Onthulling informatiebord kerkhof Erp

In juni 2016 werd de museale hoek op het kerkhof van Erp geopend. Er ontbrak nog steeds een bord waarop in het kort iets verteld wordt over de graven en grafstenen in de museale hoek. Dankzij hulp van enkele bedrijven en vrijwilligers van Erthepe is dat bord ruim een jaar na de opening van de museale hoek gerealiseerd. Elke bezoeker die nu op het kerkhof komt, kan door de informatie op het bord kennis maken met de geschiedenis van het Erpse kerkhof en wat meer te weten komen over de drie soorten graven die in de museale hoek van de begraafplaats voorkomen.

De ene zijde van het informatiebord bevat een luchtfoto van de begraafplaats. Daarop zijn de bijzondere plekken op het kerkhof aangegeven, zoals de Calvarieberg en het monument voor de levenloos geboren kinderen. Aan de andere zijde van het bord zijn de drie onderdelen van de museale hoek kort beschreven: de oorlogsgraven, de protestantse zerken en de grafstenen die een beeld geven van de katholieke begraafcultuur tussen 1920 en 1975.

Achter elk van de grafstenen in de museale hoek schuilt een verhaal. Samen vertellen ze iets over de geschiedenis van Erp.

  • De oorlogsgraven zijn een blijvende herinnering aan jonge mannen die tussen 1940-1945 hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Onder hen een geallieerde militair van joodse huize.
  • De protestantse grafzerken verwijzen naar de periode waarin een klein aantal protestantse families de touwtjes in handen had in Erp en de belangrijkste overheidsdienaren leverde.
  • De katholieke grafstenen in de museale hoek laten de ‘dorpse’ katholieke begraafcultuur zien tussen 1920-1975. Maar dat niet alleen: ook het verschil in welvaart, de grote kindersterfte vroeger en sporen van het gelijkheidsdenken vanaf het einde van de jaren 60.

Pastoor Rombauts onthulde op zaterdagmiddag 9 september jl. het informatiebord bij de museale hoek. In een woordje vooraf gaf de pastoor aan, dat de wijze waarop mensen omgaan met de graven van hun voorouders iets zegt over hun beschaving. Zoals je in het dagelijks leven goed hoort te zorgen voor de ander, ga je ook zorgvuldig om met de tastbare herinneringen aan onze voorouders. De museale hoek was in zijn ogen bijzonder, omdat de verbondenheid van joods-christelijke cultuur daar zichtbaar is: naast het oorlogsgraf van een joodse militair tref je er protestantse zerken aan en grafstenen met katholieke symbolen.

Met de onthulling van het informatiebord is de museale hoek op het kerkhof na ruim tien jaar eindelijk voltooid. Niet het project grafcultuur! Heemkundekring Erthepe hoopt in de komende jaren nog enkele monumentale graven op het kerkhof te herstellen en voor toekomstige generaties te bewaren.

  

   

Pastoor Rombauts onthult het informatiebord op het kerkhof van Erp (foto: Jan Bekkers).

Foto: