Rondleidingen Sint-Servatiuskerk en begraafplaats

In het weekend van 8 en 9 september zijn de landelijke Open Monumentendagen. Heemkundekring Erthepe doet daaraan mee en besteedt dan speciale aandacht aan twee monumentale locaties in Erp: de Sint-Servatiuskerk, een rijksmonument, en de museale hoek op de begraafplaats in Erp. Vanuit het Raadhuis vertrekken op zondagmiddag 9 september tussen 13.00-17.00 uur enkele keren rondleidingen naar de kerk en de begraafplaats. Hieronder staan de tijden waarop een rondleiding vanaf het Raadhuis vertrekt. Voor bezoekers is er in het Raadhuis koffie/thee.

Om 14.00 uur én om 15.30 uur vertrekt er vanaf het Raadhuis een rondleiding naar de Sint-Servatiuskerk. Veel Erpenaren realiseren zich niet, dat in hun dorp een van de fraaiste en best onderhouden kerken van Noord-Brabant staat. Het exterieur van het rijksmonument met markante toren van Cuijpers is bij iedereen wel bekend. Maar van het fraaie interieur weten de meeste inwoners weinig. Eddy van Asseldonk leidt bezoekers rond in de kerk en zal wijzen op de rijke symboliek die in de kerk te vinden is.

Naast het bezoek aan de kerk kunnen belangstellenden onder leiding van een gids de museale hoek op het kerkhof van Erp bekijken. Bij de ruimingen sinds 2006 heeft Erthepe een aantal liggende en staande stenen van de vergruizer gered om de geschiedenis van de katholieke begraafcultuur in Erp tussen 1920 en 1975 zichtbaar te houden. Gerard van Kol en Marius Strijbosch vertrekken zondagmiddag 9 september drie keer vanaf het Raadhuis naar de begraafplaats om belangstellenden rond te leiden: om 14.00, 15.00 en 16.00 uur.

In het Raadhuis laat Erthepe een klankbeeld zien over de Sint-Servatiuskerk en een deel van een interview met pastoor Rombauts. Belngstellenden mogen ook gewoon binnenlopen omt kennis te maken met de heemkundekring van Erp, Keldonk en Boerdonk.

De Open Monumentenmiddag in Erp is een uitgelezen kans om meer te weten te komen over een van de markantste gebouwen in Erp en een locatie waar je normaal alleen maar komt om afscheid te nemen van een dierbare of goede kennis.

Piëta Sint-Servatiuskerk

 

Piëta (beeld van Maria met de van het kruis afgenomen Jezus op schoot.)  in de Sint-Servatiuskerk van Erp

 

Wandeling Gerecht-Lijnt op 2 september

Zondag 2 september organiseren het IVN en de Heemkundekring Erthepe (Erp) samen een wandeling in het Gerecht-Lijnt te Keldonk. Tijdens de twee uur durende wandeling vertellen leden van de IVN en Erthepe over de natuur en de cultuurhistorie van het gebied.

In de 19e eeuw zijn er beslissingen genomen die een grote invloed hebben gehad op het landschap in het Gerecht-Lijnt. De Zuid-Willemsvaart is dwars door het Gerecht-Lijnt aangelegd en vanaf ca. 1840 begint de ontginning van de heidevelden. In het gebied ligt nog een grafheuvel uit de bronstijd en lag vanaf het eind van de 16e eeuw een executieplaats. Geen wonder dat het gebied vroeger door de mensen gemeden werd en er spannende verhalen over het gebied de ronde deden.

Wandelaars kunnen zich (met auto) verzamelen op het Stadhuisplein of zelf rechtstreeks naar het Gerecht gaan.

Vanaf het Stadhuisplein in Veghel vertrekken we om 10.00 uur naar het Gerecht. Als u rechtstreeks naar het Gerecht in Keldonk gaat, is de route als volgt: bij Keldonk de brug (rechts) oversteken en meteen na de brug linksaf langs kanaal rijden en bij Sluis 5 de bocht naar rechts nemen; daarna de eerste weg links (Gerecht) volgen tot kruising/slagboom voorbij Gerecht 23.

Zorg er wel voor dat u om uiterlijk 10.20 uur bij de start van de wandeling bent.

De wandeling is niet geschikt voor hen die slecht ter been zijn. We raden u aan een paar stevige schoenen aan te trekken. Nadere informatie kunt u inwinnen bij Monica Bouman van de IVN (tel. 0413354789).

