologische rijksmonumenten aanwezig. Daarnaast kent Erp veel gebieden met een hoge trefkans op archeologische vondsten. De Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente Veghel laat dat zien. 
Meer informatie over de bescherming van het archeologisch erfgoed vind je in de brochure van AWN, afdeling 23. Zie verder het schema van het archeologisch proces met toelichting uit het rapport ‘Gemeente Veghel, Actualisatie van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart. Inclusief beleid, Veghel 2014’.

                                                                Steenhamer Hoek 4

                          De oudste vondst in Erp: een steenhamer uit de midden-steentijd

Werkgroep

De werkgroep Archeologie van Erthepe is in 2006 opgericht en bestaat uit 7 personen. De werkgroep geeft advies aan archeologische onderzoeksbureaus en beoordeelt bouw- en bestemmingsplannen. In overleg met de gemeente begeleidt de werkgroep soms graafwerkzaamheden. Daarvoor zijn regels opgesteld.

 Veldlopen is een van de manieren die de werkgroep gebruikt om gebieden met archeologische waarde in kaart te brengen. De werkgroep beschikt over een metaaldetector.

Twee leden zijn experts in het restaureren van archeologisch vondsten. De werkgroep toont de belangrijkste vondsten in de expositieruimte van het Raadhuis.  De overige vondsten worden op de zolder van het Raadhuis bewaard. 

 Steengraaf 23-25, 2014

Erpse amateurarcheologen aan het werk in de Steengraaf (februari 2014)

De werkgroep onderhoudt contacten met amateurarcheologen in de regio. 
In de eerste plaats met de werkgroep van heemkundekring Vehchele.  Erthepe is lid van de AWN, Afdeling 23 KempenlandLeden bezoeken het Archeologisch Centrum van Eindhoven: dé archeologische hangplek van Zuidoost-Brabant.  Godfried Scheijvens van het Provinciaal Meldpunt Archeologische Bodemvondsten in Noord-Brabant is regelmatig te gast om de werkgroep te ondersteunen bij de determinatie van vondsten.

 

 Vondsten Hoek 13, 2005

De Hoek: Archeologisch het rijkste deel Erp