Monumentenschildje

Veel bewoners zijn zich er niet van bewust dat  Erp en Veghel rijk zijn aan monumentale panden. Ruim 200 gemeentelijke en rijksmonumenten bepalen mede het karakter van de kerkdorpen en het buitengebied. 

Om meer bekendheid te geven aan het cultureel erfgoed dat de gemeente Veghel bezit, hebben Erthepe en Vehchele in samenwerking met de gemeente Veghel en Monumentencommissie een monumentenschildje ontworpen en laten vervaardigen.  

Het schildje is gemaakt van emaille op plaatstaal in de afrmeting van 10 X 15 cm. Op een zwarte achtergrond is het rood-wit geblokte Andreaskruis van het gemeentewapen afgebeeld. Dat kruis is het wapen van de Heren van Erp, het Meierijs adellijk geslacht dat zowel voor de geschiedenis van Veghel als Erp van betekenis is geweest.  

 

Het schildje wordt binnenkort aan de eigenaren van een monument aangeboden en, als ze akkoord gaan, gratis geplaatst. Op 8 juli 2015 is het eerste schildje geplaats op het pand Hoogstraat 18 in Veghel. We hopen binnenkort ook in Erp de herkenbaarheid van de monumenten te kunnen vergroten.

Benieuwd welke panden in Boerdonk, Erp en Keldonk op de gemeentelijke en rijksmonumentenlijst staan?

Kijk dan op http://www.veghel.nl/monumentennu/  

 Monumentenschildje

Het monumentenschildje met het wapen van de Heren van Erp

Geslaagde NL-doet klus in Simeonshof!

                                  

Vrijdagmorgen om 9.00 stond in het Raadhuis in Erp al een grote groep vrijwilligers klaar voor de activiteit die Erthepe in het kader van het vrijwilligersevenement NL-doet organiseerde. Na een korte instructie vertrokken ze naar het verzorgingshuis Simeonshof om daags na de ‘koninklijke opening’ de bewoners nog een extra aandacht te even en hen met wat lekkers te verwennen.

De tentoonstelling ‘Erpse dorpsgezichten en families’ die Heemkundekring Erthepe in de Pleinzaal van Simeonshof had opgezet, riep bij  de bejaarde bewoners van het nieuwe woonzorgpark veel herinneringen op en lokte gebuurt over vroeger uit. Ook tijdens de open dag van Simeonshof op 21 maart bezochten nog veel mensen die kennis kwamen maken met het verzorgingshuis, de tentoonstelling van Erthepe.

Erthepe dankt alle vrijwilligers die zijn NL-doet klus tot een succes maakten.  Ook het CDA dat door deelname van wethouder Jan Goyaarts en het verstrekken van warme worstenbroodjes aan de vrijwilligers er blijk van gaf het vrijwilligerswerk een warm hart toe te dragen.

Een impressie van de verwenochtend voor de bewoners van Simeonshof op vrijdag 20 maart (foto’s: Tiny v.d. Heuvel). 

Tentoonstelling Vrijwillige Brandweer Erp

U hebt al eerder kunnen lezen, dat Heemkundekring Erthepe dit jaar als hoofdthema heeft: De Vrijwillige Brandweer. Vanaf 1941, al 75 jaar, helpen vrijwilligers uit Erp bij het bestrijden van branden. In de eerste jaren waren er nauwelijks middelen beschikbaar om een brand gedegen te lijf te gaan. Een personenauto van vee-verloskundige Piet Barten werd bij tijd en wijle aangepast als brandweerauto. Na de jaren ’50 werd de uitrusting geleidelijk steeds professioneler. Ook de fusie met Veghel twintig jaar geleden droeg daaraan bij. Het takenpakket van de brandweer is tegenwoordig overigens veel uitgebreider dan tijdens de oprichting van de Vrijwillige Brandweer. Hulp bij verkeersongelukken, het omzagen van omgewaaide bomen na een storm en het leegpompen van een kelder na een hoosbui horen daar tegenwoordig ook bij. Op de tentoonstelling die op 7 mei a.s. in het Raadhuis van Erp geopend wordt, kunt u zien hoe de Erpse Vrijwillige Brandweer in de afgelopen 75 jaar veranderd is.