Gerecht

 Oude eikenlaan bij de Zuid-Willemsvaart

Kennismaken met het molenaarsbedrijf in Erp en Keldonk

Het molenaarsbedrijf is in de afgelopen eeuw onherkenbaar veranderd. Was honderdjaar geleden een molenaar nog een echte ambachtsman, anno 2018 is daar geen sprake meer van. Het huidige mengvoederbedrijf is een hightech bedrijf waarin het proces van malen volledig computergestuurd is. In het weekend van 12 en 13 mei a.s. is er een uitgelezen kans om in Erp en Keldonk de grote veranderingen in het molenaarsbedrijf te aanschouwen. In de pas gerestaureerde molen ‘De Hoop’ in Keldonk kunt u dan zien, hoe de molenaar traditioneel het graan maalde. Een arbeidsintensief ambacht dat gepaard gaat met veel gesjouw met zakken graan en meel. In het Raadhuis in Erp is te zien, hoe het er tegenwoordig in een modern mengvoederbedrijf aan toe gaat. In een binnen- en buitententoonstelling is daar de geschiedenis te zien van het mengvoederbedrijf Fransen. Een bedrijf dat voortgekomen is uit een molen aan de Watermolenweg en aan de Brugstraat in Erp na de oorlog is uitgegroeid tot een van de grootste mengvoederbedrijven in de regio met een eigen op- en overslagbedrijf in Oss en een eigen laboratorium aan het Hoogven in Erp.

Een unieke kans om in Keldonk en Erp door een gecombineerd bezoek aan de molen in Keldonk (De Roost) en de tentoonstelling in het Raadhuis van Erp (Hertog Janplein 9) kennis te maken met de geschiedenis van het molenaarsbedrijf. U bent van harte welkom om tijdens de Nationale Molendagen de veranderingen in het molenaarsbedrijf in de afgelopen eeuw te ervaren. De binnen- en buitententoonstelling bij het Raadhuis van Erp is op zaterdag 12 mei geopend van 13.00-17.00 uur en op zondag van 11.00-17.00 uur. In molen ‘De Hoop’ in Keldonk  kunt u op 12 en 13 mei de ambachtelijke molenaars ontmoeten van 10.00-17.00 uur.

 Verandering molenbedrijf

Een eeuw molenbedrijf vastgelegd in een tekening

Tweedelig bladerboek ‘Erp in de Tweede Wereldoorlog’

Op 4 mei vindt elk jaar de herdenking plaats van Nederlandse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog en sinds 1961 ook van de slachtoffers die daarna  bij andere internationale conflicten vielen.  Een dag later, op 5 mei wordt de bevrijding van de Duitse bezetting gevierd.

Er zijn maar weinig mensen meer in Erp, Keldonk en Boerdonk die de oorlog aan den lijve hebben meegemaakt. Heemkundekring Erthepe vindt het belangrijk, dat ook jongeren op de hoogte zijn en blijven van de gebeurtenissen tussen 1940 en 1945, een moeilijke en spannende periode voor onze voorouders. Om die reden organiseerde Erthepe in 2011 de tentoonstelling ‘Tussen crisis en bevrijding’ in het Raadhuis van Erp en in 2014 de tentoonstelling ‘Opdat we niet vergeten’ in Boerdonk.

Met het materiaal van die twee exposities, aangevuld met documenten uit de archieven van de famile Otten en de gemeente Erp, stelden Frans Scheepers en Marius Strijbosch een bladerboek (bestaande uit twee delen) samen over de gebeurtenissen in de voormalige gemeente Erp tussen 1939 en 1945. Een kijkboek met foto’s documenten om op een eenvoudige wijze kennis te maken met die spannende periode uit het leven van onze voorouders.

Het bladerboek (deel 1 en 2) is te bekijken via de volgende links:

Tags:

Filmavond mengvoederbedrijf Fransen

Op dinsdagavond 24 april a.s. organiseert de werkgroep Film van Heemkundekring Erthepe opnieuw een filmavond in Ter Aa. Dit keer staat het 120-jarige mengvoederbedrijf van Fransen centraal. De filmavond in Ter Aa (Den Uil 1A ) begint om 20.00 uur. Zie aankondiging op YouTube.

De beelden hebben vooral betrekking op de ontwikkeling van het bedrijf na 1950. De (ex-)directieleden van het mengvoederbedrijf geven hun kijk op de groei van het bedrijf. Werknemers vertellen, hoe het was en is om bij Fransen te werken. Klanten vertellen over hun ervaringen met het mengvoederbedrijf. Daarnaast zien we beelden over de bouw de silo aan de Brug in Erp in 1979.

