15 Juni Archeologiedag in Erp.

De Nationale Archeologiedagen zijn dit jaar op 14-15-16 juni.

We hebben deze archeologiedagen aangepakt om samen met archeoloog Bram Verschuren de werkzaamheden bij o.a.  Pentelstraat te bekijken.

Voor veel mensen en zeker de aanwoonenden een mooie gelegenheid om iets dieper in de grond te kunnen kijken waar ze op wonen.

In het Raadhuis is vanaf 10.30 de inloop met koffie/thee Om 11.00 zal Bran Verschuren toelichting geven en omsteeks 11.30 gaan we naar de Pentelstraat.

Daarna omstreeks 12.30 is er in het Raadhuis gelegenheid om kennis te maken met de werkgroep Archeologie waarbij uitleg gegeven wordt over determineren, vondsten en veldlopen.

Graag tot ziens op 15 juni.