De tentoonstelling over de Erpse Vrijwillige Brandweer is twee weekenden in mei geopend. Zowel in de expositieruimte van het Raadhuis als op het binnenplein staan materialen ten toon. Op zaterdag 7 mei is de tentoonstelling te bekijken van 13.00-17.00 uur. Op zondag 8 mei, zaterdag 14 mei en Tweede Pinksterdag 16 mei van 11.00-17.00 uur. Vooral op zondag 8 mei bruist het van de activiteiten rondom het Raadhuis, het hart van Erp. Erpse leden van de Vrijwillige Brandweer geven dan om 13.30 uur en 15.00 uur spectaculaire demonstraties.

We nodigen alle (oud-)Erpenaren uit een kijkje te komen nemen. De werkgroep ‘Brandweer’ van Erthepe, bestaande uit leden van Erthepe en (oud-)brandweerlieden, heeft veel moois bijeengebracht. Tijdens de tentoonstelling is er een buitenterras om elkaar onder het genot van een drankje te ontmoeten en herinneringen op te halen. Voor kleinere en grotere puzzelaars is een echte Erpse brandweerlegpuzzel te koop. Als klap op de vuurpijl is een ‘ladderspel’ verkrijgbaar om thuis al dobbelend het werk van een brandweerman te beleven. Tot ziens bij de tentoonstelling!

Erpse Vrijwillige Brandweer

 De Erpse Vrijwillige Brandweer in 1942 bij de auto van Piet Barten

Filmavond over de Erpse Vrijwillige Brandweer

Elk jaar organiseert Heemkundekring Erthepe een aantal activiteiten rondom een thema. Dit jaar is dat de Erpse Vrijwillige Brandweer die 75 jaar geleden werd opgericht. Op 29 maart jl. besprak Toine Munsters met behulp van talrijke anekdotes het verhaal van de Erpse Vrijwillige Brandweer vanaf de Tweede Wereldoorlog. Op dinsdagavond 5 april wordt het thema vervolgd met een filmavond. Leden van de werkgroep Film van Erthepe hebben met behulp van eigen opnames en het filmarchief van Erthepe een gevarieerd programma samengesteld. De filmavond begint om 20.00 uur in gemeenschapshuis Ter Aa (Den Uil).

Op het programma staan de volgende onderdelen:

  • Een recent opgenomen interview met leden en ex-leden van de Erpse Vrijwillige Brandweer.
  • Afscheid van Leo van Geffen en installatie van Anton Timmers als commandant.
  • Uitreiking van de zilveren uil aan de Vrijwillige Brandweer Erp.
  • Het brandweermuseum van Jan Bouwe in de Laren.
  • De brandweer op Open Errup in 2005.
  • Vrijwillige Brandweer Erp 50 jaar.
  • Oefenwedstrijd technische hulpverlening bij mengvoederbedrijf Fransen en machinefabriek Munsters.
  • Buitenoefening bij bakker Van Eenbergen met EHBO, afdeling Erp.
  • Brandweeroefening op 2-4-1993 in Den Hazenpot te Boerdonk.
  • ot slot: beelden van enkele branden in Boerdonk, Erp en Keldonk.

 De filmavond op 5 april a.s. in Ter Aa begint om 20.00 uur. Leden van Heemkundekring Erthepe hebben gratis toegang. Niet-leden betalen € 2,50 entree. 

 De Erpse Vrijwillige Brandweer in actie bij een uitslaande brand bij de winkel van Brouwers (oktober 1980)

Tags:

Het verhaal van de Erpse brandweer

Welke jongen wilde er vroeger niet brandweerman worden? Een lekker stoer beroep! Met loeiende sirenes door het dorp rijden naar een brandhaard en blussen maar. De werkelijkheid is meestal minder romantisch.  Sinds 1941 kent Erp een Vrijwillige Brandweer. Over het wel en wee van de Erpse Vrijwillige Brandweer gaat de presentatie die ex-brandweerman Toine Munsters samen met Anton Timmers op 29 maart a.s. in  gemeenschapshuis Ter Aa in Erp geeft. 

Vuur was vroeger een grote vijand van de mensen. De huizen met een houten gebint en strooien daken waren zeer brandgevaarlijk. Het roken van een pijp of onvoorzichtigheid met het haardvuur in ‘den herd’ kon fataal zijn. Regelmatig brandden er woningen af. Lange tijd probeerden de mensen met leren emmertjes een brand te blussen. Meestal vergeefs. Het snel om zich heen grijpende vuur kon je daarmee niet bedwingen.