Meer in detail ziet het programma er uit als volgt. De avond begint met een interview dat Piet Bijvelds hield met Johan Fransen. Daarna komen Huub sr. en Harrie aan het woord. Vervolgens de vierde generatie Fransen in Erp, Huub jr. en Jan. Het eerste deel voor de pauze wordt afgesloten met een filmpje over de bouw van de silo in 1979. Na de pauze volgen enkele interviews met werknemers en klanten van Fransen. De avond eindigt met beelden over de activiteiten rondom het 120-jarig bestaan van het bedrijf in 2017.

silo 1979

De silo van Fransen aan de Brug omstreeks 1980 (Coll. Erthepe)

Tags:

120 jaar malen

Bij heemkundekring Erthepe staat dit voorjaar de geschiedenis van mengvoederbedrijf Fransen centraal. Op dinsdag 3 april aanstaande om 20.00 uur geven Huub sr. en Huub jr. Fransen in Ter Aa een lezing over 120 jaar molenaarsleven in Erp. Zie de aankondiging op YouTube. Later volgen nog een filmavond en een tentoonstelling.

Iedereen in Erp en omgeving kent het mengvoederbedrijf Fransen-Gerrits. Maar weinig mensen weten, dat de fabriek is voortgekomen uit een molenaarsbedrijf. In 1897 kocht Hubertus Fransen, de zoon van een smid in Vierlingsbeek, de windkorenmolen aan de tegenwoordige Watermolenweg in Erp voor 8000 gulden. Zijn zoon Johan zette het werk van zijn vader voort en bouwde het molenaarsbedrijf vlak na de oorlog uit tot een moderne mengvoederfabriek. Het familiebedrijf heeft zich ondanks de concurrentie van grote maalderijen staande weten te houden en is nog steeds prominent aanwezig in de kom van Erp. Hoe dat lukte, zal ongetwijfeld een van de onderwerpen zijn die in de lezing aan de orde komen. Huub Fransen sr. zal tijdens de lezing de eerste 100 jaar van de maalderij belichten. Zijn zoon Huub jr. vertelt daarna over de ontwikkeling van het bedrijf vanaf 1997, het jaar dat door de varkenspest rampzalig verliep voor veel varkenshouders in de regio.

De lezing in Ter Aa (Den Uil 1a, 5469CG Erp) begint op 3 april om 20.00 uur. 

 

De windkorenmolen aan de Watermolenweg waar het familiebedrijf Fransen begon.

Grondzeiler Watermolenweg Erp

Tags:

Van bidprentje tot duit

Dat heemkundigen verzamelaars zijn, zal niemand verbazen. Door hun belangstelling voor voorbije tijden worden ze aangespoord tastbare herinneringen aan dat verleden te bewaren. Met het doel toekomstige generaties te laten zien, hoe het vroeger was. Heemkundekring Erthepe heeft daarom grote verzamelingen in huis: van foto’s, heemkundige boeken, voorwerpen, bidprentjes, munten en nog veel meer. Regelmatig ontvangt Erthepe spullen die al in de collectie aanwezig zijn of niet in de collectie passen. Alle reden om met een selectie van die spullen deel te nemen aan de verzamel- en ruilbeurs in Ter Aa op 18 maart a.s.

Met drie verschillende verzamelingen komt Erthepe naar de beurs in Ter Aa: boeken, bidprentjes en munten. Boeken die Erthepe dubbel heeft of die niet in de collectie passen, kunt u ruilen, tegen een kleine vergoeding of soms gratis meenemen. Voor waardevollere dubbele heemkundige boeken, vragen we een klein bedrag ter ondersteuning van de activiteiten van Erthepe. Ben je met stamboomonderzoek bezig of verzamel je bidprentjes, kom dan zeker kijken. Dan heb je zelfs meer geluk: je kunt in de honderden op alfabet gesorteerde bidprentjes zoeken en gratis meenemen wat in je verzameling past.

Dat laatste geldt niet voor de muntenverzameling. Die verzameling is niet te ruilen. Erthepe toont in een vitrine een selectie van de belangrijkste muntvondsten in Erp uit de afgelopen jaren. Wat nog interessanter is: we helpen iedereen die ooit een oude munt heeft gevonden, bij de determinatie van die munt! Heb je nog een oude munt liggen? Maak gebruik van de ervaring en kennis die enkele leden van de archeologische werkgroep van Erthepe de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Zij kunnen je helpen te bepalen om wat voor een munt het gaat en uit welke tijd de munt afkomstig is.

Kortom, alleen al voor de stands van Heemkundekring Erthepe is het de moeite waard de ruil- en verzamelbeurs te bezoeken. Maar er is natuurlijk nog veel meer te bekijken. De ruil- en verzamelbeurs in Ter Aa is op zondag 18 maart geopend van 10.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur.