Pas in de tweede helft van de 18e eeuw ging het dorpsbestuur in Erp zich intensiever met het bestrijden van brand bemoeien. Er kwamen allerlei veiligheidsregels waaraan  de inwoners zich moesten houden. Geen pijp roken vlakbij een  woning, de as van de haard tenminste 20 treden van  de woning weggooien en geen vlas vlakbij de boerderij bewerken. Er stonden hoge boetes op het niet nakomen van die afspraken.  

In 1782 koopt het dorpsbestuur de eerste brandspuit en een paar jaar later de tweede. De eerste Erpse brandspuit is in 1785 in Gemert ingezet om te helpen bij het blussen van een enorme brand. Bij die brand gingen 50 woningen in de kom van Gemert in vlammen op! Een illustratie van het enorme gevaar dat elke dag in de dorpskom loerde.

Brandweer Erp pomp

Een van de spuiten waarover Erpse brandweer aan het einde van de  19e eeuw beschikte 

Tot de Tweede Wereldoorlog werden mannen die een ambacht beoefenden en in de kom woonden, aangewezen als brandweerman. Niks geen vrijwilligheid. Als je later dan de brandspuit bij een brand aankwam, kreeg je zelfs een flinke boete. Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog komt daar verandering in.

De eerste Erpse vrijwillige brandweer is in 1941 opgericht. De auto van Piet Barten, veeverloskundige, deed dienst als ‘brandweerauto’. Die motorisering was een enorme stap vooruit! Na 1945 is de Erpse brandweer geleidelijk steeds professioneler gaan werken. In 1956 wordt een deel van de oude jongensschool brandweerkazerne en liet de gemeente een slangentoren bouwen. De uitrusting van de brandweermannen wordt steeds beter.  De brandweer ging andere taken dan het blussen van branden op zich nemen. 

Toine Munsters laat in zijn presentatie zien, wat er de afgelopen 75 jaar veranderde. Anton Timmers zal daarna ingaan op de organisatie van de brandweer anno 2016. 

Het verhaal van de Vrijwillige Brandweer in Erp wordt door Toine Munsters en Anton Timmers verteld op dinsdagavond 29 maart a.s. in gemeenschapshuis Ter Aa (Den Uil 1 te Erp).  De presentatie begint om 20.00 uur. Leden van Erthepe hebben gratis toegang. Niet leden betalen € 2,50 entree.

 

Tags:

Bewoners Simeonshof spelen Onderduikspel (7 mei 2015)

Sinds november 2014 verzorgen enkele leden van Erthepe maandelijks een heemkundige ochtend voor de bewoners van Simeonshof. Jos v.d. Boom is de coördinator van deze groep. De bewoners, maar zeker ook de vrijwilligers, genieten van de heemkundige ochtenden!

Donderdag 7 mei jl. speelden de bewoners het Onderduikspel. Een op het bekende Ganzenbord lijkend spel uit 1945 waarbij allerlei maatregelen van de Duitse bezetter aan de orde komen die de vrijheid van de mensen tussen 1940-1945 beperkten. Onderwerpen als distributie, gedwongen arbeidsinzet, persoonsbewijs, onderduikers en landverraders passeren de revue.

De bewoners haalden door middel van het spel veel herinneringen op aan gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting in Erp en omgeving.

Onderduikspel

 

 

Onderduikspel 1 

Onderduikspel 2

Bewoners van Simeonshof spelen o.l.v. vrijwilligers het Onderduikspel.

Digitale publicaties

NieuwsbriefDe jaargangen 2013 en 2014 van De Nieuwsbrieven van Erthepe zijn nu digitaal en via deze website te lezen. U vindt ze in het hoofdmenu onder tabblad -PUBLICATIES- en dan -NIEUWSBRIEF-.

Door hier te klikken komt u rechtstreeks op de keuzepagina van de nieuwsbrieven.

Van de tentoonstellingen 'Munsters. Van grofsmid tot karananbouwer', 'Kroniek van nde Franse tijd' en 'Hanneke'"Hanneke", "Munsters" en "De Franse Tijd" zijn door Frans Scheepers prachtige digitale naslagwerken gemaakt die zeer de moeite waard zijn om te lezen of door te bladeren.

U vindt deze ook onder het tabblad -PUBLICATIES- en dan -TENTOONSTELLINGEN- .
Het naslagwerk van de tentoonstelling 'Sondag' is in voorbereiding. De publicaties worden getoond via een speciale "viewer".

Voor de instelmogelijkheden op de handleiding. Veel leesplezier. 

Pagina's

Abonneren op Heemkundekring Erthepe RSS