 

‘Onbekende gezichten’: een bijzondere fototentoonstelling

In het weekend van 24 en 25 februari a.s. houdt heemkundekring Erthepe opnieuw een grote fototentoonstelling in Ter Aa met als titel: Onbekende gezichten. Dit maal staan er honderden foto’s uit Erp, Keldonk en Boerdonk ten toon die Erthepe de afgelopen jaren ontvangen of gescand heeft. Foto’s waarbij een goede beschrijving ontbreekt. Zie de aankondiging op YouTube.

Erthepe ontvangt wekelijks oude foto’s. Van veel van die foto’s is weinig bekend. De fotowerkgroep hoopt, dat bezoekers van de tentoonstelling meer informatie kunnen verstrekken over de personen die op de foto’s staan en over de gebeurtenis naar aanleiding waarvan de foto is gemaakt. 

Ongeveer 600 foto`s worden geëxposeerd. Om het bezoekers gemakkelijk te maken heeft de werkgroep de helft van de foto`s in groepen verdeeld. Die groepen zijn: carnaval, gebouwen, Jong Nederland/KMG, OBK, personen en sport. De laatste groep is vanwege de omvang verder onderverdeeld in takken van sport . De overige foto`s zijn heel divers:  families, vriendengroepen, verenigingen, feesten en nog veel meer. 

Bij de tentoonstelling is ook een fotoprintservice aanwezig. Iemand die graag een afdruk van een foto wil,  kan ter plaatse tegen een geringe vergoeding een afdruk laten maken.

We nodigen u uit om in het weekend van 24 en 25 februari de fototentoonstelling in Ter Aa te bezoeken. Zaterdag 24 februari is de tentoonstelling geopend van 13.00-17.00 uur. Op zondag 25 februari van 10.30-17.00 uur. U bent van harte welkom. De expositie is ook een mooie gelegenheid om elkaar als (oud-)Erpenaren te ontmoeten. Nodig daarom gerust uw vrienden en kennissen uit om mee te gaan. De toegang is gratis.

Vierluik 'Onbekende gezichten'

Een vierluik van enkele foto's waarbij een beschrijving ontbreekt.

Tags:

Filmavond Erpse carnaval, 1975-2009

Het begint een traditie te worden. Ook dit jaar organiseert de werkgroep Film van Heemkundekring Erthepe weer een filmavond met beelden van het Erpse carnaval uit voorbije jaren. Het introductiefilmpje op het YouTube-kanaal van Erthepe laat zien dat het weer een vermakelijke avond wordt. De filmavond wordt gehouden in Ontmoetingscentrum Ter Aa op dinsdagavond 6 februari a.s. om 20.00 uur.

Op het programma staan vooral beelden van de pronkzittingen van de Uilen van Empeldonk  uit de periode 1990-2010. Om teleurstellingen te voorkomen, staat het programma in de Erpse Krant van 1 februari. Voor de liefhebbers een avond om van te smullen. Niet alleen om oude beelden terug te zien, maar ook om herinneringen op te halen en gezellig na te buurten.

Elke Erpenaar is van harte welkom. Leden van Heemkundekring Erthepe hebben gratis toegang. Niet-leden betalen € 2,50 entree en steunen daarmee de activiteiten van Erthepe.

 

Leon de Leuter voor het oude wapen van de gemeente Erp (2005)

 

Tags:

'Erp ontmoet!' op 11 januari 2018

Erthepe organiseerde de afgelopen jaren een Nieuwjaarsbijeenkomst in het Raadhuis voor eigen leden en belangstellenden. Met ingang van 2018 wordt deze activiteit overgenomen door de Dorpsraad van Erp. Onder de titel ‘Erp ontmoet!’ worden alle inwoners, verenigingen en instellingen in Erp uitgenodigd om samen het nieuwe jaar in te luiden.

poster Erp ontmoet!

De nieuwjaarsbijeenkomst 'Erp ontmoet!' wordt op donderdagavond 11 januari 2018 gehouden in Sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa.  Alle Erpenaren (dus ook leden van Erthepe!) zijn van harte welkom. De Dorpsraad blikt tijdens de bijeenkomst op een bijzondere manier terug op het oude jaar  2017 en kijkt met u vooruit naar het nieuwe jaar. 'Erp ontmoet!' is een passende titel voor de bijeenkomst. Want door elkaar in verenigingen en bij allerlei activiteiten te ontmoeten, kan Erp  een aantrekkelijke woonplaats blijven! Vergeet niet uw smartphone mee te brengen. Zie ook het filmpje op YouTube dat enkele leden van de werkgroep Film van Erthepe maakten.

 

N.B. Vanwege de Nieuwjaarsbijeenkomst in Ter Aa is het Raadhuis op donderdagavond 11 januari 2018  voor bezoekers gesloten. 

Tags:

Pagina's

Abonneren op Heemkundekring Erthepe RSS